P. 1
Siruri de Numere Reale, Progresii

Siruri de Numere Reale, Progresii

|Views: 36,485|Likes:
Published by EmiliaTulvan

More info:

Published by: EmiliaTulvan on Aug 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2015

pdf

text

original

IRURI DE

NUMERE REALE

Prof: Tulvan Emilia

Obiectiveleurm rite în
lec ie:

‡ s defineasc no iunea de ir de numere

reale

‡ s fac diferen a între un ir de numere

reale i o mul ime de numere reale

‡ s prezinte modalit ile de definire ale unui

ir de numere reale, cu exemplific ri

‡ s determine termenii unui ir în anumite

condi ii date

Defi ie:

Un ir de numere realereprezint o
succesiune de numere reale

realizat dup o anumit regul , fiecare

num r ocupând un loc bine determinat.

Nota ia matematic utilizat este:

,...

,...

,

,

3

2

1

n

a

a

a

a

1

u

n

n

a

Numerele se numesc

termenii irului

Indicele fiec rui termen al irului arat

locul pe care-l ocup acesta în
succesiune i se nume te rang.

Termenul cu indicele n se nume te

termen general.

,...

,...

,

,

3

2

1

n

a

a

a

a

1

u

n

n

a

Exemple de iruri:

,...

5

,

5

,

5

,

5

:

)

(

,...

3

,

3

,

2

,

2

,

1

,

1

:

)

(

,...

1

)

1

(

,...,

4

1

,

3

1

,

2

1

,

1

:

)

(

,...

,...,

3

,

2

,

1

:

)

(

,...

,...,

4

,

3

,

2

,

1

:

)

(

2

2

2

2

n

n

n

n

n

n

y

x

n

c

n

b

n

a

™

Un ir de numere reale se nume te ir

constantdac to i termenii s i sunt

egali:

a,a,a,a,...

Un ir de numere reale nu este o
mul ime de numere reale

‡ Într-un ir elementele se pot repeta, pe

când într-o mul ime elementele sunt

distincte

‡ Ordinea elementelor unei mul imi nu este

esen ial , pe când pentru un ir este foarte

important

Moduri de definire

a unui ir de

numere reale

1. iruri definite descriptiv

(prin descriere)

Exemplu:

Acest ir se poate descrie astfel: fiecare
termen al s u se scrie cu ajutorul cifrei 1 i
num rul cifrelor este egal cu rangul
termenului irului.

,...

1111

,

111

,

11

,

1

:

)

(

n

d

2. iruri definite cu ajutorul unei

formule

Un ir poate fi definit indicând o formul

( numit formula termenului general) din
care se ob ine orice termen al irului

particularizând pe n (n=1, n=2, n=3,...)

Exemplu:

Fie irul definit prin formula

Termenul

1

u

n

n

a

2

5

! n

a

n

52

2

50

2

10

5

10

!

!

™

!

a

3. iruri definite printr-o rela ie de

recuren

O rela ie de recuren este o formul cu

ajutorul c reia se exprim orice termen al
irului, începând de la un anumit rang, în
func ie de termenii preceden i (unul sau
mai mul i)

Exemplu:

Fie irul , având primul termen 5 i
rela ia de recuren :

Termenul

1

u

n

n

a

3

2

1

!

n

n

a

a

13

3

10

3

5

2

2

!

!

™

!

a

Munc independent :

1)S se determine primii trei termeni ai
irului cu termenul general

2)S se determine , dac =-1 i

3)S se determine formula termenului
general pentru irul definit descriptiv astfel:

5

3

! n

a

n

4

a

1

a

4

2

1

1

!

n

n

a

a

,...

4

6

,

4

5

,

3

4

,

2

3

,

1

2

Exerci iu oral:

S se completeze cu înc 3

termeni fiecare ir:

‡1, 5, 9, 13, 17, ......, ......., .....

‡2, 12, 22, 32, ......, ......., .....

‡7, 9, 11, 13, ......, ......., .....

‡19, 16, 13, 10, ......, ......., .....

‡36, 31, 26, 21, ......, ......., .....

Progresia

aritmetic

Obiectiveleurm rite în
lec ie:

‡ s poat identifica o progresie aritmetic

‡ s poat determina orice termen al unei

progresii aritmetice, având anumite ipoteze

‡ s utilizeze leg tura cu media aritmetic a

termenilor unei progresii aritmetice

‡ s calculeze suma primilor n termeni ai

unei progresii aritmetice, în diverse ipoteze

Defini ie:

Un ir de numere reale în care orice termen,

începând cu al doilea, se ob ine din

termenul precedent adunat cu acela i

num r se nume te progresie aritmetic .

A adar, progresia aritmetic este un ir

definit prin rela ia de recuren

, unde r este un num r real

fixat, numit ra ie.

1

u

n

n

a

r

a

a

n

n

!

1

Exemple de progresii aritmetice

‡1,2,3,4,5,... cu ra ia r = 1

‡-10,-5,0,5,10,15,... cu ra ia r = 5

‡99,96,93,90,87,84,81,..., cu ra ia r = -3

‡19,17,15,13,11,9,7,5,3,1,..., cu ra ia r = -2

Propriet ile
unei progresii
aritmetice

P1)Un ir este progresie

aritmetic dac i numai dac
orice termen începând cu al
doilea este medie aritmetic a
termenilor vecini lui, adic
pentru n • 2 avem:

1

u

n

n

a

2

1

1

!

n

n

n

a

a

a

Exemplu

Fie o progresie aritmetic pentru

care avem = 17 i = 25.

S se afle i ra ia r.

Solu ie: Avem:

Termenii consecutivi cunoscu i sunt:

17, 21, 25, adic r = 4.

1

u

n

n

a

8

a

10

a

9

a

21

2

25

17

2

10

8

9

!

!

!

a

a

a

P2)Într-o progresie aritmetic

, termenul general este

dat de formula:

1

u

n

n

a

r

n

a

a

n

™

!

)

1

(

1

Exemplu

Fie o progresie aritmetic

pentru care avem = 24 i r = -5.

S se afle

Solu ie:

1

u

n

n

a

1

a

9

a

16

40

24

)

5

(

)

1

9

(

24

9

!

!

™

!

a

P3)Suma primilor n termeni ai

progresiei aritmetice

este dat de formula:

1

u

n

n

a

2

...

1

3

2

1

n

a

a

a

a

a

a

S

n

n

n

™

!

!

Exemplu

S se calculeze suma S = 2+4+6+8+...+24.

Solu ie: Avem o progresie aritmetic cu ra ia

r = 2 i cu num rul de termeni n = 12. Atunci:

156

6

26

2

12

24

2

!

™

!

™

!

S

Exerci ii orale

‡1) Care din urm toarele iruri este

progresie aritmetic :

a) 7, 5, 3, 1, -1, -3, ...

b) 2, 3, 5, 6, 8, 9, ...

Exerci ii orale

2) Care este ra ia unei progresii

aritmetice cu

=10 i = 15

1

a

2

a

Exerci ii orale

‡3) S se determine x real pentru care

tripletul 4, x, 12 formeaz o progresie

aritmetic .

Munc independent

1)S se determine termenii x, y, z, t ai

progresiei aritmetice: x,y,-21,z,-15,t,...

2)S se determine termenul al unei

progresii aritmetice dac

3)S se determine suma primilor n termeni

ai unei progresii aritmetice dac

10

a

30

,

12

6

3

!

! a

a

50

,

36

,

12

5

3

!

!

!

n

a

a

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->