Sunteți pe pagina 1din 1

Verificator atestat

Prof. Dr. Ing. NICOLAI TOPA


Bucuresti, str. Grigore Moisil nr. 2,
Bl. 6A, Ap. 15, Sector 2
Tel. 021 6874642

Nr. din

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta:
REZISTENTA SI STABILITATE a proiectului:

1. Date de identificare:
Faza: .
Proiectant general:
Proiectant de specialitate:
Investitor:
Amplasament:
Data prezentarii proiectului pentru verificare:
2. Caracteristici principale ale constructiei ..

3. Documente ce se prezinta la verificare:


Tema de proiectare
Certificat de urbanism nr. . emis de .
Autorizatia de construire nr. emisa de
Memoriul tehnic
Note de calcul ..
Plansele . .

.
4. Concluzii asupra verificarii
In urma verificarii se considera corespunzator proiectul, semnandu-se si stampilandu-se.

Am primit exemplare
INVESTITOR

Am predat exemplare
VERIFICATOR TEHNIC ATESTAT
Prof. Dr. Ing. NICOLAI TOPA