Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Decan,

Subsemnatul(a)
………………………………………………………………………………………………...…………..
student/masterand în anul ……, an universitar ………………… specializarea ...
…………………………………………………………… …………………, vă rog să-mi aprobați
eliberarea unei adeverințe din care să rezulte calitatea de student/masterand în acest an universitar.

Menționez că adeverința îmi este necesară pentru ……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Telefon contact:...................................

Data, Semnătura,

Domnului Decan al Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică

S-ar putea să vă placă și