Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA Nr.

1
la regulament

CORPUL EXPERILOR CONTABILI


I CONTABILILOR AUTORIZAI DIN ROMNIA

Filiala ..

CERERE

DE

NSCRIERE

Subsemnatul/subsemnata , nscut/nscut la data de


../../........
n localitatea ________.______, judeul __________, domiciliat/domiciliat n localitatea
_____________,
str. _________________. nr. ___, judeul _________, telefon: acas ________________________
serviciu: ______________________, posesor/posesoare al/a buletinului/crii de identitate seria
___ nr. __________, cod numeric personal ______________________,
absolvent/absolvent al/a
Facultii _______________________,
specializarea ____________________
Liceului ________________________
colii tehnice ____________________,
solicit nscrierea la examenul de admitere la stagiu n vederea obinerii calitii de:
expert contabil
contabil autorizat cu studii medii/studii superioare,
care se organizeaz n perioada ______________________.
la Centrul de examen ______________________________.
Declar pe propria rspundere c datele menionate mai sus corespund realitii, c
nu am suferit nicio condamnare penal i c nici nu sunt implicat n calitate de inculpat n
vreun proces cu caracter penal.
nscrierea de date nereale atrage pierderea examenului de admitere, anularea
certificatului de promovare a examenului de admitere la stagiu n vederea obinerii calitii
de expert contabil/contabil autorizat, radierea din Tabloul Corpului i rspunderea penal,
dup caz.

Semntura
______________

Model cf. Hot. CECCAR publicata in MO, partea I, nr. 187/11.03.2008 oferit de http://www.contacafe.ro/

Data ___/___./___

Model cf. Hot. CECCAR publicata in MO, partea I, nr. 187/11.03.2008 oferit de http://www.contacafe.ro/