Sunteți pe pagina 1din 4

Curs 2 Gestiune Bancara

Impactul implementarii acordurilor Basel asupra sectorului bancar


!!!! BIS = Banca reglementarilor internationale
Problema supravegherii bancare internationale s-a pus ca urmare a crizelor bancare din
anii 1970 din ermania si !nglia care au avut o rezonanta internationala" #ooperarea in acest
domeniu s-a materializat prin constituirea la Basel in 197$ a comitetului de la Bsel privind
supravegherea bancara pe langa BIS
%na din preocuparile comitetului de la Basel a &ost si este ca documentele sale sa aiba
aplicabilitate universala" #ele ' mari domenii asupra carora comitetul si-a &ocalizat atentia au
&ost stabilirea unor principii generale de supraveghere a sediilor bancare din strainatate si
adoptarea unor cerinte minime de capital pt bancile active pe plan international"
%ni&ormizarea cerintelor minime de capital a &ost necesara ca urmare a &aptului ca
bancile se implicau in activitati tot mai riscante din dorinta de a obtine pro&ituri cat mai mari(
care nu se corelau inca cu &ondurile proprii de care dispuneau"
!st&el( pt a se preintampina destabilizarea sistemului bancar interanational si pt a se
crea conditii de concurenta uni&orme pt toate bancile active pe plan international( in iunie
19)) comitetul de la Basel a publicat un raport privind masurarea capitalului si standardele de
capital cunoscut sub denumirea de ***** de la Basel din 19))"
!cest acord reglementa modul de calcul pt capitalul minim ce trebuia detinut de catre
o banca pt a se putea acoperi eventuale pierderi provenite din riscul de credit"
%lterior( in 19++( acordul de la Basel a &ost e,tins pt ****** si necesarul de capital pt
acoperirea riscului de piata"
-esi initial principiile acordului de la Basel se re&ereau la bancile active pe plan
international( ulterior acestea s-au e,tins si pe plan intern( in prezent a&landu-se la baza
stabilirii cerintelor minime de capital in peste 100 de tari( inclusiv in .omania"
In mod seintetic( acordul de la Basel din 19)) prevedea stabilirea unei corelatii intre
riscurile asumate de banci si &ondurile proprii de care dispuneau sub &orma unui indicator de
adecvare a capitalului care nu trebuie sa &ie mai mare de )/"
-esi acordul de la Basel din 19)) a avut o contributie ma0ora in imbunatatirea
capitalizarii bancilor active pe plan international( totusi inca de la adoptarea sa a &acut obiectul
mai multor critici" Basel 1 reprezenta un cadru insu&icient de &le,ibil pt a surprinde intreg
spectrul pro&ilului de risc al institutiilor de credit deoarece1
- %tiliza un numar relativ restrans al ponderilor de risc de credit2
- 3u boni&ica diversi&icarea plasamentelor2
- Instrumentele de diminuare a riscului de credit sunt insu&icient de dezvoltate 4nu se
recunosc ca diminuatoare de risc de credit garantiile o&erite de administratii locale si
regionale( entitati din sectorul public sau alte entitati cu rating ridicat5"
Acordul de capital Basel 2
!vand in vedere limitarile primului acord Basel 1( comitetul a luat masuri pt
adoptareaunei noi scheme de adecvare a capitalului ast&el ca in iunie '00$ a &ost data
publicitatii &orma &inala a unui nou acord cunoscut sub denumirea de Basel '"
3oul acord de capital are o structura comple,a bazata pe 6 piloni"
- #erinte minime de capital
- Supravegherea adecvarii capitalului
- -isciplina de piata
Pilonul 1: Cerinte minime de capital
Se bazeaza pe o abordare cantitativa a cerintelor prudentiale"
!cest pilon include in cerintele de capital reguli &le,ibile si avansate de determinare a
cerintelor minime pt riscul de credit( riscul de piata si riscul operational" !st&el pt &iecare tip
de risc e,ista mai multe abordari in &unctie de metoda de implementare"
Riscul de credit 7 abordarea standardizata este element de legatura cu Basel 1 pt ca
pastreaza metodologia de stabilire a cerintelor privind &ondurile proprii prin utilizarea
coe&icientului de risc de credit si a instrumentelor de diminuare a ricului de credit"
8ata de primul acord de capital au &ost aduse urmatoarele imbunatatiri1
- ama ponderilor de risc de credit a &ost largita prin cresterea numarului de categorii
de la $ la )
- !u &ost diversi&icate instrumentele de diminuare a riscului de credit prin recunoasterea
ca diminuatoare de risc de credit a garabtiilor o&erite de administratiile locale si
regionale
!bordarea bazata pe modele intrenre presupune determinarea posibilitatii de
nerambursare( a pierderii datorate nerambursarii si a e,punerii la riscul de nerambursare"
- Probabilitatea de nerambursare reprezinta probabilitatea ca un debitor sa nu-si achite
obligatiile de plata intr-un anumit interval de timp 41an Basel '5
- Pierderea datorata nerambursarii 49-5 reprezinta valoarea creantelor pe care banca
urmeaza sa nu le recupereze( reprezinta pierderea asteptata dupa ce un credit a intrat in
de&ault"
- :,punerea la riscul de nerambursare reprezinta e,punerea bancii &ata de un anumit
client in momentul de&ault-ului si include dobanda acumulata pana in acel moment
precum si oricare comision neachitat"
Riscul operational 7 includerea riscului operational in calculul necesarului de capital
reprezinta un element de noutate in cadrul acordului Basel ' ast&el( necesarul de capital se
poate calcula in &unctie de abordarea &olosita in mod di&erit"
Pentru metoda indicatorului de baza determinarea necesarului de capital se &ace prin
aplicarea unui procent de 1;/ asupra venitului mediu realizat in ultimii 6 ani"
Metoda standardizata presupune descopunerea operatiunilor bancii pe tipuri si
subtipuri de activitati si aplicarea unor procente intre 1'-1)/"
Metoda evaluarii avansate permite &olosirea de modele interne in evaluarea
necesarului de capital"
Riscul de piata 7 metodele de calcul a necesarului de capital pt riscul de piata sunt
&oarte putin di&erite de cele din cadrul acordului Basel 1"
Pt abordarea standard au &ost incluse derivativele de credit si unitatile organismelor
de plasament colectiv"
Pentru abordarea bazata pe modele interne a aparut ca element de noutate
obligativitatea includerii unitatilor organismelor &inanciare si au &ost pastrate cerintele de
capital pt riscul valutar si riscul de mar&a" Supravegherea adecvarii capitalului
Pilonul 2: Supravegherea adecvarii capitalului
!re rolul de a accentua activitatea autoritatii de supraveghere( ast&el pe langa cerintele
de capital impuse bancilor( Basel ' prevede $ principii &oarte importante si anume1
- Sa 0oace un rol activ in evaluarea procedurilor interne ale bancilor
- <eri&icarea procedurilor interne ale bancilor prin managemnetului riscului de catre
autoritatea de supraveghere
- Posibilitatea impunerii cerintei ca institutiile de credit sa mentina capital in e,ces &ata
de nicelul minim indicat de pilonul 1
- Implementarea unor mecanisme de interventie timpurie"
Pilonul 3: Disciplina de piata
Sustine prevederii pimului si celui de-al doilea pilon prin introducerea de cerinte de
raportare catre autoritatea de supraveghere dar si catre public a detaliilor re&eritoare la1
- Structura actionariatului
- :,punerile la risc
- !decavarea capitalului la pro&ilul de risc 4 structura &ondurilor proprii si metodoligia
de calcul a cerintelor de capital5"
Printre cele mai importante elemente de noutate aduse de Basel ' se numara
introducerea in calculul indicatorului de adecvare a capitalului a riscului operational si
posibilitatii masurarii riscului de credit prin metode bazate pe ratinguri interne"
Acordul Basel 3
#a urmare a crizei &inanciare globale care a dezvaluit slabiciunile acordului Basel '(
la s&arsitul anului '009 e,pertii comitetului de la Basel au initiat un set de masuri
cuprinzatoare de re&orma cu scopul de a imbunatati reglementarea( supravegherea si
gestionarea riscurilor in sistem bancar"
!ceste re&orme denumite Basel 6 isi propun1
- Sa conduca la o crestere a capitalului sistemului bancar de a absorvi socurile provocate
de eventualele probleme economice
- Sa impuna bancilor o transparenta sporita
- Sa imbunatateasca managementul riscurilor si guvernanata corporativa
In decembrie '009 grupul guvernatorilor bancilor centrale au stabilit cadrul general al
Basel 6( acesta incluzand1
1" #resterea calitatii consistentei si transparentei elementelor cuprinse in capitalurile proprii
'" Introducerea unui raport de parghie ca o masura suplimentara care va actiona ca o limita pt
modelele bazate pe risc" !cest raport va reprezenta un intrument simplu usor de inteles care
va veri&ica rezultatele obtinute prin modelel interne bazate pe risc"
6" Introducerea unui standard minim de lichiditati la nivel mondial inclusiv o cerinta de
lichiditate pe termen lung"
$" Introducerea unor reglementari pt rezervele de capital anticliclice pesete cerintele minime"
!cestea vor include masuri de conservare a capitalului precum si restrictii privind distribuirea
pro&iturilor"
;" :miterea de recomandari pt reducererea riscului sistemic asociat cu di&icultati ma0ore ale
bancilor trans&rontaliere"
+" :valuarea necesitaii impunerii unei suprata,e asupra capitalului pt a atenua riscul indus de
bancile cu importanta sistemica"
In septembrie '010 grupul guvernatorilor bancilor centrale a anuntat re&orme
importante ale acordului re&eritoare la cerintele de capital( acestea incluzand1
a5 #erinta minima de capital pt capitalul social 4actiuni ordinare5 va creste de la ' la
$(;/" !ceasta va &i introdusa in mod treptat pana la 1 ian '01;"
b5 .ezerva pt conservarea capitalului peste cerintele minime reglematate a &ost calibrata
la '(;/ si tb sa &ie indeplinita cu actiuni ordinare
c5 %n tampon anticiclic intre 0 si '(;/ din actiunile comune sau din alte elemente de
capital care asigura absorbtia totala a pierderilor
d5 !ceste cerinte de capital sunt completate de introducerea unui raport de parghie
e5 Bancile importante sistemic tb sa aiba capital de absorbtie a pierderilor peste
standardele mentionate
Aranjamente tranzitorii referitoare la Basel 3
o #erinta minima de capital social va &i introdusa treptat intre 1 ian '016 si 1 ian '01;"
-e la 1 ian '01$ cerinta minima de capital social va &i de $/( iar cerinta de capital de
nivel 1 va &i de ;(;/ urmand ca de la 1 ian '01; cele doua cerinte sa &ie de $(;/ si
respectiv +/"
o !0ustarile de reglementare inclusiv sumele mai mari de limita de 1;/ pt investitiile in
institutiile &inanciare( drepturi de ipoteca si impozitul amanat vor &i deduse in totalitate
din capitalul social pana la 1 ian '01)"
o #erinta de capital de conservare va &i introdusa intre 1 ian '01+ si 61 dec '01) si va
reprezenta la inceput 0(+';/ din activele ponderate la risc 4de la 1 ian '01+5 urmand
sa creasca in &iecare an pt a a0unge la '(;/ din activele ponderate la risc la 1 ian '019"
=arile care inregistreaza cresteri e,cesive ale creditelor tb sa ia in considerare
accelerarea crearii rezervelor de conservare si a tampoanele anticilice"
!ran0amentele tranzitorii pt raportul de parghie stabilesc o perioada de monitorizare
intre 1 ian '011 si dec '01'( o perioda de test intre 1 ian '016 si 1 ian '017( in urma
rezultatelor obtinute in perioada de test( in anul '017 se vor &ace a0ustari urmand ca cerinta sa
&ie aplicata de la 1 ian '01)"
!st&el Basel 6 propune re&orme atata la nivel microprudential pt a creste rezistenta
institutiilor individuale( cat si la un nivel macroprudential in scopul evitarii aparitiei unor
riscuri sistemice in sectorul bancar( precum si pt a evita sau cel putin pt a tempera
ampli&icarea prociclica a acestor riscuri de-a lungul timpului" !ceste ' abordari sunt
complemetare intrucat o mai mare rezistenta la nivel individual reduce riscul unor socuri in
cadrul sistemului"