Sunteți pe pagina 1din 4

Nr crt

Activitatea 1 echipei proiectului X 2 3 4 5

Luna 6 7 8 9 10 11 12

A.1. Formarea

A.2.1 Documentare pentru gasirea de potentiali furnizori de echipamente A.2.2 ntocmirea specificatiilor pentru cererile de oferta A.2.3 Selectarea firmelor care vor furniza echipamentele necesare A.3.1 Stabilirea echipei care va lucra pentru realizarea campaniei de informare A.3.2 Stabilirea grupurilor tinta carora le sunt adresate mesajele campaniei A.3.3 Stabilirea canalelor de X X X X X X X X X X

comunicare, elaborarea mesajelor campaniei cadrul echipei A.4.1 Informarea populatiei cu privire la recrutarea voluntarilor A.4.2 Recrutarea voluntarilor A.4.3 Distribuirea pliantelor n comunitate A.5.1 Promovarea posturilor n mass-media A.5.2 Recrutarea angajailor n urma interviurilor A.6.1 Activitati de socializare si petrecere a timpului liber A.6.2 Educatie pentru sanatate A.6.3 Activitati sociale X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X de in

si culturale A.6.4 nfiinarea unei biblioteci pentru vrstnici A.6.5 Programe de terapie ocupaional A.7.1 Testarea mesajelor si a suportului pe care sunt realizate pliantele in cadrul comunitati A.7.2 Organizarea conferintelor de presa pentru informarea opiniei publice privind problematica vrstnicilor X X X X X X X X X X X X

A.8. Elaborarea 1 materialelor de sinteza referitoare la eficienta/ ineficienta programelor A.8.2 Identificarea metodelor, tehnicilor care ar X X X X

putea imbunatati activitatea A.9.1 Analiza activitatii A.9.2 Stabilirea programului A.10. Elaborarea 1 rapoartelor individuale de catre specialisti A.10. Elaborarea 2 raportului financiar A.10. Elaborarea 3 raportului privind activitatile prestate

X X

X X

X X

X X