Sunteți pe pagina 1din 2

U.T.C.B. Facultatea de Hidrotehnic $a%oratorul de &rotec'ia (i +!urarea ,!

elor

Contr. Nr. 184/2003 (nr. U.T.C.B) re !. nr. ""/2003 (nr. #.T.C.T.) Nor)ati* !entru !roiectarea con truc'iilor (i in tala'iilor de e!urare a a!elor u-ate or(ene(ti. &artea a ./0a. Trea!ta de e!urare a*an at a a!elor u-ate. Fa-a1 2edactarea a ..0a Final (%un de ti!ar). ,u3u t 2004.

N4T, re5eritor la re5lectarea 6irecti*elor +uro!ene 7n Nor)ati* 1. +la%orarea !re-entului nor)ati* a 'inut ea)a de 6irecti*ele Uniunii +uro!ene !ri*ind e!urarea a!elor u-ate8 !relu9nd (i re !ect9nd 7n !rinci!al condi'iile (i reco)andrile 6irecti*ei nr. :1/2;1/C++ din 21 )ai 1::1. ,cea t directi* i)!une indicatorii de calitate !e care tre%uie 0i 7nde!linea c8 7n -onele en i%ile 8 e5luen'ii ta'iilor de e!urare la e*acuarea ace tora 7n rece!torii naturali. 2. <n ceea ce !ri*e(te tehnolo3iile de e!urare a*an at a a!elor u-ate8 la care 6irecti*a :1/2;1/C++01::1 nu 5ace nici o re5erire (i nu con'ine nici o reco)andare e=!re 8 nor)ati*ul a a*ut 7n *edere acele tehnolo3ii de e!urare (i )etodolo3ii de di)en ionare8 utili-ate curent 7n 'rile Uniunii +uro!ene (*. nor)ele ,T/06/>? ,0131 !recu) (i tandardele euro!ene de ti! @2 +N). 6intre ace te tandarde8 nor)ati*ul a 'inut ea)a de cele cu a!lica%ilitate 7n do)eniul tratat 7n nor)ati* (i anu)e @2 +N 108"8 @2 +N 122""0A8 @2 +N 122""0;8 (.a. 3. Nor)ati*ul a e*iden'iat 7n )od e=!re (i a re !ectat 7n totalitate !re*ederile Nor)elor (i Nor)ati*elor de &rotec'ia ,!elor NT&, 011/20028 NT&,0001/2002 (i NT&, 002/2002 cu!rin e 7n H.B. 188/2002. ,ce te Nor)e (i Nor)ati*e tran !un 7n totalitate !re*ederile 6irecti*ei :1/2;1/C++01::1 (i 7n unele ca-uri i)!un condi'ii )ai e*ere chiar dec9t cele din 6irecti*. 4. <n !re-entul Nor)ati* 0a 'inut ea)a de !re*ederile le3ilor (cu )odi5icrile ulterioare) nr. 13;/1::" ($e3ea &rotec'iei #ediului)8 nr. 10;/1::A ($e3ea ,!elor)

(i nr. 10/1::" ($e3ea !ri*ind calitatea 7n con truc'ii) care8 ele 7n ele 'in ea)a (i re !ect re3le)entrile i)!u e de Uniunea +uro!ean. 6ac ace te le3i nu unt !eci5icate e=!re 7n te=t8 ace t lucru e te le3at de 5!tul c ele unt o%li3atorii8 deci nu !ot 5i 5cute co)entarii de a%atere de la le3e8 7n nici un ca-. ". &re*ederile din 6irecti*a Uniunii +uro!ene nr. :1/2;1/C++01::18 tran !u e !ractic 7n HB nr. 188/2002 (!rin nor)ele (i nor)ati*ele 011/20028 NT&, 001/2002 (i NT&, 002/2002) !ot 5i re3 ite direct 7n !ara3ra5ele din te=tul !re-entului nor)ati* 1 1.18 1.28 1.48 1."8 2.38 2.".3 (i 7n !ecial ca!. 2.: (!ct. 2.:.18 2.:.28 2.:.38 2.:.4) (i 7n ta%elele 2.38 re !ecti* 2.4. A. 2e !ectarea !re*ederilor 6irecti*ei nr. :1/2;1/C++ din 1::1 (i a HB nr. 188/2002 e te trict nece ar deoarece ace te re3le)entri de5ine c -onele en i%ile (i condi'iile de calitate a e5luen'ilor ta'iilor de e!urare 5r de care nu e !ot deter)ina 3radele de e!urare nece are8 che)a de e!urare (i tehnolo3iile cele )ai adec*ate !entru e!urarea a*an at. 6e toate ace te !re*ederi 0a 'inut ea)a !e tot !arcur ul ela%orrii !re-entului nor)ati*.

Ce5 de !roiect8 &ro5. uni*.dr.in3. /ictor .,NU$.