Sunteți pe pagina 1din 16

ACATISTUL SFNTULUI CUVIOS

ATANASIE ATHONITUL
(5 iulie)
Condacul nti
O, marea purtare de grija dumnezeiasca
ce te-a ales si te-a daruit sa lii candela luminii
lui Hristos, pentru chipul ngeresc monahi-
cesc, ca iubitorii de Dumnezeu si mai mult
sa cnte spre slava ta cea mare: Bucura-te,
Slinte Cuvioase Atanasie din Athon, stralu-
cirea chipului monahicesc!
Icosul nti
{tiind Dumnezeu ca esti pamnt bun si
roditor, din pruncie te-au ales, ca parintii la-
sndu-te orlan, de o maica ai lost crescut, si
asa chipul de taina monahicesc, ca o pecete
271
l-ai primit:
Bucura-te, alesul chipului calugaresc:
Bucura-te, alesul dintre spinii lumii:
Bucura-te, mostenirea cea buna stramo-
seasca:
Bucura-te, cel cu dar ales daruit:
Bucura-te, ca din pruncie cerul ti s-a des-
chis:
Bucura-te, ca din pruncie ai lost binecu-
vntat:
Bucura-te, chemarea de mare taina:
Bucura-te, dor de Duh Preaslnt:
Bucura-te, minte de adnca ntelegere:
Bucura-te, inima de slnta simtire:
Bucura-te, ntelepciunea cea preste lirea
omeneasca:
Bucura-te, Slinte Cuvioase Atanasie din
Athon, stralucirea chipului monahicesc!
Condacul al 2-lea
Asa a lucrat Dumnezeu, ca sa lii cunos-
cut cu mparatii si voievozii lumii, ca prin
tine, credinta crestineasca sa se arate si mai
biruitoare n cntarea: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Din Trapezunda ai ajuns n Bizant, unde
ai nvatat toata stiinta omeneasca, dar mai
ales pre cea duhovniceasca, spre care che-
marea o aveai:
Bucura-te, Avramie, copilul ntelept:
Bucura-te, ca la curtile domnesti, tot spre
cele de sus nazuiai:
Bucura-te, ca deslatarile lumii le-ai dis-
pretuit:
Bucura-te, ca bucuria cereasca aveai n
sullet:
Bucura-te, ca veselia de taina ti era n
inima:
Bucura-te, ca glasul lui Hristos auzeai:
Bucura-te, ca lumina Lui vedeai:
Bucura-te, ca ai nteles ce altii nu price-
peau:
Bucura-te, cautatorule de cele nemuri-
toare:
Bucura-te, cinstea vietii monahicesti:
Bucura-te, vasul ales al slinteniei:
Bucura-te, Slinte Cuvioase Atanasie din
Athon, stralucirea chipului monahicesc!
Condacul al 3-lea
Cuviosul staret Mihail, unchiul lui Nichi-
lor - voievodul rasaritului -, lundu-te cu
sine si daruindu-ti chipul calugaresc cu nu-
mele de Atanasie, a ntrevazut lucrarea de
taina n tine, din cntarea: Aliluia!
Icosul al 3-lea
La nevointe aspre te-ai supus ca sa cu-
nosti iscusinta vietii duhovnicesti, nct re-
pede pre toti i-ai ntrecut:
Bucura-te, doritorule de viata duhovni-
ceasca:
Bucura-te, ca prin post ai deschis usa
pamnteasca:
Bucura-te, ca prin rugaciune ai deschis
usa cereasca:
Bucura-te, ca prin nevointa cele mpo-
trivnice le-ai mpacat:
Bucura-te, lucrarea iscusita a petrecerii
calugaresti:
Bucura-te, ca prin ascultare, ,neasculta-
rea' ai iubit:
Bucura-te, mpletirea celor din adnc cu
cele din alara:
Bucura-te, scoaterea celor din adnc la
vedere:
Bucura-te, vederea celor ascunse:
Bucura-te, ochiul de duh patrunzator:
Bucura-te, ochi al cuviosiei:
Bucura-te, Slinte Cuvioase Atanasie din
Athon, stralucirea chipului monahicesc!
Condacul al 4-lea
Mutndu-se la Domnul cuviosul Mihail,
n pustnicie si mai aspra te-ai adncit, dar
lumina nu putea sa stea sub obroc, ci trebuia
pusa n slesnicul cntarii de: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Descoperit de parintii din Careea Atho-
nului ca alesul cel mult asteptat, ti-au n-
credintat zidirea bisericii Lavrei celei Mari,
unde sa se adune cu totii:
Bucura-te, lumina ce nu putea li acope-
rita:
Bucura-te, slesnicul cu brate nalte:
Bucura-te, slesnicul cel din lata:
Bucura-te, steaua ce lumineaza n ntu-
neric:
Bucura-te, candela cea mpodobita a
Muntelui Athos:
Bucura-te, uleiul lacliei nestinse:
Bucura-te, tamia cea curata:
Bucura-te, smirna cea mai placuta:
Bucura-te, apa adusa pre piatra:
Bucura-te, apa din piatra Hristos:
Bucura-te, Parintele virtutilor celor mai
alese:
Bucura-te, Slinte Cuvioase Atanasie din
Athon, stralucirea chipului monahicesc!
Condacul al 5-lea
Rugat de voievozii rasaritului si apusului
Nichilor si Leon, degraba la zidirea Marii
Lavre ai pornit, ca sa lie lacasul lui Hristos
unde sa cnte: Aliluia!
Icosul al 5-lea
|nsasi Preacurata Maica a lui Hristos
te-a ncredintat, si asa, cu multa rvna, lu-
crarea cea mare ai savrsit, chiar daca duhu-
rile cele potrivnice s-au rasculat:
Bucura-te, lucratorule al Bisericii:
Bucura-te, semanatorule neostenit:
Bucura-te, nsusi pamntul cel bun:
Bucura-te, nsusi rodul cel deplin:
Bucura-te, pomul pentru hrana multora:
Bucura-te, izvorul din care multi beau:
Bucura-te, holda curatata de neghina:
Bucura-te, grul scuturat de pleava:
Bucura-te, bogatie adunata la cer:
Bucura-te, comoara nepieritoare:
Bucura-te, vistierie a celor duhovnicesti:
Bucura-te, Slinte Cuvioase Atanasie din
Athon, stralucirea chipului monahicesc!
Condacul al 6-lea
Dorinta de viata linistita pustniceasca ai
unit-o cu rvna pentru ,casa manastireasca',
spre a li adunarea celor multi, care alearga la
,staulul lui Hristos', n cntari de: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Rugaciunea si postul pustnicesc chiar n
mijlocul lratilor si lucratorilor nu le-ai uitat,
ci le-ai tinut ca o temelie a vietii duhovnicesti:
Bucura-te, trezie neabatuta de nimic:
Bucura-te, priveghere de zi si de noapte:
Bucura-te, atentie spre toate cele slinte:
Bucura-te, neclintita nevointa caluga-
reasca:
Bucura-te, iubitorule de chip monahicesc:
Bucura-te, cinstirea de haina cea nge-
reasca a calugariei:
Bucura-te, ca o considerai ,vesmntul
iubirii de taina':
Bucura-te, ca o vedeai n lumina cereasca:
Bucura-te, ca o pretuiai ca pre ,acope-
ramntul' Duhului Slnt:
Bucura-te, cuvntatorul chipului caluga-
resc:
Bucura-te, cu adevarat podoaba mona-
hilor:
Bucura-te, Slinte Cuvioase Atanasie din
Athon, stralucirea chipului monahicesc!
Condacul al 7-lea
Muntele Athos, Gradina Maicii Domnu-
lui, prin tine creste samnta cea nepieritoare
a chipului calugaresc, care pna la slrsitul
veacurilor va li doar cntarea: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Slinte Mare Atanasie Athonitul, pomul
din mijlocul vietii duhovnicesti te-ai lacut,
din care si noi ne mpartasim cu marea bu-
curie a raiului iarasi cobort pre pamnt:
Bucura-te, samnta cea buna ce nu se mai
strica:
Bucura-te, piatra nmuiata de apa Hristos:
Bucura-te, cel trimis de sus sa ne pasto-
resti:
Bucura-te, cresterea cea din pustie:
Bucura-te, de acum parintele monahilor:
Bucura-te, pastorul la care vin tot mai
multi:
Bucura-te, glasul chemarii celei slinte:
Bucura-te, cntecul din lluierul de taina:
Bucura-te, cuvntul Vietii de sus:
Bucura-te, omul lui Dumnezeu:
Bucura-te, omul cu chipul luminii:
Bucura-te, Slinte Cuvioase Atanasie din
Athon, stralucirea chipului monahicesc!
Condacul al 8-lea
Multe trebuie sa lie nevointele vietii ca-
lugaresti si ostenelile celor rvnitori aduc pe-
trecerea cea de taina: si att n pustie, ct si
n manastirea cea de obste, totul este iubirea
cntarii nencetate: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Multi cauta mai degraba linistea, dar tre-
buie nteles ca linistea si odihna doar dupa
multe nevointe se cstiga, ca un rod dupa
multe lurtuni si vijelii:
Bucura-te, povatuitorul iscusit al vietii
monahicestii:
Bucura-te, chipul parintelui duhovnicesc:
Bucura-te, stlp al dreptei-credinte bine
ntarit si neclintit:
Bucura-te, cel ce ai trecut prin toate n-
cercarile:
Bucura-te, ca ai dezvaluit toate patimile:
Bucura-te, ca ai scos n alara vicleniile:
Bucura-te, ca ti-ai tamaduit propriile
patimi:
Bucura-te, ca ti-ai spalat propriile pacate:
Bucura-te, ca ai iesit din nselarea pa-
mnteasca:
Bucura-te, ca ai gasit calea cea adevarata:
Bucura-te, ca si noua ne esti povatuitor
iscusit:
Bucura-te, Slinte Cuvioase Atanasie din
Athon, stralucirea chipului monahicesc!
Condacul al 9-lea
O, cel ales pentru viata de taina, ai cs-
tigat chipul ntreg al unirii de sus cu cel de
jos, a celor din adnc cu cele din alara, n
care totul este n cntarea: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Putini sunt cei care pot lupta deodata cu
cele trupesti si sulletesti, de aceea te-ai aratat
mare povatuitor pentru liecare, dupa nepu-
tintele lor:
Bucura-te, rabdatorule cu cei neputin-
ciosi:
Bucura-te, iertatorule pentru cei smeriti:
Bucura-te, pastorule cel bun, care aduni
si oile ratacite:
Bucura-te, ca le scoti dintre spini:
Bucura-te, iubire ce-si pune sulletul:
Bucura-te, iubire ce se jertleste n toate:
Bucura-te, dragoste ce de toate se ngri-
jeste:
Bucura-te, dragoste pururea veghetoare:
Bucura-te, daruire de sullet mare:
Bucura-te, daruire de inima de slnt:
Bucura-te, Slinte Cuvioase Atanasie din
Athon, stralucirea chipului monahicesc!
Condacul al 10-lea
Viclenia celor rai te-a pndit la liecare
pas, sa te mpiedice de la nlaptuirea cea
buna, dar ai trecut preste toate primejdiile cu
darul de sus, cntnd: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Prin lacerea de minuni pre toti i-ai ncre-
dintat ca prin voia Domnului toate le-ai lacut,
ca un placut slujitor si ascultator al porun-
cilor slinte:
Bucura-te, ca noua temelie ai pus n
Muntele Athos:
Bucura-te, ca ai renviat viata monahi-
ceasca:
Bucura-te, ca te-ai lacut parintele cel
mare de aici:
Bucura-te, de acum stlpul neclintit:
Bucura-te, temelie de stnca:
Bucura-te, tarie ce nimeni nu o mai clin-
teste:
Bucura-te, taria credintei biruitoare:
Bucura-te, puterea nadejdii mntuitoare:
Bucura-te, nume de acum de mare lauda:
Bucura-te, nume printre cele slinte:
Bucura-te, zugravire de icoana a chipului
monahicesc:
Bucura-te, Slinte Cuvioase Atanasie din
Athon, stralucirea chipului monahicesc!
Condacul al 11-lea
Diavolul, urtorul de oameni, a pravalit
un lemn mare preste picioarele tale si trei ani
ai stat tintuit la pat, dar cu multumire Dom-
nului ai cntat si mai mult: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Multe trebuie sa patimeasca cel ce se
slinteste si lucreaza cele bune, dar toate aces-
tea sunt ,locul cel curatitor' spre stralucirea
cea nepieritoare:
Bucura-te, cu adevarat chipul slinteniei:
Bucura-te, ca ai cstigat smerenia ntreaga:
Bucura-te, ca ai trecut prin locul curatitor:
Bucura-te, ca ai iesit dect aurul si mai
stralucitor:
Bucura-te, ca sulerinta ti-a adus bucuria
cea de sus:
Bucura-te, ca durerea ti-a adus veselia
neslrsita:
Bucura-te, osteneala cea vrednica de
odihna:
Bucura-te, ca vrajmasiile altora le-ai iertat:
Bucura-te, ca pre cei ce te urau i-ai bine-
cuvntat:
Bucura-te, ca tot raul din tine ai scos:
Bucura-te, ca te-ai lacut doar vasul Lu-
minii lara pata:
Bucura-te, Slinte Cuvioase Atanasie din
Athon, stralucirea chipului monahicesc!
Condacul al 12-lea
Mare este taina jertlei pentru Hristos, prin
care pacatele se iarta si chipul monahicesc
se arata: moartea se biruieste si se primeste
nvierea - mplinirea a toate -, n cntarea:
Aliluia!
Icosul al 12-lea
De mare taina a lost si mutarea ta la cele
vesnice, ca rvnitor pentru biserica lui Hristos,
te-ai primejduit pna la slrsit pentru ea, ca
trebuind sa nalti nca o cladire, s-a surpat si
prin aceasta te-ai eliberat de cele pamntesti.
Bucura-te, cel nvrednicit si de ,muce-
nicia lucrarii slinte':
Bucura-te, cel ce ne umpli pre noi de
lacerile tale de bine:
Bucura-te, ca prin aceasta ai primit n-
treaga cununa:
Bucura-te, ca asa ai lost chemat la odihna:
Bucura-te, rvna pna la jertla pentru
casa lui Dumnezeu:
Bucura-te, ca ai primit si pecetea crucii:
Bucura-te, ca drumul vietii cu vitejie l-ai
slrsit:
Bucura-te, ca nu te-ai oprit niciodata de
la lucrarea slnta:
Bucura-te, ca mai bine te-ai primejduit,
dect sa nu lucrezi:
Bucura-te, ca ai trecut si prin ultima n-
cercare:
Bucura-te, ca ti-ai pus sulletul pentru liii
tai duhovnicesti:
Bucura-te, chipul cel mare al iubirii de
Hristos:
Bucura-te, Slinte Cuvioase Atanasie din
Athon, stralucirea chipului monahicesc!
Condacul al 13-lea
O, Mare Atanasie cel din Athon, cel ales
de nsusi Domnul Hristos, Parintele cel mare
al monahilor si stapnul de taina al vietii du-
hovnicesti, si noi ti aducem cinstirea dupa
cuviinta, n cntarea: Aliluia! (de 3 ori)
Si iarasi icosul si condacul ntai.

S-ar putea să vă placă și