P. 1
Secretar Sef

Secretar Sef

|Views: 66|Likes:
Published by Geanina Stan
fisa
fisa

More info:

Published by: Geanina Stan on Jun 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

Antet

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI

SECRETAR SEF

Aprobata in sedinta Consiliului de administratie din data de ....................................................

.spirit de organizare..Trezorerie . postliceal sau liceal b) vechime: ___ ani in functie c) alte cerinte: .S.FISA POSTULUI POSTUL : SECRETAR SEF NUMELE SI PRENUMELE_______________________________ DATE PERSONALE: nascut (a) la data de_____________in localitatea________ Adresa_____________________________________________ VECHIME IN MUNCA_____________IN UNITATE__________ COMPARTIMENTUL__________________________________ CERINTE: a) Conditii de studii:absolvirea cu examen de diploma a unei istitutii de invatamant superior.dezvoltarea profesionala prin atestate profesionale si cunoasterea legislatiei in vigoare.. II.compartiment normare.) 1.existenta tuturor cataloagelor . . .compartimentul contabilitate al Primariei . . ..S.. ..impreuna cu profesorul de serviciu.director b) functionalitate c) de colaborare . .Secretarul aduce condica in cancelarie si oia la sfarsitul orelor . .86... 4..………….parinti..………..la inceputul/terminarea orelor.J.Prevederi ale Regulamentului de Organizare si Functionare a Invatamantului Preuniversitar privind activitatea de secretariat( Art.operativitate. 2. stabilite la data de.elevi.. .toate compartimentele din unitate d) de reprezentare Obiectiv general: asigurarea interfeţei dintre şcoala şi beneficiar (elev /parinti / profesor). salarizare al I.. RELATII: a) ierarhic: .... Obiectiv specific: managementul activităţilor de secretariat. . .oficiul juridic al I.J....personalulunitatii de invatamant si pentru alte persoane interesate.din norma de baza corespunzatoare unei parti de. 3. 5..compartiment contabilitate al I.secretariatul functioneaza pentru. I. ore/sapt.capacitate de analiza si sinteza.. dupa ce a verificat..J. din salariul de baza.....S.………. .potrivit unui program de lucru aprobat de director .. Sarcinile de serviciu obligatorii....compartimentul retea scolara al ISJ ..Secretariatul asigura permanenta pentru intreaga perioada de desfasurare a orelor de curs .Compartimentul secretariat este subordonat directorului unitatiide invatamant.Secretarul descuie si incuie fisetul in care se pastreaza cataloagele. reprezentand.asumarea responsabilitatii.

8. adeverinte) în baza cererilor solicitanţilor. salariul. promovare.procurarea.6. Sigiliul unităţii şcolare este păstrat în condiţii de securitate. aferente funcţiilor. acesta este predat directorului unităţii şcolare. în vigoare în perioada respectivă. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în aceste documente.completarea. salarizare .tine evidenta miscarii de elevi.păstrează securitatea documentelor de secretariat . privind costul fortei de munca . iar pentru perioada când nu este în şcoală. .intocmeste decizile de angajare. de atestat si certificare a competentelor profesionale . . gradele didactice şi statutul de încadrare (titular. a diplomelor. ancheta salariilor pe ocupatii .cataloagele de corigenta si se ocupa de arhivarea documentelor scolare .S2.participa la organizarea si desfasurarea admiterii in liceu .completeaza Registrul de evidenta a salariatilor .elibereaza la solicitarea scrisa a fostilor angajati ai scolii adeverinte de functionare.completeaza Registrul electronic REVISAL si il transmite DMPS Cluj .întocmeşte documentele de personal pentru angajaţii unităţii şcolare. la sfârşitul semestrelor.completează rubricile statelor de plată care se referă la grila de salarizare cu sporul de vechime şi indemnizaţiile. foi matricole.participa la organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat. certificate.elibereaza adeverintele pentru elevi existenti in scoala . .toate lucrarile enumerate mai jos se fac atat pe suport de hartie cat si electronic .detinerea si folosirea sgiliilor se face in conformitate cu reglementarile prin ordin al ministrului educatiei si cerecetarii . dupa expirarea termenelor de pastrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pastrare. gradaţiile şi celelalte date prevăzute în normativele de completare a acestor documente. toate modificările privind salarizarea. a anului scolar.intocmeste fisele fiscale ale angajatilor . . eliberarea si evidenta actelor de studii se fac in conformitate cu prevederile’’Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii sial documentelor de evidenta scolarain invatamantul preuniversitar’’. .pastrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale. .intocmeste deciziile de majorare respectiv indexare a salariilor si le aplica in statele de plata .efectueaza inscrierea copiilor in clasa IX.S3. Atribuţii şi responsabilităţi: .evidenta.procurarea. după cum urmează : .întocmeşte dosarele de pensionare de toate tipurile.contractele de munca ale angajatilor scolii . selectionarea. eliberare.16/1996.intocmeste semestrial situatia privind incadrarea cu personal / posturi si o transmite Administratiei Financiare Judetene . pe baza criteriilor emise de directorul unităţii şcolare. aprobat prin ordin alministrului educatiei si cercetarii .intocmeste . pe baza datelor primite de la diriginti si înregistrate în procesul verbal al consiliului profesoral. dupa caz situatia elvilor veniti / plecati . cu personal didactic. transfer. III. se fac in conformitate cu prevederile Legii Ar4hivelor Nationale nr. 7.completează situaţiile statistice ale elevilor şi claselor la începutul anului şcolar.aprobat prin ordin alministrului educatiei si cercetarii . gradele. . . .STATOCT .Secretarul completeaza fisele matricole. 9.statele de functii si normarea posturilor .este responsabil cu evidenţa personalului didactic. In perioada vacantelor scolare cataloagele se pastreaza la secretariat . prezentate de parinti / sustinatori legali . detaşat. suplinitor). sanctionare . . datele privind vechimea. pe baza actelor legale.completează actele de studii (diplome. duplicate. registrelor matricole.operează cu exactitate în carnetele de muncă. treptele. la solicitarea scrisă a acestora si aprobată de director.înscrie în fişele de încadrare anuale ale unităţii şcolare. certificatelor completate sau necompletate. cu modificarile ulterioare .întocmeşte situaţiile şcolare cerute de inspectoratul şcolar şi de ministerele de resort. auxiliar si nedidactic. solicita / trimite.actualizează permanent registrul de evidenţă şi înscriere a elevilor.

.. ................... ............. ...... instrucţiuni)............. ............................................... obligându-mă să respect prevederile din contractul colectiv de muncă..........se ocupă de organizarea arhivei şcolare..... ........... Salariat __________________ Lider sindical..................... salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini specifice postului pe care il ocupa repartizate de angajator............................................................. ... ..... hotărâri................................................................................................................................... .............................. .............................. în conformitate cu legislaţia în vigoare................. regulamente....................................redactează corespondenţa şcolii....................... AM LUAT LA CUNOSTINTA.............. ordine... în condiţiile legii......................... ..... se încheie azi ____________________prezenta fişă individuală a postului...in funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ........................................................................................utilizează produsele software din dotarea unităţii............ în vederea aplicării corecte şi complete a reformei învăţământului..participă permanent la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar şi întocmeşte situaţiile solicitate de acesta................ ........................... În temeiul legii şi al Contractului Colectiv de Munca Unica Judetean la Nivel de Ramura Invatamant nr.............................................se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (legi.............. ... necesare activităţilor de secretariat................... DIRECTOR.......................se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale........... 1306/200.............................. decrete....

situatiile privind numarul de personal / posturi sunt transmise corect la Administratia Financiara Cluj .completeaza Registrul de evidenta a salariatilor 2 . majorari de salariu .intocmeste fisele fiscale 3 .situatiile cerute sunt transmise in timp util.contractele de munca ale angajatilor scolii 4 . GRADUL DE INDEPLIIRE A STANDARDELOR 64 DE PERFORMANTA puncte 1. treptele.redacteaza corespondenta scolii 3 2.intocmeste situatiile statistice si realizeaza miscarea de 2 elevi .se ocupa de organizarea arhivei 3 . Calitativ . nu sunt sesizari de intarziere din partea celor carora le sunt destinate . prtoiectul incadrarii si incadrarea sunt corect intocmite . gradaţiile şi celelalte date prevăzute în normativele de completare a acestor documente.raspunde de evidenta personalului didactic.incadrea in salariu este corecta 3. gradele. transfer.exista program pentru relatii cu publicul B.Timpul .intocmeste STATOCT 4 . Cantitativ 45 .puncte Autoevaluare Acordate . ASUMAREA RESPONSABILITATII .intocmeste statele de functii si normarea posturilor 4 .fisei A.intocmeste dosarele de pensii 2 . auxiliar si nedidactic 15 3 3 3 3 3 4 2 2 12 3 3 Nr. pe baza criteriilor emise de directorul unităţii şcolare. fisele fiscale sunt corect intocmite .intocmeste statele de plata 4 .intocmeste S3 2 -Intocmeste S2 2 . eliberare.intocmeste semestrial situatia privind incadrarea cu 3 personal / posturi si o transmite Administratiei Financiare Judetene .completeaza Registrul electronic REVISAL si il transmite 2 DMPS Cluj . toate 3 modificările privind salarizarea.FISA DE EVALUARE Secretar sef_______________________________________ CRITERII DE EVALUARE Conf.intocmeste decizile de angajare. sanctionare operează cu exactitate în carnetele de muncă. . STATOCT.legislatia scolara este cunoscuta si aplicata corect .statele de plata. 2 promovare.carnetele de munca sunt completate la zi cu toate schimbarile intervenite: indexari.statele de functii.

3-6 2 Satisfacator 6-9 3 Standard 9-12 4 Bine 12-15 5 Foarte bine Punctaj realizat 0-5 1 Nesatisf. 5-10 2 Satisfacator 10-15 3 Standard 15-20 4 Bine 20-25 5 Foarte bine Punctaj realizat 0-10 1 Nesatisf. 10-20 2 Satisfacator 20-30 3 Standard 30-40 4 Bine 40-50 5 Foarte bine Punctaj realizat .raspunde de evidenta si eliberarea actelor de studii . Punctaj Nota Calificativul C. Punctaj Nota Calificativul B. INITIATIVA SI CREATIVITATE -gradul de autonomie în executarea operaţiilor / acţiunilor -gradul de autonomie în anticiparea / efectuarea unor acţiuni: -gradul de iniţiativă în promovarea unor soluţii alternative - 3 3 15 3 3 3 3 3 9 3 3 3 SCARA DE EVALUARE: A. Punctaj Nota Calificativul D.pune la dispozitia organelor de control orice situatie ceruta C. 2-4 2 Satisfacator 4-6 3 Standard Bine 6-8 4 8-10 5 Foarte bine Punctaj realizat 0-3 1 Nesatisf. DIFICULTATEA /COMPLEXITATEA MUNCII -diversitatea acţiunilor -complexitatea acţiunilor -efort fizic/psihic -durata necesară efectuării acţiunilor -tehnici strategii. Punctaj Nota Calificativul 0-2 1 Nesatisf. proceduri speciale necesare executării lucrarilor D.

.P min Data:_____________________________ Director.Salariu minim al postului____________________salariu maxim al postului________________________ Punctaj minim al postului____________________punctajmaximalpostului________________________ (fixat de conducerea scolii prin note de la 1 la 5) Performanta individuala rezultata din fisa de evaluare: P =_______x 50%_______ x 25 %________x 15% _________x 10 % Calcul salariu: S = S min + _(Py – Pmin) (Smax – Smin) P max . Am luat la cunostinta. Lider sindicat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->