Povestea ariciului intelept

Vladimir Colin

A fost odată ca niciodată, a fost odată un arici. Da, da, un arici bătrîn, tare bătrîn şi tare înţelept. De bătrîn ce era, îi crescuse o barbă albă pînă la piept şi de înţelept ce era... uf! nici nu ştiu ce să vă mai spun. Poftim! N-am văzut în viaţa mea un arici mai înţelept. E bine? Aşa... se trezeşte într-o bună dimineaţă ariciul... – Hm! Cum o fi pe-afară? Îşi scoate el nasul pe fereastră... (Dar ce credeţi voi? Avea o casă gospodărească, avea uşă, un coş şi o fereastră.) Îşi scoate el, aşadar, nasul şi miroase în dreapta şi în stînga, în sus şi în jos: – Bun! Nu plouă. Îşi apucă atunci ariciul barba cu amîndouă lăbuţele şi şi-o trece de cîteva ori peste ţepii care-i slujesc la tot felul de trebi. Acum, de pildă, îi slujeau drept pieptene... Şi-şi piaptănă ariciul barba, se ferchezuieşte şi, cînd i se pare că s-a gătit cum nu se poate mai frumos, îşi pune pălăria, îşi ia bastonul şi-o porneşte fluierînd prin pădure. Mergea ariciul fluierînd, se proptea uşurel în baston şi, dacă întîlnea o veveriţă, un iepure sau altă cunoştinţă, se apleca îndată, îşi scotea pălăria şi rostea: „Vă salut cu stimă!” sau „Respectele mele!”, după împrejurare. Şi tocmai cînd fluiera mai fără grijă, se întîlni cu... un lup. Un pui de lup, prost şi obraznic. – Brr! mîrîi lupul. Ce dihanie caraghioasă! N-am mai văzut aşa dihanie în viaţa mea. Cum te cheamă, piciule? – Arici, răspunse ariciul. – Aşa? Ei, pîn-aici ţi-a fost, ariciule! Brr! Am să te mănînc... Ariciul îşi scoase cuviincios pălăria. – Vă salut, dar fără stimă! spuse el. N-am nimic împotrivă să fiu mîncat de un lup. Numai că... – Ha, ha, ţi-e frică! rîse lupul. Brr! Eh, ce să-i faci?... M-am obişnuit. Ori de cîte ori vreau să mănînc şi eu, i se face frică celui pe care am să-l înghit... Cu toate astea, ştii, nu-i mare lucru. Te înghit atît de repede! Nici n-apuci să-ţi dai seama...

– Nu mai spune! grăi ariciul. Vezi, eu n-am fost mîncat încă... – Eh, fleacuri! vorbi din nou lupul. Ascultă-mă pe mine: începutul e mai greu. Că încolo... – Da, da, încolo... să fii mîncat de un lup trebuie să fie o adevărată plăcere... N-ai să mă crezi, dar nici nu m-aşteptam să am parte de o asemenea plăcere în dimineaţa asta, mai spuse ariciul, iar lupul răspunse cu bunătate: – Rrrr! Hai, pregăteşte-te, că mi s-a făcut o foame!... Rrr! – Vai! strigă deodată ariciul, cît putu de tare. Lupul se sperie, sări în sus şi răcni mînios: – Cum?... Ce-i asta, ariciule? Te ţii de glume? – Lupule, dragă, abia acum mi-am adus aminte... Azi-dimineaţă am născocit o poveste şi n-am apucat s-o spun nimănui. Vai, vai, ce păcat că nimeni n-are să-mi afle povestea! – O poveste?... mîrîi lupul. Clănţăni de cîteva ori, aşa cum făcea cînd chibzuia temeinic, şi se hotărî: Hm, ştii ceva? Spune-mi-o mie... Rrrr! Tare-mi mai plac poveştile şi, uite, ca un făcut, niciunul dintre toţi cîţi am înghiţit pînă în ziua de azi nu mi-a spus nici o poveste... – Cum? Ai vrea?... Bucuros! strigă ariciul şi, fără a se lăsa mult poftit, în vreme ce lupul se aşeză mai în voie, prinse să povestească: Azi-dimineaţă m-am trezit, mi-am apucat barba cu amîndouă lăbuţele şi mi-am trecut-o de cîteva ori peste ţepii care-mi slujesc la tot soiul de trebi. Acu’, de pildă, îmi slujeau drept pieptene... Mi-am pieptănat barba, m-am ferchezuit şi, cînd mi s-a părut că m-am gătit cum nu se poate mai frumos, mi-am pus pălăria, mi-am luat bastonul şi-am pornit fluierînd prin pădure. Mergeam eu fluierînd, mă propteam uşurel în baston şi dacă întîlneam o veveriţă, un iepure sau altă cunoştinţă, mă aplecam, îmi scoteam pă-lăria şi rosteam „Vă salut cu stimă!” sau „Respectele mele!”, după împrejurare. Şi tocmai cînd fluieram mai fără grijă, m-am întîlnit cu... un lup! – Nesărată poveste! spuse lupul. – Stai să vezi! răspunse ariciul, urmînd îndată cu povestea. M-am întîlnit, aşadar, cu un lup. „Rrr! mîrîi el. Pîn-aici ţi-a fost, ariciule! Am să te mănînc...” Eu i-am spus: „Lupule dragă, azidimineaţă am născocit o poveste şi n-am apucat s-o spun nimănui...” „O poveste?” a strigat lupul. „Spune-mi-o mie!...” – „Bucuros!” Şi am început să-i spun: „Azi-dimineaţă m-am trezit, mi-am apucat barba cu amîndouă lăbuţele şi...”

Ariciul se uită în jur. – Hei.. uite-aşa! şi cum strigă.. voi vă puteţi închipui lesne ce s-a petrecut. – Să nu fie tot un lup. la apărare).. Nu vrei s-asculţi povestea mai departe? Dar cine să-i răspundă? că lupul era acum cine ştie unde şi încă mai răsuna pădurea de schelălăitul lui. îmi slujeau drept pieptene!.. a tulit-o cît ai zice peşte.. că nu ştiu ce fac! răcni lupul.. Dacă nu mai văzuse nicicînd un arici?!. ca şi cum l-ar fi căutat pe cel care stîrnise mînia lupului.” Eu i-am spus: „Lupule dragă. nu-i aşa? Lupul cel prost a răcnit: – Văleu-u-u! şi.. apoi spuse înciudat: – Aşa-i... Cum de-ai ghicit? Într-adevăr. Nu cumva vorbeşti despre mine? – Dar despre cine. mi-am luat bastonul şi-am pornit fluierînd prin pădure. mi-am pus pălăria.. socotind să-l înghită dintr-odată. .. Voi. lupule! Lupule! a strigat ariciul după el. Pînă aici ţi-a fost.. – Eu?. flecarule? strigă lupul. cum se repezi. ariciule! Am să te mănînc.. ţepii care-i slujesc la tot soiul de trebi. Stai că-ţi arăt eu ţie! – Şi povestea? Mai clănţăni lupul ce mai clănţăni... m-am întîlnit cu. holbînd doi ochi flămînzi şi sălbatici. dar nu văzu nimic.” Dar lupul era acum la capătul răbdării..– Îţi baţi joc de mine? răcni lupul. aşa că strigă de se cutremură pădurea: – Minţi! N-ai mai spus nimic.. era un lup. cînd mi s-a părut că m-am gătit cum nu se poate mai frumos. „Rrr! mîrîi el. care aţi aflat că ariciul are ţepi (ştiţi. Mi-am pieptănat barba. de pildă. m-am ferchezuit şi.. acum. Acu’. de pildă. tocmai cînd fluieram mai fără grijă. povestea. Nici gînd! spuse ariciul şi se grăbi să povestească mai departe: „Mi-am apucat barba cu amîndouă lăbuţele şi mi-am trecut-o de cîteva ori peste ţepii care-mi slujesc la tot soiul de trebi.. pentru că lupul te-a înghiţit. – Nemaipomenit! se minună ariciul. cu nasul şi limba însîngerate. – Vai de mine! spuse el. Dar bagă bine de seamă! Dacă-ţi mai baţi joc de mine. Şi..

Şi frumos ca o lună nouă. n-a fost. Într-o colibă..” Într-o noapte se dezlănţui o furtună. i-a povestit totul. Dar Cadâr nu vedea nimic. şi de atunci nu s-a mai întîmplat niciodată ca un pui de lup. şi-a şters sudoarea de pe frunte.. şi năravul lui era dorinţa de-a afla toate cele. dar cu piatra asta ce faci? Pentru o casă n-ajunge. Fulgerele se repezeau bezmetice. şi-i de piatră. Povestea fericirii Vladimir Colin A fost. privind jocul valurilor.. „Mare noroc. spuse Cadâr. Marea mugea ca o cireadă de bivoli şi vântul şuiera fără încetare. trăia bătrânul Cadâr. peştii îi mănânci. unii zic c-a fost. după care s-a dus glonţ la prietenul meu care scrie toate poveştile pentru copii şi. pe seară. Greu îi venea lui Cadâr să se ridice de jos.Allah! Stâlpul nu era stâlp. şi-i mort. căreia i-a dat drumul pe fereastră.” Dar Cadâr era un bătrân cu nărav. lacrimi începură să picure din ochii bătrânului. şi trist îşi fu-ma luleaua. prost şi obraznic.Vai. Şi cum să nu fie. am să găsesc pe ţărm lem-ne şi peşti zvârliţi pe nisip. . Lemnele le arzi. . vai. sprijinindu-l de subsuori. Iar unde căzu lacrima piatra se făcu trandafirie. se apropie de stâlpul de pia-tră şi începu să înlăture ierburile care-l acopereau. şi o lacrimă căzu peste fruntea al-bă a omului de piatră. Scărmănându-şi cu degetele bărbuţa ascuţită.. „Vai. pentru că plângea şi mormăia: . Cadâr asculta vuietul furtunii şi se gîndea: ” Dacă ies în zori. era un om de piatră. Era un bătrân de treabă. stâlpul părea împodobit cu haine de mătase. bătrâneţea e ca un scaiete! Unde să mai găsesc un fecior? Uite că marea îmi trimite unul. Înfăşurat în ierburi de mare. la malul mării. Apoi şi-a trecut lăbuţele prin barba albă şi s-a aşezat să mai răsufle oleacă. când se a-şeza cu picioarele încrucişate sub el. Oriunde ai apuca-o. şi drept ca o trestie... să se lege de un arici bătrîn şi înţelept. La gândul feciorului. În coliba lui. te-nţeapă şi doare. Prietenul meu a scris povestea pe o coală de hîrtie. pentru greutăţi de năvod e prea mare. şi tânăr ca feciorul pe care-l dorise Cadâr. dar veşnic amărât. bătrâneţea e ca un scaiete! Îşi spunea adese. dacă baba îi murise şi nu-i lăsase urmaşi? Cadâr era tot mai gârbov şi. O să fie bine! ” Dar nu găsi pe ţărm decât un stâlp de piatră. a spus atunci ariciul şi. vai.– Nu te salut. scoţîndu-şi pălăria. în bună limbă aricească. nu avea pe nimeni să-l ajute să se scoale.

să nu mă ostenesc de pomană. Se freca fără şovăială. şontâc la bordeiul lui.Tare-am înţepenit!. L-a scăldat Cadâr în lacrimi.Cum te cheamă. A zâmbit omul de piatră şi a răspuns: .Dar ai să vrei să-mi fii fecior? Ca să ştiu. m-ar fi dezlegat. Dar un vraci duşman m-a prefăcut în stană de piatră. din nou a prins să sa-ră pe nisip. până s-a ridicat din nisip omul de piatră.Tată. A tras aer în piept şi a sărutat mâna zbârcită a lui Cadâr. cu lacrimile lui.Lacrimile lui Cadâr curgeau pe fruntea de piatră şi. ca pielea de om. a răspuns omul de piatră. şi s-a întins de i se auziră oasele trosnind. A stat Cadâr din plâns şi a văzut: omul de piatră era alb şi numai fruntea i se făcuse trandafirie. a luat o ceapă şi a început să se frece la ochi. şi neamul nostru nemuritor. Când s-a mai liniştit. Mama mea e Aişe. Plângi înainte. şoptind: . Vraciul dinadins mi-a legat soarta de .Vreau. dar de astă dată avea grijă să picure toate pe omul de piatră. că nu ţi-o fi plânsul în zadar! Cadâr cu gura râdea de fericire şi cu ochii plângea. a deschis gura şi a spus: . frumos cum nu se mai văzuse.. plângi. că de prima dată căzuseră pe nisip şi se irosiseră degeaba! Când pleopele i s-au umezit de lacrimile lui Cadâr. bătrân de treabă. S-a oprit atunci Cadâr şi a întrebat bănuitor: . Liniştindu-se. pâ-nă a început să sufle greu şi a căzut pe nisip. fiica mării. feciorul tatii? . din pricina cepii. a vrut să ducă la ca-păt schimbarea omului de piatră. aşa că lacrimile au început să-i curgă din nou. şi stană trebuie să rămân până ce un om s-ar fi milostivit de mine şi.. a deschis omul de pia-tră doi ochi negri şi strălucitori. . Şi cu mirare se uita la omul de piatră care avea acum un cap viu.. apoi a alergat şontâc.. A pus atunci Cadâr mâna şi a simţit: omulde piatră era rece şi numai fruntea i se încălzise. De unde la-crimi. ca un ţap. Din nou l-a cuprins pe Cadâr o fericire nebunească. unde cădeau. a întrebat: . iar când lacrimile i-au picurat pe buze. De bucurie a prins Cadâr să sară şi să ţopăie. piatra se muia şi se făcea trandafirie.Tasin.. dar s-a trezit că nu mai are lacrimi.. dacă-i fericit cum n-a fost demult? A stat de-a chibzuit.Plângi.

. cusută cu fir scump. vorbi el apoi... Îi aduse Cadâr o ceapă. împingându-l înainte pe Cadâr. iar porţile mă-rii se închiseră în urma lor.N-am nevoie de altă răsplată. Bordeiul lui Cadâr era sărac. luându-l pe Cadâr de mână.. cine m-a dez-legat de blestem. m-ai mântuit. dacă nu cu tine. spuse omul de piatră şi.Ce să cer? răspunse Cadâr. tată.Ei.. în care intrară după ce îşi scoaseră încălţă-rile. Pe o pernă de catifea şedea o femeie înaltă şi albastră ca marea. Tasin se întoarse apoi cu faţa spre mare şi strigă de trei ori: . Au râs de gândul năstruşnic al bătrânului. s-a folosit de furtuna de azi noapte şi m-a trimis pe pământ. văd că trebuie să mă apuc de treabă. să prind puteri. Feciorul meu Tasin îmi ajun-ge. Dar mama mea. unde tu. îi aduse un bostan. Pentru binele pe care ni l-ai făcut. spuse Tasin când ajunseră la ţărm. Dar mai întâi dă-mi de mâncare. .Arată-mi casa noastră. şi pe jos se afla o singură rogojină. acolo unde nisipul auriu strălucea ca soarele. . soră cu ceapa cu care se frecase la ochi...lacrimile unui om. iar Cadâr văzu fundul mării. pentru că pe fundul mării. . tătucă. Iată. spuse Tasin.Vino. şi-acum e şi al meu.De căsătorie? Cu cine? .Cu cine. Femeia albastră se ridică în picioare şi. adăugă tânărul.Ibadula. Casâr îl duse la bordeiul lui. Cadâr. Doar să găsim un cadiu şi să scriem un contract de căsătorie. se desfăcură ca două canaturi.. şi Cadâr a râs cel mai tare. Aişe. deschide poarta! La al treilea strigăt apele se mişcară. fiica mării. păşiră pe fun-dul apei. Tasin e fiul tău. femeie albastră? râse Cadâr. . mai lămuri tânărul. . nu se află oameni. aproape că nu poţi căpăta răsplată. . mamă. unde trăim noi. dar cere-ne ce vrei. după care-i lăsă să plece. Femeia zâmbi şi-şi întinse braţele spre Tasin. sărutând mâna bătrânului. .. Încolo. rosti câteva vorbe care semănau cu foşnetul valurilor liniştite: . ni-mic. îi dărui atunci lui Ca-dâr o năframă.Nu suntem bogaţi. Aişe. Femeia albastră îl rugă pe Cadâr să-i îngăduie lui Tasin să vină din când în când s-o vadă şi bîtrânul nu se împotrivi..

. Tasin rîmase pe gânduri. padişahul e hain. văd că ţi-e somn. că viaţa oamenilor era tare ticăloasă. Se duse la malul Mării Albastre şi strigă de trei ori..Ibadula. asta n-aş putea spune. Nu văd pilaf.. . .. Ce-ţi doreşte inima? .Acum. pe dată adormi. Îşi luă rămas bun Tasin şi Cadâr se culcă pe rogojină.Şi unde se află fericirea? mai întrebă Tasin.. Dar. cum se culcă. Cadâr apucă un ultim bob de orez. .Şi unde stă padişahul? întrebă pentru a treia oară Tasin. cu atât creştea muntele de orez din strachină. m-am săturat. nu mai doreşte nimic. nu primeşte pe oricine. Dacă are fericirea asta.. dar Ta-sin îi vorbi aşa: . Inima-mi doreşte fericirea. Au mâncat o zi şi o noapte. pe Insula Galbenă.Asta-i mâncare? întrebă Tasin. se apucă să mănânce. nu văd salma!.Tătucă. Tasin acoperi atunci străchinuţele cu frumoasa năframă dăruită de fiica mării. fără să sfârşească nici pilaful. . îl înghiţi şi spuse mulţumit: . Dar Tasin nu dormea.. aşa că nu pot dormi.Te-ai săturat? întrebă Tasin. bucuria mea. iar dacă-l primeşte nu-i spune decât ce vrea el.. dar se spune că nu-i uşor de găsit.Vezi. văzând şi pilaf şi salma! Fără multă vorbă. inima-mi doreşte un singur lucru. cu bobul ăsta.În Cetatea Veche. că fericirea e tot ce-ţi poate dori unul mai de preţ. şi luând fru-moasă năframă pe care fiica mării i-o dăduse lui Cadâr o scutură peste rogojină. Eu sunt pus pe fapte mari. Poate că ştie padişahul. . şi străchinuţele pieriră de parcă n-ar fi fost. feciorul meu Tasin. aşa cum mai strigase: .Se spune.Feciorul meu Tasin. ... Care nu fu mirarea bătrânului. dincolo de Marea Albastră. Cererea bătrânului îl umplu de mirare. Cadâr începu să caşte. oftă Cadâr. deschide poarta! . Culcă-te.. dar cu cât luau din pilaf. cuvântă Cadâr. nici salmaua. iar. Pe vremea aceea nu se auzise de fericire.. răspunse Cadâr. Tatăl şi fiul aveau în faţă două străchini cu mâncare..Ce este fericirea? întrebă el.

Se afla într-una din încăperile padişahului. o insulă care semăna cu o lămâie uriaşă. Era o insulă de piatră. Rămas singur. dar se auzi un sunet de gong. aşa că n-o deranjă. Se învârti Tasin în jurul insulei. urcă şi coborî nenumărate scări. Dar în mijlocul ei. dând din cap. Aişe era albastră. grăi cu îndrăzneală Tasin. pentru care am să capăt de la el o lămu-rire. . Îşi vârî degetele în crăpă-tura de piatră şi îndată se simţi apucat. dormea. Câinele tresări şi pieri. . se înălţa palatul padişahului. cu blana albă. câte altele n-a văzut! Pe seară a ajuns la Insula Galbenă. pe pardoseala de piatră. Voinicului i se păru că dulăul e gata să-i spună ceva. una neagră şi o alta roşie. Dar cine-ar putea povesti câte-a văzut în drumul lui? A văzut peşti mari şi peşti mici. . a văzut stele de mare. Tasin închise ochii şi-i deschise iar. Tasin cercetă încăperea de piatră şi. găsind o uşă. a văzut delfinii negri. se afla un câine mare. arapii mărilor. lumină a luminilor.Am de spus o taină padişahului.Porţile mării se deschiseră şi Tasin începu să păşească pe nisipul moale de pe fund. iar în Cetatea Verde. şi câinele îşi mişcă bucuros coada. iar în faţa lor jucau patru roabe aduse din ţări îndepărtate.Cine eşti? strigă padişahul scoţând hangerul. care era un om rău. Auzea cântece îmsoţite de tobe. O putere uriaşă îl trăgea în crăpătura în-gustă. lu-minând ca zece sori la un loc. Deschise uşa. Sultanul şedea pe o pernă de catifea verde. Încăperea era goală. Iar în vârful insulei se vedea Cetatea Verde. La zgomotul uşii deschise de Tasin. zări o crăpătură chiar acolo unde se iz-beau valurile. . şi încă o zi. Era toată de piatră galbenă şi piatra strălucea şi arunca focuri galbene. De teamă să nu orbească. strigă vizirul. până la urmă se opri în dreptul unei uşi. Şi câte. zidit din piatră verde. şi încă o noapte. Ce era de făcut? Ocolind pentru a doua oară insula. a văzut meduze moi şi colorate. Se miră când îşi dădu seama că trupul lui trecea prin pereţii care i se pă-rură atât de apropiaţi. iar mult timp să se mire nu avu.Nu-l crede. puţin câte puţin. alături de vizirul lui. .Tu m-ai adus aici? strigă Tasin. o roabă albă. Mama lui. o des-chise. Merse printr-un coridor. o zi. spărgâdu-se într-o fremătare înspumată. Porun-ceşte mai degrabă să vină gâdea. Merse o noapte. Se trezi curând într-o încă-pere cât o moschee. o roabă galbenă. sultanul se întoarse. pereţii de piatră erau netezi ca nişte oglinzi şi nu putea urca pe ei.

spuse sultanul. de două ori. băiete. îţi dau o raia întreagă. .De unde ştii? strigă sultanul.Pădişahul era spanchiu. De ce nu mori? Tasin râdea. .. chiar adineauri. Unde se află fericirea? ... spuse el.Ţie trebuia să-ţi taie capul! strigă mânios sultanul. Piatră. după ce citi rândurile scrise. sultanul se făcu verde la faţă ca perna pe care şedea. grăi voinicul. în timp ce roabele ţipau ascuţit. . Sultanul scoase hangerul şi izbi o dată. răspunse liniştit Tasin. De asta l-am şi pedepsit. Îl privi pe vizir.ce-ai făcut. Sultanul se foi pe perna lui verde şi se uită ciudos: . Îţi dau aur şi pietre scumpe. Taie-i capul! Într-o clipă se repezi Tasin şi.Viziri se găsesc pe toate drumurile! Dar.Nu-mi trebuie nimic. Taina pe care voiam să ţi-o dezvălui e că vizi-rul uneltea să te ucidă. nu alta.Bine. răspunse Tasin. cu paloşul reteză căpăţâna vizirului. Unde mai găsesc a-cum un vizir? Tasin râse şi în încăpere se făcu deodată multă lumină. . Apoi aruncă hangerul. ticălosule? . Blestematul pre-gătise firmanul care-l numea padişah. dar ochiul lui era aţintit asupra lui Tasin. scoase un sul din buzunarul hainei scumpe a vizirului şi i-l întinse. de trei ori. Dacă ar fi ştiut că Tasin e chiar un om de piatră.Ai carnea tare. care se strâmbase şi se turtise la vârf. .. Ce vrei ca răsplată? . nemuritor. .Ce-i asta? bâlbâi padişahul.Într-adevăr. îţi dau roabele astea şi tot ce cuprinde palatul meu.Cere-mi ce vrei.Ce.Am îndeplinit porunca padişahului. . dacă vrei. se uimi sultanul. . Tasin se plecă. . Voinicul veni lângă sultan şi-şi plecă fruntea. De spaimă. dar unde se află fericirea nu-ţi spun. s-ar fi mirat mai puţin. taie-mi capul. Să lăsăm asta.Atât: să-mi spui unde se află fericirea.

Ajunseră la un lac umbrit de sălcii şi găsiră lângă ţărm o barcă cu vâsle de aur. voinul ieşi din gârlici. Nu aşteptă prea mult. .Nu-ţi spun. În cârliciul ăsta e Lacul-de-subpământ-care-nu-minte. măcar că nu înţelesese cine vorbea. Strecurându-se prin chepeng. Tasin apucă belciugul.Unde este fericirea? . aproape putrezite. unde găsi din nou câinele cu blană albă. După ce coborâră nişte trepte de lemn. . încercând să-l tragă după el. va trebui oare să ne despărţim? Abia te-am întâlnit. apoi se auzi un clipocit: . şi eu m-am prefăcut în Umie. . Tasin o ascultă şi-i fremătă inima. Câinele începu să scurme cu labele şi scoase la lumină un belciug mare.Unde mă duci? Câinele lătră vesel şi-l trase mai departe.. o rază luci undeva în beznă. trase cu putere. . . Sfârşi prin a ajunge om de piatră. cum se împotrivise şi vizirul cel rău o preschimbase în câine. Trecu printre pomi de toate soiurile şi se opriră sub un măr uriaş. Câinele dădu din coadă şi-l apucă de mână. trecu prin săli unde nu se afla picior de om.Umie..Cine eşti! întrebă uimit Tasin. n-auzi? Tasin se apropie de sultan şi-i atinse braţul drept. Şi-i povesti cum padişahul o furase voind s-o vâre în haremul lui. şi a-junse în grădina palatului. Fata râse şi frumoasa ei salbă de la gât sună uşurel. răspunse fata. Acolo se sfârşea grădina.Nu-ţi spun! Tasin făcu de piatră şi braţul stâng al sultanului. Braţul i se împietri. Câinele lătră şi se repezi înainte. O fată nespus de frumoasă se arătă în gura chepengului şi urcă treptele. Tasin îl lăsă în sala frumos împodobită şi se întoarse în încăperea de piatră galbenă. dar padişahul nu se dădu bătut. Frumoasă era Umie! Se plimbară tăcuţi prin grădina palatului. şi un chepeng se deschise. Se urcară în barcă şi trecură pe celălalt mal. În apa lui toate arată aşa cum sunt. Luându-se dupî el.Mă cheamă Umie.Aşteaptă afară! Supunându-se poruncii rostite în şoaptă. depărtându-se de sultanul împie-trit pe perna lui verde. . intrară într-un gârlici întunecat. dar care erau pline de fel de fel de minunăţii. de fier. vorbi Tasin.. mai spuse fata.

Papucii de fier se numărau printre ele. Ali dădu din mâini: . desprinzându-se din braţele lui Tasin. răspunse Tasin. deşi avea saci cu aur şi pivniţe cu bogăţii adunate din lumea întreagă.Pentru că numai tu ai singura pereche de papuci de fier care ne trebuie.Papucii? strigă zgarcitul.. Supărat. dar cu papucii de fier putem ajunge într-un ceas.. Dar afurisitul de sultan nu mi-a destăinuit unde pot găsi fericirea. Acolo e patria mea. Altminteri nu se osteni să-i întrebe ce doresc. Avem nevoie de papucii de fier. . Tasin însă nu mai părea stânjenit. Era acesta un moşneag care se purta calic. . spuse fata. îi putem lua numai de la bătrânul Ali-ochi-zgâr-cit. Numai în ţara Van. spuse el..N-am uitat. Când l-au găsit.. Şi se purta calic. -Salem! mormăi Ali.Salem! spuseră cuviincios tinerii. zgârcitul tocmai sfârşise masa alcătuită din două coji de pâine uscată şi două pahare cu apă. Aşa au plecat să-l caute pe Ali-ochi-zgârcit. şi nici nu-i pofti la masă.Cinstite Ali. care are singura pereche aflătoare în lumea întreagă. Tasin. aruncându-le o privire rea..Dar de unde luăm papucii? . dacă ştiu eu? Voinicul o strânse în braţe.Umie. . cum ar fi făcut un om de treabă. .Ai uitat pentru ce ai venit în Cetatea Verde? .. E departe ţara Van. Să vedem ce ne-o cere în schimb. Care papuci? Şi de ce îmi vorbeşti mie de pa-puci? ..Da.. şalvari peticiţi şi un turban bun mai degrabă de cuib de ciori decât de turban.Şi. . cu o cămaşă ruptă. . am venit la tine pentru o treabă însemnată. răspunse Umie.. cred că ştiu unde se află fericirea. .Papucii.

fără să ceri nimic? întrebă plin de nădejde Ali.În ţara Van. pe o coloană de piatră.. strigă de trei ori: Iba-dula.Acum. . strigă însufleţit bătrânul. . ce-ai să-mi ceri pe papuci! .. dar nu destul de repede ca o cioară să nu aibă vreme să-l apuce... câte un sac pentru fiecare nestemată – apoi lăzi cu haine. Îl luară pe Ali pe sus.. Dar am să-ţi dau mai mult decât aştepţi. dar nu se îndura să-l dea nimănui. şi tot aşa. apoi chemă lumea şi începu să împartă bogăţiile din pivniţă. atât de repede. Fie-ţi milă de un biet bătrân. care se putu în sfârşit sătura.. pentru că Ali n-avea ce face cu grâul pe care-l avea. în timp ce i-ar fi dorit roşii. eu am venit să-ţi dau. răspunse Tasin. cistite Ali. târându-l cu ea pe Ali. că nimeni n-avu pricini să plângă afară de o babă care căpătase printre altele.. vorbi el. Ce fru-mos ar fi! .. spuse Umie. pofeşte-ncoa! Se auzi un muget înspaimântător.... aşa că plecă şi baba mulţumită! .Nu s-ar putea să-mi dai. cer. La chemarea fiului albastrei Aişe. încât îi căzu turbanul..Asta nu. găsiră tot ce mintea poa-te închipui şi. n-am nimic.. Se găsi cu cine să facă schimb. cu mătăsuri.. la drum. Întovărăşit de Umie.Toată lumea spune: ”Ali are! Du-te şi cere-i lui Ali”. ca şi cum aş fi Allah sau cel puţin Profetul lui. dacă mi-ai da tot ce se poate da. altul cu rubine. Ce nu le văzură ochii! Saci cu aur.” Dar nu! Toţi cer. cu blă-nuri. cu gândul să-şi fa-că din el cuib pentru pui. . bătând din palme. ma-rea ieşea din matca ei năpustindu-se spre locuinţa lui Ali-ochi-zgârcit. altul cu smaral-de. Ibadula! strigă iarăşi de trei ori Tasin. Tasin râse din toată inima.. N-am! N-am papuci. am venit să-ţi dau. saci cu pietre scumpe aşezate cu socoteală – un sac cu safire. . Tasin o luă în braţe şi şopti: . Tasin sparse lacătul atârnat la poarta pivniţei bătrâ-nului zgârcit. Şi a-junseră la ţintă. Umie zâmbi. Împărţi cu atâta dreptate. .. bine-cuvântată-i fie amintirea. nişte şalvari negri. dacă mi-ai da marea cu sarea! Eu să am tot şi ceilalţi nimic. vai de bătrâneţele mele.Cinstite Ali.Am.. sărac lipit. Şi. Tasin îi puse îndată în picioare.Destul. găsiră şi papucii de fier. De unde să aibă Ali? Îi dă cineva de pomană?.. grăbind să-l întreacă. şi tinerii intrară. Se rosto-golea val după val şi fiecare-l încăleca pe cel dinainte. Să moară de foame.n-am nimic! Sunt sărac.Bine. Găsiră saci cu grâu mucegăit. Măcar de s-ar milostivi careva şi-ar veni cu vorbe plăcute: „Poftim. iar vuietul se potoli fără veste şi marea se întoarse în adâncurile ei.. spuse încruntat Tasin.O.

. preţ de un ceas.. Totul mergea cum nu se poate mai bine. Iar când s-a împlinit ceasul. Din bârne ridică pe dată o căsu-ţă. Ca două turturele se . Şi când fata îi spuse că nu avea părinţi.. . Curând. Umie? Fata tăcea. Îşi lăsă fruntea pe pieptul lui Tasin şi – ce să spun? – nici ea şi nici voinicul nu s-au plâns de întâmplarea cu elefanţii.. uşurel. Tasin. se apucă de lucru. Asta e. au început să coboare uşurel. vedeai numai flori roşii fre-mătând ca o haină de mătasă pe trupul pământului. care de acolo nu păreau mai mari decât nişte purici. şi priveliştea pe care o vedeau era nespus de frumoasă. şi s-au oprit drept în mijlocul unui câmp cu maci. o cuprin-se în braţe pe Umie. . întrecând în iuţeală rândunicile.O. că fericirea nu se capătă pe ghicite. Tasin era însă sigur de ceea ce descoperise. Repezindu-se. O lumină neaşteptată se făcu în mintea voinicului. de unde ieşeau proaspeţi şi plini de voie bună.Trebui să ştii. Alergă în pădu-re şi. cu un topor împrumutat de la un tăietor de lemne. . Umie. răspunse Umie.Spune. . zburau peste oraşe. scaune. strigă el. niciodată n-am fost atât de bucuros.. Dădeau o raită prin suk (piaţă) şi se întorceau la căsuţa lor. Apoi se duceau la hamam (baie la arabi).Şi unde-i fericirea. e lângă tine. apoi se apucă să-i cureţe şi să-i cioplească. Au zburat deci..Unde anume. n-aş putea să-ţi spun. . Tasin.Unde suntem? întrebă Tasin. Umie? Fata îl privi zâmbind şi tăcu. când deasupra şi când dedesubtul norilor. fericirea. zâmbindu-i tot atât de neînţeles. Tasin se trezea în zori şi o privea pe Umie. Numai că Umie ameţi când privi de sus o turmă de elefanţi. pes-te ape. aproape s-o atingi cu mâna. desi-gur. că se pomeni ridicat în văzduh împreună cu Umie. zburau peste păduri şi peste câmpii.. . şi că deci nu avea unde se duce. strigă Tasin. tu! Cum de nu mi-am dat seama? Tu eşti fericirea.Abia rostise cele trei cuvinte. Umie pregătea prânzul şi Tasin o privea. o rugă din nou Tasin. Dar fericirea. Iscăliră apoi în faţa cadiului şi a martorilor contractul de căsătorie şi se mutară în locuinţă.Am ghicit? . casa fu gata. alcătui un gard şi începu să lucreze un pat.Tu. o masă. Încotro te uitai. Zburau amandoi. .În ţara mea. începu să doboare copa-cii.

Tasin o privi. Nu era o piatră de rând. mai rotundă e faţa dragului meu. Decât pâinea cea caldă. bâigui voinicul.N-ai găsit fericirea. arătându-şi unul altuia bucăţile mai gustoase.. care nu-i fu mirarea găsind o piatră roşie. sufletul meu e plin. Poate că fericirea nu stă numai în iubire.. Într-adevăr. parcă-mi lipseşte ceva. Se culcau. Tasin? . Se apropie. unde să caut fericirea? Se duse către câmpul cu maci. mai caldă e inima dragului meu. Decât şoimul. Tasin asculta şi privea. cu toate că îl acoperise cu crengi.aşezau apoi şi mâncau. . de parcă un roi de stele s-ar fi desprins de pe boltă şi ar fi căzut pe pământ. care lumina ca un foc mare. Umie îl văzu căscând şi acoperindu-şi gura cu palma. Decât luna rotundă. spuse: . cum minciuna nu-şi putea face loc între ei.Caută. Eu. Tasin? mai întrebă Umie. mai drept e trupul dragului meu. Rubinul era pe jumătate îngropat în pă-mânt. ci una de preţ. intră apoi în pădure. dar. Nerăbdător.Ţi-e somn. dar. iar partea care se putea vedea era de mărimea unui viţel.. deloc. . împrumută o căruţă şi se întoarse cu rubinul uriaş. Tasin. Pe cerul plin de stele strălucea o lună mare cât un lighean de aramă. tuşi. Iar seara Umie lua în braţe un luth şi cânta: Decât mesteacănul alb.. voinicul ieşi din casă. Ai fi zis că toţi macii de pe câmp se strânseseră la un loc şi împrăştiaseră. Umie! . câmpul era acum gol şi trist. Deodată ajunse într-un luminiş. .Fericirea. Şi. .Nu. cu un zâmbet. şi luna lumina cu razele ei ceva ce i se păru un mac uriaş. sclipind.Un rubin! Încercă să-l ridice. Ciudat! Într-a treia seară începu să se frământe. În pădure era întuneric şi numai ici colo străluceau făcliile micuţilor licu-rici. mai viteaz e cugetul dragului meu. să nu fie văzut. luă o sapă. Se plimbau. Umblă încet printre florile roşii.Umie. mormi Tasin. Tasin alergă spre casă. dar nu izbuti. .

Tasin se îngrăşă şi se plictisea. Hotărâră să-şi pună laolaltă averile şi să cumpere nestemata în tovărăşie. Dar când Tasin deschise coşul şi scoase piatra din pânza în care era înfăşurată. mâncară de câte zece ori pe zi. nici n-am auzit să fi fost vreodată! Îngăduie să-i chem pe ceilalţi giuvergii din suk. Ochii negustorului scânteiară. . dar Tasin încheie târgul şi se întoarse acasă cu o căruţă care gemea de povara sacilor cu aur. răspunse cu blândeţe Umie. alţii se mulţumi-ră să-şi frece mâinile. îl aşeză pe o pernă. Tasin îl stropi cu apă rece. de cincizeci de an sunt giuvaergiu aici. Cu priviri înflăcărate se uita la minunata piatră scumpă.. Tasin. oftă negustorul.Nu. Înfăşură bucata într-o pânză. Umie. Am să sparg o bucată de rubin. . De astă dată am ghicit! . Nici bogăţia nu înseamnă fericire. o puse în coş şi se duse la suk. alţii plânseră. Chiar puse la un loc.Înţelegi.. aveau cirezi şi turme de nu le mai puteau socoti. Potrivind stânca preţioasă adusă din pădure... Putem face tot ce vrem. Dar Tasin n-o auzea. alţii cântară. că fericirea nu se capă-tă pe ghicite. O îmbrăcă pe Umie în cămăşi cu fir şi şalvari de mătase. şi omul deschise ochii. unii se pierdură cu firea. dar un rubin cât un cap de om n-am mai văzut. .Caută.. Umie.Aminteşte-ţi. Tasin apucă în zori un ciocan şi desprinse din rubinul uriaş o bucată cât un cap de om.Tasin duse cu greu rubinul în odaie: . caută. îndreptân-du-se către dugheana celui mai de seamă giuvaergiu. Negustorul îl pofti înăuntru.. acum suntem bogaţi.Umie. . spuse Tasin.Am de vânzare un robin. s-ar părea că sunt fericit! Într-adevăr. iar sacii de aur erau parcă neatinşi. văzu cu bucurie că lipsa nici nu se cunoştea. fără suflare. bogăţia e singura fericire.Frumosule tânăr. vorbi după o vreme Tasin. şi piatra părea că-i răspunde aruncând focuri sângerii prin încăpere. şi neatinsă părea şi nestemata cea mare. îi dădu dulceaţă şi-l întrebă ce pofteşte. mii de nestemate mi-au trecut prin mână. Tasin. Peste o clipă negustorul şi alţi nouă giuvaergii intrară în dugheană. .. Vă-zând rubinul. . în suk. care pentru mine nu va însemna mai nimic şi care va fi totuşi mai de preţ decât toate averile padişahilor de pe pământ. spuse el într-o seară. giuvergiului îi scăpă un strigăt şi căzu pe spate. averile lor nu plăteau decât o parte din rubin..

Se întunecase. îi fugea iară printre degete. .E mai frumos aşa. Uite că fericirea e ca o şopârlă. era doar pentru că o cunoşteam mai bine şi ştiam că aici vei găsi mai uşor ceea ce cauţi. văzu o colibă.Ce te aduce. sunt tot atât de departe de ea ca la început. nu lua seama nici la zborul pă-sărilor. . Dacă ştii cât mai multe lucruri. fericirea e hărăzită omului şi el o poate găsi oriunde.Luă Tasin un ciocan şi sparse în nenumărate cioburi rubinul cel mare.. de care se credea aproape.Caut fericirea.Umie. .Viteazul meu Tasin. Ajunse în creierii unor munţi stâncoşi. . răspunse Tasin. Ajunse la un râu care-şi rostogolea apele între maluri umbrite de sălcii. Fericirea se află. nu se poate să nu fii fericit. Unde îşi întorcea privirea întâlnea numai colţi de piatră. în învăţătură. bine a zis tata Cadâr: greu e de aflat ce-ţi doreşte. Mişcat. Dar acum am ghicit. adunând cioburile în saci. văzu că se află lângă un sat. şi-l toci şi pe al doilea. îşi spuse Tasin. Dacă te-am chemat în ţara Van. răspunse Umie. Un an de zile înche-iat a sta şi a tot învăţat şi. rămâi în mână doar cu o bucată de coadă. iată. Şi cu coada asta n-ai ce face şi fericirea rămâne tot departe.” Gândind astfel. strigă el într-o zi. aşa că toiagul i se toci. „Într-adevăr. Acolo. nici la jocul copiilor. goi şi crăpaţi de vreme.Dar unde? întrebă Tasin? Unde? Îşi luă toiagul şi plecă din nou pe drumurile fără capăt ale ţării Van. Ceru găzduire la prima colibă. a adunat scrieri ale celor mai de seamă gânditori ai timpului. din ca-re citea. desigur.. Umie nu mai făcea decât să şteargă praful şi să rânduiască sulurile preţioase. şi câmpul se acoperea din nou de covorul florilor. Îşi căută alt to-iag.. pe măsură ce învăţa i se părea că ştie tot mai puţin. spuse Tasin. fiule. îl întâmpină cu multă cuviinţă. Alergi după ea şi. cinstitule înţelept. le zvârli pa câmp. prin aceste locuri unde numai liştea se întâlneşte? .. în ţara Van? Am încercat s-o aflu în toate felurile şi. Fericirea. depărtându-se tot mai mult de casă. umbrită de un turban mare. umbla Tasin pe câmpie. peste care Tasin sta aplecat zi şi noapte. şi bătrânul ţinea pe genunchi un sul desfăcut. Păşea gânditor. Tasin fu mirat de liniştea şi pacea care plutea în jurul bătrânului. Unde sărea un ciob înflorea un mac. eşti sigură că fericirea se află aici. Şi tocmai când se întreba cum să facă rost de un al treilea toiag. când o prinzi. lângă apă. Dar fericirea unde s-o caut? Şi porni din nou la drum. Împărţi aurul pe care-l mai avea şi. Bătrânul zâmbi şi Tasin alergă spre casă. unde începu să strângă tot soiul de însemnări ale înţelepţilor din ţările lumii. În pragul ei şedea un bătrân cu fruntea înaltă. Merse vreme îndelungată. . A adunat însemnări ale unor oameni de mult pieriţi de pe faţa pământului. . ajungând la jumătate.

Numai în poveştile bătrânilor noştri se spune că ar mai fi pe lume şi alţi oameni. şi Tasin le acoperi cu vrescuri. Peste puţin se ivi o flacără. Află Tasin că în satul lor nu nimerise niciun străin de la începutul începuturilor şi că oamneii trăiau acolo cum se trăise cu mii şi mii de ani în urmă. bunicii şi străbunicii lui nu cunoscuseră focul? Îi învăţă Tasin pe oamenii din satul pierdut să fiarbă legumele. dacă niciunul dintre părinţii. îşi aminti de pricina venirii lui în satul din creierul munţilor şi spuse cu un soi de mirare: . cum era istovit. pluguri de lemn şi ace de os. dar mai ales îi învăţă meşteşugul topirii fierului. copiii se jucau fără griji.Omul care-i deschise era slab şi pielea de cerb pe care o purta se rosese de mult. Apoi. Atunci apucă un băţ. Femeile cântau şi scoteau din cuptoare pâini rumene. un copil îşi întinse mâna spre limbile roşii.De o viaţă de om trăiesc aici. se culcă de-a dreptul pe pământ. doar de mâncat n-ai să mănânci. Aici e loc destul. totul e altfel decât a fost. Spre marea mirare a oame-nilor adunaţi. Dar intră. Dar o mare mirare îl aştepta în zori. Se minună voinicul şi întrebă: .Dar în vale nu coborâţi niciodată? . tresărind. Cunoscând fierul. rosti într-o seară omul care-l găzduise pe voinic. că nimeni din satul nostru nu mai are de-ale gurii. Tasin suflă asupra primelor scântei şi le acoperi cu frunze uscate. de când ai venit la noi. Privi cu teamă spre Tasin. călătorule. spuse el cu mirare.Binefăcătorul nostru Tasin. De odihnit ai să te odihneşti. şi om dintr-alt sat decât al nostru n-am mai văzut. Nici plugul de fier nu semăna cu crăcana pe care o folosiseră înainte şi care abia zgâria pământul. printre Munţii Albi.Ce să căutăm în vale? răspunse bărbatul slab.. Oamenii din satul în care poposise nu cunoşteau focul. Îi mulţumi Tasin şi. îi învăţă să frigă carnea. Cum să-ţi mulţumim? Tasin se gândi o clipă. întrebându-se ce şi-ar putea dori. bărbaţii munceau cu spor şi voie bună.. . oamenii izbutiră să-şi facă scule bune şi vârfuri de să-geată cu care doborau mai mult vânat. îl ascuţi şi-i înfipse capătul ascuţit în gaura unui lemn uscat. Acum nu se mai întâmpla ca satul să rămână fără făină. dar niciodată nu i-am crezut. Aveau topoare de piatră şi râşniţe de piatră. De unde să ştie că focul arde.. băţul se roti şi. Învăţătura pe care o adunase în anul cât se chinuise cu scrierile înţelepţilor se dovedea aici de tre-buinţă. o şuviţă de fum se ridică din scobitură. frunzele se aprinseră. . dar scoase un ţipăt şi începu să plângă. du-pă o vreme. Curând în satul pierdut flăcările unui foc adevărat se ridicară pentru prima oară spre cerul albastru. Atras de strălucirea focului.. Luă apoi băţul între palmele pe care începu să le frece.

Pricepu atunci Tasin că. De cînd mă ştiu. Fericirea omului. nu cumva. bătrânii care-şi blestemau soarta se strâng în pace. copiii care se stingeau de foame zburdă. iar când să-şi caute un al treilea se trezi în faţa casei sale.Lângă tine. Îl găsiră mai gârbov şi mai bătrân. iar în primăvară şi în toamnă apele se umflă şi se revarsă peste maluri. Iar oamenii se apucară de treabă şi. dând oamenilor fericirea.. În prag îl aştepta Umie: . Povesti cum îl schimbase pe padişah în stană de piatră şi îi învăţă pe oameni să facă un zăgaz înalt.. tată.. noi nu pricem întrebarea ta.Aşa ţi-a spus padişahul? Tasin zâmbi. Atunci s-au născut cele mai frumoase cântece. Când după ani şi ani Cadâr muri împăcat. începu să vadă binişor.Prietenii mei. plutind în zbor către bordeiul bătrânului Cadâr. printre oamenii aceia. târând oameni şi înecând bordeie. spuneţi-mi unde se poate găsi fericirea? Dar. Tasin.. binefăcătorul nostru.. aflară fericirea.O. îşi dădu seama că de la o vreme uitase ce căuta şi înţelese că acolo. femeile care plângeau au învăţat să cânte. dacă vreţi să mă răsplătiţi.Ai găsit fericirea. spuse fără şovăială Cadâr. îşi luă rămas bun şi se îndreptă spre casă. Tasin? Voinicul o strânse în braţe. la Aişe cea albastră. dar când o văzu pe Umie. bătând în ea. Tasin se întoarse cu Umie în adâncurile mării. Tasin luă o daulă şi.Ştia padişahul de ce nu vrea să-mi destăinuie taina.. şi acolo au rămas până în ziua de azi. acoperind câmpuri. îl toci şi pe al doilea.?” . că tu ne-ai adus fericirea! De când ai venit printre noi. Dacă te uiţi bine în nopţile cu lună. . . muncind fiecare pentru toţi. îşi spuse el. Fericirea noastră eşti tu. în toată vremea slugile padişahului fură de sting. iar bărbaţii muncesc mai spornic şi mai uşor. se simţea fericit. strălucitoare ca luna plină. Când îşi făuresc fericirea. Apoi îşi încălţă papucii de fier ai lui Ali-ochi-zgârcit şi amândoi se ridică în văzduh. vorbi gazda. găsise fericirea şi pen-tru el. .Unde se află fericirea. . Bucuros. „Atunci. stă în fericirea tuturor oamenilor! Şi Tasin îl întrebă care era cea mai mare durere a oamenilor din partea locului. tată. . ca să împiedice mânia Gârlei Negre. şi dacă apa . Tasin? întrebă Cadâr. Toci un toiag pe drum. Ochii lui slăbiţi îl recunoscură cu greu pe Tasin. oamenii nu mai au nevoie de niciun padişah. adună sfatul obştii.. în timp ce oamenii se sfătuiau între ei.Padişahul din Cetatea Verde şi Gârla Neagră.

spre marea lui mirare. se spală pe dinţi în fiecare dimineaţă şi seară. . Cum a ajuns el la pol să nu mă întrebaţi. . Nu.. vai. Ei. Ce ştiu e că s-a pomenit acolo şi că a început să caşte ochii la munţii de gheaţă şi la focile care se zbenguiau pe ei. că nu ştiu. Ursul nostru se uită în jur gata să râdă şi el de ursul cel murdar (pentru că urşii. Ah! Ce bine-mi pare că vă văd. spuse şi mai supărat Martin. . Aşa.Fraţilor! strigă bucuros Martin. ce caraghios! . şi iată că printre urşii cei albi de la pol s-a rătăcit într-o bună zi un urs cafeniu. fireşte.. Dar focile nu-l crezură şi râseră mai departe.Nu cumva râdeţi de mine? întrebă el supărat. şi pentru asta oamneii nu-l vor uita pe voinicul de piatră însufleţit de bătrânul Cadâr. Un urs murdar! strigă o focă. dacă vreunul dintre voi a aflat că li se spune albi din alte pricini. se întâmplă să-l vezi pe Tasin.De la gheare pân' la bot! . Şi nu merse el cine ştie cât. care-şi împărtăşeşte înţelepciunea fiinţelor care trăiesc în mare. îl rog să-mi dea de ştire şi să nu mă mai lase să scriu minciuni ).Ia te uită!. .E mânjit tot! .mării este limpede.. . că se întâlni cu nişte urşi albi.. Dar fericirea a poposit pe pământ. şi toate surorile ei începură să chicotească. aşa că bietul urs îşi luă tălpăşiţa. ba mai fac şi baie) când. se ştie. Cred că din pricina asta le spune urşi albi (dar.. M-am spălat chiar azi dimineaţă. mormăind.Eu sunt curat..Cine-i urâtul ăsta care se crede frate cu noi? spuse cu dispreţ un urs alb. măi Martine? . . râdeau de nu mai puteau. nu văzu niciun urs.Vai. niciodată! Povestea ursului cafeniu Vladimir Colin Urşii care trăiesc la Polul Nord sunt albi. care venea tocmai din munţii noştri. să hohotească şi să se prăpădească de râs. . un urs mare şi frumos.Păi de cine.Parc-a fost muiat în sos! Uite-aşa râdeau focile.

legânându-şi îngâmfaţi blănurile. Vai. cât ai bate din palme. . Bombănind. ce urşi răi trăiesc printre munţii de gheaţă! Şi cum plângea aşa. dar pinguinul îl opri. M-am spălat chiar azi-dimineaţă! . Le-am spus şi focilor că sunt curat. răspunse primul urs alb. De ciudă. . De mânios ce era se frecă bine.Nu-i nimic. ce urs frumos! strigă un urs alb. spuse pinguinul. . toţi urşii albi plecară..Cum să nu plâng. Fă-mi mie plăcerea asta. Martin se aşeză pe un sloi şi începu să plângă. Martin lăsă jos săpunul şi voi să se vâre în ochiul de apă.De ce plângi. bine.Dar bine. . răspunse pinguinul.Făcea să bat atâta cale până la pol. ca şi voi? -Urşii cumsecade sunt albi. .Şi tu? se supără ursul.. de sus şi până jos! îl îndemnă el pe Martin. la noi toţi urşii sunt cafenii.Stai! Rămâi aşa! Apoi îl luă de mână şi-l duse în mijlocul urşilor albi.Aşa.. bietul Martin simţi că-i dau lacrimile. aduse o bucată de săpun. şi .Vai. .Ia săpuneşte-te bine.Ia te uită ce neobrăzare! vorbi un altul.iată . Martin se muie într-un ochi de apă şi prinse a se săpuni. . şi fără a-1 mai învrednicii cu o privire. un pinguin se apropia încetişor.Şi numai pentru atâta lucru plângi? Hai. Pinguinul era o pasăre tare isteaţă.curând toată blana îi era plină de clăbuci albi şistrălucitori. pinguinule. vino cu mine! Îl duse pinguinul într-un loc ferit şi. . . bine.. fraţilor. dacă urşii albi mă dispreţuiesc şi râd de mine? Eu sunt cafeniu. ursule? întrebă pinguinul. destul. ca să găsesc aici numai batjocură? se întreba el. . nu vedeţi că sunt urs. .

Cu puiul în braţe şi ferindu-l de bucăţile de gheaţă. în vreme ce Martin neobişnuit cu viaţa de la pol. Din ziua aceea. .rămase pe sloi..Puiul! Puiul meu!.Fugiţi! Fugiţi! strigă un pui de urs şi se aruncă în apă. mari cât o casă. dar în clipa aceea se auzi un troznet cumplit şi muntele de gheaţă izbi sloiul. nici unul nu cuteza să se întoarcă pe sloi. când ajunse lângă Martin. săriră în apă şi se depărtară degrabă. Cu chiu. cu vai sparse lespedea şi. A rămas pe sloi! Nici unul dintre urşii care se depărtaseră nu scoase nicio vorbă. adunându-se în jurul lui Martin şi strângându-i care mai de care laba.. încuviinţară şi ceilalţi urşi albi. că nici nu-şi bătu capul să înţeleagă. eşti un urs bun şi viteaz. Mama ursuleţului se repezi să-i mulţumească. Ii mulţumi pin guinului şi rămase printre urşii albi cu care jucă „bâz" şi „baba-oarba".Totul pârâia. Deodată însă. se ridică pe un sloi ce plutea. Martin se repezi şi începu să caute ursuleţul. Martin se pomeni în apă. . înotând voiniceşte. Şi la fel încremeniră şi ceilalţi urşi albi. uitând de toate. Speriaţi. şi ursul nostru era din nou cafeniu . Dar era atât de bucuros de primirea care i-o făceau urşii albi. văzâd cum puiul se prinsese cu lăbuţele de gâtul lui Martin.. Clăbucii de săpun din blana lui Martin se topiseră în apă. Niciunul dintre noi n-a cutezat să rămână pe sloi.Şi ce mândru străluceşte în soare! şopti al treilea. Fusese rănit de suliţele de gheaţă. strivindu-i sub greutatea lespezilor de gheaţă.Alb sau cafeniu. . Când înţelese ce primejdie îl paşte voi să sară şi el în apă. Bietul Martin nu mai înţelegea nimic. văzură muntele şi pricepură că se va ciocni de sloiul lor. O lespede grea îl împiedica acum pe Martin să iasă la lumină.. înotând.. Îţi mulţumesc.. .. la adăpost de alte primejdii. un munte de gheaţă se apropie de sloiul pe care se jucau. Martin n-a mai fost nevoit să-şi împodobească blana cu clăbuci de săpun (treabă care l-a bucurat straşnic căci săpunul uscat îi pricinuia mâncărimi cumplite şi-l silea să se scarpine cu toate cele zece gheare. ceea ce nu era deloc frumos şi nici plăcut nu era).. dar. se prăbuşea.Nu blana îl face pe urs. Chiar în clipa aceea răsună glasul înspăimântat al unei ursoaice: . . Îl află pe o movilită de zăpadă şi-l luă în braţe.Ce blană albă! se minună al doilea. încremeni. valurile ţâşniră înalte cât muntele. Dar puiul era nevătămat.. Urşii se opriră din joacă. spuse mama ursuleţului.

. Dar ce-are a face? Fiecare dintre cele şapte raţe credea că e cea mai frumoasă din lume. Eu te judec după faptă! Povestea celor sapte rate Vladimir Colin Au fost odată şapte raţe. iar când s-a întors acasă a alergat la prietenul meu. care-i cea mai frumoasă dintre noi? Motanul le-a privit şi le-a răspuns: . au hotărât să meargă toate şapte la un judecător drept. vrei să ne spui tu care-i cea mai frumoasă dintre noi? Şi ce înseamnă vorba ”miau”? .Cât a rămas printre urşii albi s-a bucurat de cinste şi prietenie. S-au dus întâi la motan.Dragă câine.Eu sunt cea mai frumoasă! .Ba eu! Dacă au văzut şi au văzut că nu se pot înţelege.Ba eu! . a doua era chioară. bine. judecătorul să chibzuiască şi să hotărască de partea cui este dreptatea. alb sau cafeniu? Inima să-ţi fie dreaptă. a şasea n-avea coadă. a cincea era cam jumulită de pene.Dragă motanule. a patra avea o aripă mai lungă decât cealaltă. dar ce înseamnă ”miau”? Raţele nu ştiau. S-au dus atunci la câine: . De dimineaţa până seara cele şapte raţe nu făceau altceva decât să se certe între ele: . Prima era şchioapă. a treia avea ciocul strâmb. şi a povestit întâmplarea. care scrie toate poveştile pentru copii. De atunci mai cântă Martin şi-n ziua de azi: Crezi că-mi pasă că te ştiu Negru.Miau! Bine. iar a şaptea era niţel cam surdă.

. .Dragele mele.. vrei să ne spui tu care-i cea mai frunoasă dintre noi? Şi ce înseamnă vorbele ”miau” . S-au dus la vulpe. nimic de spus. .Dragă boule..Mu-u! Nu mai pricepeau bietele raţe nimic. Cele şapte raţe au început de îndată să se certe: .Ba eu! . credeţi-mă. spuse ea morfolind.Mda.. s-a lins pe bot şi.. judecătorul cel mai nepărtinitor.. pentru că avusese de multe ori de-a face cu tot felul de raţe şi le învăţase graiul.Dragă vulpe. S-au dus la bou. nu-i mare lucru! Totul e să fii gustoasă. Şi vulpea înghiţi prima raţă cu pene cu tot! .Eu sunt mai gustoasă.Da? Nu vreau să o nedreptăţesc pe niciuna dintre voi. Dar. vrem! Măcăiră raţele îmbulzindu-se toate şapte. vrei să ne spui tu care-i cea mai frumoasă dintre noi? Şi ce înseamnă vorbele ”miau” şi ”ham”? Boul le-a privit şi le-a răspuns: . frumoase sunteţi toate deopotrivă.Câinele le-a privit şi le-a răspuns: . le spuse vulpea. . Doar aţi venit la mine. ”ham” şi ”mu”? Le-a privit vulpea. le-a spus: ... strigă o altă raţă.Ba eu! .Ba eu! .Nu vă certaţi.Vrem.Ham! Bună treabă! Acum erau şi mai încurcate.Vreţi să ştiţi care-i cea mai gustoasă? .Eu sunt cea mai gustoasă! .. . gustoasă. răspunse vulpea. .

. dacă-i văzu durerea. dacă ai şti cât sunt de fericită că te-aud vorbind aşa. De ce plângi? Crocodilul îşi clătină capul şi strigă cu durere: . cu puşcă şi raniţă. A fel făcu şi cu a treia.Ce-ai păţit. cât de rău îmi pare! Vai. Un om atât de îndrăzneţ! Un bărbat voinic. plângea cu lacrimi de crocodil Căprioara. cu puşcă şi raniţă cu tot? Sunt un ticălos. . se linse pe bot şi grăi apoi: .Vai. N-am să-mi iert fapta asta cât oi trăi! Şi plângea..Şi înghiţi şi a doua raţă. vai. a şasea şi a şaptea. plângea cu lacrimi de crocodil. Văd că-ţi pare rău. care se ţinuse departe. a şaptea raţă a început să strige: . râse bucuroasă: .Da’ de unde! gemu crocodilul.Dragă crocodilule. crocodilule? întrebă o căprioară. raţelor.. dar proaste ştiu că aţi fost toate şapte. cum să nu plâng dacă am înghiţit adineauri un explorator. a patra. se apropie de crocodil. care cunoştea toate pădurile sălbatice. spune.Aha! Te râcâie puşca pe gâtlej... inima mă doare când mă gândesc la bietul explorator pe care l-am înghiţit. un nelegiuit. .. vai. sunt nemângâiat! ... încercă să-l mângâie: .Spune. Nu pricepi nimic!. Ce nenorocire! Ce nenorocire! Cum am putut eu să-l înghit.. toate cotloanele pământului.. care nu-l avea la inimă pe crocodil. Povestea crocodilului care plange Vladimir Colin Un crocodil şedea odată pe malul unei ape şi plângea. aşa-i că eu am fost cea mai gustoasă? Vulpea o înghiţi cât te-ai şterge la ochi .Cum să nu plâng..Gustoase ca gustoase.. Ce puşcă? Mă doare inima. spuse ea. Dar chiar în botul vulpii. cu tot? Căprioara. a cincea . plângea crocodilul. aşa-i? .

Numai că nu ştiu care iarbă e sănătoasă şi care otrăvitoare... care văzuse din vârful unui copac tot ce se întâmplase. deşi nu ţi-a făcut nimic. ... Numai că prietenul meu l-a dat pe uşă afară. şi. Auzi. Ar fi păcat să mor otrăvit în floarea vârstei. Ard de dorinţa de a paşte mai degrabă.Bietul explorator! grăi ea. . Căprioara se apropie de crocodil. ca tine. se aplecă să vadă iarba cu pricina şi în clipa aceea crocodilul căscă o gură cât o şură şi-o înghiţi cu corniţe cu tot. . i-a povestit cele întâmplate. Cum o să mai fac una ca asta? Mai degrabă am să încep să pasc iarbă. Căprioara se apropie.. spuse din nou crocodilul... pe cuvântul meu. . că nu te aud prea bine.. Numai că.. L-ai înghiţit. Dar vino mai aproape. nu.. iarba asta de lângă mine e dulce? Aş vrea să pasc îndată. cele mai dulci cu putinţă. da! Am să pasc iarbă.. care a venit plângând la prietenul meu care scrie toate poveştile pentru copii şi.Să afle toată pădurea ce păţeşte căprioara care crede în lacrimile unui crocodil! Şi a aflat toată pădurea.Nu.Dragul meu! şopti înduioşată căprioara.Proasto! mârâi el apoi. nu vreau amare! strigă crocodilul.. clătină din cap şi strigă: . iarbă dulce.. . Păi tu ai carnea mai dulce decât orice iarbă. nu-i aşa? . dar bine am mai mâncat azi. Uite...Da. Arată-mi ierburile dulci. şi de atunci i s-a cam înfundat crocodilului. Nu crezi? Căprioara râse şi-l linişti pe dată: . aproape tot atât de dulce ca cea a exploratorului de adineauri! Ha – ha. tot plângând. Dar de azi înainte n-ai să mai înghiţi exploratori.Asta să-ţi fie grija! O să mergem la păscut împreună şi o să-ţi arăt eu ierburile dulci.Ce e? .Nu! Nu! strigă crocodilul. acrişoare sau amare. . Un papagal.Rău! Rău! strigă crocodilul. bine a făcut! ...

Meşterul dădu din cap. îmbătrânind. fără să apuce să deschidă gura. clipa ţinea. Era mare cât un băiat sau o fetiță de patru ani. meştere – oftă piticul – ce să fac dacă am o inimă? Inima ţine cu oamenii nevoiaşi şi nu-i iubeşte pe boierii hrăpăreţi… Atunci pun ceasul să meargă mai repede sau mai încet după cum cred eu că e bine. Tare s-au bucurat boierii şi împăratul de noul ceas! L-au aşezat în sala tronului şi. Avea însă un pitic într-un sertar. Niciodată nu mai văzuse ceasornicarul un asemenea ceas! Îl privi pe toate părţile însă ceasul nu mergea. Îl duse la palat şi îl aşeză în sala tronului păzit de doi ostaşi. Nu merge bine. care dorind să fie pe placul împăratului. doar. Într-o zi trecu pe acolo împăratul care văzând ceasul dori să-l cumpere.Din ziua aceea se petrecu un lucru tare ciudat. ceasornicarul apelă la ajutorul altui meşter. tic – tac… Ceasul pe care îl găsise meşterul nu avea pitic. (…) Ajuns acasă. din nou vorbiră boierii câte o oră.Povestea ceasului cu inima Vladimir Colin Trăia odată un ceasornicar bătrân.Ei. Doar avea şi el o inimă şi-l înţelegea tare bine pe piticul cel inimos! ( …) Pentru a ieşi din impas. plimbându-se printr-o pădure de la marginea oraşului. s-au strâns boierii într-o zi şi s-au dus la împărat. De câte ori venea la palat câte un boier să se plângă că-l necăjesc ţăranii. Măria – ta! L-a chemat împăratul pe ceasornicar şi i-a dat ceasul să-l repare. Îl luă acasă şi îl desfăcu să îl repare. vorbeşte şi tu! Îţi dau voie o clipă… Şi iată că după ceasul cu limbă de aur. Într-o zi. . nu se mai poate… Ceasul Măriei tale ne face viaţa amară. fără inimă. de la un ceas care fusese strivit din greşeală de stăpânul său. iar nevoiaşii câte o clipă… Apoi. Pe vremea aceea. piticii .Meştere. de atunci. făcând tic – tac. care îl învinuia pe boier că-i fură şi ultima bucăţică de pâine. în fiecare ceas locuia un pitic. construi un pitic de fier. care să pună ceasul în mişcare ca şi piticul adevărat. împăratul îi spunea: . . Dacă venea însă o văduvă. doar o veni păgubitul după el.Măria ta. văzu un ceas aruncat la rădăcina unui stejar. ţinea şi nu se mai sfârşea… Pleca văduva numai când spusese tot ce avea pe inimă! Dacă au văzut aşa. avea limbile de aur şi cifrele de pietre scumpe. abia îi spunea împăratul: ”Vorbeşte! Îţi dau voie să vorbeşti o oră…” că ceasul cu limbi de aur şi arăta că ora trecuse! Pleca boierul supărat. El era cel care mişca roţile dinţate şi bătea cu un ciocănel. Repară ceasornicarul ceasul şi îl aşeză în vitrină. ceasornicarul scoase piticul din ceas şi îl întrebă ce se întâmplă.

oprindu-se lângă una dintre fântâni.. Celălalt se suise într-o căruţă în care se mai înghesuiseră nouăzeci şi nouă de proşti. — Oare cealălaltă n-o fi având apă mai bună ? întrebă prostul cu scaun la cap. Până în zilele noastre se cunosc ceasuri cu arc. pendule şi cuci. — Vezi ? Eu am să beau dintr-asta. Auzind fiecare vorbele celuilalt. lanţuri.. căzu parcă şi mai tare pe gânduri. umplând lumea pân-n ziua de azi. rând pe rând.cu lanţ. spuse aşadar primul prost văzând că se întâlneşte cu unul care.. băgând de seamă că drumeţul ce-i dăduse bineţe purta pe cap un scaun cu fundul spart.din ceasornice se mutară. grăi: — Ştii că ai dreptate ? Păi. iar. atunci din care să bem? — He-he.. şi izbindu-se cu palma peste frunte. răspunse al doilea. Privi fântânile cu îndoială. om cu scaun la cap. purta două căciuli şi trei cojoace. Prostul cuminte căzu pe gânduri. — Bună vreme. . sau arcuri. spuse cel dintâi. om cu minte. Am zis că a doua are apă mai bună? Iacă.. spuse prostul cu două căciuli şi trei cojoace. în ţara poveştilor şi în locul lor fură aşezaţi pitici de fier. Pe cel dintâi îl goniseră oamenii din satul lui. cine ştie de ce. încuviinţă al doilea. una lângă alta.(…. cu două căciuli şi trei cojoace.dar ceasuri cu pitic sau cu inimă nu se mai cunosc decât în poveştile pentru copii. bem dintr-a doua! Dar prostul cuminte. — Phiii! Tare bună. Căruţa cu proşti se rupsese de greul prostiei şi proştii se împrăştiaseră care încotro.) Desteptaciunea prostilor Vladimir Colin Doi proşti s-au întâlnit cândva la cruce de drumuri. — Bună ar fi acum. râse cel cu scaun la cap. Bună de tot. pricepură proştii că se întâlniseră doi oameni de nădejde şi hotărâră să-şi urmeze calea împreună. — Mulţumesc dumitale. dacă merseră ce merseră li se făcu sete. Şi. deşi soarele ardea. nişte apă. te-nvăţ eu. că prea era din cale-afară de prost şi le făcea satul de râs.cu pendule sau cu cuc. dădură îndată peste două fântâni aşezate. ca un făcut.

Când colo.. cum se aflau departe de sat nimeni nu-1 auzi. măcar că sunt cuminte şi umblu iarna-vara cu două căciuli şi trei cojoace.. — Bogdaproste! îşi spuse uşurat şi. oameni buni!. Şi două. Oftau şi cugetau. să vezi comedie.. pare lesne de zis.. Dar. auzi ?. — Dară eu! îi ţinu isonul cel cu scaun la cap. răspunse el după o vreme. spuse al doilea prost. şi gata. nasul i se opri într-un ochi de apă stătută.. a? Prostul cu scaun la cap căscă atunci o gură mare. strigă deznădăjduit prostul cuminte. care găsi şi el lângă fântâna lui un ochi de apă încropită de soare. Am bea şi noi ca proştii. rosti atunci cel dinţâi. — Nu mai plânge. mare şi n-o închise decât după ce strigă: — Vai de mine! Şi ce-i de făcut? — Iaca. Ce ne facem? Şi amândoi uscându-se de sete. să nu-l simtă tovarăşul. că-mi sfâşii inima. Murim de sete! Dar. când la alta. rămaseră să cugete.. cursă din găleata cine ştie cui.— Aşa-i. lipăind încetişor. Mă tem c-am şi murit de-a binelea . Ca proştii nu putem bea. vorbi încurcat al doilea prost. Prostul îşi luă atunci rămas bun de la viaţă şi închizînd ochii îşi propti capul în ţărână. Dă-le-ncolo de fântâni păcătoase! . plângând cu lacrimi cât bobul de strugure. izbucnind în hohote de plâns. Prostul cu scaun la cap căzu sfârşit lângă ghizdurile uneia dintre fântâni. neputându-se hotărî din care să bea.. două fântâni taman aici.Dar cum să bem aşa. Cugetau şi trăgeau cu coada ochiului când la o fântână.. să mergem. — Numai ca să ne răpună cu zile au săpat. — Hai. dar dacă tot apa din prima fântână e mai bună. Ce păcat că nu suntem mai proşti. — Frate-meu. tot nu mă pricep ce să spun. Mor de sete! izbucni deodată cu glas plângător prostul cuminte. bău toată apa aia verzuie.. tot aşa făcu şi prostul cu scaun la cap. ca proştii! Nu-i ruşine ? — Drept! Aşa-i. te miri ce ticăloşi.. frate-miu. Una nu le-ajungea ? Prostul cuminte se prăbuşi lângă ghizdurile celeilalte şi prinse a răcni ca din gură de şarpe : — Ajutor! Săriţi. rosti atunci înviorat prostul cuminte.

frăţioare. răspunse la fel de înviorat prostul cu scaun la cap. cei doi înţelepţi îşi urmară drumul cărând două căciuli. Şi. trei cojoace şi un scaun cu fundul spart. încântaţi că nu băuseră ca proştii. .— Că bine zici.. Cel ce nu i-a întâlnit Rog să-mi scrie negreşit.. Lasă-le naibii de fântâni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful