Sunteți pe pagina 1din 2

TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL DE MĂRFURI

Conţinutul tematic:

1. Managementul expediţiilor şi transporturilor interne şi internaţionale de mărfuri


2. Expediţii şi transporturi interne şi internaţionale maritime
3. Expediţii şi transporturi interne şi internaţionale fluviale
4. Expediţii şi transporturi interne şi internaţionale feroviare
5. Expediţii şi transporturi interne şi internaţionale rutiere
6. Expediţii şi transporturi interne şi internaţionale aeriene
7. Expediţii şi transportuiri interne şi internaţionale containerizate
8. Eficienţa expediţiilor şi transporturilor
9. Sistemul informaţional al serviciilor
10. Particularităţile managementului expediţiilor şi transporturilor de mărfuri

Tematica seminariilor:
Studii de caz privind:

1.Contribuţia expediţiilor şi transporturilor interne şi internaţionale maritime la realizarea logisticii


2.Rolul expediţiilor şi transporturilor interne şi internaţionale fluviale în logistica mărfurilor
3.Adaptarea expediţiilor şi transporturilor interne şi internaţionale feroviare de mărfuri la realizarea lanţurilor
logistice
4.Actualitatea expediţiilor şi transporturilor interne şi internaţionale rutiere de mărfuri în contextul integrării
europene
5.Evoluţia expediţiilor şi transporturilor interne şi internaţionale aeriene de mărfuri în contextul dezvoltării
logisticii
6.Expediţii şi transporturi containerizate de mărfuri, componente moderne ale logisticii
7.Particularităţile managementului expediţiilor şi transporturilor de mărfuri şi rolul lor în cadrul logisticii.

Bibliografie

Bibliografie minimală

1. Bombos Sever G., Transportul intern de mărfuri, Editura Tribuna Economică,


Bucureşti, 1999.

1. Butnaru A. Transporturi si asigurari internationale de marfuri, Editura Fundaţiei


România de Mâine, Bucureşti, 2002.

3. Caraiani Gh., Tratat de transporturi, Editura Lumina Lex,Bucuresti, 2001.

2. Făiniş Fl., Dreptul transporturilor, Practică judiciară, Editura Fundaţiei România


deMâine, Bucureşti, 2000.

3. Negescu R., Puianu E., Infrastructura şi serviciile rutiere de mărfuri în ţările membre
ale Uniunii Europene: evoluţii, integrare, perspective, Institutul de Economie
Mondială, Bucureşti, 1999.

4. Olteanu Valerica, Marketingul serviciilor, editura Uranus, Bucuresti, 2002

Page 1 of 2
Bibliografie suplimentară

Caraiani Gh., Cazacu C., Transporturi, expediţii internaţionale, Editura


Economică, Bucureşti, 1995.

Caraiani Gh., Transporturile şi expediţiile rutiere, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.

Caraiani Gh., Stancu I., Transporturile feroviare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.

Caraiani Gh., Serescu M., Transporturile maritime, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.

Caraiani Gh., Burada C., Transporturile fluviale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.

Caraiani Gh., Managementul în activitatea de expediţii internaţionale, Editura Lumina


Lex, Bucureşti, 1999.

Caraiani Gh., Navlul în transporturile maritime, „Revista de drept comercial” nr.5/1996,


p.108, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.

Caraiani Gh., Navele sub pavilioane de complezenţă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
Caraiani Gh., Transporturi şi expediţii aeriene, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.

Caraiani Gh., Pricina L., Fulger A., Preda M., Transporturi si expeditii aeriene, Editia a
II a revazuta si adaugita, Editura Lumina Lex, Bucuresti 2003

Căpăţână O., Stancu Gh., Dreptul transporturilor, Partea generală, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 1999.

Ciobanu I. Tonel, Dreptul transporturilor. Transportul terestru şi aerian, Editura


Actami, Bucureşti, 2000.

Page 2 of 2