Sunteți pe pagina 1din 1

2.

5%

Limita parte carosabila drum lateral / drum judetean

R=

m 12

R=

12 m

SANT

5,50m

PODET TUBULAR D600

2.5%

PROIECTANT DE SPECIALITATE

BENEFICIAR

S.C. MARKETING PROFESIONAL S.R.L


SPECIFICATIE SEF PROIECT PROIECTAT NUME Ing. C. Paunescu Ing. C. Paunescu

PROIECT NR.

Comuna Zimbreasca, Judetul Teleorman

29/2011

SEMNATURA

SCARA

TITLU PROIECT

FAZA

1:100

Modernizare drum comunal DC 50 Beuca-Plopi-Zimbreasca Km 6+465 - 8+565

DA

DATA

TITLU PLANSA

03.2011

Detaliu racordare cu drumurile laterale / judetene

PLANSA NR.

D04

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
2.5%
2.50m

Drum lateral / drum judetean

DC50

S-ar putea să vă placă și