Sunteți pe pagina 1din 3

Seminar VI

Cercetari de marketing

Marimea esantionului
t 2 p (1 p )
n=
-marimea esantionului
w 2

n- marimea esantionului
t- coeficientul corespunzator probabilitatii de garantare a rezultatului
p- proportia componentelor din esantion care poseda caracteristica cercetata
cand NU ni se da p, il luam cu valoarea 0.5
w eroarea limita acceptata
Problema 1
p=0.5
t=1.96
w= 4%
n=

1.96 2 0.5(1 0.5)


= 600
( 0.04) 2

persoana

Problema 2
P= 95%
w= 3%
T= 1.96
57% femei
43% barbati
n=

1.96 2 0.5(1 0.5)


0.03 2

= 1067 persoane

1067 57
= 608 femei
100

1067 43
= 459barbati
100

J=p w= 0.5 0.03 0.3


0.47
interval de incredere
n

x=

xi
i =1

x=

xi fi
i =1

fi
i =1

S=

xn xi
n 1

Xg = n x1 x 2 x3...xn

R = n 1

xn
100
x1

Problema 3
10 ani
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Numar clienti
12541
11974
12643
12968
13246
13601
13952
14287

2002
2003

x=

14479
14926

12541 + ........14926
10

x= 13462 clienti/an
S=

14926 12541
= 265
9

Problema 4
Grupa de varsta
18-25 ani
26-40 ani
41-65 ani
Peste 65 ani

Nr. persoane
437
394
316
258

2k+1= 1405
K= 702
K+1= 703
e=

40 26
= 0.035
394

ninf = 703 394 = 309

M= 309+0.035 x 309
M = ninf + e ninf

M= 26+0.035 x 309= 36.82 ani

Nr.cumulat personae
437
831
1147
1405