Sunteți pe pagina 1din 1

F. LMB - 38 ed.1/rev.3/2009

F. LMB - 38 ed.1/rev.3/2009 LABORATOR DE MEDIU BIOSOL SC Biosol psi SRL Str. Torcători Nr.

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcători Nr. 6 Ploieşti Ploieşti, Prahova Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408 Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificată SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005, laborator acreditat SR EN ISO/CEI 17025:2005, înregistrat la Mininsterul Sănătăţii pentru monitorizarea calităţii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

acreditat pentru ÎNCERCARE
acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/CEI 17025:2005 CERTIFICAT DE ACREDITARE nr. LI 737/2013

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport:

Dată emitere raport:

10124 AUC

21.01.2014

Detalii

Beneficiar:

SC PIESEAUTO2000 MOBILSERV SRL, STR. BUHUSI, NR.37, BUCURESTI Comanda 64 din 16.01.2014 Apa uzata Evacuare canalizare, dupa separator hidrocarburi 16.01.2014 / 16.01.2014 16.01.2014 - 21.01.2014 10124 AUC

Nr. comandă/contract:

Tip probă:

Locul prelevării probei:

Data prelevării/primirii probei:

Data efectuării încercărilor:

Codul probei:

Metoda de prelevare:

-

Date suplimentare despre prelevare:

Proba a fost prelevată de beneficiar care işi asumă întreaga răspundere cu privire la data, locul şi modul de prelevare al probei

Nr.

Indicator

Metoda

UM

Valoare

Valoare max conf

crt.

analizat

de încercare

obţinută

H.G. 352/2005, NTPA

002

 

Apă uzată chimie

 

1

Consum biochimic de oxigen

LCK 555

mg O2/l

114

300

2

Consum chimic de oxigen

SR ISO 6060/1996

mg O2/l

112,3

500

3

Detergenti anionici

LCK 332

mg/l

1,708

25

4

Materii totale in suspensie

STAS 6953-81

mg/l

6

350

5

pH

SR ISO 10523/2009

unit pH

7,3

6,5 - 8,5

6

Substante extractibile cu solventi organici

SR 7587/1996

mg/l

Proba 1 = <20,0 Proba 2 = <20,0 Proba 3 = <20,0 Medie = <20,0

30

NOTE:

         

1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată

2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral

3. Valoarea <20,0 este sub limita de determinare a metodei

OBSERVAŢII:

Şef laborator

chimist Ani Simona Buzu

a metodei OBSERVAŢII: Şef laborator chimist Ani Simona Buzu Pagina 1 din 1 Întocmit ing. chim.

Pagina 1 din 1

Întocmit

ing. chim. Daniela Nedelcu

a metodei OBSERVAŢII: Şef laborator chimist Ani Simona Buzu Pagina 1 din 1 Întocmit ing. chim.