Sunteți pe pagina 1din 7

PRESTO SERV GENERAL SRL

3.5 INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ


PENTRU VULCANIZATOR –IPSSM 06

Aceasta instructiune este emisa de catre Serviciul extern SSM si controlata de catre Administrator.
Modificarile sunt autorizate de catre Administrator.
Acesta este un document controlat, supus actualizarii si nu trebuie sa fie copiat.

NUMAI COPIILE SEMNATE POT FI UTILIZATE CA DOCUMENTE DE LUCRU

Descrierea Intocmit de Verificat de Aprobat de


Revizie Data
reviziei Nume Semnatura Nume Semnatura Nume Semnatura

MATINCA MATINCA
01 21.05.2019 L. Breazu
MARIAN MARIAN

Documentatie intocmita de HS TEHNIC CONCEPT SRL..Orice multiplicare, difuzare sau utilizare partiala
sau totala a acestor documente, fara aprobarea scrisa a reprezentantului legal al societatii HS TEHNIC
CONCEPT SRL. este interzisa. Toate procedurile, instructiunile si documentele sunt proprietatea
exclusiva a PRESTO SERV GENERAL SRL
PRESTO SERV GENERAL SRL

1.0 Conţinut. Scop


Aceste instrucţiuni pentru vulcanizator au ca scop formarea unei imagini de
ansamblu asupra modului in care se desfasoara activitatile respective in cadrul
societatii.

2.0 Domeniu de aplicare


(1)Instructiunile proprii pentru vulcanizator sunt incluse in tematica intocmita de
Serviciul extern de prevenire si protectie si aprobata de Administrator, tematica in
baza careia se realizeaza instruirea la locul de munca.

(2)Cunoaşterea prezentelor instrucţiuni proprii de SSM este obligatorie pentru


personal angrenat în toate activităţile de vulcanizare din cadrul societatii.

(3)Aplicarea prezentelor instructiuni de vulcanizator se va face doar de catre


personalul care este calificat profesional pentru activitatile specifice.

3.0 Cadrul legal de referinta al instructiunii proprii


- art. 93 alin. (2) lit. e) din H.G. nr. 1.425/ 2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/2006.

4.0. Procedura

Art.1. Înaintea începerii lucrului, spaţiul în care se efectuează vulcanizarea se va


ventila timp de 5-10 minute. Radiatoarele şi conductele de încălzire vor fi
curăţate de praf şi scame în fiecare zi după terminarea programului;
Art.2. Cuţitele utilizate în procesul tehnologic vor fi bine ascuţite, având mânere de
lemn prevăzute cu gardă pentru prevenirea alunecării mâinii în lama cuţitului,
păstrându-se totodată intervale între muncitori, pentru a nu se accidenta prin
tăiere;
Art.3. Aprovizionarea cu soluţie de lipit se va face în limitele strictului necesar
pentru o zi de lucru;
Art.4. Încăperea în care se face vulcanizarea va fi întreţinută în deplină ordine şi
curăţenie, fiind interzisă depozitarea sau păstrarea în interior a materialelor
combustibile sau inflamabile;
Art.5. Dacă vulcanizarea se face în aceeaşi încăpere în care se face şi pregătirea
vulcanizării, se va avea în vedere ca pregătirea să se facă la cel puţin 5 m distanţă
faţă de locul şi instalaţiile cu care se face vulcanizare;
Art.6. Pe laturile neutilizate ale plitelor se vor monta apărători;
Art.7. La ridicarea cauciucurilor grele şi la transportul lor se vor folosi macarale,
monoraiuri şi cărucioare;
Art.8. Se interzice depozitarea camerelor şi a anvelopelor în încăperile atelierului de
vulcanizare;
Art.9. În încăperile atelierului de vulcanizare sunt interzise fumatul şi flacăra
deschisă.
Art.10. În locurile pentru umflarea pneurilor trebuie să se afişeze la loc vizibil tabelul
cu presiunile admise în anvelope pe tipuri de autovehicule, precum şi
instrucţiunile specifice de protecţie a muncii;

Documentatie intocmita de HS TEHNIC CONCEPT SRL..Orice multiplicare, difuzare sau utilizare partiala
sau totala a acestor documente, fara aprobarea scrisa a reprezentantului legal al societatii HS TEHNIC
CONCEPT SRL. este interzisa. Toate procedurile, instructiunile si documentele sunt proprietatea
exclusiva a PRESTO SERV GENERAL SRL
PRESTO SERV GENERAL SRL

Art.11. Este interzisă aglomerarea locului pentru umflarea pneurilor, cu piese,


materiale sau scule care nu au legătură cu operaţiile ce se efectuează la acest loc
de muncă;
Art.12. Pentru evitarea accidentelor care s-ar putea produce datorită desprinderii
cercului în timpul umflării cauciucului, se va utiliza obligatoriu dispozitivul de
protecţie fix sau mobil special confecţionat în acest scop;
Art.13. Verificarea presiunii în pneuri în timpul umflării, în cazul în care se foloseşte
dispozitivul de protecţie fix, se va face cu manometrul care trebuie să existe la
fiecare dispozitiv în parte şi care va fi amplasat între robinetul de deschidere al
sursei de aer şi furtunul de umplere cu aer al pneului;
Art.14. Pentru umflarea pneurilor, fără a fi demontate roţile (aceasta în cazul în care
presiunea în pneu nu a scăzut mai mult de 50%), se vor folosi dispozitivele
mobile de protecţie, special construite. În acest caz verificarea presiunii în pneuri
se va face cu ajutorul manometrului din dotarea autovehiculului;
Art.15. Umflarea cu aer a pneurilor se va face până la presiunea admisă;
Art.16. În cazul în care la jantele cu cercuri presiunea în pneu a scăzut cu mai mult
de 50% este obligatorie demontarea roţii de pe autovehicul;
Art.17. Demontarea anvelopelor de pe jantă se va efectua numai după evacuarea
completă a aerului din camerele pneurilor. Pentru a evita accidentele şi a reduce
efortul fizic, la demontare se vor folosi dispozitive speciale confecţionate în acest
scop;
Art.18. După montarea cauciucului pe jantă, la roţile cu cerc, odată cu introducerea
aerului în cameră, conducătorul auto va urmări ca cercul de siguranţă să fie bine
fixat în locaşul său pe toată circumferinţa;
Art.19. În cazul jantei din două sau trei bucăţi, montarea şi umflarea pneurilor se va
efectua fără dispozitiv de protecţie.

4.1. DEMONTAREA ROŢILOR

Asigură stabilitatea vehiculului


Art.20. Stabilitatea vehiculului se asigură prin efectuarea unor manevre specifice.
Art.21. Asigurarea stabilităţii vehiculului se realizează corect, respectând
instrucţiunile specifice.
Art.22. Verificarea stabilităţii vehiculului se face cu rigurozitate.

Demontează roţile
Art.23. Slăbirea prezoanelor se face utilizând corect cheia dinamometrică.
Art.24. Ridicarea autovehiculului pe cric se face corect, respectând normele de
sănătate şi securitate în muncă specifice.
Art.25. Aşezarea prezoanelor scoase de pe roată se face în ordine şi la loc sigur.
Art.26. Scoaterea roţii de pe butuc se face cu operativitate şi îndemânare.

Dezasamblează anvelopele
Art.27. Dezumflarea anvelopelor se face cu atenţie, scoţând căpăcelul valvei.
Art.28. Extragerea eventualelor cuie din interiorul anvelopei se face cu atenţie şi
îndemânare.
Art.29. Lubrifierea talonului scos şi bordurii jantei se face cu atenţie, utilizând
lubrefianţi disponibili.
Art.30. Reglarea maşinii de dejantat se face în conformitate cu procedura specifică.
Documentatie intocmita de HS TEHNIC CONCEPT SRL..Orice multiplicare, difuzare sau utilizare partiala
sau totala a acestor documente, fara aprobarea scrisa a reprezentantului legal al societatii HS TEHNIC
CONCEPT SRL. este interzisa. Toate procedurile, instructiunile si documentele sunt proprietatea
exclusiva a PRESTO SERV GENERAL SRL
PRESTO SERV GENERAL SRL

Art.31. Fixarea roţii pe panoul maşinii de dejantat se face conform procedurii


specifice

4.2. MONTAREA ROŢII PE AUTOVEHICUL

Introduce roata pe butuc


Art.32. Verificarea condiţiilor de montaj a roţii pe butuc se face cu conştiinciozitate.
Art.33. Montarea roţii pe butuc se face cu grijă prin introducerea acesteia pe butucul
axului
Art.34. vehiculului rutier.
Art.35. Poziţionarea manuală a prezoanelor se face cu exactitate în locaşurile
speciale.
Art.36. Strânge preliminar prezoanele
Art.37. Aşezarea preliminară a prezoanelor se face manual, cu mişcări sigure.
Art.38. Verificarea gradelor de libertate ale roţii se face prin rotirea manuală a
acesteia, de câteva ori.
Art.39. Remedierea eventualelor blocaje se face prin slăbirea corespunzătoare a
prezoanelor.

Coboară maşina de pe cric


Art.40. Eliminarea aerului din cric se face prin slăbirea căpăcelului de la valva
acestuia.
Art.41. Urmărirea coborârii cricului se face cu atenţie, până la atingerea roţii de sol.
Art.42. Scoaterea cricului de pe maşină se face cu respectarea instructiunilor
specifice.

Strânge definitiv prezoanele


Art.43. Strângerea definitivă a prezoanelor se face prin manevrarea corespunzătoare
a cheii dinamometrice.
Art.44. Fixarea capacului de siguranţă pe jantă se face prin rotirea acestuia până la
poziţia de fixare.
Art.45. Verificarea siguranţei ansamblului jantă – anvelopă montat se face prin
balansarea repetată avehiculului rutier, respectând instructiunile specifice.

4.3. ÎNLOCUIREA ANVELOPELOR

Stabileşte tipul necesar de anvelopă


Art.46. Identificarea marcajelor de pe anvelope uzată se face cu atenţie.
Art.47. Identificarea anvelopelor de primă echipare se face corect, consultând cartea
tehnică a vehiculului rutier.
Art.48. Stabilirea mărcii de anvelopă necesară se face după verificarea cu atenţie a
anvelopelor disponibile în spaţiile de depozitare din atelier.

Stabileşte caracteristicile tehnice pentru anvelopa de înlocuit


Art.49. Stabilirea caracteristicilor tipului de anvelopăse face diferenţiat, în funcţie de
prima echipare, anotimp, locul de rulare.
Art.50. Stabilirea presiunii de umflare a anvelopelor se face corect, în funcţie de tipul
de vehicul rutier.
Documentatie intocmita de HS TEHNIC CONCEPT SRL..Orice multiplicare, difuzare sau utilizare partiala
sau totala a acestor documente, fara aprobarea scrisa a reprezentantului legal al societatii HS TEHNIC
CONCEPT SRL. este interzisa. Toate procedurile, instructiunile si documentele sunt proprietatea
exclusiva a PRESTO SERV GENERAL SRL
PRESTO SERV GENERAL SRL

Art.51. Stabilirea presiunii de umflare a anvelopei se face adecvat indicelui de viteză


şi de sarcină a vehiculului rutier.

Înlocuieşte anvelopa
Art.52. Verificarea integrităţii jantei se face cu minuţiozitate.
Art.53. Ungerea talonului anvelopei şi a jantei se face cu grijă, utilizând lubrifianţii
disponibili.
Art.54. Montarea anvelopei pe jantă se face cu atenţie utilizând corect levierul.
Art.55. Montarea anvelopei pe jantă se face respectând instructiunile specifice.
Art.56. Umflarea anvelopei se face conform procedurii, în spaţii special amenajate,
respectând instructiunile specifice.

4.4. VULCANIZAREA ANVELOPELOR / CAMERELOR DE AER

Pregăteşte anvelopa pentru vulcanizare


Art.57. Identificarea locului defectului/defectelor se face cu exactitate.
Art.58. Marcarea locului defectului/defectelor se face odată cu identificarea
acestuia/acestora.
Art.59. Procedura de vulcanizare este stabilită în raport cu tipul şi mărimea
defectului/ defectelorlocalizate.

Pregăteşte materialele necesare vulcanizării


Art.60. Materialele necesare remedierii sunt asigurate în timp util.
Art.61. Materialele necesare remedierii sunt alese adecvat procedurii de remediere
stabilite.
Art.62. Stabilirea dimensiunilor materialului de vulcanizare se face în funcţie de
mărimea defecţiunii.

Efectuează vulcanizarea
Art.63. Şlefuirea locului din jurul defecţiunii se face cu rigurozitate.
Art.64. Aplicarea soluţiei de lipit petice se face cu atenţie.
Art.65. Aplicarea materialului de vulcanizare se face după uscarea completă a
stratului de soluţie
Art.66. Introducerea ciupercii în înţepătură se face cu atenţie, cu ajutorul acului.
Art.67. Aplicarea petecelor la camerele de aer se face utilizând presa de lipit,
conform procedurii de lucru.

Verifică calitatea vulcanizării


Art.68. Umflarea anvelopei /camerei se face conform procedurii specifice.
Art.69. Imersarea anvelopei/camerei în apă se face în scopul identificării
eventualelor scăpări de aer.
Art.70. Eventualele scăpări de aer identificate sunt corect localizate, în vederea
remedierii eficiente şi operative.

4.5. ECHILIBRAREA ROŢILOR

Montează roata pe maşina de echilibrat


Art.71. Verificarea dispozitivului de centrare conplatou de filetare se face prin
măsurare, cu atenţie a diferenţei dintre con şi platou.
Documentatie intocmita de HS TEHNIC CONCEPT SRL..Orice multiplicare, difuzare sau utilizare partiala
sau totala a acestor documente, fara aprobarea scrisa a reprezentantului legal al societatii HS TEHNIC
CONCEPT SRL. este interzisa. Toate procedurile, instructiunile si documentele sunt proprietatea
exclusiva a PRESTO SERV GENERAL SRL
PRESTO SERV GENERAL SRL

Art.72. Aşezarea roţii pe platoul maşinii de echilibrat se face cu atenţie în locaşul


special.
Art.73. Fixarea roţii pe platoul de lucru al maşinii deechilibrat se face prin cuplarea
corectă a
Art.74. capacului de siguranţă al maşinii.

Identifică valoarea dezechilibrului anvelopă-jantă

Art.75. Introducerea dimensiunilor roţii în memoria microprocesorului maşinii se


face prin tastarea corectă a valorilor prestabilite conform tipului de anvelopă.
Art.76. Pornirea maşinii de echilibrat se face prin cuplarea corectă a manetei pornire
– oprire.
Art.77. Stabilirea dezechilibrului roată – jantă se face prin analizarea corectă a
valorilor indicate după câteva rotaţii ale roţii.

Remediază dezechilibrul
Art.78. Analiza indicaţiilor afişate la panoul maşinii de echilibrat se face cu atenţie.
Art.79. Urmărirea aplicării greutăţilor corespunzătoare dezechilibrului se face
permanent, prin urmărirea indicaţiilor panoului maşinii de echilibrat.
Art.80. Verificarea remedierii dezechilibrului se face prin reintroducerea datelor
prestabilite pentru tipul de anvelopă.

Demontează roata de pe maşina de echilibrat


Art.81. Oprirea maşinii de echilibrat se face conform instrucţiunilor de lucru.
Art.82. Degajarea roţii de pe platoul maşinii de echilibrat se face cu atenţie,
respectând instructiunile specifice.
Art.83. Scoaterea roţii de pe maşina de echilibrat se face prin deplasarea cu grijă a
acesteia din locaşul de fixare

5. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Art.84. Procedura instruirii lucrătorilor din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii


în munca se va stabili în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr.
319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă: „Angajatorul trebuie să asigure
condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată
în domeniul SSM, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru,
specifice locului de muncă şi postului”.

Art.85. Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM la nivelul societăţii se efectuează în


timpul programului de lucru.
Art.86. Perioada în care se desfăşoară instruirea prevăzută la alin. (1) este
considerată timp de muncă.

Art.87. Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM cuprinde 3 faze:


a) instruirea introductiv-generală;
b) instruirea la locul de muncă;
c) instrirea periodică.

Documentatie intocmita de HS TEHNIC CONCEPT SRL..Orice multiplicare, difuzare sau utilizare partiala
sau totala a acestor documente, fara aprobarea scrisa a reprezentantului legal al societatii HS TEHNIC
CONCEPT SRL. este interzisa. Toate procedurile, instructiunile si documentele sunt proprietatea
exclusiva a PRESTO SERV GENERAL SRL
PRESTO SERV GENERAL SRL

Art.88. La instruirea personalului în domeniul SSM vor fi folosite mijloace, metode


şi tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstraţia, studiul de caz,
vizionări de filme, diapozitive, proiecţii, instruire asistată de calculator.

Art.89. Angajatorul asigură baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate.

Art.90. Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul SSM se consemnează în fişa de


instruire individuală, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii.
Art.91. Completarea fişei de instruire individuală se va face cu pix cu pastă sau cu
stilou, imediat după verificarea instruirii.
Art.92. După efectuarea instruirii, fişa de instruire individuală se semnează de către
lucrătorul instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea.
Art.93. Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de
muncă şi va fi însoţită de o copie a fişei de aptitudini, completată de către
medicul de medicină a muncii în urma examenului medical la angajare.

Art.94. Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară
activităţi pe bază de contract de prestări de servicii în societate, angajatorul va
asigura instruirea privind activităţile specifice societăţii, riscurile pentru SSM,
precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul societăţii, în
general.
Art.95. Instruirea prevăzută la alin. (1) se consemnează în fişa de instruire colectivă.
Art.96. Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în doua exemplare, din care un
exemplar se va păstra de către angajator şi un exemplar de către angajatorul
lucrătorilor instruiţi sau, în cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului.
Art.97. Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul aplicării
legislaţiei SSM (inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de
muncă) vor fi insoţiţi de către un reprezentant desemnat de către angajator, fără a
se întocmi fişa de instructaj.

Documentatie intocmita de HS TEHNIC CONCEPT SRL..Orice multiplicare, difuzare sau utilizare partiala
sau totala a acestor documente, fara aprobarea scrisa a reprezentantului legal al societatii HS TEHNIC
CONCEPT SRL. este interzisa. Toate procedurile, instructiunile si documentele sunt proprietatea
exclusiva a PRESTO SERV GENERAL SRL