Sunteți pe pagina 1din 3
stihira glas 5       

stihira glas 5





  

du

su mi-am a

min

te

de

pro

o

ro

-

  

cul

ce

stri

-

-

gă :

e

-

-

-

eu sunt

pă

mânt

  

şi ce

-

-

nu

-

-

-

-

- şă

;

şi

ia

răşi m-am ui

  

tat

în

mor

mi

-

in

te

şi am vă zu

- ut

oa

-

 

se

goa

-

le

şi

-

-

a

-

am

zis :

oa

re

ci

ne



-

es

te îm

pă

ra

tul sa

-

au

o

sta

-

-

şul ,

bo



ga tul

sau

să

-

ra

-

-

-

cul ,

dre

- ep

tu

ul

sau

  

pă

-

-

că

-

-

to

-

-

-

sul ?

Ci

o

dih

ne

   

-

-

-

eş

te

Dum

ne

ze

u

-

le , cu

dre

-

ep



ţii pe

ro

-

bul

tău .

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

    ţ ii pe ro - bul t ă u . Ierom. Ghelasie
    ţ ii pe ro - bul t ă u . Ierom. Ghelasie
 stihira glas 8       
 stihira glas 8    
stihira glas 8
  
      



l â

-

-

âng

şi

mă

-

ân

gu

-

ie

esc când

gân

 

desc

la

-

moa -

-

ar

te

-

şi

vă

-

ăd

în

mor

 

-

ân

tu

-

uri

ză

-

-

când



fru

mu

se

ţea

-

-

  

noa

-

as tră

cea

-

zi

-

di

-

-

tă

du

pă chi

-

pu ul

  

lui

Du

-

um

ne

-

-

-

zeu

gro

za

-

vă

-

  

ne

slă

vi

-

-

-

-

tă

şi

-

fă

ră

-

  

chi

-

ip .

O !

mi

nu

-

-

-

-

-

ne

ce

ta

ai



nă

-

e

-

-

ste

-

a

cea

-

-

-

-

sta

-



ca

 

re

s-a

fă

cu

-

ut

cu

-

-

-

-

-

noi

cum ne-am dat

  

stri

că

ciu

-

-

nii

cum ne-am în

ju

ga

at

cu

moa-

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

stri c ă ciu - - nii cum ne-am în ju ga at cu moa- Ierom.
stri c ă ciu - - nii cum ne-am în ju ga at cu moa- Ierom.
       - ar tea   
       - ar tea   



-

ar

tea



cu

a

de

vă

rat

du

pă

po

run

ca lui Du m



ne

ze

eu pre

- cum

e

ste

-

scris

a

ce

lu

ia

ce

  

-

-

dă

-

ră

po

sa

-

ţi

lo

-

or

o

di

-



-

-

ih

nă .

   - - ih n ă . Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
   - - ih n ă . Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

   - - ih n ă . Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
   - - ih n ă . Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova