Sunteți pe pagina 1din 5

COJOCARU OVIDIU GRUPA 321AB CARACTERISTICILE STATICE ALE TRANZISTORULUI BIPOLAR

1. Scopul lucrrii : Ridicarea caracteristicilor statice ale tranzistorului bipolar n conexiunile emitor-comun (EC) . C 2. n fig.2. este reprezentat simbolul unui tranzistor !"! iC cu precizarea sensului curen#ilor $i tensiunilor a$a cum %or &i uC B &olosite n aceast lucrare. ntre aceste mrimi se pot scrie uCE B iB rela#iile iE = iC + iB (2.1) $i uCE = uCB + u BE (2.2). uB E iE 3. Caracteristica de intrare a tranzistorului n conexiunea E 'C adic iE = iE (u EB ) ( se deduce din rela#ia 2.)( n care se f i g .2 . 1
nlocuie$te u BE = u EB . Reprezentarea *ra&ic este dat n fig.2.2( unde s-a considerat ca parametru( tensiunea uCB . Se constat caracterul exponen#ial al caracteristicii de intrare $i in&luen#a mic a tensiunii de colector asupra caracteristicii de intrare. Exponentul poate &i a&ectat de coe&icientul ( ca la dioda semiconductoare( determinarea lui experimental &c+ndu-se n acela$i mod.
iE U C B= / 2 I M
E

iC I U C B= 1 uB E I
C

C B1

BE

iE
E

fi g .2 .2

fi g .2 .3

4. Caracteristica de trans&er iC = iC (i E ) este descris de ecua#ia (2.,) $i este reprezentat *ra&ic n fig.2.)- &actorul de curent 0 ( care d panta acestei drepte( %ariaz &oarte pu#in cu tensiunea uCB (prin intermediul lui w ) $i cu
curentul de colector (scdere at+t la curen#i mici c+t $i la curen#i mari( dependen# care nu rezult din traiectoria elementar a tranzistorului). .actorul de curent al tranzistorului n conexiunea baz comun( 0 ( se calculeaz cu iC I CB 0 rela#ia 0 = (2.8) dar precizia acestei rela#ii este puternic a&ectat de iE imprecizia msurrilor curen#ilor iC $i i E ( de %alori &oarte apropiate. "entru msurarea &actorului de curent 0 se pre&er rela#ia (2. /)( dup msurarea &actorului de curent n conexiunea EC( 0 .

I CB 0 este curentul 0onctiunii colector-baz polarizate in%ers cu emitorul n


*ol( de %aloare &oarte mic pentru tranzistoarele realizate din siliciu $i dependent de tensiunea uCB .

5. Caracteristicile de ie$ire iC = iC (uCB ) ( sunt determinate de rela#iile (2.,)


EC RC I iC IE
C

IC U U

i E= 1 U
C B

EB

C B

fig .2 .4 $i (2.3) $i sunt reprezentate *ra&ic n fig.2.,. Se constat dependen+t &oarte mic a curentului de colector de tensiunea uCB n re*iunea acti% normal( caracteristicile &iind practic orizontale $i ec4idistante( pentru trepte constante ale curentului de emitor (ceea ce con&er tranzistorului n conexiunea 'C caracterul de *enerator de curent). "entru tensiuni uCB 5 1( curentul de colector scade datorit polarizrii in conduc#ie direct $i a 0onctiunii colector-baz( ceea ce duce la &unc#ionarea tranzistorului n re*iunea de saturatie. 6. n circuitul elementar din fig.2./( punctul static de &unc#ionare se determin prin rezol%area *ra&o-analitic a sistemului de ecua#ii

uCB

f i g .2 . 5

(2.9) unde %aloarea curentului de emitor este &ixat de circuitul de intrare (n lucrare( de ctre *eneratorul de curent). n fig.2., n planul caracteristicilor statice( se traseaz drepte de sarcin $i( pentru i E = I E ( se ob#ine punctul static de &unc#ionare M cu coordonatele M ( I E , I C ,U CB ) - pe carcateristica de intrare punctul static de &unc#ionare este M ( I E , U EB ) .

DESFURAREA LUCRRII
1. Se identi&ic monta0ul din fig.2. 1( n care se &olose$te un circuit a0uttor n calitate de *enerator de curent re*labil din poten#iometrul P . "entru curen#ii de baz necesari tanzistorului !"! n conexiune EC se alimenteaz sc4ema cu 6/ 2 (aproximati%) la borna 2 &a# de borna de mas (borna ) $i se 2 ob#ine la borna ) un curent re*labil (n sensul s*e#ii) ntre 1211 7 - pentru : curen#ii de emitor necesari aceluia$i tanzistor !"! n conexiune 'C se R alimenteaz sc4ema cu -/2 la borna 2 &a# 9 T T P de borna (borna de mas) $i se ob#ine la borna , un curent re*labil ntre 1/1 m7. / T 2. Se traseaz caracteristica de IE IB intrare a tranzistorului n conexiunea 'C con&orm sc4emei de msur din fig.2. . 3 , ) "entru aceasta( *eneratorul de curent se %a fi g .2 .1 0 alimenta cu 8/ 2 la borna 2 &a# de borna de mas (borna )( ie$irea *eneratorului de curent &iind borna ,. "entru curentul de emitor se %or lua %alorile: 1. - 1.2- 1./- - 2- /- 1- 21- /1- m7( iar tensiunea colector-baz %a &i de / 2. iE m7 1 1( 1(2 1(/ 2 / 1 21 /1
2

i E= I E

iE

iC = iC (iE , uCB ) EC = RC iC + uCB

;E'

m2

1(/,

1(/3

1(/<

1(3

1(32

1(3/

1(33

1(39

1(39

3. Se traseaz cracteristica de trans&er iC = iC (iE ) &olosind sc4ema de msur din fig.2. 2. ntruc+t %alorile curen#ilor iC $i i E sunt &oarte apropiate( se
pre&er msurarea curentului de baz pentru &iecare %aloare a curentului de emitor( iar curentul de colector se deduce din rela#ia (2. ). tensiunea uCB este de / 2. "entru curentul de emitor se %or lua acelea$i %alori ca la punctul precedent. Rezultatele se trec tabel $i se traseaz caracteristic de trans&er la scar liniar. "entru i E =2 m7( se determin &actorul de curent al tranzistorului n conexiunea 'C( 0 ( cu rela#ia (2.:) n care I CB 0 este %aloarea curentului de colector ob#inut cu emitorul n *ol . 1( 1(2 1(/ 2 / 1 21 /1 (:/ ) 9 )(9 2/(/ 3 1 2 1 /11 1(1< 1( < 1(,< 1(<: (<9 ,(<) <(:< <(9 ,<(/ : 9 ) 3 , < < 4. Se traseaz caracteristicile statice de ie$ire n conexiunea 'C cu sc4ema de msur din fig.2. 2. "entru tensiunea de ie$ire se %or lua %alorile 1. 1./- - 2- /- 1- 2( iar curentul de emitor %a &i &ixat la %alorile 2- ,- 3- :- 1- m7 iE i' iC m7 7 m7 1 1 1

iE

u EB U iE
CB

fi g .2 .1 1
iE(m7 1 2 , 3 : 1 ;C' i' iC i' iC i' iC i' iC i' iC i' iC 2 7 m7 7 m7 7 m7 7 m7 7 m7 7 m7 1 1 1 23 (<9, /1 )(</ 9,( /(<2/ <: 9(<12 2/ <(:9/ 1( 1 1 23 (<9, /1 )(</ 9,( /(<2/ <: 9(<12 2/ <(:9/ 1(/ 1 1 23 (<9, /1 )(</ 9,( /(<2/ <: 9(<12 2/ <(:9/

fi g .2 .1 2
2 1 1 23 (<9, /1 )(</ 9, /(<23 <3 9(<1, 21 <(::1 / 1 1 2/(/ (<9/ ,<(/ )(</ 9)(/ /(<29 </ 9(<1/ 21 <(::1 1 1 1 2/() (<9/ ,:(/ )(</2 92 /(<2: <, 9(<13 < <(::

1 1 23 (<9, /1 )(</ 9, /(<23 <9 9(<1) 2 <(:9<

"entru i E =2 m7( se in%erseaz semnul tensiunii U CB $i se determin %aloarea acestei tensiuni pentru care curentul de colector se anuleaz. n urma msurtorii s-a ob#inut %aloarea ;C'=-1(,. 5. n planul caracteristicilor ridicate la punctul precedent( se traseaz dreapta static de &unc#ionare( con&orm rela#iei (2.<) n care RC = ).3 > $i EC = 2 2 $i se determin coordonatele punctului static de &unc#ionare( $tiind c I E = 2 m7.
3

iB

C B

Se realizeaz monta0ul elementar din fig.2./ cu RC = ).3 > $i EC = 2 2 $i se msoar coordonatele punctului static de &unc#ionare pentru I E = 2 m7.n urma msurrii punctului static de &unc#ionare s-au ob#inut %alorile pentru iE=2m7: ;C'=/2 -iC= (<9/m7 6. ?n continuare( s-a &olosit tranzistorul in conexiunea Emitor Comun si masurandu-se caracteristicile de intrare( s-au *asit %alorile:
uce [V] Ib [A] ube [V] 5 -3,22 0 0 0,13 10 0,48 20 0,52 30 0,54 40 0,55 50 0,56 0,1 50 0,48 1 50 0,55 5 50 0,56 10 50 0,56

.olosind aceste %alori s-a trasat *ra&icul i '=&(u'E) la scara liniara.


60 50 40 30 i 20 10 0 -10 0 0.1 0.2 0.3 u 0.4 0.5 0.6

. "entru masurarea caracteristicilor de trans&er s-a notat mai intai %aloarea curentului de colector cu baza in *ol( ? CE1=1(13m7 si apoi s-au &acut masurari cu curentul din colector intre 1( si 21 m7. @otodata s-a calculat si &actorul de curent al tranzistorului:
uCE[V] iB[ A] iC [mA] 0 0 0.06 * 15 0.5 21 1 5 37 2 105 5 190 10 360 20 0 0.061 * 1 60 2 0.03 0 0.01 * 10 53 2 0.037

0.03 0.04 0.05 0.05

0.05 0.055

8. Caracteristicile de iesire ale tranzistorului in re*iunea acti%a normala de lucru sunt trecute in tabelul urmator:
iB[A] ! uCE[V] 0 10 iC[mA] 20 30 40 50 0 0 0 -0.015 -0.019 -0.03 -0.02 0.1 0.2 0.07 0.14 0.015 0.04 0.04 0.095 0.107 0.235 0.46 0.82 0.68 1.09 0.3 0.4 0.15 0.15 0.14 0.16 0.285 0.305 0.38 0.45 1 1.05 1.3 1.45 0.5 0.16 0.165 0.32 0.59 1.1 1.5 1 2 5 10 0.19 0.19 0.92 0.82 0.18 0.2 0.205 0.21 0.4 0.41 0.43 0.505 0.68 0.702 0.78 0.95 1.11 1.18 1.3 1.44 1.55 1.6 1.72 1.91

.olosind aceste %alori s-a trasat &amilia de caracteristici i C=&(uCE).


2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 0 2 Serie 1 4 Serie 2 6 Serie 3 8 Serie 4 10 Serie 5 12

Caracteristicile obtinute sunt asemanatoare cu cele teoretice( mici erori de reprezentare aparand la %alori &oarte mici ale tensiunii (in *ama 1. -1./2). @ot datorita reprezentarilor pe 4artie milimetrica ce nu sunt extrem de precise( %alorile pentru punctele statice de &unctionare determinate experimental si *ra&o-analitic au mici di&erente.

Observatii finale: