Sunteți pe pagina 1din 3

Seminar 4

Cercetari de marketing

Scale si tipuri de scale- probleme


Permite clasificari Scala nominala -metrica -nemetrica Scala interval Scala proportionala DA DA DA DA NU DA DA DA NU NU DA DA NU NU NU DA Permite ordonari Permite masurarea distantelor dintre variabile Are origine unica

Scala interval si scala proportionala sunt scale metrice sau parametrice. Scala interval f(x)=ax+b
Indicatori statistici Tendinta centrala Tipuri scale Nominala Ordinala Interval Proportionala Grupul modal Mediana Media aritmetica Media geometrica Testul pt semnif stattistica dif. dintre grupuri Testul Testul U Testul Fisher si testul student Testul student Fisher Masurarea corelatiei Coef. De contingenta Coef. De corelatie a rangurilor Coefficient de corelatie Coef. de variatie

Fiecarei scale ii corespunde anumite metode Scala ordinala are urmatoarele tipuri de scale: Scala lui Likert, metoda comparatiilor perechi, metoda ordonarii rangurilor Scala interval- scala lui Stapel, scala cu suma constanta, diferentierea semantica, modelul Fishbain Rosenberg.

Scala lui Likert- este o scala cu 5 trepte


+2 Acord total +1 Acord 0 Indiferenta -1 Dezacord -2 Dezacord total

Problema 1 Metoda lui Likert In cadrul unei cercetari selective efectuate pe un esantion de 1000 de persoane privind opinia subiectilor pentru ciocolata Poiana masurata cu ajutorul scarii lui Likert, raspunsurile date au fost Ambalaj Gust Pret +2 250 450 150 +1 200 350 350 0 150 100 100 -1 250 50 350 -2 150 50 50

Care este imaginea de ansamblu a ciocolatei Poiana? Scor ambalaj= (2x250)+(200x1)+(150x0)+(250x(-1))+(150x(-2))= 0.15 1000 persoane Scor gust= (450x2)+(350x1)+(100x0)+(50x(-1))+ (50x(-2)) 1000 persoane = 1.10

Scor prt= (150x2)+(350x1)+(100x0)+(350x(-1))+(50x-2)) 1000 persoane Scor global= 0.15+1.10+0.20 3 =0.45

= 0.20

Imaginea de ansamblu este pozitiva- Interpretare Ambalajul are ponderea cea mai scazuta.

Problema 2 Metoda comparatiilor perechi Firma X intentioneaza sa identifice opinia consumatorilor fata de produsul A in raport cu alte 3 produse similare apartinand principalilor sai concurenti - rezultatele obtinute in urma anchetei in care s-a folosit metoda comparatiilor perechi s-au obtinut urmatoarele:

A/B A/C A/D B/C B/D C/D

A 300 450 400

B 700

C 600

D 200 indecisi 150 indecisi 350 450 indecisi 90 indecisi 530 20 indecisi 480 indecisi

550 650

560

470 1150 1900 1630

520 1400

In ce ordine au fost ierarhizate cele 4 marci? Marca A apartinand firmei X se situeaza pe ultimul loc.