Sunteți pe pagina 1din 11

Instructiuni SSM Angajatorii sunt obligati sa elaboreze instructiuni proprii de securitatea muncii, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor

de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor. MODELE DE INSTRUCTIUNE PROPRIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aproba Director General INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII IN SECTORUL AUTO 1. Obiect Stabilirea normelor interne specifice activitatii de conducator auto, obligatorii pentru toti lucratorii care desfasoara activitatea in cadrul unitatii 2. Scop Eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala, existente in cadrul acestei activitati. 3. Cadrul legal de referinta al instructiunii proprii - Legea securitatii si sanatatii in munca 319/2006; - Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca 319/2006; - Codul rutier si regulamentul de aplicare. 4. Componentele sistemului de munca 4.1 Forta de munca Participantii la procesul muncii sunt persoane de specialitate, angajate cu contract individual de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si personalul care efectueaza servicii pe baza de contracte civile de prestari servicii, care presteaza activitatea de conducator auto. 4.2 Sarcina de munca Activitatile prestate sunt: - transport persoane pe baza de grafic orar stabilit de conducerea unitatii; - transport persoane pe baza de comunicare verbala din partea conducatorului direct al locului de munca; activitati de parcare-garare a mijloacelor auto, atat pe drumurile publice, cat si in parcul auto al unitatii; - transport de marfuri de mic tonaj (maxim..tonaj) pe drumurile publice, conform dispozitiilor conducatorului direct al locului de munca. 4.3 Mijloace de munca utilizate (utilaje si materiale folosite) Echipamentele folosite sunt mijloace auto din dotare, care sunt echipate conform dispozitiilor conducatorului direct al locului de munca. 4.4 Mediul de munca Activitatea se desfasoara in mediu exterior, deschis, pe drumurile publice, iar in unele cazuri activitatea se poate desfasura in incinta unor unitati , imobile, etc. 5. Reguli pentru realizarea in deplina securitate a activitatii de serviciu 5.1 Reguli referitoare la mijlocul de transport si conduita in trafic In scopul desfasurarii activitatii in deplina securitate a muncii, salariatii care desfasoara activitatea de conducator auto sunt obligati sa respecte urmatoarele prevederi: a) conducerea autovehiculelor este permisa conducatorilor auto numai in conditiile prevazute de regulamentul privind circulatia pe drumurile publice si de instructiunile si dispozitiile in vigoare emise de Ministerul Transporturilor; b) conducatorii auto nu vor face nici un fel de reparatii sau remedieri la autovehiculele aflate in folosinta;

c) orice anomalie in functionare sau defectiune constatata se va aduce la cunostinta personalului abilitat; d) autovehiculul nu va fi tractat, impins sau deplasat prin alte mijloace; va fi parcat regulamentar dupa care se va lua legatura cu cei in drept; e) pentru a asigura buna functionare a autovehiculelor in parcurs si pentru a evita defectiunile si accidentele, autovehiculele trebuie sa indeplineaca urmatoarele conditii tehnice: o dispozitivul de pornire automata sa fie in stare de functionare; o volanul sa nu aiba joc mai mare de 15 grade; o piesele mecanismului de directie sa nu prezinte defectiuni si uzuri (jocuri la articulatii, etc..); o puntea din fata, precum si puntea (puntile) din spate, sa nu prezinte deformari sau alte defectiuni la elementele de fixare din cadrul autovehiculului; o elementele de suspensie sa nu prezinte defectiuni; o rulmentii rotilor sa nu aibe jocuri care depasesc limitele stabilite in prescriptiile tehnice de functionare a acestora; o sistemul de alimentare al autovehiculelor sa nu aiba scurgeri de carburant sau fisuri, fiind interzise orice fel de improvizatii; o rezervorul de carburant sa fie prevazut cu capac bine fixat si asigurat pentru a nu se deschide in timpul mersului iar suporturile de sustinere si colierele de fixare ale rezervorului sa nu prezinte fisuri; o instalatia electrica sa fie in perfecta stare; sunt interzise legaturile improvizate, cablurile neizolate, sigurantele necalibrate, lipsa capacelor de protectie, etc, care pot provoca scurt circuit; o bateria de acumulatoare sa fie in buna stare, bine fixata; o releele regulatoare de tensiune si de curent sa fie bine reglate si izolate fata de exterior pentru a evita scurt circuitele; o sistemele de franare sa fie reglate corect si sa fie in perfecta stare de functionare; o jantele si cercurile elastice nu trebuie sa prezinte deformatii ca urmare a uzurii si a loviturilor, jantele sa fie bine fixate cu piulitele respective; o teava de evacuare a gazelor arse va fi in buna stare, fara fisuri sau garnituri defecte si va fi prevazuta cu amortizor de zgomot (toba de esapament); o parbrizul si celelalte geamuri ale autovehiculului sa fie in buna stare si curate. f) conducatorii auto au obligatia ca, pentru asigurarea conditiilor tehnice ale autovehiculelor, sa verifice inainte de plecarea in cursa: o instalatia de alimentare cu carburant, instslatia electrica, instalatia de evacuare a gazelor arse, instalatia de incalzire, sistemul de directie, semnalizare, rurale si franare care trebuie sa fie in stare corespunzatoare si fara improvizatii; o existenta si integritatea fizica si functionala a oglinzilor retrovizoare; o usile sa fie in stare buna de functionare. g) in inventarul autovehiculului tebuie sa se gaseasca: o manometru pentru verificarea presiunii pneurilor; o trusa medicala de prim ajutor; o cric corespunzator tonajului autovehiculului incarcat; o 2 triunghiuri reflectorizante; o stingator; o veste reflectorizante. h) in timpul mersului, conducatorii auto sunt obligati sa nu angajeze discutii cu ceilalti calatori, sa nu aiba preocupari cae ar putea sa le distraga atentia, sa nu foloseasca telefoanele mobile. 5.2 Reguli privind marfurile transportate a) la manevrarea, pozitionarea si fixarea autovehiculelor pentru incarcare descarcare, conducatorii auto vor respecta prevederile normelor de securitate a muncii specifice locurilor de munca respective; b) inainte de inceperea operatiilor de incarcare descarcare a unui mijloc de transport, acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate; c) alegerea mijloacelor ajutatoare pentru operatiile de incarcare descarcare, transport materiale se va face in

functie de felul si greutatea materialului, de natura terenului, a cailor de circulatie si a conditiilor de transport; d) conducatorii auto vor supraveghea ca incarcatura sa fie repartizata uniform pe platforma sau in incinta autovehiculelor, precum si respectarea tonajului si a gabaritului; e) conducatorul autovehiculului care efectueaza transportul va verifica la plecarea in cursa si pe parcurs modul cum a fost legata incarcatura; se interzice plecarea acestuia in cursa daca se constata ca incarcatura nu a fost legata corespunzator; f) asezarea marfurilor in autovehicule se va face astfel incat sa fie asigurata stabilitatea lor in timpul transportului; g) este interzis sa se transporte in caroseria sau in cabina autovehiculului, persoane care se afla in stare de ebrietate; h) se interzice urcarea sau coborarea persoanelor in timpul mersului; i) se interzice accesul la locul de incarcare - descarcare al autovehiculelor, persoanelor care nu au nici o atributie la aceste operatii; j) incarcarea cu materiale a autovehiculului va fi astfel facuta incat conducatorul auto sa aiba vizibilitatea necesara in mers si posibilitatea supravegherii parcursului; k) conducatorul auto nu va efectua controlul tehnic sau repararea autovehiculului in timpul incarcarii sau descarcarii acestuia. Intocmit, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SPECIFICE ACTIVITATII DE PRELUCRARE AUTOMATA A DATELOR Aceste instructiuni se aplica activitatilor din unitatile de informatica (centrele,oficiile si statiile de calcul electronic) ,activitatilor de birou ce presupun lucrul cu echipamente electronice pentru prelucrarea automata a datelor,inclusiv activitatilor desfasurate la videoterminale. Lucratorii care urmeaza sa desfasoare activitati la echipamentele de calcul,vor fi incadrati la posturile de lucru numai dupa efectuarea examenelor medicale obligatorii prevazute de reglementarile in vigoare ale Ministerului Sanatatii, inclusiv a examenului medical oftalmologic. Examenul medical se va realiza periodic, in conformitate cu prevederile 10310x234k legislatiei in vigoare si ori de cite ori lucratorii acuza simtomele vizuale sau generale posibil a fi determinate de exercitarea profesiunii. In cazul in care, la controlul medical oftalmologic se constata ca nu pot fi utilizati ochelari de corectie obisnuiti, lucratorii vor fi dotati cu mijloace de corectie speciale, adecvate sarcinii de munca. -conducerea unitatii (societatii) va asigura informarea lucratorilor asupra tuturor aspectelor de securitate si sanatate derivate din cerintele desfasurarii activitatilor,precum si asupra masurilor aplicabile la locul de munca; -lucratorii vor fi instruiti in utilizarea echipamentului de calcul inainte de inceperea activitatii si ori de cite ori se modifica organizarea sau dotarea locurilor de munca; -lucratorii vor fi instruiti special asupra necesitatii amenajarii ergonomice a locului de munca si asupra pozitiilor corecte pe care trebuie sa le adopte in timpul lucrului; -conducerea unitatii ( societatii ) va planifica si organiza activitatile de prelucrare automata a datelor astfel incat activitatea zilnica in fata ecranului sa alterneze cu alte activitati; -in cazul in care alternarea nu este posibila, se vor acorda pauze suplimentare fata` de cele obisnuite. Pentru a pastra o pozitie de lucru confortabila si pentru a evita reflexiile si efectul de orbire,utilizatorul trebuie sa incline, sa basculeze sau sa roteasca ecranul oricare ar fi inaltimea ochilor deasupra planului de lucru, si anume: -inaltimea optima a centrului ecranului treebuie sa corespunda unei directii de privire inclinate intre 10 si 20 grade sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor; -inaltimea tastaturii trebuie sa asigure in timpul utilizarii un unghi intre brat si antebrat de minimum 90 grade; -in pozitia asezat, distanta dintre planul de lucru si suprafata de sedere trebuie sa fie cuprinsa intre 200 si 260 mm;

-ecranul, suportul de documente si tastatura trebuie amplasate la distante aproximativ egale fata de ochii utilizatorului, respectiv 600, 150 mm; -videoterminalele vor fi astfel amplasate incat directia de privire sa fie paralela cu sursele de lumina (naturala si artificiala); -posturile de munca la videoterminale vor fi amplasate intre sirurile de corpuri de iluminat din incaperea de lucru; -videoterminalele vor fi amplasate la distanta fata de ferestre -suprafetele vitrate nu trebuie sa fie situate in fata sau spatele utilizatorului . Conductorii electrici si cablurile trebuie ss respecte urmstoarele conditii; -sa nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol; -sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale si previzibile ale utilizatorilor, inclusiv in cazul unei reamenajari a incaperii; -sa asigure accesul usor iar intretinerea sa se efectueze fara intreruperea activitatii; -cablajul trebuie sa corespunda intregului domeniu de reglare a planului de lucru; -conductorii electrici nu vor traversa caile de acces fara a fi protejati impotriva deteriorarilor mecanice. Obligatii privind exploatarea echipamentelor de calcul : -se interzice lucratorului sa utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc si pentru care nu au instruirea necesara; -punerea sub tensiune a tablourilor de distributie va fi efectuata numai de catre personalul autorizat in acest scop; -se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul sa intervina la tablourile electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare, grupuri stabilizatoare, instalatii de climatizare sau la orice alte instalatii auxiliare specifice; -la punerea sub tensiune a calculatoarelor electronice se vor respecta, in ordine,urmatoarele prevederi : -verificarea temperaturii si umiditatii din sala; -verificarea tensiunii la tabloul de alimentare; -punerea sub tensiune a unitatii centrale prin actionarea butonului de pe panoul unitatii centrale; -punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin actionarea butoanelor corespunzatoare de pe panourile de comanda, in succesiunea indicata in documentatia tehnica a calculatorului; -scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor se va face in succesiunea inversa celei prevazute la punerea sub tensiune; -se interzice indepartarea dispozitivelor de protectie ale echipamentelor de calcul; -se interzice efectuarea oricarei interventii in timpul functionarii echipamentului de calcul; -se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci cind se constata o defectiune a acestuia; -remedierea defectiunilor se va realiza numai de catre personalul de intretinere autorizat; -se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fara legatura la pamant; -inlocuirea sigurantelor la instalatiile electrice se va face numai de catre personalul autorizat in acest scop; -se interzice fumatul in incaperile cu volum mare de domente; -se interzice consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii; -in timpul lucrului la videoterminale,se va evita purtarea ochelarilor colorati; -pentru evitarea reflexiilor difuze sau speculare se vor utiliza filtre antireflexii. Intretinerea si repararea echipamentelor de calcul : -orice reparatie a echipamentului de calcul se va efectua in conformitate cu prevederile 10310x234k din documentatia tehnica a calculatorului; -inainte de inceperea oricarei lucrari de reparatie se vor verifica sculele, dispozitivele de lucru si echipamentul individual de protectie adecvat riscurilor existente; -se interzice curatarea sau ungerea echipamentelor in timpul functionarii acestora; -suprafetele ecranelor videoterminaleleor se vor curata periodic de depunerile de praf sau amprente digitale, pentru a nu se reduce vizibilitatea; -conducatorul (seful) locului de munca impreuna cu personalul care lucreaza la echipamentele electrice vor

verifica permanent imposibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune ( carcase intacte si la locul lor, capace inchise, izolatia cablurilor nedeteriorata etc.); -se interzice interventia la instalatiile electrice a persoanelor necalificate in meseria de electrician si neautorizate; SERVICIU EXTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTRUCTIUNI PROPRII NR. DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA IN LABORATOARELE DE PATISERIE SI COFETARIE 1. SCOP Prezentele instructiuni au ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor, stabileste principii generale referitoare la activitatea desfasurata in laboratoarele de patiserie si cofetarie. Prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor eliminarea factorilor de risc si accidentare consultare, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantiilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii.. 2. DOMENIU Prezentele instructiuni se aplica in cadrul ________________________referitor la activitatea desfasurata in laboratoarele de patiserie si cofetarie. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA - Legea 319/2006 Securitatii si sanatatii in munca. - Hotararea de Guvern nr.1425/30.oct.2006 Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si santatii in munca nr.319/2006. - Hotararea de Guvern nr.1146/30.sept.2006 Hotararea privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca. - Legea 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor. - Hotararea de Guvern nr.1048/9 aug.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. 4. RESPONSABILITATI : 41. Muncitor (executant) Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. La locul de munca lucratorii au urmatoarele obligatii: a). sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie; b). sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; c). sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive. d). sa comunice imediat angajtorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie. e). sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana. f). sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila

realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor. g). sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate. h). sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora. i). sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. j). sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator, dupa caz. k). sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate dotarile pentru apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei, proprietar producator sau importator. l). sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza sau le desfasoara. m). sa nu afecteze modificari neautorizate si fara acordul scris al proprietarului, al proiectantului initial al constructiei, instalatiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislatiei in vigoare. n). sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei sau proprietarului, dupa caz, orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu. o). sa respecte regulile si masurile de aprare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz. p). sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz. r). sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor. s). sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor. t). sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor. u). sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu. v). sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor. 5. CONDITII GENERALE Art. 5.1. Activitatile ce se desfasoara in structurile de servire a mesei sunt legate de aprovizionarea cu marfa, depozitarea acesteia, prepararea alimentelor in bucatarii si laboratoare de cofetarie-patiserie, precum si servirea acestora in saloane sau in alte locuri destinate acestui scop. Art. 5.2. Pentru desfasurarea activitatii in conditii de igiena si de securitate a muncii, spatiile de productie pentru prepararea alimentelor trebuie organizate in functie de volumul activitatii si in functie de tehnologiile din productia culinara. Art. 5.3. Resturile menajere nerecuperabile sau nefolositoare rezultate din procesul de rpoductie si din operatia de servire a clientilor se vor colecta in saci din material plastic, in recipiente etanse, confectionate din materiale rezistente, evacuarea facandu-se inainte ca acestea sa depaseasca capacitatea de depozitare sau sa intre in descompunere. Art. 5.4. Unitatile de alimentatie publicas care au sectii de productie trebuie sa-si stabileasca o zona pentru depozitarea gunoiului menajer care sa fie la distanta mare de locul alimentar si amenajat conform normelor sanitare. Art. 5.5. La instalarea, exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor, aparatelor, precum si a altor echipamente tehnice folosite in alimentatia publica (restaurante, cantine, bufete, barurti, etc.) se vor respecta urmatoarele : - tehnologia stabilita prin documentatia elaborata de proiectant sau cea indicata prin cartea tehnica, privind

exploatarea utilajelor, instalatiilor, aparatelor, etc.; - prevederile documentatiei tehnice emise de furnizor referitoare la cunoasterea componentei, a caracteristicilor tehnice si functionale precum si a conditiilor de executie, montaj si receptie, a mijloacelor tehnice din dotare; - prevederile documentatiei tehnice referitoare la periodicitatea si conditiile tehnice de efectuare a verificarilor si reparatiilor; - instructiunile tehnice specifice fiecarui mijloc de productie, privind exploatarea acestuia; - exploatarea mijloacelor din dotare numai cu aparatura de masura, control si automatizare prevazuta. Art. 5.6. Personalul din bucatarii (bucatari, ajutori de bucatari si bucatari auxiliari) este obligat sa poarte echipamentul de protectie si de lucru prevazut de normative. Art. 5.7. In bucatarii sau in alte spatii de pregatire la cald este interzis lucrul fara asigurarea ventilarii incaperilor. Art. 5.8. Curatirea locului de munca se va efectua ori de cate ori este necesar pentru prevenirea alunecarii persoanelor in zona de lucru. Art. 5.9. Lucratorii din bucatarie trebuie sa fie instruiti asupra modului de utilizare a agregatelor la care lucreaza (masini de gatit, roboti, marmite cu aburi, tigai basculante, friteuza, cuptoare de diferite tipuri, etc.) pentru prevenirea accidentelor. Art.5.10. Eventualele defectiuni ce apar in functionarea unor agregate, roboti de bucatarie, etc., vor fi remediate numai de catre persoane calificate, de specialitate: mecanici, electricieni, etc. Art.5.11. Personalul din bucatarie va purta incaltaminte bine fixata pe picior; este interzisa folosirea incaltamintei tip papuc (neasigurata la calcai). Art.5.12. Este interzisa asezarea pe pardoseli a vaselor cu lichide fierbinti, pentru prevenirea accidentelor prin oparire. Art.5.13. Vasele ce se folosesc la prepararea meniurilor si ustensilele se vor pastra in mod ordonat pe rafturi.

6. LABORATORUL DE COFETARIE PATISERIE Art. 6.1. Exploatarea utilajelor si instalatiilor cu care este dotata cofetaria-patiseria (malaxoare, mixere, roboti universali, cuptoare electrice si cu gaze, etc.) se va face numai de catre persoane instruite, conform prevederilor cartilor tehnice respective. Art. 6.2. Persoanele care manevreaza semipreparatele si preparatele in camerele sau dulapurile frigorifice vor evita trecerea brusca de la cald la rece, pentru prevenirea imbolnavirilor. UTILAJE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 1. Utilajele actionate electric se vor exploata si respectiv instala in conformitate cu standardele pentru aparatele electrice de gatit. 2. Este interzisa folosirea utilajelor fara echipamentul electric de comanda-control in stare de functionare, prevazut de proiectant. 3. Manevrarea tuturor intrerupatoarelor sau comutatoarelor se va face cu mainile uscate. 4. In situatii de exces de umiditate, manevrarea se va efectua cu manusi electroizolante si de pe platforme electroizolante sau de pe covoare din cauciuc. CUPTOARE PENTRU COPT SI FIERT 1. Cuptoarele incalzite cu gaze vor fi exploatate conform prevederilor instructiunilor elaborate de fabrica producatoare. 2. Cuptoarele electrice se vor exploata respectand prevederile din cartea tehnica (in functie de tipul acestora si a prevederilor specifice pentru utilizarea energiei electrice). 3. Daca la utilizare temperatura manerelor de manevrare a diferitelor usi o depaseste pe cea din mediile normale, acestea vor fi confectionate din materiale izolante. 4. Burlanele pentru evacuarea emanatiilor rezultate in timpul procesului de copt vor fi racordate la cosurile de fum care trebuie sa fie curatate periodic. 5. Manevrarea tavilor si a produselor supuse procesului de coacere la temperaturi ridicate, se va efectua cu

ajutorul materialelor izolante (manusi cu palma de azbest, bucati de panza). 6. Incaperile in care sunt amplasate cuptoarele vor fi dotate cu instalatii de ventilatie locala si generala, pentru asigurarea unui climat conform prevederilor legale. CUPTOR CU MICROUNDE 1. Este interzisa introducerea obiectelor din metal in cuptor. 2. Este interzisa pornirea cuptorului cu misrounde cu usa deschisa. 3. Este interzisa scurtcircuitarea cu demontarea dispozitivelor de siguranta. 4. Este interzisa acoperirea cu diferite obiecte a usii precum si acumularea de murdarie pe suprafata de protectie a acestuia. 5. Defectiunile tehnice ce apar in functionarea cuptorului cu microunde vor fi remediate numai de catre personal specializat. ROBOTUL UNIVERSAL PENTRU BUCATARII SI COFETARII 1. Este interzisa mointarea dispozitivelor anexe pentru efectuarea operatiilor dorite, fara ca masina sa fie decuplata, in prealabil, de la reteaua de alimentare cu energie electrica (tablou de comanda). 2. Dupa fixarea dispozitivului-anexa, masina se pune in functiune in gol pentru a se verifica daca aceasta a fost montata corect. 3. Pe timpul lucrului masina va fi supravegheata in permanenta de catre un lucrator instruit pentru folosirea acesteia, iar la aparitia unei functionari anormale va actiona butonul de oprire. 4. La terminarea operatiilor la robot, acesta se deconecteaza de la butonul de oprire si de la automatul de pornire. 5. Este interzis a se demonta dispozitivul (anexa) inainte de deconectarea mecanica si electrica a masinii. 6. Dispozitivele anexe ce au fost folosite se vor spala, usca si depozita in dulapul masinii. MALAXORUL PENTRU FRAMANTAT SI AMESTECAT 1. Amplasarea malaxorului se va face respectand distantele care sa permita alimentarea si golirea acestuia cu usurinta. 2. Alimentarea sau golirea cuvei malaxorului se va face cu masina oprita. 3. Este interzis sa se iuntroduca mainile sau alte ustensile in cuva malaxorului, in timpul functionarii. 4. Este interzisa utilizarea malaxorului fara aparatoare de protectie la cuva. 5. Inainte de introducere in cuva malaxorului compozitia ce urmeaza a fi prelucrata (carne, aluat, etc.) va fi controlata pentru inlaturarea eventualelor unelte, corpuri tari, ce ar putea ramane in continutul acesteia. 6. Este interzisa curatarea masinii fara a fi deconectata de la reteaua de alimentare. MIXER FIX PENTRU MAIONEZE SI CREME 1. Masina se instaleaza de catre un specialist care trebuie sa respecte prevederile standardelor de electrosecuritate, ale utilizarii energiei electrice, precum si prevederile privind distanta fata de alte utilaje. 2. Este interzisa interventia la masina pentru inlaturarea unor defectiuni precum si pentru curatarea acesteia in timpul functionarii. 3. Pentru remedierea unor defectiuni precum si pentru montarea si demontarea sculelor la axul de actionare, masina se va deconecta, in prealabil, de la reteaua de alimentare, prin actionarea intrerupatorului. 4. Cuva malaxorului va fi prevazuta cu manere pentru manevrare si va fi bine fixata pe batiul masinii cu cleme basculante pentru impanare. 5. Sistemul de antrenare (motor-axul sculei) va fi protejat cu o aparatoare fixata prin suruburi care nu se va indeparta decat in situatia interventiilor pentru remedierea unor defectiuni. 6. Este interzisa functionarea mixerului fara aparatoare in zona activa a sculelor (batatoare). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTET SOCIETATE Aprobat Nr. inreg. . IP NR. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATEA MUNCII PENTRU UTILIZAREA

AUTOSTIVUITOARELOR ( ELECTRO - MOTOSTIVUITOARE ) Instructiunile proprii pentru utilizarea autostivuitoarelor au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii pericolelor specifice, astfel incat, pentru fiecare pericol, normele sa cuprinda cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca. Structura acestor prevederi este facuta pe tipuri de lucrari, pentru fiecare tip de lucrare prevederile urmarind o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului in procesul de lucru. Respectarea continutului acestei instructiuni nu absolva persoanele juridice si persoanele fizice, implicate in procesul de munca, de raspunderile, conform legislatiei in vigoare, pentru lipsa de prevedere si asigurare a oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective.

1. Continut, scop 1. Instructiunile proprii pentru utilizarea autostivuitoarelor, cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca. 2. Masurile de prevenire cuprinse in prezentele instructiuni au ca scop eliminarea factorilor periculosi existenti in sistemul de munca, propriu fiecarui element component al acestuia (executant sarcina de munca mijloace de productie mediu de munca). 2. Domeniul de aplicare Prezentele instructiuni se aplica pentru activitatile de depozitare si manipulare care necesita utilizarea autostivuitoarelor. Prevederile prezentelor instructiuni se aplica cumulativ cu prevederile celorlalte acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca. 3. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca 1. Varsta persoanelor admise la exploatarea autostivuitoarelor va fi de minim 18 ani. 2. Personalul admis la exploatarea autostivuitoarelor va fi numit prin decizie de conducerea societatii, dupa ce a fost instruit, testat din prevederile prezentelor instructiuni proprii si autorizat intern conform procedurii de autorizare interne din punct de vedere al securitatii muncii. Instructajul de protectie a muncii se va face pe faze in conformitate cu prevederile cap V din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr 319/2006. Durata intre doua instructaje va fi de 1(luna). 4.Organizarea locului de munca si a activitatilor 1. Incarcaturile formate din lazi, butoaie, cutii etc. trebuie astfel stivuite incat sa nu se deplaseze pe platforma in timpul transportului; in spatiile goale trebuie introduse pene de lemn, sarcina asigurandu-se apoi cu lantul. 2.Incarcatura care se ridica sau se transporta trebuie sa fie uniform distribuita pe latimea furcilor, iar centrul de greutate al acesteia nu trebuie sa depaseasca 500 mm de la coloana de ridicare a furcilor. 3. In cazul in care apare tendinta de pierdere a stabilitatii autostivuitorului prin ridicare a rotilor din spate, se va cobori imediat sarcina pe sol. 4. Inainte de coborarea in carcaturii se va examina cu atentie terenul pe care urmeaza a se aseza sau stivui incarcatura. 5. Introducerea sau scoaterea furcii de sub sarcina sau palet, trebuie facuta lent, fara smucituri si cu viteza redusa. 6. In cazul in care incarcatura impiedica vizibilitatea conducatorului, acesta va fi dirijat de o alta persoana. 7. Este interzisa incarcarea autostivuitoarelor peste limita admisa a capacitatii de ridicare. 8. Pentru prinderea ( agatarea ) sarcinilor de carligul autostivuitoarelor dotate cu asemenea dispozitive, trebuie folosit numai personalul instruit si autorizat in acest scop. 9. Manevrele in zona de lucru trebuie facute cu viteza redusa si cu multa atentie, numai dupa ce conducatorul utilajului s-a asigurat ca nu sunt persoane in apropiere. 10. Este interzisa manipularea sarcinii de catre muncitori, cand aceasta este suspendata pe furci. 11. Circulatia autostivuitoarelor se va face pe caile de acces stabilite si marcate in acest scop. Pentru evitarea deraparii, caile de acces vor fi curatate permanent de urme

de uleiuri, carburanti si noroi, iar in timpul iernii se vor presara cu nisip si sare pentru evitarea ghetii si poleiului. 12. Viteza de deplasare a autostivuitorului trebuie adaptata la conditiile drumului. Aceasta nu va depasi 10 km/h pe caile de acces, 5 km/h in interiorul magaziilor si 2-3 km/h in locurile inguste. 13. In locurile in care isi desfasoara activitatea grupuri de persoane, in caz de aglomeratie, la trecerea pe langa usi, la curbe, la trecerea prin porti, se va micsora viteza de deplasare si se vor emite semnale acustice. 14. Este interzisa urcarea sau coborarea din autostivuitor in timpul mersului. 15. Deplasarea autostivuitoarelor se va face numai in sensul inainte. Mersul inapoi este permis numai pentru efectuarea intoarcerilor, iesirilor din locuri inguste si din vagoane, precum si la coborarea cu sarcina a pantelor. 16. In timpul transportului cu autostivuitorul precum si la ridicarea paletului incarcat la nivelul compartimentului liber din rastel, muncitorii trebuie sa stea la o distanta de minimum 2,5 m si in nici un caz sub sarcina ridicata. 17. Este interzis transportul cu autostivuitorul prin tarare directa a materialelor sau utilajelor, cu exceptia celor prevazute cu sanie. 18.Transportarea paletilor suprapusi este permisa numai daca sunt asigurate: stabilitatea sarcinii, pilotarea si vizibilitatea. Nu trebuie depasita capacitatea de ridicare. 19. Este interzisa ridicarea sau coborarea sarcinilor in timpul deplasarii autostivuitorului. 20. Este interzisa folosirea autostivuitorului pe terenuri accidentate si/sau nerezistente. 21.Coborarea cu sarcina se va face cu spatele, sarcina fiind mentinuta in pozitie inclinata inapoi. Daca inclinatia pantei este mai mica decat inclinatia maxima a cadrului, se poate cobori in mers inainte, cu sarcina complet inclinata spre inapoi si asigurata cu lant. In ambele cazuri, circulatia se va face cu viteza redusa, cu actionarea progresiva a franei. 22.Deplasarea autostivuitorului cu sau fara sarcina este admisa numai pe drumuri netede si cu cadrul in pozitie de transport. Deplasarea se va face cu sarcina la cel mult 200-300 mm de la sol iar cadrul dispozitivului de ridicat va fi inclinat inapoi astfel incat sa se asigure o stabilitate corespunzatoare a sarcinii. 23.Deplasarea autostivuitorului cu sarcina ridicata la mai mult de 300 mm de la sol este permisa numai la operatia de stivuire si se va executa numai in fata stivei. 24.Transportul carburantilor cu autostivuitorul este permis numai in butoie metalice. Este interzis transportul lichidelor inflamabile, indiferent de cantitati, in vase descoperite. 25.In depozite, magazii, vor fi folosite numai autostivuitoare a caror capacitate si gabarit permit patrunderea si manevrarea lor in spatii mici si numai daca acestea sunt special pregatite pentru lucrul in interior si nu pot deveni surse de incendiu. 26.Sarcinile de greutate si volum mare trebuie transportate direct pe furcile utilajului, luandu-se masuri suplimentare de asigurare contra caderii sau alunecarii, precum si masuri de interzicere a stationarii si circulatiei persoanelor in raza de manevra a autostivuitorului. 27. Autostivuitoarele cu stare tehnica necorespunzatoare sau care prezinta defectiuni la cadrul de ridicare a sarcinii nu vor fi admise in exploatare. 28. In cazul in care se constata unele defectiuni in functionarea autostivuitoarelor ( zgomote suspecte, scantei la electromotoare precum si alte fenomene neobisnuite in functionarea mecanismului de actionare hidraulica sau electrica sau in cazul altor ansamble ), conducatorii sunt obligati sa opreasca lucrul si sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca starea de fapt. Lucrul se va incepe numai dupa inlaturarea deficientelor constatate. 29. Presiunea aerului in pneuri trebuie sa corespunda cu cea prevazuta de cartea tehnica in functie de starea drumurilor sau a platformelor pe care urmeaza sa lucreze utilajul si de conditiile atmosferice. 30. Motostivuitoarele cu esapare libera a gazelor vor fi folosite numai in depozite deschise, neacoperite sau in hale prevazute cu ventilatie; functionarea in spatii inchise care nu indeplinesc conditia de ventilatie de mai sus este permisa numai daca motostivuitoarele sunt prevazute cu dispozitive de epurare a gazelor. 31. Este interzisa sporirea contragreutatilor cu scopul de a ridica si transporta sarcini a caror greutate depaseste capacitatea de ridicare a autostivuitorului. 32. Este interzisa pornirea unui autostivuitor prin impingere cu furcile de catre alt autostivuitor. 33. Este interzisa pornirea motorului autostivuitorului daca acesta s-a oprit datorita unei defectiuni, avand sarcina ridicata.

34. Este interzisa pornirea sau franarea brusca a autostivuitorului cu sarcina ridicata, pentru a se evita rasturnarea utilajului. 35. Este interzisa utilizarea autostivuitoarelor fara instalatie de semnalizare acustica, optica precum si fara sistem de iluminat pentru lucrul pe timpul noptii sau pe ceata. 36. Periodic, pe baza graficului si a instructiunilor de exploatare, se va revizui starea de functionare a autostivuitoarelor si in special, sistemul de ridicare, de franare, de directie, de semnalizare si stabilitatea. 37. Lucrarile de reparatii ale autostivuitoarelor se vor executa numai in ateliere specializate, de catre personal calificat. 38. Parcarea autostivuitoarelor se va face la o distanta mai mare de 2,5 m de sina de cale ferata. 39. Conducatorul autostivuitorului va avea asupra sa autorizatia de conducere. 40. Conducatorul autostivuitorului este obligat inaintea inceperii lucrului, sa controleze starea tehnica a utilajului, sa verifice daca sistemul hidraulic este corespunzator facand probe de ridicarea-coborare a unei sarcini in functie de capacitatea masinii, precum si de inclinarea inainte - inapoi a cadrului. 41. Conducatorul autostivuitorului va verifica, inainte de inceperea lucrului daca nu sunt pietre sau alte corpuri tari intre cauciucuri. Scoaterea acestora nu se va face prin lovire cu ciocanul sau levierul, ci prin demontarea rotii laterale. 42. Conducatorilor de autostivuitoare le este interzisa stationarea in zona de actiune a mijloacelor de ridicat. 43. Conducatorii de autostivuitoare trebuie sa respecte urmatoarele: a. sa nu transporte persoane in cabine, pe scarile si partile laterale ale acesteia, pe lest, pe furci, pe paletele goale sau incarcate; b. sa asigure stabilitatea si siguranta incarcaturii; c. sa nu permita persoanelor straine sa conduca utilajul; d. sa evite pornirea sau oprirea brusca, pentru a preveni caderea sarcinilor sau rasturnarea utilajului; e. la intrarea-iesirea din depozite sau magazii, precum si la trecerea pe langa o persoana sa semnalizeze acustic. 44. In timpul deplasarii conducatorul autostivuitorului va pastra fata de utilajul din fata o distanta care sa-i permita, in cazul in care acesta opreste sau isi schimba directia de mers, evitarea unei coliziuni. 45. Este interzis sa se conduca autostivuitorul cu o singura mana. 46. Pentru a evita deraparea, conducatorii de autostivuitoare care circula pe caile de circulatie aflate in aer liber, trebuie sa foloseasca lanturile antiderapante din dotare. 47. Conducatorului de autostivuitor ii este interzis sa angajeze discutii in timp ce manevreaza utilajul. 48. Se interzice conducatorului sa paraseasca utilajul cu sarcina ridicata. In caz de nevoie, la parasirea utilajului, se va lasa sarcina pe sol, se va trage frana de mana si se va scoate cheia din contact. 49. In cazul in care autostivuitorul se defecteaza, avand sarcina ridicata, inainte de remedierea defectiunilor, conducatorul trebuie sa ia masuri de inlaturare a persoanelor din zona periculoasa. 50. Este interzisa ridicarea persoanelor cu autostivuitorul. 51. Se interzice conducatorului sa manipuleze autostivuitorul sand pe sol langa acesta. 52. Conducatorii de motostivuitoare care transporta incarcaturi inflamabile trebuie sa verifice daca: a. esapamentul este montat in partea din spate si este prevazut cu parascantei si aparatoare metalica: b. exista mijloace corespunzatoare de stingere a incendiilor, in functie de natura incarcaturii transportate: c. pe partile laterale, in fata si in spatele utilajului este scris, cu litere vizibile ,, PERICOL DE FOC ". 53. La terminarea lucrului sau ori de cate ori conducatorul paraseste autostivuitorul, acesta il va asigura contra deplasarii, in special atunci cand este oprit in panta, prin tragerea franei de mana si introducerea manetei in una din treptele de viteza. Intocmit,