Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iai Facultatea de Filosofie i tiine Social Politice Specializarea Relaii Pu lice i Pu licitate

!etode de Cercetare

Analiza Bazei de Date Brand Iai

Interpretarea datelor

Radi "iana RPP !aster# anul I# $rupa %

&

'n (ai )*&& s+a realizat o cercetare de pia, pe oraul Iai -n ceea ce privete randul s,u cultural. "in cei &*** de respondeni care au r,spuns la c/estionare# noi vo( interpreta datele a 01 de respondeni. 2a -ntre area Ce locuri ai propune pentru vizitarea Iaului# respondenii au dat nu(eroase variante. "up, ce a( realizat o cate$orie a acestora# a( scos la iveal, ur(,toarea dia$ra(,. Cei (ai (uli respondeni sunt de 13,6% p,rere c, o iectivele turistice precu( Casa "osoftei# 3o4deuca lui Ion Crean$,# (onu(entele din Piaa Unirii# 44,1% Piaa Independenei i Piaa !i/ai 5(inescu# precu( i Palatul Culturii (erit, s, fie v,zute i# (ai apoi# recunsocute de orice persoan, care viziteaz, oraul Iai. Un 37,3% procent de 66#&7 sunt de acord c, aceste o iective sunt printre cele (ai i(portante. Pe locul ) -n acest clasa(ent se afl, zonele de a$re(ent. Parcul Copou# 89r$uor# :r,dina 3otanic,# Ciric# Parcul 5xpoziiei i Cet,uia sunt printre zonele cele (ai dorite de pu licul ieean ;%<#%7=. Cu o (ar4, de &%#>7?&#<7 @ &0#%7 se afl, pe locul % instituiile reli$ioase i (,n,stirile. Fie c, vor i( de !itropolie sau de 3iserica 8rei Ierar/i# de !,n,stirea :olia sau de 3iserica 3ra oi# constat,( c, ieenii sunt (ai puin reli$iosi sau pute( (er$e i (ai departe# spun9nd c, ieenii nu prea au ti(p s, (ear$, i la iseric,# prefer9nd clu urile i studiul individual. Un procent de nu(ai &#<7 ne arat, c, Universitatea i 3CU se afl, -ntr+un procent (ult prea (ic atunci c9nd vor i( de locuri de vizitat. Pro a il c, acestea au devenit parte a i(o ilelor din zon, i nu (ai constitue edificii i(portante.
1,7 %
1,7%

1,7%

10,2% 20,3%

20,3%

49,2%

"in totalul nu(,rului de respondeni# doar )*#%7 sunt de acord asupra faptului c, sunt ieeni. Acest lucru se datoreaz, felului -n care persoanele reacioneaz, la propria cultur, i la propriul ora. Un procent de 61#)7 ne de(onstreaz, c, cele (ai (ulte persoane se declar, a fi (ai de$ra , ro(9ni i# prin ur(are# naionaliti i patrioi dec9t europeni ;&*#)7=.

cultur * sex Crosstabulation sex mas cultur total dezacord i mai Count Expected Count # $it%in cultur total de acord si mai degrab Count de acord Expected Count # $it%in cultur Total Count Expected Count # $it%in cultur 6 6,7 &","# '" 19,! &6,5# '6 '6," &&, # fem 9 ,! 6","# '! '!,7 5!,5# !' !'," 55,'# Total 15 15," 1"","# &! &!," 1"","# 5 5 ," 1"","#

degrab dezacord

2a -ntre area dac, Iaul poate fi considerat capitala cultural, a Ro(9niei# )%#<7 din fe(ei au r,spuns afir(ativ i au fost de acord cu aceast, afir(aie. Acest lucru se poate datora i faptului c, -n Iai# nu(,rul fe(eilor este (ai (are dec9t nu(,rul ,r ailor. "oar >#<7 dintre ,r ai au fost sceptici -n a afir(a c, Iaul ar putea fi considerat o capital, cultural,.
Chi-Square ests )s*mp+ ,ig+ -'. Exact (alue 0earson C%i.,1uare Continuit* Correctionb 2i3eli%ood 4atio 5is%er6s Exact Test 2inear.b*.2inear )ssociation ,1 7 7 of (alid Cases 5 1 ,665 ,191a ,"1 ,19' df 1 1 1 sided/ ,66' , 9' ,661 ,767 ,&& sided/ ,ig+ -'. Exact sided/ ,ig+ -1.

a+ " cells -,"#/ %a8e expected count less t%an 5+ T%e minimum expected count is 6,7'+ b+ Computed onl* for a 'x' table

"ac, analiz,( cele dou, varia ile# constat,( c, pra$ul este (ai (are de *#**0. Prin ur(are# cele dou, varia ile nu se influeneaz, una pe cealalt,. !ai (ult dec9t at9t# fe(eile i ,r aii nu pot influena opinia cu privire la destinul Iaului pe viitor.

s!ectacole "e "i#ertis$ent cultura' total dezacord (alid deloc i mai degrab dezacord de c9te8a ori pe an de c9te8a ori pe lun Total total de acord (alid deloc i mai degrab de acord mai rar de c9te8a ori pe an de c9te8a ori pe lun Total ' ' 1& '6 7 1" ' &5 1&,! 1&,! 1""," 57, 15,6 '',' &,& 1""," 1&,! 1&,! 1""," 57, 15,6 '',' &,& 1""," 57, 7!,! 95,6 1""," 5,7 1""," mai rar 5re1uenc* 7 ! 0ercent (alid 0ercent 5"," '1,& 5"," '1,& Cumulati8e 0ercent 5"," 71,&

'n ceea ce privete aspectul culturii# a( ur(,rit s, analizez frecvena cu care persoanele -i petrec ti(pul li er. Astfel# 0*7 dintre respondeni nu (er$ deloc la spectacole de divertis(ent# -n ti(p ce un nu(,r de &6#)17 (er$ (ai rar sau de c9teva ori pe an. "e aici# constat,( c, cei care nu sunt de acord frecventeaz, (ai puin spaiul acesta al divertis(entului. 'n aceeai (,sur,# persoanele ce sunt de acord cu aspectul culturii# nu (er$ deloc la astfel de spectacole. P9n, i persoanele care nu sunt de acord (er$ (ai (ult la astfel de spectacole ;)&#67= dec9t cei care pledeaz, pentru cultur, ;&0#>7=.
#enit1 Cumulati8e 5re1uenc* 0ercent (alid 0ercent (alid 8enit mic !7 8enit mediu 8enit mare ns:nr Total & 59 6, 1""," 6, 1""," 1""," 1' 6 6',7 '",! 1",' 6',7 '",! 1",' 0ercent 6',7 !,1 9!,'

"in datele de (ai sus i cele de 4os# constat,( c, persoanele cu venit (are frecventeaz, aceast, cate$orie a discotecilor# a rin$urilor de dans# a clu urilor i a pu +urilor -ntr+un nu(,r (ai (are i de cel puin o dat, pe s,pt,(9n, ;&>#<7=. >

Persoanele cu venit (ic (er$ (ai rar -n astfel de locuri ;&A#17=# -n ti(p ce persoanele cu venituri (edii (er$ de c9teva ori pe an. 'n aceeai ordine de idei# at9t cei s,raci# cei cu venituri (edii# c9t i cei o$ai nu o inuiesc s, frecventeze sfera aceasta a pu urilor i a distraciei# -n $eneral.
"iscoteca%"ans%!ub

(alid 8enit1 8enit mic (alid deloc mai rar 5re1uenc* 0ercent '! 7 6',' 1 ,9 1!,5 5,& 1""," &1,7 ,! !!,! ,! 0ercent 6',' 1 ,9 1!,5 5,& 1""," &1,7 ,! !!,! ,!

Cumulati8e 0ercent 6',' 1,1 9&,6 1"","

de cate8a ori pe an 5 de cate8a ori pe luna Total 8enit mediu mai rar 1 (alid deloc ' !7 5

&1,7 5"," !,! 91,7

de cate8a ori pe an & de cate8a ori pe luna cel putin o data pe sapt Total 8enit mare (alid deloc 1

1 1' !

,! 1""," 5"," 16,7 16,7

,! 1""," 5"," 16,7 16,7

1"","

5"," 66,7 !,!

de cate8a ori pe an 1 de cate8a ori pe luna cel putin o data pe sapt Total ns:nr (alid deloc mai rar 1

1 6 1 1

16,7 1""," '5," '5," '5," '5," 1"","

16,7 1""," '5," '5," '5," '5," 1"","

1"","

'5," 5"," 75," 1"","

de cate8a ori pe an 1 de cate8a ori pe luna Total 1 &

<