Sunteți pe pagina 1din 41

Istoria Bisericii Ortodoxe (cronologie)

De la OrthodoxWiki
Salt la: Navigare, căutare
Acest articol face parte din
seria
Introducere în
Creştinismul Ortodox
Sfânta Tradiţie
Sfânta Scriptură
Simbolul credinţei
Sinoade ecumenice
Sfinţii Părinţi
Sfânta Liturghie
Canoane
Icoane
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl
Iisus Hristos
Sfântul Duh
Biserica
Eclesiologie
Istoria Bisericii
Sfintele Taine
Viaţa Bisericii

Editează această cutie


Istoria Bisericii este o parte importantă a credinţei creştine ortodoxe. Creştinii ortodocşi se
definesc în mod deosebit prin continuitatea lor cu cei care au trăit înaintea lor, aceia care au fost
primii care au primit şi propovăduit adevărul lui Iisus Hristos lumii, cu aceia care au ajutat la
formularea şi exprimarea formulelor şi cultului de credinţă, şi cu aceia care au continuat să
urmeze neschimbata, dar totuşi tot timpul dinamică, Sfânta Tradiţie a Bisericii Ortodoxe.

Cuprins
[ascunde]
• 1 Perioada Noului Testament
• 2 Perioada apostolică (33-100)
• 3 Perioada pre-niceeană (100-325)
• 4 Perioada niceeană (325-451)
• 5 Perioada bizantină (451-843)
• 6 Perioada bizantină târzie (843-1453)
• 7 Perioada post-imperială (1453-1821)
• 8 Perioada modernă (1821-1917)
• 9 Perioada comunismului (1917-1991)
• 10 Perioada post-comunistă (1991-prezent)
• 11 Note
• 12 A se vedea şi
• 13 Lucrări publicate
• 14 Sursa
• 15 Legături externe

Perioada Noului Testament


• cca. 6-7 î.Hr. Sfinții 14.000 de prunci uciși de Irod în Betleem.
• cca. 6-7 î.Hr. Hristos se naşte în Betleem (istoricii consideră că Hristos nu s-a născut în
Anul 0, după calendarul actual; în Noul Testament stă scris că Hristos s-a născut la scurt
timp înainte de perioada în care Irod a poruncit uciderea pruncilor. Irod a murit în anul 6
î.Hr.)
• cca. 25-26 Moare Dreptul Iosif, logodnicul Maicii Domnului (conform Sfântului Epifanie
al Ciprului, el a adormit înainte ca Hristos să-Și înceapă propovăduirea).
• cca. 27 Botezul lui Hristos în Iordan.
• cca. 28 I se taie capul Sfântului Ioan Botezătorul.
• cca. 30 Răstignirea, Moartea, Învierea și Înălţarea la Cer a Domnului Iisus Hristos.
Numărul total al creștinilor: 120 (din cei cunoscuți).
• cca. 30 Primul martir pentru Hristos, Sfântul Arhidiacon Ștefan, omorât cu pietre.
• 30 Convertirea Sfântului Pavel pe drumul spre Damasc.

Perioada apostolică (33-100)


• 33 Duhul Sfânt se pogoară în ziua Cincizecimii, peste apostolii lui Iisus Hristos cu putere
de sus.
• 34 Sfântul Petru fondează Biserica Antiohiei.
• 35 În Antiohia este folosită pentru prima dată denumirea de creștin.
• 37 Sfântul Iosif din Arimateea călătoreşte în Insulele Britanice şi ajunge la Glastonbury.
• 49 Sinodul Apostolic din Ierusalim hotărăşte că păgânii nu trebuie să treacă la iudaism ca
să poată deveni creştini.
• 50 Sfântul Apostol Matei termină de scris Evanghelia în limba aramaică.
• 62 Martiriul Sfântului Apostolul Iacov cel Drept, fratele Domnului şi episcop al
Ierusalimului. Răstignirea Sfântului Apostol Andrei.
• 63 Sf. Aristobul este hirotonit ca primul episcop al Britaniei.
• 64-67 Persecutarea creştinilor sub împăratul Nero.
• 64 Martiriul Sfântului Pavel la Roma.
• 67 Martiriul Sfântului Petru la Roma; Sfântul Apostol Linus este ales primul episcop al
Romei.
• 68 Împăratul Nero se sinucide.
• 69 Sfântul Ignatie al Antiohiei este hirotonit episcop în Antiohia.
• 70 Sfântul Apostol Marcu își scrie Evanghelia; templul din Ierusalim este dărâmat de
romani; creştinii sunt expulzaţi din sinagogi; Johanan Ben Zacchai fondează un colegiu în
Jamnia care devine sediul Sanhedrin-ului (Sinedriul) şi centrul religios al iudaismului în
perioada 70-135 d.Hr., permiţând astfel apariţia iudaismului rabinic.
• 71 Sfântul Apostol Marcu duce creştinismul în Egipt.
• 75 Iudeea, Galileea şi Samaria sunt redenumite Palestina de către romani.
• 80 Sfântul Apostol Luca își scrie Evanghelia; istoricul evreu (fost general) Flavius
Josephus scrie Anticele.
• cca.80-90 Este scrisă Didahia, cunoscută și ca Învățătura celor Doisprezece Apostoli.
• 85 Sfântul Apostol Luca scrie cartea despre Faptele Apostolilor.
• 90 Sinodul din Jamnia (Javneh) marchează ruptura finală şi separarea dintre comunităţile
evreieşti şi cele creştine, inclusiv prin respingerea de către evrei a folosirii folosirii
traducerii în greaca populară (greaca koine, a Septuagintei) a Vechiului Testament și
utilizarea acesteia în cultul iudaic (deși era utilizată pe scară largă în vremea aceea în
comunitățile iudaice elenizate din diaspora).
• 95 Sfântul Apostol Ioan scrie Apocalipsa.
• 96-98 Persecutarea creştinilor sub împăratul Domiţian.
• 96 Sfântul Apostol Ioan își scrie Evanghelia, pentru completarea și clarificarea teologică
suplimentară a Evangheliilor sinoptice.
• 100 Adormirea Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul.

Perioada pre-niceeană (100-325)


• 107 Mucenicia Sfântului Ignatie al Antiohiei.
• 130 Convertirea Sfântului Iustin Martirul.
• 132 Evreii conduşi de Bar Kochba, pe care unii îl considerau Mesia, se revoltă împotriva
Romei.
• 135 Crăciunul este instituit ca zi sfântă de către creștinii din Roma.
• 136 Împăratul Adrian sfărâmă rezistenţa evreilor, le interzice evreilor definitiv intrarea în
Ierusalim şi schimbă numele oraşului în Aelia Capitolina; prima utilizare cunoscută a
titlului de Papă pentru episcopul Romei de către Papa Hyginus.
• 144 Excomunicarea lui Marcion pentru respingerea sa eretică a Vechiului Testament şi
pentru învăţăturile sale semi-gnostice, în special dochetismul.
• 150 Sfântul Iustin Martirul descrie Sfânta Liturghie.
• 155 Martiriul Sfântului Policarp al Smirnei.
• 156 Începuturile montanismului.
• 165 Martiriul Sfântului Iustin Martirul.
• ca.170 Canonul Muratorian, cea mai veche listă canonică cunoscută a cărţilor Noului
Testament: include cele 4 Evanghelii, Faptele Apostolilor, treisprezece Epistole ale lui
Pavel, Ioan 1 şi 2, Iuda şi Apocalipsa; sunt omise Evrei, Iacov, Petru 1 şi 2 şi Ioan 3; mai
include Înţelepciunea lui Solomon şi Apocalipsa lui Petru.
• 180 Sfântul Irineu de Lyon scrie Împotriva ereziilor.
• 190 Pantaenus fondează Şcoala Catehetică din Alexandria.
• 197 Controversa quartodecimană.
• 200 Martiriul Sfântului Irineu de Lyon.
• 202 Mucenicia Sfântului Haralambie al Magneziei.
• 203 Împăratul Septimiu Sever promulgă un edict împotriva creştinismului şi a
iudaismului.
• 206 Regele Abgar al IX-lea converteşte Edessa la creştinism.
• 208 Tertullian scrie că Hristos are ucenici în Britania până dincolo de zidul roman (al lui
Hadrian), acolo unde legiunile romane nu ajunseseră încă.
• ca.209 Sfântul Alban, protomartir al Britaniei, este ucis de autorităţile romane pentru
credinţa sa, într-una din puţinele persecuţii împotriva creştinilor din insulă.
• 215 Convertirea lui Tertullian la montanism.
• 225 Moartea lui Tertullian.
• 232 Heraclie devine Papă şi Patriarh al Alexandriei, la moartea lui Dimitrie.
• 246 Pavel Tebeul se retrage în deşertul egiptean şi devine primul pustnic creştin.
• 249-251 Persecuţii sub Împăratul Decius; cei 10 Sfinţi Martiri ai Cretei (23 decembrie);
Martirul Nikon şi cei 199 de ucenici ai săi în Sicilia (23 martie).
• 251-253 Persecuţii împotriva creştinilor sub împăratul Gaius.
• 253-260 Persecuţii sub împăratul Valerian.
• 260 Paul din Samosata îşi începe predicile eretice împotriva dumnezeirii lui Hristos.
• 264 Excomunicarea lui Paul din Samosata.
• 270 Adormirea Sfântului Grigorie Taumaturgul.
• 272 Mucenicia Sfântului Sava Stratilatul ("Generalul") din Roma, dimpreună cu 70 de
soldați.
• 284 Dioclețian devine împărat roman, persecută Biserica şi martirizează aproximativ un
milion de creştini.
• 285 Sfântul Antonie cel Mare merge în deşert pentru a trăi o viaţă de rugăciune.
• 301 Sfântul Grigore Luminătorul îl converteşte pe Regele Tiridates I al Armeniei la
credinţa creştină.
• 302 Cei 20,000 de mucenici arşi în Nicomidia (28 decembrie).
• 303 Izbucnește Marea Persecuție din timpul domniei lui Dioclețian. Sfinții 1003 de
mucenici din Nicomidia (7 februarie)); mucenicia Sfântului Gheorghe, Marele Mucenic,
purtătorul de biruință și făcătorul de minuni.
• 310 Armenia devine prima naţiune creştină; persecutarea creştinilor sub regele persan
Shapur al II-lea (310-379).
• 311 Împăratul Galeriu emite Edictul de toleranță, punând capăt persecuțiilor împotriva
creștinilor din partea Imperiului Roman pe care o guverna. Revolta Donatiştilor în
Cartagina.
• 312 Convertirea lui Constantin cel Mare, care îl învinge pe Maxențiu în Bătălia de la
Podul Milvian şi devine Împărat al Occidentului.
• 313 Edictul de la Milano emis de Sfântul Constantin cel Mare şi de co-împăratul său
Liciniu proclamă în mod oficial libertatea religioasă în Imperiul Roman, specificând
tolerarea creştinismului, restituirea proprietăților bisericilor creștine și recunoașterea
legală a cultului.
• 314 Are loc Sinodul din Ancyra; Sinodul din Arles condamnă donatismul ca erezie.
• 318 Publicarea lucrării Despre Întrupare a Sfântului Atanasie al Alexandriei, care a
influenţat condamnarea arianismului; începutul controversei ariene.
• 318 Sfântul Pahomie cel Mare, ucenic al Sfântului Antonie cel Mare, organizează o
comunitate de asceţi la Tavenisi în Egipt, fondând monahismul de obște.
• 320 Expulzarea lui Arie de Sfântul Alexandru al Alexandriei; Sfinții 40 de Mucenici din
Sevastia Armeniei (9 martie).
• 323 Constantin cel Mare construieşte o biserică pe locul martiriului Sfântului Petru la
Roma.
• 324 Împăratul Constantin cel Mare îl înfrânge pe Licinius și devine unic împărat al
întregului Imperiu Roman.
Perioada niceeană (325-451)
• 325 Primul Sinod Ecumenic, ţinut la Niceea, condamnă arianismul, fixează Pascalia şi
emite prima versiune a Crezului de la Niceea.
• 326 Descoperirea Sfintei Cruci de către Sfânta Împărăteasă Elena.
• 326 Regele Miraeus al Georgiei devine creştin.
• 328 Atanasie cel Mare devine episcop al Alexandriei (328-373).
• 329 Sf. Atanasie îl hirotoneşte pe Sfântul Frumentie (Avva Selama) în taina Preoţiei şi îl
trimite să evanghelizeze Etiopia.
• 330 Constantinopolul este fondat pentru a fi capitala creştină a Imperiului Roman, Noua
Romă; avva Ammun şi Macarie cel Mare fondează mănăstiri în deşertul egiptean.
• 333 Sf. Constantin cel Mare îl mandatează pe Eusebiu, episcop de Cezareea şi istoric al
bisericii, să pregătească 50 de copii ale Bibliei pentru bisericile din noua capitală.
• 335 Adormirea Sfântului Silvestru, papă al Romei.
• 336-338 Sfântul Atanasie cel Mare merge în exil în Treves, transmițându-le europenilor
regulile monastice ale sfântului Pahomie cel Mare, trezind interesul pentru monahism în
Europa.
• 337 Moartea Sfântului Împărat Constantin, cel Întocmai cu Apostolii.
• 339-346 A doa perioadă de exil a Sfântului Atanasie.
• 340 Convertirea lui Ulfila la Arianism și începerea evanghelizării goţilor după această
doctrină eretică. Sinodul de la Roma, în timpul Papei Iuliu, unde Sfinții Atanasie și
Marcellus sunt declarați nevinovați, rămânând în comuniune cu Bisericile occidentale.
Are loc Sinodul de la Gangra.
• 341 Are loc Sinodul din Antiohia. Împăratul Constans interzice sacrificiile păgâne și
ritualurile magice, sub pedeapsa cu moartea. Martiriul Sfântul Mucenic Azat Eunucul și
al celor 1000 de Mucenici ai Persiei.
• 345 Trece la Domnul Sfântul Nicolae, făcătorul de minuni, arhiepiscop al Myrei, în Lycia
(Turcia de azi).
• 347 Are loc Sinodul din Sardica.
• 348 Adormirea Sfântului Pahomie cel Mare; adormirea sfântului Spiridon al Trimitundei.
• 350 Sfântul Ninian înfiinţează biserica Candida Casa în Whithorn în Galloway, Scoţia,
începând eforturile misionare printre picţi.
• 351 Apariția Semnului Cinstitei Cruci deasupra Ierusalimului.
• 355 Adormirea Sfintei Nina, cea Întocmai cu Apostolii, Luminătoarea Georgiei.
• 356 Adormirea Sfântului Antonie cel Mare.
• 357 Sinodul de la Sirmium, momentul de apogeu al arianismului, emite documentul
cunoscut ca Blasfemia de la Sirmium.
• 358 Sfântul Vasile cel Mare fondează mănăstirea Annesos în Pont, modelul
monahismului răsăritean.
• 359 Au loc Sinodul din Seleucia (în răsărit) și Sinodul de la Rimini (în apus).
• 360 Sfântul Martin din Tours fondează prima mănăstire din Franţa la Liguge; împăratul
Constantin al II-lea inaugurează prima biserică Aghi a Sophia din Constantinopol care,
împreună cu biserica "Sfânta Irina", aveau să fie principalele biserici din Imperiul
Bizantin.
• 361-363 Iulian Apostatul devine împărat roman.
• 362 Sinodul din Alexandria. Schisma antiohiană (362-414). Martiriul Sfintei Mucenițe Ia
a Persiei și al celor 9,000 de Mucenici din cei împreună cu ea (362-364).
• 363 Împăratul Iovian restabilește creștinismul ca religie oficială a Impersiului,
declarându-și preferința pentru perspectiva Ortodoxă și îngăduindu-i Sfântului Atanasie
să se întoarcă pe scaunul episcopal al Alexandriei.
• 364 Are loc Sinodul din Laodiceea.
• 365-66 Scurt exil și reîntoarcerea definitivă a Sfântului Atanasie pe scaunul episcopal al
Alexandriei
• 367 Sfântul Atanasie al Alexandriei scrie Scrisoarea pascală, precizând pentru prima dată
canonul Noului Testament al Sfintei Scripturi, care include 27 de Cărţi; adormirea
Sfântului Ilarie de Poitiers, unul din conducătorii luptei împotriva arianismului în
Occident.
• 373 Adormirea Sfântului Atanasie cel Mare; adormirea Sfântului Cuvios Efrem Sirul
(373-379).
• 374 Alegerea lui Ambrozie ca episcop de Milano.
• 375 Sfântul Vasile cel Mare scrie Despre Duhul Sfânt, confirmând dumnezeirea Duhului
Sfânt.
• 378 Meletie se întoarce pe scaunul său episcopal din Antiohia. Împăratul Valens este
înfrânt de vizigoți în Bătălia de la Adrianopole, ceea ce slăbește definitiv granițele
nordice ale imperiului.
• 376 Vizigoţii se convertesc la creştinismul arian.
• 379 Se mută la Domnul Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscop al Cezareei Capadociei.
Împăratul Grațian, prin rescriptul imperial (scrisoarea) Ordinariorum Sententias, extinde
puterile episcopului Romei, acordându-i autoritate asupra episcopilor din jurisdicția sa.
• 380 Creştinismul este declarat credinţa oficială a Imperiului Roman de Sfântul Împărat
Teodosie cel Mare, care se alătură lui Grațian într-un edict în care declară că supușii lor
trebuie să mărturisească toți credința ortodoxă. Are loc Sinodul de la Saragosa care
condamnă priscillianismul. Martiriul Sfinților Mucenici Iacov preotul, Azadanes și
Avdichie diaconii, din Persia.
• 381 Al Doilea Sinod Ecumenic ţinut la Constantinopol, condamnă ereziile
macedonianism/pneumatomahilorul şi apollinaristă, declarând dumnezeirea Duhului
Sfânt, confirmând precedentul Sinod Ecumenic şi completând Crezul Niceo-
Constantinopolitan. Are loc [[Sinodul din Aquileia], unde Sfântul Ambrozie, episcop de
Mediolanum și Sinodul celor 32 de episcopi din Occident îi depun pe episcopii arieni,
inclusiv pe Palladie de Ratiaria.
• 382 Sf. Siriciu, Papă al Romei (384-399) este primul episcop care poartă titlul de
Pontifex Maximus (după abandonarea lui de către împăratul roman Grațian), precum și
primul episcop al Romei care a folosit apelativul de Papă, autor a două decrete cu privire
la celibatul clerului.
• 385 Adormirea Sf.Grigorie de Nyssa.
• 386 Mănăstirea Panaghia Soumela este fondată la Trapezunt (Trebizonda), pe malul
asiatic al Mării Negre, după ce icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din
Soumela, despre care se crede că a fost pictată de Sfântul Apostol Luca a apărut pe
Muntele Melas. Mutarea la Domnul a Sfântului Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului.
Teodosie cel Mare începe reconstrucția la ceea ce este azi Basilica Sf. Pavel din afara
zidurilor cetății (San Paolo fuori le Mura), una din principalele patru basilici străvechi
ale Romei.
• 387 Fericitul Augustin este botezat, în ziua de Paști, de Sfântul Ambrozie de Milano.
• 391 Mutarea la Domnul a Sfântului Grigorie Teologul, Arhiepiscop al
Constantinopolului.
• 391-92 Toate templele necreștine din Imperiu sunt închise, împăratul Teodosie cel Mare
pune capăt, prin decret Misterelor din Eleusis, determinând sfârșitul jerfelor păgâne
(atâtea câte se mai practicau) în Roma și Alexandria; este interzis și cultul zeilor
domestici, odată cu întregul păgânism. Unele teorii afirmă că distrugerea marii Biblioteci
din Alexandria și a Serapeumului ar data tot din această perioadă.
• 392 Adormirea Sfântului Macarie cel Mare Egipteanul, unul din cei mai influenți Părinți
ai Deșertului.
• 393 Are loc Sinodul de la Hippona care face public canonul biblic. Împăratul Teodosie
interzice Jocurile Olimpice, considerându-le festivaluri păgâne nepotrivite cu morala
creștină.
• 394 Sfântul Epifanie de Salamina scrie împotriva învățăturilor lui Origen, pe care le
consideră eretice. Are loc Sinodul din Constantinopol. Are loc sinodul donatist de la
Bagai, în Africa, care reunește 310 episcopi donatiști.
• 395 Fericitul Augustin devine episcop de Hippona, în Africa. Așezarea Cinstitului Brâu
al Maicii Domnului în Biserica Maicii Domnului din Halkoprateia, Constantinopol (395-
408).
• 395 După moartea împăratului Teodosie cel Mare, Imperiul este reîmpărțit în două - o
parte de răsărit și una de apus; jumătatea răsăriteană, condusă de Arcadie, își avea
capitala la Constantinopol, iar cea occidentală, cu capitala la Roma, era condusă de
Onorie, fratele lui Arcadie.
• 397 La Sinodul din Cartagina este stabilit în mod clar canonul biblic. Adormirea
Sfântului Martin de Tours. Adormirea Sfântului Ambrozie de Milano, unul din marii capi
ai creștinătății occidentale a acelor timpuri.
• 398 Sfântul Ioan Gură de Aur devine Arhiepiscop de Constantinopol.
• cca.398 Sfinții 10.000 de Părinți uciși în Deșertul și Peșterile Schitului (din Pustia
Sketis) de Necredinciosul Patriarh Teofil al Alexandriei.
• 399 Sfântul Anastasie I, Papă al Romei, împreună cu alți episcopi, condamnă învățăturile
lui Origen.
• 401 Fericitul Augustin de Hippona scrie Confesiunile. Papa Inochentie I al Romei îl
susține pe Sfântul Ioan Gură de Aur și condamnă pelagianismul.
• 402 Împăratul Onorie mută capitala Imperiului de Apus de la Milano la Ravenna; Sfântul
Porfirie, episcop de Gaza (395–420), cunoscut pentru faptul că adusese la creștinism
orașul păgân Gaza obține emiterea unui decret imperial care poruncește închiderea
templelor păgâne de aici.
• 403 Răpirea Sfântului Patrick în Irlanda pentru a servi ca sclav; Victricius, Episcop de
Rouen şi misionar, vizitează Britania cu scopul de a aduce pacea în mijlocul clerului
insulei, care se găsea în mijlocul unei dispute. Sinodul de la Stejar, un sinod provincial
alcătuit în primul rând din episcopi sirieni și egipteni ostili Sfântului Ioan Gură de Aur,
Arhiepiscop al Constantinopolului, îl depun din treaptă și îl trimit în exil.
• 404 Martiriul Sfântului Telemah, care a dus la interzicerea luptelor de gladiatori de către
împăratul creștin Onorie.
• 405 Traducerea Sfintei Scripturi în limba latină cunoscută ca Vulgata de către Fericitul
Ieronim. Maririul Sfântului Moise Arapul.
• 406 O forţă barbară combinată, alcătuită din Suevi, Alani, Vandali şi Burgunzi ajunge în
Galia Centrală, blocând contactul dintre Roma şi Britania.
• 407 Moartea Sfântului Ioan Gură de Aur în exil.
• 410 Căderea Romei sub vizigoţi, sub Alaric I; fuga Sfântului Patrick înapoi în Britania.
Împăratul Onorie al Romei le transmite britanicilor să-şi rezolve singuri problemele,
retrăgând trupele romane. Honoratus fondează o mănăstire pe insula Lerins.
• 410 Are loc Sinodul din Seleucia, unde comunitățile creștine din Mesopotamia din cadrul
Bisericii asiriene (Biserica nestoriană) se declară independente de Antiohia și de
episcopii "occidentali", formând astfel arhidioceza independentă din Seleucia-Ctesifon, al
cărei episcop și-a luat titlul de Catholicos.
• 411 Pelagius este condamnat la un sinod în Cartagina. Rabbula devine episcop de Edessa
(411-435), fiind cunoscut pentru faptul că se opunea părerilor lui Teodor din Mopsuestia,
precum și lui Nestorie; însă succesorul său, Ibas, responsabil cu Academia din Edessa,
care avea tendințe nestoriene, a restabilit nestorianismul ca poziție oficială a eparhiei
(vezi 489).
• 412 Sfântul Chiril îi succede unchiului său [[Teofil al Alexandriei|Teofil] ca Papă şi
Patriarh al Alexandriei; împăratul Onorie al Apusului dă un edict prin care scoate în afara
legii donatismul; Lazăr, episcop de Aix-en-Provence și Irod, episcop de Arles sunt
îndepărtați din scaun, sub acuzația de maniheism.
• 413 Martiriul Sfântului Marcelin al Cartaginei.
• 414 Rezolvarea schismei antiohiene.
• 415 Pelagius este reabilitat la un sinod în Ierusalim şi într-un sinod în Diospolis (Lidia);
Sfântul Ioan Casian fondează o mănăstire la Marsilia.
• 416 Sinoade din Cartagina şi Milevis îl condamnă pe Pelagius şi îl conving pe Papa
Inochentie I al Romei să îl excomunice.
• 418 Un sinod din Cartagina anatemizează Pelagianismul prin aprobarea antropologiei
augustinene; fondarea Regatului vizigot (arian), după ce împăratul Onorie le atribuie
aliaților săi vizigoți o bucată de pământ în Gallia Aquitania, pentru a se stabili acolo.
• 425 Sindedriul este dizolvat de către Imperiul Roman.
• 426 Fericitul Augustin scrie Cetatea lui Dumnezeu.
• 428 Nestorie devine patriarh al Constantinopolului. Mutarea Moaștelor Drepților
Nicodim, Gamaliil și a fiului său Habib de la Ierusalim la Constantinopol.
• 429 Papa Celestin I îi trimite pe episcopii Gherman de Auxerre și Lup de Troyes în
Britania şi pe Sfântul Palladie în Irlanda ca episcopi misionari şi pentru combaterea
ereziei pelagiene; în timp ce se afla în Britania, Gherman, un fost ofiţer de carieră, după
ce şi-a botezat trupele, le-a condus la victoria "Alleluia" de la graniţa cu galii împotriva
armatei picţilor şi saxonilor. Adormirea Sfântului Cuvios Sisoe cel Mare.
• cca.430 Adormirea Sfântului Nil din Sinai.
• 430 Petru Ivirul pune bazele unei mănăstiri georgiene lângă Betleem.
• 431 Al Treilea Sinod Ecumenic, ţinut în Efes, condamnă Nestorianismul şi
Pelagianismul, confirmând folosirea numelui de Născătoare de Dumnezeu (Theotokos)
referitor la Fecioara Maria; de asemenea, Sinodul acordă autocefalie Bisericii Ciprului;
• 432 Întoarcerea Sfântului Patrick în Irlanda pentru începerea muncii misionare.
• 433 Liturghierul păcii (Formulary of Peace) completează lucrările celui de-Sinodului
din Efes, împăcându-i pe Chiril al Alexandriei cu Ioan al Antiohiei.
• 435 Adormirea Sf. Cuv. Ioan Casian. Adormirea Sfântului Acachie, episcop de Melitene.
Ereticul Nestorie este trimis în exil într-o oază din Sahara, prin decret imperial.
• 438 Este publicat Codex Theodosianus, o colecție de edicte de drept roman ale
împăraților creștini, pornind de la anul 312.
• 439 Cartagina cade în mâinile Vandalilor.
• 444 Adormirea Sfântului Chiril al Alexandriei. Sfântul Leon cel Mare, papă al Romei,
pune capăt vicariatului galican, afirmându-și autoritatea asupra Galiei.
• 445 Fondarea mănăstirii din Armagh, în nordul Irlandei. Răspunzând apelului Papei Leon
I, împăratul roman al Apusului, Valentinian al III-lea, emite, pe 6 iunie 445, un decret
prin care recunoaște primatul episcopului Romei.
• 447 Pe 25 septembrie are loc un cutremur de pământ din Constantinopol, când un băiat a
fost ridicat la Cer și a auzit îngerii cântând Trisaghionul.
• 449 Are loc Sinodul tâlhăresc de la Efes, prezidat de Dioscor din Alexandria, cu ordin de
la împărat de a-l reabilita pe Eutihie.
• 450 Primele mănăstiri înfiinţate în Ţara Galilor; Anglo-Saxonii invadează Britania
(Adventus Saxonum). Moartea lui Petru Hrisologul, Arhiepiscop de Ravenna (433-450),
faimos pentru predicile sale elocvente.
Perioada bizantină (451-843)
• 451 Al Patrulea Sinod Ecumenic, întrunit la Calcedon, condamnă eutihianismul şi
monofizitismul, afirmând că Hristos are două naturi (a se vedea minunea Sfintei Eufimia
din Calcedon, 11 noiembrie); în cele din urmă, aceasta a dus la o schismă, Biserica din
Alexandria fiind împărţită în mai multe facțiuni: a calcedonienilor (ortodocșii de azi) și
ale necalcedonienilor (orientalii ortodocși de azi); o ruptură similară apare și în Biserica
Antiohiei în acelaşi timp; Biserica Ierusalimului este recunoscută ca patriarhie de Sinodul
de la Calcedon.
• 451 Are loc Bătălia de la Châlons, ultima operațiune militară de amploare a Imperiului
Roman de Apus: forțele aliate, conduse de generalul roman Aetius ("ultimul roman") îl
înfrâng pe Atila (cel supranumit "Biciul lui Dumnezeu") și oștile sale de huni, punând
capăt campaniei lui Atila în Galia, ceea ce a permis civilizației occidentale să își continue
înflorirea.
• 452 Proterios al Alexandriei (înlocuitorul lui Dioscorus), convoacă un sinod în
Alexandria pentru a-i împăca pe calcedonieni și ne-calcedonieni; a doua aflare a capului
Sfântului Ioan Botezătorul.
• 452 Atila, regele hunilor, invadează nordul Italiei, dar este convins să se retragă din
Ravenna de către Papa Leon I; conform legendei populare, Sfinții Apostoli Petru și Pavel
i-au apărut într-o viziune regelui hunilor și l-au convins să plece; Veneția este fondată de
fugari din armata lui Atila.
• 455 Vandalii conduși de Gaiseric pradă Roma. Anglii și saxonii, triburi germanice,
cuceresc Britania și pun bazele mai multor regate independente, între care Northumbria,
Mercia, Anglia de Est, Essex, Sussex, Wessex și Kent.
• 457 Victoriu al Aquitaniei calculează și alcătuiește noi tabele pentru stabilirea datei
Paștilor.
• 459 Moartea Sfântului Simeon Stâlpnicul.
• 461 Moartea Sfântului Leon I, 'cel Mare', Papă al Romei; învățătura sa despre Hristos a
fost recunoscută de către toți ortodocșii la Sinodul de la Calcedon.
• 463 Din acest an, prima zi a noului an al Indictionului, după calendarul bizantin, se mută
pe 1 septembrie; aceasta este până astăzi ziua începutului anului bisericesc.
• 466 Biserica Antiohiei îl ridică pe episcopul de Mtskheta la rangul de Catholicos de
Kartli, astfel Biserica Georgiei îşi dobândește autocefalia.
• 473 Moartea Sfântului Eftimie cel Mare.
• 475 Împăratul Basiliscus emite o scrisoare circulară (Enkyklikon) către episcopii din
Imperiul său, susținând hristologia monofizită.
• 476 Căderea Imperiului Roman de Apus, când Romulus Augustus, ultimul împărat din
Apus, este detronat de căpetenia germanică Odoacru; într-un climat politic instabil,
Biserica Romei îşi dezvoltă treptat o structură centralizată, concentrând atât autoritatea
religioasă cât şi cea seculară în oficiul papal, al episcopului Romei.
• 477 Timotei Aelurus din Alexandria, îi trimite în exil pe episcopii calcedonieni din Egipt;
Sfinții 362 de Mucenici din Africa, uciși de arieni.
• 482 Împăratul bizantin Zenon I emite edictul numit Henotikon (sau Actul de Unire), într-o
încercare de a-i reconcilia pe ortodocși cu monofiziții.
• 484 Schisma acachiană: Papa Felix al III-lea îi excomunică pe Petru Mongus, patriarh al
Alexandriei şi pe Acachie, patriarh al Constantinopolului, provocând o schismă între
creştinismul răsăritean şi cel apusean care a durat 35 de ani (până în anul 519).
• 484 Fondarea Mănăstirii Sfântul Sava în pustia Iudeei; Sinodul din Beth Papat, în Persia
declară nestorianismul ca poziție teologică oficială a Bisericii Asiriene a Răsăritului, cu
centrul în Edessa.
• 488 Moartea lui Petru Piuarul, patriarh necalcedonian al Antiohiei.
• 489 Împăratul Zenon I închide academia nestoriană din Edessa, care apoi este transferată,
sub auspiciile persanilor sasanieni, la Nisibe.
• 490 Sfânta Brighida fondează mănăstirea din Kildare, în Irlanda.
• 494 Papa Ghelasie I defineşte coordonatele relaţiei dintre Biserică şi stat în scrisoarea sa
Duo sunt, trimisă împăratului Anastasie; în timpul schismei acachiene el afirmă primatul
Romei peste toată Biserica, stabilind calea pentru pretenţiile ulterioare ale papilor privind
supremaţia papală.
• 496 Papa Ghelasie I stabileşte ziua de 14 februarie ca Ziua Sfântului Mc. Valentin,
interzicând festivalul roman pre-creştin al Lupercaliilor (30 iulie) în Biserica Ortodoxă
Răsăriteană.
• ca. 500 Sfântul Dionisie Areopagitul scrie Teologia Mistică.
• 502 Începutul Razboaielor bizantino-sasanide, care durează până în 562.
• 512 Moartea Sfintei Genoveva a Parisului.
• 518 Sever, Patriarh al Antiohiei (512-518) numit de împăratul Anastasie, este destituit de
împăratul Justin I pentru monofizitismul său.
• 519 Are loc împăcarea dintre Bisericile Răsăriteană şi Apuseană și ia sfârșit schisma
acachiană.
• 521 Se naşte sfânta Columba din Iona.
• 527 Dionisie Exiguul, lucrând la Calendarul Gregorian, calculează greşit data naşterii
Mântuitorului.
• cca.528 Moartea lui Procopie din Gaza, sofist și retor creștin, unul din cei mai
importanți reprezentanți ai celebrei școli de retorică din Gaza.
• 529 Universitatea păgână din Atena este închisă şi înlocuită cu Universitatea creştină din
Constantinopol; Sfântul Benedict al Nursiei fondează mănăstirea din Monte Cassino şi
pune bazele monahismului apusean; Sinodul din Orange condamnă pelagianismul;
Biserica Naşterii Domnului este arsă în timpul revoltei samarinenilor din 529; moartea
Sfântului Teodosie cel Mare Chinoviarhul, fondatorul vieții monahale de obște
(cenobitic).
• 529 Corpus Juris Civilis (Codul de Drept Civil) al lui Iustinian este emis în perioada 529-
534; era o colecţie de opere fundamentale ale jurisprudenţei romane, în patru volume:
Codex Justinianus, Digesta (sau Pandectele), Institutiones şi Novellae, în scopul
revigorării legii romane; în final acesta avea să devină temelia tuturor legilor civile, de
asemenea influenţând şi dreptul canonic.
• 532 Iustinian ordonă construirea unei noi catedrale: era începutul construirii catedralei
Aghia Sophia (532-537).
• 533 Mercurie este ales Papă al Romei, sub numele de Ioan al II-lea, fiind primul papă
care îşi schimba numele după alegere.
• 533 Fondarea eparhiei Seleuciei, în Africa Centrală, de către împăratul Iustinian.
• 534 Este publicată ediţia finală a lucrării Codex Justinianus (Codul lui Iustinian),
incluzând numeroase dispoziţii care fixează statutul creştinismului ortodox ca religie de
stat a Imperiului.
• 534 Imperiul roman distruge regatul arian al vandalilor; Malta devine provincie bizantină
(534-870).
• 536 Patriarhul Mina al Constantinopolului (536-552) convoacă un sinod în mai-iunie 536
unde Sever este anatemizat; sentinţa este ratificată de împăratul Iustinian.
• 537 Se termină construcţia Aghiei Sophia în Constantinopol, în timpul împăratului
Iustinian cel Mare.
• 539 Ravenna devine exarhat al Imperiului Bizantin (539-751).
• 541 Iacov Baradeus, episcop de Edessa, organizează Biserica iacobită (necalcedoniană)
în vestul Siriei, care apoi se extinde în Armenia şi Egipt.
• 543 Doctrina apocatastazei este condamnată de Sinodul din Constantinopol.
• 544 Iacov Baradeus îl hirotoneşte pe Serghie din Tella ca episcop de Antiohia, provocând
schisma de durată dintre Biserica Siriacă necalcedoniană şi Biserica Ortodoxă; fondarea
mănăstirii din Clonmacnoise, în Irlanda de către Sf. Ciaran.
• 545 Sinodul din Brefi se ţine la Llandewi Brefi, în Ţara Galilor pentru condamnarea
ereziei pelagiene.
• 546 Sfânta Columba fondează mănăstirea din Derry în Irlanda.
• 553 Al cincilea Sinod Ecumenic are loc la Constantinopol, în încercarea de a-i împăca pe
calcedonieni cu ne-calcedonienii; Cele Trei Capitole ale lui Teodor din Mopsuestia,
Teodoret al Cirului, şi Ibas din Edessa sunt condamnate pentru nestorianism; mai este
condamnat și Origen, împreună cu scrierile sale.
• 553 Episcopii de Aquileia, Milano, Veneția și din peninsula Istria, din Italia refuză să
condamne cele Trei Capitole, provocând o schismă în Occident în acea zonă. Regatul
Ostrogot este cucerit de bizantini în urma Bătăliei de la Mons Lactarius iar peninsula
italiană este, pentru scurt timp, reintegrată în imperiu.
• 556 Sfânta Columba fondează mănăstirea din Durrow, în Irlanda.
• 563 Re-sfinţirea catedralei Aghia Sophia din Constantinopol, după reconstruirea cupolei;
Sfânta Columba ajunge la Iona şi înfiinţează acolo o mănăstirea, începându-şi misiunea
printre picţi.
• 564 Moartea Sfântului Petroc.
• 569 Ruptura finală dintre calcedonieni şi ne-calcedonieni în Egipt; Sfântul David
conduce Sinodul din Victoria pentru reafirmarea decretelor anti-pelagiene de la Brefi.
• 570 Moartea Sfântului Gildas; Naşterea lui Mohamed, fondatorul Islamului.
• 580 Monte Cassino este prădat de lombarzi; refugierea monahilor de acolo la Roma;
slavii încep să migreze către Balcani şi Grecia.
• 587 Regele vizigot Reccared abandonează arianismul în favoarea Ortodoxiei.
• 589 La Sinodul din Toledo în Spania, formula Filioque este adăugată la Crezul Niceo-
Constantinopolitan în încercarea de a combate arianismul.
• 590 Un misionarul irlandez, Sfântul Columban, fondează mănăstiri în Franţa (la Luxeuil,
în Burgundia).
• 593 Anastasie Sinaitul este reinstalat ca patriarh ortodox al [[Biserica Ortodoxă a
Antiohiei|Antiohiei].
• 596 Sfântul Grigorie Dialogul îl trimite pe Sfântul Augustin împreună cu alți patruzeci de
călugări în sudul Britaniei pentru a-i converti pe păgâni.
• ca. 600 Scara dumnezeiescului urcuş este scrisă de Sfântul Ioan Scăratul; Sfântul
Grigorie Dialogul inspiră apariţia cântării gregoriene prin intermediul reformelor sale
liturgice.
• 601 Augustin din Canterbury îl converteşte pe Sfântul Rege Ethelbert din Kent şi
înfiinţează scaunul episcopal din Canterbury.
• 602 Are loc ultima serie de războaie dintre Imperiul Bizantin şi Imperiul sasanid (602-
627); Sfântul Augustin din Canterbury se întâlneşte cu episcopii galezi, declarând că
aceștia acţionaseră contrar învăţăturilor Bisericii, întrucât nu sărbătoreau Paştile stabilită
de Biserica Romei şi nu respectau prescripțiile pentru administrarea Botezului în rit
roman; în plus, el insistă ca aceștia să ajute la convertirea saxonilor şi să considere
Canterbury ca fiind centrul lor spiritual.
• 604 Mellitus devine primul episcop de Londra şi fondează prima Catedrala Sfântul Pavel.
• 605 Moartea lui Augustin, primul episcop de Canterbury, înmormântat în Abaţia Sfântul
Augustin, Canterbury.
• 609 Pantheonul din Roma este transformat în biserică, cu hramul Fecioara Maria
împreună cu toţi sfinţii (Santa Maria dei Martiri).
• 610 Împăratul Heraclie schimbă limba oficială a imperiului din latină în greacă, care era
deja lingua franca majorităţii populaţiei.
• 612 Buretele Sfânt şi Sfânta Lance sunt aduse din Palestina la Constantinopol.
• 614 Perşii, sub conducerea lui Chosroes al II-lea, cuceresc și jefuiesc Ierusalimul;
Biserica Sfântului Mormânt este deteriorată într-un incendiu, Sfânta Cruce este capturată
şi peste 65,000 de creştini din Ierusalim sunt masacraţi.
• 615 Moartea Sfântului Columban în Italia.
• 617 Armata persană cucereşte Calcedonul, după un lung asediu.
• 618 Moartea Sfântului Kevin, Stareţ din Glendalough, Irlanda.
• 620 Slavii atacă Tesalonicul.
• 622 Începe anul întâi al calendarului islamic, în timpul căruia are loc hegira: Mohamed şi
discipolii săi fug de la Mecca la Medina.
• 626 Este scris Imnul Acatist către Maica Domnului, după eliberarea Constantinopolului
de sub asediul a 80,000 de avari şi slavi şi al flotei persane.
• 627 Sfântul Papă Grigorie Dialogul îl trimite pe Paulin să fondeze dieceza de York şi să-l
convertească pe Regele Edwin al Northumbriei.
• 627 Împăratul Heraclie îi înfrânge definitiv pe perşii sasanizi în Bătălia de la Ninive,
încercuindu-le capitala, Ctesiphon, recuperând Sfânta Cruce, şi sfărâmând puterea
dinastiei sasanide.
• 630 A doua Înălţare a Sfinte Cruci: Împăratul Heraclie întră în Ierusalim în ziua de 21
martie, aducând Crucea Domnului Iisus Hristos cu mare solemnitate în Biserica Învierii
împreună cu patriarhul Zaharia (609-633).
• 635 Fondarea mănăstirii din Lindisfarne de către Sfântul Aidan, un călugăr din Iona;
Cynegils, rege de Wessex, se converteşte la creştinism.
• 636 Cucerirea Ierusalimulului de arabii musulmani după hotărâtoarea Bătălie de la
Yarmouk.
• 638 Arabii le permit evreilor să se întoarcă în Ierusalim.
• 640 Cucerirea Siriei de către musulmani; Bătălia de la Heliopolis, din Egipt dintre
armatele arabilor musulmani şi Bizanţ deschid calea cuceririi musulmane a Exarhatului
bizantin al Africii.
• 641 Cucerirea Alexandriei de către arabii musulmani.
• 642 Musulmanii cuceresc Egiptul. Arabii invadează Nubia creștină pentru prima dată.
• 646 Alexandria este recapturată de arabii musulmani după ce o încercare a Bizanţului de
a recupera Egiptul eşuează, punând capăt la aproape zece secole de civilizaţie greco-
romană]] în Egipt.
• 648 Papa Teodor I îl excomunică pe Patriarhul Pavel al II-lea al Constantinopolului.
• 649 Arabii invadează Ciprul.
• 650 Înfrângerea finală a arianismului prin convertirea lombarzilor la creştinismul
ortodox.
• 651 Sfârșitul Imperiului Persan: ultimul șah al Persiei, Yezdegherd al III-lea, din dinastia
sasanidă, este ucis la Merv.
• 653 Papa Martin I este arestat din porunca împăratului bizantin Constans II.
• 654 Arabii invadează insula Rhodos.
• 655 Mucenicia Sfântului Martin Mărturisitorul, Papă al Romei.
• 657 Înfinţarea Abaţiei Whitby în Yorkshire, Anglia.
• 662 Moartea Sfântului Maxim Mărturisitorul.
• 663 Împăratul Constans al II-lea este ultimul împărat răsăritean care pune piciorul în
Roma. El declară că orașul Ravenna nu intră în jurisdicția Papei de la Roma, întrucât
scaunul acestei cetăți era cetatea de reședință a exarhului, reprezentantul său direct.
• 664 Sinodul din Whitby, în nordul Angliei, armonizează practicile liturgice celtice cu cele
romane din Anglia; Wilfrid, monah originar din insula Iona (arhipelagul Hebridelor), este
numit Arhiepiscop de York.
• 668 Sfântul Teodor din Tars este numit Arhiepiscop de Canterbury.
• 669-78 Primul asediu arab al Constantinopolului; la bătălia de la Syllaeum, în anul 677,
flota arabă este distrusă de bizantini cu ajutorul Focului Grecesc, punând capăt
amenințării arabe iminente în Europa răsăriteană.
• 670 Este compus Imnul lui Caedmon de către Sfântul Caedmon din Whitby.
• 680-681 Al Şaselea Sinod Ecumenic, ţinut la Constantinopol, condamnă monotelismul şi
stabilește ca învățătură a Ortodoxiei hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, conform
căreia Hristos are atât o fire naturală (umană), cât şi o fire dumenzeiască; Patriarhul
Serghie al Constantinopolului şi Papa Onorie al Romei sunt amândoi în mod explicit
anatemizaţipentru sprijinul acordat ereziei monotelite.
• 680 Este fondat Primul Țarat Bulgar (680-1018 AD), după succesul unui război cu
bizantinii, urmat de tratatul semnat de împăratul bizantin Constantin al IV-lea Pogonat.
• 682 Fondarea mănăstirii din Jarrow, Anglia.
• 685 Primii monahi se stabilesc la Muntele Athos; adormirea Cuviosului Anastasie,
egumen al Muntelui Sinai.
• 685 Ioan Maron, (care își luase numele după cel al Sfântului eremit sirian Maron
Sirianul), este ales ca prim patriarh a ceea ce astăzi se numește Biserica Catolică
Maronită, care îmbrățișase monotelismul, respingând învățăturile Sinodului al V-lea
Ecumenic, separându-se de Biserica Ortodoxă.
• 687 Distrugerea Abaţiei Whitby de o incursiune a danezilor; adormirea Sfântului
Cuthbert de Lindisfarne.
• 688 Împăratul Iustinian al II-lea şi Califul al-Malik semnează un tratat care stabilește
neutralitatea Ciprului.
• 692 Sinodul Quinisext (cunoscut şi sub numele de Sinodul Cinci-Șase sau Sinodul
Trulan), ţinut la Constantinopol, emite o serie de canoane care sunt considerate ca venind
în completarea activităţii Sinoadelor al V-lea şi al VI-lea Ecumenice, şi declară Biserica
Ierusalimului patriarhie.
• 694 Armata împăratului bizantin Iustinian al II-lea este înfrântă de maroniți, care ulterior
devin complet independenți.
• 697 Sinodul de la Birr, în care nordul Irlandei acceptă Pascalia romană; la acest sinod,
Adamnan promulgă Cáin Adomáin ("Legea nevinovaților").
• 698 Musulmanii cuceresc Cartagina de la Imperiul Bizantin; la Sinodul din Aquileia,
episcopii eparhiei de Aquileia decid să pună capăt Schismei provocate de Controversa
celor Trei Capitole și revin la comuniunea cu Roma (vezi 553) - această lungă perioadă
de independență a contribuit la dezvoltarea autonomă a Patriarhiei de Veneția] din linia
Patriarhilor de Aquileia.
• ca.700 Adormirea Sfântului Isaac Sirul, episcop de Ninive, scriitor de opere ascetice.
• 705 Începutul unei lungi perioade de războaie între Asia Mică între cetatea Trapezunt
(Trebizonda) și arabi.
• 706 Utilizarea limbii greceşti ca limbă administrativă în Egipt este abolită, iar edictele
guvernamentale sunt redactate în arabă începând cu 706; limba vorbită rămâne copta
până în secolul al X-lea, când araba o înlocuieşte, iar copta rămâne doar limbă liturgică.
• 707 Bizantinii pierd Insulele Baleare în favoarea maurilor; moartea lui Ioan Maron,
primul patriarh maronit.
• 710 Papa Constantin face ultima vizită a unui papă la Constantinopol (până în 1967).
• 711 Invazia musulmanilor ummayazi în Spania.
• 712 Adormirea Sfântului Andrei, arhiepiscopul Cretei (712-726).
• cca. 715 Evangheliile din Lindisfarne, realizate în Northumbria (în nordul Angliei).
• 715 Marea Moschee din Damasc este construită peste Catedrala Sfântului Ioan
Botezătorul; moscheea Al-Aqsa este construită deasupra locului unde se afla Biserica
Sfânta Maria a lui Iustinian; regele picților, Nechtan invită clerul din Northumbria să
propovăduiască picților creștinismul.
• 716 Mănăstirea din insula Iona se aliniază tipicului liturgic roman.
• 716 Prima călătorie misionară a Sfântului Bonifaciu în Frigia.
• 717 Regele picţilor, Nechtan, îi exilează pe monahii din insula Iona.
• 717-18 Al II-lea asediu arab al Constantinopolului.
• 719 Biserica din Nubia se transferă de sub autoritatea Bisericii Ortodoxe de limbă greacă
sub autoritatea Bisericii Copte, conform unei însemnări din cronica Patriarhului Ortodox
grec al Alexandriei, Eutihie (932-940).
• 723 Sfântul Bonifaciu doboară Stejarul lui Thor de lângă Fritzlar, moment decisiv în
creștinarea triburilor germanice de nord.
• 726 Împăratul Iconoclast Leon Isaurul începe campania împotriva icoanelor.
• 731 Venerabilul Beda termină Istoria bisericească a poporului englez.
• 732 Invazia musulmană a Europei este oprită de franci în Bătălia de la Tours.
• 733 Împăratul bizantin Leon al III-lea Isaurul retrage Balcanii, Sicilia şi Calabria de sub
jurisdicţia Papei ca răspuns la sprijinul acordat de Grigore al III-lea unei revolte din Italia
împotriva iconoclasmului; ruptura dintre papalitate şi imperiu este aproape completă.
• 734 Egbert devine episcop de York, apoi fondează o bibliotecă şi oraşul devine un centru
universitar renumit.
• 735 Moartea Venerabilului Beda; Scaunul de York devine arhiepiscopie.
• 739 Împăratul Leon al III-lea (717-41) îşi publică lucrarea Ecloga, cod de legi destinat să
introducă principiile creştine în legislaţie; Bătălia din Akroinon unde forţele bizantine
înfrâng o armată umayyadă care invadase Asia Mică; moartea Sfântului Willibrord (658-
739), Arhiepiscop de Utrecht şi Luminătorul Ţărilor de Jos.
• 740 Khazarii, o naţiune din stepele Mării Negre, cu toate că nu erau etnici iudaici, se
convertesc voluntar la iudaism.
• 742 După o vacanță a tronului patriarhal care durase patruzeci de ani, Ștefan al IV-lea
devine patriarh ortodox al Antiohiei, la sugestia califului ummayad Hisham ibn Abd al-
Malik.
• 746 Forţele bizantine recuceresc Ciprul de la arabi.
• 749 Moartea Sfântului Ioan Damaschin.
• 750 Donaţia lui Constantin este acceptată ca document valabil și este folosită de Papa
Ştefan al II-lea pentru a justifica pretenţiile teritoriale şi jurisdicţionale ale episcopului
Romei.
• 751 Regele lombard Aistulf cucerește Ravenna și regiunea Romagna, punând astfel capăt
Exarhatului bizantin de Ravenna.
• 752 Adormirea Sfântului Zaharia, Papă al Romei, grec de origine, ultimul sfânt ortodox
din scaunul Romei; s-a opus iconiclasmului, a împodobit bisericile cu icoane și a
contribuit mult la propovăduirea creștinismului și în favoarea păcii în toată Europa
Occidentală.
• 754 Are loc la Constantinopol un sinod iconoclast, sub autoritatea împăratului Constantin
al V-lea Copronim, care condamnă icoanele şi se autodeclară al VII-lea Sinod Ecumenic;
Constantin începe desfinţarea mănăstirilor.
• 754 Moartea Sfântului Bonifaciu, apostolul Germaniei.
• 756 Are loc Donația lui Pepin, prin care unele teritorii, inclusiv Ravenna, sunt cedate
Papei, formând astfel baza pentru constituirea viitoarelor State Papale.
• 768 Biserica Țării Galolor adoptă Pascalia ortodoxă, după învățătura lui Elbodug.
• 769 Papa Ștefan al III-lea ține un sinod la care se schimbă procedura de alegere a Papei,
stabilind totodată cinstirea icoanelor.
• 772 Charlemagne își începe campaniile împotriva Frizilor și Saxonilor; Saxonia e
cucerită și convertită la creștinism.
• 781 Regele Carol cel Mare al francilor îl numeşte pe călugărul şi învăţătorul Alcuin din
York la conducerea şcolii de la palatul său din Aachen (Aix-la-Chapelle).
• 786 Beatus din Liébana, un călugăr spaniol, publică un Comentariu la Apocalipsă.
• 787 Al Şaptelea Sinod Ecumenic are loc la Niceea; condamnă iconoclasmul şi stabilește
cinstirea icoanelor: declară că adorarea (latreia) Îi este datorată doar lui Dumnezeu, iar
cinstirea (doulia) acordată icoanelor trece la prototipul acestora; în Anglia au loc două
Sinoade bisericești, unul în nord, la Pincanhale, celălalt în sud, la Chelsea, unde este
reafirmată credința primelor șase Sinoade Ecumenice (cel de-al șaptelea nefiind încă
recunoscut) și este creată o a treia arhiepiscopie, după Canterbury și York, și anume la
Lichfield.
• 793 Abaţia din Lindisfarne este prădată, începutul atacurilor vikingilor în Anglia.
• 794 Charlemagne convoacă un sinod la Frankfurt-in-Main, la care participă clerici din
Britania și trimiși ai Papei Adrian. Acest sinod marchează începuturile înstrăinării
creștinismului franc de Predania apostolică și patristică a Ortodoxiei: hotărârile celui de-
al șaptelea Sinod Ecumenic sunt respinse (în principal datorită traducerii latinești
greșite), iar articolul Filioque este introdus în Simbolul credinței.
• 796 Învățatul Alcuin din York este numit stareţ al mănăstirii Saint-Martin din Tours de
către Regele Charlemagne al francilor.
• 800 Charlemagne este încoronat ca Sfânt Împărat Roman de către Papa Leon al III-lea al
Romei în ziua de Crăciun; Cartea Kell este realizată în Irlanda.
• 800 Ambasadorii califului Harun al-Rashid predau cheile Bisericii Sfântului Mormânt
regelui franc Charlemagne, acceptând astfel să-i acorde un anumit control asupra
administrării intereselor creştinilor în Ierusalim.
• 803 Sinodul de la Clovesho aboleste arhiepiscopia de Lichfield, restabilind sistemul celor
două arhiepiscopii și mitropolii de la Canterbury și York acceptat până în 787.
• 814 Bulgarii asediază constantinopolul; izbucnește un conflict între împăratul Leon al V-
lea și patriarhul Nichifor pe tema iconoclasmului: împăratul îl depiune pe patriarh, iar
acesta la rândul său îl exvcomunică pe împărat.
• 824 Insula Creta cade în mâinile arabilor insurgenţi care fug de emirul Al-Hakam I,
înfiinţând un emirat pe insulă până la recucerirea bizantină din 960.
• 826 Sfântul Ansgar ajunge în Danemarca şi își începe propovâduirea; Regele Harald
Klak al Danemarcei se converteşte la creştinism.
• ca. 829-842 Icoana Maicii Domnului "Portăriţa" (Portaitissa) apare în Muntele Athos,
aproape de Mănăstirea Iviron.
• 836 Moartea Sfântului Teodor Studitul.
• 838 Califul Al-Mu'tasim cucerește și distruge Ammoria, cetate din Anatolia.
• ca.839 Primul Război ruso-bizantin, când rușii atacă Propontida (probabil vizând
Constantinopolul), după care se întorc spre Răsărit, jefuind Paflagonia.
• 843 Triumful Orthodoxei începe să se ţină în prima Duminică a Postului Paştelui, spre
pomenirea restabilirii cultului icoanelor din biserici.
Perioada bizantină târzie (843-1453)
• 845 Cei 42 de Mucenici din Ammoria în Frigia, luaţi ca ostatici din Ammoria în Samarra
(în Iraq) şi executaţi acolo.
• 846 Raid musulman asupra Romei.
• 850 A Treia Aflare a Măritului Cap al Prea Slăvitului Proroc, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Ioan.
• 852 Sfântul Ansgar fondează bisericile din Hedeby şi Ribe în Danemarca.
• 858 Sfântul Fotie cel Mare devine patriarh de Constantinopol.
• 860 Al Doilea Război Ruso-Bizantin, un raid naval şi primul asediu rus al
Constantinopolului.
• ca.860 Se presupune că în această perioadă a avut loc Creştinarea Hanatului Rus, dar se
pare că era uitată pe vremea Botezului Kievului în vremea lui Vladimir în 980.
• 861 Sfinţii Chiril şi Metodie pleacă din Constantinopol pentru a-i converti pe slavi; un
sinod prezidat de legaţii papali, ţinut la Constantinopol, îl confirmă pe Sfântul Fotie cel
Mare ca patriarh.
• 862 Ratislav al Moraviei se converteşte la creştinism.
• 863 Prima traducere a Bibliei şi a textelor liturgice în slavonă de către Sfinţii Chiril şi
Metodie.
• 863 Veneţienii fură Moaștele Sfântului Apostol Marcu din Alexandria (Egipt).
• 864 Prinţul Boris al Bulgariei este botezat.
• 865 Este convertită Bulgaria aflată sub Hanul Boris I la creştinismul ortodox.
• 866 Vikingii pradă şi capturează York-ul, oraș din Anglia.
• 867 Sinod ţinut în Constantinopol, prezidat de SfântulFotie, care îl anatemizează pe Papa
Nicolae I al Romei pentru atacurile sale împotriva lucrării misionarilor greci în Bulgaria
şi folosirea ereticului Filioque; Papa Nicolae moare înainte de a auzi de excomunicare;
Vasile Macedoneanul îl asasinează pe Împăratul Mihail al III-lea şi uzurpă tronul
imperial, reinstaurându-l pe Ignatie ca patriarh de Constantinopol.
• 867 Adormirea lui Casiana, poetă şi imnografă greco-bizantină, cea care a compus Imnul
Casianei, care este cântat în Săptămâna Mare, în Sfânta și Marea Miercuri.
• 869-870 Se ţine Sinodul tâlhăresc din 869-870, care îl destituie pe Sfântul Fotie cel Mare
din scaunul Constantinopolului şi îl aduce pe rivalul său, Ignatie şi se autointitulează
"Sinodul VIII Ecumenic."
• 870 Convertirea sârbilor.
• 874 Mutarea moaştelor Sfântului Nichifor Mărturisitorul, înmormântat în Biserica
Sfinţilor Apostoli, Constantinopol.
• 877 Adormirea Sfântului Ignatie I al Constantinopolului, care îl indică pe Sfântul Fotie ca
succesor.
• 877 Arabii musulmani cuceresc toată Sicilia de la bizantini şi îşi stabilesc capitala la
Palermo.
• 878 Regele Alfred cel Mare din Wessex îi înfrânge pe vikingi; Tratatul de la Wedmore
împarte Anglia între anglo-saxoni şi danezi ([w:Jurisdicţia Daneză|Jurisdicţia Daneză]]).
• 879-880 Sinodul VIII Ecumenic ţinut în Constantinopol, îl confirmă pe Sfântul Fotie ca
patriarh de Constantinopol, anatemizează adaosurile la Crezul niceo-constantinopolitan şi
declară că prerogativele şi jurisdicţia Papei de la Roma şi patriarhului Constantinopolului
sunt egale; sinodul este acceptat cu greu de Papa Ioan al VIII-lea al Romei.
• 883 Musulmanii incendiază mănăstirea Monte Cassino.
• 885 Muntele Athos îşi câştigă autonomia politică.
• 885 Adormirea Sfântului Metodie, apostolul slavilor.
• 886 The Alfabetul Glagolitic, (cunoscut în prezent ca slavon), conceput de Sfinţii
misionari Chiril şi Metodie în 862-63, este adoptat în Imperiul Bulgar, şi în consecinţă se
răspândeşte în Croaţia, Serbia, Boemia, Polonia Mică şi în principatele ruse; folosirea sa
în Moravia Mare a fost interzisă de Papă în 885 în favoarea celui latin;
• 899 Adormirea Sfântului Rege Alfred cel Mare al Wessexului și a toată Anglia.
• 902 Taormina, ultima fortăreţă bizantină din Sicilia, este capturată de arabii Aghlabizi.
• 904 Tesalonicul este pustiit şi jefuit de piraţii sarazini conduşi de Leon din Tripoli, un
pirat grec servind intereselor sarazinilor.
• 907 Al Treilea Război Ruso-Bizantin, un atac naval al Constantinopolului (sau Ţarigrad
în slavonă) condus de Prinţul vareg Oleg din Novgorod, se încheie prin negocieri de
pace.
• 911 Sfântul Acoperământ al Sfintei Fecioare: Maica Domnului îi apare Sfântului Andrei
cel Nebun pentru Hristos ca ocrotind Constantinopolul de invazia slavilor.
• 911 Trimişii ruşi vizitează Constantinopolul pentru ratificarea unui tratat semnat de Oleg,
Marele Prinţ al Ruşilor.
• 912 Normanzii devin creştini; Nicolae I Misticul devine Patriarh de Constantinopol (901-
907, 912-925).
• 927 Este recunoscută autocefalia Bisericii Bulgariei de către Patriarhia de
Constantinopol.
• 931 Abatele Odo de Cluny reformează bisericile din Aquitania, nordul Franţei şi Italia,
pornind mişcarea de reformă cluniacensă în interiorul ordinului Benedictin, care avea ca
prioritate restabilirea vieţii monahale de tip tradiţional, încurajarea artei şi a ajutorării
săracilor; la apogeul ei (cca. 950–c.1130), a fost una dintre cele mai mari forţe religioase
din vestul Europei.
• 933 Adormirea Sfântului Trifon, patriarh al Constantinopolului.
• 935 Martiriul Fericitului Venceslas, prinţul cehilor.
• 941 Al Patrulea Război Ruso-Bizantin, o campanie instigată de khazari, care doreau să se
răzbune pe bizantini după persecuţiile îndurate de evrei dub Împăratul Romanos I
Lecapenos; se sfârşeşte cu victoria bizantinilor asupra ruşilor.
• 944 Oraşul Edessa este recucerit de armata bizantină; este recuperată Icoana Nefăcută de
Mână Omenească.
• 945 Sfântul Dunstan devine abate de Glastonbury.
• 948 Sfântul Împărat Roman Otto I cel Mare fondează eparhiile misionare din
Brandenburg, Havelburg, Ribe, Aarhus şi Schleswig.
• ca. 950 Este fondată Mănăstirea Cuviosului Luca lângă Stiris, în Grecia.
• 957 Sfânta împărăteasă Olga este botezată în Constantinopol.
• 960 Împăratul Nichifor al II-lea Fokas recucereşte Creta pentru bizantini; Sfântul
Dunstan devine Arhiepiscop de Canterbury; el reformează mănăstirile din eparhia sa în
sensul aplicării cu strictețe a Regulilor Sfântului Benedict: sărăcia, castitatea şi
ascultarea.
• 962 Danemarca devine o naţiune creştină prin botezul Regelui Harald Blaatand ("Dinte
Albastru"); se formează Sfântul Imperiu Roman, prin Încoronarea lui Otto I cel Mare ca
Sfânt Împărat Roman de către Papa Ioan al XII-lea; Diploma Ottonianum este semnată de
Papa Ioan al XII-lea şi Otto, care confirmă astfel precedenta Donaţie a lui Pepin, acordă
Papei controlul Statelor Papale, regularizează alegerile papale şi clarifică relaţia dintre
Papi şi Sfinţii Împăraţi Romano-Germani.
• 963 Sf. Atanasie Atonitul înfiinţează prima mănăstire mare pe Muntele Athos, Marea
Lavră.
• 965 Împăratul Nichifor al II-lea Fokas recucereşte definitiv Ciprul; Sviatoslav al Kievului
distruge puterea imperiului khazar prin capturarea fortăreţelor khazare din Sarkel şi
Tamatarkha de către ruşi, urmate de capitala Atil (circa 967).
• 968 Este fondată Mănăstirea Rila; Sviatoslav din Kiev îi înfrânge pe bulgari în Bătălia de
la Silistra, grăbind prăbuşirea Primului Imperiu Bulgar care, împreună cu Khazaria, au
fost cele două mari puteri ale Europei Răsăritene.
• 968-71 Al Cincilea Război Ruso-Bizantin, care se încheie cu victoria bizantinilor asupra
coaliţiei formate din ruşi, pecenegi, maghiari şi bulgari în Bătălia de la Arcadiopolis şi
înfrângerea lui Sviatoslav al Kievului de către Ioan I Tzimiskes.
• 969 Adormirea Sfintei Olga, Împărăteasa Rusiei, cea Întocmai-cu-Apostolii, considerată,
împreună cu nepotul ei, Sfântul Vladimir de Kiev, creştinătorii Rusiei; Împăratul Nichifor
al II-lea Fokas cucereşte Antiohia şi Alepul de la arabi.
• 972 Împăratul Ioan I Tzimiskes (969-976) acordă primele privilegii (Typikon) pentru
Muntele Athos.
• 973 Moravia este inclusă în Eparhia de Praga, trecând astfel triburile slave din Apus sub
jurisdicţia bisericii germane.
• 975 Împăratul Ioan I Tzimiskes cucereşte Emesa, Baalbek, Damascul, Tiberiada, Nazaret,
Cezareea, Sidonul, Beirutul, Byblos şi Tripolis într-o campanie siriană, dar eşuează în
cucerirea Ierusalimului.
• 978 Adormirea Regelui Edward Martirul.
• 980 Descoperirea cântării "Axion Estin" (imnul “Cuvine-se cu adevărat”), prin apariţia
Sfântului Arhanghel Gavriil unui monah din Muntele Athos (pomenirea acestei apariții se
face 11 iunie); icoana însăşi, în faţa căreia imnul a fost cântat pentru prima dată se
numeşte "icoana Axion Estin" şi este păstrată în sanctuarul Bisericii Protaton de la
Sfântul Munte.
• 983 Mucenicia lui Teodor Varegul și a fiului său Ioan Kieveanul.
• 987 Al Şaselea Război Ruso-Bizantin, în urma căruia Vladimir I al Kievului cel Mare
trimite trupe în Imperiul Bizantin pentru a-l ajuta pe Împăratul Vasile al II-lea să înfrângă
o revoltă internă; el se converteşte la creştinismul ortodox şi îşi converteşte şi supuşii la
noua credinţă.
• 988 Botezul Ruşilor începe cu convertirea Sfântului Vladimir al Kievului, care este
botezat la Chersones, locul de naştere al Bisericilor Ortodoxe rusă şi ucraineană;
Vladimir se căsătoreşte cu Ana, sora împăratului bizantin Vasile al II-lea.
• 992 Adormirea Sfântului Mihail, primul Mitropolit al Kievului.
• 995 Sfântul Olaf al Norvegiei proclamă Norvegia regat creştin; moaştele Sfântului
Cuthbert sunt mutate, împreună cu obştea, la Durham.
• 1000 Creştinarea Groenlandei şi Islandei.
• 1008 Convertirea Suediei.
• 1009 Patriarhul Serghie al II-lea al Constantinopolului scoate numele Papei Serghie al IV-
lea al Romei din dipticele Bisericii din Constantinopol, pentru că papa îi scrisese
patriarhului o scrisoare care conţinea în Crez adaosul Filioque.
• 1009 Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim este distrusă de "nebunul" Fatimid,
califul Al-Hakim bi-Amr Allah, Fondator al sectei Druzilor.
• 1012 Adormirea Ieromonahului Alfegiu, Arhiepiscop de Canterbury.
• 1013 Evreii sunt izgoniţi din califatul de Córdoba.
• 1014 Adaosul Filioque este folosit pentru prima dată la Roma de către Papa Benedict al
VIII-lea, la încoronarea lui Henric al II-lea ca Sfânt Împărat Roman.
• 1015 Adormirea Sfântului Vladimir al Kievului.
• 1017 Regele danez Canute se converteşte la creştinism.
• 1022 Adormirea Sfântului Simeon Noul Teolog.
• 1024 Al Şaptelea Război Ruso-Bizantin, încheiat cu o victorie navală a bizantinilor.
• 1027 Protectoratul franc asupra intereselor creştine din Ierusalim este înlocuit de
protectoratul bizantin, care începe reconstrucţia Bisericii Sfântului Mormânt.
• 1036 Împăratul Mihail al IV-lea al Bizanţului încheie un armistiţiu cu Califul Egiptului
pentru a-i permite reconstruirea Bisericii Sfântului Mormânt de către constructorii
bizantini; Garda Varegă a împăratului bizantin (vikingi/ruşi răsăriteni) este trimisă să
asigure protecţia pelerinilor.
• 1045-50 Este construită Catedrala Sfânta Sofia din Novgorod, cea mai veche biserică
ortodoxă din Rusia, construită într-un stil arhitectural mult mai auster decât cel bizantin,
reminiscenţă a stilului romanic.
• 1043 Al optulea şi ultimul Război Rus-Bizantin, un raid naval nereuşit asupra
Constantinopolului; Edward Mărturisitorul este încoronat Rege al Angliei în Catedrala
Winchester.
• 1048 Resfinţirea Bisericii Sfântului Mormânt.
• 1051 Este fondată Mănăstirea Peşterilor din Kiev.
• 1052 Edward Mărturisitorul fondează Abaţia Westminster, lângă Londra.
• 1053 Adormirea Sfântului Lazăr Făcătorul-de-Minuni din Muntele Galesius, lângă Efes.
• 1054 Cardinalul Humbert îl excomunică pe Mihail Cerularie, Patriarh al
Constantinopolului, un punct de cotitură pe drumul către Marea Schismă dintre Răsărit şi
Apus.
• 1059 Greșelile teologice ale lui Berengar din Tours sunt condamnate la Roma; începe să
fie folosit termenul de transsubstanţiere pentru a desemna modul în care are loc
preschimbarea pâinii și vinului în Sfânta Euharistie, Trupul și Sângele Domnului.
Termenul este atribuit lui Petru Damian.
• 1066 Normanzii invadează Anglia sub steagul Papei de la Roma, îl înfrâng pe Regele
Harold al Angliei în Bătălia de la Hastings; începe reformarea bisericii şi a societăţii de
acolo pentru alinierea lor la eclesiologia şi politica continentale.
• 1071 Turcii Selgiucizi cuceresc Ierusalimul şi îi înfrâng pe bizantini în Bătălia de la
Manzikert; începe islamizarea Asiei Minor.
• 1071 Prinţii normanzi conduşi de Robert Guiscard capturează Bari, ultima posesiune
bizantină din Italia, punând capăt la mai mult de cinci secole de guvernare bizantină în
sud.
• ca.1071-1176 Este scris poemul epic bizantin Digenes Akritas, compus în secolele IX-X,
inspirat de starea de război aproape continuă cu arabii în Asia Mică şi care prezintă o
descriere cuprinzătoare a vieţii intense de la frontieră a Akriţilor, grănicerii Imperiului
Bizantin.
• 1073 Hildebrand devine Papa Grigore al VII-lea şi începe reformele Gregoriene (celibatul
clerului, primatul papal faţă de imperiu, dreptul papei de a-i destitui pe împăraţi).
• 1074 Adormirea Sfântului Teodosie, Stareţul Mănăstirii Peşterilor Kievului şi fondatorul
monahismului cenobitic (de obște) în Rusia.
• 1075 Este emis Dictatus Papae document care afirmă supremaţia papală.
• 1087 Mutarea moaştelor Sfântului Nicolae, Făcătorul de Minuni din Myra (Asia Mică) la
Bari (Italia de Sud).
• 1088 Înfiinţarea Mănăstirii Sfântului Apostol Ioan Teologul în Patmos.
• 1095 Porneşte Prima Cruciadă.
• 1096 Evreii sunt persecutaţi de către cruciaţi.
• 1098 Anselm din Canterbury îşi finalizaeză lucrarea Cur Deus homo, care marchează o
divergenţă radicală între teologia occidentală a ispăşirii şi cea răsăriteană.
• 1098 Cruciaţii capturează Antiohia.
• 1099 Cruciaţii capturează Ierusalimul şi fondează Regatul Latin al Ierusalimului
împreună cu alte state state cruciate cunoscute sub numele de Pământurile de Dincolo de
Mare.
• 1108 Adormirea Sfântului Nichita al Peşterior Kievului, episcop de Novgorod.
• 1119 Este fondat ordinul Cavalerilor Templieri.
• ca.1131-45 Papa copt al Alexandriei Gabriel al II-lea propune acceptarea limbii arabe ca
limbă liturgică (pe lângă coptă), prin traducerea în arabă a Liturghiei.
• 1144 Bernard din Clairvaux convoacă o A doua Cruciadă pentru salvarea Regatului latin
al Ierusalimului aflat sub asediu; Regele Ludovic al VII-lea al Franţei şi Conrad al III-lea
al Germaniei "îşi iau crucea" şi se alătură cruciaţilor, dar sunt înfrânţi de musulmani;
musulmanii capturează cetatea creştină Edessa.
• 1147 Este fondată Moscova de către Prinţul Yuri Dolgoruki, un conducător din nordul
răsăritean al Rusiei, care construieşte prima fortăreaţă, Kremlinul, pe malul râului
Moscova.
• 1149 Pornind de la lucrarea de construcţie începută de împăratul bizantin Constantin al
IX-lea în 1048, cruciaţii încep să renoveze Biserica Sfântului Mormânt în stil romanic,
adăugându-i o clopotniţă.
• 1164 Aflarea moaştelor Sfântului Leontie (+1073), Episcop şi Făcător de Minuni din
Rostov.
• 1170 Miracolul icoanei Maicii Domnului "a Semnului" din Novgorod, care plânge;
invazia Anglo-Normandă în Irlanda: Dublin este capturat de normanzii latini.
• 1177 Regele Latin al Ierusalimului, Baudouin, împreună cu cavalerii săi şi cu templierii,
înfrâng armata musulmană a lui Saladin în Bătălia de la Montgisard.
• 1179 Adormirea călugăriţei Benedictine Hildegard von Bingen (1098-1179), stareţă,
mistică medievală şi enciclopedistă.
• 1180 Ultima acceptare formală şi canonică a latinilor la Împărtășanie la un altar ortodox
din Antiohia.
• 1187 Saladin recucereşte Ierusalimul după ce înfrânge armata cruciată în Bătălia de la
Hattin, şi înapoiază Bisericii Ortodoxe de aici Locurile Sfinte creştine.
• 1189 A Treia Cruciadă condusă de Regele Richard Inimă de Leu al Angliei, de Regele
Filip Augustus al II-lea al Franţei şi de către Împăratul Frederic Barbarossa al Imperiului
Romano-German.
• ca.1189 Ca replică la cucerirea Ierusalimului de către musulmani în 1187, Împăratul
Etiopian Gebre Mesqel Lalibela (1189-1229) ordonă construirea unui oraş sfânt sculptat
în piatră, numinduu-l Noul Ierusalim; construiește astfel aici douăsprezece biserici
monolitice tăiate în piatră în Lalibela, unul dintre cele mai sfinte oraşe etiopiene, al doilea
după Axum, şi centru de pelerinaje.
• 1191 Ciprul este cucerit de la bizantini de către regele englez Richard I "Inimă de Leu."
• 1198 Ciprul este vândut de englezi cruciaţilor franci.
• 1204 Cruciaţii celei de a IV-a cruciade cuceresc Constantinopolul, ruinând oraşul şi
furând multe Sfinte Moaşte şi alte odoare; în general se consideră că acest act a pecetluit
Marea Schismă.
• ca.1204-61 Călugării din Mănăstirea Iviron din Muntele Athos sunt martirizaţi de către
latini în 13 mai.
• 1211 Cruciaţii veneţieni cuceresc Creta bizantină şi o păstrează până la capturarea ei de
către turcii otomani în 1669.
• 1212 Cruciada copiilor, condusă de copilul de 12 ani Ştefan din Cloyes pleacă din Franţa
către Ţara Sfântă.
• 1213 Adormirea Fericitei Tamara, Regina Georgiei.
• 1217-21 A V-a Cruciadă.
• 1228 A VI-a Cruciadă duce la un tratat pe zece ani începând cu 1229 între Sfântul
Împărat Roman Frederic al II-lea şi sultanul Egiptului; Ierusalimul este cedat francilor
împreună cu un coridor îngust către mare, la fel ca şi Nazaretul, Sidonul, Jaffa şi
Betleemul.
• 1235 Adormirea Sfântului Sava al Serbiei.
• 1237 Hoarda de Aur mongolă începe cucerirea Rusiei.
• 1240 Mongolii cuceresc Kievul; Prinţul Alexandru Nevski înfrânge armata suedeză în
Bătălia de pe Neva.
• 1242 Forţele din Novgorod, aflate sub conducerea lui Alexandru Nevski îi înfrâng pe
Cavalerii Teutoni în Bătălia de pe Lacul Peipus, o înfrângere hotărâtoare a cruciaţilor
catolici.
• 1244 Ierusalimul este cucerit şi devastat de către mercenarii khwarezmiani (turcii oghuzi)
aflaţi sub conducerea lui Salih Ayyub conducătorul dinastiei Ayyubide a Egiptului,
declanşând astfel cea de-a VII-a cruciadă.
• 1247 Ayyubizii cuceresc Ierusalimul, alungându-i pe turcii khwarezmian.
• 1248-54 A VII-a Cruciadă.
• 1258 Mihail al VIII-lea Paleologul pune mâna pe tronul Imperiului Niceean, fondând
astfel ultima dinastie romană (bizantină), şi începe recucerirea peninsulei greceşti de la
latini.
• 1259 Principatul din Aheea este înfrânt de bizantini în Bătălia din Pelagonia, marcând
începutul recuceririi bizantine a Greciei.
• 1261 Sfârşitul ocupației latine a Constantinopolului şi reînscăunarea patriarhilor
ortodocşi.
• 1261 Împăratul Mihail al VIII-lea Paleologul stabileşte capitala noului Despotat de
Moreea la Mistra, unde începe o adevărată renaştere bizantină.
• 1268 Mamelucii egipteni cuceresc Antiohia.
• 1270 Ludovic al IX-lea, Regele Franţei lansează A VIII-a Cruciadă.
• 1271-72 A IX-a Cruciadă]] condusă de Prințul Edward al Angliei către Accra, este
considerată ultima cruciadă medievală în Ţara Sfântă.
• 1274 Se ţine Sinodul de la Lyon care proclamă unirea dintre Răsăritul ortodox şi Apusul
romano-catolic, dar care este respins de majoritatea ortodocşilor.
• 1275 Este ales Ioan al XI-lea Bekkos, patriarh pro-unionist al Constantinopolului în locul
lui patriarhului Iosif I Galesiotes, care se opunea Sinodului din Lyon; sunt martirizaţi cei
26 de mucenici din Mănăstirea Zografu din Muntele Athos de către latini.
• ca. 1280 Este alcătuită complilația de texte Kebra Nagast ("Cartea Gloriei Regilor"),
păstrătoare a sentimentelor religioase şi naţionale ale etiopienilor.
• 1281 Papa Martin al IV-lea autorizează o cruciadă împotriva de curând reînfiinţatului
imperiu bizantin din Constantinopol, excomunicându-l pe împăratul Mihail al VIII-lea
Paleologul şi pe greci și denunță unirea din 1274; sunt trimise expediţii franceze şi
veneţiene asupra Constantinopolului dar acestea sunt obligate să facă cale întoarsă în anul
următor.
• 1291 Căderea Accrei; sfârşitul crucidelor în Ţara Sfântă.
• 1302 Bula papală Unam Sanctam emisă de Papa Bonifaciu al VIII-lea proclamă
supremaţia papală.
• 1326 Moscova devine capitala Mitropoliei Ortodoxe Ruse, prin mutarea scaunului
mitropolitan de la Kiev la Vladimir şi apoi la Moscova de către Mitropolitul Petru.
• 1309 Insula Rhodos cade în mâinile Cavalerilor Ioaniți care își stabilesc sediul aici,
redenumindu-se Cavalerii de Rhodos (1309-1522).
• 1336 Meteora din Grecia devine centru al monahismului ortodox de acolo.
• 1338 Sfântul Grigorie Palama (1296-1359) scrie Triadele în apărarea Sfinților Isihaști,
apărând astfel practica ortodoxă a isihasmului şi lucrarea Rugăciunii lui Iisus.
• 1341-47 Război civil bizantin între Ioan al VI-lea Cantacuzinul (1347–54) şi Ioan al V-
lea Paleologul (1341–91).
• 1341-51 Trei sesiuni ale celui de Al V-lea Sinod din Constantinopol confirmă teologia
isihastă a Sfântului Grigorie Palama şi condamnă filozofia raţionalistă a lui Varlaam din
Calabria.
• 1344 Adormirea lui Amda Syon, Împăratul Etiopiei.
• 1349 Prinţul Ştefan Duşan al Serbiei îşi ia titlul de Ţar (Caesar).
• 1353 Adormirea Sfinţilor Serhie şi Gherman, Stareţi şi Făcători de Minuni de la Valaam.
• 1354 Prima stabilire a turcilor otomani în Europa, la Gallipoli.
• 1359 Adormirea Sfântului Grigorie Palama.
• 1360 Adormirea Sfântului Ioan Cucuzel, imnograful Marii Lavre de la Muntele Athos,
maistor (maestru de muzică), teoretician şi compozitor, care codifică a doua formă
importantă a cântării bizantine, cunoscută sub numele de calofonică, fiind foarte
melodioasă, prelungă, înfrumuseţată şi plină de măreție.
• 1365 Cruciaţii conduşi de Petru I al Ciprului ocupă Alexandria (Egipt).
• 1378 Adormirea Sfântului Alexie, Mitropolit de Kiev, Făcător de Minuni.
• 1379 Urmează Marea Schismă Apuseană: există simultan până la trei papi ai Romei.
• ca.1380 Reformatorul bisericii engleze, John Wyclif scrie că doar în Răsărit s-a păstrat
credinţa adevărată, "printre greci."
• 1382-95 Prima Biblie în limba engleză este tradusă de John Wyclif.
• 1383 Sfântul Ştefan din Perm, misionar printre zirieni, este hirotonit episcop; apariţia
Icoanei Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu din Tikhvin.
• 1389 Sârbii sunt înfrânţi de turcii otomani conduşi de Sultanul Murad I în bătălia de la
Kosovo Polje; adormirea Marelui Mucenic Lazăr, prinţ al Serbiei.
• 1391-98 Turcii otomani asediază Constantinopolul pentru prima dată, fără succes.
• 1410 Iconograful Andrei Rubliov pictează cea mai faimoasă icoană a sa, în care sunt
reprezentați cei trei îngeri care le-au apărut lui Avraam şi Sarrei, îngerii fiind consideraţi
întruchiparea Sfintei Treimi.
• 1414-18 Sinodul din Constanz al Bisericii Romano-Catolice: a reprezentat apogeul
mişcării care promova autoritatea sinoadelor ca fiind supperioară autorității papilor, dar
în cele din urmă supremația papală a fost reafirmată.
• 1417 Sfârşitul Marii Schisme Apusene prin Sinodul de la Constanz.
• 1422 [[w:Asediul Constantinopolului (1422)|Al II-lea asediu otoman nereuşit] al
Constantinopolului.
1423-24 Sinodul de la Siena din Biserica Romano-Catolică a fost momentul manifestării celei
mai pregnante a sinodalismului, accentuând capacitatea de a conduce a episcopilor adunaţi în
sinod, dar poziția sinodalistă exprimată cu această ocazie a fost ulterior catalogată de către papi
ca erezie.
• 1439 Adunare ecleziastică împreună cu Apusul are loc prin Sinodul de la Ferrara-
Florenţa, unde numai Sfântul Marcu al Efesului refuză să capituleze în faţa pretenţiilor
delegaţilor Romei.
• 1444 Printr-o analiză lingvistică, cărturarul italian Lorenzo Valla dovedește că Donaţia
lui Constantin era un fals.
• 1448 Biserica Ortodoxă Rusă îşi declară unilateral independenţa faţă de Constantinopol.
• 1452 Unirea Bisericilor Romano-Catolică şi Greacă Ortodoxă în Aghia Sophia urmând
condițiile Apusului, când împăratul Constantin al XI-lea Paleologul, sub presiunea
Romei, permite proclamarea unirii.
• 1453 Constantinopolul este cucerit de către turcii otomani, punând capăt Imperiului
Roman; Aghia Sophia este transformată în moschee; martirizarea lui Constantin al XI-lea
Paleologul, ultimul împărat bizantin, de către turcii otomani.
Perioada post-imperială (1453-1821)
• 1455 Gutenberg tipăreşte prima Biblie.
• 1461 Adormirea Sfântului Iona, Mitropolit de Moscova; comemorarea Apariţiei Stâlpului
cu Cămaşa Domnului sub el la Mtskheta în Georgia, la 1 octombrie.
• 1462 După ce mănăstirea bizantină a Sfântului Arhanghel Mihail este distrusă de turcii
otomani şi toţi monahii sunt măcelăriţi, este realizată Icoana Făcătoare de Minuni a
Sfântului Arhanghel Mihail din Mantamados; singurul supraviețuitor (care reușește să
scape printr-o minune a slăvitului Arhanghel) este cel care alcătuiește icoana, în relief, cu
argilă amestecată cu sângele fraţilor săi măcelăriţi.
• 1480 Instituirea Inchiziţiei spaniole; întâmpinarea Icoanei Prea Sfintei Fecioare din
Vladimir în memoria salvării Moscovei de invazia hanului Ahmed, din 23 iunie.
• 1492 Mişcări milenariste în Moscova datorate sfârşitului calendarului bisericii.
• 1497 Este martirizat Macarie, Mitropolit de Kiev, de către invadatorii tătari.
• 1503 Controversa dintre Posesioniști şi Anti-Posesioniști.
• 1517 Maxim Grecul este invitat în Rusia pentru traducerea cărţilor de cult greceşti şi
pentru corectarea celor ruseşti; Martin Luther afişează cele Nouăzeci şi cinci de teze pe
uşa catedralei din Wittenberg, declanşând Reforma Protestantă; Otomanii cuceresc
Ierusalimul, Antiohia şi Alexandria.
• 1522 Martin Luther traduce Noul Testament în germană iar principiul Sola Scriptura
devine principiul de bază al Reformei Protestante.
• 1526 Anti-Posesioniştii îl critică pe Ţarul Vasile al III-lea din cauza divorţului său şi sunt
trecuţi în ilegalitate.
• 1534 Regele Henric al VIII-lea se autoproclamă Conducătorul suprem al Bisericii din
Anglia.
• 1536 Jean Calvin publică Principiile Religiei Creştine.
• 1536-41 Desfinţarea Mănăstirilor în Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda, în timpul căreia peste
800 de locaşuri religioase sunt desfinţate, în timpul Reformei Engleze.
• 1540 Moartea Împăratului Lebna Dengel din Etiopia; fondarea ordinului iezuit.
• 1541 Forţa expediţionară portugheză ajunge în Etiopia.
• 1542 Etiopienii şi portughezii îl înfrâng pe Ahmad ibn Ibrahim Gran din Adal, oprind
ameninţarea adală asupra Etiopiei.
• 1545-63 Biserica Romano-Catolică ţine Sinodul de la Trento (tridentin) pentru a răspunde
Reformei Protestante.
• 1551 Sinodul celor O Sută de Capitole în Rusia.
• 1552 Adormirea Sfântului Vasile cel Binecuvântat, Nebun pentru Hristos.
• 1555 Începe misiunea Arhiepiscopului Gurian în Kazan (până în 1564).
• 1564 Iezuiţii ajung în Polonia.
• 1569 Martirizarea Sfântului Filip, Mitropolit de Moscova de către Ivan al IV-lea cel
Groaznic.
• 1575 Constantinopolul acordă autonomie Bisericii Sinaiului.
• 1581 Este tipărită Biblia Ostrozhsky de către Prinţul Kurbsky şi Ivan Fedorov.
• 1582 Instituirea Calendarului Gregorian de către Papa Grigore al XIII-lea.
• 1583 Este emis Sigillionul din 1583 împotriva Calendarului Papei Grigore al XIII-lea al
Romei de către un sinod adunat în Constantinopol.
• 1589 Este recunoscută autocefalia Bisericii Rusiei, iar Întâistătătorul primeşte titlul de
patriarh.
• 1596 Unirea de la Brest-Litovsk, prin care câteva milioane de creştini ortodocşi ucraineni
şi bieloruşi, care trăiau sub guvernare poloneză, părăsesc Ortodoxia şi recunosc
autoritatea Papei de la Roma, fără să-şi abandoneze liturghia bizantină şi obiceiurile,
luând fiinţă astfel biserica Unită.
• 1604 Adormirea Slăvitei Iuliana din Lazarevo.
• 1607 Moartea Sfântului Iov, primul patriarh al Moscovei.
• 1609-10 Este tipărită Biblia la două rânduri (D-R), prima Biblie completă Romano-
Catolică în limba engleză, tradusă după versiunea latină, Vulgata.
• 1611 Este tipărită Versiunea King James Autorizată a Bibliei (KJV-AV), care include şi
toate Cărţile deuterocanonice/apocrife (îndepărtate oficial de către Arhiepiscopul de
Canterbury în 1885).
• 1612 Adormirea lui Ermoghen, Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii; este realizată
Icoana Maicii Domnului din Kazan, comemorând eliberarea de sub polonezi în 22
octombrie.
• 1627 Papa Chiril Loukaris al Alexandriei îi prezintă Regelui Carol I al Angliei faimosul
Codex Alexandrinus spre "păstrare".
• 1633 Împăratul etiopian Fasilides îi exilează pe iezuiţi şi pe alţi misionari Romano-
Catolici din Etiopia.
• 1642 Sinodul de la Iaşi revizuieşte Mărturisirea de credință a lui Petru Movilă, pentru
îndepărtarea pasajelor de strictă inspirație catolică şi pentru confirmarea canonicităţii
unor cărţi deuterocanonice.
• 1646 La Uniunea de la Uzhorod, 63 de preoți ortodocși din Carpați, care țineau atunci
de Regatul Ungariei, se alătură Bisericii Catolice în termeni similari celor prevăzuți prin
Uniunea de la Brest din 1596.
• 1647 În Tunisia sunt construite biserici ortodoxe.
• 1649 Martirizarea Sfântului Atanasie, Stareţ din Brest, de către latini.
• 1652 Patriarhul Ioanichie al Alexandriei înfiinţează o şcoală şi un spital în Vechiul Cairo.
• 1652-1658 Patriarhul Nikon al Moscovei revizuieşte cărţile liturgice pentru a le aduce în
conformitate cu obiceiurile liturgice greceşti, ceea ce duce la excomunicarea dizidenţilor,
care vor fi cunoscuţi ca Rascolnicii sau Vechii credincioși.
• 1654 Este realizată icoana Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu a Frăţiei Kievene
• 1656 Mănăstirea Noul Ierusalim, cunoscută şi sub numele de Mănăstirea Voskresensky,
este fondată de Patriarhul Nikon la Istra, lângă Moscova, cu intenţia de a reprezenta
Ierusalimul Ceresc.
• 1672 Sinodul de la Ierusalim este convocat de Patriarhul Dositei Notara: este demontată
articol cu articol Mărturisirea de credință de inspirație calvină a lui Chiril Loukaris, și
este definită poziția doctrinară ortodoxă față de cele romano-catolică şi protestante şi
defineşte canonul biblic ortodox; hotărârile sinodului sunt ulterior semnate de toţi cei
cinci patriarhi (inclusiv Rusia); ediţia din 1911 a Encyclopædia Britannica numeşte
Sinodul din Ierusalim "cea mai importantă mărturisire de credinţă a Bisericii Ortodoxe
din ultimii 1000 de ani."
• 1675 Este realizată Icoana Născătoarei de Dumnezeu din Poceaev, care comemorează
apariţia Ei miraculoasă la Poceaev, când Maica Domnului a salvat mănăstirea de asaltul
tătarilor şi turcilor; este sărbătorită în 23 iulie.
• 1685 Ortodoxia ajunge în Beijing, China prin intermediul Bisericii Rusiei.
• 1688 Este realizată Icoana Maicii Domnului Bucuria celor Năpăstuiţi (24 octombrie).
• 1715 Mitropolitul Arsenie din Tebaida este trimis în Anglia de către Papa Samuel al
Alexandriei pentru a negocia cu episcopii anglicani Ne-jurători.
• 1721 Ţarul Petru I al Rusiei înlocuieşte instituția patriarhatului cu aceea a unui Sfânt
Sinod conducător.
• 1724 Schisma melkită, prin care mulţi credincioşi ai Bisericii din Antiohia devin Uniţi.
• 1731 Adormirea Sfântului Inochentie, primul episcop de Irkuţk.
• 1756 Este emis Sigillionul din 1756 împotriva Noului Calendar de către Patriarhul
Ecumenic de Constantinopol Chiril al V-lea.
• 1760 Este fondată în Rusia Mănăstirea Sfânta Treime-Sfântul Serafim (Diveevo).
• 1767 O comunitate de greci ortodocşi se stabileşte în New Smyrna, Florida; Imperiul
Otoman împarte Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim între comunitățile religioase
care pretindeau administrarea ei.
• 1768 Evreii sunt masacraţi în timpul răscoalelor din Polonia ocupată de ruşi.
• 1774 Rusia şi Imperiul Otoman semnează Tratatul de la Kuciuk-Kainargi, aducând pentru
prima dată Rusia în Mediterana ca protector recunoscut al creştinilor ortodocşi.
• 1779 Adormirea Sfântului Cosma Etolos.
• 1782 Prima ediţie a Filocaliei; autonomia Bisericii Sinaiului este confirmată de
Constantinopol.
• 1794 Mai mulți misionari, printre care se află şi Sfântul Gherman din Alaska, ajung în
Insula Kodiak, ducând ortodoxia în Alaska rusă; adormirea Sfântului Paisie Velicicovski
din Moldova şi Muntele Athos.
• 1796 Sfântu; Nicodim Aghioritul publică “Războiul Nevăzut” la Veneţia, revizuind cele
două lucrări “Lupta Spirituală” (ed. din 1599) şi “Drumul spre Rai” (1600), ale
preotului veneţian Lorenzo Scupoli, din care îndepărtează latinismele şi dă o expresie
deplină a doctrinei patristice a rugăciunii curate.
• 1800 Este tipărită şi publicată în Atena lucrarea Cârma Bisericii Ortodoxe (Pidalionul).
• 1803 Adormirea Sfintei Xenia din Petersburg, Nebună pentru Hristos.
• 1809-10 Rotonda şi exteriorul ediculei din Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim
sunt reconstruite în stil baroc otoman după un incendiu.
• 1811 Autocefalia Bisericii Georgiei este revocată de Imperiul rus după anexarea
Georgiei, înglobând-o în Biserica Rusiei.
• 1814 Sfinții Noii Mucenici Eftimie, Ignatie, şi Acachie (1816) din Muntele Athos.

Perioada modernă (1821-1917)


• 1821 Grecii îşi declară independenţa în Ziua Buneivestiri (25 martie), care în acel an era
totodată și ziua Sfintelor Paști (suprapunerea celor două sărbători e cunoscută sub
numele de Kyriopascha); în semn de răzbunare sunt executaţi Patriarhul Grigore al V-lea
al Constantinopolului, Arhiepiscopul Ciprian al Ciprului şi Arhiepiscopul Gherasim de
Creta.
• 1823 Este excavată în insula grecească Tinos Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii
Domnului Evangelistria, în urma unei viziuni a Sfintei Pelaghia, devenind ulterior cel
mai vestit obiect de pelerinaj din Grecia, aflată în Biserica Evangelistria (Tinos, Grecia).
• 1825 Rusia şi Marea Britanie fixează graniţa dintre Alaska şi Canada.
• 1829 Prin tratatul de la Adrianopol se sfârşeşte Războiul de Independenţă a Greciei,
culminând cu crearea statului grec modern.
• ca.1830 Plecând de la lucrările patristice greceşti şi de la critica poeţilor şi scriitorilor
ruşi, în Rusia începe mişcarea slavofilă care încearcă să întărească valorile creştine
ortodoxe şi tradiţiile culturale slave, denunţând "occidentalizarea" promovată de Petru cel
Mare şi Ecaterina cea Mare, favorizând mistica rusă împotriva raţionalismului occidental.
• 1831 Reîntoarcea a 3,000,000 de uniţi la Biserica Ortodoxă la Vilnius în 1831; este
sărbătorită în 24 mai.
• 1832 Biserica Ortodoxă a Serbiei este devine autocefală de facto.
• 1833 Biserica Ortodoxă a Greciei îşi declară autocefalia, devenind astfel independentă
faţă de Biserica din Constantinopol; adormirea Sfântului Serafim din Sarov.
• 1839 Ţarul Nicolae I abrogă Unirea de la Brest-Litovsk în toate regiunile aflate sub
administraţie rusă, cu excepţia eparhiei de Chelm (teritoriu polonez) care şi ea va fi
integrată în Biserica Ortodoxă Rusă în 1875.
• 1847 Reînfiinţarea Patriarhatului latin de Ierusalim de către Papa Pius al IX-lea.
• 1848 Scrisoarea Patriarhilor Răsăriteni este trimisă de întâistătătorii Bisericilor
Ortodoxe şi sinoadele celor patru patriarhate străvechi ale Bisericii Ortodoxe,
condamnând adaosul Filioque ca erezie, declară Biserica Romano- Catolică eretică,
schismatică şi în apostazie, repudiază ultramontanismul şi declară Sinodul Fotian din
879-880 ca fiind "Al Optulea Sinod Ecumenic."
• 1850 Biserica din Constantinopol recunoaşte autocefalia Bisericii Greciei.
• 1851 Septuaginta este tradusă de Sir Lancelot C. L. Brenton în limba engleză; Imperiul
Otoman recunoaşte Franţa ca autoritate creştină supremă în Ţara Sfântă şi îi dă în posesie
cheile Bisericii Naşterii Domnului.
• 1852 Imperiul Otoman stabilește împărțirea definitivă a Bisericii Sfântului Mormânt.
• 1853-56 Războiul Crimeei opune Rusia Imperiului Otoman, Marii Britanii şi Franţei, de
la începutul căreia Biserica va fi recunoscută ca "autoritatea suzerană" în Ţara Sfântă.
• 1854 Biserica Romano-Catolică instituie dogma cu privire la Imaculata Concepţie a
Fecioarei Maria.
• 1864 Este înfiinţată prima parohie pe pământul Americii de Nord în New Orleans,
Louisiana, de către greci.
• 1865 Biserica României îşi declară independenţa faţă de Biserica Constantinopolului.
• 1867 Alaska este vândută către Statele Unite; adormirea Sfântului Ignatie Briancianinov,
episcop rus de Caucaz şi Marea Neagră şi scriitor de lucrări de ascetică.
• 1869 Este sărbătorit prima minune a Icoanei Maicii Domnului din Cernigov-Ghetsimani.
• 1870 Biserica Romano-Catolică instituie ca dogmă teoria infailibilității papale de către
Primul Sinod de la Vatican.
• 1871 Nicolae Kasatkin înfiinţează misiunea ortodoxă din Japonia.
• 1872 Sinodul din Ierusalim declară filetismul erezie; Biserica din Bulgaria îşi câştigă
autocefalia de facto printr-un decret al sultanului.
• 1875 Dieceza uniată din Chelm, în Polonia este încorporată în Biserica Ortodoxă Rusă
sub Alexandru al II-lea, toţi credincioşii greco-catolici locali sunt convertiţi la ortodoxie;
Vaticanul nu a încetat niciodată să revendice jurisdicţia asupra acestei eparhii până când
oraşul a fost înapoiat Poloniei renăscute în 1918.
• 1879 Biserica Constantinopolului recunoaşte autocefalia Bisericii din Serbia; adormirea
Sfântului Inochentie din Alaska.
• 1881 Val de pogromuri antievreieşti în Rusia care provoacă migrarea în masă a evreilor
(2.5 milioane de evrei se stabilesc în Statele Unite, câteva mii se duc în Palestina).
• 1885 Constantinopolul recunoaşte autocefalia Bisericii române; Arhiepiscopul de
Canterbury îndepărtează oficial toate Cărţile deuterocanonice/apocrife din Biblia "King
James".
• ca.1890 Lucrarea Războiul Nevăzut este din nou revizuită de Sfântul Teofan Zăvorâtul,
care îndepărtează latinismele inutile şi o adaptează pentru a exprima pe deplin doctrina
patristică a rugăciunii curate.
• 1898 Este demis ultimul patriarh grec al Antiohiei.
• 1899 Reînscăunarea arabilor în scaunul patriarhal al Antiohiei.
• 1900 Martirizarea creştinilor ortodocşi în timpul rebeliunii boxerilor chinezi.
• 1901 Revoltele "Evangelakia" din Atena, Grecia din noiembrie în urma traducerii Noului
Testament în greaca demotică (populară), în urma cărora demisionează atât guvernul cât
şi Mitropolitul de Atena.
• 1903 Descoperirea moaştelor Sfântului Serafim din Sarov.
• 1904 Patriarhia Ecumenică publică Textul "Patriarhal"al Noului Testament Grec, pe baza
a aproximativ douăzeci de manuscrise bizantine.
• 1905 Adormirea lui Apostolos Makrakis; Ţarul Nicolae al II-lea Romanov decretează
libertatea religiei în urma căruia aproape 250,000 de ruteni se reîntorc la uniatism;
scaunul episcopiei ruse din America se mută de la San Francisco la New York, deoarece
imigraţia din Europa de est şi primirea foştilor uniţi înclină balanţa populaţiei ortodoxe
din America de Nord către partea estică; legea franceză din 1905 cu privire la separarea
dintre stat şi biserici consfințește secularismul ca politică de stat în Franţa.
• 1907 Arhimandritul Eusebie Matthopoulos fondează Frăţia Zoe. Bula papală Ea Semper
subordonează în mod direct clerul greco-catolic din Statele Unite autorității episcopilor
romano-catolici de acolo.
• 1908 Părintele Nikodemos Sarikas este trimis în Johannesburg, Transvaal de către
Patriarhia Ecumenică, fiind primul preot ortodox de acolo, apoi pleacă după scurt timp în
Africa estică germană (mai târziu Tanzania) din cauza opoziţiei grecilor din Johannesburg
la misiunea printre africani.
• 1908 Adormirea Sfântului Ioan din Kronstadt.
• 1910 Conferința Misionară de la Edinburgh este începutul formal al Mișcării ecumenice
creștine protestante, precursoarea Consiliul Mondial al Bisericilor.
• 1912 Adormirea Sfântului Nicolae al Japoniei.
• 1915-18 Genocidul armenilor din Turcia.

Perioada comunismului (1917-1991)


• 1917 Armatele britanice capturează Ierusalimul de la Imperiul Otoman; autocefalia
Bisericii Georgiei este restaurată de facto din cauza haosului politic din Rusia; Revoluţia
bolşevică aruncă Biserica Rusiei în haos, iar misiunea ortodoxă rusă din America este
aproape paralizată.
• 1917-40 Începe persecutarea creştinilor în Uniunea Sovietică prin arestarea a 130,000 de
preoţi ortodocşi, din care 95,000 sunt condamnaţi la moarte şi executaţi.
• 1918 Nicolae Romanov, Ţarul Rusiei este asasinat împreună cu soţia sa, împărăteasa
Alexandra şi copiii lor; Sfințitul Mucenic Vladimir, Mitropolit de Kiev, este primul
episcop torturat şi măcelărit de comunişti în timpul revoluţiei ruse.
• 1919-1922 Războiul Greco-Turc; un milion de refugiaţi pleacă în Grecia adăugându-se
altor jumătate de milion sosiţi anterior; Genocidul grecilor pontici duce la dispariția
populaţiei creştină din Trebizonda (Trapezunt).
• 1920 Adormirea Sfântului Nectarie din Eghina.
• 1921 Patriarhia Ecumenică renunţă la orice pretenţii de jurisdicţie în orice parte a Africii
iar titulatura Patriarhului de Alexandria va fi, începând de atunci, cea de Papă şi Patriarh
al Alexandriei şi Întregii Africi; este înfiinţată Arhiepiscopia Greacă din America.
• 1922 Biserica Albaniei îşi declară autocefalia faţă de Patriarhia Ecumenică; se formează
Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei; începe Mandatul britanic din Palestina;
Vladimir Ilici Lenin proclamă înfiinţarea Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice
(URSS); Mănăstirea Soloveţ este transformată, prin decret al lui Lenin, în "Tabăra cu
Destinaţie Specială Solovki", una dn primele tabere de muncă forţată a Gulagului unde
opt mitropoliţi, douăzeci de arhiepiscopi şi patruzeci şi şapte de episcopi ai Bisericii
Ortodoxe au murit, împreună cu zeci de mii de laici.
• 1923 Biserica Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei obţine autonomia faţă de Patriarhia
Ecumenică.
• 1924 Patriarhia Ecumenică recunoaşte autocefalia Bisericii Poloniei; Episcopul Daniel
William Alexander convoacă o adunare în Kimberley, Africa de Sud, care decide să se
separe de Biserica Africană (o denominaţiune protestantă) şi să se afilieze "Bisericii
Africane Ortodoxe" din New York aflată sub păstorirea lui George McGuire.
• 1925 Biserica Ortodoxă Română devine patriarhie; primii africani din Africa sub-
Sahariană sunt botezaţi de Părintele Nikodemos Sarikas; Adormirea Patriarhului Tihon al
Rusiei.
• 1927 Daniel William Alexander merge din Africa de Sud în America pentru a fi hirotonit
episcop al Bisericii Ortodoxe Africane; se înfiinţează Arhiepiscopia ortodoxă de
Johannesburg.
• 1928 Este fondată Asociaţia Sfântul Alban şi Sfântul Serghie pentru rugăciune şi acţiuni
în vederea unităţii creştinilor.
• 1931 Exarhatul Patriarhal pentru Parohiile Ortodoxe de Tradiţie Rusă din Europa Vestică
este primit în Patriarhia Ecumenică, fiind sub conducerea lui Evloghie (Georgievsky) din
Paris; URSS interzice importul sau vânzarea de Biblii; Înţelegerea de la Bonn stabileşte
comuniunea deplină între Biserica Angliei şi Bisericile Vechi Catolice semnatare ale
Uniunii de la Utrecht (din 1889 Federaţia Bisericilor Vechi Catolice).
• 1932 Daniel William Alexander călătoreşte în Uganda pentru a-l întâlni pe Reuben
Spartas, înfiinţând şi acolo Biserica Ortodoxă Africană.
• 1933 Biserica Ortodoxă a Greciei interzice francmasoneria.
• 1934 Daniel William Alexander călătorește în Kenya, înfiinţând şi acolo Biserica
Ortodoxă Africană păstorită apoi de Arthur Gathuna; clericii care se opun regimului
nazist din Germania suportă raidurile poliţiei secrete.
• 1935 Este publicată la Gottingen, Germania ediţia critică a Septuagintei publicată de
Alfred Rahlfs la Septuaginta-Unternehmens (Institut).
• 1935-40 Forţele italiene ocupă Etiopia şi încep persecutarea Bisericii Etiopiene.
• 1936-37 Numeroşi clerici ortodocşi ruşi mor în timpul Marii Epurări persecuții din
timpul lui Stalin.
• 1937 Patriarhia Ecumenică recunoaşte autocefalia Bisericii din Albania.
• 1938 Sunt fondate Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Vladimir (Crestwood, New York)
şi Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Tihon (South Canaan, Pennsylvania); adormirea
Sfântului Siluan Atonitul.
• 1939 Galiția este divizată, odată cu împărţirea Poloniei între Imperiul German şi Uniunea
Sovietică, aproximativ de-a lungul liniei Curzon, astfel încât Galiția Vestică intră în
componenţa Imperiului German iar Galiția estică în componenţa Ucrainei Sovietice.
• 1941-45 Ustașii croați ucid 500,000 de sârbi ortodocşi exilează alţi 250,000 şi forţează
alţi 250,000 să se convertească la catolicism.
• 1943 Biserica Ortodoxă Rusă recunoaşte autocefalia Bisericii Georgiei; prima constituire
a Biserii Ortodoxe Africane în estul Africii semnată de Reuben Spartas şi Arthur
Gathuna; Stalin se întâlneşte cu ierarhi ai Biserii Ortodoxe Ruse pentru înfiinţarea unei
"uniuni patriotice" şi acordă Bisericii unele conceii, inclusiv ţinerea unui sinod şi alegerea
lui Serghie I ca Patriarh al Moscovei.
• 1945 Este recunoscută autocefalia Bisericii Bulgariei; este descoperită o bibliotecă de
texte creştine primare la Nag Hammadi în Egipt; Uniunea Sovietică anexează
Cehoslovacia; Biserica Ortodoxă Rusă pretinde jurisdicţia asupra Bisericii din
Cehoslovacia.
• 1946 Reuben Spartas din Biserica Ortodoxă Africană vizitează Alexandria; Sfântul Sinod
al Bisericii din Alexandria recunoaşte oficial şi acceptă existenţa Bisericii Ortodoxe
Greceşti Africane în Kenya şi Uganda; statul sovietic stabilește organizarea la Lvov, în
Ucraina a unui sinod al Bisericii Ortodoxe care să dizolve oficial Uniunea de la Brest-
Litovsk şi să integreze Biserica Greco-Catolică Ucraineană (UGCC) în Biserica Ortodoxă
Rusă, iar autorităţile sovietice arestează şi deportează în Siberia pe cei care rezistă.
• 1947 Sunt descoperite Manuscrisele de la Marea Moartă lângă Qumran, în Egipt; moartea
Sfântului Alexei Kabaliuk, care a jucat un rol major în renaşterea Ortodoxiei în
Transcarpatia la începutul secolului XX.
• 1948 Înfiinţarea statului Israel şi sfârşitul mandatului Britanic în Palestina; Biserica
Ortodoxă a Rusiei reacordă autocefalia Bisericii Poloniei (după ce o revocase, ca o
consecinţă a celui de Al doilea Război Mondial)
• 1948 Se ţine Sinodul de la Moscova cu ocazia aniversării a 500 de ani de autocefalie a
Bisericii Rusiei faţă de Patriarhia Ecumenică; reprezentanţii Bisericilor ortodoxe locale
resping orice participare la Consiliul Mondial al Bisericilor, recent înfiinţat.
• 1949 Autorităţile sovietice revocă Uniunea de la Uzhhorod din 1646, înfiinţând Eparhia
Ortodoxă de Mukachiv-Uzhhorod, sub autoritatea Patriarhiei Moscovei.
• 1950 Papa Pius al XII-lea proclamă ca dogmă a Bisericii Romano-Catolice Imaculata
Concepţie a Sfintei Fecioare Maria ca dogmă.
• 1951 Biserica Ortodoxă Rusă acordă autocefalia Bisericii Ortodoxe a Cehiei şi Slovaciei;
se aniversează 1500 de ani de existență a Patriarhiei Ierusalimului.
• 1952 Mănăstirea Nouă din Panaghia Soumela este construită în satul Kastania, în
Macedonia, Grecia, adăposteşte icoana făcătoare de minuni din Panagia Soumela, şi
devine astfel un centru de pelerinaj.
• 1957 Biserica Ortodoxă Rusă acordă autonomia Bisericii Ortodoxe a Chinei.
• 1958 Înfiinţarea Vicariatului de rit Apusean ca parte a Arhiepiscopiei Antiohiene a
Americii de Nord ca urmare a primirii multor parohii de Ritul ortodox occidental la
ortodoxie.
• 1959 Anastasios Yannoulatos înfiinţează agenţie de misiune interortodoxă Porefthentes
pentru a renaşte activitatea misionară a bisericii; Este acordată autocefalia Bisericii
Etiopiei prin încoronarea lui Abune Baslios ca primul Patriarh al Etiopiei de către coptul
Papa Chiril al VI-lea al Alexandriei.
• 1962-1965 Se ţine la Roma Conciliul Vatican II, care iniţiază reforme teologice şi
liturgice majore în Biserica Romano Catolică, inclusiv restricţii în oficierea Messei
Tridentine în limba latină şi introducerea Novus Ordo.
• 1961Adormirea Sfântului Luca al Crimeei; sfinţirea primei biserici ortodoxe în Uganda;
prima conferinţă Pan-Ortodoxă în insula Rhodos.
• 1963 A 1900-aniversare a martiriului Sfântului Apostol Marcu; a doua conferinţă Pan-
Ortodoxă în Rhodos; A 1000-a aniversare a fondării Muntelui Athos.
• 1964 Întâlnirea dintre Papa Paul al VI-lea al Romei şi Patriarhul Ecumenic Atenagora, la
Ierusalim; a treia conferinţă Pan-Ortodoxă în Rhodos; instituirea sărbătorii Soborului
Sfinților din Rostov, prin rezoluţia Patriarhului Alexei I şi a Sfântului Sinod al Bisericii
Rusiei.
• 1965 Papa Paul al VI-lea al Romei şi Patriarhul Ecumenic Atenagora ridică reciproc
anatemele din 1054.
• 1967 Biserica din Macedonia îşi declară autocefalia, separându-se astfel de Biserica
Ortodoxă Sârbă (încă nerecunoscută).
• 1968 Vizita reprezentanţilor Vaticanului la Patriarhia Alexandriei; a patra conferinţă Pan-
Ortodoxă are loc la Chambesy, în Elveţia.
• 1968-71 Apariţiile Fecioarei Maria, de mai multe ori, timp de trei ani, deasupra Bisericii
Ortodoxe Copte a Sfintei Maria din Zeitun, Cairo, recunoscute ca autentice de către
Biserica Coptă Ortodoxă a Alexandriei şi de către alte biserici.
• 1970 Biserica Ortodoxă din America se împacă cu Biserica Rusiei, iar aceasta îi acordă
autocefalia; controlul Bisericii Japoniei este redat Moscovei, care îi acordă autonomia;
canonizarea Sfăntului Gherman din Alaska, în cadrul a două ceremonii diferite, de către
ROCOR şi OCA; Arhiepiscopul Macarie al Ciprului botează 10,000 de aspiranţi în
Biserica Ortodoxă din Kenya.
• 1971 Autorităţile turce închid Seminarul din Halki, şcoala patriarhală de teologie
ortodoxă greacă din Insula Heybeliada, lângă Istanbul.
• 1974 A 1600-a aniversare a adormirii Sfântului Atanasie cel Mare.
• 1975 Divizarea Bisericii antiohiene din America de Nord este evitată prin unirea celor
două arhiepiscopii antiohiene într-una singură, realizată de Mitropolitul Filip de New
York şi de Arhiepiscopul Mihail de Toledo.
• 1976 Prima conferinţă presinodală Pan-Ortodoxă se ţine la Centrul Ortodox al Patriarhiei
Ecumenice din Chambesy, Elveţia.
• 1977 Este publicatăBiblia Hebraica Stuttgartensia.
• 1979 Papa Ioan Paul al II-lea vizitează Patriarhia Ecumenică; Arhimandritul Filomenos,
custodele mănăstirii greceşti a Fântânii lui Iacob din Samaria (Nablus, West Bank), este
torturat şi executat în ziua de 29 noiembrie de către fanatici israelieni care profanează
biserica.
• 1979 Este înfiinţată Comisia Comună a Bisericilor Ortodoxă şi Romano-Catolică pentru
dialog teologic de către Papa Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul Ecumenic Dimitrie I.
• 1980 Prima întâlnire în Patmos şi Rhodos a Comisiei Comune a Bisericilor Ortodoxă şi
Romano-Catolică pentru dialog teologic.
• 1981 Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întâlneşte pentru prima dată în Espoo,
Finlanda.
• 1982 A doua întâlnire a Comisiei Comune a Bisericilor Ortodoxă şi Romano-Catolică, în
urma căreia este publicat la Munchen primul document oficial, Taina Bisericii şi a Sfintei
Împărtăşanii în lumina Tainei Sfintei Treimi; a doua conferinţă presinodală Pan-Ortodoxă
are loc în Chambesy, Elveția.
• 1984 A treia întâlnire a Comisiei Comună a Bisericilor Ortodoxă şi Romano-Catolică se
ţine în Chania, Creta.
• 1985 Este fondat Centrul de Misiune Creştin Ortodoxă (SUA) (OCMC), în cadrul
Centrului Misionar Arhiepiscopal Grec din Statele Unite; se reuneşte pentru a treia oară
în Allentown, SUA şi emite declaraţiaRevelaţia Divină.
• 1986 A treia conferinţă presinodală Pan-Ortodoxă se ţine la Chambesy, Elveţia.
• 1987 A patra întâlnire a Comisiei Comune a Bisericilor Ortodoxă şi Romano-Catolică în
urma căreia este publicat în Bari, Italia documentul oficial, Credinţă, Taine şi Unitatea
Bisericii; Vizita Patriarhului Ecumenic Dimitrie la Vatican.
• 1987 Un grup format din 12 parohii ale Bisericii Ortodoxe Evanghelice, iniţial înfiinţată
de liderii mişcării Cruciada Studenţilor pentru Hristos, Peter Gillquist şi Jon Braun, sunt
primiţii în Arhiepiscopia Antiohiană, devenind astfel Misiunea Ortodoxă Evanghelică
Antiohiană (AEOM); Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întâlneşte a patra oară în
Creta şi emite declaraţia Scriptură şi Tradiţie.
• 1988 Aniversarea mileniului de ortodoxie în Rusia; a cincea întâlnire a Comisiei Comune
a Bisericilor Ortodoxă şi Romano-Catolică, la Valamo, Finlanda, publică documentul
comun Taina Ordinii în structura tainică a Bisericii.
• 1989 Patriarhia Ecumenică recunoaşte autocefalia Bisericii din Georgia; Părintele Efraim
începe să fondeze în America mănăstiri în stilul athonit; Comisia Comună Luterană-
Ortodoxă se întâlneşte a cincea oară în Bad Segeberg , emite declaraţia "Canonul şi
Inspirarea Sfintei Scripturi "; canonizarea Sfântului lui Tihon al Moscovei în Rusia; este
legalizată Biserica Greco-Catolică Ucraineană (UGCC) și încep conflictele asupra
proprietăților între greco-catolici și ortodocși.
• 1990 A şasea întâlnire a Comisiei Comune a Bisericilor Ortodoxă şi Romano-Catolică are
loc la Freising, Germania; se ţine prima slujbă religioasă ortodoxă în octombrie în
Catedrala Sfântului Vasile după şaptezeci de ani.
Perioada post-comunistă (1991-prezent)
• 1991 Colapsul Uniunii Sovietice, sfârşitul Războiului Rece; reprezentanţi ai Bisericilor
Ortodoxe Răsăritene şi Orientale se întâlnesc la Chambesy, Elveţia pentru a discuta
relaţia lor cu Consiliul Mondial al Bisericilor; Biserica Catolică de Rit Bizantin Ruteană
din Transcarpatia este restaurată ca entitate separată de Biserica Greco-Catolică
Ucraineană (UGCC) cu sediul în Galiția, fiind formată din aproape 23 % din parohiile
din Transcarpatia (ortodocşii de aici formează cca. 60% din numărul lor total).
• 1992 Începe războiul civil din fosta Yugoslavie; soborul întâistătătorilor bisericilor din
Constantinopol; Patriarhul Diodor I al Ierusalimului prezintă lista mărturisirilor de
credință ortodoxe ale Patriarhiei Ierusalimului, care este inclusă în procesele verbale ale
adunării liderilor ortodocşi din Fanar din Duminica Ortodoxiei.
• 1993 A şaptea întâlnire a Comisiei Comune a Bisericilor Ortodoxă şi Romano-Catolică,
în Balamand, Liban, emite documentul intitulat Uniatismul: metoda unirii din trecut şi
viitorul. În căutarea comuniunii depline; Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se
întâlneşte a şaptea oară în Sandbjerg şi emite declaraţia "Sinoadele Ecumenice".
• 1993 Biserica Ortodoxă a Ciprului condamnă francmasoneria ca religie incompatibilă cu
creştinismul; este publicat Studiul Biblic Ortodox: Noul Testament şi Psalmii; Biserica
Tewahedo din Eritreea devine autocefală; Noii mucenici Ieromonahul Vasile (Rosliakov),
Călugărul Ferapont (Puşkarev), şi Călugărul Trofim (Tatarinov) din pustia Optinei sunt
martirizaţi în cadrul unui ritual satanist.
• 1994 Se ţine Adunarea din Ligonier în Pennsylvania Vestică în Satul Antiohian la care
participă majoritatea ierarhilor ortodocşi din America de Nord şi care votează renunţarea
la numirea creştinilor ortodocşi din America cu apelativul "diaspora."
• 1995 Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I vizitează Vaticanul; Comisia Comună Luterană-
Ortodoxă se întâlneşte a opta oară în Limassol, Cipru şi emite declaraţia "Înţelegerea
mântuirii în lumina Sinoadelor Ecumenice"; Papa Ioan Paul al II-lea emite enciclica
Orientale Lumen, care încurajează reunirea Răsăritului cu Apusul.
• 1996 Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă a Americii de Nord şi de Sud este reorganizată de
Patriarhia Ecumenică, care împarte administrarea celor două continente în patru părţi,
cele patru noi jurisdicţii fiind Arhiepiscopia Americii, Mitropolia de Toronto (Canada),
Mitropolia Mexicului (America Centrală) şi Mitropolia de Buenos Aires (America de
Sud).
• 1997 Vizita în SUA a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu; înfiinţarea eparhiilor de
Bukoba, Madagascar, Ghana şi Nigeria; Legea privind libertatea conştiinţei şi a
asociaţiilor religioase din Rusia conferă creştinismului ortodox statutul de religie
naţională predominantă.
• 1998 Patriarhia Ecumenică, nerecunoscând Rusiei dreptul de a emite un tomos de
autocefalie în 1951, emite propriul tomos pentru Biserica Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei;
în mai se ţine Întrunirea de la Tesalonic la care participă delegaţi ai diferitor Biserici
Ortodoxe, pentru a discuta participarea ortodoxă la mişcarea ecumenică ( în special la
Consiliul Mondial al Bisericilor); descoperirea moaştelor Sfântului Ambrozie din Optina;
Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întrunește pentru a noua oară în Sigtuna şi emite
declaraţia "Mântuirea: milă, justificare şi conlucrare ".
• 1999 Numeroase construcţii ortodoxe sârbeşti din Kosovo şi Metohia sunt profanate și
distruse, în timpul prezenţei trupelor NATO; Federaţia Luterană Mondială şi Biserica
Romano-Catolică semnează Declaraţia Comună despre Doctrina Justificării.
• 2000 Comisia Comună Teologică Ortodoxă-Romano-Catolică se întâlneşte a noua oară în
Baltimore unde discută texte despre Implicaţiile ecleziastice şi canonice ale uniatismului,
dar este suspendată; Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întâlneşte a zecea oară la
Damasc şi emite declaraţia "Lumea şi Tainele în viaţa Bisericii"; Biserica Ortodoxă Rusă
anunţă canonizarea Ţarului Nicolae al II-lea şi a membrilor familiei sale executaţi în
1918; în ciuda unei opoziţii foarte puternice din partea Bisericii Greciei şi a majorităţii
publicului, guvernul Greciei dispune îndepărtarea afilierii religioase de pe cărţile de
identitate.
• 2001 Papa Ioan Paul al II-lea cere iertare Bisericii Ortodoxe pentru răul provocat prin
cruciada a IV-a; ortodocşii greci şi ortodocşii copţi ai Patriarhiilor din Alexandria cad de
acord să îşi recunoască reciproc Tainele Botezului și Căsătoriei.
• 2002 Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi Papa Ioan Paul al II-lea semnează amândoi
Declaraţia de la Veneţia asupra Eticii Mediului Înconjurător; Comisia Comună
Luterană-Ortodoxă se întîlneşte a 11-a oară în Oslo şi emite declaraţia "Tainele ca
mijloace de mântuire".
• 2003 Arhiepiscopia Creştină Ortodoxă Antiohiană a Americii de Nord primeşte dreptul
de "auto-guvernare" (similar dar nu identic cu autonomia) de la Biserica Ortodoxă a
Antiohiei.
• 2004 Papa Ioan Paul al II-lea decide restituirea moaştelor Sfinţilor Ioan Gură de Aur şi
Grigorie Teologul către Biserica Ortodoxă a Constantinopolului; Patriarhul Ecumenic
sfinţeşte o biserică în Havana, Cuba; sfinţirea primei biserici ortodoxe în Antarctica de
către Biserica Ortodoxă Rusă; Icoana Maicii Domnului din Tikhvin, Făcătoare de Minuni
este restituită Mănăstirii Adormirii Maicii Domnului din Tikhvin, după ce stătuse timp de
şaizeci de ani în Statele Unite; Sfântul Sinod al Bisericii Constantinopolului îi
canonizează pe Părintele Alexie Medvedkov (1867-1934), Părintele Dimitri Klepinin
(1904-1944), pe Maica Maria Skobtsova (1891-1945), George (Yuri) Skobtsov (1921-
1944) şi Elie Fondaminski (1880-1942), personalităţi ale istoriei spirituale a emigraţiei
ruse din Franţa; Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întâlneşte a 12-a oară la Durău
(România) şi emite declaraţia "Botezul și Mirungerea ca Taine ale intrării în Biserică".
• 2005 Controversă majoră în Ucraina: Biserica Greco-Catolică Unită (UGCC), cu baza în
Ucraina de Vest, îşi mută centrul administrativ de la Lvov la Kiev pe 21 august. Se
construieşte o catedrală greco-catolică de mari dimensiuni (sponsorizată de soția
Președintelui Ucrainei de atunci, Kateryna Iuscenko-Chumacenko), în parte datorită
planurilor UGCC de înfiinţare a unei patriarhii ucrainene. Toate aceste demersuri sunt
criticate nu numai de către Biserica Ortodoxă a Ucrainei, ci de întreaga comunitate
ortodoxă răsăriteană.
• 2006 Publicarea primei cărţi de rugăciuni ortodoxe în rusă şi în chineză; Papa Benedict al
XVI-lea renunţă la titlul de Patriarh al Occidentului; se înfiinţează o parohie ortodoxă
rusă în Pyongyang, Coreea de Nord; Comisia Comună Teologică Ortodoxă-Romano-
Catolică se întâlneşte a noua oară la Belgrad, în Serbia; Papa Benedict al XVI-lea
vizitează Patriarhia Ecumenică, ceea ce provoacă criticile călugărilor din Muntele Athos;
Arhiepiscopul Hristodulos al Atenei vizitează Vaticanul; Comisia Comună Luterană-
Ortodoxă se întâlneşte a 13-a oară la Bratislava (Slovacia) şi emite declaraţia "Sfânta
Împărtăşanie în viaţa Bisericii ".
• 2007 Reluarea deplinei comuniuni între Patriarhia Moscovei şi ROCOR; a 1600-a
celebrare a adormirii Sfântului Ioan Gură de Aur; Vaticanul abrogă oficial doctrina
Limbului (ca loc intermediar între rai și iad în care s-ar afla pruncii adormiți nebotezați);
numărul credincioşilor ortodocşi din Italia ajunge la aproape un milion ca rezultat al
migraţiei intense din România şi Ucraina; un sinod format din 50 de episcopi ai Bisericii
Ortodoxe Ucrainiene-Patriarhia Moscovei (UOC-MP) declară în decembria la Kiev că
UOC-MP este “o parte istorică şi autonomă a Bisericii Ortodoxe a Rusiei.”
• 2007 a zecea întâlnire a Comisiei Comune Ortodoxă-Romano-Catolică se ţine în
Ravenna, Italia, condusă de co-preşedinţii Cardinalul Walter Kasper şi Mitropolitul
Ioannis Zizioulas de Pergam, care cade de acord asupra unui document format din 46 de
articole care furnizează un ghid de parcurs ecleziastic al discuţiilor de unire; comisia cade
de acord că Roma ocupă "primul loc" în ordinea canonică a scaunelor episcopale ale
Bisericii Primare, dar nu se ajunge la un acord asupra interpretării dovezilor istorice din
acele timpuri privind prerogativele episcopului de Roma ca "protos"; delegaţia Patriarhiei
Moscovei se retrage de la lucrări din cauza prezenţei delegaţilor Bisericii Estoniei, în
ciuda unui compromis oferit de Patriarhia Ecumenică. Adormirea Patriarhului României
Teoctist și alegerea Mitropolitului Moldovei, Daniel pe scaunul patriarhal.
• 2008 Adormirea Arhiepiscopului Hristodoulos al Greciei și alegerea noului întâistătător
al Bisericii Greciei, Prea-Fericitul Ieronim, Mitropolit de Teba și Livadia.
Note
• Unele dintre aceste date sunt în mod necesar un pic ambigue, deoarece informaţiile din
anumite perioade sunt dificil de pus laolaltă cu acurateţe.
• Împărţirea istoriei Bisericii în epoci separate aşa cum este făcută aici este puţin arbitrară,
dar am încercat să grupăm evenimentele pe baza curenteleor majore ale istoriei.
• Această cronologie este, în mod necesar, părtinitoare față de istoria Bisericii Ortodoxe,
cu toate că un anumit număr de evenimente neortodoxe sunt menţionate datorită
importanţei lor în istorie pentru Ortodoxie