P. 1
Privind Pretul Normativ Si Modul de Vinzare Cumparare a Pamintului

Privind Pretul Normativ Si Modul de Vinzare Cumparare a Pamintului

|Views: 138|Likes:
Published by Tribal Dragon
pretul normativ modul de vinzare cumparare a pamintului
pretul normativ modul de vinzare cumparare a pamintului

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Tribal Dragon on May 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului* N 1308-XIII din 25.07.

1997 Monitorul Oficial al R.Moldova N 147-149 din 06.12.2001 ---------Parlamentul adopta prezenta lege. Capitolul I DISPOZITII GENERALE Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii Prezenta lege se aplica in cazurile: a) vinzarii-cumpararii terenurilor, inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza, a terenurilor aferente intreprinderilor private, precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate; b) excluderii terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic, precum si din circuitul agricol, si atribuirii lor la alte categorii de terenuri; c) instrainarii fortate a terenurilor; d) relatiilor de arenda. Articolul 2. Notiunea de pret normativ al pamintului (1) Pretul normativ al pamintului constituie o masura de estimare a valorii lui echivalente cu potentialul natural si economic al acestuia, exprimate in valuta nationala. El se determina de catre prezenta lege si se aplica in procesul realizarii relatiilor funciare, indiferent de tipul de proprietate asupra pamintului. (2) Tarifele pentru calcularea pretului normativ al pamintului se stabilesc pentru o unitate conventionala (grad-hectar), pe baza indicilor cadastrali (cantitativi si calitativi), conform anexei parte integranta a prezentei legi, si se indexeaza anual, in functie de rata inflatiei, de catre Parlament, la propunerea Guvernului, concomitent cu aprobarea bugetului de stat. (3) La pretul normativ al terenurilor localitatilor (cu exceptia loturilor de pamint de pe linga casa), al celor ocupate de obiective industriale, de transport, de alte obiective neagricole se adauga si cheltuielile de amenajare inginereasca a teritoriului. Capitolul II VINZAREA-CUMPARAREA TERENURILOR Articolul 3.Vinzarea terenurilor (1) Dreptul de vinzare a terenurilor proprietate privata il are proprietarul, iar in cazul vinzarii terenurilor proprietate publica autoritatile administratiei publice locale, care solutioneaza concomitent toate problemele referitoare la constructiile, instalatiile ingineresti, plantatiile multianuale si alte bunuri imobiliare, amplasate pe terenurile in cauza. (2) Vinzarea-cumpararea pamintului se efectueaza prin contractul de vinzare-cumparare la pret normativ sau la pret liber, inclusiv in baza rezultatelor licitatiei. Pentru perfectarea tranzactiei de vinzare-cumparare se prezinta documente in care sint indicati parametrii cantitativi si calitativi ai terenului, precum si dreptul detinatorului asupra terenului, eliberate, dupa caz: a) de organul cadastral teritorial in a carui raza este situat terenul - pentru vinzare-cumparare de terenuri proprietate privata; b) de primaria municipiului, orasului, satului (comunei) in al carei teritoriu este situat terenul - pentru vinzare-cumparare de terenuri proprietate publica. (3) Terenurile pe care sint amplasate constructii, instalatii ingineresti, plantatii multianuale si alte bunuri imobiliare se vind concomitent cu instrainarea bunurilor imobiliare. Pretul de vinzare a

la bugetul de stat. delimitarea carora se stabileste prin lege.imobilului se constituie din pretul terenului plus pretul bunurilor imobiliare. pentru inregistrarea dreptului de proprietate asupra lui. (6) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin.14. in termen de 3 luni de la data autentificarii notariale a contractului de vinzare-cumparare a terenului.(5) lit. elibereaza titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren si informeaza despre aceasta organul fiscal teritorial. in termen de o luna. noul detinator in registrul cadastral al detinatorilor de teren.(2). Articolul 4. contractul de vinzare-cumparare se considera nul. cit si investitorilor straini. La incheierea contractului de vinzare-cumparare in rate. c) cumparatorul achita. in termen de o luna. repartizindu-l in cote egale achitate trimestrial. in fiecare caz concret. d) contractul de vinzare-cumparare se autentifica notarial. Neachitarea platii in decurs de o luna de la expirarea termenului de plata pe trimestru constituie temei pentru desfacerea contractului in modul stabilit. la organul imputernicit de Guvern o cerere de cumparare a terenului. inclusiv la licitatie. b) primaria municipiului. (2) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica (cu exceptia terenurilor ce se afla in folosinta membrilor intovarasirilor pomicole si fondului de rezerva destinat necesitatilor sociale ale localitatilor). prezinta acest contract organului cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul. satului (comunei) sau. (5) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica se efectueaza astfel: a) cumparatorul (persoana fizica sau persoana juridica) depune la primaria municipiului. dupa caz. (4) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica se efectueaza cu achitarea pretului la o plata unica sau in rate. (3) Terenurile proprietate publica pot fi vindute atit persoanelor fizice si persoanelor juridice ale Republicii Moldova. In cazul vinzarii-cumpararii terenului la pret liber. pretul acestuia nu poate fi mai mic decit pretul normativ al pamintului. orasului. (5) Mijloacele banesti rezultate de la vinzarea terenurilor proprietate publica se distribuie in modul urmator: 50% . satului (comunei) sau. (4) In scopul impozitarii funciare. (6) Toate contractele de vinzare-cumparare a terenurilor se autentifica notarial. se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale cu autorizarea Guvernului sau a autoritatii imputernicite de el. noul detinator al terenului si autoritatea administratiei publice locale informeaza neintirziat organul fiscal teritorial despre schimbarea detinatorului de teren. incheie contractul de vinzare-cumparare si stabileste termenul de achitare a platii. 20% . Vinzarea terenurilor proprietate publica (1) Terenurile proprietate publica se impart in terenuri proprietate de stat si terenuri proprietate a unitatilor administrativ-teritoriale. cu exceptia terenurilor cu destinatie agricola si ale fondului silvic care se vind numai persoanelor fizice si persoanelor juridice ale Republicii Moldova. pentru a fi utilizate conform art. d) si e). iar restul platii poate fi esalonat pe un termen de pina la 10 ani. organul imputernicit de Guvern examineaza. . e) noul detinator de teren. cererea cumparatorului. amplasate pe acest teren. determina pretul terenului (sectorului de teren).pe contul special al Guvernului.2 alin. (7) Autoritatea administratiei publice locale trece. 30% . indexate in functie de rata inflatiei in cazul in care rata inflatiei a fost stabilita conform art. suma egala cu pretul normativ al pamintului prevazut pentru destinatia respectiva. autoritatea administratiei publice locale poate stabili unele restrictii (servituti) pe care proprietarii vor fi obligati sa le respecte. (8) La incheierea contractelor de vinzare-cumparare a terenului. se achita mai intii cel putin 25% din pretul terenului. orasului. in termen de 10 zile. orasului sau satului (comunei). dupa caz.la contul bugetului municipiului.

examinat si aprobat de autoritatea administratiei publice locale. (3) In cazul in care cetatenii straini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinatie agricola sau ale fondului silvic prin mostenire legala sau testamentara. Articolul 6. orasului sau satului (comunei) pe al carui teritoriu se afla intovarasirea pomicola examineaza cererile de cumparare ale membrilor intovarasirilor pomicole. (2) Dreptul de vinzare-cumparare a terenurilor cu destinatie agricola apartine statului. Articolul 7. Vinzarea-cumpararea loturilor pomicole (1) Membrii intovarasirilor pomicole sint detinatori de loturi pomicole. orasului. se efectueaza la pretul normativ al pamintului.(3) lit. aferente intreprinderilor private. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul. (2) Loturile pomicole neprivatizate sint atribuite in folosinta membrilor intovarasirilor pomicole pastrindu-se proprietatea publica asupra lor. d) noul detinator de teren. ei au dreptul de a le instraina prin acte juridice intre vii numai cetatenilor Republicii Moldova. hotarirea autoritatii administratiei publice locale poate fi atacata in instanta judecatoreasca in conditiile legii. c) si d). aflat in folosinta lor. trecuti in registrele cadastrale ale detinatorilor de teren. (6) Borderoul de calcul pentru determinarea pretului de vinzare a lotului pomicol. (3) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate privata prin intelegere intre vinzator si cumparator include urmatoarele actiuni: a) vinzatorul perfecteaza documentele care ii confirma dreptul de proprietate asupra pamintului. precum si constructiilor nefinalizate.(9) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. contractul de vinzare-cumparare se considera nul. Vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola aflate in proprietate privata (1) Se permite vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola aflate in proprietate privata. (3) Terenurile intovarasirilor pomicole ocupate de drumuri. in termen de 3 luni de la data autentificarii notariale a contractului de vinzare-cumparare a terenului. cladiri si obiective de deservire a membrilor intovarasirilor pomicole sint trecute la categoria terenurilor de uz public. c) contractul de vinzare-cumparare a pamintului se autentifica notarial. (4) Membrii intovarasirilor pomicole care doresc sa cumpere lotul. b) vinzatorul si cumparatorul incheie contractul de vinzare-cumparare. In cazul in care cererea de cumparare este respinsa. precum si persoanelor fizice si persoanelor juridice autohtone. (2) Proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la pret liber. precum si avizul conducerii intovarasirii pomicole respective si adopta o hotarire privind vinzarea-cumpararea lotului pomicol. cetateni ai Republicii Moldova. Destinatia terenurilor se stabileste pe baza informatiei primariei municipiului. incluse in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri sau in registrul bunurilor imobile cu drept de proprietate asupra acestora. serveste drept baza pentru perfectarea contractului de . (4) De dreptul preferential la cumpararea terenului (a unor sectoare din teren) proprietate comuna beneficiaza coproprietarii. (5) Primaria municipiului. prezinta acest contract organului cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul. la care anexeaza documentele ce confirma calitatea de membru al intovarasirii respective. Articolul 5. depun la autoritatea administratiei publice locale o cerere de cumparare. pentru inregistrarea dreptului de proprietate asupra lui. cu responsabilitate personala fata de legislatia funciara. Vinzarea terenurilor proprietate privata (1) In categoria terenurilor proprietate privata intra toate terenurile detinatorilor. Celelalte terenuri destinate constructiilor se vind prin concurs sau la licitatie. (4) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin.

unui alt cetatean al Republicii Moldova sau statului. iar daca se constata ca suprafata este mai mica. orase si sate (comune) il au persoanele fizice si persoanele juridice din Republica Moldova si investitorii straini. suprafata lor. In lipsa informatiei despre gradul de fertilitate a lotului supus vinzarii-cumpararii. (5) Terenurile din zonele de protectie si zonele sanitare ale intreprinderilor pot fi vindute numai intreprinderilor in cauza. (6) Nu sint supuse vinzarii-cumpararii terenurile din zonele de protectie a apelor. Vinzarea-cumpararea loturilor de pamint de pe linga casa (1) Loturile de pamint de pe linga casa includ terenurile ocupate de casa. inclusiv conform art. inclusiv la licitatie. Moldova cu toate modificarile si completarile ulterioare. atribuite conform legislatiei. (3) Terenurile proprietate publica pe care sint amplasate obiective proprietate de stat se vind. atit persoanelor fizice si persoanelor juridice. terenurile aferente intreprinderilor private. (3) Proprietarul lotului de pamint de pe linga casa are dreptul de a-l vinde integral sau partial. locul amplasarii terenurilor. Articolul 9. (8) Contractul de vinzare-cumparare poate prevedea esalonarea platii conform art. fara dreptul de a amplasa pe ele obiective care pot schimba indicii acestor zone. dupa privatizarea obiectivelor mentionate. de anexele gospodaresti si de gradini. destinate constructiilor. Vinzarea-cumpararea terenurilor destinate constructiilor in municipii. amenajarea terenurilor. precum si terenurile de uz public.4. (7) Contractul de vinzare-cumparare a lotului pomicol este perfectat in triplu exemplar de reprezentantul autoritatii administratiei publice locale si este remis cumparatorului. (5) Pretul normativ al lotului de pamint de pe linga casa se calculeaza pornind de la suprafata lui. terenuri destinate constructiilor se considera terenurile pe care sint amplasate constructii si amenajari. inclusiv la licitatie. cele destinate retelelor ingineresti. (2) Dreptul de a cumpara de la stat si de a vinde terenuri destinate constructiilor in municipii. (2) Proprietar al lotului de pamint de pe linga casa este persoana fizica care l-a primit conform legislatiei si l-a legalizat prin titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren.S.4. prevazute de planul general de dezvoltare a localitatii si terenurile care urmeaza a fi folosite in aceste scopuri. precum si terenurile a caror suprafata depaseste norma prevazuta de legislatie. inclusiv terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza.82 din Codul funciar al R. cumparatorul va achita o plata suplimentara corespunzatoare. Articolul 8. pretul se calculeaza pornind de la gradul de fertilitate a solului in unitatea administrativ-teritoriala respectiva.S. (4) Pretul terenurilor din intravilanul localitatilor. cit si statului. Terenurile mentionate se vind conform art. orase si sate (comune) (1) In municipii.vinzare-cumparare. (9) In cazul cind dupa perfectarea contractului de vinzarecumparare se constata ca suprafata lotului pomicol este mai mare decit cea indicata de conducerea intovarasirii pomicole. la pret liber. (10) Proprietarul are dreptul de a vinde lotul sau pomicol la pret liber. precum si terenurile aferente constructiilor nefinalizate. (4) Nu sint supuse vinzarii-cumpararii loturile de pamint de pe linga casa aflate in folosinta temporara a cetatenilor. persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au obtinut dreptul de proprietate asupra obiectivelor amplasate pe aceste terenuri. vinzatorului si notarului. se calculeaza pornind de la indicii cadastrali medii. Diferenta de pret este achitata de ambele parti in termen de o luna. . primaria ii restituie acestuia banii platiti in plus. orase si sate (comune). de la fertilitatea solului exprimata in grade si tarifele pentru determinarea pretului normativ al pamintului. accesul la caile de comunicatii.

dupa compensarea pierderilor cauzate de excluderea acestora din circuitul agricol. b) de la primaria municipiului. inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. precum si familiilor social defavorizate. intreprinderilor private. cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (8) Vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica destinate constructiilor se efectueaza in conformitate cu articolul 4. plata anuala de arenda se stabileste la licitatie (concurs). (8) Terenurile din fondul de rezerva folosite in scopuri agricole pina la utilizarea lor conform destinatiei se dau in arenda in mod prioritar lucratorilor si pensionarilor din sfera sociala. Tiraspol.5% . dupa cum urmeaza: 2% . (10) Pentru terenurile proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia a IV-a din anexa. al loturilor de pamint de pe linga casa si al loturilor pomicole se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia I din anexa. (3) Tarifele pentru calcularea pretului normativ al pamintului sint indicate in anexa. la arendarea lor. Straseni. pierderile generate de excluderea acestora din circuitul agricol nu se compenseaza. Pretul normativ al pamintului la vinzarea. plata de arenda a terenurilor mentionate echivaleaza cu impozitul funciar pentru loturile de pamint de pe linga casa stabilit pentru anul respectiv. precum si constructiilor nefinalizate. Capitolul III PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI Articolul 10. (5) In cazul cind nu au fost efectuate cercetari pedologice suplimentare. (6) Pretul normativ la vinzarea-cumpararea terenurilor destinate constructiilor.pentru municipiul Chisinau. (9) Terenurile proprietate privata pe care sint amplasate constructii din intravilanul localitatilor pot fi supuse vinzarii-cumpararii la pret liber. 0. (9) si (10). dupa caz: a) de la organul cadastral teritorial in a carui raza de actiune este situat terenul .pentru celelalte municipii si orasele Anenii Noi. orasului. Bender.pentru sate (comune).cumpararea si arendarea terenurilor (1) Pretul normativ al pamintului se stabileste la vinzareacumpararea terenurilor. plata anuala minima de arenda se stabileste. 1% .pentru vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate privata. . a terenurilor aferente intreprinderilor private. In cazul atribuirii terenurilor deteriorate natural. (4) Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola.pentru celelalte orase. (2) Pentru calcularea pretului normativ al pamintului este necesar de a primi caracteristica lui cadastrala.(7) Persoanele fizice sau persoanele juridice carora li s-au atribuit terenuri din fondul de rezerva. (9) In cazul arendarii terenurilor prin licitatie sau prin concurs. inclusiv localitatile care intra in componenta acestuia.2% . din pretul normativ calculat pentru terenurile aferente cu destinatie respectiva. Criuleni.(8). precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate. 0. sint legalizate ca proprietari asupra pamintului.pentru municipiile Balti. si constituie nu mai putin de 2% din pretul normativ al terenului arendat.5% . in procente. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul . Ea constituie nu mai putin de 2% si nu mai mult de 10% din pretul normativ al pamintului calculat pentru destinatia respectiva. 1. conform legislatiei.pentru vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica. inclusiv la licitatie. Ialoveni. precum si in alte cazuri ce tin de activitatea economica. Pentru aceste categorii de persoane. (7) Plata anuala de arenda a terenurilor proprietate publica se stabileste in functie de destinatia terenurilor arendate. drept grad de fertilitate a lotului de pamint de pe linga casa (lotului pomicol) propus spre vinzare-cumparare se considera gradul mediu de fertilitate din unitatea administrativ-teritoriala (intovarasirea pomicola).

Capitolul IV PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI PENTRU EXCLUDEREA TERENURILOR DIN CATEGORIILE DE TERENURI CU DESTINATIE AGRICOLA SI ALE FONDULUI SILVIC. (10). precum si pentru efectuarea altor lucrari de imbunatatire a calitatii solurilor si de tinere a cadastrului funciar general. Articolul 13. nu mai mica decit plata anuala minima de arenda. se va incasa anual plata pentru folosirea terenului. SI ATRIBUIREA LOR LA ALTE CATEGORII DE TERENURI Articolul 11. Excluderea terenurilor Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. cit si in interesele detinatorilor de terenuri. conform unui regulament aprobat de Guvern. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publica aferente obiectivelor privatizate sau intreprinderilor si obiectivelor private In cazul in care proprietarii obiectivelor privatizate sau ai intreprinderilor si obiectivelor private nu au cumparat sau nu au arendat terenuri aferente obiectivelor si intreprinderilor mentionate.10 alin. (4) Sint compensate de asemenea pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor fondului de rezerva si a altor categorii de terenuri. Plata specificata va fi incasata. si nu mai mare de 10% din pretul normativ al pamintului. in modul si termenele fixate in conformitate cu legislatia. pentru perioada care urmeaza momentului adoptarii de catre consiliul local a deciziei corespunzatoare pina la incheierea contractului de vinzare-cumparare sau de arenda. PRECUM SI DIN CIRCUITUL AGRICOL. . calculat pentru destinatia respectiva. calculata conform art. Tarifele aplicate la compensarea pierderilor Pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. si atribuirea lor la alte categorii de terenuri se efectueaza in scopul obtinerii de mijloace pentru finantarea programului de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor. si de atribuirea lor la alte categorii de terenuri se acumuleaza la un cont special al Guvernului si se utilizeaza exclusiv pentru realizarea programului de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor. de la acestia. (2) Programul de valorificare a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solurilor este elaborat si aprobat de Guvern si urmeaza a fi realizat prin autoritatile administratiei publice si Serviciul de stat pentru reglementarea regimului proprietatii funciare si cadastru funciar general. Compensarea pierderilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. precum si din circuitul agricol. Acumularea si utilizarea mijloacelor banesti rezultate din compensarea pierderilor (1) Mijloacele banesti destinate compensarii pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic.Articolul 101. Articolul 12. (3) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic se efectueaza in toate cazurile de catre persoanele fizice si persoanele juridice interesate. in termenele fixate de consiliile locale. se compenseaza pornind de la tarifele specificate la pozitia a III-a din anexa. precum si din circuitul agricol. stabilita in mod unilateral de consiliile locale. precum si din circuitul agricol. Virarea mijloacelor banesti la contul mentionat se efectueaza in baza autorizatiei Guvernului privind modificarea destinatiei terenurilor. indiferent de scopul excluderii terenurilor si tipul de proprietate asupra lor. si atribuirea lor la alte categorii de terenuri se face atit in interesele publice. precum si din circuitul agricol. Articolul 14. cu exceptia celor de uz public sau celor ce urmeaza a fi atribuite la categoriile fondului silvic.

pierderile i se compenseaza in bani.12. constructia unor obiective cu destinatie speciala. crearea monumentelor naturii si istoriei. Capitolul VII DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII Articolul 23 (1) Prezenta lege intra in vigoare dupa o luna de la data publicarii. (2) In cazul in care autoritatea administratiei publice si proprietarul terenului nu ajung la o intelegere in privinta pretului de piata al terenului supus instrainarii fortate. (2) In cazul cind calitatea terenului propus in schimb este in defavoarea proprietarului de terenuri. instalatiilor hidrotehnice si altor amenajari ale serviciului apelor. Capitolul V PRETUL NORMATIV AL PAMINTULUI IN PROCESUL INSTRAINARII FORTATE A TERENURILOR Articolul 15. pretul va fi stabilit de instanta judecatoreasca in baza raportului de expertiza prezentat de expertii independenti. trasarea telecomunicatiilor. (4) Modul de instrainare fortata a terenurilor se stabileste conform legislatiei. aparute in procesul instrainarii fortate a terenurilor. Articolul 17.98). 237-XIV din 23. Compensarea pierderilor cauzate de instrainarea fortata a terenurilor (1) Compensarea pierderilor cauzate de instrainarea fortata a terenurilor are loc conform pretului de piata al acestora. de invatamint. Articolul 16. extragerea zacamintelor subterane. in termen de 3 luni de la data . constructia institutiilor de cultura. contractul de vinzare-cumparare va fi prezentat. acestuia i se compenseaza pierderile cauzate de schimb. Drepturile persoanelor fizice si persoanelor juridice ale caror terenuri au fost instrainate fortat in scopul satisfacerii necesitatilor funciare ale statului (1) Statul propune proprietarului terenului un alt teren in schimbul celui instrainat fortat. dar nu mai putin decit pretul normativ calculat conform tarifelor prevazute la pozitia a II-a din anexa. (3) Instrainarea fortata a terenurilor in alte scopuri decit cele agricole este admisa numai in cazurile utilitatii publice: constructia intreprinderilor industriale. se solutioneaza conform legislatiei. complexelor sportive si de agrement. Scopul si cazurile de instrainare fortata a terenurilor (1) Instrainarea fortata a terenurilor se efectueaza de catre Guvern de comun acord cu autoritatile respective ale administratiei publice locale in scopul satisfacerii necesitatilor funciare ale statului. in termen de o luna dupa transferarea de catre persoanele fizice sau persoanele juridice la contul mentionat a mijloacelor banesti echivalente cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol. (3) Daca proprietarul terenului refuza sa ia teren in schimb ori statul nu dispune de teren pentru schimb. (2) Pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale unde nu functioneaza organul cadastral teritorial. (3) Modificarea destinatiei terenurilor si legalizarea drepturilor detinatorilor de terenuri se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale numai dupa compensarea pierderilor. de ocrotire a sanatatii. precum si din alte categorii de terenuri. (2) Instrainarea fortata a terenurilor in scopuri agricole este determinata de necesitatea crearii unor unitati agricole de stat (stiintifice sau experimentale).(2) Guvernul adopta hotarirea de atribuire a terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondului silvic. incluse in circuitul agricol pentru a fi folosite in alt scop decit cel agricol. (4) Litigiile funciare. (Capitolul VI exclus prin Legea nr. dezvoltarea localitatilor. drumurilor.

44-46. din din din din din 26. nr. in termen de 3 luni: va pune actele sale normative in concordanta cu prezenta lege. 65-67. Articolul 25 Legea nr. nr. art. (3) Informatia cadastrala necesara pentru incheierea contractului de vinzare-cumparare. Modificata prin Legile Republicii Moldova nr. 176.302-XIII din 2 decembrie 1994 privind pretul normativ al pamintului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 48-49.autentificarii notariale.6. 1995. art. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru MOTPAN Chisinau. Articolul 24 Guvernul. 468. orasului. 1566-XIII Monitorul Oficial. Vinzarea-cumpararea terenurilor din 579. art. 509-XIV Monitorul Oficial.98 16. 1308-XIII. nr. 26-27. art. 1213. 219. 360-XIV Monitorul Oficial. nr.99 18.05. art. 2000. calcularea pretului normativ al pamintului pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale unde nu functioneaza organul cadastral teritorial este prezentata de primaria municipiului. nr.57) se abroga. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul. satului (comunei) pe al carei teritoriu este situat terenul. art. orasului.98 . (4) Legile si celelalte acte normative ramin in vigoare in masura in care nu contravin prezentei legi.96 . 165. art. art. 454. loturilor de pamint de pe linga casa si loturilor pomicole 289. 324. 39-41. Instrainarea fortata a terenurilor agricole.04. 1999.06 9264. va asigura revizuirea si anularea de catre ministere si departamente a actelor normative care contravin prezentei legi. nr.00 . 2000. *Republicata in temeiul Hotaririi Parlamentului Republicii Moldova nr.Monitorul Oficial. Anexa la Legea privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului T A R I F E pentru calcularea pretului normativ al pamintului (pentru o unitate grad-hectar) in lei I. nr.02. pentru operarea modificarilor in registrul cadastral al detinatorilor de terenuri. precum si din circuitul agricol IV. Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinatie agricola si ale fondu-lui silvic.99 15.12.12. nr. 25 iulie 1997. 1999. nr. nr.02. nr. va asigura elaborarea actelor normative care ar reglementa aplicarea prezentei legi. nr. 90-92. loturilor de pamint de pe linga casa si lotu. 166-168. 988-XIV Monitorul Oficial. la primaria municipiului. 1546-XIII din 25. 1998. Vinzarea-cumpararea terenurilor cu destinatie agricola.00 - 1403-XIV din 17.07. nr.53 II.rilor pomicole III.Monitorul Oficial. 237-XIV Monitorul Oficial. 1998. Nr.98 23. 1998.

cu acordul Ministerului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat.15 . Criuleni. La vinzarea-cumpararea terenurilor proprietate publica. 4. Dubasari. Ribnita.05 . 2. In cazul vinzarii de catre stat a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza.96 1. fara aplicarea coeficientului. 0. 5. Pretul normativ al pamintului pentru terenurile ocupate de obiective industriale. Causeni.pentru sate (comune). Prevederile ianuarie 2001. . se aplica urmatorii coeficienti: 0. Bender. punctelor 3 si 4 din nota se aplica pina la data de 1 6. 7. Comrat.30 . satul (comuna) respectiv(a) sau. inclusiv localitatile care intra in componenta acestuia. de transport. Ungheni si orasele Anenii Noi. Terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaza. de alte constructii. in functie de fertilitatea solului stabilita pentru terenul respectiv. In cazul cind unele terenuri din categoria terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola sint trecute in categoria terenurilor cu destinatie agricola sau ale fondului silvic. terenurile aferente intreprinderilor private.02 . Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola. Straseni. 0. 3. fara plata. primariile municipiilor. la cererea proprietarului. pretul normativ al pamintului se calculeaza pornind de la tarifele specificate la pozitia I din anexa.pentru municipiile Balti. loturilor de pamint de pe linga casa si al terenurilor intovarasirilor pomicole se calculeaza prin aplicarea coeficientului 0. precum si pentru terenurile cu alta destinatie decit cea agricola. precum si terenurile aferente constructiilor nefinalizate sint vindute de autoritatile administratiei publice locale. Hincesti. intreprinderilor private. Edinet.25 la tarifele specificate la pozitia I din anexa. toate documentele. oraselor.pentru celelalte orase. Ialoveni.10 pentru municipiile Cahul. se calculeaza in functie de fertilitatea medie a solului stabilita pentru republica.pentru municipiul Chisinau. 0. satelor (comunelor) vor intocmi. 0. Pretul normativ al terenurilor cu destinatie agricola se va calcula in functie de fertilitatea medie a solului stabilita pentru orasul. inclusiv planurile terenurilor necesare pentru perfectarea tranzactiei de vinzare-cumparare a terenurilor. Soroca. Tiraspol. Orhei. 8. la pretul normativ calculat conform tarifelor specificate la pozitia a IV-a din anexa.intravilanul localitatilor (cu exceptia loturilor de pamint de pe linga casa) Nota: 9264. precum si a terenurilor aferente constructiilor nefinalizate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->