Sunteți pe pagina 1din 15

Lect. univ. dr.

Adrian Stoica Note de curs Drept administrativ II


Capitolul IV
RSPUNDEREA N DREPTUL ADMINISTRATIV
I. Aspecte introductive
A)Fundamentarea noiunii
Formele de rspundere specifice dreptului administrative , mult vreme nu i-au conturat
identitatea , existnd diferite controverse la nivel doctrinar, leislative i c!iar "urispruden#ial.
No#iunea de constrnere nu este identic cu cea de rspundere, fapt pentru care putem
anali$a distinc#ia dintre acestea dup cum urmea$ %
a& din punctul de vedere al cauzelor : rspunderea este atras de svrirea unei fapte
antisociale, pe cnd constrngerea poate interveni i n absena comiterii unei forme de
ilicit ;
'& din punctul de vedere al scopului pe care i-l propune fiecare :
-rspunderea repre$int consecin#a unei fapte antisociale i (i propune mai multe
o'iective %
-la nivel social, resta'ilirea ordinii de drept care a fost (nclcat prin eliminarea
atitudinii care contra$ice aceast ordine de drept )
-la nivel de individ, autor al faptei antisociale, prin rspundere se exprim de$acordul
societ#ii, al autorit#ii , fa# de comportamentul neconform valorilor instituite prin norme de
drept )
-prevenirea, care repre$int ra#iunea unei posi'ilit#i ca o fapt s nu fie comis. *rin
fapta comis, rul s-a produs, consecin#ele sale sunt reu sau uneori imposi'il de (nlturat, de
aceea prevenirea (i relev rolul (n eliminarea posi'ilit#ii de a se mai repeta (n viitor,
anumite fapte antisociale.
-constrngerea (i propune urmtoarele scopuri %
- dac ea intervine n absena comiterii unei forme de ilicit, (i propune meninerea
neafectat a ordinii de drept ;
- dac intervine (n condi#iile n care s-a svrit o fapt antisocial, (n mod firesc (i
propune i restabilirea ordinii de drept .
c& din punctul de vedere al modului de aciune, orice form de rspundere se obiectiveaz
prin intermediul unei aciuni de constrngere.
+ alt no#iune de 'a$ (n teoria eneral a rspunderii, inclusiv (n cea a dreptului
administrativ, este cea de executare silit.
xecutarea silit intervine n urmtoarele situaii :
a! cnd su'iectul de drept se mpotrivete , nu execut de bunvoie obligaiile care i
incumb dintr-o norm cu c"aracter imperative #ex. internarea for#at (ntr-un spital
speciali$at a 'olnavilor psi!ic&
+'lia#ia a crei nerespectare atrae dup sine interven#ia msurii de executare silit
poate s re$ulte din %
-lee sau ordonan# de uvern )
-acte cu caracter normativ su'secvente acestora )
-acte administrative cu caracter individual )
-sanc#iuni administrative,contraven#ionale sau sanc#iuni de drept administrativ .
b! cnd su'iectele de drept, nu pun (n executare anumite deci$ii luate de autorit#i pu'lice
din sfera celor trei clasice puteri sau din afara acestora, ex. instan#ele "udectoreti, -inisterul
*u'lic, Avocatul *oporului, .urtea de .onturi , etc&.
/lementul definitoriu al executrii silite este interven#ia for#at, manu militari, (n scopul
declarat de a (nfrne re$isten#a su'iectelor de drept i determinarea acestor su'iecte de a
avea o atitudine conform cu normele de drept.
B)Definiia i trsturile constrngerii administrative
0
Lect. univ. dr. Adrian Stoica Note de curs Drept administrativ II
.onstrnerea administrativ poate fi definit ca repre$entnd totalitatea msurilor
dispuse de organele administraiei publice, n temeiul legii i cu folosirea puterii publice , n
scopul de a prevenii svrirea de fapte antisociale , de a sanciona comiterea unor
asemenea fapte, de a apra drepturile i libertile cetenilor, de a executa obligaiile
acestora sau de a pune n executare obligaii dispuse de autoriti publice din sfera celor trei
clasice puteri sau din afara acestor sfere.
Din acest defini#ei, re$ult, urmtoarele trsturi ale constrnerii administrative %
0& reprezint un ansamblu de msuri care se poate concretiza n oricare din formele de
activitate specifice administraiei publice : acte $uridice, operaiuni administrative, fapte
materiale ;
1& caracterul legal al acestor msuri, leea fiind cea care (i confer leitimitate,
2& se 'a$ea$ pe puterea public,;
3& scopul unei msuri de constrnere administrativ poate s constea (n %
a&prevenirea svririi unei fapte antisociale ;
'& sancionarea n cazul n care ea s-a svrit ,
c& aprarea drepturilor i libertilor cetenilor;
d& asigurarea executrii obligaiilor lor ,
e& punerea n executare a unor deci$ii emise de diferite autorit#i pu'lice care reali$ea$
preroativele celor trei clasice puteri (n stat sau alte autorit#i pu'lice dect cele mai sus
preci$ate ,instan#e "udectoreti , -inisterul *u'lic, Avocatul *oporului, .urtea de .onturi ,
etc&.
C) Clasificarea msurilor de constrngere
/xist mai multe criterii care sunt considerate principiile care uvernea$ msurile de
constrnere, i anume%
0. *rincipalul criteriu (l repre$int scopul pe care i-l propun, putnd fi vor'a despre%
a& msuri fr caracter sancionator, denumite i msuri de poliie administrativ, care
intervin pentru a pre(ntmpina comiterea unor fapte antisociale , tratament o'liatoriu, msuri
de de$intoxicare a unor persoane cu anumit dependen#, etc.&)
'& msuri cu caracter sancionator, a cror interven#ie este leitimat de comiterea unei fapte
antisociale i care pot (m'rca diferite forme % amenzi, anulri totale sau suspendri de
diferite acte $uridice, etc;
c&msuri de executare silit, care intervin atunci cnd msurile cu caracter sanc#ionator i cele
fr caracter sanc#ionator nu sunt (ndeplinite de 'un voie.
1. Al doilea criteriu vi$ea$ obiectul msurii, putnd fi vor'a despre msuri de
constrnere %
a& cu privire la persoane,
'& cu privire la 'unuri )
c& cu privire la acte "uridice sau opera#iuni administrative,
d& cu privire la protec#ia mediului )
e& cu caracter mixt.
2. Al treilea criteriu vi$ea$ organul care dispune msura, (n care putem (ntlni %
a&msuri dispuse exclusive de orane ale administra#iei pu'lice)
'& msuri dispuse de orane ale administra#iei pu'lice (mpreun cu alte orane de stat , cu
structuri nestatale sau cu spri"inul cet#enilor.
3. 4ltimul criteriu este cel al regimului $uridic aplicabil, putnd fi vor'a despre %
a& msuri care se desfoar (ntr-un reim "uridic administrativ exclusiv )
'& msuri care se desfoar (ntr-un reim "uridic mixt.
D)u!iectul activ i su!iectul pasiv al faptei i respectiv al rspunderii
5eoria eneral a dreptului a fundamentat distinc#ia dintre subiectul activ i subiectul
pasiv al faptei, i respectiv al rspunderii.
1
Lect. univ. dr. Adrian Stoica Note de curs Drept administrativ II
%ubiectul activ al faptei este autorul acesteia, persoana fi$ic sau "uridic a crei fapt
are statut de fapt ilicit. Acesta devine, (n procesul de traere la rspundere "uridic, subiect
pasiv al rspunderii.
%ubiectul activ al rspunderii este autoritatea pu'lic fa# de care se resfrn
consecin#ele faptei i (n a crei competen# intr traerea la rspundere a fptuitorului i care
aplic sanc#iunea. /l repre$int, (n raport cu fapta, su'iect pasiv al acesteia.
")Forme de rspundere specifice dreptului administrativ
Fiind vor'a despre ramura dreptului administrativ, fapta prin intermediul creia s-a
comis o form de ilicit, poart denumirea eneric de ilicit administrativ.
6n func#ie de fapta comis, identificm trei mari forme de rspundere specifice
dreptului administrativ i anume %
0. Svrirea ilicitului administrativ propriu-zis, poart denumirea de abatere disciplinar,
determin interven#ia primei forme de rspundere din dreptul administrativ i anume
rspundere disciplinar.
1. A doua form de ilicit administrativ poart denumirea de contravenie i determin
interven#ia celei de-a doua forme de rspundere specifice dreptului administrativ i anume
rspunderea contravenional.
2. A treia form de ilicit este ilicitul cauzator de pre$udicii materiale sau morale a crui
svrire atrae rspunderea administrativ patrimonial.
Afirmm pre$udicii materiale i morale deoarece Leea contenciosului administrativ
nr.77381993 prevede posi'ilitatea ca ac#iunea reclamantului s poat vi$a, att solicitarea unor
despu'iri pentru pre"udiciile materiale suferite, ct i asupra pre"udiciilor de ordin moral
suferite de reclamant.
II. #spunderea administrativ disciplinar
A) Fundamente constituionale i legale actuale privind rspunderea administrativ
disciplinar
:spunderea administrativ disciplinar repre$int prima form de rspundere specific
dreptului administrativ, prin intermediul creia se determin calificarea unei fapte ca o a'atere
disciplinar.
Actuala .onstitu#ie a :omniei con#ine unele dispo$i#ii ce constituie verita'ile temeiuri
constituionale ale acestei forme de rspundere.
6n acest sens, art.;1 alin.,2& lit."& care introduce statutul funcionarului public printre
domeniile care urmeaz a face obiectul de reglementare al unei legi organice.
Ne referim la dispo$i#iile Leii nr.0<<80===, privind Statutul func#ionarilor pu'lici,
modificat, care (n .apitolul >III, intitulat sanciuni disciplinare i rspunderea
funcionarilor publici consacr institu#ia rspunderii administrative disciplinare (n privin#a
func#ionarilor pu'lici.
Acest tip de rspundere este declanat prin nclcarea cu vinovie de ctre func#ionarii
pu'lici a (ndatoririlor de serviciu, astfel %
0. (ntr$ierea sistematic (n efectuarea lucrrilor )
1. neli"en# repretat (n re$olvarea lucrrilor)
2. a'sen#e nemotivate de la serviciu)
3. nerespectarea (n mod repetat a proramului de lucru )
7. interven#iile sau struin#ele pentru solu#ionarea unor cereri (n afara cadrului
leal )
?. nerespectarea secretului profesional sau a confiden#ialit#ii lucrrilor care au
acest caracter )
;. manifestri care aduc atinere prestiiului autorit#ii sau institu#iei pu'lice (n
care (i desfoar activitatea )
2
Lect. univ. dr. Adrian Stoica Note de curs Drept administrativ II
<. desfurarea (n timpul proramului de lucru a unor activit#i cu caracter
politic )
=. refu$ul de a (ndeplini atri'u#iile de serviciu )
09. (nclcarea prevederilor leale referitoare la (ndatoriri, incompati'ilit#i,
conflicte de interese i interdic#ii sta'ilite prin lee pentru func#ionarii pu'lici )
00. alte fapte prev$ute ca a'ateri disciplinare (n actele normative din domeniul
func#iei pu'lice i al func#ionarilor pu'lici.
%anciunile disciplinare aplica'ile (n aceast materie sunt, deasemenea prev$ute (n
lee. *utem vor'i despre %
0. mustrare scris)
1. diminuarea drepturilor salariale cu 7@-19@ pe o perioad de pn la 2 luni)
2. suspendarea dreptului de avansare (n radele de salari$are sau , dup ca$, de
promovare (n func#ia pu'lic pe o perioad de la 0 la 2 ani )
3. trecerea (ntr-o func#ie inferior pe o perioad de pn la un an, cu diminuarea
corespun$toare a salariului )
7. destituirea din func#ia pu'lic.
Leea impune o individuali$are a sanc#iunii disciplinare aplica'ile (n func#ie de
anumite criterii, cum ar fi % cau$ele i ravitatea a'aterii disciplinare, (mpre"urrile (n care
a fost svrit, radul de vinov#ie, consecin#ele a'aterii, comportarea eneral la
serviciu, existen#a de antecedente a unor sanc#iuni disciplinare care nu au fost radiate. De
asemenea, este prev$ut o procedur preala'il, o'liatorie ce tre'uie efectuat (nainte de
a i se aplica unui func#ionar pu'lic, o sanc#iune disciplinar, procedur ce const (n
cerecetarea preala'il a faptei imputa'ile i (n audierea celui implicat.
Fa# de aceste aspecte am putea defini rspunderea administrativ disciplinar ca fiind
aceea situaie $uridic prin care se concretizeaz raportul sancionator fr caracter
contravenional, stabilit ntre subiectul activ al faptei i subiectul activ al rspunderii, n
cazul svririi cu vinovie de ctre primul a unei abateri disciplinare.
Din aceast defini#ie putem desprinde urmtoarele trsturi ale raspunderii
administrativ disciplinare%
0. :epre$int o situaie $uridic, adic un complex de drepturi i o'lia#ii
corelative )
1. Aceast situa#ie "uridic repre$int coninutul unui raport $uridic
sancionator fr caracter contravenional ;
2. &rile rspunderii administrativ disciplinare sunt ca la orice tip de
rspundere, subiectul activ i pasiv al acesteia, fiind vor'a despre %
a.subiectul activ al rspunderii administrative disciplinare este autoritatea pu'lic (n a
crei competen# cade sanc#ionarea ilicitului administrative sv(rit de su'iectul active al
faptei , i anume%
-un organ administrativ ;
-un alt organ public#ex. preva$ut de art. 02 alin 3 din Leea 77381993 a contenciosului
administrativ , cnd instan#a "udectoresc de contencios administrativ este competent s
sanc#ione$e conductorul autorit#ii pu'lice care nu trimite la timp actele pe care le-a solicitat,
cu o amend "udiciar de 09@ din salariul minim 'rut pe economie pentru fiecare $i de
(ntr$iere ne"ustificat! ;
-un funcionar public .
'. subiectul pasiv al rspunderii este autorul faptei ilicite, putnd fi vor'a despre un su'iect
colectiv sau unul individual de drept , dup cum urmea$%
-un organ de stat ;
-o structur nestatal ;
-o persoan fizic, func#ionar sau nefunc#ionar pu'lic.
3
Lect. univ. dr. Adrian Stoica Note de curs Drept administrativ II
3. Alt trstur vi$ea$ caracterul faptei svrite, temeiul obiectiv al
rspunderii, rspundere administrative disciplinar intervenind pentru
comiterea unei a'ateri administrative disciplinare)
7. + alt trstur a acestei forme de rspundere o constituie vinovia,
care repre$int temeiul su'iectiv , de unde re$ult c rspunderea
administrativ disciplinar, este o rspundere su'iectiv, 'a$at pe
culp. A'sen#a vinov#iei atrae imposibilitatea interveniei
rspunderii administrative disciplinare.
?.4ltima trstur a acestei rspunderi vi$ea$ caracterul sanciunilor
sale .Specific rspunderii administrative disciplinare este faptul c ,
sanciunile sale nu sunt privative de libertate.
III. #spunderea administrativ$contravenional
A)Fundamentul constituional al rspunderii administrativ contravenionale
*otrivit art. 33 alin. ,=& din .onstitu#ie, se consacr principiul aplica'il unei sanc#iuni
comune i rspunderii penale i celei contraven#ionale , anume legalitatea confiscrii.
Articolul respectiv prevede c numai (n condi#iile leii pot fi supuse sanc#iunii
confiscrii 'unurile care au fost destinate, folosite ori re$ultate din infrac#iuni sau
contraven#ii. Art. 07 alin.,1& arat c leea dispune numai pentru viitor, cu excep#ia leii
penale sau contraven#ionale mai favora'ile.
6n afara acestor dispo$i#ii exprese, pot fi avute (n vedere ca repre$entnd i$voare
implicite (n materie i art. 0? , 10, 72.
La oriine, ilicitul contraven#ional este de natur penal, fiind consacrat (nc prin .odul
penal france$ din 0<09, (ns (n acest moment, acesta este scos din sfera penalului fiind
introdus (n cea a administrativului.
B)"lementele constitutive ale contraveniei
/lementele constitutive ale faptei antisociale numite contraven#ie, sunt urmtoarele%
obiectul, latura obiectiv, subiectul i latura subiectiv.
*entru a fi (n pre$en#a unei contraven#ii, este necesar ca toate aceste elemente s fie
(ntrunite cumulativ. Lipsa unuia dintre ele determin inexisten#a contraven#iei i impicit
imposi'ilitatea traerii la rspundere a fptuitorului.
'biectul contraveniei ( este repre$entat de valorile sociale aprate de normele de drept.
*rin contraven#ie se (ncalc normele de drept administrativ, dar poate interveni i pentru
(nclcarea normelor apar#innd altor ramuri de drept , financiar, comercial etc.&.
)atura obiectiv a contraveniei- const (n ac#iunea sau inac#iunea fptuitorului iar (n unele
situa#ii, (n fapte comisiv-omisive, care produc urmri periculoase din punct de vedere social,
sau care amenin# anumite valori sociale. /le sunt prev$ute (n actul normativ de sta'ilire i
sanc#ionare a faptei calificate de oranul competent ca i contraven#ie.
*ciunea ilicit const (n comiterea unei fapte pe care norma "uridic o inter$ice.
+naciunea const (n ne(ndeplinirea unei fapte la care o'li norma "uridic.
,aptele comisv-omisive sunt fapte cu caracter mixt, (n con#inutul ctora se sesc att
ac#iunea ct i inac#iunea.
%ubiectul contraveniei A poate fi identic cu cel aplica'il tuturor formelor de rspundere i
anume cele dou su'iecte, activ i pasiv.
%ubiectul activ al rspunderii contraven#ionale este persoana care exerct dreptu! de a
ap!ca sanc"un # de a constrnge !a executarea acestea. %ubiectul pasiv al rspunderii
contraven#ionale care este (n acelai timp su'iect activ al contraven#iei , este contra$enentu!,
adic persoana fi$ic sau "uridic autoare a contraven#iei.
/ste su'iect activ al contraven#iei sau contravenient, persoana fi$ic , acela care
svrete o fapt prev$ut de leea contraven#ional prin acte de executare, de determinare
7
Lect. univ. dr. Adrian Stoica Note de curs Drept administrativ II
sau de complicitate , ceea ce (nseamn c este contravenient persoana care particip la
svrirea unei contraven#ii (n calitate de autor , dar i de instigator sau complice.
.t privete persoana fi$ic (n calitate de contravenient, putem desprinde urmtoarele
principii%
- regula este c, poate fi contravenient orice persoan fizic, cetean romn, strin sau
apatrid;
- excepia este c nu pot avea calitatea de contravenieni:
-. minorii pn la -. ani #art. -- alin #/! din '0 /1/22-!;
/. minorii ntre -.--3 ani ce au capacitate de exercitiu restns, rspund
contravenional pe $umtate n sensul c minimul i maximul amenzii se reduc la $umtate
din minimul i maximul amenzii stabilite n actul normativ pentru fapta svrit;
4. militarii n termen nu rspund contravnional #art. .. din '0 /1/22-!.
)atura subiectiv A repre$int atitudinea psi!ic a fptuitorului fa# de fapta svrit i
urmrile acesteia. /lementul determinant al laturii su'iective este vinovia, care const (n
po$i#ia autorului faptei fa# de fapta svrit i consecin#ele acesteia. 6n ma"oritatea ca$urilor,
elementul su'iectiv (m'rac forma inteniei, dar el poate fi (ntlnit i su' forma culpei.
C)Definiia i trsturile contraveniei
Art. 0 din +B nr. 181990 definete contraven#ia ca repre$entnd fapta svrit cu
vinovie stabilit i sancionat prin lege, ordonan de 0uvern, prin "otrre a
0uvernului ori prin "otrrea consiliului local al comunei, oraului, municipiului sau al
sectorului municipiului 5ucureti, a consiliului $udeean sau a 6onsiliului 0eneral al
municipiului5ucureti.
Din aceast defini#ie re$ult urmtoarele trsturi ale contraven#iei%
0. ,apt svrit cu vinovie. *entru a interveni rspunderea contraven#ional , tre'uie ca
su'iectul activ al contraven#iei s fie vinovat de comiterea acesteia. >inov#ia exist numai
atunci cnd fapta ilicit este svrit cu inten#ie sau din culp. Inten#ia la rndul ei este de
mai multe feluri%
- intenie direct, atunci cnd fptuitorul prevede re$ultatul faptei sale i urmrete
producerea ori comiterea acelui re$ultat)
-intenie indirect, atunci cnd fptuitorul prevede re$ultatul faptei sale, nu urmrete ca el
s se produc, (ns accept posi'ilitatea interven#iei lui.
Din culp, o fapt antisocial se produce (n urmtoarele (mpre"urri%
- cnd contravenientul prevede re$ultatul faptei sale, nu-l accept i socotete fr temei c
nu se va produce, situa#ie care repre$int uurin#a sau culpa cu previ$iune)
- cnd su'iectul activ al faptei nu prevede re$ultatul faptei sale, dei tre'uia i putea s-l
prevad, suntem (n pre$en#a neli"en#ei sau a culpei fr previ$iune.
.a i (n ca$ul infrac#iunii, vinov#ia constituie latura subiectiv a contraveniei.
+licitul contravenional const (n una din urmtoarele cateorii de atitudini%
-o aciune;
- o inaciune;
-fapte cu caracter mixt, omisive i comisive, n acelai timp.
1. ,apt prevzut i sancionat prin lege, ordonan de 0uvern, prin "otrre a
0uvernului ori prin "otrrea consiliului local al comunei, oraului, municipiului sau al
sectorului municipiului 5ucureti, a consiliului $udeean sau a 6onsiliului 0eneral al
municipiului5ucureti.Aceast a doua trstur a contraven#iei se mai numete i legalitatea
contraveniei, i repre$int un transfer (n materia contraven#ionalului a principiului din
dreptul penal nicio infraciune nu exist n absena legii i nicio pedeaps nu exist fr s
existe lege.
)a nivel central, urmtoarele orane pot relementa, (n pre$ent, contraven#ii.
?
Lect. univ. dr. Adrian Stoica Note de curs Drept administrativ II
-&arlamentul, care repre$int prima autoritate competent s relemente$e contraven#ii.
Anali$nd prevederile .onstitu#iei vom constata c, materia contravenional nu este
rezervat domeniilor de reglementare ale unei legi organice, conclu$ionnd c relementarea
contraven#ional este de domeniul legii ordinare.
- 0uvernul, este cea de-a doua autoritate pu'lic la nivel central, competent s sta'ileasc
relementri (n materie contraven#ional, prin ordonan#e de uvern sau prin !otrri de
uvern.
)a nivel $udeean i local , pot fi sta'ilite contraven#ii prin%
-"otrri ale consiliului $udeean, ale 6onsiliului 0eneral al 7unicipiului 5ucureti i ale
celui local;
- "otrri ale sectoarelor municipiului 5ucureti.
*otrivit acestor trsturi, dar i a dispo$i#iilor instituite de lee, re$ult principiul potrivit
cruia actele normative contraven#ionale intr (n vioare n termen de 42 zile de la data cnd
au fost publicate , iar n cazul "otrrilor consiliilor locale sau $udeene, punerea n aplicare
se face cu respectarea condiiilor prevzute de art. 8 alin / din )egea administraiei publice
locale nr. /-81/22- modificat.
6n ca$uri urente, leiuitorul (nduie ca actul normativ contraven#ional s poat intra (n
vioare i (ntr-un termen mai scurt, fr ca acesta s poat fi mai mic de -2 zile.
C)Cau%ele care &nltur rspunderea contravenional
' prim categorie de cauze, care (nltur rspunderea contraven#ional o repre$int cele
care vi$ea$ eliminarea caracterului ilicit al faptei. Art. 00 alin .0 din +4B 181990 sta'ilete
c se nltur caracterul contravenional atunci cnd fapta este svrit (n urmtoarele
condi#ii%
-n legitim aprare;
- n stare de necesitate;
-datorit constrngerii fizice sau psi"ice;
-datorit cazului fortuit;
-datorit iresponsabilitii,
-datorit beiei involuntare complete;
- n eroare de fapt;
-datorit infirmitii , dac are legtur cu fapta svrit.
Leea sta'ilete (n mod imperativ c numai instan#a de "udecat este competent s
constate cau$ele care (nltur caracterul contraven#ional al faptei.
Fa# de situa#iile mai sus artate , o alt cau$ care (nltur caracterul contraven#ional al
sanc#iunii, poate fi i prescripia.
Se consacr de lee, 1 tipuri de prescrip#ii.
a. prescripia aplicrii sanciunii contravenionale, care potrivit art. 02 sta'ilete un termen
eneral de prescrip#ie de 9 luni de la data svririi faptei;
'. prescripia executrii sanciunii contravenionale , reelementat de art. 03 din +B
181990. 6n aceast situa#ie executarea sanc#iunii amen$ii contraven#ionale se prescrie, dac
procesul ver'al de constatare a contraven#iei nu a fost comunicat celui sanc#ionat (n termen de
o lun de la data aplicrii sanciunii.
")anciunile contravenionale
Sanc#iunile principale contraven#ionale sunt msuri de constrnere i reeducare, care se
aplic contravenientului (n scopul (ndreptrii acestuia, dar i prevenirii svririi
contraven#iilor.
Din punct de vedere teoretic, pot fi identificate mai multe criterii de determinare a
acestor tipuri de sanc#iuni i implicit, mai multe cateorii de sanc#iuni contraven#ionale.
0. Din punctul de vedere al actului normativ care le consacr, identificm%
a& sanciuni contravenionale prev$ute de relementarea-cadru)
;
Lect. univ. dr. Adrian Stoica Note de curs Drept administrativ II
'& sanciuni contravenionale prev$ute de alte acte normative.
1. Din punctul de vedere al naturii lor, (ntlnim%
a& sanciuni contravenionale principale%
- A$erts%entu!. .onsiderat cea mai uoar sanc#iune contraven#ional, avertismentul este
prev$ut de art.; din +.B. nr.181990 i semnific atenionarea verbal sau scris a
contravenientului asupra pericolului social al faptei svrite, nsoit de recomandarea de a
respecta dispoziiile legale n vigoare.
.aracterele "uridice ale avertismentului sunt%
- se aplic (n ca$ul svririi unei fapte de o gravitate mai redus)
- prin natura sa intrinsec, este o sanciune moral)
- sanc#iunea avertismentului poate fi aplicat i dac actul normativ contravenional nu-l
reglementeaz expres)
- repre$int o pedeaps uor de materiali$at (n pro'lema individualizrii ei)
- se aplic att oral, ct i scris.
- A%enda contra$en"ona!. .onst ntr-o sum de bani pe care trebuie s o plteasc
contravenientul care svrete o contravenie cu un grad mai mare de pericol social i care
se face venit la bugetul de stat.
Sediul materiei (l repre$int art.< din +.B.nr.181990, care (n primul su alineat
men#ionea$ expres caracterul administrativ al amenzii.
/ste consacrat posi'ilitatea ca limitele amenzilor prevzute n actele normative, prin
care se reglementeaz contravenii s poat fi reduse sau ma$orate periodic, prin :otrre a
0uvernului.
Spre deose'ire de amenda penal, cea contraven#ional nu atrage decderi sau
interdicii pentru persoanele sancionate i nici nu constituie antecedent care s influeneze o
sancionare viitoare.
.a destina#ie a sumelor percepute cu titlu de amend, ordonan#a face distinc#ie (ntre
persoanele "uridice i cele fi$ice. Sumele provenind din amen$ile aplicate persoanelor
$uridice se fac venit interal la bugetul de stat, cu excep#ia celor aplicate de autorit#ile
administra#iei pu'lice locale i a amen$ilor privind circula#ia pe drumurile pu'lice, care se vor
vrsa la bugetele locale.
Amen$ile aplicate persoanelor fizice se fac venit interal la bugetele locale.
-Prestarea une act$t" &n 'o!osu! co!ect$t"( Aceast sanc#iune este relementat (n
pre$ent prin +.B.nr.7781991, cu modificrile i completrile ulterioare.
Din anali$a acestor prevederi, pot fi identificate urmtoarele elemente de regim $uridic
ale sanc#iunii o'lirii la o munc (n folosul comunit#ii%
- durata maxim a o'lirii la prestarea unei activit#i (n folosul comunit#ii este de 422
de ore.
7inorii pn la -9 ani nu pot fi sancionai cu obligarea la prestarea unei activiti n
folosul colectivitii.
- aceast sanc#iune nu poate fi stabilit dect prin lege sau ordonan a 0uvernului
- aceast sanc#iune este alternativ cu amenda. Amenda este aplicat de oranul
administrativ competent s constate i s sanc#ione$e contraven#ia, pe cnd o'liarea la
prestarea unei munci (n folosul comunit#ii, dar i serviciile pu'lice (n domeniul crora se
dispune aceast sanc#iune, se dispune numai de instana de $udecat.
'& sanciuni contravenionale complementare%
- )on'scarea. :epre$int o sanc#iune contraven#ional complementar care const (n
trecerea silit i gratuit a unui bun care are legtur cu svrirea contraveniei n
proprietatea privat a statului.
<
Lect. univ. dr. Adrian Stoica Note de curs Drept administrativ II
Sediul materiei (l repre$int art.7 alin.,2& lit.a& din +.B. nr.181990, care (n consona# cu
prevederile art.33 alin.,=& din .onstitu#ie, dispune c pot face obiectul confiscrii bunurile
destinate, folosite sau rezultate din infraciuni sau contravenii.
- Suspendarea sau anu!area* dup ca+* a a$+u!u* acordu!u sau a autor+a"e de
exerctare a une act$t". /ste o sanc#iune (ntlnit (n ca$ul (n care pentru derularea unei
activit#i sunt necesare unele avi$e, acorduri sau autori$a#ii,/x. art.1;2 din Leea nr.1=;81993
privind pia#a de capital prevede c svrirea unor contravenii se sancioneaz, alturi de
alte sanciuni, cu suspendarea autorizaiei sau retragerea acesteia!.
$ nc,derea unt"( :epre$int o sanc#iune contraven#ional complementar care const
(n (nc!iderea unui punct de lucru al contravenientului i poate fi dispus (n anumite situa#ii,
cum ar fi unitile de alimentaie public.
- Suspendarea act$t" agentu!u econo%c. /ste prev$ut (n anumite lei, cum ar fi
Leea nr.?080==0 pentru sanc#ionarea faptelor privind (nclcarea normelor de convie#uire
social, a ordinii i linitii pu'lice, conform creia (n ca$ul servirii de 'utiri alcoolice (n alte
condi#ii dect cele leale se poate dispune aceast sanc#iune.
- -!ocarea contu!u .ancar se poate aplica (n ca$ul contraven#iilor care privesc activitatea
'ancar sau financiar.
- Retragerea !cen"e sau a a$+u!u pentru anu%te opera"un or pentru act$t" de
co%er" exteror* te%porar sau de'nt$, este specific activit#ilor de import-export.
- Des'n"area !ucrr!or # aducerea terenu!u &n stare n"a! este specific domeniului
construc#iilor i este prev$ut (n Leea nr.7980==0 privind autori$area executrii
construc#iilor.
F)'rocedura contravenional prev%ut de (.). nr.*+*,,-
6n cadrul procedurii contraven#ionale, normele aplica'ile sunt cele prev$ute de art.3;
din +.B.nr.181990, care sta'ilesc c, C;ispoziiile prezentei ordonane se completeaz cu
dispoziiile 6odului de procedur civil<.
Interven#ia acestei forme de rspundere specifice dreptului administrativ presupune
parcurgerea mai multor etape sau faze, de la constatarea svririi faptei, pn la
executarea sanciunii dispuse de organul competent.
/( )onstatarea contra$en"!or
*ceasta este considerat prima etap, care declaneaz procesul de intervenie a
rspunderii contravenionale.
Sediul materiei este reprezentat de 6apitolul ++ din '.0.nr./1/22-, unde regsim mai
multe categorii de dispoziii:
a& ;ispoziii cu privire la su.ecte!e de drept ndriduite s constate contravenia, ca
determinare i competen.
*otrivit art.07 alin.,0&, contraven#ia se constat de persoane anume prev$ute de lee,
denumite ageni constatatori. Acetia pot fi%
- primarul)
- ofi#erii i su'ofi#erii din cadrul -inisterul Administra iei i Internelor, special a'ilita#i)
- persoanele (mputernicite (n acest scop de minitri i de al#i conductori ai autorit#ilor
administra#iei pu'lice centrale, de prefec#i, de preedin#i ai consiliilor "ude#ene, primari, de
primarul eneral al -unicipiului Ducureti, precum i de alte persoane prev$ute (n lei
speciale.
'& ;ispoziii care privesc %oda!tatea concret* 0urdc, prin care se constat
contraven#ia. Actul prin care se constat o asemenea contraven#ie este procesul-ver'al de
constatare i sanc#ionare, care este un nscris oficial, autentic, deoarece este (ntocmit de un
aent pu'lic (n calitate de repre$entant al statului i produce efecte "uridice fr a mai fi
necesar o alt formalitate de apro'are sau confirmare.
c& ;ispoziii privind dent'carea contra$enentu!u(
=
Lect. univ. dr. Adrian Stoica Note de curs Drept administrativ II
Art.0< prevede obligaia contravenientului de a se legitima, pre$entnd actul de
identitate, iar pentru determinarea locului de munc, urmea$ s pre$inte alte acte care le are
asupra sa i care contri'uie la sta'ilirea acestuia.Dac aentul constatator (ntmpin reut#i
(n identificarea contravenientului, exist posibilitatea de a apela la ofierii i subofierii de
poliie , care sunt obligai s-i acorde spri$inul necesar.
d& ;ispoziii privind &ntoc%rea procesu!u $er.a!(
Aceste dispo$i#ii le resim (n art. 0= alin. 0 care dispune reula semnrii , pe fiecare
pagin, de ctre cel care l nc"eie i de ctre contravenient. Leiuitorul prevede i situa#ia
atipic, (n care fptuitorul lipsete sau refu$ s semne$e procesul ver'al, situa#ie (n care pe
acest act tre'uie efectuat men#iunea c aplicarea contraven#iei este adeverit (n pre$en#a unui
martor. Nu poate avea calitatea de martor un alt aent constatator. *rocesul ver'al de
constatare a contraven#iei, repre$int un act administrativ cu un caracter special, un act
administrativ contravenional.
1( Ap!carea sanc"un contra$en"ona!e
Sediul materiei (l repre$int capitolul III din +B nr. 181990, (n care resim
urmtoarele categorii de dispoziii:
a& ;ispoziii privind organu! co%petent s ap!ce sanc"unea(
:eula este repre$entat de aceea c, agentul care constat fapta, este i cel care aplic
sanciunea.
/xcep#ia poate fi consacrat prin actele normative contraven#ionale i const (n
recunoterea posibilitii ca alte organe dect agentul constatator s aplice sanciunea.
'& ;ispoziii privind %odu! de ap!care a sanc"un(
*rin art. 10 alin. 2 se consacr principiul individualizrii sanciunii contravenionale, (n
func#ie de unele criterii care pot determina , atenuarea sau aravarea unei sanc#iuni.
c& ;ispoziii cu privire la e$entua!e!e pagu.e prcnute prn co%terea contra$en"e(
Art. 12 prevede posi'ilitatea (n care, prin svrirea contraven#iei, s se fi produs pau'e
unui ter#, situa#ie (n care aentul constatator care va aplica sanc#iunea, va sta'ili i
despu'irea pe 'a$a tarifului de evaluare a pau'ei i va face aceast men#iune (n procesul
ver'al. Dac nu exist un tarif de evaluare, partea vtmat are posi'ilitatea s-i valorifice
preten#iile (n fa#a instan#ei de "udecat.
d& ;ispoziii privind reg%u! procedura! a! con'scr &n %atere contra$en"ona!(
Dac aentul constatator este competent s aplice sanc#iunea, el va putea dispune i
confiscarea. Dac nu are o asemenea competen#, sanc#iunea complementar a confiscrii, va
fi dispus de oranul (ndrituit s aplice i sanc#iunea principal.6n am'ele ca$uri aentului
constatator (i revine misiunea de a descrie n procesul verbal lucrurile supuse confiscrii i
de a lua msurile de conservare sau de valorificare prevzute de lege.
e& +poteza n care fapta svrit repre+nt n'rac"une(
Art. 29 consacr calea procedural prin care aentul constatator se de$(nvestete (ntr-o
asemenea situa#ie , fiind vor'a despre sesizarea organului de urmrire penal de ctre cel
care a constatat fapta antisocial.
f& Sste%u! a.!a"un(
*rin intermediul acestui sistem, leea recunoate o nlesnire constnd (n posi'ilitatea
recunoscut contravenientului de a plti $umtate din minimul stabilit de lege pentru fapta
respectiv ,art. 1?& atunci cnd actul normativ contraven#ional prevede o asemenea
posi'ilitate.
Acest sistem instiuie un drept pentru contravenient i o o'lia#ie pentru aentul
constatator, care privete aducerea la cunotin# a acestei facilit#i leale. *lata amen$ii se
face la ./. sau la 5re$oreria finan#elor pu'lice, iar o copie dup c!itan# , se pred de ctre
contravenient aentului constatator sau se trimite prin pot , oranului din care acesta face
parte.
09
Lect. univ. dr. Adrian Stoica Note de curs Drept administrativ II
.alculul termenului se va face potrivit art. 090 alin.,1& din codul de procedur civil,
potricit cruia termenul calculat pe ore (ncepe s cur de la miezul nopii zilei urmtoare.
& )o%uncarea procesu!u $er.a! de constatare a contra$en"e # de ap!care a
sanc"un(
6n scopul producerii de efecte "uridice de ctre procesul ver'al de constatare a
contraven#iei i de aplicare a sanc#iunii leea instituie obligaia comunicrii acestuia, care
revine fie aentului constatator cnd acesta a aplicat sanc#iunea, fie celui care a aplicat
sanc#iunea.
.omunicarea se reali$ea$ ctre 2 cateorii de su'iecte de drept.
- (nmnarea sau dup ca$ , comunicarea procesului ver'al contravenientului)
- comunicarea ctre partea vtmat )
- comunicarea ctre persoana fi$ic sau "uridic, (n ca$ul confiscrii unor 'unuri care
apar#in altei persoane fi$ice sau "uridice dect contravenientul.
Art. 17 supune o'lia#iei comunicrii 1 cateorii de acte%
- procesul verbal de constatare a contraveniei i aplicare a sanciunii, care se comunic
persoanelor interesate (n termen de o lun de la data aplicrii ;
- ntiinarea de plat, care se comunic persoanelor interesate (n situa#ia (n care
contravenientului i s-a aplicat sanc#iunea contraven#ional a amen$ii, precum i (n ca$ul (n
care a fost o'liat la despu'ire.
.omunicarea actelor contraven#ionale se face fie prin pot, fie prin aen#ii procedurali,
potrivit dispo$i#iilor .odului de procedur civil.
2( )!e de atac &%potr$a acte!or de constatare a contra$en"!or # de ap!care a
sanc"un!or
Sediul materie este repre$entat de capitolul I> din +B 181990.
a& )a!ea de atac( Art. 20 din lee instituie , drept cale specific de atac, plngerea. Aceasta
se poate formula (n termen de 07 $ile de la data (nmnrii sau comunicrii actului.
Aceast cale de atac este recunoscut att contravenientului, ct i pr#ii vtmate dar i
persoanei creia (i apar#in 'unurile confiscate cu urmtoarele preci$ri%
- partea vtmat poate face plnere numai, n ceea ce privete despgubirea stabilit
pe baz de tarif;
- cel cruia (i apar#in 'unurile confiscate poate face plnere numai n ceea ce privete
msura confiscrii;
- (n ceea cel privete pe contravenient, acesta va putea face plngere mpotriva tuturor
clauzelor procesului verbal.
.3 E'ecte!e p!nger(
Art. 21 alin ,2& instituie ca principal efect al plnerii suspendarea executrii.
6n func#ie de su'iectul care a formulat plnerea, leea distine%
- cnd plnerea a fost formulat de partea vtmat, efectul suspensiv se exercit
numai n ceea ce privete despgubirea;
- cnd plnerea se formulea$ de persoana creia (i apar#in 'unurile confiscate, efectul
suspensiv privete numai msura confiscrii;
- cnd autorul plnerii este contravenientul, suspendarea va viza toate clauzele
procesului verbal sau numai acelea carea au fost contestate de contravenient.
c34rgane!e co%petente s so!u"one+e p!ngerea(
Art. 22 din +B 181990 instituie oranul competent s solu#ione$e plnerea ca fiind
instan#a de "udecat,"udectoria
0
(n ra$a creia a fost constatat contraven ia&. La "udecarea
0 *otrivit art. 00< alin.,0& din +.4.B. nr. 0=781991 privind circula ia pe drumurile pu'lice% E=mpotriva
procesului-verbal de constatare a contraven iilor se poate depune plngere, n termen de -8 zile de la
comunicare, la $udectoria n a crei raz de competen a fost constatat fapta C. 6n aceast situa ie, potrivit
alin.,2 &, "udecatoria "udec (n prim i ultim instan .
00
Lect. univ. dr. Adrian Stoica Note de curs Drept administrativ II
cau$ei, se citea$ o'liatoriu persoana care a fcut plnerea, martorii indica#i (n procesul
ver'al sau (n plnere, precum i orice alte persoane care pot contri'ui la re$olvarea temeinic
a pricinii. *rin participarea i a agentului constatator, este arantat posibilitatea de a
$ustifica i apra msura luat n contradictoriu cu contravenientul.
Solu#ionnd plnerea preala'il, instan#a va putea potrivit art. 23, s modifice
sanc#iunea aplicat, (n sensul micorrii sau c!iar a (nlocuirii sanc#iunii amen$ii cu cea a
avertismentului. Fotrrea pronun at, cu excep iile prev$ute de lee, poate fi atacata cu
recurs in termen de 07 $ile de la comunicare, la sectia contencios administrativ a tri'unalului.
-otivarea recursului nu este o'liatorie. -otivele de recurs pot fi sus inute i oral (n fa a
instan ei. :ecursul suspend executarea !otrrii .
Att plnerea (mpotriva procesului ver'al de constatare, ct i sanc#ionarea
contraven#iei, precum i alte cereri incidente sunt scutite de tax de timbru.
IV.".ecutarea sanciunilor contravenionale (
/ste relementat (n capitolul > din +B 181990.
*rocesul ver'al neatacat (n termenul prev$ut de lee, precum i !otrrea
"udectoreasc irevoca'il prin care s-a solu#ionat plnerea, constituie titlu executoriu, fr
vreo alt formalitate.
Avertismentul fiind o sanc#iune cu caracter moral, se consider executat (n momentul
reali$rii lui, cnd (m'rac forma orala sau comunicrii lui, cnd (m'rac forma scris.
Amenda poate fi executat (n 1 moduri %
a& n mod voluntar, de ctre contravenient prin ac!itarea pe loc, (n 'a$a sistemului
a'la#iunii, ana"area su' semntur c aceasta va fi ac!itat (n termen de 3< de ore, tot
(n 'a$a aceluiai principiu sau (n termen de 07 $ile de la comunicarea procesului
ver'al i-a (ntiin#rii de plat, dac contravenientul nu formulea$ plnere)
'& prin executare silit, ceea ce presupune interven#ia for#ei coercitive a statului prin
urmtoarele cateorii de orane%
-de oranul din care face parte aentul constatator, dac nu s-a exercitat calea de
atac)
- de oranele de executare fiscale.

V. #spunderea administrativ$patrimonial
A)Fundamente consituionale
:epre$int a treia form de rspundere specific dreptului administrativ.
Actuala .onstitu#ie con#ine mai multe dispo$i#ii prin art.10, 33, 71, 72 i 012 alin.,7&
care recunosc dreptul fundamental al ceteanului romn de a fi despgubit pentru
pre$udiciile produse prin actele administrative ale autoritilor publice.
B)/ipuri de aciuni &n anga0area rspunderii administrativ$patrimoniale
Leea nr.77381993 a contenciosului administrativ (nduie exercitarea a 2 forme de
ac#iune%
a& o ac#iune (ndreptat numai (mpotriva autorit#ii prte)
'& o ac#iune (ndreptat exclusiv (mpotriva func#ionarului)
c& o ac#iune (ndreptat concomitent (mpotriva autorit#ii i func#ionarului.
Leea permite ca titularul dreptului fundamental s poat opta pentru oricare dintre cele
2 forme de ac#iune.
C)Categorii de acte care pot face o!iectul unei aciuni pentru atragerea rspunderii
administrativ$patrimoniale
Leea prevede c aceleai cateorii de acte care pot fi atacate pe calea contenciosului
administrativ, indiferent de o'iectul ac#iunii, pot fundamenta i o ac#iune pentru antrenarea
rspunderii administrativ-patrimoniale.
01
Lect. univ. dr. Adrian Stoica Note de curs Drept administrativ II
.ondi#ia unei ac#iuni (n contencios administrativ este ca actul atacat s fie act
administrativ, sub form tipic sau asimilat.
D)Autoritile pu!lice competente s soluione%e aciunea privind rspunderea
administrativ$patrimonial
Actuala .onstitu#ie ca i leea 77381993 a contenciosului administrativ, consacr
principiul exclusiv al instan#elor "udectoreti de a solu#iona litifiile de aceast natur, fiind
vor'a despre tribunalele administrativ fiscale, iar pn la (nfiin#area acestora de seciile
speciale de contencios administrativ i fiscal nfiinate n cadrul tribunalelor $udeene i al
tribunalului 7unicpiului 5ucureti, al 6urilor de *pel i =naltei 6uri de 6asaie i >ustiie.
Aceste instan#e se pot pronun#a att cu privire la pre$udiciile rezultate din nelegalitatea
actelor , ct i la cele deduse din neconstituionalitatea acestora, dup ce ini ial, se constat
existen a unei solu ii de neconstitu ionalitate asupra unui text de lee, din partea .ur ii
.onstitu ionale& .
")1atura pre0udiciului a crui reparaie poate fi solicitat prin aciunile privind
rspunderea administrativ$patrimonial a autoritilor pu!lice
Din acest punct de vedere exist concep#ia potrivit creia $udectorul de contencios
administrativ se poate pronuna att asupra legalitii actului, ct i asupra legalitii lui .
Art. 0< alin ,2& din Leea 77381993, prevede c, =n cazul admiterii cererii, instana va
"otr i asupra despgubirilor pentru daunele materiale i morale cauzate, dac
reclamantul a solicitat acest lucru.
F)Forme ale rspunderii administrativ$patrimoniale
/xist 1 astfel de cateorii de forme %
a& forme ale rspunderii administrativ patrimoniale prevzute de lege ;
'& forme ale rspunderii patrimoniale deduse n mod implicit din principiile doctrinei i
"urispruden#ei.
De asemenea, rspunderea administrativ-patrimonial poate fi avut (n vedere i din
prisma semnificaiei laturii subiective , care poate fi / feluri :
a& o rspundere o.ect$, care poate (m'rca dou modalit#i de concreti$are %
- rspunderea patrimonial exclusiv a statului pentru pre$udiciile cauzate prin erorile
$udiciare ;
- rspunderea patrimonial exclusiv a autoritilor administraiei publice pentru
limitele serviciului public ;
'& o rspundere su.ect$, 'a$at pe culpa autorit#ii pu'lice rspun$toare.
6n aceast cateorie intr rspunderea patrimonial solidar a autoritilor publice
i a funcionarului pentru pagubele materiale sau morale cauzate prin acte administrative
tipice sau asimilate, inclusiv prin contracte administrative.
))#spunderea patrimonial a statului pentru pre0udiciile cau%ate prin erorile
0udiciare
.onstitu#ia :omniei, dup revi$uirea din anul 1992, consacr principiul rspunderii
statului pentru pre"udiciile cau$ate prin erori "udiciare, care intervine imediat, dac s-a fcut
dovada erorii "udiciare. 6n acest fel, rspunderea patrimonial a statului pentru erorile produse
att (n procesele civile ct i (n cele penale, este consacrat , (n acord cu prevederile
.onven#iei europene a drepturilor omului i cu "urispruden#a ./D+.
Leea recunoate i o ac#iune (n reres a statului, (mpotriva acelor maistra#i care au
ac#ionat cu rea credin# (n exercitarea func#iei lor.
Aceast form de rspundere intervine nu datorit unor acte, ci datorit unor erori
"udiciare, deci unor pre"udicii deduse din !otrri "udectoreti prin care au fost comise erori
"udiciare, fiind vor'a de 1 astfel de !otrri %
- una prin care se solu#ionea$ un litiiu (n mod definitiv i irevoca'il )
- o alta prin care se constat c !otrrea anterioar a con#inut o eroare.
02
Lect. univ. dr. Adrian Stoica Note de curs Drept administrativ II
*entru repararea pre"udiciului cau$at prin erori "udiciare svrite att (n procesele
penale, ct i (n procesele civile, comerciale, administrative, etc., persoana vtmat se poate
(ndrepta cu o ac#iune numai (mpotriva statului, repre$entat prin -inistrul Finan#elor, tre'uind
s o'#in o !otrre irevoca'il prin care statul s fie o'liat la despu'iri pentru repararea
daunelor cau$ate prin eroare "udiciar demonstrat (n cursul acestei ac#iuni (n preten#ii
(mpotriva statului.
2)#spunderea patrimonial a autoritilor administraiei pu!lice pentru limitele
serviciului pu!lic
+ asemenea form de rspundere, (nc nu are o consacrare expres (ntr-o lee-cadru, dar
ea se deduce din principiile constitu#ionale, care crmuiesc societatea, principiul egalitii
tuturor n faa legii i a autoritilor publice, coro'orat cu acela c nimeni nu este mai presus
de lege #art.-9 alin - i /! , garantarea dreptului la via, precum i la integritate fizic i
psi"icprin art. // , drept care poate fi le$at prin limitele unui serviciu public.
I) #spunderea solidar a autoritilor pu!lice i a funcionarilor pentru pre0udicii
produse prin acte administrative3 tipice sau asimilate
Aceast form de rspundere, are nu doar o recunoatere leal ci i un reim "uridic
de$voltat prin Leea-cadru nr. 77381993.
6n acest sens putem desprinde cteva principii care uvernea$ regimul acestei forme
de rspundere %
-! )egea condiioneaz aciunea n pre$udicii de aciunea n anulare a actului, ori n
obligarea la emiterea unui act administrativ, n cazul actului administrativ asimilat.
+dat cu cererea de anulare total sau par#ial a unui act sau de o'liare la emiterea
actului, reclamantul tre'uie s-i preci$e$e i preten#iile, dac le cunoate.
/! +nstanele competente s se pronune asupra despgubirilor solicitate sunt aceleai
care se pronun i asupra ilegalitii actului administrativ, tipic sau asimilat, adic
instanele de contencios administrativ.
4! *ceast form de rspundere solidar este atras doar de actele administrative tipice
sau asimilate, ilegale ale autoritilor publice.
.! &osibilitatea ca aciunea s poat fi formulat i personal mpotriva persoanei care a
contribuit la elaborarea, emiterea sau nc"eierea actului, ori care se face vinovat de refuzul
de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau interes legitim.
Leea consacr, (n ceea ce privete litiiile (n care func#ionarul este parte (n proces, de
sine stttor sau alturi de autoritate, alte 1 principii , i anume %
- solidaritatea dintre func#ionar i autoritatea pu'lic (n ceea ce privete suportarea
despu'irilor dispuse de instan#,
- posibilitatea c"emrii n garanie a superiorului ierar!ic func#ionarului pu'lic c!emat
(n proces, care a dat ordin scris s ela'ore$e sau s nu ela'ore$e actul.
.onstatm c (n forma actual, Leea 0<<80===, actuali$at, privind Statutul
func ionarilor pu'lici, consacr principiul solidaritii dintre funcionar i autoritatea
sau instituia public.
:spunderea func#ionarului pu'lic intervine numai dac acesta a ac#ionat ileal.

(!iective seminar4
-. 're%entarea sanc iunilor contraven ionale5
*. 're%entarea etapelor procedurale consacrate de (. ). nr.
*+*,,-5
6. 're%entarea unor e.emple de 7otrri 0udectore ti
privind rspunderea patrimonial a unei autorit i prte3
03
Lect. univ. dr. Adrian Stoica Note de curs Drept administrativ II
a unui func ionar sau3 concomitent3 &mpotriva autoritii i
funcionarului5
8. 're%entarea unor e.emple privind rspunderea
patrimonial a statului3 pentru pre0udiciile cau%ate prin
erorile 0udiciare963 8 e.emple de 7otrri de condamnare
pronun ate de C.".D.(. cu acest o!iect).
07