Sunteți pe pagina 1din 4

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider ge

CAPITOLUL 5. CONCUREN ŢĂ

5.1. Fie AA ', BB ', CC ' trei drepte astfel încît patrulaterele AB ' A ' B, ACA ' C ' s ă fie

paralelograme. Să se arate c ă dreptele AA ', BB ', CC ' sunt concurente.

5.2. Fie A ', B ', C ' trei puncte situate pe laturile BC , AB, AC ale triunghiului ABC . Să se

demonstreze c ă dac ă este verificată rela ţia:

sunt concurente. (Reciproca teoremei lui Ceva)

A ' B · B ' C · C ' A

A ' C

B ' A

C ' B

= 1 , atunci dreptele AA ', BB ', CC '

5.3. Fie ABCD un patrulater convex, K , L , M , N mijloacele laturilor AB, BC , CD , DA ş i P, Q

mijloacele segmentelor AC , BD . Să se demonstreze că dreptele MK , NL , PQ sunt concurente.

5.4.

, A 2 } . Să se arate că dreptele O 1 A 1 , O 2 A 2 ş i O 3 A 3 sunt concurente.

Fie C ( O 1 , r ) C ( O 2 , r ) = {O , A 3 } , C ( O 2 , r ) C ( O 3 , r ) = {O , A 1 } , C O

(

1 , r ) C ( O 3 , r ) = {O

5.5. Fie O un punct în planul unui triunghi ABC . Notă m cu A ', B ', C ' simetricele lui O fa ţă

de mijloacele laturilor triunghiului. Să se demonstreze c ă AA ', BB ', CC ' sunt concurente.

5.6. Să se arate că dreptele care unesc vîrfurile unui triunghi ABC cu punctele M , N , P de

intersec ţie ale laturilor triunghiului cu cercul înscris sunt trei drepte concurente.

5.7. Fie AC diagonala mare a rombului ABCD ş i A 1 , A 2 , C 1 , C 2 proiec ţiile punctelor A ş i C pe

laturile opuse. Să se arate c ă dreptele A 1 C 1 , A 2 C 2 , AC ş i BD sunt concurente.

5.8. Pe latura BC a unui triunghi ABC , ca diametru, se construie şte un cerc care

intersectează laturile AB ş i BC în D ş i E. Perpendicularele din D ş i E pe BC intersecteaz ă cercul în M ş i N . Să se demonstreze c ă BN , CM ş i înă lţimea AA ' sunt concurente.

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider ge

5.9. Se consideră triunghiul ABC dreptunghic în A. Pe cateta AC se ridic ă în C perpendiculara CC ' cu CC ' = AC , iar pe cateta AB se ridic ă perpendiculara BB ' cu BB ' = AB. Să se demonstreze c ă BC ', CB ' ş i AA ' sunt concurente.

5.10. Într-un triunghi ABC avînd toate unghiurile ascuţite, iar înă lţimea AD egală cu baza

BC , se construie ş te pe CD ca latur ă , pă tratul CDEF ş i pe BD ca latur ă , pă tratul BDGH . Să se arate că dreptele BF, CH ş i AD sunt concurente.

5.11. Într-un triunghi oarecare ABC luă m un punct oarecare M pe latura BC . Bisectoarea

unghiului AMC taie latura AC în R, iar bisectoarea unghiului AMB taie latura AB în S . Să se arate că dreptele AM , BR ş i CS sunt concurente.

5.12. Prin punctele E ş i F situate pe laturile AB, AD ale paralelogramului ABCD se duc

dreptele EG ş i FH paralele la AD ş i AB, care se întîlnesc în I . Să se arate c ă BF, DE ş i CI sunt

concurente.

5.13. Se consideră un punct P în planul triunghiului ABC ş i fie A ', B ', C ' punctele de

intersec ţie a dreptelor AP, BP, CP cu laturile opuse. Fie A", B", C " respectiv simetricele punctelor A ', B ', C ' în raport cu mijloacele laturilor pe care se g ă sesc. Să se arate c ă dreptele AA", BB", CC " sunt concurente.

5.14. Fie dat un patrulater ABCD , o paralelă cu diagonala BD intersecteaz ă latura AB în E ş i

latura AD în F. O a doua paralelă la BD intersecteaz ă pe BC în G ş i CD în H . Să se arate c ă dreptele EG , FH ş i AC sunt concurente.

5.15. Un cerc întîlne ş te laturile BC , CA, AB ale triunghiului ABC în M , M '; N , N '; P, P '. Să

se demonstreze că dac ă AM , BN , CP sunt concurente, atunci ş i AM ', BN ', CP ' sunt

concurente.

5.16. Fie ABC un triunghi oarecare, H ortocentru, A ', B ', C ' mijloacele segmentelor AH , BH

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider ge

, CH , iar A 1 , B 1 , C 1 punctele diametral opuse vîrfurilor în cercul circumscris. Să se arate c ă A 1 A ', B 1 B ', C 1 C ' se întîlnesc în centrul de greutate al triunghiului.

5.17. Fie ABC un triunghi oarecare. Atunci bisectoarele din A ş i B ş i mediana din D sunt

concurente dac ă ş i numai dac ă AC = BC .

5.18. Fie ABC un triunghi oarecare. Atunci înă lţimile din A ş i B ş i mediana din C sunt

concurente dac ă ş i numai dac ă AC = BC .

5.19. Să se arate că dreptele ce trec prin vîrfurile unui triunghi ş i respective picioarele

înă lţimilor triunghiului s ă u median (format de picioarele medianelor) sunt concurente.

5.20. Fie A ', B ', C ' puncte respective pe laturile BC , CA, AB ale triunghiului ABC . Să se

demonstreze c ă perpendicularele în A ', B ', C ' pe laturile pe care se g ă sesc sunt concurente

dacă ş i numai dac ă BA '2 C A '2 + C B '2 AB '2 + AC '2 BC '2 = 0 .

5.21. Fie A ' , B ' , C ' picioarele înă lţimilor triunghiului ABC ş i H 1 , H 2 , H 3 ortocentrele

triunghiurilor AB ' C ' , BC ' A ', CA ' B '. Să se demonstreze că dreptele A 'H 1 , B ' H 2 , C ' H 3 sunt concurente.

5.22. Se consideră triunghiul oarecare ABC ş i punctual P în interiorul triunghiului. Vîrfurile

triunghiului unite cu P intersecteaz ă laturile opuse în L , M , N . Cercul circumscris triunghiului LMN intersectează laturile BC , CA ş i AB în A ' , B ' , C ' . Să se demonstreze c ă

dreptele AA ' , BB ', CC ' sunt concurente.

5.23. Prin vîrfurile triunghiului ABC se duc tangentele la cercul circumscris care formează

triunghiul A ' B ' C '. Se notează cu A 1 , B 1 , C 1 centrele cercurilor înscrise în triunghiurile A '

BC , B ' CA, C ' AB.

a) Să se demonstreze c ă dreptele AA 1 , BB 1 , C C 1 sunt concurente;

b) Să se demonstreze că dreptele AA ', BB ', CC ' sunt concurente.

file:///Users/mihaelamurariu/Desktop/Culegere Schneider ge

5.24. O transversală întîlne ş te laturile triunghiului ABC în A ', B ', C '. Fie A 1 , B 1 , C 1

conjugatele armonice ale lui A ', B ', C ' în raport cu B ş i C , C ş i A, A ş i B. Să se demonstreze

c ă dreptele AA 1 , BB 1 , C C 1 sunt concurente.

5.25. Fie ABC un triunghi oarecare. Atunci înă lţimile din A ş i B ş i bisectoarea din C sunt

drepte concurente dac ă ş i numai dac ă AC = BC .

5.26. Fie ABC un triunghi oarecare. Atunci înă lţimea din B, mediana din C ş i bisectoarea lui

A sunt concurente dac ă ş i numai dac ă tanA = sin B

cosC .

5.27. Fie A ', B ', C ' punctele de tangenţă ale cercurilor ( I a ) , ( I b ) , ( I c ) exînscrise triunghiului

ABC respectiv cu laturile BC, CA, AB. Să se demonstreze c ă dreptele AA ', BB ', CC ' sunt concurente.

5.28. Pe catetele AC ş i AB ale triunghiului dreptunghic ABC se construiesc pă tratele ACDE ş i

ABFG . Fie AH BC . Să se demonstreze că dreptele AH , BD ş i CF sunt concurente.

[Salt la cuprins]