Sunteți pe pagina 1din 1

TEST GINDIRE ANALITICA

Cititi cu atentie fiecare sir de cifre, litere sau cuvinte.cautati sa descoperiti criteriul in raport cu care a fost construit fiecare sir in parte/Completati sirul folosind acelasi criteriu. Numarul liniutelor indica numarul de cifre sau litere necesare raspunsului corect. . ! , ", #, $, %, & & $. Inainte inapoi 'ras sla( inalt & & & & & !. I) )N N* *+ + & ,. $!$ $!,!$ !,%,! ,%" & & %. *) )L -. L / ". Escara scara ara & & & 0. I1 1i rac ar mor & & & 2. A345C6D / #. 4o( (o( (ord dro( %!0 & & & 7.Nord or parc ar mint in (anc & & .%0!$",0!$"%,!$"%0,$"%0!, & & & & & $.3dup ud smoc om mers re vals & & !.Acar carat atac & & & tic ,.4ariton $!,%"0 tiran %,!$0 notar & & & & & %.Tom ton dop dor poc pod cor & & & ".Doi o patru r trei e un / 0.Sac sec 'er 'ir di' do' ro' & & & 2.Dar ard sur urs car arc 1or& & & #. 0 2 % $! & & $7.NE/S8 SE /N8 E8/ N &