Sunteți pe pagina 1din 5

VETI GASI SI HG 413/2004 HOTRRE nr. 135 din 29 ianuarie 2006 pen ru !"di#i$area %i $"!

p&e area H" 'r(rii Gu)ernu&ui nr. 413/2004 pri)ind "r*ani+area %i #un$,i"narea Au "ri ',ii -a,i"na&e pen ru Turi.!
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 8 alin. (2) i ( ) din !rdonana de ur"en a #u$ernului nr. 11/2004 pri$ind stabilirea unor msuri de reor"ani%are &n cadrul administraiei publice centrale, aprobat cu modi'icri i completri prin (e"ea nr. 22//2004, cu modi'icrile i completrile ulterioare, Gu)ernu& R"!(niei adopt pre%enta )otrre.

Ar . I

*otrrea #u$ernului nr. 413/2004 pri$ind or"ani%area i 'uncionarea +utoritii ,aionale pentru -urism, publicat &n .onitorul !'icial al Romniei, /artea 0, nr. 21 din 22 martie 2003, se modi'ic i se completea% dup cum urmea%4 1.(a articolul alineatul (1), dup litera i) se introduc dou noi litere, literele 5) i 6), cu urmtorul cuprins4 75) a$i%ea% documentaiile de urbanism pri$ind %onele i staiunile turistice, precum i documentaiile pri$ind construciile &n domeniul turismului, con'orm le"ii8 6) coordonea% pro"ramele de asisten te)nic acordat de 9niunea :uropean, !r"ani%aia .ondial a -urismului i de alte or"anisme internaionale, precum i pro"ramul de inte"rare european &n domeniul turismului.7 2.+lineatul (2) al articolului ; $a a$ea urmtorul cuprins4 7(2) n $ederea atin"erii obiecti$elor pro"ramelor pri$ind promo$area turismului i de%$oltarea produselor turistice se pot 'inana i c)eltuielile de deplasare pentru repre%entani mass<media, creatori de opinie i meteri populari.7 3.+lineatul (1) al articolului 1 $a a$ea urmtorul cuprins4 7+rt. 1 (1) ,umrul ma=im de posturi pentru 'uncionarea +utoritii ,aionale pentru -urism este de 12 , inclusi$ demnitarii.7 4.+rticolul 8 $a a$ea urmtorul cuprins4 7+rt. 8 (1) +utoritatea ,aional pentru -urism este condus de un preedinte cu ran" de secretar de stat, a5utat de un $icepreedinte cu ran" de subsecretar de stat, numii prin deci%ie a primului<ministru, la propunerea ministrului transporturilor, construciilor i turismului. (2) >alari%area preedintelui i a $icepreedintelui +utoritii ,aionale pentru -urism se 'ace con'orm pre$ederilor aplicabile persoanelor care ocup 'uncii de demnitate public.7 5.?up alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmtorul cuprins4 7(11) +tribuiile $icepreedintelui se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construciilor i turismului.7 6.+ne=a la *otrrea #u$ernului nr. 413/2004 se &nlocuiete cu ane=a care 'ace parte inte"rant din pre%enta )otrre.

Ar . II

>e desemnea% .inisterul -ransporturilor, Construciilor i -urismului < +utoritatea ,aional pentru -urism pentru &ndeplinirea 'unciei de or"anism intermediar &n cadrul pro"ramului operaional sectorial pentru creterea competiti$itii economice.

Ar . III

1.,ota de la litera + 79nitile care 'uncionea% &n subordinea .inisterului -ransporturilor, Construciilor i -urismului ce se 'inanea% de la bu"etul de stat7 din ane=a nr. 2 la *otrrea #u$ernului nr. 412/2004 pri$ind or"ani%area i 'uncionarea .inisterului -ransporturilor, Construciilor i -urismului, publicat &n .onitorul !'icial al Romniei, /artea 0, nr. 21@ din 0 martie 2003, cu modi'icrile i completrile ulterioare, se modi'ic i $a a$ea urmtorul cuprins4 7,!-A4 9nitatea de la nr. crt. 1 poate utili%a un numr ma=im de 11 posturi, iar cea de la nr. crt. 2 un numr ma=im de 121 de posturi, e=clusi$ demnitarii.7

Ar . IV

*otrrea #u$ernului nr. 413/2004 pri$ind or"ani%area i 'uncionarea +utoritii ,aionale pentru -urism, publicat &n .onitorul !'icial al Romniei, /artea 0, nr. 21 din 22 martie 2003, cu modi'icrile i completrile aduse prin pre%enta )otrre, se $a republica &n .onitorul !'icial al Romniei, /artea 0, dndu<se te=telor o nou numerotare. <BBBB<
/R0.<.0,0>-R9

01I- 2O2ES034TRI0EA-3 Contrasemnea%4 p. .inistrul transporturilor, construciilor i turismului, G5e"r*5e 6"7re .inistrul dele"at pentru lucrri publice i amena5area teritoriului, 1a.+&" 8"r7e&9 p. .inistrul muncii, solidaritii sociale i 'amiliei, :i5ai 0"n. an in ;ei an< secretar de stat p. .inistrul 'inanelor publice, 0' '&in 6"i$a< secretar de stat

A-E=> 2AR031 A3TO pen ru a$ i)i ',i .pe$i#i$e


(+utoritatea ,aional de -urism)
,r. crt. 1. ?emnitari4 < preedinte (cu ran" de secretar de stat) < $icepreedinte (cu ran" de subsecretar de stat) 2. . 3. ;. -ransport dele"aii 0nspecie si control +pro$i%ionare Repre%entane de promo$are i in'ormare turistic &n strintate(*otrrea #u$ernului nr. 1.363/2001) Repre%entane de promo$are turistic cu sediul &n ar (*otrrea #u$ernului nr. 1.109/2005) < autoturism < autoturism < microbu% < autoturism < autoturism < autoturism 1 1 1 2 1 20 00 00 3;0 3;0 3;0 1;0 -ipul mi5locului de transport ,umrul ma=im (buci) Consumul ma=im de carburaniCauto$e)icul (litriClun)

+cti$itatea

@.

< autoturism

12

1;0

/ublicat &n .onitorul !'icial cu numrul 28 din data de 1 'ebruarie 200@

HOTRRE nr. 413 din 23 !ar ie 2004 pri)ind "r*ani+area %i #un$,i"narea Au "ri ',ii -a,i"na&e pen ru Turi.!
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 8 alin. ( ) din !rdonana de ur"en a #u$ernului nr. 11/2004 pri$ind stabilirea unor msuri de reor"ani%are &n cadrul administraiei publice centrale, Gu)ernu& R"!(niei adopt pre%enta )otrre.

Ar . 1

?1@+utoritatea ,aional pentru -urism este or"anul de specialitate al administraiei publice centrale, cu personalitate 5uridic, a'lat &n subordinea .inisterului -ransporturilor, Construciilor i -urismului, prin care acesta &i reali%ea% atribuiile &n domeniul turismului. ?2@+utoritatea ,aional pentru -urism este instituie public, 'inanat de la bu"etul de stat, prin bu"etul .inisterului -ransporturilor, Construciilor i -urismului, cu sediul &n municipiul Ducureti, bd. ?inicu #olescu nr. 8, sectorul 1.

Ar . 2

+utoritatea ,aional pentru -urism &i des'oar acti$itatea &n con'ormitate cu pre$ederile !rdonanei #u$ernului nr. 5//199/ pri$ind or"ani%area i des'urarea acti$itii de turism &n Romnia, aprobat cu modi'icri i completri prin (e"ea nr. A55/2001, cu modi'icrile i completrile ulterioare.

Ar . 3

?1@+utoritatea ,aional pentru -urism are urmtoarele atribuii principale4 a@implementea% politicile de aplicare a strate"iei naionale &n domeniul turismului8 7@aplic strate"iile de de%$oltare a in'rastructurilor de turism8 $@'undamentea% i elaborea% necesarul de 'onduri de la bu"etul de stat pentru domeniul su de acti$itate8 d@or"ani%ea% i reali%ea% acti$itatea de promo$are turistic a Romniei att pe piaa intern, ct i pe pieele e=terne, prin acti$iti speci'ice repre%entanelor de promo$are turistic din ar i din strintate, &n'iinate cu aprobarea .inisterului transporturilor, Construciilor i -urismului8 e@or"ani%ea% con"rese, coloc$ii, simpo%ioane i alte aciuni similare, &n ar i &n strintate, &n domeniul turismului8 #@or"ani%ea% e$idena, atestarea i monitori%area $alori'icrii i prote5rii patrimoniului turistic, con'orm le"ii8 *@reali%ea% politica de promo$are i de%$oltare a turismului, pe ba%a pro"ramelor anuale de mar6etin" i promo$are a turismului i a /ro"ramului de de%$oltare a produselor turistice8 5@autori%ea% a"enii economici i personalul de specialitate din turism, respecti$ licenia% a"enii de turism, clasi'ic structurile de primire turistice, bre$etea% personalul de specialitate8 i@e'ectuea% controlul calitii ser$iciilor din turism. ?2@+utoritatea ,aional pentru -urism &ndeplinete orice alte atribuii stabilite prin acte normati$e pentru domeniul su de acti$itate. ?3@+utoritatea ,aional pentru -urism, corespun%tor obiectului su de acti$itate, se substituie .inisterului -ransporturilor, Construciilor i -urismului &n toate drepturile i obli"aiile decur"nd din raporturile 5uridice ale acestuia cu terii, inclusi$ &n liti"iile a'late pe rol la instanele 5udectoreti a$nd ca obiect soluionarea proceselor<$erbale de constatare i sancionare a contra$eniilor.

Ar . 4 Ar . 5

C)eltuielile necesare pentru acti$itile des'urate de +utoritatea ,aional pentru -urism se suport inte"ral de la bu"etul de stat, prin bu"etul .inisterului -ransporturilor, Construciilor i -urismului. ?1@+utoritatea ,aional pentru -urism elaborea% pro"rame anuale pri$ind promo$area turismului i de%$oltarea produselor turistice, care se aprob potri$it le"ii. ?2@n cadrul pro"ramelor pri$ind promo$area turismului i de%$oltarea produselor turistice se pot 'inana i c)eltuielile de deplasare pentru repre%entanii mass<media. ?3@/ro"ramele pre$%ute la alin. (1) $or cuprinde obiecti$e reali%abile &n colaborare cu consiliile 5udeene i locale, precum i cu asociaiiC'undaii recunoscute ca 'iind de utilitate public &n domeniul turismului, &n con'ormitate cu re"lementrile le"ale &n $i"oare. ?4@Einanarea pro"ramelor pre$%ute la alin. (1) se 'ace de la bu"etul de stat, prin bu"etul +utoritii ,aionale pentru -urism, &n limita sumelor aprobate prin le"ile bu"etare anuale. ?5@+utoritatea ,aional pentru -urism coordonea% i urmrete att reali%area obiecti$elor din pro"ramele anuale, ct i 5usti'icarea sumelor primite de la bu"etul de stat prin bu"etul .inisterului -ransporturilor, Construciilor i -urismului.

Ar . 6 Ar . A

Re"ulamentul de or"ani%are i 'uncionare i structura or"ani%atoric a +utoritii ,aionale pentru -urism se aprob prin ordin al ministrului transporturilor, construciilor i turismului.

?1@,umrul ma=im de posturi pentru 'uncionarea +utoritii ,aionale pentru -urism este de 23, inclusi$ demnitarul. ?2@n cadrul numrului ma=im de posturi aprobat, +utoritatea ,aional pentru -urism poate or"ani%a repre%entane de promo$are turistic cu sediul &n ar i &n strintate, 'r personalitate 5uridic, a cror &n'iinare i ale cror atribuii sunt stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construciilor i turismului. ?3@+cti$itatea repre%entanelor de promo$are turistic se poate des'ura &n spaii &nc)iriate &n condiiile le"ii, cu suportarea c)eltuielilor de ctre +utoritatea ,aional pentru -urism.

Ar . /

?1@+utoritatea ,aional pentru -urism este condus de un preedinte cu ran" de secretar de stat, numit prin deci%ie a primului<ministru, la propunerea ministrului transporturilor, construciilor i turismului. ?2@>alari%area preedintelui +utoritii ,aionale pentru -urism i acordarea celorlalte drepturi se 'ac con'orm pre$ederilor aplicabile persoanelor care ocup 'uncii de demnitate public.

Ar . 9

?1@/reedintele +utoritii ,aionale pentru -urism are urmtoarele atribuii i competene4 a@asi"ur conducerea operati$ a +utoritii ,aionale pentru -urism8 7@repre%int +utoritatea ,aional pentru -urism &n relaiile cu terii i semnea% actele ce o an"a5ea% 'a de acetia8 $@an"a5ea% i concedia% personalul unitii, &n condiiile le"ii8 d@&nc)eie contracte indi$iduale de munc i dispune msuri cu pri$ire la modi'icarea, e=ecutarea, suspendarea i &ncetarea acestora, cu respectarea le"islaiei &n $i"oare, pentru posturile care $or 'i &ncadrate cu personal contractual8 e@e=ercit orice atribuii care &i re$in con'orm pre$ederilor le"ale i re"ulamentului de or"ani%are i 'uncionare. ?2@n e=ercitarea atribuiilor sale, preedintele emite deci%ii. ?3@/entru 'ondurile primite de la bu"etul de stat, preedintele este ordonator teriar de credite.

Ar . 10

?1@/entru des'urarea acti$itii, +utoritatea ,aional pentru -urism preia &n administrare de la .inisterul -ransporturilor, Construciilor i -urismului unele bunuri a'late &n patrimoniul acestuia. ?2@/redarea<primirea bunurilor pre$%ute la alin. (1) se 'ace prin protocol &nc)eiat &n termen de 0 de %ile de la data intrrii &n $i"oare a pre%entei )otrri. ?3@+utoritatea ,aional pentru -urism are &n dotare pentru acti$itile speci'ice un parc auto stabilit con'orm ane=ei care 'ace parte inte"rant din pre%enta )otrre.

Ar . 11

?1@(a &n'iinarea +utoritii ,aionale pentru -urism, personalul acesteia se constituie din personal preluat de la .inisterul -ransporturilor, Construciilor i -urismului, &n condiiile le"ii. ?2@Con'orm pre$ederilor art. 1 alin. (;) din !rdonana de ur"en a #u$ernului nr. 11/2004 pri$ind stabilirea unor msuri de reor"ani%are &n cadrul administraiei publice centrale, personalul +utoritii ,aionale pentru -urism &i menine, pn la data intrrii &n $i"oare a noii le"i a salari%rii personalului din instituiile publice, ni$elul salari%rii pre$%ut prin actele normati$e &n $i"oare.

Ar . 12

+utoritatea ,aional pentru -urism poate s &nc)eie contracte sau con$enii cu alte or"anisme i cu a"eni economici din ar i din strintate, &n $ederea colaborrii i cooperrii pe plan naional sau internaional &n domeniul su de acti$itate, &n condiiile le"ii. <BBBB<
/R0.<.0,0>-R9 A6RIA- -STASE Contrasemnea%4 .inistrul transporturilor, construciilor i turismului, :ir"n Tud"r :i rea .inistrul muncii, solidaritii sociale i 'amiliei, E&ena 6u!i ru p. .inistrul 'inanelor publice, G5e"r*5e G5er*5ina< secretar de stat

A-E=> 2AR031 A3TO pen ru a$ i)i ',i .pe$i#i$e ?Au "ri a ea -a,i"na&' de Turi.!@
,r. crt. +cti$itatea -ipul mi5locului de transport ,umrul ma=im (buci) Consumul ma=im de carburaniC auto$e)icul

(litriClun) 1. 2. . 3. ?emnitari /reedinte (cu ran" de secretar de stat) -ransport dele"aii 0nspecie i control < +utoturism < .icrobu% < +utoturism 1 1 2 20 00 3;0 3;0 1;0

Repre%entane de promo$are i in'ormare turistic &n strintate (*otrrea #u$ernului < +utoturism nr. 1.363/2001)

/ublicat &n .onitorul !'icial cu numrul 21 din data de 22 martie 2003