Sunteți pe pagina 1din 2

NORMA JURIDICA 1.

Notiunea si trasaturile esentiale ale normei juridice Norma juridica reprezinta doar acea norma social ace contine o regula de conduita,stabilita sau autorizata de stat,merita sa reglementeze cele mai importante domenii de activitate umana si ocrotita,in caz de necessitate prin forta statului.Trasaturile esentiale ale normei juridice sunt: *normele juridice sunt stabilite sau autorizate de catre organele competente de stat.Ele exprima vointa statului,ce reprezinta vointa poporului,indreptata spre reglementarea relatiilor din societate *Norma juridical are un caracter general.ea apare ca model de conduita al participantilor la relatia sociala concreta. *Norma de drept are menirea de a reglementa nu o relatie aparte,singulara ci un tip de relatii.Astfel,norma de drept reglementeaza tipul de cazuri si raporturi,este adresata unui cerc de persoane(pers.fizice,juridice,oficiale etc *Norma de drept ,la fel ca si dreptul in ansamblu este prevazuta sa reglementeze conduita oamenilor printr!un tip special de relatii,legatura dintre participantii la care rezida in drepturi si indatoriri . *"n indiciu specific al normelor juridice este ocrotirea lor prin constringere de stat. 2.Structura normei juridice. Norma juridical constituie elemental primar al sistemului de drept.#entru a putea fi receptata,inteleasa de toti subiectii de drept,ea trebuie sa aiba o anumita structura logica din care sa rezulte cit mai exact raspunsul la citeva intrebari: *cui este adresata si in ce imprejurari actioneaza$ *ce varianta de comportament prescrie statul subiectului de drept$ *care vor fi consecintele nerespectarii normei juridice$ %aspunsul la aceste intrebari poate fi gasita in elementele normei juridice,care in ansamblu lor formeaza structura normei.%eferitor la structura interna,norma juridical este compusa din & elemente: ' (poteza!determinarea cercului de persoane carora le este adresata norma,precum si imprejurarile,in prezenta carora ea se realizeaza ) *ispozitia!insasi regula de conduita,exprimata ca determinare a indatoririlor si drepturilor partilor in raportul juridic. & +anctiunea!prevede survenirea consecintelor in rezultatul respectarii sau nerespectarii prevederilor dispozitiei si ipotezei. +tructura unei norme se bazeaza pe interdependenta,caracterul s,stematic al normelor juridice.+anctiunea unei norme devine dispozitie la nerespectarea normei,ocrotite si la aplicarea masurilor de constringere fata de infractor si ipotezele devin intr!un anumit sens dispozitii,care indica caror circumstante anume sa li se atribuie importanta juridica. -orbind de structura unei norme juridice este important sa atragem atentia la urmatoarele.Analiza structurii normei trebuie sa fie cfacuta sub ) aspecte: ' structura logico!juridica a normei!ea este stabile,o norma cuprinde mereu cele & elemente(ipoteza ,dispozitia,sanctiunea ) +tructura te.nico!legislativa(redactionala !inseamna dispunerea normelor juridice pe articole,alienate,subalineate si gruparea acestora in sectiuni,capitole,titluri,pina la constituirea unor /oduri cum sint cel penal,civil,funciar etc. 3)Clasi icarea normelor juridice. A clasifica normele juridice reprezinta a le grupa pe categorii,pentru a ne orienta in multimea de norme juridice ce ne inconjoara,a le recunoaste,a le deosebi.(n literature juridical,se fac multiple clasificari dupa diferite criterii: *Ramura de drept!este un criteriu important pentru clasificarea normelor juridice.Ea pune la baza diferentierea normelor in dependenta de obiectul reglementarii normative si metoda reglementarii normative,adica da raspuns la ) intrebari ' /e domeniu de activitae reglementeaza normele juridice

) (n ce mod se face acest lucru$ #otrivit acestui criteriu normele juridice se pot clasifica in norme de drept constitutional,administrative,norme de drept civil,penal,familial etc. *Forta juridica-ea depinde de locul pe care il ocupa actul normative in sistemul actelor normative.#utem diferentia: ' Norme juridice cuprinse in legi !norme juridice cuprinse in /onstitutie !norme juridice cuprinse in legi organice !norme juridice cuprinse in legi ordinare ) Norme juridice cuprinse in acte normative subordinate legii !norme juridice cuprinse in .otariri normative ale #arlamentului !norme juridice cuprinse in decrete ale #resedintelui %epublicii !norme juridice cuprinse in .otariri ale 0uvernului !norme juridice cuprinse in alte acte normative *Structura tehnico-legislativa(modul de redactare) ' Norme juridice complete!norme juridice complete sint acele norme care contin in textul lor,intrunite la un loc cele & elemente de structura:ipoteza,dispozitia,sanctiunea ) Norme juridice incomplete!nu toate elementele de structura ale normei se intrunesc intr!un text al normei.Ele pot fi: !de trimitere(cele care necesita luarea in consideratie a textului complet al actului normative respectiv !norme in alb (care necesita luarea in consideratie a textelor altor acte normative *Caracterul conduitei prescrise /arcaterul conduitei prescrise rezulta din modul de reglementare a acestei conduite.Ele se clasifica in a norme imperative!normele care prescriu comportamentul subiectilor de dept si nu admit nici o abatere de la aceasta.1a rindul lore le sunt: !norme onerative!care prescriu in mod expres obligatia savirsirii unei actiuni !norme pro.ibitive!care interzic savirsirea unor actiuni b norme dispositive 2norme care acorda posibilitatea unui larg comportament subiectilor de drept,adica normele care nici nu oblige,nici nu interzic o actiune.1a rindul lore le pot fi: !norme permissive 2ce permit o conduita !norme supletive!ce acorda subiectului posibilitatea sa aleaga singur una din variantele de conduita prevazute de norma *Gradul si intensificarea incidentei ' Norme care reglementeaza direct conduita oamenilor ) Norme care reglementeaza indirect conduita oamenilor *Sfera de aplicare ' Norme generale!care au cea mai larga sfera de aplicare ) Norme speciale!aplicate intr!un domeniu restrins de relatii sociale & Norme de exceptie!ce stabilesc exceptii de regula generala. *Criteriul socio-juridic. #otrivit acestui criteriu,normele juridice se clasifica in : a norme punitive!ce prevad pedeapsa juridical pentru cei ce nu respecta comportamentul prescris de lege. b norme stimulative!ce stabilesc un anumit sistem de stimulente.

S-ar putea să vă placă și