P. 1
Privind Pretul Normativ Si Modul de Vinzare Cumparare a Pamintului

Privind Pretul Normativ Si Modul de Vinzare Cumparare a Pamintului

|Views: 138|Likes:
Published by Tribal Dragon
pretul normativ modul de vinzare cumparare a pamintului
pretul normativ modul de vinzare cumparare a pamintului

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Tribal Dragon on May 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului* N 1308-XIII din 25.07.

1997 Monitorul Oficial al R.Moldova N 147-149 din 06.12.2001 ---------Parlamentul adopta prezenta lege. Capitolul I DISPOZITII GENERALE Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii Prezenta lege se aplica in cazurile: a) vinzarii-cumpararii terenurilor, inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza, a terenurilor aferente intreprinderilor private, precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate; b) excluderii terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic, precum si din circuitul agricol, si atribuirii lor la alte categorii de terenuri; c) instrainarii fortate a terenurilor; d) relatiilor de arenda. Articolul 2. Notiunea de pret normativ al pamintului (1) Pretul normativ al pamintului constituie o masura de estimare a valorii lui echivalente cu potentialul natural si economic al acestuia, exprimate in valuta nationala. El se determina de catre prezenta lege si se aplica in procesul realizarii relatiilor funciare, indiferent de tipul de proprietate asupra pamintului. (2) Tarifele pentru calcularea pretului normativ al pamintului se stabilesc pentru o unitate conventionala (grad-hectar), pe baza indicilor cadastrali (cantitativi si calitativi), conform anexei parte integranta a prezentei legi, si se indexeaza anual, in functie de rata inflatiei, de catre Parlament, la propunerea Guvernului, concomitent cu aprobarea bugetului de stat. (3) La pretul normativ al terenurilor localitatilor (cu exceptia loturilor de pamint de pe linga casa), al celor ocupate de obiective industriale, de transport, de alte obiective neagricole se adauga si cheltuielile de amenajare inginereasca a teritoriului. Capitolul II VINZAREA-CUMPARAREA TERENURILOR Articolul 3.Vinzarea terenurilor (1) Dreptul de vinzare a terenurilor proprietate privata il are proprietarul, iar in cazul vinzarii terenurilor proprietate publica autoritatile administratiei publice locale, care solutioneaza concomitent toate problemele referitoare la constructiile, instalatiile ingineresti, plantatiile multianuale si alte bunuri imobiliare, amplasate pe terenurile in cauza. (2) Vinzarea-cumpararea pamintului se efectueaza prin contractul de vinzare-cumparare la pret normativ sau la pret liber, inclusiv in baza rezultatelor licitatiei. Pentru perfectarea tranzactiei de vinzare-cumparare se prezinta documente in care sint indicati parametrii cantitativi si calitativi ai terenului, precum si dreptul detinatorului asupra terenului, eliberate, dupa caz: a) de organul cadastral teritorial in a carui raza este situat terenul - pentru vinzare-cumparare de terenuri proprietate privata; b) de primaria municipiului, orasului, satului (comunei) in al carei teritoriu este situat terenul - pentru vinzare-cumparare de terenuri proprietate publica. (3) Terenurile pe care sint amplasate constructii, instalatii ingineresti, plantatii multianuale si alte bunuri imobiliare se vind concomitent cu instrainarea bunurilor imobiliare. Pretul de vinzare a

contractul de vinzare-cumparare se considera nul. c) cumparatorul achita. pentru inregistrarea dreptului de proprietate asupra lui. (5) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica se efectueaza astfel: a) cumparatorul (persoana fizica sau persoana juridica) depune la primaria municipiului. dupa caz. .2 alin. prezinta acest contract organului cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul. orasului. Neachitarea platii in decurs de o luna de la expirarea termenului de plata pe trimestru constituie temei pentru desfacerea contractului in modul stabilit. determina pretul terenului (sectorului de teren).(2). satului (comunei) sau. in termen de 10 zile. autoritatea administratiei publice locale poate stabili unele restrictii (servituti) pe care proprietarii vor fi obligati sa le respecte. 20% . repartizindu-l in cote egale achitate trimestrial. (7) Autoritatea administratiei publice locale trece. satului (comunei) sau. elibereaza titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren si informeaza despre aceasta organul fiscal teritorial. e) noul detinator de teren. (2) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica (cu exceptia terenurilor ce se afla in folosinta membrilor intovarasirilor pomicole si fondului de rezerva destinat necesitatilor sociale ale localitatilor). cit si investitorilor straini. indexate in functie de rata inflatiei in cazul in care rata inflatiei a fost stabilita conform art. in termen de o luna. dupa caz.pe contul special al Guvernului. (6) Toate contractele de vinzare-cumparare a terenurilor se autentifica notarial. orasului sau satului (comunei). orasului.imobilului se constituie din pretul terenului plus pretul bunurilor imobiliare. organul imputernicit de Guvern examineaza. in fiecare caz concret. se achita mai intii cel putin 25% din pretul terenului. cererea cumparatorului. la organul imputernicit de Guvern o cerere de cumparare a terenului. b) primaria municipiului. pentru a fi utilizate conform art. in termen de o luna. (4) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica se efectueaza cu achitarea pretului la o plata unica sau in rate. (5) Mijloacele banesti rezultate de la vinzarea terenurilor proprietate publica se distribuie in modul urmator: 50% .la contul bugetului municipiului. incheie contractul de vinzare-cumparare si stabileste termenul de achitare a platii. amplasate pe acest teren. suma egala cu pretul normativ al pamintului prevazut pentru destinatia respectiva. iar restul platii poate fi esalonat pe un termen de pina la 10 ani. (8) La incheierea contractelor de vinzare-cumparare a terenului. noul detinator in registrul cadastral al detinatorilor de teren. Vinzarea terenurilor proprietate publica (1) Terenurile proprietate publica se impart in terenuri proprietate de stat si terenuri proprietate a unitatilor administrativ-teritoriale. In cazul vinzarii-cumpararii terenului la pret liber. d) contractul de vinzare-cumparare se autentifica notarial. Articolul 4. La incheierea contractului de vinzare-cumparare in rate.(5) lit.14. pretul acestuia nu poate fi mai mic decit pretul normativ al pamintului. se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale cu autorizarea Guvernului sau a autoritatii imputernicite de el. cu exceptia terenurilor cu destinatie agricola si ale fondului silvic care se vind numai persoanelor fizice si persoanelor juridice ale Republicii Moldova. noul detinator al terenului si autoritatea administratiei publice locale informeaza neintirziat organul fiscal teritorial despre schimbarea detinatorului de teren. (6) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin. in termen de 3 luni de la data autentificarii notariale a contractului de vinzare-cumparare a terenului. (3) Terenurile proprietate publica pot fi vindute atit persoanelor fizice si persoanelor juridice ale Republicii Moldova. inclusiv la licitatie. 30% .la bugetul de stat. delimitarea carora se stabileste prin lege. (4) In scopul impozitarii funciare. d) si e).

in termen de 3 luni de la data autentificarii notariale a contractului de vinzare-cumparare a terenului. Celelalte terenuri destinate constructiilor se vind prin concurs sau la licitatie. orasului. (2) Proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la pret liber. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul. (3) In cazul in care cetatenii straini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinatie agricola sau ale fondului silvic prin mostenire legala sau testamentara. Vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola aflate in proprietate privata (1) Se permite vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola aflate in proprietate privata. incluse in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri sau in registrul bunurilor imobile cu drept de proprietate asupra acestora. (3) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate privata prin intelegere intre vinzator si cumparator include urmatoarele actiuni: a) vinzatorul perfecteaza documentele care ii confirma dreptul de proprietate asupra pamintului. (4) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin. aflat in folosinta lor. precum si persoanelor fizice si persoanelor juridice autohtone. b) vinzatorul si cumparatorul incheie contractul de vinzare-cumparare.(9) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. trecuti in registrele cadastrale ale detinatorilor de teren. c) si d). se efectueaza la pretul normativ al pamintului. examinat si aprobat de autoritatea administratiei publice locale. (3) Terenurile intovarasirilor pomicole ocupate de drumuri. pentru inregistrarea dreptului de proprietate asupra lui. Destinatia terenurilor se stabileste pe baza informatiei primariei municipiului. Vinzarea-cumpararea loturilor pomicole (1) Membrii intovarasirilor pomicole sint detinatori de loturi pomicole. d) noul detinator de teren. ei au dreptul de a le instraina prin acte juridice intre vii numai cetatenilor Republicii Moldova. contractul de vinzare-cumparare se considera nul. Articolul 7. aferente intreprinderilor private. (2) Loturile pomicole neprivatizate sint atribuite in folosinta membrilor intovarasirilor pomicole pastrindu-se proprietatea publica asupra lor. c) contractul de vinzare-cumparare a pamintului se autentifica notarial. (4) De dreptul preferential la cumpararea terenului (a unor sectoare din teren) proprietate comuna beneficiaza coproprietarii. (5) Primaria municipiului. Articolul 5. orasului sau satului (comunei) pe al carui teritoriu se afla intovarasirea pomicola examineaza cererile de cumparare ale membrilor intovarasirilor pomicole. precum si constructiilor nefinalizate. Vinzarea terenurilor proprietate privata (1) In categoria terenurilor proprietate privata intra toate terenurile detinatorilor. prezinta acest contract organului cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul. depun la autoritatea administratiei publice locale o cerere de cumparare. precum si avizul conducerii intovarasirii pomicole respective si adopta o hotarire privind vinzarea-cumpararea lotului pomicol. cetateni ai Republicii Moldova. cladiri si obiective de deservire a membrilor intovarasirilor pomicole sint trecute la categoria terenurilor de uz public. cu responsabilitate personala fata de legislatia funciara. In cazul in care cererea de cumparare este respinsa. (6) Borderoul de calcul pentru determinarea pretului de vinzare a lotului pomicol. (2) Dreptul de vinzare-cumparare a terenurilor cu destinatie agricola apartine statului. Articolul 6. (4) Membrii intovarasirilor pomicole care doresc sa cumpere lotul. la care anexeaza documentele ce confirma calitatea de membru al intovarasirii respective. hotarirea autoritatii administratiei publice locale poate fi atacata in instanta judecatoreasca in conditiile legii.(3) lit. serveste drept baza pentru perfectarea contractului de .

4.S. Terenurile mentionate se vind conform art. pretul se calculeaza pornind de la gradul de fertilitate a solului in unitatea administrativ-teritoriala respectiva.4. (2) Dreptul de a cumpara de la stat si de a vinde terenuri destinate constructiilor in municipii. locul amplasarii terenurilor. primaria ii restituie acestuia banii platiti in plus. inclusiv terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. precum si terenurile aferente constructiilor nefinalizate. precum si terenurile de uz public. In lipsa informatiei despre gradul de fertilitate a lotului supus vinzarii-cumpararii. orase si sate (comune) (1) In municipii. fara dreptul de a amplasa pe ele obiective care pot schimba indicii acestor zone. (7) Contractul de vinzare-cumparare a lotului pomicol este perfectat in triplu exemplar de reprezentantul autoritatii administratiei publice locale si este remis cumparatorului. cit si statului. accesul la caile de comunicatii. vinzatorului si notarului. iar daca se constata ca suprafata este mai mica. (4) Pretul terenurilor din intravilanul localitatilor. (3) Proprietarul lotului de pamint de pe linga casa are dreptul de a-l vinde integral sau partial. cele destinate retelelor ingineresti.82 din Codul funciar al R. Articolul 8. terenurile aferente intreprinderilor private. (5) Terenurile din zonele de protectie si zonele sanitare ale intreprinderilor pot fi vindute numai intreprinderilor in cauza. Moldova cu toate modificarile si completarile ulterioare. amenajarea terenurilor. orase si sate (comune) il au persoanele fizice si persoanele juridice din Republica Moldova si investitorii straini. de la fertilitatea solului exprimata in grade si tarifele pentru determinarea pretului normativ al pamintului. (3) Terenurile proprietate publica pe care sint amplasate obiective proprietate de stat se vind. atribuite conform legislatiei. Vinzarea-cumpararea terenurilor destinate constructiilor in municipii. suprafata lor. de anexele gospodaresti si de gradini. persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au obtinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri. (9) In cazul cind dupa perfectarea contractului de vinzarecumparare se constata ca suprafata lotului pomicol este mai mare decit cea indicata de conducerea intovarasirii pomicole. (5) Pretul normativ al lotului de pamint de pe linga casa se calculeaza pornind de la suprafata lui. inclusiv conform art. (4) Nu sint supuse vinzarii-cumpararii loturile de pamint de pe linga casa aflate in folosinta temporara a cetatenilor. la pret liber. Articolul 9. prevazute de planul general de dezvoltare a localitatii si terenurile care urmeaza a fi folosite in aceste scopuri. Diferenta de pret este achitata de ambele parti in termen de o luna. inclusiv la licitatie. precum si terenurile a caror suprafata depaseste norma prevazuta de legislatie. unui alt cetatean al Republicii Moldova sau statului. . terenuri destinate constructiilor se considera terenurile pe care sint amplasate constructii si amenajari. (6) Nu sint supuse vinzarii-cumpararii terenurile din zonele de protectie a apelor. Vinzarea-cumpararea loturilor de pamint de pe linga casa (1) Loturile de pamint de pe linga casa includ terenurile ocupate de casa. cumparatorul va achita o plata suplimentara corespunzatoare. (10) Proprietarul are dreptul de a vinde lotul sau pomicol la pret liber. destinate constructiilor. (8) Contractul de vinzare-cumparare poate prevedea esalonarea platii conform art.vinzare-cumparare.S. atit persoanelor fizice si persoanelor juridice. inclusiv la licitatie. orase si sate (comune). (2) Proprietar al lotului de pamint de pe linga casa este persoana fizica care l-a primit conform legislatiei si l-a legalizat prin titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren. se calculeaza pornind de la indicii cadastrali medii. dupa privatizarea obiectivelor mentionate.

se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia a IV-a din anexa. inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza.pentru municipiile Balti. (7) Plata anuala de arenda a terenurilor proprietate publica se stabileste in functie de destinatia terenurilor arendate. Tiraspol. Pretul normativ al pamintului la vinzarea. 1% . . si constituie nu mai putin de 2% din pretul normativ al terenului arendat.2% . (9) si (10). precum si constructiilor nefinalizate. din pretul normativ calculat pentru terenurile aferente cu destinatie respectiva. (9) In cazul arendarii terenurilor prin licitatie sau prin concurs. in procente. inclusiv la licitatie. (9) Terenurile proprietate privata pe care sint amplasate constructii din intravilanul localitatilor pot fi supuse vinzarii-cumpararii la pret liber. dupa cum urmeaza: 2% . orasului. Pentru aceste categorii de persoane. (2) Pentru calcularea pretului normativ al pamintului este necesar de a primi caracteristica lui cadastrala. (8) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica destinate constructiilor se efectueaza in conformitate cu articolul 4. Capitolul III PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI Articolul 10. (6) Pretul normativ la vinzarea-cumpararea terenurilor destinate constructiilor. precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate. sint legalizate ca proprietari asupra pamintului. a terenurilor aferente intreprinderilor private.pentru celelalte orase.(7) Persoanele fizice sau persoanele juridice carora li s-au atribuit terenuri din fondul de rezerva.pentru celelalte municipii si orasele Anenii Noi. Ea constituie nu mai putin de 2% si nu mai mult de 10% din pretul normativ al pamintului calculat pentru destinatia respectiva.pentru vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica. Bender. 0.pentru municipiul Chisinau. dupa compensarea pierderilor cauzate de excluderea acestora din circuitul agricol. (5) In cazul cind nu au fost efectuate cercetari pedologice suplimentare. (4) Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola. (8) Terenurile din fondul de rezerva folosite in scopuri agricole pina la utilizarea lor conform destinatiei se dau in arenda in mod prioritar lucratorilor si pensionarilor din sfera sociala. plata anuala minima de arenda se stabileste. pierderile generate de excluderea acestora din circuitul agricol nu se compenseaza. inclusiv localitatile care intra in componenta acestuia. la arendarea lor. precum si in alte cazuri ce tin de activitatea economica. plata de arenda a terenurilor mentionate echivaleaza cu impozitul funciar pentru loturile de pamint de pe linga casa stabilit pentru anul respectiv. In cazul atribuirii terenurilor deteriorate natural. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul .(8).pentru vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate privata. Ialoveni.cumpararea si arendarea terenurilor (1) Pretul normativ al pamintului se stabileste la vinzareacumpararea terenurilor. cu exceptia cazurilor prevazute la alin. Straseni. precum si familiilor social defavorizate.pentru sate (comune). 0. 1. b) de la primaria municipiului.5% . (10) Pentru terenurile proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. al loturilor de pamint de pe linga casa si al loturilor pomicole se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia I din anexa. drept grad de fertilitate a lotului de pamint de pe linga casa (lotului pomicol) propus spre vinzare-cumparare se considera gradul mediu de fertilitate din unitatea administrativ-teritoriala (intovarasirea pomicola). conform legislatiei. plata anuala de arenda se stabileste la licitatie (concurs). dupa caz: a) de la organul cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul . Criuleni. (3) Tarifele pentru calcularea pretului normativ al pamintului sint indicate in anexa. intreprinderilor private.5% .

precum si din circuitul agricol. precum si din circuitul agricol. cit si in interesele detinatorilor de terenuri. precum si pentru efectuarea altor lucrari de imbunatatire a calitatii solurilor si de tinere a cadastrului funciar general. (4) Sint compensate de asemenea pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor fondului de rezerva si a altor categorii de terenuri. precum si din circuitul agricol. si atribuirea lor la alte categorii de terenuri se efectueaza in scopul obtinerii de mijloace pentru finantarea programului de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor. si de atribuirea lor la alte categorii de terenuri se acumuleaza la un cont special al Guvernului si se utilizeaza exclusiv pentru realizarea programului de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor. conform unui regulament aprobat de Guvern. cu exceptia celor de uz public sau celor ce urmeaza a fi atribuite la categoriile fondului silvic. Virarea mijloacelor banesti la contul mentionat se efectueaza in baza autorizatiei Guvernului privind modificarea destinatiei terenurilor. . in termenele fixate de consiliile locale.Articolul 101. Articolul 12. (10). (3) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic se efectueaza in toate cazurile de catre persoanele fizice si persoanele juridice interesate. stabilita in mod unilateral de consiliile locale. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau intreprinderilor si obiectivelor private In cazul in care proprietarii obiectivelor privatizate sau ai intreprinderilor si obiectivelor private nu au cumparat sau nu au arendat terenuri aferente obiectivelor si intreprinderilor mentionate. Acumularea si utilizarea mijloacelor banesti rezultate din compensarea pierderilor (1) Mijloacele banesti destinate compensarii pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. Plata specificata va fi incasata.10 alin. de la acestia. nu mai mica decit plata anuala minima de arenda. indiferent de scopul excluderii terenurilor si tipul de proprietate asupra lor. in modul si termenele fixate in conformitate cu legislatia. Articolul 14. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. Excluderea terenurilor Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. Articolul 13. si nu mai mare de 10% din pretul normativ al pamintului. si atribuirea lor la alte categorii de terenuri se face atit in interesele publice. se compenseaza pornind de la tarifele specificate la pozitia a III-a din anexa. PRECUM SI DIN CIRCUITUL AGRICOL. Capitolul IV PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINATIE AGRICOLA SI ALE FONDULUI SILVIC. SI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11. Compensarea pierderilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. calculat pentru destinatia respectiva. calculata conform art. pentru perioada care urmeaza momentului adoptarii de catre consiliul local a deciziei corespunzatoare pina la incheierea contractului de vinzare-cumparare sau de arenda. precum si din circuitul agricol. (2) Programul de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor este elaborat si aprobat de Guvern si urmeaza a fi realizat prin autoritatile administratiei publice si Serviciul de stat pentru reglementarea regimului proprietatii funciare si cadastru funciar general. se va incasa anual plata pentru folosirea terenului.

(3) Daca proprietarul terenului refuza sa ia teren in schimb ori statul nu dispune de teren pentru schimb. Articolul 17.98). aparute in procesul instrainarii fortate a terenurilor. Scopul si cazurile de instrainare fortata a terenurilor (1) Instrainarea fortata a terenurilor se efectueaza de catre Guvern de comun acord cu autoritatile respective ale administratiei publice locale in scopul satisfacerii necesitatilor funciare ale statului. crearea monumentelor naturii si istoriei. (2) In cazul cind calitatea terenului propus in schimb este in defavoarea proprietarului de terenuri. (2) Pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale unde nu functioneaza organul cadastral teritorial. 237-XIV din 23. dar nu mai putin decit pretul normativ calculat conform tarifelor prevazute la pozitia a II-a din anexa. Capitolul VII DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII Articolul 23 (1) Prezenta lege intra in vigoare dupa o luna de la data publicarii. (Capitolul VI exclus prin Legea nr. pretul va fi stabilit de instanta judecatoreasca in baza raportului de expertiza prezentat de expertii independenti. constructia unor obiective cu destinatie speciala. (3) Modificarea destinatiei terenurilor si legalizarea drepturilor detinatorilor de terenuri se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale numai dupa compensarea pierderilor. se solutioneaza conform legislatiei. contractul de vinzare-cumparare va fi prezentat. trasarea telecomunicatiilor. Articolul 16. (4) Modul de instrainare fortata a terenurilor se stabileste conform legislatiei. in termen de o luna dupa transferarea de catre persoanele fizice sau persoanele juridice la contul mentionat a mijloacelor banesti echivalente cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol. (4) Litigiile funciare. drumurilor.12. precum si din alte categorii de terenuri. in termen de 3 luni de la data . incluse in circuitul agricol pentru a fi folosite in alt scop decit cel agricol. Compensarea pierderilor cauzate de instrainarea fortata a terenurilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de instrainarea fortata a terenurilor are loc conform pretului de piata al acestora. instalatiilor hidrotehnice si altor amenajari ale serviciului apelor. de invatamint. de ocrotire a sanatatii. (2) Instrainarea fortata a terenurilor in scopuri agricole este determinata de necesitatea crearii unor unitati agricole de stat (stiintifice sau experimentale). Drepturile persoanelor fizice si persoanelor juridice ale caror terenuri au fost instrainate fortat in scopul satisfacerii necesitatilor funciare ale statului (1) Statul propune proprietarului terenului un alt teren in schimbul celui instrainat fortat. (3) Instrainarea fortata a terenurilor in alte scopuri decit cele agricole este admisa numai in cazurile utilitatii publice: constructia intreprinderilor industriale. dezvoltarea localitatilor. constructia institutiilor de cultura. (2) In cazul in care autoritatea administratiei publice si proprietarul terenului nu ajung la o intelegere in privinta pretului de piata al terenului supus instrainarii fortate. acestuia i se compenseaza pierderile cauzate de schimb. extragerea zacamintelor subterane. complexelor sportive si de agrement. Capitolul V PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI IN PROCESUL INSTRAINARII FORTATE A TERENURILOR Articolul 15.(2) Guvernul adopta hotarirea de atribuire a terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. pierderile i se compenseaza in bani.

Articolul 25 Legea nr.98 23. 176.05.00 .Monitorul Oficial.autentificarii notariale. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul. art. nr. nr. (4) Legile si celelalte acte normative ramin in vigoare in masura in care nu contravin prezentei legi. nr. va asigura elaborarea actelor normative care ar reglementa aplicarea prezentei legi. 1546-XIII din 25. din din din din din 26.98 . 90-92. 219. precum si din circuitul agricol IV. Articolul 24 Guvernul.02. Vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola. 509-XIV Monitorul Oficial.6. nr. nr. orasului.302-XIII din 2 decembrie 1994 privind pretul normativ al pamintului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. art. 988-XIV Monitorul Oficial. 468. 2000. 1999. 324. nr.99 15. 39-41. 166-168.57) se abroga.00 - 1403-XIV din 17.04.06 9264. art. 360-XIV Monitorul Oficial. 1566-XIII Monitorul Oficial. *Republicata in temeiul Hotaririi Parlamentului Republicii Moldova nr. 48-49. pentru operarea modificarilor in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri.Monitorul Oficial. art. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul. 1995. 1998. 454. art. Modificata prin Legile Republicii Moldova nr. nr. nr. art. nr. art. (3) Informatia cadastrala necesara pentru incheierea contractului de vinzare-cumparare.12.12. loturilor de pamint de pe linga casa si loturilor pomicole 289. loturilor de pamint de pe linga casa si lotu. nr. 237-XIV Monitorul Oficial.02. va asigura revizuirea si anularea de catre ministere si departamente a actelor normative care contravin prezentei legi. nr. Instrainarea fortata a terenurilor agricole. Anexa la Legea privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului T A R I F E pentru calcularea pretului normativ al pamintului (pentru o unitate grad-hectar) in lei I.98 16. Vinzarea-cumpararea terenurilor din 579. 25 iulie 1997. 1998.07. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru MOTPAN Chisinau.96 . 65-67.99 18. 26-27. in termen de 3 luni: va pune actele sale normative in concordanta cu prezenta lege. 165. art. 1308-XIII.53 II. 1213. Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondu-lui silvic. 1998. Nr. orasului. 44-46. 1999. nr. 2000.rilor pomicole III. nr. calcularea pretului normativ al pamintului pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale unde nu functioneaza organul cadastral teritorial este prezentata de primaria municipiului. la primaria municipiului.

Causeni. La vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica. Hincesti. Bender. primariile municipiilor. punctelor 3 si 4 din nota se aplica pina la data de 1 6. Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola se va calcula in functie de fertilitatea medie a solului stabilita pentru orasul. 0. cu acordul Ministerului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat.pentru celelalte orase. 0. In cazul vinzarii de catre stat a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. Comrat.pentru municipiul Chisinau.15 . 2. se aplica urmatorii coeficienti: 0.05 . Terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. loturilor de pamint de pe linga casa si al terenurilor intovarasirilor pomicole se calculeaza prin aplicarea coeficientului 0. inclusiv localitatile care intra in componenta acestuia. Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola. Ungheni si orasele Anenii Noi. 4. 7. Criuleni. fara plata. .96 1. in functie de fertilitatea solului stabilita pentru terenul respectiv.30 .pentru municipiile Balti. pretul normativ al pamintului se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia I din anexa. precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate.10 pentru municipiile Cahul. 5.pentru sate (comune). Prevederile ianuarie 2001. 0. satul (comuna) respectiv(a) sau. Soroca. satelor (comunelor) vor intocmi. Edinet. Ribnita. la cererea proprietarului. 8. intreprinderilor private. Straseni. oraselor. de alte constructii. Orhei.intravilanul localitatilor (cu exceptia loturilor de pamint de pe linga casa) Nota: 9264. toate documentele.25 la tarifele specificate la pozitia I din anexa.02 . inclusiv planurile terenurilor necesare pentru perfectarea tranzactiei de vinzare-cumparare a terenurilor. Pretul normativ al pamintului pentru terenurile ocupate de obiective industriale. precum si terenurile aferente constructiilor nefinalizate sint vindute de autoritatile administratiei publice locale. 3. precum si pentru terenurile cu alta destinatie decit cea agricola. 0. terenurile aferente intreprinderilor private. se calculeaza in functie de fertilitatea medie a solului stabilita pentru republica. fara aplicarea coeficientului. la pretul normativ calculat conform tarifelor specificate la pozitia a IV-a din anexa. Ialoveni. Dubasari. Tiraspol. de transport. In cazul cind unele terenuri din categoria terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola sint trecute in categoria terenurilor cu destinatie agricola sau ale fondului silvic.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->