Sunteți pe pagina 1din 1

Contract de renta viagera

Intre subsemnatii:
1. Credirentier(a) .............................................................................domiciliat(a) in
........................................................................................................................................ si
2. Debirentier(a) ............................................................................................................
domiciliat(a) in .............................................................................................................. a intervenit
urmatorul contract de renta viagera, cu urmatorul continut:
I. Eu, credirentierul(a) ...........................................................................................................,
predau debirentierului(ei) ................................................................... suma de
.......................................................................................... lei, reprezentand pret constituire renta
viagera pe tot restul vietii mele.
a) subsemnatul(a) ........................................................................................ are obligatia sa-mi
plateasca incepand cu data de ..................................................................................... o renta
viagera anuala de ......................................................................................................... lei, platibila
la locuinta mea, in rate lunare egale, in prima zi a fiecarei luni.
b) la data incetarii mele din viata, inceteaza plata rentei viagere din chiar ziua decesului.
Mostenitorii mei vor primi renta viagera restanta, dupa ce ei vor face dovada calitatii de
mostenitori.
c) debirentierul(a) .......................................................................................................... pentru
garantarea platii ratelor de renta viagera, la datele stabilite, constituie ipoteca in primul rang in
favoarea mea, credirentierul(a), asupra terenului in suprafata de
..., situat in
........................................................................., vecini la N..............................................................
la S. cu
...........................................................................................................................................................
.............. la V. cu ..................................................................................................
d) in caz de neplata la termenele stabilite a cel putin trei rate succesive, prezentul contract devine
exigibil si eu, credirentierul(a), am dreptul sa-l investesc cu formula executorie si sa cer
scoaterea la vanzare publica a bunului ipotecat, precum si dreptul de a urmari alte bunuri
apartinand debirentierului(ei) pentru a fi despagubit(a) de capitalul platit, ratele restante,
cheltuielile de executare si onorariile avocatilor. In acest caz, ratele platite imi raman mie,
beneficiarul(a), debirentierul(a) urmarit(a) neputand ridica nici o pretentie.
e) ratele cheltuielilor efectuate cu acest contract se suporta de ambele parti in mod egal.
II. Eu, debirentierul(a) .......... declar ca am primit suma de ........ lei, cu titlul de renta viagera si
sunt de acord cu prevederile acestui contract, pe care ma oblig sa-l respect in intregime.
Incheiat astazi ..................................... in ................................................ exemplare.
Credirentier(a)
..............
Debirentier(a)
..