Sunteți pe pagina 1din 6

Recomandari privind elaborarea lucrarii de disertatie

Prin lucrarea de disertatie absolventul face dovada competentelor dobandite la finalul cursului de masterat, anume: identificarea si selectarea informatiilor necesare rezolvarii unor probleme complexe; analiza comparativa a unor solutii existente si selectarea variantei optime pentru contextul problemei de solutionat; adaptarea unei solutii existente pentru rezolvarea problemei sau proiectarea si dezvoltarea de solutii proprii; redactarea lucrarii, avand in vedere continutul si forma; capacitatea de prezentare (clara si convingatoare); Lucrarea de disertatie va contine: 1. Coperta exterioara, Coperta interioara (daca se utilizeaza coperta cartonata) 2. Cuprins 3. Introducerea: scopul si obiectivele tinta, justificarea tratarii temei propuse (care este importanta temei alese pe plan national si international, un studiu sumar asupra stadiului cunoasterii, etc. ) 4. Partea teoretica: se vor prezenta pe scurt elementele teoretice necesare pentru realizarea aplicatiei: analiza i sinteza unor studii/articole/carti/monografii/lucrari ale conferintelor de specialitate/standarde/norme/rapoarte de cercetare/manuale de utilizare din literatura de specialitate (organizarea informatiilor selectate se va face pe capitole si subcapitole). 5. Partea practica: etapele proiectarii si implementarii sau sub forma unui manual de utilizare (organizarea pe capitole si subcapitole) 6. Concluzii personale: se evalueaza daca au fost indeplinite obiectivele propuse, se vor enumera contributiile proprii, posibilitatile de dezvoltarea ulterioara a temei abordate etc. 7. Bibliografia (cel putin 10 titluri) 8. Anexe (optional): codul sursa (selectiv), glosar de termeni, lista cu acronimele folosite, diagrame etc. Observatii i. ii. iii. iv. Se recomand ca lucrarea s fie tehnoredactata cu font Times New Roman/Arial, 12 cpi, la 1/1,5 linii; Figurile si tabelele vor fi numerotate si vor avea o eticheta - daca sunt preluate din literatura de specialitate va fi specificata sursa lor; Lucrarea de disertatie vor avea maximum 40 de pagini, fara anexe; In vederea sustinerii lucrarii de disertatie, se va pregati un exemplar tiparit (coperta din carton sau din plastic legatura cu arc) si unul in format electronic (CD-ul va contine lucrarea si aplicatia)

v.

vi.

vii.

Sustinerea lucrarii de disertatie consta din: o prezentare, de obicei, in Power Point care contine: elementele de identificare (tema, conducator stiintific si autor), obiectivele propuse, principalele elemente teoretice tratate in lucrare, contributiile personale, concluzii, bibliografie selectiva; prezentarea aplicatiei aplicatia poate fi instalata dintr-o locatie din retea sau pe un calculator personal. In general, timpul total alocat sustinerii unei lucrari este de maximum 20 de minute. Dialogul permanent al masterandului cu profesorul coordonator este obligatoriu (comunicarea in orele de consultatii sau prin posta electronica).

Coperta exterioara (pe coperta de carton)

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATIC DE GESTIUNE

LUCRARE DE DISERTATIE

Coordonator: Prof.[/Conf./Lect.] univ. dr. Prenume NUME Absolvent(): Prenume NUME

- Bucureti, 20XX -

Coperta interioara

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATIC DE GESTIUNE

LUCRARE DE DISERTATIE TITLUL LUCRARII

Coordonator: Prof.[/Conf./Lect.] univ. dr. Prenume NUME Absolvent(): Prenume NUME

- Bucureti, 20XX -

Lista bibliografica - recomandri


Precizarea materialelor consultate pentru ntocmirea lucrrii de disertatie se poate face n diverse moduri: 1. prin notificarea n subsolul paginii a crilor/articolelor/studiilor/etc.; 2. prin referire la crile/articolele/studiile/etc. din lista bibliografic de la finalul [capitolului/] lucrrii. Lista bibliografic va include datele de identificare pentru lucrrile consultate/studiate: - numele autorului/autorilor; - titlul crii/articolului/studiului/etc.; - editura, an apariie (pentru cari); - nume revist, nr. revist, an apariie, paginile alocate articolului; - dac materialul este de pe net se va specifica i URL-ul si data la care a fost accesat. Bibliografia poate fi organizata afabetic - dup numele autorilor.

Bibliografie
[1] [4] [5] [6] Sarah Reedy, Mobile banking grows in prevalence, Apr 22, 2008, http://telephonyonline.com/wireless/news/mobile-banking-prevalence-0422/

sau
[NnnAA] [NnnAA] [Sar08] NnnAA] Sarah Reedy, Mobile banking grows in prevalence, Apr 22, 2008, http://telephonyonline.com/wireless/news/mobile-banking-prevalence-0422/

NnnAA 3 caractere din numele primului autor; AA ultimele dou cifre ale anului de publicare Exemplu de referire la un material din lista bibliografic: ... mobile payments are defined as payments for a product or service made using mobile technology, such as text messaging, wireless application protocol, unstructured supplementary service data and near field communications [5]. sau ... mobile payments are defined as payments for a product or service made using mobile technology, such as text messaging, wireless application protocol, unstructured supplementary service data and near field communications [Sar08].

Propuneri pentru teme disertatie - master IE


Prof. univ. dr. Pavel NSTASE 1. 2. 3. 4. Dezvoltarea afacerilor pe Internet (turism, comercial, imobiliar, asigurari etc.) / Dezvoltarea afacerilor electronice prin Web Services Dezvoltarea unei piee virtuale pentru produse de mbracminte/cosmetice/... Omologarea sistemului informatic destinat emiterii facturilor n form electronic studiu de caz 5. Afaceri globale prin ebXML 6. Dezvoltarea unui portal pentru afaceri electronice 7. Evaluarea riscurilor n afacerile electronice 8. Testarea securitatii afacerilor electronice 9. Soluii pentru securitatea afacerilor electronice 10. Afaceri electronice n mediu colaborativ 11. Auditarea afacerilor electronice 12. Promovarea afacerilor prin Internet