BRÂUL MAICII DOMNULUI

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plina de dar, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecului tău, că ai născut pe Hristos, ântuitorul sufletelor noastre. !rea "fântă arie, roa#ă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul mor$ii noastre. "ub îndurările tale scăpăm şi noi. %u#ăciunile noastre nu le trece cu vederea şi de prime&dii ne scapă, una 'urată şi Binecuvântată. !reasfântă Născătoare de Dumneze, apără, mântuieşte şi păzeşte pe robul tău (numele) de tot răul şi necazul, de toate bolile şi durerile, de toate farmecele, vră&itoriile şi blestemele, ca între# şi sănătos sa fie robul tău. *min. 'a şi cu o comoară luminata, !reacurată de Dumnezeu Născătoare cu prea cinstitul tău brâu, robul tău, (numele) se încununează şi se luminează, bucurându-se şi în taină se veseleşte, "tăpână, stri#ând către tine+ Bucură-te, coroană cinstită şi cununa dumnezeieştilor măriri. Bucură-te, ceea ce eşti mărirea împlinirii, a veşnicei măriri şi veselii. Bucură-te, prin care răsare bucuria. Bucură-te, prin care piere blestemul. Bucură-te, pântecele întrupării dumnezeieşti. Bucură-te, îndraznirea celor muritori către Dumnezeu, Bucură-te, muncirea vră&maşmilor celor nevăzu$i.

Bucură-te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de du,uri rele. Bucură-te, ceea ce ne cura$i de păcate şi de lucruri spurcate. Bucură-te, căderea dracilor. Bucură-te, uşa mântuirii. Bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc. Bucură-te, cămaşa nun$ii cele fără de sămân$a. Bucură-te, lauda cea de cinste a preo$ilor celor cuvioşi. Bucură-te, prin care cad vră&maşii. Bucură-te, mântuirea sufletului meu. Bucură-te, ireasă, pururea Fecioară.

Dat-ai robului tău (numele), !reamărită, tare în#rădire, pe acesta scapându-l de toate prime&diile, cu dumnezeieştile lucrări şi nebiruit de vră&maşi păzindu-l şi care stri#a către tine cu credin$ă.-ăria, puterea şi cuvioasa mea bucurie este Fiul tău şi Domnul, ca un bun şi milostiv. 'a şi cu o cinstită coroană, cu brâul tău, robul tău (numele) cu bună credin$ă luminat, fiind încununat cu dumnezeiasca ta mărire, să-l mântuieşti ca un milostiv. .ncin#e pe robul tău (numele), întărindu-l asupra vră&maşilor, ca să lupte nebiruit contra patimilor celor ce-/ munceasc şi nepă$imire biruitoare dăruindu-i, ca pururea să te mărească pe tine şi Fiul tău şi să stri#e+ lisuse, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul, ca un milostiv. Naşterea fără stricăciuni şi fericire numai tu ai avut, !reabinecuvântată, şi încin#ere de mântuire ai dăruit oamenilor brâul tău cel sfânt, care până acum a rămas

0asile cel are. de toate bolile şi durerile.*min De înşelătoria dra#ostei. atin#ându-se cu călduroasă credin$ă de brâul Fecioarei. . 1ri#orie -eolo#ul şi loan 1ură de *ur. pururea Fecioară.elişti+ atei. ca sin#ură apărătoare şi mântuitoare in veci. !antelimon. "fin$ii 4van#. 'ei între "fin$ii !ărin$ii noştri mari dascăli şi ierar. viata. 'urată Fecioară. celor leneşi îmbărbătare. 4rmolae.an#.naintemer#ătorule . vră&itoriile şi întrutotul sănătos şi între# să fie în veci. -eodor "tratilat. cu Fecioara amă şi "fânta -reime. *tanasie şi '. '. buna norocire şi iertarea păcatelor robului tău Dumnezeu (numele) şi pentru ca bunul Dumnezeu să-l păzească de tot răul pentru ca între# şi sănătos să petreacă în veci. dumnezeiescul dar al precinstitului tău brâu. cuvioase părinte Nicolae. cu nici un fel din vicleniile tale.e.eor#. Doamne.i ai lumii. Botezătorul 3ui Hristos. a patimilor şi de vră&maşul ce-l ispiteşte cu #reutatea păcatelor şi cu cumplita lene de robire. Dumitru şi to$i sfin$ii mucenici şi mucenice. mul$umiri pentru biruin$ă aducem $ie. ru#ati-va Domnului pentru viata.nestricat. nevătămat rămânând în veci. diavole. *min. întărire. prin care robul tău (numele) ia de la dumnezeul nostru mare milă. slobozeşte-ne din toate nevoile. ca să stri#ăm $ie+ Bucură-te ireasă. llie. pacea. pentru apărarea şi mântuirea lui şi să-l păzească de tot răul şi necazul. *min. !reacinstitul tău brâu. "amson şi Diomid. arcu.ir şi . dă celui ce s-a atins de prea cinstitul tău trup. celor rătăci$i întoarcere. -rifon şi toti sfin$ii mucenici. mântuieşte-ne pe noi (de două ori).ie şi *nioc. întru bucuria inimii. ce a cuprins pântecele tău cel deDumnezeu primitor este cetă$ii tale tărire nebiruită şi visterie de bunătă$i neimpu$inată. "fin$ilor tămăduitori fără de ar#inti şi de minuni făcători. robii tăi. celor bolnavi dă vindecare. sfin$ilor mucenici 1. cârmuire celor ce înoată. de toate bolile şi durerile.nima se îndoieşte. pacea şi buna norocirea şi iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu (numele) şi pentru ca Dumnezeu să-l apere şi mântuiască de tot raul. Brâul tău. Dumnezeiască ireasă. sfin$ilor prooroci oise. cu toate fecioarele martire şi cu toti sfin$ii în#eri şezători pe cele noua tronuri în &urul tronului -atălui 'eresc şi cu to$i sfin$ii pomeni$i în acest brâu.elii i. ru#a$i-vă Domnului pentru sănătatea.iereul loan 1ură de *ur. ărire *părătoarei Doamne. sănătatea. în numele -atălui. cu cinste toti să-l purtăm. mult milostivă Fecioară aria. de tot blestemul. care cu credin$ă alear#ă la tine. împreună cu ar.ail şi 1avriil. -alaleu. celor ce alunecă. tu. *r. ca să nu ai nici o putere asupra robului lui Dumnezeu (numele). sănătatea.oane.oan. necazurile. 4lisei şi to$i "fin$ii *postoli şi mucenici. 3uca şi loan. 'osma şi Damian. tuturor celor ce cu credin$ă îl purtăm şil sărutăm cu dra#oste în veci. ca ceea ce ai stăpânire nebiruită. acum şi pururea şi în vecii veciior..it. de#rabă să mântuişti pe robul tău (numele).im şi *na. . cu puterea "fintei 'ruci. ru#ati-vă Domnului pentru via$a. care este spre a&utorul tuturor credincioşilor5 de Dumnezeu Născătoare. buria norocire şi iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu (numele). -eodor -iron. 4ste cu adevărat. drep$ilor părin$i loac. o. încin#ându-se cu putere nebiruita împotriva patimilor necurate şi a vră&maşilor fără de trupuri. de toate farmecele şi vră&itoriile. *vraam.iril şi toti "fin$ii *postoli şi întâiul mucenic 2tefan. "finte . "erafimii şi Heruvimii cu cei 6/7 sfin$i părin$i de la Niceea şi to$i sfin$ii pomeni$i în sfânta noastră Biserică. *min. -e bleastăm pe tine. proorocule şi . al Fiului şi al "fântului Du.

*min. mărire -atălui şi Fiului şi "fântului Du.Năde&dea mea este -atăl. scăparea mea este acoperământul meu este "fântul Du.. ărire -ie. -reime "fântă. Fiul. mărire -ie. ărire "tăpână. 8ie. primeşte ru#ăciunile noastre şi ne mantuieşte de toată nevoia şi întristarea. !rea "fântă -reime.. .