Sunteți pe pagina 1din 8

RECOMANDARI PRIVIND ORGANIZAREA RESURSELOR

Pregatirea teoretica de inalta calitate a asistentei medicale generaliste trebuie dublata de o minutioasa si persistenta activitate practica in cadrul salilor de demonstratie si la nivelul spitalelor care servesc ca baza de invatamant. Tinand cont ca, misiunea asistentei medicale generaliste, in societate, este de a ajuta indivizii, familiile si grupurile sa-si determine si sa-si realizeze potentialul fizic, mental si social, in contextul plin de provocari ale mediului in care traiesc si muncesc, sa planifice si sa acorde ingrijiri in timpul bolii si in timpul convalescentei, este obigatorie utilizarea de metode si mijloace de invatamant modern, conditie a eficientei si calitatii acesteia. Calitatea resurselor materiale in procesul de invatamant se asigura prin utilizarea de: filme didactice, diapozitive, diafilme, folii pentru retroproiector, planse, atlase, albume, casete video, cu rol informational pentru invatare. Mijloacele de invatare pentru investigatie, exersare si formare de deprinderi cu mesaj actional, utilizate, sunt: teste de laborator, manechin, aparate de masura si control, tensiometre, oscilometru, materiale si instrumente medico-chirurgicale, electrocardiograf, cistoscop, bronhoscop, audiometru, truse continand instrumentare si materiale necesare demonstrarii diferitelor tehnici necesare in procesul de ingrijire (administrarea medicamentelor, perfuzii, pansamente, transfuzii, sondaje, spalalturi, clisme, punctii, drenaj etc.) Pregatirea practica se continua si se perfectioneaza in unitatile sanitare de profil unde exista posibilitatea ca elevii sa aplice cunostintele teoretice, sa-si dezvolte si sasi aprofundeze priceperice si deprinderile conform modulelor parcurse in scoala.

47

EVALUAREA PROGRAMULUI EDUCATIONAL


EXEMPLE

STRATEGIA DE EVALUARE Evaluarea competentelor de ingrijire a omului sanatos si bolnav, reprezinta standardul de cunostinte, indemanari si atitudini dobandite de elev in scoala si clinica in conformitate cu criteriile de performanta. Strategia de evaluare este continua, sustinuta de faptul ca invatarea este un proces activ care trebuie sa stimuleze cursantii sa-si asume o responsabilitate sporita. Aceasta strategia are ca scop dezvoltarea personala, profesionala, intelectuala si incurajeaza formarea deprinderilor de analiza, sinteza si gandire critica. In strategia de evaluare a procesului educational sunt incluse doua aspecte: pregatire teoretica si practica. EVALUAREA PREGATIRII TEORETICE. Pe parcursul procesului de invatamant sunt utilizate trei tipuri de evaluare: initiala, periodica si sumativa. Primul tip de evaluare este folosit pentru a constata daca elevii stapanesc anumite cunostinte si deprinderi necesare continuarii instruirii la un nivel superior. Aceasta il edifica pe profesor daca elevii stapanesc sau nu anumite cunostinte si deprinderi necesare acumularii de noi informatii. Evaluarea periodica sau formativa o aplicam pe parcursul instruirii tinanduse seama de numarul de ore repartizate obiectelor de invatamant pentru a constata rezultatele partiale fata de cele proectate pentru final prin obiectivele pedagogice stabilite. Evaluarea formativa se aplica sub diferite forme: test grila, referat, chestionare. Pentru verificarea si aprecierea rezultatelor se utilizeaza mai multe tehnici de evaluare in vederea diminuarii erorilor in apreciere. Pentru disciplinele cu numar crescut de ore se utilizeaza evaluarea sumativa sau finala la sfarsitul fiecarui semestru. Aceasta evaluare ne furnizeaza informatii despre nivelul de pregatire raportat la cerintele procesului instructiv-educativ la sfarsitul unei etape de instruire. Evaluarea sumativa se realizeaza sub forma de lucrari scrise precedate de lectii de recapitulare si sistematizarea cunostintelor. Pe parcursul programului educational se cauta sa se dezvolte la elevi capacitatea de autoevaluare prin raportarea rezultatelor obtinute la cele proectate prin obiectivele pedagogice. Aceasta capacitate o dezvoltam prin diferite modalitati: autonotarea pe o tema data, notarea reciproca elev-elev, apreciere elev-grup de colegi (stabilit de profesor) dupa baremuri de corectare. Evaluarea competenta si corecta a randamentului elevilor in procesul educativ scoate in evidenta valoarea, nivelul, performantele si eficienta eforturilor depuse de toti factorii educationali in scopul formarii profesiei de asistent. Fiecare modul din programa analitica cuprinde elemente de pregatire teoretica si practica, elemente care se interconditioneaza. Invatarea bazata pe aplicarea cunostintelor in activitatea practica este o componenta principala a procesului educational in scoala noastra. 48

EVALUAREA INSTRUIRII PRACTICE. Evaluarea instruirii practice se bazeaza pe criterii stabilite in functie de obiectivele stagiilor clinice. Evaluarea activitatii practice va fi de natura continua, in mod progresiv, asupra realizarilor si progreselor elevului. La nivelul fiecarui stagiu practic se stabilesc etape pe care elevul trebuie sa le atinga prin pregatirea sa. Evaluarea instruirii practice in anul III are drept scop: atingerea unor competente, dezvoltarea unor deprinderi practice specifice, aplicarea cunostintelor teoretice in activitatea practica, aplicarea unor insusiri presonale, (initiativa, creativitate, lucru in echipa) In functie de momentul efectuarii, evaluarea activitatii de instruire practica poate fi curenta la cateva zile dupa introducerea in stagiu clinic prin care se poate constata daca elevul s-a integrat in echipa de ingrijire, daca accepta conditiile din sectia respectiva, problemele existente in desfasurarea pregatirii practice. Evaluarea periodica, la sfartitul a 15 zile de stagiu pentru a constata daca elevul a reusit sa realizeze o parte din obiectivele instruirii si nivelul de pregatire in acel moment prin interviu si executarea unor tehnici de ingrijre. Prin evaluarea finala, care se efectueaza la sfarsitul fiecarui modul de stagiu clinic se analizeaza intreaga activitate desfasurata de elev, se verifica deprinderile practice formate, nivelul de cunostinte, nivelul de competente, dez- voltare profesionala (calitati personale, atitudini, relatii interpersonale, initiative). Metodele de evaluare finala aplicate sunt: colocviu, tehnici de ingrijire la patul bolnavului, respectand criteriile de performanta (securitate, eficacitate, economicitate, timp), proces de ingrijire pentru cel putin trei bolnavi. Criteriile pentru proectarea unei tehnologii didactgice eficiente la instruirea practica in vederea realizarii modalitatilor de concretozare se bazeaza pe: obiectivele instruirii de specialitate; timpul de instruire; strategiile de instruire, conexiunea inversa; relatia profesor/elev. Referindu-ne la obiectivele instruirii, acestea sunt formulate operational in raport cu competenta profesionala necesara. In cadrul timpului de instruire este folosita intreaga perioada de trimp afectata, diferentiata pentru realizarea fiecarui obiectiv in functie de importanta lui. Prin strategiile de instruire se urmareste solicitarea elevilor cel putin 80% din timpul afectat, activitate desfasurata concomitent pe problematizare, folosindu-se materiale si instrumente variate. Strategiile sunt adoptate la specificul obiectivelor stagiului respectiv. Conexiunea inversa se realizeaza dupa fiecare obiectiv propus sau la sfarsitul unei zile de stagiu practic sau in sala de demonstratie la sfarsitul unei teme. In relatia profesor/elev, dirijarea este facuta discret, promovandu-se relatii de cooperare.

49

MODEL DE APRECIERE A PRACTICII CLINICE - III


Scopul acestei evaluari este sa verifice nivelul cunostintelor acumulate de elev in practica clinica. Acest lucru se va face prin observarea elevului cand acesta participa direct la ingrijire. In timpul sau dupa aceasta perioada de observatie, elevului i se pun intrebari pentru o edificare asupra intelegerii si motivarii actiunilor lui. Elevul va face o evaluare scrisa, un plan de ingrijire dupa care se va desfasura ingrijirea, va implementa, demonstra si evalua ingrijirea acordata. Nume--------------- Prenume----------------------An de studiu----------------------------Sectie-----------------Durata practicii--------------------------------------------------------Culegerea datelor Planificare

Implementare

---------------------------------------------------------------------------------------------------Evaluare

Pentru activitatea practica medicamentelor etc.)

(exemplu:

pansamente,

injectie,

administrarea

Pregatirea materialelor necesare pentru-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum pregatesti mediul--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum pregatesti pacientul pentru---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50

Cum informezi pacientul------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum comunici cu bolnavul---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum comunici cu familia-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cand chemi doctorul-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum te implici in munca de echipa------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cum implici pacientul in alegerea activitatii de ingrijire-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Descrierea sccurta a interventiilor de ingrijire. Motivul pentru care se afla in spital (detalii generale)

Consideratii sociologice si psihologice despre pacient.

Activitati desfasurate de elevi (deprinderi practice si proceduri)

Evaluare finala (comentarii asupra ingrijirii si felului cum s-a desfasurat)

(Nota stabilita prin discutie cu profesorul si o asistenta practicanta). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sugestii pentru imbunatatirea executiei

Semnatura: Asistent practicant ----------------------

Profesor --------------------

Elev --------------------

Data----------------------------------------------------------------------------------------------

51

I.MODEL DE EVALUARE - PREZENTAREA UNUI CAZ


Identitate sociala si familiala data internarii si motivul internarii (0,5 pct.) Antecedente medicale si chirurgicale care au o legatura cu patologia actuala (0,5 pct.) Istoricul bolii Rezumatul starii actuale ( in ziua respectiva ) (1,5 pct.), Ingrijiri la indicatia medicului si tratament (0,5 pct) - Ingrijiri - Ingrijiri indicare de medic Procesul de ingrijire. 1. Profilul persoanei urmarind cele 14 nevoi fundamentale dupa V.H. prin sinteza independentei (3,5 pct.). 2. Problemele bolnavului obiectivele in ordinea prioritatilor. Interventii Evaluare Reajustare. Concluzii (0,5 pct.) Prognostic pe termen scurt, mediu si lung. Transmiterea informatiilor Controlul cunostintelor (3 pct.) Total 10 pct.

GRILA DE EVALUARE A EFECTUARII UNEI INGRIJIRI SI A PLANIFICARII INGRIJIRII (10 PCT.) Efectuarea ingrijirii (8 pct.) 1. Informarea bolnavului 2. Pregatirea pentru realizarea ingrijirii (1 pct.) - materiale - organizarea - bolnavul 52

3. Derularea ingrijirii. a) Aspect tehnic (4 pct.) - confort - securitate - eficacitate - rapiditate (timp minim si maxim) b) Relatia cu bolnavul in timpul efectuarii ingrijirii (2 pct) - ascultarea verbala si non-verbala - comportamentul - raspuns adaptat 4. Reorganizarea materialelor si transmiterea informatiilor as.med. (1 pct) OBSERVATII: Efectuarea ingrijirii trebuie considerata in ansamblul ei. Grila de evaluare prezenta poate fi modificata daca un gest sau o atitudine a elevului este incompatibila cu practica ingrijirilor.

PLANIFICAREA INGRIJIRILOR.
ORA Actiuni - proprii - la indicatia medicului BOLNAVUL NR.1 Cine Observatii efectueaza Ce efectueaza BOLNAVUL NR.2

Transmiterea informatiilor oral (la sfarsitul turei).

BIBLIOGRAFIE
A.F. Van Der Brug Dr. Gheorghe Vuzitas Dr. Dimitrie Nanu Dr. Maius Moga Dr. Leonid Samanaschi Dr. Elena Chitimia Dr. Vladimir Mihailescu Dr. Arghir Popescu Dr. N.N. Gherghiu Dr. I. Lemnete medii Dr. I. Radulescu Carol Mozes I. Anghel - Manualul de nursing psihiatric - Neurologie si psihiatrie - Obstetrica

- Puericultura si Pediatrie

- Manual de obstetrica si ginecologie pentru cadre

- Tehnica ingrijirii bolnavului - Tehnica ingrijirii bolnavului 53

Neil Kenworthy Peter Nicklin Institutul de Igiena Constantin Bogdan

- Teaching and assessing in nursing practice - Manual de Family Planning - Geriatrie

54