Sunteți pe pagina 1din 1

_______________________________________

Sediu social telefon .................................../ fax ........................

(denumirea completa a institutiei, inclusiv forma juridica)

Punct de lucru telefon ............................./fax ...

Cod fiscal ...............................................................

Persoana de contact: ....................................................................

Registrul Comerului nr.


Tipul institutiei :
Numar angajati:

J..../............./..........

Institutie publica*
SAcapital de stat
SAcapital privat
SAcapital mixt
SRL
multinationala/banca
altele
sub 5
intre 5-20
intre 21-100
intre 101-250
peste 250

ADEVERINTA DE SALARIU
Nr ................................. din data

Institutia ........................................................................................................................................ cu sediul social n localitatea


............................................. str. ....................................................... nr. ............ sectorul (judeul) .................................................,
Prin prezenta adeverim faptul c domnul/ doamna ...........................................................................................................................,
, de profesie ....................................................................,

cod numeric personal

este salariat() n unitatea noastr, cu salariu tarifar lunar de incadrare**: .............. RON,

pe perioad nedeterminat de la data de


perioada determinata de la data de

/
/

pn la data de

n funcia/meseria de ........................................................, la departamentul/compartimentul .......................,


cu o vechime la actualul loc de munca de ................. ani si ................... luni, si vechime totala in munca de .........ani si .......
luni avnd salariul lunar net** (fara prime/sporuri cu caracter ocazional/neprevazute in Cartea de munca/Contractul Individual de
Munca, sau ore suplimentare), n ultimele 3 luni, de:
luna:

luna:

luna:

Salariul lunar net incasat


Alte venituri ce nu sunt cuprinse in venitul net
(bonusuri permanente)
Bonuri de masa
Plata salariului :

lunar

chenzinal

Salariul este /nu este grevat de urmtoarele reineri lunare (CAR, pensii alimentare, rate, popriri, alte retineri legale) in suma totala
de: .... RON
Ne asumm ntreaga responsabilitate cu privire la datele menionate n prezentul document i confirmm c persoanele semnatare
ale prezentei adeverine angajeaz rspunderea noastr cu privire la corectitudinea informaiilor cuprinse n prezenta adeverinta
Reprezentant legal/ Functie ***

Nume si prenume

Semnatura

Data

L.S.
* Scoli, licee, universitati, unitati militare, politie, unitati sanitare, fundatii, biserici, Regii Autonome etc.
** Salariul conform Cartii de Munca/ Contractului Individual de Munca.
*** Nume in clar si semnatura. Persoane autorizate: Administratorul Societatii, Director General, Contabil Sef, Director Adjunct, Director financiar, Director Economic, Sef Serviciu/departament
contabilitate, Director Resurse Umane
Garanti Credite de Consum este marca
sub care functioneza compania Ralfi IFN SA
Ralfi IFN SA,
societate comerciala de credite de consum,
persoana juridica romana, cu sediul social in
Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5
complexul comercial Novo Park 3,
cladirea F, etajele 4 si 7,
sector 2, Bucuresti, Romania
Telefon: 021.387.80.00
Fax:
021.387.80.01
E-mail: crediteconsum@garanti.ro
www.garanticreditedeconsum.ro

Numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/10461/2009


Numar de inregistrare in Registrul General BNR, RG-PJR-13-110055/2006
Numar de inregistrare in Registrul Special BNR, RS-PJR-13-110010/2006
Nr. de evidenta in registrul de evidenta a prelucrarii datelor caracter personal 696
C.I.F. RO9530574
Capital social de 46.306.500 RON