Sunteți pe pagina 1din 17

ACORD-CADRU DE COOPERARE INTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA SI FONDUL NAIUNILOR UNITE PENTRU COPII

PREAMBUL

Luind in consideraie ca Fondul Naiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a fost creat de ctre Adunarea Generala a Naiunilor Unite prin Rezoluia 57(1) din 11 decembrie 1946 ca instituie a Naiunilor Unite si ca in baza acestei Rezoluii si a celor ulterioare i s-a incredintat responsabilitatea de a rspunde necesitilor imediate si pe termen lung ale copiilor si nevoilor lor permanente, prin acordarea de sprijin financiar, material, instruire si consultanta, precum si de a asigura servicii in domeniile sntii mamei si copilului, nutriiei, aprovizionrii cu apa, invatamintului de baza, si de a sprijini serviciile destinate femeilor din tarile in curs de dezvoltare, in vederea intaririi, acolo unde este necesar, a activitilor si programelor privind supravieuirea, dezvoltarea si protecia copiilor in tarile cu care UNICEF coopereaz, si avind in vedere ca Guvernul Republicii Moldova si UNICEF doresc sa stabileasc termenii si condiiile in care UNICEF va coopera, in cadrul activitilor operaionale ale Naiunilor Unite si in cadrul mandatului sau, in programe in Republica Moldova, Guvernul Republicii Moldova si UNICEF, in spirit de cooperare amicala, au incheiat prezentul Acord. ARTICOLUL I Definiii In sensul prezentului Acord, vor fi utilizate urmtoarele definiii: (a) "Autoritile respective"--autoritile centrale, locale sau alte autoriti competente, care acioneaz conform legislaiei Tarii.

(b) "Convenie" -- Convenia asupra Privilegiilor si Imunitatilor Naiunilor Unite, adoptata de Adunarea Generala a Naiunilor Unite la 13 Februarie, 1946. (c) "Experi in misiune" articolelor VI si VII ale Conveniei. -experii, angajai in baza

(d) "Guvernul" - Guvernul Republicii Moldova. (e) "Operaiunea Felicitri" -- unitatea organizatorica constituita in cadrul UNICEF pentru a stimula contiina publica, sprijinirea si alocarea de fonduri suplimentare pentru UNICEF, in special prin producerea si vinzarea de felicitri si de alte produse (f) "eful Reprezentantei" - funcionarul responsabil pentru Reprezentanta UNICEF. (g) "Tara" -- Republica Moldova, pe teritoriul creia este situata Reprezentanta UNICEF, prin intermediul creia Republica Moldova primete asistenta prin programele de cooperare. (h)"Parti" -- UNICEF si Guvernul Republicii Noldova. (i) "Persoane care presteaz servicii pentru UNICEF" -contractani individuali, altele decit funcionarii, angajai de ctre UNICEF pentru prestarea serviciilor in vederea executrii programelor de cooperare; G) "Programe de cooperare" -- programele tarii in care coopereaz UNICEF conform articolului III al prezentului Acord. (k) "UNICEF" -- Fondul Naiunilor Unite pentru Copii. (1) "Reprezentanta UNICEF" -- orice unitate organizationala prin intermediul creia UNICEF coopereaz in programe; aceasta poate include Reprezentantele teritoriale nfiinate in Tara (m) "Funcionarii UNICEF" -- membrii personalului UNICEF angajai conform Regulamentului si reglementarilor de personal ale Naiunilor Unite, cu excepia personalului angajat pe plan local si pltit

la tarif cu ora, conform prevederilor Rezoluiei nr. 76 (1) a Adunrii Generale din 7 Decembrie 1946. ARTICOLUL H Domeniul Acordului 1. Prezentul Acord cuprinde termenii generali si condiiile conform crora UNICEF va coopera in programe in Tara. 2. Cooperarea UNICEF la realizarea de programe in Tara va fi asigurata in conformitate cu rezoluiile, hotaririle, reglementrile, normele si strategiile in materie ale organelor competente ale Naiunilor Unite si ale organelor de conducere ale UNICEF. ARTICOLUL Programele de cooperare si Planul General de Operaiuni 1. Programele de cooperare convenite intre Guvern si UNICEF vor fi incluse in Planul General de Operaiuni pentru a fi incheiate intre UNICEF, Guvern si in caz de necesitate cu alte instituii participante. 2. In Planul General de Operaiuni vor fi definite particularitile programelor de cooperare, evideniate obiectivele activitilor care urmeaz a fi desfurate de ctre UNICEF, Guvern si instituii participante si va include estimrile resurselor financiare necesare pentru desfurarea programelor de cooperare. 3. Guvernul va permite funcionarilor UNICEF, experilor in misiune si persoanelor care presteaz servicii pentru UNICEF sa supravegheze si sa monitorizeze toate fazele si aspectele programelor de cooperare. 4. Guvernul va pstra documentaia statistica privind desfurarea Planului General de Operaiuni, daca Prile vor considera necesar acest lucru si va prezenta aceasta documentaie la cererea Reprezentantei UNICEF.

5. Guvernul va coopera cu UNICEF in prezentarea mijloacelor necesare pentru informarea adecvata a publicului despre datele referitoare la programele de cooperare desfurate in conformitate cu prevederile prezentului Acord. ARTICOLUL IV Reprezentanta UNICEF 1. UNICEF va stabili si va menine o Reprezentanta a sa in Tara, daca Prile vor considera necesar aceasta pentru facilitarea implementrii programelor de cooperare. 2. UNICEF poate, cu consimtamintul Guvernului, sa stabileasc si sa menin o Reprezentanta regionala in Tara pentru a acorda ajutor altor tari din regiune. 3. In cazul in care UNICEF nu va menine o reprezentanta a UNICEF in Tara, UNICEF va putea, cu acordul Guvernului, acorda sprijin realizrii programelor convenite intre UNICEF si Guvern in cadrul prezentului acord, prin intermediul unui oficiu regional/zonal al UNICEF, nfiinat intr-o alta tara.
ARTICOLUL V Sarcinile Reprezentantei UNICEF

1. UNICEF poate desemna in Reprezentanta sa din Tara funcionari, experi in misiune si persoane care presteaz servicii pentru UNICEF, dup cum considera necesar, pentru sprijinirea programelor de cooperare privind: (a) Pregtirea, revizuirea, programelor de cooperare; monitorizarea si evaluarea

(b) Furnizarea, receptionarea, distribuirea sau utilizarea asistentei, echipamentului si altor materiale furnizate de UNICEF;

c) Informarea Guvernului cooperare; (d) Orice alte prezentului Acord. probleme

asupra evalurii programelor de legate de aplicarea prevederilor

2. UNICEF va informa periodic Guvernul despre numele funcionarilor, experilor in misiune, persoanelor care presteaz servicii pentru UNICEF si deasemenea despre orice alte schimbri in statutul acestora. ARTICOLUL VI Contribuia Guvernului 1. De comun acord cu UNICEF, posibilitilor va acorda urmtoarele: Guvernul in msura

(a) Sediu pentru Reprezentanta UNICEF separat sau in sistemul Instituiilor Organizaiei Naiunilor Unite; (b) Facilitai la prestarea telecomunicaii in scopuri oficiale; serviciilor potale si

(c) Facilitai la plata serviciilor locale de tipul echipament, bunuri mobile si intretinerea localului Reprezentantei; (d) Transportarea functionarilorUNICEF, a experilor in misiune si a persoanelor care presteaz servicii pentru UNICEF in exercitarea funciilor lor oficiale in Tara; 2. Guvernul va urmtoarele: acorda deasemenea asistenta UNICEF in

(a) Cazarea si\sau asigurarea cu spaiu locativ pentru funcionarii internaionali angajai de ctre UNICEF, pentru experii in misiune si persoanele care presteaz servicii pentru UNICEF.

(b) Instalarea si furnizarea serviciilor comunale de tipul apa, electricitate, canalizare, serviciilor antiincendiale, precum si alte servicii necesare pentru sediul Reprezentantei UNICEF. 3. In cazul in care UNICEF nu va menine o Reprezentanta a UNICEF in Tara, Guvernul este de acord sa contribuie, cu sume stabilite de comun acord, la cheltuielile ce revin UNICEF pentru funcionarea in alta parte a unei reprezentante a UNICEF regional/zonale, de unde se asigura sprijin pentru programele de cooperare din Tara. ARTICOLUL VH Bunurile materiale, echipamentul si alte tipuri de asistenta acordate de ctre UNICEF 1. Contribuia UNICEF pentru programele de cooperare poate fi efectuata in forma financiara sau orice alta forma de asistenta. Bunurile materiale, echipamentul si alta asistenta preconizata pentru programele de cooperare in conformitate cu prevederile prezentului Acord vor fi transmise Guvernului la sosire in Tara in afara de cazul cind in Planul General de Operaiuni este prevzuta o alta modalitate. 2. UNICEF poate plasa pe bunurile, echipamentul si alte materiale preconizate pentru programele de cooperare marcajele, care sunt considerate necesare pentru identificarea lor ca fiind furnizate de ctre UNICEF. 3. Guvernul va acorda UNICEF permisele si licenele necesare pentru importarea rechizitelor, echipamentului si a altor materiale in conformitate cu prevederile prezentului Acord. Guvernul va fi responsabil si va acoperi cheltuielile asociate cu: procedurile vamale, receptionarea, descrcarea, stocarea, asigurarea, transportarea si distribuia acestor rechizite, echipament si a altor materiale dup sosirea acestora in Tara. 4. Respectind principiile licitaiilor internaionale competitive, UNICEF, in msura posibilitilor, va acorda prioritate procurrii locale a echipamentului si a altor materiale care vor corespunde cerinelor UNICEF dup calitate, pre si termeni de livrare.

5. Guvernul va depune toate eforturile posibile si va lua masurile necesare pentru a asigura utilizarea tuturor rechizitelor, echipamentului, a altor materiale precum si a surselor financiare si a altei asistente preconizate pentru programele de cooperare in conformitate cu scopurile prevzute in Planul General de Operaiuni si va asigura folosirea lor intr-un mod echitabil si eficient fara nici o discriminare bazata pe sex, rasa, credina, naionalitate sau opiune politica. Vor fi scutii de orice plata beneficiarii ajutorului, echipamentului si ale altor materiale furnizate de ctre UNICEF in conformitate cu Planul General de Operaiuni. 6. Bunurile furnizate, echipamentul si alte materiale, care vor fi livrate pentru implementarea programelor de cooperare in conformitate cu Planul General de Operaiuni, vor fi scutite de orice taxe: taxa directa, taxa pentru valoarea adugata si taxa vamala. In vederea procurrii locale a ajutorului si a echipamentului pentru programele de cooperare, Guvernul va efectua aranjamentele administrative necesare, in conformitate cu seciunea 8 a Conveniei pentru rambursarea oricror taxe vamale sau impozite percepute. 7. La solicitarea UNICEF, Guvernul va returna UNICEF orice fonduri, rechizite, echipament si alte materiale care n-au fost folosite in cadrul Programelor de cooperare. 8. Guvernul va duce o evidenta corespunztoare a conturilor, rapoartelor si documentaiei privind fondurile, rechizitele, echipamentul si alta asistenta acordata in conformitate cu prevederile prezentului Acord. Forma si coninutul conturilor, rapoartelor si documentaiei necesare vor fi convenite de ctre ambele Parti. Oficialitile autorizate de UNICEF vor avea acces la conturile respective, rapoartele si documentaia referitoare la distribuia rechizitelor, echipamentului si a altor materiale, precum si la rambursarea fondurilor. 9. Guvernul va prezenta cit de curind posibil, dar nu mai tirziu de 60 de zile dup incheierea anului financiar al UNICEF, rapoarte financiare privind evaluarea programelor de cooperare, declaraiile financiare certificate si verificate in conformitate cu regulamentele si procedurile existente ale Guvernului.

ARTICOLUL Vm Drepturile asupra proprietii intelectuale 1. Prile au convenit sa coopereze si sa fac schimb de informaie privind orice descoperiri, invenii sau lucrri care rezulta din activitile programelor si in conformitate cu prevederile prezentului Acord cu scopul de a asigura cea mai eficienta si efectiva folosire si aplicare a acestora de ctre Guvern si UNICEF in conformitate cu legea aplicabila. 2. Drepturile de brevet, de autor si alte drepturi similare asupra proprietii intelectuale privind orice descoperiri, invenii sau lucrri in baza paragrafului I al prezentului Articol, care rezulta din programele de cooperare ale UNICEF, pot fi puse la dispoziia altor guverne cu care UNICEF coopereaz pentru folosirea si exploatarea lor in programe, fiind scutite de drepturi de autor.
ARTICOLUL IX Aplicabilitatea Conveniei

Convenia va fi aplicabila mutatis mutandis pentru UNICEF, Reprezentanta sa sau proprietatea, fondurile, bunurile, funcionarii sai si experii in misiune din Tara.

ARTICOLUL X Statutul juridic a Reprezentantei UNICEF

1.Proprietatea, fondurile si bunurile UNICEF, indiferent de locul amplasrii si de cine sunt deinute, vor beneficia de imunitate fata de orice forma de urmrire juridica, cu excepia si in limita cazurilor particulare, cind UNICEF a renunat in mod express la imunitate. Nici o renunare la imunitate nu se va extinde asupra oricrei masuri de execuie.

2. (a) Localurile Reprezentantei UNICEF vor fi inviolabile. Proprietatea si bunurile UNICEF, oriunde ar fi amplasate si indiferent de cine sunt deinute, vor fi scutite de percheziie, rechizitie, confiscare, expropriere si de alte forme de intervenie, indiferent de tipul aciunii - fie executiva, administrativa, judiciara sau legislativa. (b) Autoritile respective nu vor exercita nici un fel de obligaiuni de serviciu in localurile Reprezentantei fara consimtamintul efului Reprezentantei si in condiiile aprobate de ctre acesta. 3. Autoritile respective vor depune eforturile necesare pentru a asigura securitatea si protecia Reprezentantei UNICEF asigurind ca linitea sa nu fie tulburata de persoane sau grupurile de persoane neautorizate sau de orice tulburri provenite din vecintate. 4. Arhivele UNICEF si, in general toata documentaia care aparine Reprezentantei, oriunde ar fi amplasate si indiferent de cine sunt deinute, vor fi deasemenea inviolabile.
ARTICOLUL XI Fondurile, bunurile si alte proprieti ale UNICEF

l.Fara restricii vizind controlul financiar, reglementari sau moratorii de orice fel: (a) UNICEF poate menine si folosi fondurile, aurul sau instrumentele negociabile de orice tip, precum si de a deine si a opera cu conturi in orire valuta, precum si de a transforma orice valuta obinut in orice alta valuta ; (b) UNICEF poate in mod liber sa-si transfere fondurile sale, aurul sau valuta sa dintr-o tara in alta sau in cadrul unei tari pentru alte instituii si agenii din sistemul Naiunilor Unite; (c) UNICEF va beneficia de cele mai favorabile, legal disponibile, rate de schimb pentru activitile sale financiare. de: 2. Bunurile, venitul si alte proprieti ale UNICEF' vor beneficia

(a) scutirea de taxe directe, TVA, onorarii, prestaii sau obligaiuni. Se intelege, insa, ca UNICEF nu va pretinde la scutire de la taxele care sint, de fapt, nu mai mari decit costul pentru serviciile publice acordate de Guvern sau o corporaie, care funcioneaz in conformitate cu regulamentele guvernamentale, de la taxele la o rata fixa in conformitate cu volumul serviciilor acordate, care pot fi identificate, descrise si detaliate; (b) scutirea de la taxele vamale, interdiciile si restriciile pentru exporturi si importuri cu privire la articolele importate sau exportate de ctre UNICEF pentru necesitile oficiale. Se intelege, de fapt, ca articolele importate cu asemenea scutiri nu vor fi comercializate pe teritoriul tarii, in care au fost importate, cu excepia condiiilor convenite cu Guvernul; (c) scutirea de la taxele vamale, interdiciile si restriciile pentru importuri si exporturi privind publicaiile sale.
ATICOLUL XH Felicitri si alte produse ale UNICEF

Orice materiale importate sau exportate de ctre UNICEF sau de organele naionale autorizate in mod corespunztor de UNICEF sa acioneze in numele sau, in legtura cu scopurile si obiectivele stabilite pentru Operaiunea Felicitri UNICEF, vor fi scutite de taxe vamale, interdicii si restricii, iar vinzarea de astfel de materiale in folosul UNICEF va fi scutita de orice taxa naionala sau locala.
ARTICOLUL Funcionarii UNICEF

1. Funcionarii UNICEF: a) se vor bucura de imunitate de juristdictie pentru toate actele verbale si scrise si cele indeplinite de ei in conformitate cu

funciile lor oficiale. O asemenea imunitate dup terminarea angajamentului la UNICEF;

va

fi

acordata

si

b) Vor fi scutii de impozitarea salariilor si onorariilor pltite de ctre UNICEF; c) Vor fi scutii de orice obligaii in legtura cu serviciul naional; d) Se vor bucura impreuna cu soii (soiile) si alte persoane aflate in ntreinerea lor, de restricii referitoare la emigrarea si inregistrarea strinilor; e) Se vor bucura de aceleai privilegii privind facilitile de schimb valutar, care sunt acordate funcionarilor cu grad similar ai misiunilor diplomatice, acreditate pe ling Guvern; f) Se vor bucura, impreuna cu soii (soiile) si alte persoane aflate in intretinerea lor, de aceleai facilitai de repatriere in timpul crizelor internaionale ca si diplomaii strini; g) Se vor bucura de dreptul de a importa mobila, lucrurile personale si alte obiecte de uz casnic fara taxe la momentul incheierii activitii sale in Tara. 2. eful Reprezentantei UNICEF si ali funcionari, dup cum se va conveni intre UNICEF si Guvern, vor beneficia de aceleai privilegii si imuniti, acordate de ctre Guvern membrilor misiunilor diplomatice cu grade respective. In acest scop, numele efului Reprezentantei UNICEF poate fi inclus in lista corpului diplomatic. 3. Funcionarii UNICEF vor beneficia de asemenea si de facilitile acordate membrilor misiunilor diplomatice cu grade respective: a) Vor beneficia de dreptul de a importa fara taxe vamale si accize in cantiti limitate anumite articole de consum personal in conformitate cu regulamentele existente ale Guvernului;

b) Vor beneficia de dreptul de a importa vehicole fara taxe vamale si accize, inclusiv TVA, in conformitate cu regulamentele existente ale Guvernului. ARTICOLUL XIV Experii in misiune 1. Experii in misiune se vor bucura de privilegiile si imunitatile specificate in articolul VI, compartimentul 22 si 23 ale Conveniei. 2. Experii in misiune pot beneficia si de alte privilegii si imuniti suplimentare, care pot fi acordate in baza acordului comun al Prtilor. ARTICOLUL XV Persoanele care presteaz servicii pentru UNICEF 1. Persoanele, care presteaz servicii pentru UNICEF:

a) Se vor bucura de imunitate de jurisdicie in legtura cu toate actele verbale, scrise, efectuate de ei in conformitate cu atribuiile de serviciu. O asemenea imunitate va fi acordata si dup terminarea angajamentului la UNICEF'. b) Se vor bucura, impreuna cu soii (soiile) si alte persoane aflate in intretinerea lor, de aceleai facilitai de repatriere in timpul crizelor internaionale ca si diplomaii strini. 2. In baza acordului comun al Prtilor, persoanelor care presteaz servicii pentru UNICEF li se pot acorda astfel de privilegii, imuniti si facilitai in conformitate cu articolul XIII al prezentului Acord, care le-ar permite sa-si exercite funciile sale independent si eficient.

ARTICOLUL XVI Facilitile la intrarea / ieirea din tara Funcionarii UNICEF, experii in misiune si persoanele care presteaz servicii pentru UNICEF vor beneficia de urmtoarele: a) obinerea promta si gratuita a vizelor, licenelor si permiselor la solicitare. b) de a avea acces liber la intrarea, ieirea din tara si de a se deplasa prin tara in toate localitile in care ei vor desfura activitile de cooperare pe parcursul implementrii programelor de cooperare. ARTICOLUI XVH Personalul angajat pe plan local si pltit Ia tarife cu ora Termenii si condiiile de angajare a persoanelor recrutate pe plan local si pltite la tarife cu ora vor fi stabilite in conformitate cu rezoluiile, deciziile, regulamentele si politicile relevante ale Naiunilor Unite, ale organelor competente ale Naiunilor Unite, incluzind UNICEF. Personalul angajat pe plan local va beneficia de toate facilitile necesare pentru exercitarea independenta a funciilor sale pentru UNICEF. ARTICOLUL XVHI Facilitile privind comunicaiile 1. UNICEF va beneficia, privind comunicaiile oficiale, de un tratament nu mai puin favorabil decit tratamentul acordat de ctre Guvern oricror misiuni diplomatice (sau organizaiilor interguvernamentale) in probleme de instalare si operare, prioriti, tarife, taxe de posta si telegrame, ca si pentru teleimprimator, facsimil, telefon si alte mijloace de comunicaii, precum si in ceea ce privete tarifele pentru informaii transmise prin presa si radio.

2. Nici o corespondenta oficiala sau alte comunicri ale UNICEF nu vor fi supuse cenzurii. Aceasta imunitate se va extinde asupra materialelor tiprite, a comunicaiilor fotografice si electronice de date si a altor forme de comunicaii ce vor fi adugate de comun acord al Prtilor. UNICEF va avea dreptul sa utilizeze cifru, sa transmit si sa primeasc corespondenta prin curier sau in saci sigilai, toate acestea vor fi inviolabile si nu vor face obiectul cenzurii. 3. UNICEF va beneficia de posibilitatea de a instala si a opera cu mijloace de comunicare nregistrate de Naiunile Unite si acele alocate de Guvern intre oficiile sale in cadrul si in afara Tarii si in particular cu Cartierul General UNICEF de la New York. 4. UNICEF va beneficia la instalarea si operarea comunicaiilor sale oficiale, de avantajele Conveniei internaionale asupra telecomunicaiilor (Nairobi, 1982) si altor regulamente anexate la aceasta.
ARTICOLUL XIX Facilitile privind mijloacele de transport

Guvernul va acorda UNICEF autorizaiile sau licenele necesare si nu va impune restricii nejustificate asupra achiziionrii sau utilizrii si meninerii in dotare de ctre UNICEF de avioane civile si alte aparate de zbor necesare pentru activitile cuprinse in programul la care se refera prezentul Acord.
ARTICOLUL XX Renunarea la privilegii si imuniti

Privilegiile si imunitatile acordate in conformitate cu prezentul Acord sunt acordate in interesele Naiunilor Unite si nu pentru beneficiul persoanelor angajate. Secretarul General al Naiunilor Unite are dreptul si obligaia de a renuna la imunitatile oricrei persoane, prevzute in articolele XIII, XIV si XV, in cazul in care, dup prerea sa, astfel de imunitate impiedica cursul justiiei si

cind, prin renunarea la aceasta, nu se aduc prejudicii intereselor Naiunilor Unite si UNICEF. ARTICOLUL XXI Reclamatiile impotriva UNICEF 1. Cooperarea UNICEF la programele realizate conform prezentului Acord se infaptuieste in folosul Guvernului si a poporului Tarii gazda si, de aceea, Guvernul va suporta toate riscurile operaiunilor efectuate conform prezentului Acord. 2. Guvernul va purta, indeosebi, rspunderea pentru rezolvarea tuturor reclamatiilor aprute in legtura sau decurgind direct din operaiunile in cadrul prezentului Acord, care pot fi indreptate de teri impotriva UNICEF, a funcionarilor UNICEF, a experilor aflai in misiune si a persoanelor care presteaz servicii pentru UNICEF. In legtura cu astfel de reclamaii Guvernul le va indemniza si le va proteja impotriva prejudiciilor, cu excepia situaiilor in care Guvernul si UNICEF convin asupra faptului ca reclamatia sau rspunderea in cauza a fost rezultatul unei neglijente grosolane sau al unei administrri defectuoase fcute cu buna-stiinta.
ARTICOLUL XXH Soluionarea diferendelor

Orice diferend intre UNICEF si Guvern privind interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului Acord, care nu este rezolvat pe calea negocierilor, va fi supus la cererea unea dintre Parti spre soluionare arbitarala. Fiecare dintre Parti va desemna cite un arbitru. Cei doi arbitri numii de ctre Parti vor desemna un al treilea arbitru, care va prezida dezbaterile arbitarle. Daca in termen de 30 de zile din momentul inaintarii cererii privind supunerea diferendului dat unei proceduri arbitrale, sau daca in termen de 15 zile din momentul desemnrii celor 2 arbitri nu este desemnat al 3 arbitru, fiecare din Parti poate apela la Preedintele Curii Internationale de Justiie pentru a desemna un arbitru. Regulile procedurii de arbitraj vor fi stabilita de ctre arbitri, iar cheltuielile

de arbitraj, care vor fi evaluate de arbitri, sunt suportate de ctre ambele Parti. Hotarirea arbitrala cuprinzind probele pe care ea se intemeiaza va fi acceptata de Parti in calitate de sursa finala pentru diferend.

ARTICOLUL XXm Intrarea in vigoare 1. Prezentul Acord va intra in vigoare dup semnarea sa, in ziua urmtoare efecturii schimbului intre Parti a instrumentului de ratificare sau de acceptare de ctre Guvern si a instrumentului reprezentind un document de confirmare oficiala din partea UNICEF si pina la ratificare, cu acordul Prtilor, acesta poate sa-si produc efecte in mod provizoriu. 2. Prezentul Acord anuleaz si inlocuieste toate acordurile precedente de baza, incluzind addende thereto dintre UNICEF si Guvern.
ARTICOLUL XXIV Amendamente

Prezentul Acord poate fi modificat sau amendat numai prin acordul scris al Prtilor.
ARTICOLUL XXV ncetarea valabilitii Acordului

Prezentul Acord isi inceteaza valabilitatea dup expirarea termenului de 6 luni din momentul in care una dintre Parti va notifica celeilalte Parti in forma scrisa despre intenia sa de a-1 denuna. In asemenea caz Acordul va ramine in vigoare pentru o astfel de perioada suplimentara, care ar putea fi necesara pentru incetarea

ordonata a activitii UNICEF, si soluionarea oricror diferende intre Parti. Drept pentru care subsemnaii, in calitate de reprezentant plenipoteniar al Guvernului si, respectiv, de reprezentant desemnat in mod corespunztor al UNICEF, au semnat in numele Prtilor prezentul Acord, in limbile moldoveneasca si engleza. In scop de interpretare si in caz de divergente textul in limba engleza va prevala.

Semnat la

Chiinu

la " 4 "

Octombrie

1996.

Pentru Guvernul Republicii Moldova Ion CAPATINA, Stefan Viceministru al Afacerilor Externe

Pentru Fondul pentru Copii

Naiunilor

Unite

Carlos TOMA, Reprezentantul UNICEF in Republica Moldova

S-ar putea să vă placă și