Sunteți pe pagina 1din 10

HOTRRE nr. 461 din 5 aprilie 2006 pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr.

752/2004 privind stabilirea condiiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor i sistemelor protectoare destinate utilizrii n atmosfere potenial explozive EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 4 mai 2006 n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, Guvernul Romniei adopta prezenta hotrre. ART. I Hotrrea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor i sistemelor protectoare destinate utilizrii n atmosfere potenial explozive, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 499 din 3 iunie 2004, se modifica dup cum urmeaz: 1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmtorul cuprins: "Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotrri se aplica echipamentelor i sistemelor protectoare destinate utilizrii n atmosfere potenial explozive." 2. La articolul 2 alineatul (1) litera D, literele a) i b) vor avea urmtorul cuprins: "a) echipamente grupa I - echipamente destinate utilizrii n prile subterane ale minelor i la acele pri ale instalaiilor de la suprafata ale acestor mine care pot fi periclitate de grizu i/sau pulberi combustibile; b) echipamente grupa a II-a - echipamente destinate utilizrii n alte locuri care pot fi periclitate de atmosfere explozive." 3. La articolul 3, literele d) i f) vor avea urmtorul cuprins: "d) echipamentelor individuale de protecie reglementate prin Hotrrea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinelor eseniale de securitate ale echipamentelor individuale de protecie i a condiiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificrile ulterioare; ............................................................. ............ f) mijloacelor de transport, adic vehiculelor i remorcilor acestora, destinate exclusiv transportului de pasageri aerian, rutier, feroviar sau pe apa, precum i mijloacelor de transport, atunci cnd acestea sunt destinate transportului de bunuri pe cale aerian, pe drumuri publice, pe cale feroviara sau pe apa. Nu sunt excluse vehiculele destinate utilizrii ntr-o atmosfera potenial exploziva;". 4. Alineatele (1) i (3) ale articolului 4 vor avea urmtorul cuprins: "Art. 4. - (1) Se admit introducerea pe piata i/sau punerea n funciune a echipamentelor, sistemelor protectoare i dispozitivelor prevzute la art. 1 alin. (2) numai dac nu

pericliteaz securitatea i sntatea persoanelor i, dac este cazul, a animalelor domestice ori a bunurilor, atunci cnd sunt corespunztor instalate i ntreinute i cnd sunt utilizate potrivit destinaiei lor. ............................................................. ........... (3) La trguri, expoziii, demonstratii i altele asemenea nu este interzis prezentarea echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevzute la art. 1 alin. (2), care nu sunt conforme prevederilor prezentei hotrri, cu condiia ca un indicator vizibil sa specifice clar faptul ca astfel de echipamente, sisteme protectoare i dispozitive prevzute la art. 1 alin. (2) nu sunt conforme prevederilor prezentei hotrri i nu pot fi puse n vnzare pana cnd nu sunt aduse n stare de conformitate de productor sau de reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. n timpul demonstratiilor se vor lua msuri de securitate corespunztoare pentru a se asigura protecia persoanelor." 5. Alineatul (2) al articolului 6 va avea urmtorul cuprins: "(2) Introducerea pe piata a componentelor care sunt nsoite de un atestat scris de conformitate prevzut la art. 9 alin. (3) i care sunt destinate sa fie ncorporate n echipamente sau n sisteme protectoare, asa cum sunt ele definite n prezenta hotrre, nu poate fi interzis, restrictionata sau mpiedicat." 6. Alineatele (1) i (4) ale articolului 7 vor avea urmtorul cuprins: "Art. 7. - (1) n cazul n care standardele romane i/sau standardele naionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standarde europene armonizate ale cror numere de referinta au fost publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene acoper una sau mai multe dintre cerinele eseniale pentru sntate i securitate, echipamentele, sistemele protectoare i dispozitivele prevzute la art. 1 alin. (2) sau componentele prevzute la art. 6 alin. (2), construite n conformitate cu standardele respective, se considera ca sunt n conformitate cu cerinele eseniale pentru sntate i securitate relevante. ............................................................. ............ (4) n situaia n care se constata ca un standard prevzut la alin. (1) nu satisface n totalitate cerinele eseniale pentru sntate i securitate, prevzute la art. 5 alin. (1), Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei ntiineaz Comitetul Permanent de pe lng Comisia European, nfiinat n scopul aplicrii procedurii de furnizare a informaiilor n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, precum i al regulilor referitoare la serviciile societii informationale, expunand i motivele care stau la baza sesizrii sale. Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei va duce la ndeplinire decizia adoptat de Comitetul Permanent de pe lng Comisia European."

7. Alineatele (1) i (2) ale articolului 8 vor avea urmtorul cuprins: "Art. 8. - (1) n cazul n care organul de control prevzut la art. 14 constata ca echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevzute la art. 1 alin. (2), care poarta marcajul CE i sunt folosite potrivit destinaiei lor, pot periclita securitatea persoanelor i, dup caz, a animalelor domestice ori a bunurilor, dispune msuri pentru a le retrage de pe piata, pentru a le interzice introducerea pe piata, punerea n funciune sau utilizarea ori pentru a le restrictiona libera circulaie. (2) Organul de control informeaz imediat n scris Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei, care asigura de ndat informarea Comisiei asupra msurilor luate, indicnd motivele care au stat la baza deciziei i, n principal, dac neconformitatea se datoreaz: a) nerespectrii cerinelor eseniale de sntate i securitate prevzute la art. 5 alin. (1); b) aplicrii incorecte a standardelor prevzute la art. 7 alin. (1); c) unei deficiente din cuprinsul standardelor prevzute la art. 7 alin. (1)." 8. La alineatul (1) al articolului 9, partea introductiv a literei A va avea urmtorul cuprins: "Pentru a aplica marcajul CE, productorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie sa respecte procedura de examinare EC de tip, prevzut n anexa nr. 3, mpreun cu:". 9. La alineatul (1) al articolului 9, literele B, C i D vor avea urmtorul cuprins: "B. Echipamente grupele I i II, categoriile M2 i II a) Pentru a aplica marcajul CE, n cazul motoarelor cu combustie interna i al echipamentelor electrice din aceste grupe i categorii, productorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie sa urmeze procedura de examinare EC de tip, prevzut n anexa nr. 3, mpreun cu procedura referitoare la conformitatea cu tipul, prevzut n anexa nr. 6, sau cu procedura referitoare la asigurarea calitii produsului, prevzut n anexa nr. 7. b) Pentru a aplica marcajul CE, n cazul altor echipamente din aceste grupe i categorii, productorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie sa respecte procedura referitoare la controlul intern al produciei, prevzut n anexa nr. 8, i sa nainteze documentaia tehnica prevzut la pct. 3 din anexa nr. 8 organismului notificat, care confirma primirea ei ndat ce este posibil i o pstreaz. C. Echipamente grupa II, categoria 3 Pentru a aplica marcajul CE, productorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie sa urmeze procedura

referitoare la controlul intern al produciei, prevzut n anexa nr. 8. D. Echipamente grupele I i II Pentru a aplica marcajul CE, pe lng procedurile prevzute la lit. A, B i C, productorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene poate, de asemenea, sa urmeze procedura referitoare la verificarea EC a unitii de produs, prevzut n anexa nr. 9." 10. Alineatele (3) i (4) ale articolului 9 vor avea urmtorul cuprins: "(3) Procedurile prevzute la alin. (1) se aplica componentelor prevzute la art. 6 alin. (2), cu excepia aplicrii marcajului CE. Se emite un atestat scris de ctre productor sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, prin care se declara conformitatea componentelor cu prevederile prezentei hotrri i se enunta caracteristicile acestora, precum i modul n care trebuie ncorporate n echipamente sau n sisteme protectoare pentru a contribui la respectarea cerinelor eseniale aplicabile echipamentelor ori sistemelor protectoare complete. (4) n plus, pentru a aplica marcajul CE, productorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene poate urma procedura referitoare la controlul intern al produciei, prevzut n anexa nr. 8, cu referire la aspectele de securitate prevzute la pct. 1.2.7 din anexa nr. 2." 11. Alineatul (1) al articolului 13 va avea urmtorul cuprins: "Art. 13. - (1) n cazul n care organul de control stabilete ca marcajul CE a fost aplicat n mod incorect, fr a aduce atingere prevederilor art. 8, productorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene este obligat sa aduc produsul n conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului i sa nceteze nclcarea prevederilor prezentei hotrri n condiiile stabilite de organul de control." 12. Articolul 14 va avea urmtorul cuprins: "Art. 14. - Organul de control responsabil pentru supravegherea pieei este Inspecia Muncii, organ de specialitate al administraiei publice centrale n subordinea Ministerului Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei." 13. Articolul 18 va avea urmtorul cuprins: "Art. 18. - Prevederile art. 7 alin. (4), art. 8 alin. (4) i ale art. 11 alin. (1), (2) i (4) intra n vigoare la data aderrii Romniei la Uniunea European." 14. Alineatele (1), (2), (3), (5) i (8) ale articolului 19 vor avea urmtorul cuprins: "Art. 19. - (1) Pana la data aderrii Romniei la Uniunea European se admit introducerea pe piata i/sau punerea n funciune n Romnia i a echipamentelor, sistemelor protectoare i dispozitivelor prevzute la art. 1 alin. (2), cu marcaj

naional de conformitate CS, denumit n continuare marcaj CS, aplicat potrivit prevederilor alin. (2), precum i a componentelor prevzute la art. 6 alin. (2), nsoite de atestatul scris de conformitate. Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevzute n anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, republicat. (2) n situaia n care evaluarea conformitatii echipamentelor, sistemelor protectoare i dispozitivelor prevzute la art. 1 alin. (2), destinate pieei naionale, se realizeaz prin utilizarea procedurilor prevzute de prezenta hotrre de ctre organisme recunoscute i aprobate potrivit prevederilor alin. (6), productorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia aplica marcajul CS i emite declaraia CS de conformitate. (3) n situaia n care evaluarea conformitatii componentelor prevzute la art. 6 alin. (2), destinate pieei naionale, se realizeaz prin utilizarea procedurilor prevzute de prezenta hotrre, productorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia emite atestatul scris de conformitate. ............................................................. ........... (5) Se interzice aplicarea simultan a marcajului CS i a marcajului CE pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevzute la art. 1 alin. (2). ............................................................. ............ (8) Lista cuprinznd organismele prevzute la alin. (6) i sarcinile specifice pe care acestea le ndeplinesc se aproba i se actualizeaz ori de cte ori este necesar, prin ordin al ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I." 15. Alineatul (1) al articolului 20 va avea urmtorul cuprins: "Art. 20. - (1) Responsabilitile productorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene n legatura cu echipamentele, sistemele protectoare i dispozitivele prevzute la art. 1 alin. (2), introduse pe piata cu marcaj CS, sunt aceleai cu cele prevzute de prezenta hotrre pentru echipamentele, sistemele protectoare i dispozitivele prevzute la art. 1 alin. (2), cu marcaj CE." 16. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmtorul cuprins: "Art. 21. - (1) Certificatele emise pentru echipamentele, sistemele protectoare i dispozitivele prevzute la art. 1 alin. (2), n baza legislaiei n vigoare la data publicrii prezentei hotrri, isi menin valabilitatea pana la data expirrii acestora, dar nu mai trziu de data aderrii Romniei la Uniunea European." 17. Articolul 25 va avea urmtorul cuprins: "Art. 25. - Prezenta hotrre transpune Directiva 94/9/EC privind alinierea legislatiilor statelor membre privind

echipamentele i sistemele protectoare destinate utilizrii n atmosfere potenial explozive, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L 100 din 19 aprilie 1994." 18. Punctele 1.0.4, 1.2.9, 1.6.3, 2.2.1.3 i 3.0.3 din anexa nr. 2 vor avea urmtorul cuprins: "1.0.4. Condiii de mediu Echipamentele i sistemele protectoare trebuie astfel proiectate i construite nct sa fie capabile sa fac fata condiiilor prezente sau previzibile de mediu. ............................................................. .......... 1.2.9. Sisteme de capsulare antideflagranta Dac prile care pot aprinde o atmosfera exploziva sunt plasate ntr-o capsulare, trebuie luate msuri sa se asigure ca respectiva capsulare rezista la presiunea dezvoltata pe durata unei explozii interioare a unui amestec exploziv i previne transmiterea exploziei la atmosfera exploziva care inconjoara capsularea. ............................................................. ........... 1.6.3. Pericole generate de ntreruperea alimentarii cu energie n cazul n care echipamentele i sistemele protectoare pot sa dea natere la o rspndire a riscurilor suplimentare n cazul unei ntreruperi a alimentarii cu energie, trebuie sa fie posibila meninerea lor ntr-o stare sigura de funcionare independent de restul instalaiei. ............................................................. ............ 2.2.1.3. Echipamentele trebuie sa fie astfel proiectate nct deschiderea acelor pri de echipamente care ar putea fi surse de aprindere sa fie posibila numai n absenta alimentarii cu energie prin sisteme de interblocare adecvate. Cnd nu este posibil ca echipamentele sa poat deveni nefunctionale, productorul fixeaz o eticheta de avertizare pe partea care se deschide a echipamentului. ............................................................. ............. 3.0.3. n cazul unei ntreruperi a alimentarii cu energie, sistemele protectoare trebuie sa-i menin capacitatea de a funciona pe o perioada suficienta pentru a se evita o situaie periculoasa." 19. La punctul 1.0.6 din anexa nr. 2, litera b) va avea urmtorul cuprins: "b) Instruciunile sunt redactate de ctre productor sau de reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene n una dintre limbile Uniunii Europene sau, dup caz, n limba romana. La punerea n funciune toate echipamentele i sistemele protectoare trebuie sa fie nsoite de o traducere n limba sau limbile oficial/oficiale a/ale tarii n care urmeaz sa fie

folosit echipamentul i sistemul protector i de instruciunile n limba originala. Aceasta traducere se face de ctre productor sau de reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau de persoana care introduce pe piata echipamentul ori sistemul protector. Prin excepie de la aceasta cerinta, instruciunile de ntreinere destinate a fi utilizate de ctre personalul de specialitate angajat de productor sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene pot fi redactate i ntr-o singura limba comunitara inteleasa de ctre acest personal." 20. La anexa nr. 3, punctul 2 va avea urmtorul cuprins: "2. Cererea pentru efectuarea examinrii EC de tip este naintat de ctre productor sau de ctre reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene la un organism notificat ales de acesta. Cererea include: a) denumirea/numele i sediul/adresa productorului, precum i denumirea/numele i sediul/adresa reprezentantului sau autorizat stabilit n Romnia sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, dac cererea este naintat de ctre acesta din urma; b) o declaraie scris care sa specifice ca aceeai cerere nu a mai fost naintat nici unui alt organism notificat; c) documentaia tehnica, prevzut la pct. 3. Solicitantul pune la dispoziia organismului notificat un exemplar reprezentativ din producia avut n vedere, denumit n continuare tip. Organismul notificat poate solicita i alte exemplare, dac acestea sunt necesare pentru realizarea programului de ncercri." 21. La anexa nr. 3, punctul 5, al treilea paragraf va avea urmtorul cuprins: "Dac productorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene i este respins o certificare de tip, organismul notificat furnizeaz motive detaliate pentru acest refuz." 22. La anexa nr. 3, punctul 9 va avea urmtorul cuprins: "9. Productorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene pstreaz mpreun cu documentaia tehnica copiile de pe certificatele de examinare EC de tip i de pe completrile la acestea o perioada de cel puin 10 ani de la data fabricrii ultimului echipament sau sistem protector. n situaia n care nici productorul i nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabilii n Romnia sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaia de a pune la dispoziie documentaia tehnica revine persoanei care introduce produsul pe piata." 23. La anexa nr. 4, punctul 1, a doua fraza va avea urmtorul cuprins:

"Productorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament i ntocmete o declaraie scris de conformitate." 24. La anexa nr. 5, punctul 1 va avea urmtorul cuprins: "1. Acest modul descrie procedura prin care un productor sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene verifica i atesta ca echipamentul supus prevederilor pct. 3 este conform cu tipul descris n certificatul de examinare EC de tip i respecta cerinele relevante ale prezentei hotrri." 25. La anexa nr. 5, punctul 2, a doua fraza va avea urmtorul cuprins: "Productorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament i ntocmete o declaraie de conformitate." 26. La anexa nr. 6, punctul 1 va avea urmtorul cuprins: "1. Acest modul descrie acea parte a procedurii prin care productorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene asigura i declara ca echipamentul n cauza este n conformitate cu tipul descris n certificatul de examinare EC de tip i ca respecta cerinele prezentei hotrri care se aplica acestuia. Productorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament i ntocmete o declaraie scris de conformitate." 27. La anexa nr. 6, punctul 3, primul paragraf va avea urmtorul cuprins: "Productorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene pstreaz o copie de pe declaraia de conformitate pentru o perioada de cel puin 10 ani de la data fabricrii ultimului exemplar de echipament. n cazul n care nici productorul i nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabilii n Romnia sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaia de a tine disponibil documentaia tehnica revine persoanei care introduce echipamentul ori sistemul protector pe piata." 28. La anexa nr. 7, punctul 1, a doua fraza va avea urmtorul cuprins: "Productorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare produs i ntocmete o declaraie scris de conformitate." 29. Punctele 1 i 2 din anexa nr. 8 vor avea urmtorul cuprins: "1. Modulul descrie procedura prin care productorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care ndeplinete obligaiile stabilite la pct. 2, asigura i declara faptul ca echipamentele satisfac cerinele prezentei hotrri

care le sunt aplicabile. Productorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament i ntocmete n scris o declaraie de conformitate. 2. Productorul elaboreaz documentaia tehnica descris la pct. 3 i, el sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, o pstreaz la dispoziia organului de control pe o perioada de cel puin 10 ani de la data fabricrii ultimului exemplar de echipament. n cazul n care nici productorul i nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabilii n Romnia sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligaia pstrrii documentaiei existente i va reveni persoanei care introduce echipamentele pe piata." 30. La anexa nr. 9, punctul 1, a doua fraza va avea urmtorul cuprins: "Productorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe echipamentul sau sistemul protector i ntocmete o declaraie de conformitate." 31. La litera B din anexa nr. 10, prima i ultima liniuta vor avea urmtorul cuprins: "- denumirea/numele sau marca de identificare i sediul/adresa productorului ori reprezentantului sau autorizat stabilit n Romnia sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene; ............................................................. ............ - identificarea semnatarului care a fost mputernicit sa-i asume angajamente n numele productorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit n Romnia ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene." ART. II Hotrrea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor i sistemelor protectoare destinate utilizrii n atmosfere potenial explozive, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 499 din 3 iunie 2004, cu modificrile aduse prin prezenta hotrre, va fi republicat dndu-se textelor o noua numerotare. PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU Contrasemneaz: --------------Ministrul muncii, solidaritii sociale i familiei, Gheorghe Barbu Ministrul economiei i comerului,

Codrut Ioan Seres p. Ministrul integrrii europene, Adrian Ciocanea, secretar de stat Bucureti, 5 aprilie 2006. Nr. 461. ---------