Sunteți pe pagina 1din 5

Dac n timpul iernii volumul anaerob ( VAN ) este folosit pentru denitrificare, atunci pentru aceast perioad se va stabili

o eliminare mai sczut a fosforului biologic n exces. Determinarea concentra iei de fosfor care trebuie eliminat prin precipitare simultan se face din ecua ia de bilan a fosforului (!."#)$
c %, prec = c % c %, efl c % , &' c %, bio ex

(mg %(l)

(!."#)

n care,
c %, prec ) concentra ia de fosfor total care trebuie eliminat prin precipitare simultan, n mg %(l* c%

) concentra ia de fosfor total din influentul bazinului anaerob, n mg %(l* ) concentra ia de fosfor total din efluentul sta iei de epurare, n mg %(l*

c %, efl

c %, &' ) concentra ia de fosfor total necesar pentru dezvoltarea biomasei +eterotrofe (fosforul nglobat n biomas), n mg %(l*
c %, bio ex ) concentra ia de fosfor biologic n exces, n mg %(l.

Dac concentra ia Dac


c % , prec 0

c % , prec ,

-, este nevoie, pe l.ng eliminarea pe cale biologic a

fosforului /i de precipitare c+imic. -, nu este nevoie de precipitare c+imic. %entru valori negative ale apropiate de zero ()1,- mg(l.....)1,! mg(l) se vor prevedea, totu/i, la concentra iei
c % , prec

proiectare, posibilitatea /i spa iile necesare n viitor pentru tratarea c+imic necesar. 2oncentra ia de fosfor total din efluentul sta iei de epurare c % ,efl se va considera, la dimensionare, cca. 3-)4-5 din concentra ia admisibil de fosfor total din efluent$
c %, efl = (-,3......-,4) cadm %

(mg %(l)

(!."6)

unde cadm 71,- sau #,- mg %(l (v. tabelul #."). % 2oncentra ia de fosfor ncorporat n biomas se consider, de regul, 15 din concentra ia de 2&8! influent n bazinul anaerob$
c %, &' = -,-1 9 !uz

(mg %(l) (mg %(l) (mg %(l) (mg %(l) (!."!)

(!."")

sau

c %, &' = -,--! 9 228

%entru apa uzat or/eneasc, concentra ia n fosfor biologic n exces se va considera$ c %, bio ex = (-,-1......-,-1!) 9 !uz sau
c %, bio ex = (-,--!......-,--4) 9 228

(!."3) (!."4)

dac sc+ema de epurare cuprinde bazine anaerobe amplasate amonte de bioreactor.


:n cazurile n care la temperaturi ;oase ale apei uzate, concentra ia n azota i din
efluentul sta iei de epurare cefl N N86 < 1! mg N) N8 6 (l, se poate admite$

c % , bio ex = (-,--!......-,-1) 9 !uz

(mg %(l)

(!."=)
33

sau

c %, bio ex = (-,--#!......-,--!) 9 228

(mg %(l)

(!.">)

dac sc+ema de epurare cuprinde bazinele anaerobe amplasate amonte de bioreactor. Dac sc+ema de epurare este cu predenitrificare (v. fig. !.#, c) sau cu denitrificare cu alimentare frac ionat (v. fig. !.#, d), dar nu cuprinde bazine anaerobe, se poate admite o eliminare a fosforului biologic n exces, consider.ndu)se$
c %, bio ex -,--! 9 ! uz

(mg %(l) (mg %(l)

(!.!-) (!.!1)

sau,

c %, bio ex -,--# 9 228 c %, bio ex

Acelea/i valori pentru

se admit /i pentru perioadele cu temperaturi ;oase c.nd

se prevede o recirculare intern din zona de denitrificare preanoxic n bazinul anaerob. Dac este nevoie de precipitare c+imic, necesarul mediu de reactiv (sare metalic) poate fi calculat consider.nd 1,! mol urmtoarele doze de reactiv$
precipitare cu fier $ #,4 @g Ae(@g %prec * precipitare cu aluminiu $ 1,6 @g Al(@g %prec .
+ '6 e ( mol c % , bio ex .

?fectu.nd conversia, se ob in

:n solu ia cu precipitare simultan, adaosul de var n influentul decantorului secundar conduce la cre/terea pB)ului /i la mrirea eficien ei fenomenului de precipitare. ?vident, necesarul de var depinde de alcalinitatea procesului din bioreactor. 5.5.3. Calculul cantitii de nmol n exces :n sta ia de epurare se re ine /i se produce nmol n urmtoarele obiecte te+nologice$
n decantoarele primare se re in materiile solide n suspensie care trec de treapta

de degrosisare /i pot sedimenta gravita ional n anumite condi ii de timp /i ncrcare superficial. ?le poart denumirea de nmoluri primare. :n aceste nmoluri este re inut /i azot, n propor ie e N = 1-.....1! 5 /i fosfor n propor ie de e % = !......1- 5* n bazinele anaerobe /i n bioreactoarele unde se desf/oar procesele de nitrificare) denitrificare se produce nmol suplimentar alctuit din biomasa rezultat din ndeprtarea substan elor organice biodegradabile /i din eliminarea fosforului* n decantoarele secundare se re ine biomasa creat n bioreactoare, precum /i materiile solide n suspensie care au trecut de treapta de epurare mecanic, complex de substan e care poart denumirea de nmol activat. Nmolul primar este diri;at spre treapta de prelucrare a nmolului. Nmolul activat din decantoarele secundare este diri;at ctre bioreactor n zona anoxic, aerob sau n bazinul
34

anaerob, dup caz, ca nmol de recirculare n scopul men inerii unei anumite concentra ii de biomas n reactorul biologic (a/a numita recirculare extern). Curplusul (excedentul) de nmol activat este denumit nmol n exces /i este diri;at spre treapta de prelucrare a nmolului. Deci cea mai mare parte a biomasei din decantorul secundar este recirculat continuu n sistemul biologic. Nmolul n exces con ine o cantitate de cca. 1-5 azot /i 1! 5 fosfor, cantit i care a;ung n treapta de prelucrare a nmolului. %roduc ia de nmol excedentar reprezint suma dintre nmolul rezultat din eliminarea substan elor organice pe baz de carbon (biodegradabile) /i nmolul provenit din ndeprtarea fosforului$
N e = N e2 + N e%

(@g(zi)

(!.!#)

n care, N e ) cantitatea de materii solide ,exprimat n substan a uscat din nmolul n exces, n @g(zi* N e2 ) cantitatea de materii solide, exprimat n substan a uscat, din nmolul n exces provenit din eliminarea materiilor organice pe baz de carbon (biodegradabile) n @g(zi* N e% ) cantitatea de materii solide, exprimat n substan uscat, din nmolul n exces provenit din eliminarea fosforului, n @g(zi. %roduc ia de nmol este func ie de v.rsta nmolului. :ntre ace/ti doi parametri exist rela ia (!.!6)$
EN = N a c na V c na V = = (zile) Ne Ne D ne c ne + (D c D ne ) cadm uz

(!.!6)

n care to i termenii au fost explica i anterior (v. /i Anexa 6). :n unele cazuri, termenul
(D c D ne ) c adm uz

poate fi negli;at comparativ cu ceilal i termeni.

2alculul cantit ii (produc iei) de nmol n exces provenit din eliminarea substan elor organice pe baz de carbon se face cu rela ia (!.!")$
cb -,1-#EN AE N e2 = 2 b -,4! + -,3 uz b 1+-,14 EN AE 9 ! uz

(@g(zi)

(!.!")

n care,
b 2b = 9! uz D c

) este cantitatea de 2&8! din influentul bioreactorului, n @g(zi*

AE =1,-4#( E 1!) ) este factorul de temperatur pentru respira ia endogen.

3=

Admi .ndu)se diferite valori pentru raportul organic$


s ec N ec = 2 b

b cb uz ( 9 ! uz

/i pentru v.rsta nmolului EN ,

n tabelul !.!, se indic produc ia specific de nmol provenit din ndeprtarea carbonului
N

(@g subst.usc. (@g 2&8!)

(!.!!)

pentru temperatura apei uzate de 1- -2.....1# -2.


Eabel !.!
b cb uz ( 9 ! uz

"
1

=
#

V.rsta nmolului EN (zile) 11!


6 "

#!

#!
3

-," -,3 -,= 1,1,#

-,4> -,>1 1,-6 1,1! 1,#4

-,3> -,=1 -,>6 1,-! 1,14

-,3! -,44 -,=> 1,-1 1,16

-,!> -,41 -,=6 -,>! 1,-4

-,!3 -,3= -,=-,># 1,-"

-,!6 -,3! -,44 -,=> 1,-1

2alculul cantit ii (produc iei) de nmol n exces provenit din eliminarea fosforului se face cu rela ia (!.!3). Acest nmol este alctuit din materia solid rezultat din ndeprtarea fosforului biologic n exces /i din cea ob inut din precipitarea simultan. Fa eliminarea fosforului biologic n exces, se admit 6 g de substan uscat pentru un gram de fosfor eliminat biologic. 'ateriile solide rezultate din precipitarea simultan sunt func ie de tipul de coagulant /i de cantitatea dozat. :n calcule se consider o produc ie specific de nmol de $ #,! g de substan uscat pentru 1 g de fier dozat* ",- g de substan uscat pentru 1 g de aluminiu dozat. Gela ia de calcul utilizat pentru determinarea produc iei de nmol din eliminarea fosforului este$
N e% = D c 6 c % bio ex + 3,= c %, prec Ae + !,6 c %, prec Al ( 1---

(@g(zi)

(!.!3)

:n cazul utilizrii varului pentru precipitare, produc ia specific de nmol este de 1,6! g substan uscat pentru 1 g de +idroxid de calciu 2a (8B)#. 5.5.4. Hndicele volumetric al nmolului sau indexul lui 'o+lmann este un parametru care caracterizeaz procesul de sedimentare a nmolului activat n decantorul secundar. ?ste notat cu H VN . Hndiferent de tipul epurrii, se recomand ca indicele de nmol considerat n proiectare s nu dep/easc 1=-......#-- cm6(g. 2.nd apele uzate con in cantit i mari de substan organic u/or biodegradabil (este cazul unor ape uzate industriale), nmolul activat va avea un indice volumetric mare (peste
3>

#-- cm6(g) cu propriet i de sedimentare slabe. %entru calculele de dimensionare a treptei de epurare biologic avansat se recomand valorile din tabelul !.3.
Eabel !.3 H VN ( cm (g) Hnfluen a apelor uzate industriale(comerciale Aavorabil Nefavorabil
6

Iinta epurrii
-

Ar nitrificare Nitrificare (/i denitrificare) Ctabilizarea nmolului

1--)1!1-- )1!4! )1#-

1#- ) 1=1#- ) 1=1#- ) 1!-

Valorile mai sczute se consider n urmtoarele cazuri$ sc+ema nu cuprinde decantor primar* sc+ema cuprinde n amonte de bioreactor un bazin selector aerob sau un bazin de amestec anaerob* reactorul biologic este prevzut cu alimentare tip piston. Valoarea concentra iei n materii solide n suspensie (substan a uscat) din bioreactor c na , trebuie determinat n str.ns legtur cu dimensionarea decantorului secundar. 5.5.5. Determinarea volumului reactorului biologic (bioreactorului) Volumul bioreactorului este func ie de indicatorii de calitate ai influentului /i efluentului treptei de epurare biologice deci de eficien a cerut sistemului bioreactor)decantor secundar ( d xb ), de tipul epurrii, de ncrcare organic a bazinului ( H ob ) /i a nmolului ( H on ), de calitatea nmolului de recirculare prelevat din decantorul secundar, de v.rsta nmolului, de concentra ia n materii solide n suspensie din bioreactor /.a. 8 parte din parametri de proiectare ai bioreactorului, sunt practic aceea/i cu cei indica i pentru proiectarea bazinelor cu nmol activat. Dintre ace/tia se indic n tabelul !.4 valorile principalilor parametri care se aplic /i pentru epurarea biologic avansat a apelor uzate. Volumul bioreactorului se poate determina cu una din urmtoarele rela ii$
V= 2b Na 2b = = H ob c na c na H on

(m6)

(!.!4)

4-