Sunteți pe pagina 1din 2

Numrul 1

1. S se determine R x pentru care sunt definii logaritmii:


a) ( ) 6 log
2
4

x x
x
; b) ( )
2
2 25 lg x + ; (1p+1p)
2. Fie x
x E
lg
2

i
4 log
5
25 F
. Calculai:
a)
E lg
i F
4
log , b) F E 25 4 ; (1p+1p)
3. Pentru
5
2
x
i
2
1 2

+
+

x x
x x
y , s se calculeze:
( )
( )
x
y y
xy x
y
x 1
4
1
22
10
5
4
2
1
2
3
9
3
1
3
1

,
_

,
_

; (2p)
4. Calculai: (1p)
( ) ( )( ) ( )
2
3 5 3 5 3 2
2
3 2
23 log 125 log 2 23 log 125 log 2 23 log 16 log 5 2 23 log 16 log 5 + + + +
5. Determinai R m pentru care expresia ( ) ( ) 24 4 2 log
2 2
4
+ m x m x este definit
pentru orice R x ; (2p)
Numrul 2
1. Calculai: (1p)
( ) ( )( ) ( )
2
11 3 11 3 11 9
2
11 9
31 log 27 log 8 31 log 27 log 8 31 log 81 log 3 2 31 log 81 log 3 + + + +
2. S se determine R x pentru care sunt definii logaritmii:
a) ( )
2
2
2 15 log x x
x

; b)
5 log
1 x ; (1p+1p)
3. Fie x
x E
lg
1

i
5 log
4
64 F
. Calculai:
a)
E lg
i
F
5
log
, b)
E
F
25
8
; (1p+1p)
4. Pentru
7
3
x
i
1
2 2

+
+

x x
x x
y s se calculeze :
( ) ( )
4
1
22
2
1
2
3
10
5
4
9
3
1
3
1

,
_

,
_

y yx
x y
y
x
; (2p)
5. Determinai
R p
pentru care expresia ( ) ( ) 75 5 2 log
2 2
4
+ p x p x este definit
pentru orice R x ; (2p)
Numrul 3
1. Calculai: (1p)
( ) ( )( ) ( )
2
4 3 4 3 4 5
2
4 5
11 log 81 log 2 11 log 81 log 2 11 log 625 log 3 2 11 log 625 log 3 + + + +
2. Fie x
x E
lg
3

i
4 log
5
25 F
. Calculai:
a)
E lg
i F
4
log , b)
F
E
125
8
; (1p+1p)
3. Pentru
4
3
x
i
2
1 2

+
+

x x
x x
y , s se calculeze:
( )
( )
4
1
22
2
3
2
1
10
5
4
9
3
1
3
1
y x
xy y
y
x

,
_

,
_

; (2p)
4. S se determine R x pentru care sunt definii logaritmii:
a) ( ) 6 log
2
4
+
+
x x
x
; b) ( )
2
36 lg x + ; (1p+1p)
5. Determinai R m pentru care expresia ( ) ( ) 36 4 3 4 log
2 2
4
+ m x m x este definit
pentru orice R x ; (2p)
Numrul 4
1. Pentru
4
5
x
i
2 2
1

+
+

x x
x x
y , s se calculeze :
( )
( )
x
y x
xy y
y
x

,
_

,
_

4
1
22
2
3
2
1
10
5
4
9
3
1
3
1
; (2p)
2. S se determine R x pentru care sunt definii logaritmii:
a) ( )
2
2
2 15 log x x
x
+
+
; b)
3 log
1 + x ; (1p+1p)
3. Fie x
x E
lg
3

i
5 log
4
16 F
. Calculai:
a)
E lg
i
F
5
log
, b)
2
8 5 F E ; (1p+1p)
4. Calculai: (1p)
( ) ( )( ) ( )
2
9 5 9 5 9 7
2
9 7
13 log 125 log 4 13 log 125 log 4 13 log 49 log 2 2 13 log 49 log 2 + + + +
5. Determinai
R p
pentru care expresia ( ) ( ) 8 4 2 log
2 2
4
+ p x p x este definit
pentru orice R x ; (2p)
6. 1. Determinai R x pentru care este definit logaritmul: ) 9 ( log
2
2
x
x

+
(1p).
7. 2. S se calculeze: a)
15625 log
5
; b)
1
1
]
1

,
_

512
1
log log log
2
1 3 4
; c)
( )
3
3
25 log
5
3
2
3 log log
(3p)
8. 3. S se arate c urmtoarea expresie nu depinde de
x
: A=
3
4
2
4
3
5
2
5
log log
log log
x x
x x
+
+
(1p)
9. 4. Calculai
2 , 7 log
30 dac
a 5 log
30 (1p)
10. 5. Aflai
x
din egalitatea:
5 log 4 6 log 3 7 log 2 log
a a a a
x +
(1p)
11. 6. S se logaritmeze: E=
6
5
bc
b a
. (1p)
12. 1. Determinai R x pentru care este definit logaritmul: ) 49 ( log
2
4

x
x
(1p).
13. 2. S se calculeze: a)
2187
1
log
3
; b)
( ) [ ] 729 log log log
3
6
2
1
; c)
( )
128 log
4
4
49
6
6 log log
(3p)
14. 3. S se arate c urmtoarea expresie nu depinde de
x
: A=
8 log
4 log
1
1
+
+
x
x
(1p)
15. 4. Calculai
18 log
3 dac
a 12 log
3 (1p)
16. 5. Aflai
x
din egalitatea: ( ) ( ) b a b a a x + +
2 2 2 2
log 4 log 3 log 2 log (1p)
17. 6. S se logaritmeze: E=
5
10 2
125
b a
. (1p)