BRÂUL MAICII DOMNULUI

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plina de dar, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecului tău, că ai născut pe Hristos, ântuitorul sufletelor noastre. !rea "fântă arie, roa#ă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul mor$ii noastre. "ub îndurările tale scăpăm şi noi. %u#ăciunile noastre nu le trece cu vederea şi de prime&dii ne scapă, una 'urată şi Binecuvântată. !reasfântă Născătoare de Dumneze, apără, mântuieşte şi păzeşte pe robul tău (numele) de tot răul şi necazul, de toate bolile şi durerile, de toate farmecele, vră&itoriile şi blestemele, ca între# şi sănătos sa fie robul tău. *min. 'a şi cu o comoară luminata, !reacurată de Dumnezeu Născătoare cu prea cinstitul tău brâu, robul tău, (numele) se încununează şi se luminează, bucurându-se şi în taină se veseleşte, "tăpână, stri#ând către tine+ Bucură-te, coroană cinstită şi cununa dumnezeieştilor măriri. Bucură-te, ceea ce eşti mărirea împlinirii, a veşnicei măriri şi veselii. Bucură-te, prin care răsare bucuria. Bucură-te, prin care piere blestemul. Bucură-te, pântecele întrupării dumnezeieşti. Bucură-te, îndraznirea celor muritori către Dumnezeu, Bucură-te, muncirea vră&maşmilor celor nevăzu$i.

Bucură-te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de du,uri rele. Bucură-te, ceea ce ne cura$i de păcate şi de lucruri spurcate. Bucură-te, căderea dracilor. Bucură-te, uşa mântuirii. Bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc. Bucură-te, cămaşa nun$ii cele fără de sămân$a. Bucură-te, lauda cea de cinste a preo$ilor celor cuvioşi. Bucură-te, prin care cad vră&maşii. Bucură-te, mântuirea sufletului meu. Bucură-te, ireasă, pururea Fecioară.

Dat-ai robului tău (numele), !reamărită, tare în#rădire, pe acesta scapându-l de toate prime&diile, cu dumnezeieştile lucrări şi nebiruit de vră&maşi păzindu-l şi care stri#a către tine cu credin$ă.-ăria, puterea şi cuvioasa mea bucurie este Fiul tău şi Domnul, ca un bun şi milostiv. 'a şi cu o cinstită coroană, cu brâul tău, robul tău (numele) cu bună credin$ă luminat, fiind încununat cu dumnezeiasca ta mărire, să-l mântuieşti ca un milostiv. .ncin#e pe robul tău (numele), întărindu-l asupra vră&maşilor, ca să lupte nebiruit contra patimilor celor ce-/ munceasc şi nepă$imire biruitoare dăruindu-i, ca pururea să te mărească pe tine şi Fiul tău şi să stri#e+ lisuse, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul, ca un milostiv. Naşterea fără stricăciuni şi fericire numai tu ai avut, !reabinecuvântată, şi încin#ere de mântuire ai dăruit oamenilor brâul tău cel sfânt, care până acum a rămas

it.naintemer#ătorule . -alaleu. cu puterea "fintei 'ruci. cârmuire celor ce înoată. '. "fin$ii 4van#. în numele -atălui. care este spre a&utorul tuturor credincioşilor5 de Dumnezeu Născătoare. Doamne. Dumitru şi to$i sfin$ii mucenici şi mucenice. al Fiului şi al "fântului Du. de#rabă să mântuişti pe robul tău (numele).oan. întărire. diavole.eor#. proorocule şi . ru#a$i-vă Domnului pentru sănătatea. celor rătăci$i întoarcere. 4rmolae. robii tăi. !antelimon. de tot blestemul. ru#ati-vă Domnului pentru via$a. 'osma şi Damian.ir şi . tuturor celor ce cu credin$ă îl purtăm şil sărutăm cu dra#oste în veci.nestricat. tu. -eodor "tratilat.*min De înşelătoria dra#ostei. . ca să stri#ăm $ie+ Bucură-te ireasă. prin care robul tău (numele) ia de la dumnezeul nostru mare milă.iereul loan 1ură de *ur. necazurile. încin#ându-se cu putere nebiruita împotriva patimilor necurate şi a vră&maşilor fără de trupuri. slobozeşte-ne din toate nevoile. cu toate fecioarele martire şi cu toti sfin$ii în#eri şezători pe cele noua tronuri în &urul tronului -atălui 'eresc şi cu to$i sfin$ii pomeni$i în acest brâu. 3uca şi loan.iril şi toti "fin$ii *postoli şi întâiul mucenic 2tefan. ca sin#ură apărătoare şi mântuitoare in veci. sănătatea. *min. "amson şi Diomid.nima se îndoieşte. sfin$ilor prooroci oise. drep$ilor părin$i loac. !reacinstitul tău brâu. 1ri#orie -eolo#ul şi loan 1ură de *ur. mul$umiri pentru biruin$ă aducem $ie. de toate bolile şi durerile. a patimilor şi de vră&maşul ce-l ispiteşte cu #reutatea păcatelor şi cu cumplita lene de robire. dumnezeiescul dar al precinstitului tău brâu. Dumnezeiască ireasă.elişti+ atei. Brâul tău. cuvioase părinte Nicolae..ail şi 1avriil. acum şi pururea şi în vecii veciior. -eodor -iron. sănătatea. de toate farmecele şi vră&itoriile. de toate bolile şi durerile. o. pururea Fecioară. ru#ati-va Domnului pentru viata. *r. cu Fecioara amă şi "fânta -reime. Botezătorul 3ui Hristos. llie. sfin$ilor mucenici 1.elii i. buna norocire şi iertarea păcatelor robului tău Dumnezeu (numele) şi pentru ca bunul Dumnezeu să-l păzească de tot răul pentru ca între# şi sănătos să petreacă în veci. *tanasie şi '. "erafimii şi Heruvimii cu cei 6/7 sfin$i părin$i de la Niceea şi to$i sfin$ii pomeni$i în sfânta noastră Biserică. 4lisei şi to$i "fin$ii *postoli şi mucenici.an#. 0asile cel are. . cu cinste toti să-l purtăm. *min. -e bleastăm pe tine. mult milostivă Fecioară aria. vră&itoriile şi întrutotul sănătos şi între# să fie în veci. mântuieşte-ne pe noi (de două ori). ca să nu ai nici o putere asupra robului lui Dumnezeu (numele). celor bolnavi dă vindecare. arcu. 'urată Fecioară. pacea şi buna norocirea şi iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu (numele) şi pentru ca Dumnezeu să-l apere şi mântuiască de tot raul. "finte . pentru apărarea şi mântuirea lui şi să-l păzească de tot răul şi necazul. celor ce alunecă. "fin$ilor tămăduitori fără de ar#inti şi de minuni făcători. care cu credin$ă alear#ă la tine. ărire *părătoarei Doamne. atin#ându-se cu călduroasă credin$ă de brâul Fecioarei. pacea. ce a cuprins pântecele tău cel deDumnezeu primitor este cetă$ii tale tărire nebiruită şi visterie de bunătă$i neimpu$inată. întru bucuria inimii.im şi *na.i ai lumii.e.ie şi *nioc. nevătămat rămânând în veci. 4ste cu adevărat. *min. 'ei între "fin$ii !ărin$ii noştri mari dascăli şi ierar.oane. dă celui ce s-a atins de prea cinstitul tău trup. *vraam. buria norocire şi iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu (numele). cu nici un fel din vicleniile tale. -rifon şi toti sfin$ii mucenici. ca ceea ce ai stăpânire nebiruită. viata. împreună cu ar. celor leneşi îmbărbătare.

scăparea mea este acoperământul meu este "fântul Du. 8ie. mărire -atălui şi Fiului şi "fântului Du.. -reime "fântă. ărire "tăpână. .. primeşte ru#ăciunile noastre şi ne mantuieşte de toată nevoia şi întristarea. ărire -ie. mărire -ie. Fiul. !rea "fântă -reime.Năde&dea mea este -atăl. *min.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful