Sunteți pe pagina 1din 2

1)Notiunea de izvor de drept Dreptul constituie un sistem de norme, care imbraca o anumita haina juridical, ia o anumita forma, datorita

careia sint aduse la cunostinta intregii societati.Forma de exprimare a normelor juridice,modalitatea principala prin care dreptul devine cunoscut de cei al caror comportament il prescrie poarta denumirea de izvor de drept.Notiunea de drept este utilizata in mai multe sensuri : 1)Izvoare materiale ale dreptului sunt denumite si izvoare reale.Ele sunt ca un system de factori sociali,politici,ideologici,materiali care determina actiunea legiuitorului sau da naster unor reguli 2)Izvorul formal este o forma de adoptare sau sanctionare a normelor juridice,modul de exprimare a normelor ,adica sursa in care normele juridice sunt reflectate. 3)Izvorul direct modalitatea prin care normele juridice sunt exprimate.!zvoarele directe ale dreptului sint considerate actele si contractile normative. 4)Izvorul indirect sunt acele izvoare care pot fi considerate juridice,trebuie sa fie validate,sanctionate de o autoritate publica competenta.De ex: obiceiurile sau normele elaborate de organizatii nestatale. 5)izvoare scrise izvoare care necesita o formulare stricta ,determinate de principiile legiferarii. 6)Izvor intern il constituie normele juridice 7)Izvorul extern caracterizeaza mijloacele prin care vointa ,devenita statala,obtine o haina juridical adecvata !zvoarele de drept reprezinta formele de exprimare a normelor juridice in cadrul unui system de drept,adica modalitatea de instituire sau recunoastere de catre puterea de stat a normelor juridice in procesul de creare a dreptului. 2)Caracteristica izvoarelor formale ale dreptului. !n evolutia sa dreptul a cunoscut urmatoarele forme de exprimare: 1)Obiceiul juridic(cutuma" #obiceiul este cea mai originala forma de manifestare a vointei sociale.$ecanismul trecerii unui obicei din sistemul general al normelor sociale in sistemul izvoarelor dreptului este marcat de % momente importante: &fie ca statul recunoaste un obicei si il incorporeaza intr o norma oficiala &fie ca obiceiul este invocat de parti ca norma de conduita in fata unei instante de judecata si aceasta il valideaza de regula juridica. 'rimele acte scrise sint de fapt niste culegeri de cutume juridice si mai putin o creatie constienta a legiuitorului. 2) ractica judiciara si !recedentul judiciar(juris!rudenta)"'ractica judecatoreasca,denumita si jurisprudenta este alcatuita din totalitatea hotaririlor judecatoresti,pronuntate de catre instantele de toate gradele,pe baza interpretarii si pentru aplicarea legii.'recedentele judiciare sunt considerate izvoare de drept si in statele cu alt system de drept. 3)#octrina"cuprinde toate analizele,investigatiile,interpretarile pe care oamenii de specialitate le dau fenomenului juridic.Doctrinei i a revenit un rol creator direct.!n acelasi timp ea nu poate fi considerate izvor de drept. 4)$ontractul normative din (atina contractus a stringe este un accord incheiat intre % sau mai multe personae fizice sau juridice,din care decurg aumite drepturi si obligatii.)a act juridic,contractul este acordul intre % sau mai multe personae in scopul de a produce efecte juridice.)ontractul rezulta din norme juridice si se face in stricta conformitate cu ele. 5)actul normative poate fi definit ca fiind izvorul de drept creat de organelle autoritatii publice,izvor care coontine reguli generale si obligatorii a caror aplicare la nevoie este asigurata prin forta statului.*istemul actelor normative ale organelor de stat,interdependenta acestor acte,precum si ordinea emiterii lor sint regulamentate de constitutie si de alte acte legislative. !ntregul sistem de izvoare ale dreptului il putem diviza in % grupe mari : &legi &acte normative subordonate legii

%e&e"in termenul larg se intelege orice act normative elaborate de autoritatile publice.!n sens restrins desemneaza actul normative care in baza legislatiei in vigoare este unica autoritate legiuitoare in tara.Exista + categorii de legi: constitutionale sunt legi care introduc texte noi in )onstitutie, abroga anumite texte. organice sunt continuarea celor constitutionale si pot interveni numai in domeniile expres prevatute. ordinare intervin orice domeniu al relatiilor sociale, exceptie sunt cele %. (a cate&oria actelor normative subordinate le&ii sint atribuite hotaririle parlamentului,decretele prezidentiale,hotarirle ,uvernului,etc. 3.)oordonatele principale ale ac-iunii actului normativ sunt:timpul,spa-iul,cercul de persoane. aciunea actului normativ n timp-defineste durata acestuia. Durata este cuprinsa .ntre % momente esen-iale: momentul ini-ial al actului normativ/momentul intrarii in vigoare a actului" momentul final/.ncetarea ac-iunii legii" 'orme a momentului final: abrogarea/ procedeu tehnico juridic prin care legea fara termen isi inceteaza activitatea prin renuntarea ei".ea poate fi directa/cind se precizeaza formal in textu legii noi ca un anumit act normativ se abroga" si indirecta/cind nu se precizeaza denumirea concreta a actului normativ ce se abroga" )aderea in desuetudine /legea a fost total depasita de dezvoltarea relatiilor sociale,faptul ca factorii care au cinditionat aparia legii au incetat sa ma existe" actiunea actului normativ in spatiu actul normativ este produsul activitatii statului si al organelor sale care au o anumita competenta teritoriala aspect intern rasfringerea actiunii legii in limitele teritoriale reiesind din competenta teritoriala a organului de stat respectiv aspect international raspunde la intrebarea daca legea nationala se aplica pe teritoriul altor state si daca o lege straina poate fi aplicata in limitele teritoriului de stat 'rincipiul este: legea se aplica pe teritoriul statului al carui organ legislativ a adoptato0 actiunea actelor normative asupra persoanelor (egea este destinata omului privit ca persoana fizica sau ca persoana juridica. Distingem urmatoarele tipuri de legi: legi cu vocatie generala de plicare atit fara de persoanele juridice cit si de cele fizice legi numai pentru pers.fizice legi numai pentru persoanele juridice legi care se aplica numai anumitor categorii de subiecti de drept legi care se aplica unei singure persoane