Sunteți pe pagina 1din 2

JUDETUL: 23--ILFOV MARI CONTRIBUABILI

PERSOANA JURIDICA:TITAN SA
ADRESA: COMUNA PANTELIMON SOS CERNICA 11
TELEFONUL: 021 2046790 FAXUL: 021 2046799
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: J23/653/29.03.2005

FORMA DE PROPRIETATE: Societate Comerciala pe actiuni


ACTIVITATEA PREPONDERENTA:
Fabricarea produse morarit si panificatie
COD GRUPA CAEN: 1561
CODUL FISCAL: R 1221611

BILANT INCHEIAT LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2011


lei

A.
I.

ACTIVE
A

ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZARI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire
2. Cheltuieli de dezvoltare
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte
imobilizari necorporale
4. Fond comercial
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs
TOTAL:(RD. 01 LA RD. 05)
II. IMOBILIZARI CORPORALE
1. Terenuri si constructii
2. Instalatii tehnice si masini
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs
TOTAL:(RD. 07 LA RD.10)
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
1. Actiuni detinute la entitati afiliate
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate
3. Interense de participare
4. Imprumuturi acordate entitatilor pe baza de interese de participare
5. Investitii detinute ca imobilizari
6. Alte imprumuturi
TOTAL: (rd.12 la rd.17)
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 06+11+18)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I.
STOCURI
1. Materii prime si materiale consumabile
2. Productia in curs de executie
3. Produse finite si marfuri
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri
TOTAL: (rd. 20 la 23)
II.
CREANTE
1. Creante comerciale
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate
3. Sume de incasat din interese de participare
4. Alte creante
5. Capital subscris si nevarsat
TOTAL: (rd. 25 la 29)
III.
INVESTITII PE TERMEN SCURT
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate
2. Alte investitii pe termen scurt
TOTAL: (rd. 31 la 32)
IV.
CASA SI CONTURI LA BANCI
ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd. 24+30+33+34)
C.
CHELTUIELI IN AVANS

Nr.
Rd.
B

lei

Sold la
01/01/2010
1

01/10/2010
2

30/09/2011
3

1
2
3

302.455

600.056

755.982

4
5
6

212.776
515.231

356.424
956.480

755.982

121.503.554
50.991.087
1.435.628
48.689.757
222.620.026

122.644.825
59.190.586
1.980.611
80.580.695
264.396.717

158.324.969
98.240.929
2.281.205
6.094.173
264.941.277

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

8.000

8.000

8.000

6.845
14.845
223.150.102

6.845
14.845
265.368.042

6.845
14.845
265.712.104

20
21
22
23
24

42.644.096
1.975.820
4.403.220
966.338
49.989.474

29.655.866
1.974.753
4.494.389
934.824
37.059.832

32.286.701
3.620.616
7.287.090
892.144
44.086.551

25
26
27
28
29
30

31.432.848
366.087

40.981.990
462.955

45.195.673
591.618

6.293.647

4.629.601

3.547.466

38.092.582

46.074.546

49.334.757

31
32
33
34
35
36

4.111.811
92.193.867
835.492

13.449.855
96.584.233
592.941

4.113.104
97.534.412
1.190.454

PASSIV
A
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE UN AN
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
2. Sume datorate institutiilor de credit
3. Avansuri incasate in contul comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori
5. Efecte de comert de platit
6. Sume datorate entitatilor afiliate
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale
TOTAL : (Rd. 37 la 44)
E.
ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
F.
TOTAL ACTIVE MINUS OBLIGATII CURENTE (rd.19+46-61)
G.
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE
DE UN AN
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
2. Sume datorate institutiilor de credit
3. Avansuri incasate in contul comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori
5. Efecte de comert de platit
6. Sume datorate entitatilor afiliate
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare
8. Alte datorii , inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile
TOTAL : (rd. 48 la 55)
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare
2. Provizionae pentru impozite
3. Alte provizionae
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 57 la 59)
I.
VENITURI IN AVANS
- Subventii pentru investitii
- Venituri inregistrate in avans
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)
fond comercial negativ
TOTAL : (rd. 61 + 62 +65)
J. CAPITAL SI REZERVE
- capital subscris nevarsat
- capital subscris varsat
- patrimoniul regiei
TOTAL : (rd. 64 la 66)
II. PRIME LEGATE DE CAPITAL
III. REZERVE DIN REEVALUARE
- sold C
- sold D
1. Rezeve legale
2. Rezerve statutare sau contractuale
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reev
4. Alte rezerve
TOTAL : (rd. 70 la 73)
Actiuni proprii
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii ( ct.141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii ( ct.149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)
Sold C (ct. 117)
Sold D (ct. 117)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
Sold C (ct. 121)
Sold d (ct. 121)
Repartizarea profitului
TOTAL CAPITALURI PROPRII
(rd 63+67+68-69+70+75-76+77-78-79)
Patrimoniul public
TOTAL CAPITALURI (rd. 80+81)
D.

ADMINISTRATOR
STEFANOS KROMMYDAS

Nr.
Rd.
B
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Sold la
01/01/2010
2

01/10/2010
2

30/09/2011

153.969.440
120.720
14.829.670

196.704.867
7.334.737
17.321.837

146.498.585
8.285.634

2.925.102

2.927.702

52.125.249

4.421.567
3.804.117
176.266.499 228.093.260
-83.239.447 -130.918.031
139.910.655 134.450.010

11.974.913

8.483.009
227.367.390
-128.648.210
137.063.894

0
149.378

270.045
270.045

270.045
270.045

270.045
270.045

0
2.307

2.207.481
1.946

1.761.537
5.685

2.307

1.946

5.685

67
68
69
70
71

40.848.301

40.848.301

40.848.301

40.848.301
10.513.865

40.848.301
10.513.865

40.848.301
10.513.865

72

69.175.957

69.172.527

68.488.733

73
74
75
76
77
78
79
80

2.309.881

2.309.881

2.770.118

1.552.878
9.527.899
13.390.658

1.556.308
10.483.436
14.349.625

2.239.692
5.233.047
10.242.857

349.746

4.585.480

779.214

81
82
83
84
85
86

7.675.350
1.613.775
139.640.610

1.673.646
131.972.484

2.673.732
134.882.935

87
88

139.640.610

131.972.484

134.882.935

CONTABIL SEF
LIVIU NITA

8.242.125