Sunteți pe pagina 1din 3

ROMANIA

Institutul pentru Ocrotirea Mamei


şi Copilului ,,Prof. Dr. Alfred Rusescu”

DISPOZITIA

Nr. _______ din _________________

pentru organizarea instruirii personalului din Institutul pentru


Ocrotirea Mamei şi Copilului ,,Prof. Dr. Alfred Rusescu”, Spitalul
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Polizu, Centrul de Sănătate
Mintală şi Centrul pentru Profilaxie şi Diagnosticul Afecţiunilor
Genito-mamare

1. Instruirea personalului din cadrul instituţiei se realizează in conformitate


cu Ordinul MAI nr. 712/2005 / Dispozitia generală privind instruirea salariaţilor
în domeniul situaţiilor de urgenţă, preponderent prin: instructaje, exerciţii
practice şi antrenamente.

2. Instruirea se va efectua pe grupe de cel mult 20 de persoane, prin


urmatoarele categorii de instructaje:
● Instructajul introductiv general (IG) - cu durata de 8 ore la care participă
următoarele categorii de personal:
- nou-angajaţii în muncă, indifferent de durata sau forma contractului de
muncă;
- salariaţi transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea
respectivă;
- lucrători sezonieri, temporari sau zilieri;
- studenţi şi elevi din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate.
● Instructajul specific locului de muncă (ISp) - cu durata de 8 ore şi se
execută individual, după instructajul introductiv general, de către şeful
locului de muncă respectiv;
● instructajul periodic (IP ) - cu durata din tabelul de la pct.nr.3 şi are ca
scop detalierea cunoştinţelor dobândite prin instructajul introductiv
general şi prin instructajul specific locului de muncă:

3. Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale aprobată de


către conducătorul instituţiei şi va cuprinde de regulă, acte normative care
reglementează managementul situaţiilor de urgenţă, activitatea de aparare
împotriva incendiilor şi activităţi de protecţie civilă;

4. La fiecare sfârşit de an se va efectua o verificare de fond, pe bază de test


tip chestionar asupra nivelului de însusire şi cunoaştere a problematicii care a
făcut obiectul instructajului periodic, consemnându-se în fişa individuală de
instructaj;

S. C. Compania Stingeri si Interventii S.A. C.U.I. 220 72 113 O.R.C. J40 / 12990 / 2008
Mobil: 0766594803; 0766571645; Tel/Fax: 021 456 26 74; 021 303 02 77 E – maill:
Coordonator Director prevenirea incendiilor Ioan BOGDAN Cod: MRPP 1
Copie nr. controlata C. S. I. Destinatar: Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului ,,Prof. Dr. Alfred
Rusescu”
Proprietate intelectuala Compania Stingeri si Interventii Pagina 1 din 3
5. Instructajul periodic se va face de către personalul desemnat de
conducătorul unitătţii, astfel:
- instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a conducerii spitalului, medicilor
şi responsabililor cu pregătirea personalului din subordine de către specialişti
în domeniu din cadrul firmei S.C. COMPANIA STINGERI ŞI INTERVENŢII S.A.;
- instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a peronalului instituţiei de către
responsabilii stabiliţi prin dispoziţie de către manager sub coordonarea
specialiştilor firmei S.C. COMPANIA STINGERI ŞI INTERVENŢII S.A.;

Nr. Denumirea grupei de Responsabilul cu pregatirea Periodicitatea Obs.


crt. pregatire si personalul ce o / functia instructajelor
formeaza. periodice
1 Conducerea Spitalului si la 6 luni
medicii
2 Secţia clinică nr.1 Asistentă şefă La 3 luni
DUMITRESCU FLORICA
3 Secţia clinică nr.2 Asistentă şefă La 3 luni
TOADER MIHAELA
4 Secţia clinică nr.3 Asistentă şefă La 3 luni
ŢUGUI AURELIA
5 Secţia clinică nr.4 Asistentă şefă La 3 luni
NOASE RODICA
6 Secţia clinică T.1 Asistentă şefă La 3 luni
NISTOR DANIELA
7 Compartiment primiri urgenţe Asistentă şefă La 3 luni
CĂPITANU DIANA
8 Secţia Recuperare Pediatrică Asistentă şefă La 3 luni
VIŞOIU VALERIA
9 Centru Sănătate Mintală Asistentă şefă La 3 luni
BUJOR CORNELIA
10 Farmacie Asistentă şefă La 3 luni
STANCU MARIA
11 Laborator Analize Medicale Asistentă şefă La 3 luni
ŞERBAN ŞTEFANIA
12 Ambulatoriu Asistentă şefă La 3 luni
APOSTOL NELA
13 Serviciu Administrativ Şef Serviciu Administrativ La 3 luni
HARABULĂ DANIELA
14 Serviciu Contabilitate Şef Serviciu Contabilitate La 3 luni
STANCA MARIANA
15 Şef echipă muncitori Şef echipă muncitori La 3 luni
MINCIUNĂ GEORGE
16 Spălătorie Spălătoreasă şefă La 3 luni
WALTER GABRIELA
17 Secţia I Obstetrică şi Asistentă şefă La 3 luni
Ginecologie TALAGAI MIHAELA
18 Secţia II Obstetrică şi Asistentă şefă La 3 luni
S. C. Compania Stingeri si Interventii S.A. C.U.I. 220 72 113 O.R.C. J40 / 12990 / 2008
Mobil: 0766594803; 0766571645; Tel/Fax: 021 456 26 74; 021 303 02 77 E – maill:
Coordonator Director prevenirea incendiilor Ioan BOGDAN Cod: MRPP 1
Copie nr. controlata C. S. I. Destinatar: Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului ,,Prof. Dr. Alfred
Rusescu”
Proprietate intelectuala Compania Stingeri si Interventii Pagina 2 din 3
Nr. Denumirea grupei de Responsabilul cu pregatirea Periodicitatea Obs.
crt. pregatire si personalul ce o / functia instructajelor
formeaza. periodice
Ginecologie Pirciu mariana
19 Secţia III Obstetrică şi Asistentă şefă La 3 luni
Ginecologie NICULESCU MIRELA
AURORA
20 Secţia IV Obstetrică şi Asistentă şefă La 3 luni
Ginecologie Septică DUMITRU DANIELA
21 Secţia ATI Asistentă şefă La 3 luni
MUJA MELANIA
22 Secţia Neonatologie Asistentă şefă La 3 luni
ANTON VASILICA
23 Camera de Gardă Coordonator asistent La 3 luni
CONŢEANU ANA MARIA
24 Laborator Analize Medicale Asistentă şefă La 3 luni
GRIGORE ZÎNA
25 Laborator Analize Patologice Dr. La 3 luni
IONESCU MIOARA
26 Sală Operaţii Asistentă şefă La 3 luni
PASCAL ELVIRA
27 Farmacie Asistent La 3 luni
TOFAN VASILE
28 Bloc Alimentar Asistentă La 3 luni
PREDESCU FLORENTINA
29 Spălătorioe Asistentă La 3 luni
IANCU EMILIA
Medic primar La 3 luni
30 Mogoş Magdalena
31 U.T.N. Mrdic specialist La 3 luni
Voicilă Carmen
32 Radiologie Medic specialist La 3 luni
Hălmăgean Mioara
33 Administrativ Lunar
34 Centrala termica Lunar
35 Spalatorie Lunar
36 Liftiera Lunar
37 Bucatarie Lunar
38 Centrala telefonica Lunar

MANAGER
Dr. MARINESCU ROXANA TEODORA

S. C. Compania Stingeri si Interventii S.A. C.U.I. 220 72 113 O.R.C. J40 / 12990 / 2008
Mobil: 0766594803; 0766571645; Tel/Fax: 021 456 26 74; 021 303 02 77 E – maill:
Coordonator Director prevenirea incendiilor Ioan BOGDAN Cod: MRPP 1
Copie nr. controlata C. S. I. Destinatar: Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului ,,Prof. Dr. Alfred
Rusescu”
Proprietate intelectuala Compania Stingeri si Interventii Pagina 3 din 3