P. 1
Secretar Sef

Secretar Sef

|Views: 66|Likes:
Published by Geanina Stan
fisa
fisa

More info:

Published by: Geanina Stan on Jun 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

Antet

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI

SECRETAR SEF

Aprobata in sedinta Consiliului de administratie din data de ....................................................

. .toate compartimentele din unitate d) de reprezentare Obiectiv general: asigurarea interfeţei dintre şcoala şi beneficiar (elev /parinti / profesor). din salariul de baza. Sarcinile de serviciu obligatorii.J..Secretarul descuie si incuie fisetul in care se pastreaza cataloagele.oficiul juridic al I.………….... stabilite la data de. 2. .operativitate.Secretarul aduce condica in cancelarie si oia la sfarsitul orelor .S.J. 5.Trezorerie ..asumarea responsabilitatii.compartiment contabilitate al I..……….director b) functionalitate c) de colaborare ..86. . dupa ce a verificat.compartiment normare....) 1.FISA POSTULUI POSTUL : SECRETAR SEF NUMELE SI PRENUMELE_______________________________ DATE PERSONALE: nascut (a) la data de_____________in localitatea________ Adresa_____________________________________________ VECHIME IN MUNCA_____________IN UNITATE__________ COMPARTIMENTUL__________________________________ CERINTE: a) Conditii de studii:absolvirea cu examen de diploma a unei istitutii de invatamant superior. Obiectiv specific: managementul activităţilor de secretariat. . . ore/sapt..la inceputul/terminarea orelor. . postliceal sau liceal b) vechime: ___ ani in functie c) alte cerinte: .parinti.S....potrivit unui program de lucru aprobat de director .secretariatul functioneaza pentru..capacitate de analiza si sinteza.. .S.existenta tuturor cataloagelor .personalulunitatii de invatamant si pentru alte persoane interesate. 4.. I.Compartimentul secretariat este subordonat directorului unitatiide invatamant.. .. salarizare al I.Prevederi ale Regulamentului de Organizare si Functionare a Invatamantului Preuniversitar privind activitatea de secretariat( Art.din norma de baza corespunzatoare unei parti de.……….compartimentul retea scolara al ISJ ..impreuna cu profesorul de serviciu..... reprezentand... 3. .dezvoltarea profesionala prin atestate profesionale si cunoasterea legislatiei in vigoare.Secretariatul asigura permanenta pentru intreaga perioada de desfasurare a orelor de curs . .spirit de organizare.elevi. RELATII: a) ierarhic: ..compartimentul contabilitate al Primariei ... .. II.J.

pe baza actelor legale. . . la sfârşitul semestrelor.intocmeste . 7. . foi matricole.completează actele de studii (diplome. toate modificările privind salarizarea. privind costul fortei de munca .actualizează permanent registrul de evidenţă şi înscriere a elevilor. eliberarea si evidenta actelor de studii se fac in conformitate cu prevederile’’Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii sial documentelor de evidenta scolarain invatamantul preuniversitar’’. prezentate de parinti / sustinatori legali .completează rubricile statelor de plată care se referă la grila de salarizare cu sporul de vechime şi indemnizaţiile. . .completarea.participa la organizarea si desfasurarea admiterii in liceu .întocmeşte situaţiile şcolare cerute de inspectoratul şcolar şi de ministerele de resort. registrelor matricole. . 9. transfer. detaşat.STATOCT . pe baza datelor primite de la diriginti si înregistrate în procesul verbal al consiliului profesoral. ancheta salariilor pe ocupatii .întocmeşte dosarele de pensionare de toate tipurile. 8.efectueaza inscrierea copiilor in clasa IX. dupa expirarea termenelor de pastrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pastrare. dupa caz situatia elvilor veniti / plecati . In perioada vacantelor scolare cataloagele se pastreaza la secretariat . cu modificarile ulterioare .este responsabil cu evidenţa personalului didactic. eliberare. adeverinte) în baza cererilor solicitanţilor. duplicate. salariul. după cum urmează : . în vigoare în perioada respectivă.intocmeste decizile de angajare. solicita / trimite.intocmeste semestrial situatia privind incadrarea cu personal / posturi si o transmite Administratiei Financiare Judetene .operează cu exactitate în carnetele de muncă.completeaza Registrul de evidenta a salariatilor .S3. gradaţiile şi celelalte date prevăzute în normativele de completare a acestor documente. auxiliar si nedidactic.statele de functii si normarea posturilor . aferente funcţiilor. . aprobat prin ordin alministrului educatiei si cercetarii .detinerea si folosirea sgiliilor se face in conformitate cu reglementarile prin ordin al ministrului educatiei si cerecetarii . Sigiliul unităţii şcolare este păstrat în condiţii de securitate. pe baza criteriilor emise de directorul unităţii şcolare. treptele.aprobat prin ordin alministrului educatiei si cercetarii .înscrie în fişele de încadrare anuale ale unităţii şcolare.6.contractele de munca ale angajatilor scolii . salarizare .întocmeşte documentele de personal pentru angajaţii unităţii şcolare. .16/1996. se fac in conformitate cu prevederile Legii Ar4hivelor Nationale nr.participa la organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat. a anului scolar.completeaza Registrul electronic REVISAL si il transmite DMPS Cluj .intocmeste fisele fiscale ale angajatilor . Răspunde de exactitatea datelor înscrise în aceste documente. gradele.elibereaza adeverintele pentru elevi existenti in scoala .toate lucrarile enumerate mai jos se fac atat pe suport de hartie cat si electronic .procurarea. cu personal didactic. selectionarea. III. certificate.completează situaţiile statistice ale elevilor şi claselor la începutul anului şcolar.tine evidenta miscarii de elevi. certificatelor completate sau necompletate.pastrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale. .S2. promovare.elibereaza la solicitarea scrisa a fostilor angajati ai scolii adeverinte de functionare.evidenta. la solicitarea scrisă a acestora si aprobată de director.intocmeste deciziile de majorare respectiv indexare a salariilor si le aplica in statele de plata .Secretarul completeaza fisele matricole. suplinitor). acesta este predat directorului unităţii şcolare.procurarea.păstrează securitatea documentelor de secretariat . Atribuţii şi responsabilităţi: . . datele privind vechimea. gradele didactice şi statutul de încadrare (titular. iar pentru perioada când nu este în şcoală. a diplomelor.cataloagele de corigenta si se ocupa de arhivarea documentelor scolare . sanctionare . de atestat si certificare a competentelor profesionale .

........................se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale........................................................................................ ............... ................. ................................in funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ............ salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini specifice postului pe care il ocupa repartizate de angajator.......... se încheie azi ____________________prezenta fişă individuală a postului.......................se ocupă de organizarea arhivei şcolare......... 1306/200..... regulamente.....................se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (legi........................................................................ ..................... ....... ......participă permanent la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar şi întocmeşte situaţiile solicitate de acesta........................................ .......................................... decrete.utilizează produsele software din dotarea unităţii................................................ instrucţiuni).......................... necesare activităţilor de secretariat....... Salariat __________________ Lider sindical....................................................................................... În temeiul legii şi al Contractului Colectiv de Munca Unica Judetean la Nivel de Ramura Invatamant nr..redactează corespondenţa şcolii............................... ............................. .... în condiţiile legii..... în vederea aplicării corecte şi complete a reformei învăţământului............................... obligându-mă să respect prevederile din contractul colectiv de muncă........................ ordine........... .. ................................................... în conformitate cu legislaţia în vigoare. AM LUAT LA CUNOSTINTA.............. ....... hotărâri. DIRECTOR.

gradaţiile şi celelalte date prevăzute în normativele de completare a acestor documente.contractele de munca ale angajatilor scolii 4 .intocmeste semestrial situatia privind incadrarea cu 3 personal / posturi si o transmite Administratiei Financiare Judetene . Cantitativ 45 .raspunde de evidenta personalului didactic. auxiliar si nedidactic 15 3 3 3 3 3 4 2 2 12 3 3 Nr.puncte Autoevaluare Acordate .Timpul . treptele. 2 promovare. eliberare. prtoiectul incadrarii si incadrarea sunt corect intocmite .fisei A.intocmeste S3 2 -Intocmeste S2 2 .exista program pentru relatii cu publicul B.intocmeste decizile de angajare.statele de functii.intocmeste STATOCT 4 .intocmeste statele de functii si normarea posturilor 4 . nu sunt sesizari de intarziere din partea celor carora le sunt destinate .incadrea in salariu este corecta 3.situatiile cerute sunt transmise in timp util. pe baza criteriilor emise de directorul unităţii şcolare.statele de plata.completeaza Registrul de evidenta a salariatilor 2 .situatiile privind numarul de personal / posturi sunt transmise corect la Administratia Financiara Cluj .redacteaza corespondenta scolii 3 2. toate 3 modificările privind salarizarea. GRADUL DE INDEPLIIRE A STANDARDELOR 64 DE PERFORMANTA puncte 1. majorari de salariu . Calitativ .legislatia scolara este cunoscuta si aplicata corect . ASUMAREA RESPONSABILITATII .intocmeste statele de plata 4 .carnetele de munca sunt completate la zi cu toate schimbarile intervenite: indexari. transfer. fisele fiscale sunt corect intocmite . .se ocupa de organizarea arhivei 3 . STATOCT.FISA DE EVALUARE Secretar sef_______________________________________ CRITERII DE EVALUARE Conf. sanctionare operează cu exactitate în carnetele de muncă.intocmeste situatiile statistice si realizeaza miscarea de 2 elevi .completeaza Registrul electronic REVISAL si il transmite 2 DMPS Cluj .intocmeste dosarele de pensii 2 .intocmeste fisele fiscale 3 . gradele.

3-6 2 Satisfacator 6-9 3 Standard 9-12 4 Bine 12-15 5 Foarte bine Punctaj realizat 0-5 1 Nesatisf.raspunde de evidenta si eliberarea actelor de studii . Punctaj Nota Calificativul 0-2 1 Nesatisf. Punctaj Nota Calificativul C. DIFICULTATEA /COMPLEXITATEA MUNCII -diversitatea acţiunilor -complexitatea acţiunilor -efort fizic/psihic -durata necesară efectuării acţiunilor -tehnici strategii. 5-10 2 Satisfacator 10-15 3 Standard 15-20 4 Bine 20-25 5 Foarte bine Punctaj realizat 0-10 1 Nesatisf. Punctaj Nota Calificativul D. INITIATIVA SI CREATIVITATE -gradul de autonomie în executarea operaţiilor / acţiunilor -gradul de autonomie în anticiparea / efectuarea unor acţiuni: -gradul de iniţiativă în promovarea unor soluţii alternative - 3 3 15 3 3 3 3 3 9 3 3 3 SCARA DE EVALUARE: A.pune la dispozitia organelor de control orice situatie ceruta C. 10-20 2 Satisfacator 20-30 3 Standard 30-40 4 Bine 40-50 5 Foarte bine Punctaj realizat . proceduri speciale necesare executării lucrarilor D. 2-4 2 Satisfacator 4-6 3 Standard Bine 6-8 4 8-10 5 Foarte bine Punctaj realizat 0-3 1 Nesatisf. Punctaj Nota Calificativul B.

P min Data:_____________________________ Director.Salariu minim al postului____________________salariu maxim al postului________________________ Punctaj minim al postului____________________punctajmaximalpostului________________________ (fixat de conducerea scolii prin note de la 1 la 5) Performanta individuala rezultata din fisa de evaluare: P =_______x 50%_______ x 25 %________x 15% _________x 10 % Calcul salariu: S = S min + _(Py – Pmin) (Smax – Smin) P max . Lider sindicat. Am luat la cunostinta. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->