Sunteți pe pagina 1din 3

Domnule Decan,

Subsemnatul

........................................................................, student

in anul la U.M.F. Carol Davila, Facultatea de Medicina, va rog


sa-mi aprobati efectuarea si sustinerea lucrarii de diploma cu titlul
.........................................................................................................................
in

cadrul

Disciplinei

de

Anatomie

Patologica

sub

indrumarea .......................................................................................................
...................

Cu multumiri,
Indrumator,
.

Sef Disciplina,
Prof. Dr. Maria Sajin

Domnului Decan al U.M.F.Carol Davila, Bucuresti

Doamna Profesor,

Subsemnatul ..........................................................................., student


in anul la U.M.F. Carol Davila, Facultatea de Medicina, va rog
sa-mi aprobati efectuarea si sustinerea lucrarii de diploma cu titlul
.........................................................................................................................
in cadrul Disciplinei de Anatomie Patologica sub
indrumarea .......................................................................................................
...................

Cu multumiri,
Indrumator,
...............................

Sef Disciplina,
Prof. Dr. Maria Sajin