Sunteți pe pagina 1din 91

Manual de utilizare - Gemini Nest Expert

Plan

Gemini Cad Systems


www.geminicad.com

Gemini Nest Expert

Manual de utilizare
rev 3.0

Gemini Nest Expert


face parte din pachetul de aplicaţii Gemini CAD,
care cuprinde următoarele aplicaţii:

Gemini Pattern Editor


Gemini Cut Plan
Gemini Nest Expert
Gemini PLT Spooler

© 2007 Venus Technologies Provider ITN 0014 rev 06.2007

269
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.1 Ce este şi ce face Gemini Nest Expert

Gemini Nest Expert este o aplicaţie software destinată optimizării încadrărilor pentru confecţii textile. Aplicatia
Gemini Nest Expert preia seturile de şabloane ale mărimior ce apar pe încadrare de la aplicaţia Gemini Cut Plan.
La rândul ei, aplicaţia Gemini Cut Plan extrage aceste şabloane din modelele proiectate şi gradate cu ajutorul
programuliu Gemini Pattern Editor.

Gemini Nest Expert poate realiza încadrari pe material simplu, pe material cu liniaturi sau caroiaje, pe material
tubular sau pliat.

Gemini Nest Expert realizează încadrările complet automat, şi le optimizează în intervalul de timp acordat de
utilizator. De asemenea există posibilitatea de a se realiza şi încadrări manuale, sau de a se combina încadrarea
manuală cu cea automată. De exemplu, o încadrare de cca. 8 metri, cu 80 piese se optimizează automat în cca. 5
min.

Când se realizează încadrarea automată, Gemini Nest Expert respectă regulile şi restricţiile de încadrare ale
fiecărei piese. Aceste reguli se definesc pentru fiecare piesă încă din faza de proiectare a produsului, şi se referă la
libertatea de rotire şi amplasare pe firul drept, la distanţa minimă între piese, la potrivirea modelului de liniatura sau
caroiaj pe piesa, la alinierea şi potrivirea cu alte piese.

Gemini Nest Expert poate de asemenea să preia pentru optimizare şi seturi de şabloane editate în alte
programe de proiectare, prin importul de fisiere în format DXF si HPGL. Spre deosebire de încadrările făcute cu
şabloane provenite din Gemini Cut Plan, la care toate informaţiile despre piese si regulile de plasare ale acestora
se preiau automat, în cazul şabloanelor importate restricţiile de amplasare şi axa de fir drept pe şabloanele
importate trebuie redefinite manual in Gemin Nest Expert.

Rezultatul aplicaţiei Gemini Nest Expert este o încadrare optimizată, care poate fi tipărita pe plotter la scară
1 :1, pot fi trimise in format special pentru un cap de croiere automat sau pot fi tiparite pe imprimantă sub formă de
minimarker pentru verificare. De asemenea, încadrările optimizate aferente unei comenzi se salvează în planul de
tăiere pe baza căruia se taie comanda respectivă.

Eficienţa încadrărilor optimizate automat de Gemini Nest Expert depăşeste de cele mai multe ori eficienţa
obţinută prin încadrare manuală, în condiţiile unei calităţi impecabile a amplasării pieselor şi a reducerii drastice a
timpului alocat pentru realizarea lor.

270
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.2 Paşii pentru optimizarea unei încadrări

Realizarea unei încadrări optimizate necesită 3 pasi. Timpul pentru optimizarea automată a unei încadrări este
de cca. 3-5 min. Paşii de mai jos sunt cel mai des parcurşi de utilizator in activitatea cotidiană pentru încadrările
simple uzuale.

1) Pregătirea încadrării în aplicaţia Gemini Cut Plan şi lansarea aplicaţiei Gemini Nest Expert.

În aplicaţia Gemini Cut Plan se pregăteşte planul de tăiere, se extrag şabloanele necesare pentru încadrări, se
face repartizarea mărimilor pe încadrări. Tot în Gemini Cut Plan se
declară lăţimea materialului textil şi adaosul dintre piese.
Se selectează apoi încadrarea care urmează a fi optimizată şi se
apasă butonul “Optimizează încadrarea cu Gemini Nest Expert”
(pentru mai multe informaţii vezi “Manual de utilizare Gemini Cut
Plan”)

2) Optimizarea încadrării in Gemini Nest Expert


După ce s-a apăsat butonul “Optimizează încadrarea cu Gemini Nest Expert”, pe ecran se va deschide
aplicaţia Gemini Nest Expert având afişat pe ecran în partea de sus lista de şabloane pregătite în forma finală
pentru încadrare precum şi lista mărimilor prezente pe încadrare.

271
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Tot ce are de facut utilizatorul este să apese pe butonul “Încadarare automată rapidă” sau “Încadarare
optimizată cu limită de timp”.

Utilizatorul va apăsa pe butonul


“Încadarare automată rapidă” sau
“Încadarare optimizată cu limită de
timp”.

Calculatorul va efectua complet automat încadrarea, incercând să o optimizeze în limita de timp cerută de
utilizator şi respectând toate regulile de poziţionare a pieselor prevăzute în etapa de proiectare.
După realizarea încadrării rapide sau după expirarea timpului alocat încadrării optimizate, Gemini Nest Expert
va afişa pe ecran, în partea de jos, rezultatul obţinut şi va declara că acela este cel mai bun rezultat obţinut prin
încadrare automată rapidă sau optimizată.

3. Salvarea încadrării în planul de tăiere

După ce încadrarea a fost optimizată, se apasă butonul de salvare în


planul de tăiere şi se închide programul Gemini Nest Expert. Pe ecran va
apare din nou programul Gemini Cut Plan, unde se poate vedea şi tipări
încadrarea optimizată.

Dacă se doreşte ca încadrarea optimizată să se salveze într-un plan


de tăiere cu alt nume se va apăsa butonul “Salvează planul de tăiere sub
alt nume”. Se va deschide o fereastră în care se va alege locul în care se
va salva noul plan şi se va tasta numele acestuia.

Important:
Înainte de optimizare, sau chiar în timpul optimizării, este recomandat ca utilizatorul să facă inventarul pieselor
extrase şi pregătite pentru încadrare, pentru a se asigura că au fost corect selectate în funcţie de materialul din
care sunt croite.

272
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.3 Cum se lansează aplicaţia Gemini Nest Expert

Gemini Nest Expert poate fi lansat in două moduri:

Prin intermediul aplicaţiei Gemini Cut Plan

Este modalitatea cel mai des folosită, pentru a optimiza pe loc o


încadrare creată cu Gemini Cut Plan. În aplicaţia Gemini Cut Plan se
selectează încadrarea care urmează a fi optimizată şi se apasă
butonul “Optimizează încadrarea cu Gemini Nest Expert” (pentru mai
multe informatii vezi “Manual de utilizare Gemini Cut Plan”.
În acest mod, Gemini Nest Expert va fi lansat având deja
încărcată încadrarea ce urmează a fi optimizată. După optimizarea
încadrării, când utilizatorul închide Gemini Nest Expert, se va reveni
automat în Gemini Cut Plan pentru a tipări pe plotter sau pentru a
selecta altă încadrare pentru optimizare. Avantajul lansării Gemini
Nest Expert din Gemini Cut Plan este faptul că se poate obţine rapid rezultatul optimizării unei singure
încadrări.

Prin lansare directă

Este o modalitate mai rar utilizată, folositoare pentru a putea optimiza


automat mai multe încadrări succesiv sau pentru a realiza importuri de
fişiere din alte programe. Se lansează aplicaţia Gemini Nest Expert prin clik
pe iconul aplicaţiei de pe ecran sau pe bara de lansare din partea de jos a
ecranului.
În acest mod, Gemini Nest Expert se va deschide neavând încărcată nici o încadrare. După deschidere
trebuie încărcat un plan de tăiere realizat anterior şi salvat cu Gemini Cut Plan.
Avantajul în acest mod de deschidere a aplicaţiei Gemini Nest Expert este că funcţionează independent,
putând fi astfel să fie folosit la optimizarea automată a mai multor încadrări sau planuri de tăiere, fără ca
utilizatorul să intervină de loc. De asemenea, se pot importa seturi de şabloane din format DXF pentru a fi
optimizate.

273
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.4 Cum se încarcă o încadrare sau un plan de tăiere

Dacă Gemini Nest Expert a fost lansat direct, nu prin intermediul Gemini Cut Plan, este necesar să se
deschidă şi să se încarce un plan de tăiere.
Se apasă butonul “Deschide un plan de taiere”. Se va deschide o fereastră de selectare a planului de tăiere.
Se selectează planul de tăiere ce urmează a fi deschis şi se apasă butonul “open”.

Se apasă butonul “Deschide un plan de taiere”.

Se va deschide o fereastră de selectare a


planului de tăiere. Se selectează planul de
tăiere ce urmează a fi deschis şi se apasă
butonul “open”.

După selectarea şi deschiderea planului de tăiere, va apare pe ecran o listă cu încadrările din planul de tăiere
respectiv. Pentru fiecare dintre incadrări se afişează lista cu mărimile incluse, starea în care se află (optimizat,
neoptimizat) şi dacă este cazul lungimea încadrării, eficienţa obţinută şi numărul de piese.

În această listă se face click pe încadrarea ce urmează a fi optimizată şi se apasă pe butonul “Acceptă”.
Încadrarea respectivă va fi încarcată şi afişată pe ecran. Dacă încadrarea respectivă a mai fost deja optimizată, se
afişează optimizarea existentă, dacă nu, se afişează doar lista de piese în partea de sus a ecranului.

274
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.5 Descrierea ferestrei de lucru a aplicaţiei Gemini Nest Expert

Fereastra de lucru principală a aplicaţiei Gemini Nest Expert are patru zone distincte:

- zona superioară, care conţine butoanele aferente diferitelor funcţii ale programului
- zona de afişare a listei cu şabloanele pregătite pentru încadrare
- zona de optimizare a încadrării
- zona inferioară cu informaţii

275
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.6 Lista butoanelor de pe interfaţă şi a funcţiilor îndeplinite.

Deschide un plan de tăiere

Deschide un director cu planuri de tăiere pentru încadrare

Importă din format DXF-Tetracad

Salvează planul de tăiere

Salvează planul de tăiere cu alt nume

Alege o încadrare din planul de tăiere

Anulează ultima operaţiune

Reface ultima operaţiune anulată

Selectează toate piesele încadrării

Adaugă piesele selectate pe încadrare

Scoate piesele selectate de pe încadrare

Realizează încadrare automată rapidă

Realizează incadrare automată cu limită de timp

Realizează optimizarea automată a pieselor plasate

Scoate toate piesele de pe încadrare

Zoom la zona selectată

Zoom in

Zoom out

Zoom la lungimea încadrării

Zoom la lăţimea încadrării

Afişează / Ascunde punctul de referinţă

Afişează / Ascunde numele piesei

Arată / Ascunde axa de fir drept

Arată / Ascunde picluri

Afişează setările încadrării

Flip orizontal /vertical

Roteşte piesa cu 180°

Roteşte piesa cu 90°

276
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Roteşte piesa cu 45°

Roteşte piesa cu un anumit unghi

Pliază piesele selectate

Depliază piesele selectate

Aliniază piesele selectate

Aliniază piesa la axa de fir drept

Blochează / Deblochează piesele selectate

Modifică proprietăţile pieselor selectate

Setări şi restricţii piesă pentru piesa selectată

Editează grupele de dependenţă

Grupează piesele selectate pentru termocolare

Scoate piesele selectate din grupul pentru termocolare

Unealta măsurare

Activează modul de lucru Ordine Tăiere

Export pentru plotter

Export pentru capul de croire automată

Arată/ascunde rigla verticală

Arată/ascunde rigla orizontală

Afişează informaţii despre piesa selectată

3.7 Zona de afişare a listei cu şabloane

În zona de afişare a listei de şabloane, acestea se


pot vedea fie tabelat, organizate pe mărimi şi tipuri de
piese, fie desfăşurat, la scară, colorate diferit în funcţie
de mărimea căreia aparţin.
Zona de afişare a listei de şabloane se poate
redimensiona prin simpla tragere cu mouse-ul de bara
despărţitoare. Aceasta permite mărirea zonei de
încadrare sau a zonei de afişare a şabloanelor în funcţie
de necesităţile utilizatorului de vizualizare.

277
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

a) Afişarea şabloanelor sub formă de tabel

Pentrua vizualiza piesele în tabel


se selectează din meniul “Vizual”
situat în partea superioară a ferestrei
generale a programului Gemini Nest
Expert opţiunea “Afişează piesele
organizate în tabel pe mărimi”

În tabel sunt afişate mărimile pentru fiecare piesă. În


dreptul fiecărei mărimi a piesei apare o bulină colorată.
Culoarea bulinei ilustrează culoarea asociată pe încadrare
mărimii respective. Dacă piesa este amplasată pe încadrare
este afişat simbolul “ * “ în dreapta sa. Pentru a selecta o piesă
de o anumită mărime se face click în tabel pe mărimea
respectivă. Când o piesă de o anumită mărime este selectată,
numele mărimii în dreptul piesei respective este afişat pe
fundal negru. Pentru a selecta mai multe piese în tabel se pot
folosit tastele CTRL şi SHIFT.

Atenţie: în modul de afişare tabelat, dimensiunile piesei nu


respectă proporţiile dintre ele.

b) Afişarea şabloanelor desfăşurat

Şabloanele se pot afişa


desfăşurat în două moduri: desfăşurat
pe mărimi şi desfăşurat pe piese .
Pentru a vedea piesele
desfăşurat, se selectează din meniul
« Vizual » situat în partea superioară
a ferestrei generale a programului
Gemini Nest Expert opţiunea
”Afişează piesele desfăşurat “
Dacă se selectează opţiunea
“Afişează piesele desfăşurat după
mărime” din meniul “Vizual”, piesele
vor fi afişate grupate pe mărimi .

Piese afişate desfăşurat Piese afişate desfăşurat după mărime

278
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

În modul de afisare cu şabloanele desfăşurate, se pastrează proporţiile dimensionale între piese.


Pe meniul scris alături de butonului “Vizual” apare
butonului “Modele”. Aceast buton este util pentru situaţiile în
care se face import de mai multe fişiere gem pe aceeaşi
încadrare. În acest caz se poate opta pentru afişarea
pieselor unui singur model din cele importate, iar în funcţie
de modelul pentru care se doreşte vizualizarea pieselor se
va selecta din meniul care se deschide la apăsarea
butonului numărul modelului dorit.
Pentru utilizarea acestei funcţii se face click pe butonul « Modele », moment în care se deschide meniul
acestuia care conţine lista modelelor folosite în încadrare în ordinea adăugării acestora în încadrea pentru care se
poate face afişarea pieselor şi opţiunea « Afişează piesele din toate modelele ».
Un şablon pregătit pentru încadrare poate fi selectat în zona de afişare de sus prin click pe interiorul acestuia.
Pentru a selecta mai multe şabloane simultan se ţine apasată tasta SHIFT şi se face click pe aceste şabloane.
Dacă în zona de afişare de sus se selectează un şablon care este deja amplasat pe încadrare, el se va
selecta concomitent şi în zona de jos a ecranului, unde este afişată încadrarea.
În mod similar, dacă se selectează un şablon plasat pe zona de optimizare a încadrarii, el se va selecta
concomitent şi în zona de afişare de sus.
În zona superioară, şabloanele pregătite pentru încadrare sunt afişate desfăşurat astfel:

culoare plină
apare dacă şablonul nu este amplasat încă pe încadrare şi nu este slectat;
fiecare culoare este asociată unei mărimi, astfel încât se pot urmări uşor
toate şabloanele unei mărimi

contur cu interiorul haşurat


apare dacă şablonul este selectat dar nu este amplasat pe încadrare

contur roşu cu interiorul necolorat


apare dacă şablonul este amplasat pe încadrare şi nu este selectat

279
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

contur albastru cu interiorul necolorat


apare dacă şablonul este amplasat pe încadrare dar este selectat

3.8 Zona de optimizare a încadrării


În zona de optimizare a încadrării se văd şabloanele amplasate pe încadrare, colorate astfel:

culoare plină
dacă şablonul este într-o poziţie validă şi nu se suprapune cu
alte şabloane; fiecare culoare este asociată unei mărimi, astfel
încât se pot urmări uşor toate şabloanele unei mărimi

contur neumplut cu culoare


dacă şablonul este într-o poziţie invalidă (se suprapune cu alte
şabloane care sunt în poziţii valide)

contur cu interiorul haşurat


atunci când şablonul respectiv este selectat.

280
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

cu un contur suplimentar de culoare albastră


dacă între piese este prevăzută o distanţă minimă de alipire.

cu un lăcăţel desenat pe piesă


atunci când piesele sunt blocate

Dacă o piesă plasată în încadrea este selectată, în partea dre

3.9 Zona cu informaţii

În partea inferioară a ferestrei programului Gemini Nest Expert se găseşte o bară ce conţine informaţii despre
încadrarea realizată.

LG – în dreptul acestui mesaj va fi afişată lungimea încadrării în centimetri (această lungime nu include adaosul de
capăt la şpănuire)
EF – în dreptul acestui mesaj va fi afişată eficienţa încadrării în procente
LAT – reprezintă lăţimea pe care s-a realizat încadrarea
P/T – reprezintă numărul total de şabloane necesar încadrării şi numărul de şabloane de pe încadrare
MN - lungimea în cm a marginii necesare pentru plasarea pieselor pliate în cazul materialelor tubulare sau pliate
MO - lungimea în cm a marginii ocupate prin plasarea pieselor pliate în cazul materialelor tubulare sau pliate
D – distanţa măsurată de unealta de măsurare. Dacă se selectează două piese suprapuse, în dreptul acestui
mesaj va fi afişată distanţa de suprapunere a acestora.
RH – reprezinta dimensiunea măsurată orizontal pe încadrare cu ajutorul riglei verticale
RV- reprezintă dimensiunea măsurată vertical pe încadrare cu ajutorul riglei orizontale

Indexul piesei următoare - atunci când este activat modul de lucru Ordine Tăiere este afişat indexul piesei ce
urmează a fi selectată în vederea stabilirii ordinei de tăiere.

281
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.10 Setări încadrare

Înainte de începerea unei încadrări operatorul va trebui să stabilească şi să verifice setările


necesare încadrării. Pentru aceasta va apăsa butonul „Setări încadrare” situat în zona ce conţine
butoanele aferente diferitelor funcţii ale programului sau se selectează din meniul „Încadrare” opţiunea
„Setări încadrare....”

Se va deschide o fereastră care conţine două pagini ce oferă operatorului posibilitatea de a stabili raportul de
repetare al modelului pe material dacă modelul se va lucra pe un material cu caroiaj, modul de şpănuire precum şi
defectele care se întalnesc pe material.

În cazul modelelor ce se lucrează pe materiale cu caroiaj în fereastra de « Setări încadrare » pe pagina


« Încadrare » se va stabili distanţa de repetare a modelului pe lăţime respectiv lungime precum şi deplasamentul
pe lăţimea respectiv lungimea materialului. Deplasamentul reprezintă distanţa la care începe prima dungă de
raport pe lăţimea respectiv lungimea materialului.
Setările privitoare la modul de şpănuire sunt cele stabilite de operator în aplicaţia Gemini Cut Plan dar dacă
acesta consideră că trebuie să realizeze anumite modificări acestea se pot face direct în această fereastră de
« Setări încadrare » pe pagina « Incadrare » din programul Gemini Nest Expert.
Pentru modul de şpănuire „Foaie dublă (jumătate din piese pentru un singur produs obţinut prin simetrizare)”
utilizatorul poate opta pentru neîncărcarea pieselor duble. Pentru aceasta va bifa mesajul „Nu încărca dublelor
pieselor pe foaiae dublă” . Dacă acest mesaj rămâne nebifat se pe încadrare se vor încărca toate piesele fără
dublele simetrice corespunzătoare.
În fereastra « Setări încadrare » pe pagina « Defecte material » utilizatorul va putea stabili tipul de defecte
care apar precum şi poziţia exactă a acestora.
Pe pagina «Imagine model» se poate încărca imaginea modelului folosit în incadrare. Această imagine poate
fi tipărită în miniîncadrare daca se bifează setarea «Tipăreşte imagine model» din fereastra de « Tipăreşte pe
plotter/ Tipăreşte miniîncadrare ».

282
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.11 Încadrarea automată rapidă

Pentru a face o încadrare automată rapidă se apasă butonul “Încadrare automată rapidă”
Se pot incadra rapid toate piesele
încadrării, numai piesele selectate din
încadrare sau se poate realiza o incadrare
mărime cu mărime a pieselor selectate.
Ca să opteze pentru unul din aceste
tipuri de încadrare rapidă utilizatorul va face
click pe săgeata din dreapta butonului
« Încadrare automată rapidă » şi va alege
din meniul care se deschide tipul dorit.
Pentru ca Gemini Nest Expert să
execute automat o încadrare rapidă folosind toate şabloanele disponibile utilizatorul poate face click direct pe
butonul « Încadrare automată rapidă ». În cazul în care este permis de restricţiile de încadrare, Gemini Nest Expert
va roti o parte din piese pentru a obţine o eficienţă cât mai bună.
Dacă pe încadrare există şabloane deja plasate într-o poziţie validă, acestea vor fi lăsate nemişcate,
adăugându-se doar şabloanele care nu erau plasate anterior.
Încadrarea automată rapidă este folosită pentru a afla rapid consumul orientativ de material pe produs sau
pentru a estima câte mărimi pot încape pe lungimea maximă de şpănuire.

3.12 Încadrarea automată cu limită de timp

Optimizarea automată cu limită a de timp este cea mai importantă şi cea mai folosită funcţie a programului
Gemini Nest Expert, îndeplinind principala sa destinaţie, aceea de a obţine automat o încadrare de înaltă eficienţă
într-un timp cât mai scurt.
Pentru a optimiza automat o
încadrare se apasă butonul “ Optimizare
automată cu limită de timp”
Pe o încadrare se pot optimiza toate
piesele, numai piesele selectate sau se
pot optimiza piesele selectate mărime cu
mărime.
Ca să opteze pentru unul din aceste
tipuri de optimizare automată cu limită de
timp utilizatorul va face click pe săgeata din dreapta butonului « Încadrare automată cu limită de timp » şi va alege
din meniul care se deschide tipul de încadrare dorit.
Dacă se face click direct pe butonul « Încadrare automată cu limită de timp » se va realiza încadrarea tuturor
pieselor de pe încadrare.

După apăsarea butonului “ Optimizare automată cu


limită de timp”, înainte de începerea încadrării , pe ecran
va fi afişată o fereastră în care se va stabili prin tastare
limita de timp. După stabilirea limitei de timp operatorul va
trebui să apese butonul “Acceptă”. În cazul în care nu se
mai doreşte realizarea încadrării cu limită de timp se va
apăsa butonul “Renunţă”

Programul Gemini Nest Expert va plasa pe încadrare


şabloanele făcând mai întâi o încadrare rapidă, apoi va optimiza încadrarea în timpul alocat. Optimizarea se
realizează prin utilizarea unor algoritmi de calcul rapid care permit realizarea şi testarea unui număr foarte mare de
moduri de amplasare a şabloanelor pe încadrare.

În timpul optimizării automate se testează


poziţionarea şabloanelor atât aliniate la axa de fir drept cât
şi rotite la 180°, dacă acest tip de rotaţie este permisă.
În timpul optimizării încadrării cu limită de timp pe
ecran va fi afişată o fereastră care în partea superioară
prezintă grafic evoluţia încadrării funcţie de timp şi
eficienţă iar în partea de jos atât valorile curente ale
eficienţei, lungimii de încadrare şi a timpului cât şi valorile
ce ilustrează modificările acestora.

Atât şabloanele plasate în timpul optimizării automate cât şi cele care erau deja plasate vor fi repoziţionate de
mai multe ori pentru a găsi cea mai bună încadrare. Doar şabloanele plasate pe încadrare şi blocate nu vor fi

283
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

mutate în timpul optimizării automate. Astfel, blocând o parte din şabloanele plasate pe încadrare se poate face
optimizare automată doar pe partea de încadrare neblocată. Pentru a bloca anumite piese care considerăm că nu
ar trebui să-şi schimbe poziţia, se vor selecta aceste piese ţinând apăsată tasta SHIFT şi făcând click pe piese
sau prin încercuire cu mouse-ul.

După selecţia pieselor care trebuie blocate se va apăsa butonul


“Blochează”. Piesele blocate vor fi marcate prin desenarea unui
lăcăţel în interiorul lor. Piesele blocate nu-şi vor schimba poziţia în
momentul rearanjării pieselor pe încadrare.

Dacă pe încadrarea deschisă o parte din piese sunt plasate şi


se doreşte optimizarea încadrării cu toate piesele modelului, în
momentul în care se va apăsa butonul “Optimizare automată cu
limită de timp” se va deschide o fereastră cu mesajul “O parte din
piese sunt plasate. Ce doriţi să faceţi?” Dacă se va apăsa butonul
“Păstrează toate piesele plasate” se va deschide o nouă fereastră
în care se va stabili limita de timp pentru această încadrare după
care programul Gemini Nest Expert va începe optimizarea
încadrării în timpul alocat fără a modifica poziţia pieselor
amplasate iniţial . Dacă se doreşte păstrarea pieselor blocate şi
refacerea încadrării pentru celelalte şabloane se va apăsa butonul
“Păstrează doar piesele blocate”. Dacă se doreşte refacerea
completă a încadrării se va apăsa butonul “Refă complet
încadrarea”

Dacă se doreşte realizarea optimizării automate cu limită de


timp pentru o încadrare care deja a fost optimizată sau a fost
încadrată automat rapid, după apăsarea butonului “ Optimizare
automată cu limită de timp” se va deschide pe ecran o fereastă
care anunţă că toate piesele sunt plasate şi oferă posibilitatea
mai multor opţiuni. Astfel, dacă se doreşte păstrarea pieselor
blocate şi refacerea încadrării pentru celelalte şabloane se va
apăsa butonul “Păstrează doar piesele blocate”. Dacă se doreşte
refacerea completă a încadrării se va apăsa butonul “Refă
complet încadrarea”. În cazul în care nu se mai doreşte realizarea
încadrării cu limită de timp se va apăsa butonul “Renunţă”

3.13 Încadrarea pieselor selectate


O parte din piesele unei încadrari pot fi plasate rapid sau se pot optimiza cu limită de timp. Pentru a ceasta se
vor selecta piesele ce trebuie plasate rapid sau optimizate şi se selectează « Încadrare rapidă cu piesele
selectate » sau « Încadrare automată cu piesele selectate »

Dacă se doreşte plasarea rapidă a unor piese dintr-o


încadrare se vor selecta piesele după care se apasă săgeata
din dreapta butonului « Incadrare automată rapidă » iar din
meniul deschis se va selecta « Încadrare rapidă cu piesele
selectate »

Pentru optimizarea unor piese selectate dintr-o


încadrare, utilizatorul va trebui ca în primă fază să selecteze
numai acele piese care vor trebui plasate după care va
apăsa săgeata din dreptul butonul « Încadrare automată cu
limită de timp » şi va selecta « Încadrare automată cu
piesele selectate ».
După selectarea « Încadrare automată cu piesele
selectate », înainte de începerea încadrării , pe ecran va fi afişată o fereastră în care se va stabili prin tastare limita
de timp. După stabilirea limitei de timp operatorul va trebui
să apese butonul “Acceptă”. În cazul în care nu se mai
doreşte realizarea încadrării cu limită de timp se va apăsa
butonul “Renunţă”
Programul Gemini Nest Expert va plasa pe încadrare
doar şabloanele selectate făcând mai întâi o încadrare
rapidă, apoi va optimiza încadrarea în timpul alocat.
La optimizarea pieselor selectate (rapid sau cu limită
de timp), acestea vor fi plasate ca şi cum încadrarea ar
conţine doar aceste piese.

284
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Dacă nu s-a selectat nici o piesă dar s-a optat pentru încadrarea pieselor selectate, vor fi optimizate toate
piesele încadrării respective.
Optimizarea pieselor selectate este foarte utilă pentru cazuri în care se urmăreşte plasarea anumitor piese
doar într-o zonă a încadrării şi se va folosi împreună cu setările pentru defecte de material.

3.14 Încadrarea pieselor selectate mărime cu mărime


Optimizarea pieselor selectate se face astfel încat piesele dintr-o mărime să fie grupate în aceeaşi zonă a
încadrării. Pentru aceasta trebuie mai întâi selectate piesele pentru care se doreşte optimizarea rapidă sau cu
limită de timp şi apoi se selectează din meniul celor două butoane pentru încadrare automată: „Încadrare rapidă cu
piesele selectate, mărime cu mărime” sau „Încadrare automată mărime cu mărime, a pieselor selectate”.
Dacă se doreşte plasarea rapidă a
pieselor selectate dintr-o încadrare, se
selectează mai întâi piesele care se doresc a
fi optimizate, după care se face click pe
săgeata din dreapta butonului pentru
„Încadrare automată rapidă” din meniul
căruia se alege „Încadrare rapidă cu piesele
selectate, mărime cu mărime”.

Pentru încadrarea automată cu limită


de timp a pieselor selectate, trebuie
selectate mai întâi piesele cu care
urmează să se facă încadrarea, după care
se face click pe extensia butonului de
„Încadrare automată cu limită de timp”
după care din meniul care se deschide
trebuie aleasă opţiunea „Încadrare
automată cu piesele selectate, mărime cu
mărime”.
După selectarea « Încadrare automată cu piesele selectate, mărime cu mărime », înainte de începerea
încadrării , pe ecran va fi afişată o fereastră în care se va stabili prin tastare limita de timp. După stabilirea limitei de
timp operatorul va trebui să apese butonul “Acceptă”. În
cazul în care nu se mai doreşte realizarea încadrării cu
limită de timp se va apăsa butonul “Renunţă”.
Programul Gemini Nest Expert va plasa pe încadrare
doar şabloanele selectate făcând mai întâi o încadrare
rapidă, apoi va optimiza încadrarea în timpul alocat.
La optimizarea pieselor selectate (rapid sau cu limită
de timp), acestea vor fi plasate ca şi cum încadrarea ar
conţine doar aceste piese.

3.15 Incadrarea piselor plasate

După ce piesele au fost aduse in zona de încadrare, se poate opta pentru încadrarea pieselor plasate. Pentru
aceasta, din meniul butoanelor de încadrare automată trebuie aleasă opţiunea « Încadrare automată cu piesele
plasate».

Dacă se doreşte încadrarea rapidă a pieselor


plasate, trebuie mai întâi aduse în zona de lucru
piesele după care se alege funcţia de « Încadrare
rapidă cu piesele plasate» din meniul butonului
« Încadrare automată rapidă ».

Dacă se doreşte încadrarea automată cu limită


de timp a pieselor plasate, trebuie mai întâi aduse
în zona de lucru piesele după care se alege funcţia
de « Încadrare automată cu piesele plasate» din
meniul butonului « Încadrare automată cu limită de
timp ».

285
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

După selectarea « Încadrare automată cu piesele plasate », înainte de începerea încadrării, pe ecran va fi
afişată o fereastră în care se va stabili prin tastare limita de timp. După stabilirea limitei de timp operatorul va trebui
să apese butonul “Acceptă”. În cazul în care nu se mai doreşte realizarea încadrării cu limită de timp se va apăsa
butonul “Renunţă”
Programul Gemini Nest Expert va plasa pe
încadrare doar şabloanele selectate făcând mai întâi o
încadrare rapidă, apoi va optimiza încadrarea în timpul
alocat.
La optimizarea pieselor selectate (rapid sau cu
limită de timp), acestea vor fi plasate ca şi cum
încadrarea ar conţine doar aceste piese.

3.16 Optimizarea automată cu limită de timp a pieselor plasate


Optimizarea automată cu limită de timp a pieselor plasate se foloseşte pentru optimizarea şabloanelor deja
amplasate manual pe încadrare, fără a le roti şi fără a adăuga şi restul de şabloane.
Se poate utiliza de exemplu când utilizatorul roteşte manual anumite şabloane şi doreşte să facă o încadrare
automată cu şabloanele rotite în acest mod, fără ca programul Gemini Nest Expert să le rotească automat în alte
poziţii. Sau se mai poate utiliza şi în cazul în care pe o încadrare se doreşte optimizarea plasării numai a anumitor
piese. Pentru aceasta utilizatorul va selecta piesele ce trebuie să rămână fixe şi le va bloca prin apăsarea butonului
„Blochează /deblochează piesele selectate” situat în zona cu butoane a programului Gemini Nest Expert.
Se amplasează manual pe încadrare şabloanele apoi se
apasă butonul “Optimizare automată a pieselor plasate”.
Programul va încerca să repoziţioneze şabloanele pentru a
obţine cea mai bună încadrare, fără însă a le roti şi fără a
adăuga alte şabloane.
De exemplu se mai poate utiliza şi în cazul în care pe o
încadrare se doreşte optimizarea plasării numai a anumitor
piese. Pentru aceasta utilizatorul va selecta piesele ce trebuie să rămână fixe şi le va bloca prin apăsarea butonului
„Blochează /deblochează piesele selectate” situat în zona cu butoane a programului Gemini Nest Expert.
Toate şabloanele plasate vor fi repoziţionate, cu excepţia celor blocate, care vor rămâne nemişcate. Dacă pe
încadrarea iniţială nu au fost plasate toate piesele din zona cu şabloane, şabloanele neplasate nu vor apare pe
noua încadrare obţinută prin optimizarea cu limită de timp a pieselor plasate.

Diferenţa între « Încadrarea automată a pieselor plasate» şi « Optimizarea automată a pieselor plasate »
constă în libertatea de rotaţie a pieselor pe încadrare. În primul caz dacă piesele au liberate de rotaţie şi flip,
această libertate se aplică asupra pieselor plasate în încadrare, pe când în al doilea caz, chiar dacă piesele au
liberatate de rotaţie şi flip, această libertate nu se va aplica asupra pieselor plasate în încadrare.

3.17 Încadararea manuală

În anumite situaţii, utilizatorul poate să încadreze şi manual şabloanele.


Adăugarea unui şablon pe încadrare
Pentru a adăuga un şablon pe încadrare se face dublu clik pe şablon în zona de sus(vezi fig 1) sau se face
click dreapta pe şablon şi se selectează “Plasează” din meniul afişat(vezi fig 2). Această operaţie se mai poate
face şi prin selectarea piesei ce trebuie plasată pe încadrare şi apăsarea butonului “Adaugă piesele selectate pe
încadrare” (vezi fig 3)

fig. 3
fig. 1 fig. 2

Scoaterea unui şablon de pe o încadrare


Pentru a scoate un şablon de pe încadrare se face dubluclick pe acest şablon pe încadrare (vezi fig a)sau se
face click dreapta pe şablon şi se selectează “Scoate” din meniul afişat(vezi fig b). Scoaterea unui şablon se mai
poate face şi prin selectarea piesei ce trebuie scoasă de pe încadrare şi apăsarea butonului “Scoate piesele
selectate pe încadrare” (vezi fig c)

286
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

fig, a fig. c

fig. b
În zona de încadrare şabloanele pot fi mutate cu ajutorul mouse-lui.
Progarmul Gemini Nest Expert ajută utilizatorul în timpul încadrării manuale în următorul mod:
- Dacă prin repoziţionarea manuală un şablon este plasat puţin suprapus peste alt şablon, programul
corectează automat suprapunerea, mutând şablonul pe o poziţie validă.
- Dacă prin repoziţionare manuală un şablon este pus la mică distanţă de alt şablon, fără a fi lipit,
programul îl repoziţionează automat alipindu-l de şabloanele învecinate (sau îl amplasează la distanţa
minimă specificată de utilizator)
- Dacă prin repoziţionare manuală un şablon este suprapus mult peste alt şablon, el va fi marcat ca fiind
intr-o poziţie invalidă, deci nu va mai avea interiorul colorat.
Pentru plasarea manuală a pieselor pe încadrare se recomandă folosirea comenzilor rapide din tastatură, cu
ajutorul cărora piesele se pot roti, muta, alinia, etc rapid şi precis.

3.18 Comenzi din tastatură şi mouse pentru încadrarea manuală


I. Rotirea şabloanelor
Roteşte şablonul selectat în sens orar la gradul de
libertate curent (dacă şablonul nu are restricţie de
rotaţie, roteşte cu 180°).

Roteşte forţat şablonul selectat împreunã cu toate


şabloanele din acelaşi produs la gradul de libertate
+ curent în sens orar.

Roteşte forţat şablonul selectat împreunã cu toate


şabloanele din acelaşi produs la gradul de libertate
+ + curent în sens trigonometric.

Roteşte şablonul selectat în sens orar cu pas fin


(implict pas de 1°, setabil).
+
Roteşte şablonul selectat în sens antiorar cu pas
fin (implict pas de 1°, setabil).
+
.
+ rotiţă mouse Roteşte şablonul selectat în sens orar sau antiorar
cu pas fin (implict pas de 1°, setabil).

II. Răsturnarea şabloanelor


Răstoarnă în oglindă şablonul selectat perpendicular pe
axa de fir drept (dacã este acceptat acest tip de flip)

Răstoarnã în oglindã şablonul selectat longitudinal pe axa


sa de fir drept (dacã este acceptat acest tip de flip)
+
Răstoarnã în oglindã şablonul selectat perpendicular pe
axa de fir drept (dacã este acceptat acest tip de flip) forţat
împreunã cu toate şabloanele din acelaşi produs
+

Răstoarnã în oglindã şablonul selectat longitudinal pe axa


de fir drept (dacã este acceptat acest tip de flip) forţat
+ + împreunã cu toate şabloanele din acelaşi produs

287
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

III. Mişcarea şabloanelor cu mouse-ul


+ Inhibã repoziţionarea automatã (SNAP) şi lasã şablonul acolo
mutare cu unde este plasat manual, chiar dacã este suprapus cu alte
mouse-ul şabloane

+ Valideazã şablonul în poziţia actualã, chiar dacă este suprapus


click cu mose-ul peste alt şablon
pe şablon
Indicã vectorul de mişcare a şablonului pânã la primul obstacol
+ (alt şablon) întâlnit de la poziţia curentã a cursorului mouse-ului
pânã la locul de unde a început tragerea şablonului; dacã nu se
mutare cu întâlneşte nici un obstacol, şablonul va fi lãsat acolo unde i s-a dat
mouse-ul drumul, şi se va face repoziţionare

IV. Mişcarea şabloanelor din săgeţile de pe tastaură


Mişcã şablonul selectat sus-jos stânga-dreapta câte 1 cm pe toate
direcţiile la încadrarea simplã, sau cu câte un pas de repetiţie a
caroiajului (salt din grid în grid) la încadrarile pe caroiaje sau
liniaturi.

Mişcã şablonul selectat cu pas de 1 mm sus-jos, stânga -


dreapta

Mişcã şablonul selectat pe direcţia sus - jos stânga -


dreapta pânã la primul obstacol întâlnit

3.19 Optimizarea automată a mai multor încadrări


Gemini Nest Expert oferă o posibilitate foarte comodă şi eficientă de optimizare a încadrărilor atunci când
există un volum mare de lucru. Astfel, programul poate optimiza complet automat şi fără a fi supravegheat mai
multe încadrări la rând, din unul sau mai multe planuri de tăiere. În mod practic, programul
poate fi lăsat să lucreze singur în timp ce operatorul realizează alte operaţiuni (proiectare,
planificare, etc.) sau chiar peste noapte, folosindu-se astfel un interval de timp în care
calculatorul este liber.
Pentru a porni o multiîncadrare, trebuie mai întâi să se apase butonul “Multiîncadrare”

După apăsarea butonului, pe ecran va apare o fereastră denumită « Multiîncadrare »

288
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

La multiîncadrare se pot folosi pentru optimizare fişiere de tip PT, MRK, DXF-Tetracad, LayS Assyst Bullmer şi Zip
Order Gerber.
După stabilirea tipului de fişiere care se vor folosi pentru realizarea încadrărilor în această fereastră, operatorul va
trebui să selecteze calea pentru deschiderea directorului cu planurile ce trebuie prelucrate.

Pentru aceasta se va apăsa butonul cu dosarul din dreptul câmpului de sub mesajul « Directorul cu
planuri de tăiere ».Se va deschide o nouă fereastră cu numele « Alege director » în care se va
alege prin click directorul cu planurile de tăiere necesare. După selectarea directorului căutat pentru
afişarea şi citirea acestuia va trebui apăsat butonul « Acceptă ». Dacă nu se mai doreşte alegerea unui director
pentru multiîncadrare operatorul va trebui să apese butonul « Renunţă ».
Automat în « Lista planurilor de tăiere » vor fi afişate planurile din directorul selectat. Dacă este bifat mesajul
« Include subdirectoare », în fereastra respectivă vor fi afişate şi planurile de tăiere din subdirectoarele aferente
directorului selectat. Dintr-un director cu planuri de tăiere pot fi selectate pentru prelucrare şi numai o parte din
acestea. Selectarea sau deselectarea unui plan de tăiere se face prin click cu mose-ul în dreptul planului de
tăiere.Dacă se doreşte deselectarea tuturor planurilor de tăiere se va apăsa butonul «-» iar dacă se doreşte
selectarea tuturor planurilor de tăiere se va apăsa butonul «+» . Aceste butoane sunt situate în stânga listei
planurilor de tăiere.
Î

289
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

nainte de pornirea unei multiîncadrări operatorul mai are posibilitatea realizării anumitor setări. Pentru aceasta
va trebui să completeze foarte atent zona de jos a ferestrei « Multiîncadrări »

Astfel, operatorul poate alege dacă programul va trebui să refacă încadrările parţial optimizate sau va trebui să
le continue. De asemeni operatorul poate selecta ca programul să nu modifice
încadrările complet optimizate sau să le refacă. În ceea ce priveşte timpul de
executare al multiîncadrărilor acesta poate fi stabilit prin completarea câmpului
din dreptul mesajului « Durată » în funcţie de numărul de încadrări ce trebuie
realizate. Dacă se apasă butonul « Setări » din zona stabilirii limitei de timp, în
fereastra ce se deschide, operatorul poate stabili unitatea de măsură a
timpului :ore sau minute. Pentru păstrarea unităţii de măsură alese trebuie
apăsat butonul « Acceptă », în caz contrar se va apăsa butonul « Renunţă ».
După alegerea directorului cu planuri de tăiere, selectarea planurilor ce se
vor lucra şi realizarea setărilor necesare se va apăsa butonul „Acceptă” din
fereastra „Multiîncadrări” pentru începerea realizării încadrărilor pentru planurile
selectate.

3.20 Încadrările pentru foi duble şi materiale pliate sau tubulare

Dacă se lucrează produse simetrice pe care se urmăreşte şi


obţinerea anumitor simetrii se vor şpănui foi duble.
Gemini Nest Expert va plasa pe incadrare doar jumatate din
piesele duble simetrice ale produslui (cele obţinute prin flipare Fx, Fy
sau Fxy), cealaltă jumatate din aceste piese se vor obţine de pe a
doua foaie din pereche dacă se optează pentru modul de şpănuire
„Foaie dublă (jumătate din piese pentru un singur produs obţinut prin
simetrizare)”.

Dacă piesele modelului permit eliminarea dublelor


simple utilizatorul va bifa mesajul „Nu încărca dublele
pieselor pe foaie dublă”. În acest caz se vor elimina de pe
încadrare nu numai dublele simetrice obţinute prin flipare ci
şi dublele simple dacă nu au duble în oglindă.

Gemini Nest Expert oferă deasemeni posibilitatea realizării de încadrări pentru foi duble în care pot fi
amplasate toate piesele unui produs în vederea obţinerii simultane a două produse. Astfel operatorul va bifa în
dreptul mesajului „Foaie dublă (toate piesele pentru două produse obţinute prin simetrizare)” din fereastra „Setări
încadrare” pentru plasarea tuturor pieselor din model pe încadrare.
Pentru încadrările pe materiale pliate sau materiale tubulare (tricot), se pot face încadrări în care piesele
simetrice se pot amplasa înjumătăţite pe marginea de pliere a materialului, astfel încât piesa simetrică se obţine
prin deplierea materialului tăiat pe margine. Astfel se pot obţine încadrări mai eficiente pe materialele de acest tip,
care de obicei au lăţimi de sub 1 m, şi pentru care se obţineau eficienţe nesatisfăcătoare atunci când se puteau
încadra doar piese mari, simetrizate. Această metodă de decupare în margine a pieselor simetrice este des (sau
chiar întotdeauna) folosită în încadrările manuale pe materialele tubulare sau pliate.
Pentru a beneficia de această facilitate se bifează în fereastra de „Setări încadrare” din Gemini Nest Expert
„Foaie dublă (jumătate din piese pentru un singur produs obţinut” sau „Foaie dublă (toate piesele pentru două
produse obţinute prin simetrizare)” în funcţie de modul ales de amplasare: produs întreg sau jumătate iar apoi se
selectează care din marginile şpanului pot fi folosite pentru a tăia piese simetrice în margine. Dacă se doreşte
folosirea marginii superioare a şpanului se va bifa „Foloseşte marginea de sus” iar dacă se doreşte folosirea
290
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

marginii inferioare se va bifa „Foloseşte marginea de jos”. Dacă încadrarea se va tăia dintr-un material tubular
operatorul va trebui să bifeze atât în dreptul mesajului „Foloseşte marginea de sus” cât şi în dreptul mesajului
„Foloseşte marginea de jos” De obicei, chiar la materialele tubulare nu se foloseşte decât o singură margine,
deoarece materialul are lăţimea uşor varibilă şi nu se poate alinia decât la o singură margine.
În Gemini Nest Expert se poate apoi plia sau deplia oricare din piesele simetrice. În momentul în care o
piesă simetrică se pliază, în locul piesei simetrice vor apare una sau două piese pe jumătate. Programul Gemini
Nest Expert va obliga ca aceste piese să fie încadrate lipit de marginea (sau marginile) acceptate pentru acest
scop. Plierea pieselor simetrice se poate face automat sau manual. Pentru realizarea plierii automate a pieselor
simetrice utilizatorul va trebui să se asigure că în fereastra de « Setări utlizare » la « Plierea pieselor pentru
material tubular este decisa de : » este bifat mesajul « program ».
După plierea manuală a uneia sau a mai multor piese, se poate trece la încadrarea automată, rapidă sau cu
limită de timp.

Pentru ca o piesă simetrică să fie plasată în încadrare înjumătăţită şi


poziţionată pe marginea pliată se selectează piesa, se face click
dreapta şi din meniul care se deschide
se selectează « Pliază » sau se
selectează piesa apoi se apasă butonul
« Pliază piesele selectate » care se
găseşte în zona cu butoane a
programului.

Dacă o piesă este simetrică dar firul său drept nu este paralel cu axa
de simetrie, în momentul în care se urmăreşte plierea acestuia
programul ne va avertiza printr-un mesaj acest aspect şi ne va întreba
dacă dorim să aliniem axa de fir drept la axa de simetrie. În cazul în
care dorim acest lucru va trebui să apăsăm butonul « Yes ».

Important: În cazul în care s-a optat ca pe încadrare să fie plasate


toate piesele pentru a obţine două produse prin simetrizare , pentru
orice piesă care se pliază, se va ocupa în mod automat o lungime de
margine necesară pentru amplasarea acestor jumătăţi, egală cu dublul lungimii liniei de simetrie a piesei.
Lungimea de margine cumulată necesară pentru amplasarea tuturor pieselor pliate este afişată în Gemini Nest
Expert în partea de jos a ecranului.

În dreptul mesajului « MN: » va fi afişată lungimea în cm a marginii necesare iar în dreptul mesajului « MO: »
lungimea în centimetri a marginii ocupate. După amplasarea tuturor pieselor pliate dimensiunile pentru marginea
necesară şi marginea ocupată trebuie să fie egale

Daca utilizatorul doreşte sa refacă o piesă simetrizată atunci când


ea este pliată în două, atunci se selectează piesa, se face click
dreapta şi din meniul care se
deschide se selectează
« Depliază » sau se selectează
piesa apoi se apasă butonul
« Depliază piesele selectate »
care se găseşte în zona cu
butoane a programului.

291
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Setări pentru piesele pliate

În fereastra « Setări încadrare /Încadrare » se pot realiza două setări pentru piesele simetrice.

Astfel pentru situaţii cum ar fi încadrarea pe material pliat sau tubular a jumătate din piese pentru un singur
produs obţinut prin simetrizare se va putea opta pentru dublarea sau nedublarea pieselor simetrice la pliere. Prin
bifarea opţiunii „Când o piesă simetrică se plasează pliată la marginea materialului, dublează automat
ace3astă piesă” ,la optimizarea încadrării, piesele pliate se vor dubla.

Cea dea doua opţiune se adreseză în special încadrării automate pentru material pliat sau tubular cu plierea
pieselor decisă de program şi permite utilizatorului să decidă dacă toate piesele simetrice vor fi pliate sau nu.
Opţiunea „Plasează întotdeauna piesele simetrice pliate la marginea materialului” este implicit debifată iar
prin bifarea ei, la optimizarea încadrării, toate piesele simetrice din model vor fi pliate.

3.21 Încadrarea pentru materiale cu caroiaj

Dacă modelul proiectat se va lucra din materiale cu caroiaj , pentru a obţine o încadrare cât mai eficientă , pe
lângă punctele de referinţă încadrare programul Gemini Pattern Editor vine cu posibilitatea stabilirii dependenţelor
între piese. Mai exact acum se va putea realiza incadrarea automată a pieselor cu restricţie de aliniere cu alte
piese pentru materialele cu caroiaj.

Astfel dacă în Gemini Pattern Editor s-au


stabilit grupele de dependenţă corect în Gemini
Nest Expert nu rămâne decât ca utilizatorul să
introducă valorile pentru distanţa de repetare a
modelului pe lungime şi lăţime şi valorile
deplasamentului modelului pe lungime şi lăţime .
Stabilirea acestor valori se face în fereastra de
„Setări încadrare” după ce se bifează în dreptul
mesajului „Caroiaj”.
Deplasamentul reprezintă distanţa la care
începe prima dungă de raport pe lăţimea respectiv
lungimea materialului.
Dacă utilizatorul doreşte verificarea sau
vizualizarea grupelor de dependenţă din care fac
parte piesele modelului ce trebuie încadrat atunci
acesta are două posibilităţi pentru a realiza acest
lucru direct în Gemini Nest Expert.
Una din posibilităţi este ca utilizatorul să deschidă tabelul „Proprietăţi piese” din meniul Piese (vezi capitolul
3.24) şi să urmărească coloanele „Grup alin H” respectiv „Grup alin V”.
Cea dea doua posibilitate , presupune selectarea piesei pentru care se doreşte aflarea grupei de dependenţă
din care face parte (fie că piesa se află în zona de afişare a listei cu şabloane fie că este deja plasată pe
încadrare), după care se face click dreapta iar în meniul care se deschide se poate alege „Selectează toate piesele
din grupa de dependenţă verticală” sau „Selectează toate piesele din grupa de dependenţă orizontală”. Astfel
utilizatorul va putea vizualiza şi verifica foarte uşor dacă piesele sunt plasate corect pe caroiaj.

292
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Dacă piesa pentru care se doreşte aflarea grupei de


dependenţă se află în zona de afişare a şabloanelor se
va selecta mărimea piesei după care se face click
dreapta iar în meniul care se deschide se va alege
„Selectează toate piesele din grupa de dependenţă
verticală” sau „Selectează toate piesele din grupa de
dependenţă orizontală”

Exact în acelaşi mod se va proceda şi în cazul în


care piesa este deja plasată pe încadrare. Se va
selecta piesa , se face click dreapta după care se va
alege „Selectează toate piesele din grupa de
dependenţă verticală” sau „Selectează toate piesele
din grupa de dependenţă orizontală” din meniul
deschis.

3.22 Editarea grupelor de dependenţă pentru piesele de pe o încadrare

Dacă modelul proiectat se va lucra din materiale cu caroiaj , pentru a obţine o încadrare cât mai eficientă ,
pe lângă plasarea punctelor de referinţă trebuie să se stabilească şi grupele de dependenţă între piese. Declarea
grupelor de dependenţă între piese se poate realiza fie din faza de proiectare în Gemini Pattern Editor fie direct în
Gemini Nest Expert prin apăsarea butonului „Editează grupele de dependenţă”.
Aceasta presupune stabilirea modului de amplasare a pieselor pe încadrare prin definirea grupelor de
dependenţă dintre piese structurate în primă fază în grupe de dependenţă pe orizontal şi vertical. Atât în grupa
dependenţelor pe Orizontal cât şi în cea a dependenţelor pe Vertical piesele pot fi grupate în piese libere, piese
aliniate la caroiaj sau în grupe de piese dependente între ele.
Piesele care vor fi editate ca piese libere vor putea fi plasate oriunde pe încadrare.
Dacă anumite piese sunt setate ca piese aliniate la caroiaj, în încadrare acestea vor fi plasate cu punctul de
referinţă pe linia de caroiaj aferentă grupei orizontal sau vertical
Dacă două piese sunt setate ca aparţinând unui anumit grup înafara
grupului pieselor libere sau aliniate la caroiaj, atunci acestea vor fi
dependente doar între ele funcţie de modul în care a fost plasat punctul de
referinţă, prima piesă plasată pe încadrare putând fi aşezată în orice poziţie
iar a doua piesă funcţie de prima plasată. Pentru a putea stabili grupele de
dependenţă a pieselor unei încadrări se face click pe butonul „Editează grupele de dependenţă” existent pe bara
de butoane din partea de sus a ecranului. După apăsarea acestui buton se va deschide fereastra „Editare grupe
dependenţă” în care se vor stabili grupele de dependenţă dintre piese.

293
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

În stânga ferestrei de editare a grupelor de dependenţă sunt afişate grupele de dependenţă respectiv piesele
ce aparţin acestora atât pe vertical cât şi pe orizontal.Pentru a vedea grupele de dependenţă şi piesele ce aparţin
grupării pe verticală se va apăsa butonul « Verticala ». În cazul în care se doreşte vizualizarea grupele de
dependenţă şi piesele ce aparţin grupării pe orizontală se va apăsa butonul «Orizontala »
Dacă în modelul pentru care se fac încadrările nu au fost stabilite grupele de dependenţă vor fi afişate doar
grupele de dependenţă « piese libere » şi « piese aliniate la caroiaj » şi toate piesele modelului aparţin grupei de
piese libere.
Pentru a vedea piesele ce aparţin unei grupe de dependenţă se face click pe pătrăţelul cu « + »din
dreptul numelui grupei de dependenţă sau se va apăsa butonul « Afişează piesele grupelor de
dependenţă » situat în partea superioară a ferestrei „Editare grupe dependenţă”.

Pentru a ascunde piesele şi a vizualiza numai grupele de dependenţă a pieselor pe orizontală sau
verticală se face click pe pătrăţelul cu « - » din dreptul numelui grupei de dependenţă sau se va apăsa
butonul «Ascunde piesele grupelor de dependenţă » situat în partea superioară a ferestrei „Editare grupe
dependenţă”.

Spre deosebire de fereastra de „Editare grupe de dependenţă” din


Gemini Pattern Editor în cea din Gemini Nest Expert grupele de
dependenţă se stabilesc pentru piesele modelului pe fiecare mărime în
parte. Pentru aceasta prima dată se va selecta mărimea pentru care se
doreşte stabilirea grupelor de dependenţă din care vor face parte piesele
modelului.

Pentru modelele care au în structura lor mai multe straturi de


materiale(de ex : fond, căptuseala, insertie, etc) se pot edita grupe de
dependenţă doar pentru un material sau pentru toate materiale. Pentru
aceasta se foloseşte filtrul din dreptul mesajului „Material:” Se face click pe
săgeata din dreapta şi se selectează din lista care se afişează, materialul
pentru care se vor edita grupele de dependenţă. La selectarea materialului
în grupa „Piese libere” vor rămâne doar piesele care se lucrează din
materialul selectat.

294
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Grupele de dependenţă între piese

Pentru ca utilizatorul să poată încadra piesele nu aliniate neaparat la caroiaj, ci


doar între ele, acum se pot adăuga una sau mai multe grupe de dependenţă diferite
de grupele de dependenţă la caroiaj. Astfel dacă se doreşte ca desenul de pe
buzunarul aplicat pe faţa produsului proiectat să aibă continuitate cu desenul feţei dar
nu se doreşte ca pe aceste repere să existe un anumit desen al caroiajului atunci se
va crea o grupa de dependenţă în care vor fi introduse faţa şi buzunarul. Această
grupă va fi adăugată la grupele de dependenţă pe orizontală dacă se doreşte
continuitatea desenului pe orizontal sau se va adăuga la grupele de dependenţă pe
vertical dacă se doreşte continuitatea desenului pe vertical.
Pentru a adăuga o grupă de dependenţă la cele două afişate iniţial se face click
dreapta în coloana din partea stângă a ferestrei de editare a dependenţelor şi se
selectează „Adaugă grupă”.

Se va deschide o fereastră în care se va edita numele noii


grupe de dependenţă. După editarea numelui noii grupe pentru
ca aceasta să apară alături de celelalte grupe deja existente se
va apăsa butonul „OK”.Dacă nu se mai doreşte creearea unei
noi grupe se va apăsa butonul „Cancel”.

Introducerea anumitor piese sau eliminarea lor dintr-o grupă de dependenţă se


face prin selectarea piesei şi tragerea ei cu mose-ul în grupa dorită.
Piesele sau grupele neselectate au simbolurile aferente colorate în galben. În
momentul în care acestea vor fi selectate simbolurile din dreptul numelui se vor
colora în roşu.
În momentul în care se selectează o grupă de dependenţă în dreapta ferestrei
„Editare grupe dependenţă” vor fi afişate piesele din grupa respectivă cu punctele
referinţă corespunzătoare precum şi modul de plasare faţă de caroiaj pe orizontală
sau verticală.
O piesă se poate muta dintr-o grupă în alta dacă se face click dreapta pe
aceasta şi se seleacteză „Taie” apoi se selectează grupa în care se va muta piesa
se face click ddreapta şi se apasă „Copie”.

Operaţii ce se pot efectua pe o grupă de dependenţă


Dacă se face click dreapta pe numele unei grupe de dependenţă
adăugate va apre un meniu cu următoarele opţiuni: - şterge grupa
- redenumeşte grupa
- adaugă subgrupă
Dacă operatorul vrea să şteargă grupa de dependenţă respectivă va
apăsa opţiunea ”Sterge grupă”.
Dacă se doreşte schimbarea numelui grupei selectate se va selecta
„Redenumeşte grupa”
În cazul în care operatorul urmăreşte adăugarea unei subgrupe la
grupa selectată se va apăsa „Adaugă subgrupa”.Se va deschide o fereastră
în care se va edita numele subgrupei nou formate.

După stabilirea grupelor de dependenţă şi ce piese aparţin acestora


trebuie apăsat butonul „Acceptă” din dreapta ferestrei „Editare grupe
dependenţă”. Dacă operatorul nu doreşte păstrarea grupelor de dependenţă
va apăsa butonul „Renunţă”.

295
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.23 Vizualizarea unei texturi de fundal pentru caroiaj în timpul încadrării

Pentru a se uşura verificarea potrivirii la încadrările pe liniaturi şi caroiaje în Gemini Nest Expert există posibilitatea
ca pe fundalul încadrării să se poată afişa textura materialului cu norma de repetare pe lungime şi lăţime stabilită.
Astfel pentru a putea vizualiza o anumită textură , în fereastra „Setări încadrare” după ce se stabileşte norma de
repetare a caroiajului pe lungime şi lăţime se va apăsa butonul „Alege textura de fundal pentru caroiaj” după care
se va încărca de pe disck imaginea care va alcătui textura.

În fereastra „Setări încadrare” după ce se stabileşte norma de


repetare a caroiajului pe lungime şi lăţime se va apăsa butonul
„Alege textura de fundal pentru caroiaj”

După ce se apasă butonul „Alege textura de fundal pentru


caroiaj” se deschide o nouă fereastră în care se va apăsa butonul
„Încarcă textura”

În fereastra nou deschisă se va selecta


imaginea care alcătuieşte textura după care se
apasă butonul „Open”.

296
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

După selectarea imaginii în fereastra „Alegerea texturii de fundal”


se poate previzualiza textura.Tot în această fereastră operatorul
poate regla contrastul respectiv luminozitatea texturii prin
mişcarea cursoarelor interactive Astfel se poate urmări în timp
real în zona de previzualizare modificările efectuate asupra
opţiunilor de imagine.
Dacă textura este în forma dorită pentru afişarea acesteia pe
încadrare se va apăsa butonul „Acceptă”.

În urma alegerii unei texturi aceasta va fi afişată în zona de optimizare a încadrării .

În cazul în care utilizatorul deschide o încadrare pe care este afişată o anumită textură şi doreşte înlăturarea
acesteia atunci în fereastra „Alegerea texturii de fundal” va apăsa butonul „Anulează textura”

297
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.24 Încadrarea automată a pieselor pe materiale cu defecte

Materiale utilizate pentru obţinerea diferitelor articole pot prezenta o serie de defecte care de obicei îngreunează
procesul de realizare a încadrărilor. Defectele care se intalnesc frecvent pe materiale pot fi puncte, linii sau diferite
alte forme. Cu ajutorul programului Gemini Nest Expert utilizatorul poate depăşi cu uşurinţă problemele care se
ridică în cazul în care se doreşte realizarea unei încadrări pentru un material ce prezintă defecte. Astfel cu ajutorul
acestui program proiectantul va putea realiza atat încadrări manuale cat şi încadrări automate ocolind cu uşurinţă
defectele şi reuşind o plasare optimă a reperelor.
Pentru a putea realiza o încadrare pentru un material cu astfel de probleme, utilizatorul va trebui în primul rand sa
stabilească ce fel de defecte sunt şi cum sunt acestea poziţionate pe foaia de material.
Stabilirea tipului de defecte precum şi locul în care acestea apar se va face fie prin apăsarea butonului
„Setări încadrare” şi selectarea paginii „Defecte material” din

fereastra „Setări încadrare”, fie se selectează din meniul „Încadrare” opţiunea „Setări încadrare....” după care se
alege prin click pagina „Defecte material”.
Pentru a evita un defect în primul rând utilizatorul va trebui să stabilească în fereastra deschisă prin bifare tipul
acestuia şi anume dacă este defect sub formă de punct, de linie poligon sau orice altă formă care se încadrează
într-un dreptunghi. După stabilirea tipului de defect se va preciza poziţia acestuia, i se va da un nume după care se
va adăuga în lista de defecte.
În partea inferioară a acestei ferestre se găseşte o zonă de previzualizare

Defect de tip punct

În cazul în care materialul prezintă unul sau mai multe


defecte de tip punct se va bifa la „Tip defect” în dreptul
mesajului „Punct”

Apoi se va stabili poziţia defectului punct prin introducerea


valorilor pentru distanţa faţă de marginea de sus a
materialului respectiv faţă de marginea din stanga acestuia.

Dacă acest defect se repetă pe toată lungimea foii de


material utilizatorul va introduce în căsuţa aferentă
mesajului „Distanţa de repetare a defectului pe lungime”
valoarea acestei distanţe.
Acestui defect, utilizatorul îi va putea atribui un nume pe
298
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

care îl va completa în campul din dreptul mesajului „Nume


defect material”.

Pentru ca un defect să apară pe încadrare acesta va trebui


adăugat în lista de defecte situată în dreapta ferestrei
„Defecte material”. Pentru aceasta, după stabilirea poziţiei
şi a numelui se va apăsa butonul „Adaugă” situat sub lista
de defecte.
Dacă pentru un defect deja introdus în listă utilizatorul
doreşte realizarea unor modificări se va selecta defectul
respectiv , se vor reliza modificările dorite după care se va
apăsa butonul „Modifică” situat sub lista de defecte. De
asemeni pentru stergerea unui defect din această listă se
va selecta defectul după care se va apăsa butonul „Şterge”
siuat sub lista de defecte.
Defect de tip linie

În cazul în care materialul prezintă unul sau mai multe


defecte de tip linie se va bifa la „Tip defect” în dreptul
mesajului „Linie”

Apoi se va stabili poziţia defectului linie prin precizarea


distanţelor faţă de marginea superioară a materialului şi
faţă de marginea din stanga acestuia pentru cele două
puncte ce delimitează defectul linie.

Dacă acest defect se repetă pe toată lungimea foii de


material utilizatorul va introduce în căsuţa aferentă
mesajului „Distanţa de repetare a defectului pe lungime”
valoarea acestei distanţe.
Acestui defect, utilizatorul îi va putea atribui un nume pe
care îl va completa în campul din dreptul mesajului „Nume
defect material”.

Pentru ca un defect să apară pe încadrare acesta va trebui


adăugat în lista de defecte situată în dreapta ferestrei
„Defecte material”. Pentru aceasta, după stabilirea poziţiei
şi a numelui se va apăsa butonul „Adaugă” situat sub lista
de defecte.
Dacă pentru un defect deja introdus în listă utilizatorul
doreşte realizarea unor modificări se va selecta defectul
respectiv , se vor reliza modificările dorite după care se va
apăsa butonul „Modifică” situat sub lista de defecte. De
asemeni pentru stergerea unui defect din această listă se
va selecta defectul după care se va apăsa butonul „Şterge”
siuat sub lista de defecte.

Defect de tip dreptunghi

Dacă materialul prezintă unul sau mai multe defecte care


nu sunt de tip punct sau linie se va bifa la „Tip defect” în
dreptul mesajului „Dreptunghi”

299
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Pentru a stabili poziţia unui defect care se incadrează într-


un dreptunghi utilizatorul va preciza poziţia punctului din
stanga-sus a dreptunghiului faţă de marginea de sus
respectiv marginea din stanga materialului dupa care va
completa lăţimea respectiv lungimea dreptunghiului.

Dacă acest defect se repetă pe toată lungimea foii de


material utilizatorul va introduce în căsuţa aferentă
mesajului „Distanţa de repetare a defectului pe lungime”
valoarea acestei distanţe.
Acestui defect, utilizatorul îi va putea atribui un nume pe
care îl va completa în campul din dreptul mesajului „Nume
defect material”.

Pentru ca un defect să apară pe încadrare acesta va


trebui adăugat în lista de defecte situată în dreapta
ferestrei „Defecte material”. Pentru aceasta, după
stabilirea poziţiei şi a numelui se va apăsa butonul
„Adaugă” situat sub lista de defecte.
Dacă pentru un defect deja introdus în listă utilizatorul
doreşte realizarea unor modificări se va selecta defectul
respectiv , se vor reliza modificările dorite după care se va
apăsa butonul „Modifică” situat sub lista de defecte. De
asemeni pentru stergerea unui defect din această listă se
va selecta defectul după care se va apăsa butonul
„Şterge” siuat sub lista de defecte.

Defect de tip poligon

Dacă materialul prezintă unul sau mai multe defecte care


nu sunt de tip poligon se va bifa la „Tip defect” în dreptul
mesajului „Poligon”

Pentru a stabili poziţia unui defect de tip poligon utilizatorul


va preciza poziţia fiecărui punct faţă de marginea de sus
respectiv marginea din stânga materialului .
După introducerea poziţiei unui punct pentru vizualizarea şi
adăugarea acestuia se va apăsa butonul „Adaugă”. Pentru
a modifica poziţia unui punct a poligonului se va selecta
punctul după care se vor introduce noile valori pe verticală
şi pe orizontală şi se apasă butonul „Modifică”.
Pentru a selecta un punct al poligonului se va face click pe
acesta în zona de previzualizare.
Pentru a şterge un punct al poligonului se va selecta
punctul şi se va apăsa butonul „Şterge”

Dacă acest defect se repetă pe toată lungimea foii de


material utilizatorul va introduce în căsuţa aferentă
mesajului „Distanţa de repetare a defectului pe lungime”
valoarea acestei distanţe.
Acestui defect, utilizatorul îi va putea atribui un nume pe
care îl va completa în campul din dreptul mesajului „Nume
defect material”.

300
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Pentru ca un defect să apară pe încadrare acesta va trebui


adăugat în lista de defecte situată în dreapta ferestrei
„Defecte material”. Pentru aceasta, după stabilirea poziţiei
şi a numelui se va apăsa butonul „Adaugă” situat sub lista
de defecte.
Dacă pentru un defect deja introdus în listă utilizatorul
doreşte realizarea unor modificări se va selecta defectul
respectiv , se vor reliza modificările dorite după care se va
apăsa butonul „Modifică” situat sub lista de defecte. De
asemeni pentru stergerea unui defect din această listă se
va selecta defectul după care se va apăsa butonul „Şterge”
siuat sub lista de defecte.

3.25 Utilizarea riglei orizontale si riglei verticale:

Pentru a putea determina poziţia unei piese pe incadrare, sau pentru a efectua măsuratori mai precise pe lungimea
şi lăţimea încadrării există două funcţii denumite “Arată/ascunde rigla verticală” şi “Arată/ascunde rigla orizontală” .
Acestea pot fi folosite şi pentru a restrânge zona de plasare a pieselor pe încadrare.

Pentru a putea efectua măsurători pe


lungimea încadrării folosind aceste funcţii
trebuie activat butonul “Arată/ascunde rigla
verticală”. Această funcţie este plasată pe
bara a doua cu butoane aferente diferitelor
funcţii ale programului.
După activarea acestui buton la inceputul
încadrării va apărea o linie albastră verticală.

Pentru a putea efecua o măsurătoare


folosind această riglă, se apropie cursorul de
partea stângă a încadrării. În momentul în care
cursorul ajunge în dreptul acestei rigle, el se
transforma intr-o săgeată dublă stânga-
dreapta. Când cursorul apare sub forma
acestei săgeţi duble ţineţi click stânga mouse
apăsat şi apoi trageţi de mouse pentru a putea
deplasa această rigla până în zona în care
doriţi să incheiaţi măsurătoarea.

In dreptul textului „RH”

Pentru a putea efectua măsurători pe


lăţimea încadrării folosind aceste funcţii trebuie
activat butonul “Arată/ascunde rigla
orizontală”. Această funcţie este plasată pe
bara a doua cu butoane aferente diferitelor
funcţii ale programului alături de funcţia
“Arată/ascunde rigla verticală”.
După activarea acestui buton în partea de
jos a încadrării va apărea o linie albastră
orizontală.

Pentru a putea efecua o măsurătoare


folosind această riglă, se apropie cursorul de
partea de jos a încadrării. În momentul în care
cursorul ajunge în dreptul acestei rigle, acesta
se transforma intr-o săgeată dublă sus-jos.
Când cursorul apare sub forma acestei săgeţi
duble ţineţi click stânga mouse apăsat şi apoi
trageţi de mouse pentru a putea deplasa
această rigla până în zona în care doriţi să
incheiaţi măsurătoarea.

301
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Valoarea distanţei măsurate este afişată


în timp real în bara de informaţii a programului
în dreptul literei „RH”. Prescurtarea ”RH”
provine de „horiyontal ruler” ceea ce înseamnă
riglă orizontală. În dreptul acestei prescurtări
apare distanţa pe orizontală măsurată între
capătul din stânga al încadrării şi poziţia
actuală a riglei albastre vericale.

Dacă butoanele „Arată /ascunde


riglă verticală” şi „Arată /ascunde riglă
orizontală” sunt apăsate, adică riglele
sunt vizibile pe zona de încadrare, la
încadrarea automată piesele vor fi
întotdeauna plasate în dreapta riglei
verticale şi deasupra riglei orizontale.

Atunci când se optează pentru


„Încadrare mărime cu mărime”, dacă rigla
verticală albastră nu este afişată, atunci
plasarea mărime cu mărime a pieselor
selectate se va face în funcţie de poziţia
liniei roşii care marchează sfârşitul
încadrării. La plasarea piselor, în faţa
acestei linii nu va mai fi plasată nici o altă
piesă, chiar dacă în spaţiile libere dintre
piesele plasate anterior ar mai încăpea
piese.

Dacă se activează rigla albastră


verticală pe încadrare sunt două situaţii:
1. Dacă rigla albastră verticală
este poziţionată înaintea liniei
roşii verticale, atunci la
plasarea pieselor se ţine cont
de poziţia liniei roţii.
2. Dacă rigla albastră verticală
este poziţionată după linia
roşie verticală, atunci se va
ţine cont de poziţia riglei
albastre, deci piesele vor fi
plasate după rigla albastră.

3.26 Plasarea sau scoaterea anumitor piese de pe o încadrare

În Gemini Nest Expert posibilitatea plasării pe încadrare a anumitor piese sau scoaterea lor se poate face prin
accesarea meniului « Piese » şi selectarea opţiunii dorite.

Pe o încadrare, în Gemini Nest Expert, pot fi plasate toate


piesele selectate, numai piesele mari sau numai piesele mici
ale modelului.
De asemeni , în cazul în care se doreşte scoaterea
anumitor piese de pe încadrare operatorul poate opta pentru
scoaterea tuturor pieselor de pe o încadrare, scoaterea numai
a pieselor selectate, scoaterea pieselor mari sau scoaterea
pieselor mici.

302
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Plasarea mai multor piese pe o încadrare se poate face şi prin


selectarea acestora în zona de afişare a listei cu şabloane a programului
Gemini Nest Expert şi apăsarea butonului “Adaugă piesele selectate pe
încadrare”

Scoaterea mai multor piese de pe o încadrare se poate face de


asemeni prin selectarea acestora în zona de optimizare a încadrării a
programului Gemini Nest Expert şi apăsarea butonului “scoate piesele
selectate pe încadrare.

3.27 Setările şi restricţiile unei piese

Pentru o mai mare uşurinţă în utilizare operatorul poate vizualiza şi modifica proprietăţile unei piese direct în
programul Gemini Nest Expert. Există trei posibilităţi de vizualizare a setărilor şi restricţiilor unei piese:

1)Se face click dreapta direct pe piesa a căror setări interesează.


Din meniul ce se va deschide se alege „Setări şi restricţii piesa”

2) În meniul „Piese” din partea superioară a ferestrei


generale a programului Gemini Nest Expert se alege „Setări şi
restricţii piesa...”

3)Se selectează piesa şi se apasă butonul „Setări şi restricţii”pentru piesa selectată” din zona cu
butoane a programului Gemini Nest Expert.

Fereastra de „Informaţii şi restricţii piesa” este structurată în două pagini. Pe prima pagină denumită
„Info&restrictii” operatorul va găsi informaţii despre
piesă cum ar fi : numele, lungimea, aria, marimea,
lăţimea precum şi poziţia piesei. Sub informaţiile
despre piesă în această fereastră sunt afişate şi
restricţiile privitoare la rotaţie şi flip precum şi
apartenenţa piesei. Dacă piesa respectă restricţii
generale atunci modificarea restricţiilor nu se poate
face din această fereastră.
Dacă piesa respectă restricţiile proprii , atunci
aceste restricţii pot fi modificate din această
fereastră dacă este necesar. Dacă s-au făcut
anumite modificări privind restricţiile de rotaţie sau
flip şi se doreşte revenirea la setările iniţiale se va
apăsa butonul „Setări iniţiale”
Tot în această fereastră utilizatorul poate
stabili o valoare pentru abaterea maximă de la firul
drept.Abaterea maximă de la firul drept reprezintă
valoarea în grade cu care este permisă rotirea unei
piese pe lângă libertatea sa de rotaţie. Astfel dacă o piesa are libertate de rotaţie de 180° si o abatere maxima de
1° de la firul drept atunci aceasta va putea fi plasată pe încadrare cu o rotaţie de 1° ,0°, 359° sau 179°,180°
respectiv 181°.

303
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Pentru accesarea rapidă a acestei pagini se poate folosi combinaţia de taste CTRL+I.
În cea dea doua pagină sunt informaţii
referitoare la poziţia punctului referinţă încadrare.
Poziţia punctului referinţă încadrare poate fi
modificată prin editarea noilor valori pentru poziţie
pe x şi y dar şi a noilor valori pentru deplasament
pentru Dx şi Dy. Pentru ca noua poziţie a punctului
referinţă să fie afişată în desenul din stânga
ferestrei se va apăsa butonul „Actualizare desen”.
În cazul în care piesa selectată este deja
plasată pe încadrare nu mai este posibilă
modificarea poziţiei punctului de referinţă,
câmpurile de editare a valorilor acestuia devenind
inactive. Modificarea poziţiei punctului referinţă
încadrare din această fereastră este folosită mai
mult în cazul pieselor importate deoarece acestea
sunt lipsite de anumite elemente tehnice.
Atenţie Punctul de referinţă la încadrare va fi
afişat si tipărit, doar dacă încadrarea este făcută
pe caroiaj!
Dacă s-au realizat modificări la restricţiile pieselor , pentru a se ţine cont de aceste noi restricţii în încadrare va
trebui apăsat butonul „Acceptă” apoi butonul „Aplică” Pentru a închide fereastra de „Informaţii şi restricţii piesa” se
va apăsa butonul „Închide”.

3.28 Restricţii generale ale pieselor

Dacă se doreşte modificarea restricţiilor pieselor ce respectă


restricţii generale, după cum s-a văzut din paragraful anterior
acestea nu pot fi modificate în fereastra cu „Informaţii şi restricţii
piesă”. Pentru aceasta în meniul „Piese” din partea superioară a
ferestrei generale a programului Gemini Nest Expert se alege
„Restricţii generale...”

Se va deschide o fereastră în care se pot alege noile


restricţii pentru piesele ce respectă restricţiile generale.
Astfel se pot stabilii restricţii privitoare la rotaţia pieselor şi
la flip prin bifarea opţiunii necesare. Dacă se doreşte ca
toate piesele dintr-o mărime să se rotească simultan se va
bifa pătrăţelul corespunzător mesajului „Rotaţie cu toată
mărimea”, iar dacă se doreşte ca atât flipul cât şi rotaţia
să se facă simultan pentru toate piesele dintr-o mărime,
atunci se va bifa mesajul „Rotaţie şi flip cu toată
mărimea”.

După realizarea modificărilor necesare modelului ce se lucrează, pentru ca noile restricţii stabilite să apară în
încadrare se va apăsa butonul „Acceptă”. Dacă nu se doreşte păstrarea noilor restricţii se va apăsa butonul
„Renunţă”

3.29 Setările şi restricţiile pieselor pliate pentru încadrările pe materiale pliate


sau tubulare

La stabilirea respectiv calcularea unghiului de rotaţie şi a flipului care i se permit unei piese trebuie luate în
calcul :

1) Dacă o piesă este pliată –pe marcaj pentru material tubular sau pliat- ce margine este folosită.
2) În situaţia în care o piesă respectă restricţii generale (se roteşte împreună cu toată mărimea) şi în mărimea
respectivă există o piesă pliată trebuie verificat modul în care poate fi plasată piesa pe marcaj.

ATENŢIE Pentru ca o încadrare să se realizeze corect se va urmări ca la stabilirea setărilor şi restricţiilor


pieselor să nu existe nici o inconsistenţă a acestora dat fiind faptul că la încărcarea şabloanelor pentru un marcaj
pe material pliat sau tubular nici o piesă nu este pliată.

Având în vedere acest lucru se vor face verificări privind corectitudinea setărilor şi modul de calcul al acestora
în special în următoarele cazuri :

304
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

1) la schimbarea în setările încadrării a modului de şpănuire tubular (la schimbarea marginilor de pliere a
materialului sau la trecerea de la şpănuirea pe tubular la spănuire normală)
2) la plierea unei piese se va verifica dacă restricţiile piesei sunt compatibile cu marginile şi cu alte piese
pliate sau de pliat
3) la deplierea unei piese se va verifica dacă restricţiile piesei sunt compatibile cu marginile şi cu alte piese
pliate sau de pliat
4) la schimbarea restricţiilor unei piese se va verifica dacă piesa se va plia şi dacă aceasta e compatibilă cu
marginile pliate
5) la schimbarea restricţiilor generale se verifică daca există vreo piesă care aparţine la restricţiile generale,
care este jumatate şi care nu poate fi plasată la margine.

3.30 Tabelul de vizualizare şi modificare a proprietăţilor mai multor piese

În Gemini Nest Expert se pot vizualiza şi modifica proprietăţile mai multor piese în acelaşi timp prin intermediul
unui tabel numit „Proprietăţi piese” . Pentru aceasta în meniul „Piese”din partea superioară a ferestrei generale a
programului se alege „Tabel proprietăţi piese...” sau se apasă butonul „Modifică proprietăţile pieselor selectate”
situat pe a doua bară cu butoane a apliacţiei.
Dacă nu este selectată nici o piesă atunci în tabelul „Proprietăţi piese” vor apare editate proprietăţile tuturor
pieselor din încadrarea respectivă. Dacă este selectată o piesă atunci în tabel se vor regăsi numai proprietăţile
respectivei piese. În cazul în care se doreşte ca in tabelul „Proprietăţi piese” sa existe numai proprietăţile anumitor
piese atunci se vor selecta ţinând apăsată tasta SHIFT piesele dorite. În tabelul „Proprietăţi piese” se pot modifica
şi proprietăţile acestora atât pentru fiecare piesă în parte cât şi pentru un grup de piese în acelaşi timp.
Tot în acest tabel proprietăţile pieselor se pot salva şi se pot încărca dintr-un fişier de pe disck. sau setările
unei piese se pot aplica automat tuturor pieselor similare din plan sau tuturor pieselor similare din încadrare

Pentru a vizualiza tabelul „Proprietăţi piese” se selectează „Tabel proprietăţi


piese...” în meniul „Piese”din partea superioară a ferestrei
generale a programului Gemini Nest Expert sau se apasă
butonul „Modifică proprietăţile pieselor selectate” situat pe a doua
bară cu butoane a apliacţiei.

În acest tabel se pot vedea şi modifica simultan pentru piesele dorite informaţii despre apartenenţa pieselor la
anumite restricţii, restricţiile de rotaţie şi flip , distanţa tehnologică pentru tăiere, ordinea de tăiere şi apartenenţa
piesei respective la un grup de aliniere pe orizontală sau verticală.
Tot în acest tabel proprietăţile pieselor se pot salva şi se pot încărca dintr-un fişier de pe disck. sau setările
unei piese se pot aplica automat tuturor pieselor similare din plan sau tuturor pieselor similare din încadrare

305
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

-Nr -reprezintă numărul curent al pieselor din tabelul « Proprietăţi piese »

-Nume –în această coloană sunt afişate numele pieselor şi mărimea acestora. Aceste informaţii nu se pot modifica

-Mărime – În această coloană sunt afişatele numele mărimilor şi un indice alfanumeric pentru mărimile care apar
de mai multe ori în încadrare.

-Restricţii generale – Dacă această căsuţă este bifată, piesa respectivă respectă restricţiile generale, dacă căsuţa
nu este bifată piesa respectă restricţiile proprii. Această proprietate se poate modifica prin bifarea sau debifarea
căsuţei corespunzătoare.

-Rotaţie - În coloana aceasta vom găsi informaţii cu privire la libertatea de rotaţie a piesei faţă de firul drept la
amplasarea şablonului pe ţesătura pentru tăiere. Aceste informaţii nu se pot modifica decât în cazul în care piesa
respectă restricţiile proprii.

- Flip – Casuţa corespunzătoare acestei coloane oferă informaţii privitoare la amplasarea şablonului pe ţesătura
pentru tăiere. Aceste informaţii nu se pot modifica decât în cazul în care piesa respectă restricţiile proprii.

- Abaterea AFD (*) –in căsuţa corespunzătoare acestei coloane este afişată valoarea abaterii maxime de la axa
de fir drept. Valoarea abaterii de la axa de fir drept poate fi modificată în acest tabel.

-Ad seg – Pentru piesele importate din Gerber care au rezervă pe segment căsuţa aferentă acestei coloane va fi
bifată. Prin debifarea acestei căsuţe pe piesa respectivă se va putea pune rezervă în mod similar cu piesele din
Gemini.

-Ad Ss (cm) – în căsuţa corespunzătoare acestei coloane va fi afişată rezerva de tăiere plasată pe latura de sus a
piesei. Se consideră sus faţă de axa de fir drept Valoare acestei rezerve poate fi modificată în acest tabel.

-Ad Js (cm) – în căsuţa corespunzătoare acestei coloane va fi afişată rezerva de tăiere plasată pe latura de jos a
piesei. Se consideră jos faţă de axa de fir drept Valoare acestei rezerve poate fi modificată în acest tabel.

-Ad. St (cm) – în căsuţa corespunzătoare acestei coloane va fi afişată valoarea rezervei de tăiere poziţionată pe
latura stângă a piesei respective. Se consideră stânga faţă de axa de fir drept. Valoare rezervei poate fi modificată
în acest tabel.

-Ad. Dr (cm) – în căsuţa corespunzătoare acestei coloane va fi afişată valoarea rezervei de tăiere poziţionată pe
latura dreaptă a piesei respective. Se consideră dreapta faţă de axa de fir drept. Valoare rezervei poate fi
modificată în acest tabel.

-Plot. ad – în această căsuţă se va bifa dacă se doreşte ca să se printeze şi conturul rezervei corespunzătoare
piesei respective.

- Contr H (%)- în această căsuţa se va introduce valoarea contracţiei piesei respective pe directia orizontala.
Această informaţie poate fi modificată numai în tabelul « Proprietăţi piese ».

- Contr V (%)– în această căsuţa se va introduce valoarea pentru contracţia piesei respective pe directia verticală.
Această informaţie poate fi modificată numai în tabelul « Proprietăţi piese ».

- Grup H – căsuţa aferentă acestei coloane furnizează informaţii privitoare la apartenenţa piesei respective la un
grup de aliniere pe orizontală. Această informaţie nu poate fi modificată în tabelul « Proprietăţi piese ».

- Grup V - căsuţa aferentă acestei coloane furnizează informaţii privitoare la apartenenţa piesei respective la un
grup de aliniere pe verticală. Această informaţie nu poate fi modificată în tabelul « Proprietăţi piese ».

- Plasată – În această coloană apare bifat pentru piesele plasate pe încadrare şi debifat pentru piesele neplasate.
Această informaţie nu poate fi modificată în tabelul « Proprietăţi piese ».

- Unghi – căsuţa aceasta va afişa valoarea unghiului de plasare al piesei. Această informaţie nu poate fi modificată
în tabelul « Proprietăţi piese ».

- Flip – pe această coloană se poate urmări dacă o piesă a fost plasată flipat şi ce fel de flip are aceasta. Această
informaţie nu poate fi modificată în tabelul « Proprietăţi piese ».

- Suprapunere – dacă piesa este suprapusă cu alte piese, valoarea de suprapunere este afişată în această
coloană. Această informaţie nu poate fi modificată în tabelul « Proprietăţi piese ».

- Termocolare – căsuţa aferentă acestei coloane va fi colorată dacă piesa aparţine unui grup de termocolare.
Culoarea va corespunde culorii grupului de termocolare din care face parte piesa. Această informaţie nu poate fi
modificată în tabelul « Proprietăţi piese ».

306
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

- Cont Term. – în această căsuţă utilizatorul va seta tipul de contur care va fi folosit pentru grupul selectat. Se
poate seta numai pentru rândul corespunzător unui grup. Conturul unui grup poate fi complex sau simplu.

- Ord Cut- această căsuţă nu se poate edita şi afişează ordinea în care vor fi tăiate piesele .

În Tabelul « Proprietăţi piese » se pot afişa doar o parte din aceste informaţii/ coloane în funcţie de modul de
lucru adoptat.
Pentru a avea acces rapid la informaţiile necesare, coloanele din tabel sunt organizate în 6 grupe de informaţii.
Coloanele care aparţin unui grup sunt colorate diferit de celelalte coloane şi pot fi afişate sau ascunse cu ajutorul
unui buton de afişare situat în partea superioară a tabelului de proprietăţi piese.
Astfel utilizatorul poate decide ca
în tabel să se afişeze doar o parte din
informaţii, în funcţie de nevoile sale,
prin selectarea grupurilor care conţin
informaţiile necesare. Pentru afişarea
în tabel a unui grup de informaţii se va
apăsa butonul specific grupului .

Modificarea proprietăţilor pentru mai multe piese în acelaşi timp

Pentru a modifica anumite proprietăţi pentru mai multe piese în acelaşi timp trebuie mai întâi să se selecteze
ţinând apăsată tasta SHIFT pentru selectarea consecutivă a rândurilor de la primul rând dorit până la ultimul rând
dorit sau ţinând apăsată tasta CTRL pentru a selecta rândurile aleator şi făcând click pe căsuţele aferente
coloanei « Nr ». Pentru a selecta toate piesele din tabel se vor apăsa simultan tastele CTRL şi A. Dacă se va
efectua schimbarea pentru o singură piesă din cele selectate, automat se vor realiza aceleaşi modificări şi pentru
celelalte piese.

Pentru a selecta un grup de piese


consecutive în tabel se face clik pe
căsuţa din coloana « Nr » aferentă
primei piese apoi se ţine apăsată tasta
SHIFT şi se face click pe ultima căsuţa
care se doreşte a fi selectată. Dacă
prima căsuţă a fost cea cu nr 1 iar a
doua cea cu nr 4 atunci se vor selecta
automat şi căsuţele 2 şi 3.

Pentru a selecta aleator un grup de


piese din tabel se ţine apăsată tasta
CTRL şi se face click în căsuţele cu
numărul curent al pieselor care se
doresc a fi selectate.

Pentru a modifica o restricţie pentru mai


multe piese în acelaşi timp, după ce s-au
selectat piesele, se va efectua modificarea
numai pentru o singură piesă din cele selectate
. Automat celelalte piese selectate î-şi vor
modifica respectiva proprietate. Pentru ca
piesele selectate să-şi modifice respectiva
proprietate trebuie apăsat butonul
« Accepta ».De exemplu dacă piesele 2,3,4şi5
au o libertate de rotaţie de 180° şi doresc ca
ele să aibă libertate de rotaţie totală atunci voi
modifica căsuţa piesei 2 din coloana
« Rotaţie » şi automat se vor modifica şi
căsuţele din coloana « Rotaţie » pentru piesele
3,4 şi 5.

307
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Salvarea şi încărcarea proprietăţilor unei piese

Toate propietăţile unei piese, care apar în


acest tabel, pot fi salvate într-un fişier pe
disk. Pentru aceasta se face click pe
randul piesei pentru care se doreşte
salvarea proprietăţilor şi se apasă click
dreapta. Din meniul care se deschide se
alege “Salvează setul de reguli al piesei
selectate”. Se va deschide o fereasctră în
care se va alege o locaţie pe disk pentru
salvare, se va da un nume fişierului după
care se va apăsa “Save”. Fgişierul
rezultat pe disck va avea extensia “pp”.

Pentru a încărca un fişier *.pp care


conţine toate setările unei piese se va
face click dreapta pe piesă şi din meniul
care se deschide se va selecta “Încarcă
un set de reguli pentru piesa selectată”.
În fereastra care se deschide se alege
calea pe disck de unde se încarcă
fişierul cu setul de reguli, se selectează
fişierul şi se apasă butonul “Open”.

Modificarea automată a unei setări sau a tuturor setărilor pentru piesele similare dintr-un plan de tăiere sau
pentru piesele similare din încadrarea curentă

Pentru piesele similare dintr-o încadrare sau dintr-un plan de tăiere se poate modifica automat o setare dacă
s-a modificat deja setarea respectivă pe una din piesele similare. Se numesc piese similare piesele cu acelaşi
nume care aparţin altor mărimi.
Atenţie! Nu sunt piese similare dublele în oglindă corespunzătoare pieselor selectate.
Pentru a modifica automat o setare
pentru piesele similare se selectează
mai întâi setarea facând click în
căsuţa corespunzătoare acesteia pe
una din piesele similare. Se modifică
respectiva setare după care se face
click dreapta mouse şi din meniul care
se deschide se selectează “Aplică
această setare la toate piesele
similare din această încadrare” dacă
utilizatorul doreşte ca modificarea să
se realizeze doar pe piesele încadrării
curente sau se selectează ”Aplică
această setare la toate piesele
similare din tot planul de tăiere” dacă
se urmăreşte ca modificarea să se
producă pe toate piesele similare din
toate încadrările planului de tăiere curent.

Se pot modifica automat


toate setările pentru piesele
similare dintr-o încadrare
sau dintr-un plan de tăiere.
Pentru aceasta se
procedează în mod similar
ca pentru modificarea unei
setări. Se va selecta o piesă
pe care se vor efectua
modificările necesare în
setări după care se face
click dreapta pe aceasta şi
din meniul care se deschide se alege “Aplică toate setările acestei piese la toate piesele similare din tot planul de
tăiere” sau “Aplică toate setările acestei piese la toate piesele similare din această încadrare”.

308
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

In tabelul “Proprietăţi piese” se poate face ordonare dupa fiecare coloana în parte, prin click stânga pe capul
de tabel al respectivei coloane.
Informaţiile din acest tabel pot fi tipărite sub forma unei fişe cu numele « Proprietăţi piese ». Pentru aceasta se
va apăsa butonul « Tipărire ». Pentru previzualizarea acestei fişe se va apăsa butonul « Previzualizare » situat de
asemenea în partea stangă jos a tabelului « Proprietăţi piese ». Documentul obţinut va cuprinde data la care a fost
tipărit .

3.31 Adaosul pentru tăiere între piese

În anumite situaţii (ca de exemplu cand se folosesc materiale cu proprietăţi speciale, materiale cu diferite
caroiaje, etc) este necesar ca între piesele plasate pe încadrare să se lase anumite spaţii denumite distanţă
tehnologică pentru tăiere în Gemini Cut Plan sau Adaos între piese în Gemini Nest Expert.
Distanţa tehnologică pentru tăiere reprezintă valoarea totală a distanţei dintre două piese şi este aceeaşi pentru
toate piesele încadrării pe când adaosul reprezintă distanţa pentru o piesă şi poate avea valori diferite faţă de
rezervele celorlalte piese şi faţă de laturile piesei. Adaosul unei piese poate avea valori diferite în partea de sus
sau jos precum şi în partea stângă respectiv în partea dreaptă a piesei.

Valorile pentru adaosul unei piese se vor completa în tabelul „Proprietăţi piese” din meniul „Piese” în coloanele „Ad.
St”, „Ad. Dr” , „Ad. Ss” respectiv „Ad. Js”.
Dacă utilizatorul doreşte, poate printa şi conturul ce delimitează rezerva unei piese prin bifarea casutei aferente
coloanei „Plot ad”din tabelul „Proprietăţi piese”.

309
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.32 Selectarea pieselor


Înafara metodei de selecţie ţinând apăsată tasta SHIFT, atât în zona de afişare a listei de şabloane cât şi în
zona de optimizare a încadrării programul Gemini Nest Expert oferă posibilitatea realizării selectării tuturor pieselor,
a selectării tuturor pieselor unei mărimi sau a selectării tuturor mărimilor unei piese. Pentru a verifica dacă există
suprapuneri între piese sau pentru a verifica dacă suprapunerile sunt în limita admisă se pot selecta piesele
suprapuse.
Există două posibilităţi de realizare a acestor selecţii:

1) În meniul „Piese” din partea superioară a ferestrei generale


a programului se alege modul de selectare dorit.

Denumirea funcţiei Modul de aplicare al funcţiei


Această funcţie este activă în permanenţă şi ea permite
selectarea tuturor pieselor din încadrare sau a tuturor
„Selectează toate piesele Ctrl+A” pieselor din zona de afişare a pieselor.
Aceasta funcţie poate fi aplicată şi cu ajutorul
combinaţiei de taste „Ctrl+A”
Această funcţie devine activă atunci când este selectată
„Selectează toate mărimile unei piese” cel puţin o piesă, şi ea selectează toate mărimile
piesei/pieselor selectate.
Această funcţie devine activă atunci când este selectată
„Selectează toate piesele unei mărimi” cel puţin o piesă, şi ea selectează toate piesele care
aparţin marimilor selectate.
Această funcţie este activă tot timpul, şi ea permite
„Selectează piesele plasate” selectarea tuturor pieselor.
Această funcţie este activă tot timpul şi ea permite
„Selectează piesele care au făcut flip” selectarea pieselor care au făcut flip pe încadrare.

2) În zona ce conţine butoanele aferente diferitelor funcţii se va


apăsa pe săgeata din dreptul butonului „Selectează toate
piesele încadrării” Se va deschide un meniu din care se va
putea alege modul de selectare dorit.

Denumirea funcţiei Modul de aplicare al funcţiei


Această funcţie este activă în permanenţă şi ea permite
selectarea tuturor pieselor din încadrare sau a tuturor
„Selectează toate piesele” pieselor din zona de afişare a pieselor.
Aceasta funcţie poate fi aplicată şi cu ajutorul
combinaţiei de taste „Ctrl+A”
Această funcţie devine activă atunci când este selectată
„Selectează toate piesele unei mărimi” cel puţin o piesă, şi ea selectează toate mărimile
piesei/pieselor selectate.
Această funcţie devine activă atunci când este selectată
„Selectează toate mărimile unei piese” cel puţin o piesă, şi ea selectează toate mărimile
piesei/pieselor selectate.
Această funcţie devine activă atunci cand este selectată
cel puţin o piesă din grupul de piese pregătit pentru
termocolare. Ea permite selectarea tuturor pieselor din
grupul de termocolare din care face parte piesea
„Selectează grupul pentru termocolare” selectată (sau piesele selectate). În cazul in care sunt
selectate piese care aparţin diferitor grupuri de
termocolare, vor fi selectate toate piesele care
formează grupurile de termocolare din care fac parte
piesele selectate.

310
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Această funcţie este activă permanent, iar la aplicarea


„Selectează piesele suprapuse” ei, dacă există piese suprapuse pe încadrare acestea
vor apărea selectate pe încadrare.
Distanţa de suprapunere între piese se poate vizualiza
şi pe bara de informaţii din programul Gemini Nest
Expert, în dreptul literei „D:”.
Această funcţie este activă tot timpul, şi ea permite
„Selectează piesele plasate” selectarea tuturor pieselor.
Această funcţie este activă tot timpul şi ea permite
„Selectează piesele care au făcut flip” selectarea pieselor care au făcut flip pe încadrare.

3.33 Gruparea pieselor pentru termocolare


O parte din piesele unei încadrări pot fi grupate astfel încât termocolarea acestora să fie mai uşor de realizat.
Pentru aceasta se vor selecta piesele ce urmează a fi termocolate după care se apasă butonul „Grupează
obiectele selectate pentru termocolare”. Piesele care trebuie grupate pentru termocolare trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: sa fie plasate valid pe încadrare, să aibă aceleaşi contracţii şi să fie tangente.
Conturul care delimitează piesele grupului de celelalte piese de pe încadrare poate fi de două tipuri : complex
sau simplu. Conturul de tip „simplu” are forma unui dretunghi care cuprinde toate piesele din grup. Conturul de tip
„complex” urmăreşte cât mai fidel conturul pieselor plasate la marginea grupului. Tipul conturului unui grup se
setează în tabelul « Proprietăţi piese » pe coloana « Cont. Term. » pe rândul corespunzător grupului.
În cazul tipăririi pe plotter piesele astfel grupate vor putea fi desenate delimitate de un contur faţă de celelalte
piese ale încadrării sau nedelimitate . În cazul exportului către un cap de croire automată piesele grupate vor putea
fi tăiate fie ca o singură piesă fie pe conturul fiecărei piese în funcţie de setările stabilite de utilizator în fereastra de
export către capul de croire automată.

Pentru a grupa o parte din piesele unei încadrări se


vor selecta piesele , fie prin dreptunghi de selecţie fie
prin click +Shift pe fiecare piesă dupa care se va
apăsa butonul „Grupează obiectele selectate pentru
termocolare”

Piesele grupate vor fi delimitate de celelalte piese ale


încadrării printr-o linie roşie.

Pentru a degrupa sau elimina piese dintr-un grup se


vor selecta reperele dorite după care se va apăsa
butonul „Scoate obiectele selectate din grupul pentru
termocolare”

După apăsarea butonului piesele selectate vor fi


înafara conturului trasat cu linie roşie.

Pe o încadrare se pot seta mai multe grupuri pentru termocolare. Piesele unui grup de termocolare se vor
comporta la optimizare ca o singură piesă. Astfel un grup de termocolare va respecta restricţiile, contracţia şi
rezervele pieselor din care a fost construit.
Atenţie! La incadrarea automată, grupurile nu se vor roti sau flipui decât dacă sunt compuse din piese cu
restricţii proprii, pentru că altfel se poate ajunge la situaţia de a nu mai putea plasa piese.

311
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Proprietăţile unui grup de termocolare

Proprietăţile unui grup de termocolare se pot vizualiza în tabelul „Proprietăţi piese”.

La crearea unui grup pentru termocolare , se adaugă un rând cu numele „Grup „ în tabelul „Proprietăţi piese”.
Pe coloana „Termocolare” se vor colora căsuţele corespunzătoare pieselor dintr-un grup cu aceeaşi culoare.
În coloana „Cont. Term.” Se va seta tipul de contur alocat grupului. Grupul de termocolare poate avea două
tipuri de contur „Contur simplu” şi „Contur complex”. Conturul simplu va încadra piesel sub formă de dreptunghi, iar
conturul complex urmăreşte forma pieselor care fac parte din grup. Pentru a afişa aceaste coloane în tabel trebuie
să fie apăsat butonul „arată/ ascunde coloanele pentru termocolare” situat in partea superioară a tabelului.Dacă
există mai multe grupuri pe încadrare acestea vor fi marcate cu culori diferite în tabelul „Proprietăţi piese”.

Pe un grup de termocolare se poate seta un adaos


independent de adaosul deja existent pe piese. Pentru
aceasta se vor completa căsuţele de pe coloanele
„Ad.Ss”, „Ad. Js”, „Ad. St” si „Ad. Dr” pe rândul „Grup”.
Dacă piesele din grup au deja adaos , adaosul grupului
se va desena în continuarea adaosului pieselor.

Stabilirea setărilor la printarea/tăierea grupurilor pentru termocolare

Pentru a deschide fereastra „Setări pentru termocolare”


utilizatorul va trebui să selecteze măcar o piesă ce apartine
grupului de termocolare după care să apese pe butonul
„Exportă în format PLT” sau „Export pentru cap de tăiere
automat”.
În fereastra de setări utilizatorul va trebui să stabilească
dacă doreşte tipărirea / tăierea tuturor pieselor plasate sau
numai a grupului de termocolare selectat. În cazul în care s-a
optat pentru tipărirea sau tăierea numai a grupului de
termocolare selectat utilizatorului i se permite adăugarea unei
contracţii atat pe lungimea cat şi pe lăţimea grupului respectiv.
Pentru aceasta se vor completa campurile aferente
mesajelor „Contracţie pe lungime” şi „Contracţie pe lăţime” cu
valorile dorite.
Atenţie! Chiar dacă piesele din grupul pentru termocolare
aveau deja declarată o contracţie (în tabelul Proprietăţi piese) ,
contracţia pentru termocolare se va adăuga pe piesele iniţiale.
De exemplu: dacă piesele aveau declarată o contracţie
dar în momentul în care se printează numai grupul pentru
termocolare se setează 0 la contracţia pe lungime şi lăţime, piesele din grupul vor fi tipărite la dimensiunile iniţiale
(adică fără nici o contracţie).

312
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Dacă piesele care se vor grupa pentru


termocolare au declarate contracţiii diferite , va fi
afişat un mesaj de avertizare. În această situaţie
utilizatorul va trebui să verifice şi să modifice în
tabelul „Proprietăţi piese” contracţiile pieselor care
se vor termocola.

Dacă se va încerca în tabelul „Proprietăţi piese” schimbarea contracţiei unei piese care se găseşte într-un grup
pentru termocolare, utilizatorul va fi avertizat că la schimbarea contracţiei piesele din grupul respectiv vor fi
degrupate. De asemeni la realizarea oricărei modificări care duce la destrămarea unui grup, utilizatorul este
avertizat prin afişarea unui mesaj.

3.34 Utilizarea uneltei de măsurare

Pentru a putea verifica sau pentru a afla anumite dimensiuni de pe o încadrare utilizatorul de Gemini Nest
Expert poate apela la unealta de măsurare. Pentru aceasta se va apăsa butonul „Unealtă măsurare” din zona cu
butoane aferente diferitelor funcţii ale programului .

Pentru a putea măsura anumite dimensiuni din zona de încadrare


se va apăsa butonul „Unealta măsurare” situat în zona cu butoane
aferente diferitelor funcţii ale programului.

În urma apăsării butonului „Unealta măsurare” cursorul se


transformă .

Pentru a măsura un şablon se face click în primul punct din care


se doreşte pornirea măsurării şi se ţine apăsat butonul stânga de la
mouse după care se trage de cursor până unde se doreşte să se
realizeze măsurarea şi se eliberează butonul mouse-ului.

Valoarea distanţei măsurate este afişată în timp real în bara de


informaţii a programului în dreptul literei „D:”

Pentru a ieşi din acest mod de lucru se va apăsa iar butonul „Unealta măsurare”

3.35 Alinierea pieselor

Două sau mai multe piese pot fi aliniate între ele la forma şabloanelor sau la punctul Apăsaţi butonul
de referinţă. Pentru a alinia două sau mai multe piese, ele trebuie mai intâi să fie
selectate. Trebuie ştiut că ordinea în care sunt selectate piesele este importantă
pentru modul cum se va face alinierea. Astfel, întotdeauna ultima piesă selectată va
rămâne fixă, iar celelalte piese se vor alinia în funcţie de această piesă fixă.
După ce piesele au fost selectate se apasă butonul « Aliniază piese ». Se va pentru a alinia două
deschide o mică fereastră în care utilizatorul va selecta cum să fie aliniate piesele. sau mai multe piese
Dacă utilizatorul doreşte alinierea pieselor la forma şabloanelor atunci acesta va
trebui să bifeze mesajul « Aliniere la forma şabloanelor » după care va bifa şi modul de aliniere al acestora.

Aliniază vertical la partea de sus

Aliniază vertical la centrul pieselor

Aliniază vertical la partea de jos

Alipeşte vertical

Alipeşte orizontal

Aliniază orizontal în stânga

313
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Aliniază vertical la partea de sus

Aliniază vertical la centrul pieselor

Aliniază vertical la partea de jos

Alipeşte vertical

Alipeşte orizontal

Aliniază orizontal în stânga

Aliniază orizontal în centrul pieselor

Aliniază orizontal în dreapta

Dacă utilizatorul doreşte alinierea pieselor selectate la


punctul de referinţă atunci va trebui să bifeze mesajul
„Aliniere la punctul de referinţă”. După bifarea acestui
mesaj utilizatorul va putea selecta dacă alinierea se va
face pe orizontal sau vertical. În cazul alinierii la punctul
de referinţă pe orizontal piesele selectate vor fi
poziţionate astfel încât antenele punctele lor de referinţă
să se situeze pe aceeaşi linie orizontală. În cazul
alinierii la punctul de referinţă pe vertical piesele
selectate vor fi poziţionate astfel încât antenele punctele
lor de referinţă să se situeze pe aceeaşi linie verticală.

314
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.36 Tipărirea imaginii produsului

În fereastra de „Setări încadrare” există o altă fereastră denumită „Imagine model”.

Aici se poate încărca o imagine care ulterior va apărea la previzualizarea miniîncadrării şi va putea fi tipărită o dată
cu aceasta. Acest lucru se întâmplă dacă în fereastra de tipărire este bifată setarea „Tipăreşte imagine model”.
Pentru a încărca imaginea se face click pe butonul „Încarcă imagine...” moment în care se deschide o fereastră
în care se poate alege calea de deschidere a folderului în care a fost salvată imaginea care urmează să fie
încărcată.
Dacă se doreşte ştergerea acestei imagini este suficient să se facă click pe butonul „Şterge”.
După încărcarea imaginii, pentru ca aceasta să rămână salvată in fereastra în care a fost încărcată se apasă pe
butonul „Acceptă” dacă nu, se apasă pe butonul „Renuntă”.

315
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.37Tipărirea încadrărilor pe plotter sau imprimantă


Tipărire plotter
Dacă markerele au fost optimizate şi se doreşte imprimarea lor pe plotter utilizatorul va trebui sa selecteze din
meniul „Fişier” situat în partea superioară a ferestrei generale a
programului Gemini Nest Expert opţiunea „Tipăreşte miniincadrare”
sau să apese butonul „Exportă în format PLT” situat în zona cu
butoane a ferestrei programului .

Se va deschide o
fereastră « Tiparire pe
ploter/ Tiparire
miniincadrare ».

În fereastra deschisă se pot stabili setări atât pentru tipărirea pe ploter cât şi pentru tipărirea pe imprimantă.
Pentru a tipări direct la plotter o încadrare în fereastra « Tiparire pe ploter/ Tiparire miniincadrare » se face click pe
butonul « Tipareste direct la plotter ». Markerul va fi adăugat la coada de tipărire. Tipărirea pe plotter este asigurată
de programul Gemini Plotter Spooler, al cărui mod de utilizare este descris separat. Dacă markerul pe care doriţi
să îl tipăriţi este invalid din cauză că este mai lung decât lungimea maximă de şpănuire, programul vă va avertiza
asupra acestui lucru.
În stânga ferestrei « Tiparire pe ploter/ Tiparire miniincadrare » se pot stabili elementele ce vor fi printate pe
încadrare. Acestea pot fi : text, doar mărimea pieselor, picluri, linii interioare , puncte tehnice, caroiajul, rezerva de
taiere dintre piese, conturul ce delimitează grupul pentru termocolare precum şi modul de tipărire : pe o fâşie, două
sau trei.
Text – dacă se bifează « Text » pe piese se va tipări numele, comentariile şi mărimea .
Doar mărimea pieselor - La bifarea acestui mesaj pe piese nu se va mai tipări numele şi comentariile ci doar
mărimea.
Nume model – se va bifa această opţiune dacă se doreşte adăugarea numelui modelului la numele piesei
pentru toate piesele de pe încadrare.
Comentarii text adăugat la numele pieselor - Textul introdus în acest câmp va fi afişat şi tipărit alături de
numele piesei numai dacă nu este bifată opţiunea „Doar mărimea pieselor”.
Picluri – La bifare se vor tipări şi piclurile

316
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Dacă se doreşte tipărirea piclurilor utilizatorul poate opta pentru tipărirea acestora în forma din proiect sau în formă
de V,I sau U. În cazul în care s-a optat pentru tipărirea piclurilor în formă de V, I sau U se va putea stabili şi
adâncimea respectiv lăţimea piclurilor completând în căsuţele aferente valoarea dorită pentru acestea.
Linii interioare- bifarea acestei opţiuni permite tipărirea tuturor axelor pe piese (axă de fir drept, axe de text)
Doar textul pentru axele de text - Dacă este bifată căsuţa din dreptul acestui mesaj, la previzualizare şi la
tipărire nu vor apare axele de text ci doar textul corespunzător acestora. Dacă nu este bifat se vor tipări şi axele şi
textul corespunzător acestora cu condiţia să fie bifat şi în dreptul mesajului Linii interioare.
Puncte tehnice - la bifarea acestei opţiuni pe piesă vor fi tipărite şi punctele tehnice interioare.
Caroiaj – Această opţiune este activă doar pentru încadrările realizate pe caroiaj. La bifare se va tipări
caroiajul conform setărilor din fereastra « Setări plotter/cutter »
Linia tăiere (Assyst Bullmer) –Pentru încadrările cu piese importate din Assyst Bullmer se poate tipări pe
piese şi linia de tăiere. Dacă incadrarea de tipărit nu conţine piese importate din Assyst această opţiune nu este
activă.
Piese auxiliare – Dacă se doreşte tipărirea pieselor auxiliare va trebui să se bifeze în dreptul acestui mesaj.
Contur termocolaj – se va bifa în dreptul acestui mesaj dacă se doreşte tipărirea adaosului pentru
termocolaj (conturul grupului pentru termocolare).
Adaos piese – Dacă se bifează opţiunea “Adaos piesă” confirmată prin apăsarea butonului “Aplică setări”,
plotarea se va face atat pe conturul exterior cat şi pe cel interior al piesei cu rezervă pentru acele piese pentru
care s-a selectat plotarea pe rezerva în tabelul “Proprietăţi Piese”. Această opţiune este activată dacă există măcar
o piesă care are bifată opţiunea de plotare pe rezervă în tabelul “Proprietăţi piese”. Astfel exista posibilitatea ca
unele piese să fie plotate pe conturul rezervei, alte piese să fie plotate pe conturul piesei sau chiar pe ambele.
Puncte referinţă – Pentru tipărirea punctelor de referinţă la încadrare va trebui să se bifeze în dreptul acestui
mesaj.
Defecte – Pentru a tipări defectele declarate în gemini Nest Expert pentru un marcaj trebuie bifat acest mesaj.
O altă condiţie esenţială pentru a putea tipări defectele din Gemini Cut Plan : planul de tăiere trebuie să fie salvat.

Lungime încadrare
O încadrare poate fi tipărită pe toată lungimea sa
sau numai pe o porţiune. Pentru a tipări încadrarea pe
toată lungimea utilizatorul va trebui să se asigure că
sunt bifate ambele mesaje : « capăt stânga » şi « capăt
dreapta ».
Dacă se doreşte tipărirea unei porţiuni de încadrare
se vor debifa mesajele « capăt stânga » şi « capăt dreapta » şi se vor introduce distanţele în mm de unde pana
unde se va printa.

Dimensionare încadrare la tipărire plotter:


În această secţiune apare lungimea şi lăţimea
încadrării la tipărire. Lăţimea încadrării este cea indicată
de utilizator ca fiind lăţimea utilă de material la încadrare,
iar lungimea încadrării este lungimea încadrării obţinute în
urma optimizării pieselor pe încadrare.
Această informaţie este tipărită şi pe încadrare, la capetele acesteia, de o parte şi de cealaltă a încadraării
(aceasta dacă la tipărire s-a optat pentru tipărirea textului la ambele capete ale încadrării).

Tipărire text
La începutul sau sfârşitul unei încadrări se tipăreşte un
text care conţine informaţii cu privire la lungimea
încadrării, lăţimea acesteia, eficienţa obţinută, adaosul cu
care s-a lucrat, contracţia aplicată pe piese, tipul de
material folosit, data , etc.

Alături de toate aceste informaţii se poate tipări numai numele modelului , numai mărimile de pe încadrare sau atât
numele cât şi mărimile. Ce anume se va tipări va trebui să fie
ales din meniul care se deschide la apăsarea săgeţii negre din
dreapta câmpului corespunzător mesajului « Text de tipărit : ».
După stabilirea textului de tipărit se va stabili dacă acesta
va apare la începutul la sfarşitul sau în ambele capete ale
încadrării. Pentru aceasta se vor bifa corespunzător mesajele
« capăt stânga » respectiv « capăt dreapta ».

Alege plotter
Pentru utilizatorii care au mai multe tipuri de plottere, se poate
salva în setările pntru plotter o listă a acestora. Înainte de a trece la
tipărirea propriuzisă va trebui să se aleagă din listă plotterul pe care
urmează să se realizeze tipărirea.

317
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Setări tipărire
Înainte de a tipări încadrarea se va introduce la « Număr de
copii » numărul de exemplare în care se va tipări.
Apoi se va seta ce anume va cuprinde numele fişierului PLT .
Numele fişierului PLT poate fi identic cu numele modelului , poate
conţine numele mărimilor de pe încadrarea curentă sau poate fi
compus atât din numele modelului cât şi din mărimile de pe
încadrare. Pentru a stabili numele fişierului se va alege o opţiune din
meniul care se deschide la apăsarea săgeţii din dreapta câmpului de la « Nume fişier : ».

Tipărirea pe fâşii
Utilizatorii care au plottere cu lăţime de tipărire mică au
posibilitatea de a opta pentru tipărirea încadrării pe fâşii . În
funcţie şi de lăţimea încadrării aceasta se poate împărţi pe
două sau trei făşii. Pentru a recompune exact încadrarea
trebuie să se tipărească semne de suprapunere.

Pentru previzualizarea încadrării se va apăsa « Aplică setări » după efectuarea modificărilor.


În zona de previzualizare utilizatorul poate mări sau micşora imaginea încadrării folosindu-se de butoanele de
ZOOM de pe bara din stânga.

Tipărire miniîncadrare pe imprimantă


Se selectează din tabelul de rezultate încadrarea dorită şi se apasă butonul « Tipăreşte încadrarea pe
plotter ». Se va deschide o fereastră « Tiparire pe ploter/ Tiparire miniincadrare ». Pentru a tipări o miniîncadrare
la imprimantă se va apăsa butonul « Tipăreşte pe imprimantă »

Înainte de a printa o miniîncadrare operatorul va trebui să realizeze setările de tipărire miniîncadrare pe


imprimantă.
În dreptul mesajului « Nume » se va alege imprimanta pe care se va tipări miniîncadrarea.
Dacă se apasă pe butonul « Proprietăţi » operatorul va
putea stabili proprietăţile imprimantei folosite.
De asemeni se poate stabili ca scalarea miniîncadrării să se
facă pe lungime sau pe lăţime prin bifarea mesajelor referitoare
la scalare.
Pe o miniîncadrare se pot tipări şi anumite observaţii care se vor completa în câmpul din dreptul mesajului
« Observaţii » Acestea vor fi printate numai dacă este bifată opţiunea observaţii

Alături de miniîncadrare se poate opta pentru tipărirea imaginii modelului. Aceasta este posibil dacă setarea
« Tipăreşte imagine model » este bifată. Aceasă setare devine activă doar dacă la « Setări încadrare » tabul
« Imagine model » a fost încărcat o imagine anterior.
Nu în ultimul rând va trebui bifat dacă se doreşte tipărirea numelui fişierului corespunzător încadrării şi
respectiv numele încadrării ce va fi printată.
Miniîncadrarea poate fi tipărită color sau alb negru. Dacă se doreşte tipărirea color se va bifa în dreptul
mesajului « tipăreşte color miniincadrarea »
Pentru a afla unde se pot realiza anumite sectiuni pe foile de material dintr-un şpan , utilizatorul poate opta
pentru tipărirea divizărilor pe miniîncadrare. Pentru aceasta va bifa în dreptul mesajului „tipăreşte divizare
marcaj” din fereastra „Tipărire pe plotter/ Tipărire miniîncadrare”.
Semnele de divizare a încadrării se vor stabili automat în funcţie de valorile lăţimii minime a benzii de divizare
şi a marjei de suprapunere a benzilor introduse de către utilizator în fereastra „Setări plotter / cutter” în câmpurile
de la „Setări divizare”.
Cunoaşterea zonelor în care poate fi secţionată o încadrare este utilă în special în cazul încadrărilor lungi
realizate pentru materiale cu defecte aleatorii.
După realizarea tuturor setărilor necesare, înainte de a printa încadrarea operatorul poate vizualiza
miniîncadrarea prin apăsarea butonului « Vizualizează miniîncadrare ».
Alături de miniîncadrare, din Nest Expert, se poate tipări şi imaginea produsului folosit pentru încadrarea
respectivă. Pentru aceasta trebuie bifată setarea „Tipăreşte imagine model”.

318
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

După ce utilizatorul s-a asigurat că încadrarea va fi tipărită pe imprimantă în modul dorit acesta va apăsa
butonul « Tipăreşte pe imprimantă ».

3.38 Exportul încadrărilor în fişier DXF R12/2000 sau HPGL - PLT

Pentru a exporta o încadrare din Gemini Nest Expert în


format DXF sau PLT se va selecta din meniul „Fişier” situat
în partea superioară a ferestrei generale a programului
opţiunea „Export”.Va apare un submeniu din care se poate
alege dacă se doreşte exportul în format DXF sau PLT.

Dacă operatorul doreşte exportul încadrării în


format DXF după ce acesta a selectat formatul
dorit de export se va deschide o fereastră în care
va trebui să aleagă locul în care va fi salvat noul
fişier şi numele acestuia.

Dacă operatorul a ales să exporte în format HPGL-PLT atunci se va deschide fereastra « Tiparire pe ploter/
Tiparire miniincadrare ». Tot din această fereastră utilizatorul va putea exporta în fişiere DXF-R12 sau RS274D .
Nu se poate schimba forma unei piese dintr-un astfel de fişier.Dacă fişierul conţine o încadrare, nu se va
putea modifica sau optimiza această încadrare.
La printarea unui fişier HPGL / PLT se vor verifica dimensiunile pieselor, lungimea şi lăţimea.
Dacă se apasă butonul « Tipăreşte direct », se va obţine un fişier cu extensia PLT care se salvează în
directorul ACTIVE, de unde este citit automat de aplicaţia pentru printat Gemini PLT Spooler.
Dacă se apasă « Exporta în fişier HPGL- PLT » utilizatorul va putea obţine tot un fişier PLT care poate fi
salvat oriunde pe disc şi care poate fi tipărit mai târziu sau pe alt plotter.
Înainte de a realiza exportul operatorul poate să facă anumite setări. Astfel se poate seta lungimea
încadrării sub formă de valori ce se exprimă în cm sau bifând de la “capăt stânga” şi până la “capăt dreapta” După
realizarea setărilor se va apăsa butonul “Aplică setări”.
Pentru exportul unei încadrări în format HPGL- PLT se va apăsa butonul “Exportă în fişier HPGL-PLT”. Se
va deschide o fereastră identică cu cea pentru exportul DXF în care se va putea alege calea de salvare a fişierului
şi numele acestuia, după care se apasă butonul “Save” pentru a-l salva.

319
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.39 Stabilirea ordinii de tăiere a pieselor


Utilizatorii care folosesc Cap de Croire Automată pot stabili ordinea de tăiere a pieselor de pe încadrare în
mod automat sau în mod manual. Pentru a declara manual
sau automat ordinea de tăiere se va apăsa butonul « Activează
modul de lucru Ordine Taiere » situat pe a doua bară cu
butoane a aplicaţiei Gemini Nest Expert.
În modul de lucru Ordine tăiere piesele sunt afişate
numerotate şi unite printr-o linie roşie care ilustrează traseul
cuţitului la croit. De asemeni pe piese mai apare desenată o săgeată neagră care indică punctul de pornire şi
sensul de tăiere al piesei.

La activarea acestui mod de lucru apar încă patru butoane pe bară dacă se taie pe fâşii sau apar încă două
butoane dacă se taie normal. Stabilirea tăierii pe fâşii şi setarea lăţimii acestora se face în fereastra « Setări plotter/
cutter».
Atât pentru stabilirea ordinii automat cât şi la stabilirea acesteia manual se va ţine cont de capătul din care se
începe croirea automată. Această setare se va realiza în fereastra « Setări Gemini Nest Expert / Setări plotter /
cutter » prin bifarea mesajului « Capăt stânga jos » sau « Capăt stânga sus » de sub mesajul « Tăierea automată
începe din »
Dacă se doreşte declararea manuală a ordinii de tăiere, după ce s-a activat modul de lucru Ordine Tăiere se
vor selecta piesele de pe încadrare în ordinea în care trebie tăiate. Pe bara de informaţii a aplicaţiei Gemini Nest
expert este afişat în acest mod de lucru « Indexul piesei următoare : » pentru ca utilizatorul să ştie ordinea ce se va
aloca următoarei piese selectate.
Dacă se ţine apăsată tasta SHIFT şi se face click pe o piesă se selectează piesa pe care s-a făcut click fără să
i se schimbe ordinea de tăiere, indexul ei devenind noua ordine de taiere curentă
Dacă se apasă tasta SPACE se va trece cu selecţia de la piesa curentă la următoarea piesă în ordinea de
tăiere.
Dacă se apasă tastele SHIFT şi SPACE simultan la un grup de piese selectat se va adăuga piesa cu ordinea
de tăiere curentă fără a se pierde selecţia de pe grupul selectat.
Pentru a vizualiza în mod activ ordinea de tăiere a
pieselor se va apăsa butonul « Afişează ordinea în care
se face tăierea pieselor » sau tastele CTRL+P simultan.
După apăsarea acestui buton, piesele se vor selecta
succesiv, în mod automat, în ordinea lor de tăiere.
La apăsarea butonului « Resetează şi
recalculează automat în funcţie de setări
ordinea de tăiere a pieselor încadrate » se
resetează complet ordinea de tăiere a pieselor
şi se recalculează automat o nouă ordine.

320
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Pentru resetarea şi recalcularea automată a ordinii de tăiere se pot folosi tastele CTRL+R prin apăsarea
simultană a acestora.

Utilizatorii care folosesc tăierea pe fâşii pot vizualiza ordinea de tăiere a pieselor pentru fiecare fâşie de pe
încadrarea curentă. Stabilirea dimensiunii unei fâşii se
realizează în fereastra « Setări Gemini Nest Expert / Setări
plotter / cutter » în zona « Exportă pe fâşii » unde se
introduce lăţimea. Valoarea minimă pentru o fâşie este de 50
de centimetri. Dacă se va introduce o valoare mai mică de
50cm utilizatorul este avertizat printr-un mesaj. La apăsarea butonului « Activează modul de lucru Ordine Taiere »
se va afişa ordinea de tăiere doar pentru piesele de pe fâşia curentă. Pentru a vizualiza o altă făşie se va apăsa
fie butonul « Fâşia precedentă » fie butonul « Fâşia următoare ». Pentru a naviga între fâşii se pot utiliza şi
săgeţile stânga sau dreapta de pe tastatură.

Dacă se schimbă poziţia unei piese , se scot sau se adaugă piese utilizatorul este atenţionat printr-un mesaj
că ordinea de
tăiere va trebui
resetată. Dacă
utilizatorul
doreşte resetarea
automată a ordinii
de tăiere va
apăsa butonul
« Yes » din
fereastra de atenţionare.
Dacă apasă butonul « No » atunci va trebui să restabilească manual ordinea de tăiere pentru piesele de pe
încadrare.
La apăsarea butonului « No » dacă a fost scoasă o piesă de pe încadrare ordinea de tăiere nu se resetează
iar dacă a fost adăugată o piesă, aceasta va avea indexul de tăiere cel mai mare.

Ordinea de tăiere a pieselor, stabilită manual sau automat, este afişată şi în tabelul « Proprietăţi piese », în
coloana « Ord. Cut ». În acest tabel nu se poate schimba ordinea de tăiere. Modificarea ordinii de tăiere a pieselor
se poate realiza doar dacă se activează modul de lucru « Ordine Tăiere ».

321
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.40 Exportul încadrărilor în fişier CUT pentru capul de croire

Fişiere RS274D

Fişierele de tip CUT pot fi întâlnite cu extensia *.cut sau *.gbr.


Aceste fişiere pot fi folosite doar pentru maşini automate de croit (cap de croire automată) sau pentru printare.
Fişierele de tip CUT pentru croit conţin numai linia de tăiere şi
piclurile.
Nu se poate schimba forma unei piese dintr-un astfel de fişier.Dacă
fişierul conţine o încadrare, nu se va putea modifica sau optimiza
această încadrare.
La tăierea sau printarea unui fişier CUT se vor verifica dimensiunile
pieselor, lungimea şi lăţimea.
Pentru a exporta o încadrare către un cap de croire automată se
apasă butonul de export către capul de croire din zona cu butoane a
ferestrei de lucru a programului Gemini Nest Expert.

Se va deschide o fereastră de dialog în care se poate vizualiza încadrarea şi se poate stabili dacă se doreşte
exportul cu tot cu picluri sau fără. Dacă se doreşte exportul cu tot cu picluri în zona « Setări export » se va bifa în
dreptul mesajului « Picluri » iar dacă nu se doreşte acest lucru se va lăsa nebifată această opţiune.
În ce priveşte piclurile utilizatorul va trebui să
aleagă modul în care vor fi tăiate acestea şi anume
dacă vor respecta proiectul sau dacă se vor înlocui cu
picluri în forma de V, I sau U. Pentru aceasta se va
apăsa pe săgeata din dreapta şi din meniul care se
deschide se va alege tipul de piclu dorit.
În cazul în care se respectă proiectul va trebui să
se aleagă dacă piclurile vor fi tăiate pe măsură ce se taie conturul piesei sau după ce
acesta a fost tăiat.
Mai mult, se pot ajusta piclurile mai lungi de o anumită valoare stabilită pe care
utilizatorul va trebui să o completeze în campul din dreptul mesajului « Ajusteaza piclurile
mai lungi de »
Dacă s-a ales înlocuirea piclurilor cu picluri în formă de V, I sau U va trebui stabilită adancimea respectiv
lăţimea acestora prin completarea valorilor dorite în campurile corespunzătoare.
Înafara setărilor privitoare la picluri utilizatorul va trebui să decidă dacă piesele cu rezervă se vor tăia pe
conturul exterior şi dacă piesele grupate pentru termocolare se vor tăia pe conturul grupului.
Dacă se bifeaza opţiunea “Piesele cu adaos care se plotează/taie vor fi tăiate pe conturul exterior” atunci
piesele pentru care s-a selectat tăierea pe rezervă vor fi tăiate pe conturul exterior al rezervei. În funcţie de setările
efectuate în această fereastră contururile se vor afişa pe ecran astfel:
-negru pentru conturul care se taie
-verde pentru restul

322
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Astfel exista posibilitatea ca unele piese să fie tăiate pe conturul rezervei, alte piese sa fie tăiate pe conturul
piesei, dar spre deosebire de plotare cele doua optiuni sunt exclusive.
Pentru tăierea pieselor auxiliare pentru care a fost setată posibilitatea de a fi tăiate în Gemini Pattern Editor , şi
pentru tăierea contururilor interne importate din Assyst trebuie bifată setarea : « Taie piese auxiliare/ Contururi
interne Assyst ».
Dacă pe piesele încadrării există axe de text care trebuie tăiate se va bifa mesajul „Taie liniile interioare
proiectate pentru tăiere”.
După stabilirea oricărei setări , pentru validare se va apăsa întotdeauna butonul “Aplică setări”.
După stabilirea setărilor se va putea apăsa butonul «Exportă în fişier RS274D » .Se va deschide o fereastră în
care se editează numele fişierului şi se alege calea de salvare a acestuia. Apoi se apasă butonul « Save ».
Se poate exporta pentru capul de croire automată şi din fereastra « Tiparire pe ploter/ Tiparire miniincadrare »
prin apăsarea butonului « Export în fişier RS274D ». După apăsarea acestui buton se va deschide o fereastră de
dialog în care se va stabili numele fişierului CUT şi locul unde se va salva acesta.
În fereastra de export pentru capul de croire automată se afişează în partea de jos “Lungimea perimetrală de
tăiere”, lungime care este dependentă de setările aplicaţiei.

3.41 Importul de fişiere GEM


În Gemini Nest Expert se pot importa şi fişiere GEM. Această facilitate vine în ajutorul celor care doresc
realizarea unor încadrări combinate intre două sau mai multe modele în vederea obţinerii de eficienţe şi consumuri
scăzute. În urma importului de fişiere GEM se va obţine un fişier în format MRK care va fi de fapt o încadrare pe
care vor fi plasate piese dintr-un model, din două modele sau chiar din mai multe modele salvate în format *.gem.
Importul unui fişier GEM se poate realiza atât în cadrul unei încadrări dintr-un plan de tăiere cât şi în cadrul
unei incadrări obţinute în urma altui import de fişier *.gem.

Atenţie ! În urma unui import de fişier GEM utilizatorul va trebui să verifice restricţiile pieselor şi să le redefinească.
Acest lucru este necesar în special în cazul în care piesele importate au apartenenţă la restricţiile generale sau
proprii diferită de cea a pieselor deja existente pe marcaj.

a) Importul unui fişier GEM în cadrul unei încadrări dintr-un plan de tăiere
Alături de piesele unui model, pe o încadrare se mai pot adăuga şi piese din alt model (sau alte modele).
Aceasta se întâmplă în special în cazul încadrărilor cu eficienţă foarte scăzută. Astfel pentru a câştiga materialul
care s-ar pierde prin tăierea unei încadrărări cu eficienţă redusă se vor plasa şi piese din alte modele.Datorită
plasării pe încadrare a noilor piese eficienţa acesteia nu va mai fi atât de redusă şi implicit se va obţine un consum
de material mult mai bun.
După ce s-a ales o încadrare dintr-un plan de tăiere , în
meniul situat în partea superioară a
ferestrei programului Gemini Nest
Expert se apasă „Fişier” apoi se
selectează „Import” şi din submeniul
deschis se alege „GEM”.
Se poate deschide fereastra
pentru import GEM şi prin folosirea
butonului „Importă piese în încadrare
dintr-un fişier extern” situat pe bara cu
butoane de pe interfaţa aplicaţiei. Se va face click pe
săgeata din dreptul butonului „Importă piese în încadrare
dintr-un fişier extern” şi se va selecta „GEM” din
meniul deschis.

Se va deschide o fereastră denumită „Import


GEM” în care se alege modelul , ce piese din acesta
vor fi importate şi mărimile acestor piese.
Pentru a alege un model salvat intr-un fişier
GEM se va apăsa pe butonul „Fişier GEM”.În urma
apăsării acestui buton se va deschide o fereastră ce
permite alegerea unui fişier Gem. După selectarea
fişierului numele şi adresa acestuia vor fi afişate în
câmpul din dreptul mesajului „Nume fişier Gem:”
Pentru ca piesele dorite din fişierul Gem ales de noi
să fie adăugate pe încadrarea deschisă din planul
de tăiere selectat se va bifa în dreptul mesajului
„Adăugare piese la marcajul curent”.În urma bifării
acestui mesaj câmpul din dreptul mesajului „Lăţime
încadrare” devine inactiv şi va afişa lăţimea
încadrării din planul de tăiere ales.

323
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

După selectarea fişierului GEM vor fi afişate numele


pieselor modelului ales şi setul de marimi al acestuia în
„Lista tuturor pieselor din model”.
Pentru a afişa în listă doar piesele care se lucrează
dintr-un anumit model se va utiliza filtrul de la „Tip material”.
La apăsarea săgeţii din dreapta câmpului de la Tip material
se vor afişa materialele din care se va lucra modelul
selectat. Se va alege tipul de material dorit şi ca urmare , în lista pieselor din model, vor fi afişate doar piesele care
se lucrează din respectivul material.
Setarea „Adaugă materialele la numele fişierului” este folosită pentru ca programul să adauge automat la
denumirea fişierului .mrk care se salvează şi denumirea materialului folosit în încadrare. Această funcţie devine
activă doar dacă modelul din care se face importul de piese conţine cel puţin un tip de material.

Dacă mai există un fişier .mrk cu acelaşi nume apare un


mesaj de avertizare prin care se cere utilizatorului acordul de
suprascriere a fişierului deja existent. Pentru confirmare se
apasă butonul „OK”, iar dacă nu se doreşte suprascrierea
fişierului se apasă butonul „Cancel” şi apoi se redenumeşte
fişierul după care se salvează fişierul cu noul nume.

Tot la importul de fişier gem există mesaj de avertizare cu


privire la numărul maxim de mărimi care poate fi importat într-o
încadrare, pentru situaţiile în care se încearcă să importe mai
mult de 500 de mărimi. Pentru aceasta mesajul de avertizare va
fi: „Nu pot fi imporate mai mult de 500 de mărimi”.

De asemeni va apărea mesaj de avertizare dacă utilizatorul


încearcă să importe o piesă pe o mărime pe care a ceasta nu este gradata. Pentru aceasta mesajul de avertizare
va fi „Nu există piese gradate pe mărimile selectate”.
Pentru a alege ca o piesă să apară pe noua încadrare, se va selecta numele acesteia din fereastra cu numele
„Lista tuturor pieselor din model” şi se va apăsa butonul cu săgeata orientată spre fereastra „Lista pieselor
selectate din model”
Dacă se doreşte ca toate piesele din modelul ales să apară pe incadrare se va apăsa butonul cu două săgeti
orintate spre fereastra „Lista pieselor selectate din model”.
Ştergerea unui reper din lista pieselor selectate din model se face prin selectarea numelui acesteia şi
apăsarea butonului cu o săgeată orientată spre lista tuturor pieselor din model. Pentru a şterge toate piesele din
lista pieselor selectate din model se va apăsa butonul cu două săgeţi orientate sşpre lista tuturor pieselor din
model.
După ce se aleg piesele modelului ce vor trebui plasate pe încadrare se vor selecta şi mărimile pieselor prin
bifarea/debifarea patrăţelelor corespunzătoare de pe rândul cu numele „Folosite” situat deasupra celui cu mărimi.
Sub mărimile bifate se vor completa de cate ori vor apare acestea pe încadrare.
Nu în ultimul rând se va alege numele noii încadrări şi locul în care se va salva. În urma importării unui fişier
Gem se va salva intotdeauna un fişier în format MRK. Pentru alegerea căii de salvare a fişierului MRK se va apăsa
butonul „Fişier MRK”.
După selectarea modelului, stabilirea pieselor şi a mărimilor acestora ce vor fi importate precum şi a numelui şi
adresei de salvare a noii încadrări ce se va obţine se va apăsa butonul „Acceptă”.
Dacă se doreşte adăugarea mai multor modele în încadrarea curentă , se va apăsa butonul „Adaugă” după
fiecare model iar la final se va apăsa „Acceptă”.

Dacă modelul care trebuie încărcat conţine piese cu


erori, utilizatorul va fi avertizat . Astfel, la încărcarea
modelului în Gemini Nest Expert se face o verificare a
tuturor pieselor şi în momentul în care sunt detectate
erori se deschide o fereastră de „Asistenţă” care
cuprinde lista erorilor şi o descriere a paşilor ce trebuie
urmaţi pentru identificarea şi corectarea acestora.
Un model care conţine piese cu erori nu poate fi încărcat
prin import în Gemini Nest Expert.

În zona de afişare a şabloanelor pe lângă piesele


modelului din planul de tăiere deschis iniţial vor fi afişate
şi piesele importate din modelul Gem ales în fereastra
de „Import GEM” cu mărimile corespunzătoare. În
dreptul mărimilor pieselor importate va fi şi un G 2
Dacă la încadrarea creată se doreşte şi adăugarea unor
piese din alt fişier GEM se va proceda exact în modul
descris anterior . În dreptul mărimii pieselor importate
din al doilea fişier gem va apare un G3.

324
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

b) Realizarea unei încadrări în urma unor importuri repetate de fişiere GEM

Dacă nu se doreşte realizarea unui import de piese dintr-un fişier GEM la o încadrare dintr-un plan de tăiere,
utilizatorul poate obţine o încadrare numai prin importuri succesive de piese din unul , două sau mai multe fişiere
GEM.
Pentru aceasta în meniul situat în partea superioară a ferestrei programului Gemini Nest Expert se apasă
„Fişier” apoi se selectează „Import” şi din submeniul deschis se alege „GEM”. În fereastra deschisă se va alege
modelul importat, piesele şi mărimile corespunzătore precum şi numele noii încadrări exact în modul descris pentru
importul unui fişier GEM în cadrul unei încadrări dintr-un plan de tăiere.

Însă de data aceasta nu se va mai bifa căsuţa din dreptul mesajului „Adăugare piese la marcajul curent”.
Daca piesele din încadrarea curentă sunt deja plasate, optimizarea acestora nu se va pierde. Piesele vor
rămâne în poziţia avută înainte de importul de fişier gem.
În acest caz câmpul din dreptul mesajului „Lăţime încadrare” se va putea edita şi utilizatorul va trebui să
stabilească lăţimea pe care se va lucra noua încadrare.
Dacă se doreşte adăugarea mai multor modele în încadrarea curentă , se va apăsa butonul „Adaugă” după
fiecare model iar la final se va apăsa „Acceptă”.
La încărcarea modelului se va face o verificare automată a pieselor iar dacă sunt detectate erori, utilizatorul
va fi avertizat şi nu se va permite importul.
In zona de afişare a şabloanelor vor apare piesele selectate la import având în faţa mărimii afişat G1.
Pentru a importa in această încadrare piese din alt model Gem sau din alte modele se va proceda exact în
modul descris pentru importul unui fişier GEM în cadrul unei încadrări dintr-un plan de tăiere.

Pentru a deschide o încadrare MRK , în Gemini Nest Expert se va apăsa butonul „Deschide plan tăiere”.În
fereastra deschisă se va selecta la tipul de fişier „Încadrări MRK”. După alegerea fişierului MRK se va deschide
fereastra de selecţie încadrare în care va fi afişată numai o încadrare. Se va selecta această încadrare şi se va
apăsa butonul „Acceptă”.
Pentru a salva un fişier MRK cu alt nume , se va apăsa butonul „Salvează cu alt nume”, iar în fereastra
deschisă se va alege numele noului fişier MRK.

325
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.42 Importul de fişiere DXF


Programul Gemini Nest Expert este capabil să importe modele salvate în formatul DXF-exportate din
aplicaţiaTetraCad.

Pentru aceasta se
va apăsa butonul „Importă
piese în încadrare dintr-un
fişier extern” situat pe bara
cu butoane a aplicaţiei şi
se va selecta DXF-
Tetracad sau din meniul
« Fişier » se va alege opţiunea « Import » apoi
« DXF-Tetracad ».

Se va deschide o fereastră care va permite utilizatorului selectarea fişierului DXF şi stabilirea setărilor de
import precum şi a unor setări pentru noua încadrare.

La apăsarea butonului din dreptul mesajului „Nume fişier DXF” se va deschide o fereastră care permite
navigarea pe disc pentru selectarea fişierului ce trebuie importat. După selectarea fişierului ce trebuie importat se
vor stabili factorii de scalare şi unitatea de măsură în care a fost lucrat acesta.
Dacă se doreşte ca numele modelului să fie adăugat la numele pieselor se va bifa în dreptul mesajului
„Adaugă numele modelului la numele pieselor”
Ca şi în cazul importului de fişier gem în urma importului de fişier DXF-Tetracad la salvare va rezulta un fişier
MRK. Pentru noua încadrare , rezultată în urma importului , utilizatorul va trebui să aloce un nume care va fi
completat în câmpul din dreptul mesajului „Nume fişier MRK”.
Noua încadrare se va putea realiza pe lăţimea DXF-ului dacă se bifează „Autowidth” sau pe o nouă lăţime
introdusă de utilizator în câmpul „Lăţime încadrare”. Pentru a introduce lăţimea în câmpul din dreptul mesajului
„Lăţime încadrare” utilizatorul trebuie să se asigure că este debifat mesajul „Autowidth”.
Pe piesele importate se poate seta şi adaos care va fi completat în câmpul din dreptul mesajului „Adaosul
piesei”.

326
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.43 Importul încadrărilor din Assyst Bullmer (LayS)

În Gemini Nest Expert se pot importa fişiere native Assyst Bullmer care conţin încadrări.
În Assyst Bullmer există trei tipuri de fişiere Lay: LayS, LayL şi LayY din care , în Gemini Nest Expert, se pot
importa doar fişiere LayS.
LayS- sunt fişiere generate de aplicaţia CadAssyst
- aceste fişiere conţin piese pregătite pentru tăiere : pe linia de tăiere,cu pliuri
depliate, simetrizate.
-piesele de pe încadrare nu sunt plasate, optimizarea încadrării urmând a fi realizată de aplicaţia
Gemini Nest Expert.
Există câteva diferenţe importante între Assyst Bullmer şi Gemini, dar chiar şi în aceste condiţii conversia
informaţiilor din Assyst în Gemini se face astfel încât rezultatul constă în obţinerea unei încadrări similare.
Datorită acestor diferenţe, în anumite cazuri, când utilizatorul va dori realizarea anumitor modificări , se
recomandă realizarea acestora în Assyst şi reimportarea încadrării (de ex la modificarea rezervei pe un segment
sau la modificarea unor proprietăţi pentru anumite piese).
Diferenţe între cele două aplicaţii:
- la declararea proprietăţilor pieselor
- la declararea cantităţilor pieselor
- în Assyst se poate declara rezervă pe fiecare segment al piesei.
- tipul pieselor (duble, duble în oglindă,...)

Conversia fişierelor din Assyst în fişiere Gemini

1.Parametrii încadrării

Lăţimea utilă de încadrare - se declară în mod similar în ambele aplicaţii

Contracţia/dilatarea– fişierele LayS conţin piese pe care contracţia/ dilatarea a fost deja aplicată. Din acest motiv,
când se va roti o piesă cu un ungi mai mic de 180° , piesa nu va mai respecta contracţia materialului.

Setările de şpănuire - sunt similare pentru cele două aplicaţii şi se importă conform tabelului următor:
Assyst Bullmer Gemini Nest Expert
Undefined Foaie simplă
Fold top Foaie dublă (toate piesele pentru două produse obţinute prin simetrizare)
- foloseşte marginea de sus

* nu este bifată nici una din opţiunile de dublare şi pliere a pieselor simetrice
Fold bottom
Foaie dublă (toate piesele pentru două produse obţinute prin simetrizare)
- foloseşte marginea de jos

* nu este bifată nici una din opţiunile de dublare şi pliere a pieselor simetrice
Tubular
Foaie dublă (toate piesele pentru două produse obţinute prin simetrizare)
- foloseşte marginea de sus
- foloseşte marginea de jos

* nu este bifată nici una din opţiunile de dublare şi pliere a pieselor simetrice

2.Numărul şi tipul pieselor

În Gemini piesele pot fi simple, duble sau duble în oglindă (în Gemini Nest Expert dubla în oglindă a unei piese se
construieşte prin fliparea pe verticală a acesteia).
Spre deosebire de Gemini, în Assyst o piesă poate fi setată să apară în poziţia iniţială de mai multe ori. De
asemeni, în Assyst piesele pot fi simetrizate şi faţă de axa Y(adică se pot obţine piese prin fliparea lor pe
orizontală).
Datorită acestor diferenţe, piesele sunt importate ca piese separate dar poziţia şi numărul acestora pe încadrare
este identic pentru ambele aplicaţii.

327
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.Restricţiile pieselor

Din punctul de vedere al stabilirii restricţiilor pentru piese, între Gemini şi Assyst există o serie de diferenţe.
Datorită acestor diferenţe utilizatorul va trebui ca la import să aleagă între redefinirea restricţiilor tuturor
pieselor sau importarea acestora asa cum sunt stabilite în Assyst. Acest lucru se va seta în fereastra care se
deschide după selectarea fişierului de importat.

Pentru a afişa zona în care


se poate stabili cum vor fi
importate restricţiile
pieselor se va apăsa
butonul „Setări>>”.

A) Redefinirea restricţiilor

Pentru a redefini restricţiile pieselor de pe încadrarea importată se bifează în dreptul mesajului „Toate piesele
vor avea restricţiile” după care se vor putea stabili libertăţile de rotaţie şi flip.
În această situaţie piesele din încadrarea importată vor respecta restricţii generale (rotaţia şi flipul fiind cele
stabilite de utilizator în această fereastră).

328
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Dacă se doreşte ca piesele să se rotească împreună cu toată mărimea se va bifa şi opţiunea „Rotaţie cu
mărimea”.

B) Preluarea restricţiilor setate în Assyst

Pentru a prelua restricţiile stabilite în Assyst pentru piesele încadrării importate se va bifa în dreptul mesajului
„Conform setărilor din Assyst”.

Rotaţia

Conversia restricţiilor de rotaţie din Assyst în Gemini se va face conform următorului tabel
Setări din Assyst Gemini Nest Expert
Nap rotation Nap din fereastra Nap din fereastra
angle din Define Marker Define Style
fereastra Define
Marker
X no nap Yes sau No -toate piesele vor fi importate cu restricţii
individuale
-toate piesele vor avea libertatea de rotaţie mai
mică sau egală cu valoarea setată în Assyst la
nap rotation angle
nap up Yes sau No -toate piesele vor fi rotite cu 180° la import
-toate piesele vor fi importate cu restricţii
generale
-la restricţii generale Rotaţia va fi setată pe
“fără”
nap down Yes sau No -nici o piesă importată nu va fi rotită
-toate piesele vor fi importate cu restricţii
generale
-la restricţii generale Rotaţia va fi setată pe
“fără”
nap two ways Yes -toate piesele vor fi importate cu restricţii
generale
-la restricţii generale Rotaţia va fi setată pe
“180” şi va fi bifată opţiunea “Toate piesele
dintr-o mărime se rotesc simultan”
X nap two ways No -toate piesele vor fi importate cu restricţii
individuale
-Libertatea de rotaţie va fi stabilită în funcţie de
valoarea setată în Assyst la nap rotation angle

Flip
În Assyst nu se poate seta ca piesele să se flipeze cu toată mărimea.
Conversia în Gemini a restricţiilor de flip se va face după ce se stabilesc libertatea de rotaţie şi apartenenţele la
restricţii generale sau individuale funcţie de setările de nap din Assyst.

Piese cu restricţii individuale

Pentru piese cu restricţii individuale conversia restricţiilor de flip se va face conform tabelului de mai jos:

Assyst Bullmer
Flip din Define Flip din Define Gemini Nest Expert
Style Marker
Yes Yes Restricţii individuale
Flip: fără
No Yes Restricţii individuale
Flip: ambele
329
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Yes No Restricţii individuale


Flip: ambele
No No Restricţii individuale
Flip: ambele

Piese cu restricţii generale:


Dacă toate piesele au restricţii generale şi au libertate de flip (conform tabelului de la restricţii individuale) în
urma importului la Flip în restricţii generale va fi bifat la „ambele”. Dacă există măcar o piesă care în Assyst este
setată ca fiind fără flip, toate piesele încadrării vor fi importate în Gemini ca piese „fără” libertate de flip.
La importul din fişiere Assyst piesele nu vor avea niciodată libertate de flip pe orizontala sau verticala.

4.Adaosul pe piese (Block şi Gap)

În Gemini se poate seta pentru o piesă un adaos în partea de sus, de jos sau în stânga respectiv dreapta
acesteia.
În Assyst, pe lângă acest tip de adaos, se poate atribui unei piese şi o rezervă pe un anumit segment (gap).
Chiar şi în această situaţie Gemini poate importa corect toate informaţiile cu privire la block şi gap. Astfel
pentru încadrările din Assyst se vor putea importa şi tipări (tăia) toate contururile pieselor.
În funcţie de caracteristicile încadrării se pot întâlni trei situaţii:

I. pe încadrare există toate cele 3 contururi: linia de tăiere, adaosul (block) şi adaosul pe segment (gap). Aceasta
presupune că există măcar o piesă cu adaos(block) şi măcar o piesă cu adaos pe segment (gap) dar nu neapărat
cu ambele adaosuri declarate pe aceeaşi piesă.
În această situaţie conversia celor trei contururi se va face conform următorului tabel:

Assyst Bulmer Gemini Nest Expert


Linia de tăiere Ca piesă auxiliară în interiorul piesei.
Block Linie de tăiere
Gap Adaos

II. Piesele din Assyst au setat numai adaos sus, jos, stânga, dreapta (block)
În această situaţie conversia contururilor se va face conform următorului tabel:

Assyst Bulmer Gemini Nest Expert


Linie de tăiere Linie de tăiere
Block Adaos (sus , jos, stânga, dreapta)

III. Piesele din Assyst au setat numai adaos pe segment (gap)


În această situaţie conversia contururilor se va face conform următorului tabel:

Assyst Bulmer Gemini Nest Expert


Linie de tăiere Linie de tăiere
Gap Adaos

Cum se importă un fişier LayS în Gemini Nest Expert

Pentru a importa încadrări din


Assyst Bullmer (fişiere LayS) se va apăsa
butonul „Importă piese în încadrare dintr-
un fişier extern” situat pe bara cu butoane
a aplicaţiei şi se va alege Assyst-LayS
sau din meniul « Fişier » se selecteză
opţiunea « Import » apoi « Assyst-LayS».

Se va deschide o fereastră de dialog în care utilizatorul va


selecta calea de acces pe disc către fişierul de importat. După
selectarea fişierului se va apăsa butonul „Open”. În fereastra
« Import Assyst LayS » care se deschide va fi afişată o singură încadrare în tabel. Se selectează încadrarea şi se
apasă « Acceptă ». După încărcarea tuturor pieselor se va verifica numărul acestora , restricţiile, adaosurile şi dacă
toţi parametrii încadrării sunt corect importaţi după care se va trece la optimizarea încadrării cu limită de timp.

330
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Salvarea

În fereastra « Import Assyst LayS », utilizatorul se va asigura că este bifat “Salvare în folderul de deschidere »
pentru a salva în folderul din care se importă fişierul LayS. În acest caz dacă se apăsă butonul „Salvează planul de
tăiere” se va obţine automat în directorul în care se găseşte şi fişierul importat un fişier MRK. Noul fişier MRK are
numele fişierului LayS importat.
Utilizatorul va putea salva oriunde pe disc şi cu ce nume doreşte fişierul MRK obţinut în urma importului dacă în
fereastra « Import Assyst LayS » alege altă cale de salvare sau dacă apasă butonul „Salvează planul de tăiere sub
alt nume”. Pentru a stabili direct din fereastra de import o altă cale de salvare, se va apăsa buton din dreptul
câmpului corespunzător mesajului „Cale folder salvare”. Se va deschide o fereastră care conţine arborele de
foldere de pe disk şi în care se va selecta folderul în care se vor salva fişierele MRK obţinute în urma importului
după care se apasă „Acceptă”.

Afişarea, plotarea şi tăierea pieselor cu adaos

Datorită diferenţelor între Gemini şi Asyst în ce priveşte adaosul pe piese se pot întâlni trei situaţii:

I. Pe încadrare există toate cele 3 contururi: linia de tăiere, adaosul (block) şi adaosul pe segment (gap)

Afişarea în tabelul „Proprietăţi piese”

- dacă o piesă are adaos pe segment (GAP în Assyst), pe încadrare acesta va fi afişat cu linie punctată iar
în tabelul „Proprietăţi piese” va apre bifată căsuţa corespunzătoare coloanei „Ad. seg”
- dacă piesa are adaos pe segment (GAP în Assyst)dar cu aceeaşi valoare pe toate segmentele, pe
încadrare acesta va fi afişat cu linie punctată iar în tabelul „Proprietăţi piese” nu va apre bifată căsuţa
corespunzătoare coloanei „Ad. seg” ci va fi importat ca adaos sus, jos, stânga, dreapta.
- Dacă piesa are numai adaos sus, jos, stânga, dreapta (Bolck în Assyst), pe încadrare adaosul va apare
ca linie de tăiere iar în tabelul „Proprietăţi piese” nu va fi afişată nici o valoare în coloanele pentru adaos.

Plotarea

Ca şi în Assyst, în Gemini se pot plota toate cele trei contururi care se găsesc pe o încadrare.
Pentru aceasta se vor folosi următoarele opţiuni din fereastra de printare:
-Pentru piesele pe care în Assyst a fost declarat un adaos pe laturi (Block) se poate printa şi linia de tăiere a
piesei iniţiale dacă în fereastra „Tipărire pe plotter/ Tipărire miniîncadrare” se bifează Linia tăiere (Assyst
Bullmer).
- Pentru piesele cu adaos pe segment (Gap în Assyst), se va putea tipări şi adaosul dacă se bifează opţiunea
Adaos piese. Această opţiune este activă doar dacă este bifată coloana „Plot ad” din tabelul „Proprietăţi piese”.
Exportul către capul de tăiere automat

Exportul contururilor în fişier CUT se realizează conform următorului tabel:

Assyst Bulmer Gemini Nest Expert


Linia de tăiere Linie de tăiere
Block Adaosul
Gap -nu se exporta în fişierul CUT

II. Piesele din Assyst au setat numai adaos sus, jos, stânga, dreapta (block)

Afişarea în tabelul „Proprietăţi piese”

- dacă piesa are adaos sus, jos, stânga, dreapta (Bolck în Assyst), pe încadrare acesta va apare marcat cu linie
intreruptă iar în tabelul „Proprietăţi piese” vor fi afişate valorile stabilite în Assyst în coloanele pentru adaos.

Plotarea

- se va putea tipări şi adaosul dacă se bifează opţiunea Adaos piese. Această opţiune este activă doar dacă este
bifată coloana „Plot ad” din tabelul „Proprietăţi piese”.
331
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Exportul către capul de tăiere automat

- Dacă se bifeaza opţiunea “Piesele cu adaos care se plotează/taie vor fi tăiate pe conturul exterior” atunci piesele
cu adaos vor fi tăiate pe conturul exterior.

III. Piesele din Assyst au setat numai adaos pe segment (gap)

Afişarea în tabelul „Proprietăţi piese”

- dacă o piesă are doar adaos pe segment (GAP în Assyst), pe încadrare acesta va fi afişat cu linie
punctată iar în tabelul „Proprietăţi piese” va apre bifată căsuţa corespunzătoare coloanei „Ad. seg”
- dacă piesa are adaos pe segment (GAP în Assyst)dar cu aceeaşi valoare pe toate segmentele, pe
încadrare acesta va fi afişat cu linie punctată iar în tabelul „Proprietăţi piese” nu va apre bifată căsuţa
corespunzătoare coloanei „Ad. seg” ci va fi importat ca adaos sus, jos, stânga, dreapta.

Plotarea

- se va putea tipări şi adaosul dacă se bifează opţiunea Adaos piese. Această opţiune este activă doar dacă este
bifată coloana „Plot ad” din tabelul „Proprietăţi piese”.

Exportul către capul de tăiere automat

- Dacă se bifeaza opţiunea “Piesele cu adaos care se plotează/taie vor fi tăiate pe conturul exterior” atunci piesele
cu adaos vor fi tăiate pe conturul exterior.

Probleme care pot să apară la importul din fişiere LayS (Assyst Bullmer)

1. Cantităţile pieselor
Cantităţile pieselor vor fi corect importate dar piesele vor fi considerate ca piese separate. Din această cauză, dacă
se doreşte realizarea anumitor modificări de restricţii sau adaosuri acestea se vor face pentru fiecare piesă în
parte.

2. Restricţiile pieselor
Restricţiile de rotaţie sunt similare în cele două aplicaţii dar restricţiile de flip sunt diferite. Din această cauză, în
urma importului , este posibil ca proprietăţile pieselor privind flipul să fie mai restrictive. Dra trebuie reţinut că se va
urmări în principlal ca restricţiile din Gemini să nu permită plasarea greşită a pieselor.

3.Adaosul pe segment (gap/block)


Datorită faptului că în Gemini nu se permite atribuirea unui ados pe segment pentru o piesă, dacă se doreşte
modificarea adaosului pe segment utilizatorul va trebui să o realizeze în Assyst şi să reimporte încadrarea.

3.44 Importul încadrărilor din Gerber (Order)

În Gemini Nest Expert se pot importa fişiere native Gerber care conţin încadrări. Aceste fişiere se numesc
Order şi conţin informaţii şi conexiuni cu alte fişiere (piese, modele, etc) pentru realizarea unei încadrări.
După definirea unui Order, utilizatorul de Gerber poate exporta toate informaţiile într-o arhivă de tip .*zip care
conţine atât orderul cât şi fişierele dependente.
De asemeni , o arhivă de tip .*zip poate conţine mai multe arhive.
La importul unui Order în Gemini Nest Expert toate piesele sunt neplasate. Parametrii încadrării sunt încărcaţi
în Gemini exact aşa cum au fost setaţi în Gerber.
În unele cazuri particulare , când este necesară realizarea anumitor modificări la parametrii încadrării, nu este
recomandată efectuarea acestora în Gemini. Se vor realiza modificările în Gerber şi se vor reimporta noile fişiere.
Deşi există diferenţe importante între cele două aplicaţii la setarea opţiunilor pentru piese, în urma importului
în Gemini conversia se va face corect şi se vor respecta întocmai restricţiile.

Conversia fişierelor din Gerber în fişiere Gemini

1.Parametrii încadrării

Lăţimea utilă de încadrare - se declară în mod similar în ambele aplicaţii


Contracţia/dilatarea– valorile de contracţie/dilatare setate în Gerber vor fi convertite în Gemini pentru fiecare
piesă . După import, valorile contracţiei/dilatării se vor regăsi în tabelul „Proprietăţi piese” pentru fiecare piesă în
parte.
Setările de şpănuire - sunt similare pentru cele două aplicaţii şi se importă conform tabelului următor:
Gerber Gemini Nest Expert
Single ply Foaie simplă
Face to face Foaie dublă (toate piesele pentru două produse obţinute prin simetrizare)
332
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Bookfold Foaie dublă (toate piesele pentru două produse obţinute prin simetrizare)
- utilizatorul va decide care margine va fi pliată

Tubular Foaie dublă (toate piesele pentru două produse obţinute prin simetrizare)
- foloseşte marginea de sus
- foloseşte marginea de jos

2.Numărul şi tipul pieselor


Spre deosebire de Gemini, în Gerber o piesă poate fi setată să apară aliniatăla axa de fir drept de mai multe ori.
De asemeni, în Gerber piesele pot fi simetrizate faţă de axa X, faţă de axa Y şi faţă de ambele axe.
Datorită acestor diferenţe, piesele sunt importate ca piese separate dar poziţia şi numărul acestora pe încadrare
este identic pentru ambele aplicaţii.

3.Restricţiile pieselor
Din punctul de vedere al stabilirii restricţiilor pentru piese, între Gemini şi Gerber există o mare diferenţă.
În Gerber , setările privind rotirea şi flipul axei de fir drept sunt utilizate pentru a defini poziţia iniţială a piesei pe
încadrare. Se pot totuşi stabili o serie de restricţii în Gerber , dar acestea se suprascriu unele peste altele, sau se
suprascriu pe poziţia iniţială a piesei şi din aceste motive nu sunt foarte utile la încadrarea automată.
Spre deosebire de modul de setare din Gerber, în Gemini rotirea şi flipul stabilesc libertatea de plasare a
pieselor.
Datorită acestor diferenţe utilizatorul va trebui ca la import să aleagă între redefinirea restricţiilor tuturor
pieselor sau importarea acestora asa cum sunt stabilite în Gerber. Acest lucru se va seta în fereastra care se
deschide după selectarea fişierului de importat.

Pentru a afişa zona în


care se poate stabili cum
vor fi importate restricţiile
pieselor se va apăsa
butonul „Restricţii>>”.

333
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

A) Preluarea restricţiilor setate în Gerber

Pentru a prelua restricţiile stabilite în Gerber pentru piesele încadrării importate se va bifa în dreptul mesajului
„După regulile din documentaţie”.

Dacă se bifează în dreptul mesajului ignoră „piece option”, piesele vor fi importate cu axa de fir drept rotită
sau flipată astfel încât să respecte poziţia iniţială setată în Gerber.
De asemeni toate piesele vor respecta restricţii generale care vor fi setate atât pentru rotaţie cât şi opentru flip
pe „fără”.

Dacă se va bifa în dreptul mesajului setează „piece option” piesele vor fi importate cu axa de fir drept rotită
sau flipată astfel încât să respecte poziţia iniţială setată în Gerber.
Toate piesele care nu apar în tabelul Piece option vor respecta restricţii generale, care vor fi setate funcţie de
restricţiile categoriei „Default” din Gerber.
Piesele care apar în tabelul Piece option vor respecta restricţii individuale, iar acestea vor fi conforme
setărilor din câmpul cu restricţii din Gerber.

B) Redefinirea restricţiilor

Pentru a redefini
restricţiile pieselor de pe
încadrarea importată se bifează în dreptul mesajului „Toate piesele vor avea restricţiile” după care se vor putea
stabili libertăţile de rotaţie şi flip.
În această situaţie piesele din încadrarea importată vor respecta restricţii generale (rotaţia şi flipul fiind cele
stabilite de utilizator în această fereastră).
Dacă se doreşte ca piesele să se rotească împreună cu toată mărimea se va bifa şi opţiunea „Rotaţie cu
mărimea”.
Dacă fişierul Order importat conţine piese din mai multe modele , există posibilitatea de grupare a mărimilor .
Pentru aceasta se va bifa „Grupează mărimile din modele diferite”
Mărimile grupate vor avea comportamentul unei singure mărimi la optimizare.

Conversia restricţiilor din Gerber de la Piece option în Gemini se va face conform următorului tabel:

GERBER GEMINI NEST EXPERT


Piece options Rotaţie Flip X Flip Y
- 180 permis permis
W fara permis nu este permis
S 180 nu este permis nu este permis
9 90 permis permis
4 45 permis permis
WS sau
W9 sau fara nu este permis nu este permis
W4
S9 90 nu este permis nu este permis
S4 45 nu este permis nu este permis

334
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

De obicei, în Gerber, câmpul Piece option nu este completat iar în această situaţie piesa poate avea libertate
totală de rotire sau flipare. Utilizatorul are şi posibilitatea de a restricţiona total această categorie de piese şi pentru
aceasta va trebui să bifeze „setează restricţii maxime atunci când câmpul „piece option” este gol”.
4.Adaosul pe piese (Block Buffer)

În Gerber o piesă poate avea adaos pe segment sau adaos pe laturi (sus, jos, stânga, dreapta).
În Gemini , adaosul pe segment al unei piese se va importa respectând întocmai forma din Gerber. Dacă o piesă
importată are adaos pe segment, în tabelul „Proprietăţi piese” va fi bifată căsuţa corespunzătoare din coloana „Plot
ad”.
Dacă o piesă importată are adaos pe laturi, această informaţie se va importa în mod similar în Gemini.

Cum se importă un fişier Order în Gemini Nest Expert

Pentru a importa încadrări din


Gerber (fişiere Order) se va apăsa
butonul „Importă piese în încadrare dintr-
un fişier extern” situat pe bara cu butoane
a aplicaţiei şi se va alege Gerber-Order
sau din meniul « Fişier » se selecteză
opţiunea « Import » apoi « Gerber-Order
».

Se va deschide o fereastră de dialog în care utilizatorul va


selecta calea de acces pe disc către fişierul de importat. După
selectarea fişierului se va apăsa butonul „Open”. În fereastra
« Selecţie încadrare » care se deschide va fi afişată o singură
încadrare în tabel. Se selectează încadrarea şi se apasă butonul „Restricţii” pentru a stabili modul în care vor fi
importate restricţiile pieselor. După stabilirea restricţiilor se apasă „Acceptă”.
După încărcarea tuturor pieselor se va verifica numărul acestora , restricţiile, adaosurile şi dacă toţi parametrii
încadrării sunt corect importaţi după care se va trece la optimizarea încadrării cu limită de timp.
Salvarea
Salvarea

În fereastra « Selectare încadrări », utilizatorul se va asigura că este bifat “Salvare în folderul de deschidere »
pentru a salva în folderul din care se importă fişierul Order. În acest caz dacă se apăsă butonul „Salvează planul
de tăiere” se va obţine automat în directorul în care se găseşte şi fişierul importat un fişier MRK. Noul fişier MRK
are numele fişierului Order importat.
Utilizatorul va putea salva oriunde pe disc şi cu ce nume doreşte fişierul MRK obţinut în urma importului dacă în
fereastra « Selectare încadrări » alege altă cale de salvare sau dacă apasă butonul „Salvează planul de tăiere sub
alt nume”. Pentru a stabili direct din fereastra de import o altă cale de salvare, se va apăsa butonul din dreptul
câmpului corespunzător mesajului „Cale folder salvare”. În urma apăsării acestui buton se va deschide o fereastră
care conţine arborele de foldere de pe disk şi în care se va selecta folderul în care se vor salva fişierele MRK
obţinute în urma importului după care se apasă „Acceptă”.

Probleme care pot să apară la importul din fişiere Order (Gerber)

1. Cantităţile pieselor
Cantităţile pieselor vor fi corect importate dar piesele vor fi considerate ca piese separate. Din această cauză, dacă
se doreşte realizarea anumitor modificări de restricţii sau adaosuri acestea se vor face pentru fiecare piesă în
parte.

2. Restricţiile pieselor
În Gerber restricţiile pieselor se pot seta pentru a fi utilizate pentru încadrarea manuală. Din această cauză se
poate seta în mai multe feluri poziţia iniţială a unei piese dar setările nu sunt foarte utile pentru încadrarea
automată din Gemini.

3.Adaosul pe piesă (block/buffer)


În Gemini nu se poate seta ados pentru un segment al unei piese. Această informţie este corect importată dar dacă
se doreşte modificarea adaosului pe segment aceasta se va face în Gerber şi se va reimporta încadrarea.

335
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

4.Mărimi definite prin alterare


Deocamdată informaţiile cu privire la mărimile definite prin alterare nu sunt importate.

3.45 Importul încadrărilor din Lectra (PLX)

.
În Lectra există două tipuri de fişiere care conţin încadrări PLX şi PLA din care , în Gemini Nest Expert, se pot
importa doar fişiere PLX.
Atât fişiere PLX cât şi cele cu extensia PLA conţin informaţiile necesare pt construcţia încadrării şi sunt
generate de aplicaţia Diamino sau Marker Creation din Lectra. Fisierele conţin informaţii despre setările generale,
precum şi plasamentul pieselor însă nu conţin piesele în sine, acestea fiind conţinute fie în fişiere de tip mdl (*.mdl)
fie în Iba/Vet(*.iba/*.vet). Fişierele PLA şi PLX nu conţin informaţii despre restricţiile pieselor.
Datorită faptului că în Gemini pot fi importate din Lectra doar piese sau modele conţinute în fişiere de tipul IBA
şi VET , în Gemini Nest Expert se pot importaîncadrări din fişiere PLX dacă sunt însoţite de fişiere iba şi vet.
Restricţiile pieselor sunt salvate separat în fişiere de tip <variant acd>.con şi conţin restricţii şi proprietăţi ale
pieselor cum ar fi libertatea de flip/rotaţie, rezerva între piese.
Restricţiile de tip general (pe intrega încadrare) se găsesc într-un fişier de forma <fabric name>.tis. şi conţin
restricţii de flip şi rotaţie.

Conversia fişierelor din Lectra în fişiere Gemini

1.Parametrii încadrării

Lăţimea utilă de încadrare – În Lectra se pot introduce valori pentru „Selvage” sau „Fabric edges” iar acestea
vor fi scăzute din lăţimea de ţesătură introdusă la „Width”.
„Selvage” reprezintă o margine care se lasă pentru prevenirea destrămării. Aceasta se dublează şi se scade din
lăţimea încadrării.
La „Fabric edges” se introduc lăţimile de material lăsate liber la capetele şpanului. În Gemini se importă doar
lăţimile pentru partea de sus şi partea de jos a şpanului.

Contracţia/dilatarea– fişierele importate conţin piese pe care contracţia/ dilatarea a fost deja aplicată. Din
acest motiv, când se va roti o piesă cu un ungi mai mic de 180° , piesa nu va mai respecta contracţia materialului.

Setările de şpănuire - sunt similare . În lectra se pot utiliza patru moduri de şpănuire : foaie simplă, foie dublă,
material pliat sau material tubular

2.Numărul şi tipul pieselor

În Gemini piesele pot fi simple, duble sau duble în oglindă (în Gemini Nest Expert dubla în oglindă a unei
piese se construieşte prin fliparea pe verticală a acesteia).
Spre deosebire de Gemini, în Lectra o piesă poate fi setată să apară în poziţia iniţială de mai multe ori. De
asemeni. Deşi în „Varianta” unui model din Lectra piesele pot fi declarate ca simetrice şi faţă de axa Y(adică se pot
obţine piese prin fliparea lor pe orizontală) la crearea fişierului VET piesele definite ca fiind duble simetrizate faţă
de axa Y devin piese duble în oglindă faţă de axa X.
Datorită acestor diferenţe, piesele sunt importate ca piese separate dar poziţia şi numărul acestora pe
încadrare este identic pentru ambele aplicaţii.

3.Restricţiile pieselor

Din punctul de vedere al stabilirii restricţiilor pentru piese, între Gemini şi Lectra există o serie de diferenţe.
Datorită acestor diferenţe utilizatorul va trebui ca la import să aleagă între redefinirea restricţiilor tuturor
pieselor sau importarea acestora asa cum sunt stabilite în Lectra. Acest lucru se va seta în fereastra care se
deschide după selectarea fişierului de importat.

Pentru a afişa zona în


care se poate stabili
cum vor fi importate
restricţiile pieselor se
va apăsa butonul
„Setări>>”.

336
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

A) Redefinirea restricţiilor

Pentru a redefini restricţiile pieselor de pe încadrarea importată se bifează în dreptul mesajului „Toate piesele
vor avea restricţiile” după care se vor putea stabili libertăţile de rotaţie şi flip.
În această situaţie piesele din încadrarea importată vor respecta restricţii generale (rotaţia şi flipul fiind cele
stabilite de utilizator în această fereastră).
Dacă se doreşte ca piesele să se rotească împreună cu toată mărimea se va bifa şi opţiunea „Rotaţie cu
mărimea”.

B) Preluarea restricţiilor setate în Lectra

În Lectra restricţiile se salvează în fişiere cu extensia TIS sau CON.


Fişierele cu extensia CON conţin restricţii şi proprietăţi ale pieselor cum ar fi libertatea de flip/rotaţie, rezerva
între piese.
Fişierele cu extensia TIS conţin restricţii de flip şi rotaţie pentru tot marcajul.
Dacă există ambele tipuri de fişiere (tis şi con) informaţiile din fişierul CON vor suprascrie informaţiile din
fişieru TIS
Pentru a prelua restricţiile stabilite în Lectra pentru piesele încadrării importate se va bifa în dreptul mesajului
„Conform setărilor din Lectra”. Acestea vor fi preluate doar dacă alături de fişierele PLX, IBA şi VET există şi fişiere
de tip TIS sau CON.

337
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Rotaţia

Conversia restricţiilor de rotaţie din Assyst în Gemini se va face conform următorului tabel

Setări din Lectra Gemini Nest Expert

Rotire nepermisă În Gemini piesele vor fi importate fără rotire

Free În Gemini piesele vor aavea libertate de rotire de 90 şi 180 grade

Inversare În Gemini piesele vor avea libertate de rotire de 180 de grade

Flip
În Lectra dacă este activată restricţia de flip, piesele vor avea libertate de flip atât pe x cât şi pe Y.

Dacă la importul unui fişier PLX , utilizatorul a optat pentru încărcarea restricţiilor conform setărilor din Lectra dar
fişierele CON şi TIS lipsesc, la apăsarea butonului „Acceptă” din fereastra de import se va afişa un mesaj de
avertizare.

4.Adaosul pe piese (Block şi Spacing)

În Gemini se poate seta pentru o piesă un adaos în partea de sus, de jos sau în stânga respectiv dreapta
acesteia.
În Lectra, pe lângă acest tip de adaos, se poate atribui unei piese şi o rezervă între piese (spacing).
Chiar şi în această situaţie Gemini poate importa corect toate informaţiile cu privire la block şi spacing. Astfel
pentru încadrările din Lectra se vor putea importa şi tipări (tăia) toate contururile pieselor.

În funcţie de caracteristicile încadrării se pot întâlni trei situaţii:

I. pe încadrare există toate cele 3 contururi: linia de tăiere, adaosul (block) şi distanţa între piese (spacing).
Aceasta presupune că există măcar o piesă cu adaos(block) şi distanţa între piese (spacing).

În această situaţie conversia celor trei contururi se va face conform următorului tabel:

Lectra Gemini Nest Expert


Linia de tăiere Ca piesă auxiliară în interiorul piesei.
Block Linie de tăiere
Spacing Adaos pe piese

II. Piesele din Lectra au setat numai adaos sus, jos, stânga, dreapta (block)
În această situaţie conversia contururilor se va face conform următorului tabel:

Lectra Gemini Nest Expert


Linie de tăiere Linie de tăiere
Block Adaos (sus , jos, stânga, dreapta)

III. Piesele din Lectra au setat numai distanţa între piese(spacing)


În această situaţie conversia contururilor se va face conform următorului tabel:

Lectra Gemini Nest Expert


Linie de tăiere Linie de tăiere
Spacing Adaos

338
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Cum se importă un fişier PLX în Gemini Nest Expert

Pentru a importa încadrări din


Lectra (fişiere PLX) se va apăsa butonul
„Importă piese în încadrare dintr-un fişier
extern” situat pe bara cu butoane a
aplicaţiei şi se va alege Lectra PLX sau
din meniul « Fişier » se selecteză
opţiunea « Import » apoi « Lectra PLX».

Se va deschide o fereastră de dialog în care utilizatorul va


selecta calea de acces pe disc către fişierul de importat. După
selectarea fişierului se va apăsa butonul „Open”. În fereastra
« Import Lectra PLX » care se deschide va fi afişată o singură
încadrare în tabel. Se selectează încadrarea şi se apasă « Acceptă ». După încărcarea tuturor pieselor se va
verifica numărul acestora , restricţiile, adaosurile şi dacă toţi parametrii încadrării sunt corect importaţi după care se
va trece la optimizarea încadrării cu limită de timp.

Salvarea

În fereastra « Import Lectra PLX », utilizatorul se va asigura că este bifat “Salvare în folderul de deschidere »
pentru a salva în folderul din care se importă fişierul PLX. În acest caz dacă se apăsă butonul „Salvează planul de
tăiere” se va obţine automat în directorul în care se găseşte şi fişierul importat un fişier MRK. Noul fişier MRK are
numele fişierului PLX importat.
Utilizatorul va putea salva oriunde pe disc şi cu ce nume doreşte fişierul MRK obţinut în urma importului dacă în
fereastra « Import Lectra PLX » alege altă cale de salvare sau dacă apasă butonul „Salvează planul de tăiere sub
alt nume”. Pentru a stabili direct din fereastra de import o altă cale de salvare, se va apăsa buton din dreptul
câmpului corespunzător mesajului „Cale folder salvare”. Se va deschide o fereastră care conţine arborele de
foldere de pe disk şi în care se va selecta folderul în care se vor salva fişierele MRK obţinute în urma importului
după care se apasă „Acceptă”.

Probleme care pot să apară la importul din fişiere PLX (Lectra)

1. Cantităţile pieselor
Cantităţile pieselor vor fi corect importate dar piesele vor fi considerate ca piese separate. Din această cauză,
dacă se doreşte realizarea anumitor modificări de restricţii sau adaosuri acestea se vor face pentru fiecare piesă în
parte.

2. Restricţiile
Restricţiile pieselor şi restricţiile materialului (încadrării) sunt salvate în fiţiere separate de fişierul care conţine
încadrarea. Pentru cazul în care se doreşte importul încadrării astfel încât să se respecte restricţiile setate în Lectra
utilizatorul va trebui să se asigure ca aceste fişiere (*.tis sau *.con) există

3.Caroiaj
Datorită faptului că în Gemini nu se permite atribuirea unui ados pe segment pentru o piesă, dacă se doreşte
modificarea adaosului pe segment utilizatorul va trebui să o realizeze în Assyst şi să reimporte încadrarea.

4.Contracţie
Fişierele importate conţin piese pe care contracţia/ dilatarea a fost deja aplicată. Din acest motiv, când se va
roti o piesă cu un ungi mai mic de 180° , piesa nu va mai respecta contracţia materialului. Se recomandă importul
pieselor fără contracţie şi declararea acesteia direct în Gemini Nest Expert.

5.Tubular / Pliat
În Lectra este permisă translarea unei piese peste marginea pliată fără a se ţine cont de o axă de simetrie, dar
în Gemini o piesă simetrică este plasată la marginea materialului prin plierea acesteia dea lungul axei de simetrie.
Datorită acestor diferenţe deocamdată nu se pot importa încadrări pentru material pliat sau tubular.

339
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.46 Setările pentru plotter

Pentru a modifica setările pentru plotter ale programului Gemini Nest Expert se apasă « Setări » din partea de sus
a ferestrei generale a programului , se va deschide fereastra de dialog pentru setări şi se selectează « Setări
plotter/cuter » .

Tipărire caroiaj

*din Gemini Nest Expert se vor putea tipări fie toate liniile fie nu mai mult de o linie la o distanţă stabilită de
utilizator. Dacă se va bifa “nu mai mult de o linie..” liniile tipărite vor fi reprezentate prin segmente de o anumită
lungime şi la o distanţă setabilă.

Factorii de scalare plotter- Factorii de scalare cutter

*setarea factorilor de scalare este folosită în special pentru calibrarea fină a ploterului/cuterului. Aceasta se poate
realiza atât dea lungul hârtiei cât şi dea latul ei. Această calibrare se poate realiza şi direct pe plotter sau cutter.

Margine tipărire

* operatorul poate stabili în cm marginile la tipărire atât în partea de jos cât şi în partea laterală

Dimensiunea maximă a textului

* operatorul poate stabili dimensiunea maximă a textului de pe fiecare piesă la tipărire.

340
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Rezoluţie plotter- Rezoluţie cutter


* rezoluţie – în câmpul din dreptul acestui mesaj se poate completa rezoluţia la care
se va printa pe ploter sau se va tăia pe cutter

*scalare – dacă se face click pe săgeata din dreapta câmpului de la scalare se va


deschide un meniu din care se poate alege scara la care se va printa pe
ploter. Aceasta poate fi 1/1, 1/10, 1/100, 1/1000

Export HPGL cu specificarea PEN în funcţie de desen

* Dacă sistemul este prevăzut cu un cutter/plotter care poate tăia si scrie in acelasi timp în această zonă există
posibilitatea să i se specifice ce PEN se va folosi pentru
fiecare tip de linie. Un astfel de cutter/plotter va putea tăia
pe contur şi în acelaşi timp va putea desena axa de fir
drept, picluri, linie de coasere, puncte tehnice interioare.

* În partea dreaptă a zonei cu setări PEN există un buton


pentru editare « Opţiuni PEN » la activarea căruia se
deschide o fereastră. In acestă fereastră sunt setări cu
privire la comanda de schimbare a PEN-ului şi asupra
modalităţii de export a informaţiilor din fişier.

*Pentru schimbarea PEN-ului între sesiuni se aplică


comanda SP1 sau SP2 în funcţie de situaţie. Setarea
« Exportă desenul corespunzător PEN 1 la început pentru
toate piesele » se bifează dacă se doreşte mai întâi
desenarea elementelor de pe toate piesele o data şi apoi
tăierea elementelor de pe toate piesele o dată, setarea « Exportă desenul corespunzător PEN 1 la început pentru
fiecare piesă în parte » se bifează dacă se doreşte ca şi modalitate de lucru tipărirea şi tăierea elementelor de pe
fiecare piesă în parte.

Numele fişierelor exportate

Numele fişierelor exportate pot fi scurte, alcătuite din maxim 8 caractere, sau lungi. Numele lungi pot conţine pană
la 250 caractere. În mod automat, programul denumeşte, în cazul numelor scurte, fişierul dumneavoastră: numărul
şpanului_codul comenzii, iar in cazul numelor lungi: numărul şpanului_codul comenzii_mărimile_tipul de material.

Lista plottere
* Se poate crea o listă de plottere pentru cei care au la dispoziţie mai multe plotere. În această listă vor apare
numele ploterelor şi calea de salvare a fişierelor atunci când se tipăreşte direct.
Pentru a adăuga un plotter în listă se va apăsa semnul „+” . Pentru a modifica calea de salvare a unui plotter se va
selecta plotterul în listă , se va face click dreapta şi din meniul care se deschide se va alege „Modifică”. După ce se
apasă „Modifică” utilizatorul va trebui să selecteze în fereastra care se deschide o nouă cale.
Pentru a şterge un plotter din listă se va selecta plotterul şi se va apăsa butonul „- „

Tăierea automată începe din


* Pentru cei care au Cap de Croire Automată tăierea poate fi setată să înceapă din « Capătul Stânga Jos » sau
din « Capătul stânga sus ».

Setări divizare

* Pe miniîncadrare se pot tipări marcaje pentru zonele în care se pot frace secţiuni pe încadrare. Pentru a afla
unde se pot realiza anumite sectiuni pe foile de material dintr-un şpan este necesară completarea celor două
câmpuri de la secţiunea „Setări divizare”. În câmpul „Lăţimea minimă a benzii de divizare” trebuie introdusă
valoarea minimă pe care o doreşte utilizatorul pentru lătimea benzilor în urma divizării, iar în câmpul al doilea
denumit „Marja de suprapunere a divizării”, utilizatorul trebuie să completeze valoarea maximă a distanţei de
suprapunere între două fâşii.
* Pentru ca aceste marcaje să apară la tipărirea miniîncadrării este necesar ca setarea „Tipăreşte divizare marcaj”
din fereastra „Tipărire pe plotter/ Tipărire miniîncadrare” să fie bifată.

341
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.47 Setările cutter

Tăierea automată începe din:


*Pentru a stabili locul din care se va începe tăierea markajului, în fereastra „Setări Gemini Nest Expert”, secţiunea
„Setări cutter”, în colţul stânga sus există două setări. Prima setare „Capătul stânga jos” se bifează dacă se
doreşte ca inceperea tăierii pieselor să se facă începând cu partea stânga jos a încadrării, a doua opţiune se
bifează dacă se doreşte ca începerea tăierii să se facă începând cu partea stânga sus a încadrării.

Factori scalare cutter:


*Factorul de scalare este folosit pentru calibrarea fină a cutterului, acest factor de scalare poate fi modificat şi direct
de pe maşina de croit automat. Cutter-ul poate fi calibrat de-a lungul, de-a latul sau pe ambele direcţii.

Export pe fâşii:
*Pentru maşinile de croit care nu au posibiliatea de a
transporta automat şpanul de material, există
posibilitatea de a exporta fişierul .cut către maşina de
croit pe mai multe fâşii. Acest lucru este posibil doar
dacă se bifează setarea „Exportă Pe Fâşii”.
Dimensiunea minimă a unei fâşii este de 50 de cm.
Dacă valoarea introdusă în câmpul „de dimensiune”
este mai mică decât această valoare, atunci pe ecran va fi afişat un mesaj de averizare şi va trebui reintrodusă o
valoare mai mare de 50 cm.

342
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Unitate de măsura:
*Există trei tipuri de unităţi de măsură în care se poate face exportul către maşina de croit automat. Cele trei unităţi
de măsură sunt:
• 0.01 inch
• 0.001 inch
• 0.1 milimetri
Mesajul „Exportă comanda pentru unitate măsura în fişier” trebuie bifat dacă se doreşte ca în fişier să apară
informaţii despre unitatea de măsură folosită la export.
G70 şi G71 este comanda care se aplică în fişier pentru unitatea de măsură aferentă.

Puncte interioare:
*Doar trei tipuri de puncte tehnice interioare pot fi tăiate la maşina de croit automat. Aceste puncte sunt: „Capăt de
pensă”, „Gaură de cârlig” şi „Gaură capsă”. În fişier aceste puncte se citesc sub comanda M43.
Pentru ca unul din aceste tipuri de puncte sa fie văzut şi tăiat la maşina de croit este necesar să se bifeze căsuţa
din faţa tipului de punct corespuzător. Dacă acest câmp nu este bifat, chiar dacă pe încadrare există puncte
tehnice de tipul celor menţionate mai sus, acestea nu vor fi tăiate la maşina de croit.

Exportă punctele interioare în format ISO CUT:


*Acest mesaj trebuie bifat atunci când se doreşte ca exportul punctelor tehnice interioare să se facă în format ISO
CUT.

Flip:
*Când se face exportul de fişier .cut către maşina de croit incadrararea poate fi exportată aşa cum este ea afişată
pe ecran sau aceasta poate fi transmisă flipată pe x , flipatăpe y sau pe ambele direcţii.
Dacă se doreşte ca fliparea să se facă pe x trebuie bifată setarea „Flip x” , dacă se doreşte ca flipare să se facă
pe y atunci se bifează setarea „Flip y”, iar dacă se doreşte ca fliparea încadrării să se facă pe ambele direcţii
atunci trebuie bifate ambele câmpuri.

3.48 Setările de utilizare a programului Gemini Nest Expert

Pentru a modifica setările de utilizare ale programului Gemini Nest Expert, operatorul va alege « Setări utilizare »
în fereastra de setări.

343
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Unitate de măsură
* În câmpul din dreptul acestui mesaj se poate alege unitatea de măsură cu care se va lucra în
programul Gemini Nest Expert.Utilizatorul poate alege CM, MM sau INCH.

Distanţa de snap
* Dacă se apropie o piesă de altă piesă acestea se vor alipi una de cealaltă . Se poate seta aici
distanţa la care să se facă simţită această magnetizare astfel încât piesa pe care o aşezăm în încadrare să fie
atrasă de piesa deja poziţionată.

Pas rotaţie manuală


* În momentul în care se roteşte manual o piesă pe încadrare, acesta se realizează cu un anumit pas.Acest pas se
poate seta din fereastra „Setări utilizare” prin simpla editare a acestuia.

Application language
* aici se va stabili limba în care va rula aplicaţia

Algoritm incadrare
* Aici utilizatorul va decide dacă foloseşte varianta normală sau pe cea extinsă dar care necesită un sistem
performant.

Plierea pieselor pentru material tubular este decisă de


* Pentru încadrările pe material pliat sau tubular se poate alege dacă plierea pieselor se va face de către utilizator
sau în mod automat de către program.

Atenţionează la tipărirea şi tăierea încadrărilor incomplete

* Dacă acest mesaj este bifat, în momentul în care se


doreşte tipărirea sau tăierea unei încadrări incomplete
utilizatorul este avertizat prin apariţia unei frestre
„Avertisment” care va furniza informaţii cu privire la numărul
de piese plasate din totalul de pieselor încadrării. Dacă se
doreşte în continuare tipărirea unei încadrări incomplete se
va apăsa butonul ”Da”. In caz contrar se va apăsa butonul
„Nu” după care se va urmări adăugarea pieselor lipsă pe
încadrarea respectivă. În cazul în care se va bifa mesajul
„Nu mă întreba din nou” această fereastră de avertisment nu
va mai apare.

Reactivează mesajele de atenţionare


* Dacă utilizatorul a dezactivat mesajele de atenţionare reactivarea acestora se va face prin bifarea acestui mesaj.

Salvare în format minimal


* Dacă utilizatorul doreşte salvarea în format minimal va trebui să bifeze pătrăţelul din dreptul acestui mesaj.
Salvarea în format minimal implică o durată mai mare de realizare a încadrării. Dacă nu se doreşte salvarea în
format minimal atunci utilizatorul va trebui să se asigure ca pătrăţelul nu este bifat.

Afişează informaţii despre piesa selectată


*Dacă se doreşte ca în partea dreaptă sus să apară fereastra cu informaţii despre piesa selectată din încadrare
atunci trebuie bifată setarea „Afişează informaţii despre piesa selectată”.

Mod de lucru încadrare foaie


*Dacă se doreşte ca optimizarea încadrărilor să se facă pe foi, adică pe zone delimitate prin simularea unui defect
de material pe încadrare, atunci se poate bifa opţiunea „Mod de lucru încadrare foaie”. Sub această opţiune se
găseşte un câmp în care se poate completa lăţimea unei foi, adică distanţa la care se doreşte divizarea marcajului
prin dungi transversale pe încadrare.

344
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.49 Setările de utilizare a tastaturii

O mare parte din comenzile des folosite pot fi accesate mai uşor prin crearea unor aşa numite “scurtături”.
Astfel utilizatorul de Gemini are posibilitatea de a folosi o serie de combinaţii de taste cu ajutorul cărora să
realizeze mult mai rapid anumite comenzi. Pe langă combinaţii prestabilite pe care le poate schimba , acesta poate
să stabilească propriile taste sau combinaţii de taste care să-i uşureze munca.
În fereastra de setări privind tastatura utilizatorul are o listă de comenzi pentru care poate stabili combinaţiile
dorite. La selectarea unei comenzi din listă, la “Descriere” , va fi afişată funcţia îndeplinită de comanda respectivă.
În cazul în care comanda selectată are deja atribuită o combinaţie de taste , aceasta va fi afişata în campul de sub
mesajul “Combinaţia de taste curentă”. Dacă se doreşte schimbarea acestei combinaţii de taste se va apăsa
butonul “Sterge” dupa care se va face click în campul de sub mesajul “Combinaţie de taste nouă” şi se apasă
tastele care fac parte din noua combinaţie. După ce noua combinaţie de taste este afişată se va apăsa butonul
“Atribuie”.
În cazul unei comenzi care nu are deja o combinaţie de taste atribuite se vor parcurge următorii pasi:
-se selectează comanda din lista “Comenzi”.
-se face click în campul de sub mesajul “Combinaţie de taste nouă”
-se apasă tasta sau combinaţia de taste (dacă tasta selectată sau combinaţia de taste a fost deja atribuită
altei comenzi acest lucru va fi precizat la “Atribuţia comenzii”) După apăsarea tastei sau a combinaţiei de taste
acestea vor fi afişate în campul de sub mesajul “Combinaţie de taste nouă”
-se apasă butonul “Atribuie”. După apăsarea acestui buton combinaţia de taste aleasă apare în campul de sub
mesajul “Combinaţia de taste curentă”
- Înainte de a părăsi fereastra de setări, pentru păstrarea acestora se va apăsa butonul “Accepta”. În cazul în
care nu se doreşte păstrarea acestora se va apăsa butonul “Renunţă”

Dacă utilizatorul doreşte să revină la setările iniţiale va trebui să apese butonul “Încarcă setările originale”.

345
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.50 Setările pentru serverul de încadrări din Gerber

În această fereastră se vor realiza setările pentru cei care folosesc staţia Gemini Nest Expert ca server de
încadrări compatibil cu serverul din sistemul Gerber. Importul de fişiere din Gerber se realizează cu ajutorul
aplicaţiei Gemini Import Server. Această aplicaţie crează fişiere de tip MRK pe care le va salva intr-un folder care
se va regăsi în fereastra de „Setări server de încadrare” din aplicaţia Gemini Nest Expert ca „Folder de intrare”.
Astfel, în fereastra de „Setări server de încadrare” din aplicaţia Gemini Nest Expert vor trebui stabilite căile
pentru „Folder intrare” şi „Folder ieşire”. Calea „Folder intrare” reprezintă locul din care se încarcă fişierele ce se
vor optimiza cu Gemini Nest Expert iar calea „Folder ieşire” indică locul pe disck în care se vor salva fişierele
optimizate. Aplicaţia Gemini Nest Expert va urmări în permanenţă intrările în folderul de intrare iar în momentul în
care aplicaţia Gemini Import Server a salvat un fişier în acest folder se va trece automat la optimizarea acestuia.
La „Setări export” se vor bifa tipurile de fişiere ce vor rezulta după optimizarea încadrării. Astfel după
optimizarea încadrării se pot crea automat fişiere de tipul PLT, RS274D pentru plotter sau cutter sau fişiere ISO
CUT. Pentru încadrările care conţin piese cu adaos tehnologic se poate opta pentru forţarea tipăririi sau tăierii
pieselor pe conturul adaosului.
Pentru încadrările optimizate în acest mod va trebui alocat un timp de procesare. Acest timp va fi introdus în
câmpul „Timp încadrare” de la „Setări timp”. De asemeni utilizatorul va putea să opteze pentru oprirea încadrării
într-un moment decis de program dacă bifează căsuţa din dreptul mesajului „programul decide oprirea încadrării”.

346
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

3.51 Combinaţii de taste utile

Deschide un plan de tăiere de pe disc


+
Alege o încadrare din planul de tăiere deschis
+
Alege un director cu planuri de tăiere pentru multiîncadrare
+
Încadrare rapidă
+
Încadrare optimizată complet cu limită de timp
+
Optimizează automat şabloanele plasate
+
Scoate toate şabloanele de pe încadrare
+
Salvează modificările efectuate în planul de tăiere curent
+
UNDO –anulează ultima modificare efectuată
+
REDO- reface ultima modificare efectuată
+ +
Selectează toate şabloanele
+
Informaţii şi restricţii ale şablonului selectat
+
+ click Permite selectarea pe rând a mai multor şabloane pentru a face
cu mouse-ul diverse operaţiuni
pe un şablon
Taste rapide pentru Zoom

Măreşte imaginea

Micşorează imaginea

Afişează pe ecran încadrarea pe toată lungimea sa

Afişează pe ecran încadrarea pe toată lăţimea sa

347
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Ajutor- Informaţii privind modul de utilizare a aplicaţiilor Gemini

Pentru a obţine informaţii legate de utilizarea aplicaţiilor Gemini , se face click în meniul superior pe « Ajutor ». Se
va deschide un alt meniu ce cuprinde :
1) Ajutor
2) Index help
3) Ce-i asta ?
4) Despre...

1)Ajutor

Fereastra de ajutor este compusă din două părţi.


În partea din stânga se poate vizualiza Cuprinsul, Indexul, Cautarea şi paginile favorite, iar în partea dreaptă
paginile propriuzise de ajutor.
Cuprinsul este o pagină în care sunt afişate într-o formă arborescentă , structurată pe capitole şi subcapitole, toate
informaţiile despre modul de utilizare a programului Gemini Pattern Editor
Un capitol sau subcapitol are în faţa denumirii sale desenată o carte şi un pătrăţel cu semnul
«+ » în interior. Pentru a vedea ce cuprinde un anumit capitol se face click pe numele său sau click pe pătrăţelul cu
«+ » În momentul desfăşurării arborelui în pătrăţel va apare semnul «–» înloc de «+ ». Paginile capitolului
respectiv vor apare desfăşurate în dreptul numelui său. Dacă nu se mai doreşte vizualizarea tuturor paginilor dintr-
un capitol sau subcapitol se face click pe pătrăţelul cu semnul « -». Dacă se face click pe o pagină din cuprins
aceasta va fi afişată automat în partea dreaptă a ferestrei de Ajutor.

348
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

2) Index help

« Index Help » este afişată în partea stângă a


ferestrei de Ajutor şi cuprinde toate paginile
manualului de utilizare a programului în ordinea
alfabetică a numelui capitolului sau
subcapitolului descris. Se deschide prin click în
meniul superior pe « Ajutor » şi selectarea
opţiunii « Index help »
Pentru găsirea rapidă a unei anumite pagini de
ajutor se tastează în câmpul liber un cuvânt
cheie şi automat vor fi afişate paginile ce au
nume care încep cu cuvântul respectiv.
Pentru a vizualiza o pagină afişată în index se
face dublu click pe numele ei şi pagina
respectivă va putea fi citită în partea dreaptă a
ferestrei de Ajutor.

Search
« Search » este afişată în partea stângă a ferestrei de Ajutor şi permite căutarea rapidă a anumitor informaţii în
funcţie de un cuvânt cheie. Spre deosebire de căutarea de la « Index help » aceasta va căuta cuvântul nu numai în
numele paginilor ci şi în conţinutul acestora.

Favorites
« Favorites » este afişată tot în partea stângă a ferestrei de Ajutor şi permite crearea unei liste cu paginile favorite
sau cel mai des folosite de operator pentru a putea fi accesate mult mai repede şi uşor de către acesta.

3) Ce-i asta ?

Apãsarea acestui buton din bara de butoane generală a programului


oferã deschiderea fişierelor de ajutor raportate la starea de lucru curentã, activã a programului Gemini
Pattern Edittor.
Acelaşi lucru se obţine şi prin click în meniul superior pe « Ajutor » şi apoi selectarea opţiunii « Ce-i
asta?”

După apăsarea butonului lângă mouse va fi tot timpul afişat semnul întrebării.Daca se
apasã pe butonul « Ce-i asta ? » şi apoi se face click pe un element din program, se va
deschide fereastra de ajutor cu explicaţii detaliate privitoare la acel element.

4) Despre...

Dacă se alege « Despre... » în meniul « Ajutor » se va afişa o fereastră cu informaţii despre versiunea programului
şi ultimul update al acestuia.

349
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Asistenţă la distanţă
Sistemul de Asistentă la distantă prin intermediul internetului, este o facilitate care permite oricărui
utilizator de sistem Gemini să fie asistat de către un tehnician din birourile de asistentă Gemini. Prin urmare
tehnicianul se va putea conecta la computerul utilizatorului şi va putea lucra pe ecranul acestuia, soluţionând
direct si rapid problema apărută. Pentru a putea beneficia de această facilitate este necesară conexiunea la
internet a calculatorului pe care este instalată aplicaţia Gemini.

Atenţie! Înainte de conectare rugăm utilizatorii să anunţe Biroul Gemini telefonic la numerele pe care
Gemini le pune la dispoziţia clienţilor sau pe Messenger cu privire la problema pe care o au. Tehnicianul contactat
va preciza numărul Serverului pe care se va realiza conexiunea. Anunţul trebuie făcut pentru a evita conectarea
simultană pe acelaşi Server a mai multor utilizatori de Gemini.

Pentru a putea beneficia de sistemul de Asistenţă la distanţă este necesar ca pe lângă update-ul aplicaţiei
Gemini Pattern Editor să se realizeze şi un update separat pentru aplicaţia „Asistenţă la distanţă” . Acest update
poate fi descărcat de pe pagina de internet www.geminicad.ro de la secţiunea Download : „Update aplicaţie
asistenţă la distanţă”. Pentru realizarea update-ului trebuie să vă asiguraţi că aplicaţia Gemini Pattern Editor este
închisă.
Pentru logarea la calculatorul utilizatorului, este necesar ca acesta să acceseze funcţia de „Asistenţă la
distanţa” din programul Gemini. Această funcţie se găseşte în meniul „Ajutor” al aplicaţiei „Gemini Pattern
Editor”. Din meniul acestei funcţii se alege opţiunea „Asistenţă la distanţă” , după care in fereastra care apare pe
ecran se alege Severul la care urmează să se facă conexiunea, apoi se apasă pe butonul „Aceptă”. În cazul în
care conexiunea s-a realizat cu succes in dreapta jos apare un icon portocaliu cu un „G” negru în interior , în cazul
în care conexiunea eşuează pe ecran apare un mesaj de avertizare iar iconul din dreapta jos este reprezentat
printr-un „G” negru pe fond galben.

Paşi ce trebuie parcurşi pentru conectare:

Faceţi click pe „Ajutor ″ din meniul superior pentru a


deschide meniul acestuia, apoi alegeţi opţiunea
„Asistenţă la distanţă” pentru a deschide fereastra
de selecţie server pentru conectare.

Din această fereastră se selectaţi serverul la care


urmează să se facă conectarea. Pentru accesarea
unuia din cele 5 servere, se face click mai întâi pe
extensia câmpului în care apare denumirea serverului,
apoi se face click pe denumirea serverului la care
urmează să se facă conectarea.

După selectarea serverului, pentru conectare faceţi


click pe butonul „Aceeptă” .

Dacă această conectare s-a realizat cu succes pe


ecran in dreapta jos va apare un icon portocaliu cu un
„G” negru în interior. Iconul rămâne în această poziţie
atâta timp cât conexiunea este activă.

350
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Pentru deconectare parcurgeţi următorii paşi:

Pentru a închide conexiunea pentru


« Asistenţa la distanţă » trebuie să
executaţi click dreapta pe iconul
portocaliu din dreapta jos iar apoi
alegeţi „Close” din meniul care se
deschide.
Tot în meniul care se deschide la click
dreapta mouse există funcţia
« About ». La accesarea acestei funcţii
pe ecran se deschide o fereastră care
conţine informaţii despre aplicaţia
Remote Assistance.

Această fereastră apare pe ecran la


accesarea meniului «About ».
Ea conţine informaţii despre :
- starea conexiunii
- IP-ul serverului la care s-a
realizat conexiunea
- numele utilizatorului
- durata conectării
Pentru a închide această fereastră
faceţi click pe butonul „OK” din partea
de jos a ferestrei.

Dacă în momentul accesării


aplicaţiei de « Asistenţă la distanţă »
apare o problemă de conexiune, pe
ecran va apărea mesajul : « A
connection to the server could not be
established », deci conexiunea cu
serverul nu a putut fi stabilită. Închideţi
mesajul afişat pe ecran apăsând pe
butonul „OK”.
Mesajul că nu poate fi stabilită
conexiunea cu Serverul poate apărea
în mai multe situaţii:
- dacă nu există conexiune la
internet pe calculatorul
utilizatorului, (sau dacă
momentan această conexiune
este întreruptă)
- conexiunea la internet pe
calculatorul de la biroul
Gemini este întreruptă
aplicaţia „Remote Viewer” (aplicaţia
care face posibil ca tehnicianul să
vizualizeze ecranul utilizatorului şi să
lucreze pe calculatorul utilizatorului) nu
este deschisă

Chiar dacă nu a fost stabilită


conexiunea cu serverul, apliacţia
„Asistenţă la distanţă” este deschisă.
Dacă se incearcă redeschiderea
aplicaţiei „Asistenţă la distanţă” , fără a
închide aplicaţia deschisă anterior, pe
ecran va apărea un mesaj de
avertizare: „Another instance of Gemini
Remote Assistance is alreadz runing.
Please close that aplication. Pentru a
încerca din nou să vă conectaţi la
351
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

server închideţi mai întâi aplicaţia


deschisă.

În momentul în care conexiunea nu


poate fi stabilită aplicaţia “Asistenţă la
distanţă” se deschide la utilizator dar
iconul din dreapta jos apare cu « G-
ul » colorat în galben.

Dacă faceţi click dreapta mouse pe


acest icon, se va deschide acelasi
menu ca în primul caz. Adică cele
două opţiuni „About” – pentru informaţii
referitoare la aplicaţia „Asistenţă la
distanţă”, şi „Close” pentru închiderea
aplicaţiei.

Această fereastră apare pe ecran la


accesarea meniului «About ».
Ea conţine informaţii despre :
- starea conexiunii
- IP-ul serverului la care s-a
realizat conexiunea
- numele utilizatorului
- durata conectării (apare
necompletată doar în situaţia
în care conexiunea nu a fost
stabilită)
Pentru a închide această fereastră
faceţi click pe butonul „OK” din partea
de jos a ferestrei.

Pentru a închide aplicaţia „Asistenţă la


distanţă” atunci când conexiunea nu
poate fi stabilită, faceţi click dreapta
mouse pe iconul din dreapta jos, şi
apoi alegeţi din meniu „Close”.

352
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Activarea cheii hard

Cheia hard este un dispozitiv electronic ce serveşte la stocarea informaţiilor generate de programul Gemini CAD.

Instalarea cheii hard

Cheia hard Gemini trebuie conectată la unul din porturile PC-ului (Com1,Com2). Pentru funcţionarea cheii nu
este necesară instalarea unui software suplimentar.

Versiunea demo

Programul Gemini CAD lucrează în versiune Demo atunci când cheia hard nu este înregistrată, sau atunci
când nu există cheie hard montată pe calculatorul respeciv.
Programul Demo funcţionează similar cu versiunea licenţiată , exceptie facând cateva funcţii:
- fişierele salvate in versiunea Demo nu pot fi folosite în versiunea licentiată;
- exportul în DXF / AAMA ,HPGL şi ISO nu se poate realiza;
- este dezactivată funcţia de „Salvare” a unui fişier obţinut în urma unui import în toate cele 3
aplicaţii

Versiunea licenţiată

Programul Gemini CAD lucrează în versiunea licenţiată atunci când cheia hard este înregistrată.
De obicei în momentul livrării cheia hard este activată. Dacă cheia hard nu este activată, ea va fi activată de
către instructor sau de către tehnicianul Gemini care se ocupă de instalarea sistemului.
Pentru situaţiile în care cheia hard nu a fost activată, modul de activare al cheii hard este descris mai jos.

Procedura de activare a cheii hard

Activarea cheii hard poate fi realizată şi de către utilizatorul aplicaţiei gemini. Pentru activarea cheii aveţi
nevoie de un cod de activare, cod ce poate fi generat numai de către persoanele autorizate în birourile Gemini.
Pentru obţinerea acestui cod puteţi lua legătura cu biroul Gemini telefonic, la numerele puse la dispoziţia clienţilor
sau printr-un e-mail la următoarele adrese: loredana.olaru@geminicad.ro sau ionut@geminicad.ro

După ce aţi obţinut codul de activare al cheii trebuie sa parcurgeţi o serie de paşi. Întâi deschideţi una din
aplicaţiile Gemini Pattern Editor sau Gemini Nest Expert. În meniul din partea de sus a ecranului faceţi click pe
butonul „Ajutor” . Din meniul butonului „Ajutor” alegeţi opţiunea „Înregistrează produs” pentru a deschide fereastra
„Înregistrare Gemini”. În această fereastră trebuie introdus codul de înregistrare primit de la tehnicianul Gemini.
Dacă înregistrarea s-a realizat cu succes după închiderea ferestrei de „Activare Gemini” versiunea devine
versiune licenţiată şi se poate începe lucrul efectiv în program.
Dacă înregistrarea nu s-a realizat în fucţie de cauza care a determinat nerealizarea înregistrării pot apărea
două mesaje: „Procesul de înregistrare a eşuat!” sau „Codul de înregistrare este greşit”. În ambele situaţii luaţi
legătura cu tehnicianul din biroul Gemini.

353
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Dacă pe calculator nu este montată o


cheie hard, la deschiderea aplicaţiilor
Gemini pe ecran va fi afişată o fereastră
care conţine un mesaj de avertizare şi
anume: „Nu a fost găsită cheia hard.
Versiune demontrativă!”
Pentru a închide fereastra apăsaţi butonul
„OK”. După închiderea acestei ferestre
programul va rula în versiune
demontrativă iar modelele lucrate în
versiune demonstrativă nu vor putea fi
deschise şi folosite în versiune completă a
plicaţiei.

Aceast mesaj apare în toate cele 3


aplicaţii!
La salvarea modelului, dacă programul
este deschis în versiune demonstrativă,
apare un mesaj de avertizare asupra
faptului că se lucrează în versiune demo
şi că modelul nu va mai putea fi folosit în
versiunea full a aplicaţiei.
„Atenţie, modelul va fi salvat în versiune
demo, şi nu va putea fi deschis pe
veriunea full a aplicaţiei!”

La salvarea fişierului, dacă s-a lucrat în


versiune demonstrativă apare fereastra
pentru salvare a modelului.
In câmpul numelui apare automat prefixul
„demo_” după care se poate introduce
numele modelului.
Dacă nu se doreşte ca acest prefix să
apară în faţa numelui modelului, atunci
acesta poate fi şters.

Dacă s-a lucrat anterior în program în


versiune demonstrativă, la redeschiderea
programului apare un mesaj cu două
opţiuni, una pentru „Verificare cheie”
pentru situaţiile în care există o cheie hard
pe calculatorul respectiv şi se doreşte
lucrul în versiune completă a aplicaţiei, iar
cealaltă „Demo” pentru lucrul în
continuare în versiune demonstrativă.

Dacă în calculator a fost introdusă o


cheie hard neinregistrată sau neactivată
petru aplicaţia deschisă, la deschiderea
aplicaţiei va apărea o fereastră care
conţine două mesaje. Unul „Demo” pentru
utilizarea în continuare a plicaţiei în
versiune demonstarivă, iar celălalt
„Înregistrează” dacă se doreşte realizarea
înregistrării cheii la momentul deschiderii
aplicaţiei.

354
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Pentru înregistrarea produsului, în meniul


butonului „Ajutor”, există funcţie specială
pentru această operaţie denumită
„Înregistrează produs”.
La apăsarea acestui buton se deschide o
fereastră denumită „Înregistrare GEMINI”.

În fereastra „Înregistrare GEMINI” trebuie


introdus codul de înregistrare al aplicaţiei.
Acest cod este este generat şi trimis
ulterior clientului de către un tehnician
Gemini.
Acest cod se introduce în câmpul de sub
mesajul „Cod înregistrare”.

După introducerea codului se apasă pe


butonul „Înregistrează” pentru
înregistrarea aplicaţiei sau pe butonul
„Renunţă” dacă doriţi să renunţaţi la
înregistrarea produsului.
După înregistrare aplicaţia va funcţiona în
versiune full.

Pentru situaţiile în care există o defecţiune


tehnică şi înregistrarea nu se poate
realiza apare un mesaj de avertizare:
„Procesul de înregistrare a eşuat!”
Defecţiuni care pot duce la apariţia
acestui mesaj:
- comul în care este introdusă
cheia nu funcţionează
corespunzător
- cheia hard nu funcţionează
corect
- codul de înregistrare nu a fost
generat corect

De asemenea codul de înregistrare poate


fi introdus greşit de către utilizatrul
Gemini, iar în acest caz există un al doilea
mesaj care apare şi anume: „Codul de
înregistrare este greşit !”
Acest mesaj poate să apară dacă lipsesc
cifre sau litere din cod sau dacă acestea
au fost copiate greşit.
Pentru a evita acest lucru la copiere cod
apleaţi la funcţiile Copy şi Paste din
Windows.

355
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

Tipuri de fişiere
Formatul unui fişier defineşte modul în care este stocată informaţia în fişier.
Dacă se urmăreşte folosirea unui fişier creat în altă aplicaţie, acest fişier trebuie importat. În aplicaţiile
Gemini se pot importa o serie de fişiere native altor aplicaţii CAD (Gerber, Assyst, Lectra), dar şi fişiere de tipul
DXF sau DXF AAMA care se pot converti (exporta) din orice altă aplicaţie CAD.
Pentru a folosi un fişier din Gemini în alte aplicaţii, acesta trebuie convertit. Conversia unui fişier se
realizează prin export.

1. Fişiere native Gemini

Aplicaţia care
În ce aplicaţie
Tipul generează
Ce conţine se poate Cum se deschide / încarcă
fişierului tipul de fişier
încărca
Gemini Pattern Editor - un model (conţine Gemini Pattern GPE- Model \ Deschidere model
GEM toate Editor
informaţiiledespre un Gemini Cut Plan GCP – Incărcarcă model
produs) Gemini Nest
Expert GNE – Import GEM

Gemini Cut Plan - mai multe încadrări Gemini Cut Plan GCP – Deschide un plan de tăiere salvat
PT Gemini Nest Expert Gemini Nest anterior
Expert GNE – Deschide plan de tăiere

Gemini Nest Expert - o încadrare Gemini Cut Plan GCP – Deschide un plan de tăiere salvat
MRK Gemini Nest anterior
Expert GNE – Deschide plan de tăiere

Gemini Pattern Editor - un set de mărimi Gemini Pattern În modul de lucru GRADARE se
sm Editor deschide Tabelul de editare set mărimi
şi se apasa « Încarcă setul de mărimi
curent»

Gemini Pattern Editor - una sau mai multe Gemini Pattern În modul de lucru GRADARE se apasa
rul reguli de gradare Editor « Încarcă şi aplică regula de gradare din
fişier»

Gemini Pattern Editor - fişe cu informaţii Gemini Pattern GPE - fişa produsului
QRP Gemini Cut Plan Editor - fişe toate piesele
Gemini Nest Expert Gemini Cut Plan - fişe anumite piese
Gemini Nest - tabel proprietăţi piese
Expert
GCP - fişa planului de tăiere
- miniîncadrare

GNE - miniîncadrare
- tabel proprietăţi piese

Toate aceste fişe se pot încărca în


fereastra de previzualizare
corespunzătoare prin apăsarea
butonului « Load Report ».

356
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

2. Fişiere care se pot importa în Gemini

Tipul fişierului Aplicaţia care Ce conţine si În ce Observaţii


generează utilizare aplicaţie se
tipul de fişier poate
încărca
-conţin piese pentru Gemini -nu conţin informaţii cu privire la numărul
fiecare mărime Pattern Editor pieselor şi la tipul de material din care se
- se utilizează la Gemini Cut lucrează
crearea de modele şi Plan -trebuie verificat numărul pieselor
încadrări -piesele pot fi importate pe linia de
orice aplicatie
DXF CAD
coasere sau pe linia de tăiere dar
niciodată pe amândouă. În unele cazuri
linia de coasere poate să apară în
interiorul piesei dar ca figură auxiliară.
-în Gemini există o funcţie care poate
reconstrui gradările pieselor importate
- conţin piese numai Gemini -nu conţin informaţii cu privire la numărul
pentru mărimea de Pattern Editor pieselor şi la tipul de material din care se
bază iar regulile de Gemini Cut lucrează
DXF AAMA gradare se găsesc în Plan -trebuie verificat numărul pieselor
orice aplicatie
fişierul RUL sau TXT -piesele pot fi importate pe linia de
CAD
(dxf+rul) - se utilizează la coasere sau pe linia de tăiere dar
crearea de modele şi niciodată pe amândouă. În unele cazuri
încadrări linia de coasere poate să apară în
interiorul piesei dar ca figură auxiliară.
DXF- -conţine o încadrare Gemini Nest - încadrarea se importă cu piesele
TetraCad -se utilizeaza doar Expert neoptimizate
TetraCad pentru optimizare
-o piesă cu set de Gemini -pentru a importa cât mai fidel toate
mărimi, gradări, linii Pattern Editor informaţiile este recomandat ca în
interioare, piese Gemini Cut momentul în care se face fişierul *.zip , în
auxiliare Plan fereastra de export din Gerber să fie bifată
TMP (zip)- Gerber
- se utilizează la opţiunea “include all components”
Piece crearea de modele şi - de obicei nu conţin informaţii privitoare la
încadrări dimensiunea şi modul de desenare a
piclurilor
-piesele sunt construite numai pe linia de
tăiere
-conţine toate Gemini -poate fi importat numai dacă este însoţit
informaţiile despre Pattern Editor de fişiere Piece
modelul construit Gemini Cut -pentru a importa cât mai fidel toate
(numărul pieselor, Plan informaţiile este recomandat ca în
tipul lor, tipul de momentul în care se face fişierul *.zip , în
TMP (zip)- material) fereastra de export din Gerber să fie bifată
Model şi Gerber - se utilizează la opţiunea “include all components”
crearea de modele şi - de obicei nu conţin informaţii privitoare la
Piece încadrări dimensiunea şi modul de desenare a
piclurilor
-piesele sunt construite numai pe linia de
tăiere

-o piesă cu set de Gemini -se vor putea importa în Gemini Pattern


mărimi, gradări, linii Pattern Editor Editor doar arhive ZIP exportate din
interioare, piese Assyst Bullmer pentru Windows
auxiliare -pentru ca piesele importate să fie cu
Arhiva ZIP - se utilizează la gradare, alături de fişierele piece trebuie
crearea de modele şi să se găsească şi un fişier graderule în
care conţine Assyst
încadrări arhivă.
fişiere Piece - dacă există piese cu rezervă « Free »
acestea se vor importa pe linia de tăiere
pentru fiecare mărime. Aceste piese vor
avea şi grupe de gradare diferite.

-o piesă cu set de Gemini -se vor putea importa în Gemini Pattern


mărimi, gradări, linii Pattern Editor Editor doar arhive ZIP exportate din
interioare, piese Assyst Bullmer pentru Windows
auxiliare -pentru ca piesele importate să fie cu
Arhiva ZIP - se utilizează la gradare, alături de fişierele piece trebuie
crearea de modele şi să se găsească şi un fişier graderule în
care conţine Assyst
încadrări arhivă.
fişiere Design - dacă există piese cu rezervă « Free »
acestea se vor importa pe linia de tăiere
pentru fiecare mărime. Aceste piese vor
avea şi grupe de gradare diferite.

357
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

-conţine toate Gemini -se vor putea importa în Gemini Pattern


informaţiile despre Pattern Editor Editor doar arhive ZIP exportate din
modelul construit Assyst Bullmer pentru Windows
(numărul pieselor, -poate fi importat numai dacă este însoţit
Arhiva ZIP tipul lor, tipul de de fişiere Piece sau Design
material) -pentru ca piesele importate să fie cu
care conţine - se utilizează la gradare, alături de fişierele piece trebuie
fişiere Style şi Assyst crearea de modele şi să se găsească şi un fişier graderule în
încadrări arhivă.
Piece sau - dacă există piese cu rezervă « Free »
Design acestea se vor importa pe linia de tăiere
pentru fiecare mărime. Aceste piese vor
avea şi grupe de gradare diferite.

-o piesă cu set de Gemini -utilizatorii de Lectra care lucrează cu


mărimi, gradări, linii Pattern Editor fişiere de tip MDL pot obţine fişiere de tip
interioare, piese Gemini Cut IBA si VET cu ajutorul comenzii « Export
auxiliare Plan BI Garment » din File, aplicaţia Modaris
IBA Lectra
- se utilizează la - se vor verifica seturile de mărimi
crearea de modele şi
încadrări

-conţine toate Gemini -utilizatorii de Lectra care lucrează cu


informaţiile despre Pattern Editor fişiere de tip MDL pot obţine fişiere de tip
modelul construit Gemini Cut IBA si VET cu ajutorul comenzii « Export
(numărul pieselor, Plan BI Garment » din File, aplicaţia Modaris
tipul lor, tipul de -se vor putea importa în Gemini Pattern
VET şi IBA Lectra
material) Editor fişiere de tip VET doar dacă sunt
- se utilizează la însoţite de fişiere de tip IBA.
crearea de modele şi - se vor verifica seturile de mărimi
încadrări

-poate conţine doar Gemini -dacă fişierul EXP conţine un model ,


piesele sau toate Pattern Editor acesta este însoţit şi de piesele
informaţiile despre un corespunzătoare
model construit - în Investronica, un model contine piesele
(piese, numărul unui singur tip de material, pentru a
pieselor, tipul lor, tipul importa un model complet în Gemini vor
EXP Investronica
de material) trebui importate toate stylurile pentru toate
- se utilizează la materialele din componenţa modelului în
crearea de modele şi acelaşi fişier GEM.
încadrări

-conţine o încadrare Gemini Nest -piesele de pe încadrare nu sunt plasate


-se utilizeaza doar Expert -deşi există diferenţe importante între
pentru optimizare Gemini şi Assyst, conversia se va face
corect şi se vor respecta întocmai
restricţiile
-în anumite cazuri, dacă se doreşte
LayS Assyst realizarea anumitor modificări , se
recomandă realizarea acestora în Assyst
şi reimportarea încadrării (de ex la
modificarea rezervei pe un segment sau la
modificarea unor proprietăţi pentru
anumite piese)

-conţine una sau mai Gemini Nest -pentru a putea fi importat, fişierul Order
multe încadrări Expert trebuie să fie arhivat împreuna cu fişierele
PIECE şi Model
-se utilizeaza doar -piesele de pe încadrare nu sunt plasate
pentru optimizare - deşi există diferenţe importante între
Order (piece Gerber
Gemini şi Gerber, conversia se va face
si model) corect şi se vor respecta întocmai
restricţiile
-în anumite cazuri, dacă se doreşte
realizarea anumitor modificări , se
recomandă realizarea acestora în Gerber

-conţine o încadrare Gemini Nest -piesele de pe încadrare nu sunt plasate


PLX (IBA si -se utilizeaza doar Expert -pentru a putea fi importat, fişierul PLX
Lectra pentru optimizare trebuie să fie creat cu fişiere IBA şi VET şi
VET) să fie însoţit de acestea.

-conţine un desen Gemini PLT -în Gemini PLT Spooler poate fi convertit
Alte aplicaţii -se poate utiliza doar Spooler în fişier CUT
HPGL PLT CAD pentru tipărire

358
Manual de utilizare - Gemini Nest Expert
Plan

-conţine un set de Gemini PLT -în Gemini PLT Spooler poate fi convertit
comenzi pentru tăiere Spooler în fişier HPGL PLT
Alte aplicaţii
CUT CAD
-se poate utiliza doar
pentru tăiere sau
tipărire
-conţine un set de Gemini PLT -în Gemini PLT Spooler poate fi convertit
comenzi pentru tăiere Spooler în fişier HPGL PLT
Alte aplicaţii
GBR CAD
-se poate utiliza doar
pentru tăiere sau
tipărire
-conţine un set de Gemini PLT -în Gemini PLT Spooler poate fi convertit
comenzi pentru tăiere Spooler în fişier CUT sau HPGL PLT
Alte aplicaţii
DAT CAD
-se poate utiliza doar
pentru tăiere sau
tipărire

3. Fişiere care se exportă din Gemini

Aplicaţia care
În ce aplicaţie
generează Ce conţine si
Tipul fişierului se poate Observaţii
tipul de fişier utilizare
încărca
Gemini Pattern Editor -conţin piese pentru Orice aplicaţie CAD -în Gemini există posibilitatea
fiecare mărime de a crea anumite profile
- se utilizează la pentru fişierele DXF. Pentru
crearea de modele şi ca DXFul obţinut să se poată
DXF încadrări importa corect în aplicaţia
pentru care a fost creat se va
alege profilul sau se va seta
profilul potrivit.

Gemini Pattern Editor - conţin piese numai Orice aplicaţie CAD -în Gemini există posibilitatea
pentru mărimea de de a crea anumite profile
bază iar regulile de pentru fişierele DXF-AAMA.
DXF AAMA gradare se găsesc în
fişierul RUL sau TXT
Pentru ca DXFul obţinut să se
poată importa corect în
(dxf+rul) - se utilizează la aplicaţia pentru care a fost
crearea de modele şi creat se va alege profilul sau
încadrări se va seta profilul potrivit.

Gemini Pattern Editor -conţine un desen Alicaţii pentru printare - utilizatorul poate seta ce
Gemini Cut Plan -se poate utiliza doar elemente se vor tipări (texte,
HPGL PLT Gemini Nest Expert pentru tipărire axe, picluri, puncte tehnice
interioare, etc )

Gemini Pattern Editor -conţine un set de Aplicaţii pentru cap - utilizatorul poate seta ce
Gemini Cut Plan comenzi pentru tăiere de croire automată elemente se vor tăia (axe,
CUT-RS274D Gemini Nest Expert -se poate utiliza doar picluri, puncte tehnice
pentru tăiere sau interioare, etc )
tipărire

359

S-ar putea să vă placă și