Sunteți pe pagina 1din 23

Director: Cristian }OPESCU

I Num=rul 2925 I 70 de bani I Joi 8 februarie 2007 I 24 pagini I Tiraj 80.000 I WWW.PROSPORT.RO

Kanal D va transmite cele mai tari meciuri din Liga I la fotbal p`n= \n vara anului 2008
Postul, care va emite din 18 februarie \n toat= ]ara, a preluat op]iunile 1 [i 4, pierdute de TVR din cauza \nt`rzierii pl=]ilor c=tre compania Telesport. Derby-ul etapei va fi difuzat \ncep`nd de duminic=, 25 februarie, \n cadrul unui megashow de cinci ore av`ndu-l ca moderator pe Cosmin Cernat

24

ROM~NIA MOLDOVA

Nu e r`sul lor!
2 0

Alte detalii despre concursul t=u favorit \n

23

ZADARNIC Mutu [i Mazilu au marcat cele dou= goluri ieri, dar reu[itele lor n-au putut schimba prea mult imaginea unui meci plictisitor

SLAB Tricolorii n-au impresionat contra modestei echipe a Moldovei. Tama[ [i Contra s-au dat \n spectacol, amenin]`nd cu retragerea 2-5

Ce fac la Bologna cei patru steli[ti


ProSport i-a vizitat la clinica Isokinetic pe juc=torii accidenta]i din echipa campioan=

Javier Sotomayor, un mit printre noi


Fostul s=ritor cubanez este cel mai mare atlet str=in care a vizitat vreodat= Rom`nia. El a venit la "Monica Iag=r" GP

Hristo Stoicikov e acela[i m=sc=rici


6
Lucian CRE}U

12-13

20

Fostul mare fotbalist bulgar crede c= [ansele Rom`niei de a se califica la Euro 2008 sunt practic nule

AMICAL
ROM~NIA - MOLDOVA 2-0

Joi 8 februarie 2007

ECHIPA NA}IONAL+
Chivu ia o pauz= de zece zile
INDISPONIBIL Accidentat u[or \n semifinala de Cupa Italiei, din urm= cu o s=pt=m`n=, c`nd Roma a \nvins cu 3-1 [i a eliminat-o pe AC Milan, Chivu va fi inapt aproape dou= s=pt=m`ni. Dup= ce a p=r=sit cantonamentul echipei na]ionale, c=pitanul Cristi Chivu a mers \n Italia pentru a-[i face analizele. El a fost diagnosticat cu o microruptur= la genunchiul st`ng, iar \n urm=toarea perioad= nu va putea efectua dec`t alerg=ri u[oare. (Mihai OPREA)

S`ngele ap= nu se face


APATICI Rom`nii nu s-au omor`t cu firea \n fa]a fra]ilor de peste Prut, for]`nd doar pe final
Alexandru {TEFAN
stefan.alexandru@prosport.ro

ZILEI DECLARA}IA ju cat

Tricolorii au l lor e slab. Ghinionu fost c= acest meci a t televiza u,

Emil Gr=dinesc R comentator TV

Aglomera]ie la tribuna oficial=


VIP FRF a fost reprezentat= de c=tre Mircea Sandu, Adalbert Kassai [i Ionu] Lupescu, \n compania c=rora s-au aflat mai mul]i conduc=tori de club. Au v=zut meciul de la oficial= Marian Iancu (Poli Timi[oara), Cristi Borcea (Dinamo) [i Constantin Zotta (Rapid). De asemenea, a fost prezent la meci [i impresarul Victor Becali, \nso]it de c`]iva str=ini, dar [i de pre[edintele LPF, Mitic= Dragomir. Abia revenit din Italia, unde [i-a s=rb=torit ziua de na[tere, Gic= Hagi a ]inut s= fie [i el prezent la partida de asear=.

Amical la Chi[in=u \n doi-trei ani!


DORIN}+ Pre[edintele Federa]iei din Moldova, Pavel Cebanu, vrea un meci amical cu Rom`nia [i la Chi[in=u, \ns= s-a lovit de refuzul Na[ului. Ne dorim s= juc=m [i la Chi[in=u. La noi stadionul era plin la acest meci, a spus Cebanu. Mircea Sandu a precizat c= un astfel de amical ar fi posibil numai dac= va fi construit= o aren= nou=: |n doi-trei ani vor avea un stadion nou [i noi trebuie s= mergem s= juc=m m=car o dat=. ({tefania B+CANU)

Mazilu [i Mutu ne-au sc=pat de ru[inea unei remize cu Moldova, \nscriind pe finalul jocului ultimele goluri ale primei reprezentative pe arena Na]ional, \naintea demol=rii din temelii. Amicalul cu Moldova s-a n=scut din refuzul Stelei de a juca la Tiraspol, decesul poli]istului italian plus alte evenimente istorice regretabile ce ne-au separat de ai no[tri. Cu toate acestea, moldovenii n-au avut nevoie de viz= pentru a p=trunde cu curaj \n jum=tatea noastr=. Bugaiov a fost primul care a testat vigilen]a lui Coman, dup= o pas= gre[it= a lui Contra, \ns= str=jerul nostru a re]inut \n doi timpi (min. 15). Mai apoi Frunz=, unul dintre cei 12 stranieri ai lui CFR Cluj, l-a pus din nou la \ncercare pe Coman, nevoit s= resping= \n lateral (min. 30). Pe m=sura trecerii timpului, spectatorii au sanc]ionat tot mai insistent gre[elile tehnice ale rom`nilor [i jocul apatic, pigmentat doar de loviturile libere marca Mutu, prima pu]in pe l`ng= (min. 12), a doua blocat= de Pa[cenco (min. 38). |ntre ele, doar Ro[u a mai avut [ansa golului (min. 23), \ns= a b=rbierit o minge lucrat= de Mutu. Cu o garnitur= pe jum=tate schimbat= la pauz=, na]ionala noastr= a dat mai multe semne de via]=. Asta s-ar traduce printr-o posesie prelungit=, pentru c= ocazii au fost doar pe jum=tate. Coci[ a fost fad, Mutu a disp=rut la un moment dat din joc, iar Marica,

p`n= la schimbarea cu Mazilu, nici nu s-a v=zut. Barajul moldovenilor a cedat \n cele din urm= dup= o centrare a lui Nicoli]=, reluat= \n blocaj de Buga [i finalizat= de Mazilu. }inut pe teren pe toat= durata jocului, Mutu a pus capul la centrarea lui Codrea, aduc`nd scorul la propor]ii mai realiste fa]= de ce ne a[teptam de la echipa na]ional=. ROM~NIA
Sistem de joc: 4-3-3 Mazilu 76 Mutu 87 1 12 2 5 15 4 22 18 3 13 19 8 6 11 20 7 14 9 17 10 Coman (Lobon], 46) Contra Ghionea (Goian, 46) Tama[ ({t. Radu, 46) P. Marin (Pulhac, 77) Coci[ (Buga, 65) Ov. Petre (Codrea, 46) Ro[u (Ad. Cristea, 46) Fl. Petre (Nicoli]=, 46) Marica (Mazilu 57) Mutu (cpt.)

2 0
0 0
1 12 2 5 3 8 7 4 6 14 9 17 10 16 11 15

MOLDOVA
Sistem de joc: 3-4-1-2

Pa[cenco (cpt.) (Calancea, 46) Golovatenco Epureanu La[cencov G=]can Ivanov Nama[co Comolionoc (Berco, 59) }`g`rla[ (Bulgaru, 51) Frunz= (Rogaciov, 46) Bugaiov (Alexeev, 46)

Antrenor: Victor Pi]urc= Rezerve: Cartona[ galben: Ghionea (20)

Antrenor: Igor Dobrovolski Rezerve: 13. Rebeja, 18. D. Iliescu

Juc=torul meciului: Adrian Mutu Stadion: Na]ional Spectatori: 9.000 Arbitru: Alexandru Deaconu Asisten]i: Nicolae Marodin [i Adrian Vidan (to]i din Rom`nia)
Foarte slab Slab Satisf=c=tor Bun Foarte bun Excelent

NUM+RUL ZILEI

22

Spionul olandezilor, \n tribun=


Unul dintre subordona]ii lui Van Basten s-a aflat asear= pe stadion. Hans Boersma (foto), membru al Academiei Roiale de Fotbal a Olandei, a participat la ultimele trei partide ale tricolorilor [i este convins c= Rom`nia este cel mai dificil adversar din grup= pentru Olanda. Era previzibil c= juc=torii nu se vor mobiliza contra Moldovei, a[a cum ar fi f=cut-o dac= jucau cu Italia. Am pierdut ocazia de a vedea adev=rata fa]= a Rom`niei, a declarat olandezul.

Adrian Mutu a marcat asear= cel de-al 22lea gol la na]ionala Rom`niei. Gra]ie reu[itei cu Moldova, Briliantul se claseaz= pe locul 5 \n clasamentul all time al golgheterilor Rom`niei, devans`ndu-i pe Rodion C=m=taru, Dudu Georgescu, Anghel Iord=nescu [i Florin R=duciou.

Distrac]ie [i bani, numai cu Divizia Fantastic=!


Premii de peste 320.000 RON bani ghea]=!
*3,2 miliarde ROL

Cu Olanda va fi altfel
P+RERE Selec]ionerul Pi]urc= crede \n motiva]ia tricolorilor
Andrei NOURESCU
andrei.nourescu@prosport.ro

PARTICIPARE. Str`nge 10 milioane de Dolari Fantastici [i un talon de \nscriere. |n limita acestei sume cump=r= un Lot format din 3 portari, 10 funda[i, 10

mijloca[i [i 7 atacan]i din lista de 300 de fotbali[ti ce va ap=rea din 14 februarie \n ProSport. Din lotul de 30 formeaz=-]i echipa de 11 [i intr= \n joc!

Expediaz= talonul de \nscriere \mpreun= cu 10 milioane de Dolari Fantastici pe adresa: ProSport, OP 79, CP 60, Bucure[ti

Moldovenii au f=cut totul ca s= nu ia gol, m= a[teptam ca jocul lor s= fie unul de uzur=, a declarat asear= Victor Pi]urc= (foto) despre adversari. Selec]ionerul a ad=ugat c= s-a v=zut diferen]a de form= a celor care au stat \n ultimul timp, dar c= sper= ca p`n= la meciul cu Olanda s=-i aib= pe to]i tricolorii \n form= optim=. Am folosit 20 de juc=tori, a debutat bine [i Cristea, iar Mazilu a revenit cu gol, important pentru el, a mai spus Pi]urc=. El a pus jocul [ters al tricolorilor pe seama lipsei de concentrare. Este logic s= nu fie aceea[i motiva]ie ca [i cea care ar fi fost cu Italia, dar contra Olandei va fi cu totul altceva. Victor Pi]urc= a ad=ugat c= se a[tepta ca la stadion s= vin= public \n num=r mult mai mare, chiar 50-60 de mii, a \ncheiat selec]ionerul.

MEDIAFAX

Joi 8 februarie 2007

ROM~NIA 2-0 MOLDOVA

PROSPORT - ZIARUL DE SPORT NR. 1

Reac]ii dup= meci


Ne-am montat mai bine \n cea de-a doua repriz=. Important este c= am c`[tigat [i c= suntem preg=ti]i pentru meciul cu Olanda
R=zvan Coci[, Sheriff Tiraspol

Publicul ar trebui s= ne \ncurajeze mai mult [i s= nu ne taxeze la fiecare gre[eal=


Adrian Cristea, Dinamo

De unde s= [tiu eu dac= batem Olanda? Dup= meciul =sta nu avem cum s= ne d=m seama!
Mircea Sandu, pre[edinte FRF

Rom`nia mai are mult p`n= s= ajung= la valoarea na]ionalei din 94. Trebuie s= avem r=bdare, o echip= valoroas= cre[te \n timp
Gheorghe Hagi (foto, \n centru), fost interna]ional rom`n

M= bucur c= le-am pus probleme rom`nilor \n prima repriz=. Ce voiau ei, s= ne d=m la o parte? Noi am jucat la 0-0, dar, din p=cate, am pierdut!
Viorel Frunz=, Republica Moldova

PE FAZ+ Dup= ce Buga a ratat din 3 metri, Mazilu (nr. 17) a deschis scorul [ut`nd \n poarta goal=

Bogdan IORDACHE

Nu \n]eleg de ce suntem huidui]i! Publicul trebuie s= fie al=turi de noi. Nu este bine ce i s-a \nt`mplat lui Contra
Florentin Petre, }SKA Sofia

P+ZIT Adrian Mutu (\n galben) nu a sc=pat de atacurile dure ale oaspe]ilor

Era altfel cu Italia


INTERVIU / ADRIAN MUTU Rom`nul pune evolu]ia mai pu]in conving=toare pe seama faptului c= adversarul nu i-a motivat
Dorinel ARTENE
dorinel.artene@prosport.ro

Dup= o lung= perioad= \n care a refuzat dialogul cu presa, Adrian Mutu [i-a exprimat public concluziile dup= amicalul de asear=. Cum a fost meciul? Un test util, am \ncercat s= juc=m a[a cum ne-a cerut nea Pi]i [i, chiar dac= nu am rupt gura t`rgului, important e c= am ob]inut victoria pe care ne-am dorit-o. Noi ne-am propus s= juc=m cu determinare, dar altfel te mobilizezi contra campionilor mondiali dec`t \mpotriva Moldovei. Era bine dac= jucam acum cu Italia, aflam [i noi cam pe unde suntem cu preg=tirea \naintea meciului cu Olanda.

Suporterii l-au huiduit pe Contra... E p=cat ce s-a \nt`mplat cu Cosmin. Sunt con[tient c= publicul rom`n e mai sensibil, dar nu e corect c= a reac]ionat a[a. Trebuie s= ne g`ndim c= el are 56 de selec]ii la na]ional= [i la fiecare meci a dat tot ce a avut mai bun. Era foarte sup=rat, mai ales c= tat=l lui are [i ceva probleme de s=n=tate. Eu m= a[teptam s= m= \njure [i pe mine, dar mi-am zis c=, dac= dau un gol, o s= fiu apreciat [i voi sc=pa de \njur=turi. Suntem preg=ti]i pentru Olanda? Am acumulat destul= experien]= ca s= putem face meciuri bune indiferent de numele adversarilor. Sunt ferm convins c= vom face un rezultat bun \n Olanda [i nu m-ar deranja s= juc=m la Bucure[ti \n retur, dar nu depinde de mine decizia aceasta.

Lucian CRE}U

AMICAL

Joi 8 februarie 2007

Nu mai vin la na]ional=


Dorinel ARTENE
dorinel.artene@prosport.ro

SCANDAL Fluierat de spectatori, Contra a vrut s= ias= de pe teren, dar ceilal]i tricolori au reu[it sa-l fac= s= se r=zg`ndeasc=. Mai mult, Tama[ a plecat de la stadion \nainte de finalul partidei tot din cauza publicului
La \nceputul partidei cu Moldova, fanii i-au repro[at tehnicianului Victor Pi]urc= neconvocarea lui George Og=raru, dar [i faptul c= \n locul juc=torului lui Ajax a fost preferat Contra. Las=-ne cu Contra, b=i Pi]urc=, de-aia nu vine lumea la meci!, i-au strigat cei prezen]i la stadion selec]ionerului. |n minutul 21, la o centrare gre[it=, Cosmin Contra a fost taxat prompt de suporteri, care l-au huiduit c`teva minute pe fotbalistul lui Getafe. La finalul partidei, funda[ul dreapta a dezv=luit c= a vrut s= ias= de pe teren de ciud= c= era \njurat. TVR 1 i-a luat o declara]ie \n exclusivitate imediat dup= meci juc=torului de la Getafe. Nu mai vin la na]ional=. Aici \n Rom`nia presa este cea care face echipa la na]ional=, a r=bufnit el. |n vestiar, se pare c= el a \nceput s= pl`ng=, spun`nd c= tat=l s=u are probleme medicale, iar publicul \l \njur= pe nedrept. Mutu [i ceilal]i colegi l-au \ncurajat [i l-au f=cut s= se r=zg`ndeasc=. Vizavi de acest incident, Mircea Sandu a declarat: Cei care l-au \njurat pe Contra cred c= erau steli[ti, mai ales c= a dat acele declara]ii care-l vizau pe Og=raru (n.r. - c`te selec]ii are el la na]ional=? - l-a ironizat Guri]= pe l=ncier). Nu trebuia s= spun= a[a ceva despre Og=raru. E un juc=tor valoros [i pot deveni oric`nd colegi. Dac= pre[edintele Federa]iei Rom`ne de Fotbal l-a criticat pe juc=tor pentru acele afirma]ii, ceilal]i fotbali[ti de la lot au f=cut front comun cu fotbalistul rom`n de la Getafe. Contra n-a fost singurul juc=tor al na]ionalei care a fost apostrofat de spectatori. Gabriel Tama[ a acuzat [i el profund r=ceala publicului [i, foarte nervos, a plecat de la stadion \nainte ca meciul cu Moldova s= se fi \ncheiat!

Lucian CRE}U

SCHIMBARE Guri]= (\n dreapta) s-a r=zg`ndit \n privin]a retragerii c`nd a v=zut c= ceilal]i juc=tori \l \ncurajeaz=

Aici nu sunt suporteri care s= vin= s= ne \ncurajeze sau s= ]in= cu echipa na]ional=. Este penibil ce s-a \nt`mplat cu Contra
Ionu] Mazilu, atacant Rapid

Dac= nu rezi[ti c`nd e[ti \njurat, te duci la m=n=stire. Dac= e[ti vedet=, \]i asumi [i riscul =sta [i trebuie s= faci fa]= presiunii publicului
Mitic= Dragomir, pre[edinte LPF

Reac]ia celor care l-au fluierat pe Cosmin Contra e fireasc=, deoarece sunt instiga]i de unele ziare, care \l vor pe Og=raru
Victor Pi]urc=, selec]ioner Rom`nia

Mutu, singurul sur`s al lui Pi]i


ANALIZ+ Desemnat c=pitan \n lipsa lui Chivu, atacantul Fiorentinei [i-a confirmat \nc= o dat= clasa
Dorinel ARTENE
dorinel.artene@prosport.ro

PLUSURI
Adrian Mutu Ionu] Mazilu Daniel Coman Paul Codrea Mugurel Buga B=nel Nicoli]=

Partida cu Moldova a fost ultima repeti]ie pentru Pi]urc= \nainte de jocul cu Olanda, din 24 martie. Selec]ionerul ar putea face c`teva modific=ri \n echip= pentru meciul cu batavii. Portar. Dani Coman a avut c`teva interven]ii reu[ite \n prima repriz= [i porne[te cu prima [ans= pentru titularizare. Intrat dup= pauz=, Lobon] nu a avut ocazia s= se remarce. Funda[i. Lent [i neinspirat pe faza ofensiv=, pierz`nd de multe ori timpi pre]io[i \nainte s= centreze, Contra nu a avut \ns= probleme \n ap=rare, fiind favorit pentru titularizare [i \n jocul cu batavii. |n centrul defensivei s-a cunoscut lipsa c=pitanului Chivu, care \[i va relua locul \n partida cu Olanda. Tama[ [i Ghionea nu s-au sincronizat [i s-au \ntrecut \n gafe. |nlocuitorii lor dup= pauz=, Dorin Goian [i {tefan Radu, au ar=tat mai mult= siguran]=, dar au profitat [i de faptul c= cei mai periculo[i atacan]i ai oaspe]ilor fuseser= \nlocui]i. Pe flancul st`ng, Petre Marin s-a achitat onorabil de sarcini, \ns= duelul cu forma]ia lui Van Basten \l va prinde mai mult ca sigur pe Ra] pe teren. Mijloca[i. F=r= inventivitate, mobilitate [i precizie, Coci[ a fost unul dintre cei mai slabi tricolori. Accidentarea lui Dic= \l las= \ns= aproape f=r= concurent. Rigid [i apatic, Ovidiu

Petre nu a reu[it s= asigure cursivitate jocului periclitat= de Mazilu, \n ciuda golului reu[it ieri la mijlocul terenului, dar s-a remarcat la de rapidist. Omul num=rul unu al na]ionalei [i capitolul recuper=ri. Revenirea lui R=doi \i \n meciul cu Moldova, Mutu a f=cut de toate amenin]= serios postul, la fel ca [i forma bun= asear=. A fugit, a driblat, a [utat, a \nscris [i chiar pe care o traverseaz= Codrea, dovedit= [i \n a lovit, fiind principala speran]= a lui Pi]urc= meciul de asear=. Lipsa de jocuri \n picioare s-a pentru meciul cu echipa lui Van Basten. v=zut la Ro[u, care nu a mai fost juc=torul surpriz= din meciul cu Bulgaria, nereu[ind s=-[i ajute nici colegii din atac, nici pe cei din ap=rare. La fel ca \n cazul lui Coci[, postul s=u este unul acoperit deficitar la na]ional=, ceea ce \i acord= totu[i prima [ans= de a juca la Rotterdam. Atacan]i. Florentin Petre a D. Coman alergat la fel de mult ca \ntotdeauna, dar i-au lipsit realiz=rile. Nici conlucrarea Ra] Contra cu Contra nu a mai Tama[ (P. Marin) Chivu func]ionat ca alt=dat=. (Ghionea) |nlocuitorul s=u, Nicoli]=, a dat centrarea la primul R=doi gol, dar favorit pentru (Ov. Petre) titularizare r=m`ne Ro[u Coci[ Piticul. O mare dezam=gire a fost Marica, eroul din meciul cu Spania fiind Fl. Petre Mutu Marica practic inexistent pe teren, dar e greu de crezut c= pozi]ia sa |n parantez= sunt trecu]i fotbali[tii care au jucat ieri cu Moldova \n echip= poate fi

Echipa probabil= cu Olanda

CONFIRM+RI
Petre Marin Ovidiu Petre Dorin Goian Radu {tefan Bogdan Lobon] Cosmin Contra Cristian Pulhac Adrian Cristea

Gabriel Tama[ Sorin Ghionea R=zvan Coci[ Lauren]iu Ro[u Florentin Petre Ciprian Marica

MINUSURI

Joi 8 februarie 2007

ROM~NIA 2-0 MOLDOVA

PROSPORT - ZIARUL DE SPORT NR. 1

INFO PLUS
FRA}I Moldoveanul T\g\rla[ (aici \n duel cu debutantul Adrian Cristea, \n galben) vrea cet=]enie rom`n=

Au militat pentru libertate

PROTEST Disputarea meciului amical le-a oferit suporterilor moldoveni oportunitatea de a-[i exprima dorin]a de libertate. Pe tot parcursul partidei, ei au afi[at bannere cu mesaje precum: Basarabia liber=, S`ngele ap= nu se face sau Pierdut milioane de rom`ni. De[i num=rul moldovenilor din tribune nu a fost foarte mare, cei mai mul]i dintre ei s-au prezentat la stadion cu steaguri tricolore [i au c`ntat imnul Rom`niei \naintea meciului. (Roxana LUPEA)
Bogdan IORDACHE

5.000 de spectatori au fost pe stadion

Se vor comunitari!
STRATAGEM+ Juc=torii de peste Prut [i-au depus actele pentru cet=]enia rom`n=
Constantin RADU
constantin.radu@prosport.ro

SUPORTERI De[i biletele pentru partida de ieri au fost puse \n v`nzare cu doar c`teva ore \nainte de \nceperea meciului, pe stadion s-au aflat aproximativ 5.000 de suporteri. Pre]ul tichetelor nu a fost deloc unul prohibitiv, la tribuna a doua un bilet cost`nd 10 RON, iar la peluze 5 RON. Un alt avantaj pentru fanii echipei na]ionale a fost [i vremea, la ora disput=rii meciului afar= fiind o temperatur= de aproximativ 12 grade celsius. ({tefania B+CANU)

Bogdan COROAM+
bogdan.coroama@prosport.ro

Din oportunism, mai mul]i fotbali[ti din garnitura primei reprezentative a Republicii Moldova vor s= ob]in= cet=]enia rom`n=. Motivul? Rom`nia este deja \n Uniunea European=, iar statutul de juc=tor comunitar le-ar aduce mai multe avantaje, cum ar fi transferul mai u[or de la o echip= la alta, contracte mai bune [i c`[tiguri financiare semnificative. Radu Rebeja este unul dintre fotbali[tii Republicii Moldova care vor s= devin= rom`ni. Rebeja a fost declarat cel mai bun juc=tor al Moldovei \n 2006 [i este titular incontestabil la FC Moscova. El spune c= a f=cut deja demer-

surile necesare pentru a primi cet=]enia rom`n= [i c= aceast= practic= a devenit o tendin]= \n r`ndul juc=torilor din Moldova. Foarte mul]i din lotul nostru [i-au depus actele [i, chiar dac= nu doresc s= declare, ei vor s= devin= rom`ni. Eu mi-am depus actele, doar c= Federa]ia Moldoveneasc= de Fotbal nu se implic=, a declarat funda[ul echipei FC Moscova.

am avut str=bunii de-aici, din Rom`nia. La na]ional= sunt mul]i care [i-au depus actele, doar c= se feresc s= spun=. Fire[te, statutul de juc=tor comunitar ne va asigura o via]= mai bun= dec`t cea din Moldova, a punctat mijloca[ul moldovenilor.

Calancea, fratele campionului mondial


RUDE Portarul na]ionalei Republicii Moldova, Nicolai Calancea, este fratele mult mai cunoscutului Valeriu Calancea, multiplu campion mondial de haltere. Nicolai are 20 de ani [i ap=r= buturile forma]iei Zimbru Chi[in=u. Este un fan declarat al echipei Steaua Bucure[ti, la care sper= s= joace \n cur`nd. Portarul mai are o sor= [i [ase fra]i, dintre care doar doi au avut de-a face cu fotbalul.

Le e fric= s= recunoasc=
{i debutantul la na]ionala de peste Prut, Igor }\g\rla[, vrea s= devin= rom`n. El este considerat unul dintre cei mai talenta]i tineri din Moldova. Are 22 de ani [i joac= \n Ucraina, la Metalurg Zaporojie. |n [ase luni voi fi rom`n. At`t mi s-a spus c= va dura procedura p`n= c`nd voi primi cet=]enia. Eu

Nu numai juc=torii din Moldova vor s= fie cet=]eni rom`ni, ci [i oamenii de r`nd. Fotbali[tilor le-ar aduce anumite privilegii, \ns= tot valoarea \[i va spune cuv`ntul
Florin Prunea, director Rela]ii Interna]ionale FRF

Cum este la noi?


|nc= din ianuarie 2007 FRF a dat libertate cluburilor din Rom`nia s= transfere nelimitat juc=tori comunitari, \ns= a restr`ns num=rul extracomunitarilor la numai cinci. Pentru c= Republica Moldova nu face parte din UE, fotbali[tii de peste Prut vor fi din ce \n ce mai pu]in dori]i \n ]=rile integrate. |n Liga I, doar moldoveanul Viorel Frunz= joac= la CFR Cluj.

Italia, zguduit= de scandaluri


|n Italia a existat un adev=rat scandal legat de juc=torii extracomunitari, \n special brazilieni [i argentinieni, care, motiv`nd c= au desceden]i de origine italian=, au putut ob]ine statutul de juc=tori comunitari. Nu toate manevrele au avut sor]i de izb`nd=, dovad= fiind cazul pa[apoartelor false, cu uruguayanul Recoba [i argentinianul Veron \n prim-plan.

Banner \mpotriva violen]ei \n sport


MANIFEST C`nd au intrat pe teren, cele dou= echipe au ridicat un banner pe care era scris: Nu huliganilor pe stadioane, da suporterilor adev=ra]i!. Demersul a fost ini]iat de FRF pentru a atrage aten]ia asupra violen]elor care au avut loc \n Italia. Tot \n debutul partidei a fost ]inut [i un moment de reculegere, \n memoria poli]istului decedat \n Catania.

Nemul]umit de joc
TINERET S=ndoi nu dore[te s= r=m`n= cu amintirea rezultatului
Mihai OPREA
mihai.oprea@prosport.ro

Dup= ce, mar]i sear=, Rom`nia s-a impus \n fa]a Moldovei cu scorul de 2-0, selec]ionerul Emil S=ndoi (foto) nu le repro[eaz= juc=torilor dec`t primele 25 de minute. |n general a fost un meci bun, dar \n prima parte a partidei nu s-a jucat a[a cum pl=nuisem, ceea ce m-a deranjat destul de mult, a declarat S=ndoi. Nu au ap=rut mari modific=ri \n primul 11, majoritatea fotbali[tilor fiind aceia[i ca [i \n meciul cu Grecia. |ncep`nd cu repriza a doua, am f=cut toate schimb=rile pentru a le da mai multor juc=tori [ansa s= evolueze \n tricoul na]ionalei, sus]ine S=ndoi. Marcatorii celor dou= goluri ale Rom`niei au fost Valentin Simion, \n minutul 53, iar zece minute mai t`rziu Hristu Chiacu, care a \nscris pentru 2-0.

PROSPORT

ADVERSARI PRELIMINARII EURO 2008


SIMPATIE Bojinov (\n alb) \l respect= pe Mutu, juc=tor pentru care a fost dat la schimb de Fiorentina la Juventus

Joi 8 februarie 2007

FOTBAL EXTERN
Bulgaria, \nc= o victorie \n Cipru

SUCCES Bulgaria, adversara Rom`niei \n Grupa G a preliminariilor pentru Euro 2008, a c`[tigat turneul amical din Cipru, \nving`nd \n final= na]ionala-gazd=, cu scorul de 3-0. Golurile echipei preg=tite de Hristo Stoicikov au fost marcate de Dimit=r Berbatov (foto), \n minutele 45 [i 87, primul din penalty, [i de Georgiev (68). |n primul joc al acestei competi]ii, Bulgaria \nvinsese cu 2-0 reprezentativa Letoniei. (Bogdan COROAM+)

Vogts, selec]ionerul Nigeriei p`n= \n 2010


NUMIRE Tehnicianul german Berti Vogts a anun]at oficial ieri c= a semnat un contract p`n= \n 2010 cu na]ionala Nigeriei, av`nd ca obiective calificarea la Campionatul Mondial din acel an, dar [i participarea la Cupa Africii din 2008. El a asistat [i la partida amical= de la Londra, cu Ghana, pierdut= \ns= de elevii s=i cu 1-4. Vogts a mai condus na]ionalele Germaniei, Kuwaitului [i Sco]iei, cu prima cucerind titlul european \n 1996.
PUBLICITATE

BULGARIA Juc=torii Ki[i[ev [i Bojinov vorbesc frumos despre na]ionala Rom`niei, \n schimb selec]ionerul Hristo Stoicikov r=m`ne un m=sc=rici
Adrian EPURE (Limassol)
adrian.epure@prosport.ro

Hristo Stoicikov nu [i-a schimbat atitudinea fa]= de Rom`nia nici \n 2007. Dup= ce \n urm= cu jum=tate de an i-a jignit pe jurnali[tii rom`ni afla]i la Constan]a, [i de aceast= dat= a tratat cu sictir \ntreb=rile legate de na]ionala lui Pi]urc=. A f=cut un gest de lehamite c`nd a aflat c= la conferin]a de pres= care a precedat partida cu Letonia se afl= [i reprezentan]i ai presei rom`ne, dup= care a dat un r=spuns ironic la \ntrebarea Ce [anse crede]i c= are Rom`nia \n partida cu Olanda?. Nulev!, a fost r=spunsul bulgarului. Spre deosebire de antrenorul lor [i de vedeta Dimit=r Berbatov, care a refuzat, de

asemenea, orice dialog, funda[ul Radostin Ki[i[ev [i atacantul Valeri Bojinov au acceptat cu pl=cere s= discute despre adversara lor din preliminariile Euro 2008. Ca s= pute]i ob]ine un rezultat bun \n meciul cu Olanda, \n primul r`nd trebuie s= p=stra]i tabela imaculat= [i s= fi]i aten]i \n ap=rare. Toat= lumea [tie c= Van Basten are atacan]i foarte puternici, a declarat Ki[i[ev, care crede c= at`t Rom`nia, c`t [i Bulgaria au acelea[i [anse de a merge la turneul final. Olanda e cea mai bun=, pentru c=, indiferent de c`t de des schimb= juc=torii, are foarte mul]i tineri de valoare, a spus bulgarul. Bojinov a precizat la r`ndul s=u: Ave]i o echip= frumoas=, iar Mutu este un mare juc=tor. Cu toate acestea, eu cred c= Bulgaria este mai puternic=.

L-a sus]inut pe Sandu


INTERVIU / BORISLAV MIHAILOV Pre[edintele Federa]iei Bulgare de Fotbal spune c= a fost de partea rom`nului la UEFA
Borislav Mihailov (foto) a urm=rit partida cu Letonia de la masa presei, \mpreun= cu ziari[tii bulgari. Rom`nia vrea s= c`[tige la Sofia... Mai e mult p`n= la acel joc, \nainte de asta at`t voi, c`t [i noi avem de sus]inut alte partide importante. Grupa nu este deloc u[oar=. Cum vede]i [ansele de calificare ale Bulgariei comparativ cu ale noastre? Eu cred c= sunt egale. Cred c= se pot califica am`ndou=, oricum va fi o lupt= aprig= pentru a ocupa la final unul din primele dou= locuri. Ce crede]i despre alegerea lui Mircea Sandu \n Comitetul Executiv al UEFA? Sunt bun prieten cu domnul Sandu, sunt foarte bucuros [i chiar l-am sus]inut cu pl=cere pentru a ocupa aceast= pozi]ie. Am v=zut \n meciul cu Letonia o echip= a Bulgariei nou=, mult schimbat=... Nu este chiar a[a, Berbatov nu a evoluat, iar \n plus avem foarte mul]i juc=tori accidenta]i. De aceea am deplasat un lot de 22 de fotbali[ti, cu mul]i tineri printre ei. Un pronostic la meciul Olanda - Rom`nia? Remiz=, ce altceva?

EPA

Cosmin MO}EI Limassol

Ne dau sfaturi

Joi 8 februarie 2007

ADVERSARI PRELIMINARII EURO 2008

PROSPORT - ZIARUL DE SPORT NR. 1

Mut=ri c`[tig=toare
VALOARE Rezervele Babel [i Sneijder au decis rezultatul cu Rusia, olandezii c`[tig`nd p`n= la urm= cu 4-1
SPECTACOL Duelul dintre Kuyt (\n portocaliu) [i Alexei Berezu]ki reflect= diferen]a dintre cele dou= echipe. Olanda a fost net superioar=

OLANDA - RUSIA 4-1

C=t=lin PARFENE
catalin.parfene@prosport.ro

Selec]ionerul olandez Marco van Basten a trebuit s= \nceap= partida amical= de ieri cu Rusia cu o formul= experimental=, for]at de numeroasele indisponibilit=]i din lot. |n defensiv= a reap=rut, dup= aproape doi ani, Wilfred Bouma, \n vreme ce v`rf \mpins a fost golgheterul lui Celtic Glasgow, Vennegoor of Hesselink, sus]inut de Van der Vaart [i Kuyt. Surprinz=tor, Huntelaar [i Sneijder au fost doar rezerve, \n condi]iile \n care accidenta]ii Van Persie [i Robben nu au putut fi folosi]i. Gazdele au debutat \n for]=, dar \n minutul 12 o eroare a portarului Stekelenburg \i putea aduce pe ru[ii lui Guus Hiddink \n avantaj. Cea mai mare ocazie a meciului le-a apar]inut oaspe]ilor, \n minutul 61, c`nd Stekelenburg a scos [utul lui Kolodin. Schimb=rile de la pauz= au avut \ns= efectul scontat de Van Basten, nou-intra]ii Babel (68) [i Sneijder (71) ridic`nd scorul la 2-0 \n doar patru minute. Chiar dac= Bistrov a redus din diferen]= (76), o lovitur= de cap a lui Mathijsen (80) [i un penalty transformat de Van der Vaart (89) au stabilit scorul final de 4-1 pentru portocala mecanic=. Marco van Basten a folosit urm=toarea formul=: Stekelenburg - Jaliens, Mathijsen, Bouma, Van Bronckhorst - Landzaat (46 Sneijder), De Jong (63 Mendes da Silva), Seedorf (78 De Cler) - Van der Vaart, Vennegoor of Hesselink (78 Huntelaar), Kuyt (46 Babel).
PUBLICITATE

AFP

IRAN - BELARUS 2-2

Aproape de victorie
GHINION Na]ionala Belarusului a remizat cu Iran, fiind egalat= la doi doar spre finalul meciului, \n minutul 88
C=t=lin PARFENE
catalin.parfene@prosport.ro

Belarusul lui Yuri Puntus (foto) s-a deplasat p`n= la Teheran pentru a-[i m=sura for]ele cu reprezentativa Iranului, prezent= la turneul final al Campionatului Mondial din vara anului trecut. |n prima repriz= a partidei de ieri, ex-sovieticii nu au avut nici m=car un [ut la poarta gazdelor, singura \ncercare notabil= apar]in`nd lui Kutuzov, care a trimis pe l`ng=. Iranienii au dominat copios \nc= din start, de[i le lipseau vedetele din Bundesliga, Hashemian, Mahdavikia [i Ali Karimi, [i \n minutul 6 aveau deja 1-0, dup= golul v`rfului Khatibi. |n repriza secund=, beneficiind [i de noroc, bieloru[ii au \nscris foarte repede dou= goluri prin nou-intratul Viaceslav Hleb, fratele mai mic al vedetei lui Arsenal. |n lipsa accidentatului Aleksander, Hleb junior a fost omul decisiv al na]ionalei. Atacantul legitimat la FBK Kaunas, \n Lituania, a marcat \n minutele 53 [i 59 [i se p=rea c= adversarii no[tri din grupa de calificare vor ob]ine o victorie de prestigiu. Dar, spre final,

Rajabzadeh a punctat pentru 2-2 (88), relu`nd cu capul dup= un corner, iar \n prelungiri, Rezaei, funda[ul lui AS Livorno, a avut dou= mari ocazii, rezolvate de defensiva bielorus=. Rom`nia va juca \mpotriva na]ionalei Belarusului, \n preliminariile pentru Euro 2008, \n deplasare pe data de 8 septembrie.

Albania a pierdut, Slovenia a \nvins


Albania nu a putut ]ine pasul cu Macedonia \n amicalul disputat la Tirana. Gazdele s-au v=zut conduse \nc= din minutul 32, c`nd Sasha Ristic a \nscris golul ce a adus na]ionala Macedoniei \n avantaj. Alte [ase ocazii bune de gol [i o bar=, tot \n dreptul oaspe]ilor, au fost fazele care au animat prima repriz=. Dup= pauz=, gazdele au \ncercat s= revin= \n meci, dar nu au putut schimba nimic pe tabela de marcaj. {i Slovenia, o alt= adversar= a Rom`niei din preliminariile Campionatului European, a disputat asear= un meci amical, \n compania Estoniei. Elevii lui Branko Oblak s-au impus la limit=, scor 1-0, gra]ie golului marcat de Lavric, \n minutul 33, din penalty. |ntr-o alt= \nt`lnire, Luxemburg a trecut cu 2-1 de Gambia, dup= ce africanii au condus cu 1-0.

PROSPORT

MECIURI AMICALE
FRAN}A - ARGENTINA 0-1

Joi 8 februarie 2007

INFO PLUS
Sylva a c=l=torit 8.000 km degeaba
CONFUZIE Federa]ia din Senegal a uitat s=-[i anun]e doi juc=tori de schimbarea locului de disputare a partidei amicale pe care ]ara lor urma s= o sus]in= ieri. Tony Sylva, portarul lui OSC Lille, s-a deplasat 8.000 km pe traseul Lille - Dakar pentru a afla c= partida se va juca la Rouen, \n Fran]a, cu Benin, \n loc de Angola. Distan]a dintre Lille [i Rouen este de doar 500 km. Clubul francez nu l-a mai l=sat pe Sylva la na]ional=. La fel a p=]it [i El-Hadji Diouf, juc=torul lui Bolton. (Bogdan
COROAM+)

Executa]i la Paris
LEC}IE |n prima partid= de preg=tire a anului, vicecampioana mondial= Fran]a a fost \nvins= pe teren propriu de Argentina, cu scorul de 1-0
Alin BUFNIL+
alin.bufnila@prosport.ro

REZULTATE / PREL. CE 2008


GRUPA D SAN MARINO IRLANDA (Marani 86 / Kilbane 49, Ireland 90) 1-2

REZULTATE / MECIURI AMICALE


AUSTRALIA DANEMARCA (Emerton 85 / Tomasson 5 [i 38, Jensen 28) GRECIA COREEA DE SUD (Chun Soo 78) 1-3 0-1

NIGERIA GHANA 1-4 (Taiwo 85 pen. / Kingston 61, Muntari 70 [i 90, Agogo 81) CHINA KAZAHSTAN 2-1 (Han Peng 33 pen., Li Jinyu 50 / Suiumagambetov 16) IRAN BELARUS 2-2 (Khatibi 6, Rajabzadeh 88 / Viaceslav Hleb 53 [i 60) ALBANIA MACEDONIA (Ristic 32) LETONIA UNGARIA (Priskin 30 [i 52) ISRAEL UCRAINA (Badeer 36 / Kalinicenko 73) GEORGIA TURCIA (Siradze 75) 0-1 0-2 1-1 1-0

MALTA AUSTRIA 1-1 (Agius 8 / Ivanschitz 48) EGIPT SUEDIA 2-0 (Zaki 44, Fathi 88) GERMANIA ELVE}IA 3-1 (Kuranyi 8, Gomez 20, Frings 66 / Streller 72) CROA}IA NORVEGIA 2-1 (Petric 26, Modric 38 / Moen 86) SLOVENIA ESTONIA 1-0 (Lavric 33 pen.) OLANDA RUSIA 4-1 (Babel 68, Sneijder 71, Mathijsen 80, Van der Vaart 89 pen. / Bistrov 76) POLONIA SLOVACIA 2-2 (Zewlakow 48, Matusiak 78 / Jakubko 1, Skrtel 45) LUXEMBURG GAMBIA 2-1 (Joachim 65, Sagramola 83 / Jarjue 15) MAROC TUNISIA 1-1 (Chamakh 29 / Jemaa 64 pen.) BELGIA CEHIA 0-2 (Koller 6, Kulic 75) ANGLIA SPANIA 0-1 (Iniesta 63) FRAN}A ARGENTINA 0-1 (Saviola 15)
PUBLICITATE

Primele dou= meciuri ale lui Alfio Basile pe banca na]ionalei s-au soldat cu tot at`tea \nfr`ngeri, 0-3 cu Brazilia [i 1-2 cu Spania, astfel c= partida de pe Stade de France a reprezentat un prilej de a schimba impresia proast= din jocurile precedente. 77.000 de spectatori au ]inut s= fie prezen]i la primul amical al coco[ilor din acest an, a[tept`ndu-se la un succes al elevilor lui Domenech. |nceputul le-a dat speran]e, francezii atac`nd careul lui Abbondanzieri. |ns= riposta a fost dur=. Argentinienii au deschis scorul \n minutul 15, dup= o faz= \n care cuplul de atac Saviola Crespo s-a jucat cu ap=rarea coco[ilor. Undoi \ntre v`rfurile lui Alfio Basile, Crespo a [utat, Coupet a respins, iar Saviola a \mpins mingea \n plas=. A fost prima reu[it= a sudamericanilor \mpotriva Fran]ei dup= aproape 29 de ani, ultimul gol fiind semnat de Daniel Passarella, pe 6 iunie 1978, la Campionatul Mondial. P`n= la pauz=, cele dou= combatante

au avut o evolu]ie lipsit= de imagina]ie, \nceat= [i plictisitoare. Argentinienii au controlat [i debutul p=r]ii secunde, jocul lor de pase impresion`nd asisten]a. Ultimul sfert de or= al partidei a \nsemnat o presiune constant= a trupei lui Domenech, dar nici m=car introducerea lui Anelka [i Djibrill Cisse nu a adus ceva nou \n atacul francezilor. S-a terminat 1-0 pentru Argentina, un succes pe deplin meritat pentru fantezi[tii sud-americani. Roberto Ayala, c=pitanul oaspe]ilor, a evoluat pentru a 107-a oar= \n tricoul reprezentativei, devenind juc=torul cu cele mai multe selec]ii pentru sud-americani. FRAN}A 0 1 ARGENTINA

Coupet Sagnol (46 Clerc), Squillaci, Escude, Abidal Ribery, Vieira, Makelele (87 Cisse), Malouda (46 Govou) Henry, Trezeguet (71 Anelka) Antrenor: Raymond Domenech

Abbondanzieri Burdisso, Ayala, Gabriel Milito, Heinze Javier Zanetti, Lucho Gonzalez (77 Gutierrez), Gago, Cambiasso Saviola (81 Aguero), Crespo (77 Diego Milito) Antrenor: Alfio Basile Saviola 0-1 15

DEZAM+GITOR Ribery (dreapta) nu s-a descurcat \n fa]a lui Heinze

Stadion: Stade de France

Arbitru: Damir Skomina (Slovenia)

Au uitat gustul victoriei


AMICAL Brazilia nu a mai c`[tigat \n fa]a Portugaliei din 1989, c`nd s-a impus acas= cu 4-0
C=t=lin PARFENE
catalin.parfene@prosport.ro

Portugalia, condus= de pe banc= de Luiz Felipe Scolari, a reu[it a doua victorie consecutiv= \n fa]a Braziliei, impun`ndu-se cu scorul de 2-0 pe Emirates Stadium din Londra. Aproape 60.000 de spectatori au asistat la acest meci al orgoliilor, al c=rui deznod=m`nt a reprezentat primul e[ec din cariera de selec]ioner a lui Dunga, instalat la na]ionala carioca \n iulie 2006. Brazilienii, f=r= Ronaldinho, au \nceput partida \ntr-o formul= experimental=, cu Fred

[i Rafael Sobis titulari \n atac. Cel din urm= a avut interven]ii foarte bune \n defensiv=, iar cea mai mare ocazie a meciului a apar]inut funda[ului Lucio. Sud-americanii au cedat \n final, c`nd rezervele lui Scolari s-au dovedit a fi mult mai inspirate dec`t cele ale lui Dunga. Nou-intratul Simao Sabrosa (82) [i Ricardo Carvalho (90), dup= o pas= a lui Hugo Viana, [i el introdus \n repriza secund=, l-au \nvins pe Helton, titularul de conjunctur= din poarta Braziliei, [i au stabilit scorul final de 2-0. Sud-americanii nu se reg=sesc \n partidele disputate \mpotriva Portugaliei, ultima victorie

a lor consum`ndu-se \n urm= cu 18 ani, 4-0 pe teren propriu. Dezam=git de rezultat, antrenorul Braziliei a spus c= se simte frustrat din cauza \nfr`ngerii, dar a ad=ugat c= nu are nicio problem= cu Ronaldinho, a[a cum scriau unele ziare. Patru juc=tori de la Benfica, viitoarea adversar= a lui Dinamo din Cupa UEFA, au evoluat pe Emirates: Luisao la brazilieni, Petit, Nuno Gomes [i Simao Sabrosa la portughezi. |n asisten]= s-a aflat [i Txiki Beguiristain, directorul tehnic de la FC Barcelona venind la Londra pentru a discuta cu agentul lui Cristiano Ronaldo transferul lusitanului la clubul catalan.

INFERIOR Gerrard (la p=m`nt) a trebuit s= se recunoasc= \nvins \n fa]a lui Silva

EPA

Joi 8 februarie 2007

MECIURI AMICALE / ITALIA

PROSPORT - ZIARUL DE SPORT NR. 1

\n nocturn=!
SERIE A Guvernul a hot=r`t s= interzic= disputarea partidelor la lumina reflectoarelor de teama producerii de noi incidente
Sorin DUMITRESCU
sorin.dumitrescu@prosport.ro

Executivul din Italia a decis ca Serie A s= re\nceap= \n acest weekend, dar a luat m=suri drastice pentru a spori securitatea pe stadioanele din Peninsul=. Cea mai important= decizie a fost ca niciun meci s= nu se mai joace seara. Actele de violen]= de la Catania, \n urma c=rora [i-a pierdut via]a poli]istul Filippo Raciti, determin= guvernul s= se implice \n fotbal [i s= oblige forurile responsabile cu organizarea competi]iilor interne, respectiv federa]ia [i liga, s= ia m=suri de securitate sporite. Prima dintre aceste m=suri, cerut= insistent de guvern, afecteaz= grav interesele televiziunilor. Se dore[te interzicerea disput=rii partidelor la lumina reflectoarelor. |ntreaga etap= trebuie s= aib= loc \ncep`nd cu ora 16:00, ora Rom`niei. Cel pu]in a[a ar putea sta lucrurile pentru acest weekend. Vicele milanez Adriano Galliani (foto) a venit cu o alt= propunere, respectiv aceea privind accesul pe stadioane, \n special pe San Siro, doar pentru suporterii cu abonamente,

\ntruc`t, dac= ace[tia comit vreo abatere, sunt u[or de identificat. |n paralel continu= [i ancheta pentru stabilirea vinova]ilor de moartea lui Raciti. Au fost re]inu]i, pe baza unor \nregistr=ri video, patru minori, considera]i suspec]i, unul dintre ei lovindu-l, dup= cum arat= imaginile, pe un poli]ist cu o chiuvet=.

Deciziile luate ieri-sear= de guvern


toat= luna februarie se va juca numai la lumina zilei; unde se consider= c= stadioanele mai au nevoie de lucr=ri pentru un sistem de securitate perfect, se va juca doar cu por]ile \nchise; stop v`nz=rii biletelor \n bloc pentru echipele vizitatoare, o persoan= are dreptul s= cumpere maximum zece bilete (amenzi \ntre 10.000- 150.000 euro); interdic]ie accesului pe stadioane pe termen de [apte ani pentru persoanele aflate \n eviden]a poli]iei din cauza violen]elor din sport; m=rirea de la 36 la 48 de ore a termenului de arestare pe baza probelor video ale huliganilor; \mp=r]irea responsabilit=]ii \ntre suporteri [i cluburi, care nu mai au voie s= sprijine \n niciun fel deplasarea tifosilor; m=rirea pedepsei de la 5 la 15 ani pentru cei care se opun for]elor de ordine.

SPECIAL Cristiano Ronaldo (\n st`nga) s-a distrat cu ap=rarea sudamericanilor de c`te ori a avut ocazia

EPA

Greu f=r= titulari


E{EC Lipsit= de aportul c`torva piese de baz=, echipa c`rpit= a Angliei s-a \nclinat pe Old Trafford \n fa]a Spaniei, scor 0-1
C=t=lin PARFENE
catalin.parfene@prosport.ro

Meciul de pe Old Trafford a fost o \nfruntare \ntre doi selec]ioneri din ce \n ce mai critica]i de pres= \n ultima vreme, englezul Steve McClaren [i spaniolul Luis Aragones. Cu un lot decimat de accident=ri, McClaren i-a folosit titulari pe Woodgate [i Dyer, juc=tori care uitaser= de ceva vreme de na]ional=. Mai mult, selec]ionerul Angliei a avut un singur v`rf veritabil la dispozi]ie, pe Crouch, situa]ie care l-a determinat pe tehnician s= declare c= va c=uta solu]ii pentru echip= chiar [i \n Championship, liga a doua englez=. Forma]ia spaniol=, ceva mai \nchegat=, a lovit \n

minutul 63, c`nd David Villa l-a p=c=lit pe Woodgate [i a centrat pentru golul de efect al lui Iniesta. Rezultat ideal \n deplasarea din Insul= pentru iberici, veni]i dup= o \nfr`ngere acas= cu Rom`nia. ANGLIA
Foster - G. Neville (64 Richards), Ferdinand, Woodgate (64 Carragher), P. Neville (74 Downing) - Gerrard (46 Barry), Carrick, Lampard (79 Barton) Wright-Phillips (70 Defoe), Crouch, Dyer Antrenor: Steve McClaren

SPANIA

Casillas - Sergio Ramos (46 Javi Navarro), Puyol (46 Angel), Pablo, Capdevila - Xavi, Albelda, Silva (65 Arizmendi), Angulo (56 Iniesta) - David Villa, Morientes (46 Fernando Torres) Antrenor: Luis Aragones Iniesta 0-1 63

Stadion: Old Trafford (Manchester) Arbitru: Michael Weiner (Germania)

EPA

EPA

10

DINAMO

Joi 8 februarie 2007

FOTBAL INTERN
I-au cump=rat ghete lui Caicedo
DINAMO Dup= ce luni s-a antrenat descul], ieri staff-ul c`inilor a achizi]ionat o pereche de ghete m=rimea 45 pentru atacantul ecuadorian Darwin Caicedo. Astfel, fotbalistul a putut s= se antreneze normal, al=turi de noii s=i coechipieri. Altfel, s-a stabilit programul deplas=rii la Lisabona pentru prima man[= din Cupa UEFA. Luni-diminea]=, la ora 10:00, delega]ia dinamovist= se va \ndrepta c=tre Portugalia, unde va ajunge \n jurului orei locale 14:00.
(Bogdan SAVIN)

Apelul ro[-alba[trilor se va judeca luni


STEAUA Oficialii din Ghencea au f=cut ieri apel la sanc]iunea dat= de Comisia de Disciplin= a FRF de a disputa trei meciuri de acas= la cel pu]in 150 km de Bucure[ti. Comisia de Apel a aceluia[i for va judeca acest caz \n [edin]a de luni, de la ora 17:00. Tot atunci va fi analizat [i memoriul Universit=]ii Craiova, aceasta primind o pedeaps= similar=, de a juca dou= partide la o distan]= de cel pu]in 150 km de ora[ul de re[edin]=. (C=t=lin ANTON)

Nu \mi e fric= de ei
Marius PITARU
marius.piatru@prosport.ro

|NCREDERE Funda[ul Cosmin Mo]i spune c= s-a duelat \n cariera sa [i cu atacan]i mai valoro[i dec`t cei ai Benfic=i, Nuno Gomes [i Simao
Bogdan SAVIN
bogdan.savin@prosport.ro

CIFRA ZILEI

Din totalul de 14 antrenori principali pe care i-a avut Dinamo dup= 1990 p`n= \n prezent, nou= au jucat \n tinere]e \n prima echip= a alb-ro[ilor. Este vorba de: Gh. Mul]escu, Fl. Cheran, Al. Moldovan, I. Moldovan, Cornel Dinu, C. }=lnar, Marin Ion, I. Andone [i M. Rednic.

Mo]i este gata de examen! Ap=r=torul din {tefan cel Mare spune, cu [ase zile \naintea duelului cu Benfica, c= este preg=tit pentru asaltul lusitan. Funda[ul c`inilor [tie c= are nevoie de toat= preg=tirea fizic= din lume pentru meciul cu vulturii, el anun]`ndu-se unul dintre cei mai ocupa]i oameni de pe Da Luz. Atacan]ii lui Fernando Santos, Nuno Gomes [i Simao, vor fi principalele pericole pentru Mo]i, ultimul trec`ndu-[i numele pe lista marcatorilor \n partida Portugalia - Brazilia, 2-0. Nu-mi este fric= de cei doi! Probabil am \nt`lnit [i adversari mai periculo[i \n cariera

mea!, a declarat juc=torul liderului din Liga I. Fostul craiovean a avut ocazia, \n turneul din Portugalia, s= o urm=reasc= mult mai de aproape pe Benfica. Are fotbali[ti foarte buni, indiscutabil, chiar extraordinari. Sunt tehnici [i au vitez=. Noi vom \ncerca s= ne ridic=m la nivelul lor [i s= lupt=m pentru calificare, a punctat Cosmin Mo]i. De la venirea letonului Maris Smirnovs, olteanul nu mai este la fel de sigur pentru locul de titular \n forma]ia lui Mircea Rednic. Cel mai bun s= joace! Eu, unul, voi lupta pentru postul din echip=. Nu-mi este fric= de concuren]=!, a concluzionat funda[ul.

VALOROS Cosmin Mo]i este favorit \n lupta cu Smirnovs pentru un post de titular

Mo]i: Oriunde am \nt`lni Steaua, noi vom fi cei avantaja]i


Derby-ul campionatului, Steaua - Dinamo, s-ar putea disputa \n provincie, la cel pu]in 150 de kilometri de Bucure[ti. Pre[edintele LPF, Dumitru Dragomir, nu agreeaz= ideea, pentru c= exist= pericolul ca suporterii celor doi granzi s= se m=cel=reasc= pe drum. Oficialul Ligii crede c= ar fi mai bine ca meciul s= se joace pe Ghencea, cu por]ile \nchise. Orice decizie s-ar lua p`n= la urm=, noi vom fi avantaja]i. {tiu c`t de greu este s= evoluezi f=r= propriii fani. Am sim]it-o pe pielea mea!, a precizat funda[ul dinamovist, Cosmin Mo]i.

Acela[i sponsor ca al galacticilor


STEAUA Echipa din Ghencea va \ncheia m`ine un parteneriat cu Audi, iar cu acest prilej va fi organizat= o conferin]= de pres= la stadionul Steaua la ora 14:00. Din partea Porsche Romania va participa directorul general Brent Valmar, iar din partea Stelei managerul Mihai Stoica [i tehnicianul Cosmin Ol=roiu. Concernul german are contract [i cu fosta adversar= a ro[-alba[trilor, Real Madrid, to]i juc=torii galactici primind din partea sponsorului c`te o ma[in= Audi, noul TT sau SUV-ul Q7.

S=-[i vad= de dansurile lui!


Adrian EPURE (Larnaca)
adrian.epure@prosport.ro

{tefan Stoica s-a sup=rat pe juve]i


UNIVERSITATEA CRAIOVA Antrenorul alb-alba[trilor, {tefan Stoica (foto), i-a b=gat \n [edin]= pe fotbali[tii s=i, imediat dup= \nfr`ngerea cu Krilia Sovetov Samara, din Cipru, scor 0-1. Fane Stoica i-a repro[at lui Mircea Bornescu golul primit, acesta fiind \nvins cu un lob de la 16 metri. Nu este posibil s= primim gol din asemenea pozi]ie, asta e lege \n fotbal. Degeaba mai juc=m fotbal dac= facem asemenea gre[eli. De acum \nainte vom lua m=suri, trebuie s= fi]i mai aten]i. |ncepe campionatul imediat [i voi?, a declarat {tefan Stoica. (Narcis DREJAN)

INTERVIU / ADRIAN ANCA Atacantul \i d= replica lui Cristi Borcea, care anun]ase c= juc=torul s-a autopropus \n Groap=
Adrian Anca (foto) a declarat c= nu-[i dore[te s= ajung= niciodat= la Dinamo. Cristi Borcea a spus c= vrei s=-]i faci imagine pe spatele lui Dinamo. Borcea s=-[i vad= de dansurile lui. Ce imagine s=-mi fac, ca s= apar \ntr-o reclam= la Rexona, nu \n]eleg? M-a sunat cineva foarte important din conducerea lor, nu vreau s=-i dau numele, care m-a \ntrebat dac= a[ vrea s= vin acolo. Dac= Borcea nu discut= nici cu cei din clubul lui, nu e vina mea. Sincer, nu m-a[ duce niciodat= s= joc la Dinamo! Ai ceva \mpotriva acestei echipe? Am fost crescut anti-Dinamo. Pe c`ini \i respect ca fotbali[ti, dar la Cluj \i vom bate mereu! Cred c= o s=-i \nvingem [i la ei acas=. Dinamo e pe primul loc, voi lupta]i pentru pozi]ia secund=. Ce [anse ave]i? Cred c= vom avea un avantaj, pentru c= juc=m la Cluj at`t cu Steaua, c`t [i cu Rapid. |n tur, am fi fost pe locul doi, dac= n-am fi pierdut puncte cu Jiul, Bistri]a, sau Unirea Urziceni. V= g`ndi]i s= prinde]i un loc \n cupele europene? Obiectivul nostru este s= ne calific=m \ntr-o astfel de competi]ie. Dac= putem realiza o surpriz=, nu ne vom da la o parte. Visezi la echipa na]ional=? Nu cred c= a[ avea loc. Cum s= joc \n fa]a lui Marica sau Claudiu Niculescu?

Cosminm MO}EI / Cipru

Nu [tiu cu cine a vorbit de la club, poate cu portarul?! La Dinamo eu decid asupra transferurilor
Cristi Borcea, director general Dinamo

Dan DU}+

Joi 8 februarie 2007

STEAUA

PROSPORT - ZIARUL DE SPORT NR.1

11

|i m=resc contractul
Sebastian STAN
sebastian.stan@prosport.ro

APRECIERE Dup= doi ani [i jum=tate petrecu]i \n Ghencea, Cornel Cernea va primi de luna viitoare o m=rire de salariu. Goalkeeperul ro[-alba[trilor va fi remunerat cu 80.000 de euro pe sezon pentru urm=torii trei ani
Daniel VLAD
daniel.vlad@prosport.ro

Cornel Cernea [i-a c`[tigat locul de titular \n poarta Stelei abia \n toamna trecut=, dup= ce, timp de doi ani [i jum=tate, a fost rezerva lui Hamutovski [i a lui Carlos. Dup= ce a f=cut cea mai bun= partid= din carier= pe Bernabeu, goalkeeperul stelist a [ocat pe toat= lumea [i a declarat c= va pleca din Ghencea. C`nd Carlos era accidentat, toat= lumea spunea c= nu au alt= alternativ=, dar nu se uitau pe banca de rezerve. |l b=gau pe Carlos [i dac= era \n ghips. Acum, dup= ce au v=zut c= pot s= ap=r [i eu, [i-au schimbat p=rerea, spunea stelistul. Au urmat aprecieri at`t din partea lui Cosmin Ol=roiu, Mihai Stoica, c`t [i din partea lui Gigi Becali. Dup= p=rerea mea, Cornel Cernea este cel mai bun portar din Rom`nia. A fost cumva altul care s= joace \ntr-o competi]ie de asemenea anvergur= precum Liga Campionilor? Nu! Atunci da]i-mi voie s=-l proclam cel mai bun portar din Rom`nia, spunea MM. Ultima apreciere a venit de la finan]atorul stelist, care, dup= o [edin]= cu colaboratorii s=i, a ajuns la concluzia c= trebuie s=-i m=reasc= [i salariul titularului postului de portar de la Steaua. Cernea va primi 80.000 de euro pe an, el av`nd p`n= acum cel mai mic contract dintre titulari, de 55.000 de euro pe an. De[i Ol=roiu spunea c= prima [ans= o are Cernea, fostul g=l=]ean are jum=tate din salariul noului sosit, brazilianul Andrey Nazario, care prime[te 150.000 de euro pe sezon.
PUBLICITATE

TITULAR Cornel Cernea va ap=ra poarta Stelei de acum \nainte cu buzunarele mai pline

NEA CIFRELE LUI CER

=rat Cernea la de meciuri a ap a Rom`niei, up Steaua (\n C cupele euro[i at on pi cam pene)

Cosmin MO}EI

imi sezon va pr de euro pe t is el st goalkeeperul

12

REPORTAJ

Joi 8 februarie 2007

Joi 8 februarie 2007

REPORTAJ

PROSPORT - ZIARUL DE SPORT NR. 1

13

i i ] n Pacie i t [ i l ste
SOART+ Dac= Andrey [i Ne[u sunt aproape recupera]i, Dic= [i Opri]a mai au mult de tras
Clinica Isokinetic este deja un nume arhicunoscut \n fotbalul rom`nesc. Locul unde nu mai pu]in celebrul doctor Nanni \i repar= pe fotbali[tii ajun[i acolo se afl= la marginea ora[ului Bologna, paralel cumva cu autostrada ce leag= Floren]a de Milano. La ora actual=, patru dintre fotbali[tii legitima]i la campioana Rom`niei, Steaua, trag [apte ore pe zi \n clinica la care vin oameni, sportivi din toate col]urile Europei. Andrey [i Ne[u (foto jos) au o stare de spirit mai bun= un pic. S`mb=t= se \ntorc \n Rom`nia [i reintr= \n programul echipei. Odat= ie[i]i pe poarta clinicii, ei sunt, teoretic, ap]i de joc, dar fire[te c= va mai urma o perioad= de reacomodare. Ceilal]i doi steli[ti, Dic= [i Opri]a, \[i vor ]ine companie unul altuia \nc= aproximativ dou= luni. O perioad= ce pare groaznic de lung=, dar care se compenseaz= cu faptul c= sunt \mpreun=. Sistemul DigiTV instalat deja \n camerele hotelului Amadeus, acolo unde sunt caza]i, prezen]a so]iei pentru Dic= sau scurtele weekend-uri acas= - Opri]a s-a \ntors mar]i dup= o vizit= la Re[i]a - sunt paleative pentru acest moment dificil al carierei. Dic= sufer= de dorul copilului pe care nu l-a mai v=zut de o lun=, dar nu uit= nici de echip=, pe care sper= s= o vad= juc`nd [i calific`ndu-se la Sevilla. Am`ndoi \[i fac curaj [i \[i ridic= moralul, promi]`ndu-[i s= recupereze terenul pierdut \ncep`nd din luna mai, atunci c`nd sper= s= revin= pe gazon. |n fond sunt doi atacan]i care au jucat \n Liga Campionilor.

CORESPONDEN}+

Andrey e gata s= revin=


PREG+TIT Portarul adus \n iarn= din Brazilia va intra s`mb=t= \n programul echipei ro[-albastre
Brazilianul Andrey Nazario a dep=[it momentul nefericit al accident=rii [i abia a[teapt= s= ajung= la echip=. M= simt bine acum. Tot ce \mi doresc este s= pot ap=ra c`t mai repede. Am avut ghinion cu acea accidentare, dar nu mai are niciun rost s= privesc \napoi, a declarat portarul Stelei. Din punct de vedere fizic, voi fi OK atunci c`nd voi ajunge \n Rom`nia, dar nu depinde numai de mine c`nd va fi s= intru din nou \n poart=. Dac= nu a apucat s= stea al=turi de to]i coechipierii s=i dec`t c`teva zile, brazilianul s-a acomodat \n schimb cu cei trei colegi de suferin]= de la Bologna. Suntem aici \mpreun=, dar eu, gata, de s`mb=t= \i p=r=sesc pe Dic= [i Opri]a, spune Andrey. Vedeta campioanei, Dic=, \l laud= pe noul s=u coechipier: Face progrese. C`nd a venit, nu [tia dec`t portughez=... Acum deja ne \n]elegem cu el. Dou= vorbe \n rom`n=, dou= \n italian=, un pic de englez= [i asta e.

Din Bologna (Italia), de la Dan Filoti, Iulian Anghel [i Florin Ceau[u (foto)

APT Andrey Nazario e ner=bd=tor s=-[i ocupe postul \ntre buturile Stelei

Dic=: Trebuia s= m= sune [i nea Gigi?


INTERVIU / NICOLAE DIC+ Mijloca[ul stelist recunoa[te c= a fost \ncurajat de toat= lumea, mai pu]in de patronul echipei. Dicanio sper= s= poat= sus]ine Steaua la Sevilla
Nici \n cele mai pesimiste g`nduri ale sale Nicolae Dic= nu se a[tepta s= ia o pauz= de minimum cinci luni. E cea mai grav= accidentare a ta? E singura [i sper ultima. |n cariera mea nu am stat niciodat= mai mult de dou= zile, [i atunci din cauza unor banale contracturi. |n rest, nimic, nici \ntinderi, nici rupturi, nimic! Te-ai obi[nuit cu g`ndul c= vei sta c`teva luni? La \nceput am fost negru de sup=rare. Nu puteam realiza c= mi s-a \nt`mplat tocmai mie asta. Apoi, \n special dup= opera]ie, mi-am mai revenit. Acum chiar am moralul bun [i deja m= g`ndesc la revenire. Sunt con[tient c= e foarte important= recuperarea. Chiar mai important= dec`t opera]ia \n sine. Dar cum s-a \nt`mplat, practic? Nu \mi amintesc exact. {tiu c= am s=rit la cap, am aterizat \nt`i pe st`ngul, [i c`nd am dat s= plec mai departe, am sim]it durerea la genunchiul drept. Pe moment [i chiar la o zi dup= nu am con[tientizat gravitatea accident=rii. M= g`ndeam c= voi sta cel mult dou=-trei s=pt=m`ni. Dup= ce am f=cut RMN-ul am realizat ce mi s-a \nt`mplat. Toat= lumea a fost al=turi de tine! Da. M-au sunat to]i [i m= sun= mereu. {i Oli, Meme, nea Pi]i, Walter Zenga, colegii de la Steaua, Mutu, Coman, P=tra[cu, toat= lumea m-a \ncurajat. Gigi Becali? Mai bine nu m= \ntrebai asta. Trebuia neap=rat s= m= sune [i nea Gigi? Accidentarea aceasta ]i-a blocat drumul c=tre str=in=tate? Pentru moment... clar. Eram \ntr-o perioad= bun= a carierei mele. 2006 a fost un an bun, cu multe realiz=ri. Prinsesem [i Liga Campionilor, [i un loc la na]ional=, eram pe val. De asta \mi pare cel mai r=u. C= puteam ajunge mai sus. Dumnezeu a vrut \ns= ca eu
COPCI Pe genunchiul lui Dic= se pot observa \nc= semnele opera]iei

Opri]a are oferte [i accidentat


Daniel Opri]a este optimist, \n ciuda accident=rii din cauza c=reia mul]i \i prevesteau chiar finalul carierei. Nu mi-a fost u[or, dar eu zic c= greul a trecut. Ce s= mai zic?! Fac haz de necaz! Sunt de-al casei pe aici..., spune Daniel. Atacantul ro[-alba[trilor nu \[i ascunde satisfac]ia pentru faptul c= [i accidentat este c=utat de echipe din str=in=tate: M-au sunat cei de la Amkar Perm. A fost bine pentru moral, recunosc. |n situa]ia \n care m= aflu, numai la transfer nu pot s= m= g`ndesc. A[tept s= \mi revin. Opri]a a comentat h`tru puzderia de oferte care au ap=rut av`ndu-l pe dac= \n fa]= imediat dup= ce s-a accidentat: E u[or s= spui: Mam=, ce echip= \]i g=sisem! Ai avut ghinion.... Daniel nu [tie nimic despre unul dintre ultimele zvonuri care \l au ca protagonist, o eventual= trecere la Dinamo din var=: De asta chiar nu am auzit, a[a c= nu am ce s= comentez. Important este s= m= refac odat=. Oricum, acum nu am de g`nd s= mai for]ez, a[a cum am f=cut data trecut=....

s= r=m`n. Regret doar c= m-am accidentat. Nu-mi pare r=u c= sunt la Steaua. Vine meciul cu Sevilla... O s= \ncerc s= merg [i eu \n Spania s= fiu al=turi de b=ie]i, de[i programul de aici, de la clinic=, e foarte strict. Nu po]i pleca dec`t s`mb=ta [i duminica. Eu sper s= ob]in totu[i o \nvoire. Cred c= Steaua se poate califica [i f=r= mine. Na]ionala? Era bine dac= jucam cu Italia, pentru c= ar fi fost un joc tare \naintea meciului cu Olanda. Nu [tiu ce va fi pe 28 martie, dar [anse avem cel pu]in la fel de multe c`te au [i ei. Important e ca toat= lumea s= fie s=n=toas= la ora partidei. A[ fi vrut s= fiu [i eu! Vreau s= [tie toat= lumea c= se poate conta pe mine, \ns= din mai.

AJUTOR Dic= (\n dreapta) \nc= are nevoie de c`rje pentru a se deplasa, \n vreme ce Opri]a are deja vechime la clinica din Bologna

Au ratat meciul na]ionalei


Rom`nii de la Isokinetic aveau deja cump=rate bilete la meciul na]ionalei care ar fi trebuit s= se joace ieri contra Italiei, dar [i la derby-ul din Serie A, Inter - Roma, programat ini]ial pentru duminica trecut=. "Din p=cate s-a \nt`mplat ce s-a \nt`mplat \n Catania [i nu am mai putut face nimic. Ar fi fost frumos s= vedem m=car Italia - Rom`nia", a spus Opri]a. La clinica din Bologna se mai afl= sau au mai fost \n aceast= perioad= [i al]i fotbali[ti rom`ni: Dancia, Aldea, Miu [i Micl=u[.

G=se[ti mai multe poze cu steli[tii de la Bologna pe site

www.prosport.ro

CLICK

14

REPORTAJ

Joi 8 februarie 2007

Poli, la momentul
AMBI}IE Timi[orenii [tiu c= a sosit vremea s= for]eze competi]iile intercluburi [i trag tare la Montecatini
Poli arat= a mare echip=. O sim]i cel mai de privilegiat comparativ cu Silv=[an, o alt= bine \ntr-una din zilele obi[nuite din via]a fost= vedet=, l=sat acas= la echipa a doua. unei forma]ii care s-a adaptat \n doi ani Torje, Daminu]= [i Latovlevic sunt viitorul [i cu acest statut, dar care, ciudat, \nt`rzie nu se las= intimida]i de intr=rile b=rb=te[ti ale s= confirme. lui Alexa. Omoduemuke aduce un aer exotic, Diferen]ele dintre Timi[oara boem= din impresion`nd totodat= prin tehnic= [i era Panduru sunt enorme comparativ cu jonglerii, Mansour r=m`ne acela[i atacant cu epoca BkP. |n execu]ii pe c`t zona reziden]ial= spectaculoaCORESPONDEN}+ de a cosmopolitei se, pe at`t de sta]iuni Montesurprinz=toare. catini, plin= de Peste treizeci de vile [i hoteluri fotbali[ti forstil clasic, g=meaz= un lot stuse[ti locul de cafos. Florentin zare al timi[orinescu suDin Montecatini (Italia), de la Dan Filoti, Ma renilor dup= mopravegheaz= Iulian Anghel [i Florin Ceau[u (foto) atent preg=tirea dernul autocar deplasat special lor fizic=, av`nd din ]ar= pentru a duce echipa pre] de zece siguran]a celui care, prin metodele sale, a minute la terenul de antrenament [i, bine\n]e- f=cut performan]= \n Europa cu Steaua 86. les, pentru obi[nuitele vizite la magazine sau eventualele meciuri pe care au avut sau au Cartea lui Artimon ratat ocazia de a le vedea \n Serie A. Un Antrenamentele lui Artimon par bine \ntreg staff, \n frunte cu pre[edintele CA, Emil Ro[ianu, [i noul director executiv, Gheorghe puse la punct. Riguroase dar \n acela[i timp Chivorchian, are grij= ca totul s= mearg= atractive, latur= mai mult dec`t necesar= pentru a nu-i pierde pe juc=torii [i a[a ap=sa]i ceas. de \nc= unul din interminabilele cantonamente ce le chinuie cariera. Arat= ca unul de-al lor, Lot impresionant dar \i st=p`ne[te bine. Le explic= pe un ton Lotul format din juc=tori aduna]i din toate ferm ce vrea de la ei [i ridic= tonul doar dac= p=r]ile ]=rii [i nu numai eman= for]=. De fapt, e vreunul care nu respect= indica]iile. E condac= stai s= \i analizezi pe posturi consta]i c= [tient c= nu are nici pe sfert trecutul de Timi[oara poate s= se laude cu unul dintre fotbalist al lui Hagi sau firma de antrenor a lui cele mai bune efective din campionat. McKain Ol=roiu, dar e hot=r`t s= \[i joace o carte concureaz= pe post cu Mehmedovic, Ple[an primit= spre surprinderea multora din partea se bate cu {tefan Grigorie, Andrei Cristea cu lui Iancu. Aparent nu are nimic de pierdut, Gigel Bucur [i tot a[a. Mircea Oprea se \nc=- dar \[i dore[te mai mult ca oricine s= readuc= p=]`neaz= s= fie bastionul vechii Poli [i Timi[oara \n Europa, pentru c= [tie c= atunci trage tare s= fie dublura cuiva, av`nd statut poate c`[tiga enorm.

Cupa Viola, proiect de lux


Conducerea b=n=]enilor are \n lucru un proiect c`t se poate de ambi]ios: organizarea \n fiecare var= a unei competi]ii la care s= participe forma]iile Europei ce au \n comun culorile alb-violete. La prima edi]ie am vrea s= invit=m pe Fiorentina, Anderlecht [i Valladolid. Nu sunt multe echipe cu aceste culori... |n timp, cine [tie, poate aducem [i Real Madridul la Timi[oara, a spus Emil Ro[ianu.

Am f=cut [i erori
ALTFEL Emil Ro[ianu crede c= Poli avea nevoie de o schimbare de optic= \n privin]a politicii clubului [i \[i exprim= \ncrederea \n antrenorul Alin Artimon
Emil Ro[ianu (foto) poate fi \ncadrat \n categoria noului val de conduc=tori din fotbalul rom`nesc. La 38 de ani, adjunctul lui Marian Iancu afirm= c= a acumulat totu[i suficient de mult= experien]=. |n realitate, se poate spune c= e vorba de vechiul proverb cu omul care s-a lovit cu capul de pragul de sus. S-au investit bani grei la Poli. {tim c= rezultatele nu au fost pe m=sur=, dar continu=m s= avem r=bdare. Accept= la un pahar de vorb= o radiografie a ceea ce s-a f=cut bun [i r=u de c`nd BkP a b=gat bani la Timi[oara. Baza de preg=tire am ref=cut-o din temelii. C`nd am intrat prima oar= \n vestiar, m-am speriat, e prima dintre realiz=rile cu care se m`ndre[te Ro[ianu. Faptul c= s-au adus juc=tori de valoare e un alt plus. {i totu[i... E adev=rat c= s-au f=cut [i erori \n transferuri. Nu pu]ine. N-a[ vrea s= dau nume, dar dac= insista]i, e de-ajuns s= spun c= pe Adrian Ilie de la Ia[i s-au dat 400.000 de euro... Vorbind despre antrenorii [i conduc=torii care s-au perindat pe la Poli, Ro[ianu \ncearc= s= \[i cosmetizeze dezam=girea: Pe Cr=ciunescu \l adusesem s= ne protej=m. Nu voiam s= ne ajute arbitrii, dar m=car s= ne lase \n pace. A fost tocmai invers. Plus c= nu voia s= intre cu nimeni \n polemici [i atunci c`nd era atacat clubul, ie[eam eu s= r=spund. Capitolul antrenori e unul aparte: Hagi era parc= prea rigid \n rela]iile cu juc=torii, Ol=roiu aplica metoda senatorilor de drept, \n timp ce Sorin C\r]u nu s-a dovedit solu]ia pe care o a[teptam. Acum, Ro[ianu e hot=r`t s= \l lase pe Artimon s= arate ce poate: Ceva m= face s= cred c= anul acesta o s= juc=m \n Cupa UEFA. |n viziunea mea, Alin are avantajul c= e interesat doar s= antreneze juc=torii. Cei dinaintea lui se implicau [i la contracte, [i la alte aspecte din via]a acestora. 247 de kilometri la or= l-a lansat cel mai puternic \n aten]ia opiniei publice. Recunosc, \mi place viteza. Am mers [i cu 270 km/h, chiar pe [oselele noastre, spune Ro[ianu, care de]ine recordul pe distan]a Timi[oara-Bucure[ti, cu un timp greu de imaginat, 3 ore [i 45 de minute. Un singur accident am avut p`n= acum. M-am r=sturnat acum doi ani cu un Audi [i m-am oprit \n fa]a unei case unde tocmai avea loc un parastas. |i [i auzeam pe oamenii =ia c= spuneau c= au mai murit [i al]ii. N-am avut \ns= nimic. Doar ni[te ]igani au \ncercat s= m= ajute s= scap de ceas [i de portofel. Credeau ei c= de aia nu m= pot ridica de jos. De atunci ]in mereu ceasul acesta la m`n=, spune Ro[ianu ar=t`nd un Rolex din aur, de 50.000 de euro. De la venirea lui Gheorghe Chivorchian, Ro[ianu spune c= va sta mai mult \n Bucure[ti: Am \ncredere c= se vor schimba lucrurile [i c= se va organiza totul, a spus Ro[ianu.

A mers [i cu 270 km la or=


{tirea conform c=reia Ro[ianu a fost surprins de aparatele radar cu o vitez= de

Joi 8 februarie 2007

REPORTAJ
1

PROSPORT - ZIARUL DE SPORT NR. 1

15

s= confirme odat= pentru totdeauna investi]iile f=cute

Europa

UNI}I Alexa (foto 2), Mansour (foto 3), la fel ca ceilal]i colegi (foto 1 [i 4), execut= f=r= s= cr`cneasc= comenzile t`n=rului lor antrenor

LIDERI Andrei Cristea [i Caramarin (\n centru) conduc aproape de fiecare dat= plutonul juc=torilor b=n=]eni la antrenamentele din Italia

Vom juca ofensiv!


INTERVIU / ALIN ARTIMON Antrenorul despre care conducerea lui Poli crede c= va reu[i ce nu au realizat tehnicieni mult mai titra]i propune pentru echipa sa un stil pragmatic
Alin Artimon (foto) are 36 de ani [i o [ans= pe care nu mul]i o primesc \n via]=. Aceea de a antrena o forma]ie, Poli Timi[oara, \nv=]at=, de la preluarea ei de c=tre BkP, numai cu nume mari pe banca tehnic=. Cum vrei s= arate Poli \n retur? Ca o echip= matur=. {i cu un stil mult mai bine definit. M= intereseaz= s= fim reali[ti [i s= ne d=m seama c= putem face mai mult ca p`n= acum. |n plan tactic, trebuie s= fim mai organiza]i, iar juc=torii s= se simt= mai motiva]i. E[ti mul]umit de lot? La ce lot avem ar fi culmea s= fiu nemul]umit. |ns= [i acesta poate fi \mbun=t=]it, \n m=sura \n care [i lotul lui Chelsea poate fi \mbun=t=]it. Adic= \ntotdeauna e loc de mai bine. |ns= eu trebuie s= antrenez ce am aici, pentru c= nu mi-am propus s= fac o nou= echip=. {i totu[i, mai ai nevoie de juc=tori? Poate doar ca s= \ntre]inem concuren]a pe posturi. |n rest, cu ce am luat iarna aceasta cred c= suntem acoperi]i. Ce stil de joc ve]i aborda? Poli trebuie s= joace [i va juca ofensiv. Nu voi folosi doi \nchiz=tori, deoarece echipa trebuie s= dea gol. Avem nevoie de puncte [i trebuie s= \nscriem c`t mai mult. Obiectivul? Cupele europene. Fie prin c`[tigarea Cupei, fie printr-un loc frunta[ \n campionat. E perfect realizabil, dup= p=rerea mea. Viitorul t=u depinde de \ndeplinirea acestuia? De[i mul]i nu cred, eu am un contract pe o perioad= clar=. Iar aceasta trece de sf`r[itul campionatului. Deci, teoretic, pot fi antrenor [i \n sezonul viitor. Practic, pot fi p`n= m`ine. Nu cred c= dac= echipa va reu[i ce ne-am propus se va pune problema aducerii altui antrenor. Conteaz= c= e[ti timi[orean? Destul de pu]in. Mi-e greu s= cred c= lumea va avea r=bdare cu mine, doar c= a[ fi timi[orean. {i nici nu vreau s= fiu tratat preferen]ial, deoarece sunt din ora[. Dac= voi avea rezultate, e ok, dac= nu, accept orice. E cea mai mare [ans= a carierei tale? Da. Sunt con[tient c= \n locul meu puteau fi al]i antrenori, care au realizat mult mai mult dec`t mine. |ns= la momentul actual nu mai sunt o solu]ie de avarie, pentru c= mi s-a dat \ncredere. Poli are bani pentru orice antrenor, dar dac= m-a preferat pe mine, atunci merge pe m`na mea. Care e psihologia ta \n fotbal? Eu sunt antrenor 2-3, maximum 4 ore pe zi. Atunci juc=torii fac ce spun eu. Ulterior, \i tratez ca pe ni[te prieteni [i \ncerc s=-i ajut cum pot, dar e treaba lor ce fac. N-au fost probleme p`n= acum, deoarece ne respect=m reciproc. Cu cine v= bate]i \n campionat? Cu Rapid [i CFR Cluj. Cred c= Steaua e favorit= pentru locul doi.

16

RAPID

Joi 8 februarie 2007

INFO PLUS
Giule[tenii au renun]at la Marcelo
RAPID Grigore Sichitiu a anun]at ieri c= mijloca[ul Marcelo Riberio dos Santos (foto) a dat curs unei oferte din Liga a II-a din Brazilia. Marcelo a plecat azi (n.r. - ieri) din Bucure[ti. Transferul nu a e[uat din cauza preten]iilor sale financiare, pur [i simplu are o ofert= din Liga a II-a brazilian= [i a ales s= plece acas=. Nu am putut face nimic, a spus directorul tehnic al giule[tenilor.

Rigoare [i seriozitate
Ajun[i \n Insula Afroditei \nc= de mar]i sear=, rapidi[tii au efectuat ieri-diminea]= primul antrenament pe terenurile bazei de preg=tire Alpha Sport Centre din Larnaca. Mirajul Ligii Campionilor [i dorin]a de a demonstra c= sincopele din prima jum=tate a sezonului au fost doar o pur= \nt`mplare \i face pe juc=tori s= trateze orice faz= de antrenament ca [i cum ar avea loc \ntr-un meci oficial, indiferent c= se exerseaz= obi[nuitul 5 contra 2, posesia, sau finalizarea. Din c`nd \n c`nd, R=zvan Lucescu mai opre[te mingea, fie pentru a certa un juc=tor, fie pentru a le explica mai bine elevilor s=i ce vrea de la ei. Concentra]i-v= bine, nu vreau s= da]i pasul doar de dragul de a-l da, g`ndi]i-v= c= sunte]i \ntr-un meci [i v= pune]i coechipierul \n pozi]ie bun=, s= poat= face doar preluarea [i s= dea gol. Nu s=-i sar= mingea de trei ori din iarb= sau s=-i
COT LA COT R=zvan Lucescu (st`nga) nu s-a sfiit s= intre la joc al=turi de elevii s=i

APRIG Viorel Moldovan (st`nga) [i S=punaru nu s-au menajat la antrenamente

190.000 de dolari \n schimbul lui Pancu


POLI IA{I Comisia de Apel a FRF a decis ca Rapid s= pl=teasc= grup=rii moldave 190.000 de dolari ca urmare a transferului lui Daniel Pancu \n Italia, din 1999. Suma \ncasat= de giule[teni pe fotbalist a fost de 1,2 milioane de dolari, iar conform contractului dintre Rapid [i Poli Ia[i, moldovenii trebuiau s= \ncaseze 25 la sut=, dar pre[edintele de atunci al clubului ie[ean, Vasile Drutc=, a acceptat doar 80.500. Ulterior, Drutc= a fost condamnat la \nchisoare pentru uz de fals. (Narcis POHOA}+)

RAPID Giule[tenii au \nceput ieri turneul de preg=tire pe care-l vor sus]ine pe t=r`m cipriot, elevii lui R=zvan Lucescu impresion`nd prin \nver[unarea cu care-[i disput= fiecare faz=, fie ea [i de antrenament
vin= \n nas, \ncearc= Lucescu junior s=-[i impulsioneze fotbali[tii. |n acela[i timp, Viorel Moldovan \ncearc= s= le dea \ncredere celor trei juc=tori veni]i de la echipa secund=: R=zvan Tincu, Marius Pistol [i Dan Bratu. |ncerca]i s= nu mai fi]i timora]i, le transmite acestora p=rinte[te experimentatul atacant. |n cele din urm=, toat= lumea termin= satisf=cut= [edin]a de preg=tire.

AMICALELE RAPIDULUI |N CIPRU


Azi 10 februarie 13 februarie 15 februarie
Rapid - Slavia Sofia (Bulgaria) Rapid- Anorthosis Famagusta (Cipru) Rapid - Mlada Boleslav (Cehia) Rapid- Levski Sofia (Bulgaria)

Adi Ilie ar putea juca pentru gorjeni


PANDURII Fostul interna]ional Adrian Ilie, care se preg=te[te cu gruparea gorjean=, inten]ioneaz= s= evolueze c`teva minute pentru echipa preg=tit= de Eugen Neagoe \n ultimul meci al turneului din Turcia. Am mai cooptat \ntre timp un juc=tor, pe Adi Ilie, care, chiar dac= nu face parte din lot, se preg=te[te cu juc=torii [i \i mobilizeaz= \n plus. Zoica[ a plecat deja din cantonament, \ntruc`t i-a recidivat o accidentare mai veche a afirmat Viorel Temelescu, vicepre[edintele clubului. (Cristi PEPTAN)

AMICALE
Unirea Urziceni - FC Spal (Italia)0-0 Unirea: Stelea - Balauru, E. Nicu, Jovanovic, Fl. Ganea - Neagoe, Pojer, Ricardo, Cr. Constantin - Rusescu, Bila[co. Antrenor: Dan Petrescu. FC Vaslui - Daugava (Letonia II) 2-0 A marcat: Bukvic (11, 38) FC Vaslui: H=isan - Moraru, Andronic, Buhu[, B. Panait, Cornea - S. Frunz=, Ljiubinkovic, Pavel, Balaur - Bukvic. Au mai jucat: Apostol, Gheorghiu, Temwanjira, Luca, Zmeu, Dobo[, Cotolan, Ivan, Sabou. Antrenor: Viorel Hizo Poli Timi[oara - US Montemurlo (amatori, Italia) 6-0 Au marcat: Izvoranu (14, 58), G. Bucur (27), Caramarin (55), Mansour (70), Grigorie (83) Poli Timi[oara: Popa - S. R=doi, C`nu, Mehmedovic, Izvoranu Caramarin, Omoduemuke, Grigorie, I. Matei - Bucur, Mansour Au mai jucat: Scutaru, Cristea. Antrenor: Alin Artimon Gloria Bistri]a - Forex Bra[ov 3-3 Au marcat: Sousa (28), Curtuiu[ (36), Roman (73) / Ungureanu (6), Manea (37), Popa (44) Gloria: Tufi[i - Damian, Pere[, Soare, V. Florea - Sousa, Curtuiu[, V. Stoica, Suru - D. Roman, Damaschin (77 C`rjan). Antrenor: Ioan Ovidiu Sab=u Forex: Kajcsa - Fr=sinescu (46 Simion), Apostol, {eran - B=lu (46 Vajda), Boze[an (46 Cristea), Onciu (46 Burlacu), Catan= (46 C\mpean) - Manea Popa (46 Marton), Ungureanu (46 Avram) Antrenor: Adrian H`rlab

Revenirea lui Romeo Stancu


AMBI}IE Accidentat grav la ligamentele \ncruci[ate \nc= din luna august, mijloca[ul \n v`rst= de 29 de ani munce[te din greu pentru a-[i rec`[tiga locul \n prima echip= a giule[tenilor
Dup= ce a lipsit \n precedentul turneu de preg=tire, din Insulele Canare, Romeo Stancu a \nceput acum s= se antreneze al=turi de ceilal]i coechipieri. Nu pot \nc= s= execut toate exerci]iile, dar m= simt mult mai bine, iar recuperarea decurge conform graficului. O iau \ns= \ncet-\ncet, [ti]i cum e, nu po]i face facultate dac= n-ai terminat liceul, ne-a declarat fotbalistul \n v`rst= de 29 de ani, care abia a[teapt= s= revin= pe teren. Romeo Stancu s-a accidentat la ligamentele \ncruci[ate \n timpul unui banal antrenament, \n urma unui duel cu un junior, [i a fost nevoit s= priveasc= de pe margine aproape \ntreg sezonul de toamn=. Dup= ce a participat f=r= probleme la 5 contra 2, Stancu s-a retras l`ng= banca de rezerve, unde a continuat cu un altfel de exerci]ii, sub \ndrumarea preparatorului fizic Diego Longo. Spre finalul antrenamentului, fotbalistul a primit din nou permisiunea de a pune piciorul pe minge, R=zvan Lucescu l=ud`ndu-l de altfel pentru ambi]ia [i determinarea de care a dat dovad=.

Al=turi de na]ionala feminin= nipon=


Pe terenul al=turat celui pe care s-au preg=tit giule[tenii se antrenau [i componentele echipei na]ionale de fotbal feminin a Japoniei, dar asiaticele nu au p=rut deloc inhibate de faptul c= erau \nconjurate de at`]ia b=rba]i. Edel, vrei s= te aud= fetele din spatele por]ii?, a spus r`z`nd R=zvan Lucescu dup= ce t`n=rul portar armeano-camerunez sc=pase o \njur=tur=. Dup= ce una dintre mingile rapidi[tilor a fost expediat= peste gardul care desp=r]ea cele dou= terenuri, Viorel Moldovan a glumit [i el cu unul dintre maseuri: Du-te [i vorbe[te \n japonez= cu ele.

Joi 8 februarie 2007

RAPID
CORESPONDEN}+

17

Din Larnaca (Cipru), de la Adrian EPURE (text) [i Cosmin MO}EI (foto)

PUBLICITATE

Rapid - Slavia Sofia, CLICK azi, ora 17:30, LIVE pe

www.prosport.ro

NER+BDARE Romeo Stancu (jos) num=r= zilele p`n= c`nd va putea reveni pe gazon

18

TENIS

Joi 8 februarie 2007

SPORTURI DIVERSE
Juc=toarele de la Buz=u, \n grev=

Stinge]i
CUPA DAVIS Aflat= de aproape [ase ani \n grupa [i Victor H=nescu \nfrunt= de m`ine mult mai
De [ase ori de]in=sit=, din aprilie 2002, CORESPONDEN}+ c`nd Rom`nia a toare a Salatierei de Argint, ultima oar= \n ob]inut accesul \n 2001, Fran]a este ne\nvins= barajul Grupei Monde 25 de ani \ntr-un meci din diale, dup= un sec 5-0 turul \nt`i al Grupei Mondiale cu Austria, la Budesf=[urat pe teren propriu. cure[ti, ce a coincis [i Adep]i ai sistemului rota]iei cu debutul la simplu al locului de desf=[urare a partidelor Din Clermont (Fran]a), de la Florin lui Victor H=nescu. de Cupa Davis, coco[ii au ales Barajul din CARAMAVROV [i Valentin LUPU pentru a doua oar= \n istorie s= septembrie trecut, joace la Clermont- Ferrand. Gazdele au ]inut cont dep=[it cu bine \n fa]a Coreei de Sud, a fost gura [i de cartea de vizit= inferioar= a echipei de oxigen pentru un tenis rom`nesc m=cinat de Rom`niei (de trei ori finalist= \n era }iriac- incertitudinea unui schimb de genera]ie f=r= N=stase). Totu[i, tricolorii impun respect de ani repercusiuni. F=r= a avea ce pierde, c=ci o buni \n cea mai prestigioas= competi]ie pe \nfr`ngere cu Fran]a ne-ar arunca din nou \n na]iuni din sportul alb. De la promovarea \n baraj, Rom`niei nu-i ia nimeni dreptul de a spera grupa de elit=, din 1996, Pavel & Co au fost o la un sfert de final= \mpotriva Rusiei sau a prezen]= constant= printre granzi, chiar nelip- statului Chile.

Adi SOARE

Ro[ca, [ef la Centrul de Excelen]=


HANDBAL Aurelian Ro[ca a fost numit oficial \n func]ia de antrenor coordonator al Centrului de Excelen]= de la Rm. V`lcea. Fostul secund de la Rulmentul [i directorul tehnic Remus Dr=g=nescu s-au \nt`lnit ieri cu juc=toarele care vor face parte din centru [i cu p=rin]ii acestora. Altfel, finan]atorul echipei Rulmentul, Teodor Florescu, a ]inut s=-i mul]umeasc= tehnicianului Ro[ca pentru contribu]ia adus= la rezultatele echipei. A f=cut treab= foarte bun= la echip= al=turi de Mariana T`rc= [i \i mul]umim. Nu l-am putut \ns= \mpiedica s= plece, ne-a declarat Teodor Florescu. (Marius HU}U)

PROSPORT

HANDBAL Juc=toarele echipei Astral au refuzat ieri s= se mai preg=teasc= \ntruc`t nu [i-au primit drepturile financiare de trei luni. Ele au \ntrerupt antrenamentul de diminea]= [i au plecat \n vizit= la Consiliul Jude]ean [i Prim=rie pentru a discuta cu [efii celor dou= institu]ii despre situa]ia critic= a echipei. Sunt poate de \n]eles fetele, s-au tot adunat at`tea restan]e financiare, \ns= nu [tiu ce leg=tur= a avut mersul la Prim=rie cu antrenamentele. Se putea face asta dup=. Sunt indignat c= nu au f=cut antrenamentele [i vor fi luate m=suri. Le voi sanc]iona financiar, a declarat antrenorul Romeo Ilie. (Adi SOARE)

CARTE DE VIZIT+
Horia TEC+U
N=scut: 19.01.1985, Constan]a |n=l]ime / greutate: 1,92 m; 77 kg Post: Dreptaci, rever cu dou= m`ini Locul 425 ATP Cea mai bun= clasare: 326 (4 aprilie 2005)

CARTE DE VIZIT+
Victor H+NESCU
N=scut: 21.07.1981, Bucure[ti |n=l]ime / greutate: 1,98 m; 85 kg Post: Dreptaci, rever cu o m`n= Locul 755 ATP Cea mai bun= clasare: 35 (26 decembrie 2005)

PALMARES
ATP: Cupa Davis: 4 meciuri (2 victorii / 2 \nfr`ngeri)

PALMARES
ATP: 2 semifinale Cupa Davis: 15 meciuri (7 victorii / 8 \nfr`ngeri)

CARTE DE VIZIT+
Andrei PAVEL
N=scut: 27.01.1974, Constan]a |n=l]ime / greutate: 1,83 m; 83 kg Post: Dreptaci, rever cu o m`n= Locul 118 ATP Cea mai bun= clasare: 13 (25 octombrie 2004)

AS Rom`nia se bazeaz= [i acum pe Andrei Pavel, care a ob]inut de-a lungul timpului multe victorii pentru echipa de Cup= Davis a ]=rii noastre

CARTE DE VIZIT+
Victor CRIVOI
N=scut: 25.05.1982, Bucure[ti |n=l]ime / greutate: 1,85 m; 75 kg Post: Dreptaci, rever cu dou= m`ini Locul 204 ATP Cea mai bun= clasare: 187 (9 octombrie 2006)

PALMARES
ATP: 3 titluri [i 5 finale Cupa Davis: 56 meciuri (38 victorii / 18 \nfr`ngeri)

PALMARES
ATP: Cupa Davis: 1 meci (0 victorii / 1 \nfr`ngere)

NUM+RUL ZILEI

280
FI{IER

Ora[ul situat pe un crater


LOCALIZARE Clermont-Ferrand e situat \n inima Fran]ei, la circa 400 km de Paris [i 200 de Lyon

Uniunea European= de Gimnastic= a anun]at c= au fost \nscri[i 280 de gimna[ti, din 39 de ]=ri, printre care [i Rom`nia, la cea de-a doua edi]ie a Campionatelor Europene individuale, care va avea loc la Amsterdam, \n perioada 26-29 aprilie. La masculin vor fi \nscri[i c`te [ase gimna[ti pentru fiecare federa]ie, din care vor concura patru, iar la feminin c`te patru gimnaste, tot at`tea urm`nd s= ia startul \n competi]a oficial=.

MAREA BRITANIE BELGIA

HANDBAL Liga Na]ional=, masculin, etapa a 15-a: CSM Medgidia - HCM Constan]a 27-29, Dinamo Baumit - Politehnica Ia[i 52-38, Steaua MFA - HCM CSM Bistri]a 36-20, Poli Izometal Timi[oara - HC Minaur Baia Mare 39-33, Uztel Ploie[ti - U Cluj 2421, HCM Bra[ov - Univ. Bucovina Suceava 28-23, UCM Re[i]a - Energia Pandurii Tg. Jiu 43-35. Clasament: 1. HCM Constan]a 27 p, 2. Steaua 24 p (14 j), 3. Dinamo 23 p (14 j)

Paris
O mare parte a localit=]ii este amplasat= chiar pe buza craterului unui vulcan dat`nd de peste 150.000 de ani, ce m=soar= 1,5 km [i care a fost umplut de aluviunile r`ului Tiretaine. De altfel, \ntreaga zon= ce \nconjoar= ora[ul situat \n regiunea Auvergne este pres=rat= cu vulcani inactivi, dintre care cel mai renumit [i principala atrac]ie turistic= e Puy de Dome (1.460 m altitudine). Un punct de leg=tur= \ntre c`mpia cerealier= Limagne [i mun]ii Monts Domes, ClermontFerrand are o popula]ie de 141.000 de locuitori. Prima atestare documentar= a ora[ului situat la aproximativ 400 km de Paris [i la 200 de Lyon dateaz= de la \nceputurile epocii galo-romane (secolul al II-lea d.Hr.) [i i se atribuie grecului Strabon.
ELVE}IA ITALIA

FRAN}A
OCEANUL ATLANTIC

Clermont Ferrand

Lyon

Bordeaux

Toulouse
SPANIA

Marseille

GERMANIA

Joi 8 februarie 2007

TENIS / HANDBAL

PROSPORT - ZIARUL DE SPORT NR.1

19

vulcanul!
de elit= a Cupei Davis, Rom`nia lui Andrei Pavel galonata reprezentativ= a Fran]ei, \n deplasare
FRAN}A
Richard GASQUET
N=scut: 18.06.1986, Beziers |n=l]ime / greutate: 1,85 m; 75 kg Post: Dreptaci, rever cu o m`n= Locul 16 ATP Cea mai bun= clasare: 12 (12 septembrie 2006)
Bogdan IORDACHE

CARTE DE VIZIT+

CARTE DE VIZIT+
Arnaud CLEMENT
N=scut: 17.12.1977, Aix-en-Provence |n=l]ime / greutate: 1,72 m; 72 kg Post: Dreptaci, rever cu dou= m`ini Locul 35 ATP Cea mai bun= clasare: 10 (2 aprilie 2001)

PALMARES
ATP: 4 titluri [i 3 finale Cupa Davis: 5 meciuri (2 victorii / 3 \nfr`ngeri)

PALMARES
ATP: 4 titluri [i 5 finale Cupa Davis: 23 meciuri (13 victorii / 10 \nfr`ngeri)

Cine a b=gat petarde?


HANDBAL Oficiali dinamovi[ti [i steli[ti sunt b=nui]i c= ar fi introdus bombele \n Sala Floreasca la meciul direct
Marius HU}U
marius.hutu@prosport.ro

CARTE DE VIZIT+
Sebastien GROSJEAN
N=scut: 29.05.1975, Marsilia |n=l]ime / greutate: 1,75 m; 72 kg Post: Dreptaci, rever cu dou= m`ini Locul 45 ATP Cea mai bun= clasare: 4 (28 octombrie 2002)

CARTE DE VIZIT+
Michael LLODRA
N=scut: 18.05.1980, Paris |n=l]ime / greutate: 1,90 m; 80 kg Post: St`ngaci, rever cu o m`n= Locul 72 ATP Cea mai bun= clasare: 38 (13 septembrie 2004)

PALMARES
ATP: 3 titluri [i 9 finale Cupa Davis: 23 meciuri (14 victorii / 9 \nfr`ngeri)
PUBLICITATE

PALMARES
ATP: 1 titlu [i 2 finale Cupa Davis: 12 meciuri (8 victorii / 4 \nfr`ngeri)

Colonelul Daniel Georgescu, directorul Direc]iei Generale de Jandarmi a municipiului Bucure[ti, a f=cut o declara]ie [oc la postul Flux TV. El a sus]inut c= la meciul Dinamo - Steaua petardele au fost introduse de oficiali ai celor dou= grup=ri. Col. Meran, prim-adjunct \n aceea[i Direc]ie, a confirmat aceast= supozi]ie, afirm`nd pentru ProSport: Deocamdat= nu putem da detalii. Dac= n-ar fi existat un s`mbure de adev=r, n-am fi dat pe pia]= asemenea declara]ii. Conducerile echipelor Dinamo [i Steaua au catalogat aceste afirma]ii drept abera]ii.

Este cea mai mare prostie pe care puteam s= o aud. Cum s= le fi dat noi petarde? Am vrut s= ne facem singuri r=u, s= ne d=m amenzi, s= pierdem meciul cu 10-0. A[a ne-a dus pe noi capul, ne-a declarat, ironic, Ovidiu Semen, directorul sportiv al alb-ro[iilor. Conduc=torul a mai spus c= informa]iile Jandarmeriei ar fi plecat de la bodyguardul FRH, care ar fi auzit doi tineri povestind c= au v=zut cum ultra[ii \[i \mp=r]eau petarde \n toaleta fetelor, \n preajma unui oficial de la Dinamo. Pove[ti de Anderson. Eu am avut cinci petarde, nevast=-mea opt, iar Lasc=r Pan= zece! Sunt copil=rii [i am r=mas perplex la astfel de declara]ii, a comentat {tefan Birtalan, pre[edintele echipei Steaua.

20

ATLETISM - MONICA IAG+R GRAND-PRIX

Joi 8 februarie 2007

INFO PLUS
Asesoft a c`[tigat derby-ul cu Dinamo
BASCHET |n meciul tur al derby-ului sferturilor Cupei Rom`niei la masculin, CSU Asesoft Ploie[ti a trecut asear= de Dinamo Gealan, cu 77-66, dup= un meci extrem de disputat. Dinamo ne-a pus probleme, iar jocul nostru nu prea ne-a ie[it. A fost mult mai greu dec`t ne a[teptam, a spus pre[edintele prahovenilor, Alex Iacobescu (foto). Asear=, \n celelalte jocuri, s-au \nregistrat urm=toarele rezultate: U Mobitelco Cluj - BCMUS Pite[ti 77-59, CSU Sibiu - Gaz Metan Media[ 104-83.

Sotomayor: Poate sar [i eu


VEDET+ Sosit asear= \n Rom`nia, Javier afirm= c= e \n stare de o surpriz=
Andru NENCIU
andru.nenciu@prosport.ro

BASCHET BC Rm. V`lcea a \nvins ieri, pe teren propriu, forma]ia Elba Timi[oara, cu 67-63 (38-29), \n cel de-al patrulea meci al sferturilor de final= ale Cupei Rom`niei. V`lcenii au condus [i la 10 puncte dup= pauza mare; 57-47 (min. 30). P`n= la final, Elba a f=cut eforturi s= revin=, dar nu [i-a atins scopul, astfel c= meciul s-a \ncheiat cu 67-63.

10.000 de dolari pentru sinceritate


BASCHET Tyrus Thomas a fost amendat cu 10.000 de dolari de Chicago Bulls \ntruc`t a declarat c= selec]ionarea sa pentru concursul de slam-dunk al All Star Game (16-18 februarie) nu prezint= interes dec`t din punctul de vedere al sumei pe care o va primi. |n ciuda acestei amenzi, Thomas nu va ie[i \n pierdere, deoarece c`[tig=torul concursului va primi 35.000 de dolari, iar ocupantul ultimului loc va primi 16.125 de dolari.

Blanka - Sex Bomb


a]ia F+R+ PERDEA Public cija a croat= Slobodna Dalma \n toat= prezentat-o pe Vlasic nka sper= splendoarea. M`ine, Bla mai sus s= ridice [tacheta c`t

Scandal \ntre Super Aguri [i Spyker


FORMULA 1 Echipa japonez= Super Aguri a contestat transferul pilotului olandez Giedo van der Garde, \n v`rst= de 21 de ani, la gruparea Spyker. Super Aguri are un contract valid cu Giedo van der Garde, care era pilot de \ncerc=ri pentru CM din 2007, se arat= \ntr-un comunicat al echipei japoneze. Spyker a sus]inut c= Giedo van der Garde va fi pilot de \ncerc=ri [i pilot de vineri la echipa olandez=, asta dup= ce Super Aguri a anun]at, pe 15 decembrie, c= a semnat un contract cu Giedo van der Garde \n calitate de pilot de \ncerc=ri, al=turi de japonezul Takuma Sato [i britanicul Anthony Davidson.

Arestat pentru de]inere de droguri


KAIAC - CANOE Nathan Baggaley, triplu campion mondial, risc= s= fie condamnat la \nchisoare, dup= ce a fost arestat \n timp ce avea asupra sa mai multe tipuri de produse stupefiante. Fostul sportiv australian a fost audiat \n fa]a unui tribunal din statul Queensland [i a respins numeroasele acuza]ii, printre care [i cea de de]inere de droguri. Potrivit procurorului, Baggaley [i un complice de 19 ani au fost aresta]i la Gold Coast, cei doi av`nd \n ma[in= peste 800 de pilule de ecstasy, un praf alb neidentificat [i canabis.

ATLETISM Blanka Vlasic este atrac]ia Grand Prix-ului de s=ritur= \n \n=l]ime Monica Iag=r. Croata a fost \n urm= cu c`]iva ani \n mijlocul unui scandal de pres=
Andru NENCIU
andru.nenciu@prosport.ro

Vicecampioan= mondial= indoor \n 2006, Blanka Vlasic (23 de ani / 1,93 m), una dintre actualele stele ale atletismului mondial, va zbura peste [tacheta din sala Rapid vineri (ora 18:30), la a doua edi]ie a concursului organizat de Monica Iag=r. Longilina cu ochii verzi-alba[tri de]ine un capital imens de popularitate at`t \n ]ara sa natal=, c`t [i \n lume. S-a remarcat pe plan sportiv (2,05 m record personal indoor / 2,03 m outdoor), dar [i \n show-biz, Blanka devenind o ]int= constant= pentru revistele mondene, ea fiind etichetat= drept un

cameleon. De altfel, dubla campioan= mondial= de juniori reprezint= una dintre m`ndriile companiei Adidas, care o programeaz= constant la shooting-uri. Numele Blanka i-a fost dat de tat=l [i antrenorul s=u, Josko, un fost decatlonist, inspirat de ora[ul \n care concura \n anul 1983, Casablanca (Maroc). C`nd eram mic=, nici nu m= interesa s=ritura \n \n=l]ime. Visam s= ajung o regin= a sprintului, dar ulterior, dup= ce am \ncercat aceast= prob=, m-am \ndr=gostit definitiv de ea, rememoreaz= atleta, care la 16 ani plutea deja peste bara fixat= la 1,93 m. Unii m= tot orientau c=tre handbal sau baschet, dar nu m-au atras sporturile de grup. Mi-a pl=cut s= lucrez pe cont propriu [i s= fiu responsabil= pentru

erorile comise, explic= pentru IAAF croata, care \n 2005 a suferit o opera]ie de tiroid=.

Fotografia care a f=cut v`lv=


Pe site-urile ex-iugoslave a circulat o fotografie ce o \nf=]i[a pe Blanka topless, imaginea fiind preluat= [i de ziarele influente din Croa]ia. Publica]ia Slobodna Dalmacija a notat c= familia [i apropia]ii sportivei nu au confirmat, dar nici nu au negat autenticitatea fotografiilor, \ns= un element care certific= veridicitatea imaginilor \l constituie aluni]ele prezente pe zona superioar= a abdomenului. Sursa citat= justifica forma mai slab= din perioada respectiv= prin via]a agitat= pe care o ducea, urm`nd exemplul modelului s=u, Paris Hilton.

EPA

Ovidiu T+B+CARU

V`lcea, \n avantaj \n fa]a lui Elba

Campion olimpic \n 1992, Javier Sotomayor (40 de ani) este cel mai mare atlet din lume care p=[e[te \n Rom`nia. Aproape neschimbat, ciocolatiul de 1,94 m care uimea toate meridianele \n urm= cu un deceniu, stabilind record dup= record la \n=l]ime, a creat senza]ia c= \nc= este sportiv activ. Da, [tiu c= ar=t bine, m= men]in \n form=, dar nu cred c= voi s=ri. O dat=. Poate sar de mai multe ori!, a glumit Soto, care asear= a fost a[teptat la Otopeni de Monica Iag=r. Cubanezul a venit \nso]it de elevul s=u, Victor Moya, care va lua startul la reuniunea de vineri sear= de la sala Rapid. E prima dat= c`nd vin \n Rom`nia [i sper s= ias= un concurs frumos. |mi aduc aminte de Sorin Matei, am concurat de multe ori \mpreun=. Ce mai face? Sper s=-l \nt`lnesc la sal=, a spus Sotomayor, recordmanul mondial al probei (2,45 m). Sorin Matei (44 de ani) de]ine a cincea performan]= din toate timpurile (2,40 m) [i impresioneaz= prin detenta incredibil= la o \n=l]ime de doar 1,84 m. Abia a[tept s=-l rev=d pe Soto. Eu ar trebui s=-mi aduc aminte de el, c= el era meseria[ul, nu eu. E un b=iat modest [i un sportiv extraordinar, ne-a declarat Matei, director al CSM Craiova.

CURIOS Soto [i-a privit cu interes poza prezentat= de ProSport

Joi 8 februarie 2007

VOLEI

PROSPORT - ZIARUL DE SPORT NR. 1

21

D~RZENIE Veteranele lui Dinamo, Daniela Minc= (nr. 6) [i Alida CioroianuMarcovici (nr. 5), blocheaz= atacul lui Del Core. Ele s-au luptat de la egal la egal cu italiencele

AST+ZI LA TV
10:45 direct SCHI ALPIN Feminin, cobor`re, antrenamente Campionatul Mondial de la Are (Suedia) 13:15 direct SCHI ALPIN Masculin, combinata alpin=, cobor`re Campionatul Mondial de la Are (Suedia) 15:00 direct Eurosport BIATLON Mixt, [tafet=, Campionatul Mondial, Antholz (Italia) 16:30 direct SCHI ALPIN Masculin, combinata alpin=, slalom Campionatul Mondial de la Are (Suedia) 18:00 \nregistrare FOTBAL FC Sevilla - Betis Sevilla, Cupa Spaniei 19:00 \nregistrare FOTBAL Anglia - Spania, meci amical 20:00 \nregistrare SPECIAL Ferenc Puskas, vedet= la Real Madrid 20:45 direct PATINAJ ARTISTIC Dans, programul original Campionatul celor 4 continente \n SUA 20:45 \nregistrare Boom Sport FOTBAL Osasuna - Barcelona, Primera Division 21:00 direct SPECIAL TV Sport Special - Na]ionala
PUBLICITATE

Eurosport

Eurosport

Eurosport

Boom Sport

TV Sport

Sport 1

Eurosport

Marian BURLACU

TV Sport

Ar fi fost prea frumos


CUPA CEV Dinamo a condus cu 2:0 pe Perugia, campioana Europei, \ns= a fost \ntrecut= \n decisiv (13-15). Unic n-a avut nicio [ans= (1:3) cu Burgos
Marian BURLACU
marian.burlacu@prosport.ro

Cristi SOROCEANU Dinamo a dat senza]ia c= poate s= o \nving= pe de]in=toarea Ligii Campionilor, \ns= adversarele ne-au citit jocul [i s-au folosit de punctele noastre slabe. Este cel mai bun meci f=cut de o echip= feminin= rom`neasc= de volei \n ultimii zece ani, de c`nd RATB a ajuns \n Final Four-ul Ligii, a declarat dup= meci Marian {tefan, cel care se afl= acum al=turi de Dinamo. Cu Daniela Minc= (6 puncte) la pupitru, cu Alida Cioroianu-Marcovici (20 atacuri reu[ite), Claudia C`rstoiu (18), Albena Bozilova (11) [i Anca Martin (7) \n verv=, bucure[tencele au creat senza]ie, c`[tig`nd primele dou= seturi (25-18, 26-24) [i d`nd senza]ia c= se poate ob]ine un succes istoric. La 2-0, italiencele au schimbat tactica [i ne-au lovit acolo unde eram

descoperi]i, a explicat ce a urmat Daniela Minc=. Dinamo a cedat ini]iativa, iar Sirio a c`[tigat relativ u[or urm=toarele dou= acte (25-20, 25-16) [i a egalat, pentru ca \n decisiv tot experien]a s= o ajute s= se impun=: 15-13. Nici Unic n-a izbutit o victorie asear=, ced`nd cu 1:3 (-14, -17, 25, -17) \n fa]a echipei spaniole Universidad Burgos. Evolu`nd \n sala Ceahl=ul, \n fa]a a circa o mie de suporteri care au f=cut o atmosfer= fantastic=, nem]encele au cedat primele dou= acte pentru c=, a[a cum avea s= remarce antrenorul Aurel Cazacu la final, noi am jucat practic f=r= ap=rare, \n timp ce liberoul Ana Ramirez Loriguillo a recuperat multe mingi din linia a doua. C`[tigarea setului trei a dat speran]e \ntr-o revenire, \ns= din acel moment Silvia Fernandez a f=cut diferen]a, Burgos deta[`ndu-se de la 16-13 la 20-13, iar apoi la 25-17. Meciurile retur sunt programate pe 14 februarie.

Tomis a ratat calificarea \n Final Four


Radu Began [i ai s=i colegi au cedat cu 0:3 (-18, -18, -15) la Bled (Slovenia), \ns=, cum scorul \nt`nirilor tur-retur a fost egal (1-1), a urmat un set de departajare, potrivit regulamentului care se aplic= \n edi]ia 2006/07 a Top Teams Cup. Practic s-a jucat de la zero, fiecare minge fiind important=, \ns= tot slovenii au fost mai buni (25-20). |n prima man[=, disputat= \n urm= cu opt zile, la Constan]a, Tomis s-a impus cu 3:2, \n urma unui final incandescent, rom`nii c`[tig`nd dup= ce au salvat trei mingi de meci. (Catrinel OPRI{IU)

22
OBIECTIV

OPINII

Joi 8 februarie 2007

OAMENII BUNI

La tenis [i la \n=l]ime
Cristian }OPESCU
cristian.topescu@prosport.ro

`ine, s`mb=t= [i duminic= juc=m \n Cupa Davis cu Fran]a la Clermont-Ferrand. Sondajul f=cut de ziarul nostru printre iubitorii tenisului arat= cam pesimist. Nu-l coment=m. Pentru a privi acest meci cu z`mbetul pe buze, v= amintim un episod petrecut \n urm= cu 35 de ani la Bucure[ti, c`nd echipa de aur a Rom`niei (Ion }iriac, Ilie N=stase) a jucat a treia final= a Cupei Davis cu reprezentativa SUA, \n care juc=torul nr. 1 era celebrul Stan Smith. Au c`[tigat atunci americanii, iar la festivitatea de \nm`nare a trofeului (Salatiera de Argint), \n fa]a unor tribune arhipline, la

arena Progresul BNR din Capital=, fiul fondatorului competi]iei, dl Dwight Davis junior - pe atunci \n v`rst= de 70 de ani -, dup= ce a fost oaspetele rom`nilor timp de o s=pt=m`n=, a declarat \n fa]a a mii de spectatori [i a came-

Vedeta \nseamn= spectacol. Veni]i la sala Rapid!


relor de televiziune: M-am sim]it foarte bine aici la voi, la Budapesta!?!. A urmat un hohot general de r`s, dar dup= c`teva zeci de secunde ne-a cuprins triste]ea. Dar s= uit=m ceea ce a fost, dac= putem. Fran]a de]i-

ne nou= Salatiere. Are 13 juc=tori \n primii 100 ai lumii. Va fi foarte greu. Avem [anse, cu condi]ia ca Andrei Pavel [i Victor H=nescu s= fie complet s=n=to[i [i \n form=. La Bucure[ti, evenimentul sportiv al s=pt=m`nii este Grand Prix-ul Monica Iag=r la s=ritura \n \n=l]ime, g=zduit m`ine de sala Rapid. Invitatul principal este cel mai mare s=ritor \n \n=l]ime din toate timpurile, cubanezul Javier Sotomayor. Campionul olimpic de la Barcelona 1992 este al doilea sportiv legendar care vine la Bucure[ti dup= ce anul trecut a fost Frankie Frederiks! Bravo, Monica! Felicit=ri!

IONU} MAZILU

ADRIAN MUTU

Cei doi atacan]i au salvat echipa na]ional= de la un semie[ec \n fa]a Moldovei, reu[ind s= puncteze \n ultima parte a meciului, ce-i drept cu ajutorul gafelor funda[ilor basarabeni.

ITE S E P E D

PELUZ+

Cititorii no[tri \[i pot exprima zilnic p=rerile pe adresa de internet a ziarului nostru. Urm=toarele comentarii au fost f=cute la articolul 15 minute, referitor la rela]ia antrenorului na]ionalei cu presa.

Iluzii
Lucian LIPOVAN
lucian.lipovan@prosport.ro NOU www.prosport.ro/lipovan

personal, c`[tigat la barbut. M-am s=turat de echipa asta, de tot ce \nseamn= na]ionala ast=zi, o ga[c= de vedete cu fi]e. Cred c= noi suntem de vin=, cei care am suportat cavalerul tristei figuri at`ta vreme, f=r= a-i cere socoteal= \n vreun fel. Cine \[i aduce aminte de felul \n care lupta Genera]ia de Aur pentru fiecare minge nu poate s= se identifice cu un surogat de echip=. Voi face tot posibilul s= ajung \n Olanda, s= v=d geniul lui Pi]urc= \n alc=tuirea echipei. Trimis de Suporter Rom`n

Am pierdut valorile
la b=[c=lie. Ton, poate \ntemeiat, pe care sunt convins c= vor curge r`uri de cerneal= \n urma meciului cu fra]ii de peste Prut. O vorb= spune: Nu-]i f= iluzii, ca s= n-ai deziluzii. Nu mi-am f=cut iluzii c= m= voi delecta cu spectacol \ntr-un amical nu doar cu un adversar slab, dar [i improvizat dup= dezam=girea rat=rii celui cu campioana mondial=. |n Olanda va fi testul serios. Cel pentru care, f=r= nicio b=[c=lie, sunt convins c= ne facem cu to]ii iluzii! Dar atunci e cu adev=rat important [i s= nu tr=im doar \nc= o deziluzie.

Cu por]ile \nchise

ribunele nu mai au r=bdare! Miile de spectatori fream=t=! Golul plute[te \n aer. Pi]urc= mut= decisiv: intr= Nicoli]=, Buga [i Mazilu! Stelistul centreaz=, Pele din Giule[ti reia spre poart=, dar mingea pur [i simplu nu vrea s= intre! Totu[i, apare atacantul fost golgheter [i... [i... da! E gol! Goooooooooool! Am \nvins! Suntem finali[ti! Tribunele nu mai aveau r=bdare, dar de plictiseal=, iar miile de spectatori frem=tau de frig, nu de emo]ie. Golul plutea \n aer, dar cu siguran]= nu deasupra stadionului Lia Manoliu. Pi]i introduce tot

ce are, ca s= nu se pl`ng= nimeni c= a venit degeaba [i doar-doar nu se face de r`s cu Moldova. Scap= ca prin urechile acului de un egal ru[inos, dar lumea strig= nu at`t

Mi-e team= c= vom rata [i campionatul acesta. Cu briliante [i genii care sunt prea mediatizate, ne vom face iar de r`s. Nivelul Bundesligii e sc=zut, Olanda nu mai vorbim! Baza e \n Ro[u [i alte valori. P=cat de G`lc=, alt= mare valoare! Trimis de Sindbad

Nu v= g`ndi]i c= poate Pi]urc= e con[tient de metodele sale \nvechite [i demodate de antrenament [i astfel \ncearc= s= nu se fac= de r`s \n fa]a presei? Trimis de Lex

R=m`ne de v=zut

S=-[i vad= de minge

Cum a]i tr=it meciul Rom`nia - Moldova? Cum va fi cel cu Olanda?


de bucurie, c`t de b=[c=lie. Iat= dou= variante de a relata ce s-a \nt`mplat asear= la amicalul Rom`nia - Moldova. Prima e varianta fantezist=. A doua e cea realist=. Ambele sunt \ns= formulate

Am observat c= \n Rom`nia to]i cei care ajung s= dirijeze un segment al vie]ii politice, economice, financiare [i sportive se comport= ca ni[te dictatori, f=r= a ]ine seama c= postul respectiv apar]ine ]=rii, persoana delegat= fiind doar responsabil= pentru buna derulare a activit=]ii respective. Pi]i se comport= ca [i cum na]ionala este un bun
TEHNIC+ Victor Pi]urc= (centru) \[i preg=te[te schemele pentru partida grea cu Olanda

Nu mi se pare normal= decizia lui Pi]urc=. Presa trebuie s= [tie ce se \nt`mpl= cu na]ionala noastr=. Cu 15 minute de b=[c=lie pe teren nu ai ce s= faci, iar teama c= pot fi spiona]i e exagerat=. Dac= adversarii ar vrea s= vad= antrenamentele na]ionalei, reu[esc p`n= la urm=. Nu asta ar fi problema. Mai bine s-ar concentra la treaba lui. Trimis de R=zvan

OFSAID TV
Cosmin MO}EI
Fondat 1997; ISSN 1453-3707 Redactor-[ef: Dorin Chio]ea Redactori-[efi adjunc]i: Florin Caramavrov, Dan Filoti, Lucian Lipovan Fotbal intern: Radu Dr=gu] (021.209.3375) Reporteri speciali: Iulian Anghel (021.209.3333) Fotbal interna]ional: Robert V=tafu (021.209.3362) Sporturi: Alexandru Enciu (021.209.3345) Art director: Alexandru Popescu (021.209.3368) Edi]ia on-line: Vincen]iu Mihaiu Brand Manager: Alexandru Catalan (021.209.3334) Fotbal intern: Amir Kiarash, Alexandru {tefan (adjunc]i), C=t=lin Anton, Sebastian Stan, Adrian Epure, Carmen Mandi[, Bogdan Savin, Gabi Zamfirescu, Daniel Vlad, Ioan Negoescu Statistic=/Istorie: R=zvan Toma Reporteri speciali: Florin Marian (adjunct), Mihai Oprea, Dorinel Artene, Constantin Radu, Andrei Nourescu, Roxana Lupea Fotbal interna]ional: Alin Bufnil= (adjunct), Sorin Dumitrescu, Bogdan Coroam=, C=t=lin Parfene, Vlad Economu Sporturi: Marian Burlacu (adjunct), Valentin Lupu, Andru Nenciu, Marius Hu]u, Mirela B=sescu Foto: Denisa Ionescu, Sorina St`ng=, Alexandru Zaharia (editori foto), Lucian Cre]u, Bogdan Iordache, Cosmin Mo]ei, Ovidiu T=b=caru Edi]ia on-line: Florin Alboiu, George Pitaru, Andrei Sandu, Cezar Uricec Layout: Valentin Zidaru (coordonator), Adrian Stroia, Drago[ C\mpeanu, Veronica Popescu, Beatrice Stroia, Bogdan Dr=ghia, George Preoteasa, Alexandru Florescu, Ionu] Cosmescu, Mariana Andrei, Romeo Beghe[ Analist pariuri: Daniel Smead= Editoriali[ti: Marius Geant=, Daniel Nanu Redac]ie: Bucure[ti, B-dul. Dimitrie Pompeiu nr. 6 (Novo Parc), sector 2, cod 020337; Tel: 021.209.3370; Fax: 021.209.337 Edi]ia de Transilvania Redac]ie: Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 146, Tel: 0264.407813, 0264.407.828; Fax: 0264.407.834; E-mail: redactia@prosportcluj.ro Coordonator: C=lin Todorescu Redactori: Vasile Berci, Cristian Cucola[, Daniel Lup Foto: Dan T=u]an Layout: Vali Bonda Edi]ia de Oltenia Craiova, Calea Bucure[ti, bloc 17C, parter; Tel: 0251.466.811, 0251.416.607; Fax: 0251.417.626 Coordonator: George P=unescu Redactor: Narcis Drejan Foto: Florin Ceau[u Edi]ia de Moldova Bac=u, Str. 9 mai nr. 3, ap. 2, parter; Tel: 0234.524.186, 0234.522.820 Fax: 0234.543.631; E-mail: bacau@prosport.ro Coordonator: Lauren]iu Muscalu Redactori: Mihai R`mniceanu, Adi En=[oaie Foto: Dan Du]= Layout: Sorin Georgescu Edi]ia de Vest Timi[oara, Bulevardul Revolu]iei nr. 8, et. 3; Tel: 0256.228.854, 0256.228.856 Fax: 0256.228.857 E-mail: vest@prosport.ro Coordonator: Dan Jakabhzi Redactori: Valentin {erb=nu], Vali Silaghi Foto: Szasz Istvan Layout: Cristian Sertea Coordonator edi]ii regionale/coresponden]i: Daniel Reme[ (tel. 021.209.3350) Responsabil de num=r: Robert V=tafu Director executiv: Lucian Roma[canu Tel. Divizia Fantastic=: 021.209.3361 Director de publicitate (ad-interim): Lucian Roma[canu (tel: 203.0810) Media: Cristina Negoi]= - director (tel: 203.0940) Marketing: Georgeta Coman director (203.0803; fax 203.0836) Distribu]ie: Director executiv - Gunther Graml, Director v`nz=ri - Gina Ionescu (203.0931, 203.0933, fax 203.0936) Director abonamente: Florentina Craiu (203.0900/26, 28, 203.5600; fax: 203.0990) Produc]ie: Dan Saro[ - director (203.0885), Gheorghe V`ntu Tiparul: FED - Grupul Dragoprint, Imprimeriile Media PRO - Cluj, SC West Tipo International SA Timi[oara, Tipar Multiprint - Ia[i
Tirajul ProSport este certificat de Biroul Rom`n de Audit al Tirajelor

Televiziune de stat degeaba


Marius GEANT+
marius.geanta@prosport.ro NOU www.prosport.ro/geanta

o m`n=rie, f=r= discu]ie. Pentru care nu va pl=ti nimeni, ci de pe urma c=reia o m`n= de oameni va avea numai de c`[tigat. Bani, mul]i bani. Cine va pierde? Probabil c= nimeni. Telespectatorilor le va fi greu vreo dou=-trei etape, p`n= se vor obi[nui cu locul de pe telecomand= rezervat pentru Kanal D. Cum, v= face]i griji pentru marii profesioni[ti de la TVR? N-are rost. Crede]i c= intereseaz= pe vreun reporter, editor [i comentator c= au pierdut mizerabil dreptul de a transmite meciul etapei? Da de unde? Le scade asta din salariu [i din privilegii? Nu. Vor avea mai mult timp liber

la dispozi]ie, mai cu seam= seri de weekend f=r= stresul transmisiilor directe? Da. {i, atunci, care e problema? Sigur c= nu e etic [i moral modul \n care au procedat

TVR [i Kanal D nu pot fi puse \n aceea[i ecua]ie a complotului. M=car ca aplicare a prezum]iei de nevinov=]ie
Hora]iu Nicolau [i probabil oamenii din TVR. Dar c`t conteaz= etica [i morala atunci c`nd vorbim \n aceea[i propozi]ie de fotbal, bani [i o institu]ie de stat? Kanal D a

procedat ca orice televiziune care \[i propune s= intre \n for]= pe pia]= [i s= mu[te din audien]a PRO TV [i Antena 1. Aten]ie! |n diferite momente, [i postul lui S`rbu, [i cel al lui Voiculescu s-au b=tut, mai mult sau mai pu]in transparent, pentru cel mai mare [i sigur generator de rating din Rom`nia: Liga I. {i atunci, ca [i acum, teoretic a pierdut postul public de televiziune. Este probabil confirmarea c= TVR nu are o autentic= valoare pe pia]a de media, ci doar for]a pe care i-o d=m lunar, prin plata abonamentului [i a impozitelor din care-[i prime[te subven]iile.

Vino cu noi printre campioni! ABONEAZ+-TE la


TALON DE ABONAMENT
Numele:...................................................................Prenumele:...................................................... Profesia: .................................................................V`rsta .............................................................. Numele firmei*:.....................................................Cod fiscal*:...................................................... *) Se completeaz= numai dac= abonamentul a fost pl=tit de firm=. Am achitat contravaloarea abonamentului pe o perioad= de ....... luni \ncep`nd cu luna.................... Adresa la care doresc s= primesc abonamentul: Str.................................................................nr.......bl......................sc.................et............ap........ Noul cod po[tal.............................Localitatea:.................................................................................... Jude]/sector .........................................................Tel.:................................................................... Fax:.......................................................................... Num=r de abonamente contractate ................. * Prin completarea prezentului talon \mi dau consim]=m`ntul pentru a primi materiale informative prin SMS, e-mail, po[t= sau alte mijloace de comunicare, conform Legii 677/2001. Cum te abonezi? 1. Decupeaz= talonul [i completeaz=-l \n \ntregime. 2. Achit= la Ringier Rom`nia, CUI: R9060359 p`n= \n data de 20 a lunii \n cont: RO36ABNA4100264100070706, deschis la ABN Amro Bank sau la sediul din Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 6, sect. 2, Bucure[ti [i expediaz= talonul de abonament [i copia documentului de plat= pe adresa: Ringier Abonamente, OP18-CP 211 Bucure[ti sau prin fax: 021-20.30.990 la oficiile po[tale la firmele de abonamente la filialele Rodipet. Pre]ul abonamentului nu include taxele po[tale. Informa]ii [i reclama]ii pentru abonamente: Luni-vineri 9:00-18:30 la tel.: 021/20.30.926; 021/20.30.928; 021/20.30.883; 021/20.93.313, luni -vineri dup= ora 18:30, s`mb=ta [i duminica la telefon cu robot (tarif normal): 021/20.93.312. Men]iona]i numele, publica]ia, adresa, problema pentru care a]i sunat [i num=rul de telefon. Datorit= sistemului de distribu]ie, edi]ia de duminic= va fi livrat= \mpreun= cu cea de luni. Pre] abonament pe mai multe luni - tarif abonament 1 luna x nr. de luni

Tarife de abonament/lun=
Luni - S`mb=t= 14,10 RON taxe po[tale* Luni - Duminic= 16,40 RON taxe po[tale* Luni [i Joi 4,30 RON taxe po[tale*
(*) Taxe po[tale: Luni - S`mb=t=: 1,30 RON; Luni - Duminic=: 1,50 RON; Luni [i Joi: 0,45 RON
Informa]ii si reclama]ii abonamente 0800 800 210 (apel gratuit)

Joi 8 februarie 2007

CONCURS

PROSPORT - ZIARUL DE SPORT NR. 1

23

7 Magic revine!

REMEMBER |ndr=gitele "Bebelu[e" de la "Cronica C`rcota[ilor" [i fosta vicecampioan= olimpic= (1.500 m) Violeta Beclea (dreapta) au extras \n decembrie 2006 c`[tig=torii 7 Magic dintr-un "munte" de scrisori
PUBLICITATE

EVENIMENT A patra edi]ie a concursului cu cele mai mari premii din presa noastr= \ncepe m`ine
7 Magic, concursul cu cele mai mari premii \n bani din presa rom`neasc=, se \ntoarce. De vineri, 9 februarie! ProSport [i Libertatea, adic= cel mai puternic ziar de sport din ]ar= [i cotidianul preferat al rom`nilor, [i-au unit iar for]ele pentru a v= oferi un superconcurs cu premii \n valoare de 700.000 RON ([apte miliarde de lei vechi). Din octombrie 2005 [i p`n= azi, \n precedentele trei edi]ii ale veritabilului eveniment media numit 7 Magic au fost premia]i 561 de rom`ni, [ase dintre ei put`ndu-se l=uda c= au intrat \n posesia unor premii astronomice \n bani. Cea de-a patra edi]ie se va desf=[ura \ntre 9 februarie [i 7 aprilie 2007, timp de mai bine de opt s=pt=m`ni. Astfel, \ncep`nd de m`ine tichetul r=zuibil de concurs va putea fi g=sit \n ProSport \n fiecare zi de vineri (mai exact \n ghidul ProSport TV, care se distribuie gratuit \mpreun= cu ziarul) [i de luni, \n timp ce Libertatea va face acela[i lucru \n suplimentul Libertatea de Weekend, dar [i \n edi]ia de duminic=. Pentru cei interesa]i, regulamentul concursului 7 Magic le va sta permanent la dispozi]ie pe www.prosport.ro, www.libertatea.ro, dar [i la sediul central al SC Ringier Rom`nia SRL. Lista marilor c`[tig=tori va fi publicat= \n ProSport [i Libertatea mar]i, 24 aprilie 2007.

A{I Ro[u Ioan (foto 1) [i Grigore Eugen (foto 2) au c`[tigat \n mai 2006 c`te 50.000 RON particip`nd la 7 Magic. |n decembrie ei au fost imita]i, tot la 7 Magic, de c=tre Petrache Tru[c= (foto 3) [i Gigiu Luiza (foto 4), [i ei ferici]ii posesori ai sumei de jum=tate de miliard de lei vechi

Gabriel MIRON (Libertatea)

24

MEDIA

Joi 8 februarie 2007

BULEVARD SPORTIV
Amical anulat din lips= de bani
INEDIT Na]ionala statului Zimbabwe [i-a anulat meciul amical cu Lesotho, care trebuia s= se dispute ast=zi, din cauza lipsei banilor necesari c=l=toriei la Maseru, capitala regatului Lesotho. Federa]ia din Zimbabwe nu a putut asigura cei 33.480 de dolari [i nu a putut g=si nici vreun sponsor pentru aceast= ac]iune. Nu ne r=m`ne dec`t s= ne antren=m mai bine \naintea partidei oficiale cu Maroc, au declarat neputincio[i oficialii federa]iei din ]ara african=. (C=t=lin PARFENE)

LOVITUR+ |n timp ce TVR nu-[i revine din [oc dup= pierderea drepturilor tv ale primei divizii, noul post ce va emite din 18 februarie a cump=rat op]iunile 1 [i 4

Kanal D

Liga I pe

Andrei NOURESCU
andrei.nourescu@prosport.ro

Boateng, inapt pentru armat=


RESPINGERE Interna]ionalul german de tineret Kevin Prince Boateng (foto), \n v`rst= de 21 de ani, a fost declarat inapt pentru armat=, \ntruc`t a suferit patru opera]ii la genunchiul st`ng. Da, este adev=rat, am fost respins la examenul medical de recrutare. Genunchiul meu st`ng a suferit patru opera]ii. Armata a considerat c= e prea mult [i m-a respins, a declarat juc=torul. Mijloca[ul Herthei Berlin a marcat trei goluri pentru echipa de club, \n 35 de meciuri disputate ({tefania B+CANU)
PUBLICITATE

Kanal D va transmite s=pt=m`nal, \ncep`nd cu luna februarie, dou= meciuri din returul sezonului 2006-2007 al Ligii I, respectiv op]iunile 1 [i 4. Noua sta]ie, care va \ncepe s= transmit= meciurile Ligii I vineri, 23 februarie, respectiv duminic=, 25 februarie, a achizi]ionat drepturile de la compania Telesport pentru perioada februarie 2007 - iulie 2008. Anun]ul, care a ap=rut \n premier= pe site-ul www.prosport.ro ieri-diminea]=, la ora 10:00, a creat un [oc \n interiorul televiziunii publice. Directorul Tudor Giurgiu a reac]ionat dur, spun`nd c= rezilierea a fost abuziv=, Telesport \ncerc`nd ie[irea din contract pentru a putea negocia cu al]ii un pre] mai mare. Reamintim c= TVR a pierdut op]iunile 1 [i 4 din cauz= c= nu a dat bani, iar Telesport a reziliat contractul. Surse din pia]= spun c= TVR avea de pl=tit cam 4,5 milioane de euro pe un sezon [i jum=tate, c`t mai era valabil contractul ini]ial, iar Kanal D ar fi f=cut o ofert= sensibil superioar=. Astfel, cel mai important meci al etapei va fi difuzat duminic= seara de Kanal D, \n cadrul unui program de aproape cinci ore, g=zduit de vedeta Cosmin Cernat. Partidele nu-i cost= nimic pe telespectatori. Kanal D este o sta]ie de]inut= de colosul media din Turcia Dogan [i de editura elve]ian= Ringier AG. Acoperirea va fi la nivel na]ional, postul fiind \n grila de baz= a tuturor operatorilor importan]i de cablu, dar este accesibil [i prin satelit, \n sistem digital.

Op]iunile pentru televi za rea meciurilor din Liga I


1 2 3 Kanal D 4 Kanal D 5 Antena 1 Na]ional TV Na]ional TV 6, 7, 8 Telesport

Am preferat siguran]a
INTERVIU / HORA}IU NICOLAU Patronul Telesport explic= alegerea f=cut= [i vorbe[te despre rezilierea contractului cu TVR
Andrei NOURESCU
andrei.nourescu@prosport.ro

De]in=tor al drepturilor tv pentru Liga I, Hora]iu Nicolau (foto, \n st`nga) a dat detalii despre tranzac]ia care a f=cut at`ta v`lv=. De ce a]i ales Kanal D? S= fie clar, n-a fost o lovitur= financiar=, am ob]inut o sum= cam la acela[i nivel cu aceea care era stipulat= [i \n contractul cu TVR. Se aude c= alte sta]ii ar fi propus mai mult... E posibil, dar Kanal D a oferit cele mai mari garan]ii. Nu m= puteam juca, nu puteam s= risc banii cluburilor, pentru care eu sunt un garant \n fa]a Ligii. Dar dac= a]i fi luat bani mai mul]i, c`[tigau [i cluburile... Nici vorb=, e o idee fals=. Contractul meu cu Liga e fix, eu pl=tesc aceea[i sum=, indiferent cu c`t v`nd mai departe. Dac= luam mai mult, c`[tigam eu, dac= luam mai pu]in, tot eu pierdeam. Cum a fost anul trecut, c`nd Antena 1 a renun]at o jum=tate de sezon la

drepturile tv. Atunci a trebuit s= pun bani de la mine ca s= nu piard= cluburile. TVR v= acuz= de ostilitate. |mi pare r=u, dar am avut rela]ii excelente cu ea. Nu are leg=tur=, dar numai corec]i n-au fost recent cei de la TVR, c`nd Radu Naum \mi umbla la oamenii din redac]ia Telesport f=r= ca eu s= [tiu, ba chiar mi l-a luat pe redactorul-[ef. Nu se face a[a \ntre dou= televiziuni care au rela]ii apropiate. Totu[i, persist= ideea c= nu le-a]i mai dat o [ans=... Prostii. |nainte de reziliere l-am sunat personal pe Tudor Giurgiu, re]ine]i, personal, trei zile la r`nd. Nu a r=spuns. I-am explicat secretarei c= voi rezilia contractul pentru c= nu au pl=tit. {i abia dup= ce am anun]at rezilierea domnul Giurgiu m-a sunat, \mi pare r=u, dar au recunoscut c= e neglijen]a lor. Dar au venit cu alt= ofert=? Ei zic c= le-a]i r=spuns. Da, ca [i alte canale. Ce s= le r=spund? Am ales-o pe cea mai bun=, apoi le-am r=spuns tuturor. A[a e [i la Champions League, sta]iile trimit oferte, iar apoi se anun]= cine a c`[tigat.

S-ar putea să vă placă și