P. 1
braul maicii domnului

braul maicii domnului

|Views: 3|Likes:
Published by Manuela Filipescu
Rugaciune
Rugaciune

More info:

Published by: Manuela Filipescu on Nov 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2015

pdf

text

original

BRÂUL MAICII DOMNULUI

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plina de dar, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecului tău, că ai născut pe Hristos, ântuitorul sufletelor noastre. !rea "fântă arie, roa#ă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul mor$ii noastre. "ub îndurările tale scăpăm şi noi. %u#ăciunile noastre nu le trece cu vederea şi de prime&dii ne scapă, una 'urată şi Binecuvântată. !reasfântă Născătoare de Dumneze, apără, mântuieşte şi păzeşte pe robul tău (numele) de tot răul şi necazul, de toate bolile şi durerile, de toate farmecele, vră&itoriile şi blestemele, ca între# şi sănătos sa fie robul tău. *min. 'a şi cu o comoară luminata, !reacurată de Dumnezeu Născătoare cu prea cinstitul tău brâu, robul tău, (numele) se încununează şi se luminează, bucurându-se şi în taină se veseleşte, "tăpână, stri#ând către tine+ Bucură-te, coroană cinstită şi cununa dumnezeieştilor măriri. Bucură-te, ceea ce eşti mărirea împlinirii, a veşnicei măriri şi veselii. Bucură-te, prin care răsare bucuria. Bucură-te, prin care piere blestemul. Bucură-te, pântecele întrupării dumnezeieşti. Bucură-te, îndraznirea celor muritori către Dumnezeu, Bucură-te, muncirea vră&maşmilor celor nevăzu$i.

Bucură-te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de du,uri rele. Bucură-te, ceea ce ne cura$i de păcate şi de lucruri spurcate. Bucură-te, căderea dracilor. Bucură-te, uşa mântuirii. Bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc. Bucură-te, cămaşa nun$ii cele fără de sămân$a. Bucură-te, lauda cea de cinste a preo$ilor celor cuvioşi. Bucură-te, prin care cad vră&maşii. Bucură-te, mântuirea sufletului meu. Bucură-te, ireasă, pururea Fecioară.

Dat-ai robului tău (numele), !reamărită, tare în#rădire, pe acesta scapându-l de toate prime&diile, cu dumnezeieştile lucrări şi nebiruit de vră&maşi păzindu-l şi care stri#a către tine cu credin$ă.-ăria, puterea şi cuvioasa mea bucurie este Fiul tău şi Domnul, ca un bun şi milostiv. 'a şi cu o cinstită coroană, cu brâul tău, robul tău (numele) cu bună credin$ă luminat, fiind încununat cu dumnezeiasca ta mărire, să-l mântuieşti ca un milostiv. .ncin#e pe robul tău (numele), întărindu-l asupra vră&maşilor, ca să lupte nebiruit contra patimilor celor ce-/ munceasc şi nepă$imire biruitoare dăruindu-i, ca pururea să te mărească pe tine şi Fiul tău şi să stri#e+ lisuse, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul, ca un milostiv. Naşterea fără stricăciuni şi fericire numai tu ai avut, !reabinecuvântată, şi încin#ere de mântuire ai dăruit oamenilor brâul tău cel sfânt, care până acum a rămas

-e bleastăm pe tine. cârmuire celor ce înoată. "finte . Brâul tău. cu toate fecioarele martire şi cu toti sfin$ii în#eri şezători pe cele noua tronuri în &urul tronului -atălui 'eresc şi cu to$i sfin$ii pomeni$i în acest brâu. al Fiului şi al "fântului Du. drep$ilor părin$i loac. 'urată Fecioară. 4lisei şi to$i "fin$ii *postoli şi mucenici. Dumnezeiască ireasă. ărire *părătoarei Doamne. -rifon şi toti sfin$ii mucenici. *min. Doamne. nevătămat rămânând în veci. necazurile. *tanasie şi '.*min De înşelătoria dra#ostei.oane. mântuieşte-ne pe noi (de două ori). mult milostivă Fecioară aria. *vraam.. "fin$ii 4van#. -alaleu. întărire. 0asile cel are. celor rătăci$i întoarcere. în numele -atălui. -eodor "tratilat. dă celui ce s-a atins de prea cinstitul tău trup. sfin$ilor prooroci oise. celor leneşi îmbărbătare. o.elişti+ atei. care cu credin$ă alear#ă la tine. vră&itoriile şi întrutotul sănătos şi între# să fie în veci.elii i.an#. ca să stri#ăm $ie+ Bucură-te ireasă. care este spre a&utorul tuturor credincioşilor5 de Dumnezeu Născătoare. "amson şi Diomid. 4rmolae.oan. încin#ându-se cu putere nebiruita împotriva patimilor necurate şi a vră&maşilor fără de trupuri. prin care robul tău (numele) ia de la dumnezeul nostru mare milă. *min. atin#ându-se cu călduroasă credin$ă de brâul Fecioarei.iereul loan 1ură de *ur. cu puterea "fintei 'ruci. ru#a$i-vă Domnului pentru sănătatea. sănătatea. de tot blestemul. buria norocire şi iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu (numele).eor#. cuvioase părinte Nicolae. cu Fecioara amă şi "fânta -reime. ca sin#ură apărătoare şi mântuitoare in veci. proorocule şi . celor ce alunecă. viata. tu. cu nici un fel din vicleniile tale. pentru apărarea şi mântuirea lui şi să-l păzească de tot răul şi necazul. cu cinste toti să-l purtăm. . pacea. buna norocire şi iertarea păcatelor robului tău Dumnezeu (numele) şi pentru ca bunul Dumnezeu să-l păzească de tot răul pentru ca între# şi sănătos să petreacă în veci. de#rabă să mântuişti pe robul tău (numele). 'ei între "fin$ii !ărin$ii noştri mari dascăli şi ierar. dumnezeiescul dar al precinstitului tău brâu. celor bolnavi dă vindecare. sfin$ilor mucenici 1. 3uca şi loan. ca să nu ai nici o putere asupra robului lui Dumnezeu (numele). -eodor -iron. a patimilor şi de vră&maşul ce-l ispiteşte cu #reutatea păcatelor şi cu cumplita lene de robire.nima se îndoieşte. mul$umiri pentru biruin$ă aducem $ie. !antelimon.e. pururea Fecioară. de toate bolile şi durerile. împreună cu ar. tuturor celor ce cu credin$ă îl purtăm şil sărutăm cu dra#oste în veci. de toate farmecele şi vră&itoriile. pacea şi buna norocirea şi iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu (numele) şi pentru ca Dumnezeu să-l apere şi mântuiască de tot raul. sănătatea.im şi *na.nestricat. întru bucuria inimii. 1ri#orie -eolo#ul şi loan 1ură de *ur.iril şi toti "fin$ii *postoli şi întâiul mucenic 2tefan. slobozeşte-ne din toate nevoile.ir şi . ce a cuprins pântecele tău cel deDumnezeu primitor este cetă$ii tale tărire nebiruită şi visterie de bunătă$i neimpu$inată. arcu. Botezătorul 3ui Hristos. "erafimii şi Heruvimii cu cei 6/7 sfin$i părin$i de la Niceea şi to$i sfin$ii pomeni$i în sfânta noastră Biserică. ca ceea ce ai stăpânire nebiruită. acum şi pururea şi în vecii veciior. *r.naintemer#ătorule . 4ste cu adevărat. Dumitru şi to$i sfin$ii mucenici şi mucenice. *min. ru#ati-va Domnului pentru viata.ail şi 1avriil. 'osma şi Damian.i ai lumii. "fin$ilor tămăduitori fără de ar#inti şi de minuni făcători. !reacinstitul tău brâu. . ru#ati-vă Domnului pentru via$a. robii tăi. diavole. de toate bolile şi durerile.ie şi *nioc. '. llie.it.

. -reime "fântă. scăparea mea este acoperământul meu este "fântul Du. ărire "tăpână. Fiul. primeşte ru#ăciunile noastre şi ne mantuieşte de toată nevoia şi întristarea.Năde&dea mea este -atăl. ărire -ie. mărire -atălui şi Fiului şi "fântului Du. !rea "fântă -reime. mărire -ie. 8ie... *min.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->