Sunteți pe pagina 1din 13

Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor Master Marketing Politic i Comunicare

PROIECT DE ECHIP
<Titlul proiectului se completeaz> <Localizarea proiectului se completeaz >

Componena echipei: 1. . !. ".

Ponderea contribuiei la proiect: ____ % ____ % ____ % ____ %

#e$ula $eneral% este de !&" membri 'n echip%. (rdinea membrilor este cea alfabetic%) fiind obli$atorie 'nre$istrarea contribuiei reale la elaborarea proiectului.

CopyrightGabriela Mesnita IAI 2013

NOT

V rugm s citi i !i s completa i cu aten ie acest "ormular# "r a elimina nici o component a acestuia# inclusi$ comentariile speci"ice "iecrei componente% &misiunile nu $or putea "i recti"icate 'up pre'area lui% (n ca)ul *n care una 'intre in"orma iile sau ane+ele solicitate lipsesc# nota $a "i 'iminuat cu puncta,ul alocat sec iunii respecti$e# con"orm Grilei de evaluare%
Versiunea electronic a formularului va fi pus la dispoziie prin e-mail. Proiectele se vor realiza conform cerinelor specificate n cadrul orelor alocate disciplinei i vor avea obligatoriu pagin de cuprins cu trimiteri la paginile din formularul completat. ATE !"E#### Proiectele vor aborda probleme i idei strict din domeniul specializrii de $aster% discutate i la orele de seminar, bazndu-se, n principal, pe programele de finanare existente n aceast perioad.

&'P(" )

I% C&-./0.12 A2/G/3II 43&I/C.121I I A 2I-I/I 5/ 6I-A-7A3/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3 II% 3/2/VA-A 43&I/C.121I%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%; III% 42A-I6ICA3/A 43&I/C.121I%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?
3%1 5escompunerea proiectului pe acti$iti8subacti$iti# plec@n' 'e la ,aloane# i 'escrierea 'etaliat a acti$it ilor =ma+im A pagini>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%? 3%2 4lani"icarea calen'aristic =ma+im B pagini>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%? 3%3 Construirea echipei proiectului i stabilirea responsabilitilor pe acti$iti =ma+im 3 pagini>%%%%%%%%%%%%%%%%%? 3%; I'enti"icarea resurselor necesare !i reali)area bugetului proiectului%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%? 2%1 <usti"icarea necesitii proiectului =ma+im ; pagini>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%; 2%2 5e"inirea scopului# obiecti$elor i a ,aloanelor proiectului =ma+im 2 pagini>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%; 1%2 5escrierea solicitantului8promotorului8bene"iciarului "inanrii9%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3 1%3 :electarea i 'escrierea liniei 'e "inan are %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3

IV% I5/-.I6ICA3/A 3I:C13I2&3 4&./-IA2/ I /:.IMA3/A I-5ICA.&3I2&3 5/ /VA21A3/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% C


;%1 5eterminarea riscurilor proiectului =ma+im 1 pagin>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%C ;%2 I'enti"icarea in'icatorilor 'e msurare a proiectului =ma+im 1 pagin> %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%C ;%3 Matricea ca'ru logic a proiectului%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%C

V% DID2I&G3A6I/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% E 2ist 'e control%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% A Gril 'e e$aluare%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% A


Gra"icul responsabilit ilor pentru proiect%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%10 Duget agregat i bugetul estimat pe perioa'e calen'aristice =se $a reali)a in /+cel>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%11 Matricea ca'ru logic%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%13

I. CONTEXTUL ALE ERII PROIECTULUI !I A LINIEI DE "INAN#ARE Identificarea ideii de proiect9 o problem ce se 'ore!te a "i re)ol$at sau o oportunitate care $a "i e+ploatat# *n 2F3 "ra)e =$e)i suportul 'e lucrri practice>
*.* *.+ ,escrierea solicitantului-promotorului-beneficiarului finan rii 1. numele organizaiei solicitante i datele de contact ale acesteia tipul organizaiei (instituie public, organizaie non-guvernamental, firm privat) obiectul de activitate al organizaiei misiunea organizaiei experiena n domeniul proiectelor, dac este cazul (list cu proiectele la care a luat parte organizaia, sursele de finanare accesate, scopul proiectelor respective) *./ )electarea i descrierea liniei de finanare e vor specifica programul de finanare, obiectivele !i prioritile n care se ncadreaz ideea, solicitanii, activitile !i c"eltuielile eligibile. e vor include informaiile necesare pentru a realiza evaluarea eligibilitii proiectului propus, att din punct de vedere al ideii, ct i al solicitantului, cu trimiterile bibliografice necesare, dar nu se vor copia integral informaiile gsite la finanator . e vor selecta doar cele relevante din punctul de vedere al ideii de proiect, n max. o #umtate de pagin.

$%&'()&* Prezentarea conte0tului se evalueaz prin comparaie cu detaliile incluse n proiect, din care trebuie s reias relevana proiectului propus, eligibilitatea solicitantului n raport cu cerin ele liniei de finanare.

A nu se con"un'a bene"iciarul "inanrii cu bene"iciarii proiectului ='irec i# grup int# in'irec i>% Dene"iciarul "inanrii este o organi)aie cu personalitate ,uri'ic care propune i urmea) s implemente)e proiectul%

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

II. RELE$AN%A PROIECTULUI


+.* 1ustificarea necesitii proiectului 2ma0im 3 pagini4 e vor furniza urmtoarele detalii+ a) Argumentarea problemei sau a oportunitii identificate% specificarea cauzelor care au generat problema sau a elementelor declanatoare pentru oportunitate% a efectelor ce ar putea s se perpetueze prin nerezolvarea problemei sau nee0ploatarea oportunitii. ,n acest scop, se vor folosi date statistice, se va preciza localizarea geografic sau instituional, astfel nct din descriere s rezulte soluia-soluiile de rezolvare. .e asemenea, din motivarea ideii trebuie s rezulte clar relevana proiectului raportat la sursa de finanare. Pe baza elementelor descrise, se va realiza o analiz /0% a proiectului, astfel nct s fie evideniate punctele tari (ce exist acum i poate fi exploatat n favoarea proiectului) !i nevoile-punctele slabe percepute (ce se ncearc a fi rezolvate prin proiect), oportunitile !i ameninrile (constrngerile). $naliza /0% trebuie s fie sinteza #ustificrii i ' prezentarea avanta#elor-dezavanta#elor pe care le aduce proiectul. )e va evidenia soluia gsit la problema identificat sau pentru e0ploatarea oportunitii% n concordan cu obiectivele i priorit ile sursei de finanare. b) ,escrierea beneficiarilor direci% grupurilor int% beneficiarilor indireci. .in motivarea ideii de proiect trebuie s rezulte categoriile de persoane afectate de problema-oportunitate i asupra crora se vor concentra eforturile proiectului. Plecnd de la #ustificare, se vor urmri cuantificarea numeric, localizarea geografic, caracteristicile demografice, nevoile percepute i modul lor de satisfacere. )e va completa doar tabelul nr. *. c) ,escrierea gradului de unicitate-inovare. Prezentarea va include elementele originale vizate, va sublinia importana lor pentru domeniu-organizaie-comunitate, plecnd de la eventualele proiecte implementate de#a, experienele sau bunele practici ale altor proiecte !i artnd ce s-ar putea dezvolta mai departe. +.+ ,efinirea scopului% obiectivelor i a 5aloanelor proiectului 2ma0im + pagini4

a) e va delimita scopul proiectului% avnd n vedere c el trebuie s fie clar formulat, s rezulte ce se poate rezolva din problema identificat !i ce nu poate fi rezolvat, cui se adreseaz proiectul. b) e vor identifica obiectivele pe termen mediu i lung 2generale4% argumentnd ncadrarea lor n linia de finanare (trebuie s existe coresponden cu #ustificarea 1.2 a). c) e vor stabili obiectivele pe termen scurt 2specifice sau operaionale4 ale proiectului, fiind delimitate n funcie de caracterul lor cantitativ sau calitativ (cf. suportului de lucrri practice). e va face o scurt #ustificare a relevanei ncadrrii lor n priorit ile-opera iunile indicative ale liniei de finan are (trebuie s existe coresponden cu #ustificarea 1.2 a, n special cu analiza /0%). d) Pe baza obiectivelor pe termen scurt sau a scopului, se vor formula 5aloanele-reperele proiectului , vzute ca rezultate intermediare ale acestuia. 3aloanele se vor stabili la nivel de proiect, plecnd de la scop, sau pe fiecare obiectiv pe termen scurt. $cestea vor sta la baza descompunerii proiectului n activiti !i subactiviti, precum !i la stabilirea indicatorilor de msurare a evoluiei !i finalizrii proiectului.

Tabelul nr. * - &ategorii de grupuri int% beneficiari direci i indireci 2


Caracteristici demografice i sociale (de exemplu: v rsta!nivel studii!venituri po"iie social!etnie etc#$% alte elemente relevante de descriere&

Categoria

Componena categoriei

Cuantificare numeric

Nevoi percepute

'odul (n care proiectul spri)in acoperirea nevoilor

*eneficiari direci

Grupul int

*eneficiari indireci

2 3

-umrul 'e linii 'in tabel se $a a'apta *n "unc ie 'e numrul 'e elemente 'intrFo categorie% 4entru elementele componente ale grupului int# se $or preci)a inclusi$ criteriile 'e selec ie 'in categoria bene"iciarilor 'irec i%

III. PLANI"ICAREA PROIECTULUI


/.* ,escompunerea proiectului pe activiti-subactivit i% plec6nd de la 5aloane% i descrierea detaliat a activitilor 2ma0im 7 pagini4 e vor descrie detaliat doar activitile care vor conduce la obinerea #aloanelor. .escrierea va include !i posibile soluii te8nice, eventuale #ustificri economice pentru soluia selectat, ipoteze i contextul n care se vor derula. $ctivitile se vor descompune n subactiviti, respectnd regulile din suportul de curs. e va stabili durata fiecrei subactivit i sau a activit ilor ce nu sunt supuse descompunerii. .escompunerea se va realiza folosind ca instrument structura descompunerii pe lucrri n format rezumat. /.+ Planificarea calendaristic 2ma0im 9 pagini4 ,urata proiectului va fi de :: luni .; e va realiza planificarea calendaristic a proiectului, cu a#utorul diagramei ;antt, stabilindu-se !i secvena de derulare a activitilor-subactivitilor (dependene 4 , , 44, 4) . .iagrama 5antt va fi ata!at ca ane0, folosind o trimitere n cadrul acestui formular (ex. $nexa nr. x). Planificarea calendaristic nu trebuie s conin descrierile detaliate ale activitilor-subactivitilor, ci doar denumirea lor (v rugm s verificai dac denumirea lor este aceea!i cu cea menionat n seciunea 6.2). ot+ Planul proiectului va fi prezentat ntr-o diagram ;antt generat cu un produs soft7are specific domeniului (8icrosoft Pro#ect) sau cu alte aplicaii. ' se va apela la modul tabelar de redare a planului proiectului specific proiectelor finanate prin unele fonduri europene*** /./ &onstruirea ec8ipei proiectului i stabilirea responsabilit ilor pe activit i 2ma0im / pagini4

a) e vor identifica poziiile pentru ec8ipa de management al proiectului i pentru ec8ipa de implementare (doar pe funcii-roluri, nu este nevoie s se includ numele persoanelor). e va construi o organigram a ec"ipei proiectului, stabilindu-se tipul de structur organizatoric, conform structurilor din suportul de curs. Pentru fiecare rol se vor descrie abilitile i cunotinele necesare9 modul de comunicare !i de adoptare a deciziilor n cadrul proiectului, n funcie de responsabilitile alocate. ,n funcie de responsabiliti, se va construi Graficul responsabilitilor, n care se vor include i responsabilitile eventualilor parteneri , respectiv a firmelor contractate 2furnizori4 pentru bunuri% lucrri sau servicii% prezentat n Ane0a *. b) ,escrierea rolului partenerilor proiectului (dac este cazul)+ o scurt prezentare a lor, a ec"ipei care va gestiona proiectul la nivelul fiecrui partener (tot din punct de vedere al funciilor-rolurilor), specificarea responsabilitilor pe activitile n care vor fi implicai. $tenie, partenerii nu sunt furnizorii proiectului. Partenerii au acelea!i drepturi !i obligaii ca !i solicitantul-beneficiarul proiectului. /.3 "dentificarea resurselor necesare i realizarea bugetului proiectului

a) ,n funcie de durata !i complexitatea activitilor se vor estima resursele necesare. Pentru fiecare tip de resurs, se vor preciza numrul de uniti (buc i, nr. de ore de lucru, mp de spa iu etc.) !i pre ul pe unitate, calculndu-se valoarea total. $ici trebuie incluse i resursele umane (ec"ipa proiectului) n func ie de graficul responsabilitilor i timpul de lucru afectat de fiecare resurs. :esursele se vor completa la nivel de activitate n Tabelul +. Tabelul nr. + < (esursele necesare desfurrii proiectului &od ,enumire activitate ,enumire resurs &antitate Pre Valoare activitate

b) Pe baza resurselor identificate !i repartizate pe activiti, estimai bugetul proiectului !i completai Ane0a + pentru ntreaga durat de derulare a proiectului 2bugetul pe luni4 i bugetul agregat . ot+ 4ormatul bugetului este prezentat n suportul de lucrri practice (tipurile de c"eltuieli din anex sunt orientative) !i trebuie s conin suficiente detalii pentru #ustificarea sumelor incluse la fiecare poziie bugetar (vezi suportul de curs !i de lucrri practice).

e va ine cont de restriciile de timp impuse prin linia de finanare.

I$. IDENTI"ICAREA RI&CURILOR POTEN%IALE !I E&TI'AREA INDICATORILOR DE E$ALUARE


3.* ,eterminarea riscurilor proiectului 2ma0im * pagin4

e vor identifica principalele riscuri care pot afecta atingerea obiectivelor sau obinerea #aloanelor. e vor preciza efectele asupra proiectului, precum !i modalitile de contracarare a riscurilor sau de diminuare a efectelor lor. e va completa Tabelul /. Tabelul nr. / < (iscurile asociate desf urrii proiectului

Cod risc

+iscul

,mpact asupra proiectului

-ciuni de efectuat pentru contracararea riscului sau reducerea efectelor

=actorii ce ar putea influen a proiectului. economici financiari legislativi politici

proiectul .i care trebuie sa fie lua i (n considerare la stabilirea riscurilor te"nici sociali si culturali naturali manageriali

"mpactul asupra proiectului poate fi reprezentat de. anularea unei activiti9 ntrzierea proiectului9 alocarea de sume suplimentare pentru acoperirea costurilor generate de risc9 solicitarea ntreruperii proiectului9 nc"iderea proiectului. &odurile riscurilor se vor forma dup urmtorul !ablon+ prima liter a tipului de factor care determin riscul (de exemplu, & pentru factori economici, pentru factori sociali etc.) ; 2-1 cifre prin care s se indice ordinea riscului n cadrul categoriei de care aparine. e va explica modul n care s-a stabilit codul. 3.+ "dentificarea indicatorilor de msurare a proiectului 2ma0im * pagin4

e vor stabili indicatorii de msurare la nivelul fiecrui 5alon , preciznd att denumirea, ct !i valoarea numeric a indicatorilor, avndu-se n vedere i activitile de monitorizare prevzute n planul proiectului. $tenie* )ndicatorii se vor ata!a 5aloanelor, nu activitilor planificate.

3./

$atricea cadru logic a proiectului

e va realiza fi!a de sintez a proiectului, prin matricea cadru logic, completnd Ane0a /.

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

$. (I(LIO RA"IE
<ista bibliografic se va ntocmi pe categorii = cri, reviste, resurse 7eb etc.

>ist de control ,nainte de a depune proiectul, va rugm s verificai dac formularul este complet (revezi !i 'ota de la nceputul formularului) !i, n special dac+ .osarul proiectului este complet !i corespunde cu cerinele din formularul propus !i din descrierea programului de finanare sau a strategiei organizaiei. $u fost completate toate rubricile. ,urata activitilor i planificarea calendaristic a proiectului (seciunea 6.2) sunt incluse n cadrul formularului. ?ugetul este complet !i prezentat n formatul solicitat. $atricea cadru logic aferent proiectului a fost completat n concordan cu formatul furnizat.

;ril de evaluare .escrierea contextului asigur o imagine clar asupra ideii proiectului, a solicitantului !i a programului de finanare abordat 3ustificarea proiectului corespunde cerinelor formulate prin definirea problemei !i au fost surprinse toate componentele seciunii 2.> 5rupurile int, beneficiarii direci !i indireci au fost identificai corect (localizare, cuantificare, segmentare, pentru fiecare categorie) copul !i obiectivele proiectului sunt clar formulate. unt surprinse att obiectivele pe termen lung (generale), ct !i obiectivele pe termen scurt (specifice) 3aloanele sunt relevante pentru proiect, asigur identificarea clar a pa!ilor de urmat pentru atingerea scopului-obiectivelor proiectului $ctivitile-subactivitile sunt descrise, relevante pentru #aloane, coerent prezentate prin structura descompunerii pe lucrri. $u fost realizate planificarea calendaristic !i 8atricea cadru logic a proiectului Pentru ec"ipa de management !i implementare a proiectului sunt stabilite clar responsabilitile, abilitile !i cuno!tinele necesare :esursele au fost stabilite corespunztor pe fiecare activitate. ?ugetul a fost calculat n funcie de resursele alocate pe activiti-subactiviti, s-a utilizat anexa indicat n suportul pentru lucrri practice -au stabilit riscurile !i indicatorii de evaluare * punct * punct * punct * punct * punct *.9 puncte * punct * punct @.9 puncte

10

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

ANEXA 1

ra)icul re*po+*a,ilit-.ilor pe+tru proiect


Cod activitate 1000 /enumire activitate Organizare licitaie 'anager de proiect RD 0ersoana 11 D 0ersoana 21 0ersoana &1 2irma 11 2irma 2 3 0ersoana n! 2irma n1

Tipuri de responsa4iliti 3 G 3esponsabil cu e"ectuarea acti$it ii C G Consultan 5 G 5erulea) acti$itatea Not: :e completea) la intersecia liniei cu coloana# *n "uncie 'e responsabilitile 'escrise la 2%2%a -u la toate intersec iile trebuie s se i'enti"ice un anumit tip 'e responsabilitate% H :e $or *nlocui 4ersoana 1# 2 %% n i 6irma 1# 2 %%% n cu "unc iile8rolurile i'enti"icate la punctul 3%3%a =3esponsabil logistic# A'ministrator re ea etc%># respecti$ "urni)orii necesari pentru 'erularea unor acti$iti i'enti"icate prin 'escrierea acti$it ilor =3%1> # cum ar "i "irma so"tIare# "irma echipamente pro'uctie# "irma publicitate etc%

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

11

ANEXA 2

(u/et a/re/at 0i ,u/etul e*ti1at pe perioa2e cale+2ari*tice 3*e 4a realiza i+ E5cel6


BUGET AGREGAT ESTIMAT
Cate / orie,u/ e tara U' A. C8e ltuie li e 5ploatare 1. Chirie m p . Cheltuieli curente luni !. Cheltuieli personal om &luna ". Consultanta+ser,icii om &ore -. Prom otionale um .. Materiale consum abile luni /. Editare si m ultiplicare um 0. Mobilitati 1cheltuieli de pers&2ile deplasare) ca2are) diurna3 4. Materiale pentru biblioteca um 1*. Abonam ente) re,iste abon. 11. Cheltuieli speciale 1 . Cheltuieli nepre,a2ute &u,total ope ratio+ale3A6 (. I+4e *titii Am enajari cladiri Echipam ente de birou: Calculator/soft: Nr. u+itati Pre t7U' Nr. lu+i Total co* t Co+tri,. )i+a+tator * * * * * * * * * * Unitate m onetara Co+tri,. proprie

Atentie la "ormula 'e calcul 'in coloana .otal cost% F 4entru categoriile 'e buget cu unitatile 'e masura mp# omFlun# omFore# um# pers%F)ile# abon%# calculul se reali)ea)a prin inmultirea coloanelor -r% unitati si 4ret81mJ F 4entru categoriile 'e buget cu unitatile 'e masura luni# calculul se reali)ea)a prin inmultirea coloanelor 4ret8um si -r% luni%

Mobilier,scule &u,total i+4e * titii 3(6 9 9 9

TOTAL Proie ct

1+

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

BUGET ESTIMAT PE LUNI


Categorie 4ugetara -# C6eltuieli exploatare 1% Chirie 2% Cheltuieli curente 3% Cheltuieli personal ;% Consultanta8ser$icii B% 4romotionale ?% Materiale consumabile C% /'itare si multiplicare E% Mobilitati =cheltuieli 'e 'eplasare# ca)are# 'iurna> A% Materiale pentru biblioteca 10% Abonamente# re$iste 11% Cheltuieli speciale 12% Cheltuieli nepre$a)ute 7u4total operationale (-$ *# ,nvestitii Amena ari cla!iri Ec"i#amente !e $iro%& Calc%lator'(o)t& 5una 1 5una 2 5una & 3 5una n Unitate monetara Total luni

Mo$ilier*(c%le 7u4total investitii (*$ 8 8 8 8 8 8

TOT-5 0roiect

8 =ci"ra 'e control>

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

1,

Anexa 3

'atricea ca2ru lo/ic


O4iective pe termen lung %%% %%% O4iective pe termen scurt %%% %%% 9aloane %%% %%% %%% -ctiviti pentru reali"area )aloanelor %%% %%% %%% %%% %%% %%% %%%

,ndicatori de msurare

7urse de verificare

+iscuri (codul de la :#1$ .i ipote"e

%%% %%% %%% %%% %%% %%% +esursele necesare desf.urrii activitilor (doar pe categorii de resurse; fr detalierea lor$ %%% %%% %%% %%%