P. 1
braul maicii domnului

braul maicii domnului

|Views: 3|Likes:
Published by Manuela Filipescu
Rugaciune
Rugaciune

More info:

Published by: Manuela Filipescu on Nov 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2015

pdf

text

original

BRÂUL MAICII DOMNULUI

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plina de dar, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecului tău, că ai născut pe Hristos, ântuitorul sufletelor noastre. !rea "fântă arie, roa#ă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul mor$ii noastre. "ub îndurările tale scăpăm şi noi. %u#ăciunile noastre nu le trece cu vederea şi de prime&dii ne scapă, una 'urată şi Binecuvântată. !reasfântă Născătoare de Dumneze, apără, mântuieşte şi păzeşte pe robul tău (numele) de tot răul şi necazul, de toate bolile şi durerile, de toate farmecele, vră&itoriile şi blestemele, ca între# şi sănătos sa fie robul tău. *min. 'a şi cu o comoară luminata, !reacurată de Dumnezeu Născătoare cu prea cinstitul tău brâu, robul tău, (numele) se încununează şi se luminează, bucurându-se şi în taină se veseleşte, "tăpână, stri#ând către tine+ Bucură-te, coroană cinstită şi cununa dumnezeieştilor măriri. Bucură-te, ceea ce eşti mărirea împlinirii, a veşnicei măriri şi veselii. Bucură-te, prin care răsare bucuria. Bucură-te, prin care piere blestemul. Bucură-te, pântecele întrupării dumnezeieşti. Bucură-te, îndraznirea celor muritori către Dumnezeu, Bucură-te, muncirea vră&maşmilor celor nevăzu$i.

Bucură-te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de du,uri rele. Bucură-te, ceea ce ne cura$i de păcate şi de lucruri spurcate. Bucură-te, căderea dracilor. Bucură-te, uşa mântuirii. Bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc. Bucură-te, cămaşa nun$ii cele fără de sămân$a. Bucură-te, lauda cea de cinste a preo$ilor celor cuvioşi. Bucură-te, prin care cad vră&maşii. Bucură-te, mântuirea sufletului meu. Bucură-te, ireasă, pururea Fecioară.

Dat-ai robului tău (numele), !reamărită, tare în#rădire, pe acesta scapându-l de toate prime&diile, cu dumnezeieştile lucrări şi nebiruit de vră&maşi păzindu-l şi care stri#a către tine cu credin$ă.-ăria, puterea şi cuvioasa mea bucurie este Fiul tău şi Domnul, ca un bun şi milostiv. 'a şi cu o cinstită coroană, cu brâul tău, robul tău (numele) cu bună credin$ă luminat, fiind încununat cu dumnezeiasca ta mărire, să-l mântuieşti ca un milostiv. .ncin#e pe robul tău (numele), întărindu-l asupra vră&maşilor, ca să lupte nebiruit contra patimilor celor ce-/ munceasc şi nepă$imire biruitoare dăruindu-i, ca pururea să te mărească pe tine şi Fiul tău şi să stri#e+ lisuse, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul, ca un milostiv. Naşterea fără stricăciuni şi fericire numai tu ai avut, !reabinecuvântată, şi încin#ere de mântuire ai dăruit oamenilor brâul tău cel sfânt, care până acum a rămas

naintemer#ătorule . . "fin$ii 4van#. Brâul tău. pacea. 3uca şi loan. sfin$ilor mucenici 1. dă celui ce s-a atins de prea cinstitul tău trup. 'urată Fecioară. -alaleu. arcu. de toate bolile şi durerile. *min. al Fiului şi al "fântului Du. ca să stri#ăm $ie+ Bucură-te ireasă.elişti+ atei. viata. dumnezeiescul dar al precinstitului tău brâu.e. proorocule şi . împreună cu ar. tuturor celor ce cu credin$ă îl purtăm şil sărutăm cu dra#oste în veci.ie şi *nioc. sănătatea. de toate farmecele şi vră&itoriile. "fin$ilor tămăduitori fără de ar#inti şi de minuni făcători. 'osma şi Damian. celor leneşi îmbărbătare. 4rmolae. 4lisei şi to$i "fin$ii *postoli şi mucenici. "finte . mult milostivă Fecioară aria.i ai lumii.iril şi toti "fin$ii *postoli şi întâiul mucenic 2tefan.nestricat. a patimilor şi de vră&maşul ce-l ispiteşte cu #reutatea păcatelor şi cu cumplita lene de robire.oan. . 4ste cu adevărat. !reacinstitul tău brâu. celor bolnavi dă vindecare. *tanasie şi '. Dumnezeiască ireasă. întru bucuria inimii. *min. de toate bolile şi durerile. Dumitru şi to$i sfin$ii mucenici şi mucenice. în numele -atălui. ce a cuprins pântecele tău cel deDumnezeu primitor este cetă$ii tale tărire nebiruită şi visterie de bunătă$i neimpu$inată. pentru apărarea şi mântuirea lui şi să-l păzească de tot răul şi necazul. -e bleastăm pe tine. pururea Fecioară. sănătatea. ru#ati-vă Domnului pentru via$a. ca ceea ce ai stăpânire nebiruită. buna norocire şi iertarea păcatelor robului tău Dumnezeu (numele) şi pentru ca bunul Dumnezeu să-l păzească de tot răul pentru ca între# şi sănătos să petreacă în veci. "amson şi Diomid. cu puterea "fintei 'ruci. nevătămat rămânând în veci. 1ri#orie -eolo#ul şi loan 1ură de *ur. *min.ir şi . ca sin#ură apărătoare şi mântuitoare in veci.nima se îndoieşte. ărire *părătoarei Doamne. celor ce alunecă. ru#ati-va Domnului pentru viata. Doamne. pacea şi buna norocirea şi iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu (numele) şi pentru ca Dumnezeu să-l apere şi mântuiască de tot raul. slobozeşte-ne din toate nevoile. drep$ilor părin$i loac. vră&itoriile şi întrutotul sănătos şi între# să fie în veci.iereul loan 1ură de *ur. încin#ându-se cu putere nebiruita împotriva patimilor necurate şi a vră&maşilor fără de trupuri. necazurile. 'ei între "fin$ii !ărin$ii noştri mari dascăli şi ierar. -eodor "tratilat. diavole. mântuieşte-ne pe noi (de două ori). cu cinste toti să-l purtăm. buria norocire şi iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu (numele). Botezătorul 3ui Hristos. llie. prin care robul tău (numele) ia de la dumnezeul nostru mare milă. cuvioase părinte Nicolae. atin#ându-se cu călduroasă credin$ă de brâul Fecioarei.an#. o. -eodor -iron. ru#a$i-vă Domnului pentru sănătatea.. cu nici un fel din vicleniile tale. tu.im şi *na. celor rătăci$i întoarcere.*min De înşelătoria dra#ostei. *vraam. -rifon şi toti sfin$ii mucenici.ail şi 1avriil. de tot blestemul. '. întărire. ca să nu ai nici o putere asupra robului lui Dumnezeu (numele). robii tăi. *r. sfin$ilor prooroci oise. mul$umiri pentru biruin$ă aducem $ie.oane. care este spre a&utorul tuturor credincioşilor5 de Dumnezeu Născătoare. acum şi pururea şi în vecii veciior. cu toate fecioarele martire şi cu toti sfin$ii în#eri şezători pe cele noua tronuri în &urul tronului -atălui 'eresc şi cu to$i sfin$ii pomeni$i în acest brâu. !antelimon.elii i. de#rabă să mântuişti pe robul tău (numele). care cu credin$ă alear#ă la tine. "erafimii şi Heruvimii cu cei 6/7 sfin$i părin$i de la Niceea şi to$i sfin$ii pomeni$i în sfânta noastră Biserică.it. cârmuire celor ce înoată. cu Fecioara amă şi "fânta -reime.eor#. 0asile cel are.

mărire -atălui şi Fiului şi "fântului Du. ărire -ie. Fiul.Năde&dea mea este -atăl. scăparea mea este acoperământul meu este "fântul Du. . !rea "fântă -reime. primeşte ru#ăciunile noastre şi ne mantuieşte de toată nevoia şi întristarea. 8ie.. mărire -ie.. -reime "fântă. *min. ărire "tăpână.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->