Sunteți pe pagina 1din 303

LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicat*) privind Codul de procedur civil*) EMITENT: PARLAMENTUL !

"LI#$T %N: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din &ata intrarii in 'i()are : 1 *ebruarie 2013

!u"u#$ %&'%

+)r,a actuali-ata 'alabila la data de : 1 *ebruarie 2013 re-enta *)r,a actuali-ata e.te 'alabila de la 1 *ebruarie 2013 pana la 1 *ebruarie 2013 ((((((((( *) Repu)lic!$ *n $e+eiul !r$. ,& din Le"e! nr. -./%&'% pen$ru punere! *n !plic!re ! Le"ii nr. ' 4/%&'& privind Codul de procedur civil0 pu)lic!$ *n Moni$orul O1ici!l !l Ro+2niei0 P!r$e! I0 nr. .5 din & +!i %&'%0 d2ndu(#e $e3$elor o nou nu+ero$!re. Le"e! nr. ' 4/%&'& ! 1o#$ pu)lic!$ *n Moni$orul O1ici!l !l Ro+2niei0 P!r$e! I0 nr. 4,5 din '5 iulie %&'&0 ! 1o#$ +odi1ic!$ 4i co+ple$!$ prin Le"e! nr. -./%&'% 4i rec$i1ic!$ *n Moni$orul O1ici!l !l Ro+2niei0 P!r$e! I0 nr. 54% din !u"u#$ %&'%. TITLUL PRELIMINAR 5o+eniul de re"le+en$!re !l Codului de procedur civil 4i principiile 1und!+en$!le !le proce#ului civil CAP. I 5o+eniul de re"le+en$!re !l Codului de procedur civil ART. ' O)iec$ul 4i #copul Codului de procedur civil 6') Codul de procedur civil0 denu+i$ *n con$inu!re codul0 #$!)ile4$e re"ulile de co+pe$en7 4i de 8udec!re ! c!u9elor civile0 precu+ 4i cele de e3ecu$!re ! :o$r2rilor in#$!n7elor 4i ! !l$or $i$luri e3ecu$orii0 *n #copul *n1p$uirii 8u#$i7iei *n +!$erie civil. 6%) ;n *n1p$uire! 8u#$i7iei0 in#$!n7ele 8udec$ore4$i *ndepline#c un #erviciu de in$ere# pu)lic0 !#i"ur2nd re#pec$!re! ordinii de drep$0 ! li)er$7ilor 1und!+en$!le0 ! drep$urilor 4i in$ere#elor le"i$i+e !le per#o!nelor 1i9ice 4i per#o!nelor 8uridice0 !plic!re! le"ii 4i "!r!n$!re! #upre+!7iei !ce#$ei!. ART. % Aplic!)ili$!$e! "ener!l ! Codului de procedur civil 6') 5i#po9i7iile pre9en$ului cod con#$i$uie procedur! de drep$ co+un *n +!$erie civil. 6%) 5e !#e+ene!0 di#po9i7iile pre9en$ului cod #e !plic 4i *n !l$e +!$erii0 *n +#ur! *n c!re le"ile c!re le re"le+en$e!9 nu cuprind di#po9i7ii con$r!re. ART. Aplic!re! priori$!r ! $r!$!$elor in$ern!7ion!le privi$o!re l! drep$urile o+ului
1

6') ;n +!$eriile re"le+en$!$e de pre9en$ul cod0 di#po9i7iile privind drep$urile 4i li)er$7ile per#o!nelor vor 1i in$erpre$!$e 4i !plic!$e *n concord!n7 cu Con#$i$u7i!0 5ecl!r!7i! Univer#!l ! 5rep$urilor O+ului0 cu p!c$ele 4i cu celel!l$e $r!$!$e l! c!re Ro+2ni! e#$e p!r$e. 6%) 5!c e3i#$ neconcord!n7e *n$re p!c$ele 4i $r!$!$ele privi$o!re l! drep$urile 1und!+en$!le !le o+ului0 l! c!re Ro+2ni! e#$e p!r$e0 4i pre9en$ul cod0 !u priori$!$e re"le+en$rile in$ern!7ion!le0 cu e3cep7i! c!9ului *n c!re pre9en$ul cod con7ine di#po9i7ii +!i 1!vor!)ile. ART. 4 Aplic!re! priori$!r ! drep$ului Uniunii Europene ;n +!$eriile re"le+en$!$e de pre9en$ul cod0 nor+ele o)li"!$orii !le drep$ului Uniunii Europene #e !plic *n +od priori$!r0 indi1eren$ de c!li$!$e! #!u de #$!$u$ul pr7ilor. CAP. II Principiile 1und!+en$!le !le proce#ului civil ART. 5 ;nd!$oriri privind pri+ire! 4i #olu7ion!re! cererilor 6') <udec$orii !u *nd!$orire! # pri+e!#c 4i # #olu7ione9e orice cerere de co+pe$en7! in#$!n7elor 8udec$ore4$i0 po$rivi$ le"ii. 6%) Niciun 8udec$or nu po!$e re1u9! # 8udece pe +o$iv c le"e! nu prevede0 e#$e necl!r #!u inco+ple$. 6 ) ;n c!9ul *n c!re o pricin nu po!$e 1i #olu7ion!$ nici *n )!9! le"ii0 nici ! u9!n7elor0 i!r *n lip#! !ce#$or! din ur+0 nici *n )!9! di#po9i7iilor le"!le privi$o!re l! #i$u!7ii !#e+n$o!re0 e! v! $re)ui 8udec!$ *n )!9! principiilor "ener!le !le drep$ului0 !v2nd *n vedere $o!$e circu+#$!n7ele !ce#$ei! 4i 7in2nd #e!+! de cerin7ele ec:i$7ii. 64) E#$e in$er9i# 8udec$orului # #$!)ile!#c di#po9i7ii "ener!l o)li"!$orii prin :o$r2rile pe c!re le pronun7 *n c!u9ele ce *i #un$ #upu#e 8udec7ii. ART. . 5rep$ul l! un proce# ec:i$!)il0 *n $er+en op$i+ 4i previ9i)il 6') Orice per#o!n !re drep$ul l! 8udec!re! c!u9ei #!le *n +od ec:i$!)il0 *n $er+en op$i+ 4i previ9i)il0 de c$re o in#$!n7 independen$0 i+p!r7i!l 4i #$!)ili$ de le"e. ;n !ce#$ #cop0 in#$!n7! e#$e d!$o!re # di#pun $o!$e +#urile per+i#e de le"e 4i # !#i"ure de#14ur!re! cu celeri$!$e ! 8udec7ii. 6%) 5i#po9i7iile !lin. 6') #e !plic *n +od core#pun9$or 4i *n 1!9! e3ecu$rii #ili$e. ART. Le"!li$!$e! 6') Proce#ul civil #e de#14o!r *n con1or+i$!$e cu di#po9i7iile le"ii. 6%) <udec$orul !re *nd!$orire! de ! !#i"ur! re#pec$!re! di#po9i7iilor le"ii privind re!li9!re! drep$urilor 4i *ndeplinire! o)li"!7iilor pr7ilor din proce#. ART. , E"!li$!$e! ;n proce#ul civil pr7ilor le e#$e "!r!n$!$ e3erci$!re! drep$urilor proce#u!le0 *n +od e"!l 4i 1r di#cri+inri.
2

ART. = 5rep$ul de di#po9i7ie !l pr7ilor 6') Proce#ul civil po!$e 1i porni$ l! cerere! celui in$ere#!$ #!u0 *n c!9urile !nu+e prev9u$e de le"e0 l! cerere! !l$ei per#o!ne0 or"!ni9!7ii ori ! unei !u$ori$7i #!u in#$i$u7ii pu)lice ori de in$ere# pu)lic. 6%) O)iec$ul 4i li+i$ele proce#ului #un$ #$!)ili$e prin cererile 4i !prrile pr7ilor. 6 ) ;n condi7iile le"ii0 p!r$e! po!$e0 dup c!90 renun7! l! 8udec!re! cererii de c:e+!re *n 8udec!$ #!u l! *n#u4i drep$ul pre$in#0 po!$e recuno!4$e pre$en7iile pr7ii !dver#e0 #e po!$e *nvoi cu !ce!#$! pen$ru ! pune c!p$0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 proce#ului0 po!$e renun7! l! e3erci$!re! cilor de !$!c ori l! e3ecu$!re! unei :o$r2ri. 5e !#e+ene!0 p!r$e! po!$e di#pune de drep$urile #!le *n orice !l$ +od per+i# de le"e. ART. '& O)li"!7iile pr7ilor *n de#14ur!re! proce#ului 6') Pr7ile !u o)li"!7i! # *ndepline!#c !c$ele de procedur *n condi7iile0 ordine! 4i $er+enele #$!)ili$e de le"e #!u de 8udec$or0 # *4i pro)e9e pre$en7iile 4i !prrile0 # con$ri)uie l! de#14ur!re! 1r *n$2r9iere ! proce#ului0 ur+rind0 $o$ !#$1el0 1in!li9!re! !ce#$ui!. 6%) 5!c o p!r$e de7ine un +i8loc de pro)0 8udec$orul po!$e0 l! cerere! celeil!l$e pr7i #!u din o1iciu0 # di#pun *n17i4!re! !ce#$ui!0 #u) #!nc7iune! pl7ii unei !+en9i 8udici!re. ART. '' O)li"!7iile $er7ilor *n de#14ur!re! proce#ului Orice per#o!n e#$e o)li"!$0 *n condi7iile le"ii0 # #pri8ine re!li9!re! 8u#$i7iei. Cel c!re0 1r +o$iv le"i$i+0 #e #u#$r!"e de l! *ndeplinire! !ce#$ei o)li"!7ii po!$e 1i con#$r2n# # o e3ecu$e #u) #!nc7iune! pl7ii unei !+en9i 8udici!re 4i0 d!c e#$e c!9ul0 ! unor d!une(in$ere#e. ART. '% >un!(credin7 6') 5rep$urile proce#u!le $re)uie e3erci$!$e cu )un(credin70 po$rivi$ #copului *n vedere! crui! !u 1o#$ recuno#cu$e de le"e 4i 1r ! #e *nclc! drep$urile proce#u!le !le !l$ei pr7i. 6%) P!r$e! c!re *4i e3erci$ drep$urile proce#u!le *n +od !)u9iv r#punde pen$ru pre8udiciile +!$eri!le 4i +or!le c!u9!$e. E! v! pu$e! 1i o)li"!$0 po$rivi$ le"ii0 4i l! pl!$! unei !+en9i 8udici!re. 6 ) 5e !#e+ene!0 p!r$e! c!re nu *4i *ndepline4$e cu )un(credin7 o)li"!7iile proce#u!le r#punde po$rivi$ !lin. 6%). ART. ' 5rep$ul l! !pr!re 6') 5rep$ul l! !pr!re e#$e "!r!n$!$. 6%) Pr7ile !u drep$ul0 *n $o$ cur#ul proce#ului0 de ! 1i repre9en$!$e #!u0 dup c!90 !#i#$!$e *n condi7iile le"ii. ;n recur#0 cererile 4i conclu9iile pr7ilor nu po$ 1i 1or+ul!$e 4i #u#7inu$e dec2$ prin !voc!$ #!u0 dup c!90 con#ilier 8uridic0 cu e3cep7i! #i$u!7iei *n c!re p!r$e! #!u +!nd!$!rul !ce#$ei!0 #o7 ori rud p2n l! "r!dul !l doile! inclu#iv0 e#$e licen7i!$ *n drep$.
3

6 ) Pr7ilor li #e !#i"ur po#i)ili$!$e! de ! p!r$icip! l! $o!$e 1!9ele de de#14ur!re ! proce#ului. Ele po$ # i! cuno4$in7 de cuprin#ul do#!rului0 # propun pro)e0 # *4i 1!c !prri0 # *4i pre9in$e #u#7inerile *n #cri# 4i or!l 4i # e3erci$e cile le"!le de !$!c0 cu re#pec$!re! condi7iilor prev9u$e de le"e. 64) In#$!n7! po!$e di#pune *n17i4!re! *n per#o!n ! pr7ilor0 c:i!r !$unci c2nd !ce#$e! #un$ repre9en$!$e. ART. '4 Con$r!dic$ori!li$!$e! 6') In#$!n7! nu po!$e :o$r* !#upr! unei cereri dec2$ dup ci$!re! #!u *n17i4!re! pr7ilor0 d!c le"e! nu prevede !l$1el. 6%) Pr7ile $re)uie # *4i 1!c cuno#cu$e reciproc 4i *n $i+p u$il0 direc$ #!u prin in$er+ediul in#$!n7ei0 dup c!90 +o$ivele de 1!p$ 4i de drep$ pe c!re *4i *n$e+ei!9 pre$en7iile 4i !prrile0 precu+ 4i +i8lo!cele de pro) de c!re *n7ele" # #e 1olo#e!#c0 !#$1el *nc2$ 1iec!re din$re ele # *4i po!$ or"!ni9! !pr!re!. 6 ) Pr7ile !u o)li"!7i! de ! e3pune #i$u!7i! de 1!p$ l! c!re #e re1er pre$en7iile 4i !prrile lor *n +od corec$ 4i co+ple$0 1r ! den!$ur! #!u o+i$e 1!p$ele c!re le #un$ cuno#cu$e. Pr7ile !u o)li"!7i! de ! e3pune un punc$ de vedere propriu 1!7 de !1ir+!7iile pr7ii !dver#e cu privire l! *+pre8urri de 1!p$ relev!n$e *n c!u9. 64) Pr7ile !u drep$ul de ! di#cu$! 4i !r"u+en$! orice c:e#$iune de 1!p$ #!u de drep$ invoc!$ *n cur#ul proce#ului de c$re orice p!r$icip!n$ l! proce#0 inclu#iv de c$re in#$!n7 din o1iciu. 65) In#$!n7! e#$e o)li"!$0 *n orice proce#0 # #upun di#cu7iei pr7ilor $o!$e cererile0 e3cep7iile 4i *+pre8urrile de 1!p$ #!u de drep$ invoc!$e. 6.) In#$!n7! *4i v! *n$e+ei! :o$r2re! nu+!i pe +o$ive de 1!p$ 4i de drep$0 pe e3plic!7ii #!u pe +i8lo!ce de pro) c!re !u 1o#$ #upu#e0 *n pre!l!)il0 de9)!$erii con$r!dic$orii. ART. '5 Or!li$!$e! Proce#ele #e de9)!$ or!l0 cu e3cep7i! c!9ului *n c!re le"e! di#pune !l$1el #!u c2nd pr7ile #olici$ e3pre# in#$!n7ei c! 8udec!$! # #e 1!c nu+!i pe )!9! !c$elor depu#e l! do#!r. ART. '. Ne+i8locire! Pro)ele #e !d+ini#$re!9 de c$re in#$!n7! c!re 8udec proce#ul0 cu e3cep7i! c!9urilor *n c!re le"e! #$!)ile4$e !l$1el. ART. 'Pu)lici$!$e! ?edin7ele de 8udec!$ #un$ pu)lice0 *n !1!r de c!9urile prev9u$e de le"e. ART. ', Li+)! de#14urrii proce#ului 6') Proce#ul civil #e de#14o!r *n li+)! ro+2n. 6%) Ce$7enii ro+2ni !p!r7in2nd +inori$7ilor n!7ion!le !u drep$ul # #e e3pri+e *n li+)! +!$ern *n 1!7! in#$!n7elor de 8udec!$0 *n condi7iile le"ii.

6 ) Ce$7enii #$rini 4i !p!$ri9ii c!re nu *n7ele" #!u nu vor)e#c li+)! ro+2n !u drep$ul de ! lu! cuno4$in7 de $o!$e !c$ele 4i lucrrile do#!rului0 de ! vor)i *n in#$!n7 4i de ! pune conclu9ii0 prin $r!duc$or !u$ori9!$0 d!c le"e! nu prevede !l$1el. 64) Cererile 4i !c$ele procedur!le #e *n$oc+e#c nu+!i *n li+)! ro+2n. ART. '= Con$inui$!$e! <udec$orul *nve#$i$ cu #olu7ion!re! c!u9ei nu po!$e 1i *nlocui$ pe dur!$! proce#ului dec2$ pen$ru +o$ive $e+einice0 *n condi7iile le"ii. ART. %& Re#pec$!re! principiilor 1und!+en$!le <udec$orul !re *nd!$orire! # !#i"ure re#pec$!re! 4i # re#pec$e el *n#u4i principiile 1und!+en$!le !le proce#ului civil0 #u) #!nc7iunile prev9u$e de le"e. ART. %' ;ncerc!re! de *+pc!re ! pr7ilor 6') <udec$orul v! reco+!nd! pr7ilor #olu7ion!re! !+i!)il ! li$i"iului prin +ediere0 po$rivi$ le"ii #peci!le. 6%) ;n $o$ cur#ul proce#ului0 8udec$orul v! *ncerc! *+pc!re! pr7ilor0 d2ndu(le *ndru+rile nece#!re0 po$rivi$ le"ii. ART. %% Rolul 8udec$orului *n !1l!re! !devrului 6') <udec$orul #olu7ione!9 li$i"iul con1or+ re"ulilor de drep$ c!re *i #un$ !plic!)ile. 6%) <udec$orul !re *nd!$orire! # #$ruie0 prin $o!$e +i8lo!cele le"!le0 pen$ru ! preveni orice "re4e!l privind !1l!re! !devrului *n c!u90 pe )!9! #$!)ilirii 1!p$elor 4i prin !plic!re! corec$ ! le"ii0 *n #copul pronun7rii unei :o$r2ri $e+einice 4i le"!le. ;n !ce#$ #cop0 cu privire l! #i$u!7i! de 1!p$ 4i +o$iv!re! *n drep$ pe c!re pr7ile le invoc0 8udec$orul e#$e *n drep$ # le ce!r # pre9in$e e3plic!7ii0 or!l #!u *n #cri#0 # pun *n de9)!$ere! !ce#$or! orice *+pre8urri de 1!p$ #!u de drep$0 c:i!r d!c nu #un$ +en7ion!$e *n cerere #!u *n *n$2+pin!re0 # di#pun !d+ini#$r!re! pro)elor pe c!re le con#ider nece#!re0 precu+ 4i !l$e +#uri prev9u$e de le"e0 c:i!r d!c pr7ile #e *+po$rive#c. 6 ) <udec$orul po!$e di#pune in$roducere! *n c!u9 ! !l$or per#o!ne0 *n condi7iile le"ii. Per#o!nele !#$1el in$rodu#e *n c!u9 vor !ve! po#i)ili$!$e!0 dup c!90 de ! renun7! l! 8udec!$ #!u l! drep$ul pre$in#0 de ! !c:ie#! l! pre$en7iile recl!+!n$ului ori de ! pune c!p$ proce#ului prin$r(o $r!n9!c7ie. 64) <udec$orul d #!u re#$!)ile4$e c!li1ic!re! 8uridic ! !c$elor 4i 1!p$elor dedu#e 8udec7ii0 c:i!r d!c pr7ile le(!u d!$ o !l$ denu+ire. ;n !ce#$ c!9 8udec$orul e#$e o)li"!$ # pun *n di#cu7i! pr7ilor c!li1ic!re! 8uridic e3!c$. 65) Cu $o!$e !ce#$e!0 8udec$orul nu po!$e #c:i+)! denu+ire! #!u $e+eiul 8uridic *n c!9ul *n c!re pr7ile0 *n vir$u$e! unui !cord e3pre# privind drep$uri de c!re0 po$rivi$ le"ii0 po$ di#pune0 !u #$!)ili$ c!li1ic!re! 8uridic 4i +o$ivele de drep$ !#upr! cror! !u *n7ele# # li+i$e9e de9)!$erile0 d!c !#$1el nu #e *nc!lc drep$urile #!u in$ere#ele le"i$i+e !le !l$or!. 6.) <udec$orul $re)uie # #e pronun7e !#upr! ! $o$ cee! ce #(! ceru$0 1r *n# ! dep4i li+i$ele *nve#$irii0 *n !1!r de c!9urile *n c!re le"e! !r di#pune !l$1el.
5

6-) Ori de c2$e ori le"e! *i re9erv 8udec$orului pu$ere! de !preciere #!u *i cere # 7in #e!+! de $o!$e circu+#$!n7ele c!u9ei0 8udec$orul v! 7ine #e!+!0 *n$re !l$ele0 de principiile "ener!le !le drep$ului0 de cerin7ele ec:i$7ii 4i de )un!(credin7. ART. % Re#pec$ul cuveni$ 8u#$i7iei 6') Cei pre9en7i l! 4edin7! de 8udec!$ #un$ d!$ori # +!ni1e#$e re#pec$ul cuveni$ 1!7 de in#$!n7 4i # nu $ul)ure )un! de#14ur!re ! 4edin7ei de 8udec!$. 6%) Pre4edin$ele ve":e!9 c! ordine! 4i #ole+ni$!$e! 4edin7ei # 1ie re#pec$!$e0 pu$2nd lu! *n !ce#$ #cop orice +#ur prev9u$ de le"e. CAP. III Aplic!re! le"ii de procedur civil ART. %4 Le"e! !plic!)il proce#elor noi 5i#po9i7iile le"ii noi de procedur #e !plic nu+!i proce#elor 4i e3ecu$rilor #ili$e *ncepu$e dup in$r!re! !ce#$ei! *n vi"o!re. ART. %5 Le"e! !plic!)il proce#elor *n cur# 6') Proce#ele *n cur# de 8udec!$0 precu+ 4i e3ecu$rile #ili$e *ncepu$e #u) le"e! vec:e r+2n #upu#e !celei le"i. 6%) Proce#ele *n cur# de 8udec!$ l! d!$! #c:i+)rii co+pe$en7ei in#$!n7elor le"!l *nve#$i$e vor con$inu! # 1ie 8udec!$e de !cele in#$!n7e0 po$rivi$ le"ii #u) c!re !u *ncepu$. ;n c!9 de $ri+i$ere #pre re8udec!re0 di#po9i7iile le"!le privi$o!re l! co+pe$en70 *n vi"o!re l! d!$! c2nd ! *ncepu$ proce#ul0 r+2n !plic!)ile. 6 ) ;n c!9ul *n c!re in#$!n7! *nve#$i$ e#$e de#1iin7!$0 do#!rele #e vor $ri+i$e din o1iciu in#$!n7ei co+pe$en$e po$rivi$ le"ii noi. 5i#po9i7iile !lin. 6') r+2n !plic!)ile. ART. %. Le"e! !plic!)il +i8lo!celor de pro) 6') Le"e! c!re "uverne!9 condi7iile de !d+i#i)ili$!$e 4i pu$ere! dovedi$o!re ! pro)elor precon#$i$ui$e 4i ! pre9u+7iilor le"!le e#$e ce! *n vi"o!re l! d!$! producerii ori0 dup c!90 ! #v2r4irii 1!p$elor 8uridice c!re 1!c o)iec$ul pro)!7iunii. 6%) Ad+ini#$r!re! pro)elor #e 1!ce po$rivi$ le"ii *n vi"o!re l! d!$! !d+ini#$rrii lor. ART. %Le"e! !plic!)il :o$r2rilor @o$r2rile r+2n #upu#e cilor de !$!c0 +o$ivelor 4i $er+enelor prev9u$e de le"e! #u) c!re ! *ncepu$ proce#ul. ART. %, Teri$ori!li$!$e! le"ii de procedur 6') 5i#po9i7iile le"ii de procedur #e !plic $u$uror proce#elor c!re #e 8udec de c$re in#$!n7ele ro+2ne0 #u) re9erv! unor di#po9i7ii le"!le con$r!re. 6%) ;n c!9ul r!por$urilor proce#u!le cu ele+en$ de e3$r!nei$!$e0 de$er+in!re! le"ii de procedur !plic!)ile #e 1!ce po$rivi$ nor+elor cuprin#e *n c!r$e! ! AII(!.
6

CARTEA I 5i#po9i7ii "ener!le TITLUL I Ac7iune! civil ART. %= No7iune Ac7iune! civil e#$e !n#!+)lul +i8lo!celor proce#u!le prev9u$e de le"e pen$ru pro$ec7i! drep$ului #u)iec$iv pre$in# de c$re un! din$re pr7i #!u ! unei !l$e #i$u!7ii 8uridice0 precu+ 4i pen$ru !#i"ur!re! !prrii pr7ilor *n proce#. ART. & Cereri *n 8u#$i7ie 6') Oricine !re o pre$en7ie *+po$riv! unei !l$e per#o!ne ori ur+re4$e #olu7ion!re! *n 8u#$i7ie ! unei #i$u!7ii 8uridice !re drep$ul # 1!c o cerere *n!in$e! in#$!n7ei co+pe$en$e. 6%) Cererile *n 8u#$i7ie #un$ princip!le0 !cce#orii0 !di7ion!le 4i inciden$!le. 6 ) Cerere! princip!l e#$e cerere! in$roduc$iv de in#$!n7. E! po!$e cuprinde !$2$ c!pe$e de cerere princip!le0 c2$ 4i c!pe$e de cerere !cce#orii. 64) Cererile !cce#orii #un$ !cele cereri ! cror #olu7ion!re depinde de #olu7i! d!$ unui c!p$ de cerere princip!l. 65) Con#$i$uie cerere !di7ion!l !ce! cerere prin c!re o p!r$e +odi1ic pre$en7iile #!le !n$erio!re. 6.) Cererile inciden$!le #un$ cele 1or+ul!$e *n c!drul unui proce# !1l!$ *n cur# de de#14ur!re. ART. ' Aprri Aprrile 1or+ul!$e *n 8u#$i7ie po$ 1i de 1ond #!u procedur!le. ART. % Condi7ii de e3erci$!re ! !c7iunii civile 6') Orice cerere po!$e 1i 1or+ul!$ 4i #u#7inu$ nu+!i d!c !u$orul !ce#$ei!B !) !re c!p!ci$!$e proce#u!l0 *n condi7iile le"iiC )) !re c!li$!$e proce#u!lC c) 1or+ule!9 o pre$en7ieC d) 8u#$i1ic un in$ere#. 6%) 5i#po9i7iile !lin. 6') #e !plic0 *n +od core#pun9$or0 4i *n c!9ul !prrilor. ART. In$ere#ul de ! !c7ion! In$ere#ul $re)uie # 1ie de$er+in!$0 le"i$i+0 per#on!l0 n#cu$ 4i !c$u!l. Cu $o!$e !ce#$e!0 c:i!r d!c in$ere#ul nu e#$e n#cu$ 4i !c$u!l0 #e po!$e 1or+ul! o cerere cu #copul de ! preveni *nclc!re! unui drep$ #u)iec$iv !+enin7!$ #!u pen$ru ! pre*n$2+pin! producere! unei p!"u)e i+inen$e 4i c!re nu #(!r pu$e! rep!r!. ART. 4 Re!li9!re! drep$urilor !1ec$!$e de un $er+en
7

6') Cerere! pen$ru pred!re! unui )un l! *+plinire! $er+enului con$r!c$u!l po!$e 1i 1cu$ c:i!r *n!in$e de *+plinire! !ce#$ui $er+en. 6%) De po!$e0 de !#e+ene!0 cere0 *n!in$e de $er+en0 e3ecu$!re! l! $er+en ! o)li"!7iei de *n$re7inere #!u ! !l$ei pre#$!7ii periodice. 6 ) Po$ 1i *ncuviin7!$e0 *n!in$e de *+plinire! $er+enului0 4i !l$e cereri pen$ru e3ecu$!re! l! $er+en ! unor o)li"!7ii0 ori de c2$e ori #e v! con#$!$! c !ce#$e! po$ pre*n$2+pin! o p!"u) *n#e+n!$ pe c!re recl!+!n$ul !r *ncerc!(o d!c !r !4$ep$! *+plinire! $er+enului. ART. 5 Con#$!$!re! e3i#$en7ei #!u ine3i#$en7ei unui drep$ Cel c!re !re in$ere# po!$e # ce!r con#$!$!re! e3i#$en7ei #!u ine3i#$en7ei unui drep$. Cerere! nu po!$e 1i pri+i$ d!c p!r$e! po!$e cere re!li9!re! drep$ului pe orice !l$ c!le prev9u$ de le"e. ART. . C!li$!$e! proce#u!l C!li$!$e! proce#u!l re9ul$ din iden$i$!$e! din$re pr7i 4i #u)iec$ele r!por$ului 8uridic li$i"io#0 !#$1el cu+ !ce#$! e#$e dedu# 8udec7ii. E3i#$en7! #!u ine3i#$en7! drep$urilor 4i ! o)li"!7iilor !1ir+!$e con#$i$uie o c:e#$iune de 1ond. ART. Le"i$i+!re! proce#u!l ! !l$or per#o!ne ;n c!9urile 4i condi7iile prev9u$e e3clu#iv prin le"e0 #e po$ in$roduce cereri #!u #e po$ 1or+ul! !prri 4i de per#o!ne0 or"!ni9!7ii0 in#$i$u7ii #!u !u$ori$7i0 c!re0 1r ! 8u#$i1ic! un in$ere# per#on!l0 !c7ione!9 pen$ru !pr!re! drep$urilor ori in$ere#elor le"i$i+e !le unor per#o!ne !1l!$e *n #i$u!7ii #peci!le #!u0 dup c!90 *n #copul ocro$irii unui in$ere# de "rup ori "ener!l. ART. , Tr!n#+i$ere! c!li$7ii proce#u!le C!li$!$e! de p!r$e #e po!$e $r!n#+i$e le"!l #!u conven7ion!l0 c! ur+!re ! $r!n#+i#iunii0 *n condi7iile le"ii0 ! drep$urilor ori #i$u!7iilor 8uridice dedu#e 8udec7ii. ART. = Di$u!7i! proce#u!l ! *n#$rin$orului 4i ! #ucce#orilor #i 6') 5!c *n cur#ul proce#ului drep$ul li$i"io# e#$e $r!n#+i# prin !c$e *n$re vii cu $i$lu p!r$icul!r0 8udec!$! v! con$inu! *n$re pr7ile ini7i!le. 5!c *n# $r!n#1erul e#$e 1cu$0 *n condi7iile le"ii0 prin !c$e cu $i$lu p!r$icul!r pen$ru c!u9 de +o!r$e0 8udec!$! v! con$inu! cu #ucce#orul univer#!l ori cu $i$lu univer#!l !l !u$orului0 dup c!9. 6%) ;n $o!$e c!9urile0 #ucce#orul cu $i$lu p!r$icul!r e#$e o)li"!$ # in$ervin *n c!u90 d!c !re cuno4$in7 de e3i#$en7! proce#ului0 #!u po!$e # 1ie in$rodu# *n c!u90 l! cerere ori din o1iciu. ;n !ce#$ c!90 in#$!n7! v! decide0 dup *+pre8urri 4i 7in2nd #e!+! de po9i7i! celorl!l$e pr7i0 d!c *n#$rin$orul #!u #ucce#orul univer#!l ori cu $i$lu univer#!l !l !ce#$ui! v! r+2ne #!u0 dup c!90 v! 1i #co# din proce#. 5!c *n#$rin$orul #!u0 dup c!90 #ucce#orul univer#!l ori cu $i$lu univer#!l !l !ce#$ui! e#$e #co# din proce#0 8udec!$! v! con$inu! nu+!i cu #ucce#orul cu $i$lu p!r$icul!r c!re v! lu! procedur! *n #$!re! *n c!re #e !1l l! +o+en$ul l! c!re !ce#$! ! in$erveni$ #!u ! 1o#$ in$rodu# *n c!u9.
8

6 ) @o$r2re! pronun7!$ con$r! *n#$rin$orului #!u #ucce#orului univer#!l ori cu $i$lu univer#!l !l !ce#$ui!0 dup c!90 v! produce de drep$ e1ec$e 4i con$r! #ucce#orului cu $i$lu p!r$icul!r 4i v! 1i *n$o$de!un! opo9!)il !ce#$ui! din ur+0 cu e3cep7i! c!9urilor *n c!re ! do)2ndi$ drep$ul cu )un(credin7 4i nu +!i po!$e 1i evin#0 po$rivi$ le"ii0 de c$re !devr!$ul $i$ul!r. ART. 4& D!nc7iune! *nclcrii condi7iilor de e3erci$!re ! !c7iunii civile 6') Cererile 1cu$e de o per#o!n c!re nu !re c!p!ci$!$e proce#u!l #un$ nule #!u0 dup c!90 !nul!)ile. 5e !#e+ene!0 *n c!9ul lip#ei c!li$7ii proce#u!le #!u ! in$ere#ului0 in#$!n7! v! re#pin"e cerere! ori !pr!re! 1or+ul!$ c! 1iind 1cu$ de o per#o!n #!u *+po$riv! unei per#o!ne 1r c!li$!$e ori c! lip#i$ de in$ere#0 dup c!9. 6%) ;nclc!re! di#po9i7iilor pre9en$ului $i$lu po!$e0 de !#e+ene!0 !$r!"e !plic!re! 4i ! !l$or #!nc7iuni prev9u$e de le"e0 i!r cel c!re ! #u1eri$ un pre8udiciu !re drep$ul de ! 1i de#p"u)i$0 po$rivi$ drep$ului co+un. TITLUL II P!r$icip!n7ii l! proce#ul civil CAP. I <udec$orul. Inco+p!$i)ili$!$e! ART. 4' C!9uri de inco+p!$i)ili$!$e !)#olu$ 6') <udec$orul c!re ! pronun7!$ o *nc:eiere in$erlocu$orie #!u o :o$r2re prin c!re #(! #olu7ion!$ c!u9! nu po!$e 8udec! !cee!4i pricin *n !pel0 recur#0 con$e#$!7ie *n !nul!re #!u revi9uire 4i nici dup $ri+i$ere! #pre re8udec!re. 6%) 5e !#e+ene!0 nu po!$e lu! p!r$e l! 8udec!$ cel c!re ! 1o#$ +!r$or0 e3per$0 !r)i$ru0 procuror0 !voc!$0 !#i#$en$ 8udici!r0 +!"i#$r!$(!#i#$en$ #!u +edi!$or *n !cee!4i c!u9. ART. 4% Al$e c!9uri de inco+p!$i)ili$!$e !)#olu$ 6') <udec$orul e#$e0 de !#e+ene!0 inco+p!$i)il de ! 8udec! *n ur+$o!rele #i$u!7iiB '. c2nd 4i(! e3pri+!$ !n$erior prere! cu privire l! #olu7ie *n c!u9! pe c!re ! 1o#$ de#e+n!$ # o 8udece. Punere! *n di#cu7i! pr7ilor0 din o1iciu0 ! unor c:e#$iuni de 1!p$ #!u de drep$0 po$rivi$ !r$. '4 !lin. 64) 4i 65)0 nu *l 1!ce pe 8udec$or inco+p!$i)ilC %. c2nd e3i#$ *+pre8urri c!re 1!c 8u#$i1ic!$ $e+ere! c el0 #o7ul #u0 !#cenden7ii ori de#cenden7ii lor #!u !1inii lor0 dup c!90 !u un in$ere# *n le"$ur cu pricin! c!re #e 8udecC . c2nd e#$e #o70 rud #!u !1in p2n l! "r!dul !l p!$rule! inclu#iv cu !voc!$ul ori repre9en$!n$ul unei pr7i #!u d!c e#$e c#$ori$ cu 1r!$ele ori cu #or! #o7ului unei! din$re !ce#$e per#o!neC 4. c2nd #o7ul #!u 1o#$ul #u #o7 e#$e rud ori !1in p2n l! "r!dul !l p!$rule! inclu#iv cu vreun! din$re pr7iC
9

5. d!c el0 #o7ul #!u rudele lor p2n l! "r!dul !l p!$rule! inclu#iv ori !1inii lor0 dup c!90 #un$ pr7i *n$r(un proce# c!re #e 8udec l! in#$!n7! l! c!re un! din$re pr7i e#$e 8udec$orC .. d!c *n$re el0 #o7ul #u ori rudele lor p2n l! "r!dul !l p!$rule! inclu#iv #!u !1inii lor0 dup c!90 4i un! din$re pr7i ! e3i#$!$ un proce# pen!l cu cel +ul$ 5 !ni *n!in$e de ! 1i de#e+n!$ # 8udece pricin!. ;n c!9ul pl2n"erilor pen!le 1or+ul!$e de pr7i *n cur#ul proce#ului0 8udec$orul devine inco+p!$i)il nu+!i *n #i$u!7i! punerii *n +i4c!re ! !c7iunii pen!le *+po$riv! #!C -. d!c e#$e $u$ore #!u cur!$or !l unei! din$re pr7iC ,. d!c el0 #o7ul #u0 !#cenden7ii ori de#cenden7ii lor !u pri+i$ d!ruri #!u pro+i#iuni de d!ruri ori !l$e !v!n$!8e de l! un! din$re pr7iC =. d!c el0 #o7ul #u ori un! din$re rudele lor p2n l! "r!dul !l p!$rule! inclu#iv #!u !1inii lor0 dup c!90 #e !1l *n rel!7ii de du4+nie cu un! din$re pr7i0 #o7ul ori rudele !ce#$ei! p2n l! "r!dul !l p!$rule! inclu#ivC '&. d!c0 !$unci c2nd e#$e *nve#$i$ cu #olu7ion!re! unei ci de !$!c0 #o7ul #!u o rud ! #! p2n l! "r!dul !l p!$rule! inclu#iv ! p!r$icip!$0 c! 8udec$or #!u procuror0 l! 8udec!re! !celei!4i pricini *n!in$e! !l$ei in#$!n7eC ''. d!c e#$e #o7 #!u rud p2n l! "r!dul !l p!$rule! inclu#iv #!u !1in0 dup c!90 cu un !l$ +e+)ru !l co+ple$ului de 8udec!$C '%. d!c #o7ul0 o rud ori un !1in !l #u p2n l! "r!dul !l p!$rule! inclu#iv ! repre9en$!$ #!u !#i#$!$ p!r$e! *n !cee!4i pricin *n!in$e! !l$ei in#$!n7eC ' . !$unci c2nd e3i#$ !l$e ele+en$e c!re n!#c *n +od *n$e+ei!$ *ndoieli cu privire l! i+p!r7i!li$!$e! #!. 6%) 5i#po9i7iile !lin. 6') privi$o!re l! #o7 #e !plic 4i *n c!9ul concu)inilor. ART. 4 A)7inere! 6') ;n!in$e de pri+ul $er+en de 8udec!$ "re1ierul de 4edin7 v! veri1ic!0 pe )!9! do#!rului c!u9ei0 d!c 8udec$orul !ce#$ei! #e !1l *n vreunul din$re c!9urile de inco+p!$i)ili$!$e prev9u$e l! !r$. 4' 4i0 c2nd e#$e c!9ul0 v! *n$oc+i un re1er!$ core#pun9$or. 6%) <udec$orul c!re 4$ie c e3i#$ un +o$iv de inco+p!$i)ili$!$e *n privin7! #! e#$e o)li"!$ # #e !)7in de l! 8udec!re! pricinii. 6 ) 5ecl!r!7i! de !)7inere #e 1!ce *n #cri# de *nd!$ ce 8udec$orul ! cuno#cu$ e3i#$en7! c!9ului de inco+p!$i)ili$!$e #!u ver)!l *n 4edin70 1iind con#e+n!$ *n *nc:eiere. ART. 44 Recu9!re! 6') <udec$orul !1l!$ *n$r(o #i$u!7ie de inco+p!$i)ili$!$e po!$e 1i recu9!$ de oric!re din$re pr7i *n!in$e de *ncepere! oricrei de9)!$eri. 6%) C2nd +o$ivele de inco+p!$i)ili$!$e #(!u ivi$ ori !u 1o#$ cuno#cu$e de p!r$e do!r dup *ncepere! de9)!$erilor0 !ce!#$! $re)uie # #olici$e recu9!re! de *nd!$ ce !ce#$e! *i #un$ cuno#cu$e. ART. 45 Invoc!re! inco+p!$i)ili$7ii !)#olu$e
10

;n c!9urile prev9u$e l! !r$. 4'0 8udec$orul nu po!$e p!r$icip! l! 8udec!$0 c:i!r d!c nu #(! !)7inu$ ori nu ! 1o#$ recu9!$. Nere"ul!ri$!$e! po!$e 1i invoc!$ *n orice #$!re ! pricinii. ART. 4. <udec$orii c!re po$ 1i recu9!7i Po$ 1i recu9!7i nu+!i 8udec$orii c!re 1!c p!r$e din co+ple$ul de 8udec!$ crui! pricin! i(! 1o#$ rep!r$i9!$ pen$ru #olu7ion!re. ART. 4Cerere! de recu9!re. Condi7ii 6') Cerere! de recu9!re #e po!$e 1!ce ver)!l *n 4edin7 #!u *n #cri# pen$ru 1iec!re 8udec$or *n p!r$e0 !r$2ndu(#e c!9ul de inco+p!$i)ili$!$e 4i pro)ele de c!re p!r$e! *n7ele"e # #e 1olo#e!#c. 6%) E#$e in!d+i#i)il cerere! *n c!re #e invoc !l$e +o$ive dec2$ cele prev9u$e l! !r$. 4' 4i 4%. 6 ) Dun$0 de !#e+ene!0 in!d+i#i)ile cerere! de recu9!re privi$o!re l! !l7i 8udec$ori dec2$ cei prev9u7i l! !r$. 4.0 precu+ 4i cerere! *ndrep$!$ *+po$riv! !celui!4i 8udec$or pen$ru !cel!4i +o$iv de inco+p!$i)ili$!$e. 64) Nere#pec$!re! condi7iilor pre9en$ului !r$icol !$r!"e in!d+i#i)ili$!$e! cererii de recu9!re. ;n !ce#$ c!90 in!d+i#i)ili$!$e! #e con#$!$ c:i!r de co+ple$ul *n 1!7! crui! #(! 1or+ul!$ cerere! de recu9!re0 cu p!r$icip!re! 8udec$orului recu9!$. ART. 4, A)7inere! 8udec$orului recu9!$ 6') <udec$orul *+po$riv! crui! e#$e 1or+ul!$ o cerere de recu9!re po!$e decl!r! c #e !)7ine. 6%) 5ecl!r!7i! de !)7inere #e #olu7ione!9 cu priori$!$e. 6 ) ;n c!9 de !d+i$ere ! decl!r!7iei de !)7inere0 cerere! de recu9!re0 indi1eren$ de +o$ivul !ce#$ei!0 v! 1i re#pin#0 prin !cee!4i *nc:eiere0 c! r+!# 1r o)iec$. 64) ;n c!9ul *n c!re decl!r!7i! de !)7inere #e re#pin"e0 prin !cee!4i *nc:eiere in#$!n7! #e v! pronun7! 4i !#upr! cererii de recu9!re. ART. 4= D$!re! c!u9ei p2n l! #olu7ion!re! cererii 6') P2n l! #olu7ion!re! decl!r!7iei de !)7inere nu #e v! 1!ce niciun !c$ de procedur *n c!u9. 6%) For+ul!re! unei cereri de recu9!re nu de$er+in #u#pend!re! 8udec7ii. Cu $o!$e !ce#$e!0 pronun7!re! #olu7iei *n c!u9 nu po!$e !ve! loc dec2$ dup #olu7ion!re! cererii de recu9!re. ART. 5& Co+punere! co+ple$ului de 8udec!$ 6') A)7inere! #!u recu9!re! #e #olu7ione!9 de un !l$ co+ple$ !l in#$!n7ei re#pec$ive0 *n co+punere! crui! nu po!$e in$r! 8udec$orul recu9!$ #!u c!re ! decl!r!$ c #e !)7ine. 5i#po9i7iile !r$. 4- !lin. 64) r+2n !plic!)ile. 6%) C2nd0 din pricin! !)7inerii #!u recu9rii0 nu #e po!$e !lc$ui co+ple$ul de 8udec!$0 cerere! #e 8udec de in#$!n7! ier!r:ic #uperio!r. ART. 5' Procedur! de #olu7ion!re ! !)7inerii #!u ! recu9rii
11

6') In#$!n7! :o$r4$e de *nd!$0 *n c!+er! de con#iliu0 1r pre9en7! pr7ilor 4i !#cul$2ndu(l pe 8udec$orul recu9!$ #!u c!re ! decl!r!$ c #e !)7ine0 nu+!i d!c !preci!9 c e#$e nece#!r. ;n !cele!4i condi7ii0 in#$!n7! v! pu$e! !#cul$! 4i pr7ile. 6%) ;n c!9ul *n c!re l! !cel!4i $er+en #(!u 1or+ul!$ cereri de recu9!re 4i de !)7inere pen$ru +o$ive di1eri$e0 !ce#$e! vor 1i 8udec!$e *+preun. 6 ) Nu #e !d+i$e in$ero"!$oriul c! +i8loc de dov!d ! +o$ivelor de recu9!re. 64) ;n c!9ul !d+i$erii !)7inerii #!u recu9rii *n$e+ei!$e pe di#po9i7iile !r$. 4% !lin. 6') pc$. ''0 in#$!n7! v! #$!)ili c!re din$re 8udec$ori nu v! lu! p!r$e l! 8udec!re! pricinii. 65) A)7inere! #!u recu9!re! #e #olu7ione!9 prin$r(o *nc:eiere c!re #e pronun7 *n 4edin7 pu)lic. 6.) 5!c !)7inere! #!u0 dup c!90 recu9!re! ! 1o#$ !d+i#0 8udec$orul #e v! re$r!"e de l! 8udec!re! pricinii. ;n !ce#$ c!90 *nc:eiere! v! !r$! *n ce +#ur !c$ele *ndeplini$e de 8udec$or ur+e!9 # 1ie p#$r!$e. ART. 5% Procedur! de #olu7ion!re de c$re in#$!n7! #uperio!r 6') In#$!n7! #uperio!r *nve#$i$ cu 8udec!re! !)7inerii #!u recu9rii *n #i$u!7i! prev9u$ l! !r$. 5& !lin. 6%) v! di#pune0 *n c!9 de !d+i$ere ! cererii0 $ri+i$ere! pricinii l! o !l$ in#$!n7 de !cel!4i "r!d din circu+#crip7i! #!. 6%) 5!c cerere! e#$e re#pin#0 pricin! #e *n!poi!9 in#$!n7ei in1erio!re. ART. 5 Ci de !$!c 6') ;nc:eiere! prin c!re #(! re#pin# recu9!re! po!$e 1i !$!c!$ nu+!i de pr7i0 od!$ cu :o$r2re! prin c!re #(! #olu7ion!$ c!u9!. C2nd !ce!#$ din ur+ :o$r2re e#$e de1ini$iv0 *nc:eiere! v! pu$e! 1i !$!c!$ cu recur#0 l! in#$!n7! ier!r:ic #uperio!r0 *n $er+en de 5 9ile de l! co+unic!re! !ce#$ei :o$r2ri. 6%) ;nc:eiere! prin c!re #(! *ncuviin7!$ #!u #(! re#pin# !)7inere!0 ce! prin c!re #(! *ncuviin7!$ recu9!re!0 precu+ 4i *nc:eiere! prin c!re #(! re#pin# recu9!re! *n c!9ul prev9u$ l! !r$. 4, !lin. 6 ) nu #un$ #upu#e niciunei ci de !$!c. 6 ) ;n c!9ul prev9u$ l! !lin. 6')0 d!c in#$!n7! de !pel con#$!$ c recu9!re! ! 1o#$ *n +od "re4i$ re#pin#0 re1!ce $o!$e !c$ele de procedur 4i0 d!c !preci!9 c e#$e nece#!r0 dove9ile !d+ini#$r!$e l! pri+! in#$!n7. C2nd in#$!n7! de recur# con#$!$ c recu9!re! ! 1o#$ "re4i$ re#pin#0 e! v! c!#! :o$r2re!0 di#pun2nd $ri+i$ere! c!u9ei #pre re8udec!re l! in#$!n7! de !pel #!u0 !$unci c2nd c!le! de !$!c ! !pelului e#$e #upri+!$0 l! pri+! in#$!n7. ART. 54 Inco+p!$i)ili$!$e! !l$or p!r$icip!n7i 5i#po9i7iile pre9en$ului c!pi$ol #e !plic *n +od core#pun9$or 4i procurorilor0 +!"i#$r!7ilor(!#i#$en7i0 !#i#$en7ilor 8udici!ri 4i "re1ierilor. CAP. II Pr7ile ART. 55 Enu+er!re
12

Dun$ pr7i recl!+!n$ul 4i p2r2$ul0 precu+ 4i0 *n condi7iile le"ii0 $er7ele per#o!ne c!re in$ervin volun$!r #!u 1or7!$ *n proce#. DECEIUNEA ' Folo#in7! 4i e3erci7iul drep$urilor procedur!le ART. 5. C!p!ci$!$e! proce#u!l de 1olo#in7 6') Po!$e 1i p!r$e *n 8udec!$ orice per#o!n c!re !re 1olo#in7! drep$urilor civile. 6%) Cu $o!$e !ce#$e!0 po$ #$! *n 8udec!$ !#oci!7iile0 #ocie$7ile #!u !l$e en$i$7i 1r per#on!li$!$e 8uridic0 d!c #un$ con#$i$ui$e po$rivi$ le"ii. 6 ) Lip#! c!p!ci$7ii proce#u!le de 1olo#in7 po!$e 1i invoc!$ *n orice #$!re ! proce#ului. Ac$ele de procedur *ndeplini$e de cel c!re nu !re c!p!ci$!$e de 1olo#in7 #un$ lovi$e de nuli$!$e !)#olu$. ART. 5C!p!ci$!$e! proce#u!l de e3erci7iu 6') Cel c!re !re c!li$!$e! de p!r$e *4i po!$e e3erci$! drep$urile procedur!le *n nu+e propriu #!u prin repre9en$!n$0 cu e3cep7i! c!9urilor *n c!re le"e! prevede !l$1el. 6%) P!r$e! c!re nu !re e3erci7iul drep$urilor procedur!le nu po!$e #$! *n 8udec!$ dec2$ d!c e#$e repre9en$!$0 !#i#$!$ ori !u$ori9!$ *n condi7iile prev9u$e de le"ile #!u0 dup c!90 de #$!$u$ele c!re *i re"le+en$e!9 c!p!ci$!$e! ori +odul de or"!ni9!re. 6 ) Lip#! c!p!ci$7ii de e3erci7iu ! drep$urilor procedur!le po!$e 1i invoc!$ *n orice #$!re ! proce#ului. 64) Ac$ele de procedur *ndeplini$e de cel c!re nu !re e3erci7iul drep$urilor procedur!le #un$ !nul!)ile. Repre9en$!n$ul #!u ocro$i$orul le"!l !l !ce#$ui! v! pu$e! *n# con1ir+! $o!$e #!u nu+!i o p!r$e din !ce#$e !c$e. 65) C2nd in#$!n7! con#$!$ c !c$ul de procedur ! 1o#$ *ndeplini$ de o p!r$e lip#i$ de c!p!ci$!$e de e3erci7iu v! !cord! un $er+en pen$ru con1ir+!re! lui. 5!c !c$ul nu e#$e con1ir+!$0 #e v! di#pune !nul!re! lui. 6.) 5i#po9i7iile !lin. 65) #e !plic *n +od core#pun9$or 4i per#o!nelor cu c!p!ci$!$e de e3erci7iu re#$r2n#. ART. 5, Cur!$el! #peci!l 6') ;n c!9 de ur"en70 d!c per#o!n! 1i9ic lip#i$ de c!p!ci$!$e! de e3erci7iu ! drep$urilor civile nu !re repre9en$!n$ le"!l0 in#$!n7!0 l! cerere! pr7ii in$ere#!$e0 v! nu+i un cur!$or #peci!l0 c!re # o repre9in$e p2n l! nu+ire! repre9en$!n$ului le"!l0 po$rivi$ le"ii. 5e !#e+ene!0 in#$!n7! v! nu+i un cur!$or #peci!l *n c!9 de con1lic$ de in$ere#e *n$re repre9en$!n$ul le"!l 4i cel repre9en$!$ #!u c2nd o per#o!n 8uridic ori o en$i$!$e din$re cele prev9u$e l! !r$. 5. !lin. 6%)0 c:e+!$ # #$e! *n 8udec!$0 nu !re repre9en$!n$. 6%) 5i#po9i7iile !lin. 6') #e !plic *n +od core#pun9$or 4i per#o!nelor cu c!p!ci$!$e de e3erci7iu re#$r2n#.
13

6 ) Nu+ire! !ce#$or cur!$ori #e v! 1!ce de in#$!n7! c!re 8udec proce#ul0 din$re !voc!7ii !nu+e de#e+n!7i *n !ce#$ #cop de )!rou pen$ru 1iec!re in#$!n7 8udec$ore!#c. Cur!$orul #peci!l !re $o!$e drep$urile 4i o)li"!7iile prev9u$e de le"e pen$ru repre9en$!n$ul le"!l. 64) Re+uner!re! provi9orie ! cur!$orului !#$1el nu+i$ #e 1i3e!9 de in#$!n70 prin *nc:eiere0 #$!)ilindu(#e $o$od!$ 4i +od!li$!$e! de pl!$. L! cerere! cur!$orului0 od!$ cu *nce$!re! c!li$7ii #!le0 7in2ndu(#e #e!+! de !c$ivi$!$e! de#14ur!$0 re+uner!7i! v! pu$e! 1i +!8or!$. DECEIUNEA ! %(! Per#o!nele c!re #un$ *+preun recl!+!n$e #!u p2r2$e ART. 5= Condi7ii de e3i#$en7 M!i +ul$e per#o!ne po$ 1i *+preun recl!+!n$e #!u p2r2$e d!c o)iec$ul proce#ului e#$e un drep$ ori o o)li"!7ie co+un0 d!c drep$urile #!u o)li"!7iile lor !u !cee!4i c!u9 ori d!c *n$re ele e3i#$ o #$r2n# le"$ur. ART. .& Re"i+ul 8uridic !l cop!r$iciprii proce#u!le 6') Ac$ele de procedur0 !prrile 4i conclu9iile unui! din$re recl!+!n7i #!u p2r27i nu le po$ pro1i$! celorl!l7i 4i nici nu *i po$ pre8udici!. 6%) Cu $o!$e !ce#$e!0 d!c prin n!$ur! r!por$ului 8uridic #!u *n $e+eiul unei di#po9i7ii ! le"ii0 e1ec$ele :o$r2rii #e *n$ind !#upr! $u$uror recl!+!n7ilor ori p2r27ilor0 !c$ele de procedur *ndeplini$e nu+!i de unii din$re ei #!u $er+enele *ncuviin7!$e nu+!i unor! din$re ei pen$ru *ndeplinire! !c$elor de procedur pro1i$ 4i celorl!l7i. C2nd !c$ele de procedur !le unor! #un$ po$rivnice celor 1cu$e de ceil!l7i0 #e v! 7ine #e!+! de !c$ele cele +!i 1!vor!)ile. 6 ) Recl!+!n7ii #!u p2r27ii c!re nu #(!u *n17i4!$ ori nu !u *ndeplini$ un !c$ de procedur *n $er+en vor con$inu! $o$u4i # 1ie ci$!7i0 d!c0 po$rivi$ le"ii0 nu !u $er+enul *n cuno4$in7. 5i#po9i7iile !r$. %&% #un$ !plic!)ile. DECEIUNEA ! (! Al$e per#o!ne c!re po$ lu! p!r$e l! 8udec!$ F '. In$erven7i! volun$!r ART. .' For+e 6') Oricine !re in$ere# po!$e in$erveni *n$r(un proce# c!re #e 8udec *n$re pr7ile ori"in!re. 6%) In$erven7i! e#$e princip!l0 c2nd in$ervenien$ul pre$inde pen$ru #ine0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 drep$ul dedu# 8udec7ii #!u un drep$ #$r2n# le"!$ de !ce#$!. 6 ) In$erven7i! e#$e !cce#orie0 c2nd #pri8in nu+!i !pr!re! unei! din$re pr7i. ART. .% In$erven7i! princip!l
14

6') Cerere! de in$erven7ie princip!l v! 1i 1cu$ *n 1or+! prev9u$ pen$ru cerere! de c:e+!re *n 8udec!$. 6%) Cerere! po!$e 1i 1cu$ nu+!i *n 1!7! pri+ei in#$!n7e0 *n!in$e de *nc:idere! de9)!$erilor *n 1ond. 6 ) Cu !cordul e3pre# !l pr7ilor0 in$erven7i! princip!l #e po!$e 1!ce 4i *n in#$!n7! de !pel. ART. . In$erven7i! !cce#orie 6') Cerere! de in$erven7ie !cce#orie v! 1i 1cu$ *n #cri# 4i v! cuprinde ele+en$ele prev9u$e l! !r$. '4, !lin. 6')0 c!re #e v! !plic! *n +od core#pun9$or. 6%) In$erven7i! !cce#orie po!$e 1i 1cu$ p2n l! *nc:idere! de9)!$erilor0 *n $o$ cur#ul 8udec7ii0 c:i!r 4i *n cile e3$r!ordin!re de !$!c. ART. .4 Procedur! de 8udec!$. Ci de !$!c 6') In#$!n7! v! co+unic! pr7ilor cerere! de in$erven7ie 4i copii de pe *n#cri#urile c!re o *n#o7e#c. 6%) 5up !#cul$!re! in$ervenien$ului 4i ! pr7ilor0 in#$!n7! #e v! pronun7! !#upr! !d+i#i)ili$7ii *n principiu ! in$erven7iei0 prin$r(o *nc:eiere +o$iv!$. 6 ) ;nc:eiere! de !d+i$ere *n principiu nu #e po!$e !$!c! dec2$ od!$ cu 1ondul. 64) ;nc:eiere! de re#pin"ere c! in!d+i#i)il ! cererii de in$erven7ie po!$e 1i !$!c!$ *n $er+en de 5 9ile0 c!re cur"e de l! pronun7!re pen$ru p!r$e! pre9en$0 re#pec$iv de l! co+unic!re pen$ru p!r$e! lip#. C!le! de !$!c e#$e nu+!i !pelul0 d!c *nc:eiere! ! 1o#$ d!$ *n pri+! in#$!n70 re#pec$iv nu+!i recur#ul l! in#$!n7! ier!r:ic #uperio!r0 *n c!9ul *n c!re *nc:eiere! ! 1o#$ pronun7!$ *n !pel. 5o#!rul #e *n!in$e!90 *n copie cer$i1ic!$ pen$ru con1or+i$!$e cu ori"in!lul0 in#$!n7ei co+pe$en$e # #olu7ione9e c!le! de !$!c *n %4 de ore de l! e3pir!re! $er+enului. ;n$2+pin!re! nu e#$e o)li"!$orie. Apelul #!u0 dup c!90 recur#ul #e 8udec *n $er+en de cel +ul$ '& 9ile de l! *nre"i#$r!re. <udec!re! cererii princip!le #e #u#pend p2n l! #olu7ion!re! cii de !$!c e3erci$!$e *+po$riv! *nc:eierii de re#pin"ere c! in!d+i#i)il ! cererii de in$erven7ie. ART. .5 Di$u!7i! in$ervenien$ului 6') In$ervenien$ul devine p!r$e *n proce# nu+!i dup !d+i$ere! *n principiu ! cererii #!le. 6%) In$ervenien$ul v! prelu! procedur! *n #$!re! *n c!re #e !1l *n +o+en$ul !d+i$erii in$erven7iei0 d!r v! pu$e! #olici$! !d+ini#$r!re! de pro)e prin cerere! de in$erven7ie #!u cel +!i $2r9iu p2n l! pri+ul $er+en de 8udec!$ ul$erior !d+i$erii cererii de in$erven7ie. Ac$ele de procedur ul$erio!re vor 1i *ndeplini$e 4i 1!7 de el. 6 ) ;n c!9ul in$erven7iei princip!le0 dup !d+i$ere! *n principiu0 in#$!n7! v! #$!)ili un $er+en *n c!re $re)uie depu# *n$2+pin!re!. ART. .. <udec!re! cererii de in$erven7ie princip!l 6') In$erven7i! princip!l #e 8udec od!$ cu cerere! princip!l. 6%) C2nd 8udec!re! cererii princip!le !r 1i *n$2r9i!$ prin cerere! de in$erven7ie0 in#$!n7! po!$e di#pune di#8un"ere! ei pen$ru ! 1i 8udec!$ #ep!r!$0 *n !1!r de c!9ul
15

*n c!re in$ervenien$ul pre$inde pen$ru #ine0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 *n#u4i drep$ul dedu# 8udec7ii. ;n c!9 de di#8un"ere0 in#$!n7! r+2ne *n $o!$e c!9urile co+pe$en$ # #olu7ione9e cerere! de in$erven7ie. 6 ) Nu #e v! di#pune di#8un"ere! nici !$unci c2nd 8udec!re! cererii de in$erven7ie !r 1i *n$2r9i!$ de cerere! princip!l. 64) In$erven7i! princip!l v! 1i 8udec!$ c:i!r d!c 8udec!re! cererii princip!le #(! #$in# prin unul din$re +odurile prev9u$e de le"e. ART. .<udec!re! cererii de in$erven7ie !cce#orie 6') <udec!re! cererii de in$erven7ie !cce#orie nu po!$e 1i di#8un# de 8udec!re! cererii princip!le0 i!r in#$!n7! e#$e o)li"!$ # #e pronun7e !#upr! !ce#$ei! prin !cee!4i :o$r2re0 od!$ cu 1ondul. 6%) In$ervenien$ul !cce#oriu po!$e # #v2r4e!#c nu+!i !c$ele de procedur c!re nu con$r!vin in$ere#ului pr7ii *n 1!vo!re! crei! ! in$erveni$. 6 ) 5up !d+i$ere! *n principiu0 in$ervenien$ul !cce#oriu po!$e # renun7e l! 8udec!re! cererii de in$erven7ie do!r cu !cordul pr7ii pen$ru c!re ! in$erveni$. 64) C!le! de !$!c e3erci$!$ de in$ervenien$ul !cce#oriu #e #oco$e4$e ne!veni$ d!c p!r$e! pen$ru c!re ! in$erveni$ nu ! e3erci$!$ c!le! de !$!c0 ! renun7!$ l! c!le! de !$!c e3erci$!$ ori !ce!#$! ! 1o#$ !nul!$0 peri+!$ #!u re#pin# 1r ! 1i cerce$!$ *n 1ond. F %. In$erven7i! 1or7!$ I. C:e+!re! *n 8udec!$ ! !l$ei per#o!ne ART. ., For+ul!re! cererii. Ter+ene 6') Oric!re din$re pr7i po!$e # c:e+e *n 8udec!$ o !l$ per#o!n c!re !r pu$e! # pre$ind0 pe c!le! unei cereri #ep!r!$e0 !cele!4i drep$uri c! 4i recl!+!n$ul. 6%) Cerere! 1cu$ de recl!+!n$ #!u de in$ervenien$ul princip!l #e v! depune cel +!i $2r9iu p2n l! $er+in!re! cerce$rii proce#ului *n!in$e! pri+ei in#$!n7e. 6 ) Cerere! 1cu$ de p2r2$ #e v! depune *n $er+enul prev9u$ pen$ru depunere! *n$2+pinrii *n!in$e! pri+ei in#$!n7e0 i!r d!c *n$2+pin!re! nu e#$e o)li"!$orie0 cel +!i $2r9iu l! pri+ul $er+en de 8udec!$. ART. .= Co+unic!re! cererii 6') Cerere! v! 1i +o$iv!$ 4i0 *+preun cu *n#cri#urile c!re o *n#o7e#c0 #e v! co+unic! !$2$ celui c:e+!$ *n 8udec!$0 c2$ 4i pr7ii po$rivnice. 6%) L! e3e+pl!rul cererii de#$in!$ $er7ului #e vor !l$ur! copii de pe cerere! de c:e+!re *n 8udec!$0 *n$2+pin!re 4i de pe *n#cri#urile de l! do#!r. 6 ) 5i#po9i7iile !r$. .4 4i .5 #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. -& Po9i7i! $er7ului *n proce# Cel c:e+!$ *n 8udec!$ do)2nde4$e po9i7i! proce#u!l de recl!+!n$0 i!r :o$r2re! *4i produce e1ec$ele 4i *n privin7! #!.
16

ART. -' Dco!$ere! p2r2$ului din proce# 6') ;n c!9ul prev9u$ l! !r$. -&0 c2nd p2r2$ul0 c:e+!$ *n 8udec!$ pen$ru o d!$orie )ne!#c0 recuno!4$e d!$ori! 4i decl!r c vre! # o e3ecu$e 1!7 de cel crui! *i v! 1i #$!)ili$ drep$ul pe c!le 8udec$ore!#c0 el v! 1i #co# din proce#0 d!c ! con#e+n!$ l! di#po9i7i! in#$!n7ei #u+! d!$or!$. 6%) To$ !#$1el0 p2r2$ul0 c:e+!$ *n 8udec!$ pen$ru pred!re! unui )un #!u ! 1olo#in7ei !ce#$ui!0 v! 1i #co# din proce# d!c decl!r c v! pred! )unul celui !l crui drep$ v! 1i #$!)ili$ prin :o$r2re 8udec$ore!#c. >unul *n li$i"iu v! 1i pu# #u) #ec:e#$ru 8udici!r de c$re in#$!n7! *nve#$i$ cu 8udec!re! c!u9ei0 di#po9i7iile !r$. =-' 4i ur+$o!rele 1iind !plic!)ile. 6 ) ;n !ce#$e c!9uri0 8udec!$! v! con$inu! nu+!i *n$re recl!+!n$ 4i $er7ul c:e+!$ *n 8udec!$. @o$r2re! #e v! co+unic! 4i p2r2$ului0 crui! *i e#$e opo9!)il. II. C:e+!re! *n "!r!n7ie ART. -% Condi7ii 6') P!r$e! in$ere#!$ po!$e # c:e+e *n "!r!n7ie o $er7 per#o!n0 *+po$riv! crei! !r pu$e! # #e *ndrep$e cu o cerere #ep!r!$ *n "!r!n7ie #!u *n de#p"u)iri. 6%) ;n !cele!4i condi7ii0 cel c:e+!$ *n "!r!n7ie po!$e # c:e+e *n "!r!n7ie o !l$ per#o!n. ART. For+ul!re! cererii. Ter+ene 6') Cerere! v! 1i 1cu$ *n 1or+! prev9u$ pen$ru cerere! de c:e+!re *n 8udec!$. 6%) Cerere! 1cu$ de recl!+!n$ #!u de in$ervenien$ul princip!l #e v! depune cel +!i $2r9iu p2n l! $er+in!re! cerce$rii proce#ului *n!in$e! pri+ei in#$!n7e. 6 ) Cerere! 1cu$ de p2r2$ #e v! depune *n $er+enul prev9u$ pen$ru depunere! *n$2+pinrii *n!in$e! pri+ei in#$!n7e0 i!r d!c *n$2+pin!re! nu e#$e o)li"!$orie0 cel +!i $2r9iu l! pri+ul $er+en de 8udec!$. ART. -4 Procedur! de 8udec!$ 6') In#$!n7! v! co+unic! celui c:e+!$ *n "!r!n7ie cerere! 4i copii de pe *n#cri#urile ce o *n#o7e#c0 precu+ 4i copii de pe cerere! de c:e+!re *n 8udec!$0 *n$2+pin!re 4i de pe *n#cri#urile de l! do#!r. 6%) 5i#po9i7iile !r$. .4 4i !r$. .5 !lin. 6') 4i 6%) #e !plic *n +od core#pun9$or. 6 ) ;n $er+enul #$!)ili$ po$rivi$ !r$. .5 !lin. 6 )0 cel c:e+!$ *n "!r!n7ie $re)uie # depun *n$2+pin!re 4i po!$e # 1or+ule9e cerere! prev9u$ l! !r$. -% !lin. 6%). 64) Cerere! de c:e+!re *n "!r!n7ie #e 8udec od!$ cu cerere! princip!l. Cu $o!$e !ce#$e!0 d!c 8udec!re! cererii princip!le !r 1i *n$2r9i!$ prin cerere! de c:e+!re *n "!r!n7ie0 in#$!n7! po!$e di#pune di#8un"ere! ei pen$ru ! o 8udec! #ep!r!$. ;n !ce#$ din ur+ c!90 8udec!re! cererii de c:e+!re *n "!r!n7ie v! 1i #u#pend!$ p2n l! #olu7ion!re! cererii princip!le.
17

III. Ar$!re! $i$ul!rului drep$ului ART. -5 Condi7ii P2r2$ul c!re de7ine un )un pen$ru !l$ul #!u c!re e3erci$ *n nu+ele !l$ui! un drep$ !#upr! unui lucru v! pu$e! !r$! pe !cel! *n nu+ele crui! de7ine lucrul #!u e3erci$ drep$ul0 d!c ! 1o#$ c:e+!$ *n 8udec!$ de o per#o!n c!re pre$inde un drep$ re!l !#upr! lucrului. ART. -. For+ul!re! cererii. Ter+en Cerere! v! 1i +o$iv!$ 4i #e v! depune *n!in$e! pri+ei in#$!n7e *n $er+enul prev9u$ de le"e pen$ru depunere! *n$2+pinrii. 5!c *n$2+pin!re! nu e#$e o)li"!$orie0 cerere! #e po!$e 1!ce cel +!i $2r9iu l! pri+ul $er+en de 8udec!$. ART. -Procedur! de 8udec!$ 6') Cerere!0 *+preun cu *n#cri#urile c!re o *n#o7e#c 4i o copie de pe cerere! de c:e+!re *n 8udec!$0 de pe *n$2+pin!re 4i de pe *n#cri#urile de l! do#!r0 v! 1i co+unic!$ celui !r$!$ c! $i$ul!r !l drep$ului. 6%) 5i#po9i7iile !r$. .4 4i .5 #e !plic *n +od core#pun9$or. 6 ) 5!c !cel! !r$!$ c! $i$ul!r !l drep$ului recuno!4$e #u#7inerile p2r2$ului 4i recl!+!n$ul con#i+$e0 el v! lu! locul p2r2$ului0 c!re v! 1i #co# din proce#. 64) 5!c recl!+!n$ul nu e#$e de !cord cu *nlocuire! #!u c2nd cel !r$!$ c! $i$ul!r nu #e *n17i4e!9 #!u con$e#$ cele #u#7inu$e de p2r2$0 $er7ul do)2nde4$e c!li$!$e! de in$ervenien$ princip!l0 di#po9i7iile !r$. .% 4i !r$. .4(.. !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. IA. In$roducere! 1or7!$ *n c!u90 din o1iciu0 ! !l$or per#o!ne ART. -, Condi7ii. Ter+en 6') ;n c!9urile e3pre# prev9u$e de le"e0 precu+ 4i *n procedur! necon$encio!#0 8udec$orul v! di#pune din o1iciu in$roducere! *n c!u9 ! !l$or per#o!ne0 c:i!r d!c pr7ile #e *+po$rive#c. 6%) ;n +!$erie con$encio!#0 c2nd r!por$ul 8uridic dedu# 8udec7ii o i+pune0 8udec$orul v! pune *n di#cu7i! pr7ilor nece#i$!$e! in$roducerii *n c!u9 ! !l$or per#o!ne. 5!c niciun! din$re pr7i nu #olici$ in$roducere! *n c!u9 ! $er7ului0 i!r 8udec$orul !preci!9 c pricin! nu po!$e 1i #olu7ion!$ 1r p!r$icip!re! $er7ului0 v! re#pin"e cerere!0 1r ! #e pronun7! pe 1ond. 6 ) In$roducere! *n c!u9 v! 1i di#pu#0 prin *nc:eiere0 p2n l! $er+in!re! cerce$rii proce#ului *n!in$e! pri+ei in#$!n7e. 64) C2nd nece#i$!$e! in$roducerii *n c!u9 ! !l$or per#o!ne e#$e con#$!$!$ cu oc!9i! deli)errii0 in#$!n7! v! repune c!u9! pe rol0 di#pun2nd ci$!re! pr7ilor. 65) @o$r2re! prin c!re cerere! ! 1o#$ re#pin# *n condi7iile !lin. 6%) e#$e #upu# nu+!i !pelului. ART. -=
18

Procedur! de 8udec!$ 6') Cel in$rodu# *n proce# v! 1i ci$!$0 od!$ cu ci$!7i! co+unic2ndu(i(#e0 *n copie0 4i *nc:eiere! prev9u$ l! !r$. -, !lin. 6 )0 cerere! de c:e+!re *n 8udec!$0 *n$2+pin!re!0 precu+ 4i *n#cri#urile !ne3!$e !ce#$or!. Prin ci$!7ie i #e v! co+unic! 4i $er+enul p2n l! c!re v! pu$e! # !r!$e e3cep7iile0 dove9ile 4i celel!l$e +i8lo!ce de !pr!re de c!re *n7ele"e # #e 1olo#e!#cC $er+enul nu v! pu$e! 1i +!i lun" dec2$ $er+enul de 8udec!$ !cord!$ *n c!u9. 6%) El v! lu! procedur! *n #$!re! *n c!re #e !1l *n +o+en$ul in$roducerii *n proce#. In#$!n7!0 l! cerere! celui in$rodu# *n proce#0 v! pu$e! di#pune re!d+ini#$r!re! pro)elor #!u !d+ini#$r!re! de noi pro)e. Ac$ele de procedur ul$erio!re vor 1i *ndeplini$e 4i 1!7 de !ce#$!. DECEIUNEA ! 4(! Repre9en$!re! pr7ilor *n 8udec!$ F '. 5i#po9i7ii "ener!le ART. ,& For+ele repre9en$rii 6') Pr7ile po$ # e3erci$e drep$urile procedur!le per#on!l #!u prin repre9en$!n$. Repre9en$!re! po!$e 1i le"!l0 conven7ion!l #!u 8udici!r. 6%) Per#o!nele 1i9ice lip#i$e de c!p!ci$!$e de e3erci7iu vor #$! *n 8udec!$ prin repre9en$!n$ le"!l. 6 ) Pr7ile po$ # #$e! *n 8udec!$ prin$r(un repre9en$!n$ !le#0 *n condi7iile le"ii0 cu e3cep7i! c!9ului *n c!re le"e! i+pune pre9en7! lor per#on!l *n 1!7! in#$!n7ei. 64) C2nd le"e! prevede #!u c2nd circu+#$!n7ele c!u9ei o i+pun pen$ru ! #e !#i"ur! drep$ul l! un proce# ec:i$!)il0 8udec$orul po!$e nu+i pen$ru oric!re p!r$e din proce# un repre9en$!n$ *n condi7iile !r$. 5, !lin. 6 )0 !r$2nd *n *nc:eiere li+i$ele 4i dur!$! repre9en$rii. 65) C2nd drep$ul de repre9en$!re i9vor4$e din le"e #!u din$r(o :o$r2re 8udec$ore!#c0 !#i#$!re! repre9en$!n$ului de c$re un !voc!$ nu e#$e o)li"!$orie. 5i#po9i7iile !r$. , !lin. 6 ) 4i !r$. ,4 !lin. 6%) #un$ !plic!)ile. ART. ,' Li+i$ele repre9en$rii. Con$inu!re! 8udecrii proce#ului 6') Renun7!re! l! 8udec!$ #!u l! drep$ul dedu# 8udec7ii0 !c:ie#!re! l! :o$r2re! pronun7!$0 *nc:eiere! unei $r!n9!c7ii0 precu+ 4i orice !l$e !c$e procedur!le de di#po9i7ie nu #e po$ 1!ce de repre9en$!n$ dec2$ *n )!9! unui +!nd!$ #peci!l ori cu *ncuviin7!re! pre!l!)il ! in#$!n7ei #!u ! !u$ori$7ii !d+ini#$r!$ive co+pe$en$e. 6%) Ac$ele procedur!le de di#po9i7ie prev9u$e l! !lin. 6')0 1cu$e *n orice proce# de repre9en$!n7ii +inorilor0 !i per#o!nelor pu#e #u) in$erdic7ie 4i !i di#pru7ilor0 nu vor *+piedic! 8udec!re! c!u9ei0 d!c in#$!n7! !preci!9 c ele nu #un$ *n in$ere#ul !ce#$or per#o!ne. ART. ,% Lip#! dove9ii c!li$7ii de repre9en$!n$
19

6') C2nd in#$!n7! con#$!$ lip#! dove9ii c!li$7ii de repre9en$!n$ ! celui c!re ! !c7ion!$ *n nu+ele pr7ii0 v! d! un $er+en #cur$ pen$ru !coperire! lip#urilor. 5!c !ce#$e! nu #e !coper0 cerere! v! 1i !nul!$. 6%) E3cep7i! lip#ei dove9ii c!li$7ii de repre9en$!n$ *n!in$e! pri+ei in#$!n7e nu po!$e 1i invoc!$ pen$ru pri+! o!r *n c!le! de !$!c. F %. 5i#po9i7ii #peci!le privind repre9en$!re! conven7ion!l ART. , Repre9en$!re! conven7ion!l ! per#o!nelor 1i9ice 6') ;n 1!7! pri+ei in#$!n7e0 precu+ 4i *n !pel0 per#o!nele 1i9ice po$ 1i repre9en$!$e de c$re !voc!$ #!u !l$ +!nd!$!r. 5!c +!nd!$ul e#$e d!$ unei !l$e per#o!ne dec2$ unui !voc!$0 +!nd!$!rul nu po!$e pune conclu9ii !#upr! e3cep7iilor proce#u!le 4i !#upr! 1ondului dec2$ prin !voc!$0 !$2$ *n e$!p! cerce$rii proce#ului0 c2$ 4i *n e$!p! de9)!$erilor. 6%) ;n c!9ul *n c!re +!nd!$!rul per#o!nei 1i9ice e#$e #o7 #!u o rud p2n l! "r!dul !l doile! inclu#iv0 !ce#$! po!$e pune conclu9ii *n 1!7! oricrei in#$!n7e0 1r # 1ie !#i#$!$ de !voc!$0 d!c e#$e licen7i!$ *n drep$. 6 ) L! red!c$!re! cererii 4i ! +o$ivelor de recur#0 precu+ 4i *n e3erci$!re! 4i #u#7inere! recur#ului0 per#o!nele 1i9ice vor 1i !#i#$!$e 4i0 dup c!90 repre9en$!$e0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii0 nu+!i de c$re un !voc!$0 *n condi7iile le"ii0 cu e3cep7i! c!9urilor prev9u$e l! !r$. ' !lin. 6%). 64) ;n c!9ul con$e#$!7iei *n !nul!re 4i !l revi9uirii0 di#po9i7iile pre9en$ului !r$icol #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. ,4 Repre9en$!re! conven7ion!l ! per#o!nelor 8uridice 6') Per#o!nele 8uridice po$ 1i repre9en$!$e conven7ion!l *n 1!7! in#$!n7elor de 8udec!$ nu+!i prin con#ilier 8uridic #!u !voc!$0 *n condi7iile le"ii. 6%) L! red!c$!re! cererii 4i ! +o$ivelor de recur#0 precu+ 4i *n e3erci$!re! 4i #u#7inere! recur#ului0 per#o!nele 8uridice vor 1i !#i#$!$e 4i0 dup c!90 repre9en$!$e0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii0 nu+!i de c$re un !voc!$ #!u con#ilier 8uridic0 *n condi7iile le"ii. 6 ) 5i#po9i7iile !lin. 6') 4i 6%) #e !plic *n +od core#pun9$or 4i en$i$7ilor !r$!$e l! !r$. 5. !lin. 6%). ART. ,5 For+! +!nd!$ului 6') ;+pu$ernicire! de ! repre9en$! o per#o!n 1i9ic d!$ +!nd!$!rului c!re nu !re c!li$!$e! de !voc!$ #e dovede4$e prin *n#cri# !u$en$ic. 6%) ;n c!9urile prev9u$e l! !lin. 6')0 drep$ul de repre9en$!re +!i po!$e 1i d!$ 4i prin decl!r!7ie ver)!l0 1cu$ *n in#$!n7 4i con#e+n!$ *n *nc:eiere! de 4edin70 cu !r$!re! li+i$elor 4i ! dur!$ei repre9en$rii. 6 ) ;+pu$ernicire! de ! repre9en$! o per#o!n 1i9ic #!u per#o!n 8uridic d!$ unui !voc!$ ori con#ilier 8uridic #e dovede4$e prin *n#cri#0 po$rivi$ le"ilor de or"!ni9!re 4i e3erci$!re ! pro1e#iei. ART. ,.
20

M!nd!$ul "ener!l M!nd!$!rul cu procur "ener!l po!$e # repre9in$e *n 8udec!$ pe +!nd!n$0 nu+!i d!c !ce#$ drep$ i(! 1o#$ d!$ !nu+e. 5!c cel c!re ! d!$ procur "ener!l nu !re do+iciliu 4i nici re4edin7 *n 7!r #!u d!c procur! e#$e d!$ unui prepu#0 drep$ul de repre9en$!re *n 8udec!$ #e pre#upune d!$. ART. ,Con7inu$ul +!nd!$ului 6') M!nd!$ul e#$e pre#upu# d!$ pen$ru $o!$e !c$ele proce#u!le *ndeplini$e *n 1!7! !celei!4i in#$!n7eC el po!$e 1i *n# re#$r2n#0 *n +od e3pre#0 l! !nu+i$e !c$e. 6%) Avoc!$ul c!re ! repre9en$!$ #!u !#i#$!$ p!r$e! l! 8udec!re! proce#ului po!$e 1!ce0 c:i!r 1r +!nd!$0 orice !c$e pen$ru p#$r!re! drep$urilor #upu#e unui $er+en 4i c!re #(!r pierde prin nee3erci$!re! lor l! $i+p 4i po!$e0 de !#e+ene!0 # in$roduc orice c!le de !$!c *+po$riv! :o$r2rii pronun7!$e. ;n !ce#$e c!9uri0 $o!$e !c$ele de procedur #e vor *ndeplini nu+!i 1!7 de p!r$e. Du#7inere! cii de !$!c #e po!$e 1!ce nu+!i *n $e+eiul unei noi *+pu$erniciri. ART. ,, ;nce$!re! +!nd!$ului M!nd!$ul nu *nce$e!9 prin +o!r$e! celui c!re l(! d!$ 4i nici d!c !ce#$! ! deveni$ inc!p!)il. M!nd!$ul dinuie4$e p2n l! re$r!"ere! lui de c$re +o4$eni$ori #!u de c$re repre9en$!n$ul le"!l !l inc!p!)ilului. ART. ,= Renun7!re! l! +!nd!$ 4i revoc!re! +!nd!$ului 6') Renun7!re! l! +!nd!$ #!u revoc!re! !ce#$ui! nu po!$e 1i opu# celeil!l$e pr7i dec2$ de l! co+unic!re0 !1!r nu+!i d!c ! 1o#$ 1cu$ *n 4edin7! de 8udec!$ 4i *n pre9en7! ei. 6%) M!nd!$!rul c!re renun7 l! *+pu$ernicire e#$e 7inu$ # *n4$iin7e9e !$2$ pe cel c!re i(! d!$ +!nd!$ul0 c2$ 4i in#$!n7!0 cu cel pu7in '5 9ile *n!in$e de $er+enul i+edi!$ ur+$or renun7rii. M!nd!$!rul nu po!$e renun7! l! +!nd!$ *n cur#ul $er+enului de e3erci$!re ! cilor de !$!c. DECEIUNEA ! 5(! A#i#$en7! 8udici!r ART. =& Condi7ii de !cord!re 6') Cel c!re nu e#$e *n #$!re # 1!c 1!7 c:el$uielilor pe c!re le pre#upune decl!n4!re! 4i #u#7inere! unui proce# civil0 1r ! pri+e8dui propri! #! *n$re7inere #!u ! 1!+iliei #!le0 po!$e )ene1ici! de !#i#$en7 8udici!r0 *n condi7iile le"ii #peci!le privind !8u$orul pu)lic 8udici!r. 6%) A#i#$en7! 8udici!r cuprindeB !) !cord!re! de #cu$iri0 reduceri0 e4!lonri #!u !+2nri pen$ru pl!$! $!3elor 8udici!re prev9u$e de le"eC )) !pr!re! 4i !#i#$en7! "r!$ui$ prin$r(un !voc!$ de#e+n!$ de )!rouC c) orice !l$e +od!li$7i prev9u$e de le"e.
21

6 ) A#i#$en7! 8udici!r po!$e 1i !cord!$ oric2nd *n cur#ul proce#ului0 *n $o$ #!u nu+!i *n p!r$e. 64) Per#o!nele 8uridice po$ )ene1ici! de 1!cili$7i #u) 1or+ de reduceri0 e4!lonri #!u !+2nri pen$ru pl!$! $!3elor 8udici!re de $i+)ru d!$or!$e pen$ru !c7iuni 4i cereri in$rodu#e l! in#$!n7ele 8udec$ore4$i0 *n condi7iile le"ii #peci!le. ART. =' 5i#po9i7ii #peci!le 5i#po9i7iile cuprin#e *n le"i #peci!le privind #cu$ire! de $!3e0 $!ri1e0 co+i#io!ne #!u c!u7iuni pen$ru cererile0 !c7iunile 4i orice !l$e +#uri lu!$e *n vedere! !d+ini#$rrii cre!n7elor 1i#c!le r+2n !plic!)ile. CAP. III P!r$icip!re! Mini#$erului Pu)lic *n proce#ul civil ART. =% Mod!li$7i de p!r$icip!re 6') Procurorul po!$e porni orice !c7iune civil0 ori de c2$e ori e#$e nece#!r pen$ru !pr!re! drep$urilor 4i in$ere#elor le"i$i+e !le +inorilor0 !le per#o!nelor pu#e #u) in$erdic7ie 4i !le di#pru7ilor0 precu+ 4i *n !l$e c!9uri e3pre# prev9u$e de le"e. 6%) Procurorul po!$e # pun conclu9ii *n orice proce# civil0 *n oric!re 1!9 ! !ce#$ui!0 d!c !preci!9 c e#$e nece#!r pen$ru !pr!re! ordinii de drep$0 ! drep$urilor 4i in$ere#elor ce$7enilor. 6 ) ;n c!9urile !nu+e prev9u$e de le"e0 p!r$icip!re! 4i punere! conclu9iilor de c$re procuror #un$ o)li"!$orii0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii !)#olu$e ! :o$r2rii. 64) Procurorul po!$e # e3erci$e cile de !$!c *+po$riv! :o$r2rilor pronun7!$e *n c!9urile prev9u$e l! !lin. 6')0 c:i!r d!c nu ! porni$ !c7iune! civil0 precu+ 4i !$unci c2nd ! p!r$icip!$ l! 8udec!$0 *n condi7iile le"ii. 65) Procurorul po!$e # ce!r punere! *n e3ecu$!re ! oricror $i$luri e3ecu$orii e+i#e *n 1!vo!re! per#o!nelor prev9u$e l! !lin. 6'). 6.) ;n $o!$e c!9urile0 Mini#$erul Pu)lic nu d!$ore!9 $!3e de $i+)ru 4i nici c!u7iune. ART. = E1ec$e 1!7 de $i$ul!rul drep$ului ;n c!9urile prev9u$e l! !r$. =% !lin. 6')0 $i$ul!rul drep$ului v! 1i in$rodu# *n proce# 4i #e v! pu$e! prev!l! de di#po9i7iile !r$. 4&.0 4&,0 4&= 4i !r$. 4 ,(44&0 i!r d!c procurorul *4i v! re$r!"e cerere!0 v! pu$e! cere con$inu!re! 8udec7ii #!u ! e3ecu$rii #ili$e. TITLUL III Co+pe$en7! in#$!n7elor 8udec$ore4$i CAP. I Co+pe$en7! +!$eri!l DECEIUNEA ' Co+pe$en7! dup +!$erie 4i v!lo!re
22

ART. =4 <udec$ori! <udec$oriile 8udecB '. *n pri+ in#$!n70 ur+$o!rele cereri !l cror o)iec$ e#$e ev!lu!)il #!u0 dup c!90 neev!lu!)il *n )!niB !) cererile d!$e de Codul civil *n co+pe$en7! in#$!n7ei de $u$el 4i de 1!+ilie0 *n !1!r de c!9urile *n c!re prin le"e #e prevede *n +od e3pre# !l$1elC )) cererile re1eri$o!re l! *nre"i#$rrile *n re"i#$rele de #$!re civil0 po$rivi$ le"iiC c) cererile !v2nd c! o)iec$ !d+ini#$r!re! cldirilor cu +!i +ul$e e$!8e0 !p!r$!+en$e #!u #p!7ii !1l!$e *n proprie$!$e! e3clu#iv ! unor per#o!ne di1eri$e0 precu+ 4i cele privind r!por$urile 8uridice #$!)ili$e de !#oci!7iile de proprie$!ri cu !l$e per#o!ne 1i9ice #!u per#o!ne 8uridice0 dup c!9C d) cererile de ev!cu!reC e) cererile re1eri$o!re l! 9idurile 4i 4!n7urile co+une0 di#$!n7! con#$ruc7iilor 4i pl!n$!7iilor0 drep$ul de $recere0 precu+ 4i l! orice #ervi$u7i #!u !l$e li+i$ri !le drep$ului de proprie$!$e prev9u$e de le"e0 #$!)ili$e de pr7i ori in#$i$ui$e pe c!le 8udec$ore!#cC 1) cererile privi$o!re l! #$r+u$!re! de :o$!re 4i cererile *n "rni7uireC ") cererile po#e#oriiC :) cererile privind o)li"!7iile de ! 1!ce #!u de ! nu 1!ce neev!lu!)ile *n )!ni0 indi1eren$ de i9vorul lor con$r!c$u!l #!u e3$r!con$r!c$u!l0 cu e3cep7i! celor d!$e de le"e *n co+pe$en7! !l$or in#$!n7eC i) cererile de *+pr7e!l 8udici!r0 indi1eren$ de v!lo!reC 8) orice !l$e cereri ev!lu!)ile *n )!ni *n v!lo!re de p2n l! %&&.&&& lei inclu#iv0 indi1eren$ de c!li$!$e! pr7ilor0 pro1e#ioni4$i #!u nepro1e#ioni4$iC %. *n pri+ 4i ul$i+ in#$!n70 cererile privind cre!n7e !v2nd c! o)iec$ pl!$! unei #u+e de )!ni de p2n l! %.&&& lei inclu#ivC . cile de !$!c *+po$riv! :o$r2rilor !u$ori$7ilor !d+ini#$r!7iei pu)lice cu !c$ivi$!$e 8uri#dic7ion!l 4i !le !l$or or"!ne cu !#$1el de !c$ivi$!$e0 *n c!9urile prev9u$e de le"eC 4. orice !l$e cereri d!$e prin le"e *n co+pe$en7! lor. ART. =5 Tri)un!lul Tri)un!lele 8udecB '. *n pri+ in#$!n70 $o!$e cererile c!re nu #un$ d!$e prin le"e *n co+pe$en7! !l$or in#$!n7eC %. c! in#$!n7e de !pel0 !pelurile decl!r!$e *+po$riv! :o$r2rilor pronun7!$e de 8udec$orii *n pri+ in#$!n7C . c! in#$!n7e de recur#0 *n c!9urile !nu+e prev9u$e de le"eC 4. orice !l$e cereri d!$e prin le"e *n co+pe$en7! lor. ART. =. Cur$e! de !pel Cur7ile de !pel 8udecB '. *n pri+ in#$!n70 cererile *n +!$erie de con$encio# !d+ini#$r!$iv 4i 1i#c!l0 po$rivi$ le"ii #peci!leC
23

%. c! in#$!n7e de !pel0 !pelurile decl!r!$e *+po$riv! :o$r2rilor pronun7!$e de $ri)un!le *n pri+ in#$!n7C . c! in#$!n7e de recur#0 *n c!9urile !nu+e prev9u$e de le"eC 4. orice !l$e cereri d!$e prin le"e *n co+pe$en7! lor. ART. =;n!l$! Cur$e de C!#!7ie 4i <u#$i7ie ;n!l$! Cur$e de C!#!7ie 4i <u#$i7ie 8udecB '. recur#urile decl!r!$e *+po$riv! :o$r2rilor cur7ilor de !pel0 precu+ 4i ! !l$or :o$r2ri0 *n c!9urile prev9u$e de le"eC %. recur#urile *n in$ere#ul le"iiC . cererile *n vedere! pronun7rii unei :o$r2ri pre!l!)ile pen$ru de9le"!re! unor pro)le+e de drep$C 4. orice !l$e cereri d!$e prin le"e *n co+pe$en7! #!. DECEIUNEA ! %(! 5e$er+in!re! co+pe$en7ei dup v!lo!re! o)iec$ului cererii in$roduc$ive de in#$!n7 ART. =, Re"uli "ener!le 6') Co+pe$en7! #e de$er+in dup v!lo!re! o)iec$ului cererii !r$!$ *n c!p$ul princip!l de cerere. 6%) Pen$ru #$!)ilire! v!lorii0 nu #e vor !ve! *n vedere !cce#oriile pre$en7iei princip!le0 precu+ do)2n9ile0 pen!li$7ile0 1ruc$ele0 c:el$uielile #!u !l$ele !#e+ene!0 indi1eren$ de d!$! #c!den7ei0 4i nici pre#$!7iile periodice !8un#e l! #c!den7 *n cur#ul 8udec7ii. 6 ) ;n c!9 de con$e#$!7ie0 v!lo!re! #e #$!)ile4$e dup *n#cri#urile pre9en$!$e 4i e3plic!7iile d!$e de pr7i. ART. == C!9ul +!i +ul$or c!pe$e princip!le de cerere 6') C2nd recl!+!n$ul ! #e#i9!$ in#$!n7! cu +!i +ul$e c!pe$e princip!le de cerere *n$e+ei!$e pe 1!p$e ori c!u9e di1eri$e0 co+pe$en7! #e #$!)ile4$e *n r!por$ cu v!lo!re! #!u0 dup c!90 cu n!$ur! ori o)iec$ul 1iecrei pre$en7ii *n p!r$e. 5!c unul din$re c!pe$ele de cerere e#$e de co+pe$en7! !l$ei in#$!n7e0 in#$!n7! #e#i9!$ v! di#pune di#8un"ere! 4i *4i v! declin! *n +od core#pun9$or co+pe$en7!. 6%) ;n c!9ul *n c!re +!i +ul$e c!pe$e princip!le de cerere *n$e+ei!$e pe un $i$lu co+un ori !v2nd !cee!4i c!u9 #!u c:i!r c!u9e di1eri$e0 d!r !1l!$e *n #$r2n# le"$ur0 !u 1o#$ dedu#e 8udec7ii prin$r(o unic cerere de c:e+!re *n 8udec!$0 in#$!n7! co+pe$en$ # le #olu7ione9e #e de$er+in 7in2ndu(#e #e!+! de !ce! pre$en7ie c!re !$r!"e co+pe$en7! unei in#$!n7e de "r!d +!i *n!l$. ART. '&& Cerere! 1or+ul!$ de +!i +ul7i recl!+!n7i 6') 5!c +!i +ul7i recl!+!n7i0 prin !cee!4i cerere de c:e+!re *n 8udec!$0 1or+ule!9 pre$en7ii proprii *+po$riv! !celui!4i p2r2$0 invoc2nd r!por$uri 8uridice di#$inc$e 4i ne!1l!$e *n$r(o le"$ur c!re # 1!c nece#!r 8udec!re! lor *+preun0
24

de$er+in!re! in#$!n7ei co+pe$en$e #e 1!ce cu o)#erv!re! v!lorii #!u0 dup c!90 ! n!$urii ori o)iec$ului 1iecrei pre$en7ii *n p!r$e. 6%) 5i#po9i7iile !lin. 6') #un$ !plic!)ile 4i !$unci c2nd unul #!u +!i +ul7i recl!+!n7i 1or+ule!90 prin !cee!4i cerere de c:e+!re *n 8udec!$0 pre$en7ii *+po$riv! +!i +ul$or p2r27i0 invoc2nd r!por$uri 8uridice di#$inc$e 4i 1r le"$ur *n$re ele. ART. '&' A!lo!re! cererii *n c!9uri #peci!le 6') ;n cererile privi$o!re l! e3ecu$!re! unui con$r!c$ ori ! unui !l$ !c$ 8uridic0 pen$ru #$!)ilire! co+pe$en7ei in#$!n7ei #e v! 7ine #e!+! de v!lo!re! o)iec$ului !ce#$ui! #!u0 dup c!90 de !cee! ! pr7ii din o)iec$ul dedu# 8udec7ii. 6%) Acee!4i v!lo!re v! 1i !vu$ *n vedere 4i *n cererile privind con#$!$!re! nuli$7ii !)#olu$e0 !nul!re!0 re9olu7iune! #!u re9iliere! !c$ului 8uridic0 c:i!r d!c nu #e #olici$ 4i repunere! pr7ilor *n #i$u!7i! !n$erio!r0 precu+ 4i *n cererile privind con#$!$!re! e3i#$en7ei #!u ine3i#$en7ei unui drep$. 6 ) ;n cererile de !cee!4i n!$ur0 privi$o!re l! con$r!c$e de loc!7iune ori de le!#in"0 precu+ 4i *n !cele! privi$o!re l! pred!re! #!u re#$i$uire! )unului *nc:iri!$ ori !rend!$0 v!lo!re! cererii #e #oco$e4$e dup c:iri! #!u !rend! !nu!l. ART. '&% Cerere! de pl!$ p!r7i!l C2nd prin !c7iune #e cere pl!$! unei pr7i din$r(o cre!n70 v!lo!re! cererii #e #oco$e4$e dup p!r$e! pre$in# de recl!+!n$ c! 1iind e3i"i)il. ART. '& Cerere! privind pre#$!7ii #ucce#ive ;n cererile c!re !u c! o)iec$ un drep$ l! pre#$!7ii #ucce#ive0 d!c dur!$! e3i#$en7ei drep$ului e#$e nede$er+in!$0 v!lo!re! lor #e #oco$e4$e dup v!lo!re! pre#$!7iei !nu!le d!$or!$e. ART. '&4 Cererile *n +!$erie i+o)ili!r 6') ;n cererile !v2nd c! o)iec$ un drep$ de proprie$!$e #!u !l$e drep$uri re!le !#upr! unui i+o)il0 v!lo!re! lor #e de$er+in *n 1unc7ie de v!lo!re! i+po9!)il0 #$!)ili$ po$rivi$ le"i#l!7iei 1i#c!le. 6%) ;n c!9ul *n c!re v!lo!re! i+po9!)il nu e#$e #$!)ili$ #un$ !plic!)ile di#po9i7iile !r$. =,. ART. '&5 Cererile *n +!$erie de +o4$enire ;n +!$erie de +o4$enire0 co+pe$en7! dup v!lo!re #e de$er+in 1r #cdere! #!rcinilor #!u d!$oriilor +o4$enirii. ART. '&. 5i#po9i7ii #peci!le 6') In#$!n7! le"!l *nve#$i$ po$rivi$ di#po9i7iilor re1eri$o!re l! co+pe$en7 dup v!lo!re! o)iec$ului cererii r+2ne co+pe$en$ # 8udece c:i!r d!c0 ul$erior *nve#$irii0 in$ervin +odi1icri *n cee! ce prive4$e cu!n$u+ul v!lorii !celui!4i o)iec$. 6%) 5i#po9i7iile !lin. 6') #un$ !plic!)ile 4i l! 8udec!re! cilor de !$!c. CAP. II
25

Co+pe$en7! $eri$ori!l ART. '&Re"ul! "ener!l 6') Cerere! de c:e+!re *n 8udec!$ #e in$roduce l! in#$!n7! *n ! crei circu+#crip7ie do+icili!9 #!u *4i !re #ediul p2r2$ul0 d!c le"e! nu prevede !l$1el. 6%) In#$!n7! r+2ne co+pe$en$ # 8udece proce#ul c:i!r d!c0 ul$erior #e#i9rii0 p2r2$ul *4i #c:i+) do+iciliul #!u #ediul. ART. '&, C!9ul p2r2$ului cu do+iciliul #!u #ediul necuno#cu$ 5!c do+iciliul #!u0 dup c!90 #ediul p2r2$ului e#$e necuno#cu$0 cerere! #e in$roduce l! in#$!n7! *n ! crei circu+#crip7ie #e !1l re4edin7! #!u repre9en$!n7! !ce#$ui!0 i!r d!c nu !re nici re4edin7! ori repre9en$!n7! cuno#cu$0 l! in#$!n7! *n ! crei circu+#crip7ie recl!+!n$ul *4i !re do+iciliul0 #ediul0 re4edin7! ori repre9en$!n7!0 dup c!9. ART. '&= C!9ul per#o!nei 8uridice c!re !re de9+e+)r+in$e Cerere! de c:e+!re *n 8udec!$ *+po$riv! unei per#o!ne 8uridice de drep$ priv!$ #e po!$e 1!ce 4i l! in#$!n7! locului unde e! !re un de9+e+)r+2n$ 1r per#on!li$!$e 8uridic0 pen$ru o)li"!7iile ce ur+e!9 ! 1i e3ecu$!$e *n !cel loc #!u c!re i9vor#c din !c$e *nc:ei!$e prin repre9en$!n$ul de9+e+)r+2n$ului ori din 1!p$e #v2r4i$e de !ce#$!. ART. ''& Cererile *ndrep$!$e *+po$riv! unei en$i$7i 1r per#on!li$!$e 8uridic Cerere! de c:e+!re *n 8udec!$ *+po$riv! unei !#oci!7ii0 #ocie$7i #!u !l$ei en$i$7i 1r per#on!li$!$e 8uridic0 con#$i$ui$ po$rivi$ le"ii0 #e po!$e in$roduce l! in#$!n7! co+pe$en$ pen$ru per#o!n! crei!0 po$rivi$ *n7ele"erii din$re +e+)ri0 i #(! *ncredin7!$ conducere! #!u !d+ini#$r!re! !ce#$ei!. ;n c!9ul lip#ei unei !#e+ene! per#o!ne0 cerere! #e v! pu$e! in$roduce l! in#$!n7! co+pe$en$ pen$ru oric!re din$re +e+)rii en$i$7ii re#pec$ive. ART. ''' Cereri *ndrep$!$e *+po$riv! per#o!nelor 8uridice de drep$ pu)lic Cererile *ndrep$!$e *+po$riv! #$!$ului0 !u$ori$7ilor 4i in#$i$u7iilor cen$r!le #!u loc!le0 precu+ 4i ! !l$or per#o!ne 8uridice de drep$ pu)lic po$ 1i in$rodu#e l! in#$!n7! de l! do+iciliul #!u #ediul recl!+!n$ului ori l! in#$!n7! de l! #ediul p2r2$ului. ART. ''% Plur!li$!$e! de p2r27i 6') Cerere! de c:e+!re *n 8udec!$ ! +!i +ul$or p2r27i po!$e 1i in$rodu# l! in#$!n7! co+pe$en$ pen$ru oric!re din$re !ce4$i!C *n c!9ul *n c!re prin$re p2r27i #un$ 4i o)li"!7i !cce#oriu0 cerere! #e in$roduce l! in#$!n7! co+pe$en$ pen$ru oric!re din$re de)i$orii princip!li. 6%) 5!c un p2r2$ ! 1o#$ c:e+!$ *n 8udec!$ nu+!i *n #copul #e#i9rii in#$!n7ei co+pe$en$e pen$ru el0 oric!re din$re p2r27i po!$e invoc! neco+pe$en7! l! pri+ul $er+en de 8udec!$ l! c!re pr7ile #un$ le"!l ci$!$e *n 1!7! pri+ei in#$!n7e. ART. ''
26

Co+pe$en7! $eri$ori!l !l$ern!$iv 6') ;n !1!r de in#$!n7ele prev9u$e l! !r$. '&-(''%0 +!i #un$ co+pe$en$eB '. in#$!n7! do+iciliului recl!+!n$ului0 *n cererile privi$o!re l! #$!)ilire! 1ili!7ieiC %. in#$!n7! *n ! crei circu+#crip7ie do+icili!9 credi$orul recl!+!n$0 *n cererile re1eri$o!re l! o)li"!7i! de *n$re7inere0 inclu#iv cele privind !loc!7iile de #$!$ pen$ru copiiC . in#$!n7! locului prev9u$ *n con$r!c$ pen$ru e3ecu$!re!0 1ie c:i!r *n p!r$e0 ! o)li"!7iei0 *n c!9ul cererilor privind e3ecu$!re!0 !nul!re!0 re9olu7iune! #!u re9iliere! unui con$r!c$C 4. in#$!n7! locului unde #e !1l i+o)ilul0 pen$ru cererile ce i9vor#c din$r(un r!por$ de loc!7iune ! i+o)iluluiC 5. in#$!n7! locului unde #e !1l i+o)ilul0 pen$ru cererile *n pre#$!7ie $!)ul!r0 *n 8u#$i1ic!re $!)ul!r #!u *n rec$i1ic!re $!)ul!rC .. in#$!n7! locului de plec!re #!u de #o#ire0 pen$ru cererile ce i9vor#c din$r(un con$r!c$ de $r!n#por$C -. in#$!n7! locului de pl!$0 *n cererile privi$o!re l! o)li"!7iile ce i9vor#c din$r(o c!+)ie0 cec0 )ile$ l! ordin #!u din$r(un !l$ $i$lu de v!lo!reC ,. in#$!n7! do+iciliului con#u+!$orului0 *n cererile !v2nd c! o)iec$ e3ecu$!re!0 con#$!$!re! nuli$7ii !)#olu$e0 !nul!re!0 re9olu7iune!0 re9iliere! #!u denun7!re! unil!$er!l ! con$r!c$ului *nc:ei!$ cu un pro1e#ioni#$ #!u *n cererile !v2nd c! o)iec$ rep!r!re! p!"u)elor produ#e con#u+!$orilorC =. in#$!n7! *n ! crei circu+#crip7ie #(! #v2r4i$ 1!p$! ilici$ #!u #(! produ# pre8udiciul0 pen$ru cererile privind o)li"!7iile i9vor2$e din$r(o !#e+ene! 1!p$. 6%) C2nd p2r2$ul e3erci$ *n +od #$!$ornic0 *n !1!r! do+iciliului #u0 o !c$ivi$!$e pro1e#ion!l ori o !c$ivi$!$e !"ricol0 co+erci!l0 indu#$ri!l #!u !l$ele !#e+ene!0 cerere! de c:e+!re *n 8udec!$ #e po!$e in$roduce 4i l! in#$!n7! *n circu+#crip7i! crei! #e !1l locul !c$ivi$7ii re#pec$ive0 pen$ru o)li"!7iile p!$ri+oni!le n#cu$e #!u c!re ur+e!9 # #e e3ecu$e *n !cel loc. ART. ''4 Cereri *n +!$erie de $u$el 4i 1!+ilie 6') 5!c le"e! nu prevede !l$1el0 cererile privind ocro$ire! per#o!nei 1i9ice d!$e de Codul civil *n co+pe$en7! in#$!n7ei de $u$el 4i de 1!+ilie #e #olu7ione!9 de in#$!n7! *n ! crei circu+#crip7ie $eri$ori!l *4i !re do+iciliul #!u re4edin7! per#o!n! ocro$i$. 6%) ;n c!9ul cererilor privind !u$ori9!re! de c$re in#$!n7! de $u$el 4i de 1!+ilie ! *nc:eierii unor !c$e 8uridice0 c2nd !c$ul 8uridic ! crui !u$ori9!re #e #olici$ prive4$e un i+o)il0 e#$e0 de !#e+ene!0 co+pe$en$ 4i in#$!n7! *n ! crei circu+#crip7ie $eri$ori!l e#$e #i$u!$ i+o)ilul. ;n !ce#$ c!90 in#$!n7! de $u$el 4i de 1!+ilie c!re ! pronun7!$ :o$r2re! v! co+unic! de *nd!$ o copie ! !ce#$ei! in#$!n7ei de $u$el 4i de 1!+ilie *n ! crei circu+#crip7ie $eri$ori!l *4i !re do+iciliul #!u re4edin7! cel ocro$i$. ART. ''5 Cererile *n +!$erie de !#i"urri 6') ;n +!$erie de !#i"ur!re0 cerere! privi$o!re l! de#p"u)iri #e v! pu$e! 1!ce 4i l! in#$!n7! *n circu+#crip7i! crei! #e !1lB '. do+iciliul #!u #ediul !#i"ur!$uluiC
27

%. )unurile !#i"ur!$eC . locul unde #(! produ# ri#cul !#i"ur!$. 6%) Ale"ere! co+pe$en7ei prin conven7ie e#$e con#ider!$ c! ne#cri# d!c ! 1o#$ 1cu$ *n!in$e de n!4$ere! drep$ului l! de#p"u)ire. 6 ) ;n +!$eri! !#i"urrii o)li"!$orii de r#pundere civil0 $er7ul pre8udici!$ po!$e in$roduce !c7iune direc$ 4i l! in#$!n7! do+iciliului #!u0 dup c!90 ! #ediului #u. 64) 5i#po9i7iile !lin. 6') 4i 6%) nu #e !plic *n# *n +!$erie de !#i"urri +!ri$i+e0 1luvi!le 4i !eriene. ART. ''. Ale"ere! in#$!n7ei Recl!+!n$ul !re !le"ere! *n$re +!i +ul$e in#$!n7e deopo$riv co+pe$en$e. ART. ''Cererile privi$o!re l! i+o)ile 6') Cererile privi$o!re l! drep$urile re!le i+o)ili!re #e in$roduc nu+!i l! in#$!n7! *n ! crei circu+#crip7ie e#$e #i$u!$ i+o)ilul. 6%) C2nd i+o)ilul e#$e #i$u!$ *n circu+#crip7iile +!i +ul$or in#$!n7e0 cerere! #e v! 1!ce l! in#$!n7! do+iciliului #!u re4edin7ei p2r2$ului0 d!c !ce!#$! #e !1l *n vreun! din$re !ce#$e circu+#crip7ii0 i!r *n c!9 con$r!r0 l! oric!re din$re in#$!n7ele *n circu+#crip7iile cror! #e !1l i+o)ilul. 6 ) 5i#po9i7iile !lin. 6') 4i 6%) #e !plic0 prin !#e+n!re0 4i *n c!9ul !c7iunilor po#e#orii0 !c7iunilor *n "rni7uire0 !c7iunilor privi$o!re l! *n"rdirile drep$ului de proprie$!$e i+o)ili!r0 precu+ 4i *n c!9ul celor de *+pr7e!l 8udici!r ! unui i+o)il0 c2nd indivi9iune! nu re9ul$ din #ucce#iune. ART. '', Cererile privi$o!re l! +o4$enire 6') ;n +!$erie de +o4$enire0 p2n l! ie4ire! din indivi9iune0 #un$ de co+pe$en7! e3clu#iv ! in#$!n7ei celui din ur+ do+iciliu !l de1unc$uluiB '. cererile privi$o!re l! v!lidi$!$e! #!u e3ecu$!re! di#po9i7iilor $e#$!+en$!reC %. cererile privi$o!re l! +o4$enire 4i l! #!rcinile !ce#$ei!0 precu+ 4i cele privi$o!re l! pre$en7iile pe c!re +o4$eni$orii le(!r !ve! unul *+po$riv! !l$ui!C . cererile le"!$!rilor #!u !le credi$orilor de1unc$ului *+po$riv! vreunui! din$re +o4$eni$ori #!u *+po$riv! e3ecu$orului $e#$!+en$!r. 6%) Cererile 1or+ul!$e po$rivi$ !lin. 6') c!re prive#c +!i +ul$e +o4$eniri de#c:i#e #ucce#iv #un$ de co+pe$en7! e3clu#iv ! in#$!n7ei ul$i+ului do+iciliu !l oricrui! din$re de1unc7i. ART. ''= Cereri privi$o!re l! #ocie$7i Cererile *n +!$erie de #ocie$!$e0 p2n l! #12r4i$ul lic:idrii #!u0 dup c!90 p2n l! r!diere! #ocie$7ii0 #un$ de co+pe$en7! e3clu#iv ! in#$!n7ei *n circu+#crip7i! crei! #ocie$!$e! *4i !re #ediul princip!l. ART. '%& Cereri privi$o!re l! in#olven7 #!u concord!$ul preven$iv Cererile *n +!$eri! in#olven7ei #!u concord!$ului preven$iv #un$ de co+pe$en7! e3clu#iv ! $ri)un!lului *n ! crui circu+#crip7ie *4i !re #ediul de)i$orul. ART. '%'
28

Cererile *+po$riv! unui con#u+!$or Cererile 1or+ul!$e de un pro1e#ioni#$ *+po$riv! unui con#u+!$or po$ 1i in$rodu#e nu+!i l! in#$!n7! do+iciliului con#u+!$orului. 5i#po9i7iile !r$. '%. !lin. 6%) r+2n !plic!)ile. CAP. III 5i#po9i7ii #peci!le ART. '%% Re"i+ul re"ulilor de co+pe$en7 Re"uli noi de co+pe$en7 po$ 1i #$!)ili$e nu+!i prin +odi1ic!re! nor+elor pre9en$ului cod. ART. '% Cereri !cce#orii0 !di7ion!le 4i inciden$!le 6') Cererile !cce#orii0 !di7ion!le0 precu+ 4i cele inciden$!le #e 8udec de in#$!n7! co+pe$en$ pen$ru cerere! princip!l0 c:i!r d!c !r 1i de co+pe$en7! +!$eri!l #!u $eri$ori!l ! !l$ei in#$!n7e 8udec$ore4$i0 cu e3cep7i! cererilor prev9u$e l! !r$. '%&. 6%) 5i#po9i7iile !lin. 6') #e !plic 4i !$unci c2nd co+pe$en7! de #olu7ion!re ! cererii princip!le e#$e #$!)ili$ de le"e *n 1!vo!re! unei #ec7ii #peci!li9!$e #!u ! unui co+ple$ #peci!li9!$. 6 ) C2nd in#$!n7! e#$e e3clu#iv co+pe$en$ pen$ru un! din$re pr7i0 e! v! 1i e3clu#iv co+pe$en$ pen$ru $o!$e pr7ile. ART. '%4 Aprri 4i inciden$e procedur!le 6') In#$!n7! co+pe$en$ # 8udece cerere! princip!l #e v! pronun7! 4i !#upr! !prrilor 4i e3cep7iilor0 *n !1!r! celor c!re con#$i$uie c:e#$iuni pre8udici!le 4i c!re0 po$rivi$ le"ii0 #un$ de co+pe$en7! e3clu#iv ! !l$ei in#$!n7e. 6%) Inciden$ele procedur!le #un$ #olu7ion!$e de in#$!n7! *n 1!7! crei! #e invoc0 *n !1!r de c!9urile *n c!re le"e! prevede *n +od e3pre# !l$1el. ART. '%5 Cerere! *n con#$!$!re ;n cererile pen$ru con#$!$!re! e3i#$en7ei #!u ine3i#$en7ei unui drep$0 co+pe$en7! in#$!n7ei #e de$er+in dup re"ulile prev9u$e pen$ru cererile !v2nd c! o)iec$ re!li9!re! drep$ului. ART. '%. Ale"ere! de co+pe$en7 6') Pr7ile po$ conveni *n #cri# #!u0 *n c!9ul li$i"iilor n#cu$e0 4i prin decl!r!7ie ver)!l *n 1!7! in#$!n7ei c! proce#ele privi$o!re l! )unuri 4i l! !l$e drep$uri de c!re !ce#$e! po$ # di#pun # 1ie 8udec!$e de !l$e in#$!n7e dec2$ !cele! c!re0 po$rivi$ le"ii0 !r 1i co+pe$en$e $eri$ori!l # le 8udece0 *n !1!r de c!9ul c2nd !ce!#$ co+pe$en7 e#$e e3clu#iv. 6%) ;n li$i"iile din +!$eri! pro$ec7iei drep$urilor con#u+!$orilor0 precu+ 4i *n !l$e c!9uri prev9u$e de le"e0 pr7ile po$ conveni !le"ere! in#$!n7ei co+pe$en$e0 *n condi7iile prev9u$e l! !lin. 6')0 nu+!i dup n!4$ere! drep$ului l! de#p"u)ire. Orice conven7ie con$r!r e#$e con#ider!$ c! ne#cri#.
29

ART. '%Co+pe$en7! 1!cul$!$iv 6') 5!c un 8udec$or !re c!li$!$e! de recl!+!n$ *n$r(o cerere de co+pe$en7! in#$!n7ei l! c!re *4i de#14o!r !c$ivi$!$e!0 v! #e#i9! un! din$re in#$!n7ele 8udec$ore4$i de !cel!4i "r!d !1l!$e *n circu+#crip7i! oricrei! din$re cur7ile de !pel *nvecin!$e cu cur$e! de !pel *n ! crei circu+#crip7ie #e !1l in#$!n7! l! c!re *4i de#14o!r !c$ivi$!$e!. 6%) ;n c!9ul *n c!re cerere! #e in$roduce *+po$riv! unui 8udec$or c!re *4i de#14o!r !c$ivi$!$e! l! in#$!n7! co+pe$en$ # 8udece c!u9!0 recl!+!n$ul po!$e #e#i9! un! din$re in#$!n7ele 8udec$ore4$i de !cel!4i "r!d !1l!$e *n circu+#crip7i! oricrei! din$re cur7ile de !pel *nvecin!$e cu cur$e! de !pel *n ! crei circu+#crip7ie #e !1l in#$!n7! c!re !r 1i 1o#$ co+pe$en$0 po$rivi$ le"ii. 6 ) 5i#po9i7iile !lin. 6') 4i 6%) #e !plic *n +od core#pun9$or 4i *n c!9ul procurorilor0 !#i#$en7ilor 8udici!ri 4i "re1ierilor. ART. '%, Inciden$e privind !r)i$r!8ul Co+pe$en7! ce revine in#$!n7elor 8udec$ore4$i *n le"$ur cu inciden$ele privind !r)i$r!8ul re"le+en$!$ de pre9en$ul cod !p!r7ine *n $o!$e c!9urile $ri)un!lului *n circu+#crip7i! crui! !re loc !r)i$r!8ul. CAP. IA Inciden$e procedur!le privi$o!re l! co+pe$en7! in#$!n7ei DECEIUNEA ' Neco+pe$en7! 4i con1lic$ele de co+pe$en7 ART. '%= E3cep7i! de neco+pe$en7 6') Neco+pe$en7! e#$e de ordine pu)lic #!u priv!$. 6%) Neco+pe$en7! e#$e de ordine pu)licB '. *n c!9ul *nclcrii co+pe$en7ei "ener!le0 c2nd proce#ul nu e#$e de co+pe$en7! in#$!n7elor 8udec$ore4$iC %. *n c!9ul *nclcrii co+pe$en7ei +!$eri!le0 c2nd proce#ul e#$e de co+pe$en7! unei in#$!n7e de !l$ "r!dC . *n c!9ul *nclcrii co+pe$en7ei $eri$ori!le e3clu#ive0 c2nd proce#ul e#$e de co+pe$en7! unei !l$e in#$!n7e de !cel!4i "r!d 4i pr7ile nu o po$ *nl$ur!. 6 ) ;n $o!$e celel!l$e c!9uri0 neco+pe$en7! e#$e de ordine priv!$. ART. ' & Invoc!re! e3cep7iei 6') Neco+pe$en7! "ener!l ! in#$!n7elor 8udec$ore4$i po!$e 1i invoc!$ de pr7i ori de c$re 8udec$or *n orice #$!re ! pricinii. 6%) Neco+pe$en7! +!$eri!l 4i $eri$ori!l de ordine pu)lic $re)uie invoc!$ de pr7i ori de c$re 8udec$or l! pri+ul $er+en de 8udec!$ l! c!re pr7ile #un$ le"!l ci$!$e *n 1!7! pri+ei in#$!n7e.
30

6 ) Neco+pe$en7! de ordine priv!$ po!$e 1i invoc!$ do!r de c$re p2r2$ prin *n$2+pin!re #!u0 d!c *n$2+pin!re! nu e#$e o)li"!$orie0 cel +!i $2r9iu l! pri+ul $er+en de 8udec!$ l! c!re pr7ile #un$ le"!l ci$!$e *n 1!7! pri+ei in#$!n7e. 64) 5!c neco+pe$en7! nu e#$e de ordine pu)lic0 p!r$e! c!re ! 1cu$ cerere! l! o in#$!n7 neco+pe$en$ nu v! pu$e! cere decl!r!re! neco+pe$en7ei. ART. ' ' Aeri1ic!re! co+pe$en7ei 6') L! pri+ul $er+en de 8udec!$ l! c!re pr7ile #un$ le"!l ci$!$e *n 1!7! pri+ei in#$!n7e0 8udec$orul e#$e o)li"!$0 din o1iciu0 # veri1ice 4i # #$!)ile!#c d!c in#$!n7! #e#i9!$ e#$e co+pe$en$ "ener!l0 +!$eri!l 4i $eri$ori!l # 8udece pricin!0 con#e+n2nd *n cuprin#ul *nc:eierii de 4edin7 $e+eiurile de drep$ pen$ru c!re con#$!$ co+pe$en7! in#$!n7ei #e#i9!$e. ;nc:eiere! !re c!r!c$er in$erlocu$oriu. 6%) ;n +od e3cep7ion!l0 *n c!9ul *n c!re pen$ru #$!)ilire! co+pe$en7ei #un$ nece#!re l+uriri ori pro)e #upli+en$!re0 8udec$orul v! pune !ce!#$ c:e#$iune *n di#cu7i! pr7ilor 4i v! !cord! un #in"ur $er+en *n !ce#$ #cop. ART. ' % Dolu7ion!re! e3cep7iei 6') C2nd *n 1!7! in#$!n7ei de 8udec!$ #e pune *n di#cu7ie co+pe$en7! !ce#$ei!0 din o1iciu #!u l! cerere! pr7ilor0 e! e#$e o)li"!$ # #$!)ile!#c in#$!n7! 8udec$ore!#c co+pe$en$ ori0 d!c e#$e c!9ul0 un !l$ or"!n cu !c$ivi$!$e 8uri#dic7ion!l co+pe$en$. 6%) 5!c in#$!n7! #e decl!r co+pe$en$0 v! $rece l! 8udec!re! pricinii. ;nc:eiere! po!$e 1i !$!c!$ nu+!i od!$ cu :o$r2re! pronun7!$ *n c!u9. 6 ) 5!c in#$!n7! #e decl!r neco+pe$en$0 :o$r2re! nu e#$e #upu# niciunei ci de !$!c0 do#!rul 1iind $ri+i# de *nd!$ in#$!n7ei 8udec$ore4$i co+pe$en$e #!u0 dup c!90 !l$ui or"!n cu !c$ivi$!$e 8uri#dic7ion!l co+pe$en$. 64) 5!c in#$!n7! #e decl!r neco+pe$en$ 4i re#pin"e cerere! c! in!d+i#i)il *n$ruc2$ e#$e de co+pe$en7! unui or"!n 1r !c$ivi$!$e 8uri#dic7ion!l #!u c! ne1iind de co+pe$en7! in#$!n7elor ro+2ne0 :o$r2re! e#$e #upu# nu+!i recur#ului l! in#$!n7! ier!r:ic #uperio!r. ART. ' Con1lic$ul de co+pe$en7. C!9uri E3i#$ con1lic$ de co+pe$en7B '. c2nd dou #!u +!i +ul$e in#$!n7e #e decl!r deopo$riv co+pe$en$e # 8udece !cel!4i proce#C %. c2nd dou #!u +!i +ul$e in#$!n7e 4i(!u declin!$ reciproc co+pe$en7! de ! 8udec! !cel!4i proce# #!u0 *n c!9ul declinrilor #ucce#ive0 d!c ul$i+! in#$!n7 *nve#$i$ *4i declin l! r2ndul #u co+pe$en7! *n 1!vo!re! unei! din$re in#$!n7ele c!re !n$erior #(!u decl!r!$ neco+pe$en$e. ART. ' 4 Du#pend!re! proce#ului In#$!n7! *n!in$e! crei! #(! ivi$ con1lic$ul de co+pe$en7 v! #u#pend! din o1iciu 8udec!$! c!u9ei 4i v! *n!in$! do#!rul in#$!n7ei co+pe$en$e # #olu7ione9e con1lic$ul. ART. ' 5 Dolu7ion!re! con1lic$ului de co+pe$en7
31

6') Con1lic$ul de co+pe$en7 ivi$ *n$re dou in#$!n7e 8udec$ore4$i #e #olu7ione!9 de in#$!n7! i+edi!$ #uperio!r 4i co+un in#$!n7elor !1l!$e *n con1lic$. 6%) Nu #e po!$e cre! con1lic$ de co+pe$en7 cu ;n!l$! Cur$e de C!#!7ie 4i <u#$i7ie. @o$r2re! de declin!re ! co+pe$en7ei #!u de #$!)ilire ! co+pe$en7ei pronun7!$ de ;n!l$! Cur$e de C!#!7ie 4i <u#$i7ie e#$e o)li"!$orie pen$ru in#$!n7! de $ri+i$ere. 6 ) Con1lic$ul de co+pe$en7 ivi$ *n$re o in#$!n7 8udec$ore!#c 4i un !l$ or"!n cu !c$ivi$!$e 8uri#dic7ion!l #e re9olv de in#$!n7! 8udec$ore!#c ier!r:ic #uperio!r in#$!n7ei *n con1lic$. 64) In#$!n7! co+pe$en$ # 8udece con1lic$ul v! :o$r*0 *n c!+er! de con#iliu0 1r ci$!re! pr7ilor0 prin$r(o :o$r2re de1ini$iv. ART. ' . 5i#po9i7ii #peci!le 6') 5i#po9i7iile pre9en$ei #ec7iuni privi$o!re l! e3cep7i! de neco+pe$en7 4i l! con1lic$ul de co+pe$en7 #e !plic prin !#e+n!re 4i *n c!9ul #ec7iilor #peci!li9!$e !le !celei!4i in#$!n7e 8udec$ore4$i. 6%) Con1lic$ul #e v! #olu7ion! de #ec7i! in#$!n7ei #$!)ili$e po$rivi$ !r$. ' 5 core#pun9$o!re #ec7iei *n!in$e! crei! #(! ivi$ con1lic$ul. 6 ) Con1lic$ul din$re dou #ec7ii !le ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie #e #olu7ione!9 de Co+ple$ul de 5 8udec$ori. 64) 5i#po9i7iile !lin. 6')(6 ) #e !plic *n +od core#pun9$or 4i *n c!9ul co+ple$elor #peci!li9!$e. ART. ' Pro)ele !d+ini#$r!$e *n 1!7! in#$!n7ei neco+pe$en$e ;n c!9ul decl!rrii neco+pe$en7ei0 dove9ile !d+ini#$r!$e *n 1!7! in#$!n7ei neco+pe$en$e r+2n c24$i"!$e 8udec7ii 4i in#$!n7! co+pe$en$ *nve#$i$ cu #olu7ion!re! c!u9ei nu v! di#pune re1!cere! lor dec2$ pen$ru +o$ive $e+einice. DECEIUNEA ! %(! Li$i#penden7! 4i cone3i$!$e! ART. ' , E3cep7i! li$i#penden7ei 6') Ni+eni nu po!$e 1i c:e+!$ *n 8udec!$ pen$ru !cee!4i c!u90 !cel!4i o)iec$ 4i de !cee!4i p!r$e0 *n!in$e! +!i +ul$or in#$!n7e co+pe$en$e #!u c:i!r *n!in$e! !celei!4i in#$!n7e0 prin cereri di#$inc$e. 6%) E3cep7i! li$i#penden7ei po!$e 1i invoc!$ de pr7i #!u de in#$!n7 din o1iciu *n orice #$!re ! proce#ului *n 1!7! in#$!n7elor de 1ond. 6 ) C2nd in#$!n7ele #un$ de !cel!4i "r!d0 e3cep7i! #e invoc *n!in$e! in#$!n7ei #e#i9!$e ul$erior. 5!c e3cep7i! #e !d+i$e0 do#!rul v! 1i $ri+i# de *nd!$ pri+ei in#$!n7e *nve#$i$e. 64) C2nd in#$!n7ele #un$ de "r!d di1eri$0 e3cep7i! #e invoc *n!in$e! in#$!n7ei de "r!d in1erior. 5!c e3cep7i! #e !d+i$e0 do#!rul v! 1i $ri+i# de *nd!$ in#$!n7ei de 1ond +!i *n!l$e *n "r!d. 65) ;nc:eiere! prin c!re #(! #olu7ion!$ e3cep7i! po!$e 1i !$!c!$ nu+!i od!$ cu 1ondul.
32

6.) C2nd unul din$re proce#e #e 8udec *n recur#0 i!r cell!l$ *n!in$e! in#$!n7elor de 1ond0 !ce#$e! din ur+ #un$ o)li"!$e # #u#pende 8udec!$! p2n l! #olu7ion!re! recur#ului. 6-) 5i#po9i7iile !lin. 6%)0 6 ) 4i 65) #e !plic *n +od core#pun9$or 4i !$unci c2nd proce#ele iden$ice #e !1l pe rolul !celei!4i in#$!n7e. ART. ' = E3cep7i! cone3i$7ii 6') Pen$ru !#i"ur!re! unei )une 8udec7i0 *n pri+ in#$!n7 e#$e po#i)il cone3!re! +!i +ul$or proce#e *n c!re #un$ !cele!4i pr7i #!u c:i!r *+preun cu !l$e pr7i 4i !l cror o)iec$ 4i c!u9 !u *n$re ele o #$r2n# le"$ur. 6%) E3cep7i! cone3i$7ii po!$e 1i invoc!$ de pr7i #!u din o1iciu cel +!i $2r9iu l! pri+ul $er+en de 8udec!$ *n!in$e! in#$!n7ei ul$erior #e#i9!$e0 c!re0 prin *nc:eiere0 #e v! pronun7! !#upr! e3cep7iei. ;nc:eiere! po!$e 1i !$!c!$ nu+!i od!$ cu 1ondul. 6 ) 5o#!rul v! 1i $ri+i# in#$!n7ei +!i *n$2i *nve#$i$e0 *n !1!r de c!9ul *n c!re recl!+!n$ul 4i p2r2$ul cer $ri+i$ere! lui l! un! din$re celel!l$e in#$!n7e. 64) C2nd un! din$re cereri e#$e de co+pe$en7! e3clu#iv ! unei in#$!n7e0 cone3!re! #e v! 1!ce l! !ce! in#$!n7. 65) ;n orice #$!re ! 8udec7ii proce#ele cone3!$e po$ 1i di#8un#e 4i 8udec!$e #ep!r!$0 d!c nu+!i unul din$re ele e#$e *n #$!re de 8udec!$. DECEIUNEA ! (! D$r+u$!re! proce#elor. 5ele"!re! in#$!n7ei ART. '4& Te+eiul #$r+u$rii 6') D$r+u$!re! proce#ului po!$e 1i ceru$ pen$ru +o$ive de )nui!l le"i$i+ #!u de #i"ur!n7 pu)lic. 6%) >nui!l! #e con#ider le"i$i+ *n c!9urile *n c!re e3i#$ *ndoi!l cu privire l! i+p!r7i!li$!$e! 8udec$orilor din c!u9! circu+#$!n7elor proce#ului0 c!li$7ii pr7ilor ori unor rel!7ii con1lic$u!le loc!le. 6 ) Con#$i$uie +o$iv de #i"ur!n7 pu)lic *+pre8urrile e3cep7ion!le c!re pre#upun c 8udec!$! proce#ului l! in#$!n7! co+pe$en$ !r pu$e! conduce l! $ul)ur!re! ordinii pu)lice. ART. '4' Cerere! de #$r+u$!re 6') D$r+u$!re! pen$ru +o$iv de )nui!l le"i$i+ #!u de #i"ur!n7 pu)lic #e po!$e cere *n orice 1!9 ! proce#ului. 6%) D$r+u$!re! pen$ru +o$iv de )nui!l le"i$i+ po!$e 1i ceru$ de c$re p!r$e! in$ere#!$0 i!r ce! *n$e+ei!$ pe +o$iv de #i"ur!n7 pu)lic0 nu+!i de c$re procurorul "ener!l de l! P!rc:e$ul de pe l2n" ;n!l$! Cur$e de C!#!7ie 4i <u#$i7ie. ART. '4% In#$!n7! co+pe$en$ 6') Cerere! de #$r+u$!re *n$e+ei!$ pe +o$iv de )nui!l le"i$i+ e#$e de co+pe$en7! cur7ii de !pel0 d!c in#$!n7! de l! c!re #e cere #$r+u$!re! e#$e o 8udec$orie #!u un $ri)un!l din circu+#crip7i! !ce#$ei!. 5!c #$r+u$!re! #e cere de
33

l! cur$e! de !pel0 co+pe$en7! de #olu7ion!re revine ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie. Cerere! de #$r+u$!re #e depune l! in#$!n7! co+pe$en$ # o #olu7ione9e0 c!re v! *n4$iin7! de *nd!$ in#$!n7! de l! c!re #(! ceru$ #$r+u$!re! de#pre 1or+ul!re! cererii de #$r+u$!re. 6%) Cerere! de #$r+u$!re *n$e+ei!$ pe +o$ive de #i"ur!n7 pu)lic e#$e de co+pe$en7! ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 c!re v! *n4$iin7!0 de *nd!$0 de#pre depunere! cererii in#$!n7! de l! c!re #e cere #$r+u$!re!. 6 ) L! pri+ire! cererii de #$r+u$!re0 in#$!n7! co+pe$en$ # o #olu7ione9e v! pu$e! # #olici$e do#!rul c!u9ei. ART. '4 Du#pend!re! 8udecrii proce#ului 6') L! #olici$!re! celui in$ere#!$0 co+ple$ul de 8udec!$ po!$e di#pune0 d!c e#$e c!9ul0 #u#pend!re! 8udecrii proce#ului0 cu d!re! unei c!u7iuni *n cu!n$u+ de '.&&& lei. Pen$ru +o$ive $e+einice0 #u#pend!re! po!$e 1i di#pu# *n !cele!4i condi7ii0 1r ci$!re! pr7ilor0 c:i!r *n!in$e de pri+ul $er+en de 8udec!$. 6%) ;nc:eiere! !#upr! #u#pendrii nu #e +o$ive!9 4i nu e#$e #upu# niciunei ci de !$!c. 6 ) M#ur! #u#pendrii 8udecrii proce#ului v! 1i co+unic!$ de ur"en7 in#$!n7ei de l! c!re #(! ceru$ #$r+u$!re!. ART. '44 <udec!re! cererii 6') Cerere! de #$r+u$!re #e 8udec de ur"en70 *n c!+er! de con#iliu0 cu ci$!re! pr7ilor din proce#. 6%) @o$r2re! !#upr! #$r+u$rii #e d 1r +o$iv!re 4i e#$e de1ini$iv. 6 ) In#$!n7! de l! c!re #(! ceru$ #$r+u$!re! v! 1i *ncuno4$in7!$0 de *nd!$0 de#pre !d+i$ere! #!u re#pin"ere! cererii de #$r+u$!re. ART. '45 E1ec$ele !d+i$erii cererii 6') ;n c!9 de !d+i$ere ! cererii de #$r+u$!re0 cur$e! de !pel $ri+i$e proce#ul #pre 8udec!$ unei !l$e in#$!n7e de !cel!4i "r!d din circu+#crip7i! #!. ;n!l$! Cur$e de C!#!7ie 4i <u#$i7ie v! #$r+u$! 8udec!re! c!u9ei l! un! din$re in#$!n7ele 8udec$ore4$i de !cel!4i "r!d !1l!$e *n circu+#crip7i! oricrei! din$re cur7ile de !pel *nvecin!$e cu cur$e! de !pel *n ! crei circu+#crip7ie #e !1l in#$!n7! de l! c!re #e cere #$r+u$!re!. 6%) @o$r2re! v! !r$! *n ce +#ur !c$ele *ndeplini$e de in#$!n7 *n!in$e de #$r+u$!re ur+e!9 # 1ie p#$r!$e. ;n c!9ul *n c!re in#$!n7! de l! c!re #(! di#pu# #$r+u$!re! ! proced!$ *n$re $i+p l! 8udec!re! proce#ului0 :o$r2re! pronun7!$ e#$e de#1iin7!$ de drep$ prin e1ec$ul !d+i$erii cererii de #$r+u$!re. 6 ) Apelul #!u0 dup c!90 recur#ul *+po$riv! :o$r2rii d!$e de in#$!n7! l! c!re #(! #$r+u$!$ proce#ul #un$ de co+pe$en7! in#$!n7elor ier!r:ic #uperio!re !ce#$ei!. ;n c!9 de !d+i$ere ! !pelului #!u recur#ului0 $ri+i$ere! #pre re8udec!re0 !$unci c2nd le"e! o prevede0 #e v! 1!ce l! o in#$!n7 din circu+#crip7i! celei c!re ! #olu7ion!$ c!le! de !$!c. ART. '4. For+ul!re! unei noi cereri de #$r+u$!re
34

6') D$r+u$!re! proce#ului nu po!$e 1i ceru$ din nou0 *n !1!r de c!9ul *n c!re nou! cerere #e *n$e+ei!9 pe *+pre8urri necuno#cu$e l! d!$! #olu7ionrii cererii !n$erio!re #!u ivi$e dup #olu7ion!re! !ce#$ei!. 6%) Cerere! de #$r+u$!re ! c!u9ei in$rodu# cu nere#pec$!re! prevederilor !lin. 6') e#$e in!d+i#i)il d!c pricin! #e !1l pe rolul !celei!4i in#$!n7e. ART. '45ele"!re! in#$!n7ei C2nd0 din c!u9! unor *+pre8urri e3cep7ion!le0 in#$!n7! co+pe$en$ e#$e *+piedic!$ un $i+p +!i *ndelun"!$ # 1unc7ione9e0 ;n!l$! Cur$e de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 l! cerere! pr7ii in$ere#!$e0 v! de#e+n! o !l$ in#$!n7 de !cel!4i "r!d c!re # 8udece proce#ul. TITLUL IA Ac$ele de procedur CAP. I For+! cererilor ART. '4, Condi7iile "ener!le 6') Orice cerere !dre#!$ in#$!n7elor 8udec$ore4$i $re)uie # 1ie 1or+ul!$ *n #cri# 4i # cuprind indic!re! in#$!n7ei crei! *i e#$e !dre#!$0 nu+ele0 prenu+ele0 do+iciliul #!u re4edin7! pr7ilor ori0 dup c!90 denu+ire! 4i #ediul lor0 nu+ele 4i prenu+ele0 do+iciliul #!u re4edin7! repre9en$!n7ilor lor0 d!c e#$e c!9ul0 o)iec$ul0 v!lo!re! pre$en7iei0 d!c e#$e c!9ul0 +o$ivele cererii0 precu+ 4i #e+n$ur!. 5e !#e+ene!0 cerere! v! cuprinde0 d!c e#$e c!9ul0 4i !dre#! elec$ronic #!u coordon!$ele c!re !u 1o#$ indic!$e *n !ce#$ #cop de pr7i0 precu+ nu+rul de $ele1on0 nu+rul de 1!3 ori !l$ele !#e+ene!. 6%) Cererile !dre#!$e0 per#on!l #!u prin repre9en$!n$0 in#$!n7elor 8udec$ore4$i po$ 1i 1or+ul!$e 4i prin *n#cri# *n 1or+ elec$ronic0 d!c #un$ *ndeplini$e condi7iile prev9u$e de le"e. 6 ) 5i#po9i7iile !lin. 6%) #un$ !plic!)ile *n +od core#pun9$or 4i *n c!9ul *n c!re pre9en$ul cod prevede condi7i! 1or+ei #cri#e ! #u#7inerilor0 !prrilor #!u ! conclu9iilor pr7ilor ori ! !l$or !c$e de procedur !dre#!$e in#$!n7elor 8udec$ore4$i. 64) ;n c!9urile !nu+e prev9u$e de le"e0 cererile 1cu$e *n 4edin70 l! orice in#$!n70 #e po$ 1or+ul! 4i or!l0 1c2ndu(#e +en7iune de#pre !ce!#$! *n *nc:eiere. 65) 5!c0 din orice +o$ive0 cerere! nu po!$e 1i #e+n!$ l! $er+enul c2nd ! 1o#$ depu# #!u0 dup c!90 l! pri+ul $er+en ce ur+e!90 8udec$orul v! #$!)ili iden$i$!$e! pr7ii prin unul din$re +i8lo!cele prev9u$e de le"e0 *i v! ci$i con7inu$ul cererii 4i *i v! lu! con#i+7+2n$ul cu privire l! !ce!#$!. 5e#pre $o!$e !ce#$e! #e v! 1!ce +en7iune *n *nc:eiere. 6.) Cererile !dre#!$e in#$!n7elor 8udec$ore4$i #e $i+)re!90 d!c le"e! nu prevede !l$1el. ART. '4= Nu+rul de e3e+pl!re
35

6') C2nd cerere! ur+e!9 ! 1i co+unic!$0 e! #e v! 1!ce *n !$2$e! e3e+pl!re c2$e #un$ nece#!re pen$ru co+unic!re0 *n !1!r de c!9urile *n c!re pr7ile !u un repre9en$!n$ co+un #!u p!r$e! 1i"ure!9 *n +!i +ul$e c!li$7i 8uridice0 c2nd #e v! 1!ce *n$r(un #in"ur e3e+pl!r. ;n $o!$e c!9urile e#$e nece#!r 4i un e3e+pl!r pen$ru in#$!n7. 6%) 5i#po9i7iile !lin. 6') #un$ !plic!)ile *n +od core#pun9$or 4i *n c!9ul prev9u$ l! !r$. '4, !lin. 64)0 "re1ierul de 4edin7 1iind 7inu$ # *n$oc+e!#c din o1iciu copiile de pe *nc:eiere nece#!re pen$ru co+unic!re. 6 ) 5!c o)li"!7i! prev9u$ l! !lin. 6') nu e#$e *ndeplini$0 in#$!n7! v! pu$e! *ndeplini din o1iciu #!u v! pu$e! pune *n #!rcin! oricrei! din$re pr7i *ndeplinire! !ce#$ei o)li"!7ii0 pe c:el$ui!l! pr7ii c!re !ve! !ce!#$ o)li"!7ie. 64) ;n c!9ul *n c!re cerere! ! 1o#$ co+unic!$0 po$rivi$ le"ii0 prin 1!3 #!u prin po4$ elec$ronic0 "re1ierul de 4edin7 e#$e 7inu$ # *n$oc+e!#c din o1iciu copii de pe cerere0 pe c:el$ui!l! pr7ii c!re !ve! !ce!#$ o)li"!7ie. 5i#po9i7iile !r$. '54 !lin. 6.) r+2n !plic!)ile. ART. '5& ;n#cri#urile !ne3!$e 6') L! 1iec!re e3e+pl!r !l cererii #e vor !l$ur! copii de pe *n#cri#urile de c!re p!r$e! *n7ele"e ! #e 1olo#i *n proce#. 6%) Copiile vor 1i cer$i1ic!$e de p!r$e pen$ru con1or+i$!$e cu ori"in!lul. 6 ) De vor pu$e! depune *n copie nu+!i pr7ile din *n#cri# re1eri$o!re l! proce#0 ur+2nd c! in#$!n7! # ordone0 d!c v! 1i nevoie0 *n17i4!re! *n#cri#ului *n *n$re"i+e. 64) C2nd *n#cri#urile #un$ red!c$!$e *n$r(o li+) #$rin0 ele #e depun *n copie cer$i1ic!$0 *n#o7i$e de $r!ducere! le"!li9!$ e1ec$u!$ de un $r!duc$or !u$ori9!$. ;n c!9ul *n c!re nu e3i#$ un $r!duc$or !u$ori9!$ pen$ru li+)! *n c!re #un$ red!c$!$e *n#cri#urile *n c!u90 #e po$ 1olo#i $r!ducerile re!li9!$e de per#o!ne de *ncredere cuno#c$o!re !le re#pec$ivei li+)i0 *n condi7iile le"ii #peci!le. 65) 5i#po9i7iile !r$. '4= #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. '5' Cerere! 1or+ul!$ prin repre9en$!n$ 6') C2nd cerere! e#$e 1cu$ prin +!nd!$!r0 #e v! !l$ur! procur! *n ori"in!l #!u *n copie le"!li9!$. 6%) Avoc!$ul 4i con#ilierul 8uridic vor depune *+pu$ernicire! lor0 po$rivi$ le"ii. 6 ) Repre9en$!n$ul le"!l v! !l$ur! o copie le"!li9!$ de pe *n#cri#ul dovedi$or !l c!li$7ii #!le. 64) Repre9en$!n7ii per#o!nelor 8uridice de drep$ priv!$ vor depune0 *n copie0 un e3$r!# din re"i#$rul pu)lic *n c!re e#$e +en7ion!$ *+pu$ernicire! lor. 65) Or"!nul de conducere #!u0 dup c!90 repre9en$!n$ul de#e+n!$ !l unei !#oci!7ii0 #ocie$7i ori !l$ei en$i$7i 1r per#on!li$!$e 8uridic0 *n1iin7!$ po$rivi$ le"ii0 v! !ne3!0 *n copie le"!li9!$0 e3$r!#ul din !c$ul c!re !$e#$ drep$ul #u de repre9en$!re *n 8u#$i7ie. ART. '5% Cerere! "re4i$ denu+i$ Cerere! de c:e+!re *n 8udec!$ #!u pen$ru e3erci$!re! unei ci de !$!c e#$e v!l!)il 1cu$ c:i!r d!c po!r$ o denu+ire "re4i$.
36

CAP. II Ci$!re! 4i co+unic!re! !c$elor de procedur ART. '5 O)li"!7i! de ! ci$! pr7ile 6') In#$!n7! po!$e :o$r* !#upr! unei cereri nu+!i d!c pr7ile !u 1o#$ ci$!$e ori #( !u pre9en$!$0 per#on!l #!u prin repre9en$!n$0 *n !1!r de c!9urile *n c!re prin le"e #e di#pune !l$1el. 6%) In#$!n7! v! !+2n! 8udec!re! 4i v! di#pune # #e 1!c ci$!re! ori de c2$e ori con#$!$ c p!r$e! c!re lip#e4$e nu ! 1o#$ ci$!$ cu re#pec$!re! cerin7elor prev9u$e de le"e0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii. ART. '54 Or"!ne co+pe$en$e 4i +od!li$7i de co+unic!re 6') Co+unic!re! ci$!7iilor 4i ! $u$uror !c$elor de procedur #e v! 1!ce0 din o1iciu0 prin !"en7ii procedur!li !i in#$!n7ei #!u prin orice !l$ #!l!ri!$ !l !ce#$ei!0 precu+ 4i prin !"en7i ori #!l!ri!7i !i !l$or in#$!n7e *n !le cror circu+#crip7ii #e !1l cel crui! i #e co+unic !c$ul. 6%) Co+unic!re! #e 1!ce *n plic *nc:i#0 l! c!re #e !l$ur dov!d! de *n+2n!re/proce#ul(ver)!l 4i *n4$iin7!re! prev9u$e l! !r$. '. . Plicul v! pur$! +en7iune! GPENTRU <UDTIEIE. A DE ;NMHNA CU PRIORITATEG. 6 ) In#$!n7! #olici$!$0 c2nd i #e cere # *ndepline!#c procedur! de co+unic!re pen$ru !l$ in#$!n70 e#$e o)li"!$ # i! de *nd!$ +#urile nece#!re0 po$rivi$ le"ii0 4i # $ri+i$ in#$!n7ei #olici$!n$e dove9ile de *ndeplinire ! procedurii. 64) ;n c!9ul *n c!re co+unic!re! po$rivi$ !lin. 6') nu e#$e po#i)il0 !ce!#$! #e v! 1!ce prin po4$0 cu #cri#o!re reco+!nd!$0 cu con7inu$ decl!r!$ 4i con1ir+!re de pri+ire0 *n plic *nc:i#0 l! c!re #e !$!4e!9 dov!d! de pri+ire/proce#ul(ver)!l 4i *n4$iin7!re! prev9u$e l! !r$. '. . 65) L! cerere! pr7ii in$ere#!$e 4i pe c:el$ui!l! #!0 co+unic!re! !c$elor de procedur #e v! pu$e! 1!ce *n +od ne+i8loci$ prin e3ecu$ori 8udec$ore4$i0 c!re vor 1i 7inu7i # *ndepline!#c 1or+!li$7ile procedur!le prev9u$e *n pre9en$ul c!pi$ol0 #!u prin #ervicii de curier!$ r!pid0 *n !ce#$ din ur+ c!9 di#po9i7iile !lin. 64) 1iind !plic!)ile *n +od core#pun9$or. 6.) Co+unic!re! ci$!7iilor 4i ! !l$or !c$e de procedur #e po!$e 1!ce de "re1! in#$!n7ei 4i prin $ele1!30 po4$ elec$ronic #!u prin !l$e +i8lo!ce ce !#i"ur $r!n#+i$ere! $e3$ului !c$ului 4i con1ir+!re! pri+irii !ce#$ui!0 d!c p!r$e! ! indic!$ in#$!n7ei d!$ele core#pun9$o!re *n !ce#$ #cop. ;n vedere! con1ir+rii0 in#$!n7!0 od!$ cu !c$ul de procedur0 v! co+unic! un 1or+ul!r c!re v! con7ineB denu+ire! in#$!n7ei0 d!$! co+unicrii0 nu+ele "re1ierului c!re !#i"ur co+unic!re! 4i indic!re! !c$elor co+unic!$eC 1or+ul!rul v! 1i co+ple$!$ de c$re de#$in!$!r cu d!$! pri+irii0 nu+ele *n cl!r 4i #e+n$ur! per#o!nei *n#rcin!$e cu pri+ire! core#ponden7ei 4i v! 1i e3pedi!$ in#$!n7ei prin $ele1!30 po4$ elec$ronic #!u prin !l$e +i8lo!ce. 6-) In#$!n7! v! veri1ic! e1ec$u!re! procedurilor de ci$!re 4i co+unic!re di#pu#e pen$ru 1iec!re $er+en 4i0 c2nd e#$e c!9ul0 v! lu! +#uri de re1!cere ! !ce#$or
37

proceduri0 precu+ 4i pen$ru 1olo#ire! !l$or +i8lo!ce ce po$ !#i"ur! *n4$iin7!re! pr7ilor pen$ru *n17i4!re! l! $er+en. 6,) ;n #copul o)7inerii d!$elor 4i in1or+!7iilor nece#!re re!li9rii procedurii de co+unic!re ! ci$!7iilor0 ! !l$or !c$e de procedur0 precu+ 4i *ndeplinirii oricrei !$ri)u7ii proprii !c$ivi$7ii de 8udec!$0 in#$!n7ele !u drep$ de !cce# direc$ l! )!9ele de d!$e elec$ronice #!u l! !l$e #i#$e+e de in1or+!re de7inu$e de !u$ori$7i 4i in#$i$u7ii pu)lice. Ace#$e! !u o)li"!7i! de ! lu! +#urile nece#!re *n vedere! !#i"urrii !cce#ului direc$ !l in#$!n7elor l! )!9ele de d!$e elec$ronice 4i #i#$e+ele de in1or+!re de7inu$e. ART. '55 Locul ci$rii 6') Aor 1i ci$!7iB '. #$!$ul0 prin Mini#$erul Fin!n7elor Pu)lice #!u !l$e or"!ne !nu+e de#e+n!$e *n !ce#$ #cop de le"e0 l! #ediul !ce#$or!C %. uni$7ile !d+ini#$r!$iv($eri$ori!le 4i celel!l$e per#o!ne 8uridice de drep$ pu)lic0 prin cei *n#rcin!7i # le repre9in$e *n 8u#$i7ie0 l! #ediul !ce#$or!C . per#o!nele 8uridice de drep$ priv!$0 prin repre9en$!n7ii lor0 l! #ediul princip!l #!u0 !$unci c2nd e#$e c!9ul0 l! #ediul de9+e+)r+2n$ului lorC 4. !#oci!7iile0 #ocie$7ile 4i !l$e en$i$7i 1r per#on!li$!$e 8uridic con#$i$ui$e po$rivi$ le"ii0 prin repre9en$!n$ul de#e+n!$0 l! #ediul #!u do+iciliul !ce#$ui!C 5. cei #upu4i procedurii in#olven7ei0 precu+ 4i credi$orii !ce#$or!0 l! do+iciliul #!u0 dup c!90 l! #ediul !ce#$or!C dup de#c:idere! procedurii0 ci$!re! v! 1i e1ec$u!$ po$rivi$ le"ii #peci!leC .. per#o!nele 1i9ice0 l! do+iciliul lorC *n c!9ul *n c!re nu locuie#c l! do+iciliu0 ci$!re! #e v! 1!ce l! re4edin7! cuno#cu$ ori l! locul !le# de eleC *n lip#! !ce#$or!0 ci$!re! po!$e 1i 1cu$ l! locul cuno#cu$ unde *4i de#14o!r per+!nen$ !c$ivi$!$e! curen$C -. inc!p!)ilii #!u cei cu c!p!ci$!$e de e3erci7iu re#$r2n#0 prin repre9en$!n7ii #!u ocro$i$orii lor le"!li0 l! do+iciliul ori #ediul !ce#$or!0 dup c!9C *n c!9 de nu+ire ! unui cur!$or #peci!l0 po$rivi$ !r$. 5,0 ci$!re! #e v! 1!ce prin !ce#$ cur!$or0 l! #ediul #u pro1e#ion!lC ,. )oln!vii in$ern!7i *n uni$7i #!ni$!re0 l! !d+ini#$r!7i! !ce#$or!C =. +ili$!rii *nc!9!r+!7i0 l! uni$!$e! din c!re 1!c p!r$e0 prin co+!nd!+en$ul !ce#$ei!C '&. cei c!re 1!c p!r$e din ec:ip!8ul unei n!ve +!ri$i+e #!u 1luvi!le0 !l$! dec2$ +ili$!r0 d!c nu !u do+iciliul cuno#cu$0 l! cpi$ni! por$ului unde e#$e *nre"i#$r!$ n!v!C ''. de7inu7ii0 l! !d+ini#$r!7i! locului de de7inereC '%. per#on!lul +i#iunilor diplo+!$ice0 !l o1iciilor con#ul!re 4i ce$7enii ro+2ni $ri+i4i # lucre9e *n c!drul per#on!lului or"!ni9!7iilor in$ern!7ion!le0 precu+ 4i +e+)rii de 1!+ilie c!re locuie#c cu ei0 c2$ $i+p #e !1l *n #$rin$!$e0 prin Mini#$erul A1!cerilor E3$erneC !l7i ce$7eni ro+2ni0 !1l!7i *n #$rin$!$e *n in$ere# de #erviciu0 inclu#iv +e+)rii 1!+iliilor c!re *i *n#o7e#c0 prin or"!nele cen$r!le c!re i(!u $ri+i# #!u *n #u)ordine! cror! #e !1l uni$!$e! c!re i(! $ri+i# *n #$rin$!$eC
38

' . per#o!nele c!re #e !1l *n #$rin$!$e0 !l$ele dec2$ cele prev9u$e l! pc$. '%0 d!c !u do+iciliul #!u re4edin7! cuno#cu$0 prin$r(o ci$!7ie #cri# $ri+i# cu #cri#o!re reco+!nd!$ cu con7inu$ decl!r!$ 4i con1ir+!re de pri+ire0 recipi#! de pred!re ! #cri#orii l! po4$! ro+2n0 *n cuprin#ul crei! vor 1i +en7ion!$e !c$ele ce #e e3pedi!90 7in2nd loc de dov!d ! *ndeplinirii procedurii0 d!c prin $r!$!$e #!u conven7ii in$ern!7ion!le l! c!re e#$e p!r$e Ro+2ni! ori prin !c$e nor+!$ive #peci!le nu #e prevede !l$1el. 5!c do+iciliul #!u re4edin7! celor !1l!7i *n #$rin$!$e nu e#$e cuno#cu$/cuno#cu$0 ci$!re! #e 1!ce po$rivi$ !r$. '.-. ;n $o!$e c!9urile0 d!c cei !1l!7i *n #$rin$!$e !u +!nd!$!r cuno#cu$ *n 7!r0 v! 1i ci$!$ nu+!i !ce#$! din ur+C '4. cei cu do+iciliul #!u re4edin7! necuno#cu$0 po$rivi$ !r$. '.-C '5. +o4$eni$orii0 p2n l! in$ervenire! lor *n proce#0 prin$r(un cur!$or #peci!l nu+i$ de in#$!n70 l! do+iciliul !ce#$ui!. 6%) ;n c!9urile prev9u$e l! !lin. 6') pc$. ' 4i %0 #$!$ul0 prin Mini#$erul Fin!n7elor Pu)lice0 uni$7ile !d+ini#$r!$iv($eri$ori!le0 precu+ 4i celel!l$e per#o!ne 8uridice de drep$ pu)lic *4i po$ !le"e un #ediu proce#u!l l! c!re vor 1i co+unic!$e $o!$e !c$ele de procedur. ART. '5. O)li"!7i! !le"erii locului ci$rii Per#o!nele c!re #e !1l *n #$rin$!$e0 ci$!$e po$rivi$ !r$. '55 !lin. 6') pc$. '% 4i ' pen$ru pri+ul $er+en de 8udec!$0 vor 1i *n4$iin7!$e prin ci$!7ie c !u o)li"!7i! de !(4i !le"e un do+iciliu *n Ro+2ni! unde ur+e!9 # li #e 1!c $o!$e co+unicrile privind proce#ul. ;n c!9ul *n c!re !ce#$e! nu #e con1or+e!90 co+unicrile li #e vor 1!ce prin #cri#o!re reco+!nd!$0 recipi#! de pred!re l! po4$! ro+2n ! #cri#orii0 *n cuprin#ul crei! vor 1i +en7ion!$e !c$ele ce #e e3pedi!90 7in2nd loc de dov!d de *ndeplinire ! procedurii. ART. '5Cuprin#ul ci$!7iei 6') Ci$!7i! v! cuprindeB !) denu+ire! in#$!n7ei0 #ediul ei 4i0 c2nd e#$e c!9ul0 !l$ loc dec2$ #ediul in#$!n7ei unde ur+e!9 # #e de#14o!re 8udec!re! proce#uluiC )) d!$! e+i$erii ci$!7ieiC c) nu+rul do#!ruluiC d) !nul0 lun!0 9iu! 4i or! *n17i4riiC e) nu+ele 4i prenu+ele #!u denu+ire!0 dup c!90 !le/! celui ci$!$0 precu+ 4i locul unde #e ci$e!9C 1) c!li$!$e! celui ci$!$C ") nu+ele 4i prenu+ele #!u denu+ire!0 dup c!90 !le/! pr7ii po$rivnice 4i o)iec$ul cereriiC :) indic!re!0 d!c e#$e c!9ul0 ! $!3ei 8udici!re de $i+)ru 4i ! $i+)rului 8udici!r d!$or!$e de cel ci$!$C i) +en7iune! c0 prin *n+2n!re! ci$!7iei0 #u) #e+n$ur de pri+ire0 per#on!l ori prin repre9en$!n$ le"!l #!u conven7ion!l ori prin 1unc7ion!rul #!u per#o!n! *n#rcin!$ cu pri+ire! core#ponden7ei pen$ru un $er+en de 8udec!$0 cel ci$!$ e#$e con#ider!$ c !re *n cuno4$in7 4i $er+enele de 8udec!$ ul$erio!re !celui! pen$ru c!re ci$!7i! i(! 1o#$ *n+2n!$C
39

8) !l$e +en7iuni prev9u$e de le"e #!u #$!)ili$e de in#$!n7C I) 4$!+pil! in#$!n7ei 4i #e+n$ur! "re1ierului. 6%) ;n ci$!7ie #e +en7ione!90 c2nd e#$e c!9ul0 orice d!$e nece#!re pen$ru #$!)ilire! !dre#ei celui ci$!$0 precu+ 4i d!c ci$!re! #e 1!ce cu c:e+!re! l! in$ero"!$oriu #!u d!c cel ci$!$ e#$e o)li"!$ # pre9in$e !nu+i$e *n#cri#uri ori d!c i #e co+unic od!$ cu ci$!7i! !l$e !c$e de procedur. ;n c!9urile *n c!re *n$2+pin!re! nu e#$e o)li"!$orie0 *n ci$!7ie #e v! +en7ion! o)li"!7i! p2r2$ului de !(4i pre"$i !pr!re! pen$ru pri+ul $er+en de 8udec!$0 propun2nd pro)ele de c!re *n7ele"e # #e 1olo#e!#c0 #u) #!nc7iune! prev9u$ de le"e0 c!re v! 1i indic!$ e3pre#. 6 ) Cerin7ele de l! !lin. 6') li$. !)0 c)0 d)0 e) 4i I) #un$ prev9u$e #u) #!nc7iune! nuli$7ii. ART. '5, Ale"ere! locului ci$rii 4i !l co+unicrii !l$or !c$e de procedur 6') ;n c!9 de !le"ere de do+iciliu #!u0 dup c!90 de #ediu0 d!c p!r$e! ! !r$!$ 4i per#o!n! *n#rcin!$ cu pri+ire! !c$elor de procedur0 co+unic!re! !ce#$or! #e v! 1!ce l! !ce! per#o!n0 i!r *n lip#! unei !#e+ene! +en7iuni0 co+unic!re! #e v! 1!ce0 dup c!90 po$rivi$ !r$. '55 #!u '5.. 6%) P!r$e! po!$e !le"e c! $o!$e !c$ele de procedur # *i 1ie co+unic!$e l! c#u7! po4$!l. ART. '5= Ter+enul pen$ru *n+2n!re! ci$!7iei Ci$!7i! 4i celel!l$e !c$e de procedur0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii0 vor 1i *n+2n!$e pr7ii cu cel pu7in 5 9ile *n!in$e! $er+enului de 8udec!$. ;n c!9uri ur"en$e #!u !$unci c2nd le"e! prevede *n +od e3pre#0 8udec$orul po!$e di#pune #cur$!re! $er+enului de *n+2n!re ! ci$!7iei ori !c$ului de procedur0 de#pre !ce!#$! 1c2ndu(#e +en7iune *n ci$!7ie #!u *n !c$ul de procedur. ART. '.& Invoc!re! 4i *nl$ur!re! nere"ul!ri$7ilor privind ci$!re! 6') 5!c p!r$e! pre9en$ *n in#$!n70 per#on!l #!u prin repre9en$!n$0 nu ! pri+i$ ci$!7i! #!u ! pri+i$(o *n$r(un $er+en +!i #cur$ dec2$ cel prev9u$ l! !r$. '5= ori e3i#$ o !l$ c!u9 de nuli$!$e privind ci$!7i! #!u procedur! de *n+2n!re ! !ce#$ei!0 proce#ul #e !+2n0 l! cerere! pr7ii in$ere#!$e. 6%) Orice nere"ul!ri$!$e cu privire l! ci$!re nu v! +!i 1i lu!$ *n con#ider!re *n c!9ul *n c!re0 po$rivi$ !lin. 6')0 nu #(! ceru$ !+2n!re! proce#ului0 precu+ 4i *n c!9ul *n c!re p!r$e! lip# l! $er+enul l! c!re #(! produ# nere"ul!ri$!$e! nu ! invoc!$(o l! $er+enul ur+$or producerii ei0 d!c l! !ce#$ $er+en e! ! 1o#$ pre9en$ #!u le"!l ci$!$. 6 ) ;n lip#! pr7ii nele"!l ci$!$e0 nere"ul!ri$!$e! privind procedur! de ci$!re ! !ce#$ei! po!$e 1i invoc!$ 4i de celel!l$e pr7i ori din o1iciu0 *n# nu+!i l! $er+enul l! c!re e! #(! produ#. ART. '.' ;n+2n!re! 1cu$ per#on!l celui ci$!$ 6') ;n+2n!re! ci$!7iei 4i ! $u$uror !c$elor de procedur #e 1!ce per#on!l celui ci$!$0 l! locul ci$rii #$!)ili$ po$rivi$ !r$. '55 !lin. 6') pc$. .. 6%) ;n+2n!re! #e po!$e 1!ce oriunde #e !1l cel ci$!$.
40

6 ) Pen$ru cei c!re locuie#c *n :o$el #!u c+in0 ci$!7i! #e pred0 *n lip#! lor0 !d+ini#$r!$orului :o$elului ori !4e9+2n$ului0 i!r0 *n lip#! !ce#$ui!0 por$!rului ori celui c!re *n +od o)i4nui$ *l *nlocuie4$e. 64) Pen$ru cei c!re #e "#e#c #u) !r+e0 ci$!7i! #e *n+2ne!9 l! uni$!$e! din c!re 1!c p!r$e. 65) Celor c!re !lc$uie#c ec:ip!8ul unei n!ve +!ri$i+e #!u 1luvi!le0 *n lip#! unui do+iciliu cuno#cu$0 *n+2n!re! #e 1!ce l! cpi$ni! por$ului unde #e "#e4$e *nre"i#$r!$ n!v!. 6.) Pen$ru de7inu7i0 *n+2n!re! #e 1!ce l! !d+ini#$r!7i! *nc:i#orii. 6-) Pen$ru )oln!vii !1l!7i *n #pi$!le0 #!n!$orii #!u !l$e !#e+ene! !4e9+in$e de !#i#$en7 +edic!l ori #oci!l0 *n+2n!re! #e 1!ce l! !d+ini#$r!7i! !ce#$or!. ART. '.% ;n+2n!re! 1cu$ !l$or per#o!ne 6') ;n+2n!re! ci$!7iilor 4i ! $u$uror !c$elor de procedur *n c!9urile prev9u$e l! !r$. '55 !lin. 6') pc$. '(5 4i pc$. '% #!u !$unci c2nd !c$ul ur+e!9 # 1ie *n+2n!$ unui !voc!$0 no$!r pu)lic ori e3ecu$or 8udec$ore#c #e po!$e 1!ce 1unc7ion!rului #!u per#o!nei *n#rcin!$e cu pri+ire! core#ponden7ei0 c!re v! #e+n! dov!d!. ;n lip#! !ce#$or!0 *n+2n!re! ci$!7iei #!u ! !c$elor de procedur #e v! 1!ce !d+ini#$r!$orului cldirii0 i!r0 *n lip#0 p!9nicului #!u !"en$ului de p!90 c!re v! #e+n! proce#ul(ver)!l *n$oc+i$ *n !ce#$ #cop de c$re !"en$0 dup ce !ce#$! din ur+ ! cer$i1ic!$ *n pre!l!)il iden$i$!$e! 4i c!li$!$e! #!. 6%) ;n c!9urile prev9u$e l! !r$. '.' !lin. 64)(6-)0 uni$!$e! unde #e !1l cel ci$!$ *i v! *n+2n! de *nd!$ !ce#$ui! ci$!7i! ori0 dup c!90 !c$ul de procedur co+unic!$ #u) lu!re de dov!d0 cer$i1ic2ndu(i #e+n$ur! #!u !r$2nd +o$ivul pen$ru c!re nu #(! pu$u$ o)7ine #e+n$ur! lui. ;n !ce#$ din ur+ c!9 #e v! proced! po$rivi$ !lin. 6'). 5ov!d! #e v! pred! !"en$ului ori v! 1i $ri+i# direc$ in#$!n7ei0 d!c *n+2n!re! ci$!7iei nu #(! pu$u$ 1!ce de *nd!$. ART. '. Procedur! de co+unic!re 6') Co+unic!re! ci$!7iei #e v! 1!ce per#o!nei *n drep$ # o pri+e!#c0 c!re v! #e+n! dov!d! de *n+2n!re cer$i1ic!$ de !"en$ul *n#rcin!$ cu *n+2n!re!. 6%) 5!c de#$in!$!rul pri+e4$e ci$!7i!0 d!r re1u9 # #e+ne9e dov!d! de *n+2n!re ori0 din +o$ive *n$e+ei!$e0 nu o po!$e #e+n!0 !"en$ul v! *n$oc+i un proce#(ver)!l *n c!re v! !r$! !ce#$e *+pre8urri. 6 ) 5!c de#$in!$!rul re1u9 # pri+e!#c ci$!7i!0 !"en$ul o v! depune *n cu$i! po4$!l. ;n lip#! cu$iei po4$!le0 v! !1i4! pe u4! locuin7ei de#$in!$!rului o *n4$iin7!re c!re $re)uie # cuprindB !) !nul0 lun!0 9iu! 4i or! c2nd depunere! #!u0 dup c!90 !1i4!re! ! 1o#$ 1cu$C )) nu+ele 4i prenu+ele celui c!re ! 1cu$ depunere! #!u0 dup c!90 !1i4!re! 4i 1unc7i! !ce#$ui!C c) nu+ele0 prenu+ele 4i do+iciliul #!u0 dup c!90 re4edin7!0 re#pec$iv #ediul celui *n4$iin7!$C d) nu+rul do#!rului *n le"$ur cu c!re #e 1!ce *n4$iin7!re! 4i denu+ire! in#$!n7ei pe rolul crei! #e !1l do#!rul0 cu indic!re! #ediului !ce#$ei!C e) !r$!re! !c$elor de procedur de#pre ! cror co+unic!re e#$e vor)!C
41

1) +en7iune! c dup o 9i0 d!r nu +!i $2r9iu de - 9ile de l! !1i4!re! *n4$iin7rii ori0 c2nd e3i#$ ur"en70 nu +!i $2r9iu de 9ile0 de#$in!$!rul e#$e *n drep$ # #e pre9in$e l! #ediul in#$!n7ei de 8udec!$ pen$ru ! i #e co+unic! ci$!7i!. C2nd do+iciliul #!u re4edin7! ori0 dup c!90 #ediul !ce#$ui! nu #e !1l *n loc!li$!$e! unde in#$!n7! de 8udec!$ *4i !re #ediul0 *n4$iin7!re! v! cuprinde +en7iune! c pen$ru ! i #e co+unic! ci$!7i! de#$in!$!rul e#$e *n drep$ # #e pre9in$e l! #ediul pri+riei *n ! crei r!9 $eri$ori!l locuie4$e #!u *4i !re #ediulC ") +en7iune! c0 *n c!9ul *n c!re0 1r +o$ive $e+einice0 de#$in!$!rul nu #e pre9in$ pen$ru co+unic!re! ci$!7iei *n in$eriorul $er+enului de - 9ile #!u0 dup c!90 !l $er+enului de 9ile prev9u$ l! li$. 1)0 ci$!7i! #e con#ider co+unic!$ l! *+plinire! !ce#$ui $er+enC :) #e+n$ur! celui c!re ! depu# #!u ! !1i4!$ *n4$iin7!re!. 64) Men7iunile de l! !lin. 6 ) li$. c)(") #e co+ple$e!9 de c$re "re1! in#$!n7ei. Ter+enele prev9u$e l! !lin. 6 ) li$. 1) 4i ") #e c!lcule!9 9i cu 9i. 65) 5e#pre *+pre8urrile !r$!$e l! !lin. 6 ) !"en$ul v! *n$oc+i un proce#(ver)!l0 c!re v! cuprinde +en7iunile !r$!$e l! !r$. '.40 !ce#$! 1c2nd dov!d! p2n l! *n#criere! *n 1!l# cu privire l! 1!p$ele con#$!$!$e per#on!l de cel c!re l(! *nc:ei!$. 6.) 5!c de#$in!$!rul nu e#$e "#i$ l! do+iciliu ori re4edin7 #!u0 dup c!90 #ediu0 !"en$ul *i v! *n+2n! ci$!7i! unei per#o!ne +!8ore din 1!+ilie #!u0 *n lip#0 oricrei !l$e per#o!ne +!8ore c!re locuie4$e cu de#$in!$!rul ori c!re0 *n +od o)i4nui$0 *i pri+e4$e core#ponden7!. 6-) C2nd de#$in!$!rul locuie4$e *n$r(un :o$el #!u *n$r(o cldire co+pu# din +!i +ul$e !p!r$!+en$e 4i nu e#$e "#i$ l! !ce!#$ locuin7 ! #!0 !"en$ul *i v! co+unic! ci$!7i! !d+ini#$r!$orului0 por$!rului #!u celui c!re0 *n +od o)i4nui$0 *l *nlocuie4$e. ;n !ce#$e c!9uri0 per#o!n! c!re pri+e4$e ci$!7i! v! #e+n! dov!d! de pri+ire0 !"en$ul cer$i1ic2ndu(i iden$i$!$e! 4i #e+n$ur! 4i *nc:eind un proce#(ver)!l cu privire l! !ce#$e *+pre8urri. 5i#po9i7iile !lin. 6%) #e !plic *n +od core#pun9$or. 6,) ;n c!9ul *n c!re lip#e#c per#o!nele prev9u$e l! !lin. 6.) 4i 6-)0 precu+ 4i !$unci c2nd !ce#$e!0 de4i pre9en$e0 re1u9 # pri+e!#c !c$ul0 #un$ !plic!)ile di#po9i7iile !lin. 6 )(65). 6=) ;n c!9urile prev9u$e l! !lin. 6 ) 4i 6,)0 !"en$ul !re o)li"!7i! c!0 *n $er+en de cel +ul$ %4 de ore de l! depunere! #!u !1i4!re! *n4$iin7rii0 # depun ci$!7i!0 precu+ 4i proce#ul(ver)!l prev9u$ l! !lin. 65)0 l! #ediul in#$!n7ei de 8udec!$ c!re ! e+i# ci$!7i! ori0 dup c!90 l! cel !l pri+riei *n r!9! crei! de#$in!$!rul locuie4$e #!u *4i !re #ediul0 ur+2nd c! !ce#$e! # co+unice ci$!7i!. 6'&) C2nd pr7ii #!u repre9en$!n$ului ei i #(! *n+2n!$ ci$!7i! de c$re 1unc7ion!rul !nu+e de#e+n!$ *n c!drul pri+riei0 !ce#$! !re o)li"!7i! c!0 *n $er+en de cel +ul$ %4 ore de l! *n+2n!re0 # *n!in$e9e in#$!n7ei de 8udec!$ dov!d! de *n+2n!re prev9u$ l! !lin. 6')0 precu+ 4i proce#ul(ver)!l prev9u$ l! !lin. 65). 6'') C2nd $er+enul prev9u$ l! !lin. 6 ) li$. 1) #(! *+plini$ 1r c! p!r$e! #!u un repre9en$!n$ !l ei # #e pre9in$e l! pri+rie pen$ru ! i #e *n+2n! ci$!7i!0 1unc7ion!rul !nu+e *n#rcin!$ din c!drul pri+riei v! *n!in$! in#$!n7ei de 8udec!$0 de *nd!$0 ci$!7i! ce $re)ui! co+unic!$0 precu+ 4i proce#ul(ver)!l prev9u$ l! !lin. 65). 6'%) 5i#po9i7iile pre9en$ului !r$icol #e !plic 4i l! co+unic!re! #!u no$i1ic!re! oricrui !l$ !c$ de procedur.
42

ART. '.4 Cuprin#ul dove9ii de *n+2n!re 4i !l proce#ului(ver)!l 6') 5ov!d! de *n+2n!re ! ci$!7iei #!u ! !l$ui !c$ de procedur ori0 dup c!90 proce#ul(ver)!l v! cuprindeB !) !nul0 lun!0 9iu! 4i or! c2nd dov!d! ! 1o#$ lu!$ #!u proce#ul(ver)!l ! 1o#$ *n$oc+i$C )) nu+ele0 prenu+ele 4i 1unc7i! !"en$ului0 precu+ 4i0 d!c e#$e c!9ul0 !le 1unc7ion!rului de l! pri+rieC c) nu+ele 4i prenu+ele #!u denu+ire!0 dup c!90 4i do+iciliul ori #ediul de#$in!$!rului0 cu !r$!re! nu+rului e$!8ului0 !p!r$!+en$ului #!u c!+erei0 d!c cel ci$!$ locuie4$e *n$r(o cldire cu +!i +ul$e e$!8e ori !p!r$!+en$e #!u *n :o$el0 precu+ 4i d!c !c$ul de procedur ! 1o#$ *n+2n!$ l! locuin7! #!0 depu# *n cu$i! po4$!l ori !1i4!$ pe u4! locuin7ei. 5!c !c$ul de procedur ! 1o#$ *n+2n!$ *n !l$ loc0 #e v! 1!ce +en7iune de#pre !ce!#$!C d) nu+ele0 prenu+ele 4i c!li$!$e! celui crui! i #(! 1cu$ *n+2n!re!0 *n c!9ul *n c!re !c$ul de procedur ! 1o#$ *n+2n!$ !l$ei per#o!ne dec2$ de#$in!$!ruluiC e) denu+ire! in#$!n7ei de l! c!re e+!n ci$!7i! ori !l$ !c$ de procedur 4i nu+rul do#!ruluiC 1) #e+n$ur! celui c!re ! pri+i$ ci$!7i! #!u !l$ !c$ de procedur0 precu+ 4i #e+n$ur! !"en$ului #!u0 dup c!90 1unc7ion!rului de l! pri+rie c!re o cer$i1ic0 i!r *n c!9ul *n c!re #e *n$oc+e4$e proce#(ver)!l0 #e+n$ur! !"en$ului0 re#pec$iv ! 1unc7ion!rului pri+riei. 6%) Proce#ul(ver)!l v! cuprinde0 de !#e+ene!0 4i !r$!re! +o$ivelor pen$ru c!re ! 1o#$ *n$oc+i$. 6 ) Cerin7ele de l! !lin. 6') li$. !)0 c)0 d)0 e) 4i 1) #un$ prev9u$e #u) #!nc7iune! nuli$7ii. 64) Men7iunile din proce#ul(ver)!l privi$o!re l! 1!p$ele con#$!$!$e per#on!l de cel c!re l(! *n$oc+i$ nu po$ 1i co+)$u$e dec2$ prin procedur! *n#crierii *n 1!l#. ART. '.5 5!$! *ndeplinirii procedurii Procedur! #e #oco$e4$e *ndeplini$B '. l! d!$! #e+nrii dove9ii de *n+2n!re ori0 dup c!90 ! *nc:eierii proce#ului( ver)!l prev9u$ l! !r$. '.40 indi1eren$ d!c p!r$e! ! pri+i$ #!u nu ci$!7i! ori !l$ !c$ de procedur per#on!lC %. *n c!9ul ci$rii ori co+unicrii !l$ui !c$ de procedur e1ec$u!$e prin po4$ #!u curier!$ r!pid0 po$rivi$ !r$. '54 !lin. 64) 4i 65)0 procedur! #e #oco$e4$e *ndeplini$ l! d!$! #e+nrii de c$re p!r$e ! con1ir+rii de pri+ire ori ! con#e+nrii0 po$rivi$ !r$. '. 0 de c$re 1unc7ion!rul po4$!l #!u de c$re curier ! re1u9ului !ce#$ei! de ! pri+i core#ponden7!C . *n c!9ul ci$rii #!u co+unicrii !l$ui !c$ de procedur e1ec$u!$e po$rivi$ !r$. '54 !lin. 6.)0 procedur! #e #oco$e4$e *ndeplini$ l! d!$! !r$!$ pe copi! i+pri+!$ ! con1ir+rii e3pedierii0 cer$i1ic!$ de "re1ierul c!re ! 1cu$ $r!n#+i#iune!. ART. '.. I+po#i)ili$!$e! de ! co+unic! !c$ul de procedur
43

C2nd co+unic!re! !c$elor de procedur nu #e po!$e 1!ce deo!rece i+o)ilul ! 1o#$ de+ol!$0 ! deveni$ nelocui)il #!u de ne*n$re)uin7!$ ori de#$in!$!rul !c$ului nu +!i locuie4$e *n i+o)ilul re#pec$iv #!u !$unci c2nd co+unic!re! nu po!$e 1i 1cu$ din !l$e +o$ive !#e+n$o!re0 !"en$ul v! r!por$! c!9ul "re1ei in#$!n7ei #pre ! *n4$iin7! din $i+p p!r$e! c!re ! ceru$ co+unic!re! de#pre !ce!#$ *+pre8ur!re 4i !(i pune *n vedere # 1!c de+er#uri pen$ru ! o)7ine nou! !dre# unde ur+e!9 ! #e 1!ce co+unic!re!. ART. '.Ci$!re! prin pu)lici$!$e 6') C2nd recl!+!n$ul *nvedere!90 +o$iv!$0 c0 de4i ! 1cu$ $o$ ce i(! #$!$ *n pu$in70 nu ! reu4i$ # !1le do+iciliul p2r2$ului #!u un !l$ loc unde !r pu$e! 1i ci$!$ po$rivi$ le"ii0 in#$!n7! v! pu$e! *ncuviin7! ci$!re! !ce#$ui! prin pu)lici$!$e. 6%) Ci$!re! prin pu)lici$!$e #e 1!ce !1i42ndu(#e ci$!7i! l! u4! in#$!n7ei0 pe por$!lul in#$!n7ei de 8udec!$ co+pe$en$e 4i l! ul$i+ul do+iciliu cuno#cu$ !l celui ci$!$. ;n c!9urile *n c!re !preci!9 c e#$e nece#!r0 in#$!n7! v! di#pune 4i pu)lic!re! ci$!7iei *n Moni$orul O1ici!l !l Ro+2niei #!u *n$run 9i!r cen$r!l de l!r" r#p2ndire. 6 ) Od!$ cu *ncuviin7!re! ci$rii prin pu)lici$!$e0 in#$!n7! v! nu+i un cur!$or din$re !voc!7ii )!roului0 po$rivi$ !r$. 5,0 c!re v! 1i ci$!$ l! de9)!$eri pen$ru repre9en$!re! in$ere#elor p2r2$ului. 64) Procedur! #e #oco$e4$e *ndeplini$ *n ! '5(! 9i de l! pu)lic!re! ci$!7iei0 po$rivi$ di#po9i7iilor !lin. 6%). 65) 5!c cel ci$!$ #e *n17i4e!9 4i dovede4$e c ! 1o#$ ci$!$ prin pu)lici$!$e cu re!( credin70 $o!$e !c$ele de procedur ce !u ur+!$ *ncuviin7rii !ce#$ei ci$ri vor 1i !nul!$e0 i!r recl!+!n$ul c!re ! ceru$ ci$!re! prin pu)lici$!$e v! 1i #!nc7ion!$ po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. ',- !lin. 6') pc$. ' li$. c). ART. '., A1i4!re! C2nd le"e! #!u in#$!n7! di#pune c! ci$!re! pr7ilor #!u co+unic!re! !nu+i$or !c$e de procedur # #e 1!c prin !1i4!re0 !ce!#$ !1i4!re #e v! 1!ce l! in#$!n7 de c$re "re1ier0 i!r *n !1!r! in#$!n7ei0 de !"en7ii *n#rcin!7i cu co+unic!re! !c$elor de procedur0 *nc:eindu(#e un proce#(ver)!l0 po$rivi$ !r$. '.40 ce #e v! depune l! do#!r. ART. '.= Co+unic!re! *n$re !voc!7i #!u con#ilieri 8uridici 5up #e#i9!re! in#$!n7ei0 d!c pr7ile !u !voc!$ #!u con#ilier 8uridic0 cererile0 *n$2+pinrile ori !l$e !c$e #e po$ co+unic! direc$ *n$re !ce4$i!. ;n !ce#$ c!90 cel c!re pri+e4$e cerere! v! !$e#$! pri+ire! pe *n#u4i e3e+pl!rul c!re ur+e!9 ! 1i depu# l! in#$!n7 #!u0 dup c!90 prin orice !l$e +i8lo!ce c!re !#i"ur *ndeplinire! !ce#$ei proceduri. ART. '-& Co+unic!re! *n in#$!n7 6') P!r$e! pre9en$ *n in#$!n7 per#on!l0 prin !voc!$ #!u prin !l$ repre9en$!n$ e#$e o)li"!$ # pri+e!#c !c$ele de procedur 4i orice *n#cri# 1olo#i$ *n proce# c!re i #e co+unic *n 4edin7. 5!c #e re1u9 pri+ire!0 !c$ele 4i *n#cri#urile #e con#ider
44

co+unic!$e prin depunere! lor l! do#!r0 de unde0 l! cerere0 p!r$e! le po!$e pri+i #u) #e+n$ur. 6%) P!r$e! !re drep$ul # ridice 4i *n$re $er+ene0 #u) #e+n$ur0 !c$ele de procedur 4i *n#cri#urile prev9u$e l! !lin. 6'). ART. '-' Jilele de co+unic!re C2nd co+unic!re! !c$elor de procedur #e 1!ce prin !"en7i procedur!li0 ei nu vor pu$e! in#$ru+en$! dec2$ *n 9ilele lucr$o!re *n$re orele -0&&(%&0&&0 i!r *n c!9uri ur"en$e0 4i *n 9ilele nelucr$o!re #!u de #r)$ori le"!le0 d!r nu+!i cu *ncuviin7!re! pre4edin$elui in#$!n7ei. ART. '-% Dc:i+)!re! locului ci$rii 5!c *n cur#ul proce#ului un! din$re pr7i 4i(! #c:i+)!$ locul unde ! 1o#$ ci$!$0 e! e#$e o)li"!$ # *ncuno4$in7e9e in#$!n7!0 indic2nd locul unde v! 1i ci$!$ l! $er+enele ur+$o!re0 precu+ 4i p!r$e! !dver# prin #cri#o!re reco+!nd!$0 ! crei recipi# de pred!re #e v! depune l! do#!r od!$ cu cerere! prin c!re #e *n4$iin7e!9 in#$!n7! de#pre #c:i+)!re! locului ci$rii. ;n c!9ul *n c!re p!r$e! nu 1!ce !ce!#$ *ncuno4$in7!re0 procedur! de ci$!re pen$ru !cee!4i in#$!n7 e#$e v!l!)il *ndeplini$ l! vec:iul loc de ci$!re. ART. 'Co+unic!re! c$re !l7i p!r$icip!n7i Ci$!re! +!r$orilor0 e3per7ilor0 $r!duc$orilor0 in$erpre7ilor ori ! !l$or p!r$icip!n7i *n proce#0 precu+ 4i0 c2nd e#$e c!9ul0 co+unic!re! !c$elor de procedur !dre#!$e !ce#$or! #un$ #upu#e di#po9i7iilor pre9en$ului c!pi$ol0 c!re #e !plic *n +od core#pun9$or. CAP. III Nuli$!$e! !c$elor de procedur ART. '-4 No7iune 4i cl!#i1ic!re 6') Nuli$!$e! e#$e #!nc7iune! c!re lip#e4$e $o$!l #!u p!r7i!l de e1ec$e !c$ul de procedur e1ec$u!$ cu nere#pec$!re! cerin7elor le"!le0 de 1ond #!u de 1or+. 6%) Nuli$!$e! e#$e !)#olu$ !$unci c2nd cerin7! nere#pec$!$ e#$e in#$i$ui$ prin$r(o nor+ c!re ocro$e4$e un in$ere# pu)lic. 6 ) Nuli$!$e! e#$e rel!$iv *n c!9ul *n c!re cerin7! nere#pec$!$ e#$e in#$i$ui$ prin$r( o nor+ c!re ocro$e4$e un in$ere# priv!$. ART. '-5 Nuli$!$e! condi7ion!$ 6') Ac$ul de procedur e#$e lovi$ de nuli$!$e d!c prin nere#pec$!re! cerin7ei le"!le #(! !du# pr7ii o v$+!re c!re nu po!$e 1i *nl$ur!$ dec2$ prin de#1iin7!re! !ce#$ui!. 6%) ;n c!9ul nuli$7ilor e3pre# prev9u$e de le"e0 v$+!re! e#$e pre9u+!$0 p!r$e! in$ere#!$ pu$2nd 1!ce dov!d! con$r!r. ART. '-. Nuli$!$e! necondi7ion!$
45

Nuli$!$e! nu e#$e condi7ion!$ de e3i#$en7! unei v$+ri *n c!9ul *nclcrii di#po9i7iilor le"!le re1eri$o!re l!B '. c!p!ci$!$e! proce#u!lC %. repre9en$!re! proce#u!lC . co+pe$en7! in#$!n7eiC 4. co+punere! #!u con#$i$uire! in#$!n7eiC 5. pu)lici$!$e! 4edin7ei de 8udec!$C .. !l$e cerin7e le"!le e3$rin#eci !c$ului de procedur0 d!c le"e! nu di#pune !l$1el. ART. '-;ndrep$!re! nere"ul!ri$7ilor !c$ului de procedur 6') Ori de c2$e ori e#$e po#i)il *nl$ur!re! v$+rii 1r !nul!re! !c$ului0 8udec$orul v! di#pune *ndrep$!re! nere"ul!ri$7ilor !c$ului de procedur. 6%) Cu $o!$e !ce#$e!0 nuli$!$e! nu po!$e 1i !coperi$ d!c ! in$erveni$ decdere! ori o !l$ #!nc7iune procedur!l #!u d!c #e produce ori #u)9i#$ o v$+!re. 6 ) Ac$ul de procedur nu v! 1i !nul!$ d!c p2n l! +o+en$ul pronun7rii !#upr! e3cep7iei de nuli$!$e ! di#pru$ c!u9! !ce#$ei!. ART. '-, Invoc!re! nuli$7ii 6') Nuli$!$e! !)#olu$ po!$e 1i invoc!$ de orice p!r$e din proce#0 de 8udec$or #!u0 dup c!90 de procuror0 *n orice #$!re ! 8udec7ii c!u9ei0 d!c le"e! nu prevede !l$1el. 6%) Nuli$!$e! rel!$iv po!$e 1i invoc!$ nu+!i de p!r$e! in$ere#!$ 4i nu+!i d!c nere"ul!ri$!$e! nu ! 1o#$ c!u9!$ prin propri! 1!p$. 6 ) 5!c le"e! nu prevede !l$1el0 nuli$!$e! rel!$iv $re)uie invoc!$B !) pen$ru nere"ul!ri$7ile #v2r4i$e p2n l! *ncepere! 8udec7ii0 prin *n$2+pin!re #!u0 d!c *n$2+pin!re! nu e#$e o)li"!$orie0 l! pri+ul $er+en de 8udec!$C )) pen$ru nere"ul!ri$7ile #v2r4i$e *n cur#ul 8udec7ii0 l! $er+enul l! c!re #(! #v2r4i$ nere"ul!ri$!$e! #!u0 d!c p!r$e! nu e#$e pre9en$0 l! $er+enul de 8udec!$ i+edi!$ ur+$or 4i *n!in$e de ! pune conclu9ii pe 1ond. 64) P!r$e! in$ere#!$ po!$e renun7!0 e3pre# #!u $!ci$0 l! drep$ul de ! invoc! nuli$!$e! rel!$iv. 65) To!$e c!u9ele de nuli$!$e ! !c$elor de procedur de8! e1ec$u!$e $re)uie invoc!$e deod!$0 #u) #!nc7iune! decderii pr7ii din drep$ul de ! le +!i invoc!. ART. '-= E1ec$ele nuli$7ii 6') Ac$ul de procedur nul #!u !nul!)il e#$e de#1iin7!$0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 de l! d!$! *ndeplinirii lui. 6%) 5!c e#$e c!9ul0 in#$!n7! di#pune re1!cere! !c$ului de procedur0 cu re#pec$!re! $u$uror condi7iilor de v!lidi$!$e. 6 ) 5e#1iin7!re! unui !c$ de procedur !$r!"e 4i de#1iin7!re! !c$elor de procedur ur+$o!re0 d!c !ce#$e! nu po$ !ve! o e3i#$en7 de #ine #$$$o!re. 64) Nuli$!$e! unui !c$ de procedur nu *+piedic 1!p$ul c! !ce#$! # produc !l$e e1ec$e 8uridice dec2$ cele c!re decur" din n!$ur! lui proprie. TITLUL A
46

Ter+enele procedur!le ART. ',& D$!)ilire! $er+enelor 6') Ter+enele procedur!le #un$ #$!)ili$e de le"e ori de in#$!n7 4i repre9in$ in$erv!lul de $i+p *n c!re po!$e 1i *ndeplini$ un !c$ de procedur #!u *n c!re e#$e in$er9i# # #e *ndepline!#c un !c$ de procedur. 6%) ;n c!9urile prev9u$e de le"e0 $er+enul e#$e repre9en$!$ de d!$! l! c!re #e *ndepline4$e un !nu+i$ !c$ de procedur. 6 ) ;n c!9urile *n c!re le"e! nu #$!)ile4$e e! *n#4i $er+enele pen$ru *ndeplinire! unor !c$e de procedur0 1i3!re! lor #e 1!ce de in#$!n7. L! 1i3!re! $er+enului0 !ce!#$! v! 7ine #e!+! 4i de n!$ur! ur"en$ ! proce#ului. ART. ',' C!lculul $er+enelor 6') Ter+enele0 *n !1!r de c!9ul *n c!re le"e! di#pune !l$1el0 #e c!lcule!9 dup cu+ ur+e!9B '. c2nd $er+enul #e #oco$e4$e pe ore0 !ce#$! *ncepe # cur" de l! or! 9ero ! 9ilei ur+$o!reC %. c2nd $er+enul #e #oco$e4$e pe 9ile0 nu in$r *n c!lcul 9iu! de l! c!re *ncepe # cur" $er+enul0 nici 9iu! c2nd !ce#$! #e *+pline4$eC . c2nd $er+enul #e #oco$e4$e pe #p$+2ni0 luni #!u !ni0 el #e *+pline4$e *n 9iu! core#pun9$o!re din ul$i+! #p$+2n ori lun #!u din ul$i+ul !n. 5!c ul$i+! lun nu !re 9i core#pun9$o!re celei *n c!re $er+enul ! *ncepu$ # cur"0 $er+enul #e *+pline4$e *n ul$i+! 9i ! !ce#$ei luni. 6%) C2nd ul$i+! 9i ! unui $er+en c!de *n$r(o 9i nelucr$o!re0 $er+enul #e prelun"e4$e p2n *n pri+! 9i lucr$o!re c!re ur+e!9. ART. ',% ;+plinire! $er+enului 6') Ter+enul c!re #e #oco$e4$e pe 9ile0 #p$+2ni0 luni #!u !ni #e *+pline4$e l! or! %40&& ! ul$i+ei 9ile *n c!re #e po!$e *ndeplini !c$ul de procedur. 6%) Cu $o!$e !ce#$e!0 d!c e#$e vor)! de un !c$ ce $re)uie depu# l! in#$!n7 #!u *n$r(un !l$ loc0 $er+enul #e v! *+plini l! or! l! c!re !c$ivi$!$e! *nce$e!9 *n !cel loc *n +od le"!l0 di#po9i7iile !r$. ', 1iind !plic!)ile. ART. ', Ac$ele depu#e l! po4$0 #ervicii #peci!li9!$e de curier!$0 uni$7i +ili$!re #!u locuri de de7inere 6') Ac$ul de procedur depu# *nun$rul $er+enului prev9u$ de le"e prin #cri#o!re reco+!nd!$ l! o1iciul po4$!l #!u depu# l! un #erviciu de curier!$ r!pid ori l! un #erviciu #peci!li9!$ de co+unic!re e#$e #oco$i$ ! 1i 1cu$ *n $er+en. 6%) Ac$ul depu# de p!r$e! in$ere#!$ *nun$rul $er+enului prev9u$ de le"e l! uni$!$e! +ili$!r ori l! !d+ini#$r!7i! locului de de7inere unde #e !1l !ce!#$ p!r$e e#$e0 de !#e+ene!0 con#ider!$ c! 1cu$ *n $er+en. 6 ) ;n c!9urile prev9u$e l! !lin. 6') 4i 6%)0 recipi#! o1iciului po4$!l0 precu+ 4i *nre"i#$r!re! ori !$e#$!re! 1cu$0 dup c!90 de #erviciul de curier!$ r!pid0 de #erviciul #peci!li9!$ de co+unic!re0 de uni$!$e! +ili$!r #!u de !d+ini#$r!7i! locului
47

de de7inere0 pe !c$ul depu#0 #erve#c c! dov!d ! d!$ei depunerii !c$ului de c$re p!r$e! in$ere#!$. ART. ',4 Cur"ere! $er+enului. Prelun"ire! !ce#$ui! 6') Ter+enele *ncep # cur" de l! d!$! co+unicrii !c$elor de procedur0 d!c le"e! nu di#pune !l$1el. 6%) De con#ider c !c$ul ! 1o#$ co+unic!$ pr7ii 4i *n c!9ul *n c!re !ce!#$! ! pri+i$ #u) #e+n$ur copie de pe !c$0 precu+ 4i *n c!9ul *n c!re e! ! ceru$ co+unic!re! !c$ului unei !l$e pr7i. 6 ) Ter+enul procedur!l nu *ncepe # cur"0 i!r d!c ! *ncepu$ # cur" +!i *n!in$e0 #e *n$rerupe 1!7 de cel lip#i$ de c!p!ci$!$e de e3erci7iu ori cu c!p!ci$!$e de e3erci7iu re#$r2n#0 c2$ $i+p nu ! 1o#$ de#e+n!$ o per#o!n c!re0 dup c!90 # *l repre9in$e #!u # *l !#i#$e. 64) Ter+enul procedur!l #e *n$rerupe 4i un nou $er+en *ncepe # cur" de l! d!$! noii co+unicri *n ur+$o!rele c!9uriB '. c2nd ! in$erveni$ +o!r$e! unei! din$re pr7iC *n !ce#$ c!90 #e 1!ce din nou o #in"ur co+unic!re l! ul$i+ul do+iciliu !l pr7ii deced!$e0 pe nu+ele +o4$enirii0 1r # #e !r!$e nu+ele 4i c!li$!$e! 1iecrui +o4$eni$orC %. c2nd ! in$erveni$ +o!r$e! repre9en$!n$ului pr7iiC *n !ce#$ c!90 #e 1!ce din nou o #in"ur co+unic!re pr7ii. ART. ',5 Nere#pec$!re! $er+enului. D!nc7iuni 6') C2nd un drep$ proce#u!l $re)uie e3erci$!$ *n$r(un !nu+i$ $er+en0 nere#pec$!re! !ce#$ui! !$r!"e decdere! din e3erci$!re! drep$ului0 *n !1!r de c!9ul *n c!re le"e! di#pune !l$1el. Ac$ul de procedur 1cu$ pe#$e $er+en e#$e lovi$ de nuli$!$e. 6%) ;n c!9ul *n c!re le"e! opre4$e *ndeplinire! unui !c$ de procedur *nun$rul unui $er+en0 !c$ul 1cu$ *n!in$e! *+plinirii $er+enului po!$e 1i !nul!$ l! cerere! celui in$ere#!$. ART. ',. Repunere! *n $er+en 6') P!r$e! c!re ! pierdu$ un $er+en procedur!l v! 1i repu# *n $er+en nu+!i d!c dovede4$e c *n$2r9iere! #e d!$ore!9 unor +o$ive $e+einic 8u#$i1ic!$e. 6%) ;n !ce#$ #cop0 p!r$e! v! *ndeplini !c$ul de procedur *n cel +ul$ '5 9ile de l! *nce$!re! *+piedicrii0 cer2nd $o$od!$ repunere! #! *n $er+en. ;n c!9ul e3erci$rii cilor de !$!c0 !ce!#$ dur!$ e#$e !cee!4i cu ce! prev9u$ pen$ru e3erci$!re! cii de !$!c. 6 ) Cerere! de repunere *n $er+en v! 1i re9olv!$ de in#$!n7! co+pe$en$ # #olu7ione9e cerere! privi$o!re l! drep$ul nee3erci$!$ *n $er+en. TITLUL AI A+en9i 8udici!re 4i de#p"u)iri ART. ',;nclc!re! o)li"!7iilor privind de#14ur!re! proce#ului. D!nc7iuni
48

6') 5!c le"e! nu prevede !l$1el0 in#$!n7!0 po$rivi$ di#po9i7iilor pre9en$ului !r$icol0 v! pu$e! #!nc7ion! ur+$o!rele 1!p$e #v2r4i$e *n le"$ur cu proce#ul0 !#$1elB '. cu !+end 8udici!r de l! '&& lei l! '.&&& leiB !) in$roducere!0 cu re!(credin70 ! unor cereri princip!le0 !cce#orii0 !di7ion!le #!u inciden$!le0 precu+ 4i pen$ru e3erci$!re! unei ci de !$!c0 vdi$ ne$e+einiceC )) 1or+ul!re!0 cu re!(credin70 ! unei cereri de recu9!re #!u de #$r+u$!reC c) o)7inere!0 cu re!(credin70 ! ci$rii prin pu)lici$!$e ! oricrei pr7iC d) o)7inere!0 cu re!(credin70 de c$re recl!+!n$ul crui! i #(! re#pin# cerere! ! unor +#uri !#i"ur$orii prin c!re p2r2$ul ! 1o#$ p"u)i$C e) con$e#$!re!0 cu re!(credin70 de c$re !u$orul ei ! #crierii #!u #e+n$urii unui *n#cri# ori ! !u$en$ici$7ii unei *nre"i#$rri !udio #!u videoC 1) re1u9ul pr7ii de ! #e pre9en$! l! 4edin7! de in1or+!re cu privire l! !v!n$!8ele +edierii0 *n #i$u!7iile *n c!re ! !ccep$!$0 po$rivi$ le"iiC %. cu !+end 8udici!r de l! 5& lei l! -&& leiB !) nepre9en$!re! +!r$orului le"!l ci$!$ #!u re1u9ul !ce#$ui! de ! depune +r$urie c2nd e#$e pre9en$ *n in#$!n70 *n !1!r de c!9ul *n c!re !ce#$! e#$e +inorC )) ne!ducere!0 l! $er+enul 1i3!$ de in#$!n70 ! +!r$orului *ncuviin7!$0 de c$re p!r$e! c!re0 din +o$ive i+pu$!)ile0 nu 4i(! *ndeplini$ !ce!#$ o)li"!7ieC c) nepre9en$!re! !voc!$ului0 c!re nu 4i(! !#i"ur!$ #u)#$i$uire! #! de c$re un !l$ !voc!$0 ! repre9en$!n$ului #!u ! celui c!re !#i#$ p!r$e! ori nere#pec$!re! de c$re !ce4$i! ! *nd!$oririlor #$!)ili$e de le"e #!u de c$re in#$!n70 d!c *n !ce#$ +od #(! c!u9!$ !+2n!re! 8udecrii proce#uluiC d) re1u9ul e3per$ului de ! pri+i lucr!re! #!u nedepunere! lucrrii *n +od ne8u#$i1ic!$ l! $er+enul 1i3!$ ori re1u9ul de ! d! l+uririle ceru$eC e) nelu!re! de c$re conduc$orul uni$7ii *n c!drul crei! ur+e!9 ! #e e1ec$u! o e3per$i9 ! +#urilor nece#!re pen$ru e1ec$u!re! !ce#$ei! #!u pen$ru e1ec$u!re! l! $i+p ! e3per$i9ei0 precu+ 4i *+piedic!re! de c$re orice per#o!n ! e1ec$urii e3per$i9ei *n condi7iile le"iiC 1) nepre9en$!re! unui *n#cri# #!u ! unui )un de c$re cel c!re *l de7ine0 l! $er+enul 1i3!$ *n !ce#$ #cop de in#$!n7C ") re1u9ul #!u o+i#iune! unei !u$ori$7i ori ! !l$ei per#o!ne de ! co+unic!0 din +o$ive i+pu$!)ile ei0 l! cerere! in#$!n7ei 4i l! $er+enul 1i3!$ *n !ce#$ #cop0 d!$ele c!re re9ul$ din !c$ele 4i eviden7ele eiC :) c!u9!re! !+2nrii 8udecrii #!u e3ecu$rii #ili$e de c$re cel *n#rcin!$ cu *ndeplinire! !c$elor de procedurC i) *+piedic!re! *n orice +od ! e3erci$rii0 *n le"$ur cu proce#ul0 ! !$ri)u7iilor ce revin 8udec$orilor0 e3per7ilor de#e+n!7i de in#$!n7 *n condi7iile le"ii0 !"en7ilor procedur!li0 precu+ 4i !l$or #!l!ri!7i !i in#$!n7ei. 6%) A+end! nu #e v! !plic! per#o!nelor l! c!re #e re1er !lin. 6') pc$. %0 d!c +o$ive $e+einice le(!u *+piedic!$ # !duc l! *ndeplinire o)li"!7iile ce le revin. ART. ',, Al$e c!9uri de #!nc7ion!re 6') Nere#pec$!re! de c$re oric!re din$re pr7i #!u de c$re !l$e per#o!ne ! +#urilor lu!$e de c$re in#$!n7 pen$ru !#i"ur!re! ordinii 4i #ole+ni$7ii 4edin7ei de 8udec!$ #e #!nc7ione!9 cu !+end 8udici!r de l! '&& lei l! '.&&& lei.
49

6%) Nere#pec$!re! de c$re orice per#o!n ! di#po9i7iilor privind de#14ur!re! nor+!l ! e3ecu$rii #ili$e #e #!nc7ione!9 de c$re pre4edin$ele in#$!n7ei de e3ecu$!re0 l! cerere! e3ecu$orului0 cu !+end 8udici!r de l! '&& lei l! '.&&& lei. ART. ',= 5e#p"u)iri pen$ru !+2n!re! proce#ului Cel c!re0 cu in$en7ie #!u din culp0 ! pricinui$ !+2n!re! 8udecrii #!u ! e3ecu$rii #ili$e0 prin un! din$re 1!p$ele prev9u$e l! !r$. ',- #!u ',,0 l! cerere! pr7ii in$ere#!$e0 v! pu$e! 1i o)li"!$ de c$re in#$!n7! de 8udec!$ ori0 dup c!90 de c$re pre4edin$ele in#$!n7ei de e3ecu$!re l! pl!$! unei de#p"u)iri pen$ru pre8udiciul +!$eri!l #!u +or!l c!u9!$ prin !+2n!re. ART. '=& D$!)ilire! !+en9ii 4i de#p"u)irii A)!$ere! #v2r4i$0 !+end! 4i de#p"u)ire! #e #$!)ile#c de c$re in#$!n7! *n 1!7! crei! #(! #v2r4i$ 1!p$! #!u0 dup c!90 de c$re pre4edin$ele in#$!n7ei de e3ecu$!re0 prin *nc:eiere e3ecu$orie0 c!re #e co+unic celui o)li"!$0 d!c +#ur! ! 1o#$ lu!$ *n lip#! !ce#$ui!. A$unci c2nd 1!p$! con#$ *n 1or+ul!re! unei cereri cu re!(credin70 !+end! 4i de#p"u)ire! po$ 1i #$!)ili$e 1ie de in#$!n7! *n 1!7! crei! cerere! ! 1o#$ 1or+ul!$0 1ie de c$re in#$!n7! c!re ! #olu7ion!$(o0 !$unci c2nd !ce#$e! #un$ di1eri$e. ART. '=' Cerere! de ree3!+in!re 6') ;+po$riv! *nc:eierii prev9u$e l! !r$. '=&0 cel o)li"!$ l! !+end #!u de#p"u)ire v! pu$e! 1!ce nu+!i cerere de ree3!+in!re0 #olici$2nd0 +o$iv!$0 # #e revin !#upr! !+en9ii ori de#p"u)irii #!u # #e di#pun reducere! !ce#$ei!. 6%) Cerere! #e 1!ce *n $er+en de '5 9ile0 dup c!90 de l! d!$! l! c!re ! 1o#$ lu!$ +#ur! #!u de l! d!$! co+unicrii *nc:eierii. 6 ) ;n $o!$e c!9urile0 cerere! #e #olu7ione!90 cu ci$!re! pr7ilor0 prin *nc:eiere0 d!$ *n c!+er! de con#iliu0 de c$re un !l$ co+ple$ dec2$ cel c!re ! #$!)ili$ !+end! #!u de#p"u)ire!. 64) ;nc:eiere! prev9u$ l! !lin. 6 ) e#$e de1ini$iv. CARTEA ! II(! Procedur! con$encio!# TITLUL I Procedur! *n 1!7! pri+ei in#$!n7e CAP. I De#i9!re! in#$!n7ei de 8udec!$ DECEIUNEA ' 5i#po9i7ii "ener!le ART. '=% 5rep$ul de ! #e#i9! in#$!n7!
50

6') Pen$ru !pr!re! drep$urilor 4i in$ere#elor #!le le"i$i+e0 orice per#o!n #e po!$e !dre#! 8u#$i7iei prin #e#i9!re! in#$!n7ei co+pe$en$e cu o cerere de c:e+!re *n 8udec!$. ;n c!9urile !nu+e prev9u$e de le"e0 #e#i9!re! in#$!n7ei po!$e 1i 1cu$ 4i de !l$e per#o!ne #!u or"!ne. 6%) Proce#ul *ncepe prin *nre"i#$r!re! cererii l! in#$!n70 *n condi7iile le"ii. 6 ) Cel c!re 1or+ule!9 cerere! de c:e+!re *n 8udec!$ #e nu+e4$e recl!+!n$0 i!r cel c:e+!$ *n 8udec!$ #e nu+e4$e p2r2$. ART. '= Procedur! pre!l!)il 6') De#i9!re! in#$!n7ei #e po!$e 1!ce nu+!i dup *ndeplinire! unei proceduri pre!l!)ile0 d!c le"e! prevede *n +od e3pre# !ce!#$!. 5ov!d! *ndeplinirii procedurii pre!l!)ile #e v! !ne3! l! cerere! de c:e+!re *n 8udec!$. 6%) Ne*ndeplinire! procedurii pre!l!)ile nu po!$e 1i invoc!$ dec2$ de c$re p2r2$ prin *n$2+pin!re0 #u) #!nc7iune! decderii. 6 ) L! #e#i9!re! in#$!n7ei cu de9)!$ere! procedurii #ucce#or!le0 recl!+!n$ul v! depune o *nc:eiere e+i# de no$!rul pu)lic cu privire l! veri1ic!re! eviden7elor #ucce#or!le prev9u$e de Codul civil. ;n !ce#$ c!90 ne*ndeplinire! procedurii pre!l!)ile v! 1i invoc!$ de c$re in#$!n70 din o1iciu0 #!u de c$re p2r2$. DECEIUNEA ! %(! Cerere! de c:e+!re *n 8udec!$ ART. '=4 Cuprin#ul cererii de c:e+!re *n 8udec!$ Cerere! de c:e+!re *n 8udec!$ v! cuprindeB !) nu+ele 4i prenu+ele0 do+iciliul #!u re4edin7! pr7ilor ori0 pen$ru per#o!ne 8uridice0 denu+ire! 4i #ediul lor. 5e !#e+ene!0 cerere! v! cuprinde 4i codul nu+eric per#on!l #!u0 dup c!90 codul unic de *nre"i#$r!re ori codul de iden$i1ic!re 1i#c!l0 nu+rul de *n+!$ricul!re *n re"i#$rul co+er7ului #!u de *n#criere *n re"i#$rul per#o!nelor 8uridice 4i con$ul )!nc!r !le recl!+!n$ului0 precu+ 4i !le p2r2$ului0 d!c pr7ile po#ed ori li #(!u !$ri)ui$ !ce#$e ele+en$e de iden$i1ic!re po$rivi$ le"ii0 *n +#ur! *n c!re !ce#$e! #un$ cuno#cu$e de recl!+!n$. 5i#po9i7iile !r$. '4, !lin. 6') $e9! ! II(! #un$ !plic!)ile. 5!c recl!+!n$ul locuie4$e *n #$rin$!$e0 v! !r$! 4i do+iciliul !le# *n Ro+2ni! unde ur+e!9 # i #e 1!c $o!$e co+unicrile privind proce#ulC )) nu+ele0 prenu+ele 4i c!li$!$e! celui c!re repre9in$ p!r$e! *n proce#0 i!r *n c!9ul repre9en$rii prin !voc!$0 nu+ele0 prenu+ele !ce#$ui! 4i #ediul pro1e#ion!l. 5i#po9i7iile !r$. '4, !lin. 6') $e9! ! II(! #un$ !plic!)ile *n +od core#pun9$or. 5ov!d! c!li$7ii de repre9en$!n$0 *n 1or+! prev9u$ l! !r$. '5'0 #e v! !l$ur! cereriiC c) o)iec$ul cererii 4i v!lo!re! lui0 dup pre7uire! recl!+!n$ului0 !$unci c2nd !ce#$! e#$e ev!lu!)il *n )!ni0 precu+ 4i +odul de c!lcul prin c!re #(! !8un# l! de$er+in!re! !ce#$ei v!lori0 cu indic!re! *n#cri#urilor core#pun9$o!re. Pen$ru i+o)ile0 #e !plic *n +od core#pun9$or di#po9i7iile !r$. '&4. Pen$ru iden$i1ic!re! i+o)ilelor #e vor !r$! loc!li$!$e! 4i 8ude7ul0 #$r!d! 4i nu+rul0 i!r *n lip#0 vecin$7ile0 e$!8ul 4i !p!r$!+en$ul0 precu+ 4i0 c2nd i+o)ilul e#$e *n#cri# *n c!r$e! 1unci!r0 nu+rul de
51

c!r$e 1unci!r 4i nu+rul c!d!#$r!l #!u $opo"r!1ic0 dup c!9. L! cerere! de c:e+!re *n 8udec!$ #e v! !ne3! e3$r!#ul de c!r$e 1unci!r0 cu !r$!re! $i$ul!rului *n#cri# *n c!r$e! 1unci!r0 eli)er!$ de )iroul de c!d!#$ru 4i pu)lici$!$e i+o)ili!r *n r!9! crui! e#$e #i$u!$ i+o)ilul0 i!r *n c!9ul *n c!re i+o)ilul nu e#$e *n#cri# *n c!r$e! 1unci!r0 #e v! !ne3! un cer$i1ic!$ e+i# de !cel!4i )irou0 c!re !$e#$ !ce#$ 1!p$C d) !r$!re! +o$ivelor de 1!p$ 4i de drep$ pe c!re #e *n$e+ei!9 cerere!C e) !r$!re! dove9ilor pe c!re #e #pri8in 1iec!re c!p$ de cerere. C2nd dov!d! #e 1!ce prin *n#cri#uri0 #e vor !plic!0 *n +od core#pun9$or0 di#po9i7iile !r$. '5&. C2nd recl!+!n$ul dore4$e # *4i dovede!#c cerere! #!u vreunul din$re c!pe$ele !ce#$ei! prin in$ero"!$oriul p2r2$ului0 v! cere *n17i4!re! *n per#o!n ! !ce#$ui!0 d!c p2r2$ul e#$e o per#o!n 1i9ic. ;n c!9urile *n c!re le"e! prevede c p2r2$ul v! r#punde *n #cri# l! in$ero"!$oriu0 !ce#$! v! 1i !$!4!$ cererii de c:e+!re *n 8udec!$. C2nd #e v! cere dov!d! cu +!r$ori0 #e vor !r$! nu+ele0 prenu+ele 4i !dre#! +!r$orilor0 di#po9i7iile !r$. '4, !lin. 6') $e9! ! II(! 1iind !plic!)ile *n +od core#pun9$orC 1) #e+n$ur!. ART. '=5 Nu+rul de e3e+pl!re Cerere! de c:e+!re *n 8udec!$ #e v! 1!ce *n nu+rul de e3e+pl!re #$!)ili$ l! !r$. '4= !lin. 6'). ART. '=. Nuli$!$e! cererii 6') Cerere! de c:e+!re *n 8udec!$ c!re nu cuprinde nu+ele 4i prenu+ele #!u0 dup c!90 denu+ire! oricrei! din$re pr7i0 o)iec$ul cererii0 +o$ivele de 1!p$ !le !ce#$ei! ori #e+n$ur! pr7ii #!u ! repre9en$!n$ului !ce#$ei! e#$e nul. 5i#po9i7iile !r$. %&& #un$ !plic!)ile. 6%) Cu $o!$e !ce#$e!0 lip#! #e+n$urii #e po!$e !coperi *n $o$ cur#ul 8udec7ii *n 1!7! pri+ei in#$!n7e. 5!c #e invoc lip#! de #e+n$ur0 recl!+!n$ul c!re lip#e4$e l! !cel $er+en v! $re)ui # #e+ne9e cerere! cel +!i $2r9iu l! pri+ul $er+en ur+$or0 1iind *n4$iin7!$ *n !ce#$ #en# prin ci$!7ie. ;n c!9ul *n c!re recl!+!n$ul e#$e pre9en$ *n in#$!n70 !ce#$! v! #e+n! c:i!r *n 4edin7! *n c!re ! 1o#$ invoc!$ nuli$!$e!. 6 ) Orice !l$ nere"ul!ri$!$e *n le"$ur cu #e+n!re! cererii de c:e+!re *n 8udec!$ v! 1i *ndrep$!$ de recl!+!n$ *n condi7iile prev9u$e l! !lin. 6%). ART. '=Ti+)r!re! cererii ;n c!9ul *n c!re cerere! e#$e #upu# $i+)rrii0 dov!d! !c:i$rii $!3elor d!$or!$e #e !$!4e!9 cererii. Ne$i+)r!re! #!u $i+)r!re! in#u1icien$ !$r!"e !nul!re! cererii de c:e+!re *n 8udec!$0 *n condi7iile le"ii. ART. '=, Cu+ulul de cereri Prin !cee!4i cerere de c:e+!re *n 8udec!$0 recl!+!n$ul po!$e 1or+ul! +!i +ul$e c!pe$e princip!le de cerere *+po$riv! !celei!4i per#o!ne0 *n condi7iile !r$. == !lin. 6%). ART. '== ;nre"i#$r!re! cererii 6') Cerere! de c:e+!re *n 8udec!$0 depu# per#on!l #!u prin repre9en$!n$0 #o#i$ prin po4$0 curier0 1!3 #!u #c!n!$ 4i $r!n#+i# prin po4$ elec$ronic ori prin
52

*n#cri# *n 1or+ elec$ronic0 #e *nre"i#$re!9 4i pri+e4$e d!$ cer$ prin !plic!re! 4$!+pilei de in$r!re. 6%) 5up *nre"i#$r!re0 cerere! 4i *n#cri#urile c!re o *n#o7e#c0 l! c!re #un$ !$!4!$e0 c2nd e#$e c!9ul0 dove9ile privind +odul *n c!re !ce#$e! !u 1o#$ $r!n#+i#e c$re in#$!n70 #e pred!u pre4edin$elui in#$!n7ei #!u per#o!nei de#e+n!$e de !ce#$!0 c!re v! lu! de *nd!$ +#uri *n vedere! #$!)ilirii *n +od !le!$oriu ! co+ple$ului de 8udec!$0 po$rivi$ le"ii. ART. %&& Aeri1ic!re! cererii 4i re"ul!ri9!re! !ce#$ei! 6') Co+ple$ul crui! i #(! rep!r$i9!$ !le!$oriu c!u9! veri1ic0 de *nd!$0 d!c cerere! de c:e+!re *n 8udec!$ *ndepline4$e cerin7ele prev9u$e l! !r$. '=4('=-. 6%) C2nd cerere! nu *ndepline4$e !ce#$e cerin7e0 recl!+!n$ului i #e vor co+unic! *n #cri# lip#urile0 cu +en7iune! c0 *n $er+en de cel +ul$ '& 9ile de l! pri+ire! co+unicrii0 $re)uie # 1!c co+ple$rile #!u +odi1icrile di#pu#e0 #u) #!nc7iune! !nulrii cererii. De e3cep$e!9 de l! !ce!#$ #!nc7iune o)li"!7i! de ! #e de#e+n! un repre9en$!n$ co+un0 c!9 *n c!re #un$ !plic!)ile di#po9i7iile !r$. %&% !lin. 6 ). 6 ) 5!c o)li"!7iile privind co+ple$!re! #!u +odi1ic!re! cererii nu #un$ *ndeplini$e *n $er+enul prev9u$ l! !lin. 6%)0 prin *nc:eiere0 d!$ *n c!+er! de con#iliu0 #e di#pune !nul!re! cererii. 64) ;+po$riv! *nc:eierii de !nul!re0 recl!+!n$ul v! pu$e! 1!ce nu+!i cerere de ree3!+in!re0 #olici$2nd +o$iv!$ # #e revin !#upr! +#urii !nulrii. 65) Cerere! de ree3!+in!re #e 1!ce *n $er+en de '5 9ile de l! d!$! co+unicrii *nc:eierii. 6.) Cerere! #e #olu7ione!9 prin *nc:eiere de1ini$iv d!$ *n c!+er! de con#iliu0 cu ci$!re! recl!+!n$ului0 de c$re un !l$ co+ple$ !l in#$!n7ei re#pec$ive0 de#e+n!$ prin rep!r$i9!re !le!$orie0 c!re v! pu$e! reveni !#upr! +#urii !nulrii d!c !ce!#$! ! 1o#$ di#pu# eron!$ #!u d!c nere"ul!ri$7ile !u 1o#$ *nl$ur!$e *n $er+enul !cord!$ po$rivi$ !lin. 6%). 6-) ;n c!9 de !d+i$ere0 c!u9! #e re$ri+i$e co+ple$ului ini7i!l *nve#$i$. ART. %&' Fi3!re! pri+ului $er+en de 8udec!$ 6') <udec$orul0 de *nd!$ ce con#$!$ c #un$ *ndeplini$e condi7iile prev9u$e de le"e pen$ru cerere! de c:e+!re *n 8udec!$0 di#pune0 prin re9olu7ie0 co+unic!re! !ce#$ei! c$re p2r2$0 pun2ndu(i(#e *n vedere c !re o)li"!7i! de ! depune *n$2+pin!re0 #u) #!nc7iune! prev9u$ de le"e0 c!re v! 1i indic!$ e3pre#0 *n $er+en de %5 de 9ile de l! co+unic!re! cererii de c:e+!re *n 8udec!$0 *n condi7iile !r$. '.5. 6%) ;n$2+pin!re! #e co+unic de *nd!$ recl!+!n$ului0 c!re e#$e o)li"!$ # depun r#pun# l! *n$2+pin!re *n $er+en de '& 9ile de l! co+unic!re. P2r2$ul v! lu! cuno4$in7 de r#pun#ul l! *n$2+pin!re de l! do#!rul c!u9ei. 6 ) ;n $er+en de 9ile de l! d!$! depunerii r#pun#ului l! *n$2+pin!re0 8udec$orul 1i3e!9 prin re9olu7ie pri+ul $er+en de 8udec!$0 c!re v! 1i de cel +ul$ .& de 9ile de l! d!$! re9olu7iei0 di#pun2nd ci$!re! pr7ilor. 64) ;n c!9ul *n c!re p2r2$ul nu ! depu# *n$2+pin!re *n $er+enul prev9u$ l! !lin. 6') #!u0 dup c!90 recl!+!n$ul nu ! co+unic!$ r#pun# l! *n$2+pin!re *n $er+enul prev9u$ l! !lin. 6%)0 l! d!$! e3pirrii $er+enului core#pun9$or0 8udec$orul 1i3e!9
53

prin re9olu7ie pri+ul $er+en de 8udec!$0 c!re v! 1i de cel +ul$ .& de 9ile de l! d!$! re9olu7iei0 di#pun2nd ci$!re! pr7ilor. 65) ;n proce#ele ur"en$e0 $er+enele prev9u$e l! !lin. 6')(64) po$ 1i redu#e de 8udec$or *n 1unc7ie de circu+#$!n7ele c!u9ei. 6.) ;n c!9ul *n c!re p2r2$ul do+icili!9 *n #$rin$!$e0 8udec$orul v! 1i3! un $er+en +!i *ndelun"!$0 re9on!)il0 *n r!por$ cu *+pre8urrile c!u9ei. Ci$!re! #e v! 1!ce cu re#pec$!re! di#po9i7iilor !r$. '5.. ART. %&% Repre9en$!re! 8udici!r ! pr7ilor *n c!9 de cop!r$icip!re proce#u!l 6') ;n proce#ele *n c!re0 *n condi7iile !r$. 5=0 #un$ +!i +ul7i recl!+!n7i #!u p2r27i0 8udec$orul0 7in2nd con$ de nu+rul 1o!r$e +!re !l !ce#$or!0 de nece#i$!$e! de ! #e !#i"ur! de#14ur!re! nor+!l ! !c$ivi$7ii de 8udec!$0 cu re#pec$!re! drep$urilor 4i in$ere#elor le"i$i+e !le pr7ilor0 v! pu$e! di#pune0 prin re9olu7ie0 repre9en$!re! lor prin +!nd!$!r 4i *ndeplinire! procedurii de co+unic!re ! !c$elor de procedur nu+!i pe nu+ele +!nd!$!rului0 l! do+iciliul #!u #ediul !ce#$ui!. 6%) Repre9en$!re! #e v! 1!ce0 dup c!90 prin unul #!u +!i +ul7i +!nd!$!ri0 per#o!ne 1i9ice ori per#o!ne 8uridice0 cu re#pec$!re! di#po9i7iilor privind repre9en$!re! 8udici!r. 6 ) 5ov!d! +!nd!$ului v! 1i depu# de c$re recl!+!n7i *n $er+enul prev9u$ l! !r$. %&& !lin. 6%)0 i!r de c$re p2r27i0 od!$ cu *n$2+pin!re!. 5!c pr7ile nu *4i !le" un +!nd!$!r #!u nu #e *n7ele" !#upr! per#o!nei +!nd!$!rului0 8udec$orul v! nu+i0 prin *nc:eiere0 un cur!$or #peci!l0 *n condi7iile !r$. 5, !lin. 6 )0 c!re v! !#i"ur! repre9en$!re! recl!+!n7ilor #!u0 dup c!90 ! p2r27ilor 4i crui! i #e vor co+unic! !c$ele de procedur. M#ur! nu+irii cur!$orului #e co+unic pr7ilor0 c!re vor #upor$! c:el$uielile privind re+uner!re! !ce#$ui!. ART. %& M#uri pen$ru pre"$ire! 8udec7ii 6') <udec$orul0 #u) re9erv! de9)!$erii l! pri+ul $er+en de 8udec!$0 d!c #(! #olici$!$ prin cerere! de c:e+!re *n 8udec!$0 v! pu$e! di#pune ci$!re! p2r2$ului l! in$ero"!$oriu0 !l$e +#uri pen$ru !d+ini#$r!re! pro)elor0 precu+ 4i orice !l$e +#uri nece#!re pen$ru de#14ur!re! proce#ului po$rivi$ le"ii. 6%) ;n condi7iile le"ii0 #e vor pu$e! *ncuviin7!0 prin *nc:eiere e3ecu$orie0 +#uri !#i"ur$orii0 precu+ 4i +#uri pen$ru !#i"ur!re! pro)elor. ART. %&4 Modi1ic!re! cererii de c:e+!re *n 8udec!$ 6') Recl!+!n$ul po!$e #(4i +odi1ice cerere! 4i # propun noi dove9i0 #u) #!nc7iune! decderii0 nu+!i p2n l! pri+ul $er+en l! c!re !ce#$! e#$e le"!l ci$!$. ;n !ce#$ c!90 in#$!n7! di#pune !+2n!re! pricinii 4i co+unic!re! cererii +odi1ic!$e p2r2$ului0 *n vedere! 1or+ulrii *n$2+pinrii0 c!re0 #u) #!nc7iune! decderii0 v! 1i depu# cu cel pu7in '& 9ile *n!in$e! $er+enului 1i3!$0 ur+2nd ! 1i cerce$!$ de recl!+!n$ l! do#!rul c!u9ei. 6%) Cu $o!$e !ce#$e!0 nu #e v! d! $er+en0 ci #e vor $rece *n *nc:eiere! de 4edin7 decl!r!7iile ver)!le 1cu$e *n in#$!n7 c2ndB '. #e *ndre!p$ "re4elile +!$eri!le din cuprin#ul cereriiC %. recl!+!n$ul +re4$e #!u +ic4ore!9 cu!n$u+ul o)iec$ului cereriiC
54

. #e #olici$ con$r!v!lo!re! o)iec$ului cererii0 pierdu$ #!u pieri$ *n cur#ul proce#uluiC 4. #e *nlocuie4$e o cerere *n con#$!$!re prin$r(o cerere *n re!li9!re! drep$ului #!u inver#0 !$unci c2nd cerere! *n con#$!$!re e#$e !d+i#i)il. 6 ) Modi1ic!re! cererii de c:e+!re *n 8udec!$ pe#$e $er+enul prev9u$ l! !lin. 6') po!$e !ve! loc nu+!i cu !cordul e3pre# !l $u$uror pr7ilor. DECEIUNEA ! (! ;n$2+pin!re! ART. %&5 Dcopul 4i cuprin#ul *n$2+pinrii 6') ;n$2+pin!re! e#$e !c$ul de procedur prin c!re p2r2$ul #e !pr0 *n 1!p$ 4i *n drep$0 1!7 de cerere! de c:e+!re *n 8udec!$. 6%) ;n$2+pin!re! v! cuprindeB !) nu+ele 4i prenu+ele0 codul nu+eric per#on!l0 do+iciliul #!u re4edin7! p2r2$ului ori0 pen$ru per#o!nele 8uridice0 denu+ire! 4i #ediul0 precu+ 4i0 dup c!90 codul unic de *nre"i#$r!re #!u codul de iden$i1ic!re 1i#c!l0 nu+rul de *n+!$ricul!re *n re"i#$rul co+er7ului ori de *n#criere *n re"i#$rul per#o!nelor 8uridice 4i con$ul )!nc!r0 d!c recl!+!n$ul nu le(! +en7ion!$ *n cerere! de c:e+!re *n 8udec!$. 5i#po9i7iile !r$. '4, !lin. 6') $e9! ! II(! #un$ !plic!)ile *n +od core#pun9$or. 5!c p2r2$ul locuie4$e *n #$rin$!$e0 v! !r$! 4i do+iciliul !le# *n Ro+2ni!0 unde ur+e!9 # i #e 1!c $o!$e co+unicrile privind proce#ulC )) e3cep7iile proce#u!le pe c!re p2r2$ul le invoc 1!7 de cerere! recl!+!n$uluiC c) r#pun#ul l! $o!$e pre$en7iile 4i +o$ivele de 1!p$ 4i de drep$ !le cereriiC d) dove9ile cu c!re #e !pr *+po$riv! 1iecrui c!p$ din cerere0 di#po9i7iile !r$. '=4 li$. e) 1iind !plic!)ile *n +od core#pun9$orC e) #e+n$ur!. ART. %&. Co+unic!re! *n$2+pinrii 6') ;n$2+pin!re! #e co+unic recl!+!n$ului0 d!c le"e! nu prevede !l$1el. 6%) L! *n$2+pin!re #e v! !l$ur! !cel!4i nu+r de copii cer$i1ic!$e de pe *n#cri#urile pe c!re #e #pri8in0 precu+ 4i un r2nd de copii pen$ru in#$!n7. 5i#po9i7iile !r$. '4= !lin. 6')0 6 ) 4i 64) 4i !le !r$. '5& #un$ !plic!)ile. ART. %&;n$2+pin!re! co+un C2nd #un$ +!i +ul7i p2r27i0 !ce4$i! po$ r#punde *+preun0 $o7i #!u nu+!i o p!r$e din ei0 prin$r(o #in"ur *n$2+pin!re. ART. %&, D!nc7iune! nedepunerii *n$2+pinrii 6') ;n$2+pin!re! e#$e o)li"!$orie0 *n !1!r de c!9urile *n c!re le"e! prevede *n +od e3pre# !l$1el. 6%) Nedepunere! *n$2+pinrii *n $er+enul prev9u$ de le"e !$r!"e decdere! p2r2$ului din drep$ul de ! +!i propune pro)e 4i de ! invoc! e3cep7ii0 *n !1!r! celor de ordine pu)lic0 d!c le"e! nu prevede !l$1el.
55

DECEIUNEA ! 4(! Cerere! reconven7ion!l ART. %&= No7iune 4i condi7ii 6') 5!c p2r2$ul !re0 *n le"$ur cu cerere! recl!+!n$ului0 pre$en7ii deriv2nd din !cel!4i r!por$ 8uridic #!u #$r2n# le"!$e de !ce!#$!0 po!$e # 1or+ule9e cerere reconven7ion!l. 6%) ;n c!9ul *n c!re pre$en7iile 1or+ul!$e prin cerere reconven7ion!l prive#c 4i !l$e per#o!ne dec2$ recl!+!n$ul0 !ce#$e! vor pu$e! 1i c:e+!$e *n 8udec!$ c! p2r27i. 6 ) Cerere! $re)uie # *ndepline!#c condi7iile prev9u$e pen$ru cerere! de c:e+!re *n 8udec!$. 64) Cerere! reconven7ion!l #e depune0 #u) #!nc7iune! decderii0 od!$ cu *n$2+pin!re! #!u0 d!c p2r2$ul nu e#$e o)li"!$ l! *n$2+pin!re0 cel +!i $2r9iu l! pri+ul $er+en de 8udec!$. 65) Cerere! reconven7ion!l #e co+unic recl!+!n$ului 4i0 dup c!90 per#o!nelor prev9u$e l! !lin. 6%) pen$ru ! 1or+ul! *n$2+pin!re. 5i#po9i7iile !r$. %&' #e !plic *n +od core#pun9$or. 6.) C2nd recl!+!n$ul 4i(! +odi1ic!$ cerere! de c:e+!re *n 8udec!$0 cerere! reconven7ion!l #e v! depune cel +!i $2r9iu p2n l! $er+enul ce #e v! *ncuviin7! p2r2$ului *n !ce#$ #cop0 di#po9i7iile !lin. 65) 1iind !plic!)ile. 6-) Recl!+!n$ul nu po!$e 1or+ul! cerere reconven7ion!l l! cerere! reconven7ion!l ! p2r2$ului ini7i!l. ART. %'& 5i#8un"ere! cererii reconven7ion!le 6') Cerere! reconven7ion!l #e 8udec od!$ cu cerere! princip!l. 6%) 5!c nu+!i cerere! princip!l e#$e *n #$!re de ! 1i 8udec!$0 in#$!n7! po!$e di#pune 8udec!re! #ep!r!$ ! cererii reconven7ion!le. Cu $o!$e !ce#$e!0 di#8un"ere! nu po!$e 1i di#pu# *n c!9urile !nu+e prev9u$e de le"e #!u d!c 8udec!re! !+)elor cereri #e i+pune pen$ru #olu7ion!re! uni$!r ! proce#ului. CAP. II <udec!$! DECEIUNEA ' 5i#po9i7ii "ener!le ART. %'' Dcopul 8udecrii proce#ului Co+ple$ul de 8udec!$0 con#$i$ui$ po$rivi$ le"ii0 e1ec$ue!9 !c$ivi$!$e! de cerce$!re 4i de9)!$ere! 1ondului proce#ului0 cu re#pec$!re! $u$uror principiilor 4i "!r!n7iilor proce#u!le0 *n vedere! #olu7ionrii le"!le 4i $e+einice ! !ce#$ui!. ART. %'% Locul 8udecrii proce#ului
56

<udec!re! proce#ului !re loc l! #ediul in#$!n7ei0 d!c prin le"e nu #e di#pune !l$1el. ART. %' 5e#14ur!re! proce#ului 1r pre9en7! pu)licului 6') ;n 1!7! pri+ei in#$!n7e cerce$!re! proce#ului #e de#14o!r *n c!+er! de con#iliu0 d!c le"e! nu prevede !l$1el. 6%) 5e !#e+ene!0 *n c!9urile *n c!re de9)!$ere! 1ondului *n 4edin7 pu)lic !r !duce !$in"ere +or!li$7ii0 ordinii pu)lice0 in$ere#elor +inorilor0 vie7ii priv!$e ! pr7ilor ori in$ere#elor 8u#$i7iei0 dup c!90 in#$!n7!0 l! cerere #!u din o1iciu0 po!$e di#pune c! !ce!#$! # #e de#14o!re *n *n$re"i+e #!u *n p!r$e 1r pre9en7! pu)licului. 6 ) ;n c!9urile prev9u$e l! !lin. 6') 4i 6%)0 !u !cce# *n c!+er! de con#iliu ori *n #!l! de 4edin7 pr7ile0 repre9en$!n7ii lor0 cei c!re *i !#i#$ pe +inori0 !pr$orii pr7ilor0 +!r$orii0 e3per7ii0 $r!duc$orii0 in$erpre7ii0 precu+ 4i !l$e per#o!ne cror! in#$!n7!0 pen$ru +o$ive $e+einice0 le !d+i$e # !#i#$e l! proce#. ART. %'4 Con$inui$!$e! in#$!n7ei 6') Me+)rii co+ple$ului c!re 8udec proce#ul $re)uie # r+2n !cei!4i *n $o$ cur#ul 8udec7ii. 6%) ;n c!9urile *n c!re0 pen$ru +o$ive $e+einice0 un 8udec$or e#$e *+piedic!$ # p!r$icipe l! #olu7ion!re! c!u9ei0 !ce#$! v! 1i *nlocui$ *n condi7iile le"ii. 6 ) 5!c *nlocuire! prev9u$ l! !lin. 6%) ! !vu$ loc dup ce #(! d!$ cuv2n$ul *n 1ond pr7ilor0 c!u9! #e repune pe rol. ART. %'5 Ordine! 8udecrii proce#elor 6') Pen$ru 1iec!re 4edin7 de 8udec!$ #e v! *n$oc+i o li#$ cu proce#ele ce #e de9)!$ *n !ce! 9i0 c!re v! 1i !1i4!$ pe por$!lul in#$!n7ei 4i l! u4! #lii de 4edin7 cu cel pu7in o or *n!in$e de *ncepere! !ce#$ei!. Li#$! v! cuprinde 4i in$erv!lele or!re orien$!$ive 1i3!$e pen$ru #$ri"!re! c!u9elor. 5i#po9i7iile !r$. %%& #un$ !plic!)ile. 6%) Proce#ele decl!r!$e ur"en$e0 cele r+!#e *n diver"en7 4i cele c!re !u pri+i$ $er+en *n con$inu!re #e vor de9)!$e *n!in$e! celorl!l$e. 6 ) Proce#ele *n c!re p!r$e! #!u pr7ile #un$ repre9en$!$e ori !#i#$!$e de !voc!$0 re#pec$iv con#ilier 8uridic #e vor de9)!$e cu priori$!$e. 64) L! cerere! pr7ii in$ere#!$e0 pen$ru +o$ive $e+einice0 8udec$orul po!$e #c:i+)! ordine! de pe li#$. ART. %'. A$ri)u7iile pre4edin$elui co+ple$ului de 8udec!$ 6') Pre4edin$ele co+ple$ului conduce 4edin7! de 8udec!$. El de#c:ide0 #u#pend 4i ridic 4edin7!. 6%) Pre4edin$ele d cuv2n$ul +!i *n$2i recl!+!n$ului0 !poi p2r2$ului0 precu+ 4i celorl!l$e pr7i din proce#0 *n 1unc7ie de po9i7i! lor proce#u!l. Repre9en$!n$ul Mini#$erului Pu)lic v! vor)i cel din ur+0 *n !1!r de c!9ul c2nd ! porni$ !c7iune!. Al$or per#o!ne #!u or"!ne c!re p!r$icip l! proce# li #e v! d! cuv2n$ul *n li+i$! drep$urilor pe c!re le !u *n proce#. 6 ) ;n c!9ul *n c!re e#$e nece#!r0 pre4edin$ele po!$e d! cuv2n$ul pr7ilor 4i celorl!l7i p!r$icip!n7i0 *n !cee!4i ordine0 de +!i +ul$e ori.
57

64) Pre4edin$ele po!$e # li+i$e9e *n $i+p in$erven7i! 1iecrei pr7i. ;n !ce#$ c!90 el $re)uie # pun *n vedere pr7ii0 *n!in$e de !(i d! cuv2n$ul0 $i+pul pe c!re *l !re l! di#po9i7ie. 65) <udec$orii #!u pr7ile po$ pune *n$re)ri celorl!l7i p!r$icip!n7i l! proce# nu+!i prin +i8locire! pre4edin$elui0 c!re po!$e *n# *ncuviin7! c! !ce4$i! # pun *n$re)rile direc$. Ordine! *n c!re #e pun *n$re)rile #e #$!)ile4$e de c$re pre4edin$e. ART. %'Poli7i! 4edin7ei de 8udec!$ 6') Pre4edin$ele co+ple$ului de 8udec!$ e3erci$ poli7i! 4edin7ei0 pu$2nd lu! +#uri pen$ru p#$r!re! ordinii 4i ! )unei(cuviin7e0 precu+ 4i ! #ole+ni$7ii 4edin7ei de 8udec!$. 6%) 5!c nu +!i e#$e loc *n #!l! de 4edin70 pre4edin$ele le po!$e cere celor c!re !r veni +!i $2r9iu #!u c!re dep4e#c nu+rul locurilor e3i#$en$e # pr#e!#c #!l!. 6 ) Ni+eni nu po!$e 1i l#!$ # in$re cu !r+e *n #!l! de 4edin70 cu e3cep7i! c!9ului *n c!re le po!r$ *n e3erci$!re! #erviciului pe c!re *l *ndepline4$e *n 1!7! in#$!n7ei. 64) Per#o!nele c!re i!u p!r$e l! 4edin7 #un$ o)li"!$e # !i) o pur$!re 4i o 7inu$ cuviincio!#e. 65) Cei c!re #e !dre#e!9 in#$!n7ei *n 4edin7 pu)lic $re)uie # #$e! *n picio!re0 *n# pre4edin$ele po!$e *ncuviin7!0 !$unci c2nd !preci!9 c e#$e nece#!r0 e3cep7ii de l! !ce!#$ *nd!$orire. 6.) Pre4edin$ele !$r!"e !$en7i! pr7ii #!u oricrei !l$e per#o!ne c!re $ul)ur 4edin7! ori ne#oco$e4$e +#urile lu!$e # re#pec$e ordine! 4i )un!(cuviin70 i!r *n c!9 de nevoie di#pune *ndepr$!re! ei. 6-) Po$ 1i0 de !#e+ene!0 *ndepr$!7i din #!l +inorii0 precu+ 4i per#o!nele c!re #( !r *n17i4! *n$r(o 7inu$ necuviincio!#. 6,) 5!c *n!in$e de *nc:idere! de9)!$erilor un! din$re pr7i ! 1o#$ *ndepr$!$ din #!l0 !ce!#$! v! 1i c:e+!$ *n #!l pen$ru ! i #e pune *n vedere !c$ele e#en7i!le e1ec$u!$e *n lip#! ei. Ace#$e di#po9i7ii nu #e !plic *n c!9ul *n c!re p!r$e! *ndepr$!$ e#$e !#i#$!$ de un !pr$or c!re ! r+!# *n #!l. 6=) C2nd cel c!re $ul)ur lini4$e! 4edin7ei e#$e *n#u4i !pr$orul pr7ii0 pre4edin$ele *l v! c:e+! l! ordine 4i0 d!c0 din c!u9! !$i$udinii lui0 con$inu!re! de9)!$erilor nu +!i e#$e cu pu$in70 proce#ul #e v! !+2n!0 !plic2ndu(#e !+end! 8udici!r prev9u$ l! !r$. ',- !lin. 6') pc$. %0 i!r c:el$uielile oc!9ion!$e de !+2n!re vor 1i $recu$e *n #!rcin! #!0 prin *nc:eiere e3ecu$orie0 di#po9i7iile !r$. '=' 1iind !plic!)ile. ART. %', In1r!c7iuni de !udien7 6') 5!c *n cur#ul 4edin7ei #e #v2r4e4$e o in1r!c7iune0 pre4edin$ele o con#$!$ 4i *l iden$i1ic pe 1p$ui$or. Proce#ul(ver)!l *n$oc+i$ #e $ri+i$e procurorului. 6%) In#$!n7! po!$e0 *n condi7iile le"ii pen!le0 # di#pun 4i re7inere! 1p$ui$orului. ART. %'= Aeri1icri privind pre9en$!re! pr7ilor 6') In#$!n7! veri1ic iden$i$!$e! pr7ilor0 i!r d!c ele #un$ repre9en$!$e ori !#i#$!$e0 veri1ic 4i *+pu$ernicire! #!u c!li$!$e! celor c!re le repre9in$ ori le !#i#$.

58

6%) ;n c!9ul *n c!re pr7ile nu r#pund l! !pel0 in#$!n7! v! veri1ic! d!c procedur! de ci$!re ! 1o#$ *ndeplini$ 4i0 dup c!90 v! proced!0 *n condi7iile le"ii0 l! !+2n!re!0 #u#pend!re! ori l! 8udec!re! proce#ului. ART. %%& A+2n!re! c!u9ei c2nd nu e#$e *n #$!re de 8udec!$ Pr7ile po$ cere in#$!n7ei0 l! *ncepu$ul 4edin7ei0 !+2n!re! c!u9elor c!re nu #un$ *n #$!re de 8udec!$0 d!c !ce#$e cereri nu provo!c de9)!$eri. C2nd co+ple$ul de 8udec!$ e#$e !lc$ui$ din +!i +ul7i 8udec$ori0 !ce!#$ !+2n!re #e po!$e 1!ce 4i de un #in"ur 8udec$or. ART. %%' A+2n!re! 8udec7ii prin *nvoi!l! pr7ilor 6') A+2n!re! 8udec7ii *n $e+eiul *nvoielii pr7ilor nu #e po!$e *ncuviin7! dec2$ o #in"ur d!$ *n cur#ul proce#ului. 6%) 5up o !#e+ene! !+2n!re0 d!c pr7ile nu #$ruie#c *n 8udec!$0 !ce!#$! v! 1i #u#pend!$ 4i c!u9! v! 1i repu# pe rol nu+!i dup pl!$! $!3elor de $i+)ru0 po$rivi$ le"ii. 6 ) In#$!n7! e#$e o)li"!$ # cerce$e9e d!c !+2n!re! ceru$ de pr7i pen$ru un +o$iv !nu+i$ nu $inde l! o !+2n!re prin *nvoi!l! pr7ilorC e#$e #oco$i$ c! !$!re cerere! de !+2n!re l! c!re ce!l!l$ p!r$e #(!r pu$e! *+po$rivi. ART. %%% A+2n!re! 8udec7ii pen$ru lip# de !pr!re 6') A+2n!re! 8udec7ii pen$ru lip# de !pr!re po!$e 1i di#pu#0 l! cerere! pr7ii in$ere#!$e0 nu+!i *n +od e3cep7ion!l0 pen$ru +o$ive $e+einice 4i c!re nu #un$ i+pu$!)ile pr7ii #!u repre9en$!n$ului ei. 6%) C2nd in#$!n7! re1u9 !+2n!re! 8udec7ii pen$ru !ce#$ +o$iv0 v! !+2n!0 l! cerere! pr7ii0 pronun7!re! *n vedere! depunerii de conclu9ii #cri#e. ART. %% <udec!re! c!u9ei *n lip#! pr7ii le"!l ci$!$e 6') Lip#! pr7ii le"!l ci$!$e nu po!$e *+piedic! 8udec!re! c!u9ei0 d!c le"e! nu di#pune !l$1el. 6%) 5!c l! orice $er+en 1i3!$ pen$ru 8udec!$ #e *n17i4e!9 nu+!i un! din$re pr7i0 in#$!n7!0 dup ce v! cerce$! $o!$e lucrrile din do#!r 4i v! !#cul$! #u#7inerile pr7ii pre9en$e0 #e v! pronun7! pe $e+eiul dove9ilor !d+ini#$r!$e0 e3!+in2nd 4i e3cep7iile 4i !prrile pr7ii c!re lip#e4$e. 6 ) 5i#po9i7iile !lin. 6') 4i 6%) #e !plic *n +od core#pun9$or 4i *n c!9ul *n c!re lip#e#c !+)ele pr7i0 de4i !u 1o#$ le"!l ci$!$e0 d!c cel pu7in un! din$re ele ! ceru$ *n #cri# 8udec!re! c!u9ei *n lip#. ART. %%4 5i#cu$!re! cererilor 4i e3cep7iilor In#$!n7! e#$e o)li"!$0 *n orice proce#0 # pun *n di#cu7i! pr7ilor $o!$e cererile0 e3cep7iile0 *+pre8urrile de 1!p$ #!u $e+eiurile de drep$ pre9en$!$e de ele0 po$rivi$ le"ii0 #!u invoc!$e din o1iciu. ART. %%5 Folo#ire! $r!duc$orului 4i in$erpre$ului
59

6') C2nd un! din$re pr7i #!u din$re per#o!nele c!re ur+e!9 # 1ie !#cul$!$e nu cuno!4$e li+)! ro+2n0 in#$!n7! v! 1olo#i un $r!duc$or !u$ori9!$. 5!c pr7ile #un$ de !cord0 8udec$orul #!u "re1ierul po!$e 1!ce o1iciul de $r!duc$or. ;n #i$u!7i! *n c!re nu po!$e 1i !#i"ur!$ pre9en7! unui $r!duc$or !u$ori9!$0 #e vor !plic! prevederile !r$. '5& !lin. 64). 6%) ;n c!9ul *n c!re un! din$re per#o!nele prev9u$e l! !lin. 6') e#$e +u$0 #urd #!u #urdo(+u$ ori0 din orice !l$ c!u90 nu #e po!$e e3pri+!0 co+unic!re! cu e! #e v! 1!ce *n #cri#0 i!r d!c nu po!$e ci$i #!u #crie0 #e v! 1olo#i un in$erpre$. 6 ) 5i#po9i7iile privi$o!re l! e3per7i #e !plic *n +od core#pun9$or 4i $r!duc$orilor 4i in$erpre7ilor. ART. %%. A#cul$!re! +inorilor ;n c!9ul *n c!re0 po$rivi$ le"ii0 ur+e!9 # 1ie !#cul$!$ un +inor0 !#cul$!re! #e v! 1!ce *n c!+er! de con#iliu. Ein2nd #e!+! de *+pre8urrile proce#ului0 in#$!n7! :o$r4$e d!c prin7ii0 $u$orele #!u !l$e per#o!ne vor 1i de 1!7 l! !#cul$!re! +inorului. ART. %%Pre9en7! per#on!l ! pr7ilor *n vedere! #olu7ionrii !+i!)ile ! li$i"iului 6') ;n $o$ cur#ul proce#ului0 8udec$orul v! *ncerc! *+pc!re! pr7ilor0 d2ndu(le *ndru+rile nece#!re0 po$rivi$ le"ii. ;n !ce#$ #cop0 el v! #olici$! *n17i4!re! per#on!l ! pr7ilor0 c:i!r d!c !ce#$e! #un$ repre9en$!$e. 5i#po9i7iile !r$. %4' !lin. 6 ) #un$ !plic!)ile. 6%) ;n li$i"iile c!re0 po$rivi$ le"ii0 po$ 1!ce o)iec$ul procedurii de +ediere0 8udec$orul po!$e invi$! pr7ile # p!r$icipe l! o 4edin7 de in1or+!re cu privire l! !v!n$!8ele 1olo#irii !ce#$ei proceduri. C2nd con#ider nece#!r0 7in2nd #e!+! de circu+#$!n7ele c!u9ei0 8udec$orul v! reco+!nd! pr7ilor # recur" l! +ediere0 *n vedere! #olu7ionrii li$i"iului pe c!le !+i!)il0 *n orice 1!9 ! 8udec7ii. Mediere! nu e#$e o)li"!$orie pen$ru pr7i. 6 ) ;n c!9ul *n c!re 8udec$orul reco+!nd +ediere!0 pr7ile #e vor pre9en$! l! +edi!$or0 *n vedere! in1or+rii lor cu privire l! !v!n$!8ele +edierii. 5up in1or+!re0 pr7ile decid d!c !ccep$ #!u nu #olu7ion!re! li$i"iului prin +ediere. P2n l! $er+enul 1i3!$ de in#$!n70 c!re nu po!$e 1i +!i #cur$ de '5 9ile0 pr7ile depun proce#ul(ver)!l *n$oc+i$ de +edi!$or cu privire l! re9ul$!$ul 4edin7ei de in1or+!re. 64) Prevederile !lin. 6 ) nu #un$ !plic!)ile *n c!9ul *n c!re pr7ile !u *ncerc!$ #olu7ion!re! li$i"iului prin +ediere !n$erior in$roducerii !c7iunii. 65) 5!c0 *n condi7iile !lin. 6') #!u 6%)0 pr7ile #e *+p!c0 8udec$orul v! con#$!$! *nvoi!l! lor *n cuprin#ul :o$r2rii pe c!re o v! d!. 5i#po9i7iile !r$. 44& #un$ !plic!)ile. ART. %%, I+po#i)ili$!$e! 4i re1u9ul de ! #e+n! C2nd cel o)li"!$ # #e+ne9e un !c$ de procedur nu po!$e #!u re1u9 # #e+ne9e0 #e 1!ce +en7iune! core#pun9$o!re *n !cel !c$0 #u) #e+n$ur! pre4edin$elui 4i ! "re1ierului. ART. %%= Ter+en *n cuno4$in7
60

6') P!r$e! c!re ! depu# cerere! per#on!l #!u prin +!nd!$!r 4i ! lu!$ $er+enul *n cuno4$in70 precu+ 4i p!r$e! c!re ! 1o#$ pre9en$ l! un $er+en de 8udec!$0 per#on!l #!u prin$run repre9en$!n$ le"!l ori conven7ion!l0 c:i!r ne*+pu$ernici$ cu drep$ul de ! cuno!4$e $er+enul0 nu v! 1i ci$!$ *n $o$ cur#ul 8udecrii l! !ce! in#$!n70 con#ider2ndu(#e c e! cuno!4$e $er+enele de 8udec!$ ul$erio!re. Ace#$e di#po9i7ii *i #un$ !plic!)ile 4i pr7ii crei!0 per#on!l ori prin repre9en$!n$ le"!l #!u conven7ion!l ori prin 1unc7ion!rul #!u per#o!n! *n#rcin!$ cu pri+ire! core#ponden7ei0 i #(! *n+2n!$ ci$!7i! pen$ru un $er+en de 8udec!$0 con#ider2ndu(#e c0 *n !ce#$ c!90 e! cuno!4$e 4i $er+enele de 8udec!$ ul$erio!re !celui! pen$ru c!re ci$!7i! i(! 1o#$ *n+2n!$. 6%) 5i#po9i7iile !lin. 6') nu #e !plicB '. *n c!9ul relurii 8udec7ii0 dup ce ! 1o#$ #u#pend!$C %. *n c!9ul c2nd proce#ul #e repune pe rolC . c2nd p!r$e! e#$e c:e+!$ l! in$ero"!$oriu0 *n !1!r de c!9ul *n c!re ! 1o#$ pre9en$ l! *ncuviin7!re! lui0 c2nd #(! #$!)ili$ 4i $er+enul pen$ru lu!re! !ce#$ui!C 4. c2nd0 pen$ru +o$ive $e+einice0 in#$!n7! ! di#pu# c! p!r$e! # 1ie ci$!$ l! 1iec!re $er+enC 5. *n c!9ul *n c!re in#$!n7! de !pel #!u de recur# 1i3e!9 $er+en pen$ru re8udec!re! 1ondului proce#ului dup !nul!re! :o$r2rii pri+ei in#$!n7e #!u dup c!#!re! cu re7inere. 6 ) Mili$!rii *nc!9!r+!7i #un$ ci$!7i l! 1iec!re $er+en. 64) 5e7inu7ii #un$ ci$!7i0 de !#e+ene!0 l! 1iec!re $er+en. ART. % & Pre#c:i+)!re! $er+enului Ter+enul de 8udec!$ nu po!$e 1i pre#c:i+)!$ dec2$ pen$ru +o$ive $e+einice0 din o1iciu #!u l! cerere! oricrei! din$re pr7i. Co+ple$ul de 8udec!$ *nve#$i$ cu 8udec!re! c!u9ei :o$r4$e *n c!+er! de con#iliu0 1r ci$!re! pr7ilor. Pr7ile vor 1i ci$!$e de *nd!$ pen$ru noul $er+en 1i3!$. 5i#po9i7iile !r$. %4' !lin. 6 ) #un$ !plic!)ile. ART. % ' No$ele de 4edin7. ;nre"i#$r!re! 4edin7ei 6') Kre1ierul c!re p!r$icip l! 4edin7 e#$e o)li"!$ # i! no$e *n le"$ur cu de#14ur!re! proce#ului0 c!re vor 1i vi9!$e de c$re pre4edin$e. Pr7ile po$ cere ci$ire! no$elor 4i0 d!c e#$e c!9ul0 corec$!re! lor. 6%) In#$!n7! v! *nre"i#$r! 4edin7ele de 8udec!$. ;nre"i#$r!re! v! pu$e! 1i ul$erior $r!n#cri# l! cerere! pr7ii in$ere#!$e0 *n condi7iile le"ii. Tr!n#crierile *nre"i#$rrilor vor 1i #e+n!$e de pre4edin$e 4i de "re1ier 4i vor !ve! pu$ere! dovedi$o!re ! *nc:eierilor de 4edin7. ART. % % Red!c$!re! *nc:eierii de 4edin7 6') Pe )!9! no$elor de 4edin70 i!r d!c e#$e c!9ul 4i ! *nre"i#$rrilor e1ec$u!$e0 "re1ierul red!c$e!9 *nc:eiere! de 4edin7. 6%) ;nc:eiere! #e red!c$e!9 de "re1ier *n cel +ul$ 9ile de l! d!$! 4edin7ei de 8udec!$. ART. % Cuprin#ul *nc:eierii de 4edin7
61

6') Pen$ru 1iec!re 4edin7 ! in#$!n7ei #e *n$oc+e4$e o *nc:eiere c!re v! cuprinde ur+$o!releB !) denu+ire! in#$!n7ei 4i nu+rul do#!ruluiC )) d!$! 4edin7ei de 8udec!$C c) nu+ele0 prenu+ele 4i c!li$!$e! +e+)rilor co+ple$ului de 8udec!$0 precu+ 4i nu+ele 4i prenu+ele "re1ieruluiC d) nu+ele 4i prenu+ele #!u0 dup c!90 denu+ire! pr7ilor0 nu+ele 4i prenu+ele per#o!nelor c!re le repre9in$ #!u le !#i#$0 !le !pr$orilor 4i celorl!l$e per#o!ne c:e+!$e l! proce#0 cu !r$!re! c!li$7ii lor0 precu+ 4i d!c !u 1o#$ pre9en$e ori !u lip#i$C e) nu+ele0 prenu+ele procurorului 4i p!rc:e$ul de c!re !p!r7ine0 d!c ! p!r$icip!$ l! 4edin7C 1) d!c procedur! de ci$!re ! 1o#$ le"!l *ndeplini$C ") o)iec$ul proce#uluiC :) pro)ele c!re !u 1o#$ !d+ini#$r!$eC i) cererile0 decl!r!7iile 4i pre9en$!re! pe #cur$ ! #u#7inerilor pr7ilor0 precu+ 4i ! conclu9iilor procurorului0 d!c !ce#$! ! p!r$icip!$ l! 4edin7C 8) #olu7i! d!$ 4i +#urile lu!$e de in#$!n70 cu !r$!re! +o$ivelor0 *n 1!p$ 4i *n drep$C I) c!le! de !$!c 4i $er+enul de e3erci$!re ! !ce#$ei!0 !$unci c2nd0 po$rivi$ le"ii0 *nc:eiere! po!$e 1i !$!c!$ #ep!r!$C l) d!c 8udec!re! ! !vu$ loc *n 4edin7 pu)lic0 1r pre9en7! pu)licului ori *n c!+er! de con#iliuC +) #e+n$ur! +e+)rilor co+ple$ului 4i ! "re1ierului. 6%) ;nc:eiere! $re)uie # !r!$e cu+ #(! de#14ur!$ 4edin7!0 cuprin92nd0 d!c e#$e c!9ul0 +en7iuni de#pre cee! ce #(! con#e+n!$ *n proce#e(ver)!le #ep!r!$e. 6 ) ;n c!9ul *n c!re :o$r2re! #e pronun7 *n 9iu! *n c!re !u !vu$ loc de9)!$erile0 nu #e *n$oc+e4$e *nc:eiere! de 4edin70 +en7iunile prev9u$e l! !lin. 6') 4i 6%) 1c2ndu(#e *n p!r$e! in$roduc$iv ! :o$r2rii. ART. % 4 Re"uli !plic!)ile 6') 5i#po9i7iile privi$o!re l! deli)er!re0 opinie #ep!r!$0 precu+ 4i orice !l$e di#po9i7ii re1eri$o!re l! :o$r2rile prin c!re in#$!n7! #e de9*nve#$e4$e de 8udec!re! 1ondului cererii #e !plic *n +od core#pun9$or 4i *nc:eierilor. 6%) ;n c!9ul *n c!re *nc:eierile pronun7!$e de in#$!n7 pe p!rcur#ul 8udec7ii #un$ #upu#e !pelului #!u0 dup c!90 recur#ului #ep!r!$ de :o$r2re! de 1ond0 do#!rul #e *n!in$e!9 in#$!n7ei #uperio!re *n copie cer$i1ic!$ de "re1! in#$!n7ei ! crei *nc:eiere #e !$!c. 6 ) ;n c!9ul *n c!re #e decl!r !pel #!u0 dup c!90 recur# *+po$riv! unei *nc:eieri cu privire l! c!re e3i#$ o c:e#$iune li$i"io!# !#upr! !d+i#i)ili$7ii !$!crii pe c!le #ep!r!$ ! *nc:eierii0 cerere! de e3erci$!re ! cii de !$!c #e *n!in$e!9 in#$!n7ei #uperio!re *+preun cu o copie de pe *nc:eiere! !$!c!$0 cer$i1ic!$ de "re1! in#$!n7ei. 5!c in#$!n7! de con$rol 8udici!r con#$!$ !d+i#i)ili$!$e! cii de !$!c0 v! cere in#$!n7ei c!re ! pronun7!$ *nc:eiere! !$!c!$ # *n!in$e9e do#!rul c!u9ei0 *n condi7iile !lin. 6%).
62

ART. % 5 ;nc:eieri prep!r!$orii 4i in$erlocu$orii In#$!n7! nu e#$e le"!$ de *nc:eierile pre+er"$o!re cu c!r!c$er prep!r!$oriu0 ci nu+!i de cele in$erlocu$orii. Dun$ *nc:eieri in$erlocu$orii !cele! prin c!re0 1r ! #e :o$r* *n $o$ul !#upr! proce#ului0 #e #olu7ione!9 e3cep7ii proce#u!le0 inciden$e procedur!le ori !l$e c:e#$iuni li$i"io!#e. ART. % . 5o+eniu de !plic!re 5i#po9i7iile pre9en$ei #ec7iuni #e !plic !$2$ l! cerce$!re! proce#ului0 c2$ 4i l! de9)!$ere! *n 1ond ! c!u9ei. DECEIUNEA ! %(! Cerce$!re! proce#ului DU>DECEIUNEA ' 5i#po9i7ii co+une ART. % Dcopul 4i con7inu$ul cerce$rii proce#ului 6') ;n e$!p! de cerce$!re ! proce#ului #e *ndepline#c0 *n condi7iile le"ii0 !c$e de procedur l! cerere! pr7ilor ori din o1iciu0 pen$ru pre"$ire! de9)!$erii *n 1ond ! proce#ului0 d!c e#$e c!9ul. 6%) ;n vedere! re!li9rii #copului prev9u$ l! !lin. 6')0 in#$!n7!B '. v! re9olv! e3cep7iile ce #e invoc ori pe c!re le po!$e ridic! din o1iciuC %. v! e3!+in! cererile de in$erven7ie 1or+ul!$e de pr7i #!u de $er7e per#o!ne0 *n condi7iile le"iiC . v! e3!+in! 1iec!re pre$en7ie 4i !pr!re *n p!r$e0 pe )!9! cererii de c:e+!re *n 8udec!$0 ! *n$2+pinrii0 ! r#pun#ului l! *n$2+pin!re 4i ! e3plic!7iilor pr7ilor0 d!c e#$e c!9ulC 4. v! con#$!$! c!re din$re pre$en7ii #un$ recuno#cu$e 4i c!re #un$ con$e#$!$eC 5. l! cerere0 v! di#pune0 *n condi7iile le"ii0 +#uri !#i"ur$orii0 +#uri pen$ru !#i"ur!re! dove9ilor ori pen$ru con#$!$!re! unei #i$u!7ii de 1!p$0 *n c!9ul *n c!re !ce#$e +#uri nu !u 1o#$ lu!$e0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 po$rivi$ !r$. %& C .. v! lu! !c$ de renun7!re! recl!+!n$ului0 de !c:ie#!re! p2r2$ului #!u de $r!n9!c7i! pr7ilorC -. v! *ncuviin7! pro)ele #olici$!$e de pr7i0 pe c!re le "#e4$e concluden$e0 precu+ 4i pe cele pe c!re0 din o1iciu0 le con#ider nece#!re pen$ru 8udec!re! proce#ului 4i le v! !d+ini#$r! *n condi7iile le"iiC ,. v! decide *n le"$ur cu orice !l$e cereri c!re #e po$ 1or+ul! l! pri+ul $er+en de 8udec!$ l! c!re pr7ile #un$ le"!l ci$!$eC =. v! di#pune c! pr7ile # pre9in$e dov!d! e1ec$urii veri1icrilor *n re"i#$rele de eviden7 ori pu)lici$!$e prev9u$e de Codul civil #!u de le"i #peci!leC '&. v! *ndeplini orice !l$ !c$ de procedur nece#!r #olu7ionrii c!u9ei0 inclu#iv veri1icri *n re"i#$rele prev9u$e de le"i #peci!le. ART. % ,
63

E#$i+!re! dur!$ei cerce$rii proce#ului 6') L! pri+ul $er+en de 8udec!$ l! c!re pr7ile #un$ le"!l ci$!$e0 8udec$orul0 dup !#cul$!re! pr7ilor0 v! e#$i+! dur!$! nece#!r pen$ru cerce$!re! proce#ului0 7in2nd con$ de *+pre8urrile c!u9ei0 !#$1el *nc2$ proce#ul # 1ie #olu7ion!$ *n$r(un $er+en op$i+ 4i previ9i)il. 5ur!$! !#$1el e#$i+!$ v! 1i con#e+n!$ *n *nc:eiere. 6%) Pen$ru +o$ive $e+einice0 !#cul$2nd pr7ile0 8udec$orul v! pu$e! recon#ider! dur!$! prev9u$ l! !lin. 6'). ART. % = Ale"ere! procedurii de !d+ini#$r!re ! pro)elor <udec$orul0 l! pri+ul $er+en de 8udec!$ l! c!re pr7ile #un$ le"!l ci$!$e0 pune *n vedere !ce#$or!0 d!c #un$ repre9en$!$e #!u !#i#$!$e de !voc!$0 c po$ # convin c! pro)ele # 1ie !d+ini#$r!$e de c$re !voc!7ii lor0 *n condi7iile !r$. ..( ,,. 5i#po9i7iile !r$. % , #un$ !plic!)ile. ART. %4& Locul cerce$rii proce#ului 6') Cerce$!re! proce#ului !re loc *n 1!7! 8udec$orului0 *n c!+er! de con#iliu0 cu ci$!re! pr7ilor. 5i#po9i7iile !r$. '54 #un$ !plic!)ile. 6%) ;n cile de !$!c cerce$!re! proce#ului0 d!c e#$e nece#!r0 #e 1!ce *n 4edin7 pu)lic. ART. %4' A#i"ur!re! celeri$7ii 6') Pen$ru cerce$!re! proce#ului0 8udec$orul 1i3e!9 $er+ene #cur$e0 c:i!r de l! o 9i l! !l$!. 5i#po9i7iile !r$. %%= #un$ !plic!)ile. 6%) 5!c e3i#$ +o$ive $e+einice0 #e po$ !cord! 4i $er+ene +!i *ndelun"!$e dec2$ cele prev9u$e l! !lin. 6'). 6 ) <udec$orii vor di#pune veri1ic!re! e1ec$urii procedurilor de ci$!re 4i co+unic!re di#pu#e pen$ru 1iec!re $er+en. C2nd e#$e c!9ul0 in#$!n7! v! ordon! lu!re! +#urilor de re1!cere ! !ce#$or proceduri. ;n !1!r de !ce#$e +#uri0 in#$!n7! v! pu$e! di#pune c! *ncuno4$in7!re! pr7ilor # #e 1!c 4i $ele1onic0 $ele"r!1ic0 prin 1!30 po4$ elec$ronic #!u prin orice !l$ +i8loc de co+unic!re ce !#i"ur0 dup c!90 $r!n#+i$ere! $e3$ului !c$ului #upu# co+unicrii ori *n4$iin7!re! pen$ru pre9en$!re! l! $er+en0 precu+ 4i con1ir+!re! pri+irii !c$ului0 re#pec$iv ! *n4$iin7rii0 d!c pr7ile !u indic!$ in#$!n7ei d!$ele core#pun9$o!re *n !ce#$ #cop. 5!c *ncuno4$in7!re! #(! 1cu$ $ele1onic0 "re1ierul v! *n$oc+i un re1er!$ *n c!re v! !r$! +od!li$!$e! de *ncuno4$in7!re 4i o)iec$ul !ce#$ei!. 64) <udec$orul po!$e #$!)ili pen$ru pr7i0 precu+ 4i pen$ru !l7i p!r$icip!n7i *n proce# *nd!$oriri *n cee! ce prive4$e pre9en$!re! dove9ilor cu *n#cri#uri0 rel!7ii #cri#e0 r#pun#ul #cri# l! in$ero"!$oriul co+unic!$ po$rivi$ !r$. 550 !#i#$!re! 4i concur#ul l! e1ec$u!re! *n $er+en ! e3per$i9elor0 precu+ 4i orice !l$e de+er#uri nece#!re #olu7ionrii c!u9ei. 65) C2nd e#$e nece#!r pen$ru *ndeplinire! *nd!$oririlor prev9u$e l! !lin. 64)0 pr7ile0 e3per7ii0 $r!duc$orii0 in$erpre7ii0 +!r$orii 4i orice !l7i p!r$icip!n7i *n proce# po$ 1i *ncuno4$in7!7i po$rivi$ !lin. 6 ). ART. %4% Du#pend!re! 8udec7ii c!u9ei
64

6') C2nd con#$!$ c de#14ur!re! nor+!l ! proce#ului e#$e *+piedic!$ din vin! recl!+!n$ului0 prin ne*ndeplinire! o)li"!7iilor #$!)ili$e *n cur#ul 8udec7ii0 po$rivi$ le"ii0 8udec$orul po!$e #u#pend! 8udec!$!0 !r$2nd *n *nc:eiere c!re !nu+e o)li"!7ii nu !u 1o#$ re#pec$!$e. 5i#po9i7iile !r$. ',= #un$ !plic!)ile. 6%) L! cerere! pr7ii0 8udec!$! v! 1i relu!$ d!c o)li"!7iile l! c!re #e re1er !lin. 6') !u 1o#$ *ndeplini$e 4i0 po$rivi$ le"ii0 !ce!#$! po!$e con$inu!. ART. %4 ;+pre8urri c!re pun c!p$ proce#ului ;n c!9ul *n c!re0 *n cur#ul cerce$rii proce#ului0 recl!+!n$ul renun7 l! 8udec!re! cererii de c:e+!re *n 8udec!$ ori l! drep$ul pre$in#0 in$ervine *nvoi!l! pr7ilor #!u #un$ !d+i#e cereri ori e3cep7ii c!re pun c!p$ *n *n$re"i+e proce#ului0 1r ! +!i 1i nece#!r de9)!$ere! !#upr! 1ondului *n c!+er! de con#iliu #!u *n 4edin7 pu)lic0 8udec$orul #e v! pronun7! !#upr! c!u9ei prin :o$r2re. ART. %44 Ter+in!re! cerce$rii proce#ului 6') C2nd 8udec$orul #e #oco$e4$e l+uri$0 prin *nc:eiere0 decl!r cerce$!re! proce#ului *nc:ei!$ 4i 1i3e!9 $er+en pen$ru de9)!$ere! 1ondului *n 4edin7 pu)lic. 6%) Pen$ru de9)!$ere! 1ondului0 8udec$orul pune *n vedere pr7ilor # red!c$e9e no$e privind #u#7inerile lor 4i # le depun l! do#!r cu cel pu7in 5 9ile *n!in$e de $er+enul #$!)ili$ po$rivi$ !lin. 6')0 1r ! !duce !$in"ere drep$ului !ce#$or! de ! 1or+ul! conclu9ii or!le. 6 ) Pr7ile po$ 1i de !cord c! de9)!$ere! 1ondului # ur+e9e *n c!+er! de con#iliu0 *n !cee!4i 9i #!u l! un !l$ $er+en. 64) Cerere! de 8udec!$ *n lip# pre#upune c p!r$e! c!re ! 1or+ul!$(o ! 1o#$ de !cord 4i c! de9)!$ere! 1ondului # !i) loc *n c!+er! de con#iliu0 *n !1!r de c!9ul *n c!re p!r$e! ! #olici$!$ e3pre# c! !ce!#$! # !i) loc *n 4edin7 pu)lic. DU>DECEIUNEA ! %(! E3cep7iile proce#u!le ART. %45 No7iune E3cep7i! proce#u!l e#$e +i8locul prin c!re0 *n condi7iile le"ii0 p!r$e! in$ere#!$0 procurorul #!u in#$!n7! invoc0 1r # pun *n di#cu7ie 1ondul drep$ului0 nere"ul!ri$7i procedur!le privi$o!re l! co+punere! co+ple$ului #!u con#$i$uire! in#$!n7ei0 co+pe$en7! in#$!n7ei ori l! procedur! de 8udec!$ #!u lip#uri re1eri$o!re l! drep$ul l! !c7iune ur+rind0 dup c!90 declin!re! co+pe$en7ei0 !+2n!re! 8udec7ii0 re1!cere! unor !c$e ori !nul!re!0 re#pin"ere! #!u peri+!re! cererii. ART. %4. E3cep7ii !)#olu$e 4i rel!$ive 6') E3cep7iile !)#olu$e #un$ cele prin c!re #e invoc *nclc!re! unor nor+e de ordine pu)lic. 6%) E3cep7iile rel!$ive #un$ cele prin c!re #e invoc *nclc!re! unor nor+e c!re ocro$e#c cu precdere in$ere#ele pr7ilor. ART. %465

Invoc!re 6') E3cep7iile !)#olu$e po$ 1i invoc!$e de p!r$e #!u de in#$!n7 *n orice #$!re ! proce#ului0 d!c prin le"e nu #e prevede !l$1el. Ele po$ 1i ridic!$e *n!in$e! in#$!n7ei de recur# nu+!i d!c0 pen$ru #olu7ion!re0 nu e#$e nece#!r !d+ini#$r!re! !l$or dove9i *n !1!r! *n#cri#urilor noi. 6%) E3cep7iile rel!$ive po$ 1i invoc!$e de p!r$e! c!re 8u#$i1ic un in$ere#0 cel +!i $2r9iu l! pri+ul $er+en de 8udec!$ dup #v2r4ire! nere"ul!ri$7ii procedur!le0 *n e$!p! cerce$rii proce#ului 4i *n!in$e de ! #e pune conclu9ii *n 1ond. 6 ) Cu $o!$e !ce#$e!0 pr7ile #un$ o)li"!$e # invoce $o!$e +i8lo!cele de !pr!re 4i $o!$e e3cep7iile proce#u!le de *nd!$ ce le #un$ cuno#cu$e. ;n c!9 con$r!r0 ele vor r#punde pen$ru p!"u)ele pricinui$e pr7ii !dver#e0 di#po9i7iile !r$. ',=('=' 1iind !plic!)ile. ART. %4, Procedur! de #olu7ion!re 6') In#$!n7! #e v! pronun7! +!i *n$2i !#upr! e3cep7iilor de procedur0 precu+ 4i !#upr! celor de 1ond c!re 1!c inu$il0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 !d+ini#$r!re! de pro)e ori0 dup c!90 cerce$!re! *n 1ond ! c!u9ei. 6%) ;n c!9ul *n c!re #(!u invoc!$ #i+ul$!n +!i +ul$e e3cep7ii0 in#$!n7! v! de$er+in! ordine! de #olu7ion!re *n 1unc7ie de e1ec$ele pe c!re !ce#$e! le produc. 6 ) 5!c in#$!n7! nu #e po!$e pronun7! de *nd!$ !#upr! e3cep7iei invoc!$e0 v! !+2n! 8udec!$! 4i v! #$!)ili un $er+en #cur$ *n vedere! #olu7ionrii e3cep7iei. 64) E3cep7iile vor pu$e! 1i uni$e cu !d+ini#$r!re! pro)elor0 re#pec$iv cu 1ondul c!u9ei nu+!i d!c pen$ru 8udec!re! lor e#$e nece#!r # #e !d+ini#$re9e !cele!4i dove9i c! 4i pen$ru 1in!li9!re! e$!pei cerce$rii proce#ului #!u0 dup c!90 pen$ru #olu7ion!re! 1ondului. 65) ;nc:eiere! prin c!re #(! re#pin# e3cep7i!0 precu+ 4i ce! prin c!re0 dup !d+i$ere! e3cep7iei0 in#$!n7! ! r+!# *n con$inu!re *nve#$i$ po$ 1i !$!c!$e nu+!i od!$ cu 1ondul0 d!c le"e! nu di#pune !l$1el. DU>DECEIUNEA ! (! Pro)ele F '. 5i#po9i7ii "ener!le ART. %4= D!rcin! pro)ei Cel c!re 1!ce o #u#7inere *n cur#ul proce#ului $re)uie # o dovede!#c0 *n !1!r de c!9urile !nu+e prev9u$e de le"e. ART. %5& O)iec$ul pro)ei 4i +i8lo!cele de pro) 5ov!d! unui !c$ 8uridic #!u ! unui 1!p$ #e po!$e 1!ce prin *n#cri#uri0 +!r$ori0 pre9u+7ii0 +r$uri#ire! unei! din$re pr7i0 1cu$ din proprie ini7i!$iv #!u o)7inu$ l! in$ero"!$oriu0 prin e3per$i90 prin +i8lo!cele +!$eri!le de pro)0 prin cerce$!re! l! 1!7! locului #!u prin orice !l$e +i8lo!ce prev9u$e de le"e. ART. %5'
66

Lip#! *nd!$oririi de ! pro)! Ni+eni nu e#$e 7inu$ de ! pro)! cee! ce in#$!n7! e#$e 7inu$ # i! cuno4$in7 din o1iciu. ART. %5% O)li"!$ivi$!$e! cuno!4$erii din o1iciu 6') In#$!n7! de 8udec!$ $re)uie # i! cuno4$in7 din o1iciu de drep$ul *n vi"o!re *n Ro+2ni!. 6%) Te3$ele c!re nu #un$ pu)lic!$e *n Moni$orul O1ici!l !l Ro+2niei #!u *n$r(o !l$ +od!li$!$e !nu+e prev9u$ de le"e0 conven7iile0 $r!$!$ele 4i !cordurile in$ern!7ion!le !plic!)ile *n Ro+2ni!0 c!re nu #un$ in$e"r!$e *n$r(un $e3$ de le"e0 precu+ 4i drep$ul in$ern!7ion!l cu$u+i!r $re)uie dovedi$e de p!r$e! in$ere#!$. 6 ) 5i#po9i7iile nor+!$ive cuprin#e *n docu+en$e cl!#i1ic!$e po$ 1i dovedi$e 4i con#ul$!$e nu+!i *n condi7iile prev9u$e de le"e. ART. %5 Po#i)ili$!$e! cuno!4$erii din o1iciu In#$!n7! de 8udec!$ po!$e lu! cuno4$in7 din o1iciu de drep$ul unui #$!$ #$rin0 cu condi7i! c! !ce#$! # 1ie invoc!$. Pro)! le"ii #$rine #e 1!ce con1or+ di#po9i7iilor Codului civil re1eri$o!re l! con7inu$ul le"ii #$rine. ART. %54 Propunere! pro)elor. Rolul in#$!n7ei 6') Pro)ele #e propun0 #u) #!nc7iune! decderii0 de c$re recl!+!n$ prin cerere! de c:e+!re *n 8udec!$0 i!r de c$re p2r2$ prin *n$2+pin!re0 d!c le"e! nu di#pune !l$1el. Ele po$ 1i propu#e 4i or!l0 *n c!9urile !nu+e prev9u$e de le"e. 6%) 5ove9ile c!re nu !u 1o#$ propu#e *n condi7iile !lin. 6') nu vor +!i pu$e! 1i ceru$e 4i *ncuviin7!$e *n cur#ul proce#ului0 *n !1!r de c!9urile *n c!reB '. nece#i$!$e! pro)ei re9ul$ din +odi1ic!re! cereriiC %. nevoi! !d+ini#$rrii pro)ei reie#e din cerce$!re! 8udec$ore!#c 4i p!r$e! nu o pu$e! prevede!C . p!r$e! *nvedere!9 in#$!n7ei c0 din +o$ive $e+einic 8u#$i1ic!$e0 nu ! pu$u$ propune *n $er+en pro)ele ceru$eC 4. !d+ini#$r!re! pro)ei nu duce l! !+2n!re! 8udec7iiC 5. e3i#$ !cordul e3pre# !l $u$uror pr7ilor. 6 ) ;n c!9urile prev9u$e l! !lin. 6%)0 p!r$e! !dver# !re drep$ul l! pro)! con$r!r nu+!i !#upr! !celui!4i !#pec$ pen$ru c!re #(! *ncuviin7!$ pro)! invoc!$. 64) ;n c!9ul !+2nrii0 pen$ru +o$ivele prev9u$e l! !lin. 6%)0 p!r$e! e#$e o)li"!$0 #u) #!nc7iune! decderii din drep$ul de ! !d+ini#$r! pro)! *ncuviin7!$B !) # depun li#$! +!r$orilor *n $er+en de 5 9ile de l! *ncuviin7!re! pro)ei0 c2nd #e cere pro)! cu +!r$oriC )) # depun copii cer$i1ic!$e de pe *n#cri#urile invoc!$e cu cel pu7in 5 9ile *n!in$e de $er+enul 1i3!$ pen$ru 8udec!$0 d!c #(! *ncuviin7!$ pro)! cu *n#cri#uriC c) # depun in$ero"!$oriul *n $er+en de 5 9ile de l! *ncuviin7!re! !ce#$ei pro)e0 *n c!9urile *n c!re in$ero"!$oriul $re)uie co+unic!$0 po$rivi$ le"iiC d) # depun dov!d! pl7ii c:el$uielilor nece#!re e1ec$urii e3per$i9ei0 *n $er+en de 5 9ile de l! nu+ire! e3per$ului #!u *n $er+enul #$!)ili$ de in#$!n7 po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. ' !lin. 6%)0 d!c #(! *ncuviin7!$ pro)! e3per$i9ei.
67

65) 5!c pro)ele propu#e nu #un$ *nde#$ul$o!re pen$ru l+urire! *n *n$re"i+e ! proce#ului0 in#$!n7! v! di#pune c! pr7ile # co+ple$e9e pro)ele. 5e !#e+ene!0 8udec$orul po!$e0 din o1iciu0 # pun *n di#cu7i! pr7ilor nece#i$!$e! !d+ini#$rrii !l$or pro)e0 pe c!re le po!$e ordon! c:i!r d!c pr7ile #e *+po$rive#c. 6.) Cu $o!$e !ce#$e!0 pr7ile nu po$ invoc! *n cile de !$!c o+i#iune! in#$!n7ei de ! ordon! din o1iciu pro)e pe c!re ele nu le(!u propu# 4i !d+ini#$r!$ *n condi7iile le"ii. ART. %55 Ad+i#i)ili$!$e! pro)elor 6') Pro)ele $re)uie # 1ie !d+i#i)ile po$rivi$ le"ii 4i # duc l! #olu7ion!re! proce#ului. 6%) 5!c un !nu+i$ 1!p$ e#$e de no$orie$!$e pu)lic ori necon$e#$!$0 in#$!n7! v! pu$e! decide0 7in2nd #e!+! de circu+#$!n7ele c!u9ei0 c nu +!i e#$e nece#!r dovedire! lui. 6 ) U9!n7ele0 re"ulile deon$olo"ice 4i pr!c$icile #$!$ornici$e *n$re pr7i $re)uie pro)!$e0 *n condi7iile le"ii0 de c$re cel c!re le invoc. Re"ul!+en$ele 4i re"le+en$rile loc!le $re)uie dovedi$e de c$re cel c!re le invoc nu+!i l! cerere! in#$!n7ei. 64) L! cerere! in#$!n7ei0 !u$ori$7ile co+pe$en$e #un$ o)li"!$e # *i co+unice0 *n $er+enul #$!)ili$0 $o!$e in1or+!7iile0 *n#cri#urile ori re"le+en$rile #olici$!$e. ART. %5. Conven7ii !#upr! pro)elor Conven7iile !#upr! !d+i#i)ili$7ii0 o)iec$ului #!u #!rcinii pro)elor #un$ v!l!)ile0 cu e3cep7i! celor c!re prive#c drep$uri de c!re pr7ile nu po$ di#pune0 ! celor c!re 1!c i+po#i)il ori di1icil dov!d! !c$elor #!u 1!p$elor 8uridice ori0 dup c!90 con$r!vin ordinii pu)lice #!u )unelor +or!vuri. ART. %5Renun7!re! l! pro) 6') C2nd o p!r$e renun7 l! pro)ele propu#e0 ce!l!l$ p!r$e po!$e # 4i le *n#u4e!#c. 6%) In#$!n7! po!$e di#pune !d+ini#$r!re! din o1iciu ! pro)ei l! c!re #(! renun7!$. ART. %5, ;ncuviin7!re! pro)elor 6') Pro)ele #e po$ *ncuviin7! nu+!i d!c #un$ *n$runi$e cerin7ele prev9u$e l! !r$. %550 *n !1!r de c!9ul c2nd !r e3i#$! pericolul c! ele # #e pi!rd prin *n$2r9iere. 6%) ;nc:eiere! prin c!re #e *ncuviin7e!9 pro)ele v! !r$! 1!p$ele ce vor $re)ui dovedi$e0 +i8lo!cele de pro) *ncuviin7!$e0 precu+ 4i o)li"!7iile ce revin pr7ilor *n le"$ur cu !d+ini#$r!re! !ce#$or!. 6 ) In#$!n7! v! pu$e! li+i$! nu+rul +!r$orilor propu4i. ART. %5= Revenire! !#upr! pro)elor *ncuviin7!$e In#$!n7! po!$e reveni !#upr! unor pro)e *ncuviin7!$e d!c0 dup !d+ini#$r!re! !l$or pro)e0 !preci!9 c !d+ini#$r!re! vreunei! nu +!i e#$e nece#!r. In#$!n7! e#$e *n# o)li"!$ # pun !ce!#$ *+pre8ur!re *n di#cu7i! pr7ilor. ART. %.& Ad+ini#$r!re! pro)elor
68

6') Ad+ini#$r!re! pro)elor #e v! 1!ce *n ordine! #$!)ili$ de in#$!n7. 6%) Pro)ele #e vor !d+ini#$r!0 c2nd e#$e po#i)il0 c:i!r *n 4edin7! *n c!re !u 1o#$ *ncuviin7!$e. Pen$ru !d+ini#$r!re! celorl!l$e pro)e #e v! 1i3! $er+en0 lu2ndu(#e $o$od!$ +#urile ce #e i+pun pen$ru pre9en$!re! +!r$orilor0 e1ec$u!re! e3per$i9elor0 !ducere! *n#cri#urilor 4i ! oricror !l$e +i8lo!ce de pro). 6 ) Pro)ele vor 1i !d+ini#$r!$e *n!in$e de *ncepere! de9)!$erilor !#upr! 1ondului0 d!c le"e! nu prevede !l$1el. 64) 5ov!d! 4i dov!d! con$r!r vor 1i !d+ini#$r!$e0 !$unci c2nd e#$e po#i)il0 *n !cee!4i 4edin7. 65) 5!c #(! di#pu# o cerce$!re l! 1!7! locului0 !ce!#$! #e v! e1ec$u!0 c2nd e#$e c!9ul0 +!i *n!in$e de !d+ini#$r!re! celorl!l$e pro)e. 6.) C2nd pro)! cu +!r$ori ! 1o#$ *ncuviin7!$ *n condi7iile prev9u$e l! !r$. %54 !lin. 6%)0 dov!d! con$r!r v! 1i ceru$0 #u) #!nc7iune! decderii0 *n !cee!4i 4edin70 d!c !+2ndou pr7ile #un$ de 1!7. 6-) P!r$e! c!re ! lip#i$ l! *ncuviin7!re! dove9ii e#$e o)li"!$ # ce!r pro)! con$r!r l! 4edin7! ur+$o!re0 i!r *n c!9 de *+piedic!re0 l! pri+ul $er+en c2nd #e *n17i4e!9. ART. %.' Locul !d+ini#$rrii pro)elor 6') Ad+ini#$r!re! pro)elor #e 1!ce *n 1!7! in#$!n7ei de 8udec!$ #e#i9!$e0 *n c!+er! de con#iliu0 d!c le"e! nu di#pune !l$1el. 6%) 5!c0 din +o$ive o)iec$ive0 !d+ini#$r!re! pro)elor nu #e po!$e 1!ce dec2$ *n !1!r! loc!li$7ii de re4edin7 ! in#$!n7ei0 !ce!#$! #e v! pu$e! e1ec$u! prin co+i#ie ro"!$orie0 de c$re o in#$!n7 de !cel!4i "r!d #!u c:i!r +!i +ic *n "r!d0 d!c *n !ce! loc!li$!$e nu e3i#$ o in#$!n7 de !cel!4i "r!d. ;n c!9ul *n c!re 1elul dove9ii *n"duie 4i pr7ile #e *nvoie#c0 in#$!n7! c!re !d+ini#$re!9 pro)! po!$e 1i #cu$i$ de ci$!re! pr7ilor. 6 ) C2nd in#$!n7! c!re ! pri+i$ co+i#i! ro"!$orie con#$!$ c !d+ini#$r!re! pro)ei ur+e!9 ! #e 1!ce *n circu+#crip7i! !l$ei in#$!n7e0 v! *n!in$!0 pe c!le !d+ini#$r!$iv0 cerere! de co+i#ie ro"!$orie in#$!n7ei co+pe$en$e0 co+unic2nd !ce!#$! in#$!n7ei de l! c!re ! pri+i$ *n#rcin!re!. 64) In#$!n7! *n#rcin!$ prin co+i#ie ro"!$orie v! proced! l! !d+ini#$r!re! pro)elor *n pre9en7! pr7ilor #!u0 c:i!r *n lip#0 d!c !u 1o#$ le"!l ci$!$e0 !v2nd !cele!4i !$ri)u7ii c! 4i in#$!n7! #e#i9!$0 *n cee! ce prive4$e procedur! de ur+!$. 6 65) 5up ce #(! e1ec$u!$ !d+ini#$r!re! pro)elor prin co+i#ie ro"!$orie0 in#$!n7! #e#i9!$0 d!c e#$e c!9ul0 v! 1i3!0 din o1iciu0 $er+en pen$ru con$inu!re! cerce$rii proce#ului #!u0 dup c!90 pen$ru de9)!$ere! 1ondului. ART. %.% C:el$uielile nece#!re !d+ini#$rrii pro)elor 6') C2nd !d+ini#$r!re! pro)ei *ncuviin7!$e nece#i$ c:el$uieli0 in#$!n7! v! pune *n vedere pr7ii c!re ! ceru$(o # depun l! "re10 de *nd!$ #!u *n $er+enul 1i3!$ de in#$!n70 dov!d! !c:i$rii #u+ei #$!)ili$e pen$ru !coperire! lor. 6%) ;n c!9urile *n c!re pro)! ! 1o#$ di#pu# din o1iciu #!u l! cerere! procurorului *n proce#ul porni$ de !ce#$! *n condi7iile prev9u$e l! !r$. =% !lin. 6')0 in#$!n7! v! #$!)ili0
69

prin *nc:eiere0 c:el$uielile de !d+ini#$r!re ! pro)ei 4i p!r$e! c!re $re)uie # le pl$e!#c0 pu$2ndu(le pune 4i *n #!rcin! !+)elor pr7i. 6 ) Nedepunere! #u+ei prev9u$e l! !lin. 6') *n $er+enul 1i3!$ !$r!"e decdere! pr7ii din drep$ul de ! !d+ini#$r! dov!d! *ncuviin7!$ *n 1!7! !celei in#$!n7e. 64) 5epunere! #u+ei prev9u$e l! !lin. 6') #e v! pu$e! *n# 1!ce 4i dup *+plinire! $er+enului0 d!c prin !ce!#$! nu #e !+2n 8udec!$!. 65) 5i#po9i7iile !lin. 6')(64) #e !plic 4i *n c!9ul *n c!re !d+ini#$r!re! pro)ei #e 1!ce prin co+i#ie ro"!$orie. ART. %. Di$u!7i! pr7ii dec9u$e P!r$e! dec9u$ din drep$ul de ! !d+ini#$r! o pro) v! pu$e! $o$u4i # #e !pere0 di#cu$2nd *n 1!p$ 4i *n drep$ $e+einici! #u#7inerilor 4i ! dove9ilor pr7ii po$rivnice. ART. %.4 Apreciere! pro)elor 6') In#$!n7! v! e3!+in! pro)ele !d+ini#$r!$e0 pe 1iec!re *n p!r$e 4i pe $o!$e *n !n#!+)lul lor. 6%) ;n vedere! #$!)ilirii e3i#$en7ei #!u ine3i#$en7ei 1!p$elor pen$ru ! cror dovedire pro)ele !u 1o#$ *ncuviin7!$e0 8udec$orul le !preci!9 *n +od li)er0 po$rivi$ convin"erii #!le0 *n !1!r de c!9ul c2nd le"e! #$!)ile4$e pu$ere! lor dovedi$o!re. F %. 5ov!d! cu *n#cri#uri I. 5i#po9i7ii "ener!le ART. %.5 No7iune ;n#cri#ul e#$e orice #criere #!u !l$ con#e+n!re c!re cuprinde d!$e de#pre un !c$ #!u 1!p$ 8uridic0 indi1eren$ de #upor$ul ei +!$eri!l ori de +od!li$!$e! de con#erv!re 4i #$oc!re. ART. %.. ;n#cri#urile pe #upor$ in1or+!$ic ;n#cri#ul pe #upor$ in1or+!$ic e#$e !d+i# c! pro) *n !cele!4i condi7ii c! *n#cri#ul pe #upor$ :2r$ie0 d!c *ndepline4$e condi7iile prev9u$e de le"e. ART. %.;n#cri#urile *n 1or+ elec$ronic ;n#cri#urile 1cu$e *n 1or+ elec$ronic #un$ #upu#e di#po9i7iilor le"ii #peci!le. ART. %., Rolul #e+n$urii 6') De+n$ur! unui *n#cri# 1!ce deplin credin70 p2n l! pro)! con$r!r0 de#pre e3i#$en7! con#i+7+2n$ului pr7ii c!re l(! #e+n!$ cu privire l! con7inu$ul !ce#$ui!. 5!c #e+n$ur! !p!r7ine unui 1unc7ion!r pu)lic0 e! con1er !u$en$ici$!$e !celui *n#cri#0 *n condi7iile le"ii. 6%) C2nd #e+n$ur! e#$e elec$ronic0 !ce!#$! nu e#$e v!l!)il dec2$ d!c e#$e reprodu# *n condi7iile prev9u$e de le"e.
70

II. ;n#cri#ul !u$en$ic ART. %.= No7iune 6') ;n#cri#ul !u$en$ic e#$e *n#cri#ul *n$oc+i$ #!u0 dup c!90 pri+i$ 4i !u$en$i1ic!$ de o !u$ori$!$e pu)lic0 de no$!rul pu)lic #!u de c$re o !l$ per#o!n *nve#$i$ de #$!$ cu !u$ori$!$e pu)lic0 *n 1or+! 4i condi7iile #$!)ili$e de le"e. Au$en$ici$!$e! *n#cri#ului #e re1er l! #$!)ilire! iden$i$7ii pr7ilor0 e3pri+!re! con#i+7+2n$ului !ce#$or! cu privire l! con7inu$0 #e+n$ur! !ce#$or! 4i d!$! *n#cri#ului. 6%) E#$e0 de !#e+ene!0 !u$en$ic orice !l$ *n#cri# e+i# de c$re o !u$ori$!$e pu)lic 4i crui! le"e! *i con1er !ce#$ c!r!c$er. ART. %-& Pu$ere dovedi$o!re 6') ;n#cri#ul !u$en$ic 1!ce deplin dov!d0 1!7 de orice per#o!n0 p2n l! decl!r!re! #! c! 1!l#0 cu privire l! con#$!$rile 1cu$e per#on!l de c$re cel c!re ! !u$en$i1ic!$ *n#cri#ul0 *n condi7iile le"ii. 6%) 5ecl!r!7iile pr7ilor cuprin#e *n *n#cri#ul !u$en$ic 1!c dov!d0 p2n l! pro)! con$r!r0 !$2$ *n$re pr7i0 c2$ 4i 1!7 de oric!re !l$e per#o!ne. 6 ) 5i#po9i7iile !lin. 6%) #un$ !plic!)ile 4i *n c!9ul +en7iunilor din *n#cri# c!re #un$ *n direc$ le"$ur cu r!por$ul 8uridic !l pr7ilor0 1r ! con#$i$ui o)iec$ul princip!l !l !c$ului. Celel!l$e +en7iuni con#$i$uie0 *n$re pr7i0 un *ncepu$ de dov!d #cri#. ART. %-' Nuli$!$e! 4i conver#iune! *n#cri#ului !u$en$ic 6') ;n#cri#ul !u$en$ic *n$oc+i$ 1r re#pec$!re! 1or+elor prev9u$e pen$ru *nc:eiere! #! v!l!)il ori de o per#o!n inco+p!$i)il0 neco+pe$en$ #!u cu dep4ire! co+pe$en7ei e#$e lovi$ de nuli$!$e !)#olu$0 d!c le"e! nu di#pune !l$1el. 6%) ;n#cri#ul prev9u$ l! !lin. 6') 1!ce *n# deplin dov!d c! *n#cri# #u) #e+n$ur priv!$0 d!c e#$e #e+n!$ de pr7i0 i!r d!c nu e#$e #e+n!$0 con#$i$uie0 *n$re !ce#$e!0 do!r un *ncepu$ de dov!d #cri#. III. ;n#cri#ul #u) #e+n$ur priv!$ ART. %-% No7iune ;n#cri#ul #u) #e+n$ur priv!$ e#$e !cel! c!re po!r$ #e+n$ur! pr7ilor0 indi1eren$ de #upor$ul #u +!$eri!l. El nu e#$e #upu# niciunei !l$e 1or+!li$7i0 *n !1!r! e3cep7iilor !nu+e prev9u$e de le"e. ART. %Pu$ere dovedi$o!re 6') ;n#cri#ul #u) #e+n$ur priv!$0 recuno#cu$ de cel crui! *i e#$e opu# #!u0 dup c!90 #oco$i$ de le"e c! recuno#cu$0 1!ce dov!d *n$re pr7i p2n l! pro)! con$r!r. 6%) Men7iunile din *n#cri# c!re #un$ *n direc$ le"$ur cu r!por$ul 8uridic !l pr7ilor 1!c0 de !#e+ene!0 dov!d p2n l! pro)! con$r!r0 i!r celel!l$e +en7iuni0 #$rine de cuprin#ul !ce#$ui r!por$0 po$ #ervi do!r c! *ncepu$ de dov!d #cri#.
71

ART. %-4 Plur!li$!$e! de e3e+pl!re 6') ;n#cri#ul #u) #e+n$ur priv!$0 c!re con#$!$ un con$r!c$ #in!l!"+!$ic0 !re pu$ere dovedi$o!re nu+!i d!c ! 1o#$ 1cu$ *n !$2$e! e3e+pl!re ori"in!le c2$e pr7i cu in$ere#e con$r!re #un$. 6%) Un #in"ur e3e+pl!r ori"in!l e#$e #u1icien$ pen$ru $o!$e per#o!nele !v2nd !cel!4i in$ere#. 6 ) Fiec!re e3e+pl!r ori"in!l $re)uie # 1!c +en7iune de#pre nu+rul ori"in!lelor ce !u 1o#$ 1cu$e. Lip#! !ce#$ei +en7iuni nu po!$e 1i opu# *n# de cel c!re ! e3ecu$!$0 *n cee! ce *l prive4$e0 o)li"!7i! con#$!$!$ *n !cel *n#cri#. 64) Plur!li$!$e! e3e+pl!relor ori"in!le nu e#$e ceru$ c2nd pr7ile0 de co+un !cord0 !u depu# #in"urul ori"in!l l! un $er7 !le# de ele. ART. %-5 For+!li$!$e! G)un 4i !pro)!$G 6') ;n#cri#ul #u) #e+n$ur priv!$0 prin c!re o #in"ur p!r$e #e o)li" c$re o !l$! #(i pl$e!#c o #u+ de )!ni #!u o c!n$i$!$e de )unuri 1un"i)ile0 $re)uie # 1ie *n *n$re"i+e #cri# cu +2n! celui c!re *l #u)#crie #!u cel pu7in c!0 *n !1!r de #e+n$ur0 # 1ie #cri# cu +2n! #! G)un 4i !pro)!$ pen$ru...G0 cu !r$!re! *n li$ere ! #u+ei #!u ! c!n$i$7ii d!$or!$e. 6%) C2nd #u+! !r$!$ *n cuprin#ul *n#cri#ului e#$e di1eri$ de ce! !r$!$ *n 1or+ul! G)un 4i !pro)!$G0 #e pre9u+ c o)li"!7i! nu e3i#$ dec2$ pen$ru #u+! ce! +!i +ic0 c:i!r d!c *n#cri#ul 4i 1or+ul! G)un 4i !pro)!$G #un$ #cri#e *n *n$re"i+e cu +2n! #! de cel o)li"!$0 !1!r nu+!i d!c #e dovede4$e *n c!re p!r$e e#$e "re4e!l #!u d!c prin le"e #e prevede !l$1el. ART. %-. D!nc7iune! nere#pec$rii 1or+!li$7ilor #peci!le ;n#cri#urile #u) #e+n$ur priv!$ pen$ru c!re nu #(!u *ndeplini$ cerin7ele prev9u$e l! !r$. %-4 4i %-5 vor pu$e! 1i #oco$i$e c! *ncepu$ de dov!d #cri#. ART. %-;n#cri#urile *n$oc+i$e de pro1e#ioni4$i 6') 5i#po9i7iile !r$. %-4 4i %-5 nu #e !plic *n r!por$urile din$re pro1e#ioni4$i. 6%) ;n#cri#ul ne#e+n!$0 d!r u$ili9!$ *n +od o)i4nui$ *n e3erci7iul !c$ivi$7ii unei *n$reprinderi pen$ru ! con#$!$! un !c$ 8uridic0 1!ce dov!d! cuprin#ului #u0 cu e3cep7i! c!9ului *n c!re le"e! i+pune 1or+! #cri# pen$ru *n#4i dovedire! !c$ului 8uridic. 6 ) ;n#cri#ul #u) #e+n$ur priv!$ *n$oc+i$ *n e3erci7iul !c$ivi$7ii unei *n$reprinderi e#$e pre9u+!$ ! 1i 1o#$ 1cu$ l! d!$! con#e+n!$ *n cuprin#ul #u. ;n !ce#$ c!90 d!$! *n#cri#ului #u) #e+n$ur priv!$ po!$e 1i co+)$u$ cu orice +i8loc de pro). 64) 5!c *n#cri#ul prev9u$ l! !lin. 6 ) nu con7ine nicio d!$0 !ce!#$! po!$e 1i #$!)ili$ *n r!por$urile din$re pr7i cu orice +i8loc de pro). ART. %-, 5!$! cer$ ! *n#cri#ului #u) #e+n$ur priv!$ 6') 5!$! *n#cri#urilor #u) #e+n$ur priv!$ e#$e opo9!)il !l$or per#o!ne dec2$ celor c!re le(!u *n$oc+i$0 nu+!i din 9iu! *n c!re ! deveni$ cer$0 prin un! din$re +od!li$7ile prev9u$e de le"e0 re#pec$ivB
72

'. din 9iu! *n c!re !u 1o#$ pre9en$!$e #pre ! #e con1eri d!$ cer$ de c$re no$!rul pu)lic0 e3ecu$orul 8udec$ore#c #!u !l$ 1unc7ion!r co+pe$en$ *n !ce!#$ privin7C %. din 9iu! c2nd !u 1o#$ *n17i4!$e l! o !u$ori$!$e #!u in#$i$u7ie pu)lic0 1c2ndu(#e de#pre !ce!#$! +en7iune pe *n#cri#uriC . din 9iu! c2nd !u 1o#$ *nre"i#$r!$e *n$r(un re"i#$ru #!u !l$ docu+en$ pu)licC 4. din 9iu! +or7ii ori din 9iu! c2nd ! #urveni$ nepu$in7! 1i9ic de ! #crie ! celui c!re l(! *n$oc+i$ #!u ! unui! din$re cei c!re l(!u #u)#cri#0 dup c!9C 5. din 9iu! *n c!re cuprin#ul lor e#$e reprodu#0 c:i!r 4i pe #cur$0 *n *n#cri#uri !u$en$ice *n$oc+i$e *n condi7iile !r$. %.=0 precu+ *nc:eieri0 proce#e(ver)!le pen$ru punere! de #i"ilii #!u pen$ru 1!cere de inven$!rC .. din 9iu! *n c!re #(! pe$recu$ un !l$ 1!p$ de !cee!4i n!$ur c!re dovede4$e *n c:ip ne*ndoielnic !n$eriori$!$e! *n#cri#ului. 6%) Du) re9erv! unor di#po9i7ii le"!le con$r!re0 in#$!n7!0 7in2nd #e!+! de *+pre8urri0 po!$e # *nl$ure !plic!re!0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 ! di#po9i7iilor !lin. 6') *n privin7! c:i$!n7elor li)er!$orii. ART. %-= Re"i#$rele 4i :2r$iile do+e#$ice Re"i#$rele 4i :2r$iile do+e#$ice nu 1!c dov!d pen$ru cel c!re le(! #cri#. Ele 1!c dov!d *+po$riv! luiB '. *n $o!$e c!9urile *n c!re !$e#$ ne*ndoielnic o pl!$ pri+i$C %. c2nd cuprind +en7iune! e3pre# c *n#e+n!re! ! 1o#$ 1cu$ *n 1olo#ul celui !r$!$ drep$ credi$or0 pen$ru ! 7ine loc de $i$lu. ART. %,& Re"i#$rele pro1e#ioni4$ilor 6') Re"i#$rele pro1e#ioni4$ilor0 *n$oc+i$e 4i 7inu$e cu re#pec$!re! di#po9i7iilor le"!le0 po$ 1!ce *n$re !ce4$i! deplin dov!d *n 8u#$i7ie0 pen$ru 1!p$ele 4i c:e#$iunile le"!$e de !c$ivi$!$e! lor pro1e#ion!l. 6%) Re"i#$rele prev9u$e l! !lin. 6')0 c:i!r ne7inu$e cu re#pec$!re! di#po9i7iilor le"!le0 1!c dov!d con$r! celor c!re le(!u 7inu$. Cu $o!$e !ce#$e!0 p!r$e! c!re #e prev!le!9 de ele nu po!$e #cind! con7inu$ul lor. 6 ) ;n $o!$e c!9urile0 in#$!n7! e#$e *n drep$ ! !preci! d!c #e po!$e !$ri)ui con7inu$ului re"i#$relor unui pro1e#ioni#$ o !l$ pu$ere dovedi$o!re0 d!c $re)uie # #e renun7e l! !ce!#$ pro) *n c!9ul *n c!re re"i#$rele pr7ilor nu concord #!u d!c $re)uie # !$ri)uie o credi)ili$!$e +!i +!re re"i#$relor unei! din$re pr7i. ART. %,' Men7iunile 1cu$e de credi$or Orice +en7iune 1cu$ de credi$or *n 8o#ul0 pe +!r"ine! #!u pe do#ul unui $i$lu c!re ! r+!# ne*n$rerup$ *n po#e#i! #! 1!ce dov!d!0 cu $o!$e c nu e#$e nici #e+n!$0 nici d!$!$ de el0 c2nd $inde ! #$!)ili li)er!7iune! de)i$orului. Acee!4i pu$ere dovedi$o!re o !re +en7iune! 1cu$ de credi$or *n 8o#ul0 pe +!r"ine! #!u pe do#ul duplic!$ului unui *n#cri# #!u !l unei c:i$!n7e0 d!c duplic!$ul #!u c:i$!n7! e#$e *n +2inile de)i$orului. IA. ;n#cri#urile pe #upor$ in1or+!$ic
73

ART. %,% No7iune 6') C2nd d!$ele unui !c$ 8uridic #un$ red!$e pe un #upor$ in1or+!$ic0 docu+en$ul c!re reproduce !ce#$e d!$e con#$i$uie in#$ru+en$ul pro)!$or !l !c$ului0 d!c e#$e in$eli"i)il 4i pre9in$ "!r!n7ii #u1icien$ de #erio!#e pen$ru ! 1!ce deplin credin7 *n privin7! con7inu$ului !ce#$ui! 4i ! iden$i$7ii per#o!nei de l! c!re !ce#$! e+!n. 6%) Pen$ru ! !preci! c!li$!$e! docu+en$ului0 in#$!n7! $re)uie # 7in #e!+! de circu+#$!n7ele *n c!re d!$ele !u 1o#$ *n#cri#e 4i de docu+en$ul c!re le(! reprodu#. ART. %, Pre9u+7i! de v!lidi$!$e ! *n#crierii ;n#criere! d!$elor unui !c$ 8uridic pe #upor$ in1or+!$ic e#$e pre9u+!$ ! pre9en$! "!r!n7ii #u1icien$ de #erio!#e pen$ru ! 1!ce deplin credin7 *n c!9ul *n c!re e! e#$e 1cu$ *n +od #i#$e+!$ic 4i 1r l!cune 4i c2nd d!$ele *n#cri#e #un$ pro$e8!$e con$r! !l$errilor 4i con$r!1!cerilor0 !#$1el *nc2$ in$e"ri$!$e! docu+en$ului e#$e deplin !#i"ur!$. O !#$1el de pre9u+7ie e3i#$ 4i *n 1!vo!re! $er7ilor din #i+plul 1!p$ c *n#criere! e#$e e1ec$u!$ de c$re un pro1e#ioni#$. ART. %,4 Pu$ere! dovedi$o!re 6') 5!c prin le"e nu #e prevede !l$1el0 docu+en$ul c!re reproduce d!$ele unui !c$0 *n#cri#e pe un #upor$ in1or+!$ic0 1!ce deplin dov!d *n$re pr7i0 p2n l! pro)! con$r!r. 6%) 5!c #upor$ul #!u $e:nolo"i! u$ili9!$ pen$ru red!c$!re nu "!r!n$e!9 in$e"ri$!$e! docu+en$ului0 !ce#$! po!$e #ervi0 dup circu+#$!n7e0 c! +i8loc +!$eri!l de pro) #!u c! *ncepu$ de dov!d #cri#. A. 5uplic!$ele 4i copiile de pe *n#cri#urile !u$en$ice #!u #u) #e+n$ur priv!$ ART. %,5 Re"i+ul duplic!$elor 5uplic!$ele de pe *n#cri#urile no$!ri!le #!u !l$e *n#cri#uri !u$en$ice0 eli)er!$e *n condi7iile prev9u$e de le"e0 *nlocuie#c ori"in!lul 4i !u !cee!4i pu$ere dovedi$o!re c! 4i !ce#$!. ART. %,. Re"i+ul copiilor 6') Copi!0 c:i!r le"!li9!$0 de pe orice *n#cri# !u$en$ic #!u #u) #e+n$ur priv!$ nu po!$e 1!ce dov!d dec2$ de#pre cee! ce e#$e cuprin# *n *n#cri#ul ori"in!l. 6%) Pr7ile po$ # ce!r con1run$!re! copiei cu ori"in!lul0 pre9en$!re! !ce#$ui! din ur+ pu$2nd 1i *n$o$de!un! ordon!$ de in#$!n70 *n condi7iile prev9u$e l! !r$. %=% !lin. 6%). 6 ) 5!c e#$e i+po#i)il # 1ie pre9en$!$ ori"in!lul #!u duplic!$ul *n#cri#ului !u$en$ic ori ori"in!lul *n#cri#ului #u) #e+n$ur priv!$0 copi! le"!li9!$ de pe !ce#$e! con#$i$uie un *ncepu$ de dov!d #cri#. 64) Copiile de pe copii nu !u nicio pu$ere dovedi$o!re. 65) E3$r!#ele #!u copiile p!r7i!le 1!c dov!d! c! 4i copiile in$e"r!le #!u copiile !#i+il!$e !ce#$or!0 *n# nu+!i pen$ru p!r$e! din *n#cri#ul ori"in!l pe c!re o
74

reproducC *n c!9ul *n c!re #un$ con$e#$!$e0 i!r ori"in!lul e#$e i+po#i)il # 1ie pre9en$!$0 in#$!n7! !re drep$ul # !precie9e0 *n li+i$ele prev9u$e l! !lin. 6 ) 4i 64)0 *n ce +#ur p!r$e! din ori"in!l0 reprodu# *n e3$r!#0 po!$e 1i #oco$i$ c! !v2nd pu$ere dovedi$o!re0 independen$ de pr7ile din ori"in!l c!re nu !u 1o#$ reprodu#e. ART. %,Copiile 1cu$e pe +icro1il+e #!u pe #upor$uri in1or+!$ice 5!$ele din *n#cri#urile !u$en$ice #!u #u) #e+n$ur priv!$ red!$e pe +icro1il+e 4i !l$e #upor$uri !cce#i)ile de prelucr!re elec$ronic ! d!$elor0 1cu$e cu re#pec$!re! di#po9i7iilor le"!le0 !u !cee!4i pu$ere dovedi$o!re c! 4i *n#cri#urile *n )!9! cror! !u 1o#$ red!$e. AI. ;n#cri#urile reco"ni$ive #!u re*nnoi$o!re ART. %,, Pu$ere dovedi$o!re ;n#cri#ul de recuno!4$ere #!u de re*nnoire ! unei d!$orii pree3i#$en$e 1!ce dov!d *+po$riv! de)i$orului0 +o4$eni$orilor #!u #ucce#orilor #i *n drep$uri0 d!c !ce4$i! nu dovede#c0 prin !ducere! docu+en$ului ori"in!r0 c recuno!4$ere! e#$e eron!$ #!u ine3!c$. AII. Re"i+ul !l$or *n#cri#uri ART. %,= Al$e c!$e"orii de *n#cri#uri 6') Con$r!c$ele *nc:ei!$e pe 1or+ul!re $ipi9!$e #!u #$!nd!rdi9!$e ori *ncorpor2nd condi7ii "ener!le $ip0 dup c!90 #un$ con#ider!$e *n#cri#uri #u) #e+n$ur priv!$0 d!c le"e! nu prevede !l$1el. 6%) 5!c le"e! nu di#pune !l$1el0 )ile$ele0 $ic:e$ele 4i !l$e !#e+ene! docu+en$e0 u$ili9!$e cu oc!9i! *nc:eierii unor !c$e 8uridice #!u c!re *ncorpore!9 drep$ul l! !nu+i$e pre#$!7ii0 !u 1or7! pro)!n$ ! *n#cri#urilor #u) #e+n$ur priv!$0 c:i!r d!c nu #un$ #e+n!$e. 6 ) Tele3ul0 precu+ 4i $ele"r!+! !le cror ori"in!le0 depu#e l! o1iciul po4$!l0 !u 1o#$ #e+n!$e de e3pedi$or0 1!c !cee!4i dov!d c! 4i *n#cri#ul #u) #e+n$ur priv!$. ART. %=& Ane3ele Pl!nurile0 #c:i7ele0 :2r$iile0 1o$o"r!1iile 4i orice !l$e docu+en$e !ne3!$e !u !cee!4i pu$ere dovedi$o!re c! 4i *n#cri#urile l! c!re #un$ !l$ur!$e0 d!c !u le"$ur direc$ cu *n#cri#ul 4i po!r$ #e+n$ur!0 dup c!90 ! pr7ii #!u ! per#o!nei co+pe$en$e c!re ! *n$oc+i$ *n#cri#ul. ART. %=' Modi1icrile *n#cri#ului ?$er#$urile0 r!dierile0 corec$urile 4i orice !l$e +odi1icri0 +en7iuni #!u !du"iri0 1cu$e *n$r(un *n#cri#0 nu vor 1i lu!$e *n con#ider!re dec2$ d!c !u 1o#$ con#$!$!$e #u) #e+n$ur de cel co+pe$en$ # *l *n$oc+e!#c #!u de p!r$e! de l! c!re e+!n *n#cri#ul0 dup c!9.
75

AIII. Ad+ini#$r!re! pro)ei cu *n#cri#uri ART. %=% 5epunere! *n#cri#urilor 6') 5!c prin le"e nu #e di#pune !l$1el0 1iec!re p!r$e !re drep$ul # depun *n#cri#urile de c!re *n7ele"e # #e 1olo#e!#c0 *n copie cer$i1ic!$ pen$ru con1or+i$!$e. 6%) 5!c *n#cri#ul e#$e depu# *n copie0 p!r$e! c!re l(! depu# e#$e o)li"!$ # !i) !#upr! #! ori"in!lul 4i0 l! cerere0 # *l pre9in$e in#$!n7ei0 #u) #!nc7iune! de ! nu #e 7ine #e!+! de *n#cri#. 6 ) 5!c p!r$e! !dver# nu po!$e # *4i de! #e!+! de e3!c$i$!$e! copiei 1!7 cu ori"in!lul *n17i4!$ *n 4edin70 8udec$orul v! pu$e! !cord! un $er+en #cur$0 o)li"2nd p!r$e! # depun ori"in!lul *n p#$r!re! "re1ei. 64) ;n#cri#urile depu#e *n ori"in!l nu vor pu$e! 1i re$r!#e dec2$ dup ce #e vor l#! copii le"!li9!$e de "re1ierul in#$!n7ei unde !u 1o#$ depu#e. 65) ;n#cri#urile *n$oc+i$e *n !l$ li+) dec2$ ce! 1olo#i$ *n 1!7! in#$!n7ei $re)uie *n#o7i$e de $r!duceri le"!li9!$e. 6.) ;n#cri#urile depu#e *n copie l! do#!r nu po$ 1i re$r!#e de pr7i. ART. %= O)li"!7i! pr7ii !dver#e de ! pre9en$! *n#cri#ul 6') C2nd p!r$e! *nvedere!9 c p!r$e! !dver# de7ine un *n#cri# pro)!$oriu0 re1eri$or l! proce#0 in#$!n7! po!$e ordon! *n17i4!re! lui. 6%) Cerere! de *n17i4!re v! 1i !d+i#0 d!c *n#cri#ul e#$e co+un pr7ilor din proce#0 d!c *n#4i p!r$e! !dver# #(! re1eri$ *n proce# l! !ce#$ *n#cri# #!u d!c0 dup le"e0 e! e#$e o)li"!$ # *n17i4e9e *n#cri#ul. ART. %=4 C!9uri de re#pin"ere ! cererii de pre9en$!re ! *n#cri#ului 6') <udec$orul v! re#pin"e +o$iv!$ cerere! de depunere l! do#!r ! *n#cri#ului0 *n *n$re"i+e #!u *n p!r$e0 c2ndB '. con7inu$ul *n#cri#ului #e re1er l! c:e#$iuni #$ric$ per#on!le privind de+ni$!$e! #!u vi!7! priv!$ ! unei per#o!neC %. depunere! *n#cri#ului !r *nclc! *nd!$orire! le"!l de p#$r!re ! #ecre$uluiC . depunere! *n#cri#ului !r !$r!"e ur+rire! pen!l ! pr7ii0 ! #o7ului #!u ! unei rude ori !1in p2n l! "r!dul !l $reile! inclu#iv. 6%) 5!c le"e! nu di#pune !l$1el0 inciden7! vreunui! din$re c!9urile de +!i #u# v! 1i veri1ic!$ de 8udec$or0 prin cerce$!re! con7inu$ului *n#cri#ului. ;n *nc:eiere! de 4edin7 #e v! 1!ce o +en7iune core#pun9$o!re. ART. %=5 Re1u9ul de ! pre9en$! *n#cri#ul 5!c p!r$e! re1u9 # r#pund l! in$ero"!$oriul ce #(! propu# *n dovedire! de7inerii #!u e3i#$en7ei *n#cri#ului0 d!c reie#e din dove9ile !d+ini#$r!$e c ! !#cun# *n#cri#ul ori l(! di#$ru# #!u d!c0 dup ce #(! dovedi$ de7inere! *n#cri#ului0 nu #e con1or+e!9 ordinului d!$ de in#$!n7 de !(l *n17i4!0 in#$!n7! v! pu$e! #oco$i c!
76

dovedi$e !1ir+!7iile 1cu$e cu privire l! con7inu$ul !celui *n#cri# de p!r$e! c!re ! ceru$ *n17i4!re!. ART. %=. Cerce$!re! *n#cri#ului prin 8udec$orul dele"!$ 6') C2nd un *n#cri#0 nece#!r de9le"rii proce#ului0 #e "#e4$e l! un! din$re pr7i 4i nu po!$e 1i pre9en$!$ 1iindc !ducere! !r 1i pre! co#$i#i$o!re #!u c2nd *n#cri#urile #un$ pre! volu+ino!#e ori nu+ero!#e0 #e v! pu$e! dele"! un 8udec$or *n pre9en7! crui! pr7ile vor cerce$! *n#cri#urile l! locul unde #e "#e#c. 6%) Prin e3cep7ie de l! di#po9i7iile !lin. 6')0 in#$!n7!0 7in2nd #e!+! de *+pre8urri0 po!$e # ce!r do!r pre9en$!re! unor e3$r!#e #!u copii de pe *n#cri#urile #olici$!$e0 cer$i1ic!$e de per#o!n! c!re le de7ine. ;n !#e+ene! c!9uri0 d!c e#$e nece#!r0 in#$!n7! po!$e di#pune veri1ic!re! con1or+i$7ii e3$r!#ului #!u copiei cu ori"in!lul. ART. %=O)li"!7i! $er7ului de ! pre9en$! *n#cri#ul 6') C2nd #e !r!$ c un *n#cri# nece#!r #olu7ionrii proce#ului #e !1l *n po#e#i! unui $er70 !ce#$! v! pu$e! 1i ci$!$ c! +!r$or0 pun2ndu(i(#e *n vedere # !duc *n#cri#ul *n in#$!n7. 6%) C2nd de7in$orul *n#cri#ului e#$e o per#o!n 8uridic0 repre9en$!n7ii ei vor pu$e! 1i ci$!7i c! +!r$ori. 6 ) Ter7ul po!$e re1u9! *n17i4!re! *n#cri#ului *n c!9urile prev9u$e l! !r$. %=4. ART. %=, O)li"!7i! !u$ori$7ii #!u in#$i$u7iei pu)lice de ! pre9en$! *n#cri#ul 6') 5!c *n#cri#ul #e "#e4$e *n p#$r!re! unei !u$ori$7i #!u in#$i$u7ii pu)lice0 in#$!n7! v! lu! +#uri0 l! cerere! unei! din$re pr7i #!u din o1iciu0 pen$ru !ducere! lui0 *n $er+enul 1i3!$ *n !ce#$ #cop0 pun2nd *n vedere conduc$orului !u$ori$7ii #!u in#$i$u7iei pu)lice de7in$o!re +#urile ce #e po$ di#pune *n c!9 de necon1or+!re. 6%) Au$ori$!$e! #!u in#$i$u7i! pu)lic de7in$o!re e#$e *n drep$ # re1u9e $ri+i$ere! *n#cri#ului c2nd !ce#$! #e re1er l! !pr!re! n!7ion!l0 #i"ur!n7! pu)lic #!u rel!7iile diplo+!$ice. E3$r!#e p!r7i!le vor pu$e! 1i $ri+i#e d!c niciunul din$re !ce#$e +o$ive nu #e opune. 5i#po9i7iile !r$. %5% !lin. 6 ) #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. %== ;n#cri#urile c!re nu po$ 1i $ri+i#e in#$!n7ei 6') In#$!n7! nu v! pu$e! cere $ri+i$ere! *n ori"in!l ! cr7ilor 1unci!re 4i ! pl!nurilor0 ! re"i#$relor !u$ori$7ilor #!u in#$i$u7iilor pu)lice0 ! $e#$!+en$elor depu#e l! in#$!n7e0 no$!ri pu)lici #!u !voc!7i0 precu+ 4i ! !l$or *n#cri#uri ori"in!le ce #e "#e#c *n !r:ivele !ce#$or!. De vor pu$e! *n# cere copii cer$i1ic!$e !le !ce#$or!. 6%) Cerce$!re! !ce#$or *n#cri#uri0 d!c e#$e nece#!r0 #e v! 1!ce0 cu ci$!re! pr7ilor0 de un 8udec$or dele"!$ #!u0 d!c *n#cri#ul #e "#e4$e *n !l$ loc!li$!$e0 prin co+i#ie ro"!$orie0 de c$re in#$!n7! re#pec$iv. 6 ) Prin e3cep7ie de l! prevederile !lin. 6') 4i 6%)0 c2nd procedur! veri1icrilor *n#cri#urilor o i+pune0 in#$!n7! v! pu$e! ordon! pre9en$!re! $e#$!+en$elor ori"in!le #!u ! !l$or *n#cri#uri ori"in!le0 depu#e l! in#$!n7e0 no$!ri pu)lici #!u !voc!7i0 pen$ru e1ec$u!re! e3per$i9ei "r!1o#copice *n l!)or!$o!rele de #peci!li$!$e d!c e3per$i9! !c$ului nu #e po!$e e1ec$u! l! #ediul !r:ivei. ART. &&
77

Pre9en$!re! re"i#$relor pro1e#ioni4$ilor 6') L! cerere! unei! din$re pr7i #!u c:i!r din o1iciu0 in#$!n7! v! pu$e! ordon! *n17i4!re! re"i#$relor pro1e#ioni4$ilor #!u co+unic!re! lor. 6%) C2nd *n#cri#urile #!u re"i#$rele prev9u$e l! !lin. 6') ce ur+e!9 ! 1i cerce$!$e #e !1l *n !l$ circu+#crip7ie 8udec$ore!#c0 cerce$!re! lor #e v! 1!ce prin co+i#ie ro"!$orie. IL. Aeri1ic!re! *n#cri#urilor ART. &' Recuno!4$ere! #!u con$e#$!re! *n#cri#ului #u) #e+n$ur priv!$ 6') Acel! crui! i #e opune un *n#cri# #u) #e+n$ur priv!$ e#$e d!$or 1ie # recuno!#c0 1ie # con$e#$e #criere! ori #e+n$ur!. Con$e#$!re! #crierii #!u #e+n$urii po!$e 1i 1cu$0 l! pri+ul $er+en dup depunere! *n#cri#ului0 #u) #!nc7iune! decderii. 6%) Mo4$eni$orii #!u #ucce#orii *n drep$uri !i !celui! de l! c!re #e pre$inde ! 1i *n#cri#ul po$ decl!r! c nu cuno#c #cri#ul #!u #e+n$ur! !u$orului lor. ART. &% O)li"!7i! de veri1ic!re ! *n#cri#ului 6') C2nd un! din$re per#o!nele +en7ion!$e l! !r$. &' con$e#$ #criere! #!u #e+n$ur! ori decl!r c nu le cuno!4$e0 in#$!n7! v! proced! l! veri1ic!re! *n#cri#ului prinB '. co+p!r!re! #crierii 4i #e+n$urii de pe *n#cri# cu #criere! 4i #e+n$ur! din !l$e *n#cri#uri necon$e#$!$eC %. e3per$i9C . orice !l$e +i8lo!ce de pro) !d+i#e de le"e. 6%) ;n !ce#$ #cop0 pre4edin$ele co+ple$ului de 8udec!$ v! o)li"! p!r$e! crei! i #e !$ri)uie #criere! #!u #e+n$ur! # #crie 4i # #e+ne9e #u) dic$!re! #! pr7i din *n#cri#. Re1u9ul de ! #crie ori de ! #e+n! v! pu$e! 1i con#ider!$ c! o recuno!4$ere ! #crierii #!u #e+n$urii. ART. & Procedur! de veri1ic!re 6') <udec$orul0 dup co+p!r!re! *n#cri#ului cu #criere! #!u #e+n$ur! 1cu$ *n 1!7! #! ori0 d!c e#$e c!9ul0 4i cu !l$e *n#cri#uri0 #e po!$e l+uri !#upr! *n#cri#ului. 6%) 5!c *n#0 din co+p!r!re! #crierilor0 8udec$orul nu e#$e l+uri$0 v! ordon! c! veri1ic!re! # #e 1!c prin e3per$i90 o)li"2nd pr7ile #!u !l$e per#o!ne # depun de *nd!$ *n#cri#uri de co+p!r!7ie. 6 ) De pri+e#c c! *n#cri#uri de co+p!r!7ieB '. *n#cri#urile !u$en$iceC %. *n#cri#urile #!u !l$e #crieri priv!$e necon$e#$!$e de pr7iC . p!r$e! din *n#cri# c!re nu e#$e con$e#$!$C 4. #cri#ul #!u #e+n$ur! 1cu$/1cu$ *n!in$e! in#$!n7ei. 64) ;n#cri#urile depu#e pen$ru veri1ic!re vor 1i #e+n!$e de pre4edin$e0 "re1ier 4i pr7i. 65) Pr7ile i!u cuno4$in7 de *n#cri#uri *n 4edin7.
78

ART. &4 5enun7!re! *n#cri#ului c! 1!l# 6') 5!c cel +!i $2r9iu l! pri+ul $er+en dup pre9en$!re! unui *n#cri# 1olo#i$ *n proce# un! din$re pr7i decl!r c !ce#$! e#$e 1!l# prin 1!l#i1ic!re! #crierii #!u #e+n$urii0 e! e#$e o)li"!$ # !r!$e +o$ivele pe c!re #e #pri8in. 6%) 5!c p!r$e! c!re 1olo#e4$e *n#cri#ul nu e#$e pre9en$0 in#$!n7! v! ordon! c! !ce!#$! # #e pre9in$e per#on!l pen$ru ! lu! cuno4$in7 de denun7!re! *n#cri#ului c! 1!l#0 # depun ori"in!lul 4i # de! e3plic!7iile nece#!re. 6 ) <udec$orul po!$e ordon! pre9en$!re! pr7ilor c:i!r 4i *n!in$e de pri+ul $er+en de 8udec!$0 d!c p!r$e! decl!r0 prin *n$2+pin!re0 c #criere! #!u #e+n$ur! #! e#$e 1!l#i1ic!$. 64) ;n c!9uri $e+einic 8u#$i1ic!$e0 pr7ile po$ 1i repre9en$!$e prin +!nd!$!ri cu procur #peci!l. ART. &5 Aeri1ic!re! #$rii *n#cri#ului denun7!$ c! 1!l# 6') <udec$orul v! con#$!$! de *nd!$0 prin proce#(ver)!l0 #$!re! +!$eri!l ! *n#cri#ului denun7!$ c! 1!l#0 d!c e3i#$ pe el 4$er#$uri0 !du"iri #!u corec$uri0 !poi *l v! #e+n!0 #pre ne#c:i+)!re0 4i *l v! *ncredin7! "re1ei0 dup ce v! 1i con$r!#e+n!$ de "re1ier 4i de pr7i. 6%) 5!c pr7ile nu vor #!u nu po$ # #e+ne9e0 #e v! 1!ce +en7iune de#pre $o!$e !ce#$e! *n proce#ul(ver)!l. ART. &. A#cul$!re! pr7ilor 6') L! !cel!4i $er+en *n c!re *n#cri#ul ! 1o#$ denun7!$ c! 1!l# #!u0 *n c!9ul prev9u$ l! !r$. &4 !lin. 6%)0 l! $er+enul ur+$or0 8udec$orul *n$re!) p!r$e! c!re ! produ# *n#cri#ul0 d!c *n7ele"e # #e 1olo#e!#c de el. 6%) 5!c p!r$e! c!re ! 1olo#i$ *n#cri#ul lip#e4$e0 re1u9 # r#pund #!u decl!r c nu #e +!i #erve4$e de *n#cri#0 !ce#$! v! 1i *nl$ur!$0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 dup c!9. 6 ) 5!c p!r$e! c!re ! denun7!$ *n#cri#ul c! 1!l# lip#e4$e0 re1u9 # r#pund #!u *4i re$r!"e decl!r!7i! de denun7!re0 *n#cri#ul v! 1i con#ider!$ c! recuno#cu$. ART. &Du#pend!re! proce#ului 4i #e#i9!re! p!rc:e$ului 5!c p!r$e! c!re ! pre9en$!$ *n#cri#ul #$ruie # #e 1olo#e!#c de !ce#$!0 de4i denun7!re! c! 1!l# ! !ce#$ui! nu ! 1o#$ re$r!#0 in#$!n7!0 d!c e#$e indic!$ !u$orul 1!l#ului #!u co+plicele !ce#$ui!0 po!$e #u#pend! 8udec!$! proce#ului0 *n!in$2nd de *nd!$ *n#cri#ul denun7!$ c! 1!l# p!rc:e$ului co+pe$en$0 pen$ru cerce$!re! 1!l#ului0 *+preun cu proce#ul(ver)!l ce #e v! *nc:ei! *n !ce#$ #cop. ART. &, Cerce$!re! 1!l#ului de c$re in#$!n7! civil ;n c!9ul *n c!re0 po$rivi$ le"ii0 !c7iune! pen!l nu po!$e 1i pu# *n +i4c!re ori nu po!$e con$inu!0 cerce$!re! 1!l#ului #e v! 1!ce de c$re in#$!n7! civil0 prin orice +i8lo!ce de pro). F . Pro)! cu +!r$ori
79

I. Ad+i#i)ili$!$e! pro)ei cu +!r$ori ART. &= Ad+i#i)ili$!$e! pro)ei 6') Pro)! cu +!r$ori e#$e !d+i#i)il *n $o!$e c!9urile *n c!re le"e! nu di#pune !l$1el. 6%) Niciun !c$ 8uridic nu po!$e 1i dovedi$ cu +!r$ori0 d!c v!lo!re! o)iec$ului #u e#$e +!i +!re de %5& lei. Cu $o!$e !ce#$e!0 #e po!$e 1!ce dov!d! cu +!r$ori0 con$r! unui pro1e#ioni#$0 ! oricrui !c$ 8uridic0 indi1eren$ de v!lo!re! lui0 d!c ! 1o#$ 1cu$ de !ce#$! *n e3erci7iul !c$ivi$7ii #!le pro1e#ion!le0 *n !1!r de c!9ul *n c!re le"e! #peci!l cere pro) #cri#. 6 ) ;n c!9ul *n c!re le"e! cere 1or+! #cri# pen$ru v!lidi$!$e! unui !c$ 8uridic0 !ce#$! nu po!$e 1i dovedi$ cu +!r$ori. 64) 5e !#e+ene!0 e#$e in!d+i#i)il pro)! cu +!r$ori d!c pen$ru dovedire! unui !c$ 8uridic le"e! cere 1or+! #cri#0 *n !1!r de c!9urile *n c!reB '. p!r$e! #(! !1l!$ *n i+po#i)ili$!$e +!$eri!l #!u +or!l de !(4i *n$oc+i un *n#cri# pen$ru dovedire! !c$ului 8uridicC %. e3i#$ un *ncepu$ de dov!d #cri#0 po$rivi$ prevederilor !r$. '&C . p!r$e! ! pierdu$ *n#cri#ul dovedi$or din pricin! unui c!9 1or$ui$ #!u de 1or7 +!8orC 4. pr7ile convin0 1ie 4i $!ci$0 # 1olo#e!#c !ce!#$ pro)0 *n# nu+!i privi$or l! drep$urile de c!re ele po$ # di#punC 5. !c$ul 8uridic e#$e !$!c!$ pen$ru 1r!ud0 ero!re0 dol0 violen7 ori e#$e lovi$ de nuli$!$e !)#olu$ pen$ru c!u9 ilici$ #!u i+or!l0 dup c!9C .. #e cere l+urire! cl!u9elor !c$ului 8uridic. 65) Pro)! cu +!r$ori nu #e !d+i$e niciod!$ *+po$riv! #!u pe#$e cee! ce cuprinde un *n#cri# 4i nici de#pre cee! ce #(!r pre$inde c #(!r 1i 9i# *n!in$e0 *n $i+pul #!u *n ur+! *n$oc+irii lui0 c:i!r d!c le"e! nu cere 1or+! #cri# pen$ru dovedire! !c$ului 8uridic re#pec$iv0 cu e3cep7i! c!9urilor prev9u$e l! !lin. 64). ART. '& ;ncepu$ul de dov!d #cri# 6') De #oco$e4$e *ncepu$ de dov!d #cri# orice #criere0 c:i!r ne#e+n!$ 4i ned!$!$0 c!re provine de l! o per#o!n crei! !ce! #criere i #e opune ori de l! cel !l crui #ucce#or *n drep$uri e#$e !ce! per#o!n0 d!c #criere! 1!ce credi)il 1!p$ul pre$in#. 6%) Con#$i$uie *ncepu$ de dov!d #cri# 4i *n#cri#ul0 c:i!r ne#e+n!$ de per#o!n! crei! !ce#$! i #e opune0 d!c ! 1o#$ *n$oc+i$ *n 1!7! unui 1unc7ion!r co+pe$en$ c!re !$e#$ c decl!r!7iile cuprin#e *n *n#cri# #un$ con1or+e celor 1cu$e de !ce! per#o!n. 6 ) ;ncepu$ul de dov!d #cri# po!$e 1!ce dov!d! *n$re pr7i nu+!i d!c e#$e co+ple$!$ prin !l$e +i8lo!ce de pro)0 inclu#iv prin pro)! cu +!r$ori ori prin pre9u+7ii. II. Ad+ini#$r!re! pro)ei cu +!r$ori ART. ''
80

A#cul$!re! 4i *nlocuire! +!r$orilor 6') C2nd in#$!n7! ! *ncuviin7!$ dov!d! cu +!r$ori0 e! v! di#pune ci$!re! 4i !#cul$!re! !ce#$or!. 6%) ;nlocuire! +!r$orilor nu #e v! *ncuviin7! dec2$ *n c!9 de +o!r$e0 di#p!ri7ie #!u +o$ive )ine *n$e+ei!$e0 c!9 *n c!re li#$! #e v! depune #u) #!nc7iune! decderii0 *n $er+en de 5 9ile de l! *ncuviin7!re. 6 ) Fiec!re p!r$e v! pu$e! # #e *+po$rive!#c l! !#cul$!re! unui +!r$or c!re nu e#$e *n#cri# *n li#$ #!u nu e#$e iden$i1ic!$ *n +od l+uri$. 64) 5ecdere! din drep$ul de ! !d+ini#$r! dov!d! cu +!r$ori pen$ru ne*ndeplinire! o)li"!7iilor prev9u$e l! !r$. %.% #e !coper d!c !ce4$i! #e *n17i4e!9 l! $er+enul 1i3!$ pen$ru !#cul$!re! lor. ART. '% A#cul$!re! +!r$orilor neci$!7i 6') M!r$orii po$ 1i !#cul$!7i c:i!r l! $er+enul l! c!re pro)! ! 1o#$ *ncuviin7!$. 6%) L! $er+enul 1i3!$ pen$ru !d+ini#$r!re! pro)ei0 p!r$e! v! pu$e! !duce +!r$orii *ncuviin7!7i c:i!r 1r ! 1i ci$!7i. 6 ) 5!c p!r$e! #e o)li" # pre9in$e +!r$orul l! $er+enul de 8udec!$0 1r ! 1i ci$!$0 *n# din +o$ive i+pu$!)ile !ce!#$! nu *4i *ndepline4$e o)li"!7i!0 in#$!n7! v! di#pune ci$!re! +!r$orului pen$ru un nou $er+en. 5i#po9i7iile !r$. ' #un$ !plic!)ile. ART. ' Re1u9ul +!r$orului de ! #e pre9en$! 6') ;+po$riv! +!r$orului c!re lip#e4$e l! pri+! ci$!re0 in#$!n7! po!$e e+i$e +!nd!$ de !ducere. 6%) ;n pricinile ur"en$e0 #e po!$e di#pune !ducere! +!r$orilor cu +!nd!$ c:i!r l! pri+ul $er+en. 6 ) 5!c0 dup e+i$ere! +!nd!$ului de !ducere0 +!r$orul nu po!$e 1i "#i$ #!u nu #e *n17i4e!90 in#$!n7! v! pu$e! proced! l! 8udec!$. ART. '4 I+po#i)ili$!$e! de pre9en$!re M!r$orul c!re0 din c!u9 de )o!l #!u !l$ *+piedic!re "r!v0 nu po!$e veni *n in#$!n7 v! pu$e! 1i !#cul$!$ l! locul unde #e !1l0 cu ci$!re! pr7ilor. ART. '5 Per#o!nele c!re nu po$ 1i !#cul$!$e c! +!r$ori 6') Nu po$ 1i +!r$oriB '. rudele 4i !1inii p2n l! "r!dul !l $reile! inclu#ivC %. #o7ul0 1o#$ul #o70 lo"odnicul ori concu)inulC . cei !1l!7i *n du4+nie #!u *n le"$uri de in$ere#e cu vreun! din$re pr7iC 4. per#o!nele pu#e #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#cC 5. cei cond!+n!7i pen$ru +r$urie +incino!#. 6%) Pr7ile po$ conveni0 e3pre# #!u $!ci$0 # 1ie !#cul$!$e c! +!r$ori 4i per#o!nele prev9u$e l! !lin. 6') pc$. '( . ART. '. A#cul$!re! rudelor 4i !1inilor ;n proce#ele privi$o!re l! 1ili!7ie0 divor7 4i !l$e r!por$uri de 1!+ilie #e vor pu$e! !#cul$! rudele 4i !1inii prev9u7i l! !r$. '50 *n !1!r de de#cenden7i.
81

ART. 'Per#o!nele #cu$i$e de ! depune +r$urie 6') Dun$ #cu$i7i de ! 1i +!r$oriB '. #lu8i$orii cul$elor0 +edicii0 1!r+!ci4$ii0 !voc!7ii0 no$!rii pu)lici0 e3ecu$orii 8udec$ore4$i0 +edi!$orii0 +o!4ele 4i !#i#$en7ii +edic!li 4i orice !l7i pro1e#ioni4$i cror! le"e! le i+pune # p#$re9e #ecre$ul de #erviciu #!u #ecre$ul pro1e#ion!l cu privire l! 1!p$ele de c!re !u lu!$ cuno4$in7 *n c!drul #erviciului ori *n e3erci$!re! pro1e#iei lor0 c:i!r 4i dup *nce$!re! !c$ivi$7ii lorC %. 8udec$orii0 procurorii 4i 1unc7ion!rii pu)lici0 c:i!r 4i dup *nce$!re! 1unc7iei lor0 !#upr! *+pre8urrilor #ecre$e de c!re !u !vu$ cuno4$in7 *n !ce!#$ c!li$!$eC . cei c!re prin r#pun#urile lor #(!r e3pune pe ei *n4i4i #!u !r e3pune pe vreun! din per#o!nele !r$!$e l! !r$. '5 !lin. 6') pc$. ' 4i % l! o pede!p# pen!l #!u l! di#pre7ul pu)lic. 6%) Per#o!nele prev9u$e l! !lin. 6') pc$. '0 cu e3cep7i! #lu8i$orilor cul$elor0 vor pu$e! $o$u4i depune +r$urie0 d!c !u 1o#$ de9le"!$e de #ecre$ul de #erviciu ori pro1e#ion!l de p!r$e! in$ere#!$ l! p#$r!re! #ecre$ului0 *n !1!r de c!9ul *n c!re prin le"e #e di#pune !l$1el. 6 ) Aor pu$e!0 de !#e+ene!0 depune +r$urie 4i per#o!nele prev9u$e l! !lin. 6') pc$. %0 d!c !u$ori$!$e! #!u in#$i$u7i! pe l2n" c!re 1unc7ione!9 ori !u 1unc7ion!$0 dup c!90 le d *ncuviin7!re!. ART. ', Iden$i1ic!re! +!r$orului 6') Pre4edin$ele0 *n!in$e de ! lu! decl!r!7i!0 v! cere +!r$orului # !r!$eB !) nu+ele0 prenu+ele0 pro1e#i!0 do+iciliul 4i v2r#$!C )) d!c e#$e rud #!u !1in cu un! din$re pr7i 4i *n ce "r!dC c) d!c #e !1l *n #erviciul unei! din$re pr7i. 6%) Pre4edin$ele v! pune !poi *n vedere +!r$orului *nd!$orire! de ! 8ur! 4i #e+ni1ic!7i! 8ur+2n$ului. ART. '= 5epunere! 8ur+2n$ului 6') ;n!in$e de ! 1i !#cul$!$0 +!r$orul depune ur+$orul 8ur+2n$B G<ur c voi #pune !devrul 4i c nu voi !#cunde ni+ic din cee! ce 4$iu. A4! #(+i !8u$e 5u+ne9euMG. 6%) ;n $i+pul depunerii 8ur+2n$ului0 +!r$orul 7ine +2n! pe cruce #!u pe >i)lie. 6 ) Re1erire! l! divini$!$e din 1or+ul! 8ur+2n$ului #e #c:i+) po$rivi$ credin7ei reli"io!#e ! +!r$orului. 64) M!r$orului de !l$ reli"ie dec2$ ce! cre4$in nu *i #un$ !plic!)ile prevederile !lin. 6%). 65) M!r$orul 1r con1e#iune v! depune ur+$orul 8ur+2n$B G<ur pe ono!re 4i con4$iin7 c voi #pune !devrul 4i c nu voi !#cunde ni+ic din cee! ce 4$iu.G. 6.) M!r$orii c!re din +o$ive de con4$iin7 #!u con1e#iune nu depun 8ur+2n$ul vor ro#$i *n 1!7! in#$!n7ei ur+$o!re! 1or+ulB GM o)li" c voi #pune !devrul 4i c nu voi !#cunde ni+ic din cee! ce 4$iu.G. 6-) Per#o!nele +u$e 4i #urdo(+u$e 4$iu$o!re de c!r$e vor depune 8ur+2n$ul $r!n#criind 1or+ul! !ce#$ui! 4i #e+n2nd(oC per#o!nele :ipo!cu9ice vor ro#$i
82

8ur+2n$ul0 i!r cele c!re nu 4$iu # #crie vor 8ur! prin #e+ne cu !8u$orul unui in$erpre$. 6,) Di$u!7iile l! c!re #e re1er !lin. 6 )(6-) #e re7in de c$re in#$!n7 pe )!9! !1ir+!7iilor 1cu$e de +!r$or. 6=) 5up depunere! 8ur+2n$ului0 pre4edin$ele v! pune *n vedere +!r$orului c0 d!c nu v! #pune !devrul0 #v2r4e4$e in1r!c7iune! de +r$urie +incino!#. 6'&) 5e#pre $o!$e !ce#$e! #e 1!ce +en7iune *n decl!r!7i! #cri#. ART. %& Dcu$ire! de 8ur+2n$ Copiii c!re nu !u *+plini$ v2r#$! de '4 !ni 4i cei c!re #un$ lip#i7i de di#cern+2n$ *n +o+en$ul !udierii0 1r ! 1i pu4i #u) in$erdic7ie0 po$ 1i !#cul$!7i0 1r 8ur+2n$0 *n# in#$!n7! le v! !$r!"e !$en7i! # #pun !devrul 4i v! 7ine #e!+!0 l! !preciere! depo9i7iei lor0 de #i$u!7i! lor #peci!l. ART. %' A#cul$!re! +!r$orului 6') Fiec!re +!r$or v! 1i !#cul$!$ #ep!r!$0 cei ne!#cul$!7i *nc nepu$2nd 1i de 1!7. 6%) Ordine! !#cul$rii +!r$orilor v! 1i 1i3!$ de pre4edin$e0 7in2nd #e!+! 4i de cerere! pr7ilor. 6 ) M!r$orul v! r#punde +!i *n$2i l! *n$re)rile pu#e de pre4edin$e0 i!r !poi 4i l! *n$re)rile pu#e0 cu *ncuviin7!re! !ce#$ui!0 de c$re p!r$e! c!re l(! propu#0 precu+ 4i de c$re p!r$e! !dver#. 64) 5up !#cul$!re0 +!r$orul r+2ne *n #!l! de 4edin7 p2n l! #12r4i$ul cerce$rii0 !1!r nu+!i d!c in#$!n7! :o$r4$e !l$1el. 65) Cu oc!9i! !udierii0 +!r$orul v! 1i l#!$ #(4i 1!c li)er depo9i7i!0 1r # !i) voie # ci$e!#c un r#pun# #cri# de +!i *n!in$eC el #e po!$e #ervi *n# de *n#e+nri0 cu *ncuviin7!re! pre4edin$elui0 d!r nu+!i pen$ru ! preci9! ci1re #!u denu+iri. ART. %% Re!#cul$!re! 4i con1run$!re! +!r$orilor 6') M!r$orii po$ 1i din nou *n$re)!7i0 d!c in#$!n7! "#e4$e de cuviin7. 6%) M!r$orii !le cror decl!r!7ii nu #e po$rive#c po$ 1i con1run$!7i. 6 ) 5!c in#$!n7! "#e4$e c *n$re)!re! pu# de p!r$e nu po!$e # duc l! de9le"!re! proce#ului0 e#$e 8i"ni$o!re #!u $inde ! pro)! un 1!p$ ! crui dovedire e opri$ de le"e0 nu o v! *ncuviin7!. In#$!n7!0 l! cerere! pr7ii0 v! $rece *n *nc:eiere! de 4edin7 !$2$ *n$re)!re! 1or+ul!$0 c2$ 4i +o$ivul pen$ru c!re nu ! 1o#$ *ncuviin7!$. ART. % Con#e+n!re! decl!r!7iei +!r$orului 6') Mr$uri! #e v! #crie de "re1ier0 dup dic$!re! pre4edin$elui #!u ! 8udec$orului dele"!$0 4i v! 1i #e+n!$ pe 1iec!re p!"in 4i l! #12r4i$ul ei de 8udec$or0 "re1ier 4i +!r$or0 dup ce !ce#$! ! lu!$ cuno4$in7 de cuprin#. 5!c +!r$orul re1u9 #!u nu po!$e # #e+ne9e0 #e v! 1!ce +en7iune de#pre !ce!#$! *n *nc:eiere! de 4edin7. 6%) Orice !du"iri0 4$er#$uri #!u #c:i+)ri *n cuprin#ul +r$uriei $re)uie *ncuviin7!$e 4i #e+n!$e de 8udec$or0 de "re1ier 4i +!r$or0 #u) #!nc7iune! de ! nu 1i lu!$e *n con#ider!re. 6 ) Locurile ne#cri#e din decl!r!7ie $re)uie )!r!$e cu linii0 !#$1el *nc2$ # nu #e po!$ 1!ce !du"iri.
83

64) 5i#po9i7iile !r$. % ' !lin. 6%) #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. %4 Apreciere! pro)ei cu +!r$ori ;n !preciere! decl!r!7iilor +!r$orilor0 in#$!n7! v! 7ine #e!+! de #inceri$!$e! !ce#$or! 4i de *+pre8urrile *n c!re !u lu!$ cuno4$in7 de 1!p$ele ce 1!c o)iec$ul decl!r!7iei re#pec$ive. ART. %5 >nui!l! de +r$urie +incino!# 5!c0 din cerce$!re0 reie# )nuieli de +r$urie +incino!# #!u de +i$uire ! +!r$orului0 in#$!n7! v! *nc:ei! un proce#(ver)!l 4i v! #e#i9! or"!nul de ur+rire pen!l co+pe$en$. ART. %. 5rep$uri )ne4$i !le +!r$orului 6') M!r$orul !re drep$ul l! r!+)ur#!re! c:el$uielilor de $r!n#por$0 c!9!re 4i +!# d!c e#$e din !l$ loc!li$!$e0 precu+ 4i drep$ul l! de#p"u)iri pen$ru !coperire! veni$urilor pe c!re le(!r 1i o)7inu$ d!c 4i(!r 1i e3erci$!$ pro1e#i! pe dur!$! lip#ei de l! locul de +unc0 prile8ui$ de c:e+!re! #! *n vedere! !#cul$rii c! +!r$or0 #$!)ili$e *n r!por$ cu #$!re! #!u pro1e#i! pe c!re o e3erci$0 precu+ 4i cu $i+pul e1ec$iv pierdu$. 6%) 5rep$urile )ne4$i #e !#i"ur de p!r$e! c!re ! propu# +!r$orul 4i #e #$!)ile#c0 l! cerere0 de c$re in#$!n70 prin *nc:eiere e3ecu$orie. F 4. Pre9u+7iile ART. %No7iune Pre9u+7iile #un$ con#ecin7ele pe c!re le"e! #!u 8udec$orul le $r!"e din$r(un 1!p$ cuno#cu$ #pre ! #$!)ili un 1!p$ necuno#cu$. ART. %, Pre9u+7iile le"!le 6') Pre9u+7i! le"!l #cu$e4$e de dov!d pe !cel! *n 1olo#ul crui! e#$e #$!)ili$ *n $o$ cee! ce prive4$e 1!p$ele con#ider!$e de le"e c! 1iind dovedi$e. Cu $o!$e !ce#$e!0 p!r$e! crei! *i pro1i$ pre9u+7i! $re)uie # dovede!#c 1!p$ul cuno#cu$0 vecin 4i cone30 pe c!re #e *n$e+ei!9 !ce!#$!. 6%) Pre9u+7i! le"!l po!$e 1i *nl$ur!$ prin pro)! con$r!r0 d!c le"e! nu di#pune !l$1el. ART. %= Pre9u+7iile 8udici!re ;n c!9ul pre9u+7iilor l#!$e l! lu+inile 4i *n7elepciune! 8udec$orului0 !ce#$! #e po!$e *n$e+ei! pe ele nu+!i d!c !u "reu$!$e 4i pu$ere! de ! n!4$e pro)!)ili$!$e! 1!p$ului pre$in#C ele0 *n#0 po$ 1i pri+i$e nu+!i *n c!9urile *n c!re le"e! !d+i$e dov!d! cu +!r$ori. F 5. E3per$i9! ART. &
84

;ncuviin7!re! e3per$i9ei 6') C2nd0 pen$ru l+urire! unor *+pre8urri de 1!p$0 in#$!n7! con#ider nece#!r # cuno!#c prere! unor #peci!li4$i0 v! nu+i0 l! cerere! pr7ilor ori din o1iciu0 unul #!u e3per7i. Ter+enul v! 1i #$!)ili$ !#$1el *nc2$ depunere! r!por$ului de e3per$i9 l! in#$!n7 # !i) loc con1or+ di#po9i7iilor !r$. .. 6%) C2nd e#$e nece#!r0 in#$!n7! v! #olici$! e1ec$u!re! e3per$i9ei unui l!)or!$or #!u unui in#$i$u$ de #peci!li$!$e. 6 ) ;n do+eniile #$ric$ #peci!li9!$e0 *n c!re nu e3i#$ e3per7i !u$ori9!7i0 din o1iciu #!u l! cerere! oricrei! din$re pr7i0 8udec$orul po!$e #olici$! punc$ul de vedere !l unei! #!u +!i +ul$or per#on!li$7i ori #peci!li4$i din do+eniul re#pec$iv. 64) 5i#po9i7iile re1eri$o!re l! e3per$i90 cu e3cep7i! celor privind !ducere! cu +!nd!$0 #!nc7ion!re! cu !+end 8udici!r 4i o)li"!re! l! pl!$! de de#p"u)iri0 #un$ !plic!)ile *n +od core#pun9$or *n c!9urile prev9u$e l! !lin. 6%) 4i 6 ). 65) L! e1ec$u!re! e3per$i9ei *n condi7iile prev9u$e l! !lin. 6') 4i 6%) po$ p!r$icip! e3per7i !le4i de pr7i 4i *ncuviin7!7i de in#$!n70 !v2nd c!li$!$e! de con#ilieri !i pr7ilor0 d!c prin le"e nu #e di#pune !l$1el. ;n !ce#$ c!90 ei po$ # de! rel!7ii0 # 1or+ule9e *n$re)ri 4i o)#erv!7ii 4i0 d!c e#$e c!9ul0 # *n$oc+e!#c un r!por$ #ep!r!$ cu privire l! o)iec$ivele e3per$i9ei. ART. ' Nu+ire! e3per$ului 6') 5!c pr7ile nu #e *nvoie#c !#upr! nu+irii e3per7ilor0 ei #e vor nu+i de c$re in#$!n70 prin $r!"ere l! #or7i0 de pe li#$! *n$oc+i$ 4i co+unic!$ de c$re )iroul loc!l de e3per$i90 cuprin92nd per#o!nele *n#cri#e *n eviden7! #! 4i !u$ori9!$e0 po$rivi$ le"ii0 # e1ec$ue9e e3per$i9e 8udici!re. 6%) ;nc:eiere! de nu+ire ! e3per$ului v! #$!)ili o)iec$ivele !#upr! cror! !ce#$! ur+e!9 # #e pronun7e0 $er+enul *n c!re $re)uie # e1ec$ue9e e3per$i9!0 onor!riul provi9oriu !l e3per$ului 4i0 d!c e#$e c!9ul0 !v!n#ul pen$ru c:el$uielile de depl!#!re. ;n !ce#$ #cop0 in#$!n7! po!$e 1i3! o !udiere *n c!+er! de con#iliu0 *n c!drul crei! v! #olici$! e3per$ului # e#$i+e9e co#$ul lucrrii ce ur+e!9 ! 1i e1ec$u!$0 c2$ 4i $er+enul nece#!r e1ec$urii e3per$i9ei. To$ !#$1el0 in#$!n7! po!$e 1i3! un $er+en #cur$ pen$ru c2nd v! #olici$! e3per$ului # e#$i+e9e *n #cri# co#$ul lucrrii ce ur+e!9 ! 1i e1ec$u!$0 c2$ 4i $er+enul nece#!r e1ec$urii e3per$i9ei. Po9i7i! pr7ilor v! 1i con#e+n!$ *n *nc:eiere. ;n 1unc7ie de po9i7i! e3per$ului 4i ! pr7ilor0 in#$!n7! v! 1i3! $er+enul de depunere ! r!por$ului de e3per$i9 4i condi7iile de pl!$ ! co#$urilor nece#!re e1ec$urii e3per$i9ei. 6 ) 5ov!d! pl7ii onor!riului #e depune l! "re1! in#$!n7ei de p!r$e! c!re ! 1o#$ o)li"!$ prin *nc:eiere0 *n $er+en de 5 9ile de l! nu+ire #!u *n $er+enul #$!)ili$ de in#$!n7 po$rivi$ !lin. 6%). Onor!riul po!$e 1i +!8or!$0 *n condi7iile prev9u$e l! !r$. = !lin. 6%). ART. % Recu9!re! e3per$ului 6') E3per7ii po$ 1i recu9!7i pen$ru !cele!4i +o$ive c! 4i 8udec$orii. 6%) Recu9!re! $re)uie # 1ie ceru$ *n $er+en de 5 9ile de l! nu+ire! e3per$ului0 d!c +o$ivul ei e3i#$ l! !ce!#$ d!$C *n celel!l$e c!9uri $er+enul v! cur"e de l! d!$! c2nd #(! ivi$ +o$ivul de recu9!re.
85

6 ) Recu9rile #e 8udec cu ci$!re! pr7ilor 4i ! e3per$ului. ART. ;n4$iin7!re! 4i *nlocuire! e3per$ului 6') 5i#po9i7iile privi$o!re l! ci$!re0 !ducere! cu +!nd!$ 4i #!nc7ion!re! +!r$orilor c!re lip#e#c #un$ deopo$riv !plic!)ile e3per7ilor. 6%) 5!c e3per$ul nu #e *n17i4e!90 in#$!n7! po!$e di#pune *nlocuire! lui. ART. 4 A#cul$!re! e3per$ului 5!c e3per7ii po$ #(4i e3pri+e de *nd!$ opini!0 !ce4$i! vor 1i !#cul$!7i c:i!r *n 4edin70 i!r prere! lor #e v! con#e+n! *n$r(un proce#(ver)!l0 di#po9i7iile !r$. % !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. ART. 5 E1ec$u!re! e3per$i9ei l! 1!7! locului 6') 5!c pen$ru e3per$i9 e#$e nevoie de o lucr!re l! 1!7! locului #!u #un$ nece#!re e3plic!7iile pr7ilor0 e! nu po!$e 1i 1cu$ dec2$ dup ci$!re! pr7ilor prin #cri#o!re reco+!nd!$ cu con7inu$ decl!r!$ 4i con1ir+!re de pri+ire0 *n c!re li #e vor indic! 9iu!0 or! 4i locul unde #e v! 1!ce lucr!re!. Ci$!7i!0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii0 $re)uie co+unic!$ pr7ii cu cel pu7in 5 9ile *n!in$e! $er+enului de e1ec$u!re ! lucrrii. Con1ir+!re! de pri+ire v! 1i !l$ur!$ r!por$ului de e3per$i9. 6%) Pr7ile #un$ o)li"!$e # de! e3per$ului orice l+uriri *n le"$ur cu o)iec$ul lucrrii. 6 ) ;n c!9ul *n c!re un! din$re pr7i opune re9i#$en7 #!u *+piedic *n orice !l$ +od e1ec$u!re! lucrrii0 in#$!n7! v! pu$e! #oco$i c! dovedi$e !1ir+!7iile 1cu$e de p!r$e! !dver# cu privire l! *+pre8ur!re! de 1!p$ ce 1!ce o)iec$ul lucrrii0 *n con$e3$ul !d+ini#$rrii $u$uror celorl!l$e pro)e. 64) C:el$uielile e1ec$u!$e cu e3per$i9! p2n l! d!$! re1u9ului vor 1i #upor$!$e de p!r$e! c!re #(! opu# e1ec$urii e3per$i9ei. 65) ;n +od e3cep7ion!l0 c2nd !1l!re! !devrului *n c!u9 e#$e indi#olu)il le"!$ de e1ec$u!re! pro)ei cu e3per$i9 $e:nic0 in#$!n7! v! !u$ori9! 1olo#ire! 1or7ei pu)lice *n #copul e1ec$urii e3per$i9ei0 prin *nc:eiere e3ecu$orie pronun7!$ *n c!+er! de con#iliu0 dup !#cul$!re! pr7ilor. ART. . R!por$ul de e3per$i9 6') Con#$!$rile 4i conclu9iile +o$iv!$e !le e3per$ului #!u !le l!)or!$orului ori !le in#$i$u$ului #peci!li9!$ crui! i #(! ceru$ e1ec$u!re! e3per$i9ei vor 1i con#e+n!$e *n$r( un r!por$ #cri#0 c!re v! 1i depu# cu cel pu7in '& 9ile *n!in$e de $er+enul 1i3!$ pen$ru 8udec!$. ;n c!9uri ur"en$e $er+enul pen$ru depunere! r!por$ului de e3per$i9 po!$e 1i +ic4or!$. 6%) C2nd #un$ +!i +ul7i e3per7i cu preri deo#e)i$e lucr!re! $re)uie # cuprind prere! +o$iv!$ ! 1iecrui!. 6 ) ;n c!9urile !nu+e prev9u$e de le"e0 depunere! r!por$ului #e v! 1!ce nu+!i dup o)7inere! !vi9elor $e:nice nece#!re ce #e eli)ere!9 nu+!i de or"!ni#+ele de #peci!li$!$e co+pe$en$e. ART. L+urire! #!u co+ple$!re! r!por$ului
86

5!c e#$e nevoie de l+urire! #!u co+ple$!re! r!por$ului de e3per$i9 ori d!c e3i#$ o con$r!dic7ie *n$re prerile e3per7ilor0 in#$!n7!0 din o1iciu #!u l! cerere! pr7ilor0 po!$e #olici$! e3per7ilor0 l! pri+ul $er+en dup depunere! r!por$ului0 # *l l+ure!#c #!u # *l co+ple$e9e. ART. , E1ec$u!re! unei noi e3per$i9e 6') Pen$ru +o$ive $e+einice0 in#$!n7! po!$e di#pune0 l! cerere #!u din o1iciu0 e1ec$u!re! unei noi e3per$i9e de c$re !l$ e3per$. 6%) O nou e3per$i9 v! $re)ui ceru$ +o$iv!$0 #u) #!nc7iune! decderii0 l! pri+ul $er+en dup depunere! r!por$ului0 i!r d!c #(!u 1or+ul!$ o)iec7iuni0 l! $er+enul i+edi!$ ur+$or depunerii r#pun#ului l! o)iec7iuni ori0 dup c!90 ! r!por$ului #upli+en$!r. ART. = 5rep$uri )ne4$i !le e3per$ului 6') F!p$! e3per7ilor de ! cere #!u de ! pri+i o #u+ +!i +!re dec2$ onor!riul 1i3!$ de in#$!n7 #e pedep#e4$e po$rivi$ le"ii pen!le. 6%) L! cerere! +o$iv!$ ! e3per7ilor0 7in2ndu(#e #e!+! de lucr!re! e1ec$u!$0 in#$!n7! v! pu$e! +!8or! onor!riul cuveni$ !ce#$or!0 prin *nc:eiere e3ecu$orie0 d!$ cu ci$!re! pr7ilor0 *n# nu+!i dup depunere! r!por$ului0 ! r#pun#ului l! even$u!lele o)iec7iuni #!u ! r!por$ului #upli+en$!r0 dup c!9. 6 ) E3per$ul !re !cele!4i drep$uri c! 4i +!r$orul *n cee! ce prive4$e c:el$uielile de $r!n#por$0 c!9!re 4i +!#. ART. 4& Co+i#ie ro"!$orie 5!c e3per$i9! #e 1!ce l! o !l$ in#$!n70 prin co+i#ie ro"!$orie0 nu+ire! e3per7ilor 4i #$!)ilire! #u+elor cuveni$e vor 1i l#!$e *n #!rcin! !ce#$ei din ur+ in#$!n7e. F .. Mi8lo!cele +!$eri!le de pro) ART. 4' Lucrurile c! +i8lo!ce de pro) 6') Dun$ +i8lo!ce +!$eri!le de pro) lucrurile c!re prin *n#u4irile lor0 prin !#pec$ul lor ori #e+nele #!u ur+ele pe c!re le p#$re!9 #erve#c l! #$!)ilire! unui 1!p$ c!re po!$e duce l! #olu7ion!re! proce#ului. 6%) Dun$0 de !#e+ene!0 +i8lo!ce +!$eri!le de pro) 4i 1o$o"r!1iile0 1o$ocopiile0 1il+ele0 di#curile0 )en9ile de *nre"i#$r!re ! #une$ului0 precu+ 4i !l$e !#e+ene! +i8lo!ce $e:nice0 d!c nu !u 1o#$ o)7inu$e prin *nclc!re! le"ii ori ! )unelor +or!vuri. ART. 4% P#$r!re 6') Mi8lo!cele +!$eri!le de pro) pu#e l! di#po9i7i! in#$!n7ei vor 1i p#$r!$e p2n l! #olu7ion!re! de1ini$iv ! proce#ului. 6%) 5!c !ducere! l! in#$!n7 ! +i8lo!celor +!$eri!le de pro) pre9in$ "reu$7i d!$ori$ nu+rului0 volu+ului #!u !l$or *n#u4iri !le lor ori locului unde #e !1l0 !ce#$e! vor 1i l#!$e *n depo9i$ul de7in$orului #!u !l !l$ei per#o!ne. ART. 4
87

Aeri1ic!re 6') Mi8lo!cele +!$eri!le de pro)0 !1l!$e *n p#$r!re! in#$!n7ei0 #e !duc *n 4edin7! de 8udec!$. 6%) 5!c +i8lo!cele +!$eri!le de pro) nu #e !1l *n p#$r!re! in#$!n7ei0 !ce!#$! po!$e ordon!0 dup c!90 1ie !ducere! lor0 1ie veri1ic!re! l! 1!7! locului0 di#po9i7iile !r$. %= ( && 1iind !plic!)ile *n +od core#pun9$or. 6 ) ;n *nc:eiere! #!u *n proce#ul(ver)!l0 dup c!90 con7in2nd con#$!$rile in#$!n7ei0 #e v! 1!ce +en7iune 4i de#pre #$!re! 4i #e+nele c!r!c$eri#$ice !le +i8lo!celor +!$eri!le de pro) veri1ic!$e. ART. 44 Re#$i$uire. Trecere! *n proprie$!$e! uni$7ii !d+ini#$r!$iv($eri$ori!le ;n c!9ul *n c!re in#$!n7! ! di#pu# re#$i$uire! )unurilor c!re !u #ervi$ c! +i8lo!ce +!$eri!le de pro) 4i cei *n drep$ ! le pri+i nu le ridic *n $er+en de . luni de l! d!$! c2nd !u 1o#$ *ncuno4$in7!7i *n !ce#$ #cop0 in#$!n7!0 *n c!+er! de con#iliu0 ci$2nd pr7ile in$ere#!$e 4i or"!nul 1in!nci!r loc!l co+pe$en$0 v! d! o *nc:eiere prin c!re !ce#$e lucruri vor 1i con#ider!$e c! !)!ndon!$e 4i $recu$e *n proprie$!$e! priv!$ ! uni$7ii !d+ini#$r!$iv($eri$ori!le unde *4i !re #ediul in#$!n7!. ;nc:eiere! po!$e 1i !$!c!$ nu+!i cu !pel l! in#$!n7! ier!r:ic #uperio!r. F -. Cerce$!re! l! 1!7! locului ART. 45 ;ncuviin7!re! cerce$rii l! 1!7! locului 6') Cerce$!re! l! 1!7! locului #e po!$e 1!ce0 l! cerere #!u din o1iciu0 c2nd in#$!n7! !preci!9 c e! e#$e nece#!r pen$ru l+urire! proce#ului. 6%) ;nc:eiere! prin c!re #e !d+i$e cerce$!re! v! de$er+in! *+pre8urrile de 1!p$ ce ur+e!9 # 1ie l+uri$e l! 1!7! locului. ART. 4. E1ec$u!re! cerce$rii l! 1!7! locului 6') Cerce$!re! l! 1!7! locului #e 1!ce0 cu ci$!re! pr7ilor0 de c$re 8udec$orul dele"!$ #!u de c$re *n$re"ul co+ple$ de 8udec!$. Pre9en7! procurorului e#$e o)li"!$orie c2nd p!r$icip!re! !ce#$ui! l! 8udec!$ e#$e ceru$ de le"e. 6%) In#$!n7! po!$e0 de !#e+ene!0 *ncuviin7! c! !#cul$!re! +!r$orilor0 e3per7ilor 4i pr7ilor # #e 1!c l! 1!7! locului. ART. 4Con#e+n!re! re9ul$!$ului cerce$rii 6') 5e#pre cele con#$!$!$e 4i +#urile lu!$e l! 1!7! locului0 in#$!n7! v! *n$oc+i un proce#(ver)!l0 *n c!re #e vor con#e+n! 4i #u#7inerile ori o)iec7iunile pr7ilor0 c!re v! 1i #e+n!$ de c$re cei pre9en7i. 6%) 5e#enele0 pl!nurile0 #c:i7ele #!u 1o$o"r!1iile 1cu$e l! 1!7! locului vor 1i !l$ur!$e proce#ului(ver)!l 4i vor 1i #e+n!$e de c$re 8udec$or 4i de pr7ile pre9en$e l! cerce$!re. F ,. Mr$uri#ire!
88

I. Ad+i#i)ili$!$e! pro)ei ART. 4, No7iune 4i 1eluri 6') Con#$i$uie +r$uri#ire recuno!4$ere! de c$re un! din$re pr7i0 din proprie ini7i!$iv #!u *n c!drul procedurii in$ero"!$oriului0 ! unui 1!p$ pe c!re p!r$e! !dver# *4i *n$e+ei!9 pre$en7i! #!u0 dup c!90 !pr!re!. 6%) Mr$uri#ire! e#$e 8udici!r #!u e3$r!8udici!r. ART. 4= Mr$uri#ire! 8udici!r 6') Mr$uri#ire! 8udici!r 1!ce deplin dov!d *+po$riv! !celui! c!re ! 1cu$(o0 1ie per#on!l0 1ie prin +!nd!$!r cu procur #peci!l. 6%) Mr$uri#ire! 8udici!r nu po!$e 1i divi9!$ *+po$riv! !u$orului dec2$ *n c!9urile c2nd cuprinde 1!p$e di#$inc$e 4i c!re nu !u le"$ur *n$re ele. 6 ) 5e !#e+ene!0 +r$uri#ire! 8udici!r nu po!$e 1i nici revoc!$0 !1!r nu+!i d!c #e 1!ce dov!d! c ! 1o#$ ur+!re! unei erori de 1!p$ #cu9!)ile. 64) Mr$uri#ire! 8udici!r nu produce e1ec$e d!c ! 1o#$ 1cu$ de o per#o!n lip#i$ de di#cern+2n$ #!u d!c duce l! pierdere! unui drep$ de c!re cel c!re 1!ce recuno!4$ere! nu po!$e di#pune. ART. 5& Mr$uri#ire! e3$r!8udici!r 6') Mr$uri#ire! 1cu$ *n !1!r! proce#ului e#$e un 1!p$ #upu# !precierii 8udec$orului0 po$rivi$ re"ulilor "ener!le de pro)!7iune. 6%) Mr$uri#ire! e3$r!8udici!r ver)!l nu po!$e 1i invoc!$ *n c!9urile *n c!re pro)! cu +!r$ori nu e#$e !d+i#. II. In$ero"!$oriul ART. 5' ;ncuviin7!re! in$ero"!$oriului In#$!n7! po!$e *ncuviin7!0 l! cerere #!u din o1iciu0 c:e+!re! l! in$ero"!$oriu ! oricrei! din$re pr7i0 cu privire l! 1!p$e per#on!le0 c!re #un$ de n!$ur # duc l! #olu7ion!re! proce#ului. ART. 5% Lu!re! in$ero"!$oriului per#o!nelor 1i9ice 6') Cel c:e+!$ *n per#o!n v! 1i *n$re)!$ de c$re pre4edin$e !#upr! 1iecrui 1!p$ *n p!r$e. 6%) Cu *ncuviin7!re! pre4edin$elui0 1iec!re din$re 8udec$ori0 procurorul0 c2nd p!r$icip l! 8udec!$0 precu+ 4i p!r$e! !dver# po$ pune direc$ *n$re)ri celui c:e+!$ l! in$ero"!$oriu. 6 ) P!r$e! v! r#punde 1r # po!$ ci$i un proiec$ de r#pun# #cri# *n pre!l!)il. E! #e po!$e 1olo#i *n# de *n#e+nri0 cu *ncuviin7!re! pre4edin$elui0 d!r nu+!i cu privire l! ci1re #!u denu+iri. 64) 5!c p!r$e! decl!r c pen$ru ! r#punde $re)uie # cerce$e9e *n#cri#uri0 re"i#$re #!u do#!re0 #e v! pu$e! 1i3! un nou $er+en pen$ru in$ero"!$oriu.
89

65) C2nd !+)ele pr7i #un$ de 1!7 l! lu!re! in$ero"!$oriului0 ele po$ 1i con1run$!$e. ART. 5 Lu!re! in$ero"!$oriului repre9en$!n$ului le"!l Repre9en$!n$ul le"!l !l unei per#o!ne lip#i$e de c!p!ci$!$e de e3erci7iu #!u cel c!re !#i#$ per#o!n! cu c!p!ci$!$e de e3erci7iu re#$r2n# po!$e 1i c:e+!$ per#on!l l! in$ero"!$oriu nu+!i *n le"$ur cu !c$ele *nc:ei!$e 4i 1!p$ele #v2r4i$e *n !ce!#$ c!li$!$e. ART. 54 Con#e+n!re! r#pun#urilor l! in$ero"!$oriu 6') R#pun#urile l! in$ero"!$oriu vor 1i $recu$e pe !cee!4i 1o!ie cu *n$re)rile. In$ero"!$oriul v! 1i #e+n!$ pe 1iec!re p!"in de pre4edin$e0 "re1ier0 de cel c!re l(! propu#0 precu+ 4i de p!r$e! c!re ! r#pun# dup ce ! lu!$ cuno4$in7 de cuprin#. To$ !#$1el vor 1i #e+n!$e !du"irile0 4$er#$urile #!u #c:i+)rile !du#e0 #u) #!nc7iune! de ! nu 1i 7inu$e *n #e!+. 6%) 5!c p!r$e! in$ero"!$ #!u ce!l!l$ p!r$e nu voie4$e ori nu po!$e # #e+ne9e0 #e v! con#e+n! *n 8o#ul in$ero"!$oriului. 6 ) ;n c!9ul *n c!re in$ero"!$oriul ! 1o#$ di#pu# din o1iciu0 precu+ 4i *n c!9ul prev9u$ l! !r$. 5% !lin. 6%)0 vor 1i con#e+n!$e *n *nc:eiere! de 4edin7 !$2$ *n$re)rile0 c2$ 4i r#pun#urile. ART. 55 Lu!re! in$ero"!$oriului per#o!nelor 8uridice 6') D$!$ul 4i celel!l$e per#o!ne 8uridice de drep$ pu)lic0 precu+ 4i per#o!nele 8uridice de drep$ priv!$ vor r#punde *n #cri# l! in$ero"!$oriul ce li #e v! co+unic! *n pre!l!)il0 *n condi7iile prev9u$e l! !r$. '=4 li$. e). 6%) De e3cep$e!9 #ocie$7ile de per#o!ne0 !i cror !#oci!7i cu drep$ de repre9en$!re vor 1i ci$!7i per#on!l l! in$ero"!$oriu. ART. 5. Lu!re! in$ero"!$oriului pr7ii !1l!$e *n #$rin$!$e 6') 5!c prin $r!$!$e #!u conven7ii in$ern!7ion!le l! c!re Ro+2ni! e#$e p!r$e ori prin !c$e nor+!$ive #peci!le nu #e prevede !l$1el0 p!r$e! c!re #e !1l *n #$rin$!$e 4i e#$e repre9en$!$ *n proce# prin$r(un +!nd!$!r v! pu$e! 1i in$ero"!$ prin !ce#$!. 6%) ;n !ce#$ c!90 in$ero"!$oriul v! 1i co+unic!$ *n #cri# +!nd!$!rului0 c!re v! depune r#pun#ul pr7ii d!$ *n cuprin#ul unei procuri #peci!le 4i !u$en$ice. 5!c +!nd!$!rul e#$e !voc!$0 procur! #peci!l cer$i1ic!$ de !ce#$! e#$e #u1icien$. ART. 5Lu!re! in$ero"!$oriului prin 8udec$or dele"!$ #!u co+i#ie ro"!$orie 6') In#$!n7! po!$e *ncuviin7! lu!re! in$ero"!$oriului l! locuin7! celui c:e+!$ l! in$ero"!$oriu0 prin$r(un 8udec$or dele"!$0 d!c p!r$e!0 din +o$ive $e+einice0 e#$e *+piedic!$ de ! veni *n 1!7! in#$!n7ei. ;n !ce#$ c!90 r#pun#urile l! *n$re)ri #e vor con#e+n! *n pre9en7! pr7ii !dver#e #!u *n lip#0 d!c !ce!#$! ! 1o#$ ci$!$ 4i nu #(! pre9en$!$. 6%) P!r$e! c!re locuie4$e *n circu+#crip7i! !l$ei in#$!n7e0 *n c!9urile prev9u$e l! !lin. 6')0 #e v! !#cul$! prin co+i#ie ro"!$orie. ART. 5, Nepre9en$!re! l! in$ero"!$oriu 4i re1u9ul de ! r#punde
90

5!c p!r$e!0 1r +o$ive $e+einice0 re1u9 # r#pund l! in$ero"!$oriu #!u nu #e *n17i4e!90 in#$!n7! po!$e #oco$i !ce#$e *+pre8urri c! o +r$uri#ire deplin ori nu+!i c! un *ncepu$ de dov!d *n 1olo#ul !celui! c!re ! propu# in$ero"!$oriul. ;n !ce#$ din ur+ c!90 !$2$ dov!d! cu +!r$ori0 c2$ 4i !l$e pro)e0 inclu#iv pre9u+7iile0 po$ 1i !d+i#e pen$ru co+ple$!re! pro)!$oriului. F =. A#i"ur!re! pro)elor ART. 5= Condi7ii de !d+i#i)ili$!$e 6') Oricine !re in$ere# # con#$!$e de ur"en7 +r$uri! unei per#o!ne0 prere! unui e3per$0 #$!re! unor )unuri0 +o)ile #!u i+o)ile ori # o)7in recuno!4$ere! unui *n#cri#0 ! unui 1!p$ #!u ! unui drep$0 d!c e#$e pericol c! pro)! # di#p!r ori # 1ie "reu de !d+ini#$r!$ *n vii$or0 v! pu$e! cere0 !$2$ *n!in$e0 c2$ 4i *n $i+pul proce#ului0 !d+ini#$r!re! !ce#$or pro)e. 6%) ;n c!9ul *n c!re p!r$e! !dver# *4i d !cordul0 cerere! po!$e 1i 1cu$0 c:i!r d!c nu e3i#$ ur"en7. ART. .& Dolu7ion!re! cererii 6') Cerere! #e v! *ndrep$!0 *n!in$e de 8udec!$0 l! 8udec$ori! *n circu+#crip7i! crei! #e !1l +!r$orul #!u o)iec$ul con#$!$rii0 i!r *n $i+pul 8udec7ii0 l! in#$!n7! c!re 8udec proce#ul *n pri+! in#$!n7. 6%) P!r$e! v! !r$! *n cerere pro)ele ! cror !d+ini#$r!re o pre$inde0 1!p$ele pe c!re vre! # le dovede!#c0 precu+ 4i +o$ivele c!re 1!c nece#!r !#i"ur!re! !ce#$or! #!u0 dup c!90 !cordul pr7ii !dver#e. 6 ) In#$!n7! v! di#pune ci$!re! pr7ilor 4i v! co+unic! pr7ii !dver#e copie de pe cerere. Ace!#$! nu e#$e o)li"!$ # depun *n$2+pin!re. 64) In#$!n7! v! #olu7ion! cerere! *n c!+er! de con#iliu0 prin *nc:eiere. 65) ;n c!9 de pericol *n *n$2r9iere0 in#$!n7!0 !preciind *+pre8urrile0 v! pu$e! *ncuviin7! cerere! 4i 1r ci$!re! pr7ilor. ART. .' Re"i+ul cilor de !$!c 6') ;nc:eiere! de !d+i$ere ! cererii de !#i"ur!re e#$e e3ecu$orie 4i nu e#$e #upu# niciunei ci de !$!c. 6%) ;nc:eiere! de re#pin"ere po!$e 1i !$!c!$ #ep!r!$ nu+!i cu !pel *n $er+en de 5 9ile de l! pronun7!re0 d!c #(! d!$ cu ci$!re! pr7ilor0 4i de l! co+unic!re0 d!c #(! d!$ 1r ci$!re! lor. ART. .% Ad+ini#$r!re! pro)elor !#i"ur!$e 6') Ad+ini#$r!re! pro)ei ce $re)uie !#i"ur!$ v! pu$e! 1i 1cu$ de *nd!$ #!u l! $er+enul ce #e v! 1i3! *n !ce#$ #cop. 6%) Ad+ini#$r!re! pro)elor !#i"ur!$e #e con#$!$ prin$r(o *nc:eiere0 c!re nu e#$e #upu# niciunei ci de !$!c. ART. . Pu$ere! dovedi$o!re
91

6') Pro)ele !#i"ur!$e *n condi7iile prev9u$e l! !r$. .% vor 1i cerce$!$e de in#$!n70 l! 8udec!re! proce#ului0 #u) r!por$ul !d+i#i)ili$7ii 4i concluden7ei lor. ;n c!9ul *n c!re "#e4$e nece#!r0 in#$!n7! v! proced!0 d!c e#$e cu pu$in70 l! o nou !d+ini#$r!re ! pro)elor !#i"ur!$e. 6%) Pro)ele !#i"ur!$e po$ # 1ie 1olo#i$e 4i de p!r$e! c!re nu ! ceru$ !d+ini#$r!re! lor. 6 ) C:el$uielile 1cu$e cu !d+ini#$r!re! pro)elor vor 1i 7inu$e *n #e!+ de in#$!n7! c!re 8udec pricin! *n 1ond. ART. .4 Con#$!$!re! de ur"en7 ! unei #$ri de 1!p$ 6') L! cerere! oricrei per#o!ne c!re !re in$ere#ul # con#$!$e de ur"en7 o !nu+i$ #$!re de 1!p$ c!re !r pu$e! # *nce$e9e ori # #e #c:i+)e p2n l! !d+ini#$r!re! pro)elor0 e3ecu$orul 8udec$ore#c *n circu+#crip7i! crui! ur+e!9 # #e 1!c con#$!$!re! v! pu$e! con#$!$! l! 1!7! locului !ce!#$ #$!re de 1!p$. 6%) ;n c!9ul *n c!re e1ec$u!re! con#$!$rii prev9u$e l! !lin. 6') nece#i$ concur#ul pr7ii !dver#e #!u !l unei !l$e per#o!ne0 con#$!$!re! nu po!$e 1i 1cu$ dec2$ cu !cordul !ce#$ei!. 6 ) ;n lip#! !cordului prev9u$ l! !lin. 6%)0 p!r$e! in$ere#!$ v! pu$e! cere in#$!n7ei # *ncuviin7e9e e1ec$u!re! con#$!$rii. In#$!n7! po!$e *ncuviin7! e1ec$u!re! con#$!$rii 1r ci$!re! !celui! *+po$riv! crui! #e cere. 5i#po9i7iile !r$. .&( . #e !plic *n +od core#pun9$or. 64) Proce#ul(ver)!l de con#$!$!re v! 1i co+unic!$ *n copie celui *+po$riv! crui! #( ! 1cu$ con#$!$!re!0 d!c nu ! 1o#$ de 1!70 4i !re pu$ere! dovedi$o!re ! *n#cri#ului !u$en$ic. ART. .5 5i#po9i7ii #peci!le ;n c!9 de pericol *n *n$2r9iere0 !#i"ur!re! dove9ii 4i con#$!$!re! unei #$ri de 1!p$ #e vor pu$e! 1!ce 4i *n 9ilele nelucr$o!re 4i c:i!r *n !1!r! orelor le"!le0 *n# nu+!i cu *ncuviin7!re! e3pre# ! in#$!n7ei. DU>DECEIUNEA ! 4(! Ad+ini#$r!re! pro)elor de c$re !voc!7i #!u con#ilieri 8uridici ART. .. 5o+eniu de !plic!re 5i#po9i7iile pre9en$ei #ec7iuni #un$ !plic!)ile $u$uror li$i"iilor0 cu e3cep7i! celor ce prive#c #$!re! civil 4i c!p!ci$!$e! per#o!nelor0 rel!7iile de 1!+ilie0 precu+ 4i orice !l$e drep$uri !#upr! cror! le"e! nu per+i$e ! #e 1!ce $r!n9!c7ie. ART. .O)li"!7i! in#$!n7ei L! pri+ul $er+en de 8udec!$ l! c!re pr7ile !u 1o#$ le"!l ci$!$e 4i d!c !ce#$e! #un$ pre9en$e #!u repre9en$!$e0 in#$!n7! le v! *n$re)! d!c #un$ de !cord c! pro)ele # 1ie !d+ini#$r!$e po$rivi$ di#po9i7iilor din pre9en$! #u)#ec7iune. ART. ., Conven7i! pr7ilor
92

6') L! $er+enul prev9u$ l! !r$. .- pr7ile0 pre9en$e per#on!l #!u repre9en$!$e0 po$ conveni c! !voc!7ii c!re le !#i#$ 4i le repre9in$ # !d+ini#$re9e pro)ele *n c!u90 po$rivi$ di#po9i7iilor pre9en$ei #u)#ec7iuni. 6%) Con#i+7+2n$ul pen$ru !d+ini#$r!re! pro)elor0 prev9u$ l! !lin. 6')0 #e v! d! de c$re pr7i0 per#on!l #!u prin +!nd!$!r cu *+pu$ernicire #peci!l0 *n 1!7! in#$!n7ei0 lu2ndu(#e !c$ de#pre !ce!#$! *n *nc:eiere0 #!u prin *n#cri# *n$oc+i$ *n 1!7! !voc!$ului0 c!re e#$e o)li"!$ # cer$i1ice con#i+7+2n$ul 4i #e+n$ur! pr7ii pe c!re o !#i#$ ori o repre9in$. 5!c #un$ +!i +ul$e pr7i !#i#$!$e de !cel!4i !voc!$0 con#i+7+2n$ul #e v! d! de 1iec!re din$re ele #ep!r!$. 6 ) To$od!$0 1iec!re p!r$e e#$e o)li"!$ # decl!re c pen$ru procedur! din pre9en$! #u)#ec7iune *4i !le"e do+iciliul l! !voc!$ul c!re o repre9in$. 64) Con#i+7+2n$ul d!$ po$rivi$ !lin. 6%) nu po!$e 1i revoc!$ de c$re un! din$re pr7i. ART. .= 5e#14ur!re! 4edin7ei de 8udec!$ Pe p!rcur#ul !d+ini#$rrii pro)elor de c$re !voc!7i0 4edin7ele de 8udec!$0 !$unci c2nd !ce#$e! #un$ nece#!re0 #e de#14o!r po$rivi$ !r$. %4&0 cu p!r$icip!re! o)li"!$orie ! !voc!7ilor. ART. -& M#uri lu!$e de in#$!n7 6') 5up con#$!$!re! v!l!)ili$7ii con#i+7+2n$ului d!$ con1or+ !r$. .,0 in#$!n7! v! lu! +#urile prev9u$e l! !r$. % - !lin. 6%). 5i#po9i7iile !r$. %550 %5.0 !r$. %5- !lin. 6')0 !r$. %5, 4i %.& #un$ !plic!)ile. 6%) C2nd0 po$rivi$ le"ii0 cererile prev9u$e l! !lin. 6') po$ 1i 1or+ul!$e 4i ul$erior pri+ului $er+en de 8udec!$ l! c!re pr7ile #un$ le"!l ci$!$e0 in#$!n7! po!$e !cord! *n !ce#$ #cop un $er+en #cur$0 d!$ *n cuno4$in7 pr7ilor repre9en$!$e prin !voc!$. 6 ) 5i#po9i7iile !r$. %%- 4i !le !r$. %54 !lin. 6%)(64) #un$ !plic!)ile. 64) P!r$e! c!re lip#e4$e ne8u#$i1ic!$ l! $er+enul de *ncuviin7!re ! pro)elor v! 1i dec9u$ din drep$ul de ! +!i propune 4i !d+ini#$r! orice pro)0 cu e3cep7i! celei cu *n#cri#uri0 d!r v! pu$e! p!r$icip! l! !d+ini#$r!re! pro)elor de c$re ce!l!l$ p!r$e 4i v! pu$e! co+)!$e !ce#$e pro)e. ART. -' Ter+enul !d+ini#$rrii pro)elor 6') Pen$ru !d+ini#$r!re! pro)elor de c$re !voc!7i in#$!n7! v! #$!)ili un $er+en de p2n l! . luni0 7in2nd #e!+! de volu+ul 4i co+ple3i$!$e! !ce#$or!. 6%) Ter+enul prev9u$ l! !lin. 6') v! pu$e! 1i prelun"i$ d!c *n cur#ul !d+ini#$rrii pro)elorB '. #e invoc o e3cep7ie #!u un inciden$ procedur!l !#upr! crui!0 po$rivi$ le"ii0 in#$!n7! $re)uie # #e pronun7eC *n !ce#$ c!90 $er+enul #e prelun"e4$e cu $i+pul nece#!r #olu7ionrii e3cep7iei #!u inciden$uluiC %. ! *nce$!$0 din orice c!u90 con$r!c$ul de !#i#$en7 8uridic din$re un! din$re pr7i 4i !voc!$ul #uC *n !ce#$ c!90 $er+enul #e prelun"e4$e cu cel +ul$ o lun pen$ru !n"!8!re! !l$ui !voc!$C

93

. un! din$re pr7i ! deced!$C *n !ce#$ c!90 $er+enul #e prelun"e4$e cu $i+pul *n c!re proce#ul e#$e #u#pend!$ po$rivi$ !r$. 4'% !lin. 6') pc$. ' #!u cu $er+enul !cord!$ pr7ii in$ere#!$e pen$ru in$roducere! *n proce# ! +o4$eni$orilorC 4. *n orice !l$e c!9uri *n c!re le"e! prevede #u#pend!re! proce#ului0 $er+enul #e prelun"e4$e cu perio!d! #u#pendrii0 di#po9i7iile !r$. 4'' !lin. 6') pc$. % ne1iind *n# !plic!)ile. ART. -% Pro"r!+ul !d+ini#$rrii pro)elor 6') ;n cel +ul$ 5 9ile de l! *ncuviin7!re! pro)elor0 !voc!7ii pr7ilor vor pre9en$! in#$!n7ei pro"r!+ul de !d+ini#$r!re ! !ce#$or!0 pur$2nd #e+n$ur! !voc!7ilor0 *n c!re #e vor !r$! locul 4i d!$! !d+ini#$rrii 1iecrei pro)e. Pro"r!+ul #e *ncuviin7e!9 de in#$!n70 *n c!+er! de con#iliu0 4i e#$e o)li"!$oriu pen$ru pr7i 4i !voc!7ii lor. 6%) ;n proce#ele prev9u$e l! !r$. =% !lin. 6%) 4i 6 ) pro"r!+ul *ncuviin7!$ po$rivi$ !lin. 6') v! 1i co+unic!$ de *nd!$ procurorului0 *n condi7iile !r$. , . 6 ) Pro)ele po$ 1i !d+ini#$r!$e *n c!)ine$ul unui! din$re !voc!7i #!u *n orice !l$ loc conveni$0 d!c n!$ur! pro)ei i+pune !ce!#$!. Pr7ile0 prin !voc!7i0 #un$ o)li"!$e # *4i co+unice *n#cri#urile 4i orice !l$e !c$e0 prin #cri#o!re reco+!nd!$ cu con1ir+!re de pri+ire #!u *n +od direc$0 #u) lu!re de #e+n$ur. 64) 5!$! conveni$ pen$ru !d+ini#$r!re! pro)elor po$rivi$ !lin. 6') po!$e 1i +odi1ic!$0 cu !cordul $u$uror pr7ilor. 65) ;n c!9ul *n c!re !d+ini#$r!re! pro)ei nu e#$e po#i)il din +o$ive o)iec$ive0 v! 1i #$!)ili$ un nou $er+en0 di#po9i7iile !lin. 64) 1iind !plic!)ile *n +od core#pun9$or. 5!c pr7ile nu #e *n7ele"0 v! 1i #e#i9!$ in#$!n7!0 po$rivi$ !r$. - . 6.) Nere#pec$!re! ne8u#$i1ic!$ ! pro"r!+ului prev9u$ l! !lin. 6') !$r!"e decdere! pr7ii din drep$ul de ! +!i !d+ini#$r! pro)! re#pec$iv. 6-) 5i#po9i7iile !r$. %.% #un$ !plic!)ile. ART. Dolu7ion!re! inciden$elor 5!c *n cur#ul !d+ini#$rrii pro)elor un! din$re pr7i 1or+ule!9 o cerere0 invoc o e3cep7ie0 in!d+i#i)ili$!$e! vreunei pro)e #!u orice !l$ inciden$ privind !d+ini#$r!re! pro)elor0 e! v! #e#i9! in#$!n7! c!re0 cu ci$!re! celeil!l$e pr7i0 prin *nc:eiere d!$ *n c!+er! de con#iliu0 #e v! pronun7! de *nd!$0 i!r c2nd e#$e nece#!r0 *n cel +ul$ '5 9ile de l! d!$! l! c!re ! 1o#$ #e#i9!$. ;nc:eiere! po!$e 1i !$!c!$ nu+!i od!$ cu 1ondul proce#ului. ART. -4 ;n#cri#uri de7inu$e de $er7i ;n c!9ul *n c!re #e di#pune *n17i4!re! unui *n#cri# de7inu$ de o !u$ori$!$e #!u de o !l$ per#o!n0 in#$!n7!0 po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. %=,0 v! di#pune #olici$!re! *n#cri#ului 4i0 *nd!$ ce !ce#$! e#$e depu# l! in#$!n70 co+unic!re! lui *n copie 1iecrui !voc!$. ART. -5 Aeri1ic!re! *n#cri#urilor 5!c un! din$re pr7i nu recuno!4$e #cri#ul #!u #e+n$ur! din$r(un *n#cri#0 !voc!$ul pr7ii in$ere#!$e0 po$rivi$ !r$. - 0 v! #olici$! in#$!n7ei # procede9e l! veri1ic!re! *n#cri#urilor.
94

ART. -. A#cul$!re! +!r$orilor 6') M!r$orii vor 1i !#cul$!7i0 l! locul 4i d!$! prev9u$e *n pro"r!+ul *ncuviin7!$ de in#$!n70 de c$re !voc!7ii pr7ilor0 *n condi7iile !r$. ', !lin. 6') 4i !r$. %' !lin. 6')0 6%)0 64) 4i 65)0 c!re #e !plic *n +od core#pun9$or. A#cul$!re! +!r$orilor #e 1!ce 1r pre#$!re de 8ur+2n$0 pun2ndu(li(#e *n# *n vedere c d!c nu vor #pune !devrul #v2r4e#c in1r!c7iune! de +r$urie +incino!#. 5e#pre $o!$e !ce#$e! #e 1!ce +en7iune *n decl!r!7i! #cri#. 6%) M!r$orii prev9u7i l! !r$. %& vor 1i !#cul$!7i nu+!i de c$re in#$!n7. ART. -Con#e+n!re! +r$uriei 6') Mr$uri! #e v! con#e+n! *n$oc+!i de c$re o per#o!n conveni$ de pr7i 4i #e v! #e+n!0 pe 1iec!re p!"in 4i l! #12r4i$ul ei0 de c$re !voc!7ii pr7ilor0 de cel ce ! con#e+n!$o 4i de +!r$or0 dup ce !ce#$! ! lu!$ cuno4$in7 de cuprin#ul con#e+nrii. 6%) Orice !du"iri0 4$er#$uri #!u #c:i+)ri *n cuprin#ul +r$uriei $re)uie *ncuviin7!$e prin #e+n$ur! celor +en7ion!7i l! !lin. 6')0 #u) #!nc7iune! de ! nu 1i lu!$e *n #e!+. 6 ) 5!c +r$uri! ! 1o#$ #$eno"r!1i!$0 !ce!#$! v! 1i $r!n#cri#. A$2$ #$eno"r!+!0 c2$ 4i $r!n#criere! ei vor 1i #e+n!$e po$rivi$ !lin. 6') 4i depu#e l! do#!r. 64) 5!c +r$uri! ! 1o#$ *nre"i#$r!$ cu +i8lo!ce !udiovi9u!le0 !ce!#$! v! pu$e! 1i ul$erior $r!n#cri# l! cerere! pr7ii in$ere#!$e0 *n condi7iile le"ii. Tr!n#criere! *nre"i#$rrilor v! 1i #e+n!$ po$rivi$ !lin. 6') 4i depu# l! do#!r. ART. -, Au$en$i1ic!re! +r$uriei Pr7ile po$ conveni c! decl!r!7iile +!r$orilor # 1ie con#e+n!$e 4i !u$en$i1ic!$e de un no$!r pu)lic. 5i#po9i7iile !r$. -. #un$ !plic!)ile. ART. -= E3per$i9! 6') ;n c!9ul *n c!re e#$e *ncuviin7!$ o e3per$i90 *n pro"r!+ul !d+ini#$rrii pro)elor pr7ile vor $rece nu+ele e3per$ului pe c!re *l vor !le"e prin *nvoi!l! lor0 precu+ 4i nu+ele con#ilierilor 1iecrei! din$re ele. 6%) 5!c pr7ile nu #e *nvoie#c !#upr! !le"erii e3per$ului0 ele vor cere in#$!n7ei0 l! $er+enul c2nd *ncuviin7e!9 pro)ele po$rivi$ !r$. -&0 # procede9e l! de#e+n!re! !ce#$ui!0 po$rivi$ !r$. ' !lin. 6') 4i 6%). 6 ) E3per$ul e#$e o)li"!$ # e1ec$ue9e e3per$i9! 4i # o prede! !voc!7ilor pr7ilor0 #u) #e+n$ur de pri+ire0 cu cel pu7in & de 9ile *n!in$e de $er+enul 1i3!$ de in#$!n7 po$rivi$ !r$. -'. 5e !#e+ene!0 el !re *nd!$orire! # de! e3plic!7ii !voc!7ilor 4i pr7ilor0 i!r dup 1i3!re! $er+enului de 8udec!$0 # #e con1or+e9e di#po9i7iilor !r$. -( =. ART. ,& Cerce$!re! l! 1!7! locului 5!c #(! di#pu# o cerce$!re l! 1!7! locului0 !ce!#$! #e v! 1!ce de c$re in#$!n7 po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. 45( 4-. Proce#ul(ver)!l prev9u$ l! !r$. 4- !lin. 6') v! 1i *n$oc+i$ *n !$2$e! e3e+pl!re c2$e pr7i #un$ 4i v! 1i *n+2n!$ !voc!7ilor !ce#$or! *n cel +ul$ 5 9ile de l! e1ec$u!re! cerce$rii.
95

ART. ,' In$ero"!$oriul C2nd #(! *ncuviin7!$ c:e+!re! l! in$ero"!$oriu0 in#$!n7! v! ci$! pr7ile0 l! $er+enul #$!)ili$0 *n c!+er! de con#iliu. Copii de pe in$ero"!$oriul !#$1el lu!$0 precu+ 4i de pe cel di#pu# 4i pri+i$ po$rivi$ !r$. 55 !lin. 6') vor 1i *n+2n!$e de *nd!$ !voc!7ilor pr7ilor. ART. ,% Inciden$e privind pro)ele 6') In#$!n7!0 *n condi7iile !r$. - 0 v! :o$r* !#upr! cererii de *nlocuire ! +!r$orilor0 de !#cul$!re din nou #!u de con1run$!re ! !ce#$or!. 6%) 5e !#e+ene!0 *n condi7iile !r$!$e l! !lin. 6')0 in#$!n7! #e v! pronun7! cu privire l! cerere! de ! #e !d+i$e noi +!r$ori #!u !l$e pro)e ce #e dovede#c nece#!re 4i c!re nu pu$e!u 1i prev9u$e pen$ru ! 1i #olici$!$e po$rivi$ !r$. % - !lin. 6%) pc$. -. ART. , Conclu9iile #cri#e 6') 5up !d+ini#$r!re! $u$uror pro)elor *ncuviin7!$e de in#$!n7 recl!+!n$ul0 prin !voc!$ul #u0 v! red!c$! conclu9iile #cri#e privind #u#7inere! pre$en7iilor #!le0 pe c!re le v! $ri+i$e0 prin #cri#o!re reco+!nd!$ cu con1ir+!re de pri+ire0 #!u le v! *n+2n! *n +od direc$0 #u) lu!re de #e+n$ur0 celorl!l$e pr7i din proce# 4i0 c2nd e#$e c!9ul0 Mini#$erului Pu)lic. 6%) 5up pri+ire! conclu9iilor #cri#e !le recl!+!n$ului 1iec!re p!r$e0 prin !voc!$ul #u0 v! red!c$! propriile conclu9ii #cri#e0 pe c!re le v! co+unic!0 po$rivi$ !lin. 6')0 recl!+!n$ului0 celorl!l$e pr7i0 precu+ 4i0 c2nd e#$e c!9ul0 Mini#$erului Pu)lic. ART. ,4 Alc$uire! do#!rului 6') Avoc!7ii pr7ilor vor !lc$ui pen$ru 1iec!re p!r$e c2$e un do#!r 4i unul pen$ru in#$!n70 *n c!re vor depune c2$e un e3e+pl!r !l $u$uror *n#cri#urilor prin c!re0 po$rivi$ le"ii0 #e con#$!$ !d+ini#$r!re! 1iecrei pro)e. 6%) 5o#!rele prev9u$e l! !lin. 6') vor 1i nu+ero$!$e0 4nurui$e 4i vor pur$! #e+n$ur! !voc!7ilor pr7ilor pe 1iec!re p!"in. ART. ,5 5epunere! do#!rului l! in#$!n7 L! e3pir!re! $er+enului #$!)ili$ de in#$!n7 po$rivi$ !r$. -' !voc!7ii pr7ilor vor pre9en$! *+preun in#$!n7ei do#!rul c!u9ei0 *n$oc+i$ po$rivi$ !r$. ,4. ART. ,. <udec!re! c!u9ei 6') Pri+ind do#!rul0 in#$!n7! v! 1i3! $er+enul de 8udec!$0 d!$ *n cuno4$in7 pr7ilor0 c!re nu v! pu$e! 1i +!i lun" de '5 9ile de l! d!$! pri+irii do#!rului. 6%) L! !ce#$ $er+en0 in#$!n7! v! pu$e! :o$r*0 pen$ru +o$ive $e+einice 4i dup !#cul$!re! pr7ilor0 # #e !d+ini#$re9e noi pro)e #!u # #e !d+ini#$re9e ne+i8loci$ *n 1!7! #! unele din$re pro)ele !d+ini#$r!$e de !voc!7i. 6 ) ;n !ce#$ #cop0 in#$!n7! v! #$!)ili $er+ene #cur$e0 *n con$inu!re0 d!$e *n cuno4$in7 pr7ilor. Pen$ru pre9en$!re! *n 1!7! in#$!n7ei +!r$orii vor 1i ci$!7i0 de !#e+ene!0 *n $er+en #cur$0 c!u9ele 1iind con#ider!$e ur"en$e. 5i#po9i7iile !r$. '5= 4i !le !r$. ' !lin. 6%) #un$ !plic!)ile.
96

64) 5!c0 l! $er+enul prev9u$ l! !lin. 6')0 in#$!n7! #oco$e4$e c nu e#$e nece#!r !d+ini#$r!re! de noi pro)e #!u ! unor! din$re cele !d+ini#$r!$e de !voc!7i0 v! proced! l! 8udec!re! *n 1ond ! proce#ului0 !cord2nd pr7ilor cuv2n$ul pen$ru ! pune conclu9ii prin !voc!$. ART. ,5i#po9i7ii !plic!)ile 6') 5i#po9i7iile #u)#ec7iunii ! (! GPro)eleG ! #ec7iunii ! %(! ! c!pi$olului II #un$ !plic!)ile0 d!c *n pre9en$! #u)#ec7iune nu #e prevede !l$1el. 6%) L! cerere! !voc!$ului #!u ! pr7ii in$ere#!$e in#$!n7! po!$e lu! +#ur! !+en9ii 8udici!re 4i o)li"rii l! pl!$! de de#p"u)iri0 *n c!9urile 4i condi7iile prev9u$e de di#po9i7iile !r$. ',-('=&. ART. ,, Con#ilierii 8uridici 5i#po9i7iile pre9en$ei #u)#ec7iuni #un$ !plic!)ile *n +od core#pun9$or 4i con#ilierilor 8uridici c!re0 po$rivi$ le"ii0 repre9in$ p!r$e!. DECEIUNEA ! (! 5e9)!$ere! *n 1ond ! proce#ului ART. ,= O)iec$ul de9)!$erilor 5e9)!$erile proce#ului po!r$ !#upr! *+pre8urrilor de 1!p$ 4i $e+eiurilor de drep$0 invoc!$e de pr7i *n cererile lor #!u0 dup c!90 ridic!$e de c$re in#$!n7 din o1iciu. ART. =& C:e#$iunile pre!l!)ile de9)!$erilor *n 1ond ;n!in$e de ! #e $rece l! de9)!$ere! 1ondului c!u9ei0 in#$!n7!0 din o1iciu #!u l! #olici$!re! pr7ilor0 pune *n di#cu7i! !ce#$or! cererile0 e3cep7iile proce#u!le 4i !prrile c!re nu !u 1o#$ #olu7ion!$e *n cur#ul cerce$rii proce#ului0 precu+ 4i cele c!re0 po$rivi$ le"ii0 po$ 1i invoc!$e *n orice #$!re ! proce#ului. ART. =' Co+ple$!re! #!u re1!cere! unor pro)e In#$!n7! po!$e proced! l! co+ple$!re! ori re1!cere! unor pro)e0 *n c!9ul *n c!re0 din de9)!$eri0 re9ul$ nece#i$!$e! !ce#$ei +#uri. ART. =% 5e#c:idere! de9)!$erilor *n 1ond 5!c pr7ile decl!r c nu +!i !u cereri de 1or+ul!$ 4i nu +!i #un$ !l$e inciden$e de #olu7ion!$0 pre4edin$ele de#c:ide de9)!$erile !#upr! 1ondului c!u9ei0 d2nd cuv2n$ul pr7ilor0 *n ordine! 4i condi7iile prev9u$e l! !r$. %'.0 pen$ru c! 1iec!re # *4i #u#7in cererile 4i !prrile 1or+ul!$e *n proce#. ART. = Con$inu!re! de9)!$erilor *n 1ond 5e9)!$erile *ncepu$e vor 1i con$inu!$e l! !cel!4i $er+en p2n l! *nc:idere! lor0 cu e3cep7i! c!9ului *n c!re0 pen$ru +o$ive $e+einice0 #un$ l#!$e *n con$inu!re pen$ru o !l$ 9i0 c:i!r *n !1!r! orelor 1i3!$e pen$ru 8udec!re! pricinilor. ART. =4
97

;nc:idere! de9)!$erilor *n 1ond 6') C2nd con#ider c !u 1o#$ l+uri$e $o!$e *+pre8urrile de 1!p$ 4i $e+eiurile de drep$ !le c!u9ei0 pre4edin$ele *nc:ide de9)!$erile. 6%) 5!c v! con#ider! nece#!r0 in#$!n7! po!$e cere pr7ilor0 l! *nc:idere! de9)!$erilor0 # depun co+ple$ri l! no$ele *n$oc+i$e po$rivi$ !r$. %44. Pr7ile po$ depune !ce#$e co+ple$ri 4i *n c!9ul *n c!re !ce#$e! nu !u 1o#$ ceru$e de in#$!n7. 6 ) 5up *nc:idere! de9)!$erilor0 pr7ile nu +!i po$ depune niciun *n#cri# l! do#!rul c!u9ei0 #u) #!nc7iune! de ! nu 1i lu!$ *n #e!+. DECEIUNEA ! 4(! 5eli)er!re! 4i pronun7!re! :o$r2rii ART. =5 5eli)er!re! 6') 5up *nc:idere! de9)!$erilor0 co+ple$ul de 8udec!$ deli)ere!9 *n #ecre$ !#upr! :o$r2rii ce ur+e!9 # pronun7e. 6%) L! deli)er!re i!u p!r$e nu+!i +e+)rii co+ple$ului *n 1!7! cror! !u !vu$ loc de9)!$erile. Fiec!re din$re +e+)rii co+ple$ului de 8udec!$ !re *nd!$orire! # *4i e3pri+e opini!0 *ncep2nd cu cel +!i nou *n 1unc7ie. Pre4edin$ele *4i e3pri+ opini! cel din ur+. 6 ) <udec$orul c!re ! lu!$ p!r$e l! 8udec!$ e#$e 7inu$ # #e pronun7e c:i!r d!c nu +!i e#$e 8udec$or !l in#$!n7ei re#pec$ive0 cu e3cep7i! c!9ului *n c!re0 *n condi7iile le"ii0 i(! *nce$!$ c!li$!$e! de 8udec$or #!u e#$e #u#pend!$ din 1unc7ie. ;n !ce!#$ #i$u!7ie0 proce#ul #e repune pe rol0 cu ci$!re! pr7ilor0 pen$ru c! ele # pun din nou conclu9ii *n 1!7! co+ple$ului de 8udec!$ le"!l con#$i$ui$. ART. =. A+2n!re! pronun7rii 6') ;n c!9uri 8u#$i1ic!$e0 d!c in#$!n7! nu i! :o$r2re! de *nd!$0 pronun7!re! !ce#$ei! po!$e 1i !+2n!$ pen$ru un $er+en c!re nu po!$e dep4i '5 9ile. 6%) ;n c!9ul !+2nrii prev9u$e l! !lin. 6')0 pre4edin$ele0 od!$ cu !nun7!re! $er+enului l! c!re ! 1o#$ !+2n!$ pronun7!re!0 po!$e #$!)ili c pronun7!re! :o$r2rii #e v! 1!ce prin punere! #olu7iei l! di#po9i7i! pr7ilor prin +i8locire! "re1ei in#$!n7ei. 6 ) 5!c pronun7!re! ! 1o#$ !+2n!$0 :o$r2re! nu po!$e 1i pronun7!$ +!i *n!in$e de d!$! 1i3!$ *n !ce#$ #cop. ART. =Dolu7ion!re! c!u9ei 6') In#$!n7! e#$e o)li"!$ # #e pronun7e !#upr! $u$uror cererilor dedu#e 8udec7ii. E! nu po!$e !cord! +!i +ul$ #!u !l$cev! dec2$ #(! ceru$0 d!c le"e! nu prevede !l$1el. 6%) 5!c cerere! !re c! o)iec$ pre$en7ii privi$o!re l! o)li"!7i! de *n$re7inere0 !loc!7i! pen$ru copii0 c:irie0 !rend0 pl!$! #!l!riului0 r!$e din pre7ul v2n9rii #!u !l$e #u+e d!$or!$e periodic0 in#$!n7! *l v! o)li"! pe p2r2$0 l! cerere! recl!+!n$ului0 dup !c:i$!re! $!3elor de $i+)ru0 po$rivi$ le"ii0 4i l! pl!$! #u+elor deveni$e e3i"i)ile dup in$roducere! cererii.
98

6 ) ;n c!9urile *n c!re in#$!n7! po!$e d! $er+en pen$ru e3ecu$!re! :o$r2rii0 e! v! 1!ce !ce!#$! prin c:i!r :o$r2re! c!re de9le!" pricin!0 !r$2nd 4i +o$ivele pen$ru c!re ! !cord!$ $er+enul. 5e)i$orul nu v! pu$e! cere $er+en de pl!$0 d!c de)i$orului i #(! !cord!$ un $er+en re9on!)il de pl!$ de c$re credi$or ori ! !vu$ po#i)ili$!$e! # e3ecu$e *n$r(un $er+en re9on!)il0 c!lcul!$ de l! d!$! co+unicrii cererii de c:e+!re *n 8udec!$0 *n con1or+i$!$e cu prevederile !r$. '.5%% din Codul civil 4i nici d!c l! d!$! pronun7rii #u)9i#$ vreunul din$re +o$ivele prev9u$e l! !r$. .-4 !lin. 6'). ART. =, Lu!re! :o$r2rii 6') @o$r2re! $re)uie # 1ie re9ul$!$ul !cordului +e+)rilor co+ple$ului de 8udec!$ 4i #e d *n nu+ele le"ii. 6%) C2nd un!ni+i$!$e! nu po!$e 1i re!li9!$0 :o$r2re! #e i! cu +!8ori$!$e! +e+)rilor co+ple$ului de 8udec!$. 5!c din deli)er!re re9ul$ +!i +ul$ de dou opinii0 8udec$orii !le cror preri #e !propie +!i +ul$ #un$ d!$ori # #e une!#c *n$r( o #in"ur opinie. 6 ) ;n c!9ul *n c!re +!8ori$!$e! nu po!$e 1i re!li9!$0 proce#ul #e 8udec *n co+ple$ de diver"en70 con#$i$ui$ prin includere! *n co+ple$ul ini7i!l 4i ! pre4edin$elui in#$!n7ei #!u ! vicepre4edin$elui0 ! pre4edin$elui de #ec7ie ori ! unui 8udec$or de#e+n!$ de pre4edin$e. ART. == <udec!$! *n co+ple$ de diver"en7 6') ;n #i$u!7i! prev9u$ l! !r$. =, !lin. 6 )0 diver"en7! #e 8udec *n !cee!4i 9i #!u0 d!c nu e#$e po#i)il0 *n$r(un $er+en c!re nu po!$e dep4i %& de 9ile de l! ivire! diver"en7ei0 cu ci$!re! pr7ilor. ;n pricinile con#ider!$e ur"en$e !ce#$ $er+en nu po!$e 1i +!i +!re de - 9ile. 6%) 5e9)!$erile vor 1i relu!$e !#upr! c:e#$iunilor r+!#e *n diver"en7 4i c!re #e !nun7 pr7ilor *n 4edin70 in#$!n7! 1iind *ndrep$7i$0 !$unci c2nd !preci!9 c e#$e nece#!r0 # !d+ini#$re9e noi dove9i 4i # ordone orice !l$e +#uri *n"dui$e de le"e. 6 ) Pr7ile vor pune din nou conclu9ii !#upr! c:e#$iunilor !1l!$e *n diver"en7. 64) 5i#po9i7iile !r$. =, !lin. 6%) #e !plic *n +od core#pun9$or0 8udec$orii !v2nd drep$ul de ! reveni !#upr! prerii lor c!re ! provoc!$ diver"en7!. 65) C2nd diver"en7! nu prive4$e #olu7i! ce $re)uie d!$ *n$re"ii c!u9e0 dup 8udec!re! c:e#$iunilor r+!#e *n diver"en70 co+ple$ul c!re ! 8udec!$ *n!in$e de ivire! ei v! pu$e! con$inu! 8udec!re! c!u9ei. ART. 4&& Repunere! pe rol 5!c0 *n $i+pul deli)errii0 in#$!n7! "#e4$e c #un$ nece#!re pro)e #!u l+uriri noi v! di#pune repunere! pe rol ! c!u9ei0 cu ci$!re! pr7ilor. ART. 4&' ;n$oc+ire! +inu$ei 6') 5up ce ! 1o#$ lu!$ :o$r2re!0 #e v! *n$oc+i de *nd!$ o +inu$ c!re v! cuprinde #olu7i! 4i *n c!re #e v! !r$!0 c2nd e#$e c!9ul0 opini! #ep!r!$ ! 8udec$orilor !1l!7i *n +inori$!$e.
99

6%) Minu$!0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii :o$r2rii0 #e v! #e+n! pe 1iec!re p!"in de c$re 8udec$ori 4i0 dup c!90 de +!"i#$r!$ul(!#i#$en$0 dup c!re #e v! con#e+n! *n$r(un re"i#$ru #peci!l0 7inu$ l! "re1! in#$!n7ei. Ace#$ re"i#$ru po!$e 1i 7inu$ 4i *n 1or+!$ elec$ronic. ART. 4&% Pronun7!re! :o$r2rii Du) re9erv! di#po9i7iilor !r$. =. !lin. 6%)0 :o$r2re! #e v! pronun7! *n 4edin7 pu)lic0 l! locul unde #(!u de#14ur!$ de9)!$erile0 de c$re pre4edin$e #!u de c$re un 8udec$or0 +e+)ru !l co+ple$ului de 8udec!$0 c!re v! ci$i +inu$!0 indic2nd 4i c!le! de !$!c ce po!$e 1i 1olo#i$ *+po$riv! :o$r2rii. ART. 4& 5!$! :o$r2rii 5!$! :o$r2rii e#$e !cee! l! c!re +inu$! e#$e pronun7!$ po$rivi$ le"ii. ART. 4&4 Renun7!re! l! c!le! de !$!c *n 1!7! pri+ei in#$!n7e 6') P!r$e! pre9en$ l! pronun7!re! :o$r2rii po!$e renun7!0 *n condi7iile le"ii0 l! c!le! de !$!c0 1c2ndu(#e +en7iune de#pre !ce!#$! *n$r(un proce#(ver)!l #e+n!$ de pre4edin$e 4i de "re1ier. 6%) Renun7!re! #e po!$e 1!ce 4i ul$erior pronun7rii0 c:i!r 4i dup decl!r!re! cii de !$!c0 prin pre9en$!re! pr7ii *n!in$e! pre4edin$elui in#$!n7ei #!u ! per#o!nei de#e+n!$e de !ce#$! ori0 dup c!90 prin *n#cri# !u$en$ic c!re #e v! depune l! "re1! in#$!n7ei0 !$2$ $i+p c2$ do#!rul nu ! 1o#$ *n!in$!$ l! in#$!n7! co+pe$en$0 di#po9i7iile !lin. 6') !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. ART. 4&5 Nuli$!$e! :o$r2rii Nuli$!$e! unei :o$r2ri nu po!$e 1i ceru$ dec2$ prin cile de !$!c prev9u$e de le"e0 *n !1!r de c!9ul c2nd le"e! prevede *n +od e3pre# !l$1el. CAP. III Unele inciden$e procedur!le DECEIUNEA ' Renun7!re! l! 8udec!$ ART. 4&. Condi7ii 6') Recl!+!n$ul po!$e # renun7e oric2nd l! 8udec!$0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 1ie ver)!l *n 4edin7 de 8udec!$0 1ie prin cerere #cri#. 6%) Cerere! #e 1!ce per#on!l #!u prin +!nd!$!r cu procur #peci!l. 6 ) 5!c renun7!re! #(! 1cu$ dup co+unic!re! cererii de c:e+!re *n 8udec!$0 in#$!n7!0 l! cerere! p2r2$ului0 *l v! o)li"! pe recl!+!n$ l! c:el$uielile de 8udec!$ pe c!re p2r2$ul le(! 1cu$. 64) 5!c recl!+!n$ul renun7 l! 8udec!$ l! pri+ul $er+en l! c!re pr7ile #un$ le"!l ci$!$e #!u ul$erior !ce#$ui +o+en$0 renun7!re! nu #e po!$e 1!ce dec2$ cu !cordul e3pre# #!u $!ci$ !l celeil!l$e pr7i. 5!c p2r2$ul nu e#$e pre9en$ l! $er+enul l! c!re
100

recl!+!n$ul decl!r c renun7 l! 8udec!$0 in#$!n7! v! !cord! p2r2$ului un $er+en p2n l! c!re # *4i e3pri+e po9i7i! 1!7 de cerere! de renun7!re. Lip#! unui r#pun# p2n l! $er+enul !cord!$ #e con#ider !cord $!ci$ l! renun7!re. 65) C2nd renun7!re! l! 8udec!$ #e 1!ce *n !pel #!u *n cile e3$r!ordin!re de !$!c0 in#$!n7! v! lu! !c$ de renun7!re 4i v! di#pune 4i !nul!re!0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 ! :o$r2rii #!u0 dup c!90 ! :o$r2rilor pronun7!$e *n c!u9. 6.) Renun7!re! l! 8udec!$ #e con#$!$ prin :o$r2re #upu# recur#ului0 c!re v! 1i 8udec!$ de in#$!n7! ier!r:ic #uperio!r celei c!re ! lu!$ !c$ de renun7!re. C2nd renun7!re! !re loc *n 1!7! unei #ec7ii ! ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 :o$r2re! e#$e de1ini$iv. ART. 4&E1ec$ele renun7rii 6') Renun7!re! l! 8udec!$ ! unui! din$re recl!+!n7i nu e#$e opo9!)il celorl!l7i recl!+!n7i. 6%) Renun7!re! produce e1ec$e nu+!i 1!7 de pr7ile *n privin7! cror! ! 1o#$ 1cu$ 4i nu !1ec$e!9 cererile inciden$!le c!re !u c!r!c$er de #ine #$$$or. DECEIUNEA ! %(! Renun7!re! l! drep$ul pre$in# ART. 4&, Renun7!re! *n pri+! in#$!n7 6') Recl!+!n$ul po!$e0 *n $o$ cur#ul proce#ului0 # renun7e l! *n#u4i drep$ul pre$in#0 d!c po!$e di#pune de !ce#$!0 1r ! 1i nece#!r !cordul p2r2$ului. 6%) ;n c!9 de renun7!re l! drep$ul pre$in#0 in#$!n7! pronun7 o :o$r2re prin c!re v! re#pin"e cerere! *n 1ond0 di#pun2nd 4i !#upr! c:el$uielilor de 8udec!$. 6 ) Renun7!re! #e po!$e 1!ce !$2$ ver)!l *n 4edin70 con#e+n2ndu(#e *n *nc:eiere0 c2$ 4i prin *n#cri# !u$en$ic. ART. 4&= Renun7!re! *n cile de !$!c 6') C2nd renun7!re! e#$e 1cu$ *n in#$!n7! de !pel0 :o$r2re! pri+ei in#$!n7e v! 1i !nul!$ *n $o$ #!u *n p!r$e0 *n +#ur! renun7rii0 di#po9i7iile !r$. 4&, !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. 6%) C2nd renun7!re! e#$e 1cu$ *n cile e3$r!ordin!re de !$!c0 vor 1i !nul!$e :o$r2rile pronun7!$e *n c!u90 di#po9i7iile !r$. 4&, !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. ART. 4'& Ci de !$!c @o$r2re! e#$e #upu# recur#ului0 c!re #e 8udec de in#$!n7! ier!r:ic #uperio!r celei c!re ! lu!$ !c$ de renun7!re! l! drep$ul pre$in#. C2nd renun7!re! !re loc *n 1!7! unei #ec7ii ! ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 recur#ul #e 8udec de Co+ple$ul de 5 8udec$ori. DECEIUNEA ! (! Du#pend!re! proce#ului
101

ART. 4'' Du#pend!re! volun$!r 6') <udec$orul v! #u#pend! 8udec!$!B '. c2nd !+2ndou pr7ile o cerC %. c2nd niciun! din$re pr7i0 le"!l ci$!$e0 nu #e *n17i4e!9 l! #$ri"!re! c!u9ei. Cu $o!$e !ce#$e!0 c!u9! #e 8udec d!c recl!+!n$ul #!u p2r2$ul ! ceru$ *n #cri# 8udec!re! *n lip#. 6%) Cerere! de 8udec!$ *n lip# produce e1ec$e nu+!i l! in#$!n7! *n 1!7! crei! ! 1o#$ 1or+ul!$. ART. 4'% Du#pend!re! de drep$ 6') <udec!re! c!u9elor #e #u#pend de drep$B '. prin dece#ul unei! din$re pr7i0 p2n l! in$roducere! *n c!u9 ! +o4$eni$orilor0 *n !1!r de c!9ul c2nd p!r$e! in$ere#!$ cere $er+en pen$ru in$roducere! *n 8udec!$ ! !ce#$or!C %. prin in$erdic7i! 8udec$ore!#c #!u punere! #u) cur!$el ! unei pr7i0 p2n l! nu+ire! $u$orelui #!u cur!$oruluiC . prin dece#ul repre9en$!n$ului #!u !l +!nd!$!rului unei! din$re pr7i0 #urveni$ cu +!i pu7in de '5 9ile *n!in$e de 9iu! *n17i4rii0 p2n l! nu+ire! unui nou repre9en$!n$ #!u +!nd!$!rC 4. prin *nce$!re! 1unc7iei $u$orelui #!u cur!$orului0 p2n l! nu+ire! unui nou $u$ore #!u cur!$orC 5. c2nd per#o!n! 8uridic e#$e di9olv!$0 p2n l! de#e+n!re! lic:id!$oruluiC .. prin de#c:idere! procedurii in#olven7ei0 *n $e+eiul unei :o$r2ri 8udec$ore4$i de1ini$ive0 d!c de)i$orul $re)uie repre9en$!$0 p2n l! nu+ire! !d+ini#$r!$orului ori lic:id!$orului 8udici!rC -. *n c!9ul *n c!re in#$!n7! 1or+ule!9 o cerere de pronun7!re ! unei :o$r2ri preli+in!re !dre#!$ Cur7ii de <u#$i7ie ! Uniunii Europene0 po$rivi$ prevederilor $r!$!$elor pe c!re #e *n$e+ei!9 Uniune! Europe!nC ,. *n !l$e c!9uri prev9u$e de le"e. 6%) Cu $o!$e !ce#$e!0 1!p$ele prev9u$e l! !lin. 6') nu *+piedic pronun7!re! :o$r2rii0 d!c ele !u #urveni$ dup *nc:idere! de9)!$erilor. ART. 4' Du#pend!re! 1!cul$!$iv 6') In#$!n7! po!$e #u#pend! 8udec!$!B '. c2nd de9le"!re! c!u9ei depinde0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 de e3i#$en7! ori ine3i#$en7! unui drep$ c!re 1!ce o)iec$ul unei !l$e 8udec7iC %. c2nd #(! *ncepu$ ur+rire! pen!l pen$ru o in1r!c7iune c!re !r !ve! o *nr2urire :o$r2$o!re !#upr! :o$r2rii ce ur+e!9 # #e de!0 d!c le"e! nu prevede !l$1elC . *n !l$e c!9uri prev9u$e de le"e. 6%) Du#pend!re! v! dur! p2n c2nd :o$r2re! pronun7!$ *n c!u9! c!re ! provoc!$ #u#pend!re! ! deveni$ de1ini$iv. 6 ) Cu $o!$e !ce#$e!0 in#$!n7! po!$e reveni +o$iv!$ !#upr! #u#pendrii0 d!c #e con#$!$ c p!r$e! c!re ! ceru$(o nu !re un co+por$!+en$ dili"en$ *n c!drul
102

proce#ului c!re ! de$er+in!$ #u#pend!re!0 $er"iver#2nd #olu7ion!re! !ce#$ui!0 ori d!c ur+rire! pen!l c!re ! de$er+in!$ #u#pend!re! dure!9 +!i +ul$ de un !n de l! d!$! l! c!re ! in$erveni$ #u#pend!re!0 1r ! #e di#pune o #olu7ie *n !ce! c!u9. ART. 4'4 @o$r2re! de #u#pend!re 6') A#upr! #u#pendrii 8udecrii proce#ului in#$!n7! #e v! pronun7! prin *nc:eiere0 c!re po!$e 1i !$!c!$ cu recur#0 *n +od #ep!r!$0 l! in#$!n7! ier!r:ic #uperio!r. C2nd #u#pend!re! ! 1o#$ di#pu# de ;n!l$! Cur$e de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 :o$r2re! e#$e de1ini$iv. 6%) Recur#ul #e po!$e decl!r! c2$ $i+p dure!9 #u#pend!re! cur#ului 8udecrii proce#ului0 !$2$ *+po$riv! *nc:eierii prin c!re #(! di#pu# #u#pend!re!0 c2$ 4i *+po$riv! *nc:eierii prin c!re #(! di#pu# re#pin"ere! cererii de repunere pe rol ! proce#ului. ART. 4'5 Relu!re! 8udecrii proce#ului <udec!$! c!u9ei #u#pend!$e #e rei!B '. prin cerere! de rede#c:idere 1cu$ de un! din$re pr7i0 c2nd #u#pend!re! #(! di#pu# prin *nvoire! pr7ilor #!u din c!u9! lip#ei lorC %. prin cerere! de rede#c:idere ! proce#ului0 1cu$ cu !r$!re! +o4$eni$orilor0 $u$orelui #!u cur!$orului0 ! celui repre9en$!$ de +!nd!$!rul de1unc$0 ! noului +!nd!$!r ori0 dup c!90 ! pr7ii in$ere#!$e0 ! lic:id!$orului0 ! !d+ini#$r!$orului 8udici!r ori ! lic:id!$orului 8udici!r0 *n c!9urile prev9u$e l! !r$. 4'% !lin. 6') pc$. '(.C . *n c!9urile prev9u$e l! !r$. 4'% !lin. 6') pc$. -0 dup pronun7!re! :o$r2rii de c$re Cur$e! de <u#$i7ie ! Uniunii EuropeneC 4. prin !l$e +od!li$7i prev9u$e de le"e. DECEIUNEA ! 4(! Peri+!re! cererii ART. 4'. Cererile #upu#e peri+rii 6') Orice cerere de c:e+!re *n 8udec!$0 con$e#$!7ie0 !pel0 recur#0 revi9uire 4i orice !l$ cerere de re1or+!re #!u de re$r!c$!re #e peri+ de drep$0 c:i!r *+po$riv! inc!p!)ililor0 d!c ! r+!# *n nelucr!re din +o$ive i+pu$!)ile pr7ii0 $i+p de . luni. 6%) Ter+enul de peri+!re cur"e de l! ul$i+ul !c$ de procedur *ndeplini$ de pr7i #!u de in#$!n7. 6 ) Nu con#$i$uie c!u9e de peri+!re c!9urile c2nd !c$ul de procedur $re)ui! e1ec$u!$ din o1iciu0 precu+ 4i cele c2nd0 din +o$ive c!re nu #un$ i+pu$!)ile pr7ii0 cerere! n(! !8un# l! in#$!n7! co+pe$en$ #!u nu #e po!$e 1i3! $er+en de 8udec!$. ART. 4';n$rerupere! cur#ului peri+rii Peri+!re! #e *n$rerupe prin *ndeplinire! unui !c$ de procedur 1cu$ *n vedere! 8udecrii proce#ului de c$re p!r$e! c!re 8u#$i1ic un in$ere#. ART. 4', Du#pend!re! cur#ului peri+rii
103

6') Cur#ul peri+rii e#$e #u#pend!$ c2$ $i+p dure!9 #u#pend!re! 8udec7ii0 pronun7!$ de in#$!n7 *n c!9urile prev9u$e l! !r$. 4' 0 precu+ 4i *n !l$e c!9uri #$!)ili$e de le"e0 d!c #u#pend!re! nu e#$e c!u9!$ de lip#! de #$ruin7 ! pr7ilor *n 8udec!$. 6%) ;n c!9urile prev9u$e l! !r$. 4'%0 cur#ul peri+rii e#$e #u#pend!$ $i+p de o lun de l! d!$! c2nd #(!u pe$recu$ 1!p$ele c!re !u de$er+in!$ #u#pend!re! 8udec7ii0 d!c !ce#$e 1!p$e #(!u pe$recu$ *n cele din ur+ luni !le $er+enului de peri+!re. 6 ) Peri+!re! #e #u#pend0 de !#e+ene!0 pe $i+pul c2$ p!r$e! e#$e *+piedic!$ de ! #$rui *n 8udec!$ din c!u9! unor +o$ive $e+einic 8u#$i1ic!$e0 precu+ 4i *n !l$e c!9uri e3pre# prev9u$e de le"e. ART. 4'= E1ec$ele cererii !#upr! cop!r$icip!n7ilor ;n c!9ul *n c!re #un$ +!i +ul7i recl!+!n7i #!u p2r27i *+preun0 cerere! de peri+!re ori !c$ul de procedur *n$rerup$or de peri+!re !l unui! 1olo#e4$e 4i celorl!l7i. ART. 4%& Procedur! peri+rii 6') Peri+!re! #e con#$!$ din o1iciu #!u l! cerere! pr7ii in$ere#!$e. <udec$orul v! ci$! de ur"en7 pr7ile 4i v! di#pune "re1ierului # *n$oc+e!#c un re1er!$ !#upr! !c$elor de procedur *n le"$ur cu peri+!re!. 6%) Peri+!re! po!$e 1i invoc!$ 4i pe c!le de e3cep7ie *n c!+er! de con#iliu #!u *n 4edin7 pu)lic. 6 ) Peri+!re! cererii de c:e+!re *n 8udec!$ nu po!$e 1i ridic!$ pen$ru pri+! o!r *n in#$!n7! de !pel. ART. 4%' @o$r2re! de peri+!re 6') 5!c in#$!n7! con#$!$ c peri+!re! nu ! in$erveni$0 pronun7 o *nc:eiere c!re po!$e 1i !$!c!$ od!$ cu 1ondul proce#ului. 6%) @o$r2re! c!re con#$!$ peri+!re! e#$e #upu# recur#ului0 l! in#$!n7! ier!r:ic #uperio!r0 *n $er+en de 5 9ile de l! pronun7!re. C2nd peri+!re! #e con#$!$ de o #ec7ie ! ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 recur#ul #e 8udec de Co+ple$ul de 5 8udec$ori. ART. 4%% E1ec$ele peri+rii 6') Peri+!re! lip#e4$e de e1ec$ $o!$e !c$ele de procedur 1cu$e *n !ce! in#$!n7. 6%) C2nd *n# #e 1!ce o nou cerere de c:e+!re *n 8udec!$0 pr7ile po$ 1olo#i dove9ile !d+ini#$r!$e *n cur#ul 8udecrii cererii peri+!$e0 *n +#ur! *n c!re nou! in#$!n7 #oco$e4$e c nu e#$e nece#!r re1!cere! lor. ART. 4% Peri+!re! in#$!n7ei Orice cerere !dre#!$ unei in#$!n7e 4i c!re ! r+!# *n nelucr!re $i+p de '& !ni #e peri+ de drep$0 c:i!r *n lip#! unor +o$ive i+pu$!)ile pr7ii. 5i#po9i7iile !r$. 4%& #e !plic *n +od core#pun9$or. CAP. IA
104

@o$r2rile 8udec$ore4$i DECEIUNEA ' 5i#po9i7ii "ener!le F '. 5enu+ire!0 *n$oc+ire! 4i co+unic!re! :o$r2rii ART. 4%4 5enu+ire! :o$r2rilor 6') @o$r2re! prin c!re c!u9! e#$e #olu7ion!$ de pri+! in#$!n7 #!u prin c!re !ce!#$! #e de9*nve#$e4$e 1r ! #olu7ion! c!u9! #e nu+e4$e #en$in7. 6%) @o$r2re! prin c!re 8udec$ori! #olu7ione!9 cile de !$!c *+po$riv! :o$r2rilor !u$ori$7ilor !d+ini#$r!7iei pu)lice cu !c$ivi$!$e 8uri#dic7ion!l 4i !le !l$or or"!ne cu !#$1el de !c$ivi$!$e0 *n c!9urile prev9u$e de le"e0 #e nu+e4$e #en$in7. 6 ) @o$r2re! prin c!re in#$!n7! #e pronun7 !#upr! !pelului0 recur#ului 4i recur#ului *n in$ere#ul le"ii0 precu+ 4i :o$r2re! pronun7!$ c! ur+!re ! !nulrii *n !pel ! :o$r2rii pri+ei in#$!n7e 4i re7inerii c!u9ei #pre 8udec!re ori c! ur+!re ! re8udecrii c!u9ei *n 1ond dup c!#!re! cu re7inere *n recur# #e nu+e#c deci9ie. 64) @o$r2re! prin c!re in#$!n7! #e pronun7 !#upr! con$e#$!7iei *n !nul!re #!u !#upr! revi9uirii #e nu+e4$e0 dup c!90 #en$in7 #!u deci9ie. 65) To!$e celel!l$e :o$r2ri d!$e de in#$!n7 #e nu+e#c *nc:eieri0 d!c le"e! nu prevede !l$1el. ART. 4%5 Con7inu$ul :o$r2rii 6') @o$r2re! v! cuprindeB !) p!r$e! in$roduc$iv0 *n c!re #e vor 1!ce +en7iunile prev9u$e l! !r$. % !lin. 6') 4i 6%). C2nd de9)!$erile !u 1o#$ con#e+n!$e *n$r(o *nc:eiere de 4edin70 p!r$e! in$roduc$iv ! :o$r2rii v! cuprinde nu+!i denu+ire! in#$!n7ei0 nu+rul do#!rului0 d!$!0 nu+ele0 prenu+ele 4i c!li$!$e! +e+)rilor co+ple$ului de 8udec!$0 nu+ele 4i prenu+ele "re1ierului0 nu+ele 4i prenu+ele procurorului0 d!c ! p!r$icip!$ l! 8udec!$0 precu+ 4i +en7iune! c celel!l$e d!$e #un$ !r$!$e *n *nc:eiereC )) con#ideren$ele0 *n c!re #e vor !r$! o)iec$ul cererii 4i #u#7inerile pe #cur$ !le pr7ilor0 e3punere! #i$u!7iei de 1!p$ re7inu$ de in#$!n7 pe )!9! pro)elor !d+ini#$r!$e0 +o$ivele de 1!p$ 4i de drep$ pe c!re #e *n$e+ei!9 #olu7i!0 !r$2ndu(#e !$2$ +o$ivele pen$ru c!re #(!u !d+i#0 c2$ 4i cele pen$ru c!re #(!u *nl$ur!$ cererile pr7ilorC c) di#po9i$ivul0 *n c!re #e vor !r$! nu+ele0 prenu+ele0 codul nu+eric per#on!l 4i do+iciliul #!u re4edin7! pr7ilor ori0 dup c!90 denu+ire!0 #ediul0 codul unic de *nre"i#$r!re #!u codul de iden$i1ic!re 1i#c!l0 nu+rul de *n+!$ricul!re *n re"i#$rul co+er7ului ori de *n#criere *n re"i#$rul per#o!nelor 8uridice 4i con$ul )!nc!r0 #olu7i! d!$ $u$uror cererilor dedu#e 8udec7ii 4i cu!n$u+ul c:el$uielilor de 8udec!$ !cord!$e. 6%) 5!c :o$r2re! #(! d!$ *n 1olo#ul +!i +ul$or recl!+!n7i #!u *+po$riv! +!i +ul$or p2r27i0 #e v! !r$! cee! ce #e cuvine 1iecrui recl!+!n$ 4i l! ce e#$e o)li"!$ 1iec!re p2r2$ ori0 c2nd e#$e c!9ul0 d!c drep$urile 4i o)li"!7iile pr7ilor #un$ #olid!re #!u indivi9i)ile.
105

6 ) ;n p!r$e! 1in!l ! di#po9i$ivului #e vor !r$! d!c :o$r2re! e#$e e3ecu$orie0 e#$e #upu# unei ci de !$!c ori e#$e de1ini$iv0 d!$! pronun7rii ei0 +en7iune! c #(! pronun7!$ *n 4edin7 pu)lic #!u *n$r(o !l$ +od!li$!$e prev9u$ de le"e0 precu+ 4i #e+n$urile +e+)rilor co+ple$ului de 8udec!$. C2nd :o$r2re! e#$e #upu# !pelului #!u recur#ului #e v! !r$! 4i in#$!n7! l! c!re #e depune cerere! pen$ru e3erci$!re! cii de !$!c. ART. 4%. Red!c$!re! 4i #e+n!re! :o$r2rii 6') @o$r2re! #e red!c$e!9 de 8udec$orul c!re ! #olu7ion!$ proce#ul. C2nd *n co+punere! co+ple$ului de 8udec!$ in$r 4i !#i#$en7i 8udici!ri0 pre4edin$ele *l v! pu$e! de#e+n! pe unul din$re !ce4$i! # red!c$e9e :o$r2re!. 6%) ;n c!9ul *n c!re unul din$re 8udec$ori #!u !#i#$en7i 8udici!ri ! r+!# *n +inori$!$e l! deli)er!re0 el *4i v! red!c$! opini! #ep!r!$0 c!re v! cuprinde e3punere! con#ideren$elor0 #olu7i! pe c!re ! propu#(o 4i #e+n$ur! !ce#$ui!. 5e !#e+ene!0 8udec$orul c!re e#$e de !cord cu #olu7i!0 d!r pen$ru con#ideren$e di1eri$e0 v! red!c$! #ep!r!$ opini! concuren$. 6 ) @o$r2re! v! 1i #e+n!$ de +e+)rii co+ple$ului de 8udec!$ 4i de c$re "re1ier. 64) 5!c vreunul din$re 8udec$ori e#$e *+piedic!$ # #e+ne9e :o$r2re!0 e! v! 1i #e+n!$ *n locul #u de pre4edin$ele co+ple$ului0 i!r d!c 4i !ce#$! ori 8udec$orul unic #e !1l *n$r(o !#$1el de #i$u!7ie0 :o$r2re! #e v! #e+n! de c$re pre4edin$ele in#$!n7ei. C2nd *+piedic!re! prive4$e pe "re1ier0 :o$r2re! #e v! #e+n! de "re1ierul( 4e1. ;n $o!$e c!9urile #e 1!ce +en7iune pe :o$r2re de#pre c!u9! c!re ! de$er+in!$ *+piedic!re!. 65) @o$r2re! #e v! red!c$! 4i #e v! #e+n! *n cel +ul$ & de 9ile de l! pronun7!re. Opini! #ep!r!$ ! 8udec$orului r+!# *n +inori$!$e0 precu+ 4i0 c2nd e#$e c!9ul0 opini! concuren$ #e red!c$e!9 4i #e #e+ne!9 *n !cel!4i $er+en. 6.) @o$r2re! #e v! *n$oc+i *n dou e3e+pl!re ori"in!le0 din$re c!re unul #e !$!4e!9 l! do#!rul c!u9ei0 i!r cell!l$ #e v! depune #pre con#erv!re l! do#!rul de :o$r2ri !l in#$!n7ei. ART. 4%Co+unic!re! :o$r2rii 6') @o$r2re! #e v! co+unic! din o1iciu pr7ilor0 *n copie0 c:i!r d!c e#$e de1ini$iv. Co+unic!re! #e v! 1!ce de *nd!$ ce :o$r2re! ! 1o#$ red!c$!$ 4i #e+n!$ *n condi7iile le"ii. 6%) @o$r2rile de1ini$ive prin c!re #(! di#pu# e1ec$u!re! unei *n#crieri *n c!r$e! 1unci!r #!u0 dup c!90 *n !l$e re"i#$re pu)lice #e vor co+unic! din o1iciu 4i in#$i$u7iei #!u !u$ori$7ii c!re 7ine !cele re"i#$re. 6 ) @o$r2rile de1ini$ive prin c!re #(! di#pu# !nul!re!0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 ! unui !c$ no$!ri!l #e co+unic din o1iciu de *nd!$ no$!rului pu)lic in#$ru+en$!$or0 direc$ ori prin in$er+ediul c!+erei no$!rilor pu)lici *n circu+#crip7i! crei! 1unc7ione!9. 64) 5e !#e+ene!0 :o$r2rile prin c!re in#$!n7! #e pronun7 *n le"$ur cu prevederi cuprin#e *n Tr!$!$ul privind 1unc7ion!re! Uniunii Europene 4i *n !l$e !c$e 8uridice !le Uniunii Europene #e co+unic0 din o1iciu0 c:i!r d!c nu #un$ de1ini$ive0 4i !u$ori$7ii #!u in#$i$u7iei n!7ion!le cu !$ri)u7ii de re"le+en$!re *n +!$erie. ART. 4%,
106

Adu"irile0 #c:i+)rile #!u corec$urile Adu"irile0 #c:i+)rile #!u corec$urile *n cuprin#ul :o$r2rii vor $re)ui #e+n!$e de 8udec$ori0 #u) #!nc7iune! nelurii lor *n #e!+. F %. E1ec$ele :o$r2rii 8udec$ore4$i ART. 4%= 5e9*nve#$ire! in#$!n7ei 5up pronun7!re! :o$r2rii in#$!n7! #e de9*nve#$e4$e 4i niciun 8udec$or nu po!$e reveni !#upr! prerii #!le. ART. 4 & Au$ori$!$e! de lucru 8udec!$ 6') @o$r2re! 8udec$ore!#c ce #olu7ione!90 *n $o$ #!u *n p!r$e0 1ondul proce#ului #!u #$!$ue!9 !#upr! unei e3cep7ii proce#u!le ori !#upr! oricrui !l$ inciden$ !re0 de l! pronun7!re0 !u$ori$!$e de lucru 8udec!$ cu privire l! c:e#$iune! $r!n4!$. 6%) Au$ori$!$e! de lucru 8udec!$ prive4$e di#po9i$ivul0 precu+ 4i con#ideren$ele pe c!re !ce#$! #e #pri8in0 inclu#iv cele prin c!re #(! re9olv!$ o c:e#$iune li$i"io!#. 6 ) @o$r2re! 8udec$ore!#c prin c!re #e i! o +#ur provi9orie nu !re !u$ori$!$e de lucru 8udec!$ !#upr! 1ondului. 64) C2nd :o$r2re! e#$e #upu# !pelului #!u recur#ului0 !u$ori$!$e! de lucru 8udec!$ e#$e provi9orie. 65) @o$r2re! !$!c!$ cu con$e#$!7i! *n !nul!re #!u revi9uire *4i p#$re!9 !u$ori$!$e! de lucru 8udec!$ p2n ce v! 1i *nlocui$ cu o !l$ :o$r2re. ART. 4 ' E1ec$ele lucrului 8udec!$ 6') Ni+eni nu po!$e 1i c:e+!$ *n 8udec!$ de dou ori *n !cee!4i c!li$!$e0 *n $e+eiul !celei!4i c!u9e 4i pen$ru !cel!4i o)iec$. 6%) Oric!re din$re pr7i po!$e opune lucrul !n$erior 8udec!$ *n$r(un !l$ li$i"iu0 d!c !re le"$ur cu #olu7ion!re! !ce#$ui! din ur+. ART. 4 % E3cep7i! !u$ori$7ii de lucru 8udec!$ E3cep7i! !u$ori$7ii de lucru 8udec!$ po!$e 1i invoc!$ de in#$!n7 #!u de pr7i *n orice #$!re ! proce#ului0 c:i!r *n!in$e! in#$!n7ei de recur#. C! e1ec$ !l !d+i$erii e3cep7iei0 pr7ii i #e po!$e cre! *n propri! c!le de !$!c o #i$u!7ie +!i re! dec2$ !cee! din :o$r2re! !$!c!$. ART. 4 Pu$ere! e3ecu$orie @o$r2re! 8udec$ore!#c !re pu$ere e3ecu$orie0 *n condi7iile prev9u$e de le"e. ART. 4 4 For7! pro)!n$ @o$r2re! 8udec$ore!#c !re 1or7! pro)!n$ ! unui *n#cri# !u$en$ic. ART. 4 5 O)li"!$ivi$!$e! 4i opo9!)ili$!$e! :o$r2rii
107

6') @o$r2re! 8udec$ore!#c e#$e o)li"!$orie 4i produce e1ec$e nu+!i *n$re pr7i 4i #ucce#orii !ce#$or!. 6%) @o$r2re! e#$e opo9!)il oricrei $er7e per#o!ne !$2$ $i+p c2$ !ce!#$! din ur+ nu 1!ce0 *n condi7iile le"ii0 dov!d! con$r!r. DECEIUNEA ! %(! @o$r2rile d!$e *n )!9! recuno!4$erii pre$en7iilor ART. 4 . C!9uri 6') C2nd p2r2$ul ! recuno#cu$ *n $o$ #!u *n p!r$e pre$en7iile recl!+!n$ului0 in#$!n7!0 l! cerere! !ce#$ui! din ur+0 v! d! o :o$r2re *n +#ur! recuno!4$erii. 6%) 5!c recuno!4$ere! e#$e p!r7i!l0 8udec!$! v! con$inu! cu privire l! pre$en7iile r+!#e nerecuno#cu$e0 in#$!n7! ur+2nd ! pronun7! o nou :o$r2re !#upr! !ce#$or!. ART. 4 C!le! de !$!c 6') @o$r2re! prev9u$ l! !r$. 4 . po!$e 1i !$!c!$ nu+!i cu recur# l! in#$!n7! ier!r:ic #uperio!r. 6%) C2nd recuno!4$ere! pre$en7iilor ! 1o#$ 1cu$ *n!in$e! in#$!n7ei de !pel0 :o$r2re! pri+ei in#$!n7e v! 1i !nul!$ *n +#ur! recuno!4$erii0 di#pun2ndu(#e !d+i$ere!0 *n +od core#pun9$or0 ! cererii. 5i#po9i7iile !r$. 4 . !lin. 6%) r+2n !plic!)ile. DECEIUNEA ! (! @o$r2re! prin c!re #e *ncuviin7e!9 *nvoi!l! pr7ilor ART. 4 , Condi7iile *n c!re #e po!$e lu! !c$ de $r!n9!c7ie 6') Pr7ile #e po$ *n17i4! oric2nd *n cur#ul 8udec7ii0 c:i!r 1r # 1i 1o#$ ci$!$e0 pen$ru ! cere # #e de! o :o$r2re c!re # con#1in7e!#c $r!n9!c7i! lor. 6%) 5!c pr7ile #e *n17i4e!9 l! 9iu! #$!)ili$ pen$ru 8udec!$0 cerere! pen$ru d!re! :o$r2rii v! pu$e! 1i pri+i$ c:i!r de un #in"ur 8udec$or. 6 ) 5!c pr7ile #e *n17i4e!9 *n$r(o !l$ 9i0 in#$!n7! v! d! :o$r2re! *n c!+er! de con#iliu. ART. 4 = For+! $r!n9!c7iei Tr!n9!c7i! v! 1i *nc:ei!$ *n 1or+ #cri# 4i v! !lc$ui di#po9i$ivul :o$r2rii. ART. 44& C!le! de !$!c @o$r2re! c!re con#1in7e4$e $r!n9!c7i! in$erveni$ *n$re pr7i po!$e 1i !$!c!$0 pen$ru +o$ive procedur!le0 nu+!i cu recur# l! in#$!n7! ier!r:ic #uperio!r. ART. 44' 5o+eniu de !plic!re
108

5i#po9i7iile pre9en$ei #ec7iuni #e !plic *n +od core#pun9$or 4i *n c!9ul *n c!re *nvoi!l! pr7ilor e#$e ur+!re! procedurii de +ediere. DECEIUNEA ! 4(! ;ndrep$!re!0 l+urire! 4i co+ple$!re! :o$r2rii ART. 44% ;ndrep$!re! :o$r2rii 6') Erorile #!u o+i#iunile cu privire l! nu+ele0 c!li$!$e! 4i #u#7inerile pr7ilor #!u cele de c!lcul0 precu+ 4i orice !l$e erori +!$eri!le cuprin#e *n :o$r2ri #!u *nc:eieri po$ 1i *ndrep$!$e din o1iciu ori l! cerere. 6%) In#$!n7! #e pronun7 prin *nc:eiere d!$ *n c!+er! de con#iliu. Pr7ile vor 1i ci$!$e nu+!i d!c in#$!n7! #oco$e4$e c e#$e nece#!r c! ele # de! !nu+i$e l+uriri. 6 ) ;n c!9ul :o$r2rilor0 *ndrep$!re! #e v! 1!ce *n !+)ele e3e+pl!re !le :o$r2rii. ART. 44 L+urire! :o$r2rii 4i *nl$ur!re! di#po9i7iilor con$r!dic$orii 6') ;n c!9ul *n c!re #un$ nece#!re l+uriri cu privire l! *n7ele#ul0 *n$indere! #!u !plic!re! di#po9i$ivului :o$r2rii ori d!c !ce#$! cuprinde di#po9i7ii con$r!dic$orii0 pr7ile po$ cere in#$!n7ei c!re ! pronun7!$ :o$r2re! # l+ure!#c di#po9i$ivul #!u # *nl$ure di#po9i7iile po$rivnice. 6%) In#$!n7! v! re9olv! cerere! de ur"en70 prin *nc:eiere d!$ *n c!+er! de con#iliu0 cu ci$!re! pr7ilor. 6 ) ;nc:eiere! #e v! !$!4! l! :o$r2re0 !$2$ *n do#!rul c!u9ei0 c2$ 4i *n do#!rul de :o$r2ri !l in#$!n7ei. ART. 444 Co+ple$!re! :o$r2rii 6') 5!c prin :o$r2re! d!$ in#$!n7! ! o+i# # #e pronun7e !#upr! unui c!p$ de cerere princip!l #!u !cce#oriu ori !#upr! unei cereri cone3e #!u inciden$!le0 #e po!$e cere co+ple$!re! :o$r2rii *n !cel!4i $er+en *n c!re #e po!$e decl!r!0 dup c!90 !pel #!u recur# *+po$riv! !celei :o$r2ri0 i!r *n c!9ul :o$r2rilor d!$e *n cile e3$r!ordin!re de !$!c #!u *n 1ond dup c!#!re! cu re7inere0 *n $er+en de '5 9ile de l! pronun7!re. 6%) Cerere! #e #olu7ione!9 de ur"en70 cu ci$!re! pr7ilor0 prin :o$r2re #ep!r!$. Prevederile !r$. 44 !lin. 6 ) #e !plic *n +od core#pun9$or. 6 ) 5i#po9i7iile pre9en$ului !r$icol #e !plic 4i *n c!9ul c2nd in#$!n7! ! o+i# # #e pronun7e !#upr! cererilor +!r$orilor0 e3per7ilor0 $r!duc$orilor0 in$erpre7ilor #!u !pr$orilor0 cu privire l! drep$urile lor. ART. 445 O)li"!$ivi$!$e! procedurii ;ndrep$!re!0 l+urire!0 *nl$ur!re! di#po9i7iilor con$r!dic$orii ori co+ple$!re! :o$r2rii nu po!$e 1i ceru$ pe c!le! !pelului #!u recur#ului0 ci nu+!i *n condi7iile !r$. 44%(444. ART. 44. Ci de !$!c
109

;nc:eierile pronun7!$e *n $e+eiul !r$. 44% 4i 44 0 precu+ 4i :o$r2re! pronun7!$ po$rivi$ !r$. 444 #un$ #upu#e !celor!4i ci de !$!c c! 4i :o$r2rile *n le"$ur cu c!re #(! #olici$!$0 dup c!90 *ndrep$!re!0 l+urire! #!u *nl$ur!re! di#po9i7iilor con$r!dic$orii ori co+ple$!re!. ART. 44Dupor$!re! c:el$uielilor de 8udec!$ ;n c!9ul *n c!re cerere! de *ndrep$!re0 de l+urire #!u de co+ple$!re ! :o$r2rii ! 1o#$ !d+i#0 c:el$uielile 1cu$e de p!r$e *n !ce#$e cereri vor 1i #upor$!$e de #$!$0 din 1ondul con#$i$ui$ po$rivi$ le"ii. C2nd cerere! ! 1o#$ re#pin#0 c:el$uielile vor 1i #upor$!$e de p!r$e po$rivi$ drep$ului co+un. DECEIUNEA ! 5(! E3ecu$!re! provi9orie ART. 44, E3ecu$!re! provi9orie de drep$ 6') @o$r2rile pri+ei in#$!n7e #un$ e3ecu$orii de drep$ c2nd !u c! o)iec$B '. #$!)ilire! +odului de e3erci$!re ! !u$ori$7ii prin$e4$i0 #$!)ilire! locuin7ei +inorului0 precu+ 4i +odul de e3erci$!re ! drep$ului de ! !ve! le"$uri per#on!le cu +inorulC %. pl!$! #!l!riilor #!u ! !l$or drep$uri i9vor2$e din r!por$urile 8uridice de +unc0 precu+ 4i ! #u+elor cuveni$e0 po$rivi$ le"ii0 4o+erilorC . de#p"u)iri pen$ru !cciden$e de +uncC 4. ren$e ori #u+e d!$or!$e cu $i$lu de o)li"!7ie de *n$re7inere #!u !loc!7ie pen$ru copii0 precu+ 4i pen#ii !cord!$e *n c!drul !#i"urrilor #oci!leC 5. de#p"u)iri *n c!9 de +o!r$e #!u v$+!re ! in$e"ri$7ii corpor!le ori #n$7ii0 d!c de#p"u)irile #(!u !cord!$ #u) 1or+ de pre#$!7ii )ne4$i periodiceC .. rep!r!7ii "r!)niceC -. punere! #!u ridic!re! #i"iliului ori 1!cere! inven$!ruluiC ,. cereri privi$o!re l! po#e#ie0 nu+!i *n cee! ce prive4$e po#e#i!C =. :o$r2rile pronun7!$e *n $e+eiul recuno!4$erii de c$re p2r2$ ! pre$en7iilor recl!+!n$ului0 pronun7!$e *n condi7iile !r$. 4 .C '&. *n orice !l$e c!9uri *n c!re le"e! prevede c :o$r2re! e#$e e3ecu$orie. 6%) E3ecu$!re! :o$r2rilor prev9u$e l! !lin. 6') !re c!r!c$er provi9oriu. ART. 44= E3ecu$!re! provi9orie 8udec$ore!#c 6') In#$!n7! po!$e *ncuviin7! e3ecu$!re! provi9orie ! :o$r2rilor privi$o!re l! )unuri ori de c2$e ori v! con#ider! c +#ur! e#$e nece#!r *n r!por$ cu $e+einici! vdi$ ! drep$ului ori cu #$!re! de in#olv!)ili$!$e ! de)i$orului0 precu+ 4i !$unci c2nd !r !preci! c nelu!re! de *nd!$ ! !ce#$ei +#uri e#$e vdi$ pre8udici!)il pen$ru credi$or. ;n !ce#$e c!9uri0 in#$!n7! *l v! pu$e! o)li"! pe credi$or l! pl!$! unei c!u7iuni0 *n condi7iile !r$. -', !lin. 6%) 4i 6 ). 6%) E3ecu$!re! provi9orie nu #e po!$e *ncuviin7!B '. *n +!$erie de #$r+u$!re de :o$!re0 de#1iin7!re de con#$ruc7ii0 pl!n$!7ii #!u ! oricror lucrri !v2nd o !4e9!re 1i3C
110

%. c2nd prin :o$r2re #e di#pune in$!)ul!re! unui drep$ #!u r!diere! lui din c!r$e! 1unci!r. 6 ) Cerere! de e3ecu$!re provi9orie #e v! pu$e! 1!ce *n #cri#0 precu+ 4i ver)!l *n in#$!n7 p2n l! *nc:idere! de9)!$erilor. 64) 5!c cerere! ! 1o#$ re#pin# de pri+! in#$!n70 e! po!$e 1i 1cu$ din nou *n !pel. ART. 45& Du#pend!re! e3ecu$rii provi9orii 6') Du#pend!re! e3ecu$rii provi9orii v! pu$e! 1i #olici$!$ 1ie prin cerere! de !pel0 1ie di#$inc$ *n $o$ cur#ul 8udec7ii *n !pel. 6%) Cerere! #e v! depune l! pri+! in#$!n7 #!u0 dup c!90 l! in#$!n7! de !pel. ;n !ce!#$ din ur+ #i$u!7ie0 l! cerere #e v! !l$ur! o copie le"!li9!$ ! di#po9i$ivului :o$r2rii. 6 ) Cerere! de #u#pend!re #e v! 8udec! de c$re in#$!n7! de !pel. 5i#po9i7iile !r$. -', !lin. 6.) #un$ !plic!)ile. 64) Du#pend!re! v! pu$e! 1i *ncuviin7!$ nu+!i cu pl!$! unei c!u7iuni !l crei cu!n$u+ v! 1i #$!)ili$ de in#$!n7 *n condi7iile !r$. -', !lin. 6%) 4i 6 ). 65) P2n l! #olu7ion!re! cererii de #u#pend!re0 !ce!#$! v! pu$e! 1i *ncuviin7!$ provi9oriu0 prin ordon!n7 pre4edin7i!l0 c:i!r *n!in$e de #o#ire! do#!rului0 cu re#pec$!re! cerin7ei prev9u$e l! !lin. 64). DECEIUNEA ! .(! C:el$uielile de 8udec!$ ART. 45' Du#pend!re! e3ecu$rii provi9orii 6') C:el$uielile de 8udec!$ con#$!u *n $!3ele 8udici!re de $i+)ru 4i $i+)rul 8udici!r0 onor!riile !voc!7ilor0 !le e3per7ilor 4i !le #peci!li4$ilor nu+i7i *n condi7iile !r$. & !lin. 6 )0 #u+ele cuveni$e +!r$orilor pen$ru depl!#!re 4i pierderile c!u9!$e de nece#i$!$e! pre9en7ei l! proce#0 c:el$uielile de $r!n#por$ 4i0 d!c e#$e c!9ul0 de c!9!re0 precu+ 4i orice !l$e c:el$uieli nece#!re pen$ru )un! de#14ur!re ! proce#ului. 6%) In#$!n7! po!$e0 c:i!r 4i din o1iciu0 # reduc +o$iv!$ p!r$e! din c:el$uielile de 8udec!$ repre9en$2nd onor!riul !voc!7ilor0 !$unci c2nd !ce#$! e#$e vdi$ di#propor7ion!$ *n r!por$ cu v!lo!re! #!u co+ple3i$!$e! c!u9ei ori cu !c$ivi$!$e! de#14ur!$ de !voc!$0 7in2nd #e!+! 4i de circu+#$!n7ele c!u9ei. M#ur! lu!$ de in#$!n7 nu v! !ve! niciun e1ec$ !#upr! r!por$urilor din$re !voc!$ 4i clien$ul #u. 6 ) 5i#po9i7iile !lin. 6%) #e !plic *n +od core#pun9$or l! pl!$! e3per7ilor 8udici!ri 4i ! #peci!li4$ilor nu+i7i *n condi7iile !r$. & !lin. 6 ). 64) Nu vor pu$e! 1i *n# +ic4or!$e c:el$uielile de 8udec!$ !v2nd c! o)iec$ pl!$! $!3ei 8udici!re de $i+)ru 4i ! $i+)rului 8udici!r0 precu+ 4i pl!$! #u+elor cuveni$e +!r$orilor po$rivi$ !lin. 6'). ART. 45% 5ov!d! c:el$uielilor de 8udec!$

111

P!r$e! c!re pre$inde c:el$uieli de 8udec!$ $re)uie # 1!c0 *n condi7iile le"ii0 dov!d! e3i#$en7ei 4i *n$inderii lor0 cel +!i $2r9iu l! d!$! *nc:iderii de9)!$erilor !#upr! 1ondului c!u9ei. ART. 45 Acord!re! c:el$uielilor de 8udec!$ 6') P!r$e! c!re pierde proce#ul v! 1i o)li"!$0 l! cerere! pr7ii c!re ! c24$i"!$0 # *i pl$e!#c !ce#$ei! c:el$uieli de 8udec!$. 6%) C2nd cerere! ! 1o#$ !d+i# nu+!i *n p!r$e0 8udec$orii vor #$!)ili +#ur! *n c!re 1iec!re din$re pr7i po!$e 1i o)li"!$ l! pl!$! c:el$uielilor de 8udec!$. 5!c e#$e c!9ul0 8udec$orii vor pu$e! di#pune co+pen#!re! c:el$uielilor de 8udec!$. ART. 454 E3oner!re! p2r2$ului de l! pl!$ P2r2$ul c!re ! recuno#cu$0 l! pri+ul $er+en de 8udec!$ l! c!re pr7ile #un$ le"!l ci$!$e0 pre$en7iile recl!+!n$ului nu v! pu$e! 1i o)li"!$ l! pl!$! c:el$uielilor de 8udec!$0 cu e3cep7i! c!9ului *n c!re0 pre!l!)il pornirii proce#ului0 ! 1o#$ pu# *n *n$2r9iere de c$re recl!+!n$ #!u #e !1l! de drep$ *n *n$2r9iere. 5i#po9i7iile !r$. '.5%% !lin. 65) din Codul civil r+2n !plic!)ile. ART. 455 Di$u!7i! +!i +ul$or recl!+!n7i #!u p2r27i 5!c *n c!u9 #un$ +!i +ul7i recl!+!n7i #!u +!i +ul7i p2r27i0 ei vor pu$e! 1i o)li"!7i # pl$e!#c c:el$uielile de 8udec!$ *n +od e"!l0 propor7ion!l #!u #olid!r0 po$rivi$ cu po9i7i! lor *n proce# ori cu n!$ur! r!por$ului 8uridic e3i#$en$ *n$re ei. TITLUL II Cile de !$!c CAP. I 5i#po9i7ii "ener!le ART. 45. Enu+er!re C!le! ordin!r de !$!c e#$e !pelul0 i!r cile e3$r!ordin!re de !$!c #un$ recur#ul0 con$e#$!7i! *n !nul!re 4i revi9uire!. ART. 45Le"!li$!$e! cii de !$!c 6') @o$r2re! 8udec$ore!#c e#$e #upu# nu+!i cilor de !$!c prev9u$e de le"e0 *n condi7iile 4i $er+enele #$!)ili$e de !ce!#$!0 indi1eren$ de +en7iunile din di#po9i$ivul ei. 6%) Men7iune! ine3!c$ din cuprin#ul :o$r2rii cu privire l! c!le! de !$!c de#c:i# con$r! !ce#$ei! nu !re niciun e1ec$ !#upr! drep$ului de ! e3erci$! c!le! de !$!c prev9u$ de le"e. 6 ) 5!c in#$!n7! re#pin"e c! in!d+i#i)il c!le! de !$!c neprev9u$ de le"e0 e3erci$!$ de p!r$e! in$ere#!$ *n con#ider!re! +en7iunii ine3!c$e din cuprin#ul :o$r2rii cu privire l! c!le! de !$!c0 :o$r2re! pronun7!$ de in#$!n7! de con$rol 8udici!r v! 1i co+unic!$0 din o1iciu0 $u$uror pr7ilor c!re !u lu!$ p!r$e l! 8udec!$! *n
112

c!re #(! pronun7!$ :o$r2re! !$!c!$. 5e l! d!$! co+unicrii *ncepe # cur"0 d!c e#$e c!9ul0 $er+enul pen$ru e3erci$!re! cii de !$!c prev9u$e de le"e. ART. 45, Du)iec$ele cilor de !$!c Cile de !$!c po$ 1i e3erci$!$e nu+!i de pr7ile !1l!$e *n proce# c!re 8u#$i1ic un in$ere#0 *n !1!r de c!9ul *n c!re0 po$rivi$ le"ii0 !ce#$ drep$ *l !u 4i !l$e or"!ne #!u per#o!ne. ART. 45= Ordine! e3erci$rii cilor de !$!c 6') Cile e3$r!ordin!re de !$!c nu po$ 1i e3erci$!$e !$2$ $i+p c2$ e#$e de#c:i# c!le! de !$!c ! !pelului. 6%) ;n c!9ul :o$r2rilor #u#cep$i)ile de !pel0 d!c !ce#$! nu ! 1o#$ e3erci$!$0 recur#ul e#$e in!d+i#i)il. Cu $o!$e !ce#$e!0 o :o$r2re #u#cep$i)il de !pel 4i de recur# po!$e 1i !$!c!$0 *nun$rul $er+enului de !pel0 direc$ cu recur#0 l! in#$!n7! c!re !r 1i 1o#$ co+pe$en$ # 8udece recur#ul *+po$riv! :o$r2rii d!$e *n !pel0 d!c pr7ile con#i+$ e3pre#0 prin *n#cri# !u$en$ic #!u prin decl!r!7ie ver)!l0 d!$ *n 1!7! in#$!n7ei ! crei :o$r2re #e !$!c 4i con#e+n!$ *n$r(un proce#(ver)!l. ;n !ce#$ c!90 recur#ul po!$e 1i e3erci$!$ nu+!i pen$ru *nclc!re! #!u !plic!re! "re4i$ ! nor+elor de drep$ +!$eri!l. 6 ) Cile e3$r!ordin!re de !$!c po$ 1i e3erci$!$e 4i conco+i$en$0 *n condi7iile le"ii. Recur#ul #e 8udec cu priori$!$e. ART. 4.& Unici$!$e! cii de !$!c 6') O c!le de !$!c po!$e 1i e3erci$!$ *+po$riv! unei :o$r2ri nu+!i o #in"ur d!$0 d!c le"e! prevede !cel!4i $er+en de e3erci$!re pen$ru $o!$e +o$ivele e3i#$en$e l! d!$! decl!rrii !celei ci de !$!c. 6%) 5!c prin !cee!4i :o$r2re !u 1o#$ #olu7ion!$e 4i cereri !cce#orii0 :o$r2re! e#$e #upu# *n *n$re"ul ei cii de !$!c prev9u$e de le"e pen$ru cerere! princip!l. 6 ) ;n c!9ul *n c!re prin !cee!4i :o$r2re !u 1o#$ #olu7ion!$e +!i +ul$e cereri princip!le #!u inciden$!le0 din$re c!re unele #un$ #upu#e !pelului0 i!r !l$ele recur#ului0 :o$r2re! *n *n$re"ul ei e#$e #upu# !pelului. @o$r2re! d!$ *n !pel e#$e #upu# recur#ului. 64) 5!c :o$r2re! cu privire l! o cerere princip!l #!u inciden$!l nu e#$e #upu# nici !pelului 4i nici recur#ului0 #olu7i! cu privire l! celel!l$e cereri e#$e #upu# cilor de !$!c *n condi7iile le"ii. 65) ;n c!9urile prev9u$e l! !lin. 6%)(64)0 $er+enul de !pel #!u0 dup c!90 de recur# e#$e cel de drep$ co+un0 c:i!r d!c prin le"i #peci!le #e prevede !l$1el. ART. 4.' P!r$e! din :o$r2re c!re po!$e 1i !$!c!$ 6') C!le! de !$!c #e *ndre!p$ *+po$riv! #olu7iei cuprin#e *n di#po9i$ivul :o$r2rii. 6%) Cu $o!$e !ce#$e!0 *n c!9ul *n c!re c!le! de !$!c vi9e!9 nu+!i con#ideren$ele :o$r2rii prin c!re #(!u d!$ de9le"ri unor pro)le+e de drep$ ce nu !u le"$ur cu 8udec!$! !celui proce# #!u c!re #un$ "re4i$e ori cuprind con#$!$ri de 1!p$ ce pre8udici!9 p!r$e!0 in#$!n7!0 !d+i72nd c!le! de !$!c0 v! *nl$ur! !cele con#ideren$e
113

4i le v! *nlocui cu propriile con#ideren$e0 +en7in2nd #olu7i! cuprin# *n di#po9i$ivul :o$r2rii !$!c!$e. ART. 4.% ;n7ele"ere! pr7ilor *n cile de !$!c Pr7ile po$ #olici$! in#$!n7ei le"!l *nve#$i$e cu #olu7ion!re! unei ci de !$!c # i! !c$ de *n7ele"ere! lor cu privire l! #olu7ion!re! li$i"iului. 5i#po9i7iile !r$. 4 ,(44' #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. 4. Ac:ie#!re! l! :o$r2re 6') Ac:ie#!re! l! :o$r2re repre9in$ renun7!re! unei pr7i l! c!le! de !$!c pe c!re o pu$e! 1olo#i ori pe c!re ! e3erci$!$(o de8! *+po$riv! $u$uror #!u ! !nu+i$or #olu7ii din re#pec$iv! :o$r2re. 6%) Ac:ie#!re!0 !$unci c2nd e#$e condi7ion!$0 nu produce e1ec$e dec2$ d!c e#$e !ccep$!$ e3pre# de p!r$e! !dver#. 6 ) 5i#po9i7iile !r$. 4&4 r+2n !plic!)ile. ART. 4.4 Felurile !c:ie#rii 6') Ac:ie#!re! po!$e 1i e3pre# #!u $!ci$0 $o$!l ori p!r7i!l. 6%) Ac:ie#!re! e3pre# #e 1!ce de p!r$e prin !c$ !u$en$ic #!u prin decl!r!7ie ver)!l *n 1!7! in#$!n7ei ori de +!nd!$!rul #u *n $e+eiul unei procuri #peci!le. 6 ) Ac:ie#!re! $!ci$ po!$e 1i dedu# nu+!i din !c$e #!u 1!p$e preci#e 4i concord!n$e c!re e3pri+ in$en7i! cer$ ! pr7ii de !(4i d! !de9iune! l! :o$r2re. 64) Ac:ie#!re! po!$e 1i $o$!l0 d!c prive4$e :o$r2re! *n *n$re"ul ei #!u0 dup c!90 p!r7i!l0 d!c prive4$e nu+!i o p!r$e din :o$r2re! re#pec$iv. ART. 4.5 M#urile de !d+ini#$r!re 8udici!r M#urile de !d+ini#$r!re 8udici!r nu po$ 1!ce o)iec$ul niciunei ci de !$!c. CAP. II Apelul ART. 4.. Apelul princip!l. O)iec$ul 6') @o$r2rile pronun7!$e *n pri+ in#$!n7 po$ 1i !$!c!$e cu !pel0 d!c le"e! nu prevede *n +od e3pre# !l$1el. 6%) Dun$ #upu#e !pelului 4i :o$r2rile d!$e *n ul$i+ in#$!n7 d!c0 po$rivi$ le"ii0 in#$!n7! nu pu$e! # 8udece dec2$ *n pri+ in#$!n7. 6 ) @o$r2rile d!$e *n ul$i+ in#$!n7 r+2n ne!pel!)ile0 c:i!r d!c *n :o$r2re #(! !r$!$ c !u 1o#$ pronun7!$e *n pri+ in#$!n7. 64) ;+po$riv! *nc:eierilor pre+er"$o!re nu #e po!$e 1!ce !pel dec2$ od!$ cu 1ondul0 !1!r de c!9ul c2nd le"e! di#pune !l$1el. ART. 4.Di$u!7iile *n c!re p!r$e! nu po!$e 1!ce !pel princip!l 6') P!r$e! c!re ! renun7!$ e3pre# l! !pel cu privire l! o :o$r2re nu +!i !re drep$ul de ! 1!ce !pel princip!l.
114

6%) P!r$e! c!re ! e3ecu$!$ p!r7i!l :o$r2re! de pri+ in#$!n70 de4i !ce!#$! nu er! #u#cep$i)il de e3ecu$!re provi9orie0 nu +!i !re drep$ul de ! 1!ce !pel princip!l cu privire l! di#po9i7iile e3ecu$!$e. ART. 4., Ter+enul de !pel 6') Ter+enul de !pel e#$e de & de 9ile de l! co+unic!re! :o$r2rii0 d!c le"e! nu di#pune !l$1el. 6%) Ter+enul de !pel prev9u$ l! !lin. 6') cur"e de l! co+unic!re! :o$r2rii0 c:i!r !$unci c2nd !ce!#$! ! 1o#$ 1cu$ od!$ cu *nc:eiere! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii #ili$e. 6 ) 5!c o p!r$e 1!ce !pel *n!in$e de co+unic!re! :o$r2rii0 !ce!#$! #e #oco$e4$e co+unic!$ l! d!$! depunerii cererii de !pel. 64) Pen$ru procuror0 $er+enul de !pel cur"e de l! pronun7!re! :o$r2rii0 *n !1!r de c!9urile *n c!re procurorul ! p!r$icip!$ l! 8udec!re! c!u9ei0 c2nd $er+enul de !pel cur"e de l! co+unic!re! :o$r2rii. 65) Ter+enul de !pel #u#pend e3ecu$!re! :o$r2rii de pri+ in#$!n70 cu e3cep7i! c!9urilor !nu+e prev9u$e de le"e. ;n !cele!4i condi7ii0 e3ecu$!re! #e #u#pend d!c !pelul ! 1o#$ e3erci$!$ *n $er+en. ART. 4.= ;n$rerupere! $er+enului de !pel 6') Ter+enul de !pel #e *n$rerupe prin +o!r$e! pr7ii c!re !re in$ere# # 1!c !pel. ;n !ce#$ c!9 #e 1!ce din nou o #in"ur co+unic!re ! :o$r2rii0 l! cel din ur+ do+iciliu !l pr7ii0 pe nu+ele +o4$enirii0 1r # #e !r!$e nu+ele 4i c!li$!$e! 1iecrui +o4$eni$or. 6%) Ter+enul de !pel v! *ncepe # cur" din nou de l! d!$! co+unicrii prev9u$e l! !lin. 6'). Pen$ru +o4$eni$orii inc!p!)ili0 cei cu c!p!ci$!$e re#$r2n# #!u di#pru7i ori *n c!9 de +o4$enire v!c!n$0 $er+enul v! cur"e din 9iu! *n c!re #e v! nu+i $u$orele0 cur!$orul #!u !d+ini#$r!$orul provi9oriu0 dup c!9. 6 ) Apelul nu con#$i$uie prin el *n#u4i un !c$ de !ccep$!re ! +o4$enirii. 64) Ter+enul de !pel #e *n$rerupe 4i prin +o!r$e! +!nd!$!rului crui! i #(! 1cu$ co+unic!re!. ;n !ce#$ c!9 #e v! 1!ce o nou co+unic!re pr7ii0 l! do+iciliul ei0 i!r $er+enul de !pel v! *ncepe # cur" din nou de l! !ce!#$ d!$. ART. 4-& Cerere! de !pel 6') Cerere! de !pel v! cuprindeB !) nu+ele 4i prenu+ele0 codul nu+eric per#on!l0 do+iciliul #!u re4edin7! pr7ilor ori0 pen$ru per#o!nele 8uridice0 denu+ire! 4i #ediul lor0 precu+ 4i0 dup c!90 codul unic de *nre"i#$r!re #!u codul de iden$i1ic!re 1i#c!l0 nu+rul de *n+!$ricul!re *n re"i#$rul co+er7ului ori de *n#criere *n re"i#$rul per#o!nelor 8uridice 4i con$ul )!nc!r. 5!c !pel!n$ul locuie4$e *n #$rin$!$e0 v! !r$! 4i do+iciliul !le# *n Ro+2ni!0 unde ur+e!9 # i #e 1!c $o!$e co+unicrile privind proce#ulC )) indic!re! :o$r2rii !$!c!$eC c) +o$ivele de 1!p$ 4i de drep$ pe c!re #e *n$e+ei!9 !pelulC d) pro)ele invoc!$e *n #u#7inere! !peluluiC e) #e+n$ur!.
115

6%) L! cerere! de !pel #e v! !$!4! dov!d! !c:i$rii $!3elor de $i+)ru. 6 ) Cerin7ele de l! !lin. 6') li$. )) 4i e) 4i ce! de l! !lin. 6%) #un$ prev9u$e #u) #!nc7iune! nuli$7ii0 i!r cele de l! !lin. 6') li$. c) 4i d)0 #u) #!nc7iune! decderii. Lip#! #e+n$urii po!$e 1i *+plini$ *n condi7iile !r$. '=. !lin. 6%)0 i!r lip#! dove9ii !c:i$rii $!3ei de $i+)ru po!$e 1i co+plini$ p2n l! pri+ul $er+en de 8udec!$ l! c!re p!r$e! ! 1o#$ le"!l ci$!$ *n !pel. 64) C2nd dove9ile propu#e #un$ +!r$ori #!u *n#cri#uri ne!r$!$e l! pri+! in#$!n70 #e vor !plic! *n +od core#pun9$or di#po9i7iile !r$. '=4 li$. e). 65) ;n c!9ul *n c!re $er+enul pen$ru e3erci$!re! !pelului cur"e de l! un !l$ +o+en$ dec2$ co+unic!re! :o$r2rii0 +o$iv!re! !pelului #e v! 1!ce *n$r(un $er+en de !cee!4i dur!$0 c!re cur"e0 *n#0 de l! d!$! co+unicrii :o$r2rii. ART. 4-' 5epunere! cererii de !pel 6') Apelul 4i0 c2nd e#$e c!9ul0 +o$ivele de !pel #e depun l! in#$!n7! ! crei :o$r2re #e !$!c0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii. 6%) 5i#po9i7iile !r$. '=5 #un$ !plic!)ile *n +od core#pun9$or. 6 ) ;n c!9ul *n c!re cerere! de !pel nu *ndepline4$e condi7iile prev9u$e de le"e0 pre4edin$ele in#$!n7ei #!u per#o!n! de#e+n!$ de !ce#$! c!re pri+e4$e cerere! de !pel v! #$!)ili lip#urile 4i *i v! cere !pel!n$ului # co+ple$e9e #!u # +odi1ice cerere! de *nd!$0 d!c e#$e pre9en$ 4i e#$e po#i)il0 ori *n #cri#0 d!c !pelul ! 1o#$ $ri+i# prin po4$0 1!30 po4$ elec$ronic #!u curier. Co+ple$!re! #!u +odi1ic!re! cererii #e v! 1!ce *nun$rul $er+enului de !pel. 5!c pre4edin$ele #!u per#o!n! de#e+n!$ de !ce#$! !preci!9 c in$erv!lul r+!# p2n l! e3pir!re! $er+enului de !pel nu e#$e #u1icien$0 v! !cord! un $er+en #cur$0 de cel +ul$ 5 9ile de l! e3pir!re! $er+enului de !pel0 *n c!re # #e depun co+ple$!re! #!u +odi1ic!re! cererii. 64) 5i#po9i7iile !lin. 6 ) #e !plic *n +od core#pun9$or 4i *n c!9ul *n c!re +o$ivele de !pel #e depun #ep!r!$ de cerere. 65) 5up pri+ire! cererii de !pel0 re#pec$iv ! +o$ivelor de !pel0 pre4edin$ele in#$!n7ei c!re ! pronun7!$ :o$r2re! !$!c!$ v! di#pune co+unic!re! lor in$i+!$ului0 *+preun cu copiile cer$i1ic!$e de pe *n#cri#urile !l$ur!$e 4i c!re nu !u 1o#$ *n17i4!$e l! pri+! in#$!n70 pun2ndu(i(#e *n vedere o)li"!7i! de ! depune l! do#!r *n$2+pin!re *n $er+en de cel +ul$ '5 9ile de l! d!$! co+unicrii. 6.) In#$!n7! l! c!re #(! depu# *n$2+pin!re! o co+unic de *nd!$ !pel!n$ului0 pun2ndu(i(#e *n vedere o)li"!7i! de ! depune l! do#!r r#pun#ul l! *n$2+pin!re *n $er+en de cel +ul$ '& 9ile de l! d!$! co+unicrii. In$i+!$ul v! lu! cuno4$in7 de r#pun#ul l! *n$2+pin!re din do#!rul c!u9ei. 6-) Pre4edin$ele #!u per#o!n! de#e+n!$ de !ce#$!0 dup *+plinire! $er+enului de !pel pen$ru $o!$e pr7ile0 precu+ 4i ! $er+enelor prev9u$e l! !lin. 65) 4i 6.)0 v! *n!in$! in#$!n7ei de !pel do#!rul0 *+preun cu !pelurile 1cu$e0 *n$2+pin!re!0 r#pun#ul l! *n$2+pin!re 4i dove9ile de co+unic!re ! !ce#$or !c$e0 po$rivi$ !lin. 65) 4i 6.). 6,) 5!c #(!u 1or+ul!$ !$2$ !pel0 c2$ 4i cereri po$rivi$ !r$. 44%(4440 do#!rul nu v! 1i $ri+i# in#$!n7ei de !pel dec2$ dup *+plinire! $er+enului de !pel privind :o$r2rile d!$e !#upr! !ce#$or din ur+ cereri. 5i#po9i7iile !lin. 65)(6-) #e !plic *n +od core#pun9$or.
116

ART. 4-% Apelul inciden$ 6') In$i+!$ul e#$e *n drep$0 dup *+plinire! $er+enului de !pel0 # 1or+ule9e !pel *n #cri#0 *n c!drul proce#ului *n c!re #e 8udec !pelul 1cu$ de p!r$e! po$rivnic0 prin$r(o cerere proprie c!re # $ind l! #c:i+)!re! :o$r2rii pri+ei in#$!n7e. 6%) 5!c !pel!n$ul princip!l *4i re$r!"e !pelul #!u d!c !ce#$! e#$e re#pin# c! $!rdiv0 c! in!d+i#i)il ori pen$ru !l$e +o$ive c!re nu i+plic cerce$!re! 1ondului0 !pelul inciden$ prev9u$ l! !lin. 6') r+2ne 1r e1ec$. ART. 4Apelul provoc!$ ;n c!9 de cop!r$icip!re proce#u!l0 precu+ 4i !$unci c2nd l! pri+! in#$!n7 !u in$erveni$ $er7e per#o!ne *n proce#0 in$i+!$ul e#$e *n drep$0 dup *+plinire! $er+enului de !pel0 # decl!re *n #cri# !pel *+po$riv! !l$ui in$i+!$ #!u ! unei per#o!ne c!re ! 1i"ur!$ *n pri+ in#$!n7 4i c!re nu e#$e p!r$e *n !pelul princip!l0 d!c !ce#$! din ur+ !r 1i de n!$ur # produc con#ecin7e !#upr! #i$u!7iei #!le 8uridice *n proce#. 5i#po9i7iile !r$. 4-% !lin. 6%) #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. 4-4 5epunere! !pelului inciden$ 4i ! celui provoc!$ 6') Apelul inciden$ 4i !pelul provoc!$ #e depun de c$re in$i+!$ od!$ cu *n$2+pin!re! l! !pelul princip!l0 1iind !plic!)ile prevederile !r$. 4-' !lin. 6.). 6%) Apelul provoc!$ #e co+unic 4i in$i+!$ului din !ce#$ !pel0 prev9u$ l! !r$. 4- 0 !ce#$! 1iind d!$or # depun *n$2+pin!re *n $er+enul prev9u$ l! !r$. 4-' !lin. 6.)0 c!re #e !plic *n +od core#pun9$or. Cel c!re ! e3erci$!$ !pelul provoc!$ v! lu! cuno4$in7 de *n$2+pin!re de l! do#!rul c!u9ei. ART. 4-5 Pre"$ire! 8udec7ii !pelului 6') Pre4edin$ele in#$!n7ei de !pel #!u per#o!n! de#e+n!$ de !ce#$!0 *nd!$ ce pri+e4$e do#!rul0 v! lu!0 prin re9olu7ie0 +#uri *n vedere! rep!r$i9rii !le!$orii l! un co+ple$ de 8udec!$. 6%) Pre4edin$ele co+ple$ului de 8udec!$ #$!)ile4$e pri+ul $er+en de 8udec!$0 c!re v! 1i de cel +ul$ .& de 9ile de l! d!$! re9olu7iei pre4edin$elui in#$!n7ei de !pel0 di#pun2nd ci$!re! pr7ilor. 5i#po9i7iile !r$. %&' !lin. 65) 4i 6.) #e !plic *n +od core#pun9$or. 6 ) Apelurile princip!le0 inciden$e 4i provoc!$e 1cu$e *+po$riv! !celei!4i :o$r2ri vor 1i rep!r$i9!$e l! !cel!4i co+ple$ de 8udec!$. C2nd !pelurile !u 1o#$ rep!r$i9!$e l! co+ple$e di1eri$e0 ul$i+ul co+ple$ *nve#$i$ v! di#pune pe c!le !d+ini#$r!$iv $ri+i$ere! !pelului l! co+ple$ul cel din$2i *nve#$i$. ART. 4-. E1ec$ul devolu$iv !l !pelului 6') Apelul e3erci$!$ *n $er+en provo!c o nou 8udec!$ !#upr! 1ondului0 in#$!n7! de !pel #$!$u2nd !$2$ *n 1!p$0 c2$ 4i *n drep$. 6%) ;n c!9ul *n c!re !pelul nu #e +o$ive!9 ori +o$iv!re! !pelului #!u *n$2+pin!re! nu cuprinde +o$ive0 +i8lo!ce de !pr!re #!u dove9i noi0 in#$!n7! de !pel #e v! pronun7!0 *n 1ond0 nu+!i pe )!9! celor invoc!$e l! pri+! in#$!n7.
117

6 ) Prin !pel e#$e po#i)il # nu #e #olici$e 8udec!$! *n 1ond #!u re8udec!re!0 ci !nul!re! :o$r2rii de pri+ in#$!n7 4i re#pin"ere! ori !nul!re! cererii de c:e+!re *n 8udec!$ c! ur+!re ! invocrii unei e3cep7ii #!u $ri+i$ere! do#!rului l! in#$!n7! co+pe$en$. ART. 4-Li+i$ele e1ec$ului devolu$iv de$er+in!$e de cee! ce #(! !pel!$ 6') In#$!n7! de !pel v! proced! l! re8udec!re! 1ondului *n li+i$ele #$!)ili$e0 e3pre# #!u i+plici$0 de c$re !pel!n$0 precu+ 4i cu privire l! #olu7iile c!re #un$ dependen$e de p!r$e! din :o$r2re c!re ! 1o#$ !$!c!$. 6%) 5evolu7iune! v! oper! cu privire l! *n$re!"! c!u9 !$unci c2nd !pelul nu e#$e li+i$!$ l! !nu+i$e #olu7ii din di#po9i$iv ori !$unci c2nd #e $inde l! !nul!re! :o$r2rii #!u d!c o)iec$ul li$i"iului e#$e indivi9i)il. ART. 4-, Li+i$ele e1ec$ului devolu$iv de$er+in!$e de cee! ce #(! #upu# 8udec7ii l! pri+! in#$!n7 6') Prin !pel nu #e po!$e #c:i+)! c!drul proce#u!l #$!)ili$ *n 1!7! pri+ei in#$!n7e. 6 6%) Pr7ile nu #e vor pu$e! 1olo#i *n!in$e! in#$!n7ei de !pel de !l$e +o$ive0 +i8lo!ce de !pr!re 4i dove9i dec2$ cele invoc!$e l! pri+! in#$!n7 #!u !r$!$e *n +o$iv!re! !pelului ori *n *n$2+pin!re. In#$!n7! de !pel po!$e *ncuviin7! 4i !d+ini#$r!re! pro)elor ! cror nece#i$!$e re9ul$ din de9)!$eri. 6 ) ;n !pel nu #e po!$e #c:i+)! c!li$!$e! pr7ilor0 c!u9! #!u o)iec$ul cererii de c:e+!re *n 8udec!$ 4i nici nu #e po$ 1or+ul! pre$en7ii noi. 64) Pr7ile po$ *n# # e3plici$e9e pre$en7iile c!re !u 1o#$ cuprin#e i+plici$ *n cererile #!u !prrile !dre#!$e pri+ei in#$!n7e. 65) De vor pu$e! cere0 de !#e+ene!0 do)2n9i0 r!$e0 veni$uri !8un#e l! $er+en 4i orice !l$e de#p"u)iri ivi$e dup d!re! :o$r2rii pri+ei in#$!n7e 4i v! pu$e! 1i invoc!$ co+pen#!7i! le"!l. ART. 4-= 5i#po9i7ii #peci!le privind 8udec!$! 6') In#$!n7! de !pel v! veri1ic!0 *n li+i$ele cererii de !pel0 #$!)ilire! #i$u!7iei de 1!p$ 4i !plic!re! le"ii de c$re pri+! in#$!n7. Mo$ivele de ordine pu)lic po$ 1i invoc!$e 4i din o1iciu. 6%) In#$!n7! de !pel v! pu$e! di#pune re1!cere! #!u co+ple$!re! pro)elor !d+ini#$r!$e l! pri+! in#$!n70 *n c!9ul *n c!re con#ider c #un$ nece#!re pen$ru #olu7ion!re! c!u9ei0 precu+ 4i !d+ini#$r!re! pro)elor noi propu#e *n condi7iile !r$. 4-, !lin. 6%). ART. 4,& Dolu7iile pe c!re le pronun7 in#$!n7! de !pel 6') In#$!n7! de !pel po!$e p#$r! :o$r2re! !$!c!$0 #i$u!7ie *n c!re0 dup c!90 v! re#pin"e0 v! !nul! !pelul ori v! con#$!$! peri+!re! lui. 6%) ;n c!9 de !d+i$ere ! !pelului0 in#$!n7! po!$e !nul! ori0 dup c!90 #c:i+)! *n $o$ #!u *n p!r$e :o$r2re! !pel!$. 6 ) ;n c!9ul *n c!re #e con#$!$ c0 *n +od "re4i$0 pri+! in#$!n7 ! #olu7ion!$ proce#ul 1r ! in$r! *n 8udec!$! 1ondului ori 8udec!$! #(! 1cu$ *n lip#! pr7ii c!re nu ! 1o#$ le"!l ci$!$0 in#$!n7! de !pel v! !nul! :o$r2re! !$!c!$ 4i v! 8udec! proce#ul0
118

evoc2nd 1ondul. Cu $o!$e !ce#$e!0 in#$!n7! de !pel v! !nul! :o$r2re! !$!c!$ 4i v! $ri+i$e c!u9! #pre re8udec!re pri+ei in#$!n7e #!u !l$ei in#$!n7e e"!le *n "r!d cu !ce!#$! din !cee!4i circu+#crip7ie0 *n c!9ul *n c!re pr7ile !u #olici$!$ *n +od e3pre# lu!re! !ce#$ei +#uri prin cerere! de !pel ori prin *n$2+pin!reC $ri+i$ere! #pre re8udec!re po!$e 1i di#pu# o #in"ur d!$ *n cur#ul proce#ului. 5e9le"!re! d!$ pro)le+elor de drep$ de c$re in#$!n7! de !pel0 precu+ 4i nece#i$!$e! !d+ini#$rrii unor pro)e #un$ o)li"!$orii pen$ru 8udec$orii 1ondului. 64) 5!c in#$!n7! de !pel #$!)ile4$e c pri+! in#$!n7 ! 1o#$ neco+pe$en$0 i!r neco+pe$en7! ! 1o#$ invoc!$ *n condi7iile le"ii0 v! !nul! :o$r2re! !$!c!$ 4i v! $ri+i$e c!u9! #pre 8udec!re in#$!n7ei co+pe$en$e #!u !l$ui or"!n cu !c$ivi$!$e 8uri#dic7ion!l co+pe$en$ ori0 dup c!90 v! re#pin"e cerere! c! in!d+i#i)il. 65) ;n c!9ul *n c!re in#$!n7! de !pel con#$!$ c e! !re co+pe$en7! # 8udece *n pri+ in#$!n70 v! !nul! :o$r2re! !$!c!$ 4i v! 8udec! *n 1ond0 pronun72nd o :o$r2re #u#cep$i)il0 dup c!90 de !pel #!u recur#. 6.) C2nd #e con#$!$ c e3i#$ un !l$ +o$iv de nuli$!$e dec2$ cel prev9u$ l! !lin. 65)0 i!r pri+! in#$!n7 ! 8udec!$ *n 1ond0 in#$!n7! de !pel0 !nul2nd *n $o$ #!u *n p!r$e procedur! ur+!$ *n 1!7! pri+ei in#$!n7e 4i :o$r2re! !$!c!$0 v! re7ine proce#ul #pre 8udec!re0 pronun72nd o :o$r2re #u#cep$i)il de recur#0 d!c e#$e c!9ul. ART. 4,' Ne*nru$7ire! #i$u!7iei *n propri! c!le de !$!c Apel!n$ului nu i #e po!$e cre! *n propri! c!le de !$!c o #i$u!7ie +!i re! dec2$ !cee! din :o$r2re! !$!c!$0 *n !1!r de c!9ul *n c!re el con#i+$e e3pre# l! !ce!#$! #!u *n c!9urile !nu+e prev9u$e de le"e. ART. 4,% Co+ple$!re cu !l$e nor+e 5i#po9i7iile de procedur privind 8udec!$! *n pri+ in#$!n7 #e !plic 4i *n in#$!n7! de !pel0 *n +#ur! *n c!re nu #un$ po$rivnice celor cuprin#e *n pre9en$ul c!pi$ol. CAP. III Cile e3$r!ordin!re de !$!c DECEIUNEA ' Recur#ul ART. 4, O)iec$ul 4i #copul recur#ului. In#$!n7! co+pe$en$ 6') @o$r2rile d!$e *n !pel0 cele d!$e0 po$rivi$ le"ii0 1r drep$ de !pel0 precu+ 4i !l$e :o$r2ri *n c!9urile e3pre# prev9u$e de le"e #un$ #upu#e recur#ului. 6%) Nu #un$ #upu#e recur#ului :o$r2rile pronun7!$e *n cererile prev9u$e l! !r$. =4 pc$. ' li$. !)(i)0 *n cele privind n!vi"!7i! civil 4i !c$ivi$!$e! *n por$uri0 con1lic$ele de +unc 4i de !#i"urri #oci!le0 *n +!$erie de e3propriere0 *n cererile privind rep!r!re! pre8udiciilor c!u9!$e prin erori 8udici!re0 precu+ 4i *n !l$e cereri ev!lu!)ile *n )!ni *n v!lo!re de p2n l! 5&&.&&& lei inclu#iv. 5e !#e+ene!0 nu #un$ #upu#e recur#ului :o$r2rile d!$e de in#$!n7ele de !pel *n c!9urile *n c!re le"e! prevede c :o$r2rile de pri+ in#$!n7 #un$ #upu#e nu+!i !pelului.
119

6 ) Recur#ul ur+re4$e # #upun ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie e3!+in!re!0 *n condi7iile le"ii0 ! con1or+i$7ii :o$r2rii !$!c!$e cu re"ulile de drep$ !plic!)ile. 64) ;n c!9urile !nu+e prev9u$e de le"e0 recur#ul #e #olu7ione!9 de c$re in#$!n7! ier!r:ic #uperio!r celei c!re ! pronun7!$ :o$r2re! !$!c!$. 5i#po9i7iile !lin. 6 ) #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. 4,4 Du#pend!re! e3ecu$rii 6') Recur#ul #u#pend de drep$ e3ecu$!re! :o$r2rii *n c!u9ele privi$o!re l! #$r+u$!re! de :o$!re0 de#1iin7!re! de con#$ruc7ii0 pl!n$!7ii #!u ! oricror lucrri !v2nd o !4e9!re 1i30 precu+ 4i *n c!9urile !nu+e prev9u$e de le"e. 6%) L! cerere! recuren$ului 1or+ul!$ *n condi7iile !r$. , !lin. 6%) 4i 6 )0 in#$!n7! #e#i9!$ cu 8udec!re! recur#ului po!$e di#pune0 +o$iv!$0 #u#pend!re! :o$r2rii !$!c!$e cu recur# *n !l$e c!9uri dec2$ cele l! c!re #e re1er !lin. 6'). Cerere! #e depune direc$ l! in#$!n7! de recur#0 !l$ur2ndu(#e o copie cer$i1ic!$ de pe cerere! de recur# 4i dov!d! depunerii c!u7iunii prev9u$e l! !r$. -',. ;n c!9ul *n c!re cerere! #e 1!ce *n!in$e de ! !8un"e do#!rul l! in#$!n7! de recur#0 #e v! !l$ur! 4i o copie le"!li9!$ de pe di#po9i$ivul :o$r2rii !$!c!$e cu recur#. 6 ) Cerere! #e 8udec *n c!+er! de con#iliu0 cu ci$!re! pr7ilor prin$r(un !"en$ procedur!l !l in#$!n7ei #!u prin !l$ #!l!ri!$ !l !ce#$ei! ori prin +od!li$7ile prev9u$e l! !r$. '54 !lin. 64) 4i 65)0 dup cu+ ur+e!9B '. de un co+ple$ !nu+e con#$i$ui$0 1or+!$ din 8udec$ori0 *n condi7iile le"ii0 *n c!9ul *n c!re cerere! #(! depu# *n!in$e de !8un"ere! do#!rului l! in#$!n7! de recur#C %. de co+ple$ul de 1il$ru0 dup ce !ce#$! ! 1o#$ de#e+n!$0 *n c!9urile prev9u$e l! !r$. 4= C . de co+ple$ul c!re 8udec recur#ul pe 1ond0 *n c!9ul *n c!re #(! 1i3!$ $er+en *n 4edin7 pu)lic. 64) Ter+enul de 8udec!$0 pen$ru c!re #e 1!ce ci$!re!0 #e #$!)ile4$e !#$1el *nc2$ # nu $re!c +!i +ul$ de '& 9ile de l! pri+ire! cererii de #u#pend!re. 65) Co+ple$ul #e pronun70 *n cel +ul$ 4, de ore de l! 8udec!$0 prin$r(o *nc:eiere +o$iv!$0 c!re e#$e de1ini$iv. 6.) L! 8udec!$! cererii de #u#pend!re pr7ile $re)uie # 1ie repre9en$!$e de !voc!$ #!u0 c2nd e#$e c!9ul0 de con#ilierul 8uridic. 6-) Pen$ru +o$ive $e+einice0 in#$!n7! de recur# po!$e reveni !#upr! #u#pendrii !cord!$e0 di#po9i7iile !lin. 6 )(65) 4i 6.) !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. ART. 4,5 Ter+enul de recur# 6') Ter+enul de recur# e#$e de & de 9ile de l! co+unic!re! :o$r2rii0 d!c le"e! nu di#pune !l$1el. 5i#po9i7iile !r$. 4., !lin. 6%)(64)0 precu+ 4i cele !le !r$. 4.= #e !plic *n +od core#pun9$or. 6%) 5!c in$i+!$ul nu ! invoc!$ prin *n$2+pin!re #!u din do#!r nu reie#e c recur#ul ! 1o#$ depu# pe#$e $er+en0 el #e v! #oco$i *n $er+en. ART. 4,. Cerere! de recur# 6') Cerere! de recur# v! cuprinde ur+$o!rele +en7iuniB
120

!) nu+ele 4i prenu+ele0 do+iciliul #!u re4edin7! pr7ii *n 1!vo!re! crei! #e e3erci$ recur#ul0 nu+ele0 prenu+ele 4i do+iciliul pro1e#ion!l !l !voc!$ului c!re 1or+ule!9 cerere! ori0 pen$ru per#o!nele 8uridice0 denu+ire! 4i #ediul lor0 precu+ 4i nu+ele 4i prenu+ele con#ilierului 8uridic c!re *n$oc+e4$e cerere!. Pre9en$ele di#po9i7ii #e !plic 4i *n c!9ul *n c!re recuren$ul locuie4$e *n #$rin$!$eC )) nu+ele 4i prenu+ele0 do+iciliul #!u re4edin7! ori0 dup c!90 denu+ire! 4i #ediul in$i+!$uluiC c) indic!re! :o$r2rii c!re #e !$!cC d) +o$ivele de nele"!li$!$e pe c!re #e *n$e+ei!9 recur#ul 4i de9vol$!re! lor #!u0 dup c!90 +en7iune! c +o$ivele vor 1i depu#e prin$r(un +e+oriu #ep!r!$C e) #e+n$ur! pr7ii #!u ! +!nd!$!rului pr7ii *n c!9ul prev9u$ l! !r$. ' !lin. 6%)0 ! !voc!$ului #!u0 dup c!90 ! con#ilierului 8uridic. 6%) L! cerere! de recur# #e vor !$!4! dov!d! !c:i$rii $!3ei de $i+)ru0 con1or+ le"ii0 precu+ 4i *+pu$ernicire! !voc!7i!l #!u0 dup c!90 dele"!7i! con#ilierului 8uridic. 6 ) Men7iunile prev9u$e l! !lin. 6') li$. !) 4i c)(e)0 precu+ 4i cerin7ele +en7ion!$e l! !lin. 6%) #un$ prev9u$e #u) #!nc7iune! nuli$7ii. 5i#po9i7iile !r$. ,% !lin. 6')0 !r$. , !lin. 6 ) 4i !le !r$. ,- !lin. 6%) r+2n !plic!)ile. ART. 4,Mo$iv!re! recur#ului 6') Recur#ul #e v! +o$iv! prin *n#4i cerere! de recur#0 *n !1!r de c!9urile prev9u$e l! !r$. 4-& !lin. 65)0 !plic!)ile 4i *n recur#. 6%) ;n c!9urile *n c!re Mini#$erul Pu)lic ! p!r$icip!$ *n proce#0 #e v! depune o copie de pe +o$ivele de c!#!re pen$ru procuror. ART. 4,, Mo$ivele de c!#!re 6') C!#!re! unor :o$r2ri #e po!$e cere nu+!i pen$ru ur+$o!rele +o$ive de nele"!li$!$eB '. c2nd in#$!n7! nu ! 1o#$ !lc$ui$ po$rivi$ di#po9i7iilor le"!leC %. d!c :o$r2re! ! 1o#$ pronun7!$ de !l$ 8udec$or dec2$ cel c!re ! lu!$ p!r$e l! de9)!$ere! pe 1ond ! proce#ului #!u de un !l$ co+ple$ de 8udec!$ dec2$ cel #$!)ili$ !le!$oriu pen$ru #olu7ion!re! c!u9ei ori ! crui co+punere ! 1o#$ #c:i+)!$0 cu *nclc!re! le"iiC . c2nd :o$r2re! ! 1o#$ d!$ cu *nclc!re! co+pe$en7ei de ordine pu)lic ! !l$ei in#$!n7e0 invoc!$ *n condi7iile le"iiC 4. c2nd in#$!n7! ! dep4i$ !$ri)u7iile pu$erii 8udec$ore4$iC 5. c2nd0 prin :o$r2re! d!$0 in#$!n7! ! *nclc!$ re"ulile de procedur ! cror nere#pec$!re !$r!"e #!nc7iune! nuli$7iiC .. c2nd :o$r2re! nu cuprinde +o$ivele pe c!re #e *n$e+ei!9 #!u c2nd cuprinde +o$ive con$r!dic$orii ori nu+!i +o$ive #$rine de n!$ur! c!u9eiC -. c2nd #(! *nclc!$ !u$ori$!$e! de lucru 8udec!$C ,. c2nd :o$r2re! ! 1o#$ d!$ cu *nclc!re! #!u !plic!re! "re4i$ ! nor+elor de drep$ +!$eri!l.

121

6%) Mo$ivele prev9u$e l! !lin. 6') nu po$ 1i pri+i$e dec2$ d!c ele nu !u pu$u$ 1i invoc!$e pe c!le! !pelului #!u *n cur#ul 8udecrii !pelului ori0 de4i !u 1o#$ invoc!$e *n $er+en0 !u 1o#$ re#pin#e #!u in#$!n7! ! o+i# # #e pronun7e !#upr! lor. ART. 4,= D!nc7iune! ne+o$ivrii recur#ului 6') Recur#ul e#$e nul d!c nu ! 1o#$ +o$iv!$ *n $er+enul le"!l0 cu e3cep7i! c!9ului prev9u$ l! !lin. 6 ). 6%) Acee!4i #!nc7iune in$ervine *n c!9ul *n c!re +o$ivele invoc!$e nu #e *nc!dre!9 *n +o$ivele de c!#!re prev9u$e l! !r$. 4,,. 6 ) 5!c le"e! nu di#pune !l$1el0 +o$ivele de c!#!re c!re #un$ de ordine pu)lic po$ 1i ridic!$e din o1iciu de c$re in#$!n70 c:i!r dup *+plinire! $er+enului de +o$iv!re ! recur#ului0 1ie *n procedur! de 1il$r!re0 1ie *n 4edin7 pu)lic. ART. 4=& 5epunere! recur#ului 6') Recur#ul 4i0 d!c e#$e c!9ul0 +o$ivele de c!#!re #e depun l! in#$!n7! ! crei :o$r2re #e !$!c0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii0 *n condi7iile prev9u$e l! !r$. , !lin. 6 ) 4i !r$. ,4. 6%) 5i#po9i7iile !r$. 4-' #e !plic *n +od core#pun9$or. Ter+enul prev9u$ l! !r$. 4-' !lin. 65) #e du)le!9 *n c!9ul recur#ului. ;n$2+pin!re! $re)uie red!c$!$ 4i #e+n!$ de !voc!$ul #!u con#ilierul 8uridic !l in$i+!$ului0 i!r r#pun#ul l! *n$2+pin!re de !voc!$ul #!u con#ilierul 8uridic !l recuren$ului. Prin !ce#$e !c$e de procedur #e v! +en7ion! d!c recuren$ul0 re#pec$iv in$i+!$ul e#$e de !cord c! recur#ul0 !$unci c2nd e#$e !d+i#i)il *n principiu0 # 1ie #olu7ion!$ de c$re co+ple$ul de 1il$ru prev9u$ l! !r$. 4= . ART. 4=' Recur#ul inciden$ 4i recur#ul provoc!$ 6') Recur#ul inciden$ 4i recur#ul provoc!$ #e po$ e3erci$!0 *n c!9urile prev9u$e l! !r$. 4-% 4i 4- 0 c!re #e !plic *n +od core#pun9$or. 5i#po9i7iile !r$. 4,, r+2n !plic!)ile. 6%) Prevederile !r$. 4-4 #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. 4=% Pro)e noi *n recur# 6') ;n in#$!n7! de recur# nu #e po$ produce noi pro)e0 cu e3cep7i! *n#cri#urilor noi0 c!re po$ 1i depu#e0 #u) #!nc7iune! decderii0 od!$ cu cerere! de recur#0 re#pec$iv od!$ cu *n$2+pin!re!. 6%) ;n c!9ul *n c!re recur#ul ur+e!9 # 1ie #olu7ion!$ *n 4edin7 pu)lic0 po$ 1i depu#e 4i !l$e *n#cri#uri noi p2n l! pri+ul $er+en de 8udec!$. ART. 4= Procedur! de 1il$r!re ! recur#urilor 6') C2nd recur#ul e#$e de co+pe$en7! ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 pre4edin$ele in#$!n7ei #!u pre4edin$ele de #ec7ie ori0 dup c!90 per#o!n! de#e+n!$ de !ce4$i!0 pri+ind do#!rul de l! in#$!n7! ! crei :o$r2re #e !$!c0 v! lu!0 prin re9olu7ie0 +#uri pen$ru #$!)ilire! !le!$orie ! unui co+ple$ 1or+!$ din 8udec$ori0 c!re v! decide !#upr! !d+i#i)ili$7ii *n principiu ! recur#ului. 5i#po9i7iile !r$. 4-5 !lin. 6 ) #un$ !plic!)ile.
122

6%) Pe )!9! recur#ului0 *n$2+pinrii0 ! r#pun#ului l! *n$2+pin!re 4i ! *n#cri#urilor noi0 pre4edin$ele co+ple$ului v! *n$oc+i un r!por$ !#upr! !d+i#i)ili$7ii *n principiu ! recur#ului #!u v! de#e+n! un !l$ +e+)ru !l co+ple$ului ori +!"i#$r!$ul(!#i#$en$ *n !ce#$ #cop. R!por$ul $re)uie *n$oc+i$ *n cel +ul$ & de 9ile de l! rep!r$i9!re! do#!rului. R!por$orul nu devine inco+p!$i)il. 6 ) R!por$ul v! veri1ic! d!c recur#ul *ndepline4$e cerin7ele de 1or+ prev9u$e #u) #!nc7iune! nuli$7ii0 d!c +o$ivele invoc!$e #e *nc!dre!9 *n cele prev9u$e l! !r$. 4,,0 d!c e3i#$ +o$ive de ordine pu)lic ce po$ 1i invoc!$e *n condi7iile !r$. 4,= !lin. 6 ) ori d!c e#$e vdi$ ne1ond!$. 5e !#e+ene!0 v! !r$!0 d!c e#$e c!9ul0 8uri#pruden7! Cur7ii Con#$i$u7ion!le0 ! ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 ! Cur7ii Europene ! 5rep$urilor O+ului 4i ! Cur7ii de <u#$i7ie ! Uniunii Europene0 precu+ 4i po9i7i! doc$rinei *n pro)le+ele de drep$ vi92nd de9le"!re! d!$ prin :o$r2re! !$!c!$. 64) 5up !n!li9! r!por$ului *n co+ple$ul de 1il$ru0 !ce#$! #e co+unic de *nd!$ pr7ilor0 c!re po$ 1or+ul! *n #cri# un punc$ de vedere !#upr! r!por$ului0 *n $er+en de '& 9ile de l! co+unic!re. ;n lip#! dove9ii de co+unic!re ! r!por$ului 4i *n!in$e de e3pir!re! unui $er+en de & de 9ile de l! co+unic!re0 co+ple$ul nu v! pu$e! $rece l! e3!+in!re! recur#ului0 po$rivi$ !lin. 65) 4i 6.). 65) ;n c!9ul *n c!re co+ple$ul e#$e *n un!ni+i$!$e de !cord c recur#ul nu *ndepline4$e cerin7ele de 1or+0 c +o$ivele de c!#!re invoc!$e 4i de9vol$!re! lor nu #e *nc!dre!9 *n cele prev9u$e l! !r$. 4,, #!u c recur#ul e#$e vdi$ ne1ond!$0 !nule!9 #!u0 dup c!90 re#pin"e recur#ul prin$r(o deci9ie +o$iv!$0 pronun7!$0 1r ci$!re! pr7ilor0 c!re nu e#$e #upu# niciunei ci de !$!c. 5eci9i! #e co+unic pr7ilor. 6.) 5!c r!por$ul !preci!9 c recur#ul e#$e !d+i#i)il 4i $o7i +e+)rii #un$ de !cord0 i!r pro)le+! de drep$ c!re #e pune *n recur# nu e#$e con$rover#!$ #!u 1!ce o)iec$ul unei 8uri#pruden7e con#$!n$e ! ;n!l$ei Cur7i de C!#!re 4i <u#$i7ie0 co+ple$ul #e po!$e pronun7! !#upr! 1ondului recur#ului0 1r ci$!re! pr7ilor0 prin$r(o deci9ie de1ini$iv0 c!re #e co+unic pr7ilor. ;n #olu7ion!re! recur#ului in#$!n7! v! 7ine #e!+! de punc$ele de vedere !le pr7ilor 1or+ul!$e po$rivi$ !lin. 64). 6-) ;n c!9ul *n c!re recur#ul nu po!$e 1i #olu7ion!$ po$rivi$ !lin. 65) #!u 6.)0 co+ple$ul v! pronun7!0 1r ci$!re! pr7ilor0 o *nc:eiere de !d+i$ere *n principiu ! recur#ului 4i v! 1i3! $er+enul de 8udec!$ pe 1ond ! recur#ului0 cu ci$!re! pr7ilor. ART. 4=4 Re"uli privind 8udec!$! 5i#po9i7iile de procedur privind 8udec!$! *n pri+ in#$!n7 4i *n !pel #e !plic 4i *n in#$!n7! de recur#0 *n +#ur! *n c!re nu #un$ po$rivnice celor cuprin#e *n pre9en$! #ec7iune. ART. 4=5 Ordine! cuv2n$ului *n 4edin7 6') Pre4edin$ele v! d! +!i *n$2i cuv2n$ul recuren$ului0 i!r !poi in$i+!$ului. 6%) Procurorul vor)e4$e cel din ur+0 *n !1!r de c!9ul c2nd e#$e recuren$. 5!c procurorul ! porni$ !c7iune! civil *n c!re #(! pronun7!$ :o$r2re! !$!c!$ cu recur#0 procurorului i #e v! d! cuv2n$ul dup recuren$. ART. 4=.
123

Dolu7iile pe c!re le po!$e pronun7! in#$!n7! de recur# 6') ;n c!9ul *n c!re recur#ul ! 1o#$ decl!r!$ !d+i#i)il *n principiu0 in#$!n7!0 veri1ic2nd $o!$e +o$ivele invoc!$e 4i 8udec2nd recur#ul0 *l po!$e !d+i$e0 *l po!$e re#pin"e #!u !nul! ori po!$e con#$!$! peri+!re! lui. 6%) ;n c!9 de !d+i$ere ! recur#ului0 :o$r2re! !$!c!$ po!$e 1i c!#!$0 *n $o$ #!u *n p!r$e. ART. 4=Dolu7iile pe c!re le po!$e pronun7! ;n!l$! Cur$e de C!#!7ie 4i <u#$i7ie ;n!l$! Cur$e de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 *n c!9 de c!#!re0 $ri+i$e c!u9! #pre o nou 8udec!$ in#$!n7ei de !pel c!re ! pronun7!$ :o$r2re! c!#!$ ori0 !$unci c2nd e#$e c!9ul 4i #un$ *ndeplini$e condi7iile prev9u$e l! !r$. 4,& !lin. 6 )0 pri+ei in#$!n7e0 ! crei :o$r2re e#$e0 de !#e+ene!0 c!#!$. A$unci c2nd in$ere#ele )unei !d+ini#$rri ! 8u#$i7iei o cer0 c!u9! v! pu$e! 1i $ri+i# oricrei !l$e in#$!n7e de !cel!4i "r!d0 cu e3cep7i! c!9ului c!#rii pen$ru lip# de co+pe$en70 c2nd c!u9! v! 1i $ri+i# in#$!n7ei co+pe$en$e #!u !l$ui or"!n cu !c$ivi$!$e 8uri#dic7ion!l co+pe$en$ po$rivi$ le"ii. ;n c!9ul *n c!re c!#!re! #(! 1cu$ pen$ru c in#$!n7! ! dep4i$ !$ri)u7iile pu$erii 8udec$ore4$i #!u c2nd #(! *nclc!$ !u$ori$!$e! de lucru 8udec!$0 cerere! #e re#pin"e c! in!d+i#i)il. ART. 4=, Dolu7iile pe c!re le po$ pronun7! !l$e in#$!n7e de recur# 6') ;n c!9ul *n c!re co+pe$en7! de #olu7ion!re ! recur#ului !p!r7ine $ri)un!lului #!u cur7ii de !pel 4i #(! c!#!$ :o$r2re! !$!c!$0 re8udec!re! proce#ului *n 1ond #e v! 1!ce de c$re in#$!n7! de recur#0 1ie l! $er+enul l! c!re ! !vu$ loc !d+i$ere! recur#ului0 #i$u!7ie *n c!re #e pronun7 o #in"ur deci9ie0 1ie l! un !l$ $er+en #$!)ili$ *n !ce#$ #cop. 6%) In#$!n7ele prev9u$e l! !lin. 6') vor c!#! cu $ri+i$ere0 o #in"ur d!$ *n cur#ul proce#ului0 *n c!9ul *n c!re in#$!n7! ! crei :o$r2re e#$e !$!c!$ cu recur# ! #olu7ion!$ proce#ul 1r ! in$r! *n 8udec!$! 1ondului #!u 8udec!$! #(! 1cu$ *n lip#! pr7ii c!re ! 1o#$ nele"!l ci$!$0 !$2$ l! !d+ini#$r!re! pro)elor0 c2$ 4i l! de9)!$ere! 1ondului. ;n vedere! re8udecrii0 c!u9! #e $ri+i$e l! in#$!n7! c!re ! pronun7!$ :o$r2re! c!#!$ ori l! !l$ in#$!n7 de !cel!4i "r!d cu !ce!#$!0 din !cee!4i circu+#crip7ie. 5i#po9i7iile !r$. 4=- #e !plic *n +od core#pun9$or0 *n c!9 de neco+pe$en70 de dep4ire ! !$ri)u7iilor pu$erii 8udec$ore4$i 4i de *nclc!re ! !u$ori$7ii de lucru 8udec!$. ART. 4== Mo$iv!re! :o$r2rii Prin dero"!re de l! prevederile !r$. 4%5 !lin. 6') li$. ))0 :o$r2re! in#$!n7ei de recur# v! cuprinde *n con#ideren$e nu+!i +o$ivele de c!#!re invoc!$e 4i !n!li9! !ce#$or!0 !r$2ndu(#e de ce #(!u !d+i# ori0 dup c!90 #(!u re#pin#. ;n c!9ul *n c!re recur#ul #e re#pin"e 1r ! 1i cerce$!$ *n 1ond ori #e !nule!9 #!u #e con#$!$ peri+!re! lui0 :o$r2re! de recur# v! cuprinde nu+!i +o$iv!re! #olu7iei 1r ! #e evoc! 4i !n!li9! +o$ivelor de c!#!re. ART. 5&& E1ec$ele c!#rii 6') @o$r2re! c!#!$ nu !re nicio pu$ere.
124

6%) Ac$ele de e3ecu$!re #!u de !#i"ur!re 1cu$e *n $e+eiul unei !#e+ene! :o$r2ri #un$ de#1iin7!$e de drep$0 d!c in#$!n7! de recur# nu di#pune !l$1el. In#$!n7! v! con#$!$! !ce!#$!0 din o1iciu0 prin di#po9i$ivul :o$r2rii de c!#!re. ART. 5&' <udec!$! *n 1ond dup c!#!re 6') ;n c!9 de c!#!re0 :o$r2rile in#$!n7ei de recur# !#upr! pro)le+elor de drep$ de9le"!$e #un$ o)li"!$orii pen$ru in#$!n7! c!re 8udec 1ondul. 6%) C2nd :o$r2re! ! 1o#$ c!#!$ pen$ru *nclc!re! re"ulilor de procedur0 8udec!$! v! re*ncepe de l! !c$ul !nul!$. 6 ) 5up c!#!re0 in#$!n7! de 1ond v! 8udec! din nou0 *n li+i$ele c!#rii 4i 7in2nd #e!+! de $o!$e +o$ivele invoc!$e *n!in$e! in#$!n7ei ! crei :o$r2re ! 1o#$ c!#!$. 64) ;n c!9ul re8udecrii dup c!#!re0 cu re7inere #!u cu $ri+i$ere0 #un$ !d+i#i)ile orice pro)e prev9u$e de le"e. ART. 5&% Ne*nru$7ire! #i$u!7iei *n propri! c!le de !$!c L! 8udec!re! recur#ului0 precu+ 4i l! re8udec!re! proce#ului dup c!#!re! :o$r2rii de c$re in#$!n7! de recur#0 di#po9i7iile !r$. 4,' #un$ !plic!)ile *n +od core#pun9$or. DECEIUNEA ! %(! Con$e#$!7i! *n !nul!re ART. 5& O)iec$ul 4i +o$ivele con$e#$!7iei *n !nul!re 6') @o$r2rile de1ini$ive po$ 1i !$!c!$e cu con$e#$!7ie *n !nul!re !$unci c2nd con$e#$!$orul nu ! 1o#$ le"!l ci$!$ 4i nici nu ! 1o#$ pre9en$ l! $er+enul c2nd ! !vu$ loc 8udec!$!. 6%) @o$r2rile in#$!n7elor de recur# +!i po$ 1i !$!c!$e cu con$e#$!7ie *n !nul!re !$unci c2ndB '. :o$r2re! d!$ *n recur# ! 1o#$ pronun7!$ de o in#$!n7 neco+pe$en$ !)#olu$ #!u cu *nclc!re! nor+elor re1eri$o!re l! !lc$uire! in#$!n7ei 4i0 de4i #e invoc!#e e3cep7i! core#pun9$o!re0 in#$!n7! de recur# ! o+i# # #e pronun7e !#upr! !ce#$ei!C %. de9le"!re! d!$ recur#ului e#$e re9ul$!$ul unei erori +!$eri!leC . in#$!n7! de recur#0 re#pin"2nd recur#ul #!u !d+i72ndu(l *n p!r$e0 ! o+i# # cerce$e9e vreunul din$re +o$ivele de c!#!re invoc!$e de recuren$ *n $er+enC 4. in#$!n7! de recur# nu #(! pronun7!$ !#upr! unui! din$re recur#urile decl!r!$e *n c!u9. 6 ) 5i#po9i7iile !lin. 6%) pc$. '0 % 4i 4 #e !plic *n +od core#pun9$or :o$r2rilor in#$!n7elor de !pel c!re0 po$rivi$ le"ii0 nu po$ 1i !$!c!$e cu recur#. ART. 5&4 Condi7ii de !d+i#i)ili$!$e 6') Con$e#$!7i! *n !nul!re e#$e in!d+i#i)il d!c +o$ivul prev9u$ l! !r$. 5& !lin. 6') pu$e! 1i invoc!$ pe c!le! !pelului #!u ! recur#ului.
125

6%) Cu $o!$e !ce#$e!0 con$e#$!7i! po!$e 1i pri+i$ *n c!9ul *n c!re +o$ivul ! 1o#$ invoc!$ prin cerere! de recur#0 d!r in#$!n7! l(! re#pin# pen$ru c !ve! nevoie de veri1icri de 1!p$ inco+p!$i)ile cu recur#ul #!u d!c recur#ul0 1r vin! pr7ii0 ! 1o#$ re#pin# 1r ! 1i cerce$!$ *n 1ond. 6 ) O :o$r2re *+po$riv! crei! #(! e3erci$!$ con$e#$!7i! *n !nul!re nu +!i po!$e 1i !$!c!$ de !cee!4i p!r$e cu o nou con$e#$!7ie *n !nul!re0 c:i!r d!c #e invoc !l$e +o$ive. ART. 5&5 In#$!n7! co+pe$en$ 6') Con$e#$!7i! *n !nul!re #e in$roduce l! in#$!n7! ! crei :o$r2re #e !$!c. 6%) ;n c!9ul *n c!re #e invoc +o$ive c!re !$r!" co+pe$en7e di1eri$e0 nu opere!9 proro"!re! co+pe$en7ei. ART. 5&. Ter+en de e3erci$!re 6') Con$e#$!7i! *n !nul!re po!$e 1i in$rodu# *n $er+en de '5 9ile de l! d!$! co+unicrii :o$r2rii0 d!r nu +!i $2r9iu de un !n de l! d!$! c2nd :o$r2re! ! r+!# de1ini$iv. 6%) Con$e#$!7i! #e +o$ive!9 *n $er+enul de '5 9ile prev9u$ l! !lin. 6')0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii !ce#$ei!. ART. 5&Du#pend!re! e3ecu$rii In#$!n7! po!$e #u#pend! e3ecu$!re! :o$r2rii ! crei !nul!re #e cere0 #u) condi7i! drii unei c!u7iuni. 5i#po9i7iile !r$. 4,4 #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. 5&, Procedur! de 8udec!$ 6') Con$e#$!7i! *n !nul!re #e #olu7ione!9 de ur"en7 4i cu precdere0 po$rivi$ di#po9i7iilor procedur!le !plic!)ile 8udec7ii 1in!li9!$e cu :o$r2re! !$!c!$. 6%) ;n$2+pin!re! e#$e o)li"!$orie 4i #e depune l! do#!r cu cel pu7in 5 9ile *n!in$e! pri+ului $er+en de 8udec!$. Con$e#$!$orul v! lu! cuno4$in7 de con7inu$ul !ce#$ei! de l! do#!rul c!u9ei. 6 ) 5!c +o$ivul de con$e#$!7ie e#$e *n$e+ei!$0 in#$!n7! v! pronun7! o #in"ur :o$r2re prin c!re v! !nul! :o$r2re! !$!c!$ 4i v! #olu7ion! c!u9!. 5!c #olu7ion!re! c!u9ei l! !cel!4i $er+en nu e#$e po#i)il0 in#$!n7! v! pronun7! o :o$r2re de !nul!re ! :o$r2rii !$!c!$e 4i v! 1i3! $er+en *n vedere! #olu7ionrii c!u9ei prin$r(o nou :o$r2re. ;n !ce#$ ul$i+ c!90 :o$r2re! de !nul!re nu po!$e 1i !$!c!$ #ep!r!$. 64) @o$r2re! d!$ *n con$e#$!7ie *n !nul!re e#$e #upu# !celor!4i ci de !$!c c! 4i :o$r2re! !$!c!$. DECEIUNEA ! (! Revi9uire! ART. 5&= O)iec$ul 4i +o$ivele revi9uirii
126

6') Revi9uire! unei :o$r2ri pronun7!$e !#upr! 1ondului #!u c!re evoc 1ondul po!$e 1i ceru$ d!cB '. #(! pronun7!$ !#upr! unor lucruri c!re nu #(!u ceru$ #!u nu #(! pronun7!$ !#upr! unui lucru ceru$ ori #(! d!$ +!i +ul$ dec2$ #(! ceru$C %. o)iec$ul pricinii nu #e !1l *n 1iin7C . un 8udec$or0 +!r$or #!u e3per$0 c!re ! lu!$ p!r$e l! 8udec!$0 ! 1o#$ cond!+n!$ de1ini$iv pen$ru o in1r!c7iune privi$o!re l! pricin #!u d!c :o$r2re! #(! d!$ *n $e+eiul unui *n#cri# decl!r!$ 1!l# *n cur#ul ori *n ur+! 8udec7ii0 c2nd !ce#$e *+pre8urri !u in1luen7!$ #olu7i! pronun7!$ *n c!u9. ;n c!9ul *n c!re con#$!$!re! in1r!c7iunii nu #e +!i po!$e 1!ce prin$r(o :o$r2re pen!l0 in#$!n7! de revi9uire #e v! pronun7! +!i *n$2i0 pe c!le inciden$!l0 !#upr! e3i#$en7ei #!u ine3i#$en7ei in1r!c7iunii invoc!$e. ;n !ce#$ ul$i+ c!90 l! 8udec!re! cererii v! 1i ci$!$ 4i cel *nvinui$ de #v2r4ire! in1r!c7iuniiC 4. un 8udec$or ! 1o#$ #!nc7ion!$ di#ciplin!r de1ini$iv pen$ru e3erci$!re! 1unc7iei cu re!(credin7 #!u "r!v ne"li8en70 d!c !ce#$e *+pre8urri !u in1luen7!$ #olu7i! pronun7!$ *n c!u9C 5. dup d!re! :o$r2rii0 #(!u de#coperi$ *n#cri#uri dovedi$o!re0 re7inu$e de p!r$e! po$rivnic #!u c!re nu !u pu$u$ 1i *n17i4!$e din$r(o *+pre8ur!re +!i pre#u# de voin7! pr7ilorC .. #(! c!#!$0 #(! !nul!$ ori #(! #c:i+)!$ :o$r2re! unei in#$!n7e pe c!re #(! *n$e+ei!$ :o$r2re! ! crei revi9uire #e cereC -. #$!$ul ori !l$e per#o!ne 8uridice de drep$ pu)lic0 +inorii 4i cei pu4i #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c ori cei pu4i #u) cur!$el nu !u 1o#$ !pr!7i deloc #!u !u 1o#$ !pr!7i cu viclenie de cei *n#rcin!7i # *i !pereC ,. e3i#$ :o$r2ri de1ini$ive po$rivnice0 d!$e de in#$!n7e de !cel!4i "r!d #!u de "r!de di1eri$e0 c!re *nc!lc !u$ori$!$e! de lucru 8udec!$ ! pri+ei :o$r2riC =. p!r$e! ! 1o#$ *+piedic!$ # #e *n17i4e9e l! 8udec!$ 4i # *n4$iin7e9e in#$!n7! de#pre !ce!#$!0 din$r(o *+pre8ur!re +!i pre#u# de voin7! #!C '&. Cur$e! Europe!n ! 5rep$urilor O+ului ! con#$!$!$ o *nclc!re ! drep$urilor #!u li)er$7ilor 1und!+en$!le d!$or!$ unei :o$r2ri 8udec$ore4$i0 i!r con#ecin7ele "r!ve !le !ce#$ei *nclcri con$inu # #e producC ''. dup ce :o$r2re! ! deveni$ de1ini$iv0 Cur$e! Con#$i$u7ion!l #(! pronun7!$ !#upr! e3cep7iei invoc!$e *n !ce! c!u90 decl!r2nd necon#$i$u7ion!l prevedere! c!re ! 1cu$ o)iec$ul !celei e3cep7ii. 6%) Pen$ru +o$ivele de revi9uire prev9u$e l! !lin. 6') pc$. 0 d!r nu+!i *n ipo$e9! 8udec$orului0 pc$. 40 pc$. -('& #un$ #upu#e revi9uirii 4i :o$r2rile c!re nu evoc 1ondul. ART. 5'& In#$!n7! co+pe$en$ 6') Cerere! de revi9uire #e *ndre!p$ l! in#$!n7! c!re ! pronun7!$ :o$r2re! ! crei revi9uire #e cere. 6%) ;n c!9ul di#po9i7iilor !r$. 5&= !lin. 6') pc$. ,0 cerere! de revi9uire #e v! *ndrep$! l! in#$!n7! +!i +!re *n "r!d 1!7 de in#$!n7! c!re ! d!$ pri+! :o$r2re. 5!c un! din$re in#$!n7ele de recur# l! c!re #e re1er !ce#$e di#po9i7ii e#$e ;n!l$! Cur$e de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 cerere! de revi9uire #e v! 8udec! de !ce!#$ in#$!n7.
127

6 ) ;n c!9ul *n c!re #e invoc +o$ive c!re !$r!" co+pe$en7e di1eri$e0 nu v! oper! proro"!re! co+pe$en7ei. ART. 5'' Ter+en de e3erci$!re 6') Ter+enul de revi9uire e#$e de o lun 4i #e v! #oco$iB '. *n c!9urile prev9u$e l! !r$. 5&= !lin. 6') pc$. '0 de l! co+unic!re! :o$r2riiC %. *n c!9ul prev9u$ l! !r$. 5&= !lin. 6') pc$. %0 de l! cel din ur+ !c$ de e3ecu$!reC . *n c!9urile prev9u$e l! !r$. 5&= !lin. 6') pc$. 0 din 9iu! *n c!re p!r$e! ! lu!$ cuno4$in7 de :o$r2re! in#$!n7ei pen!le de cond!+n!re ! 8udec$orului0 +!r$orului #!u e3per$ului ori de :o$r2re! c!re ! decl!r!$ 1!l# *n#cri#ul0 d!r nu +!i $2r9iu de un !n de l! d!$! r+2nerii de1ini$ive ! :o$r2rii pen!le. ;n lip#! unei !#$1el de :o$r2ri0 $er+enul cur"e de l! d!$! c2nd p!r$e! ! lu!$ cuno4$in7 de *+pre8urrile pen$ru c!re con#$!$!re! in1r!c7iunii nu #e +!i po!$e 1!ce prin$r(o :o$r2re pen!l0 d!r nu +!i $2r9iu de !ni de l! d!$! producerii !ce#$or!C 4. *n c!9ul prev9u$ l! !r$. 5&= !lin. 6') pc$. 40 din 9iu! *n c!re p!r$e! ! lu!$ cuno4$in7 de :o$r2re! prin c!re ! 1o#$ #!nc7ion!$ di#ciplin!r de1ini$iv 8udec$orul0 d!r nu +!i $2r9iu de un !n de l! d!$! r+2nerii de1ini$ive ! :o$r2rii de #!nc7ion!re di#ciplin!rC 5. *n c!9ul prev9u$ l! !r$. 5&= !lin. 6') pc$. 50 din 9iu! *n c!re #(!u de#coperi$ *n#cri#urile ce #e invocC .. *n c!9ul prev9u$ l! !r$. 5&= !lin. 6') pc$. .0 din 9iu! *n c!re p!r$e! ! lu!$ cuno4$in7 de c!#!re!0 !nul!re! #!u #c:i+)!re! :o$r2rii pe c!re #(! *n$e+ei!$ :o$r2re! ! crei revi9uire #e cere0 d!r nu +!i $2r9iu de un !n de l! d!$! r+2nerii de1ini$ive ! :o$r2rii de c!#!re0 !nul!re #!u #c:i+)!reC -. *n c!9urile prev9u$e l! !r$. 5&= !lin. 6') pc$. -0 din 9iu! *n c!re #$!$ul ori !l$ per#o!n de drep$ pu)lic ! lu!$ cuno4$in7 de :o$r2re0 d!r nu +!i $2r9iu de un !n de l! d!$! r+2nerii de1ini$ive ! !ce#$ei!C *n c!9ul +inorilor0 per#o!nelor pu#e #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c #!u #u) cur!$el $er+enul de revi9uire e#$e de . luni de l! d!$! l! c!re cel in$ere#!$ ! lu!$ cuno4$in7 de :o$r2re0 d!r nu +!i $2r9iu de un !n de l! do)2ndire! c!p!ci$7ii depline de e3erci7iu #!u0 dup c!90 de l! *nlocuire! $u$orelui per#o!nei pu#e #u) in$erdic7ie0 de l! *nce$!re! cur!$elei ori *nlocuire! cur!$oruluiC ,. *n c!9ul prev9u$ l! !r$. 5&= !lin. 6') pc$. ,0 de l! d!$! r+2nerii de1ini$ive ! ul$i+ei :o$r2ri. 6%) ;n c!9ul prev9u$ l! !r$. 5&= !lin. 6') pc$. =0 $er+enul de revi9uire e#$e de '5 9ile 4i #e #oco$e4$e de l! *nce$!re! *+piedicrii. 6 ) Pen$ru +o$ivele prev9u$e l! !r$. 5&= !lin. 6') pc$. '& 4i ''0 $er+enul e#$e de luni de l! d!$! pu)licrii :o$r2rii Cur7ii Europene ! 5rep$urilor O+ului0 re#pec$iv ! deci9iei Cur7ii Con#$i$u7ion!le *n Moni$orul O1ici!l !l Ro+2niei0 P!r$e! I. 64) Revi9uire! #e +o$ive!9 prin *n#4i cerere! de decl!r!re ! cii de !$!c #!u *nun$rul $er+enului de e3erci$!re ! !ce#$ei!0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii. 65) 5!c prin !cee!4i cerere #e invoc +o$ive di1eri$e de revi9uire0 prevederile !lin. 64) #e !plic *n +od core#pun9$or pen$ru 1iec!re +o$iv *n p!r$e. ART. 5'% Du#pend!re! e3ecu$rii
128

In#$!n7! po!$e #u#pend! e3ecu$!re! :o$r2rii ! crei revi9uire #e cere0 #u) condi7i! drii unei c!u7iuni. 5i#po9i7iile !r$. 4,4 #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. 5' Procedur! de 8udec!$ 6') Cerere! de revi9uire #e #olu7ione!9 po$rivi$ di#po9i7iilor procedur!le !plic!)ile 8udec7ii 1in!li9!$e cu :o$r2re! !$!c!$. 6%) ;n$2+pin!re! e#$e o)li"!$orie 4i #e depune l! do#!r cu cel pu7in 5 9ile *n!in$e! pri+ului $er+en de 8udec!$. Revi9uen$ul v! lu! cuno4$in7 de con7inu$ul *n$2+pinrii de l! do#!rul c!u9ei. 6 ) 5e9)!$erile #un$ li+i$!$e l! !d+i#i)ili$!$e! revi9uirii 4i l! 1!p$ele pe c!re #e *n$e+ei!9. 64) 5!c in#$!n7! *ncuviin7e!9 cerere! de revi9uire0 e! v! #c:i+)!0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 :o$r2re! !$!c!$0 i!r *n c!9ul :o$r2rilor de1ini$ive po$rivnice0 e! v! !nul! ce! din ur+ :o$r2re. De v! 1!ce !r$!re de :o$r2re! d!$ *n revi9uire0 *n 8o#ul ori"in!lului :o$r2rii revi9ui$e. 65) @o$r2re! d!$ !#upr! revi9uirii e#$e #upu# cilor de !$!c prev9u$e de le"e pen$ru :o$r2re! revi9ui$. 6.) 5!c revi9uire! #(! ceru$ pen$ru :o$r2ri po$rivnice0 c!le! de !$!c e#$e recur#ul. ;n c!9ul *n c!re revi9uire! ! 1o#$ #olu7ion!$ de un! din$re #ec7iile ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 recur#ul e#$e de co+pe$en7! Co+ple$ului de 5 8udec$ori. TITLUL III 5i#po9i7ii privind !#i"ur!re! unei pr!c$ici 8udici!re uni$!re CAP. I Recur#ul *n in$ere#ul le"ii ART. 5'4 C!li$!$e! proce#u!l Pen$ru ! #e !#i"ur! in$erpre$!re! 4i !plic!re! uni$!r ! le"ii de c$re $o!$e in#$!n7ele 8udec$ore4$i0 procurorul "ener!l !l P!rc:e$ului de pe l2n" ;n!l$! Cur$e de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 din o1iciu #!u l! cerere! +ini#$rului 8u#$i7iei0 Cole"iul de conducere !l ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 cole"iile de conducere !le cur7ilor de !pel0 precu+ 4i Avoc!$ul Poporului !u *nd!$orire! # ce!r ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie # #e pronun7e !#upr! pro)le+elor de drep$ c!re !u 1o#$ #olu7ion!$e di1eri$ de in#$!n7ele 8udec$ore4$i. ART. 5'5 Condi7ii de !d+i#i)ili$!$e Recur#ul *n in$ere#ul le"ii e#$e !d+i#i)il nu+!i d!c #e 1!ce dov!d! c pro)le+ele de drep$ c!re 1or+e!9 o)iec$ul 8udec7ii !u 1o#$ #olu7ion!$e *n +od di1eri$ prin :o$r2ri 8udec$ore4$i de1ini$ive0 c!re #e !ne3e!9 cererii. ART. 5'. <udec!re! recur#ului *n in$ere#ul le"ii 6') Recur#ul *n in$ere#ul le"ii #e 8udec de un co+ple$ 1or+!$ din pre4edin$ele #!u0 *n lip#! !ce#$ui!0 unul din$re vicepre4edin7ii ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0
129

pre4edin7ii de #ec7ii din c!drul !ce#$ei!0 precu+ 4i %& de 8udec$ori0 din c!re '4 8udec$ori din #ec7i!/#ec7iile *n ! crei/cror co+pe$en7 in$r pro)le+! de drep$ c!re ! 1o#$ #olu7ion!$ di1eri$ de in#$!n7ele 8udec$ore4$i 4i c2$e % 8udec$ori din c!drul celorl!l$e #ec7ii. Pre4edin$ele ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 re#pec$iv unul din$re vicepre4edin7ii !ce#$ei! e#$e pre4edin$e !l co+ple$ului. 6%) ;n c!9ul *n c!re pro)le+! de drep$ pre9in$ in$ere# pen$ru dou #!u +!i +ul$e #ec7ii0 pre4edin$ele #!u0 dup c!90 unul din$re vicepre4edin7ii ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie v! #$!)ili nu+rul 8udec$orilor din #ec7iile in$ere#!$e c!re vor in$r! *n co+punere! co+ple$ului prev9u$ l! !lin. 6')0 celel!l$e #ec7ii ur+2nd ! 1i repre9en$!$e po$rivi$ di#po9i7iilor !celui!4i !line!$. 6 ) A$unci c2nd pro)le+! de drep$ nu in$r *n co+pe$en7! niciunei #ec7ii ! ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 pre4edin$ele #!u0 dup c!90 unul din$re vicepre4edin7ii ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie v! de#e+n! c2$e 5 8udec$ori din c!drul 1iecrei #ec7ii. Pen$ru *n$oc+ire! r!por$ului0 pre4edin$ele co+ple$ului v! de#e+n! c2$e un 8udec$or din c!drul 1iecrei #ec7ii. 64) 5up #e#i9!re! ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 pre4edin$ele #!u0 dup c!90 unul din$re vicepre4edin7ii !ce#$ei! v! lu! +#urile nece#!re pen$ru de#e+n!re! !le!$orie ! 8udec$orilor din c!drul #ec7iei *n ! crei co+pe$en7 in$r pro)le+! de drep$ c!re ! 1o#$ #olu7ion!$ di1eri$ de in#$!n7ele 8udec$ore4$i0 precu+ 4i ! 8udec$orilor din celel!l$e #ec7ii ce in$r *n !lc$uire! co+ple$ului prev9u$ l! !lin. 6'). 65) 5up !lc$uire! co+ple$ului po$rivi$ !lin. 64)0 pre4edin$ele !ce#$ui! v! de#e+n! din$re +e+)rii co+ple$ului 8udec$ori pen$ru ! *n$oc+i un r!por$ !#upr! recur#ului *n in$ere#ul le"ii. R!por$orii nu #un$ inco+p!$i)ili. 6.) ;n vedere! *n$oc+irii r!por$ului0 pre4edin$ele co+ple$ului v! pu$e! #olici$! unor #peci!li4$i recuno#cu7i opini! #cri# !#upr! pro)le+elor de drep$ #olu7ion!$e di1eri$. 6-) R!por$ul v! cuprinde #olu7iile di1eri$e d!$e pro)le+ei de drep$ 4i !r"u+en$ele pe c!re #e 1und!+en$e!90 8uri#pruden7! relev!n$ ! Cur7ii Con#$i$u7ion!le0 ! Cur7ii Europene ! 5rep$urilor O+ului #!u ! Cur7ii de <u#$i7ie ! Uniunii Europene0 d!c e#$e c!9ul0 doc$rin! *n +!$erie0 precu+ 4i opini! #peci!li4$ilor con#ul$!7i. To$od!$0 8udec$orii r!por$ori vor *n$oc+i 4i vor +o$iv! proiec$ul #olu7iei ce #e propune ! 1i d!$ recur#ului *n in$ere#ul le"ii. 6,) ?edin7! co+ple$ului #e convo!c de pre4edin$ele !ce#$ui!0 cu cel pu7in %& de 9ile *n!in$e de de#14ur!re! !ce#$ei!. Od!$ cu convoc!re!0 1iec!re 8udec$or v! pri+i o copie ! r!por$ului 4i ! #olu7iei propu#e. 6=) L! 4edin7 p!r$icip $o7i 8udec$orii co+ple$ului. 5!c e3i#$ +o$ive o)iec$ive0 !ce4$i! vor 1i *nlocui7i cu re#pec$!re! re"ulilor prev9u$e l! !lin. 64). 6'&) Recur#ul *n in$ere#ul le"ii #e #u#7ine *n 1!7! co+ple$ului0 dup c!90 de procurorul "ener!l !l P!rc:e$ului de pe l2n" ;n!l$! Cur$e de C!#!7ie 4i <u#$i7ie #!u de procurorul de#e+n!$ de !ce#$!0 de 8udec$orul de#e+n!$ de Cole"iul de conducere !l ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 re#pec$iv !l Cur7ii de !pel ori de Avoc!$ul Poporului #!u de un repre9en$!n$ !l !ce#$ui!. 6'') Recur#ul *n in$ere#ul le"ii #e 8udec *n cel +ul$ luni de l! d!$! #e#i9rii in#$!n7ei0 i!r #olu7i! #e !dop$ cu cel pu7in dou $rei+i din nu+rul 8udec$orilor co+ple$ului. Nu #e !d+i$ !)7ineri de l! vo$. ART. 5'130

Con7inu$ul :o$r2rii 4i e1ec$ele ei 6') A#upr! cererii0 co+ple$ul ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie #e pronun7 prin deci9ie. 6%) 5eci9i! #e pronun7 nu+!i *n in$ere#ul le"ii 4i nu !re e1ec$e !#upr! :o$r2rilor 8udec$ore4$i e3!+in!$e 4i nici cu privire l! #i$u!7i! pr7ilor din !cele proce#e. 6 ) 5eci9i! #e +o$ive!9 *n $er+en de cel +ul$ & de 9ile de l! pronun7!re 4i #e pu)lic *n cel +ul$ '5 9ile de l! +o$iv!re *n Moni$orul O1ici!l !l Ro+2niei0 P!r$e! I. 64) 5e9le"!re! d!$ pro)le+elor de drep$ 8udec!$e e#$e o)li"!$orie pen$ru in#$!n7e de l! d!$! pu)licrii deci9iei *n Moni$orul O1ici!l !l Ro+2niei0 P!r$e! I. ART. 5', ;nce$!re! e1ec$elor deci9iei 5eci9i! *n in$ere#ul le"ii *4i *nce$e!9 !plic!)ili$!$e! l! d!$! +odi1icrii0 !)ro"rii #!u con#$!$rii necon#$i$u7ion!li$7ii di#po9i7iei le"!le c!re ! 1cu$ o)iec$ul in$erpre$rii. CAP. II De#i9!re! ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie *n vedere! pronun7rii unei :o$r2ri pre!l!)ile pen$ru de9le"!re! unor c:e#$iuni de drep$ ART. 5'= O)iec$ul #e#i9rii 5!c0 *n cur#ul 8udec7ii0 un co+ple$ de 8udec!$ !l ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 !l cur7ii de !pel #!u !l $ri)un!lului0 *nve#$i$ cu #olu7ion!re! c!u9ei *n ul$i+ in#$!n70 con#$!$2nd c o c:e#$iune de drep$0 de ! crei l+urire depinde #olu7ion!re! pe 1ond ! c!u9ei re#pec$ive0 e#$e nou 4i !#upr! !ce#$ei! ;n!l$! Cur$e de C!#!7ie 4i <u#$i7ie nu ! #$!$u!$ 4i nici nu 1!ce o)iec$ul unui recur# *n in$ere#ul le"ii *n cur# de #olu7ion!re0 v! pu$e! #olici$! ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie # pronun7e o :o$r2re prin c!re # #e de! re9olv!re de principiu c:e#$iunii de drep$ cu c!re ! 1o#$ #e#i9!$. ART. 5%& Procedur! de 8udec!$ 6') De#i9!re! ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie #e 1!ce de c$re co+ple$ul de 8udec!$ dup de9)!$eri con$r!dic$orii0 d!c #un$ *ndeplini$e condi7iile prev9u$e l! !r$. 5'=0 prin *nc:eiere c!re nu e#$e #upu# niciunei ci de !$!c. 5!c prin *nc:eiere #e di#pune #e#i9!re!0 !ce!#$! v! cuprinde +o$ivele c!re #u#7in !d+i#i)ili$!$e! #e#i9rii po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. 5'=0 punc$ul de vedere !l co+ple$ului de 8udec!$ 4i !l pr7ilor. 6%) Prin *nc:eiere! prev9u$ l! !lin. 6')0 c!u9! v! 1i #u#pend!$ p2n l! pronun7!re! :o$r2rii pre!l!)ile pen$ru de9le"!re! c:e#$iunii de drep$. 6 ) 5up *nre"i#$r!re! c!u9ei l! ;n!l$! Cur$e de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 *nc:eiere! de #e#i9!re #e pu)lic pe p!"in! de in$erne$ ! !ce#$ei in#$!n7e. 64) C!u9ele #i+il!re0 !1l!$e pe rolul in#$!n7elor 8udec$ore4$i0 po$ 1i #u#pend!$e p2n l! #olu7ion!re! #e#i9rii.

131

65) Rep!r$i9!re! #e#i9rii e#$e 1cu$ de pre4edin$ele #!u0 *n lip#! !ce#$ui!0 de unul din$re vicepre4edin7ii ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie ori de per#o!n! de#e+n!$ de !ce4$i!. 6.) De#i9!re! #e 8udec de un co+ple$ 1or+!$ din pre4edin$ele #ec7iei core#pun9$o!re ! ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie #!u de un 8udec$or de#e+n!$ de !ce#$! 4i '% 8udec$ori din c!drul #ec7iei re#pec$ive. Pre4edin$ele #ec7iei #!u0 *n c!9 de i+po#i)ili$!$e0 8udec$orul de#e+n!$ de !ce#$! e#$e pre4edin$ele de co+ple$ 4i v! lu! +#urile nece#!re pen$ru de#e+n!re! !le!$orie ! 8udec$orilor. 6-) 5up !lc$uire! co+ple$ului po$rivi$ !lin. 6.)0 pre4edin$ele !ce#$ui! v! de#e+n! un 8udec$or pen$ru ! *n$oc+i un r!por$ !#upr! c:e#$iunii de drep$ #upu#e 8udec7ii. <udec$orul de#e+n!$ r!por$or nu devine inco+p!$i)il. 6,) A$unci c2nd c:e#$iune! de drep$ prive4$e !c$ivi$!$e! +!i +ul$or #ec7ii !le ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 pre4edin$ele #!u0 *n lip#! !ce#$ui!0 unul din$re vicepre4edin7ii ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie v! $r!n#+i$e #e#i9!re! pre4edin7ilor #ec7iilor in$ere#!$e *n #olu7ion!re! c:e#$iunii de drep$. ;n !ce#$ c!90 co+ple$ul v! 1i !lc$ui$ din pre4edin$ele #!u0 *n lip#! !ce#$ui!0 din vicepre4edin$ele ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 c!re v! pre9id! co+ple$ul0 din pre4edin7ii #ec7iilor in$ere#!$e *n #olu7ion!re! c:e#$iunii de drep$0 precu+ 4i c2$e 5 8udec$ori din c!drul #ec7iilor re#pec$ive de#e+n!7i !le!$oriu de pre4edin$ele co+ple$ului. 5up !lc$uire! co+ple$ului0 pen$ru *n$oc+ire! r!por$ului pre4edin$ele co+ple$ului v! de#e+n! c2$e un 8udec$or din c!drul 1iecrei #ec7ii. R!por$orii nu #un$ inco+p!$i)ili. 6=) 5!c l! ;n!l$! Cur$e de C!#!7ie 4i <u#$i7ie nu e3i#$ o #ec7ie core#pun9$o!re !celei! l! c!re #(! con#$!$!$ c c:e#$iune! de drep$ nu ! 1o#$ de9le"!$ uni$!r *n pr!c$ic! in#$!n7elor0 #e !plic *n +od core#pun9$or di#po9i7iile !lin. 6,). 6'&) R!por$ul v! 1i co+unic!$ pr7ilor0 c!re0 *n $er+en de cel +ul$ '5 9ile de l! co+unic!re0 po$ depune0 *n #cri#0 prin !voc!$ #!u0 dup c!90 prin con#ilier 8uridic0 punc$ele lor de vedere privind c:e#$iune! de drep$ #upu# 8udec7ii. 6'') 5i#po9i7iile !r$. 5'. !lin. 6.)(6=) #e !plic *n +od core#pun9$or. 6'%) De#i9!re! #e 8udec 1r ci$!re! pr7ilor0 *n cel +ul$ luni de l! d!$! *nve#$irii0 i!r #olu7i! #e !dop$ cu cel pu7in dou $rei+i din nu+rul 8udec$orilor co+ple$ului. Nu #e !d+i$ !)7ineri de l! vo$. 6' ) Procedur! prev9u$ *n pre9en$ul c!pi$ol e#$e #cu$i$ de $!3 8udici!r de $i+)ru 4i $i+)ru 8udici!r. ART. 5%' Con7inu$ul 4i e1ec$ele :o$r2rii 6') A#upr! #e#i9rii0 Co+ple$ul pen$ru de9le"!re! unor c:e#$iuni de drep$ #e pronun7 prin deci9ie0 nu+!i cu privire l! c:e#$iune! de drep$ #upu# de9le"rii. 6%) 5i#po9i7iile !r$. 5'- !lin. 6 ) #e !plic *n +od core#pun9$or. 6 ) 5e9le"!re! d!$ c:e#$iunilor de drep$ e#$e o)li"!$orie pen$ru in#$!n7! c!re ! #olici$!$ de9le"!re! de l! d!$! pronun7rii deci9iei0 i!r pen$ru celel!l$e in#$!n7e0 de l! d!$! pu)licrii deci9iei *n Moni$orul O1ici!l !l Ro+2niei0 P!r$e! I. 64) 5i#po9i7iile !r$. 5', #e !plic *n +od core#pun9$or. TITLUL IA Con$e#$!7i! privind $er"iver#!re! proce#ului
132

ART. 5%% Du)iec$ele con$e#$!7iei 4i +o$ivele ei 6') Oric!re din$re pr7i0 precu+ 4i procurorul c!re p!r$icip l! 8udec!$ po$ 1!ce con$e#$!7ie prin c!re0 invoc2nd *nclc!re! drep$ului l! #olu7ion!re! proce#ului *n$r(un $er+en op$i+ 4i previ9i)il0 # #olici$e lu!re! +#urilor le"!le pen$ru c! !ce!#$ #i$u!7ie # 1ie *nl$ur!$. 6%) Con$e#$!7i! +en7ion!$ l! !lin. 6') #e po!$e 1!ce *n ur+$o!rele c!9uriB '. c2nd le"e! #$!)ile4$e un $er+en de 1in!li9!re ! unei proceduri0 de pronun7!re ori de +o$iv!re ! unei :o$r2ri0 *n# !ce#$ $er+en #(! *+plini$ 1r re9ul$!$C %. c2nd in#$!n7! ! #$!)ili$ un $er+en *n c!re un p!r$icip!n$ l! proce# $re)ui! # *ndepline!#c un !c$ de procedur0 i!r !ce#$ $er+en #(! *+plini$0 *n# in#$!n7! nu ! lu!$0 1!7 de cel c!re nu 4i! *ndeplini$ o)li"!7i!0 +#urile prev9u$e de le"eC . c2nd o per#o!n ori o !u$ori$!$e c!re nu !re c!li$!$e! de p!r$e ! 1o#$ o)li"!$ # co+unice in#$!n7ei0 *n$r(un !nu+i$ $er+en0 un *n#cri# #!u d!$e ori !l$e in1or+!7ii re9ul$!$e din eviden7ele ei 4i c!re er!u nece#!re #olu7ionrii proce#ului0 i!r !ce#$ $er+en #(! *+plini$0 *n# in#$!n7! nu ! lu!$0 1!7 de cel c!re nu 4i(! *ndeplini$ o)li"!7i!0 +#urile prev9u$e de le"eC 4. c2nd in#$!n7! 4i(! ne#oco$i$ o)li"!7i! de ! #olu7ion! c!u9! *n$r(un $er+en op$i+ 4i previ9i)il prin nelu!re! +#urilor #$!)ili$e de le"e #!u prin ne*ndeplinire! din o1iciu0 !$unci c2nd le"e! o i+pune0 ! unui !c$ de procedur nece#!r #olu7ionrii c!u9ei0 de4i $i+pul #cur# de l! ul$i+ul #u !c$ de procedur !r 1i 1o#$ #u1icien$ pen$ru lu!re! +#urii #!u *ndeplinire! !c$ului. ART. 5% Re$r!"ere! con$e#$!7iei Con$e#$!7i! po!$e 1i re$r!# oric2nd p2n l! #olu7ion!re! ei. Od!$ re$r!#0 con$e#$!7i! nu po!$e 1i rei$er!$. ART. 5%4 For+! con$e#$!7iei. Procedur! *n!in$e! in#$!n7ei c!re 8udec proce#ul 6') Con$e#$!7i! #e 1or+ule!9 *n #cri# 4i #e depune l! in#$!n7! *nve#$i$ cu #olu7ion!re! proce#ului *n le"$ur cu c!re #e invoc $er"iver#!re! 8udec7ii. Con$e#$!7i! #e po!$e 1!ce 4i ver)!l *n 4edin70 c!9 *n c!re v! 1i con#e+n!$0 *+preun cu +o$ivele !r$!$e de p!r$e0 *n *nc:eiere! de 4edin7. 6%) Con$e#$!7i! nu #u#pend #olu7ion!re! c!u9ei. 6 ) Con$e#$!7i! #e #olu7ione!9 de c$re co+ple$ul *nve#$i$ cu 8udec!re! c!u9ei de *nd!$ #!u *n $er+en de cel +ul$ 5 9ile0 1r ci$!re! pr7ilor. 64) C2nd !preci!9 con$e#$!7i! c! 1iind *n$e+ei!$0 co+ple$ul de 8udec!$ pronun7 o *nc:eiere ne#upu# niciunei ci de !$!c0 prin c!re i! de *nd!$ +#urile nece#!re *nl$urrii #i$u!7iei c!re ! provoc!$ $er"iver#!re! 8udec7ii. ;n !ce#$ c!90 con$e#$!$orului *i v! 1i co+unic!$0 pen$ru in1or+!re0 o copie ! *nc:eierii. 65) C2nd !preci!9 con$e#$!7i! c! ne*n$e+ei!$0 co+ple$ul de 8udec!$ o v! re#pin"e prin *nc:eiere. ;+po$riv! !ce#$ei *nc:eieri con$e#$!$orul po!$e 1!ce pl2n"ere *n $er+en de 9ile de l! co+unic!re. Pl2n"ere! #e depune l! in#$!n7! c!re ! pronun7!$ *nc:eiere!0 c!re o v! *n!in$! de *nd!$ pen$ru #olu7ion!re0 *+preun cu o copie cer$i1ic!$ de pe do#!rul c!u9ei0 in#$!n7ei ier!r:ic #uperio!re. C2nd proce#ul #e
133

8udec l! ;n!l$! Cur$e de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 pl2n"ere! #e #olu7ione!9 de un !l$ co+ple$ !l !celei!4i #ec7ii. For+ul!re! pl2n"erii nu #u#pend 8udec!$!. 6.) ;nc:eierile prev9u$e l! !lin. 64) 4i 65) #e +o$ive!9 *n $er+en de 5 9ile de l! pronun7!re. ART. 5%5 Procedur! de #olu7ion!re ! pl2n"erii 6') In#$!n7! v! #olu7ion! pl2n"ere! *n $er+en de '& 9ile de l! pri+ire! do#!rului0 *n co+ple$ 1or+!$ din 8udec$ori. <udec!$! #e 1!ce 1r ci$!re! pr7ilor0 prin$r(o :o$r2re c!re nu e#$e #upu# niciunei ci de !$!c0 ce $re)uie +o$iv!$ *n $er+en de 5 9ile de l! pronun7!re. 6%) 5!c in#$!n7! "#e4$e pl2n"ere! *n$e+ei!$0 v! di#pune c! in#$!n7! c!re 8udec proce#ul # *ndepline!#c !c$ul de procedur #!u # i! +#urile le"!le nece#!re0 !r$2nd c!re #un$ !ce#$e! 4i #$!)ilind0 c2nd e#$e c!9ul0 un $er+en pen$ru *ndeplinire! lor. 6 ) ;n $o!$e c!9urile0 in#$!n7! c!re #olu7ione!9 pl2n"ere! nu v! pu$e! d! *ndru+ri 4i nici nu v! pu$e! o1eri de9le"ri !#upr! unor pro)le+e de 1!p$ #!u de drep$ c!re # !n$icipe9e +odul de #olu7ion!re ! pricinii ori c!re # !duc !$in"ere li)er$7ii 8udec$orului c!u9ei de ! :o$r*0 con1or+ le"ii0 cu privire l! #olu7i! ce $re)uie d!$ proce#ului. ART. 5%. D!nc7ion!re! con$e#$!$orului de re!(credin7 6') A$unci c2nd con$e#$!7i! #!u pl2n"ere! ! 1o#$ 1cu$ cu re!(credin70 !u$orul !ce#$ei! po!$e 1i o)li"!$ l! pl!$! unei !+en9i 8udici!re de l! 5&& lei l! %.&&& lei0 precu+ 4i0 l! cerere! pr7ii in$ere#!$e0 l! pl!$! de de#p"u)iri pen$ru rep!r!re! pre8udiciului c!u9!$ prin in$roducere! con$e#$!7iei #!u pl2n"erii. 6%) Re!u!(credin7 re9ul$ din c!r!c$erul vdi$ ne1ond!$ !l con$e#$!7iei ori !l pl2n"erii0 precu+ 4i din orice !l$e *+pre8urri c!re *ndrep$7e#c con#$!$!re! c e3erci$!re! !ce#$ei! #(! 1cu$ *n !l$ #cop dec2$ !cel! pen$ru c!re le"e! o recuno!4$e. CARTEA ! III(! Procedur! necon$encio!# 8udici!r TITLUL I 5i#po9i7ii "ener!le ART. 5%5o+eniu de !plic!re Cererile pen$ru #olu7ion!re! cror! e#$e nevoie de in$erven7i! in#$!n7ei0 1r *n# ! #e ur+ri #$!)ilire! unui drep$ po$rivnic 1!7 de o !l$ per#o!n0 precu+ #un$ cele privi$o!re l! d!re! !u$ori9!7iilor 8udec$ore4$i #!u l! lu!re! unor +#uri le"!le de #upr!ve":ere0 ocro$ire ori !#i"ur!re0 #un$ #upu#e di#po9i7iilor pre9en$ei cr7i. ART. 5%, Co+pe$en7!
134

6') Cererile necon$encio!#e c!re #un$ *n le"$ur cu o c!u9 *n cur# de #olu7ion!re #!u #olu7ion!$ de8! de o in#$!n7 ori c!re !u c! o)iec$ eli)er!re! unor *n#cri#uri0 $i$luri #!u v!lori !1l!$e *n depo9i$ul unei in#$!n7e #e vor *ndrep$! l! !ce! in#$!n7. 6%) ;n celel!l$e c!9uri0 co+pe$en7! in#$!n7ei 4i #olu7ion!re! inciden$elor privind co+pe$en7! #un$ #upu#e re"ulilor prev9u$e pen$ru cererile con$encio!#e. 6 ) ;n c!9ul *n c!re co+pe$en7! $eri$ori!l nu po!$e 1i #$!)ili$ po$rivi$ di#po9i7iilor !lin. 6%)0 cererile necon$encio!#e #e vor *ndrep$! l! in#$!n7! *n ! crei circu+#crip7ie pe$en$ul *4i !re0 dup c!90 do+iciliul0 re4edin7!0 #ediul ori repre9en$!n7!0 i!r d!c niciun! din$re !ce#$e! nu #e !1l pe $eri$oriul Ro+2niei0 cererile #e vor *ndrep$!0 ur+2nd re"ulile de co+pe$en7 +!$eri!l0 l! <udec$ori! Dec$orului ' !l +unicipiului >ucure4$i #!u0 dup c!90 l! Tri)un!lul >ucure4$i. ART. 5%= Aeri1ic!re! co+pe$en7ei 6') In#$!n7! *4i veri1ic din o1iciu co+pe$en7!0 c:i!r d!c e#$e de ordine priv!$0 pu$2nd cere pr7ii l+uririle nece#!re. 6%) 5!c in#$!n7! #e decl!r neco+pe$en$0 v! $ri+i$e do#!rul in#$!n7ei co+pe$en$e. ART. 5 & Cuprin#ul cererii 6') Cerere! v! cuprinde nu+ele0 prenu+ele 4i do+iciliul #!u0 dup c!90 denu+ire! 4i #ediul celui c!re o 1!ce 4i0 dup *+pre8urri0 !le per#o!nelor pe c!re !ce#$! cere # 1ie c:e+!$e *n!in$e! in#$!n7ei0 o)iec$ul0 +o$iv!re! !ce#$ei! 4i #e+n$ur!. 6%) E! v! 1i *n#o7i$ de *n#cri#urile pe c!re #e #pri8in. ART. 5 ' C!r!c$erul con$encio# 5!c cerere!0 prin *n#u4i cuprin#ul ei ori prin o)iec7iile ridic!$e de per#o!nele ci$!$e #!u c!re in$ervin0 pre9in$ c!r!c$er con$encio#0 in#$!n7! o v! re#pin"e. ART. 5 % Procedur! 6') Cerere! #e 8udec *n c!+er! de con#iliu0 cu ci$!re! pe$en$ului 4i ! per#o!nelor !r$!$e *n cerere0 d!c le"e! o i+pune. ;n c!9 con$r!r0 8udec!$! #e 1!ce cu #!u 1r ci$!re0 l! !preciere! in#$!n7ei. 6%) In#$!n7! po!$e di#pune0 c:i!r din o1iciu0 orice +#uri u$ile c!u9ei. E! !re drep$ul # !#cul$e orice per#o!n c!re po!$e !duce l+uriri *n c!u90 precu+ 4i pe !cele! !le cror in$ere#e !r pu$e! 1i !1ec$!$e de :o$r2re. ART. 5 Dolu7ion!re! cererii In#$!n7! #e pronun7 prin *nc:eiere0 *n r!por$ cu $o!$e *+pre8urrile de 1!p$ 4i de drep$ !le c!u9ei0 c:i!r d!c nu !u 1o#$ invoc!$e *n cerere #!u pe p!rcur#ul procedurii. ART. 5 4 C!le! de !$!c 6') ;nc:eiere! prin c!re #e *ncuviin7e!9 cerere! e#$e e3ecu$orie.
135

6%) ;nc:eiere! prev9u$ l! !lin. 6') e#$e #upu# nu+!i !pelului0 cu e3cep7i! celei pronun7!$e de un co+ple$ !l ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie0 c!re e#$e de1ini$iv. 6 ) Ter+enul de !pel v! cur"e de l! pronun7!re0 pen$ru cei c!re !u 1o#$ pre9en7i l! ul$i+! 4edin7 de 8udec!$0 4i de l! co+unic!re0 pen$ru cei c!re !u lip#i$. 64) Apelul po!$e 1i 1cu$ de orice per#o!n in$ere#!$0 c:i!r d!c nu ! 1o#$ ci$!$ l! #olu7ion!re! cererii0 $er+enul de !pel cur"2nd de l! d!$! l! c!re ! lu!$ cuno4$in7 de *nc:eiere0 d!r nu +!i $2r9iu de un !n de l! d!$! pronun7rii. 65) Apelul #e 8udec *n c!+er! de con#iliu. ART. 5 5 E1ec$ele :o$r2rii ;nc:eierile pronun7!$e *n procedur! necon$encio!# nu !u !u$ori$!$e! lucrului 8udec!$. ART. 5 . Re"uli !plic!)ile 6') 5i#po9i7iile !r$. 5%-(5 5 re1eri$o!re l! procedur! necon$encio!# #e co+ple$e!9 cu di#po9i7iile de procedur con$encio!#0 *n +#ur! *n c!re !ce#$e! din ur+ #un$ co+p!$i)ile cu n!$ur! necon$encio!# ! cererii. 6%) M!$eriile necon$encio!#e cu privire l! c!re le"e! prevede o procedur #peci!l r+2n #upu#e !celor di#po9i7ii0 c!re #e vor co+ple$! cu cele !le pre9en$ei cr7i. ART. 5 M#uri lu!$e de pre4edin$ele in#$!n7ei 6') Procedur! necon$encio!# #e !plic 4i *n c!9urile *n c!re le"e! d *n co+pe$en7! pre4edin$elui in#$!n7ei lu!re! unor +#uri cu c!r!c$er necon$encio#. 6%) ;n !ce#$e c!9uri0 pre4edin$ele $re)uie # pronun7e *nc:eiere! *n $er+en de cel +ul$ 5 9ile de l! pri+ire! cererii. 6 ) Apelul *+po$riv! *nc:eierii d!$e de pre4edin$ele 8udec$oriei #e 8udec de $ri)un!l0 i!r !pelul *+po$riv! *nc:eierii d!$e de pre4edin$ele $ri)un!lului #!u cur7ii de !pel #e 8udec de un co+ple$ !l in#$!n7ei re#pec$ive. 64) ;nc:eierile d!$e de pre4edin7ii #ec7iilor ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie #un$ de1ini$ive. TITLUL II 5i#po9i7ii #peci!le ART. 5 , Eli)er!re! de copii de pe :o$r2ri 4i de pe !l$e *n#cri#uri 6') L! cerere0 "re1! in#$!n7ei v! eli)er! copii de pe *nc:eiere! de 4edin70 de pe :o$r2re #!u di#po9i$iv #!u de pe celel!l$e *n#cri#uri !1l!$e l! do#!r. 6%) Copiile de pe *nc:eierile de 4edin70 de pe :o$r2re #!u de pe di#po9i$iv #e vor pu$e! eli)er! nu+!i dup ce !ce#$e! !u 1o#$ #e+n!$e de $o7i 8udec$orii0 #u) #!nc7iune! !plic!)il "re1ierilor pen$ru in1r!c7iune! de 1!l#. 6 ) ;n c!9ul *n c!re de9)!$erile nu #(!u de#14ur!$ *n 4edin7 pu)lic0 !l$e per#o!ne dec2$ pr7ile nu po$ do)2ndi copii de pe *nc:eieri0 e3per$i9e0 *n#cri#uri #!u decl!r!7ii de +!r$ori dec2$ cu *ncuviin7!re! pre4edin$elui. 5i#po9i7iile !r$. 5 - !lin. 6%)(64) #e !plic *n +od core#pun9$or.
136

ART. 5 = ;nc:eieri pen$ru eli)er!re! unor )unuri 6') Cerere! de eli)er!re privind #u+ele de )!ni #!u !l$e v!lori ori $i$luri0 con#e+n!$e0 precu+ 4i orice !l$e )unuri0 p#$r!$e l! in#$!n7 ori !1l!$e *n depo9i$ul !l$ui!0 dup c!90 *n le"$ur cu un proce#0 #e in$roduce0 de per#o!n! *ndrep$7i$0 l! in#$!n7! c!re ! di#pu# !ce! +#ur. 6%) Cerere! #e v! #olu7ion! prin *nc:eiere e3ecu$orie0 d!$ *n c!+er! de con#iliu. Pr7ile vor 1i ci$!$e d!c in#$!n7! con#ider nece#!r. 6 ) ;n *nc:eiere! de eli)er!re #e v! !r$! de7in$orul o)li"!$ l! eli)er!re! )unurilor0 precu+ 4i per#o!n! *ndrep$7i$ # le pri+e!#c. 64) ;nc:eiere! prev9u$ l! !lin. 6 ) e#$e #upu# !celor!4i ci de !$!c c! 4i :o$r2re! pe )!9! crei! #(! ceru$ eli)er!re! )unului. ART. 54& Inven$!riere! )unurilor +inorului 6') ;n vedere! inven$!rierii )unurilor +inorului pu# #u) $u$el0 in#$!n7! de $u$el de#e+ne!9 de *nd!$ un dele"!$ 4i di#pune ci$!re! $u$orelui 4i ! +e+)rilor con#iliului de 1!+ilie0 precu+ 4i ! +inorului c!re ! *+plini$ v2r#$! de '4 !ni. 6%) Inven$!rul v! cuprinde d!$ele de iden$i1ic!re ! )unurilor +o)ile #!u i+o)ile0 de#criere! lor #u+!r0 inclu#iv +en7iuni privind #$!re! )unurilor 4i v!lo!re! e#$i+!$ ! !ce#$or!0 precu+ 4i indic!re! *n#cri#urilor e3i#$en$e cu privire l! )unuri. 5e !#e+ene!0 inven$!rul v! cuprinde +en7iuni privind cre!n7ele0 d!$oriile #!u !l$e pre$en7ii decl!r!$e de $u$ore #!u de +e+)rii con#iliului de 1!+ilie. CARTEA ! IA(! 5e#pre !r)i$r!8 TITLUL I 5i#po9i7ii "ener!le ART. 54' No7iune 6') Ar)i$r!8ul e#$e o 8uri#dic7ie !l$ern!$iv !v2nd c!r!c$er priv!$. 6%) ;n !d+ini#$r!re! !ce#$ei 8uri#dic7ii0 pr7ile li$i"!n$e 4i $ri)un!lul !r)i$r!l co+pe$en$ po$ #$!)ili re"uli de procedur dero"!$orii de l! drep$ul co+un0 cu condi7i! c! re"ulile re#pec$ive # nu 1ie con$r!re ordinii pu)lice 4i di#po9i7iilor i+per!$ive !le le"ii. ART. 54% O)iec$ul !r)i$r!8ului 6') Per#o!nele c!re !u c!p!ci$!$e deplin de e3erci7iu po$ conveni # #olu7ione9e pe c!le! !r)i$r!8ului li$i"iile din$re ele0 *n !1!r de !cele! c!re prive#c #$!re! civil0 c!p!ci$!$e! per#o!nelor0 de9)!$ere! #ucce#or!l0 rel!7iile de 1!+ilie0 precu+ 4i drep$urile !#upr! cror! pr7ile nu po$ # di#pun. 6%) D$!$ul 4i !u$ori$7ile pu)lice !u 1!cul$!$e! de ! *nc:ei! conven7ii !r)i$r!le nu+!i d!c #un$ !u$ori9!$e prin le"e #!u prin conven7ii in$ern!7ion!le l! c!re Ro+2ni! e#$e p!r$e.
137

6 ) Per#o!nele 8uridice de drep$ pu)lic c!re !u *n o)iec$ul lor de !c$ivi$!$e 4i !c$ivi$7i econo+ice !u 1!cul$!$e! de ! *nc:ei! conven7ii !r)i$r!le0 *n !1!r de c!9ul *n c!re le"e! ori !c$ul lor de *n1iin7!re #!u de or"!ni9!re prevede !l$1el. ART. 54 Tri)un!lul !r)i$r!l Ar)i$r!8ul po!$e 1i *ncredin7!$0 prin conven7i! !r)i$r!l0 unei! #!u +!i +ul$or per#o!ne0 *nve#$i$e de pr7i #!u *n con1or+i$!$e cu !ce! conven7ie # 8udece li$i"iul 4i # pronun7e o :o$r2re de1ini$iv 4i o)li"!$orie pen$ru ele. Ar)i$rul unic #!u0 dup c!90 !r)i$rii *nve#$i7i con#$i$uie0 *n #en#ul di#po9i7iilor pre9en$ei cr7i0 $ri)un!lul !r)i$r!l. ART. 544 Or"!ni9!re! !r)i$r!8ului de c$re pr7i 6') Ar)i$r!8ul #e or"!ni9e!9 4i #e de#14o!r po$rivi$ conven7iei !r)i$r!le0 *nc:ei!$ con1or+ di#po9i7iilor $i$lului II din pre9en$! c!r$e. 6%) Du) re9erv! re#pec$rii ordinii pu)lice 4i ! )unelor +or!vuri0 precu+ 4i ! di#po9i7iilor i+per!$ive !le le"ii0 pr7ile po$ #$!)ili prin conven7i! !r)i$r!l #!u prin !c$ #cri# *nc:ei!$ ul$erior0 cel +!i $2r9iu od!$ cu con#$i$uire! $ri)un!lului !r)i$r!l0 1ie direc$0 1ie prin re1erire l! o !nu+i$ re"le+en$!re !v2nd c! o)iec$ !r)i$r!8ul0 nor+ele privind con#$i$uire! $ri)un!lului !r)i$r!l0 nu+ire!0 revoc!re! 4i *nlocuire! !r)i$rilor0 $er+enul 4i locul !r)i$r!8ului0 nor+ele de procedur pe c!re $ri)un!lul !r)i$r!l $re)uie # le ur+e9e *n 8udec!re! li$i"iului0 inclu#iv even$u!le proceduri pre!l!)ile de #olu7ion!re ! li$i"iului0 rep!r$i9!re! *n$re pr7i ! c:el$uielilor !r)i$r!le 4i0 *n "ener!l0 orice !l$e nor+e privind )un! de#14ur!re ! !r)i$r!8ului. 6 ) ;n lip#! re"ulilor prev9u$e l! !lin. 6%)0 $ri)un!lul !r)i$r!l v! pu$e! #$!)ili procedur! de ur+!$ !4! cu+ v! #oco$i +!i po$rivi$. 64) 5!c nici $ri)un!lul !r)i$r!l nu ! #$!)ili$ !ce#$e nor+e0 #e vor !plic! di#po9i7iile ce ur+e!9. ART. 545 Or"!ni9!re! !r)i$r!8ului de un $er7 Pr7ile po$ conveni c! !r)i$r!8ul # 1ie or"!ni9!$ de o in#$i$u7ie per+!nen$ de !r)i$r!80 po$rivi$ $i$lului AII din pre9en$! c!r$e0 #!u de o !l$ en$i$!$e ori de o per#o!n 1i9ic. ;n !ce#$e c!9uri0 #olu7ion!re! li$i"iului e#$e *ncredin7!$ unor !r)i$ri0 nu+i7i ori !ccep$!7i de pr7i po$rivi$ conven7iei !r)i$r!le #!u re"ulilor in#$i$u7iei per+!nen$e de !r)i$r!8. ART. 54. Repre9en$!re! pr7ilor 6') ;n li$i"iile !r)i$r!le0 pr7ile po$ 1or+ul! cereri 4i *4i po$ e3erci$! drep$urile proce#u!le per#on!l #!u prin repre9en$!n$. Ace4$i! po$ 1i !#i#$!7i de !l7i #peci!li4$i. 6%) ;n procedur! !r)i$r!l0 *+pu$ernicire! d!$ !voc!7ilor0 po$rivi$ le"ii0 v!lore!9 !le"ere! do+iciliului #!u0 dup c!90 ! #ediului proce#u!l l! !voc!$0 d!c *n cuprin#ul !ce#$ei! nu #e prevede !l$1el0 4i cuprinde drep$ul !voc!$ului de ! e3erci$! op7iunile cu privire l! c!duci$!$e! !r)i$r!8ului po$rivi$ !r$. 5.,0 precu+ 4i de ! #olici$! ori de ! !ccep$! prelun"ire! $er+enului !r)i$r!8ului0 prev9u$ l! !r$. 5.-. 6 ) 5i#po9i7iile !lin. 6') 4i 6%) #e !plic *n +od core#pun9$or 4i *n c!9ul repre9en$rii pr7ii prin con#ilier 8uridic. ART. 54138

In$erven7i! in#$!n7ei 6') Pen$ru *nl$ur!re! piedicilor ce #(!r ivi *n or"!ni9!re! 4i de#14ur!re! !r)i$r!8ului0 precu+ 4i pen$ru *ndeplinire! !l$or !$ri)u7ii ce revin in#$!n7ei 8udec$ore4$i *n !r)i$r!80 p!r$e! in$ere#!$ po!$e #e#i9! $ri)un!lul *n circu+#crip7i! crui! !re loc !r)i$r!8ul. Tri)un!lul v! #olu7ion! c!u9! *n co+ple$ul prev9u$ de le"e pen$ru 8udec!$! *n pri+ in#$!n7. 6%) In#$!n7! v! #olu7ion! !ce#$e cereri de ur"en7 4i cu precdere0 prin procedur! ordon!n7ei pre4edin7i!le0 :o$r2re! ne1iind #upu# niciunei ci de !$!c. TITLUL II Conven7i! !r)i$r!l ART. 54, For+! #cri# 6') Conven7i! !r)i$r!l #e *nc:eie *n #cri#0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii. Condi7i! 1or+ei #cri#e #e con#ider *ndeplini$ !$unci c2nd recur"ere! l! !r)i$r!8 ! 1o#$ conveni$ prin #c:i+) de core#ponden70 indi1eren$ de 1or+! !ce#$ei!0 #!u #c:i+) de !c$e procedur!le. 6%) ;n c!9ul *n c!re conven7i! !r)i$r!l #e re1er l! un li$i"iu le"!$ de $r!n#1erul drep$ului de proprie$!$e 4i/#!u con#$i$uire! !l$ui drep$ re!l !#upr! unui )un i+o)il0 conven7i! $re)uie *nc:ei!$ *n 1or+ !u$en$ic no$!ri!l0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii !)#olu$e. ART. 54= Felurile conven7iei !r)i$r!le 6') Conven7i! !r)i$r!l #e po!$e *nc:ei! 1ie #u) 1or+! unei cl!u9e co+pro+i#orii0 *n#cri# *n con$r!c$ul princip!l ori #$!)ili$ *n$r(o conven7ie #ep!r!$0 l! c!re con$r!c$ul princip!l 1!ce $ri+i$ere0 1ie #u) 1or+! co+pro+i#ului. 6%) E3i#$en7! conven7iei !r)i$r!le po!$e re9ul$! 4i din *n7ele"ere! #cri# ! pr7ilor 1cu$ *n 1!7! $ri)un!lului !r)i$r!l. ART. 55& Cl!u9! co+pro+i#orie 6') Prin cl!u9! co+pro+i#orie pr7ile convin c! li$i"iile ce #e vor n!4$e din con$r!c$ul *n c!re e#$e #$ipul!$ #!u *n le"$ur cu !ce#$! # 1ie #olu7ion!$e pe c!le! !r)i$r!8ului0 !r$2ndu(#e0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii0 +od!li$!$e! de nu+ire ! !r)i$rilor. ;n c!9ul !r)i$r!8ului in#$i$u7ion!li9!$ e#$e #u1icien$ re1erire! l! in#$i$u7i! #!u re"ulile de procedur !le in#$i$u7iei c!re or"!ni9e!9 !r)i$r!8ul. 6%) A!lidi$!$e! cl!u9ei co+pro+i#orii e#$e independen$ de v!l!)ili$!$e! con$r!c$ului *n c!re ! 1o#$ *n#cri#. 6 ) ;n c!9 de *ndoi!l0 cl!u9! co+pro+i#orie #e in$erpre$e!9 *n #en#ul c #e !plic $u$uror ne*n7ele"erilor c!re deriv din con$r!c$ul #!u din r!por$ul 8uridic l! c!re e! #e re1er. ART. 55' Co+pro+i#ul 6') Prin co+pro+i# pr7ile convin c! un li$i"iu in$erveni$ *n$re ele # 1ie #olu7ion!$ pe c!le! !r)i$r!8ului0 !r$2ndu(#e0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii0 o)iec$ul li$i"iului 4i nu+ele
139

!r)i$rilor #!u +od!li$!$e! de de#e+n!re ! !ce#$or! *n c!9ul !r)i$r!8ului !d(:oc. ;n c!9ul !r)i$r!8ului in#$i$u7ion!li9!$0 d!c pr7ile nu !u !le# !r)i$rii 4i nici nu !u #$!)ili$ +od!li$!$e! de de#e+n!re ! !ce#$or!0 !ce!#$! #e v! 1!ce po$rivi$ re"ulilor de procedur !le re#pec$ivei in#$i$u7ii !r)i$r!le. 6%) Co+pro+i#ul #e po!$e *nc:ei! c:i!r d!c li$i"iul in$erveni$ *n$re pr7i e#$e de8! pe rolul unei !l$e in#$!n7e. ART. 55% E1ic!ci$!$e! cl!u9ei co+pro+i#orii ;nc:eiere! procedurii !r)i$r!le cu #!u 1r pronun7!re! unei :o$r2ri !#upr! 1ondului c!u9ei nu !duce !$in"ere e1ic!ci$7ii conven7iei !r)i$r!le0 #u) 1or+! cl!u9ei co+pro+i#orii. Ace!#$! v! r+2ne v!l!)il 4i v! #ervi drep$ $e+ei pen$ru orice nou procedur !r)i$r!l c!re !r 1i decl!n4!$ *n $e+eiul !ce#$ei! pen$ru #olu7ion!re! oricrui li$i"iu !pru$ *n$re pr7i deriv2nd din con$r!c$ul princip!l. ART. 55 E3cludere! co+pe$en7ei in#$!n7ei ;nc:eiere! conven7iei !r)i$r!le e3clude0 pen$ru li$i"iul c!re 1!ce o)iec$ul ei0 co+pe$en7! in#$!n7elor 8udec$ore4$i. ART. 554 Aeri1ic!re! co+pe$en7ei in#$!n7ei 6') In#$!n7! 8udec$ore!#c0 #e#i9!$ cu o c!u9 cu privire l! c!re #(! *nc:ei!$ o conven7ie !r)i$r!l0 *4i v! veri1ic! propri! co+pe$en7 4i #e v! decl!r! neco+pe$en$ nu+!i d!c pr7ile #!u un! din$re ele #olici$ !ce!#$!0 invoc2nd conven7i! !r)i$r!l. ;n !ce#$ c!90 in#$!n7! *4i v! declin! co+pe$en7! *n 1!vo!re! or"!ni9!7iei #!u in#$i$u7iei pe l2n" c!re 1unc7ione!9 !r)i$r!8ul in#$i$u7ion!li9!$0 c!re0 *n $e+eiul :o$r2rii de declin!re0 v! lu! +#urile nece#!re *n vedere! con#$i$uirii $ri)un!lului !r)i$r!l. ;n c!9ul !r)i$r!8ului !d(:oc0 in#$!n7! v! re#pin"e cerere! c! ne1iind de co+pe$en7! in#$!n7ei 8udec$ore4$i. 6%) In#$!n7! v! re7ine #pre #olu7ion!re proce#ul d!cB !) p2r2$ul 4i(! 1or+ul!$ !prrile *n 1ond0 1r nicio re9erv *n$e+ei!$ pe conven7i! !r)i$r!lC )) conven7i! !r)i$r!l e#$e lovi$ de nuli$!$e ori e#$e inoper!n$C c) $ri)un!lul !r)i$r!l nu po!$e 1i con#$i$ui$ din c!u9e vdi$ i+pu$!)ile p2r2$ului *n !r)i$r!8. 6 ) Con1lic$ul de co+pe$en7 din$re $ri)un!lul !r)i$r!l 4i o in#$!n7 8udec$ore!#c e#$e #olu7ion!$ de in#$!n7! 8udec$ore!#c ier!r:ic #uperio!r celei !1l!$e *n con1lic$. TITLUL III Tri)un!lul !r)i$r!l ART. 555 Ar)i$rii Po!$e 1i !r)i$ru orice per#o!n 1i9ic d!c !re c!p!ci$!$e deplin de e3erci7iu. ART. 55. Nu+rul !r)i$rilor
140

6') Pr7ile #$!)ile#c d!c li$i"iul #e 8udec de un !r)i$ru unic #!u de +!i +ul7i !r)i$ri0 c!re $re)uie # 1ie *n$o$de!un! *n nu+r i+p!r. 6%) 5!c pr7ile nu !u #$!)ili$ nu+rul !r)i$rilor0 li$i"iul #e 8udec de !r)i$ri0 c2$e unul nu+i$ de 1iec!re din$re pr7i0 i!r !l $reile! ( #upr!!r)i$rul ( de#e+n!$ de cei % !r)i$ri. 6 ) 5!c e3i#$ +!i +ul7i recl!+!n7i #!u +!i +ul7i p2r27i0 pr7ile c!re !u in$ere#e co+une vor nu+i un #in"ur !r)i$ru. ART. 55Nuli$!$e! p!r7i!l E#$e nul cl!u9! din conven7i! !r)i$r!l c!re con1er unei! din$re pr7i un privile"iu cu privire l! de#e+n!re! !r)i$rilor ori c!re prevede drep$ul unei! din$re pr7i de ! nu+i !r)i$rul *n locul celeil!l$e pr7i #!u de ! !ve! +!i +ul7i !r)i$ri dec2$ ce!l!l$ p!r$e. ART. 55, Nu+ire! !r)i$rilor 6') Ar)i$rii #un$ nu+i7i0 revoc!7i #!u *nlocui7i con1or+ conven7iei !r)i$r!le. 6%) C2nd !r)i$rul unic #!u0 dup c!90 !r)i$rii nu !u 1o#$ nu+i7i prin conven7i! !r)i$r!l 4i nici nu #(! prev9u$ +od!li$!$e! de nu+ire0 p!r$e! c!re vre! # recur" l! !r)i$r!8 v! co+unic! celeil!l$e pr7i0 *n #cri#0 # procede9e l! nu+ire! lor po$rivi$ !r$. 55. !lin. 6%) 4i 6 ). 6 ) ;n co+unic!re #e !r!$ nu+ele0 do+iciliul 4i0 pe c2$ po#i)il0 d!$ele per#on!le 4i pro1e#ion!le !le !r)i$rului unic propu# #!u !le !r)i$rului de#e+n!$ de p!r$e! c!re vre! # recur" l! !r)i$r!80 precu+ 4i enun7!re! #uccin$ ! pre$en7iilor 4i ! $e+eiului lor. 64) P!r$e! crei! i #(! 1cu$ co+unic!re! $re)uie # $r!n#+i$0 l! r2ndul #u0 *n $er+en de '& 9ile de l! pri+ire! !ce#$ei!0 r#pun#ul l! propunere! de nu+ire ! !r)i$rului unic #!u0 dup c!90 nu+ele0 prenu+ele0 do+iciliul 4i0 pe c2$ po#i)il0 d!$ele per#on!le 4i pro1e#ion!le !le !r)i$rului de#e+n!$ de !ce!#$!. 65) C2nd propun !r)i$rii0 1ie prin conven7i! !r)i$r!l0 1ie *n condi7iile !lin. 6%)(64)0 pr7ile vor propune 4i c2$e un #uple!n$0 pen$ru c!9ul *n c!re !r)i$rul princip!l !r 1i #!u !r !8un"e *n #i$u!7i! # nu *4i po!$ *ndeplini *n#rcin!re!. ART. 55= Accep$!re! #!rcinii de !r)i$ru Accep$!re! *n#rcinrii de !r)i$ru $re)uie # 1ie 1cu$ *n #cri# 4i v! 1i co+unic!$ pr7ilor0 *n $er+en de 5 9ile de l! d!$! pri+irii propunerii de nu+ire0 prin po4$0 $ele1!30 po4$ elec$ronic #!u prin !l$e +i8lo!ce ce !#i"ur $r!n#+i$ere! $e3$ului !c$ului 4i con1ir+!re! pri+irii !ce#$ui!. ART. 5.& Nu+ire! #upr!!r)i$rului Cei % !r)i$ri vor proced! l! nu+ire! #upr!!r)i$rului 4i ! unui #uple!n$ !l !ce#$ui!0 *n $er+en de '& 9ile de l! ul$i+! !ccep$!re. Dupr!!r)i$rul #e v! con1or+! prevederilor !r$. 55=. ART. 5.' Nu+ire! !r)i$rilor de c$re in#$!n7
141

6') ;n c!9 de ne*n7ele"ere *n$re pr7i cu privire l! nu+ire! !r)i$rului unic #!u d!c o p!r$e nu nu+e4$e !r)i$rul ori d!c cei % !r)i$ri nu c!d de !cord !#upr! per#o!nei #upr!!r)i$rului0 p!r$e! c!re vre! # recur" l! !r)i$r!8 po!$e cere $ri)un!lului prev9u$ l! !r$. 54- !lin. 6') # procede9e l! nu+ire! !r)i$rului ori0 dup c!90 ! #upr!!r)i$rului. 6%) Tri)un!lul #e pronun7 *n $er+en de '& 9ile de l! #e#i9!re0 cu ci$!re! pr7ilor0 prin *nc:eiere c!re nu e#$e #upu# niciunei ci de !$!c. ART. 5.% Inco+p!$i)ili$!$e! !r)i$rilor 6') ;n !1!r de c!9urile de inco+p!$i)ili$!$e prev9u$e pen$ru 8udec$ori0 !r)i$rul po!$e 1i recu9!$ 4i pen$ru ur+$o!rele +o$ive0 c!re pun l! *ndoi!l independen7! 4i i+p!r7i!li$!$e! #!B !) ne*ndeplinire! condi7iilor de c!li1ic!re #!u ! !l$or condi7ii privi$o!re l! !r)i$ri0 prev9u$e *n conven7i! !r)i$r!lC )) c2nd o per#o!n 8uridic !l crei !#oci!$ e#$e #!u *n !le crei or"!ne de conducere #e !1l !r)i$rul !re un in$ere# *n c!u9C c) d!c !r)i$rul !re r!por$uri de +unc ori de #erviciu0 dup c!90 #!u le"$uri co+erci!le direc$e cu un! din$re pr7i0 cu o #ocie$!$e con$rol!$ de un! din$re pr7i #!u !1l!$ #u) un con$rol co+un cu !ce!#$!C d) d!c !r)i$rul ! pre#$!$ con#ul$!n7 unei! din$re pr7i0 ! !#i#$!$ #!u ! repre9en$!$ un! din$re pr7i ori ! depu# +r$urie *n un! din$re 1!9ele preceden$e !le li$i"iului. 6%) O p!r$e nu po!$e recu9! !r)i$rul nu+i$ de e! dec2$ pen$ru c!u9e #urveni$e #!u de c!re ! lu!$ cuno4$in7 dup nu+ire. 6 ) Per#o!n! c!re 4$ie c *n privin7! #! e3i#$ o c!u9 de recu9!re e#$e o)li"!$ # *n4$iin7e9e pr7ile 4i pe ceil!l7i !r)i$ri +!i *n!in$e de ! 1i !ccep$!$ *n#rcin!re! de !r)i$ru0 i!r d!c !#e+ene! c!u9e #urvin dup !ccep$!re0 de *nd!$ ce le(! cuno#cu$. 64) Ace!#$ per#o!n nu po!$e p!r$icip! l! 8udec!re! li$i"iului dec2$ d!c pr7ile0 *n4$iin7!$e po$rivi$ !lin. 6 )0 co+unic *n #cri# c *n7ele" # nu ce!r recu9!re!. C:i!r *n !ce#$ c!90 e! !re drep$ul # #e !)7in de l! 8udec!re! li$i"iului0 1r c! !)7inere! # *n#e+ne recuno!4$ere! c!u9ei de recu9!re. 65) A)7inere! produce e1ec$e pe d!$! 1or+ulrii ei0 1r nicio !l$ 1or+!li$!$e. ART. 5. Cerere! de recu9!re 6') Recu9!re! $re)uie # 1ie ceru$0 #u) #!nc7iune! decderii0 *n $er+en de '& 9ile de l! d!$! c2nd p!r$e! ! lu!$ cuno4$in7 de nu+ire! !r)i$rului #!u0 dup c!90 de l! #urvenire! c!u9ei de recu9!re. 6%) Cerere! de recu9!re #e #olu7ione!9 de $ri)un!lul prev9u$ l! !r$. 54- !lin. 6') prin *nc:eiere0 pronun7!$ cu ci$!re! pr7ilor 4i ! !r)i$rului recu9!$0 *n $er+en de '& 9ile de l! #e#i9!re. ;nc:eiere! nu e#$e #upu# niciunei ci de !$!c. 6 ) 5i#po9i7iile pre9en$ului cod privind recu9!re! 8udec$orilor #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. 5.4 ;nlocuire! !r)i$rilor ;n c!9 de recu9!re0 revoc!re0 !)7inere0 renun7!re0 dece#0 precu+ 4i *n orice !l$ c!9 *n c!re !r)i$rul e#$e *+piedic!$ # *4i *ndepline!#c #!rcin! 4i d!c #uple!n$ul0 l!
142

r2ndul #u0 e#$e *+piedic!$ # *4i e3erci$e *n#rcin!re!0 #e v! proced! l! *nlocuire! !r)i$rului po$rivi$ di#po9i7iilor #$!)ili$e pen$ru nu+ire! lui. ART. 5.5 R#pundere! !r)i$rilor Ar)i$rii r#pund0 *n condi7iile le"ii0 pen$ru pre8udiciul c!u9!$0 d!cB !) dup !ccep$!re0 renun7 *n +od ne8u#$i1ic!$ l! *n#rcin!re! lorC )) 1r +o$iv 8u#$i1ic!$0 nu p!r$icip l! 8udec!re! li$i"iului ori nu pronun7 :o$r2re! *n $er+enul #$!)ili$ de conven7i! !r)i$r!l #!u de le"eC c) nu re#pec$ c!r!c$erul con1iden7i!l !l !r)i$r!8ului0 pu)lic2nd #!u divul"2nd d!$e de c!re i!u cuno4$in7 *n c!li$!$e de !r)i$ri0 1r ! !ve! !u$ori9!re! pr7ilorC d) *nc!lc cu re!(credin7 #!u "r!v ne"li8en7 !l$e *nd!$oriri ce le revin. ART. 5.. Con#$i$uire! $ri)un!lului !r)i$r!l 6') Tri)un!lul !r)i$r!l #e con#ider con#$i$ui$ l! d!$! !ccep$rii *n#rcinrii de !r)i$ru unic #!u0 dup c!90 ! ul$i+ei !ccep$ri ! *n#rcinrii de !r)i$ru ori de #upr!!r)i$ru. 6%) 5!$! !ccep$rii e#$e ce! ! e3pedierii co+unicrii prev9u$e l! !r$. 55=. ART. 5.Ter+enul !r)i$r!8ului 6') 5!c pr7ile nu !u prev9u$ !l$1el0 $ri)un!lul !r)i$r!l $re)uie # pronun7e :o$r2re! *n $er+en de cel +ul$ . luni de l! d!$! con#$i$uirii #!le0 #u) #!nc7iune! c!duci$7ii !r)i$r!8ului. 6%) Ter+enul #e #u#pend pe $i+pul 8udecrii unei cereri de recu9!re #!u ! oricrei !l$e cereri inciden$e !dre#!$e $ri)un!lului prev9u$ l! !r$. 54-. 6 ) ;n c!drul $er+enului prev9u$ l! !lin. 6')0 pr7ile po$ con#i+7i *n #cri# l! prelun"ire! $er+enului !r)i$r!8ului. 64) Tri)un!lul !r)i$r!l po!$e di#pune0 pen$ru +o$ive $e+einice0 prelun"ire! $er+enului0 o #in"ur d!$0 cu cel +ul$ luni. 65) Ter+enul #e prelun"e4$e de drep$ cu luni *n c!9ul dece#ului unei! din$re pr7i. ART. 5., C!duci$!$e! !r)i$r!8ului 6') L! pri+ul $er+en de 8udec!$ l! c!re !u 1o#$ le"!l ci$!$e0 pr7ile #un$ o)li"!$e # decl!re *n #cri#0 #u) #!nc7iune! decderii0 d!c *n7ele" # invoce c!duci$!$e! !r)i$r!8ului. 6%) C2nd cel pu7in un! din$re pr7i ! 1or+ul!$ decl!r!7i! prev9u$ l! !lin. 6')0 $ri)un!lul !r)i$r!l0 l! e3pir!re! $er+enului prev9u$ l! !r$. 5.-0 v! pronun7! o :o$r2re prin c!re v! con#$!$! c !r)i$r!8ul ! deveni$ c!duc0 cu e3cep7i! #i$u!7iei *n c!re pr7ile decl!r *n +od e3pre# c renun7 l! c!duci$!$e0 c!9 *n c!re v! con$inu! 8udec!$!. 6 ) Pro)ele !d+ini#$r!$e *n c!drul procedurii deveni$e c!duc vor pu$e! 1i u$ili9!$e0 d!c e#$e c!9ul0 *n$r(un nou !r)i$r!80 *n +#ur! *n c!re #e #oco$e4$e c nu e#$e nece#!r re1!cere! lor. ART. 5.= Locul !r)i$r!8ului
143

Pr7ile #$!)ile#c locul !r)i$r!8ului. ;n lip#! unei !#e+ene! prevederi0 locul !r)i$r!8ului #e #$!)ile4$e de $ri)un!lul !r)i$r!l. ART. 5-& Li+)! !r)i$r!8ului 6') 5e9)!$ere! li$i"iului *n 1!7! $ri)un!lului !r)i$r!l #e 1!ce *n li+)! #$!)ili$ prin conven7i! !r)i$r!l #!u0 d!c nu #(! prev9u$ ni+ic *n !ce!#$ privin7 ori nu ! in$erveni$ o *n7ele"ere ul$erio!r0 *n li+)! con$r!c$ului din c!re #(! n#cu$ li$i"iul ori0 d!c pr7ile nu #e *n7ele"0 *n$r(o li+) de circul!7ie in$ern!7ion!l #$!)ili$ de $ri)un!lul !r)i$r!l. 6%) 5!c o p!r$e nu cuno!4$e li+)! *n c!re #e de#14o!r de9)!$ere!0 l! cerere! 4i pe c:el$ui!l! ei0 $ri)un!lul !r)i$r!l *i !#i"ur #erviciile unui $r!duc$or. 6 ) Pr7ile po$ # p!r$icipe l! de9)!$eri cu $r!duc$orul lor. TITLUL IA Procedur! !r)i$r!l CAP. I De#i9!re! $ri)un!lului !r)i$r!l ART. 5-' Cerere! de !r)i$r!re 6') Tri)un!lul !r)i$r!l e#$e #e#i9!$ de recl!+!n$ prin$r(o cerere #cri#0 c!re v! cuprindeB !) nu+ele 4i prenu+ele0 do+iciliul #!u re4edin7! pr7ilor ori0 pen$ru per#o!nele 8uridice0 denu+ire! 4i #ediul lor. 5e !#e+ene!0 cerere! v! cuprinde 4i codul nu+eric per#on!l #!u0 dup c!90 codul unic de *nre"i#$r!re #!u codul de iden$i1ic!re 1i#c!l0 nu+rul de *n+!$ricul!re *n re"i#$rul co+er7ului ori de *n#criere *n re"i#$rul per#o!nelor 8uridice 4i con$ul )!nc!r !le recl!+!n$ului0 precu+ 4i !le p2r2$ului0 d!c #un$ cuno#cu$e de recl!+!n$. 5!c recl!+!n$ul locuie4$e *n #$rin$!$e0 v! !r$! 4i do+iciliul !le# *n Ro+2ni!0 unde ur+e!9 # i #e 1!c $o!$e co+unicrile privind proce#ulC )) nu+ele0 prenu+ele 4i c!li$!$e! celui c!re repre9in$ p!r$e! *n li$i"iu0 c2nd e#$e c!9ul !ne32ndu(#e dov!d! c!li$7iiC c) +en7ion!re! conven7iei !r)i$r!le0 !ne32ndu(#e copie de pe con$r!c$ul *n c!re e#$e in#er!$0 i!r d!c ! 1o#$ con#e+n!$ *n$r(un *n#cri# #ep!r!$ ori #(! *nc:ei!$ un co+pro+i#0 copie de pe !ce#$!C d) o)iec$ul 4i v!lo!re! cererii0 precu+ 4i c!lculul prin c!re #(! !8un# l! de$er+in!re! !ce#$ei v!loriC e) +o$ivele de 1!p$ 4i de drep$0 precu+ 4i pro)ele pe c!re #e *n$e+ei!9 cerere!C 1) nu+ele0 prenu+ele 4i do+iciliul +e+)rilor $ri)un!lului !r)i$r!lC ") #e+n$ur! pr7ii. 6%) Cerere! #e po!$e 1!ce prin$r(un proce#(ver)!l *nc:ei!$ *n 1!7! $ri)un!lului !r)i$r!l 4i #e+n!$ de pr7i #!u nu+!i de recl!+!n$0 precu+ 4i de !r)i$ri. ART. 5-% Co+unic!re! cererii !r)i$r!le
144

Recl!+!n$ul v! co+unic! p2r2$ului0 precu+ 4i 1iecrui !r)i$ru copie de pe cerere! de !r)i$r!re 4i de pe *n#cri#urile !ne3!$e. ART. 5;n$2+pin!re! 6') ;n $er+en de & de 9ile de l! pri+ire! copiei de pe cerere! de !r)i$r!re0 p2r2$ul v! 1!ce *n$2+pin!re cuprin92nd e3cep7iile privind cerere! recl!+!n$ului0 r#pun#ul *n 1!p$ 4i *n drep$ l! !ce!#$ cerere0 pro)ele propu#e *n !pr!re0 precu+ 4i0 *n +od core#pun9$or0 celel!l$e +en7iuni prev9u$e l! !r$. 5-' pen$ru cerere! de !r)i$r!re. 6%) E3cep7iile 4i !l$e +i8lo!ce de !pr!re0 c!re nu !u 1o#$ !r$!$e prin *n$2+pin!re0 $re)uie invoc!$e0 #u) #!nc7iune! decderii0 cel +!i $2r9iu l! pri+ul $er+en de 8udec!$ l! c!re p!r$e! ! 1o#$ le"!l ci$!$. 6 ) 5!c $ri)un!lul !r)i$r!l !preci!9 c nedepunere! *n$2+pinrii 8u#$i1ic !+2n!re! #olu7ionrii li$i"iului0 p2r2$ul v! pu$e! 1i o)li"!$ l! pl!$! c:el$uielilor de !r)i$r!re c!u9!$e prin !+2n!re. 64) 5i#po9i7iile !r$. 5-% #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. 5-4 Cerere! reconven7ion!l 6') 5!c p2r2$ul !re pre$en7ii *+po$riv! recl!+!n$ului0 deriv2nd din !cel!4i r!por$ 8uridic0 el po!$e 1!ce cerere reconven7ion!l. 6%) Cerere! reconven7ion!l v! 1i in$rodu# *n c!drul $er+enului pen$ru depunere! *n$2+pinrii #!u cel +!i $2r9iu p2n l! pri+ul $er+en de 8udec!$ l! c!re p2r2$ul ! 1o#$ le"!l ci$!$ 4i $re)uie # *ndepline!#c !cele!4i condi7ii c! 4i cerere! princip!l. CAP. II <udec!$! ART. 5-5 5i#po9i7ii "ener!le 6') <udec!$! !r)i$r!l #e de#14o!r po$rivi$ re"ulilor procedur!le #$!)ili$e l! !r$. 5-.. 6%) Cu $o!$e !ce#$e!0 principiile 1und!+en$!le !le proce#ului civil prev9u$e l! !r$. 5 !lin. 6%)0 !r$. ,('&0 !r$. '%('.0 !r$. '=(%'0 !r$. %% !lin. 6')0 6%)0 64)0 65) 4i 6.) 4i l! !r$. % #un$ !plic!)ile *n +od core#pun9$or 4i *n procedur! !r)i$r!l. ART. 5-. Re"uli de procedur !plic!)ile 6') Pr7ile po$ #$!)ili0 *n conven7i! !r)i$r!l0 re"ulile de procedur !plic!)ile !r)i$r!8ului #!u *i po$ *+pu$ernici pe !r)i$ri # #$!)ile!#c !ce#$e re"uli. Ace#$e re"uli #e co+ple$e!90 d!c e#$e c!9ul0 cu prevederile pre9en$ei cr7i. 6%) C2nd pr7ile recur" l! !r)i$r!8ul in#$i$u7ion!li9!$0 #e !plic di#po9i7iile !r$. .'= !lin. 6 ). 6 ) ;n $o!$e celel!l$e c!9uri0 procedur! !r)i$r!l e#$e ce! #$!)ili$ de pre9en$! c!r$e. ART. 5-Co+unic!re! !c$elor de procedur
145

6') Co+unic!re! *n$re pr7i #!u c$re pr7i ! *n#cri#urilor li$i"iului0 ! ci$!7iilor0 :o$r2rilor !r)i$r!le 4i *nc:eierilor de 4edin7 #e 1!ce prin #cri#o!re reco+!nd!$ cu con7inu$ decl!r!$ 4i con1ir+!re de pri+ire. ;n4$iin7!re! pr7ilor cu privire l! !l$e +#uri lu!$e de $ri)un!lul !r)i$r!l po!$e 1i 1cu$ 4i prin $ele1!30 po4$ elec$ronic #!u prin !l$e +i8lo!ce ce !#i"ur $r!n#+i$ere! $e3$ului !c$ului 4i con1ir+!re! pri+irii !ce#$ui!. 6%) ;n#cri#urile po$ 1i *n+2n!$e 4i per#on!l pr7ii0 #u) #e+n$ur. 6 ) 5ove9ile de co+unic!re #e depun l! do#!r. ART. 5-, Aeri1ic!re! do#!rului 6') ;nd!$ dup e3pir!re! $er+enului pen$ru depunere! *n$2+pinrii0 $ri)un!lul !r)i$r!l veri1ic #$!diul pre"$irii li$i"iului pen$ru de9)!$ere 4i0 d!c v! #oco$i nece#!r0 v! di#pune +#urile core#pun9$o!re pen$ru co+ple$!re! do#!rului. 6%) 5up !ce!#$ veri1ic!re 4i0 d!c e#$e c!9ul0 dup co+ple$!re! do#!rului0 $ri)un!lul !r)i$r!l 1i3e!9 $er+en de de9)!$ere ! li$i"iului 4i di#pune ci$!re! pr7ilor. ART. 5-= Aeri1ic!re! co+pe$en7ei 6') L! pri+ul $er+en de 8udec!$ cu procedur! le"!l *ndeplini$0 $ri)un!lul !r)i$r!l *4i veri1ic propri! #! co+pe$en7 de ! #olu7ion! li$i"iul. 6%) 5!c $ri)un!lul !r)i$r!l :o$r4$e c e#$e co+pe$en$0 con#e+ne!9 !ce#$ lucru *n$r(o *nc:eiere0 c!re #e po!$e de#1iin7! nu+!i prin !c7iune! *n !nul!re in$rodu# *+po$riv! :o$r2rii !r)i$r!le0 con1or+ !r$. .&,. 6 ) 5!c $ri)un!lul !r)i$r!l :o$r4$e c nu e#$e co+pe$en$ # #olu7ione9e li$i"iul cu c!re ! 1o#$ #e#i9!$0 *4i declin co+pe$en7! prin$r(o :o$r2re0 *+po$riv! crei! nu #e po!$e 1or+ul! !c7iune! *n !nul!re0 prev9u$ l! !r$. .&,. ART. 5,& Ter+enul de ci$!re ;n$re d!$! pri+irii ci$!7iei 4i $er+enul de de9)!$ere $re)uie # e3i#$e un in$erv!l de $i+p de cel pu7in '5 9ile. ART. 5,' P!r$icip!re! $er7ilor 6') Ter7ii po$ p!r$icip! l! procedur! !r)i$r!l *n condi7iile !r$. .'(--0 d!r nu+!i cu !cordul lor 4i !l $u$uror pr7ilor. Cu $o!$e !ce#$e!0 in$erven7i! !cce#orie e#$e !d+i#i)il 4i 1r *ndeplinire! !ce#$ei condi7ii. 6%) 5i#po9i7iile !r$. 5,& #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. 5,% A)#en7! unei pr7i Nepre9en$!re! pr7ii le"!l ci$!$e nu *+piedic de9)!$ere! li$i"iului0 !1!r nu+!i d!c p!r$e! lip# nu v! cere0 cel +!i $2r9iu cu 9ile *n!in$e de d!$! pen$ru c!re ! 1o#$ #$!)ili$ de9)!$ere!0 !+2n!re! !ce#$ei! pen$ru +o$ive $e+einice0 *ncuno4$in72nd *n !cel!4i $er+en 4i ce!l!l$ p!r$e0 precu+ 4i !r)i$rii. Apreciere! $e+einiciei +o$ivelor !)#en7ei unei! din$re pr7i0 precu+ 4i ! +o$ivelor pen$ru c!re !)#en7! 8u#$i1ic !+2n!re! de9)!$erii e#$e de co+pe$en7! e3clu#iv ! $ri)un!lului !r)i$r!l0 :o$r2re! !ce#$ui! ne1iind #upu# niciunei ci de !$!c. ART. 5, Dolici$!re! 8udecrii *n lip#
146

Oric!re din$re pr7i po!$e cere *n #cri# c! #olu7ion!re! li$i"iului # #e 1!c *n lip#! #!0 pe )!9! pro)elor !1l!$e l! do#!r. 5i#po9i7iile !r$. 5,& #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. 5,4 A)#en7! !+)elor pr7i 6') 5!c !+)ele pr7i0 de4i le"!l ci$!$e0 nu #e pre9in$ l! $er+en0 $ri)un!lul !r)i$r!l v! #olu7ion! li$i"iul0 *n !1!r de c!9ul *n c!re #(! ceru$ !+2n!re! pen$ru +o$ive $e+einice. Apreciere! $e+einiciei +o$ivelor !+2nrii e#$e de co+pe$en7! e3clu#iv ! $ri)un!lului !r)i$r!l0 :o$r2re! !ce#$ui! ne1iind #upu# niciunei ci de !$!c. 6%) C:i!r d!c pr7ile nu #olici$ !+2n!re! #olu7ionrii li$i"iului0 $ri)un!lul !r)i$r!l po!$e # !+2ne 8udec!re! !ce#$ui!0 ci$2nd pr7ile0 d!c !preci!9 c pre9en7! lor l! de9)!$ere e#$e nece#!r0 #!u !cord2nd un $er+en pen$ru c! pr7ile # *4i po!$ 1or+ul! conclu9iile *n #cri#. ART. 5,5 M#uri !#i"ur$orii 6') ;n!in$e! #!u *n cur#ul !r)i$r!8ului0 oric!re din$re pr7i po!$e cere $ri)un!lului prev9u$ l! !r$. 54- # *ncuviin7e9e +#uri !#i"ur$orii 4i +#uri provi9orii cu privire l! o)iec$ul li$i"iului #!u # con#$!$e !nu+i$e *+pre8urri de 1!p$. 6%) L! !ce!#$ cerere #e vor !ne3!0 *n copie0 cerere! de !r)i$r!re #!u0 *n lip#0 dov!d! co+unicrii prev9u$e l! !r$. 55, !lin. 6%)0 precu+ 4i conven7i! !r)i$r!l. 6 ) ;ncuviin7!re! !ce#$or +#uri v! 1i !du# l! cuno4$in7! $ri)un!lului !r)i$r!l de c$re p!r$e! c!re le(! ceru$. 64) ;n cur#ul !r)i$r!8ului0 +#urile !#i"ur$orii 4i +#urile provi9orii0 precu+ 4i con#$!$!re! !nu+i$or *+pre8urri de 1!p$ po$ 1i *ncuviin7!$e 4i de $ri)un!lul !r)i$r!l. ;n c!9 de *+po$rivire0 e3ecu$!re! !ce#$or +#uri #e di#pune de c$re in#$!n7! 8udec$ore!#c0 po$rivi$ prevederilor !lin. 6'). ART. 5,. D!rcin! pro)ei 6') Fiec!re din$re pr7i !re #!rcin! # dovede!#c 1!p$ele pe c!re *4i *n$e+ei!9 *n li$i"iu pre$en7i! #!u !pr!re!. 6%) ;n vedere! #olu7ionrii li$i"iului0 $ri)un!lul !r)i$r!l po!$e cere pr7ilor e3plic!7ii #cri#e cu privire l! o)iec$ul cererii 4i 1!p$ele li$i"iului 4i po!$e di#pune !d+ini#$r!re! oricror pro)e prev9u$e de le"e. ART. 5,Propunere! pro)elor 6') Pro)ele c!re nu !u 1o#$ ceru$e prin cerere! de !r)i$r!re #!u prin *n$2+pin!re nu vor +!i pu$e! 1i invoc!$e *n cur#ul !r)i$r!8ului0 *n !1!r de c!9urile prev9u$e l! !r$. %54 !lin. 6%). 6%) Tri)un!lul !r)i$r!l !re co+pe$en7! e3clu#iv de ! decide !#upr! u$ili$7ii0 per$inen7ei 4i concluden7ei pro)elor propu#e de pr7i. Cu con#ul$!re! pr7ilor0 $ri)un!lul !r)i$r!l po!$e 1i3! $er+ene(li+i$ pen$ru !d+ini#$r!re! pro)elor *ncuviin7!$e. 5up e3pir!re! !ce#$or $er+ene0 !d+ini#$r!re! pro)ei nu +!i po!$e !ve! loc dec2$ d!c $ri)un!lul !r)i$r!l !preci!9 c !ce!#$! e#$e e#en7i!l pen$ru #olu7ion!re! corec$ ! li$i"iului. ART. 5,,
147

Ad+ini#$r!re! pro)elor 6') Ad+ini#$r!re! pro)elor #e e1ec$ue!9 *n 4edin7! $ri)un!lului !r)i$r!l. Ace#$! po!$e di#pune c! !d+ini#$r!re! pro)elor # 1ie e1ec$u!$ *n 1!7! #upr!!r)i$rului #!u0 cu !cordul pr7ilor0 *n 1!7! unui !r)i$ru din co+punere! $ri)un!lului !r)i$r!l. 6%) 5!c un! din$re pr7i de7ine un +i8loc de pro)0 $ri)un!lul !r)i$r!l po!$e ordon! *n17i4!re! lui. ART. 5,= Audiere! +!r$orilor 4i ! e3per7ilor 6') M!r$orii 4i e3per7ii #un$ !udi!7i 1r pre#$!re de 8ur+2n$. 6%) Audiere! +!r$orilor 4i ! e3per7ilor po!$e 1i 1cu$0 l! cerere! #!u cu con#i+7+2n$ul !ce#$or!0 4i l! locuin7! ori l! locul unde *4i de#14o!r !c$ivi$!$e!. 5e !#e+ene!0 $ri)un!lul !r)i$r!l le cere # r#pund *n #cri# *n$re)rilor pu#e0 !cord2nd un $er+en *n !ce#$ #cop. 6 ) Tri)un!lul !r)i$r!l nu po!$e # recur" l! +i8lo!ce de con#$r2n"ere 4i nici # !plice #!nc7iuni +!r$orilor #!u e3per7ilor. Pen$ru lu!re! !ce#$or +#uri pr7ile #e po$ !dre#! $ri)un!lului prev9u$ l! !r$. 54-. ART. 5=& In1or+!7ii de7inu$e de !u$ori$7ile pu)lice 6') Tri)un!lul !r)i$r!l po!$e #olici$! in1or+!7ii #cri#e !u$ori$7ilor pu)lice *n le"$ur cu !c$ele 4i !c7iunile !ce#$or!0 c!re #un$ nece#!re pen$ru #olu7ion!re! c!u9ei. 6%) 5!c !u$ori$!$e! pu)lic re1u9 $r!n#+i$ere! in1or+!7iilor0 de4i nu #un$ *ndeplini$e condi7iile !r$. %=, !lin. 6%)0 pr7ile #!u !r)i$rii po$ #e#i9! $ri)un!lul prev9u$ l! !r$. 54-0 c!re v! lu! +#urile prev9u$e de !r$. %=, !lin. 6'). ART. 5=' Apreciere! pro)elor Apreciere! pro)elor #e 1!ce de c$re !r)i$ri po$rivi$ in$i+ei lor convin"eri. ART. 5=% Cereri 4i e3cep7ii 6') Orice e3cep7ie privind e3i#$en7! 4i v!lidi$!$e! conven7iei !r)i$r!le0 con#$i$uire! $ri)un!lului !r)i$r!l0 li+i$ele *n#rcinrii !r)i$rilor 4i de#14ur!re! procedurii p2n l! pri+ul $er+en de 8udec!$ l! c!re p!r$e! ! 1o#$ le"!l ci$!$ $re)uie ridic!$0 #u) #!nc7iune! decderii0 cel +!i $2r9iu l! !ce#$ $er+en0 d!c nu #(! #$!)ili$ un $er+en +!i #cur$. 6%) Orice cereri 4i orice *n#cri#uri vor 1i depu#e cel +!i $2r9iu p2n l! pri+ul $er+en de 8udec!$ l! c!re pr7ile !u 1o#$ le"!l ci$!$e. 5i#po9i7iile !r$. 5,- #e !plic *n +od core#pun9$or. 6 ) Nere"ul!ri$!$e! !c$elor de procedur #e !coper d!c nu ! 1o#$ invoc!$ de cel in$ere#!$ l! $er+enul l! c!re #(! produ# ori0 d!c ! lip#i$ l! !cel $er+en0 l! pri+ul $er+en de 8udec!$ l! c!re ! 1o#$ pre9en$ ori le"!l ci$!$ dup producere! nere"ul!ri$7ii 4i *n!in$e de #e pune conclu9ii *n 1ond. ART. 5= ;nc:eiere! de 4edin7 6') 5e9)!$erile !r)i$r!le vor 1i con#e+n!$e *n *nc:eiere! de 4edin7. 6%) Orice di#po9i7ie ! $ri)un!lului !r)i$r!l v! 1i con#e+n!$ *n *nc:eiere 4i v! 1i +o$iv!$.
148

6 ) ;nc:eiere! de 4edin7 v! cuprinde0 pe l2n" +en7iunile prev9u$e l! !r$. .& !lin. 6') li$. !) 4i ))0 4i ur+$o!rele +en7iuniB !) o #cur$ de#criere ! de#14urrii 4edin7eiC )) cererile 4i #u#7inerile pr7ilorC c) +o$ivele pe c!re #e #pri8in +#urile di#pu#eC d) di#po9i$ivulC e) #e+n$urile !r)i$rilor0 cu o)#erv!re! prevederilor !r$. .&% !lin. 6 ). 64) 5i#po9i7iile !r$. .& !lin. 6%) #e !plic *n +od core#pun9$or. 65) Pr7ile !u drep$ul # i! cuno4$in7 de con7inu$ul *nc:eierilor 4i de !c$ele do#!rului. L! cerere! pr7ilor #!u din o1iciu0 $ri)un!lul !r)i$r!l po!$e *ndrep$! #!u co+ple$! *nc:eiere! de 4edin7 prin$r(o !l$ *nc:eiere. Pr7ilor li #e co+unic0 l! cerere0 copie de pe *nc:eiere! de 4edin7. ART. 5=4 A$!c!re! #ep!r!$ ! *nc:eierilor de 4edin7 6') Po$ 1i !$!c!$e #ep!r!$ cu !c7iune! *n !nul!re prev9u$ l! !r$. .&, *nc:eierile $ri)un!lului !r)i$r!l prin c!re #(!u lu!$ ur+$o!rele +#uriB !) ! 1o#$ #u#pend!$ cur#ul !r)i$r!8ului0 po$rivi$ !r$. 4'% 4i 4' C )) !u 1o#$ lu!$e +#uri !#i"ur$orii #!u provi9orii0 po$rivi$ !r$. 5,5C c) ! 1o#$ re#pin#0 c! in!d+i#i)il0 cerere! de #e#i9!re ! Cur7ii Con#$i$u7ion!le privind con#$i$u7ion!li$!$e! unei di#po9i7ii le"!le. 6%) 5i#po9i7iile !r$. .&,(.' #e !plic *n +od core#pun9$or0 *n +#ur! *n c!re pre9en$ul !r$icol nu prevede !l$1el. 6 ) ;n !1!r! +o$ivelor prev9u$e l! !r$. .&,0 *n !c7iune! *n !nul!re #e po!$e invoc! 4i lip#! condi7iilor prev9u$e de le"e pen$ru lu!re! +#urilor di#pu#e prin *nc:eiere. 64) Ac7iune! *n !nul!re po!$e 1i in$rodu# *n $er+en de 5 9ile de l! co+unic!re0 cu e3cep7i! c!9ului prev9u$ l! !lin. 6') li$. !)0 c2nd po!$e 1i 1or+ul!$ c2$ $i+p dure!9 #u#pend!re!. 65) ;n c!9urile prev9u$e l! !lin. 6') li$. )) 4i c)0 !c7iune! *n !nul!re nu #u#pend cur#ul !r)i$r!8ului. 6.) Dolu7ion2nd !c7iune! *n !nul!re0 cur$e! de !pel po!$e0 dup c!90 # +en7in0 # +odi1ice #!u # de#1iin7e9e +#urile di#pu#e de $ri)un!lul !r)i$r!l prin *nc:eiere. @o$r2re! cur7ii de !pel e#$e de1ini$iv. CAP. III C:el$uielile !r)i$r!le ART. 5=5 C:el$uielile !r)i$r!le 6') C:el$uielile pen$ru or"!ni9!re! 4i de#14ur!re! !r)i$r!8ului0 precu+ 4i onor!riile !r)i$rilor0 c:el$uielile de !d+ini#$r!re ! pro)elor0 c:el$uielile de depl!#!re ! pr7ilor0 !r)i$rilor0 e3per7ilor0 +!r$orilor #e #upor$ po$rivi$ *n7ele"erii din$re pr7i. 6%) ;n lip#! unei !#e+ene! *n7ele"eri0 c:el$uielile !r)i$r!le #e #upor$ de p!r$e! c!re ! pierdu$ li$i"iul0 in$e"r!l0 d!c cerere! de !r)i$r!re e#$e !d+i# *n $o$!li$!$e0 #!u propor7ion!l cu cee! ce #(! !cord!$0 d!c cerere! e#$e !d+i# *n p!r$e. ART. 5=.
149

Onor!riul !r)i$rilor 6') Tri)un!lul !r)i$r!l po!$e ev!lu!0 *n +od provi9oriu0 cu!n$u+ul onor!riilor !r)i$rilor 4i po!$e o)li"! pr7ile # con#e+ne9e0 po$rivi$ di#po9i7iilor #!le0 #u+! re#pec$iv prin con$ri)u7ie e"!l. 6%) Pr7ile po$ 1i o)li"!$e #olid!r l! pl!$. 6 ) 5!c p2r2$ul nu *4i *ndepline4$e o)li"!7i! c!re *i revine po$rivi$ !lin. 6')0 *n $er+enul #$!)ili$ de $ri)un!lul !r)i$r!l0 recl!+!n$ul v! con#e+n! *n$re!"! #u+0 ur+2nd c! prin :o$r2re! !r)i$r!l # #e #$!)ile!#c cu!n$u+ul 1in!l !l onor!riilor cuveni$e !r)i$rilor0 precu+ 4i +odul de #upor$!re de c$re pr7i. ART. 5=Pl!$! !n$icip!$ ! c:el$uielilor 6') Tri)un!lul !r)i$r!l po!$e o)li"! pr7ile #!u pe 1iec!re din$re ele l! !v!n#!re! oricror c:el$uieli nece#!re pen$ru or"!ni9!re! 4i de#14ur!re! !r)i$r!8ului. 6%) Tri)un!lul !r)i$r!l po!$e # nu de! cur# !r)i$r!8ului p2n l! con#e+n!re!0 !v!n#!re! #!u pl!$! #u+elor prev9u$e *n pre9en$ul c!pi$ol. ART. 5=, Aeri1ic!re! c:el$uielilor L! cerere! oricrei! din$re pr7i0 $ri)un!lul prev9u$ l! !r$. 54- v! e3!+in! $e+einici! +#urilor di#pu#e de $ri)un!lul !r)i$r!l 4i v! #$!)ili0 prin *nc:eiere e3ecu$orie 4i c!re nu e#$e #upu# niciunei ci de !$!c0 cu!n$u+ul onor!riilor !r)i$rilor 4i !l celorl!l$e c:el$uieli !r)i$r!le0 precu+ 4i +od!li$7ile de con#e+n!re0 de !v!n#!re #!u de pl!$. ART. 5== Pl!$! onor!riilor 6') Pl!$! onor!riilor !r)i$rilor #e v! 1!ce dup co+unic!re! c$re pr7i ! :o$r2rii !r)i$r!le. 6%) 5!c !r)i$r!8ul #e *n$rerupe 1r ! #e pronun7! o :o$r2re0 onor!riile !r)i$rilor pen$ru !c$ivi$!$e! depu# #e reduc *n +od core#pun9$or. ART. .&& Re"ul!ri9!re! c:el$uielilor Orice di1eren7 *n plu# #!u *n +inu# de c:el$uieli !r)i$r!le #e re"ul!ri9e!9 cel +!i $2r9iu prin :o$r2re! !r)i$r!l 4i #e pl$e4$e p2n l! co+unic!re! :o$r2rii c$re pr7i. @o$r2re! nu #e v! co+unic!0 d!c e#$e c!9ul0 p2n l! pl!$! di1eren7ei. CAP. IA @o$r2re! !r)i$r!l ART. .&' Dolu7ion!re! li$i"iului 6') Tri)un!lul !r)i$r!l #olu7ione!9 li$i"iul *n $e+eiul con$r!c$ului princip!l 4i !l nor+elor de drep$ !plic!)ile0 po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. 5. 6%) Pe )!9! !cordului e3pre# !l pr7ilor0 $ri)un!lul !r)i$r!l po!$e #olu7ion! li$i"iul *n ec:i$!$e. ART. .&% 5eli)er!re! 4i pronun7!re!
150

6') ;n $o!$e c!9urile0 pronun7!re! $re)uie # 1ie preced!$ de deli)er!re! *n #ecre$ ! !r)i$rilor0 *n +od!li$!$e! #$!)ili$ de conven7i! !r)i$r!l #!u0 *n lip#0 de $ri)un!lul !r)i$r!l. 6%) Pronun7!re! po!$e 1i !+2n!$ cu cel +ul$ %' de 9ile0 #u) condi7i! *nc!drrii *n $er+enul !r)i$r!8ului0 #$!)ili$ po$rivi$ !r$. 5.-. 6 ) @o$r2re! #e i! cu +!8ori$!$e! de vo$uri. 64) 5up deli)er!re0 #e v! *n$oc+i o +inu$0 c!re v! cuprinde pe #cur$ con7inu$ul di#po9i$ivului :o$r2rii 4i *n c!re #e v! !r$!0 c2nd e#$e c!9ul0 opini! +inori$!r. ART. .& @o$r2re! !r)i$r!l 6') @o$r2re! !r)i$r!l #e red!c$e!9 *n #cri# 4i $re)uie # cuprindB !) co+ponen7! no+in!l ! $ri)un!lului !r)i$r!l0 locul 4i d!$! pronun7rii :o$r2riiC )) nu+ele 4i prenu+ele pr7ilor0 do+iciliul ori re4edin7! lor #!u0 dup c!90 denu+ire! 4i #ediul0 nu+ele 4i prenu+ele repre9en$!n7ilor pr7ilor0 precu+ 4i !le celorl!l$e per#o!ne c!re !u p!r$icip!$ l! de9)!$ere! li$i"iuluiC c) +en7ion!re! conven7iei !r)i$r!le *n $e+eiul crei! #(! proced!$ l! !r)i$r!8C d) o)iec$ul li$i"iului 4i #u#7inerile pe #cur$ !le pr7ilorC e) +o$ivele de 1!p$ 4i de drep$ !le :o$r2rii0 i!r *n c!9ul !r)i$r!8ului *n ec:i$!$e0 +o$ivele c!re0 #u) !ce#$ !#pec$0 *n$e+ei!9 #olu7i!C 1) di#po9i$ivulC ") #e+n$urile $u$uror !r)i$rilor0 #u) re9erv! !r$. .&% !lin. 6 )0 4i0 d!c e#$e c!9ul0 #e+n$ur! !#i#$en$ului !r)i$r!l. 6%) Ar)i$rul c!re ! !vu$ o !l$ prere v! red!c$! 4i v! #e+n! opini! #ep!r!$0 cu !r$!re! con#ideren$elor pe c!re !ce!#$! #e #pri8in. Ace!#$ re"ul #e !plic *n +od core#pun9$or 4i *n c!9ul *n c!re e3i#$ opinie concuren$. ART. .&4 L+urire!0 co+ple$!re! 4i *ndrep$!re! :o$r2rii 6') ;n c!9ul *n c!re #un$ nece#!re l+uriri cu privire l! *n7ele#ul0 *n$indere! #!u !plic!re! di#po9i$ivului :o$r2rii ori !ce#$! cuprinde di#po9i7ii po$rivnice0 oric!re din$re pr7i po!$e cere $ri)un!lului !r)i$r!l # l+ure!#c di#po9i$ivul #!u # *nl$ure di#po9i7iile po$rivnice. 6%) 5!c prin :o$r2re! pronun7!$ $ri)un!lul !r)i$r!l ! o+i# # #e pronun7e !#upr! unui c!p$ de cerere0 !#upr! unei cereri cone3e #!u inciden$!le0 oric!re din$re pr7i po!$e #olici$! co+ple$!re! ei. 6 ) Cerere! de l+urire #!u de co+ple$!re #e 1or+ule!90 po$rivi$ !lin. 6')0 re#pec$iv !lin. 6%)0 *n $er+en de '& 9ile de l! d!$! pri+irii :o$r2rii 4i #e #olu7ione!9 de $ri)un!lul !r)i$r!l0 prin :o$r2re #ep!r!$0 cu ci$!re! pr7ilor. 64) Kre4elile +!$eri!le din $e3$ul :o$r2rii !r)i$r!le #!u !l$e "re4eli eviden$e c!re nu #c:i+) 1ondul #olu7iei0 precu+ 4i "re4elile de c!lcul po$ 1i *ndrep$!$e0 prin *nc:eiere0 l! cerere! oricrei! din$re pr7i0 1or+ul!$ *n $er+enul prev9u$ de !lin. 6 )0 #!u din o1iciu. Pr7ile vor 1i ci$!$e d!c $ri)un!lul !r)i$r!l !preci!9 c e#$e nece#!r. 65) @o$r2re! de l+urire #!u de co+ple$!re ori *nc:eiere! de *ndrep$!re #e pronun7 de *nd!$ 4i 1!ce p!r$e in$e"r!n$ din :o$r2re! !r)i$r!l. 6.) Pr7ile nu po$ 1i o)li"!$e l! pl!$! c:el$uielilor le"!$e de l+urire!0 co+ple$!re! #!u *ndrep$!re! :o$r2rii.
151

ART. .&5 Co+unic!re! :o$r2rii 6') @o$r2re! !r)i$r!l v! 1i co+unic!$ pr7ilor *n $er+en de cel +ul$ o lun de l! d!$! pronun7rii ei. 6%) L! cerere! oricrei! din$re pr7i0 $ri)un!lul !r)i$r!l *i v! eli)er! o dov!d privind co+unic!re! :o$r2rii0 *n condi7iile !lin. 6'). ART. .&. E1ec$ele :o$r2rii !r)i$r!le @o$r2re! !r)i$r!l co+unic!$ pr7ilor e#$e de1ini$iv 4i o)li"!$orie. ART. .&P#$r!re! do#!rului ;n $er+en de & de 9ile de l! d!$! co+unicrii :o$r2rii #!u de l! d!$! l+uririi0 co+ple$rii ori *ndrep$rii ei0 po$rivi$ !r$. .&40 $ri)un!lul !r)i$r!l v! depune do#!rul li$i"iului l! $ri)un!lul prev9u$ l! !r$. 54-0 !$!42nd 4i dove9ile de co+unic!re ! :o$r2rii !r)i$r!le. TITLUL A 5e#1iin7!re! :o$r2rii !r)i$r!le ART. .&, Ac7iune! *n !nul!re 6') @o$r2re! !r)i$r!l po!$e 1i de#1iin7!$ nu+!i prin !c7iune *n !nul!re pen$ru unul din$re ur+$o!rele +o$iveB !) li$i"iul nu er! #u#cep$i)il de #olu7ion!re pe c!le! !r)i$r!8uluiC )) $ri)un!lul !r)i$r!l ! #olu7ion!$ li$i"iul 1r # e3i#$e o conven7ie !r)i$r!l #!u *n $e+eiul unei conven7ii nule ori inoper!n$eC c) $ri)un!lul !r)i$r!l nu ! 1o#$ con#$i$ui$ *n con1or+i$!$e cu conven7i! !r)i$r!lC d) p!r$e! ! lip#i$ l! $er+enul l! c!re !u !vu$ loc de9)!$erile 4i procedur! de ci$!re nu ! 1o#$ le"!l *ndeplini$C e) :o$r2re! ! 1o#$ pronun7!$ dup e3pir!re! $er+enului !r)i$r!8ului prev9u$ l! !r$. 5.-0 de4i cel pu7in un! din$re pr7i ! decl!r!$ c *n7ele"e # invoce c!duci$!$e!0 i!r pr7ile nu !u 1o#$ de !cord cu con$inu!re! 8udec7ii0 po$rivi$ !r$. 5., !lin. 6') 4i 6%)C 1) $ri)un!lul !r)i$r!l #(! pronun7!$ !#upr! unor lucruri c!re nu #(!u ceru$ ori ! d!$ +!i +ul$ dec2$ #(! ceru$C ") :o$r2re! !r)i$r!l nu cuprinde di#po9i$ivul 4i +o$ivele0 nu !r!$ d!$! 4i locul pronun7rii ori nu e#$e #e+n!$ de !r)i$riC :) :o$r2re! !r)i$r!l *nc!lc ordine! pu)lic0 )unele +or!vuri ori di#po9i7ii i+per!$ive !le le"iiC i) d!c0 dup pronun7!re! :o$r2rii !r)i$r!le0 Cur$e! Con#$i$u7ion!l #(! pronun7!$ !#upr! e3cep7iei invoc!$e *n !ce! c!u90 decl!r2nd necon#$i$u7ion!l le"e!0 ordon!n7! ori o di#po9i7ie din$r(o le"e #!u din$r(o ordon!n7 c!re ! 1cu$ o)iec$ul !celei e3cep7ii ori !l$e di#po9i7ii din !c$ul !$!c!$0 c!re0 *n +od nece#!r 4i eviden$0 nu po$ 1i di#oci!$e de prevederile +en7ion!$e *n #e#i9!re.

152

6%) Nu +!i po$ 1i invoc!$e c! +o$ive pen$ru !nul!re! :o$r2rii !r)i$r!le nere"ul!ri$7ile c!re nu !u 1o#$ ridic!$e po$rivi$ !r$. 5=% !lin. 6') 4i 6 ) #!u c!re po$ 1i re+edi!$e pe c!le! prev9u$ l! !r$. .&4. 6 ) Pen$ru dovedire! +o$ivelor de !nul!re nu po$ 1i !du#e c! pro)e noi dec2$ *n#cri#uri. ART. .&= Renun7!re! l! !c7iune! *n !nul!re 6') Pr7ile nu po$ renun7! prin conven7i! !r)i$r!l l! drep$ul de ! in$roduce !c7iune! *n !nul!re *+po$riv! :o$r2rii !r)i$r!le. 6%) Renun7!re! l! !ce#$ drep$ #e po!$e 1!ce nu+!i dup pronun7!re! :o$r2rii !r)i$r!le. ART. .'& In#$!n7! co+pe$en$ Co+pe$en7! de ! 8udec! !c7iune! *n !nul!re revine cur7ii de !pel *n circu+#crip7i! crei! ! !vu$ loc !r)i$r!8ul. ART. .'' Ter+en de e3erci$!re 6') Ac7iune! *n !nul!re v! 1i in$rodu# l! cur$e! de !pel *n $er+en de o lun de l! d!$! co+unicrii :o$r2rii !r)i$r!le. 5!c #(! 1or+ul!$ o cerere po$rivi$ !r$. .&40 $er+enul cur"e de l! d!$! co+unicrii :o$r2rii #!u0 dup c!90 ! *nc:eierii prin c!re ! 1o#$ #olu7ion!$ cerere!. 6%) Pen$ru +o$ivul prev9u$ l! !r$. .&, !lin. 6') li$. i)0 $er+enul e#$e de luni de l! pu)lic!re! deci9iei Cur7ii Con#$i$u7ion!le *n Moni$orul O1ici!l !l Ro+2niei0 P!r$e! I. ART. .'% Du#pend!re! e3ecu$rii Cur$e! de !pel v! pu$e! #u#pend! e3ecu$!re! :o$r2rii !r)i$r!le *+po$riv! crei! ! 1o#$ in$rodu# !c7iune! *n !nul!re. 5i#po9i7iile !r$. 4,4 !lin. 6%)(65) 4i 6-) #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. .' <udec!re! !c7iunii *n !nul!re 6') Cur$e! de !pel v! 8udec! !c7iune! *n !nul!re *n co+ple$ul prev9u$ de le"e pen$ru 8udec!$! *n pri+ in#$!n7. 6%) ;n$2+pin!re! e#$e o)li"!$orie. 5i#po9i7iile !r$. %&5(%&, #un$ !plic!)ile *n +od core#pun9$or. 6 ) Ad+i72nd !c7iune!0 cur$e! de !pel v! !nul! :o$r2re! !r)i$r!l 4iB !) *n c!9urile prev9u$e l! !r$. .&, !lin. 6') li$. !)0 )) 4i e)0 v! $ri+i$e c!u9! #pre 8udec!$ in#$!n7ei co+pe$en$e # o #olu7ione9e0 po$rivi$ le"iiC )) *n celel!l$e c!9uri prev9u$e l! !r$. .&, !lin. 6')0 v! $ri+i$e c!u9! #pre re8udec!re $ri)un!lului !r)i$r!l0 d!c cel pu7in un! din$re pr7i #olici$ e3pre# !ce#$ lucru. ;n c!9 con$r!r0 d!c li$i"iul e#$e *n #$!re de 8udec!$0 cur$e! de !pel #e v! pronun7! *n 1ond0 *n li+i$ele conven7iei !r)i$r!le. 5!c *n#0 pen$ru ! :o$r* *n 1ond0 e#$e nevoie de noi pro)e0 cur$e! #e v! pronun7! *n 1ond dup !d+ini#$r!re! lor. ;n !ce#$ din ur+ c!90 cur$e! v! pronun7! +!i *n$2i :o$r2re! de !nul!re 4i0 dup !d+ini#$r!re! pro)elor0 :o$r2re! !#upr! 1ondului0 i!r0 d!c pr7ile !u conveni$
153

e3pre# c! li$i"iul # 1ie #olu7ion!$ de c$re $ri)un!lul !r)i$r!l *n ec:i$!$e0 cur$e! de !pel v! #olu7ion! c!u9! *n ec:i$!$e. 64) @o$r2rile cur7ii de !pel0 pronun7!$e po$rivi$ !lin. 6 )0 #un$ #upu#e recur#ului. TITLUL AI E3ecu$!re! :o$r2rii !r)i$r!le ART. .'4 E3ecu$!re! de )unvoie @o$r2re! !r)i$r!l #e !duce l! *ndeplinire de )unvoie de c$re p!r$e! *+po$riv! crei! #(! pronun7!$0 de *nd!$ #!u *n $er+enul !r$!$ *n cuprin#ul !ce#$ei!. ART. .'5 E3ecu$!re! #ili$ @o$r2re! !r)i$r!l con#$i$uie $i$lu e3ecu$oriu 4i #e e3ecu$ #ili$ *n$oc+!i c! 4i o :o$r2re 8udec$ore!#c. TITLUL AII Ar)i$r!8ul in#$i$u7ion!li9!$ ART. .'. No7iune 6') Ar)i$r!8ul in#$i$u7ion!li9!$ e#$e !ce! 1or+ de 8uri#dic7ie !r)i$r!l c!re #e con#$i$uie 4i 1unc7ione!9 *n +od per+!nen$ pe l2n" o or"!ni9!7ie #!u in#$i$u7ie in$ern ori in$ern!7ion!l #!u c! or"!ni9!7ie ne"uvern!+en$!l de in$ere# pu)lic de #ine #$$$o!re0 *n condi7iile le"ii0 pe )!9! unui re"ul!+en$ propriu !plic!)il *n c!9ul $u$uror li$i"iilor #upu#e ei #pre #olu7ion!re po$rivi$ unei conven7ii !r)i$r!le. Ac$ivi$!$e! !r)i$r!8ului in#$i$u7ion!li9!$ nu !re c!r!c$er econo+ic 4i nu ur+re4$e o)7inere! de pro1i$. 6%) ;n re"le+en$!re! 4i de#14ur!re! !c$ivi$7ii 8uri#dic7ion!le0 !r)i$r!8ul in#$i$u7ion!li9!$ e#$e !u$ono+ *n r!por$ cu in#$i$u7i! c!re l(! *n1iin7!$. Ace!#$! v! #$!)ili +#urile nece#!re pen$ru "!r!n$!re! !u$ono+iei. ART. .'Ale"ere! !r)i$r!8ului in#$i$u7ion!li9!$ 6') Pr7ile0 prin conven7i! !r)i$r!l0 po$ #upune #olu7ion!re! li$i"iilor din$re ele unei !nu+i$e in#$!n7e !r)i$r!le !p!r7in2nd !r)i$r!8ului in#$i$u7ion!li9!$. 6%) ;n c!9 de con$r!rie$!$e *n$re conven7i! !r)i$r!l 4i re"ul!+en$ul !r)i$r!8ului in#$i$u7ion!li9!$ l! c!re !ce!#$! $ri+i$e0 v! prev!l! conven7i! !r)i$r!l. ART. .', Ar)i$rii 6') Ar)i$r!8ul in#$i$u7ion!li9!$ po!$e *n$oc+i li#$e 1!cul$!$ive cu per#o!ne c!re po$ 1i !r)i$ri #!u #upr!!r)i$ri. Ace#$e li#$e nu !u c!r!c$er o)li"!$oriu. 6%) ;n c!9ul *n c!re pr7ile nu #e *n7ele" !#upr! !r)i$rului unic ori c2nd o p!r$e nu nu+e4$e !r)i$rul #!u c2nd cei % !r)i$ri nu c!d de !cord !#upr! per#o!nei #upr!!r)i$rului0 !u$ori$!$e! de de#e+n!re e#$e pre4edin$ele !r)i$r!8ului
154

in#$i$u7ion!li9!$0 !1!r nu+!i d!c re"ulile de procedur !le !ce#$ui! #!u pr7ile *n#ele nu di#pun !l$1el. 6 ) Or"!ni9!7iile cu c!r!c$er !#oci!$iv #!u cele con#$i$ui$e pen$ru !pr!re! in$ere#elor unei c!$e"orii pro1e#ion!le nu po$ # nu+e!#c !r)i$ri din$re +e+)rii lor0 *n c!9urile *n c!re !ce#$e! #un$ *n li$i"iu cu $er7ii. ART. .'= Re"ulile !r)i$r!le 6') Re"ulile de procedur !le !r)i$r!8ului in#$i$u7ion!li9!$ #e !dop$ de c$re conducere! !ce#$ui! po$rivi$ nor+elor #!le de 1unc7ion!re #$!)ili$e prin !c$ul de *n1iin7!re. 6%) Prin de#e+n!re! unui !nu+i$ !r)i$r!8 in#$i$u7ion!li9!$ c! 1iind co+pe$en$ *n #olu7ion!re! unui !nu+i$ li$i"iu #!u $ip de li$i"ii0 pr7ile op$e!9 !u$o+!$ pen$ru !plic!re! re"ulilor #!le de procedur. Orice dero"!re de l! !ce!#$ prevedere e#$e nul0 !1!r nu+!i d!c0 7in2nd #e!+! de condi7iile #pe7ei 4i de con7inu$ul re"ulilor de procedur indic!$e de pr7i c! 1iind !plic!)ile0 conducere! !r)i$r!8ului in#$i$u7ion!li9!$ co+pe$en$ decide c po$ 1i !plic!$e 4i re"ulile !le#e de pr7i0 #$!)ilind d!c !plic!re! !ce#$or! din ur+ e#$e e1ec$iv #!u prin !n!lo"ie. 6 ) 5!c pr7ile nu !u conveni$ !l$1el0 #e vor !plic! re"ulile de procedur !le !r)i$r!8ului in#$i$u7ion!li9!$ *n vi"o!re l! +o+en$ul #e#i9rii !ce#$ui!. 64) 5rep$ul l! !pr!re !l pr7ilor *n li$i"iu 4i con$r!dic$ori!li$!$e! de9)!$erilor #un$ "!r!n$!$e. 65) ;n c!9ul !r)i$r!8ului or"!ni9!$ de o in#$i$u7ie per+!nen$0 do#!rul #e p#$re!9 l! !ce! in#$i$u7ie. ART. .%& C:el$uielile !r)i$r!le ;n c!9ul !r)i$r!8ului or"!ni9!$ de o in#$i$u7ie per+!nen$0 $!3ele pen$ru or"!ni9!re! !r)i$r!8ului0 onor!riile !r)i$rilor0 precu+ 4i celel!l$e c:el$uieli !r)i$r!le #e #$!)ile#c 4i #e pl$e#c con1or+ re"ul!+en$ului !celei in#$i$u7ii. ART. .%' Re1u9ul #olu7ionrii li$i"iului 5!c or"!ni9!7i! #!u in#$i$u7i! prev9u$ l! !r$. .'. re1u9 # or"!ni9e9e !r)i$r!8ul0 conven7i! !r)i$r!l r+2ne v!l!)il0 i!r li$i"iul din$re pr7i v! 1i #olu7ion!$ po$rivi$ prevederilor pre9en$ei cr7i. CARTEA ! A(! 5e#pre e3ecu$!re! #ili$ TITLUL I 5i#po9i7ii "ener!le CAP. I Dcopul 4i o)iec$ul e3ecu$rii #ili$e ART. .%% ;ndeplinire! o)li"!7iilor prev9u$e *n $i$lul e3ecu$oriu
155

6') O)li"!7i! #$!)ili$ prin :o$r2re! unei in#$!n7e #!u prin$r(un !l$ $i$lu e3ecu$oriu #e !duce l! *ndeplinire de )unvoie. 6%) ;n c!9ul *n c!re de)i$orul nu e3ecu$ de )unvoie o)li"!7i! #!0 !ce!#$! #e !duce l! *ndeplinire prin e3ecu$!re #ili$0 c!re *ncepe od!$ cu #e#i9!re! or"!nului de e3ecu$!re0 po$rivi$ di#po9i7iilor pre9en$ei cr7i0 d!c prin le"e #peci!l nu #e prevede !l$1el. 6 ) E3ecu$!re! #ili$ !re loc *n oric!re din$re 1or+ele prev9u$e de le"e0 #i+ul$!n #!u #ucce#iv0 p2n l! re!li9!re! drep$ului recuno#cu$ prin $i$lul e3ecu$oriu0 !c:i$!re! do)2n9ilor0 pen!li$7ilor #!u ! !l$or #u+e !cord!$e po$rivi$ le"ii prin $i$lu0 precu+ 4i ! c:el$uielilor de e3ecu$!re. 64) E3ecu$!re! unor o)li"!7ii de ! 1!ce0 precu+ *n#criere! #!u r!diere! unui drep$0 !c$ #!u 1!p$ din$r(un re"i#$ru pu)lic0 e+i$ere! unei !u$ori9!7ii0 eli)er!re! unui cer$i1ic!$ #!u pred!re! unui *n#cri# 4i !l$ele !#e+ene!0 #e po!$e o)7ine l! #i+pl! cerere ! per#o!nei *ndrep$7i$e0 1cu$ *n $e+eiul unui $i$lu e3ecu$oriu0 1r ! 1i nece#!r in$erven7i! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 d!c prin le"e nu #e di#pune !l$1el. ;n c!9 de necon1or+!re ! de)i$orului0 credi$orul po!$e recur"e l! e3ecu$!re! #ili$ *n condi7iile pre9en$ului cod. 65) A2n9!re! de c$re credi$or ! )unurilor +o)ile ipo$ec!$e *n condi7iile !r$. %.445 din Codul civil #e 1!ce cu *ncuviin7!re! in#$!n7ei0 1r in$erven7i! e3ecu$orului 8udec$ore#c. ART. .% Or"!nul de e3ecu$!re E3ecu$!re! #ili$ ! oricrui $i$lu e3ecu$oriu0 cu e3cep7i! celor c!re !u c! o)iec$ veni$uri d!$or!$e )u"e$ului "ener!l con#olid!$ #!u )u"e$ului Uniunii Europene 4i )u"e$ului Co+uni$7ii Europene ! Ener"iei A$o+ice0 #e re!li9e!9 nu+!i de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c0 c:i!r d!c prin le"i #peci!le #e di#pune !l$1el. ART. .%4 Mod!li$7i de e3ecu$!re E3ecu$!re! #ili$ #e e1ec$ue!9 prinB '. ur+rire! )unurilor +o)ile 4i i+o)ile !le de)i$orului #!u !p!r7in2nd $er7ilor 7inu7i # r#pund0 *n condi7iile le"ii0 pen$ru o)li"!7iile de)i$orului0 *n #copul *nde#$ulrii credi$orilorC %. pred!re! c$re credi$or ! )unurilor0 prev9u$e *n $i$lul e3ecu$oriu0 ce #un$ de7inu$e 1r drep$ de de)i$orC . !l$e +#uri prev9u$e de le"e. ART. .%5 Le"!li$!$e! e3ecu$rii #ili$e 6') E3ecu$!re! #ili$ #e 1!ce cu re#pec$!re! di#po9i7iilor le"ii0 ! drep$urilor pr7ilor 4i !le !l$or per#o!ne in$ere#!$e. 6%) E#$e in$er9i# e1ec$u!re! de !c$e de e3ecu$!re de c$re !l$e per#o!ne #!u or"!ne dec2$ cele prev9u$e l! !r$. .% . ART. .%. Rolul #$!$ului *n e3ecu$!re! #ili$

156

D$!$ul e#$e o)li"!$ # !#i"ure0 prin !"en7ii #i0 e3ecu$!re! *n +od pro+p$ 4i e1ec$iv ! :o$r2rilor 8udec$ore4$i 4i ! !l$or $i$luri e3ecu$orii0 i!r0 *n c!9 de re1u90 cei v$+!7i !u drep$ul l! rep!r!re! in$e"r!l ! pre8udiciului #u1eri$. ART. .%Rolul !c$iv !l e3ecu$orului 8udec$ore#c 6') ;n $o$ cur#ul e3ecu$rii0 e3ecu$orul 8udec$ore#c e#$e o)li"!$ # !i) rol !c$iv0 #$ruind0 prin $o!$e +i8lo!cele !d+i#e de le"e0 pen$ru re!li9!re! in$e"r!l 4i cu celeri$!$e ! o)li"!7iei prev9u$e *n $i$lul e3ecu$oriu0 cu re#pec$!re! di#po9i7iilor le"ii0 ! drep$urilor pr7ilor 4i !le !l$or per#o!ne in$ere#!$e. 6%) 5!c #oco$e4$e c e#$e *n in$ere#ul e3ecu$rii0 e3ecu$orul 8udec$ore#c *i v! cere de)i$orului0 *n condi7iile le"ii0 l+uriri *n #cri# *n le"$ur cu veni$urile 4i )unurile #!le0 inclu#iv cele !1l!$e *n proprie$!$e co+un pe co$e(pr7i #!u *n devl+4ie0 !#upr! cror! #e po!$e e1ec$u! e3ecu$!re!0 cu !r$!re! locului unde #e !1l !ce#$e!0 precu+ 4i pen$ru !(l de$er+in! # e3ecu$e de )unvoie o)li"!7i! #!0 !r$2ndu(i con#ecin7ele l! c!re #(!r e3pune *n c!9ul con$inurii e3ecu$rii #ili$e. ;n $o!$e c!9urile0 de)i$orul v! 1i in1or+!$ cu privire l! cu!n$u+ul e#$i+!$iv !l c:el$uielilor de e3ecu$!re. 6 ) Re1u9ul ne8u#$i1ic!$ !l de)i$orului de ! #e pre9en$! ori de ! d! l+uririle nece#!re0 precu+ 4i d!re! cu re!(credin7 de in1or+!7ii inco+ple$e !$r!" r#pundere! !ce#$ui! pen$ru $o!$e pre8udiciile c!u9!$e0 precu+ 4i !plic!re! #!nc7iunii prev9u$e l! !r$. ',, !lin. 6%). ART. .%, O)li"!7iile #u#cep$i)ile de e3ecu$!re #ili$ 6') Po$ 1i e3ecu$!$e #ili$ o)li"!7iile !l cror o)iec$ con#$ *n pl!$! unei #u+e de )!ni0 pred!re! unui )un ori ! 1olo#in7ei !ce#$ui!0 de#1iin7!re! unei con#$ruc7ii0 ! unei pl!n$!7ii ori ! !l$ei lucrri0 *ncredin7!re! +inorului0 #$!)ilire! locuin7ei 4i vi9i$!re! !ce#$ui! #!u *n lu!re! unei !l$e +#uri #$!)ili$e prin $i$lul e3ecu$oriu. 6%) ;n c!9ul *n c!re prin $i$lul e3ecu$oriu !u 1o#$ !cord!$e do)2n9i0 pen!li$7i #!u !l$e #u+e0 1r # 1i 1o#$ #$!)ili$ cu!n$u+ul !ce#$or!0 ele vor 1i c!lcul!$e de e3ecu$orul 8udec$ore#c0 po$rivi$ le"ii. 6 ) 5!c prin $i$lul e3ecu$oriu nu !u 1o#$ !cord!$e do)2n9i0 pen!li$7i #!u !l$e !#e+ene! #u+e c!re # po!$ 1i #$!)ili$e po$rivi$ !lin. 6%)0 e3ecu$orul 8udec$ore#c0 l! cerere! credi$orului0 po!$e !c$u!li9! v!lo!re! o)li"!7iei princip!le #$!)ili$e *n )!ni0 indi1eren$ de i9vorul ei. ;n c!9ul *n c!re $i$lul e3ecu$oriu nu con7ine niciun !#e+ene! cri$eriu0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! proced!0 l! cerere! credi$orului0 l! !c$u!li9!re *n 1unc7ie de r!$! in1l!7iei0 c!lcul!$ de l! d!$! c2nd :o$r2re! 8udec$ore!#c ! deveni$ e3ecu$orie #!u0 *n c!9ul celorl!l$e $i$luri e3ecu$orii0 de l! d!$! c2nd cre!n7! ! deveni$ e3i"i)il 4i p2n l! d!$! pl7ii e1ec$ive ! o)li"!7iei cuprin#e *n oric!re din$re !ce#$e $i$luri. 64) Pen$ru #u+ele #$!)ili$e po$rivi$ pre9en$ului !r$icol0 *nc:eiere! e3ecu$orului 8udec$ore#c e#$e $i$lu e3ecu$oriu. ART. .%= Aeni$urile 4i )unurile #upu#e e3ecu$rii 6') Aeni$urile 4i )unurile de)i$orului po$ 1i #upu#e e3ecu$rii #ili$e d!c0 po$rivi$ le"ii0 #un$ ur+ri)ile 4i nu+!i *n +#ur! nece#!r pen$ru re!li9!re! drep$urilor credi$orilor.
157

6%) >unurile #upu#e unui re"i+ #peci!l de circul!7ie po$ 1i ur+ri$e nu+!i cu re#pec$!re! condi7iilor prev9u$e de le"e. ART. . & ;n7ele"eri privind e1ec$u!re! e3ecu$rii ;n $o$ cur#ul e3ecu$rii #ili$e0 #u) #upr!ve":ere! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 credi$orul 4i de)i$orul po$ conveni c! !ce!#$! # #e e1ec$ue9e0 *n $o$!l #!u *n p!r$e0 nu+!i !#upr! veni$urilor )ne4$i #!u !l$or )unuri !le de)i$orului0 c! v2n9!re! )unurilor #upu#e ur+ririi # #e 1!c prin )un *nvoi!l #!u c! pl!$! o)li"!7iei # #e 1!c *n !l$ +od !d+i# de le"e. ART. . ' 5o+eniu de !plic!re 6') E3ecu$!re! #ili$ po!$e 1i porni$ *+po$riv! oricrei per#o!ne 1i9ice #!u per#o!ne 8uridice0 de drep$ pu)lic #!u de drep$ priv!$0 cu e3cep7i! !celor! c!re )ene1ici!90 *n condi7iile le"ii0 de i+uni$!$e de e3ecu$!re. 6%) 5i#po9i7iile pre9en$ei cr7i con#$i$uie drep$ul co+un *n +!$erie de e3ecu$!re #ili$0 indi1eren$ de i9vorul #!u de n!$ur! o)li"!7iilor cuprin#e *n $i$lul e3ecu$oriu ori de c!li$!$e! 8uridic ! pr7ilor. CAP. II Ti$lul e3ecu$oriu ART. . % Te+eiul e3ecu$rii #ili$e 6') E3ecu$!re! #ili$ #e po!$e e1ec$u! nu+!i *n $e+eiul unui $i$lu e3ecu$oriu. 6%) Con#$i$uie $i$luri e3ecu$orii :o$r2rile e3ecu$orii0 :o$r2rile de1ini$ive0 precu+ 4i orice !l$e :o$r2ri #!u *n#cri#uri c!re0 po$rivi$ le"ii0 po$ 1i pu#e *n e3ecu$!re. ART. . @o$r2rile e3ecu$orii Dun$ :o$r2ri e3ecu$oriiB '. :o$r2rile d!$e *n !pel0 d!c prin le"e nu #e prevede !l$1elC %. :o$r2rile d!$e *n pri+ in#$!n70 1r drep$ de !pel0 ori cele *n le"$ur cu c!re pr7ile !u conveni$ # e3erci$e direc$ recur#ul0 po$rivi$ !r$. 45= !lin. 6%). ART. . 4 @o$r2rile de1ini$ive 6') Dun$ :o$r2ri de1ini$iveB '. :o$r2rile c!re nu #un$ #upu#e !pelului 4i nici recur#uluiC %. :o$r2rile d!$e *n pri+ in#$!n70 1r drep$ de !pel0 ne!$!c!$e cu recur#C . :o$r2rile d!$e *n pri+ in#$!n70 c!re nu !u 1o#$ !$!c!$e cu !pelC 4. :o$r2rile d!$e *n !pel0 1r drep$ de recur#0 precu+ 4i cele ne!$!c!$e cu recur#C 5. :o$r2rile d!$e *n recur#0 c:i!r d!c prin !ce#$e! #(! #olu7ion!$ 1ondul priciniiC .. orice !l$e :o$r2ri c!re0 po$rivi$ le"ii0 nu +!i po$ 1i !$!c!$e cu recur#. 6%) @o$r2rile prev9u$e l! !lin. 6') devin de1ini$ive l! d!$! e3pirrii $er+enului de e3erci$!re ! !pelului ori recur#ului #!u0 dup c!90 l! d!$! pronun7rii. ART. . 5 @o$r2rile !r)i$r!le 4i !l$e :o$r2ri !le or"!nelor cu !$ri)u7ii 8uri#dic7ion!le
158

Po$ 1i pu#e *n e3ecu$!re :o$r2rile !r)i$r!le0 c:i!r d!c #un$ !$!c!$e cu !c7iune! *n !nul!re0 precu+ 4i !l$e :o$r2ri !le or"!nelor cu !$ri)u7ii 8uri#dic7ion!le r+!#e de1ini$ive0 c! ur+!re ! ne!$!crii lor *n 1!7! in#$!n7ei 8udec$ore4$i co+pe$en$e. ART. . . Ti$lurile e3ecu$orii europene Ti$lurile e3ecu$orii europene cu privire l! c!re drep$ul Uniunii Europene nu cere recuno!4$ere! pre!l!)il *n #$!$ul +e+)ru *n c!re #e v! 1!ce e3ecu$!re! #un$ e3ecu$orii de drep$0 1r nicio !l$ 1or+!li$!$e pre!l!)il. ART. . E3ecu$!re! :o$r2rilor #upu#e con$rolului in#$!n7elor 8udec$ore4$i 6') Punere! *n e3ecu$!re ! unei :o$r2ri 8udec$ore4$i c!re con#$i$uie $i$lu e3ecu$oriu #e po!$e 1!ce nu+!i pe ri#cul credi$orului d!c :o$r2re! po!$e 1i !$!c!$ cu !pel #!u recur#C d!c $i$lul e#$e ul$erior +odi1ic!$ ori de#1iin7!$0 credi$orul v! 1i 7inu$0 *n condi7iile le"ii0 # *l repun pe de)i$or *n drep$urile #!le0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 dup c!9. 6%) 5i#po9i7iile !lin. 6') #e !plic *n +od core#pun9$or *n c!9ul punerii *n e3ecu$!re ! unei :o$r2ri !r)i$r!le. ART. . , Al$e $i$luri e3ecu$orii 6') Dun$0 de !#e+ene!0 $i$luri e3ecu$orii 4i po$ 1i pu#e *n e3ecu$!re #ili$B '. *nc:eierile 4i proce#ele(ver)!le *n$oc+i$e de e3ecu$orii 8udec$ore4$i c!re0 po$rivi$ le"ii0 con#$i$uie $i$luri e3ecu$oriiC %. *n#cri#urile !u$en$iceC . $i$lurile de credi$ #!u !l$e *n#cri#uri cror! le"e! le recuno!4$e pu$ere e3ecu$orie. 6%) Du#pend!re! e3ecu$rii $i$lurilor prev9u$e l! !lin. 6') pc$. % 4i po!$e 1i ceru$ 4i *n c!drul !c7iunii de 1ond !v2nd c! o)iec$ de#1iin7!re! lor. 5i#po9i7iile !r$. -', #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. . = ;n#cri#urile !u$en$ice no$!ri!le 6') Ac$ul !u$en$i1ic!$ de no$!rul pu)lic c!re con#$!$ o cre!n7 cer$0 lic:id 4i e3i"i)il con#$i$uie $i$lu e3ecu$oriu. ;n lip#! ori"in!lului0 $i$lul e3ecu$oriu *l po!$e con#$i$ui duplic!$ul #!u copi! le"!li9!$ de pe e3e+pl!rul din !r:iv! no$!rului pu)lic. 6%) ;n c!9ul !nulrii de c$re in#$!n7! de 8udec!$ ! *n#cri#ului !u$en$i1ic!$ de no$!rul pu)lic0 r#pundere! civil ! no$!rului pu)lic po!$e 1i !n"!8!$ nu+!i pen$ru *nclc!re! de c$re !ce#$! cu vinov7ie ! o)li"!7iilor #!le pro1e#ion!le0 ur+!$e de c!u9!re! unui pre8udiciu0 #$!)ili$e prin :o$r2re 8udec$ore!#c de1ini$iv. ART. .4& Ti$lurile de credi$ C!+)i!0 )ile$ul l! ordin 4i cecul0 precu+ 4i !l$e $i$luri de credi$ con#$i$uie $i$luri e3ecu$orii0 d!c *ndepline#c condi7iile prev9u$e *n le"e! #peci!l. ART. .4' Re1u9ul eli)errii $i$lului e3ecu$oriu 5!c #e re1u9 eli)er!re! $i$lului e3ecu$oriu de c$re !l$e or"!ne co+pe$en$e po$rivi$ le"ii 4i d!c le"e! #peci!l nu prevede !l$1el0 credi$orul po!$e 1!ce pl2n"ere l!
159

8udec$ori! *n circu+#crip7i! crei! #e !1l or"!nul c!re $re)ui! # e+i$ $i$lul e3ecu$oriu0 *n $er+en de '5 9ile de l! d!$! c2nd ! lu!$ cuno4$in7 de re1u9. ART. .4% 5e#1iin7!re! $i$lului e3ecu$oriu 5!c #(! de#1iin7!$ $i$lul e3ecu$oriu0 $o!$e !c$ele de e3ecu$!re e1ec$u!$e *n )!9! !ce#$ui! #un$ de#1iin7!$e de drep$0 d!c prin le"e nu #e prevede !l$1el. ;n !ce#$ c!90 #un$ !plic!)ile di#po9i7iile privi$o!re l! *n$o!rcere! e3ecu$rii. CAP. III P!r$icip!n7ii l! e3ecu$!re! #ili$ ART. .4 Enu+er!re 6') P!r$icip!n7ii l! e3ecu$!re! #ili$ #un$B '. pr7ileC %. $er7ii "!r!n7iC . credi$orii in$ervenien7iC 4. in#$!n7! de e3ecu$!reC 5. e3ecu$orul 8udec$ore#cC .. Mini#$erul Pu)licC -. !"en7ii 1or7ei pu)liceC ,. +!r$orii !#i#$en7i0 e3per7ii0 in$erpre7ii 4i !l7i p!r$icip!n7i0 *n condi7iile !nu+e prev9u$e de le"e. 6%) 5i#po9i7iile !r$. 4' 4i ur+$o!rele #e !plic *n +od core#pun9$or 4i p!r$icip!n7ilor l! e3ecu$!re! #ili$ prev9u7i l! !lin. 6') pc$. 4(,. ART. .44 Pr7ile 6') Dun$ pr7i *n procedur! de e3ecu$!re #ili$ credi$orul 4i de)i$orul. 6%) C!li$!$e! de credi$or #!u de de)i$or #e po!$e $r!n#+i$e oric2nd *n cur#ul e3ecu$rii #ili$e0 po$rivi$ le"ii. ;n !ce#$ c!90 !c$ele de e3ecu$!re *ndeplini$e p2n l! d!$! $r!n#+i$erii c!li$7ii proce#u!le produc e1ec$e0 *n condi7iile le"ii0 1!7 de #ucce#orii *n drep$uri !i credi$orului #!u !i de)i$orului0 dup c!9. ART. .45 5rep$urile pr7ilor 6') Credi$orul 4i de)i$orul !u drep$ul # !#i#$e0 per#on!l #!u prin repre9en$!n7ii lor0 l! e1ec$u!re! $u$uror !c$elor de e3ecu$!re0 # i! cuno4$in7 de !c$ele do#!rului de e3ecu$!re 4i # o)7in !deverin7e 4i copii de pe !ce#$e !c$e0 cer$i1ic!$e de e3ecu$orul 8udec$ore#c0 pe c:el$ui!l! pr7ii in$ere#!$e0 i!r !$unci c2nd #e con#ider v$+!7i *n drep$urile ori in$ere#ele lor le"i$i+e0 po$ con$e#$! !c$ele de e3ecu$!re #!u e3ecu$!re! #ili$ *n#4i0 *n $er+enele 4i condi7iile prev9u$e de le"e. Ace#$ drep$ *l !u 4i !l$e per#o!ne c!re 8u#$i1ic un in$ere# ocro$i$ de le"e. 6%) L! cerere! de)i$orului0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! !plic!0 *n condi7iile le"ii0 co+pen#!7i! le"!l din$re cre!n7! prev9u$ *n $i$lul ! crui e3ecu$!re #(! ceru$ *+po$riv! #! 4i cre!n7! pe c!re el o opune pe )!9! unui !l$ $i$lu e3ecu$oriu. ART. .4.
160

O)li"!7iile pr7ilor 6') Credi$orul e#$e o)li"!$ # !corde e3ecu$orului 8udec$ore#c0 l! cerere! !ce#$ui!0 #pri8in e1ec$iv pen$ru !ducere! l! *ndeplinire0 *n )une condi7ii0 ! e3ecu$rii #ili$e0 pun2ndu(i l! di#po9i7ie 4i +i8lo!cele nece#!re *n !ce#$ #cop. El e#$e o)li"!$ # !v!n#e9e c:el$uielile nece#!re *ndeplinirii !c$elor de e3ecu$!re0 po$rivi$ di#po9i7iilor lu!$e de e3ecu$or. 6%) 5e)i$orul e#$e o)li"!$0 #u) #!nc7iunile prev9u$e l! !r$. ',, !lin. 6%)0 # decl!re0 l! cerere! e3ecu$orului0 $o!$e )unurile #!le0 +o)ile 4i i+o)ile0 inclu#iv cele !1l!$e *n proprie$!$e co+un pe co$e(pr7i #!u *n devl+4ie0 cu !r$!re! locului *n c!re !ce#$e! #e !1l0 precu+ 4i $o!$e veni$urile #!le0 curen$e #!u periodice. 6 ) 5e)i$orul !le crui )unuri !u 1o#$ de8! #ec:e#$r!$e e#$e 7inu$ # !duc l! cuno4$in7! e3ecu$orului c!re #ec:e#$re!9 !cele!4i )unuri e3i#$en7! #ec:e#$rului !n$erior 4i iden$i$!$e! or"!nului de e3ecu$!re c!re l(! !plic!$0 pred2nd e3ecu$orului o copie ! proce#ului(ver)!l de #ec:e#$ru. ART. .4Ter7ii "!r!n7i 6') Credi$orul0 *n condi7iile le"ii0 po!$e ur+ri0 *n li+i$! cre!n7ei 4i ! !cce#oriilor !ce#$ei!0 conco+i$en$ #!u0 dup c!90 #ep!r!$0 4i )unurile $er7ilor c!re !u "!r!n$!$ pl!$! d!$oriilor de)i$orului. ;n !ce#$ c!90 di#po9i7iile privi$o!re l! drep$urile 4i o)li"!7iile de)i$orului #e !plic *n +od core#pun9$or 4i $er7ilor "!r!n7i0 *n !1!r de c!9ul *n c!re prin le"e #e di#pune !l$1el. 6%) C2nd #e ur+re4$e nu+!i $er7ul 1ide8u#or ori "!r!n$ ipo$ec!r0 $o!$e !c$ele de e3ecu$!re vor 1i co+unic!$e *n !cel!4i $i+p 4i de)i$orului princip!l0 c!re v! 1i in$rodu# din o1iciu *n procedur! de ur+rire #ili$. ART. .4, Credi$orii in$ervenien7i Orice credi$or !l de)i$orului po!$e0 *n condi7iile !r$. .,= 4i ur+$o!rele0 # in$ervin *n procedur! de e3ecu$!re #ili$ !1l!$ *n cur# p2n l! d!$! 1i3rii de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c ! $er+enului pen$ru v!lori1ic!re! )unurilor ur+ri)ile0 i!r dup depunere! #!u con#e+n!re! #u+elor re!li9!$e din ur+rire0 po!$e # p!r$icipe l! di#$ri)uire! !ce#$or #u+e0 po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. ,. 4i ur+$o!rele. ART. .4= Ter7ii Orice $er7 per#o!n v$+!$ prin$r(un !c$ de e3ecu$!re #ili$ po!$e #olici$! de#1iin7!re! !ce#$ui! #!u0 dup c!90 *nce$!re! e3ecu$rii #ili$e *n#e4i0 nu+!i pe c!le! con$e#$!7iei l! e3ecu$!re0 d!c prin le"e nu #e di#pune !l$1el. ART. .5& In#$!n7! de e3ecu$!re 6') In#$!n7! de e3ecu$!re e#$e 8udec$ori! *n circu+#crip7i! crei! #e !1l )iroul e3ecu$orului 8udec$ore#c c!re 1!ce e3ecu$!re!0 *n !1!r! c!9urilor *n c!re le"e! di#pune !l$1el. 6%) In#$!n7! de e3ecu$!re #olu7ione!9 cererile de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii #ili$e0 con$e#$!7iile l! e3ecu$!re0 precu+ 4i orice !l$e inciden$e !pru$e *n cur#ul e3ecu$rii #ili$e0 cu e3cep7i! celor d!$e de le"e *n co+pe$en7! !l$or in#$!n7e #!u or"!ne.
161

6 ) @o$r2rile pronun7!$e de in#$!n7! de e3ecu$!re #un$ e3ecu$orii 4i po$ 1i !$!c!$e nu+!i cu !pel0 *n $er+en de '& 9ile de l! co+unic!re0 d!c prin le"e nu #e di#pune !l$1el. ART. .5' E3ecu$orul 8udec$ore#c 6') 5!c prin le"e nu #e di#pune !l$1el0 :o$r2rile 8udec$ore4$i 4i celel!l$e $i$luri e3ecu$orii #e e3ecu$ de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c din circu+#crip7i! cur7ii de !pel0 dup cu+ ur+e!9B !) *n c!9ul ur+ririi #ili$e ! )unurilor i+o)ile0 !l ur+ririi #ili$e ! 1ruc$elor prin#e de rdcini 4i !l e3ecu$rii #ili$e direc$e i+o)ili!re0 e3ecu$orul 8udec$ore#c din circu+#crip7i! cur7ii de !pel unde #e !1l i+o)ilulC )) *n c!9ul ur+ririi #ili$e ! )unurilor +o)ile 4i !l e3ecu$rii #ili$e direc$e +o)ili!re0 e3ecu$orul 8udec$ore#c din circu+#crip7i! cur7ii de !pel unde #e !1l do+iciliul #!u0 dup c!90 #ediul de)i$oruluiC c) *n c!9ul e3ecu$rii #ili$e ! o)li"!7iilor de ! 1!ce 4i ! o)li"!7iilor de ! nu 1!ce0 e3ecu$orul 8udec$ore#c din circu+#crip7i! cur7ii de !pel unde ur+e!9 # #e 1!c e3ecu$!re!. 6%) 5!c )unurile ur+ri)ile0 +o)ile #!u i+o)ile0 #e !1l *n circu+#crip7iile +!i +ul$or cur7i de !pel0 oric!re din$re e3ecu$orii 8udec$ore4$i c!re 1unc7ione!9 pe l2n" un! din$re !ce#$e! e#$e co+pe$en$ # re!li9e9e e3ecu$!re!0 inclu#iv cu privire l! )unurile ur+ri)ile !1l!$e *n r!9! celorl!l$e cur7i de !pel. 6 ) 5!c )unul +o)il c!re 1!ce o)iec$ul ur+ririi #ili$e ori !l e3ecu$rii #ili$e direc$e ! 1o#$ +u$!$ *n $i+pul procedurii de e3ecu$!re0 co+pe$en$ $eri$ori!l e#$e e3ecu$orul 8udec$ore#c c!re ! *ncepu$ procedur! de e3ecu$!re. 64) Nere#pec$!re! di#po9i7iilor pre9en$ului !r$icol !$r!"e nuli$!$e! necondi7ion!$ ! !c$elor de procedur e1ec$u!$e. ART. .5% Recu9!re! 4i *nlocuire! e3ecu$orului 8udec$ore#c 6') E3ecu$orii 8udec$ore4$i po$ 1i recu9!7i nu+!i *n c!9urile 4i *n condi7iile prev9u$e l! !r$. 4% 4i ur+$o!rele. 6%) Cerere! de recu9!re nu #u#pend de drep$ e3ecu$!re!. Cu $o!$e !ce#$e!0 in#$!n7! de e3ecu$!re po!$e di#pune0 +o$iv!$0 #u#pend!re! e3ecu$rii p2n l! #olu7ion!re! cererii de recu9!re0 prin *nc:eiere c!re nu e#$e #upu# niciunei ci de !$!c. Pen$ru ! #e di#pune #u#pend!re!0 cel c!re o #olici$ $re)uie # de! *n pre!l!)il o c!u7iune *n cu!n$u+ de '.&&& lei. ;n c!9ul *n c!re v!lo!re! cre!n7ei prev9u$e *n $i$lul e3ecu$oriu nu dep4e4$e '.&&& lei0 c!u7iune! v! 1i de '&N din v!lo!re! cre!n7ei. 6 ) ;n c!9 de !d+i$ere ! cererii de recu9!re0 *nc:eiere! v! !r$! *n ce +#ur !c$ele *ndeplini$e de e3ecu$orul 8udec$ore#c ur+e!9 # 1ie p#$r!$e. 64) L! cerere! credi$orului0 in#$!n7! c!re ! *ncuviin7!$ e3ecu$!re! #ili$ po!$e di#pune0 pen$ru +o$ive $e+einice0 *nlocuire! e3ecu$orului 8udec$ore#c cu !l$ e3ecu$or 8udec$ore#c indic!$ de c$re credi$or 4i con$inu!re! e3ecu$rii #ili$e de c$re noul e3ecu$or 8udec$ore#c. 5i#po9i7iile !r$. .5 !lin. 6%) #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. .5 Co+pe$en7!. Cone3!re! e3ecu$rilor
162

6') C2nd0 privi$or l! !cele!4i )unuri0 #e e1ec$ue!9 +!i +ul$e e3ecu$ri #ili$e de c$re e3ecu$ori 8udec$ore4$i di1eri7i0 in#$!n7! de e3ecu$!re *n circu+#crip7i! crei! ! *ncepu$ pri+! e3ecu$!re0 l! cerere! per#o!nei in$ere#!$e #!u ! oricrui! din$re e3ecu$ori0 le v! cone3!0 di#pun2nd # #e 1!c o #in"ur e3ecu$!re de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c c!re ! *ndeplini$ !c$ul de e3ecu$!re cel +!i *n!in$!$0 i!r d!c e3ecu$rile #un$ *n !cel!4i #$!diu0 de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c c!re ! *ncepu$ cel din$2i e3ecu$!re!. 6%) ;n c!9ul *n c!re di#pune cone3!re! e3ecu$rilor0 in#$!n7!0 prin *nc:eiere0 #e v! pronun7! 4i !#upr! c:el$uielilor de e3ecu$!re e1ec$u!$e p2n *n +o+en$ul cone3rii. To$od!$0 in#$!n7! v! di#pune $ri+i$ere! do#!relor cone3!$e l! e3ecu$orul de#e+n!$ po$rivi$ !lin. 6'). 6 ) 5up cone3!re0 procedur! de e3ecu$!re v! con$inu! de l! !c$ul de ur+rire cel +!i *n!in$!$. 64) 5e#i#$!re!0 dup cone3!re0 ! oricrui! din$re credi$orii ur+ri$ori nu v! pu$e! # *+piedice con$inu!re! e3ecu$rii de l! !c$ul de e3ecu$!re cel +!i *n!in$!$. 65) ;n c!9ul e3ecu$rilor #ili$e !1l!$e pe rolul !celui!4i e3ecu$or0 cone3!re! #e v! di#pune de e3ecu$or0 prin *nc:eiere d!$ cu ci$!re! pr7ilor0 di#po9i7iile !lin. 6%) !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. ART. .54 Concur#ul din$re e3ecu$!re! #ili$ 4i e3ecu$!re! porni$ de un credi$or 5i#po9i7iile !r$. .5 r+2n !plic!)ile 4i !$unci c2nd0 privi$or l! !cele!4i )unuri0 #e e1ec$ue!9 +!i +ul$e e3ecu$ri0 unele porni$e de e3ecu$orul 8udec$ore#c0 l! cerere! unui credi$or0 i!r !l$ele direc$ de c$re !l7i credi$ori0 *n c!9urile !nu+e prev9u$e de le"e. ;n !#$1el de c!9uri0 $o!$e !c$ele de e3ecu$!re vor 1i e1ec$u!$e de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c co+pe$en$ *n 1!vo!re! crui! #(! di#pu# cone3!re!0 po$rivi$ re"ulilor prev9u$e de pre9en$ul cod0 d!c prin le"e #peci!l nu #e prevede !l$1el. ART. .55 Ac$ele e3ecu$orului 8udec$ore#c 6') ;n *ndeplinire! !$ri)u7iilor 4i *nd!$oririlor #!le le"!$e de punere! *n e3ecu$!re ! $i$lurilor e3ecu$orii0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! *n$oc+i *nc:eieri0 proce#e(ver)!le 4i !l$e !c$e de procedur cu 1or+ele 4i *n $er+enele prev9u$e de le"e. 6%) Erorile +!$eri!le #v2r4i$e cu prile8ul *n$oc+irii !c$elor !r$!$e l! !lin. 6') #e po$ *ndrep$!0 din o1iciu #!u l! cerere0 cu re#pec$!re! di#po9i7iilor le"!le prev9u$e pen$ru *n$oc+ire! lor. ART. .5. ;nc:eierile e3ecu$orului 8udec$ore#c 6') A+2n!re!0 #u#pend!re! 4i *nce$!re! e3ecu$rii #ili$e0 eli)er!re! #!u di#$ri)uire! #u+elor o)7inu$e din e3ecu$!re0 precu+ 4i !l$e +#uri !nu+e prev9u$e de le"e #e di#pun de e3ecu$orul 8udec$ore#c prin *nc:eiere0 c!re $re)uie # cuprindB !) denu+ire! 4i #ediul or"!nului de e3ecu$!reC )) d!$! 4i locul *n$oc+irii *nc:eierii 4i nu+rul do#!rului de e3ecu$!reC c) $i$lul e3ecu$oriu *n $e+eiul crui! #e e1ec$ue!9 procedur! de e3ecu$!reC d) nu+ele 4i do+iciliul ori0 dup c!90 denu+ire! 4i #ediul credi$orului 4i !le de)i$oruluiC
163

e) procedur! de e3ecu$!re c!re 1!ce o)iec$ul *nc:eieriiC 1) c:e#$iune! !#upr! crei! #e !dop$ *nc:eiere!C ") +o$ivele *n 1!p$ 4i *n drep$ c!re !u de$er+in!$ d!re! *nc:eieriiC :) di#po9i7i! lu!$ de e3ecu$orC i) c!le! 4i $er+enul de !$!c !l *nc:eieriiC 8) #e+n$ur! 4i 4$!+pil! e3ecu$orului 8udec$ore#c. 6%) Men7iunile de l! !lin. 6') li$. !)(:) 4i 8) #un$ prev9u$e #u) #!nc7iune! nuli$7ii. 6 ) 5!c prin le"e nu #e di#pune !l$1el0 *nc:eierile #e d!u 1r ci$!re! pr7ilor0 #e co+unic !ce#$or!0 #un$ e3ecu$orii de drep$ 4i po$ 1i !$!c!$e nu+!i cu con$e#$!7ie l! e3ecu$!re. ART. .5Mini#$erul Pu)lic Mini#$erul Pu)lic #pri8in0 *n condi7iile le"ii0 e3ecu$!re! :o$r2rilor 8udec$ore4$i 4i ! !l$or $i$luri e3ecu$orii. ;n c!9urile !nu+e prev9u$e de le"e0 Mini#$erul Pu)lic po!$e # ce!r punere! *n e3ecu$!re ! :o$r2rilor 8udec$ore4$i 4i ! !l$or $i$luri e3ecu$orii. ART. .5, A"en7ii 1or7ei pu)lice 6') ;n c!9urile prev9u$e de le"e0 precu+ 4i c2nd e3ecu$orul 8udec$ore#c con#ider nece#!r0 or"!nele de poli7ie0 8!nd!r+erie #!u !l7i !"en7i !i 1or7ei pu)lice0 dup c!90 #un$ o)li"!7i # #pri8ine *ndeplinire! pro+p$ 4i e1ec$iv ! $u$uror !c$elor de e3ecu$!re #ili$0 1r ! condi7ion! *ndeplinire! !ce#$ei o)li"!7ii de pl!$! unor #u+e de )!ni #!u de e1ec$u!re! unei !l$e con$r!pre#$!7ii. 6%) ;n !ce#$ #cop0 e3ecu$orul #e v! !dre#! !u$ori$7ii co+pe$en$e pen$ru ! !#i"ur! concur#ul 1or7ei pu)lice0 c!re v! $re)ui # i! +#uri de ur"en7 pen$ru ! #e evi$! $er"iver#!re! #!u *+piedic!re! e3ecu$rii. 6 ) A"en7ii 1or7ei pu)lice nu po$ re1u9! # #pri8ine !c$ivi$!$e! de e3ecu$!re #ili$ #u) +o$iv c e3i#$ i+pedi+en$e0 de orice n!$ur0 l! e3ecu$!re0 #in"urul r#pun9$or pen$ru ne#oco$ire! !ce#$or! 1iind e3ecu$orul 8udec$ore#c0 *n condi7iile le"ii. 64) ;n c!9 de re1u90 di#po9i7iile !r$. ',, !lin. 6%) 4i !le !r$. ',=('=' #un$ !plic!)ile *n +od core#pun9$or. ART. .5= ;nd!$orire! $er7ilor de ! d! in1or+!7ii 6') L! cerere! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 cei c!re d!$ore!9 #u+e de )!ni de)i$orului ur+ri$ ori de7in )unuri !le !ce#$ui! #upu#e ur+ririi0 po$rivi$ le"ii0 !u d!$ori! # co+unice *n #cri# $o!$e in1or+!7iile nece#!re pen$ru e1ec$u!re! e3ecu$rii. Ei #un$ 7inu7i # decl!re *n$indere! o)li"!7iilor lor 1!7 de de)i$orul ur+ri$0 even$u!le +od!li$7i c!re le(!r pu$e! !1ec$!0 #ec:e#$re !n$erio!re0 ce#iuni de cre!n70 #u)ro"!7ii0 preluri de d!$orie0 nov!7ii0 precu+ 4i orice !l$e !c$e #!u 1!p$e de n!$ur # +odi1ice con7inu$ul ori pr7ile r!por$ului o)li"!7ion!l #!u re"i+ul 8uridic !l )unului de7inu$. L! cerere! e3ecu$orului 8udec$ore#c #!u ! pr7ii in$ere#!$e0 in#$!n7! de e3ecu$!re po!$e lu! +#urile prev9u$e l! !r$. ',- !lin. 6') pc$. % li$. 1) 4i l! !r$. ',=. 6%) 5e !#e+ene!0 l! cerere! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 in#$i$u7iile pu)lice0 in#$i$u7iile de credi$ 4i orice !l$e per#o!ne 1i9ice #!u 8uridice #un$ o)li"!$e # *i co+unice0 de *nd!$0 *n #cri#0 d!$ele 4i in1or+!7iile !preci!$e de e3ecu$orul 8udec$ore#c c! 1iind nece#!re re!li9rii e3ecu$rii #ili$e0 c:i!r d!c prin le"i #peci!le
164

#e di#pune !l$1el. To$ !#$1el0 or"!nele 1i#c!le #un$ o)li"!$e # co+unice0 *n !cele!4i condi7ii0 d!$ele 4i in1or+!7iile pe c!re le !d+ini#$re!9 po$rivi$ le"ii. L! cerere! e3ecu$orului 8udec$ore#c #!u ! pr7ii in$ere#!$e0 in#$!n7! de e3ecu$!re po!$e lu! +#urile prev9u$e l! !r$. ',- !lin. 6') pc$. % li$. 1) 4i l! !r$. ',=. 6 ) 5!c cei #e#i9!7i nu di#pun de in1or+!7iile #olici$!$e #!u0 dup c!90 re1u9 # le de!0 Mini#$erul Pu)lic v! *n$reprinde0 l! cerere! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 dili"en7ele nece#!re pen$ru !1l!re! in1or+!7iilor ceru$e0 *n #peci!l pen$ru iden$i1ic!re! en$i$7ilor pu)lice #!u priv!$e l! c!re de)i$orul !re de#c:i#e con$uri #!u depo9i$e )!nc!re0 pl!#!+en$e de v!lori +o)ili!re0 e#$e !c7ion!r ori !#oci!$ #!u0 dup c!90 de7ine $i$luri de #$!$0 )onuri de $e9!ur 4i !l$e $i$luri de v!lo!re #u#cep$i)ile de ur+rire #ili$. 64) E3ecu$orul 8udec$ore#c e#$e o)li"!$ # !#i"ure #ecre$ul in1or+!7iilor pri+i$e0 d!c le"e! nu prevede !l$1el. Ace#$e in1or+!7ii nu po$ 1i u$ili9!$e dec2$ *n #copul pen$ru c!re !u 1o#$ ceru$e0 1iind in$er9i# cu de#v2r4ire0 #u) #!nc7iunile prev9u$e de le"e0 divul"!re! lor c$re $er7e per#o!ne #!u u$ili9!re! lor pen$ru cre!re! unei )!9e de d!$e per#on!le. 65) ;n vedere! o)7inerii in1or+!7iilor nece#!re e3ecu$rii0 e3ecu$orul 8udec$ore#c !re !cce# li)er l! c!r$e! 1unci!r0 l! re"i#$rul co+er7ului 4i l! !l$e re"i#$re pu)lice c!re con7in d!$e de#pre )unurile de)i$orului #u#cep$i)ile de ur+rire #ili$. To$od!$0 e3ecu$orul 8udec$ore#c po!$e #olici$! in#$!n7ei de e3ecu$!re d!$ele 4i in1or+!7iile l! c!re #e re1er !r$. '54 !lin. 6,). ART. ..& M!r$orii !#i#$en7i 6') ;n c!9urile 4i *n condi7iile !nu+e prev9u$e de le"e0 pre9en7! +!r$orilor !#i#$en7i e#$e o)li"!$orie l! p$rundere! *n$r(o locuin70 *n loc!luri0 depo9i$e #!u !l$e *ncperi0 *n vedere! #ec:e#$rrii 4i ridicrii )unurilor de)i$orului. 6%) L! !preciere! e3ecu$orului 8udec$ore#c #!u l! cerere! pr7ilor0 +!r$orii !#i#$en7i po$ 1i invi$!7i 4i *n !l$e c!9uri. 6 ) Po$ 1i +!r$ori !#i#$en7i per#o!nele cu c!p!ci$!$e de e3erci7iu deplin c!re nu #un$ in$ere#!$e de #v2r4ire! !c$elor de e3ecu$!re 4i c!re nu #e !1l cu p!r$icip!n7ii l! procedur! de e3ecu$!re *n le"$ur de rudenie p2n l! "r!dul !l p!$rule! inclu#iv #!u de !1ini$!$e p2n l! "r!dul !l doile! ori de #u)ordon!re. 64) 5!c prin le"e nu #e di#pune !l$1el0 nu+rul +!r$orilor !#i#$en7i $re)uie # 1ie de cel pu7in %. ART. ..' 5rep$urile 4i *nd!$oririle +!r$orilor !#i#$en7i 6') M!r$orul !#i#$en$0 prin #e+n!re! proce#ului(ver)!l0 !$e#$ 1!p$ele l! c!re ! !#i#$!$. 6%) El e#$e *ndrep$7i$ # ce!r in1or+!7ii de#pre !c$ele de e3ecu$!re l! c!re e#$e invi$!$ 4i # 1!c o)#erv!7ii *n le"$ur cu *ndeplinire! lor. O)#erv!7iile +!r$orului !#i#$en$0 c2nd e#$e c!9ul0 vor 1i con#e+n!$e de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c *n proce#(ver)!l. 6 ) ;n!in$e de ! *ncepe e1ec$u!re! !c$elor de e3ecu$!re l! c!re ur+e!9 # p!r$icipe0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! e3plic! +!r$orilor !#i#$en7i drep$urile 4i *nd!$oririle lor.
165

64) Pen$ru #erviciul pre#$!$0 +!r$orul !#i#$en$ !re drep$ul l! #u+ele prev9u$e l! !r$. %.0 c!re #e !plic *n +od core#pun9$or. CAP. IA E1ec$u!re! e3ecu$rii #ili$e DECEIUNEA ' De#i9!re! or"!nului de e3ecu$!re ART. ..% Cre!n7! cer$0 lic:id 4i e3i"i)il 6') E3ecu$!re! #ili$ nu #e po!$e 1!ce dec2$ d!c cre!n7! e#$e cer$0 lic:id 4i e3i"i)il. 6%) Cre!n7! e#$e cer$ c2nd e3i#$en7! ei ne*ndoielnic re9ul$ din *n#u4i $i$lul e3ecu$oriu. 6 ) Cre!n7! e#$e lic:id !$unci c2nd o)iec$ul ei e#$e de$er+in!$ #!u c2nd $i$lul e3ecu$oriu con7ine ele+en$ele c!re per+i$ #$!)ilire! lui. 64) Cre!n7! e#$e e3i"i)il d!c o)li"!7i! de)i$orului e#$e !8un# l! #c!den7 #!u !ce#$! e#$e dec9u$ din )ene1iciul $er+enului de pl!$. 65) Cre!n7ele cu $er+en 4i cele condi7ion!le nu po$ 1i pu#e *n e3ecu$!re0 *n# ele po$ p!r$icip!0 *n condi7iile le"ii0 l! di#$ri)uire! #u+elor re9ul$!$e din ur+rire! #ili$ ! )unurilor !p!r7in2nd de)i$orului. ART. .. Cerere! de e3ecu$!re #ili$ 6') E3ecu$!re! #ili$ po!$e porni nu+!i l! cerere! credi$orului0 d!c prin le"e nu #e prevede !l$1el. 6%) Cerere! de e3ecu$!re #ili$ #e depune0 per#on!l #!u prin repre9en$!n$ le"!l ori conven7ion!l0 l! )iroul e3ecu$orului 8udec$ore#c co+pe$en$ ori #e $r!n#+i$e !ce#$ui! prin po4$0 curier0 $ele1!30 po4$ elec$ronic #!u prin !l$e +i8lo!ce ce !#i"ur $r!n#+i$ere! $e3$ului 4i con1ir+!re! pri+irii cererii de e3ecu$!re cu $o!$e docu+en$ele 8u#$i1ic!$ive. 6 ) Cerere! de e3ecu$!re #ili$0 *n !1!r! +en7iunilor prev9u$e l! !r$. '4,0 v! cuprindeB !) nu+ele0 prenu+ele 4i do+iciliul #!u0 dup c!90 denu+ire! 4i #ediul credi$orului 4i de)i$oruluiC )) )unul #!u0 dup c!90 1elul pre#$!7iei d!$or!$eC c) +od!li$7ile de e3ecu$!re #olici$!$e de credi$or. 64) L! cerere #e vor !$!4! $i$lul e3ecu$oriu *n ori"in!l #!u *n copie le"!li9!$0 dup c!90 4i dov!d! !c:i$rii $!3elor de $i+)ru0 inclu#iv $i+)rul 8udici!r0 precu+ 4i0 d!c e#$e c!9ul0 *n#cri#urile !nu+e prev9u$e de le"e. ART. ..4 ;nre"i#$r!re! cererii de e3ecu$!re 6') 5e *nd!$ ce pri+e4$e cerere! de e3ecu$!re0 e3ecu$orul 8udec$ore#c0 prin *nc:eiere0 v! di#pune *nre"i#$r!re! !ce#$ei! 4i de#c:idere! do#!rului de e3ecu$!re #!u0 dup c!90 v! re1u9! +o$iv!$ de#c:idere! procedurii de e3ecu$!re.
166

6%) ;nc:eiere! prev9u$ l! !lin. 6') #e co+unic de *nd!$ credi$orului. ;n c!9ul *n c!re e3ecu$orul 8udec$ore#c re1u9 de#c:idere! procedurii de e3ecu$!re0 credi$orul po!$e 1!ce pl2n"ere0 *n $er+en de '5 9ile de l! d!$! co+unicrii *nc:eierii prev9u$e l! !lin. 6')0 l! in#$!n7! de e3ecu$!re. ART. ..5 ;ncuviin7!re! e3ecu$rii #ili$e 6') ;n $er+en de +!3i+u+ 9ile de l! *nre"i#$r!re! cererii0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! #olici$! # #e di#pun *ncuviin7!re! e3ecu$rii de c$re in#$!n7! de e3ecu$!re0 crei! *i v! *n!in$!0 *n copie cer$i1ic!$ de e3ecu$orul 8udec$ore#c pen$ru con1or+i$!$e cu ori"in!lul0 cerere! credi$orului0 $i$lul e3ecu$oriu0 *nc:eiere! prev9u$ l! !r$. ..4 !lin. 6') 4i dov!d! $!3ei de $i+)ru. 6%) Cerere! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii #ili$e #e #olu7ione!9 de in#$!n7 *n $er+en de +!3i+u+ - 9ile de l! *nre"i#$r!re! !ce#$ei! l! 8udec$orie0 prin *nc:eiere d!$ *n c!+er! de con#iliu0 1r ci$!re! pr7ilor. Pronun7!re! #e po!$e !+2n! cu cel +ul$ 4, de ore0 i!r +o$iv!re! *nc:eierii #e 1!ce *n cel +ul$ - 9ile de l! pronun7!re. 6 ) ;nc:eiere! v! cuprinde0 *n !1!r! +en7iunilor prev9u$e l! !r$. % !lin. 6')0 !r$!re! $i$lului e3ecu$oriu pe )!9! crui! #e v! 1!ce e3ecu$!re!0 #u+!0 cu $o!$e !cce#oriile pen$ru c!re #(! *ncuviin7!$ ur+rire!0 c2nd #(! *ncuviin7!$ ur+rire! #ili$ ! )unurilor de)i$orului0 +od!li$!$e! concre$ de e3ecu$!re #ili$0 !$unci c2nd #(! #olici$!$ e3pre# !ce!#$!0 4i !u$ori9!re! credi$orului # $re!c l! e3ecu$!re! #ili$ ! o)li"!7iei cuprin#e *n $i$lul e3ecu$oriu. 64) ;ncuviin7!re! e3ecu$rii #ili$e per+i$e credi$orului # ce!r e3ecu$orului 8udec$ore#c c!re ! #olici$!$ *ncuviin7!re! # recur"0 #i+ul$!n ori #ucce#iv0 l! $o!$e +od!li$7ile de e3ecu$!re prev9u$e de le"e *n vedere! re!li9rii drep$urilor #!le0 inclu#iv ! c:el$uielilor de e3ecu$!re. ;ncuviin7!re! e3ecu$rii #ili$e produce e1ec$e pe *n$re" $eri$oriul 7rii. 5e !#e+ene!0 *ncuviin7!re! e3ecu$rii #ili$e #e e3$inde 4i !#upr! $i$lurilor e3ecu$orii c!re #e vor e+i$e de e3ecu$orul 8udec$ore#c *n c!drul procedurii de e3ecu$!re #ili$ *ncuviin7!$e. 65) In#$!n7! po!$e re#pin"e cerere! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii #ili$e nu+!i d!cB '. cerere! de e3ecu$!re #ili$ e#$e de co+pe$en7! !l$ui or"!n de e3ecu$!re dec2$ cel #e#i9!$C %. :o$r2re! #!u0 dup c!90 *n#cri#ul nu con#$i$uie0 po$rivi$ le"ii0 $i$lu e3ecu$oriuC . *n#cri#ul0 !l$ul dec2$ o :o$r2re 8udec$ore!#c0 nu *n$rune4$e $o!$e condi7iile de 1or+ ceru$e de le"eC 4. cre!n7! nu e#$e cer$0 lic:id 4i e3i"i)ilC 5. de)i$orul #e )ucur de i+uni$!$e de e3ecu$!reC .. $i$lul cuprinde di#po9i7ii c!re nu #e po$ !duce l! *ndeplinire prin e3ecu$!re #ili$C -. e3i#$ !l$e i+pedi+en$e prev9u$e de le"e. 6.) ;nc:eiere! prin c!re in#$!n7! !d+i$e cerere! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii #ili$e nu e#$e #upu# niciunei ci de !$!c. ;nc:eiere! prin c!re #e re#pin"e cerere! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii #ili$e po!$e 1i !$!c!$ e3clu#iv cu !pel nu+!i de credi$or0 *n $er+en de 5 9ile de l! co+unic!re. 6-) ;n p!r$e! 1in!l ! *nc:eierii de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii #ili$e v! 1i !du"!$ 1or+ul! e3ecu$orie0 cu ur+$orul cuprin#B GNoi0 Pre4edin$ele Ro+2niei0
167

5+ *+pu$ernicire 4i ordon+ e3ecu$orilor 8udec$ore4$i # pun *n e3ecu$!re $i$lul 6Aici ur+e!9 ele+en$ele de iden$i1ic!re ! $i$lului e3ecu$oriu.) pen$ru c!re #(! pronun7!$ pre9en$! *nc:eiere de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii #ili$e. Ordon+ !"en7ilor 1or7ei pu)lice # #pri8ine *ndeplinire! pro+p$ 4i e1ec$iv ! $u$uror !c$elor de e3ecu$!re #ili$0 i!r procurorilor # #$ruie pen$ru ducere! l! *ndeplinire ! $i$lului e3ecu$oriu0 *n condi7iile le"ii. 6Ur+e!9 #e+n$ur! pre4edin$elui in#$!n7ei 4i ! "re1ierului.)G ART. ... ;n4$iin7!re! de)i$orului 6') 5!c cerere! de e3ecu$!re ! 1o#$ *ncuviin7!$0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! co+unic! de)i$orului o copie de pe *nc:eiere! d!$ *n condi7iile !r$. ..50 *+preun cu o copie0 cer$i1ic!$ de e3ecu$or pen$ru con1or+i$!$e cu ori"in!lul0 ! $i$lului e3ecu$oriu 4i0 d!c le"e! nu prevede !l$1el0 o #o+!7ie. 6%) Co+unic!re! $i$lului e3ecu$oriu 4i ! #o+!7iei0 cu e3cep7i! c!9urilor *n c!re le"e! prevede c e3ecu$!re! #e 1!ce 1r #o+!7ie ori 1r co+unic!re! $i$lului e3ecu$oriu c$re de)i$or0 e#$e prev9u$ #u) #!nc7iune! nuli$7ii e3ecu$rii. ART. ..Do+!7i! 5e)i$orul v! 1i #o+!$ # *4i *ndepline!#c o)li"!7i!0 de *nd!$ #!u *n $er+enul !cord!$ de le"e0 cu !r$!re! c0 *n c!9 con$r!r0 #e v! proced! l! con$inu!re! e3ecu$rii #ili$e. ART. .., E3cep7ii de l! co+unic!re Nu e#$e nece#!r co+unic!re! $i$lului e3ecu$oriu 4i ! #o+!7ieiB '. *n c!9urile prev9u$e l! !r$. .-4C %. *n c!9ul ordon!n7elor 4i *nc:eierilor pronun7!$e de in#$!n7 4i decl!r!$e de le"e e3ecu$orii. ART. ..= C:el$uieli de e3ecu$!re 6') P!r$e! c!re #olici$ *ndeplinire! unui !c$ #!u ! !l$ei !c$ivi$7i c!re in$ere#e!9 e3ecu$!re! #ili$ e#$e o)li"!$ # !v!n#e9e c:el$uielile nece#!re *n !ce#$ #cop. Pen$ru !c$ele #!u !c$ivi$7ile di#pu#e din o1iciu0 c:el$uielile #e !v!n#e!9 de c$re credi$or. 6%) C:el$uielile oc!9ion!$e de e1ec$u!re! e3ecu$rii #ili$e #un$ *n #!rcin! de)i$orului ur+ri$0 *n !1!r de c!9ul c2nd credi$orul ! renun7!$ l! e3ecu$!re0 #i$u!7ie *n c!re vor 1i #upor$!$e de !ce#$!0 #!u d!c prin le"e #e prevede !l$1el. 5e !#e+ene!0 de)i$orul v! 1i 7inu$ # #upor$e c:el$uielile de e3ecu$!re #$!)ili$e #!u0 dup c!90 e1ec$u!$e dup *nre"i#$r!re! cererii de e3ecu$!re 4i p2n l! d!$! re!li9rii o)li"!7iei #$!)ili$e *n $i$lul e3ecu$oriu0 c:i!r d!c el ! 1cu$ pl!$! *n +od volun$!r. Cu $o!$e !ce#$e!0 *n c!9ul *n c!re de)i$orul0 #o+!$ po$rivi$ !r$. ..-0 ! e3ecu$!$ o)li"!7i! de *nd!$ #!u *n $er+enul !cord!$ de le"e0 el nu v! 1i 7inu$ # #upor$e dec2$ c:el$uielile pen$ru !c$ele de e3ecu$!re e1ec$iv *ndeplini$e0 precu+ 4i onor!riul e3ecu$orului 8udec$ore#c 4i0 d!c e#$e c!9ul0 !l !voc!$ului credi$orului0 propor7ion!l cu !c$ivi$!$e! depu# de !ce4$i!. 6 ) Dun$ c:el$uieli de e3ecu$!reB '. $!3ele de $i+)ru nece#!re decl!n4rii e3ecu$rii #ili$eC
168

%. onor!riul e3ecu$orului 8udec$ore#c0 #$!)ili$ po$rivi$ le"iiC . onor!riul !voc!$ului *n 1!9! de e3ecu$!re #ili$C 4. onor!riul e3per$ului0 !l $r!duc$orului 4i !l in$erpre$uluiC 5. c:el$uielile e1ec$u!$e cu oc!9i! pu)lici$7ii procedurii de e3ecu$!re #ili$ 4i cu e1ec$u!re! !l$or !c$e de e3ecu$!re #ili$C .. c:el$uielile de $r!n#por$C -. !l$e c:el$uieli prev9u$e de le"e ori nece#!re de#14urrii e3ecu$rii #ili$e. 64) Du+ele d!$or!$e ce ur+e!9 # 1ie pl$i$e #e #$!)ile#c de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c0 prin *nc:eiere0 pe )!9! dove9ilor pre9en$!$e de p!r$e! in$ere#!$0 *n condi7iile le"ii. Ace#$e #u+e po$ 1i cen9ur!$e de in#$!n7! de e3ecu$!re0 pe c!le! con$e#$!7iei l! e3ecu$!re 1or+ul!$e de p!r$e! in$ere#!$ 4i 7in2nd #e!+! de pro)ele !d+ini#$r!$e de !ce!#$!. 5i#po9i7iile !r$. 45' !lin. 6%) 4i 6 ) #e !plic *n +od core#pun9$or0 i!r #u#pend!re! e3ecu$rii *n privin7! !ce#$or c:el$uieli de e3ecu$!re nu e#$e condi7ion!$ de pl!$! unei c!u7iuni. 65) ;n c!9ul *n c!re #u+ele #$!)ili$e po$rivi$ !lin. 64) nu po$ 1i recuper!$e de l! de)i$or0 din lip#! )unurilor ur+ri)ile #!u din !l$e c!u9e0 ele vor 1i pl$i$e de credi$or0 c!re le v! pu$e! recuper! de l! de)i$or c2nd #$!re! p!$ri+oni!l ! !ce#$ui! o v! per+i$e0 *nun$rul $er+enului de pre#crip7ie. 6.) Pen$ru #u+ele #$!)ili$e po$rivi$ pre9en$ului !r$icol0 *nc:eiere! con#$i$uie $i$lu e3ecu$oriu !$2$ pen$ru credi$or0 c2$ 4i pen$ru e3ecu$orul 8udec$ore#c. ART. .-& 5epunere! 4i con#e+n!re! de c!u7iuni #!u !l$e #u+e 6') 5epunere! #!u con#e+n!re! oricrei #u+e *n #copul p!r$iciprii l! de#14ur!re!0 po$rivi$ le"ii0 ! e3ecu$rii #ili$e ori !l o)7inerii #u#pendrii e3ecu$rii #ili$e0 depunere! #u+elor cu !1ec$!7iune #peci!l0 precu+ 4i depunere! #!u con#e+n!re! #u+elor repre9en$2nd veni$urile )unurilor ur+ri$e ori pre7ul re9ul$!$ din v2n9!re! !ce#$or )unuri #e 1!c l! CEC >!nI ( D.A.0 Tre9oreri! D$!$ului #!u l! orice !l$ in#$i$u7ie de credi$ c!re !re *n o)iec$ul de !c$ivi$!$e oper!7iuni de con#e+n!re l! di#po9i7i! in#$!n7ei de e3ecu$!re #!u ! e3ecu$orului 8udec$ore#c. 6%) 5ov!d! depunerii #!u con#e+nrii !ce#$or #u+e #e po!$e 1!ce cu recipi#! de con#e+n!re #!u cu orice !l$ *n#cri# !d+i# de le"e. 6 ) Eli)er!re! !ce#$or #u+e #e 1!ce per#o!nelor *ndrep$7i$e #!u repre9en$!n7ilor !ce#$or! nu+!i pe )!9! di#po9i7iei e3ecu$orului 8udec$ore#c ori ! in#$!n7ei de e3ecu$!re0 dup c!9. 64) 5i#po9i7iile !r$. '.&5. 4i ur+$o!rele privi$o!re l! c!u7iune! 8udici!r #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. .-' Co+unic!re! !c$elor de procedur Co+unic!re! !c$elor de procedur *n c!drul e3ecu$rii #ili$e #e po!$e 1!ce de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c 1ie per#on!l0 1ie prin in$er+ediul !"en$ului #u procedur!l. 5ov!d! co+unicrii prin !"en$ procedur!l !re !cee!4i 1or7 pro)!n$ cu dov!d! co+unicrii e1ec$u!$e de c$re e3ecu$or *n#u4i. DECEIUNEA ! %(! E1ec$u!re! !c$elor de e3ecu$!re #ili$
169

ART. .-% Trecere! l! e3ecu$!re! #ili$ ;n !1!r de c!9ul *n c!re le"e! prevede !l$1el0 !c$ele de e3ecu$!re #ili$ nu po$ 1i e1ec$u!$e dec2$ dup e3pir!re! $er+enului !r$!$ *n #o+!7ie #!u0 *n lip#! !ce#$ei!0 *n cel prev9u$ *n *nc:eiere! prin c!re #(! *ncuviin7!$ e3ecu$!re!. ART. .E3i#$en7! unui $er+en de pl!$ C2nd prin $i$lul e3ecu$oriu #(! #$!)ili$ un $er+en de pl!$0 e3ecu$!re! nu #e po!$e 1!ce +!i *n!in$e de *+plinire! !celui $er+en. ART. .-4 5ecdere! de)i$orului din )ene1iciul $er+enului de pl!$ 6') 5e)i$orul c!re )ene1ici!9 de un $er+en de pl!$ v! 1i dec9u$0 l! cerere! credi$orului0 din )ene1iciul !ce#$ui $er+en0 d!cB '. de)i$orul #e #u#$r!"e de l! *ndeplinire! o)li"!7iilor c!re *i revin po$rivi$ le"ii *n #copul re!li9rii e3ecu$rii #ili$eC %. de)i$orul ri#ipe4$e !vere! #!C . de)i$orul e#$e *n #$!re de in#olv!)ili$!$e *ndeo)4$e cuno#cu$ #!u0 d!c prin 1!p$! #!0 #v2r4i$ cu in$en7ie #!u din$r(o culp "r!v0 ! +ic4or!$ "!r!n7iile d!$e credi$orului #u ori nu le! d!$ pe cele pro+i#e #!u0 dup c!90 *ncuviin7!$eC 4. !l7i credi$ori 1!c e3ecu$ri !#upr! !verii lui. 6%) ;n c!9urile prev9u$e l! !lin. 6')0 in#$!n7! de e3ecu$!re v! :o$r* de ur"en70 *n c!+er! de con#iliu0 cu ci$!re! pr7ilor0 *n $er+en #cur$. ;n #i$u!7i! *n c!re de)i$orul nu +!i !re do+iciliul #!u #ediul cuno#cu$0 v! 1i ci$!$ l! ul$i+ul #u do+iciliu ori #ediu. 6 ) 5i#po9i7iile !lin. 6') nu #e !plic !$unci c2nd de)i$or e#$e #$!$ul #!u o uni$!$e !d+ini#$r!$iv($eri$ori!l. ART. .-5 C!9ul o)li"!7iilor !l$ern!$ive 6') C2nd $i$lul e3ecu$oriu cuprinde o o)li"!7ie !l$ern!$iv0 1r # #e !r!$e $er+enul de !le"ere0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! no$i1ic! de)i$orului # *4i e3erci$e !ce#$ drep$ *n $er+en de '& 9ile de l! co+unic!re! *nc:eierii de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii0 #u) #!nc7iune! decderii. 6%) Ale"ere! pre#$!7iei v! 1i 1cu$ prin !c$ #cri# c!re v! 1i no$i1ic!$ e3ecu$orului 8udec$ore#c0 i!r !ce#$! *l v! *n4$iin7! de *nd!$ pe credi$or de#pre !le"ere! 1cu$. 6 ) 5up e3pir!re! $er+enului prev9u$ l! !lin. 6')0 drep$ul de !le"ere $rece !#upr! credi$orului. ;n !ce#$ c!90 e3ecu$orul 8udec$ore#c *l v! #o+! pe de)i$or0 pun2ndu(i *n vedere # e3ecu$e pre#$!7i! !le!# de credi$or. ART. .-. E3ecu$!re! pre#$!7iilor reciproce C2nd e3ecu$!re! depinde de o con$r!pre#$!7ie0 ce re9ul$ din !cel!4i $i$lu e3ecu$oriu 4i ur+e!9 # 1ie 1cu$ de credi$or *n !cel!4i $i+p cu pre#$!7i! de)i$orului0 e3ecu$!re! v! pu$e! 1i 1cu$ nu+!i dup ce credi$orul ! o1eri$ de)i$orului propri! pre#$!7ie #!u dup ce ! 1cu$ dov!d! cu *n#cri# c de)i$orul ! pri+i$(o ori e#$e *n *n$2r9iere cu pri+ire! ei. ART. .-170

E3i#$en7! unei c!u7iuni @o$r2rile ce #e e3ecu$ provi9oriu cu d!re de c!u7iune nu #e vor e3ecu$! +!i *n!in$e de ! #e depune c!u7iune!. ART. .-, Con#$!$!re! !c$elor de e3ecu$!re 6') 5!c din le"e nu re9ul$ con$r!riul0 pen$ru $o!$e !c$ele de e3ecu$!re e1ec$u!$e *n cur#ul e3ecu$rii0 e3ecu$orul 8udec$ore#c e#$e o)li"!$ # *nc:eie proce#e(ver)!le c!re vor cuprinde ur+$o!rele +en7iuniB !) denu+ire! 4i #ediul or"!nului de e3ecu$!reC )) nu+ele 4i c!li$!$e! celui c!re *nc:eie proce#ul(ver)!lC c) d!$! *n$oc+irii proce#ului(ver)!l 4i nu+rul do#!rului de e3ecu$!reC d) $i$lul e3ecu$oriu *n $e+eiul crui! #e e1ec$ue!9 !c$ul de e3ecu$!reC e) nu+ele 4i do+iciliul ori0 dup c!90 denu+ire! 4i #ediul de)i$orului 4i credi$oruluiC 1) locul0 d!$! 4i or! e1ec$urii !c$ului de e3ecu$!reC ") +#urile lu!$e de e3ecu$or #!u con#$!$rile !ce#$ui!C :) con#e+n!re! e3plic!7iilor0 opo9i7iilor 4i o)iec7iunilor p!r$icip!n7ilor l! e3ecu$!reC i) !l$e +en7iuni ceru$e de le"e #!u con#ider!$e de e3ecu$or c! 1iind nece#!reC 8) +en7ion!re!0 c2nd e#$e c!9ul0 ! lip#ei credi$orului #!u de)i$orului ori ! re1u9ului #!u ! *+piedicrii de ! #e+n! proce#ul(ver)!lC I) +en7ion!re! nu+rului de e3e+pl!re *n c!re #(! *n$oc+i$ proce#ul(ver)!l0 precu+ 4i ! per#o!nelor cror! li #(! *n+2n!$ !ce#$!C l) #e+n$ur! e3ecu$orului0 precu+ 4i0 c2nd e#$e c!9ul0 ! !l$or per#o!ne in$ere#!$e *n e3ecu$!re #!u c!re !#i#$ l! e1ec$u!re! !c$ului de e3ecu$!reC +) 4$!+pil! e3ecu$orului 8udec$ore#c. 6%) Men7iunile de l! !lin. 6') li$. !)(")0 l) 4i +) #un$ prev9u$e #u) #!nc7iune! nuli$7ii. ART. .-= Acce#ul l! )unurile de)i$orului 6') ;n vedere! e3ecu$rii unei :o$r2ri 8udec$ore4$i0 e3ecu$orul 8udec$ore#c po!$e in$r! *n *ncperile ce repre9in$ do+iciliul0 re4edin7! #!u #ediul unei per#o!ne0 precu+ 4i *n orice !l$e locuri0 cu con#i+7+2n$ul !ce#$ei!0 i!r *n c!9 de re1u90 cu concur#ul 1or7ei pu)lice. 6%) ;n c!9ul !l$or $i$luri e3ecu$orii dec2$ :o$r2rile 8udec$ore4$i0 l! cerere! credi$orului #!u ! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 depu# od!$ cu cerere! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii #ili$e ori pe c!le #ep!r!$0 in#$!n7! co+pe$en$ v! !u$ori9! in$r!re! *n locurile +en7ion!$e l! !lin. 6'). In#$!n7! #e pronun70 de ur"en70 *n c!+er! de con#iliu0 cu ci$!re! $er7ului c!re de7ine )unul0 prin *nc:eiere e3ecu$orie c!re nu e#$e #upu# niciunei ci de !$!c. ART. .,& Iden$i1ic!re! )unurilor ur+ri)ile 6') E3ecu$orul 8udec$ore#c !re drep$ul # iden$i1ice )unurile ur+ri)ile !le de)i$orului 4i0 l! locul unde ele #e "#e#c0 # *ndepline!#c !#upr! lor !c$e de e3ecu$!re0 *n pre9en7! de)i$orului #!u ! unui! din$re +e+)rii +!8ori !i 1!+iliei #!le ori ! unei !l$e per#o!ne +!8ore c!re #e !1l *n !cel loc0 i!r *n lip#! !ce#$or!0 *n
171

pre9en7! unui !"en$ !l 1or7ei pu)lice #!u0 *n c!9urile 4i condi7iile prev9u$e de le"e0 ! % +!r$ori !#i#$en7i. 6%) Iden$i1ic!re! )unurilor ur+ri)ile 4i e1ec$u!re! !c$elor de e3ecu$!re l! do+iciliul #!u l! #ediul !l$ei per#o!ne dec2$ cel !l de)i$orului #e po$ 1!ce0 *n lip#! !cordului per#o!nei re#pec$ive0 nu+!i cu !u$ori9!re! pre!l!)il ! in#$!n7ei de e3ecu$!re0 d!$ po$rivi$ !r$. .-= !lin. 6%). ART. .,' M#uri *n c!9ul opunerii l! e3ecu$!re 6') ;n c!9ul *n c!re e3ecu$orul 8udec$ore#c *n$2+pin opunere l! e1ec$u!re! unui !c$ de e3ecu$!re0 l! cerere! !ce#$ui!0 1cu$ *n condi7iile !r$. .5, !lin. 6%)0 or"!nele de poli7ie0 8!nd!r+erie 4i !l7i !"en7i !i 1or7ei pu)lice #un$ o)li"!7i # !#i"ure *ndeplinire! e1ec$iv ! !c$ivi$7ii de e3ecu$!re #ili$0 inclu#iv prin *ndepr$!re! de l! locul e3ecu$rii ! de)i$orului #!u ! oricrei !l$e per#o!ne. 6%) 5!c opunere! l! e3ecu$!re *n$rune4$e ele+en$ele con#$i$u$ive !le unei 1!p$e prev9u$e de le"e! pen!l0 e3ecu$orul 8udec$ore#c *nc:eie un proce#(ver)!l0 pe c!re *l v! $ri+i$e de *nd!$ p!rc:e$ului de pe l2n" in#$!n7! de e3ecu$!re. De#i9!re! p!rc:e$ului nu *+piedic con$inu!re! e3ecu$rii #ili$e. ART. .,% Locul e3ecu$rii E3ecu$!re! #ili$ #e e1ec$ue!90 dup c!90 l! locul unde de)i$orul re!li9e!9 veni$uri #!u l! locul unde #e "#e#c !l$e veni$uri ori )unuri !le #!le #upu#e ur+ririi0 d!c le"e! nu di#pune !l$1el. ART. ., Ti+pul *n c!re #e e1ec$ue!9 e3ecu$!re! 6') Niciun !c$ de e3ecu$!re nu #e v! pu$e! 1!ce *n!in$e de or! .0&& 4i nici dup or! %&0&&. 6%) E3ecu$!re! #ili$ nu #e v! pu$e! 1!ce l! !l$e ore dec2$ cele +en7ion!$e 4i nici *n 9ilele nelucr$o!re0 #$!)ili$e po$rivi$ le"ii0 *n !1!r de c!9ul *n c!re #e di#pune !l$1el prin c:i!r :o$r2re! 8udec$ore!#c pu# *n e3ecu$!re #!u de c!9urile ur"en$e *n c!re e3ecu$!re! po!$e 1i *ncuviin7!$ de in#$!n7! de e3ecu$!re0 prin *nc:eiere d!$ *n condi7iile !r$. .-= !lin. 6%). 6 ) Cu $i$lu de e3cep7ie0 e3ecu$!re! *ncepu$ v! pu$e! con$inu! *n !cee!4i 9i0 d!r nu +!i $2r9iu de or! %%0&&0 i!r *n 9ilele ur+$o!re0 *n condi7iile prev9u$e l! !lin. 6'). ART. .,4 E3ecu$!re! *n lip#! pr7ilor Ac$ele de e3ecu$!re *ndeplini$e *n lip#! pr7ilor0 c2nd pre9en7! lor nu e#$e e3pre# ceru$ de le"e0 #un$ v!l!)ile0 d!c #un$ 1cu$e cu re#pec$!re! di#po9i7iilor le"!le. ART. .,5 D!nc7iune ;nclc!re! di#po9i7iilor !r$. .- 0 .-- 4i ., !$r!"e !nul!re! e3ecu$rii. DECEIUNEA ! (! E3ecu$!re! *+po$riv! +o4$eni$orilor ART. .,.
172

In$er9icere! e3ecu$rii #ili$e 6') 5!c de)i$orul +o!re *n!in$e de #e#i9!re! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 nicio e3ecu$!re #ili$ nu po!$e 1i porni$0 i!r d!c +o!re dup ce !ce!#$! ! 1o#$ porni$0 e! nu po!$e 1i con$inu!$ c2$ $i+p +o4$enire! nu ! 1o#$ !ccep$!$ de c$re cei c:e+!7i l! +o4$enire #!u0 *n lip#0 c2$ $i+p nu ! 1o#$ nu+i$0 *n condi7iile le"ii0 un cur!$or !l #ucce#iunii ori0 dup c!90 un cur!$or #peci!l pen$ru e3ecu$!re0 *n condi7iile !r$. 5,. 6%) ;n c!9ul *n c!re credi$orul #!u e3ecu$orul 8udec$ore#c i! cuno4$in70 *n orice +od0 de 1!p$ul c de)i$orul ! deced!$0 !ce#$! e#$e o)li"!$ # #olici$e de *nd!$ c!+erei no$!rilor pu)lici *n ! crei circu+#crip7ie ! !vu$ ul$i+ul do+iciliu de1unc$ul # 1!c +en7iune *n re"i#$rul #peci!l prev9u$ de le"e de#pre *ncepere! e3ecu$rii #ili$e 4i # *i eli)ere9e un cer$i1ic!$ din c!re # re9ul$e d!c +o4$enire! de)i$orului ! 1o#$ #!u nu de9)$u$0 i!r *n c!9 !1ir+!$iv0 c!re #un$ per#o!nele c!re !u c!li$!$e! de +o4$eni$ori0 precu+ 4i 1!p$ul d!c p2n l! !ccep$!re! +o4$enirii de c$re cel pu7in unul din$re #ucce#i)ili ! 1o#$ #!u nu nu+i$ un cur!$or !l #ucce#iunii. 6 ) ;n c!9ul *n c!re #e con#$!$ c +o4$enire! nu ! 1o#$ de9)$u$ #!u0 dup c!90 !ccep$!$0 credi$orul #!u e3ecu$orul 8udec$ore#c po!$e cere c!+erei no$!rilor pu)lici *n ! crei circu+#crip7ie ! !vu$ ul$i+ul do+iciliu de1unc$ul #!u0 dup c!90 no$!rului pu)lic de8! #e#i9!$ *n$oc+ire! inven$!rului #ucce#iuni #!u de#e+n!re! unei per#o!ne *n !ce#$ #cop. ART. .,;ncepere! e3ecu$rii con$r! +o4$eni$orilor 6') 5!c de)i$orul +o!re *n!in$e de *ncepere! e3ecu$rii #ili$e 4i #e con#$!$ c nu e3i#$ niciun +o4$eni$or !ccep$!n$ 4i nici nu e#$e nu+i$ un cur!$or !l #ucce#iunii0 l! cerere! credi$orului ori ! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 in#$!n7! de e3ecu$!re v! nu+i de *nd!$ un cur!$or #peci!l0 p2n c2nd v! 1i nu+i$0 *n condi7iile le"ii0 cur!$orul #ucce#iunii0 di#po9i7iile !r$. 5, !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. 6%) ;n c!9ul *n c!re +o4$enire! ! 1o#$ !ccep$!$ 4i e3i#$ nu+!i +o4$eni$ori +!8ori0 e3ecu$!re! #ili$ v! 1i porni$ *+po$riv! $u$uror0 *n !1!r de c!9ul *n c!re nu+!i unii din$re !ce4$i! #un$ c:e+!7i0 de le"e ori po$rivi$ voin7ei de1unc$ului0 # r#pund pen$ru !nu+i$e d!$orii !le de1unc$ului. 5!c e3ecu$!re! #ili$ e#$e porni$ con$r! $u$uror +o4$eni$orilor0 !ce4$i! vor 1i ci$!7i0 prin$r(o *n4$iin7!re colec$iv0 1cu$ l! locul de#c:iderii +o4$enirii0 pe nu+ele !ce#$ei!0 cu e3cep7i! c!9ului *n c!re !u !le#0 cu oc!9i! de9)!$erii #ucce#or!le ori c:i!r ul$erior0 un !l$ do+iciliu *n vedere! ci$rii #!u un repre9en$!n$ !l !ce#$or!0 dup c!9. 6 ) 5!c *n$re +o4$eni$ori #un$ 4i +inori #!u per#o!ne pu#e #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c0 e3ecu$!re! #ili$ nu v! pu$e! 1i porni$ dec2$ dup nu+ire! repre9en$!n7ilor #!u ! ocro$i$orilor le"!li. 5!c *n# dup o lun de l! +o!r$e! de)i$orului #!u de l! punere! #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c nu ! 1o#$ nu+i$ repre9en$!n$ul #!u ocro$i$orul le"!l0 credi$orul #!u e3ecu$orul 8udec$ore#c v! pu$e! cere in#$!n7ei de e3ecu$!re nu+ire! unui cur!$or #peci!l0 p2n l! nu+ire! lui0 di#po9i7iile !r$. 5, !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. ART. .,, Con$inu!re! e3ecu$rii con$r! +o4$eni$orilor 5!c l! +o!r$e! de)i$orului e3ecu$!re! er! *ncepu$0 e! #e #u#pend 4i nu v! 1i relu!$ *+po$riv! #ucce#i)ililor !ccep$!n7i dec2$ dup '& 9ile de l! d!$! c2nd !ce4$i!
173

!u 1o#$ *ncuno4$in7!7i de#pre con$inu!re! e3ecu$rii #ili$e0 di#po9i7iile !r$. .,!plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. DECEIUNEA ! 4(! In$erven7i! !l$or credi$ori ART. .,= 5rep$ul de in$erven7ie 6') Orice credi$or po!$e in$erveni *n cur#ul e3ecu$rii #ili$e porni$e de un !l$ credi$or0 *n# nu+!i *n condi7iile 4i li+i$ele prev9u$e l! !lin. 6%). 6%) Po$ in$erveni *n e3ecu$!re! #ili$B '. credi$orii c!re !u de8! un $i$lu e3ecu$oriu con$r! de)i$oruluiC %. credi$orii c!re !u lu!$ +#uri !#i"ur$orii !#upr! )unurilor !ce#$ui!C . credi$orii c!re !u un drep$ re!l de "!r!n7ie #!u0 dup c!90 un drep$ de pre1erin7 !#upr! )unului ur+ri$0 con#erv!$ *n condi7iile prev9u$e de le"eC 4. credi$orii c:iro"r!1!ri $i$ul!ri !i unor cre!n7e )ne4$i re9ul$!$e din *n#cri#uri cu d!$ cer$ ori din re"i#$re 7inu$e cu re#pec$!re! condi7iilor prev9u$e de le"e. ART. .=& Ter+enul de in$erven7ie 6') 5!c prin le"e nu #e di#pune !l$1el0 in$erven7i! po!$e 1i 1cu$0 #u) #!nc7iune! prev9u$ l! !r$. .=50 p2n l! $er+enul #$!)ili$ de c$re e3ecu$or pen$ru v!lori1ic!re!0 *n oric!re din$re +od!li$7ile prev9u$e de le"e ori conveni$e de pr7i0 ! )unurilor +o)ile #!u i+o)ile ur+ri$e. 6%) Cu $o!$e !ce#$e!0 credi$orii c!re !u un drep$ re!l de "!r!n7ie !#upr! )unurilor ur+ri$e 4i c!re e#$e con#erv!$ *n condi7iile prev9u$e de le"e0 credi$orii c!re !u cre!n7e !v2nd c! o)iec$ veni$uri d!$or!$e )u"e$ului "ener!l con#olid!$ #!u )u"e$ului Uniunii Europene0 precu+ 4i !l7i credi$ori privile"i!7i c!re in$ervin *n cur#ul ur+ririi #ili$e !u drep$ul # p!r$icipe l! di#$ri)uire dup r!n"ul con1eri$ de drep$ul lor de pre1erin70 c:i!r d!c cerere! de in$erven7ie ! 1o#$ 1cu$ dup e3pir!re! $er+enului #$!)ili$ po$rivi$ !lin. 6')0 d!c 4i(!u depu# $i$lurile de cre!n7 *n $er+enul prev9u$ l! !r$. ,., !lin. 6%)0 *n vedere! *n$oc+irii proiec$ului de di#$ri)uire ! #u+ei re9ul$!$e din ur+rire. 5i#po9i7iile !r$. ,.5 r+2n !plic!)ile. ART. .=' Procedur! 6') Cerere! de in$erven7ie $re)uie # 1ie 1cu$ cu re#pec$!re! cerin7elor prev9u$e l! !r$. .. 0 indic2ndu(#e *n +od e3pre# d!c cre!n7! e#$e cer$0 lic:id 4i e3i"i)il0 precu+ 4i d!c e#$e "!r!n$!$ #!u ne"!r!n$!$0 *n $o$ ori *n p!r$e0 privile"i!$ #!u c:iro"r!1!r0 dup c!9. ;n c!9ul *n c!re credi$orul ! ceru$ #!u ! o)7inu$ lu!re! unor +#uri !#i"ur$orii !#upr! )unurilor de)i$orului0 #e v! 1!ce +en7iune 4i de#pre !ce#$ lucru0 indic2ndu(#e )unurile pen$ru c!re #(! ceru$ lu!re! !ce#$or +#uri. 6%) Cerere! #e depune l! e3ecu$orul 8udec$ore#c0 *+preun cu copii cer$i1ic!$e de pe docu+en$ele 8u#$i1ic!$ive0 precu+ 4i de pe proce#ul(ver)!l de con#$!$!re ! !plicrii +#urii !#i"ur$orii0 d!c e#$e c!9ul. ;n #i$u!7i! *n c!re #e recl!+ cre!n7e )ne4$i re9ul$!$e din *n#crierile con$!)ile 1cu$e *n re"i#$re 7inu$e cu re#pec$!re! condi7iilor prev9u$e de le"e0 cerere! v! 1i *n#o7i$0 #u) #!nc7iune! in!d+i#i)ili$7ii0
174

de un e3$r!# de pe *n#crierile c!re cuprind !ce#$e #u+e0 le"!li9!$e de un no$!r pu)lic. 6 ) 5up *nre"i#$r!re! cererii0 e3ecu$orul 8udec$ore#c o v! *n!in$! de *nd!$ in#$!n7ei de e3ecu$!re co+pe$en$e0 *+preun cu $o!$e docu+en$ele 8u#$i1ic!$ive0 di#po9i7iile !r$. ..4 4i ..5 !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. P2n l! #olu7ion!re! cererii de in$erven7ie0 in#$!n7! po!$e #u#pend! eli)er!re! #!u di#$ri)uire! de #u+e o)7inu$e din v!lori1ic!re! )unurilor de)i$orului. In#$!n7! po!$e o)li"! credi$orul in$ervenien$ l! pl!$! unei c!u7iuni. 5i#po9i7iile !r$. -', !lin. 6-) 4i 6,) #e !plic *n +od core#pun9$or. 64) In#$!n7! #olu7ione!9 cerere! *n c!+er! de con#iliu0 1r ci$!re! pr7ilor0 di#po9i7iile !r$. ..5 !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. 5!c credi$orii c!re !u 1or+ul!$ cerere de in$erven7ie nu !u $i$lu e3ecu$oriu0 in#$!n7! v! convoc! *n c!+er! de con#iliu0 de ur"en7 4i *n $er+en #cur$0 de)i$orul 4i credi$orii c!re nu !u $i$lu e3ecu$oriu0 pen$ru recuno!4$ere! de c$re de)i$or ! cre!n7elor0 di#pun2nd $o$od!$ co+unic!re! c$re de)i$or ! copiilor de pe cererile de in$erven7ie 4i de pe docu+en$ele 8u#$i1ic!$ive. 65) L! $er+enul 1i3!$ de in#$!n70 de)i$orul $re)uie # decl!re d!c *n7ele"e # recuno!#c0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 cre!n7ele pen$ru c!re ! !vu$ loc in$erven7i!. 5!c de)i$orul nu #e *n17i4e!90 #e con#ider c recuno!4$e $o!$e cre!n7ele recl!+!$e prin cererile de in$erven7ie. 6.) 5!c de)i$orul con$e#$0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 cre!n7ele recl!+!$e0 credi$orii in$ervenien7i !le cror cre!n7e !u 1o#$ con$e#$!$e !u drep$ul # #olici$e in#$!n7ei0 cu pl!$! pre!l!)il ! c!u7iunii prev9u$e l! !r$. -', !lin. 6%)0 # di#pun e3ecu$orului 8udec$ore#c c! #u+ele recl!+!$e # 1ie pu#e deop!r$e0 d!c0 *n $er+en de 5 9ile de l! d!$! c2nd ! !vu$ loc convoc!re! prev9u$ l! !lin. 64)0 !ce4$i! vor 1!ce dov!d! c !u in$rodu# !c7iune *n 8u#$i7ie *n #copul o)7inerii $i$lului e3ecu$oriu. P2n l! e3pir!re! !ce#$ui $er+en0 eli)er!re! #!u0 dup c!90 di#$ri)uire! !ce#$or #u+e0 d!c e#$e c!9ul0 #e #u#pend de drep$0 i!r dup *+plinire! $er+enului in#$!n7! v! decide !#upr! #u#pendrii0 *n condi7iile !lin. 6 )0 p2n l! #olu7ion!re! li$i"iului prin$r(o :o$r2re de1ini$iv. ;n !ce#$ din ur+ c!90 !ce#$e #u+e vor 1i con#e+n!$e p2n l! #olu7ion!re! li$i"iului prin$r(o :o$r2re de1ini$iv0 cu e3cep7i! #i$u!7iei *n c!re !r 1i pre$in#e de !l7i credi$ori *n r!n" u$il. ART. .=% ;n4$iin7!re! credi$orului ur+ri$or 4i ! de)i$orului 6') Od!$ cu #e#i9!re! in#$!n7ei de e3ecu$!re0 po$rivi$ !r$. .=' !lin. 6 )0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! co+unic! o copie de pe cerere! de in$erven7ie 4i de pe docu+en$ele 8u#$i1ic!$ive credi$orului ur+ri$or0 i!r dup #olu7ion!re! cererii de in$erven7ie0 4i o copie cer$i1ic!$ de pe *nc:eiere! de *ncuviin7!re ! !ce#$ei!. 6%) 5!c cerere! de in$erven7ie ! 1o#$ *ncuviin7!$0 e3ecu$orul *l v! *n4$iin7! 4i pe de)i$or0 di#po9i7iile !r$. ... !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. ART. .= 5rep$urile credi$orului ur+ri$or 6') ;n c!9ul credi$orilor c:iro"r!1!ri c!re !u in$erveni$ *n cur#ul ur+ririi #ili$e 4i !le cror cre!n7e !u 1o#$ recuno#cu$e de de)i$or0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 credi$orul ur+ri$or !re drep$ul de ! le indic! !ce#$or!0 prin$r(o no$i1ic!re0 1cu$ *n $er+en de '& 9ile de
175

l! d!$! co+unicrii de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c ! copiei cer$i1ic!$e ! *nc:eierii de *ncuviin7!re ! cererii de in$erven7ie0 e3i#$en7! 4i ! !l$or )unuri !le de)i$orului0 c!re po$ 1i ur+ri$e *n +od u$il0 invi$2ndu(i # ce!r e3$indere! ur+ririi 4i !#upr! !ce#$or )unuri0 d!c !u $i$lu e3ecu$oriu0 4i # !v!n#e9e0 *n $o!$e c!9urile0 c:el$uielile nece#!re pen$ru e3$indere. 6%) 5!c *n# credi$orii in$ervenien7i nu #olici$ e3$indere! ur+ririi 4i l! )unurile indic!$e de credi$orul ur+ri$or #!u0 dup c!90 nu !v!n#e!9 c:el$uielile nece#!re e3$inderii0 *n $er+en de '& 9ile de l! d!$! no$i1icrii prev9u$e l! !lin. 6')0 credi$orul ur+ri$or !re drep$ul de ! 1i pre1er!$ !ce#$or! l! di#$ri)uire! #u+ei re9ul$!$e din ur+rire. 6 ) Credi$orii ur+ri$ori nu #e po$ opune cererilor de in$erven7ie 1cu$e de !l7i credi$ori0 *n !1!r de c!9ul *n c!re ei 1!c dov!d! c !ce4$i! !u !c7ion!$ *n 1r!ud! drep$urilor lor. Ei po$ *n# con$e#$!0 *n $er+enul prev9u$ de le"e0 rep!r$i9!re! cre!n7elor po$rivi$ proiec$ului de di#$ri)uire ! #u+elor re9ul$!$e din ur+rire *n$oc+i$ de c$re e3ecu$or. ART. .=4 E1ec$ele in$erven7iei 6') Credi$orii in$ervenien7i 4i cei !le cror cre!n7e !u 1o#$ recuno#cu$e de c$re de)i$or0 *n condi7iile prev9u$e l! !r$. .='0 po$ # p!r$icipe l! di#$ri)uire! #u+ei re9ul$!$e din ur+rire0 *n li+i$! #u+elor recl!+!$e #!u0 dup c!90 recuno#cu$e0 4i0 d!c !u $i$luri e3ecu$orii0 # p!r$icipe0 *n condi7iile le"ii0 l! ur+rire! )unurilor de)i$orului 4i # #olici$e e1ec$u!re! unor !c$e de e3ecu$!re #ili$0 d!c e#$e c!9ul. 6%) Credi$orii in$ervenien7i !le cror cre!n7e !u 1o#$ con$e#$!$e0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 de c$re de)i$or 4i c!re !u ceru$ in#$!n7ei c! #u+ele recl!+!$e # 1ie pu#e deop!r$e po$ p!r$icip! nu+!i l! di#$ri)uire! #u+elor con#e+n!$e *n condi7iile prev9u$e l! !r$. .=' !lin. 6.)0 *n !1!r de c!9ul *n c!re !r 1i pre$in#e de !l7i credi$ori *n r!n" u$il. ART. .=5 In$erven7i! $!rdiv Credi$orii c:iro"r!1!ri c!re !u in$erveni$ dup e3pir!re! $er+enului prev9u$ l! !r$. .=& !lin. 6')0 d!r *n!in$e de e3pir!re! $er+enului pen$ru depunere! $i$lurilor de cre!n70 *n vedere! *n$oc+irii proiec$ului de di#$ri)uire ! #u+ei re9ul$!$e din ur+rire0 !u drep$ul # p!r$icipe l! di#$ri)uire! pr7ii din #u+! r+!# dup *nde#$ul!re! drep$urilor credi$orilor ur+ri$ori0 ! credi$orilor "!r!n$!7i #!u privile"i!7i 4i ! celor c!re !u in$erveni$ *n $i+p u$il. 5i#po9i7iile !r$. .=' !lin. 64)(6.) r+2n !plic!)ile. DECEIUNEA ! 5(! Peri+!re! e3ecu$rii #ili$e ART. .=. Ter+enul de peri+!re 6') ;n c!9ul *n c!re credi$orul0 din culp! #!0 ! l#!$ # $re!c . luni 1r # *ndepline!#c un !c$ #!u de+er# nece#!r e3ecu$rii #ili$e0 ce i(! 1o#$ #olici$!$0 *n #cri#0 de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c0 e3ecu$!re! #e peri+ de drep$.

176

6%) ;n c!9 de #u#pend!re ! e3ecu$rii0 $er+enul de peri+!re cur"e de l! *nce$!re! #u#pendrii. Ter+enul de peri+!re nu #e #u#pend pe $i+pul c2$ e3ecu$!re! #ili$ e#$e #u#pend!$ l! cerere! credi$orului. ART. .=Con#$!$!re! peri+rii. E1ec$e 6') Peri+!re! #e con#$!$ de c$re in#$!n7! de e3ecu$!re0 l! cerere! e3ecu$orului 8udec$ore#c #!u ! pr7ii in$ere#!$e0 prin *nc:eiere d!$ cu ci$!re! *n $er+en #cur$ ! pr7ilor. 6%) Peri+!re! e3ecu$rii !$r!"e de#1iin7!re! $u$uror !c$elor de e3ecu$!re0 cu e3cep7i! celor c!re !u du# l! re!li9!re!0 *n p!r$e0 ! cre!n7ei cuprin#e *n $i$lul e3ecu$oriu 4i ! !cce#oriilor. ART. .=, Re*nnoire! cererii de e3ecu$!re 6') ;n c!9 de peri+!re ! e3ecu$rii0 #e v! pu$e! 1!ce0 *nun$rul $er+enului de pre#crip7ie0 o nou cerere de e3ecu$!re #ili$0 di#po9i7iile !r$. ..4 4i ..5 1iind !plic!)ile *n +od core#pun9$or. 6%) 5up *ncuviin7!re! e3ecu$rii #ili$e0 e3ecu$orul v! co+unic! de)i$orului *nc:eiere! in#$!n7ei0 precu+ 4i o nou #o+!7ie0 l! c!re nu #e v! +!i !l$ur! $i$lul ce #e e3ecu$. DECEIUNEA ! .(! A+2n!re!0 #u#pend!re! 4i re#$r2n"ere! e3ecu$rii ART. .== A+2n!re! e3ecu$rii 6') ;n !1!r! !l$or c!9uri prev9u$e de le"e0 e3ecu$orul 8udec$ore#c nu po!$e !+2n! e3ecu$!re! dec2$ d!c procedur! de ci$!re #!u de *n$oc+ire ! !nun7urilor 4i pu)lic!7iilor de v2n9!re nu ! 1o#$ *ndeplini$ #!u d!c0 l! $er+enul #$!)ili$0 e3ecu$!re! nu po!$e 1i e1ec$u!$ d!$ori$ ne*ndeplinirii de c$re credi$or ! o)li"!7iilor prev9u$e l! !r$. .4. !lin. 6'). 6%) ;n c!9urile prev9u$e l! !lin. 6')0 !+2n!re! #e di#pune de e3ecu$orul 8udec$ore#c prin *nc:eiere. ART. -&& Du#pend!re! e3ecu$rii 6') E3ecu$!re! #ili$ #e #u#pend *n c!9urile *n c!re !ce!#$! e#$e prev9u$ de le"e ori ! 1o#$ di#pu# de in#$!n7. 6%) E3ecu$!re! #e #u#pend 4i l! cerere! credi$orului ur+ri$or de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c. 6 ) Pe perio!d! #u#pendrii e3ecu$rii0 !c$ele de e3ecu$!re e1ec$u!$e !n$erior0 +#urile de e3ecu$!re di#pu#e de in#$!n7! de e3ecu$!re #!u de e3ecu$or0 inclu#iv cele de indi#poni)ili9!re ! )unurilor0 veni$urilor 4i con$urilor )!nc!re0 r+2n *n 1iin70 *n !1!r de c!9ul *n c!re prin le"e #!u prin :o$r2re 8udec$ore!#c #e di#pune !l$1el. 64) Ac$ele de e3ecu$!re e1ec$u!$e *n 9iu! #olu7ionrii cererii !v2nd c! o)iec$ #u#pend!re!0 1ie 4i provi9orie0 ! e3ecu$rii #ili$e #un$ de#1iin7!$e de drep$ prin e1ec$ul !d+i$erii cererii de #u#pend!re 4i ! con$e#$!7iei l! e3ecu$!re.
177

65) 5up *nce$!re! #u#pendrii0 e3ecu$orul0 l! cerere! pr7ii in$ere#!$e0 v! di#pune con$inu!re! e3ecu$rii0 *n +#ur! *n c!re !c$ele de e3ecu$!re #!u e3ecu$!re! #ili$ *n#4i nu !u 1o#$ de#1iin7!$e de in#$!n7! de 8udec!$ ori !ce#$e! nu !u *nce$!$ prin e1ec$ul le"ii. ART. -&' Re#$r2n"ere! e3ecu$rii 6') C2nd credi$orul ur+re4$e *n !cel!4i $i+p +!i +ul$e )unuri +o)ile #!u i+o)ile ! cror v!lo!re e#$e vdi$ e3ce#iv *n r!por$ cu cre!n7! ce ur+e!9 ! 1i #!$i#1cu$0 in#$!n7! de e3ecu$!re0 l! cerere! de)i$orului 4i dup ci$!re! credi$orului0 po!$e # re#$r2n" e3ecu$!re! l! !nu+i$e )unuri. 6%) 5!c cerere! e#$e !d+i#0 in#$!n7! v! #u#pend! e3ecu$!re! celorl!l$e )unuri. 6 ) E3ecu$!re! #u#pend!$ nu v! pu$e! 1i relu!$ dec2$ dup r+2nere! de1ini$iv ! proiec$ului de di#$ri)uire ! #u+elor re9ul$!$e din e3ecu$!re! e1ec$u!$. DECEIUNEA ! -(! ;nce$!re! e3ecu$rii #ili$e ART. -&% C!9uri de *nce$!re ! e3ecu$rii 6') E3ecu$!re! #ili$ *nce$e!9 d!cB '. #(! re!li9!$ in$e"r!l o)li"!7i! prev9u$ *n $i$lul e3ecu$oriu0 #(!u !c:i$!$ c:el$uielile de e3ecu$!re0 precu+ 4i !l$e #u+e d!$or!$e po$rivi$ le"iiC %. nu +!i po!$e 1i e1ec$u!$ ori con$inu!$ din c!u9! lip#ei de )unuri ur+ri)ile #!u ! i+po#i)ili$7ii de v!lori1ic!re ! unor !#$1el de )unuriC . credi$orul ! renun7!$ l! e3ecu$!reC 4. ! 1o#$ de#1iin7!$ $i$lul e3ecu$oriuC 5. ! 1o#$ !nul!$ e3ecu$!re!. 6%) ;n $o!$e c!9urile0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! *n$oc+i o *nc:eiere0 +o$iv!$ *n 1!p$ 4i *n drep$0 cu +en7ion!re! c!u9ei de *nce$!re ! e3ecu$rii. ;nc:eiere! de *nce$!re ! e3ecu$rii v! 1i co+unic!$ de *nd!$ credi$orului 4i de)i$orului. 6 ) ;n c!9urile prev9u$e l! !lin. 6') pc$. %0 4i 5 e3ecu$orul 8udec$ore#c *i v! re+i$e per#on!l credi$orului #!u repre9en$!n$ului #u $i$lul e3ecu$oriu. ART. -& Nuli$!$e! e3ecu$rii #ili$e Nere#pec$!re! di#po9i7iilor privi$o!re l! e3ecu$!re! #ili$ *n#4i #!u l! e1ec$u!re! oricrui !c$ de e3ecu$!re !$r!"e nuli$!$e! !c$ului nele"!l0 precu+ 4i ! !c$elor de e3ecu$!re #u)#ecven$e0 di#po9i7iile !r$. '-4 4i ur+$o!rele 1iind !plic!)ile *n +od core#pun9$or. ART. -&4 Relu!re! e3ecu$rii 6') ;n c!9urile prev9u$e l! !r$. -&% !lin. 6') pc$. % #e po!$e cere relu!re! e3ecu$rii #ili$e0 *nun$rul $er+enului de pre#crip7ie ! drep$ului de ! o)7ine e3ecu$!re! #ili$. 6%) Relu!re! e3ecu$rii #ili$e po!$e 1i ceru$ 4i !#upr! !celui!4i )un. 5!c !ce#$! e#$e un i+o)il0 !$2$ $i+p c2$0 po$rivi$ le"ii0 po!$e !ve! loc relu!re! e3ecu$rii #ili$e0 nu
178

#e v! pu$e! #olici$! de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c r!diere! ur+ririi *n#cri#e po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. ,%'. CAP. A Pre#crip7i! drep$ului de ! o)7ine e3ecu$!re! #ili$ ART. -&5 Ter+enul de pre#crip7ie 6') 5rep$ul de ! o)7ine e3ecu$!re! #ili$ #e pre#crie *n $er+en de !ni0 d!c le"e! nu prevede !l$1el. ;n c!9ul $i$lurilor e+i#e *n +!$eri! drep$urilor re!le0 $er+enul de pre#crip7ie e#$e de '& !ni. 6%) Ter+enul de pre#crip7ie *ncepe # cur" de l! d!$! c2nd #e n!4$e drep$ul de ! o)7ine e3ecu$!re! #ili$. ;n c!9ul :o$r2rilor 8udec$ore4$i 4i !r)i$r!le0 $er+enul de pre#crip7ie *ncepe # cur" de l! d!$! r+2nerii lor de1ini$ive. ART. -&. E1ec$ele *+plinirii $er+enului de pre#crip7ie 6') Pre#crip7i! nu opere!9 de plin drep$0 ci nu+!i l! cerere! per#o!nei in$ere#!$e. 6%) Pre#crip7i! #$in"e drep$ul de ! o)7ine e3ecu$!re! #ili$ 4i orice $i$lu e3ecu$oriu *4i pierde pu$ere! e3ecu$orie. ;n c!9ul :o$r2rilor 8udec$ore4$i 4i !r)i$r!le0 d!c drep$ul de ! o)7ine o)li"!re! p2r2$ului e#$e i+pre#crip$i)il #!u0 dup c!90 nu #(! pre#cri#0 credi$orul po!$e o)7ine un nou $i$lu e3ecu$oriu0 pe c!le! unui nou proce#0 1r ! i #e pu$e! opune e3cep7i! !u$ori$7ii de lucru 8udec!$. ART. -&Du#pend!re! pre#crip7iei 6') Cur#ul pre#crip7iei #e #u#pendB '. *n c!9urile #$!)ili$e de le"e pen$ru #u#pend!re! $er+enului de pre#crip7ie ! drep$ului de ! o)7ine o)li"!re! p2r2$uluiC %. pe $i+pul c2$ #u#pend!re! e3ecu$rii #ili$e e#$e prev9u$ de le"e ori ! 1o#$ #$!)ili$ de in#$!n7 #!u de !l$ or"!n 8uri#dic7ion!l co+pe$en$C . c2$ $i+p de)i$orul nu !re )unuri ur+ri)ile #!u c!re nu !u pu$u$ 1i v!lori1ic!$e ori *4i #u#$r!"e veni$urile 4i )unurile de l! ur+rireC 4. *n !l$e c!9uri prev9u$e de le"e. 6%) 5up *nce$!re! #u#pendrii0 pre#crip7i! *4i rei! cur#ul0 #oco$indu(#e 4i $i+pul #cur# *n!in$e de #u#pend!re. 6 ) Pre#crip7i! nu #e #u#pend pe $i+pul c2$ e3ecu$!re! #ili$ e#$e #u#pend!$ l! cerere! credi$orului ur+ri$or. ART. -&, ;n$rerupere! pre#crip7iei 6') Cur#ul pre#crip7iei #e *n$rerupeB '. pe d!$! *ndeplinirii de c$re de)i$or0 *n!in$e de *ncepere! e3ecu$rii #ili$e #!u *n cur#ul !ce#$ei!0 ! unui !c$ volun$!r de e3ecu$!re ! o)li"!7iei prev9u$e *n $i$lul e3ecu$oriu ori ! recuno!4$erii0 *n orice !l$ +od0 ! d!$orieiC %. pe d!$! depunerii cererii de e3ecu$!re0 *n#o7i$ de $i$lul e3ecu$oriu0 c:i!r d!c ! 1o#$ !dre#!$ unui or"!n de e3ecu$!re neco+pe$en$C
179

. pe d!$! depunerii cererii de in$erven7ie *n c!drul ur+ririi #ili$e porni$e de !l7i credi$oriC 4. pe d!$! *ndeplinirii *n cur#ul e3ecu$rii #ili$e ! unui !c$ de e3ecu$!reC 5. pe d!$! depunerii cererii de relu!re ! e3ecu$riiC .. *n !l$e c!9uri prev9u$e de le"e. 6%) 5up *n$rerupere0 *ncepe # cur" un nou $er+en de pre#crip7ie. 6 ) Pre#crip7i! nu e#$e *n$rerup$ d!c e3ecu$!re! #ili$ ! 1o#$ re#pin#0 !nul!$ #!u d!c #! peri+!$ ori d!c cel c!re ! 1cu$(o ! renun7!$ l! e!. ART. -&= Repunere! *n $er+enul de pre#crip7ie 6') 5up *+plinire! $er+enului de pre#crip7ie0 credi$orul po!$e cere repunere! *n !ce#$ $er+en nu+!i d!c ! 1o#$ *+piedic!$ # ce!r e3ecu$!re! d!$ori$ unor +o$ive $e+einice. 6%) Cerere! de repunere *n $er+en #e in$roduce l! in#$!n7! de e3ecu$!re co+pe$en$0 *n $er+en de '5 9ile de l! *nce$!re! *+piedicrii. <udec!$! cererii #e 1!ce cu ci$!re! pr7ilor0 prin :o$r2re #upu# nu+!i !pelului0 po$rivi$ drep$ului co+un. 6 ) 5!c cerere! de repunere *n $er+en ! 1o#$ !d+i#0 credi$orul po!$e 1or+ul! cerere de e3ecu$!re #ili$ *n $er+en de & de 9ile de l! d!$! r+2nerii de1ini$ive ! :o$r2rii. ART. -'& Al$e di#po9i7ii !plic!)ile Prevederile pre9en$ului c!pi$ol #e co+ple$e!9 cu di#po9i7iile Codului civil privi$o!re l! pre#crip7i! e3$inc$iv. CAP. AI Con$e#$!7i! l! e3ecu$!re ART. -'' O)iec$ul con$e#$!7iei 6') ;+po$riv! e3ecu$rii #ili$e0 ! *nc:eierilor d!$e de e3ecu$orul 8udec$ore#c0 precu+ 4i *+po$riv! oricrui !c$ de e3ecu$!re #e po!$e 1!ce con$e#$!7ie de c$re cei in$ere#!7i #!u v$+!7i prin e3ecu$!re. 5e !#e+ene!0 #e po!$e 1!ce con$e#$!7ie l! e3ecu$!re 4i *n c!9ul *n c!re e3ecu$orul 8udec$ore#c re1u9 # e1ec$ue9e o e3ecu$!re #ili$ #!u # *ndepline!#c un !c$ de e3ecu$!re #ili$ *n condi7iile le"ii. 6%) 5!c nu #(! u$ili9!$ procedur! prev9u$ l! !r$. 44 0 #e po!$e 1!ce con$e#$!7ie 4i *n c!9ul *n c!re #un$ nece#!re l+uriri cu privire l! *n7ele#ul0 *n$indere! #!u !plic!re! $i$lului e3ecu$oriu. 6 ) 5e !#e+ene!0 dup *ncepere! e3ecu$rii #ili$e0 cei in$ere#!7i #!u v$+!7i po$ cere0 pe c!le! con$e#$!7iei l! e3ecu$!re0 4i !nul!re! *nc:eierii prin c!re #(! !d+i# cerere! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii #ili$e0 d!c ! 1o#$ d!$ 1r *ndeplinire! condi7iilor le"!le. 64) ;+pr7ire! )unurilor proprie$!$e co+un pe co$e(pr7i #!u *n devl+4ie po!$e 1i :o$r2$0 l! cerere! pr7ii in$ere#!$e0 4i *n c!drul 8udecrii con$e#$!7iei l! e3ecu$!re. ART. -'% Condi7ii de !d+i#i)ili$!$e
180

6') 5!c e3ecu$!re! #ili$ #e 1!ce *n $e+eiul unei :o$r2ri 8udec$ore4$i #!u !r)i$r!le0 de)i$orul nu v! pu$e! invoc! pe c!le de con$e#$!7ie +o$ive de 1!p$ #!u de drep$ pe c!re le(!r 1i pu$u$ opune *n cur#ul 8udec7ii *n pri+ in#$!n7 #!u *n$r(o c!le de !$!c ce i(! 1o#$ de#c:i#. 6%) ;n c!9ul *n c!re e3ecu$!re! #ili$ #e 1!ce *n $e+eiul unui !l$ $i$lu e3ecu$oriu dec2$ o :o$r2re 8udec$ore!#c0 #e po$ invoc! *n con$e#$!7i! l! e3ecu$!re 4i +o$ive de 1!p$ #!u de drep$ privi$o!re l! 1ondul drep$ului cuprin# *n $i$lul e3ecu$oriu0 nu+!i d!c le"e! nu prevede *n le"$ur cu !cel $i$lu e3ecu$oriu o c!le proce#u!l #peci1ic pen$ru de#1iin7!re! lui. 6 ) Nu #e po!$e 1!ce o nou con$e#$!7ie de c$re !cee!4i p!r$e pen$ru +o$ive c!re !u e3i#$!$ l! d!$! pri+ei con$e#$!7ii. Cu $o!$e !ce#$e!0 con$e#$!$orul *4i po!$e +odi1ic! cerere! ini7i!l !du"2nd +o$ive noi de con$e#$!7ie d!c0 *n privin7! !ce#$or! din ur+0 e#$e re#pec$!$ $er+enul de e3erci$!re ! con$e#$!7iei l! e3ecu$!re. 64) Credi$orii neur+ri$ori !u drep$ul de ! in$erveni *n e3ecu$!re! e1ec$u!$ de !l7i credi$ori0 pen$ru ! lu! p!r$e l! e3ecu$!re #!u l! di#$ri)uire! #u+elor o)7inu$e din ur+rire! #ili$ ! )unurilor de)i$orului. 65) ;n c!9ul procedurii ur+ririi #ili$e +o)ili!re #!u i+o)ili!re ori ! predrii #ili$e ! )unului i+o)il #!u +o)il0 con$e#$!7i! l! e3ecu$!re po!$e 1i in$rodu# 4i de o $er7 per#o!n0 *n# nu+!i d!c !ce!#$! pre$inde un drep$ de proprie$!$e ori un !l$ drep$ re!l cu privire l! )unul re#pec$iv. ART. -' In#$!n7! co+pe$en$ 6') Con$e#$!7i! #e in$roduce l! in#$!n7! de e3ecu$!re. 6%) ;n c!9ul ur+ririi #ili$e prin poprire0 d!c do+iciliul #!u #ediul de)i$orului #e !1l *n circu+#crip7i! !l$ei cur7i de !pel dec2$ ce! *n c!re #e !1l in#$!n7! de e3ecu$!re0 con$e#$!7i! #e po!$e in$roduce 4i l! 8udec$ori! *n ! crei circu+#crip7ie *4i !re do+iciliul #!u #ediul de)i$orul. ;n c!9ul ur+ririi #ili$e ! i+o)ilelor0 !l ur+ririi #ili$e ! 1ruc$elor 4i ! veni$urilor "ener!le !le i+o)ilelor0 precu+ 4i *n c!9ul predrii #ili$e ! )unurilor i+o)ile0 d!c i+o)ilul #e !1l *n circu+#crip7i! !l$ei cur7i de !pel dec2$ ce! *n c!re #e !1l in#$!n7! de e3ecu$!re0 con$e#$!7i! #e po!$e in$roduce 4i l! 8udec$ori! de l! locul #i$urii i+o)ilului. 6 ) Con$e#$!7i! privind l+urire! *n7ele#ului0 *n$inderii #!u !plicrii $i$lului e3ecu$oriu #e in$roduce l! in#$!n7! c!re ! pronun7!$ :o$r2re! ce #e e3ecu$. 5!c o !#e+ene! con$e#$!7ie vi9e!9 un $i$lu e3ecu$oriu ce nu e+!n de l! un or"!n de 8uri#dic7ie0 co+pe$en7! de #olu7ion!re !p!r7ine in#$!n7ei de e3ecu$!re. ART. -'4 Ter+ene 6') 5!c prin le"e nu #e prevede !l$1el0 con$e#$!7i! privi$o!re l! e3ecu$!re! #ili$ propriu(9i# #e po!$e 1!ce *n $er+en de '5 9ile de l! d!$! c2ndB '. con$e#$!$orul ! lu!$ cuno4$in7 de !c$ul de e3ecu$!re pe c!re *l con$e#$C %. cel in$ere#!$ ! pri+i$ co+unic!re! ori0 dup c!90 *n4$iin7!re! privind *n1iin7!re! popririi. 5!c poprire! e#$e *n1iin7!$ !#upr! unor veni$uri periodice0 $er+enul de con$e#$!7ie pen$ru de)i$or *ncepe cel +!i $2r9iu l! d!$! e1ec$urii pri+ei re7ineri din !ce#$e veni$uri de c$re $er7ul popri$C
181

. de)i$orul c!re con$e#$ e3ecu$!re! *n#4i ! pri+i$ *nc:eiere! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii #!u #o+!7i! ori de l! d!$! c2nd ! lu!$ cuno4$in7 de pri+ul !c$ de e3ecu$!re0 *n c!9urile *n c!re nu ! pri+i$ *nc:eiere! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii 4i nici #o+!7i! #!u e3ecu$!re! #e 1!ce 1r #o+!7ie. 6%) Con$e#$!7i! *+po$riv! *nc:eierilor e3ecu$orului 8udec$ore#c0 *n c!9urile *n c!re !ce#$e! nu #un$0 po$rivi$ le"ii0 de1ini$ive0 #e po!$e 1!ce *n $er+en de 5 9ile de l! co+unic!re. 6 ) Con$e#$!7i! privind l+urire! *n7ele#ului0 *n$inderii #!u !plicrii $i$lului e3ecu$oriu #e po!$e 1!ce oric2nd *nun$rul $er+enului de pre#crip7ie ! drep$ului de ! o)7ine e3ecu$!re! #ili$. 64) 5!c prin le"e nu #e prevede !l$1el0 con$e#$!7i! prin c!re o $er7 per#o!n pre$inde c !re un drep$ de proprie$!$e #!u un !l$ drep$ re!l !#upr! )unului ur+ri$ po!$e 1i in$rodu# *n $o$ cur#ul e3ecu$rii #ili$e0 d!r nu +!i $2r9iu de '5 9ile de l! e1ec$u!re! v2n9rii ori de l! d!$! predrii #ili$e ! )unului. 65) Nein$roducere! con$e#$!7iei *n $er+enul prev9u$ l! !lin. 64) nu *l *+piedic pe cel de(!l $reile! # *4i re!li9e9e drep$ul pe c!le! unei cereri #ep!r!$e0 *n condi7iile le"ii0 #u) re9erv! drep$urilor de1ini$iv do)2ndi$e de c$re $er7ii !d8udec!$!ri *n c!drul v2n9rii #ili$e ! )unurilor ur+ri$e. ART. -'5 Condi7ii de 1or+ 6') Con$e#$!7iile #e 1!c cu re#pec$!re! cerin7elor de 1or+ prev9u$e pen$ru cererile de c:e+!re *n 8udec!$. 6%) Con$e#$!$orul c!re nu locuie4$e #!u nu !re #ediul *n loc!li$!$e! de re4edin7 ! in#$!n7ei po!$e0 prin c:i!r cerere! #!0 # *4i !le!" do+iciliul #!u #ediul proce#u!l *n !ce!#$ loc!li$!$e0 !r$2nd per#o!n! crei! ur+e!9 # i #e 1!c co+unicrile. 6 ) ;n$2+pin!re! e#$e o)li"!$orie. ART. -'. Procedur! de 8udec!$ 6') Con$e#$!7i! l! e3ecu$!re #e 8udec cu procedur! prev9u$ de pre9en$ul cod pen$ru 8udec!$! *n pri+ in#$!n70 c!re #e !plic *n +od core#pun9$or. 6%) In#$!n7! #e#i9!$ v! #olici$! de *nd!$ e3ecu$orului 8udec$ore#c # *i $r!n#+i$0 *n $er+enul 1i3!$0 copii cer$i1ic!$e de !ce#$! de pe !c$ele do#!rului de e3ecu$!re con$e#$!$e0 di#po9i7iile !r$. %,. 1iind !plic!)ile *n +od core#pun9$or0 4i *i v! pune *n vedere pr7ii in$ere#!$e # !c:i$e c:el$uielile oc!9ion!$e de !ce#$e!. 6 ) Pr7ile vor 1i ci$!$e *n $er+en #cur$0 i!r 8udec!re! con$e#$!7iei #e 1!ce de ur"en7 4i cu precdere. 64) L! cerere! pr7ilor #!u !$unci c2nd !preci!9 c e#$e nece#!r0 in#$!n7! v! pu$e! #olici$! rel!7ii 4i e3plic!7ii #cri#e de l! e3ecu$orul 8udec$ore#c. ART. -'Ci de !$!c 6') @o$r2re! pronun7!$ cu privire l! con$e#$!7ie po!$e 1i !$!c!$ nu+!i cu !pel0 cu e3cep7i! :o$r2rilor pronun7!$e *n $e+eiul !r$. -'' !lin. 64) 4i !r$. -'4 !lin. 64) c!re po$ 1i !$!c!$e *n condi7iile drep$ului co+un. 6%) @o$r2re! prin c!re #(! #olu7ion!$ con$e#$!7i! privind *n7ele#ul0 *n$indere! #!u !plic!re! $i$lului e3ecu$oriu e#$e #upu# !celor!4i ci de !$!c c! 4i :o$r2re! ce #e
182

e3ecu$. 5!c prin con$e#$!7ie #(! ceru$ l+urire! *n7ele#ului0 *n$inderii ori !plicrii unui $i$lu c!re nu con#$i$uie :o$r2re ! unui or"!n de 8uri#dic7ie0 :o$r2re! prin c!re #( ! #olu7ion!$ con$e#$!7i! v! pu$e! 1i !$!c!$ nu+!i cu !pel0 di#po9i7iile !lin. 6') !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. ART. -', Du#pend!re! e3ecu$rii 6') P2n l! #olu7ion!re! con$e#$!7iei l! e3ecu$!re #!u ! !l$ei cereri privind e3ecu$!re! #ili$0 l! #olici$!re! pr7ii in$ere#!$e 4i nu+!i pen$ru +o$ive $e+einice0 in#$!n7! co+pe$en$ po!$e #u#pend! e3ecu$!re!. Du#pend!re! #e po!$e #olici$! od!$ cu con$e#$!7i! l! e3ecu$!re #!u prin cerere #ep!r!$. 6%) Pen$ru ! #e di#pune #u#pend!re!0 cel c!re o #olici$ $re)uie # de! *n pre!l!)il o c!u7iune0 c!lcul!$ l! v!lo!re! o)iec$ului con$e#$!7iei0 dup cu+ ur+e!9B !) de '&N0 d!c !ce!#$ v!lo!re e#$e p2n l! '&.&&& leiC )) de '.&&& lei plu# 5N pen$ru cee! ce dep4e4$e '&.&&& leiC c) de 5.5&& lei plu# 'N pen$ru cee! ce dep4e4$e '&&.&&& leiC d) de '4.5&& lei plu# &0'N pen$ru cee! ce dep4e4$e '.&&&.&&& lei. 6 ) 5!c o)iec$ul con$e#$!7iei nu e#$e ev!lu!)il *n )!ni0 c!u7iune! v! 1i de '.&&& lei0 *n !1!r de c!9ul *n c!re le"e! di#pune !l$1el. 64) Du#pend!re! e3ecu$rii e#$e o)li"!$orie 4i c!u7iune! nu e#$e nece#!r d!cB '. :o$r2re! #!u *n#cri#ul c!re #e e3ecu$ nu e#$e0 po$rivi$ le"ii0 e3ecu$oriuC %. *n#cri#ul c!re #e e3ecu$ ! 1o#$ decl!r!$ 1!l# prin$r(o :o$r2re 8udec$ore!#c d!$ *n pri+! in#$!n7C . de)i$orul 1!ce dov!d! cu *n#cri# !u$en$ic c ! o)7inu$ de l! credi$or o !+2n!re ori0 dup c!90 )ene1ici!9 de un $er+en de pl!$. 65) 5!c )unurile ur+ri$e #un$ #upu#e pieirii0 de"r!drii0 !l$errii #!u deprecierii0 #e v! #u#pend! nu+!i di#$ri)uire! pre7ului o)7inu$ din v!lori1ic!re! !ce#$or )unuri. 6.) A#upr! cererii de #u#pend!re in#$!n7!0 *n $o!$e c!9urile0 #e pronun7 prin *nc:eiere0 c:i!r 4i *n!in$e! $er+enului 1i3!$ pen$ru 8udec!re! con$e#$!7iei. Pr7ile vor 1i *n$o$de!un! ci$!$e0 i!r *nc:eiere! po!$e 1i !$!c!$ nu+!i cu !pel0 *n +od #ep!r!$0 *n $er+en de 5 9ile de l! pronun7!re pen$ru p!r$e! pre9en$0 re#pec$iv de l! co+unic!re pen$ru ce! lip#. 6-) ;n c!9uri ur"en$e 4i d!c #(! pl$i$ c!u7iune! prev9u$ l! !lin. 6%)0 in#$!n7! po!$e di#pune0 prin *nc:eiere 4i 1r ci$!re! pr7ilor0 #u#pend!re! provi9orie ! e3ecu$rii p2n l! #olu7ion!re! cererii de #u#pend!re. ;nc:eiere! nu e#$e #upu# niciunei ci de !$!c. C!u7iune! depu# po$rivi$ pre9en$ului !line!$ e#$e deduc$i)il din c!u7iune! 1in!l #$!)ili$ de in#$!n70 d!c e#$e c!9ul. 6,) ;nc:eiere! prin c!re #(! di#pu# #u#pend!re! e3ecu$rii #ili$e #e co+unic din o1iciu 4i de *nd!$ e3ecu$orului 8udec$ore#c. ART. -'= E1ec$ele #olu7ionrii con$e#$!7iei 6') 5!c !d+i$e con$e#$!7i! l! e3ecu$!re0 in#$!n7!0 7in2nd #e!+! de o)iec$ul !ce#$ei!0 dup c!90 v! *ndrep$! ori !nul! !c$ul de e3ecu$!re con$e#$!$0 v! di#pune !nul!re! ori *nce$!re! e3ecu$rii *n#e4i0 v! !nul! ori l+uri $i$lul e3ecu$oriu.

183

6%) 5e !#e+ene!0 d!c prin con$e#$!7i! l! e3ecu$!re #(! ceru$ de c$re p!r$e! in$ere#!$ *+pr7ire! )unurilor proprie$!$e co+un0 in#$!n7! v! :o$r* 4i !#upr! *+pr7elii !ce#$or!0 po$rivi$ le"ii. 6 ) ;n c!9ul re#pin"erii con$e#$!7iei0 con$e#$!$orul po!$e 1i o)li"!$0 l! cerere0 l! de#p"u)iri pen$ru p!"u)ele c!u9!$e prin *n$2r9iere! e3ecu$rii0 i!r c2nd con$e#$!7i! ! 1o#$ e3erci$!$ cu re!credin70 el v! 1i o)li"!$ 4i l! pl!$! unei !+en9i 8udici!re de l! '.&&& lei l! -.&&& lei. 64) @o$r2re! de !d+i$ere #!u de re#pin"ere ! con$e#$!7iei0 r+!# de1ini$iv0 v! 1i co+unic!$0 din o1iciu 4i de *nd!$0 4i e3ecu$orului 8udec$ore#c. 65) 5!c con$e#$!7i! e#$e !d+i#0 e3ecu$orul 8udec$ore#c e#$e o)li"!$ # #e con1or+e9e +#urilor lu!$e #!u di#pu#e de in#$!n7. 6.) A$unci c2nd con$e#$!7i! ! 1o#$ re#pin#0 #u+! repre9en$2nd c!u7iune! depu# r+2ne indi#poni)ili9!$0 ur+2nd ! #ervi l! !coperire! cre!n7elor !r$!$e l! !lin. 6 ) #!u ! celor #$!)ili$e prin $i$lul e3ecu$oriu0 dup c!90 #i$u!7ie *n c!re #e v! co+unic! e3ecu$orului 4i recipi#! de con#e+n!re ! !ce#$ei #u+e. 6-) ;n c!9ul *n c!re con#$!$ re1u9ul ne8u#$i1ic!$ !l e3ecu$orului de ! pri+i ori de ! *nre"i#$r! cerere! de e3ecu$!re #ili$ #!u de ! *ndeplini un !c$ de e3ecu$!re #ili$ ori de ! lu! orice !l$ +#ur prev9u$ de le"e0 in#$!n7! de e3ecu$!re v! pu$e! o)li"! e3ecu$orul0 prin !cee!4i :o$r2re0 l! pl!$! unei !+en9i 8udici!re de l! '.&&& lei l! -.&&& lei0 precu+ 4i0 l! cerere! pr7ii in$ere#!$e0 l! pl!$! de de#p"u)iri pen$ru p!"u)! !#$1el c!u9!$. 6,) ;n #i$u!7i! prev9u$ l! !lin. 6-)0 in#$!n7! v! #olici$! *nc:eiere! prev9u$ l! !r$. ..4 !lin. 6') #!u0 dup c!90 !c$ul c!re con#$!$ re1u9ul e3ecu$orului 8udec$ore#c de ! *ndeplini un !c$ de e3ecu$!re #ili$ ori de ! lu! !l$ +#ur prev9u$ de le"e. CAP. AII 5epunere! cu !1ec$!7iune #peci!l ART. -%& Condi7ii 6') P2n l! !d8udec!re! )unurilor #co!#e l! v2n9!re #ili$0 de)i$orul #!u $er7ul "!r!n$ po!$e o)7ine de#1iin7!re! +#urilor !#i"ur$orii ori de e3ecu$!re0 con#e+n2nd l! uni$!$e! prev9u$ de le"e0 l! di#po9i7i! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 *n$re!"! v!lo!re ! cre!n7ei0 cu $o!$e !cce#oriile 4i c:el$uielile de e3ecu$!re0 4i depun2nd dov!d! de con#e+n!re l! e3ecu$orul 8udec$ore#c. 6%) A#upr! cererii de)i$orului #!u ! $er7ului "!r!n$0 e3ecu$orul 8udec$ore#c #e v! pronun7! de ur"en70 prin *nc:eiere0 d!$ cu ci$!re! pr7ilor0 ce v! 1i co+unic!$ de *nd!$ pr7ilor. 6 ) 5!c cerere! e#$e !d+i# 4i de)i$orul #!u $er7ul "!r!n$ nu #e opune0 e3ecu$orul 8udec$ore#c0 od!$ cu de#1iin7!re! +#urilor0 v! di#pune 4i eli)er!re! #u+ei *n +2inile credi$orului. 64) 5!c *n# de)i$orul #!u $er7ul "!r!n$ v! dovedi c ! 1cu$ con$e#$!7ie *n $er+en 4i #e v! opune l! eli)er!re0 !ce!#$! e#$e #u#pend!$ de drep$0 i!r e3ecu$orul 8udec$ore#c #e v! pronun7! !#upr! eli)errii #u+ei nu+!i dup ce in#$!n7! ! d!$ o :o$r2re de1ini$iv !#upr! con$e#$!7iei re#pec$ive.
184

ART. -%' E1ec$e Du+! con#e+n!$ de de)i$or #!u de $er7ul "!r!n$0 po$rivi$ !r$. -%&0 v! #ervi e3clu#iv l! pl!$! credi$orului pe #e!+! crui! #(! 1cu$ con#e+n!re!0 precu+ 4i l! !coperire! c:el$uielilor de e3ecu$!re0 cu e3cep7i! c!9ului *n c!re #un$ +!i +ul7i credi$ori ur+ri$ori #!u in$ervenien7i0 c2nd #e v! proced! l! di#$ri)uire0 po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. ,. 4i ur+$o!rele. CAP. AIII ;n$o!rcere! e3ecu$rii ART. -%% 5rep$ul l! *n$o!rcere! e3ecu$rii 6') ;n $o!$e c!9urile *n c!re #e de#1iin7e!9 $i$lul e3ecu$oriu #!u *n#4i e3ecu$!re! #ili$0 cel in$ere#!$ !re drep$ul l! *n$o!rcere! e3ecu$rii0 prin re#$!)ilire! #i$u!7iei !n$erio!re !ce#$ei!. C:el$uielile de e3ecu$!re pen$ru !c$ele e1ec$u!$e r+2n *n #!rcin! credi$orului. 6%) >unurile !#upr! cror! #(! 1cu$ e3ecu$!re! #e vor re#$i$ui celui *ndrep$7i$0 1r *n# ! #e !duce !$in"ere drep$urilor de1ini$iv do)2ndi$e de $er7ii de )un(credin7. 6 ) ;n c!9ul *n c!re e3ecu$!re! #ili$ #(! 1cu$ prin v2n9!re! unor )unuri +o)ile0 *n$o!rcere! e3ecu$rii #e v! 1!ce prin re#$i$uire! de c$re credi$or ! #u+ei re9ul$!$e din v2n9!re0 !c$u!li9!$ *n 1unc7ie de r!$! in1l!7iei0 cu e3cep7i! #i$u!7iei c2nd #e !plic !r$. --.. ART. -% Mod!li$!$e! de re#$!)ilire 6') ;n c!9ul *n c!re in#$!n7! 8udec$ore!#c ! de#1iin7!$ $i$lul e3ecu$oriu #!u *n#4i e3ecu$!re! #ili$0 l! cerere! celui in$ere#!$0 v! di#pune0 prin !cee!4i :o$r2re0 4i !#upr! re#$!)ilirii #i$u!7iei !n$erio!re e3ecu$rii. ;n c!9ul *n c!re )unul #upu# e3ecu$rii #ili$e e#$e un )un i+o)il0 in#$!n7! v! di#pune !#upr! e1ec$urii oper!7iunilor de c!r$e 1unci!r nece#!re0 1r *n# ! #e !duce !$in"ere drep$urilor de1ini$iv do)2ndi$e de $er7ii de )un(credin70 po$rivi$ re"ulilor de c!r$e 1unci!r. 6%) 5!c in#$!n7! c!re ! de#1iin7!$ :o$r2re! e3ecu$!$ ! di#pu# re8udec!re! *n 1ond ! proce#ului 4i nu ! lu!$ +#ur! re#$!)ilirii #i$u!7iei !n$erio!re e3ecu$rii0 !ce!#$ +#ur #e v! pu$e! di#pune de in#$!n7! c!re re8udec 1ondul. 6 ) 5!c nu #(! di#pu# re#$!)ilire! #i$u!7iei !n$erio!re e3ecu$rii *n condi7iile !lin. 6') 4i 6%)0 cel *ndrep$7i$ o v! pu$e! cere0 pe c!le #ep!r!$0 in#$!n7ei de e3ecu$!re. <udec!$! #e v! 1!ce de ur"en7 4i cu precdere0 :o$r2re! 1iind #upu# nu+!i !pelului. ART. -%4 C!9uri #peci!le 5!c $i$lul e3ecu$oriu e+i# de un !l$ or"!n dec2$ o in#$!n7 8udec$ore!#c ! 1o#$ de#1iin7!$ de !cel or"!n #!u de un !l$ or"!n din !1!r! #i#$e+ului in#$!n7elor 8udec$ore4$i0 i!r +od!li$!$e! re#$!)ilirii #i$u!7iei !n$erio!re e3ecu$rii nu e#$e prev9u$ de le"e ori0 de4i e#$e prev9u$0 nu #(! lu!$ !ce!#$ +#ur0 e! #e v! pu$e! o)7ine pe c!le! unei cereri in$rodu#e l! in#$!n7! prev9u$ l! !r$. -% !lin. 6 ).
185

ART. -%5 E3ecu$!re! provi9orie @o$r2re! de pri+ in#$!n7 prin c!re #(! di#pu# re#$!)ilire! #i$u!7iei !n$erio!re e3ecu$rii po!$e 1i d!$ cu e3ecu$!re provi9orie0 di#po9i7iile !r$. 44= !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. TITLUL II Ur+rire! #ili$ !#upr! )unurilor de)i$orului CAP. I Ur+rire! +o)ili!r DECEIUNEA ' >unurile +o)ile c!re nu #e po$ ur+ri ART. -%. >unurile neur+ri)ile Nu #un$ #upu#e ur+ririi #ili$eB !) )unurile de u9 per#on!l #!u c!#nic indi#pen#!)ile $r!iului de)i$orului 4i 1!+iliei #!le 4i o)iec$ele de cul$0 d!c nu #un$ +!i +ul$e de !cel!4i 1elC )) o)iec$ele indi#pen#!)ile per#o!nelor cu :!ndic!p 4i cele de#$in!$e *n"ri8irii )oln!vilorC c) !li+en$ele nece#!re de)i$orului 4i 1!+iliei #!le pe $i+p de luni0 i!r d!c de)i$orul #e ocup e3clu#iv cu !"ricul$ur!0 !li+en$ele nece#!re p2n l! nou! recol$0 !ni+!lele de#$in!$e o)7inerii +i8lo!celor de #u)9i#$en7 4i 1ur!8ele nece#!re pen$ru !ce#$e !ni+!le p2n l! nou! recol$C d) co+)u#$i)ilul nece#!r de)i$orului 4i 1!+iliei #!le #oco$i$ pen$ru luni de i!rnC e) #cri#orile0 1o$o"r!1iile 4i $!)lourile per#on!le #!u de 1!+ilie 4i !l$ele !#e+ene!C 1) )unurile decl!r!$e neur+ri)ile *n c!9urile 4i *n condi7iile prev9u$e de le"e. ART. -%>unurile de#$in!$e e3erci$rii ocup!7iei #!u pro1e#iei de)i$orului 6') >unurile +o)ile c!re 1!c o)iec$ul unei divi9iuni ! p!$ri+oniului !1ec$!$e e3erci7iului unei pro1e#ii !u$ori9!$e nu po$ 1i ur+ri$e dec2$ de c$re credi$orii !le cror cre!n7e #!u n#cu$ *n le"$ur cu e3erci$!re! pro1e#iei re#pec$ive. 5!c )unurile nu #un$ !1ec$!$e unui p!$ri+oniu pro1e#ion!l individu!l0 *n# #erve#c l! e3erci$!re! ocup!7iei #!u pro1e#iei de)i$orului per#o!n 1i9ic0 po$ 1i #upu#e ur+ririi #ili$e nu+!i d!c nu e3i#$ !l$e )unuri ur+ri)ile 4i nu+!i pen$ru o)li"!7ii de *n$re7inere #!u !l$e cre!n7e privile"i!$e !#upr! +o)ilelor. 6%) 5!c de)i$orul #e ocup cu !"ricul$ur!0 nu vor 1i ur+ri$e0 *n +#ur! nece#!r con$inurii lucrrilor *n !"ricul$ur0 inven$!rul !"ricol0 inclu#iv !ni+!lele de +unc0 1ur!8ele pen$ru !ce#$e !ni+!le 4i #e+in7ele pen$ru cul$ur! p+2n$ului0 *n !1!r de c!9ul *n c!re !#upr! !ce#$or )unuri e3i#$ un drep$ re!l de "!r!n7ie #!u un privile"iu pen$ru "!r!n$!re! cre!n7ei. ART. -%, Li+i$ele ur+ririi veni$urilor )ne4$i
186

6') D!l!riile 4i !l$e veni$uri periodice0 pen#iile !cord!$e *n c!drul !#i"urrilor #oci!le0 precu+ 4i !l$e #u+e ce #e pl$e#c periodic de)i$orului 4i #un$ de#$in!$e !#i"urrii +i8lo!celor de e3i#$en7 !le !ce#$ui! po$ 1i ur+ri$eB !) p2n l! 8u+$!$e din veni$ul lun!r ne$0 pen$ru #u+ele d!$or!$e cu $i$lu de o)li"!7ie de *n$re7inere #!u !loc!7ie pen$ru copiiC )) p2n l! o $rei+e din veni$ul lun!r ne$0 pen$ru orice !l$e d!$orii. 6%) 5!c #un$ +!i +ul$e ur+riri !#upr! !celei!4i #u+e0 ur+rire! nu po!$e dep4i 8u+$!$e din veni$ul lun!r ne$ !l de)i$orului0 indi1eren$ de n!$ur! cre!n7elor0 *n !1!r de c!9ul *n c!re le"e! prevede !l$1el. 6 ) Aeni$urile din +unc #!u orice !l$e #u+e ce #e pl$e#c periodic de)i$orului 4i #un$ de#$in!$e !#i"urrii +i8lo!celor de e3i#$en7 !le !ce#$ui!0 *n c!9ul *n c!re #un$ +!i +ici dec2$ cu!n$u+ul #!l!riului +ini+ ne$ pe econo+ie0 po$ 1i ur+ri$e nu+!i !#upr! pr7ii ce dep4e4$e 8u+$!$e din !ce#$ cu!n$u+. 64) A8u$o!rele pen$ru inc!p!ci$!$e $e+por!r de +unc0 co+pen#!7i! !cord!$ #!l!ri!7ilor *n c!9 de de#1!cere ! con$r!c$ului individu!l de +unc pe )!9! oricror di#po9i7ii le"!le0 precu+ 4i #u+ele cuveni$e 4o+erilor0 po$rivi$ le"ii0 nu po$ 1i ur+ri$e dec2$ pen$ru #u+e d!$or!$e cu $i$lu de o)li"!7ie de *n$re7inere 4i de#p"u)iri pen$ru rep!r!re! d!unelor c!u9!$e prin +o!r$e #!u prin v$+ri corpor!le0 d!c le"e! nu di#pune !l$1el. 65) Ur+rire! drep$urilor prev9u$e l! !lin. 64) #e v! pu$e! 1!ce *n li+i$! ! 8u+$!$e din cu!n$u+ul !ce#$or!. 6.) Du+ele re7inu$e po$rivi$ prevederilor !lin. 6')(64) #e eli)ere!9 #!u #e di#$ri)uie po$rivi$ !r$. ,. 4i ur+$o!rele. 6-) Aloc!7iile de #$!$ 4i inde+ni9!7iile pen$ru copii0 !8u$o!rele pen$ru *n"ri8ire! copilului )oln!v0 !8u$o!rele de +!$erni$!$e0 cele !cord!$e *n c!9 de dece#0 )ur#ele de #$udii !cord!$e de #$!$0 diurnele0 precu+ 4i orice !l$e !#e+ene! inde+ni9!7ii cu de#$in!7ie #peci!l0 #$!)ili$e po$rivi$ le"ii0 nu po$ 1i ur+ri$e pen$ru niciun 1el de d!$orii. ART. -%= D!nc7iune Renun7!re! l! )ene1iciul di#po9i7iilor prev9u$e *n !r$icolele din pre9en$! #ec7iune0 precu+ 4i ur+rire! ori ce#iune! 1cu$ cu *nclc!re! !ce#$or di#po9i7ii #un$ nule de drep$. DECEIUNEA ! %(! Procedur! ur+ririi +o)ili!re F '. Dec:e#$r!re! )unurilor +o)ile ART. - & Indic!re! )unurilor !#upr! cror! # #e 1!c e3ecu$!re! Pen$ru re!li9!re! cre!n7elor #!le0 credi$orul v! pu$e! ur+ri )unurile +o)ile !le de)i$orului0 !1l!$e l! !ce#$! #!u l! !l$e per#o!ne. Credi$orul po!$e indic! )unurile +o)ile !#upr! cror! !r voi # #e 1!c e3ecu$!re!. 5!c e3ecu$orul 8udec$ore#c !preci!9 c prin v!lori1ic!re! !ce#$or )unuri nu #e !#i"ur re!li9!re! drep$urilor credi$orului0 el v! ur+ri 4i !l$e )unuri.
187

ART. - ' Aplic!re! #ec:e#$rului !#upr! )unurilor de)i$orului 6') 5!c *n $er+en de o 9i de l! co+unic!re! #o+!7iei *n#o7i$e de *nc:eiere! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii de)i$orul nu pl$e4$e #u+! d!$or!$0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! proced! l! #ec:e#$r!re! )unurilor +o)ile ur+ri)ile !le de)i$orului0 *n vedere! v!lori1icrii lor0 c:i!r d!c !ce#$e! #un$ de7inu$e de un $er7. 6%) ;n c!9ul *n c!re e3i#$ pericol eviden$ de #u#$r!"ere ! )unurilor de l! ur+rire0 l! #olici$!re! credi$orului 1cu$ *n cuprin#ul cererii de e3ecu$!re0 in#$!n7!0 prin *nc:eiere! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii0 v! di#pune #ec:e#$r!re! )unurilor ur+ri)ile od!$ cu co+unic!re! #o+!7iei c$re de)i$or. ;n !ce#$ c!90 #e v! 1!ce +en7iune! core#pun9$o!re *n c:i!r *nc:eiere! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii. 6 ) Pen$ru )unurile #ec:e#$r!$e !#i"ur$or nu e#$e nece#!r o nou #ec:e#$r!re0 e3ecu$orul 8udec$ore#c 1iind *n# o)li"!$ # veri1ice d!c )unurile re#pec$ive #e "#e#c l! locul !plicrii #ec:e#$rului 4i d!c nu !u 1o#$ #u)#$i$ui$e #!u de"r!d!$e0 precu+ 4i # #ec:e#$re9e !l$e )unuri !le de)i$orului0 *n c!9ul *n c!re cele "#i$e l! veri1ic!re nu #un$ #u1icien$e pen$ru re!li9!re! cre!n7ei. 64) >unurile +o)ile !1l!$e *n locul c!re con#$i$uie do+iciliul #!u re4edin7! ori0 dup c!90 #ediul #oci!l #!u punc$ul de lucru !l de)i$orului #e pre9u+0 p2n l! pro)! con$r!r0 c !p!r7in !ce#$ui! din ur+. ;n c!9ul *n c!re #e !1ir+ c unele )unuri !p!r7in !l$ei per#o!ne0 d!r drep$urile !ce#$ei! nu re9ul$ din *n#cri#uri cu d!$ cer$0 e3ecu$orul v! #ec:e#$r! )unurile0 *n# v! 1!ce +en7iune *n proce#ul(ver)!l de #ec:e#$ru de#pre drep$urile pre$in#e. ART. - % Dec:e#$r!re! )unurilor !1l!$e *n +2inile $er7ilor 6') Dec:e#$rul #e v! pu$e! !plic! 4i !#upr! )unurilor !p!r7in2nd de)i$orului0 d!r de7inu$e de un $er70 !1!r nu+!i d!c !ce#$! din ur+ nu recuno!4$e c )unurile !p!r7in de)i$orului ur+ri$. 5!c $er7ul recuno!4$e c )unurile !p!r7in de)i$orului0 e#$e o)li"!$ # decl!re d!c le de7ine *n $e+eiul vreunui $i$lu 4i # *n+2ne9e e3ecu$orului o copie cer$i1ic!$ ! !ce#$ui!0 d!c e#$e c!9ul. 6%) 5!c $er7ul de7in$or nu recuno!4$e c )unurile !p!r7in de)i$orului0 d!r credi$orul pre$inde 4i 1!ce dov!d! c )unurile re#pec$ive #un$ !le !ce#$ui!0 in#$!n7! de e3ecu$!re v! pu$e!0 prin *nc:eiere de1ini$iv0 d!$ cu ci$!re! *n $er+en #cur$ ! pr7ilor0 # *l !u$ori9e9e pe e3ecu$or # con$inue !plic!re! #ec:e#$rului. 6 ) Ter7ul de7in$or c!re !re un drep$ de 1olo#in7 !#upr! )unului #ec:e#$r!$ po!$e # ce!r in#$!n7ei de e3ecu$!re # 1ie !u$ori9!$ # 1olo#e!#c *n con$inu!re )unul0 d!c pen$ru !ce#$! e3i#$ o !#i"ur!re 1!cul$!$iv con$r! d!unelor ori ur+e!9 # 1ie con$r!c$!$0 *n $er+enul 1i3!$ de in#$!n70 dup c!9. ;n $o!$e c!9urile0 !cordul credi$orului ur+ri$or *n !ce#$ #en# #upline4$e !u$ori9!7i! in#$!n7ei de e3ecu$!re. ART. Concur#ul 1or7ei pu)lice 6') Pre9en7! unui !"en$ de poli7ie0 unui 8!nd!r+ #!u ! !l$or !"en7i !i 1or7ei pu)lice v! 1i nece#!r0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii0 *n ur+$o!rele #i$u!7iiB '. d!c u4ile i+o)ilului de)i$orului #!u !l $er7ului de7in$or #un$ *ncui!$e 4i !ce#$! re1u9 # le de#c:idC %. d!c ei re1u9 # de#c:id c!+erele #!u +o)ileleC
188

. d!c de)i$orul #!u $er7ul de7in$or lip#e4$e 4i *n i+o)il nu #e "#e4$e nicio per#o!n +!8or #!u ni+eni nu d cur# #olici$rii e3ecu$orului de de#c:idere ! u4ilor i+o)ilului. 6%) 5up de#c:idere! u4ilor #!u +o)ilelor0 pre9en7! celor +en7ion!7i l! !lin. 6') v! pu$e! 1i #uplini$ prin % +!r$ori !#i#$en7i. 6 ) ;n !1!r! #i$u!7iilor prev9u$e l! !lin. 6')0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! pu$e!0 de !#e+ene!0 cere concur#ul 1or7ei pu)lice0 1ie pen$ru ! *nl$ur! *+po$rivire! l! #ec:e#$ru0 1ie pen$ru p#$r!re! ordinii *n $i+pul #ec:e#$rrii. ART. - 4 5e#c:idere! *ncperilor 4i +o)ilelor ;n $o!$e c!9urile0 *ncperile 4i +o)ilele #e vor de#c:ide $rep$!$0 pe +#ur ce )unurile #ec:e#$r!$e #e vor $rece *n proce#ul(ver)!l de #ec:e#$ru. ART. - 5 P!r$icip!re! #peci!li4$ilor E3ecu$orul 8udec$ore#c v! pu$e! recur"e0 d!c e#$e c!9ul0 4i l! #erviciile unor #peci!li4$i0 pen$ru de#c:idere! loc!lului0 *ncperilor0 c!#elor de 1ier 4i ! oricror !l$e +o)ile *n c!re #e !1l )unurile ce ur+e!9 ! 1i #ec:e#$r!$e0 pen$ru iden$i1ic!re! !ce#$or! ori pen$ru ! !#i"ur! $r!n#por$ul lor0 dup c!9. ART. - . Dec:e#$rul !#upr! )unurilor !1l!$e *n c!#e$e *nc:iri!$e 5i#po9i7iile !r$. - (- 5 #un$ !plic!)ile *n +od core#pun9$or 4i *n c!9ul c2nd #ec:e#$rul #e *n1iin7e!9 !#upr! con7inu$ului c!#e$elor *nc:iri!$e de de)i$or l! in#$i$u7ii de credi$ #!u l! !l$e uni$7i #peci!li9!$e. ART. - Iden$i1ic!re! )unurilor #ec:e#$r!$e 6') E3ecu$orul 8udec$ore#c e#$e o)li"!$ # iden$i1ice )unurile #ec:e#$r!$e prin$run #e+n di#$inc$iv0 pu$2nd 4i 1o$o"r!1i! #!u 1il+! )unurile #ec:e#$r!$e. 6%) 5!c de)i$orul cere c! )unurile # 1ie !4e9!$e *n$r(o *ncpere cu in$rri #i"il!$e0 !ce#$ #e+n nu #e v! !plic!. ART. - , Dec:e#$rul !#upr! )unurilor de8! iden$i1ic!$e 6') 5!c !ni+!lele #!u o)iec$ele #ec:e#$r!$e #un$ iden$i1ic!$e0 po$rivi$ unor di#po9i7ii le"!le0 prin *n#cri#uri eli)er!$e ori cer$i1ic!$e de o !u$ori$!$e #!u in#$i$u7ie pu)lic0 #e v! 1!ce +en7iune de#pre !plic!re! #ec:e#$rului pe !ce#$e *n#cri#uri. 6%) ;n c!9ul *n c!re de)i$orul nu !re #!u re1u9 # *n17i4e9e *n#cri#urile re#pec$ive0 e3ecu$orul v! proced! l! !plic!re! unui #e+n di#$inc$iv !#upr! !ce#$or )unuri0 d!c !ce#$ lucru e#$e po#i)il0 #!u0 l! cerere! credi$orului0 l! ridic!re! 4i *ncredin7!re! lor unui !d+ini#$r!$or(#ec:e#$ru de#e+n!$ de credi$or0 pe r#pundere! !ce#$ui!. To!$e c:el$uielile e1ec$u!$e cu !plic!re! !ce#$or +#uri vor 1i !v!n#!$e de credi$or 4i #upor$!$e de de)i$or *n c!drul c:el$uielilor de e3ecu$!re. ART. - = Dec:e#$r!re! !u$ove:iculelor 6') ;n c!drul procedurii de ur+rire ! unui !u$ove:icul0 proprie$!$e! de)i$orului0 e3ecu$orul 8udec$ore#c po!$e di#pune #ec:e#$r!re! !celui )un0 1c2nd +en7iune! !ce#$ei +#uri 4i pe cer$i1ic!$ul de *n+!$ricul!re0 precu+ 4i pe c!r$e! de iden$i$!$e !
189

!u$ove:iculului re#pec$iv. 5!c !ce!#$ din ur+ +#ur nu po!$e 1i !plic!$ din di1eri$e +o$ive0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! +en7ion! !ce#$ !#pec$ *n proce#ul(ver)!l de #ec:e#$ru0 precu+ 4i c!u9ele c!re !u du# l! cre!re! !ce#$ei #i$u!7ii. 6%) Au$ove:iculul v! 1i #ec:e#$r!$ prin !plic!re! de #i"ilii #!u d!$ *n depo9i$ul unei per#o!ne !le#e cu precdere de c$re credi$or. Un e3e+pl!r !l proce#ului(ver)!l de ur+rire !l !celui !u$ove:icul v! 1i co+unic!$ !$2$ or"!nelor de poli7ie ru$ier0 c2$ 4i or"!nelor 1i#c!le *n r!9! cror! ! 1o#$ *n+!$ricul!$ !cel )un0 pen$ru ! no$! !ce!#$ +#ur *n eviden7ele proprii. 5!c indi#poni)ili9!re! !u$ove:iculului 4i ! docu+en$elor preci9!$e l! !lin. 6') nu po!$e 1i re!li9!$ l! $er+enul l! c!re e3ecu$orul 8udec$ore#c ! di#pu# !plic!re! +#urii #ec:e#$rului0 proce#ul(ver)!l v! 1i co+unic!$ #erviciului de poli7ie ru$ier0 c!re v! pu$e! opri *n $r!1ic !u$ove:iculul ur+ri$0 indi1eren$ de locul *n c!re !ce#$! #e !1l. 6 ) Or"!nul de poli7ie ru$ier v! pu$e! opri *n $r!1ic !u$ove:iculul #ec:e#$r!$ 4i v! proced! l! ridic!re! cer$i1ic!$ului de *n+!$ricul!re0 ! cr7ii de iden$i$!$e0 pun2nd *n vedere conduc$orului !u$ove:iculului c )unul e#$e #ec:e#$r!$ 4i # #e pre9in$e *n$r( un $er+en re9on!)il l! e3ecu$orul 8udec$ore#c. To$od!$ v! !nun7!0 de *nd!$0 e3ecu$orul 8udec$ore#c c!re ! !plic!$ +#ur! prev9u$ l! !lin. 6'). Ace!#$ oper!7iune v! 1i con#e+n!$ de c$re or"!nul de poli7ie *n$r(un proce#(ver)!l0 *n c!re #e v! 1!ce 4i o de#criere #u+!r ! !u$ove:iculului #ec:e#$r!$0 o copie ! !ce#$ui! 1iind re+i# conduc$orului !u$ove:iculului. A$2$ docu+en$ele0 c2$ 4i o copie ! proce#ului(ver)!l vor 1i $ri+i#e e3ecu$orului 8udec$ore#c c!re ! !plic!$ +#ur! #ec:e#$rului !#upr! !celui !u$ove:icul. 64) E3ecu$orul 8udec$ore#c po!$e !plic!0 de !#e+ene!0 +#ur! #ec:e#$rului !#upr! unui !u$ove:icul *n )!9! d!$elor o)7inu$e de l! #erviciul pu)lic co+uni$!r re"i+ per+i#e de conducere 4i *n+!$ricul!re ! ve:iculelor0 d!c de)i$orul *n c!u9 e#$e proprie$!rul *nre"i#$r!$ !l !celui )un0 poli7i! ru$ier0 *n )!9! proce#ului(ver)!l co+unic!$ de e3ecu$orul 8udec$ore#c0 ur+2nd ! proced! po$rivi$ !lin. 6%) 4i 6 ). 65) Au$ove:iculul #upu# #ec:e#$rului po$rivi$ di#po9i7iilor pre9en$ului !r$icol v! pu$e! 1i 1olo#i$ de c$re de)i$or p2n l! v!lori1ic!re0 d!c !ce#$! depune #!u re+i$e e3ecu$orului 8udec$ore#c o poli7 de !#i"ur!re ne"oci!)il0 l! o #u+ !#i"ur!$ cel pu7in e"!l cu v!lo!re! de !#i"ur!re ! !u$ove:iculului. ART. -4& Dec:e#$rul )unurilor !1ec$!$e unor "!r!n7ii re!le 6') 5!c !#upr! )unului ce #e #ec:e#$re!9 e3i#$ un drep$ re!l de "!r!n7ie con#$i$ui$ *n 1!vo!re! unei $er7e per#o!ne0 e3ecu$orul 8udec$ore#c0 lu2nd cuno4$in7 de#pre !ce#$ drep$0 v! *n4$iin7! !ce! per#o!n de#pre !plic!re! #ec:e#$rului 4i o v! ci$! l! $o!$e $er+enele 1i3!$e pen$ru v2n9!re! )unului re#pec$iv. 6%) 5e#pre !plic!re! #ec:e#$rului #e v! 1!ce +en7iune *n Ar:iv! Elec$ronic de K!r!n7ii Re!le Mo)ili!re #!u *n !l$e re"i#$re de pu)lici$!$e0 dup c!9. ART. -4' Pu)lici$!$e! #ec:e#$rului 6') 5e#pre !plic!re! #ec:e#$rului #e v! 1!ce +en7iune0 l! cerere! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 *n re"i#$rul co+er7ului0 *n Ar:iv! Elec$ronic de K!r!n7ii Re!le Mo)ili!re0 *n re"i#$rul #ucce#or!l 7inu$ de c!+er! no$!rilor pu)lici #!u *n !l$e re"i#$re de pu)lici$!$e0 dup c!9.
190

6%) 5e l! d!$! *n#crierii0 #ec:e#$rul devine opo9!)il $u$uror !celor! c!re0 dup *n#criere0 vor do)2ndi vreun drep$ !#upr! )unului re#pec$iv. ART. -4% Dec:e#$rul !#upr! )unurilor !n$erior #ec:e#$r!$e 6') E3ecu$orul 8udec$ore#c c!re0 pre9en$2ndu(#e l! do+iciliul ori l! #ediul de)i$orului0 $er7ului de7in$or #!u !l !d+ini#$r!$orului(#ec:e#$ru0 v! "#i *n1iin7!$ o !l$ ur+rire0 dup ce v! lu! o copie de pe proce#ul(ver)!l re#pec$iv0 !1l!$ *n +2n! de)i$orului0 $er7ului de7in$or #!u !l !d+ini#$r!$orului(#ec:e#$ru ori l! do+iciliul #!u #ediul !ce#$ui!0 v! *nc:ei! un proce#(ver)!l *n c!re v! !r$! nu+ele 4i c!li$!$e! celui c!re ! 1cu$ ur+rire! !n$erio!r 4i v! decl!r! !cele!4i )unuri #ec:e#$r!$e 4i de el. 6%) E3ecu$orul v! pu$e!0 *n !cel!4i $i+p0 # #ec:e#$re9e 4i !l$e )unuri c!re nu !u 1o#$ ur+ri$e !n$erior. 6 ) O copie cer$i1ic!$ ! proce#ului(ver)!l de #ec:e#$ru v! 1i co+unic!$ or"!nului de e3ecu$!re c!re ! *ncepu$ +!i *n$2i ur+rire!. 64) ;n !ce#$ c!90 ur+ririle #e #oco$e#c cone3!$e0 1iind !plic!)ile di#po9i7iile !r$. .5 0 i!r credi$orul pen$ru c!re #(! *n1iin7!$ #ec:e#$rul v! pu$e! con$inu! ur+rire! c:i!r d!c pri+ul credi$or ur+ri$or #(! de#i#$!$ de l! ur+rire. ART. -4 Proce#ul(ver)!l de #ec:e#$ru 6') E1ec$u!re! #ec:e#$rului #e v! con#$!$! de *nd!$ *n$r(un proce#(ver)!l c!re v! prevede!0 *n !1!r! d!$elor 4i +en7iunilor prev9u$e l! !r$. .-, !lin. 6')0 ur+$o!releB !) #o+!7i! de pl!$ 1cu$ ver)!l de)i$orului 4i r#pun#ul lui0 d!c ! 1o#$ pre9en$C )) enu+er!re!0 de#criere! 4i ev!lu!re!0 dup !preciere! e3ecu$orului0 d!c e#$e po#i)il0 ! 1iecrui )un +o)il #ec:e#$r!$C c) indic!re! )unurilor c!re0 1iind e3cep$!$e de l! ur+rire0 nu !u 1o#$ #ec:e#$r!$e0 *n c!9ul *n c!re )unurile #ec:e#$r!$e nu !coper cre!n7!C d) +en7ion!re! drep$urilor pre$in#e de !l$e per#o!ne !#upr! )unurilor #ec:e#$r!$eC e) !r$!re! )unurilor #ec:e#$r!$e !#upr! cror! e3i#$ un drep$ re!l de "!r!n7ie con#$i$ui$ *n 1!vo!re! unei $er7e per#o!neC 1) !r$!re! )unurilor #ec:e#$r!$e c!re !u 1o#$ #i"il!$e #!u ridic!$eC ") !r$!re! per#o!nei crei! i #e l!# *n depo9i$ )unurile #ec:e#$r!$e. 6%) Proce#ul(ver)!l #e v! #e+n! de e3ecu$or 4i de per#o!nele c!re0 po$rivi$ le"ii0 !u !#i#$!$ l! !plic!re! #ec:e#$rului. 5!c ele nu po$ ori re1u9 # #e+ne9e0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! +en7ion! !ce!#$ *+pre8ur!re *n proce#ul(ver)!l. 6 ) C2$e un e3e+pl!r !l proce#ului(ver)!l de #ec:e#$ru #e v! pred! de)i$orului #!u0 dup c!90 $er7ului de7in$or 4i !d+ini#$r!$orului(#ec:e#$ru0 !ce#$! din ur+ #e+n2nd cu +en7iune! de pri+ire ! )unurilor *n p#$r!re. 5!c !ce#$e per#o!ne nu #un$ pre9en$e ori re1u9 # pri+e!#c un e3e+pl!r !l proce#ului(ver)!l0 #e v! proced! po$rivi$ di#po9i7iilor privi$o!re l! co+unic!re! 4i *n+2n!re! ci$!7iilor. ART. -44 Indi#poni)ili9!re! )unurilor #ec:e#$r!$e 5in +o+en$ul #ec:e#$rrii )unurilor0 de)i$orul nu +!i po!$e di#pune de ele pe $i+pul c2$ dure!9 e3ecu$!re!0 #u) #!nc7iune! unei !+en9i 8udici!re de l! %.&&& lei l! '&.&&& lei0 d!c 1!p$! nu con#$i$uie in1r!c7iune. 5i#po9i7iile !r$. ',=('=' #un$ !plic!)ile.
191

ART. -45 P#$r!re! )unurilor #ec:e#$r!$e 6') >unurile #ec:e#$r!$e #e l!#0 cu !cordul credi$orului0 *n depo9i$ul de)i$orului #!u !l $er7ului de7in$or ori po$ 1i lu!$e *n depo9i$ de credi$or0 d!c de)i$orul nu #e opune. 6%) 5!c e3i#$ pericolul c! de)i$orul #!u $er7ul de7in$or # *n#$rine9e0 # #u)#$i$uie ori # de$eriore9e )unurile #ec:e#$r!$e0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! proced! l! #i"il!re! #!u l! ridic!re! lor. 6 ) 5!c de)i$orul #!u $er7ul de7in$or re1u9 # pri+e!#c *n depo9i$ )unurile #!u nu e#$e pre9en$ l! !plic!re! #ec:e#$rului0 precu+ 4i *n c!9ul ridicrii )unurilor0 e3ecu$orul 8udec$ore#c d *n p#$r!re )unurile #ec:e#$r!$e unui !d+ini#$r!$or( #ec:e#$ru0 nu+i$ cu precdere din$re per#o!nele de#e+n!$e de credi$or. Ad+ini#$r!$orul(#ec:e#$ru $re)uie # 1ie +!8or 4i *ndeo)4$e cuno#cu$ c! 1iind #olv!)il. El po!$e 1i o)li"!$ de in#$!n70 l! cerere! credi$orului #!u ! e3ecu$orului0 4i l! d!re! unei c!u7iuni. Do7ul0 rudele #!u !1inii de)i$orului0 p2n l! !l p!$rule! "r!d inclu#iv0 ori per#o!nele !1l!$e *n #erviciul lui nu vor pu$e! 1i de#e+n!7i !d+ini#$r!$ori(#ec:e#$ru dec2$ cu !cordul credi$orului. 64) Du+ele *n lei #!u *n v!lu$0 $i$lurile de v!lo!re0 o)iec$ele din +e$!le pre7io!#e 4i pie$rele pre7io!#e #e ridic 4i #e pred!u de e3ecu$or0 pe )!9 de proce#(ver)!l0 *n depo9i$ul unor in#$i$u7ii de credi$ #!u !l unei !l$e en$i$7i !u$ori9!$e *n !ce#$ #cop. 65) O)iec$ele de !r$0 colec7iile de v!lo!re0 o)iec$ele de +u9eu 4i !l$ele !#e+ene! #e ridic 4i #e pred!u de e3ecu$or0 pe )!9 de proce#(ver)!l0 *n depo9i$ul +u9eelor #!u !l unei !l$e en$i$7i !u$ori9!$e pen$ru depo9i$!re! !ce#$or!. 6.) 5!c en$i$7ile !r$!$e l! !lin. 64) 4i 65) re1u9 # i! *n depo9i$ )unurile #ec:e#$r!$e0 #e !plic di#po9i7iile !lin. 6')(6 ). 6-) ;n $o!$e c!9urile0 e3ecu$orul 8udec$ore#c p#$re!9 dov!d! depunerii v!lorilor re#pec$ive0 i!r *n c!9ul $i$lurilor de v!lo!re0 cu+ #un$ !c7iunile #!u o)li"!7iunile no+in!$ive ori l! pur$$or0 v! #e#i9! de *nd!$ in#$!n7! de e3ecu$!re pen$ru ! lu! +#urile nece#!re pen$ru con#erv!re! 4i !d+ini#$r!re! $i$lurilor 4i nu+ire!0 d!c e#$e c!9ul0 ! unui cur!$or #peci!l0 c!re # e3erci$e drep$urile !1eren$e !ce#$or!. 6,) ;n c!9ul $i$lurilor de credi$ $r!n#+i#i)ile prin "ir0 e3ecu$orul v! 1!ce +en7iune pe $i$luri de#pre !plic!re! #ec:e#$rului0 cu preci9!re! d!$ei c2nd ! 1o#$ 1cu$ +en7iune!. 5up 1!cere! +en7iunii0 $i$lurile #ec:e#$r!$e nu vor +!i pu$e! 1i "ir!$e0 i!r de)i$orul +en7ion!$ *n $i$lul de credi$ nu #e v! +!i pu$e! li)er! v!l!)il dec2$ con#e+n2nd #u+! l! en$i$!$e! prev9u$ de le"e 4i depun2nd recipi#! l! e3ecu$or. 6=) Dec:e#$r!re! $i$lurilor no+in!$ive #e v! no$i1ic! #ocie$7ii #!u in#$i$u7iei e+i$en$e0 precu+ 4i #ocie$7ii ori !l$ei per#o!ne crei! i(!u 1o#$ d!$e *n p#$r!re #!u !d+ini#$r!re0 #pre ! #e 1!ce +en7iune de#pre #ec:e#$ru *n re"i#$rul re#pec$iv. ART. -4. D$r+u$!re! )unurilor #ec:e#$r!$e Nici !d+ini#$r!$orul(#ec:e#$ru0 nici de)i$orul #!u $er7ul de7in$or nu vor pu$e! $r!n#por$! )unurile #ec:e#$r!$e din locul unde !u 1o#$ !u$ori9!7i # le p#$re9e0 dec2$ cu *ncuviin7!re! e3ecu$orului 8udec$ore#c. ;n !ce#$ din ur+ c!90 c:el$uielile de $r!n#por$ vor 1i !v!n#!$e de p!r$e! in$ere#!$. ART. -4192

Re+uner!7i! !d+ini#$r!$orului(#ec:e#$ru 6') ;n c!9ul *n c!re !d+ini#$r!$or(#ec:e#$ru e#$e o !l$ per#o!n dec2$ de)i$orul #!u $er7ul de7in$or0 !ce#$! v! !ve! drep$ul l! o re+uner!7ie0 ce #e v! 1i3! de e3ecu$or0 prin *nc:eiere0 7in2nd #e!+! de !c$ivi$!$e! depu#0 i!r *n c!9ul uni$7ilor #peci!li9!$e0 de $!ri1ele #!u pre7urile pr!c$ic!$e de !ce#$e! pen$ru #ervicii #i+il!re. Re+uner!7i! 4i c:el$uielile !d+ini#$r!$orului(#ec:e#$ru vor pu$e! 1i pl$i$e cu !n$icip!7ie de c$re credi$orul ur+ri$or c!re le v! prelu! cu precdere din pre7ul )unurilor ur+ri$e. 6%) ;nc:eiere! prin c!re e#$e 1i3!$ re+uner!7i! !d+ini#$r!$orului(#ec:e#$ru #e d cu ci$!re! pr7ilor. ART. -4, R#pundere! !d+ini#$r!$orului(#ec:e#$ru Ad+ini#$r!$orul(#ec:e#$ru0 precu+ 4i orice !l$e per#o!ne *n#rcin!$e cu p!9! )unurilor #ec:e#$r!$e vor r#punde pen$ru orice p!"u) !du# credi$orului #!u de)i$orului din c!u9! ne"li8en7ei lor 4i vor 1i *nlocui7i0 po$rivi$ di#po9i7iilor re1eri$o!re l! nu+ire! !d+ini#$r!$orilor(#ec:e#$ru0 pu$2nd 1i cond!+n!7i0 d!c e#$e c!9ul0 4i l! pedep#ele prev9u$e de le"e! pen!l. ART. -4= Li)er!re! $er7ului de7in$or 6') Ter7ul de7in$or #e v! pu$e! li)er!0 *n cur#ul #ec:e#$rului0 de )unurile de)i$orului ur+ri$0 d!c o)li"!7i! lui de re#$i$uire e#$e !8un# l! #c!den7. 6%) ;n !ce#$ #cop0 el v! pu$e! cere e3ecu$orului 8udec$ore#c *ncuviin7!re! de ! depune )unurile #ec:e#$r!$e l! el0 *n +2inile unei !l$e per#o!ne. E3ecu$orul #e v! pronun7! de ur"en70 prin *nc:eiere0 d!$ cu ci$!re! $er7ului de7in$or0 ! de)i$orului 4i ! credi$orului ur+ri$or0 !#upr! per#o!nei crei! )unurile ur+e!9 # 1ie *ncredin7!$e. Credi$orul ur+ri$or 4i de)i$orul vor pu$e! conveni c! ele # 1ie *ncredin7!$e c:i!r de)i$orului. 6 ) 5!c credi$orul ur+ri$or 4i de)i$orul nu vor cde! de !cord0 e3ecu$orul v! *ncredin7! )unurile #ec:e#$r!$e unei per#o!ne de#e+n!$e de credi$or. 64) ;ncredin7!re! )unurilor *n +2inile per#o!nei !ccep$!$e #!u de#e+n!$e0 po$rivi$ !lin. 6%) 4i 6 )0 v! 1i con#$!$!$ prin$r(un proce#(ver)!l #e+n!$ de e3ecu$or 4i de !d+ini#$r!$or(#ec:e#$ru. ART. -5& Oprire! ur+ririi 6') 5e)i$orul v! pu$e! *+piedic! !plic!re! #ec:e#$rului #!u0 dup c!90 v! pu$e! o)7ine ridic!re! lui nu+!i d!cB '. pl$e4$e cre!n7!0 inclu#iv !cce#oriile 4i c:el$uielile de e3ecu$!re0 *n +2inile credi$orului #!u repre9en$!n$ului #u !v2nd procur #peci!l. 5i#po9i7iile !r$. -&% #un$ !plic!)ileC %. 1!ce depunere! cu !1ec$!7iune! #peci!l prev9u$ l! !r$. -%& !lin. 6') 4i pred e3ecu$orului recipi#! de con#e+n!re. ;n !ce#$ c!90 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! eli)er! de)i$orului o dov!d de pri+ire ! recipi#ei0 v! *nc:ei! un proce#(ver)!l *n c!re v! 1!ce !ce!#$ con#$!$!re 4i0 d!c de)i$orul nu ! 1cu$ 4i con$e#$!7ie *n condi7iile !lin. 6%)0 v! opri ur+rire! #!u0 dup c!90 v! di#pune ridic!re! #ec:e#$rului. ;n c!9 con$r!r0 d!c de)i$orul ! 1cu$ con$e#$!7ie0 e3ecu$orul v! depune de *nd!$
193

proce#ul(ver)!l con#$!$!$or od!$ cu recipi#!0 l! in#$!n7! de e3ecu$!re0 c!re #e v! pronun7! de ur"en70 po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. -'.. P2n l! #olu7ion!re! con$e#$!7iei0 ur+rire! e#$e #u#pend!$ de drep$. 6%) ;n c!9ul prev9u$ l! !lin. 6') pc$. %0 d!c de)i$orul 1!ce con$e#$!7ie 4i #e opune eli)errii #u+ei con#e+n!$e0 el o v! pu$e! depune c:i!r *n +2n! e3ecu$orului0 od!$ cu recipi#! de con#e+n!re ! #u+ei0 #u) lu!re de dov!d0 #!u o v! pu$e! in$roduce direc$ l! in#$!n7! co+pe$en$0 *n $er+en de 5 9ile de l! d!$! proce#ului(ver)!l *n$oc+i$ de e3ecu$or0 c!9 *n c!re o copie de pe con$e#$!7ie v! 1i *n+2n!$ 4i e3ecu$orului. 6 ) Con$e#$!7i! #e v! 1!ce cu re#pec$!re! condi7iilor de 1or+ prev9u$e l! !r$. -'5. 64) 5!c $er+enul prev9u$ l! !lin. 6%) ! e3pir!$ 1r c! de)i$orul # 1i depu# ori in$rodu# con$e#$!7ie0 depunere! cu !1ec$!7iune #peci!l #e v! #oco$i drep$ pl!$ 1cu$ credi$orului0 i!r !ce#$! v! pu$e! # ridice #u+! con#e+n!$0 *n $e+eiul unei *nc:eieri ! e3ecu$orului 8udec$ore#c d!$e de ur"en70 cu ci$!re! pr7ilor. ART. -5' Con$inu!re! ur+ririi 6') ;n orice !l$e c!9uri dec2$ cele prev9u$e l! !r$. -5&0 de)i$orul #!u o !l$ per#o!n in$ere#!$ nu po!$e opri v2n9!re! )unurilor #ec:e#$r!$e0 d!r po!$e con$e#$! e3ecu$!re!0 po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. -'' 4i ur+$o!rele. 6%) Ter7ul c!re con$e#$ e3ecu$!re! nu v! pu$e! dovedi cu +!r$ori drep$ul #u de proprie$!$e !#upr! )unurilor +o)ile #ec:e#$r!$e *n locuin7! #!u *n$reprindere! de)i$orului ur+ri$0 *n !1!r de c!9ul c2nd0 1!7 de pro1e#i! #!u co+er7ul con$e#$!$orului ori de)i$orului0 o !#e+ene! dov!d devine !d+i#i)il. 6 ) Do7ul con$e#$!$or c!re locuie4$e cu #o7ul de)i$or 4i c!re nu e3erci$ o pro1e#ie 4i nici nu e3plo!$e!9 o *n$reprindere nu v! pu$e! dovedi drep$ul #u de proprie$!$e !#upr! )unurilor +o)ile #ec:e#$r!$e dec2$ cu conven7i! +!$ri+oni!l #!u cu !l$e *n#cri#uri cu d!$ cer$0 din c!re # re9ul$e c !ce#$e! i(!u !p!r7inu$ 4i *n!in$e de c#$orie ori c le(! do)2ndi$ ul$erior prin don!7ie #!u +o4$enire ori0 d!c l! d!$! do)2ndirii !ve! )unuri proprii0 c le(! do)2ndi$ prin cu+pr!re ori *n !l$ +od. Ace!#$ di#po9i7ie nu #e !plic *n# *n privin7! )unurilor c!re0 *n +od vdi$ #!u prin de#$in!7i! lor0 !p!r7in #o7ului de)i$orului ur+ri$. F %. A!lori1ic!re! )unurilor #ec:e#$r!$e ART. -5% Mod!li$7i de v!lori1ic!re 6') 5!c *n $er+en de '5 9ile de l! !plic!re! #ec:e#$rului nu !u 1o#$ pl$i$e #u+! d!$or!$0 $o!$e !cce#oriile 4i c:el$uielile de e3ecu$!re0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! proced! l! v!lori1ic!re! )unurilor #ec:e#$r!$e prin v2n9!re l! lici$!7ie pu)lic0 v2n9!re direc$ #!u prin !l$e +od!li$7i !d+i#e de le"e. 6%) Cu $o!$e !ce#$e!0 v2n9!re! #e v! pu$e! 1!ce de *nd!$ ce )unurile !u 1o#$ #ec:e#$r!$e0 d!c !ce#$e! #un$ #upu#e pieirii0 de"r!drii0 !l$errii #!u deprecierii ori d!c p#$r!re! lor !r prile8ui c:el$uieli di#propor7ion!$ de +!ri *n r!por$ cu v!lo!re! lor.
194

ART. -5 A2n9!re! !+i!)il 6') E3ecu$orul 8udec$ore#c0 cu !cordul credi$orului0 po!$e # *i *ncuviin7e9e de)i$orului # procede9e el *n#u4i l! v!lori1ic!re! )unurilor #ec:e#$r!$e. ;n !ce#$ c!90 de)i$orul e#$e o)li"!$ # *l in1or+e9e *n #cri# pe e3ecu$or de#pre o1er$ele pri+i$e0 indic2nd0 dup c!90 nu+ele #!u denu+ire! 4i !dre#! po$en7i!lului cu+pr$or0 precu+ 4i $er+enul *n c!re !ce#$! din ur+ #e !n"!8e!9 # con#e+ne9e pre7ul propu#. 6%) 5!c p2n l! *+plinire! $er+enului prev9u$ l! !lin. 6') $er7ul cu+pr$or nu con#e+ne!9 pre7ul o1eri$ l! di#po9i7i! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 #e v! 1i3! $er+en pen$ru v2n9!re l! lici$!7ie pu)lic0 po$rivi$ !r$. -5,. ART. -54 A2n9!re! direc$ 6') E3ecu$orul 8udec$ore#c po!$e0 de !#e+ene!0 proced!0 cu !cordul !+)elor pr7i0 l! v!lori1ic!re! )unurilor ur+ri$e prin v2n9!re direc$ cu+pr$orului c!re o1er cel pu7in pre7ul #$!)ili$ po$rivi$ !r$. -5-. 6%) Ter+enul pen$ru v2n9!re! direc$ v! 1i #$!)ili$ prin !cordul pr7ilor. 5e)i$orul 4i credi$orul vor 1i *n4$iin7!7i de#pre 9iu!0 or! 4i locul v2n9rii0 precu+ 4i de#pre o1er$! de pre7 depu# de po$en7i!lul cu+pr$or. 6 ) L! d!$! v2n9rii0 e3ecu$orul v! *n$oc+i proce#ul(ver)!l prev9u$ l! !r$. --%0 di#po9i7iile !ce#$ui !r$icol 1iind !plic!)ile *n +od core#pun9$or. 5!c vreun! din$re pr7i lip#e4$e l! e1ec$u!re! v2n9rii0 e3ecu$orul *i v! co+unic! o copie cer$i1ic!$ de pe proce#ul(ver)!l privind v2n9!re!. ART. -55 A2n9!re! #ili$ ;n lip#! !cordului pr7ilor #!u d!c v2n9!re! direc$ ori !+i!)il nu #e re!li9e!90 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! proced! l! v2n9!re! prin lici$!7ie pu)lic ! )unurilor #ec:e#$r!$e. ART. -5. A2n9!re! $i$lurilor de v!lo!re 4i ! unor )unuri cu re"i+ de circul!7ie #peci!l 6') Ti$lurile de credi$ 4i orice !l$e v!lori #!u +r1uri ne"oci!)ile l! )ur#ele de v!lori0 )ur#ele de +r1uri ori pe !l$e pie7e #e vor pu$e! vinde prin in$er+ediul )ur#ei celei +!i !propi!$e0 re#pec$iv prin #i#$e+ul !l$ern!$iv de $r!n9!c7ion!re0 cu 1or+ele 4i condi7iile prev9u$e de le"e! #peci!l. 6%) O)iec$ele din +e$!le pre7io!#e 4i pie$rele pre7io!#e0 +i8lo!cele de pl!$ #$rine 4i !l$e $i$luri de v!lo!re dec2$ cele !r$!$e l! !lin. 6') vor 1i v!lori1ic!$e0 *n condi7iile le"ii0 prin en$i$7i !u$ori9!$e0 dup c!90 i!r o)iec$ele de !r$0 colec7iile de v!lo!re 4i o)iec$ele de +u9eu0 prin or"!nele 4i *n condi7iile prev9u$e de le"e. Du+ele o)7inu$e din v2n9!re #e vor con#e+n! l! en$i$!$e! indic!$ de e3ecu$orul 8udec$ore#c. 6 ) A2n9!re! !c7iunilor l! #ocie$7ile *nc:i#e 4i ! pr7ilor #oci!le #e 1!ce *n +od !+i!)il0 po$rivi$ !r$. -5 0 i!r *n lip#0 de c$re e3ecu$or0 prin lici$!7ie pu)lic0 d!c le"e! nu prevede un #i#$e+ #peci!l privind circul!7i! !ce#$or!. 64) 5!c v2n9!re! )unurilor prev9u$e l! !lin. 6 ) #e 1!ce de c$re e3ecu$or #!u de c$re un !"en$ #peci!li9!$0 !ce#$! v! *n$oc+i un c!ie$ de #!rcini c!re0 *n !1!r! !l$or +en7iuni prev9u$e de le"e0 v! cuprinde0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii v2n9rii0 !c$ul
195

con#$i$u$iv !l #ocie$7ii0 nu+rul 4i 1elul !c7iunilor #!u pr7ilor #oci!le #upu#e v2n9rii0 "!r!n7iile con#$i$ui$e !#upr! lor0 cl!u9ele #peci!le privind v2n9!re! #!u ce#iune! !ce#$or! 4i drep$urile de pre1erin7 !cord!$e !#oci!7ilor0 #i$u!7i! 1in!nci!r !nu!l pe ul$i+ele dou e3erci7ii 1in!nci!re0 precu+ 4i orice docu+en$e nece#!re pen$ru !preciere! con#i#$en7ei 4i v!lorii drep$urilor #ocie$!re !1eren$e !c7iunilor #!u pr7ilor #oci!le #co!#e l! v2n9!re. 65) C!ie$ul de #!rcini v! 1i co+unic!$ de)i$orului0 credi$orului0 #ocie$7ii e+i$en$e 4i celorl!l7i !#oci!7i0 pen$ru ! 1or+ul! even$u!le o)iec7iuni0 *n $er+en de 5 9ile de l! co+unic!re0 #u) #!nc7iune! decderii. E3ecu$orul 8udec$ore#c v! #olu7ion! o)iec7iunile0 prin *nc:eiere e3ecu$orie0 d!$ cu ci$!re! pr7ilor. 5!c nu #e 1or+ule!9 o)iec7iuni #!u !ce#$e! #un$ re#pin#e0 i!r *nc:eiere! nu e#$e !$!c!$ de c$re cei in$ere#!7i0 ur+rire! v! con$inu!0 po$rivi$ le"ii. 6.) Re"ulile #peci!le privind v2n9!re! $i$lurilor de v!lo!re prev9u$e *n pre9en$ul !r$icol r+2n !plic!)ile. F . A2n9!re! l! lici$!7ie pu)lic ART. -5Ev!lu!re! )unurilor #ec:e#$r!$e 6') Cu oc!9i! !plicrii #ec:e#$rului0 e3ecu$orul 8udec$ore#c e#$e o)li"!$ # iden$i1ice 4i # ev!lue9e )unurile #ec:e#$r!$e0 *n !1!r de c!9urile *n c!re !ce!#$! nu e#$e cu pu$in7. >unurile vor 1i ev!lu!$e l! v!lo!re! lor de circul!7ie0 r!por$!$ l! pre7urile +edii de pi!7 din loc!li$!$e! re#pec$iv. 6%) Dep!r!$ de pre7ul )unurilor #e v! de$er+in! 4i v!lo!re! drep$urilor re!le de 1olo#in70 po$rivi$ cri$eriilor !r$!$e l! !lin. 6')0 i!r d!c !ce!#$! nu e#$e cu pu$in70 #e v! !pel! l! un e3per$. 6 ) L! cerere! pr7ilor in$ere#!$e #!u *n c!9ul *n c!re nu po!$e proced! el *n#u4i l! ev!lu!re0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! nu+i un e3per$ c!re # 1i3e9e pre7ul pen$ru v2n9!re! )unurilor #ec:e#$r!$e. 64) E3ecu$orul v! di#pune c! e3per$ul # 1i3e9e pre7ul0 prin$r(un r!por$ #cri#0 c!re v! 1i pred!$ cu cel pu7in 5 9ile *n!in$e de 9iu! 1i3!$ pen$ru v2n9!re. 65) Cerere! de e3per$i9 v! 1i 1cu$ de pr7i0 *n +od ver)!l0 l! d!$! #ec:e#$rrii )unurilor0 1iind con#e+n!$ *n proce#ul(ver)!l de #ec:e#$ru0 #!u *n #cri#0 *n $er+en de 5 9ile de l! d!$! co+unicrii proce#ului(ver)!l de #ec:e#$ru0 #u) #!nc7iune! decderii. 6.) E3ecu$orul #e v! pronun7! de ur"en70 1r ci$!re! pr7ilor0 !#upr! cererii de e3per$i90 prin *nc:eiere e3ecu$orie0 c!re v! cuprinde #$!)ilire! onor!riului provi9oriu ce #e cuvine e3per$ului 4i $er+enul *n c!re $re)uie depu# r!por$ul con1or+ !lin. 64). 6-) Onor!riul provi9oriu v! 1i depu# de p!r$e! in$ere#!$0 #u) #!nc7iune! decderii0 *n cel +ul$ 5 9ile de l! co+unic!re! !d+i$erii cererii de e3per$i9. 6,) E3per$ul v! ci$! pr7ile. Ace#$e! po$ de#e+n! e3per7i con#ilieri0 di#po9i7iile !r$. & !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. 6=) 5!c e3per$ul nu v! depune r!por$ul *n $er+enul 1i3!$ ori d!c din c!u9! nere#pec$rii $er+enului ! c!u9!$ !+2n!re! v2n9rii0 l! cerere! pr7ii in$ere#!$e0
196

in#$!n7! de e3ecu$!re po!$e lu! *+po$riv! !ce#$ui! +#urile prev9u$e l! !r$. ',!lin. 6') pc$. % li$. d) 4i l! !r$. ',=. ART. -5, Fi3!re! $er+enului de lici$!7ie 6') 5!c v!lori1ic!re! )unurilor ur+e!9 # #e 1!c prin v2n9!re l! lici$!7ie pu)lic0 e3ecu$orul 8udec$ore#c0 *n $er+en de cel +ul$ o 9i de l! e3pir!re! $er+enelor prev9u$e l! !r$. -5% !lin. 6') #!u l! !r$. -5 0 i!r0 *n c!9ul )unurilor prev9u$e l! !r$. -5% !lin. 6%)0 de l! d!$! proce#ului(ver)!l de #ec:e#$ru0 v! 1i3!0 prin *nc:eiere de1ini$iv0 9iu!0 or! 4i locul lici$!7iei. 6%) A2n9!re! nu #e v! pu$e! 1!ce *n +!i pu7in de dou #p$+2ni0 nici *n +!i +ul$ de 4 #p$+2ni de l! d!$! e3pirrii $er+enelor prev9u$e l! !r$. -5% !lin. 6') #!u !r$. -5 0 i!r0 *n c!9ul )unurilor prev9u$e l! !r$. -5% !lin. 6%)0 de l! d!$! proce#ului(ver)!l de #ec:e#$ru. 6 ) Ter+enul #e v! pu$e! #cur$! #!u prelun"i0 d!c !$2$ credi$orul0 c2$ 4i de)i$orul o vor cere. ART. -5= Locul lici$!7iei 6') A2n9!re! l! lici$!7ie #e v! 1!ce l! locul unde #e !1l )unurile #ec:e#$r!$e #!u0 d!c e3i#$ +o$ive $e+einice0 *n !l$ loc. 6%) ;n c!9ul c2nd *n loc!li$!$e e3i#$ $2r"uri o1ici!le recuno#cu$e 4i 7inu$e *n +od o)i4nui$ cel pu7in o d!$ pe #p$+2n0 v2n9!re! vi$elor #e v! 1!ce o)li"!$oriu *n !cele $2r"uri0 *n 9ilele 4i orele de $2r"0 c:i!r d!c $2r"urile !r cde! *n 9ilele nelucr$o!re #!u de #r)$o!re le"!l0 1r ! 1i nece#!r *ncuviin7!re! in#$!n7ei de e3ecu$!re. 6 ) 5e !#e+ene!0 d!c *n loc!li$!$e e3i#$ )ur#e de +r1uri #!u cere!le0 $o!$e +r1urile #!u cere!lele c!re #un$ co$!$e l! !ce#$e )ur#e #e vor vinde0 l! cerere! credi$orului #!u ! de)i$orului0 prin in$er+ediul lor. ART. -.& ;n4$iin7!re! pr7ilor 4i ! !l$or per#o!ne in$ere#!$e 6') E3ecu$orul 8udec$ore#c *i v! *n4$iin7! pe credi$or0 de)i$or0 $er7ul de7in$or !l )unurilor #ec:e#$r!$e0 precu+ 4i pe orice per#o!n c!re !re un drep$ *n le"$ur cu !ce#$e )unuri de#pre 9iu!0 or! 4i locul v2n9rii l! lici$!7ie0 po$rivi$ di#po9i7iilor privi$o!re l! co+unic!re! 4i *n+2n!re! ci$!7iilor0 cu cel pu7in 4, de ore *n!in$e de $er+enul 1i3!$ pen$ru v2n9!re. 6%) 5!c #e v2nd $i$luri de v!lo!re c!re nu #un$ ne"oci!$e l! )ur#! de v!lori #!u *n$r(un #i#$e+ !l$ern!$iv de $r!n9!c7ion!re0 *n condi7iile !r$. -5. !lin. 6 )0 vor 1i *n4$iin7!7i #ocie$!$e! e+i$en$ ! $i$lului #!u $er7ul crui! !ce#$e! i(!u 1o#$ *ncredin7!$e #pre p#$r!re ori !d+ini#$r!re0 precu+ 4i ceil!l7i !#oci!7i ori +o4$eni$orii !ce#$or!0 d!c !u drep$uri de pre1erin7 l! v2n9!re. ART. -.' Pu)lici$!$e! v2n9rii 6') E3ecu$orul 8udec$ore#c v! *n$oc+i !nun7urile de v2n9!re0 pe c!re le v! !1i4! cu cel pu7in 5 9ile *n!in$e de 7inere! lici$!7iei l! locul lici$!7iei0 l! #ediul e3ecu$orului 8udec$ore#c0 !l pri+riei de l! locul v2n9rii )unurilor 4i !l in#$!n7ei de e3ecu$!re0 precu+ 4i *n !l$e locuri pu)lice0 unde conduc$orii !ce#$or! !u o)li"!7i! crerii
197

condi7iilor nece#!re !1i4rii pu)lic!7iilor de v2n9!re0 1r ! i+pune $!3e #!u con$r!pre#$!7ii. 5e !#e+ene!0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! *n$oc+i 4i pu)lic!7ii de v2n9!re pe c!re le v! !duce l! cuno4$in7! pu)licului prin unul din$re 9i!rele loc!le #!u0 *n lip#0 din$re cele de circul!7ie n!7ion!l0 prin 9i!re0 revi#$e #!u !l$e pu)lic!7ii e3i#$en$e ce #un$ de#$in!$e co+erci!li9rii unor )unuri de n!$ur! celor #co!#e l! v2n9!re0 precu+ 4i pe p!"ini de in$erne$ de#c:i#e *n !cel!4i #cop. 6%) Pu)lic!7iile 4i !nun7urile de v2n9!re vor cuprindeB !) denu+ire! 4i #ediul or"!nului de e3ecu$!reC )) nu+rul do#!rului de e3ecu$!reC c) nu+ele e3ecu$orului 8udec$ore#cC d) nu+ele0 prenu+ele 4i do+iciliul #!u0 dup c!90 denu+ire! 4i #ediul de)i$orului 4i credi$oruluiC e) 9iu!0 or! 4i locul lici$!7ieiC 1) indic!re! 4i de#criere! #u+!r ! )unurilor ce vor 1i v2ndu$e l! lici$!7ie pu)lic0 cu !r$!re! pen$ru 1iec!re ! pre7ului de *ncepere ! lici$!7iei0 c!re e#$e pre7ul prev9u$ *n proce#ul(ver)!l de #ec:e#$ru #!u0 dup c!90 cel #$!)ili$ prin e3per$i9C *n c!9ul $i$lurilor de v!lo!re nene"oci!)ile0 #e v! indic! 4i locul de l! c!re po!$e 1i procur!$0 pe c:el$ui!l! #olici$!n$ului0 c!ie$ul de #!rcini prev9u$ l! !r$. -5. !lin. 64)C ") +en7iune!0 d!c v! 1i c!9ul0 c )unurile #e v2nd "rev!$e de drep$urile re!le de 1olo#in70 do)2ndi$e ul$erior *n#crierii vreunei ipo$eci 4i c0 *n c!9ul *n c!re cre!n7ele credi$orilor ur+ri$ori nu !r 1i !coperi$e l! pri+! lici$!7ie0 #e v! proced!0 *n !cee!4i 9i0 l! o nou lici$!7ie pen$ru v2n9!re! )unurilor li)ere de !cele drep$uri. Pre7ul de l! c!re vor *ncepe !ce#$e lici$!7ii v! 1i cel prev9u$ l! !r$. -., !lin. 6.) 4i 6-)C :) #o+!7i! pen$ru $o7i cei c!re pre$ind vreun drep$ !#upr! )unului # *l !nun7e e3ecu$orului *n!in$e de d!$! #$!)ili$ pen$ru v2n9!re0 *n $er+enele 4i #u) #!nc7iunile prev9u$e de le"eC i) invi$!7i! c$re $o7i cei c!re vor # cu+pere )unul # #e pre9in$e l! $er+enul de v2n9!re0 l! locul 1i3!$ *n !ce#$ #cop 4i p2n l! !cel $er+en # pre9in$e o1er$e de cu+pr!reC 8) locul 4i d!$! !1i4rii0 *n c!9ul !nun7urilor de v2n9!reC I) #e+n$ur! 4i 4$!+pil! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 *n c!9ul !nun7urilor de v2n9!re. 6 ) ;ndeplinire! !ce#$or 1or+!li$7i #e v! con#$!$! prin proce#e(ver)!le *nc:ei!$e de e3ecu$orul 8udec$ore#c. 64) C:el$uielile de !1i4!re 4i pu)lic!re vor 1i !v!n#!$e de c$re credi$orul ur+ri$or0 c!re le v! prelu! din pre7ul )unurilor ur+ri$e. 65) ;n c!9ul nere#pec$rii di#po9i7iilor pre9en$ului !r$icol0 l! cerere! pr7ii in$ere#!$e0 in#$!n7! de e3ecu$!re po!$e lu! *+po$riv! e3ecu$orului 8udec$ore#c +#urile prev9u$e l! !r$. ',- !lin. 6') pc$. % li$. :) 4i l! !r$. ',=. 6.) Men7iunile de l! !lin. 6%) li$. !) 4i c)(I) #un$ prev9u$e #u) #!nc7iune! nuli$7ii. 6-) C2$e un e3e+pl!r din pu)lic!7i! de v2n9!re #e v! co+unic! per#o!nelor prev9u$e l! !r$. -.& !lin. 6'). 6,) ;n c!9ul *n c!re #e ur+re#c )unurile +o)ile !le unui +inor #!u !le unei per#o!ne pu#e #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c0 di#po9i7iile !r$. , = !lin. 6%) #un$ !plic!)ile.
198

ART. -.% Re#$r2n"ere! 1or+!li$7ilor de pu)lici$!$e 6') Prin e3cep7ie de l! di#po9i7iile !r$. -.'0 *n c!9ul *n c!re e3ecu$!re! #e 1!ce *n $e+eiul unui $i$lu e3ecu$oriu privi$or l! o cre!n7 ! crei v!lo!re nu dep4e4$e 5.&&& lei #!u !$unci c2nd )unurile #un$ #upu#e pieirii0 de"r!drii0 !l$errii ori deprecierii0 oric!re !r 1i v!lo!re! $i$lului e3ecu$oriu0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! pu$e! # re#$r2n" 1or+!li$7ile de pu)lici$!$e nu+!i l! !1i4!re 4i # #cur$e9e !$2$ $er+enul de *n4$iin7!re ! de)i$orului 4i ! $er7ului de7in$or0 c2$ 4i $er+enul de !1i4!re0 *n +#ur! *n c!re !ce!#$! !r 1i #u1icien$ pen$ru *n4$iin7!re! celor in$ere#!7i. 6%) Credi$orul0 de)i$orul 4i $er7ul de7in$or vor pu$e! 1i *ncuno4$in7!7i prin $ele"r!+0 $ele1!3 #!u prin !l$e +i8lo!ce c!re !#i"ur $r!n#+i$ere! $e3$ului !c$ului 4i con1ir+!re! pri+irii lui. ART. -. Re1!cere! 1or+!li$7ilor de pu)lici$!$e 6') 5!c din orice c!u9 v2n9!re! #e !+2n0 *ncuno4$in7!re! celor in$ere#!7i 4i 1or+!li$7ile de pu)lici$!$e #e vor *ndeplini 4i pen$ru noul $er+en0 c!re nu v! pu$e! 1i +!i #cur$ de o #p$+2n 4i nici +!i lun" de dou #p$+2ni. 6%) 5!c v2n9!re! nu #e po!$e $er+in! *n !cee!4i 9i0 e! v! con$inu! *n 9iu! ur+$o!re0 i!r e3ecu$orul 8udec$ore#c v! !duce ver)!l l! cuno4$in7! celor pre9en7i0 *n !1!r de c!9ul *n c!re !+)ele pr7i #un$ de !cord cu !+2n!re! lici$!7iei. ;n !ce#$ din ur+ c!90 co#$ul 1or+!li$7ilor de pu)lici$!$e v! 1i #upor$!$ *n +od e"!l de !+)ele pr7i0 di#po9i7iile !r$. -.' !lin. 64) 1iind !plic!)ile *n +od core#pun9$or. ART. -.4 Pre"$ire! lici$!7iei 6') ;n 9iu! 1i3!$ pen$ru v2n9!re0 e3ecu$orul 8udec$ore#c #e v! duce l! locul unde #e !1l )unurile #ec:e#$r!$e0 v! ridic! #i"iliile #!u v! pri+i )unurile de l! per#o!n! crei! i(!u 1o#$ *ncredin7!$e0 eli)er2ndu(i c:i$!n7 de pri+ire. 6%) E3ecu$orul v! veri1ic!0 dup proce#ul(ver)!l de #ec:e#$ru0 nu+rul 4i #$!re! )unurilor 4i v! con#$!$! $o!$e !ce#$e!0 precu+ 4i lip#urile "#i$e0 *n proce#ul(ver)!l de lici$!7ie. 6 ) 5!c v2n9!re! #e v! 1!ce *n !l$ loc dec2$ !cel! unde #e "#e#c )unurile ce ur+e!9 # 1ie v2ndu$e0 ele vor 1i du#e *n !cel loc0 pe c:el$ui!l! credi$orului0 *n condi7iile !r$. -.' !lin. 64). ART. -.5 A+2n!re! lici$!7iei 6') L! cerere! pr7ii in$ere#!$e 1cu$0 #u) #!nc7iune! decderii0 *n!in$e de *ncepere! lici$!7iei0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! !+2n! v2n9!re! *n c!9ul nere#pec$rii $er+enelor de *n4$iin7!re ! credi$orului0 de)i$orului #!u $er7ului de7in$or ori0 dup c!90 ! $er+enelor de !1i4!re #!u pu)lic!re ! v2n9rii. L! !ce#$ $er+en0 c!re nu po!$e 1i +!i lun" de %& de 9ile de l! d!$! 1i3!$ pen$ru pri+! v2n9!re0 #e vor re1!ce 1or+!li$7ile de pu)lici$!$e *nclc!$e0 cu re#pec$!re! di#po9i7iilor !r$. -.'. 6%) 5i#po9i7iile !lin. 6') nu #un$ !plic!)ile l! v2n9!re! )unurilor #upu#e pieirii0 de"r!drii0 !l$errii #!u deprecierii0 c!9 *n c!re p!r$e! in$ere#!$ v! pu$e! #olici$! nu+!i lu!re! +#urilor prev9u$e de !r$. -.%. ART. -..
199

P!r$icip!n7ii l! lici$!7ie 6') Po!$e p!r$icip! l! lici$!7ie orice per#o!n c!re !re c!p!ci$!$e deplin de e3erci7iu0 precu+ 4i c!p!ci$!$e! de ! do)2ndi )unurile #co!#e l! lici$!7ie. 6%) 5e)i$orul ur+ri$ nu v! pu$e! 1i !d8udec!$!r0 nici per#on!l0 nici prin per#o!n in$erpu#. 6 ) Credi$orii ur+ri$ori #!u in$ervenien7i nu po$0 nici per#on!l0 nici prin per#o!ne in$erpu#e0 # !d8udece )unurile o1eri$e #pre v2n9!re l! un pre7 +!i +ic de -5N din pre7ul #$!)ili$ po$rivi$ !r$. -5- !lin. 6') #!u 6 ). ART. -.K!r!n7i! de p!r$icip!re 6') P!r$icip!n7ii l! lici$!7ie $re)uie # con#e+ne9e0 cel +!i $2r9iu p2n l! *ncepere! lici$!7iei0 l! di#po9i7i! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 cel pu7in '&N din pre7ul de *ncepere ! lici$!7iei pen$ru )unurile pe c!re in$en7ione!9 # le cu+pere. 6%) Credi$orii ur+ri$ori #!u in$ervenien7i nu !u o)li"!7i! de ! depune "!r!n7i! prev9u$ l! !lin. 6'). 6 ) 5!c *n loc!li$!$e! unde !re loc lici$!7i! nu 1unc7ione!9 nicio uni$!$e din$re cele prev9u$e de le"e pen$ru ! 1!ce !#$1el de oper!7iuni #!u d!c lici$!7i! #e de#14o!r *n locuri i9ol!$e0 "!r!n7i! po!$e 1i depu# 4i l! e3ecu$orul 8udec$ore#c0 pe )!9 de c:i$!n7 de pri+ire0 1c2ndu#e +en7iune de#pre !ce!#$! *n proce#ul( ver)!l de lici$!7ie. ART. -., E1ec$u!re! lici$!7iei 6') A2n9!re! l! lici$!7ie #e v! 1!ce *n +od pu)lic de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c0 c!re v! o1eri )unurile #pre v2n9!re prin #$ri"ri #ucce#ive. 6%) Pre7ul de l! c!re *ncepe lici$!7i! e#$e cel prev9u$ *n pu)lic!7ii #!u !nun7uri0 po$rivi$ !r$. -.' !lin. 6%). 6 ) ;n r!por$ cu n!$ur! #!u cu de#$in!7i! lor0 )unurile #e vor vinde 1iec!re *n p!r$e #!u +!i +ul$e *+preun0 7in2ndu(#e #e!+! *n $o!$e c!9urile c! prin +odul de v2n9!re !ce#$e! # nu #e deprecie9e. 64) ;n c!9ul c2nd de l! de)i$or #(!u ridic!$ 4i #u+e de )!ni0 v2n9!re! celorl!l$e )unuri nu #e v! pu$e! 1!ce dec2$ *n +#ur! *n c!re !cele #u+e nu !coper cre!n7! credi$orului ur+ri$or 4i !cce#oriile !ce#$ei!0 *+preun cu c:el$uielile de e3ecu$!re. 65) >unul #e !d8udec celui c!re0 dup #$ri"ri #ucce#ive0 1cu$e l! in$erv!le de $i+p c!re # per+i$ op7iuni 4i #upr!lici$ri0 o1er pre7ul cel +!i +!re0 i!r !$unci c2nd e3i#$ un #in"ur concuren$0 !ce#$! ! o1eri$ pre7ul de *ncepere ! lici$!7iei. 6.) 5!c )unul e#$e "rev!$ de vreun drep$ re!l de 1olo#in70 do)2ndi$ ul$erior *n#crierii vreunei ipo$eci0 l! pri+ul $er+en de v2n9!re #$ri"rile vor *ncepe de l! pre7ul cel +!i +!re o1eri$ #!u0 *n lip#0 de l! cel 1i3!$ *n pu)lic!7ie0 di+inu!$ cu v!lo!re! !ce#$or drep$uri #oco$i$ po$rivi$ !r$. -5- !lin. 6%). 6-) 5!c din c!u9! e3i#$en7ei drep$urilor !r$!$e l! !lin. 6.) nu #(! pu$u$ o)7ine un pre7 #u1icien$ pen$ru !coperire! cre!n7elor ipo$ec!re *n#cri#e !n$erior0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! relu! *n !cee!4i 9i lici$!7i! pen$ru v2n9!re! )unului li)er de !cele drep$uriC *n !ce#$ c!90 #$ri"rile vor *ncepe de l! pre7ul +en7ion!$ *n pu)lic!7i! de v2n9!re0 1r #cdere! !r$!$ l! !lin. 6.).
200

6,) 5!c nu #e o)7ine pre7ul de *ncepere ! lici$!7iei0 l! !cel!4i $er+en )unul v! 1i din nou #co# l! v2n9!re0 c!9 *n c!re lici$!7i! v! *ncepe de l! pre7ul de -5N din cel prev9u$ *n pu)lic!7ii #!u !nun7uri0 i!r )unul v! 1i v2ndu$ celui c!re v! o1eri pre7ul cel +!i +!re. 6=) 5!c nu #e o1er nici pre7ul +ini+ prev9u$ l! !lin. 6,)0 lici$!7i! #e v! !+2n! l! un !l$ $er+en0 pen$ru c!re #e vor *ndeplini din nou 1or+!li$7ile de pu)lici$!$e prev9u$e de !r$. -.'. L! !ce#$ $er+en0 c!re nu po!$e 1i +!i lun" de %& de 9ile de l! d!$! pri+ei lici$!7ii0 lici$!7i! v! *ncepe de l! 5&N din pre7ul ini7i!l prev9u$ *n pu)lic!7ii #!u !nun7uri. 5!c nu #e v! o)7ine nici !ce#$ pre70 )unurile vor 1i v2ndu$e0 l! !cel!4i $er+en0 l! cel +!i +!re pre7 o1eri$0 c:i!r 4i !$unci c2nd l! lici$!7ie #(! pre9en$!$ un #in"ur o1er$!n$. 6'&) ;n $o!$e c!9urile0 l! pre7 e"!l0 v! 1i pre1er!$ cel c!re !re un drep$ de pree+p7iune !#upr! )unului ur+ri$. 6'') 5i#po9i7iile !lin. 6,) 4i 6=) nu #un$ !plic!)ile l! v2n9!re! )unurilor #upu#e pieirii0 de"r!drii0 !l$errii #!u deprecierii. ;n !ce#$e c!9uri0 v2n9!re! #e v! 1!ce l! orice pre7 4i oric!re !r 1i nu+rul concuren7ilor0 c:i!r l! pri+ul $er+en. 6'%) E3ecu$orul v! 7ine o li#$ cu )unurile v2ndu$e 4i pre7ul cu c!re #(!u v2ndu$. ART. -.= D$in"ere! drep$ului de pree+p7iune Ti$ul!rul unui drep$ de pree+p7iune c!re nu ! p!r$icip!$ l! lici$!7ie nu v! +!i pu$e! # *4i e3erci$e drep$ul dup !d8udec!re! )unului. ART. --& 5epunere! 4i con#e+n!re! pre7ului 6') 5up !d8udec!re! )unului0 !d8udec!$!rul e#$e o)li"!$ # depun de *nd!$ *n$re"ul pre70 *n nu+er!r ori cu ordin de pl!$ #!u orice !l$ in#$ru+en$ le"!l de pl!$C l! cerere! #!0 !ccep$!$ de credi$or #!u de repre9en$!n$ul #u0 pre7ul #e v! pu$e! depune 4i ul$erior0 *n cel +ul$ 5 9ile de l! d!$! lici$!7iei. 6%) ;n c!9ul *n c!re !d8udec!$!r e#$e *n#u4i credi$orul ur+ri$or 4i nu p!r$icip !l7i credi$ori l! ur+rire #!u0 de4i p!r$icip0 !ce4$i! #e !1l *n$r(un r!n" de pre1erin7 in1erior credi$orului !d8udec!$!r0 el v! pu$e! depune *n con$ul pre7ului cre!n7! #!0 *n $o$ #!u *n p!r$e. 5!c pre7ul )unului e#$e +!i +!re dec2$ v!lo!re! cre!n7ei0 credi$orul v! pu$e! depune *n con$ul pre7ului cre!n7! #! nu+!i d!c depune0 de *nd!$ #!u *n cel +ul$ 5 9ile de l! d!$! lici$!7iei0 di1eren7! din$re pre7ul de !d8udec!re 4i v!lo!re! cre!n7ei. 6 ) 5!c pre7ul #!u0 dup c!90 di1eren7! de pre7 nu #e v! depune po$rivi$ !lin. 6') #!u 6%)0 #e v! relu! lici$!7i! ori0 dup c!90 o !l$ +od!li$!$e de v!lori1ic!re ! )unului0 l! !cel!4i $er+en #!u l! un !l$ $er+en0 pen$ru c!re #e vor *+plini 1or+!li$7ile de pu)lici$!$e prev9u$e de !r$. -.'0 i!r pri+ul !d8udec!$!r v! 1i r#pun9$or !$2$ de #cdere! pre7ului o)7inu$ l! ! dou! v2n9!re0 c2$ 4i de c:el$uielile 1cu$e pen$ru !ce!#$!C !ce#$e #u+e #e vor #$!)ili de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c prin proce#( ver)!l c!re con#$i$uie $i$lu e3ecu$oriu 4i #e vor re7ine cu precdere din #u+! depu# con1or+ !r$. -.-. 64) E3ecu$orul 8udec$ore#c v! con#e+n! de *nd!$ #u+ele de )!ni *nc!#!$e0 p#$r2nd dov!d! con#e+nrii. 5e#pre !ce!#$! el v! 1!ce +en7iune 4i *n proce#ul( ver)!l de lici$!7ie.
201

ART. --' ;nc:idere! lici$!7iei 6') Lici$!7i! #e v! *nc:ide de *nd!$ ce din #u+ele o)7inu$e #e po$ !coperi $o!$e cre!n7ele ce #e ur+re#c0 precu+ 4i $o!$e c:el$uielile de e3ecu$!re. 6%) E3ecu$orul 8udec$ore#c v! decl!r! *nc:i# lici$!7i! 4i *n c!9ul *n c!re *n $i+pul !ce#$ei! #urvine vreun! din$re #i$u!7iile prev9u$e l! !r$. -&% #!u0 dup c!90 l! !r$. -5&. ART. --% Proce#ul(ver)!l de lici$!7ie 6') 5up *nc:idere! lici$!7iei0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! *n$oc+i un proce#(ver)!l de#pre de#14ur!re! 4i re9ul$!$ul !ce#$ei!. Ace#$ proce#(ver)!l v! cuprinde0 *n !1!r! d!$elor 4i +en7iunilor prev9u$e l! !r$. .-,0 #u) #!nc7iune! nuli$7iiB !) !r$!re! locului0 d!$ei 4i orei c2nd lici$!7i! ! *ncepu$ 4i #(! $er+in!$C )) indic!re! proce#ului(ver)!l de #ec:e#$ru 4i con#$!$rile prev9u$e l! !r$. -.4 !lin. 6%)C c) !r$!re! )unurilor v2ndu$e0 pre7ul re9ul$!$ din v2n9!re! lor0 precu+ 4i nu+ele #!u denu+ire! 1iecrui !d8udec!$!r. 6%) Proce#ul(ver)!l v! 1i #e+n!$ de e3ecu$or0 de de)i$or 4i de credi$orul ur+ri$or0 d!c !u 1o#$ de 1!70 precu+ 4i de !d8udec!$!r. 5!c vreun! din$re !ce#$e per#o!ne nu po!$e #!u re1u9 # #e+ne9e0 #e v! 1!ce +en7iune de#pre !ce!#$! *n proce#ul( ver)!l. 6 ) Li#$! prev9u$ l! !r$. -., !lin. 6'%) 4i r!por$ul de e3per$i90 d!c v! 1i c!9ul0 #e !ne3e!9 l! proce#ul(ver)!l 4i #e p#$re!9 *+preun cu proce#ul(ver)!l de lici$!7ie l! do#!rul de e3ecu$!re. ART. -Eli)er!re! $i$lului de proprie$!$e 6') E3ecu$orul 8udec$ore#c *i v! eli)er!0 #u) #e+n$ur! #!0 1iecrui !d8udec!$!r *n p!r$e un cer$i1ic!$ de !d8udec!re0 c!re v! cuprinde d!$! 4i locul lici$!7iei0 nu+ele !d8udec!$!rului0 indic!re! )unului !d8udec!$ 4i0 dup c!90 ! pre7ului pl$i$ #!u c!re ur+e!9 # 1ie pl$i$. 6%) Cer$i1ic!$ul eli)er!$ 1iecrui !d8udec!$!r con#$i$uie dov!d! drep$ului de proprie$!$e !#upr! )unurilor v2ndu$eC *n c!9ul $i$lurilor de v!lo!re no+in!$ive0 !d8udec!$!rul v! pu$e! o)7ine $r!n#1erul !ce#$or! pe nu+ele #u0 *n $e+eiul cer$i1ic!$ului de !d8udec!re. 5!c e+i$en$ul $i$lurilor re1u9 *n +od ne8u#$i1ic!$ $r!n#1erul0 in#$!n7! de e3ecu$!re0 l! cerere! !d8udec!$!rului0 v! d! o *nc:eiere c!re v! con#$!$! $r!n#1erul in$erveni$ 4i c!re v! #ervi !d8udec!$!rului l! e1ec$u!re! *nre"i#$rrilor prev9u$e de le"e. To$od!$0 prin !cee!4i :o$r2re0 in#$!n7! v! di#pune o)li"!re! e+i$en$ului l! pl!$! unei !+en9i 8udici!re de l! '.&&& lei l! -.&&& lei0 precu+ 4i o)li"!re! #!0 l! cerere! pr7ii in$ere#!$e0 l! pl!$! de de#p"u)iri pen$ru p!"u)! !#$1el c!u9!$. 6 ) ;n $o!$e c!9urile0 pred!re! )unului #e v! 1!ce dup !c:i$!re! in$e"r!l ! pre7uluiC p2n l! pred!re0 de)i$orul #upor$ ri#cul pieirii )unului !d8udec!$. 64) 5up pred!re0 e3ecu$orul v! di#pune0 din o1iciu0 d!c e#$e c!9ul0 r!diere! din re"i#$rele de pu)lici$!$e ! drep$urilor 4i #!rcinilor #$in#e prin !d8udec!re c!re "rev!u !n$erior )unul !d8udec!$.
202

ART. --4 E1ec$ele !d8udecrii Prin !d8udec!re0 cu+pr$orul devine0 de l! d!$! predrii0 proprie$!rul )unului !d8udec!$0 li)er de orice #!rcini0 c!re #e #$r+u$ de drep$ !#upr! pre7ului pl$i$0 *n !1!r de c!9ul *n c!re !d8udec!$!rul !r 1i de !cord # 1ie +en7inu$e #!u v2n9!re! #(! 1cu$ *n condi7iile !r$. -., !lin. 6.). ART. --5 Aicii !#cun#e ;n c!9ul v2n9rii #ili$e l! lici$!7ie pu)lic nu e3i#$ "!r!n7ie con$r! viciilor !#cun#e !le )unului v2ndu$. ART. --. In!d+i#i)ili$!$e! de#1iin7rii v2n9rii. E3cep7ii 6') ;n c!9ul v2n9rilor l! lici$!7ie pu)lic 1cu$e *n condi7iile pre9en$ei #ec7iuni nu e#$e !d+i#i)il nicio cerere de de#1iin7!re ! v2n9rii *+po$riv! $er7ului !d8udec!$!r c!re ! pl$i$ pre7ul0 *n !1!r de c!9ul *n c!re ! e3i#$!$ 1r!ud din p!r$e! !ce#$ui!. A#e+ene! cerere nu po!$e 1i 1cu$ dec2$ pe c!le de !c7iune princip!l. 6%) C2nd !d8udec!$!r ! 1o#$ credi$orul0 v2n9!re! v! pu$e! 1i de#1iin7!$ d!c e3i#$ $e+ei de nuli$!$e0 po$rivi$ drep$ului co+un. ART. --Men7inere! #!u *nce$!re! unor con$r!c$e 6') Loc!7iunile 4i celel!l$e !c$e 8uridice privi$o!re l! )unul !d8udec!$ r+2n *n 1iin7 #!u0 dup c!90 *nce$e!9 po$rivi$ le"ii. ;n $o!$e c!9urile0 !d8udec!$!rul nu e#$e 7inu$ # re#pec$e loc!7iune! #!u un !l$ !c$ 8uridic !$unci c2nd pre7ul conveni$ e#$e +!i +ic cu o $rei+e 1!7 de pre7ul pie7ei ori in1erior celui re9ul$!$ din loc!7iunile #!u !c$ele 8uridice preceden$e. 6%) Pl7ile 1cu$e *n!in$e de #c!den7 de c$re loc!$!r #!u !l$e per#o!ne in$ere#!$e nu po$ 1i opu#e !d8udec!$!rului dec2$ d!c #un$ *n#cri#e *n Ar:iv! Elec$ronic de K!r!n7ii Re!le Mo)ili!re #!u *n !l$e re"i#$re pu)lice. 5i#po9i7iile !lin. 6') r+2n !plic!)ile. F 4. 5i#po9i7ii #peci!le ART. --, Prelu!re! )unului *n con$ul cre!n7ei 6') ;n c!9ul *n c!re )unul #ec:e#$r!$ nu #(! pu$u$ vinde *n condi7iile pre9en$ei #ec7iuni0 orice credi$or c!re0 po$rivi$ le"ii0 pu$e! cere e3ecu$!re! #ili$ !#upr! )unurilor +o)ile !le de)i$orului *l po!$e prelu! *n con$ul cre!n7ei #!le l! pre7ul #$!)ili$ *n pu)lic!7iile #!u !nun7urile de v2n9!re pen$ru ul$i+ul $er+en de lici$!7ie. 5!c !ce#$ pre7 e#$e +!i +!re dec2$ v!lo!re! cre!n7ei0 credi$orul po!$e prelu! )unul nu+!i d!c depune0 *n condi7iile !r$. --& !lin. 6')0 #u+! de )!ni ce repre9in$ di1eren7! din$re pre7 4i v!lo!re! cre!n7ei. 6%) 5!c +!i +ul7i credi$ori vor # prei! )unul *n condi7iile !lin. 6')0 !ce#$! v! 1i !$ri)ui$ po$rivi$ ordinii de pre1erin7 #$!)ili$e l! !r$. ,.4 4i ,... ;n c!9ul credi$orilor de r!n" e"!l0 !ce4$i! vor prelu! )unul *n coproprie$!$e propor7ion!l cu v!lo!re! cre!n7ei 1iecrui!.
203

ART. --= Re#$i$uire! #!u pred!re! unor )unuri 6') >unurile #ec:e#$r!$e c!re nu !u pu$u$ 1i v!lori1ic!$e *n condi7iile pre9en$ei #ec7iuni r+2n indi#poni)ili9!$e cel +ul$ un !n de l! d!$! !plicrii #ec:e#$rului. ;n cur#ul !ce#$ui $er+en0 e3ecu$orul 8udec$ore#c po!$e proced! din nou l! v!lori1ic!re! !ce#$or )unuri. 5!c nici dup e3pir!re! !ce#$ui $er+en )unurile nu po$ 1i v!lori1ic!$e0 i!r credi$orul re1u9 # le prei! *n con$ul cre!n7ei0 ele #e re#$i$uie din o1iciu de)i$orului #!u unui repre9en$!n$ !l #u. 6%) ;n c!9ul *n c!re de)i$orul crui! !r ur+! # i #e re#$i$uie )unurile po$rivi$ !lin. 6') nu #e +!i !1l l! do+iciliul cuno#cu$ 4i nici nu !r pu$e! 1i iden$i1ic!$ *n !l$ loc0 i!r )unurile re#pec$ive !r ur+! # $re!c0 po$rivi$ le"ii0 *n proprie$!$e! priv!$ ! uni$7ii !d+ini#$r!$iv($eri$ori!le unde e3ecu$orul 8udec$ore#c *4i !re #ediul0 !ce#$! le v! pred! or"!nului co+pe$en$. 6 ) 5e#pre pred!re! )unurilor prev9u$e l! !lin. 6%) e3ecu$orul 8udec$ore#c v! *nc:ei! un proce#(ver)!l0 ce v! 1i #e+n!$ de el 4i de or"!nul crui! i #(! 1cu$ pred!re!. DECEIUNEA ! (! Poprire! ART. -,& O)iec$ul popririi 6') Dun$ #upu#e ur+ririi #ili$e prin poprire #u+ele de )!ni0 $i$lurile de v!lo!re #!u !l$e )unuri +o)ile incorpor!le ur+ri)ile d!$or!$e de)i$orului ori de7inu$e *n nu+ele #u de o ! $rei! per#o!n #!u pe c!re !ce!#$! din ur+ i le v! d!$or! *n vii$or0 *n $e+eiul unor r!por$uri 8uridice e3i#$en$e. 5e !#e+ene!0 *n condi7iile !r$. - % !lin. 6')0 po$ 1i popri$e 4i )unurile +o)ile corpor!le !le de)i$orului de7inu$e de un $er7 *n nu+ele #u. 6%) ;n c!9ul popririi #u+elor de )!ni din con$urile )!nc!re0 po$ 1!ce o)iec$ul ur+ririi #ili$e prin poprire !$2$ #oldul credi$or !l !ce#$or con$uri0 c2$ 4i *nc!#rile vii$o!re0 cu re#pec$!re! li+i$elor prev9u$e l! !r$. -%,0 d!c e#$e c!9ul. 6 ) Poprire! #e po!$e *n1iin7! 4i !#upr! #u+elor #!u )unurilor +o)ile incorpor!le pe c!re credi$orul le d!$ore!9 de)i$orului0 d!c !+)ele cre!n7e #un$ cer$e 4i lic:ide. 64) De v! pu$e! popri 4i cre!n7! cu $er+en ori #u) condi7ie. ;n !ce#$ c!90 poprire! nu v! pu$e! 1i e3ecu$!$ dec2$ dup !8un"ere! l! $er+en ori de l! d!$! *ndeplinirii condi7iei. 65) Nu #un$ #upu#e e3ecu$rii #ili$e prin poprireB !) #u+ele c!re #un$ de#$in!$e unei !1ec$!7iuni #peci!le prev9u$e de le"e 4i !#upr! cror! de)i$orul e#$e lip#i$ de drep$ul de di#po9i7ieC )) #u+ele repre9en$2nd credi$e ner!+)ur#!)ile ori 1in!n7ri pri+i$e de l! in#$i$u7ii #!u or"!ni9!7ii n!7ion!le 4i in$ern!7ion!le pen$ru derul!re! unor pro"r!+e ori proiec$eC c) #u+ele !1eren$e pl7ii drep$urilor #!l!ri!le vii$o!re0 pe o perio!d de luni de l! d!$! *n1iin7rii popririi. A$unci c2nd !#upr! !celui!4i con$ #un$ *n1iin7!$e +!i +ul$e
204

popriri0 $er+enul de luni *n c!re #e po$ e1ec$u! pl7i !1eren$e drep$urilor #!l!ri!le vii$o!re #e c!lcule!9 o #in"ur d!$ de l! +o+en$ul *n1iin7rii pri+ei popriri. ART. -,' Cerere! de poprire. Co+pe$en7! 6') Poprire! #e *n1iin7e!9 l! cerere! credi$orului de c$re un e3ecu$or 8udec$ore#c !l crui )irou #e !1l *n circu+#crip7i! cur7ii de !pel unde *4i !re do+iciliul #!u #ediul de)i$orul ori $er7ul popri$. 6%) ;n c!9ul popririi pe con$urile unei per#o!ne 1i9ice #!u 8uridice0 co+pe$en7! !p!r7ine e3ecu$orului 8udec$ore#c !l crui )irou #e !1l *n circu+#crip7i! cur7ii de !pel de l! do+iciliul #!u #ediul de)i$orului ori0 dup c!90 de l! #ediul princip!l #!u0 dup c!90 de l! #ediile #ecund!re !le in#$i$u7iei de credi$ unde de)i$orul 4i(! de#c:i# con$ul. 5!c de)i$orul !re +!i +ul$e con$uri de#c:i#e0 co+pe$en7! pen$ru *n1iin7!re! popririi !#upr! $u$uror con$urilor !p!r7ine e3ecu$orului 8udec$ore#c de l! oric!re din$re locurile unde !ce#$e! !u 1o#$ de#c:i#e. 6 ) 5i#po9i7iile !r$. .5' !lin. 64) #un$ !plic!)ile. ART. -,% ;n1iin7!re! popririi 6') Poprire! #e *n1iin7e!9 1r #o+!7ie0 *n )!9! *nc:eierii de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii0 prin !dre# *n c!re #e v! preci9! 4i $i$lul e3ecu$oriu *n $e+eiul crui! #(! *n1iin7!$ poprire!0 ce v! 1i co+unic!$ celei de(! $rei! per#o!ne !r$!$e l! !r$. -,& !lin. 6')0 *+preun cu *nc:eiere! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii #!u un cer$i1ic!$ privind #olu7i! pronun7!$ *n do#!r. 5e#pre +#ur! lu!$ v! 1i *n4$iin7!$ 4i de)i$orul0 crui! i #e v! co+unic!0 *n copie0 !dre#! de *n1iin7!re ! popririi0 l! c!re #e vor !$!4! 4i copii cer$i1ic!$e de pe *nc:eiere! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii #!u de pe cer$i1ic!$ul privind #olu7i! pronun7!$ *n do#!r0 4i $i$lul e3ecu$oriu0 *n c!9ul *n c!re !ce#$e! din ur+ nu i( !u 1o#$ !n$erior co+unic!$e. 6%) ;n !dre#! de *n1iin7!re ! popririi i #e v! pune *n vedere celei de(! $rei! per#o!ne0 c!re devine0 po$rivi$ !lin. 6')0 $er7 popri$0 in$erdic7i! de ! pl$i de)i$orului #u+ele de )!ni #!u )unurile +o)ile pe c!re i le d!$ore!9 ori pe c!re i le v! d!$or!0 decl!r2ndu(le popri$e *n +#ur! nece#!r pen$ru re!li9!re! o)li"!7iei ce #e e3ecu$ #ili$. 6 ) Adre#! de *n1iin7!re ! popririi v! cuprinde nu+ele 4i do+iciliul de)i$orului per#o!n 1i9ic ori0 pen$ru per#o!nele 8uridice0 denu+ire! 4i #ediul lor0 precu+ 4i codul nu+eric per#on!l #!u0 dup c!90 codul unic de *nre"i#$r!re ori codul de iden$i1ic!re 1i#c!l0 d!c #un$ cuno#cu$e. 64) ;n c!9ul *n c!re #e #olici$ *n1iin7!re! popririi pen$ru $o!$e con$urile unei per#o!ne 1i9ice #!u 8uridice0 inclu#iv pen$ru con$urile #u)uni$7ilor 1r per#on!li$!$e 8uridic !le !ce#$ei! din ur+0 #e vor indic!0 d!c #un$ cuno#cu$e0 ele+en$ele de iden$i1ic!re pen$ru 1iec!re con$ *n p!r$e0 re#pec$iv pen$ru 1iec!re #u)uni$!$e 1r per#on!li$!$e 8uridic ! de)i$orului per#o!n 8uridic. 65) ;n c!9ul *n c!re !dre#! de *n1iin7!re ! popririi #e $r!n#+i$e unei uni$7i oper!7ion!le ! unei in#$i$u7ii de credi$0 poprire! v! 1i *n1iin7!$ nu+!i !#upr! con$urilor pe c!re de)i$orul ur+ri$ le !re de#c:i#e l! !ce! uni$!$e. 5!c de)i$orul nu !re con$ de#c:i# l! uni$!$e! in#$i$u7iei de credi$ #e#i9!$e0 !ce!#$! v! in1or+! e3ecu$orul cu privire l! con$urile de#c:i#e de de)i$or l! !l$e uni$7i oper!7ion!le.
205

6.) 5i#po9i7iile !lin. 6%) #un$ !plic!)ile 4i *n c!9urile *n c!re poprire! #e *n1iin7e!9 !#upr! $i$lurilor de v!lo!re #!u ! !l$or )unuri +o)ile incorpor!le ur+ri)ile ce #e !1l *n p#$r!re l! uni$7i #peci!li9!$e. 6-) ;n c!9ul *n c!re poprire! ! 1o#$ *n1iin7!$ c! +#ur de !#i"ur!re 4i nu ! 1o#$ de#1iin7!$ p2n l! o)7inere! $i$lului e3ecu$oriu0 #e v! co+unic! $er7ului popri$ o copie cer$i1ic!$ de pe $i$lul e3ecu$oriu *n vedere! *ndeplinirii o)li"!7iilor prev9u$e l! !r$. -,.. Ti$lul e3ecu$oriu v! 1i *n#o7i$ de o !dre# c!re v! cuprinde nu+ele 4i do+iciliul de)i$orului per#o!n 1i9ic ori0 pen$ru per#o!nele 8uridice0 denu+ire! 4i #ediul0 precu+ 4i codul nu+eric per#on!l #!u0 dup c!90 codul unic de *nre"i#$r!re ori codul de iden$i1ic!re 1i#c!l0 d!c #un$ cuno#cu$e0 nu+rul 4i d!$! !dre#ei *n )!9! crei! #(! *n1iin7!$ poprire! !#i"ur$orie0 nu+rul do#!rului de e3ecu$!re 4i d!$ele de iden$i1ic!re ! con$ului *n c!re ! 1o#$ con#e+n!$ #u+! popri$ !#i"ur$oriu. 6,) 5up *n1iin7!re! popririi0 orice !l$ credi$or !l de)i$orului popri$ v! pu$e! # popre!#c !cee!4i cre!n7 p2n l! eli)er!re! #!u di#$ri)uire! #u+elor re9ul$!$e din poprire0 cu re#pec$!re! di#po9i7iilor !r$. -,.. ART. -, E1ec$ul *n1iin7rii popririi 6') 5in +o+en$ul co+unicrii !dre#ei de *n1iin7!re ! popririi c$re $er7ul popri$ #un$ indi#poni)ili9!$e $o!$e #u+ele 4i )unurile popri$e. 5e l! indi#poni)ili9!re 4i p2n l! !c:i$!re! in$e"r!l ! o)li"!7iilor prev9u$e *n $i$lul e3ecu$oriu0 inclu#iv pe perio!d! #u#pendrii ur+ririi #ili$e prin poprire0 $er7ul popri$ nu v! 1!ce nicio !l$ pl!$ #!u !l$ oper!7iune c!re !r pu$e! di+inu! )unurile indi#poni)ili9!$e0 d!c le"e! nu prevede !l$1el. 6%) C2nd #e popre#c #u+e cu #c!den7e #ucce#ive0 indi#poni)ili9!re! #e *n$inde nu nu+!i !#upr! #u+elor !8un#e l! #c!den70 ci 4i !#upr! celor e3i"i)ile *n vii$or. 6 ) Indi#poni)ili9!re! #e *n$inde 4i !#upr! 1ruc$elor civile !le cre!n7ei popri$e0 precu+ 4i !#upr! oricror !l$e !cce#orii n#cu$e c:i!r dup *n1iin7!re! popririi. 64) Prin e1ec$ul indi#poni)ili9rii0 pl!$! #!u ce#iune! cre!n7ei popri$e nu v! 1i opo9!)il credi$orului popri$or. 5e !#e+ene!0 nu po$ 1i opu#e credi$orului popri$or !c$ele de di#po9i7ie de orice 1el 1cu$e ul$erior *n1iin7rii popririi de de)i$orul popri$ !#upr! )unurilor popri$e. 65) Poprire! *n$rerupe pre#crip7i! nu nu+!i cu privire l! cre!n7! popri$0 d!r 4i *n cee! ce prive4$e cre!n7! pen$ru !coperire! crei! e! ! 1o#$ *n1iin7!$. 6.) Indi#poni)ili9!re! #u+elor de )!ni #!u ! )unurilor +o)ile popri$e nu v! *nce$! dec2$ d!c de)i$orul con#e+ne!90 cu !1ec$!7iune #peci!l0 $o!$e #u+ele pen$ru !coperire! cror! ! 1o#$ *n1iin7!$ poprire!0 l! di#po9i7i! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 *n condi7iile prev9u$e l! !r$. -%&. 5e)i$orul v! *n+2n! recipi#! de con#e+n!re e3ecu$orului 8udec$ore#c0 c!re *l v! *n4$iin7! de *nd!$ pe $er7ul popri$. 6-) ;n c!9ul #u+elor ur+ri)ile repre9en$2nd veni$uri 4i di#poni)ili$7i *n v!lu$0 in#$i$u7iile de credi$ #un$ !u$ori9!$e # e1ec$ue9e conver$ire! *n lei ! #u+elor *n v!lu$0 1r con#i+7+2n$ul $i$ul!rului de con$0 l! cur#ul de #c:i+) co+unic!$ de >!nc! N!7ion!l ! Ro+2niei pen$ru 9iu! re#pec$iv0 *n vedere! con#e+nrii !ce#$or! po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. -,.. 6,) ;n c!9ul *n c!re $i$lul e3ecu$oriu cuprinde o o)li"!7ie de pl!$ *n v!lu$0 in#$i$u7iile de credi$ #un$ !u$ori9!$e # e1ec$ue9e conver$ire! *n v!lu$! indic!$ *n $i$lul
206

e3ecu$oriu ! #u+elor e3i#$en$e *n con$urile de)i$orului0 1ie *n lei0 1ie *n$r(o !l$ v!lu$ dec2$ !cee! *n c!re #e 1!ce e3ecu$!re!0 1r ! 1i nece#!r con#i+7+2n$ul $i$ul!rului de con$0 l! cur#ul de #c:i+) co+unic!$ de >!nc! N!7ion!l ! Ro+2niei pen$ru 9iu! re#pec$iv. ART. -,4 Pu)lici$!$e! popririi 6') ;n c!9ul c2nd cre!n7! popri$ e#$e "!r!n$!$ cu ipo$ec #!u cu !l$ "!r!n7ie re!l0 credi$orul popri$or v! 1i *n drep$ # ce!r0 pe )!9! unei copii cer$i1ic!$e de e3ecu$orul 8udec$ore#c de pe !dre#! de *n1iin7!re ! popririi0 c! poprire! # 1ie *n#cri# *n c!r$e! 1unci!r #!u *n !l$e re"i#$re de pu)lici$!$e0 dup c!9. 6%) 5!c "!r!n7i! ipo$ec!r e#$e !r$!$ *n cerere! de poprire0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! #olici$! din o1iciu *n#criere! *n c!r$e! 1unci!r #!u *n !l$e re"i#$re de pu)lici$!$e0 dup c!9. 6 ) R!diere! !ce#$ei *n#crieri nu #e v! pu$e! di#pune dec2$ cu ci$!re! credi$orului l! cerere! crui! !ce!#$! ! 1o#$ 1cu$. 64) ;n c!9ul popririi !#upr! $i$lurilor de v!lo!re #!u ! !l$or )unuri +o)ile incorpor!le0 di#po9i7iile !r$. -4' #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. -,5 Con$inu!re! popririi 6') Poprire! r+2ne *n 1iin7 4i !$unci c2nd de)i$orul *4i #c:i+) locul de +unc #!u e#$e pen#ion!$. ;n !ce#$e c!9uri0 $er7ul popri$ v! $ri+i$e !c$ele prin c!re #(! *n1iin7!$ poprire! uni$7ii l! c!re #e !1l noul loc de +unc !l de)i$orului #!u or"!nului de !#i"urri #oci!le co+pe$en$0 c!re0 de l! d!$! pri+irii !ce#$or !c$e0 devine $er7 popri$. 6%) 5!c de)i$orul pr#e4$e uni$!$e! 1r c! !ce!#$! # cuno!#c noul loc de +unc0 e! *l v! *ncuno4$in7! pe credi$or de#pre !ce!#$ *+pre8ur!re. 5up !1l!re! noului loc de +unc !l de)i$orului0 credi$orul *l v! !duce l! cuno4$in7! uni$7ii de l! c!re de)i$orul ! plec!$0 pen$ru ! #e proced! po$rivi$ !lin. 6'). ART. -,. O)li"!7iile $er7ului popri$ 6') ;n $er+en de 5 9ile de l! co+unic!re! popririi0 i!r *n c!9ul #u+elor de )!ni d!$or!$e *n vii$or0 de l! #c!den7! !ce#$or!0 $er7ul popri$ e#$e o)li"!$B '. # con#e+ne9e #u+! de )!ni0 d!c cre!n7! popri$ e#$e e3i"i)il0 #!u0 dup c!90 # indi#poni)ili9e9e )unurile +o)ile incorpor!le popri$e 4i # $ri+i$ dov!d! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 *n c!9ul popririi *n1iin7!$e pen$ru re!li9!re! !l$or cre!n7e dec2$ cele !r$!$e l! pc$. %C %. # pl$e!#c direc$ credi$orului #u+! re7inu$ 4i cuveni$ !ce#$ui!0 *n c!9ul #u+elor d!$or!$e cu $i$lu de o)li"!7ie de *n$re7inere #!u de !loc!7ie pen$ru copii0 precu+ 4i *n c!9ul #u+elor d!$or!$e cu $i$lu de de#p"u)iri pen$ru rep!r!re! p!"u)elor c!u9!$e prin +o!r$e0 v$+!re! in$e"ri$7ii corpor!le #!u ! #n$7ii. L! cerere! credi$orului0 #u+! *i v! 1i $ri+i# l! do+iciliul indic!$ #!u0 d!c e#$e c!9ul0 l! re4edin7! indic!$0 c:el$uielile de $ri+i$ere 1iind *n #!rcin! de)i$orului. 6%) 5!c #un$ *n1iin7!$e +!i +ul$e popriri0 $er7ul popri$ v! proced! po$rivi$ !lin. 6')0 co+unic2nd0 dup c!90 e3ecu$orului ori credi$orilor !r$!7i l! pc$. ' 4i % din !cel!4i
207

!line!$ nu+ele 4i !dre#! celorl!l7i credi$ori0 precu+ 4i #u+ele popri$e de 1iec!re *n p!r$e. 6 ) Ter7ul *n +2inile crui! #e !1l )unurile +o)ile incorpor!le popri$e e#$e #upu# $u$uror *nd!$oririlor 4i #!nc7iunilor prev9u$e de le"e pen$ru !d+ini#$r!$orii(#ec:e#$ru de )unuri #ec:e#$r!$e. 64) ;n c!9ul c2nd poprire! #(! 1cu$ !#upr! unor )unuri +o)ile incorpor!le 4i $er+enul de re#$i$uire e#$e #c!den$0 $er7ul po!$e cere e3ecu$orului # le *ncredin7e9e unui !d+ini#$r!$or(#ec:e#$ru. 65) Ter7ul popri$ nu v! pu$e! 1!ce con$e#$!7ie *+po$riv! popririi. El *4i v! 1or+ul! !prrile *n in#$!n7! de v!lid!re. ART. -,Eli)er!re! 4i di#$ri)uire! #u+ei con#e+n!$e 6') E3ecu$orul 8udec$ore#c v! proced! l! eli)er!re! #!u di#$ri)uire! #u+ei de )!ni con#e+n!$e0 *n condi7iile di#po9i7iilor !r$. -,. !lin. 6') pc$. ' 4i !le !r$. ,. 4i ur+$o!rele. 6%) ;n c!9ul credi$orilor c!re nu locuie#c #!u nu *4i !u #ediul *n loc!li$!$e! unde 1unc7ione!9 e3ecu$orul0 #u+ele con#e+n!$e de $er7ul popri$ vor 1i $ri+i#e !ce#$or! l! !dre#! indic!$ *n cerere! de *n1iin7!re ! popririi ori vor 1i vir!$e *n con$ul indic!$ de !ce4$i!0 pe c:el$ui!l! de)i$orului. ART. -,, C!9ul popririlor ce dep4e#c cu!n$u+ul #u+ei ur+ri)ile 6') ;n c!9ul *n c!re #un$ *n1iin7!$e +!i +ul$e popriri 4i #u+ele pen$ru c!re #(! di#pu# *n1iin7!re! popririi dep4e#c #u+! ur+ri)il din veni$urile de)i$orului0 $er7ul popri$0 *n $er+enul prev9u$ l! !r$. -,. !lin. 6')0 v! re7ine 4i v! con#e+n! #u+! ur+ri)il0 *n4$iin72ndu(i pe e3ecu$orii 8udec$ore4$i c!re !u *n1iin7!$ popririle0 di#po9i7iile !r$. .5 !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. 6%) 5i#$ri)uire! #e v! 1!ce de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c co+pe$en$0 po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. ,. 4i ur+$o!rele. ART. -,= A!lid!re! popririi 6') 5!c $er7ul popri$ nu *4i *ndepline4$e o)li"!7iile ce *i revin pen$ru e1ec$u!re! popririi0 inclu#iv *n c!9ul *n c!re0 *n loc # con#e+ne9e #u+! ur+ri)il0 ! li)er!$(o de)i$orului popri$0 credi$orul ur+ri$or0 de)i$orul #!u e3ecu$orul 8udec$ore#c0 *n $er+en de cel +ul$ o lun de l! d!$! c2nd $er7ul popri$ $re)ui! # con#e+ne9e #!u # pl$e!#c #u+! ur+ri)il0 po!$e #e#i9! in#$!n7! de e3ecu$!re0 *n vedere! v!lidrii popririi. 6%) ;n c!9ul c2nd !#upr! !celei!4i #u+e d!$or!$e de $er7ul popri$ e3i#$ +!i +ul$e popriri0 c!re nu !u 1o#$ e3ecu$!$e de c$re !ce#$!0 v!lid!re! lor #e v! pu$e! 8udec! prin$r(o #in"ur :o$r2re. 6 ) In#$!n7! *i v! ci$! pe credi$orul ur+ri$or 4i pe cei in$ervenien7i0 d!c e#$e c!9ul0 precu+ 4i pe de)i$orul 4i $er7ul popri$ 4i0 l! $er+enul 1i3!$ pen$ru 8udec!re! cererii de v!lid!re0 v! pu$e! di#pune !d+ini#$r!re! oricrei pro)e nece#!re #olu7ionrii !ce#$ei!0 c!re e#$e !d+i#i)il po$rivi$ nor+elor de drep$ co+un. ;n in#$!n7! de v!lid!re0 $er7ul popri$ po!$e opune credi$orului ur+ri$or $o!$e e3cep7iile 4i +i8lo!cele
208

de !pr!re pe c!re le(!r pu$e! opune de)i$orului0 *n +#ur! *n c!re ele #e *n$e+ei!9 pe o c!u9 !n$erio!r popririi. 64) 5!c din pro)ele !d+ini#$r!$e re9ul$ c $er7ul popri$ *i d!$ore!9 #u+e de )!ni de)i$orului0 in#$!n7! v! d! o :o$r2re de v!lid!re ! popririi0 prin c!re *l v! o)li"! pe $er7ul popri$ # *i pl$e!#c credi$orului0 *n li+i$! cre!n7ei0 #u+! d!$or!$ de)i$orului0 i!r0 *n c!9 con$r!r0 v! :o$r* de#1iin7!re! popririi. 65) Poprire! *n1iin7!$ !#upr! unei cre!n7e cu $er+en #!u #u) condi7ie v! pu$e! 1i v!lid!$0 d!r :o$r2re! nu v! pu$e! 1i e3ecu$!$ dec2$ dup !8un"ere! cre!n7ei l! $er+en #!u0 dup c!90 l! d!$! *ndeplinirii condi7iei. 6.) 5!c #u+ele #un$ d!$or!$e periodic0 poprire! #e v!lide!9 !$2$ pen$ru #u+ele !8un#e l! #c!den70 c2$ 4i pen$ru cele c!re vor 1i #c!den$e *n vii$or0 *n !ce#$ ul$i+ c!9 v!lid!re! produc2ndu4i e1ec$ele nu+!i l! d!$! c2nd #u+ele devin #c!den$e. ;n c!9ul popririi #u+elor de )!ni din con$urile )!nc!re0 pen$ru #u+ele vii$o!re0 in#$!n7! v! di#pune +en7inere! popririi p2n l! re!li9!re! in$e"r!l ! cre!n7ei. 6-) 5!c poprire! ! 1o#$ *n1iin7!$ !#upr! unor )unuri +o)ile incorpor!le c!re #e !1l!u0 l! d!$! *n1iin7rii ei0 *n +2inile $er7ului popri$0 in#$!n7! v! :o$r* v2n9!re! lor. 6,) 5!c poprire! ! 1o#$ *n1iin7!$ !#upr! unor )unuri +o)ile incorpor!le d!$or!$e de)i$orului0 d!r c!re0 l! d!$! v!lidrii0 nu #e +!i !1l!u *n po#e#i! $er7ului0 !ce#$! v! 1i o)li"!$0 prin :o$r2re! de v!lid!re0 l! pl!$! con$r!v!lorii !ce#$or )unuri0 c!9 *n c!re v! 1i ur+ri$ direc$ de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c. 6=) Ter7ul popri$ c!re0 cu re!(credin70 ! re1u9!$ # *4i *ndepline!#c o)li"!7iile privind e1ec$u!re! popririi v! pu$e! 1i !+end!$0 prin !cee!4i :o$r2re de v!lid!re0 cu o #u+ cuprin# *n$re %.&&& lei 4i '&.&&& lei. ART. -=& Ci de !$!c @o$r2re! d!$ cu privire l! v!lid!re! popririi e#$e #upu# nu+!i !pelului0 *n $er+en de 5 9ile de l! co+unic!re. ART. -=' E1ec$ele v!lidrii popririi 6') @o$r2re! de v!lid!re r+!# de1ini$iv !re e1ec$ul unei ce#iuni de cre!n7 4i con#$i$uie $i$lu e3ecu$oriu *+po$riv! $er7ului popri$0 p2n l! concuren7! #u+elor pen$ru c!re #(! 1cu$ v!lid!re!. 6%) 5up v!lid!re! popririi0 $er7ul popri$ v! proced!0 dup c!90 l! con#e+n!re! #!u pl!$! prev9u$ l! !r$. -,.0 *n li+i$! #u+ei de$er+in!$e e3pre# *n :o$r2re! de v!lid!re. ;n c!9 de nere#pec$!re ! !ce#$or o)li"!7ii0 e3ecu$!re! #ili$ #e v! 1!ce *+po$riv! $er7ului popri$0 pe )!9! :o$r2rii de v!lid!re0 *n li+i$! #u+ei ce $re)ui! con#e+n!$ #!u pl$i$. 6 ) Credi$orul popri$or0 *n +#ur! *n c!re cre!n7! #! nu v! pu$e! 1i !coperi$ prin e3ecu$!re! :o$r2rii de v!lid!re0 #e v! pu$e! *n$o!rce cu !l$e ur+riri #ili$e *+po$riv! de)i$orului popri$. 64) ;n c!9ul *n c!re cre!n7! de)i$orului popri$ e#$e "!r!n$!$ cu ipo$ec0 dup ce :o$r2re! de v!lid!re ! deveni$ de1ini$iv0 #e v! in$!)ul! *n c!r$e! 1unci!r #$r+u$!re! drep$ului de ipo$ec *n 1!vo!re! $u$uror credi$orilor c!re !u o)7inu$ v!lid!re!. ART. -=%
209

A2n9!re! )unurilor popri$e 5!c poprire! ! 1o#$ *n1iin7!$ !#upr! unor $i$luri de v!lo!re #!u !#upr! !l$or )unuri +o)ile incorpor!le0 e3ecu$orul v! proced! l! v!lori1ic!re! lor po$rivi$ di#po9i7iilor prev9u$e pen$ru ur+rire! +o)ili!r propriu(9i#0 7in2nd #e!+! 4i de re"le+en$rile #peci!le re1eri$o!re l! !ce#$e )unuri0 precu+ 4i l! eli)er!re! #!u di#$ri)uire! #u+elor o)7inu$e po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. ,. 4i ur+$o!rele. ART. -= 5e#1iin7!re! popririi 6') 5!c dup *n1iin7!re! popririi c!u9! *n $e+eiul crei! #(! *n1iin7!$ !ce!#$! ! *nce$!$ # +!i e3i#$e0 e3ecu$orul 8udec$ore#c0 din o1iciu #!u l! cerere! de)i$orului popri$0 v! di#pune de#1iin7!re! popririi prin$r(o !dre# c$re $er7ul popri$. A$unci c2nd poprire! ! 1o#$ v!lid!$0 de#1iin7!re! !ce#$ei! #e v! 1!ce de in#$!n7! de e3ecu$!re prin *nc:eiere e3ecu$orie0 d!$ cu ci$!re! pr7ilor. 6%) C2nd cre!n7! de)i$orului popri$ e#$e "!r!n$!$ cu ipo$ec0 !ce#$! v! pu$e! cere0 *n $e+eiul !ce#$ei !dre#e #!u0 dup c!90 !l *nc:eierii r+!#e de1ini$iv0 r!diere! no$rii popririi #!u ! in$!)ulrii #$r+u$rii drep$ului de ipo$ec *n c!r$e! 1unci!r. 6 ) 5i#po9i7iile !lin. 6%) #e !plic *n +od core#pun9$or *n c!9ul r!dierii popririi !#upr! unor cre!n7e #!u !l$or )unuri +o)ile incorpor!le0 *n#cri#e *n !l$e re"i#$re de pu)lici$!$e dec2$ c!r$e! 1unci!r. DECEIUNEA ! 4(! Ur+rire! 1ruc$elor 4i ! veni$urilor i+o)ilelor F '. Ur+rire! #ili$ ! 1ruc$elor necule#e 4i ! recol$elor prin#e de rdcini ART. -=4 O)iec$ul ur+ririi Fruc$ele necule#e 4i recol$ele prin#e de rdcini !p!r7in2nd de)i$orului nu #e po$ ur+ri dec2$ pe )!9 de $i$luri e3ecu$oriiC ele #e po$ *n# #ec:e#$r!0 po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. =5' 4i ur+$o!rele. ART. -=5 ;ncepere! 4i e1ec$u!re! ur+ririi Ur+rire! 1ruc$elor necule#e 4i ! recol$elor prin#e de rdcini nu #e v! pu$e! 1!ce dec2$ *n cele . #p$+2ni din!in$e! co!cerii lor 4i v! 1i preced!$ de o #o+!7ie cu dou 9ile *n!in$e! ur+ririi. Dec:e#$r!re! *n# #e v! pu$e! 1!ce *n orice $i+p. ART. -=. ;n1iin7!re! #ec:e#$rului 6') Ur+rire! !ce#$or 1ruc$e #e v! 1!ce prin +i8locire! unui e3ecu$or 8udec$ore#c0 c!re v! proced! l! #ec:e#$r!re! !ce#$or! 4i l! nu+ire! unui !d+ini#$r!$or(#ec:e#$ru0 !le# po$rivi$ re"ulilor !plic!)ile ur+ririi +o)ili!re propriu(9i#e. 6%) Cu !ce#$ prile80 e3ecu$orul v! *nc:ei! un proce#(ver)!l #e+n!$ de !ce#$! 4i de per#o!nele c!re0 po$rivi$ le"ii0 !u !#i#$!$ l! !plic!re! #ec:e#$rului. C2$e un e3e+pl!r !l proce#ului(ver)!l #e v! pred! credi$orului0 de)i$orului 4i !d+ini#$r!$orului( #ec:e#$ru0 i!r unul #e v! l#! l! pri+ri! *n r!9! crei! #e !1l )unurile #ec:e#$r!$e.
210

6 ) 5e !#e+ene!0 e3ecu$orul v! $ri+i$e de *nd!$0 din o1iciu0 un e3e+pl!r !l proce#ului(ver)!l de #ec:e#$ru0 pen$ru ! 1i no$!$ ur+rire! *n c!r$e! 1unci!r. Prin e1ec$ul !ce#$ei no$ri0 ur+rire! v! 1i opo9!)il $u$uror celor c!re do)2nde#c vreun drep$ !#upr! i+o)ilului ori !#upr! 1ruc$elor #!u recol$elor #ec:e#$r!$e. 64) 5i#po9i7iile !r$. -4 (-45 #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. -=O)li"!7iile !d+ini#$r!$orului(#ec:e#$ru 6') Ad+ini#$r!$orul(#ec:e#$ru v! !ve! *nd!$orire! de ! p#$r!0 de ! cule"e 4i de ! depo9i$! 1ruc$ele #!u recol$ele0 c:el$uielile nece#!re 1iind !v!n#!$e de credi$orul ur+ri$or0 po$rivi$ !r$. -.' !lin. 64). 6%) 5i#po9i7iile !r$. -4- 4i -4, #e vor !plic!0 prin !#e+n!re0 !ce#$ui !d+ini#$r!$or( #ec:e#$ru. ART. -=, A2n9!re! 1ruc$elor 4i recol$elor 6') E3ecu$orul 8udec$ore#c v! :o$r*0 dup c!90 v2n9!re! 1ruc$elor #!u ! recol$elor !4! cu+ #un$ prin#e de rdcini #!u dup ce vor 1i cule#e. 6%) A2n9!re! v! 1i !nun7!$0 cu cel pu7in 5 9ile *n!in$e de $er+en0 l! pri+ri! co+unei re#pec$ive0 l! do+iciliul de)i$orului 4i locul unde #e 1!ce v2n9!re!0 precu+ 4i *n !l$e locuri pu)lice. 6 ) E! #e v! 1!ce *n 9ilele0 l! orele 4i *n locul :o$r2$e de e3ecu$or0 cu pre1erin7 *n 9ilele nelucr$o!re 4i *n 9ilele de $2r" #!u )2lci0 1ie l! 1!7! locului0 1ie *n $2r" #!u )2lci. 64) A2n9!re! #e v! 1!ce prin lici$!7ie pu)lic 4i0 de pre1erin70 pe )!ni "!$!0 *n pre9en7! unui !"en$ !l poli7iei #!u ! unui repre9en$!n$ !l 8!nd!r+eriei ori0 *n lip#0 ! pri+!rului #!u ! unui dele"!$ !l pri+riei 4i ! de)i$orului #!u c:i!r *n lip#! !ce#$ui!0 d!c ! 1o#$ le"!l ci$!$. ;n c!9ul 1ruc$elor #!u recol$elor prin#e de rdcini0 pre7ul #e v! pu$e! depune0 cu !cordul credi$orului #!u !l repre9en$!n$ului #u0 4i ul$erior0 *n cel +ul$ 5 9ile de l! d!$! lici$!7iei. ;n $o!$e c!9urile0 in$r!re! *n po#e#i! )unurilor !d8udec!$e #e v! 1!ce nu+!i dup pl!$! in$e"r!l ! pre7ului. 65) E3ecu$orul 8udec$ore#c v! pu$e! *ncuviin7! c! v2n9!re! # #e 1!c de c$re !d+ini#$r!$or(#ec:e#$ru0 c:i!r prin )un *nvoi!l0 pe pre7ul curen$0 1r c! !ce#$! # +!i 1ie 7inu$ de depo9i$!re0 *n c!9urile c2ndB '. 1ruc$ele #!u recol$! #un$ #upu#e pieirii0 de"r!drii0 !l$errii #!u deprecierii 4i v2n9!re! $re)uie 1cu$ de ur"en7C %. depo9i$!re! nu e#$e cu pu$in7 #!u d loc l! c:el$uieli di#propor7ion!$e *n r!por$ cu v!lo!re! 1ruc$elor #!u recol$elor. 6.) ;n c!9urile prev9u$e l! !lin. 65)0 v2n9!re! #e v! 1!ce cu *ncuno4$in7!re! credi$orului 4i ! de)i$orului. 6-) Du+ele re9ul$!$e din v2n9!re! 1cu$ de !d+ini#$r!$or(#ec:e#$ru vor 1i con#e+n!$e de !ce#$! l! en$i$!$e! #peci!li9!$ prev9u$ de le"e0 *n %4 de ore de l! *nc!#!re0 i!r recipi#! de con#e+n!re v! 1i depu# de *nd!$ l! e3ecu$or0 *+preun cu o li#$ c!re v! 1i #e+n!$ de !d+ini#$r!$or(#ec:e#$ru 4i de cu+pr$ori 4i *n c!re #e vor !r$! 1ruc$ele #!u recol$! v2ndu$ 4i pre7ul de v2n9!re. 6,) 5i#po9i7iile !r$. -5%(--=0 precu+ 4i cele !le !r$. ,. (,,. #e !plic *n +od core#pun9$or.
211

F %. Ur+rire! veni$urilor "ener!le !le i+o)ilelor ART. -== O)iec$ul ur+ririi 6') De po$ ur+ri $o!$e veni$urile pre9en$e 4i vii$o!re !le i+o)ilelor ce #un$ proprie$!$e! de)i$orului #!u !#upr! cror! el !re un drep$ de u9u1ruc$. 6%) 5e !#e+ene!0 #e po$ ur+ri 4i veni$urile de)i$orului !rend!4 #!u c:iri!4 proveni$e din e3plo!$!re! i+o)ilelor !rend!$e #!u *nc:iri!$e. 6 ) Ur+rire! veni$urilor unui i+o)il nu v! pu$e! 1i e1ec$u!$ d!c e3i#$ o ur+rire i+o)ili!r !#upr! !celui!4i i+o)il. ART. ,&& Cerere! de ur+rire 6') Cerere! de ur+rire0 *n#o7i$ de $i$lul e3ecu$oriu 4i de dov!d! !c:i$rii $!3elor de $i+)ru0 #e v! *ndrep$! l! e3ecu$orul 8udec$ore#c din circu+#crip7i! cur7ii de !pel *n ! crei r!9 $eri$ori!l #e !1l i+o)ilul !le crui veni$uri #e ur+re#c. 6%) Cerere! de ur+rire v! cuprinde +en7iunile prev9u$e l! !r$. .. 4i indic!re! i+o)ilului !le crui veni$uri #e ur+re#c. ART. ,&' Ad+ini#$r!$orul(#ec:e#$ru 6') 5up *ncuviin7!re! ur+ririi #ili$e0 l! cerere! credi$orului #!u0 *n lip#0 !$unci c2nd !preci!9 c e#$e nece#!r0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! nu+i0 prin *nc:eiere0 d!$ cu ci$!re! *n $er+en #cur$ ! pr7ilor0 un !d+ini#$r!$or(#ec:e#$ru0 pen$ru !d+ini#$r!re! veni$urilor i+o)ilului. 6%) Po!$e 1i nu+i$ !d+ini#$r!$or(#ec:e#$ru credi$orul0 de)i$orul #!u o !l$ per#o!n 1i9ic ori per#o!n 8uridic. 6 ) C2nd !d+ini#$r!$or(#ec:e#$ru e#$e nu+i$ o !l$ per#o!n dec2$ de)i$orul0 e3ecu$orul *i v! 1i3! drep$ re+uner!7ie o #u+0 7in2nd #e!+! de !c$ivi$!$e! depu#0 #$!)ilind $o$od!$ 4i +od!li$!$e! de pl!$. 64) Ad+ini#$r!$orul(#ec:e#$ru !c7ione!9 *n c!li$!$e de !d+ini#$r!$or *n#rcin!$ cu #i+pl! !d+ini#$r!re ! )unurilor !l$ui!0 di#po9i7iile Codului civil privi$o!re l! !d+ini#$r!re! )unurilor !l$ui! !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. 65) ;n c!9ul ne*ndeplinirii o)li"!7iilor #$!)ili$e *n #!rcin! #!0 !d+ini#$r!$orul( #ec:e#$ru0 l! cerere! oricrei per#o!ne in$ere#!$e0 po!$e 1i revoc!$ de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c 4i *nlocui$ cu !l$ per#o!n. 6.) 5e !#e+ene!0 l! cerere! oricrei per#o!ne in$ere#!$e0 !d+ini#$r!$orul( #ec:e#$ru po!$e 1i o)li"!$ l! de#p"u)iri de c$re in#$!n7! de e3ecu$!re. ART. ,&% 5rep$urile 4i o)li"!7iile !d+ini#$r!$orului(#ec:e#$ru 6') Ad+ini#$r!$orul(#ec:e#$ru e#$e *nd!$or!$ # i! +#uri de con#erv!re 4i de *n$re7inere *n )un #$!re ! i+o)ilului0 # 1!c *n#+2n7ri #!u pl!n$!7ii po+icole ori vi$icole 4i # *nc!#e9e c:iriile 4i !ren9ile #!u !l$e veni$uri !le i+o)ilului0 # pl$e!#c i+po9i$ele 4i $!3ele loc!le0 do)2n9ile cre!n7elor ipo$ec!re0 pri+ele de !#i"ur!re 4i0 *n "ener!l0 orice !l$e pre#$!7ii cu #c!den7e #ucce#ive *n le"$ur cu !cel i+o)il. 6%) El e#$e !u$ori9!$ # re7in0 pen$ru c:el$uielile de !d+ini#$r!re0 cel +ul$ '&N din #u+ele *nc!#!$e0 1iind o)li"!$ # con#e+ne9e re#$ul0 *n %4 de ore de l! *nc!#!re0 l!
212

en$i$!$e! indic!$ de e3ecu$or 4i # re+i$ recipi#ele de *nd!$ e3ecu$orului 8udec$ore#c. 6 ) Ad+ini#$r!$orul(#ec:e#$ru e#$e *n drep$ # denun7e con$r!c$ele de loc!7iune e3i#$en$e0 po$rivi$ cl!u9elor con$r!c$u!le0 # ce!r ev!cu!re! loc!$!rilor0 cu *ncuviin7!re! in#$!n7ei de e3ecu$!re0 4i # #ec:e#$re9e0 *n nu+ele proprie$!rului0 )unurile +o)ile !le !ce#$or! !1l!$e *n i+o)il. 64) ;n c!9 de pericol de *n$2r9iere0 el v! pu$e! lu! +#urile de con#erv!re #!u de !#i"ur!re pe c!re le recl!+ o )un !d+ini#$r!re. 65) Ad+ini#$r!$orul(#ec:e#$ru nu v! pu$e! *n# *nc:ei! con$r!c$e de *nc:iriere #!u de !rend!re dec2$ pe $er+en de cel +ul$ % !ni 4i nu+!i cu *ncuviin7!re! in#$!n7ei de e3ecu$!re0 prin *nc:eiere de1ini$iv0 d!$ *n c!+er! de con#iliu0 cu ci$!re! pr7ilor. 6.) ;n !1!r de c!9ul de ev!cu!re prev9u$ l! !lin. 6 )0 *ncuviin7!re! in#$!n7ei de e3ecu$!re e#$e nece#!r 4i pen$ru in$en$!re! !c7iunilor. ART. ,& Concur#ul de ur+riri ;n c!9ul c2nd !#upr! !celui!4i i+o)il #(!u *ncuviin7!$ ur+riri "ener!le de veni$uri l! cerere! +!i +ul$or credi$ori0 ele vor 1i cone3!$e0 po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. .5 0 de#e+n2ndu(#e $o$od!$ un #in"ur !d+ini#$r!$or(#ec:e#$ru *n per#o!n! celui din$2i nu+i$ #!u ! !celui! c!re !r pre9en$! +!i +ul$e "!r!n7ii. ART. ,&4 Pu)lici$!$e! ur+ririi 6') E3ecu$orul 8udec$ore#c v! !1i4! de *nd!$ copii cer$i1ic!$e !le *nc:eierii de *ncuviin7!re ! ur+ririi l! #ediul or"!nului de e3ecu$!re0 l! in#$!n7! de e3ecu$!re 4i l! #ediul pri+riei *n r!9! crei! #e !1l i+o)ilul. 5e !#e+ene!0 *nc:eiere! v! 1i pu)lic!$ 4i *n$r(un 9i!r loc!l0 d!c e3i#$. 6%) Un e3e+pl!r !l *nc:eierii0 *n copie cer$i1ic!$ de e3ecu$or0 #e v! $ri+i$e din o1iciu0 pen$ru ! #e 1!ce no$!re! ur+ririi *n c!r$e! 1unci!r. ART. ,&5 Pred!re! i+o)ilului 6') 5up *ncuviin7!re! ur+ririi0 e3ecu$orul 8udec$ore#c #e v! depl!#! l! 1!7! locului0 *n#o7i$ de !d+ini#$r!$orul(#ec:e#$ru0 crui! *i v! pred!0 pe )!9 de inven$!r0 )unurile !le cror veni$uri #un$ ur+ri$e. 5!c de)i$orul re1u9 # per+i$ !cce#ul *n i+o)il0 lip#e4$e ori re1u9 # prede! )unurile !le cror veni$uri #un$ ur+ri$e0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! recur"e l! concur#ul 1or7ei pu)lice0 di#po9i7iile !r$. - 4i ur+$o!rele !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. 6%) To$od!$0 e3ecu$orul *i v! no$i1ic!0 prin$r(o *n4$iin7!re #cri#0 pe c:iri!4i0 pe !rend!4i #!u pe cei c!re !u !l$e con$r!c$e de e3plo!$!re ! i+o)ilului c $o!$e veni$urile !ce#$ui! #un$ #ec:e#$r!$e 4i c #un$ *nd!$or!7i c! *n vii$or # pl$e!#c c:iriile0 !ren9ile #!u !l$e veni$uri re9ul$!$e din con$r!c$ele de e3plo!$!re ! i+o)ilului direc$ !d+ini#$r!$orului(#ec:e#$ru ori # le con#e+ne9e l! uni$!$e! prev9u$ de le"e0 depun2nd recipi#ele l! !d+ini#$r!$orul(#ec:e#$ru. 6 ) E3ecu$orul v! *nc:ei! un proce#(ver)!l prin c!re v! con#$!$! !ducere! l! *ndeplinire ! celor de +!i #u# 4i c!re v! 1i #e+n!$ de el 4i de !d+ini#$r!$orul( #ec:e#$ru.
213

64) Proce#ul(ver)!l v! 1i *nc:ei!$ *n e3e+pl!re0 din$re c!re unul v! 1i pred!$ !d+ini#$r!$orului(#ec:e#$ru0 !l$ul v! 1i co+unic!$ de)i$orului0 *+preun cu *nc:eiere! de *ncuviin7!re ! ur+ririi0 *n condi7iile !r$. ... 4i ur+$o!rele0 i!r !l $reile! v! 1i !$!4!$ l! do#!rul de e3ecu$!re0 *+preun cu dove9ile de co+unic!re ! *n4$iin7rilor 1cu$e c:iri!4ilor 4i !rend!4ilor. 65) E3ecu$orul v! pu$e! #ec:e#$r! veni$urile0 *n condi7iile !lin. 6')(64)0 c:i!r *n lip#! !d+ini#$r!$orului(#ec:e#$ru0 ur+2nd c! !ce#$ui! # i #e prede! )unurile ul$erior. 6.) Ad+ini#$r!$orul(#ec:e#$ru c!re nu ! ceru$ pred!re! )unurilor *n $er+en de '& 9ile de l! co+unic!re! nu+irii v! 1i con#ider!$ c nu !ccep$ !ce!#$ *n#rcin!re. Ace#$! 4i cel c!re re1u9 *n +od e3pre# *n#rcin!re! vor 1i *nlocui7i de *nd!$ cu !l$ per#o!n prin *nc:eiere d!$ de e3ecu$or 1r ci$!re! pr7ilor. ART. ,&. E1ec$ele ur+ririi 6') 5e l! d!$! no$rii ur+ririi *n c!r$e! 1unci!r0 !ce!#$! v! 1i opo9!)il $u$uror do)2ndi$orilor de drep$uri !#upr! i+o)ilului. 6%) 5e l! !cee!4i d!$0 ce#iunile de veni$uri0 con$r!c$ele de *nc:iriere0 de !rend!re #!u de e3plo!$!re ! i+o)ilului0 inclu#iv ce#iunile de drep$uri re9ul$2nd din !ce#$e con$r!c$e0 nu vor 1i opo9!)ile credi$orului ur+ri$or. 6 ) 5e l! d!$! no$i1icrii #ec:e#$rului per#o!nelor !r$!$e l! !r$. ,&5 !lin. 6%)0 pl!$! c:iriilor0 !ren9ilor #!u !l$or veni$uri !le i+o)ilului 1cu$ de)i$orului v! 1i0 de !#e+ene!0 inopo9!)il credi$orului ur+ri$or. 64) Pl!$! #u+elor prev9u$e l! !lin. 6 )0 1cu$ de)i$orului *n!in$e de d!$! no$i1icrii 4i de $er+enul 1i3!$ *n con$r!c$ul re#pec$iv0 v! 1i opo9!)il credi$orului ur+ri$or nu+!i d!c e#$e con#$!$!$ prin$r(un *n#cri# cu d!$ cer$. ART. ,&Ev!cu!re! de)i$orului ;n c!9ul *n c!re de)i$orul ocup el *n#u4i i+o)ilul !le crui veni$uri #un$ ur+ri$e0 l! cerere! credi$orului0 in#$!n7! de e3ecu$!re v! pu$e!0 dup *+pre8urri0 # ordone ev!cu!re!0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 ! i+o)ilului 1ie de *nd!$0 1ie *n$r(un !nu+i$ $er+en0 *n #copul !#i"urrii unei +!i )une e3plo!$ri ! !ce#$ui!. ART. ,&, Du+ele nece#!re *n$re7inerii de)i$orului 5!c de)i$orul nu !re !l$e +i8lo!ce de #u)9i#$en70 l! cerere! #!0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! di#pune c! o p!r$e din veni$uri # #erve!#c pen$ru *n$re7inere! re9on!)il ! lui 4i ! 1!+iliei #!le0 pe $o!$ dur!$! ur+ririi0 di#po9i7iile !r$. , % !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. ART. ,&= 5e#crc!re! !d+ini#$r!$orului(#ec:e#$ru 6') L! #12r4i$ul 1iecrei perio!de de . luni0 #oco$i$e de l! d!$! predrii i+o)ilului #!u de l! d!$! 1i3!$ de e3ecu$or0 precu+ 4i l! #12r4i$ul "e#$iunii0 !d+ini#$r!$orul( #ec:e#$ru e#$e d!$or # pre9in$e o d!re de #e!+0 *n 1!7! e3ecu$orului 4i ! pr7ilor in$ere#!$e0 cu privire l! veni$urile *nc!#!$e 4i c:el$uielile e1ec$u!$e0 pe )!9 de docu+en$e 8u#$i1ic!$ive. 6%) E3ecu$orul v! veri1ic! #oco$elile 4i0 d!c !ce#$e! #un$ re"ul!$ *n$oc+i$e 4i core#pund re!li$7ii0 v! d! de#crc!re !d+ini#$r!$orului(#ec:e#$ru0 prin *nc:eiere0
214

d!$ 1r ci$!re! pr7ilor. ;n c!9 con$r!r0 l! cerere! pr7ii in$ere#!$e #!u din o1iciu0 e3ecu$orul v! di#pune0 prin *nc:eiere0 revoc!re! din 1unc7ie ! !d+ini#$r!$orului( #ec:e#$ru 4i nu+ire! !l$ei per#o!ne. 6 ) Re+uner!7i! !d+ini#$r!$orului(#ec:e#$ru v! 1i pl$i$ nu+!i d!c #oco$elile !u 1o#$ d!$e 4i !pro)!$e0 pri+ind de#crc!re de l! e3ecu$or. Du+! re+uner!7iei #e i+pu$ !#upr! veni$urilor re!li9!$e din !d+ini#$r!re! i+o)ilului. ART. ,'& Eli)er!re! 4i di#$ri)uire! veni$urilor 6') 5up 1iec!re depunere de #oco$eli0 #u+ele re9ul$!$e din ur+rire vor 1i eli)er!$e #!u0 dup c!90 di#$ri)ui$e *n$re credi$ori0 po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. ,. 4i ur+$o!rele. 6%) ;n c!9 de concur# *n$re ur+rire! "ener!l de veni$uri 4i o ur+rire i+o)ili!r0 *n1iin7!$ ul$erior de un credi$or ipo$ec!r *n r!n" priori$!r0 !ce#$! din ur+ v! !ve! drep$ de pre1erin7 !#upr! veni$urilor nedi#$ri)ui$e. ART. ,'' ;nce$!re! ur+ririi Ur+rire! veni$urilor *nce$e!9B '. prin renun7!re l! ur+rire0 1cu$ de $o7i credi$orii ur+ri$ori 4i in$ervenien7iC %. prin pl!$! cre!n7elor !ce#$or!0 inclu#iv ! do)2n9ilor 4i ! c:el$uielilor de 8udec!$ 4i de e3ecu$!reC . prin depunere!0 cu !1ec$!7iune #peci!l0 ! #u+elor pen$ru c!re #(! 1cu$ ur+rire!0 *n condi7iile !r$. -%&C 4. prin !d8udec!re! #ili$ ! i+o)iluluiC 5. prin $recere! unui $er+en de 5 !ni de l! *n1iin7!re! ei0 c:i!r d!c credi$orul ur+ri$or nu ! 1o#$ *nde#$ul!$. De e3cep$e!9 c!9ul c2nd #e ur+re#c veni$urile unui u9u1ruc$ !#upr! unui i+o)il. CAP. II Ur+rire! i+o)ili!r DECEIUNEA ' >unurile i+o)ile c!re po$ 1i ur+ri$e ART. ,'% O)iec$ul ur+ririi 6') Dun$ #upu#e ur+ririi #ili$e i+o)ili!re )unurile i+o)ile. 6%) Po$ 1or+! o)iec$ul ur+ririi #ili$e i+o)ili!re 4i drep$ul de u9u1ruc$ !#upr! unui i+o)il0 precu+ 4i drep$ul de #uper1icie. 6 ) 5rep$ul de #ervi$u$e po!$e 1i ur+ri$ #ili$ nu+!i od!$ cu 1ondul do+in!n$ crui! *i pro1i$. 64) Nu #un$ #upu#e ur+ririi #ili$e i+o)ilele decl!r!$e neur+ri)ile *n c!9urile 4i *n condi7iile prev9u$e de le"e. 65) ;n c!9ul $i$lurilor e3ecu$orii privi$o!re l! cre!n7e ! cror v!lo!re nu dep4e4$e '&.&&& lei0 v2n9!re! )unurilor i+o)ile !le de)i$orului po!$e 1i 1cu$ nu+!i d!c !ce#$! nu !re !l$e )unuri ur+ri)ile #!u d!c !re )unuri ur+ri)ile0 d!r nu po$ 1i
215

v!lori1ic!$e. Re1u9ul ne8u#$i1ic!$ !l de)i$orului de ! 1urni9! e3ecu$orului 8udec$ore#c in1or+!7iile0 l+uririle 4i dove9ile nece#!re0 precu+ 4i 1urni9!re! cu re!(credin7 de in1or+!7ii inco+ple$e *n le"$ur cu e3i#$en7! 4i v!lo!re! unor )unuri +o)ile ori ! unor veni$uri de n!$ur ! 1i v!lori1ic!$e *n vedere! !coperirii in$e"r!le ! cre!n7ei per+i$ decl!n4!re! ur+ririi #ili$e i+o)ili!re c:i!r d!c v!lo!re! cre!n7ei nu dep4e4$e '&.&&& lei. ART. ,' Ur+rire! i+o)ilelor *n#cri#e *n c!r$e! 1unci!r 6') Ur+rire! i+o)ilelor *n#cri#e *n c!r$e! 1unci!r #e 1!ce pe i+o)ile *n *n$re"i+e! lor. 6%) De po$ ur+ri *n +od #ep!r!$ con#$ruc7iile ce 1or+e!9 o proprie$!$e di#$inc$ de #ol0 drep$urile privi$o!re l! proprie$!$e! pe $ron#o!ne0 pe e$!8e #!u pe !p!r$!+en$e0 precu+ 4i orice !l$e drep$uri privi$o!re l! )unuri pe c!re le"e! le decl!r i+o)ile. 6 ) Dun$ #upu#e ur+ririi #ili$e0 od!$ cu i+o)ilul *n#cri# *n c!r$e! 1unci!r0 4i orice !l$e lucrri !u$ono+e #!u !du"!$e0 po$rivi$ Codului civil0 c:i!r d!c !ce#$e! din ur+ nu #un$ *n#cri#e *n c!r$e! 1unci!r l! d!$! *nceperii ur+ririi. ART. ,'4 ;n$indere! ur+ririi 6') Ur+rire! #ili$ i+o)ili!r #e *n$inde de plin drep$ 4i !#upr! )unurilor !cce#orii i+o)ilului0 prev9u$e de Codul civil0 precu+ 4i !#upr! 1ruc$elor 4i veni$urilor !ce#$ui!. 6%) >unurile !cce#orii nu po$ 1i ur+ri$e dec2$ od!$ cu i+o)ilul. ART. ,'5 I+o)ilele +inorilor 4i in$er9i4ilor 6') I+o)ilul unui +inor #!u !l unei per#o!ne pu#e #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c nu po!$e 1i ur+ri$ #ili$ *n!in$e! ur+ririi +o)ilelor #!le. 6%) 5i#po9i7iile !lin. 6') nu *+piedic ur+rire! #ili$ !#upr! unui i+o)il !1l!$ *n proprie$!$e! co+un ! +inorului #!u ! per#o!nei pu#e #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c 4i ! unei per#o!ne cu c!p!ci$!$e deplin de e3erci7iu0 d!c o)li"!7i! prev9u$ *n $i$lul e3ecu$oriu e#$e co+un. ART. ,'. Ur+rire! i+o)ilelor ipo$ec!$e 6') Credi$orii c!re !u ipo$ec *n#cri# !#upr! unui i+o)il *l po$ ur+ri *n orice +2ini !r $rece 4i po$ cere v2n9!re! lui pen$ru ! #e *nde#$ul! din pre7ul re9ul$!$. 6%) Cu $o!$e !ce#$e!0 *n c!9ul *n c!re #e ur+re4$e un i+o)il ipo$ec!$ c!re ! 1o#$ ul$erior *n#$rin!$0 do)2ndi$orul0 c!re nu e#$e per#on!l o)li"!$ pen$ru cre!n7! ipo$ec!r0 po!$e # #e opun v2n9rii i+o)ilului ipo$ec!$0 d!c !u r+!# !l$e i+o)ile ipo$ec!$e *n po#e#i! de)i$orului princip!l0 4i # ce!r in#$!n7ei de e3ecu$!re ur+rire! pre!l!)il ! !ce#$or! din ur+0 dup re"ulile prev9u$e de Codul civil *n +!$erie de 1ide8u#iune. Pe dur!$! ur+ririi !ce#$or )unuri0 ur+rire! i+o)ilului !p!r7in2nd $er7ului do)2ndi$or e#$e #u#pend!$. 6 ) Con$e#$!7i! prin c!re $er7ul do)2ndi$or #e opune #co!$erii l! v2n9!re #e v! pu$e! 1!ce0 #u) #!nc7iune! decderii0 *n $er+en de '& 9ile de l! co+unic!re! *nc:eierii prin c!re #(! di#pu# no$!re! *n c!r$e! 1unci!r ! *nceperii ur+ririi #ili$e.
216

64) Credi$orul ipo$ec!r nu po!$e cere #co!$ere! l! v2n9!re #ili$ ! )unurilor neipo$ec!$e !le de)i$orului #u dec2$ *n c!9ul *n c!re ur+rire! #ili$ ! )unurilor i+o)ile ipo$ec!$e nu ! condu# l! *nde#$ul!re! credi$orului ipo$ec!r *n li+i$! #u+elor $o$!le d!$or!$e. ART. ,'Ur+rire! i+o)ilelor proprie$!$e co+un 6') Credi$orii per#on!li !i unui de)i$or coproprie$!r #!u codevl+!4 nu vor pu$e! # ur+re!#c p!r$e! !ce#$ui! din i+o)ilele !1l!$e *n proprie$!$e co+un0 ci vor $re)ui # ce!r +!i *n$2i p!r$!8ul !ce#$or!. L! cerere! credi$orului0 !c7iune! *n *+pr7e!l po!$e 1i no$!$ *n c!r$e! 1unci!r. 6%) P2n l! #olu7ion!re! p!r$!8ului0 prin :o$r2re r+!# de1ini$iv0 ur+rire! i+o)ilului e#$e de drep$ #u#pend!$. 5!c nu #(! 1cu$ dec2$ cerere de p!r$!80 p2n l! #olu7ion!re! !ce#$ei!0 prin :o$r2re r+!# de1ini$iv0 #e #u#pend pre#crip7i! drep$ului l! !c7iune con$r! de)i$orului coproprie$!r #!u devl+!4. 6 ) Credi$orii per#on!li po$ ur+ri *n# co$!(p!r$e de$er+in!$ ! de)i$orului lor din drep$ul de proprie$!$e !#upr! i+o)ilului0 1r ! +!i 1i nece#!r # ce!r p!r$!8ul0 d!c e! e#$e ne*ndoielnic #$!)ili$ 4i l+uri$ 4i e#$e *n#cri#0 prin !r$!re! unei 1r!c7iuni0 *n c!r$e! 1unci!r. ;n !ce#$ c!90 coproprie$!rii vor pu$e! cere punere! *n v2n9!re ! *n$re"ului i+o)il !1l!$ *n coproprie$!$e *n condi7iile prev9u$e l! !r$. ,%%. DECEIUNEA ! %(! ;ncuviin7!re! ur+ririi i+o)ili!re ART. ,', Cerere! de ur+rire 6') Cerere! de ur+rire0 *n#o7i$ de $i$lul e3ecu$oriu 4i de dov!d! !c:i$rii $!3elor de $i+)ru0 #e v! *ndrep$! l! e3ecu$orul 8udec$ore#c din circu+#crip7i! cur7ii de !pel *n ! crei r!9 $eri$ori!l #e !1l i+o)ilul !p!r7in2nd de)i$orului ur+ri$ #!u unei !l$e per#o!ne0 d!c #e ur+re4$e un i+o)il ipo$ec!$. 6%) 5!c #e ur+re4$e un i+o)il c!re #e *n$inde *n# *n di1eri$e circu+#crip7ii0 cerere! #e v! pu$e! 1!ce l! oric!re din$re e3ecu$orii 8udec$ore4$i co+pe$en7i # 1!c e3ecu$!re! #ili$0 dup !le"ere! credi$orului. 6 ) Cerere! de ur+rire v! cuprinde +en7iunile prev9u$e l! !r$. .. . ART. ,'= ;nre"i#$r!re! cererii de ur+rire 5up *nre"i#$r!re! cererii0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! #olici$! de *nd!$ in#$!n7ei de e3ecu$!re *n circu+#crip7i! crei! #e !1l i+o)ilul *ncuviin7!re! ur+ririi lui #ili$e0 di#po9i7iile !r$. ..4 4i ..5 !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. ART. ,%& ;ncuviin7!re! ur+ririi 6') ;nc:eiere! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii #e v! co+unic!0 *n copie cer$i1ic!$ de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c0 de)i$orului 4i $er7ului do)2ndi$or0 d!c e#$e c!9ul0 *n#o7i$ de $i$lul e3ecu$oriu 4i de #o+!7ie0 pun2ndu(li(#e *n vedere c! *n $er+en de '5 9ile de l! pri+ire! !ce#$ei! # pl$e!#c *n$re!"! d!$orie0 inclu#iv do)2n9ile 4i c:el$uielile de e3ecu$!re.
217

6%) 5!c #e ur+re4$e nu+!i co$!(p!r$e !p!r7in2nd de)i$orului din i+o)ilul !1l!$ *n proprie$!$e co+un pe co$e(pr7i0 copii cer$i1ic!$e !le *nc:eierii de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii vor 1i co+unic!$e 4i coproprie$!rilor0 cu invi$!7i! de !(4i e3erci$! drep$ul ce le e#$e recuno#cu$ po$rivi$ !r$. ,%%. ART. ,%' Pu)lici$!$e! ur+ririi 6') Od!$ cu co+unic!re! *nc:eierii de *ncuviin7!re0 e3ecu$orul v! #olici$! )iroului $eri$ori!l de c!d!#$ru 4i pu)lici$!$e i+o)ili!r # di#pun0 *n )!9! !ce#$ei!0 no$!re! ur+ririi i+o)ilului *n c!r$e! 1unci!r0 cu !r$!re! credi$orului ur+ri$or 4i ! #u+ei pen$ru c!re #e 1!ce ur+rire!. 6%) C2nd #e ur+re#c +!i +ul$e i+o)ile0 *n#cri#e l! !cel!4i )irou #!u l! )irouri $eri$ori!le de c!d!#$ru 4i pu)lici$!$e i+o)ili!r di1eri$e0 pen$ru o cre!n7 "!r!n$!$ cu ipo$ec colec$iv0 cerere! de no$!re ! ur+ririi #e v! *n!in$! )iroului $eri$ori!l l! c!re e#$e *n#cri# ipo$ec! princip!l0 c!re0 dup ce v! #v2r4i no$rile prev9u$e de le"e0 v! $ri+i$e din o1iciu o copie de pe *nc:eierile #!le )iroului de c!d!#$ru 4i pu)lici$!$e i+o)ili!r unde e#$e *n#cri# ipo$ec! #ecund!r. 6 ) C2nd drep$ul de proprie$!$e e#$e *n#cri# nu+!i provi9oriu *n 1!vo!re! de)i$orului0 no$!re! #e v! 1!ce #u) condi7i! 8u#$i1icrii *n#crierii provi9orii. ;n !ce#$ c!90 credi$orul ur+ri$or v! 1i *n drep$ # e3erci$e0 *n nu+ele de)i$orului0 !c7iune! pen$ru 8u#$i1ic!re! drep$ului de proprie$!$e. 64) C2nd cerere! de no$!re nu po!$e 1i !d+i# din c!u9! unui i+pedi+en$ de c!r$e 1unci!r0 po$rivi$ le"ii0 #e v! no$! re#pin"ere! !ce#$ei!. 65) ;nc:eiere! de !d+i$ere #!u re#pin"ere ! no$rii pronun7!$e de re"i#$r!$orul de c!r$e 1unci!r #e v! co+unic!0 *n !1!r! credi$orului ur+ri$or0 e3ecu$orului 8udec$ore#c0 precu+ 4i per#o!nelor c!re0 po$rivi$ +en7iunilor din c!r$e! 1unci!r0 #un$ in$ere#!$e. ART. ,%% A2n9!re! *n *n$re"i+e ! i+o)ilului !1l!$ *n coproprie$!$e 6') Coproprie$!rii i+o)ilului ur+ri$ pen$ru o p!r$e indivi9 vor pu$e! e3erci$! drep$ul de ! cere #co!$ere! l! v2n9!re ! *n$re"ului i+o)il !1l!$ *n indivi9iune0 *n $er+en de 5 9ile de l! co+unic!re! *nc:eierii de *ncuviin7!re ! ur+ririi ori0 *n lip#0 de l! d!$! co+unicrii *nc:eierii de no$!re ! !ce#$ei! *n c!r$e! 1unci!r. 6%) Cerere! nu v! 1i !d+i# dec2$ d!c v! 1i #e+n!$ de $o7i coproprie$!rii 4i d!c v! 1i depu# per#on!l ori0 *n lip#0 prin +!nd!$!r !v2nd procur #peci!l. 5!c cerere! !ce#$or! ! 1o#$ le"!li9!$ de no$!rul pu)lic #!u cer$i1ic!$ de !voc!$0 e! v! pu$e! 1i depu# de oric!re din$re coproprie$!ri0 per#on!l #!u prin repre9en$!n$0 ori v! pu$e! 1i0 de !#e+ene!0 $r!n#+i# prin po4$0 dup c!9. 6 ) E3ecu$orul0 pri+ind cerere!0 v! di#pune #co!$ere! l! v2n9!re ! *n$re"ului i+o)il0 prin *nc:eiere0 d!$ 1r ci$!re! pr7ilor0 c!re #e v! co+unic! credi$orului ur+ri$or. ART. ,% Du#pend!re! ur+ririi l! cerere! de)i$orului 6') 5up pri+ire! *nc:eierii de *ncuviin7!re ! ur+ririi0 de)i$orul po!$e cere in#$!n7ei de e3ecu$!re0 *n $er+en de '& 9ile de l! co+unic!re0 # *i *ncuviin7e9e c! pl!$! in$e"r!l ! d!$oriei0 inclu#iv do)2n9ile 4i c:el$uielile de e3ecu$!re0 # #e 1!c
218

din veni$urile ne$e !le i+o)ilelor #!le0 c:i!r neur+ri$e0 #!u din !l$e veni$uri !le #!le0 pe $i+p de . luni. 6%) In#$!n7! #e#i9!$ po$rivi$ !lin. 6') v! ci$! pr7ile *n c!+er! de con#iliu 4i #e v! pronun7! de *nd!$ prin *nc:eiere de1ini$iv. ;n c!9 de !d+i$ere ! cererii de)i$orului0 in#$!n7! v! di#pune #u#pend!re! ur+ririi #ili$e i+o)ili!re0 *nc:eiere! 1iind co+unic!$ 4i e3ecu$orului. 6 ) Du#pend!re! ur+ririi #e v! co+unic!0 prin "ri8! e3ecu$orului0 c:iri!4ilor 4i !rend!4ilor #!u !l$or de)i$ori c!re0 de l! d!$! co+unicrii0 vor con#e+n! $o!$e #u+ele #c!den$e *n vii$or l! uni$!$e! prev9u$ de le"e 4i vor depune recipi#! de con#e+n!re l! e3ecu$orul 8udec$ore#c. 64) Aeni$ul !1ec$!$ v! #ervi *n +od e3clu#iv pen$ru !coperire! cre!n7ei credi$orului ur+ri$or. 65) Pen$ru +o$ive $e+einice0 credi$orul po!$e #olici$! in#$!n7ei relu!re! ur+ririi *n!in$e de e3pir!re! $er+enului de . luni0 di#po9i7iile !lin. 6%) 1iind !plic!)ile *n +od core#pun9$or. ART. ,%4 Concur#ul de ur+riri i+o)ili!re ;n c!9ul c2nd +!i +ul7i credi$ori !u *ncepu$ ur+riri !#upr! !celui!4i i+o)il0 ele #e vor cone3! de c$re in#$!n70 l! cerere! oricrui! din$re ei #!u ! oricrui! din$re e3ecu$orii 8udec$ore4$i0 *n condi7iile prev9u$e l! !r$. .5 . ART. ,%5 Mod!li$7i de v!lori1ic!re I+o)ilele ur+ri$e #ili$ #e v!lori1ic prin +od!li$7ile de v2n9!re prev9u$e l! !r$. -5 (-550 c!re #e !plic *n +od core#pun9$or. DECEIUNEA ! (! E1ec$ele ur+ririi ART. ,%. Inopo9!)ili$!$e! unor drep$uri 5rep$urile re!le0 precu+ 4i orice !l$e drep$uri *n#cri#e dup no$!re! ur+ririi i+o)ilului *n c!r$e! 1unci!r nu vor pu$e! 1i opu#e credi$orului ur+ri$or 4i !d8udec!$!rului0 *n !1!r de c!9urile e3pre# prev9u$e de le"e ori de c!9ul *n c!re credi$orul #!u !d8udec!$!rul #(! decl!r!$ de !cord cu !cel drep$ ori de)i$orul #!u $er7ul do)2ndi$or ! con#e+n!$ #u+ele nece#!re !coperirii cre!n7elor ce #e ur+re#c0 inclu#iv do)2n9ile 4i c:el$uielile de e3ecu$!re. ART. ,%Loc!7iune! 4i ce#iune! de veni$uri 6') ;nc:irierile #!u !rendrile0 precu+ 4i ce#iunile de veni$uri 1cu$e de de)i$or #!u $er7ul do)2ndi$or dup d!$! no$rii ur+ririi nu vor 1i opo9!)ile credi$orului ur+ri$or 4i !d8udec!$!rului. 6%) ;nc:irierile #!u !rendrile !n$erio!re no$rii #un$ opo9!)ile0 *n condi7iile le"ii0 !$2$ credi$orilor ur+ri$ori0 c2$ 4i !d8udec!$!rului. Cu $o!$e !ce#$e!0 !d8udec!$!rul nu e#$e 7inu$ # re#pec$e loc!7iune! !$unci c2nd pre7ul conveni$ e#$e +!i +ic cu o $rei+e dec2$ pre7ul pie7ei #!u +!i +ic 1!7 de cel re9ul$!$ din loc!7iunile preceden$e.
219

6 ) Pl7ile de c:irii #!u !ren9i e1ec$u!$e de)i$orului ur+ri$ *n!in$e de #c!den7 nu po$ 1i *n# opu#e credi$orilor ur+ri$ori 4i !d8udec!$!rului dec2$ d!c #un$ no$!$e *n c!r$e! 1unci!r. 5i#po9i7iile !lin. 6%) $e9! ! dou! r+2n !plic!)ile. DECEIUNEA ! 4(! A2n9!re! l! lici$!7ie pu)lic F '. For+!li$7ile pre+er"$o!re v2n9rii ART. ,%, Proce#ul(ver)!l de #i$u!7ie 6') 5up co+unic!re! *nc:eierii de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii 4i no$!re! *n c!r$e! 1unci!r ! ur+ririi #ili$e0 e3ecu$orul 8udec$ore#c0 *n vedere! iden$i1icrii i+o)ilului ur+ri$ 4i ! pre7uirii lui0 v! *nc:ei! un proce#(ver)!l de #i$u!7ie0 c!re v! cuprinde0 pe l2n" +en7iunile prev9u$e l! !r$. , , !lin. 6') li$. !)(c)0 e) 4i +)0 ele+en$e privind de#criere! i+o)ilului ur+ri$0 precu+ 4i0 d!c e#$e c!9ul0 o)li"!7iile 1i#c!le cu privire l! i+o)il 4i #u+ele d!$or!$e cu $i$lu de co$ de con$ri)u7ie l! c:el$uielile !#oci!7iei de proprie$!ri. ;n c!9ul *n c!re de)i$orul nu 1urni9e!9 !ce#$e ele+en$e *n condi7iile !r$. .%-0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! 1!ce de+er#urile prev9u$e l! !r$. .5= #pre ! o)7ine *n#cri#urile 4i rel!7iile c!re 1!c po#i)ile iden$i1ic!re! i+o)ilului ur+ri$ 4i ev!lu!re! #!. ;n invi$!7i! co+unic!$ de)i$orului po$rivi$ !r$. .%-0 e3ecu$orul 8udec$ore#c0 #u) #!nc7iune de nuli$!$e ! e3ecu$rii0 v! indic! de)i$orului c0 *n lip#! unor rel!7ii0 *n#o7i$e de !c$e dovedi$o!re0 privind de#criere! i+o)ilului #pre ! 1!ce po#i)il ev!lu!re!0 #e v! recur"e l! de+er#urile prev9u$e l! !r$. .5=. ;n $o!$e c!9urile0 *n vedere! iden$i1icrii i+o)ilului0 e3ecu$orul 8udec$ore#c !re drep$ul # #e depl!#e9e l! locul #i$urii i+o)ilului. 6%) ;n c!9ul *n c!re i+o)ilul #upu# ur+ririi nu e#$e *n#cri# *n c!r$e! 1unci!r0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! #olici$! )iroului de c!d!#$ru 4i pu)lici$!$e i+o)ili!r0 *n nu+ele de)i$orului0 de#c:idere! cr7ii 1unci!re0 *n )!9! unei docu+en$!7ii c!d!#$r!le *n$oc+i$e de o per#o!n !u$ori9!$ 4i ! $i$lurilor de proprie$!$e o)7inu$e0 c2nd e#$e c!9ul0 *n condi7iile !r$. .5=. C:el$uielile nece#!re vor 1i !v!n#!$e de credi$or 4i vor 1i i+pu$!$e de)i$orului cu $i$lu de c:el$uieli de e3ecu$!re #ili$0 *n condi7iile !r$. ..=. ART. ,%= Ev!cu!re! de)i$orului ;n c!9ul *n c!re de)i$orul #!u $er7ul do)2ndi$or ocup el *n#u4i i+o)ilul ur+ri$0 l! cerere! credi$orului #!u ! e3ecu$orului0 in#$!n7! de e3ecu$!re v! pu$e!0 dup *+pre8urri0 # ordone ev!cu!re! #! din i+o)il0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 1ie de *nd!$0 1ie *n$r(un !nu+i$ $er+en. ART. , & Ad+ini#$r!re! i+o)ilului ur+ri$ 6') Pe d!$! co+unicrii *nc:eierii de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii0 de)i$orul #!u0 dup c!90 $er7ul do)2ndi$or e#$e dec9u$ din drep$ul de ! e1ec$u! !c$e de !d+ini#$r!re !#upr! i+o)ilului ur+ri$.

220

6%) E3ecu$orul 8udec$ore#c v! nu+i un !d+ini#$r!$or(#ec:e#$ru c!re # !#i"ure !d+ini#$r!re! i+o)ilului0 *nc!#!re! veni$urilor0 e1ec$u!re! c:el$uielilor nece#!re 4i !pr!re! *n li$i"iile privi$o!re l! !ce#$ )un. 6 ) C2nd de)i$orul *n#u4i #!u $er7ul do)2ndi$or e#$e !d+ini#$r!$orul(#ec:e#$ru !l i+o)ilului ur+ri$0 e3ecu$orul 8udec$ore#c *i v! pred! i+o)ilul cu !ce#$ $i$lu. ART. , ' 5rep$urile 4i o)li"!7iile !d+ini#$r!$orului(#ec:e#$ru 6') Ad+ini#$r!$orul(#ec:e#$ru e#$e o)li"!$B !) # p#$re9e 4i # *n$re7in i+o)ilul ur+ri$0 cu $o!$e !cce#oriile luiC )) # *nc!#e9e c:iriile0 !ren9ile 4i !l$e veni$uriC c) # pl$e!#c pri+ele de !#i"ur!re0 i+po9i$ele 4i $!3ele loc!leC d) # denun7e con$r!c$ele de loc!7iune e3i#$en$e0 cu re#pec$!re! cl!u9elor con$r!c$u!le0 4i # ce!r ev!cu!re! loc!$!rilorC e) # *nc:eie0 cu *ncuviin7!re! in#$!n7ei de e3ecu$!re0 d!$ prin *nc:eiere0 cu ci$!re! pr7ilor0 con$r!c$e de loc!7iune pe $er+en de cel +ul$ % !niC 1) # cule!" 1ruc$ele 4i recol$ele 4i # le v2nd0 *n condi7iile prev9u$e l! !r$. -=,. 6%) 5i#po9i7iile !r$. ,&' 4i ur+$o!rele #e !plic *n +od core#pun9$or 4i !d+ini#$r!$orului(#ec:e#$ru nu+i$ *n c!drul !ce#$ei proceduri. ART. , % Du+ele nece#!re *n$re7inerii de)i$orului 6') 5!c de)i$orul #!u $er7ul do)2ndi$or nu !re !l$ +i8loc de #u)9i#$en7 dec2$ veni$urile i+o)ilului ur+ri$0 l! cerere! !ce#$ui!0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! 1i3! prin proce#(ver)!l o co$ de cel +ul$ %&N din !ce#$e veni$uri pen$ru *n$re7inere! re9on!)il ! lui 4i ! 1!+iliei #!le0 pe $o!$ dur!$! ur+ririi. 6%) ;+po$riv! +#urii lu!$e de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c0 cei in$ere#!7i #e po$ !dre#! in#$!n7ei de e3ecu$!re. In#$!n7! v! ci$! pr7ile *n $er+en #cur$0 *n c!+er! de con#iliu0 4i v! :o$r* prin *nc:eiere de1ini$iv. ART. , 5i#$ri)uire! veni$urilor i+o)ilului Du+ele *nc!#!$e de !d+ini#$r!$orul(#ec:e#$ru #e vor di#$ri)ui credi$orilor0 cu re#pec$!re! di#po9i7iilor !r$. ,. (,,.0 c:i!r *n!in$e de di#$ri)uire! pre7ului re9ul$!$ din v2n9!re! i+o)ilului ur+ri$. F %. Dco!$ere! *n v2n9!re ! i+o)ilului ART. , 4 5ecl!n4!re! procedurii de v2n9!re 6') 5!c *n $er+en de '5 9ile de l! co+unic!re! *nc:eierii de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii de)i$orul nu pl$e4$e d!$ori!0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! *ncepe procedur! de v2n9!re. 6%) ;n c!9ul *n c!re o)iec$ul e3ecu$rii #ili$e *l 1or+e!9 +!i +ul$e )unuri i+o)ile di#$inc$e !le de)i$orului0 procedur! de v2n9!re prin lici$!7ie pu)lic #e v! *ndeplini pen$ru 1iec!re )un *n p!r$e. ART. , 5 Ev!lu!re! i+o)ilului ur+ri$
221

6') E3ecu$orul 8udec$ore#c v! #$!)ili de *nd!$0 prin *nc:eiere0 v!lo!re! de circul!7ie ! i+o)ilului0 r!por$!$ l! pre7ul +ediu de pi!7 din loc!li$!$e! re#pec$iv0 4i o v! co+unic! pr7ilor. 6%) To$od!$0 e3ecu$orul v! cere )iroului de c!d!#$ru 4i pu)lici$!$e i+o)ili!r # *i co+unice drep$urile re!le 4i !l$e #!rcini c!re "reve!9 i+o)ilul ur+ri$0 precu+ 4i even$u!lele drep$uri de pre1erin7 *n#cri#e *n 1olo#ul !l$or per#o!ne. Ti$ul!rii !ce#$or drep$uri vor 1i *n4$iin7!7i de#pre e3ecu$!re 4i vor 1i ci$!7i l! $er+enele 1i3!$e pen$ru v2n9!re! i+o)ilului. 6 ) L! cerere! pr7ilor in$ere#!$e #!u *n c!9ul *n c!re nu po!$e proced! el *n#u4i l! ev!lu!re0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! nu+i un e3per$ c!re # #$!)ile!#c v!lo!re! de circul!7ie ! i+o)ilului. 64) Cerere! de e3per$i9 v! 1i 1cu$ de pr7i0 *n $er+en de '5 9ile de l! co+unic!re! *nc:eierii prev9u$e l! !lin. 6')0 #u) #!nc7iune! decderii. E3per$i9! po!$e 1i ceru$ 4i de $er7ul do)2ndi$or0 de coproprie$!ri *n c!9ul prev9u$ l! !r$. ,%%0 precu+ 4i de credi$orii in$ervenien7i0 *n !cel!4i $er+en. 65) L! cerere #e vor !l$ur! $o!$e *n#cri#urile c!re po$ #ervi pen$ru ev!lu!re! i+o)ilului. 6.) E3per$ul v! 1i nu+i$ de c$re e3ecu$or prin *nc:eiere e3ecu$orie0 c!re v! !r$! 4i $er+enul de depunere ! r!por$ului de e3per$i90 di#po9i7iile !r$. -5- !lin. 6.)(6=) !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. ;nc:eiere! #e co+unic pr7ilor 4i e3per$ului. Credi$orul po!$e depune l! do#!r *n#cri#uri *n vedere! ev!lurii i+o)ilului0 d!c e#$e c!9ul. 6-) O !l$ e3per$i9 nu e#$e !d+i#i)il0 d!r pr7ile po$ conveni o !l$ v!lo!re. 6,) Re1u9ul de)i$orului de ! per+i$e !cce#ul e3per$ului *n i+o)il *n vedere! ev!lurii nu *+piedic ev!lu!re!0 ur+2nd # #e i! *n con#ider!re *n#cri#urile depu#e l! do#!rul de e3ecu$!re0 precu+ 4i orice !l$e d!$e #!u in1or+!7ii di#poni)ile0 inclu#iv cele o)7inu$e de e3ecu$or pe )!9! de+er#urilor *n$reprin#e *n condi7iile !r$. .5=. ART. , . D$!)ilire! pre7ului i+o)ilului 4i ! v!lorii !l$or drep$uri 6') E3ecu$orul v! 1i3! pre7ul i+o)ilului0 c!re v! 1i pre7ul de pornire ! lici$!7iei0 l! v!lo!re! #$!)ili$ con1or+ !r$. , 50 prin *nc:eiere de1ini$iv0 d!$ 1r ci$!re! pr7ilor. 6%) Dep!r!$ de pre7ul i+o)ilului #e v! de$er+in! 4i v!lo!re! drep$urilor de u9u1ruc$0 u90 !)i$!7ie #!u #ervi$u$e0 d!c !ce#$e drep$uri !u 1o#$ in$!)ul!$e ul$erior *n#crierii vreunei ipo$eciC *n c!9ul i+o)ilelor *n#cri#e *n c!r$e! 1unci!r #e v! !ve! *n vedere v!lo!re! !ce#$or drep$uri +en7ion!$ *n c!r$e! 1unci!r0 i!r d!c nu e#$e *n#cri#0 e! #e v! #$!)ili0 c2nd e#$e c!9ul0 prin e3per$i90 *n condi7iile !r$!$e l! !r$. , 5. ART. , Punere! *n v2n9!re 6') ;n $er+en de 5 9ile de l! #$!)ilire! pre7ului i+o)ilului0 e3ecu$orul v! 1i3!0 prin *nc:eiere de1ini$iv0 $er+enul pen$ru v2n9!re! i+o)ilului0 ce v! 1i !du# l! cuno4$in7! pu)lic prin pu)lic!7ii de v2n9!re. 6%) Ter+enul #$!)ili$ pen$ru v2n9!re nu v! 1i +!i #cur$ de %& de 9ile 4i nici +!i lun" de 4& de 9ile de l! !1i4!re! pu)lic!7iei de v2n9!re l! locul unde v! !ve! loc lici$!7i!. ART. , , Pu)lici$!$e! v2n9rii
222

6') Pu)lic!7iile de v2n9!re vor cuprinde ur+$o!rele +en7iuniB !) denu+ire! 4i #ediul or"!nului de e3ecu$!reC )) nu+rul do#!rului de e3ecu$!reC c) nu+ele e3ecu$orului 8udec$ore#cC d) nu+ele 4i do+iciliul ori0 dup c!90 denu+ire! 4i #ediul de)i$orului0 !le $er7ului do)2ndi$or0 d!c v! 1i c!9ul0 4i !le credi$oruluiC e) $i$lul e3ecu$oriu *n $e+eiul crui! #e 1!ce ur+rire! i+o)ili!rC 1) iden$i1ic!re! i+o)ilului cu !r$!re! nu+rului c!d!#$r!l #!u $opo"r!1ic 4i ! nu+rului de c!r$e 1unci!r0 precu+ 4i de#criere! lui #u+!rC ") pre7ul l! c!re ! 1o#$ ev!lu!$ i+o)ilulC :) +en7iune!0 d!c v! 1i c!9ul0 c i+o)ilul #e vinde "rev!$ de drep$urile de u9u1ruc$0 u90 !)i$!7ie #!u #ervi$u$e0 in$!)ul!$e ul$erior *n#crierii vreunei ipo$eci0 4i c0 *n c!9ul *n c!re cre!n7ele credi$orilor ur+ri$ori nu !r 1i !coperi$e l! pri+! lici$!7ie0 #e v! proced! *n !cee!4i 9i l! o nou lici$!7ie pen$ru v2n9!re! i+o)ilului li)er de !cele drep$uri. Pre7ul de l! c!re vor *ncepe !ce#$e lici$!7ii v! 1i cel prev9u$ l! !r$. ,45 !lin. 6.) 4i 6-)C i) 9iu!0 or! 4i locul v2n9rii l! lici$!7ieC 8) #o+!7i! pen$ru $o7i cei c!re pre$ind vreun drep$ !#upr! i+o)ilului # *l !nun7e e3ecu$orului *n!in$e de d!$! #$!)ili$ pen$ru v2n9!re0 *n $er+enele 4i #u) #!nc7iunile prev9u$e de le"eC I) invi$!7i! c$re $o7i cei c!re vor # cu+pere i+o)ilul # #e pre9in$e l! $er+enul de v2n9!re0 l! locul 1i3!$ *n !ce#$ #cop 4i p2n l! !cel $er+en # pre9in$e o1er$e de cu+pr!reC l) +en7iune! c o1er$!n7ii #un$ o)li"!7i # depun0 p2n l! $er+enul de v2n9!re0 o "!r!n7ie repre9en$2nd '&N din pre7ul de pornire ! lici$!7ieiC +) #e+n$ur! 4i 4$!+pil! e3ecu$orului 8udec$ore#c. 6%) Men7iunile !r$!$e l! !lin. 6') li$. !) 4i c)(+) #un$ prev9u$e #u) #!nc7iune! nuli$7ii. 6 ) Pu)lic!7i! de v2n9!re #e v! !1i4! l! #ediul or"!nului de e3ecu$!re 4i !l in#$!n7ei de e3ecu$!re0 l! locul unde #e !1l i+o)ilul ur+ri$0 l! #ediul pri+riei *n ! crei r!9 $eri$ori!l e#$e #i$u!$ i+o)ilul0 precu+ 4i l! locul unde #e de#14o!r lici$!7i!0 d!c !ce#$! e#$e !l$ul dec2$ locul unde e#$e #i$u!$ i+o)ilul. 64) Pu)lic!7ii *n e3$r!#0 cuprin92nd +en7iunile prev9u$e l! !lin. 6') li$. !)0 c) 4i 1)( +)0 #e vor 1!ce0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii0 *n$r(un 9i!r de circul!7ie n!7ion!l0 d!c v!lo!re! i+o)ilului dep4e4$e #u+! de %5&.&&& lei0 #!u *n$r(un 9i!r loc!l0 d!c nu $rece pe#$e !ce!#$ #u+. Pu)lic!7i!0 *n e3$r!# #!u *n *n$re"ul ei0 v! pu$e! 1i pu)lic!$ 4i *n 9i!re0 revi#$e 4i !l$e pu)lic!7ii e3i#$en$e c!re #un$ de#$in!$e v2n9rii unor i+o)ile de n!$ur! celui #co# l! lici$!7ie0 inclu#iv pe p!"ini de in$erne$ de#c:i#e *n !cel!4i #cop. 65) C:el$uielile de !1i4!re 4i pu)lic!re vor 1i !v!n#!$e de c$re credi$orul ur+ri$or 4i vor 1i prelu!$e din pre7ul )unurilor ur+ri$e. 6.) ;ndeplinire! 1or+!li$7ilor privind !1i4!re! pu)lic!7iei l! #ediul e3ecu$orului 8udec$ore#c0 l! locul unde #e !1l i+o)ilul ur+ri$0 precu+ 4i l! locul unde #e de#14o!r lici$!7i!0 d!c !ce#$! e#$e !l$ul dec2$ locul unde e#$e #i$u!$ i+o)ilul0 #e v! con#$!$! prin proce#e(ver)!le *nc:ei!$e de e3ecu$orul 8udec$ore#c. A1i4!re! l! locul
223

i+o)ilului #e po!$e 1!ce 4i de c$re !"en$ul procedur!l !l e3ecu$orului 8udec$ore#c. ;n c!9ul !1i4rii l! #ediul in#$!n7ei 4i l! #ediul pri+riei0 proce#ul(ver)!l #e *n$oc+e4$e de c$re 1unc7ion!rul in#$i$u7iei *n#rcin!$ cu !#e+ene! !$ri)u7ii0 l! do#!rul de e3ecu$!re $re)uind # e3i#$e0 l! d!$! lici$!7iei0 dov!d! c e3ecu$orul 8udec$ore#c ! #olici$!$ in#$i$u7iilor re#pec$ive !1i4!re! pu)lic!7iei. ART. , = Co+unic!re! pu)lic!7iilor de v2n9!re 6') C2$e un e3e+pl!r din pu)lic!7i! de v2n9!re #e v! co+unic!0 po$rivi$ di#po9i7iilor pen$ru co+unic!re! 4i *n+2n!re! ci$!7iilorB !) credi$orului ur+ri$or 4i de)i$orului0 precu+ 4i0 dup c!90 $er7ului do)2ndi$or0 coproprie$!rilor #!u !l$or per#o!ne c!re !u un drep$ *n#cri# *n le"$ur cu )unul i+o)il #co# l! v2n9!reC )) credi$orilor ipo$ec!ri *n#cri4i *n c!r$e! 1unci!r0 precu+ 4i celor c!re !u *n#crieri provi9orii #!u no$ri *n le"$ur cu vreun drep$ re!l0 d!c *n#crierile #!u no$rile #un$ !n$erio!re no$rii ur+ririi. Co+unic!re! #e v! 1!ce0 pen$ru credi$orii ipo$ec!ri0 l! do+iciliul !le# *n !c$ul prin c!re #(! con#$i$ui$ drep$ul de ipo$ec0 i!r *n lip#0 l! do+iciliul #!u #ediul re!lC c) or"!nelor 1i#c!le loc!le. 6%) ;n c!9ul *n c!re #e ur+re4$e i+o)ilul unui +inor #!u !l unei per#o!ne pu#e #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c0 o copie de pe pu)lic!7i! de v2n9!re ! i+o)ilului #e co+unic 4i l! p!rc:e$ul de pe l2n" in#$!n7! de e3ecu$!re. ART. ,4& Di$u!7i! v2n9$orului i+o)ilului ur+ri$ 6') A2n9$orul i+o)ilului ur+ri$0 c!re !re0 *n condi7iile le"ii0 ipo$ec le"!l0 precu+ 4i drep$ul de ! cere #!u de ! decl!r! re9olu7iune! pen$ru nepl!$! pre7ului0 v! 1i #o+!$ prin pu)lic!7ie # op$e9e0 *n #cri#0 *n $er+en de 5 9ile de l! co+unic!re! pu)lic!7iei0 pen$ru v!lori1ic!re! unui! din$re !ce#$e drep$uri. 6%) 5!c nu ! op$!$ *n $er+enul prev9u$ l! !lin. 6') pen$ru drep$ul de ! o)7ine re9olu7iune!0 v2n9$orul #e con#ider dec9u$ din !ce#$ drep$ 4i nu +!i po!$e recl!+! dec2$ cre!n7! "!r!n$!$ cu ipo$ec. 6 ) ;n c!9ul *n c!re ! op$!$ pen$ru re9olu7iune0 !c7iune! *n re9olu7iune ! v2n9rii #e 1!ce *n c!drul con$e#$!7iei l! e3ecu$!re0 *n $er+en de '5 9ile de l! e3pediere! op7iunii c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c. ;n !cel!4i $er+en $re)uie 1cu$ 4i decl!r!7i! unil!$er!l de re9olu7iune ! v2n9rii. 64) Ur+rire! #ili$ ! i+o)ilului #e #u#pend l! d!$! l! c!re v2n9$orul i+o)ilului ur+ri$ depune l! e3ecu$orul 8udec$ore#c dov!d! *nre"i#$rrii *n $er+en ! con$e#$!7iei l! e3ecu$!re prev9u$e l! !lin. 6 ) #!u0 dup c!90 dov!d! co+unicrii c$re cu+pr$or0 *n !cel!4i $er+en0 ! decl!r!7iei unil!$er!le de re9olu7iune. 65) Ur+rire! #ili$ ! i+o)ilului e#$e de !#e+ene! #u#pend!$ 4i !$unci c2nd !c7iune! *n re9olu7iune pen$ru nepl!$! pre7ului ! 1o#$ in$rodu# !n$erior *nceperii ur+ririi #ili$e0 cu condi7i! c! !ce!#$! # 1i 1o#$ no$!$ *n c!r$e! 1unci!r. 5!c !c7iune! *n re9olu7iune in$rodu# !n$erior *nceperii ur+ririi #ili$e nu ! 1o#$ no$!$ *n c!r$e! 1unci!r0 v2n9$orul po!$e0 *n $er+enul prev9u$ l! !lin. 6')0 # *4i e3pri+e *n #cri# op7iune! de ! con$inu! ori nu 8udec!$! 4i # no$e9e !c7iune! *n c!r$e! 1unci!r0
224

d!c e#$e c!9ul. Ace#$e di#po9i7ii #e !plic0 *n +od core#pun9$or0 4i decl!r!7iei unil!$er!le de re9olu7iune ! v2n9rii 1cu$e *n!in$e de *ncepere! ur+ririi #ili$e. 6.) 5i#po9i7iile pre9en$ului !r$icol #e !plic 4i co#c:i+)!4ului0 precu+ 4i oricrui !l$ *n#$rin$or c!re e#$e $i$ul!rul unei ipo$eci le"!le !#upr! i+o)ilului c!re 1!ce o)iec$ul ur+ririi #ili$e. F . Lici$!7i! 4i !d8udec!re! i+o)ilului ART. ,4' Locul lici$!7iei A2n9!re! #e 1!ce l! #ediul or"!nului de e3ecu$!re #!u !l in#$!n7ei de e3ecu$!re ori l! locul unde e#$e #i$u!$ i+o)ilul #!u *n orice !l$ loc0 d!c #e con#ider c e#$e +!i po$rivi$ pen$ru )un! v!lori1ic!re ! !ce#$ui!. A2n9!re! #e po!$e e1ec$u! 4i l! #ediul pri+riei *n r!9! crei! e#$e #i$u!$ i+o)ilul. ART. ,4% P!r$icip!n7ii l! lici$!7ie 6') Po!$e p!r$icip! l! lici$!7ie0 *n c!li$!$e de lici$!$or0 orice per#o!n c!re !re c!p!ci$!$e deplin de e3erci7iu0 precu+ 4i c!p!ci$!$e! # do)2nde!#c )unul ce #e vinde. 6%) 5e)i$orul nu po!$e lici$! nici per#on!l0 nici prin per#o!ne in$erpu#e. 6 ) Dolv!)ili$!$e!0 c!p!ci$!$e! 4i in$erpunere! #un$ l#!$e l! !preciere! #u+!r 4i i+edi!$ ! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 c!re po!$e re1u9! 1c2nd +en7iune de#pre !ce!#$! *n proce#ul(ver)!l de lici$!7ie. 64) M!nd!$!rul v! $re)ui # pre9in$e o procur #peci!l !u$en$ic0 c!re #e v! p#$r! l! do#!rul e3ecu$rii. 65) Credi$orii ur+ri$ori #!u in$ervenien7i nu po$ # !d8udece )unurile o1eri$e #pre v2n9!re l! o v!lo!re +!i +ic de -5N din pre7ul de pornire ! pri+ei lici$!7ii. ART. ,4 K!r!n7i! de p!r$icip!re 6') Per#o!nele c!re vor # cu+pere i+o)ilul l! lici$!7ie #un$ o)li"!$e # depun l! uni$!$e! prev9u$ de le"e0 l! di#po9i7i! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 p2n l! $er+enul #$!)ili$ pen$ru v2n9!re0 o "!r!n7ie repre9en$2nd '&N din pre7ul de *ncepere ! lici$!7iei pen$ru $er+enul re#pec$iv. 5ov!d! con#e+nrii v! 1i !$!4!$ o1er$ei de cu+pr!re. 6%) Credi$orii ur+ri$ori #!u in$ervenien7i nu !u o)li"!7i! de ! depune "!r!n7i! prev9u$ l! !lin. 6'). 6 ) 5e !#e+ene!0 #un$ di#pen#!$e de "!r!n7i! prev9u$ l! !lin. 6') per#o!nele c!re0 *+preun cu de)i$orul0 !u !#upr! i+o)ilului ur+ri$ un drep$ de proprie$!$e co+un pe co$e(pr7i #!u #un$ $i$ul!rii unui drep$ de pree+p7iune0 dup c!9. 64) ;n c!9urile prev9u$e l! !lin. 6%) 4i 6 )0 d!c v!lo!re! cre!n7ei ipo$ec!re #!u v!lo!re! co$ei(pr7i ! proprie$!rului nu !coper cu!n$u+ul "!r!n7iei prev9u$e *n !lin. 6')0 #e v! co+ple$! di1eren7!. ART. ,44 A+2n!re! lici$!7iei 6') E3ecu$orul 8udec$ore#c v! !+2n! v2n9!re!0 din o1iciu #!u l! cerere! pr7ii in$ere#!$e0 d!c #e con#$!$ c nu !u 1o#$ re#pec$!$e $er+enele de *n4$iin7!re !
225

de)i$orului #!u ! $er7ului do)2ndi$or ori0 dup c!90 cele de e1ec$u!re ! pu)lici$7ii v2n9rii. Pen$ru noul $er+en0 c!re nu po!$e 1i +!i lun" de %& de 9ile de l! d!$ 1i3!$ pen$ru pri+! v2n9!re0 #e vor re1!ce 1or+!li$7ile de pu)lici$!$e *nclc!$e0 po$rivi$ !r$. , ,. 6%) ;n $o!$e c!9urile0 p!r$e! in$ere#!$0 d!c ! 1o#$ pre9en$0 po!$e #olici$! !+2n!re! v2n9rii prin cerere #cri# 1cu$ *n!in$e de *ncepere! lici$!7iei0 #u) #!nc7iune! decderii. ART. ,45 E1ec$u!re! lici$!7iei 6') A2n9!re! l! lici$!7ie #e 1!ce *n +od pu)lic. E! *ncepe prin ci$ire! de c$re e3ecu$or ! pu)lic!7iei de v2n9!re 4i ! o1er$elor pri+i$e p2n l! !ce! d!$. 6%) Lici$!7i! #e v! 7ine #ep!r!$ pen$ru 1iec!re i+o)il. 6 ) 5!c +!i +ul$e i+o)ile *n#cri#e *n di1eri$e cr7i 1unci!re #un$ "rev!$e cu !cee!4i ipo$ec #!u i+o)ilul e#$e co+pu# din +!i +ul$e p!rcele0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! pu$e! di#pune0 l! cerere! de)i$orului #!u ! credi$orului ur+ri$or0 c! v2n9!re! # #e 1!c *n !cel!4i $i+p pen$ru +!i +ul$e i+o)ile #!u #ep!r!$ pen$ru 1iec!re p!rcel *n p!r$e. E3ecu$orul 8udec$ore#c v! pu$e! di#pune c! v2n9!re! # #e 1!c #ep!r!$ pen$ru o p!r$e de$er+in!$ din i+o)il0 dup e1ec$u!re! oper!7iunii de de9+e+)r!re ! i+o)ilului *n c!r$e! 1unci!r0 d!c !ce!#$ p!r$e nu e#$e #u1icien$ individu!li9!$. 64) ;n c!9ul c2nd i+o)ilele #!u p!rcelele #e v2nd #ep!r!$0 ordine! v2n9rii lor v! 1i !r$!$ de de)i$or0 i!r *n lip#! unei !#e+ene! +en7iuni0 v! 1i #$!)ili$ de e3ecu$or. 65) E3ecu$orul v! o1eri !poi #pre v2n9!re i+o)ilul0 prin #$ri"ri #ucce#ive0 l! in$erv!le de $i+p c!re # per+i$ op7iuni 4i #upr!lici$ri0 pornind de l! pre7ul o1eri$ c!re e#$e +!i +!re dec2$ cel l! c!re #(! 1cu$ ev!lu!re!0 po$rivi$ !r$. , 5 !lin. 6') #!u0 *n lip#! unei !#e+ene! o1er$e0 c:i!r de l! !ce#$ pre7. 6.) 5!c i+o)ilul e#$e "rev!$ de vreun drep$ de u9u1ruc$0 u90 !)i$!7ie #!u #ervi$u$e in$!)ul!$e ul$erior *n#crierii vreunei ipo$eci0 l! pri+ul $er+en de v2n9!re #$ri"rile vor *ncepe de l! pre7ul cel +!i +!re o1eri$ #!u0 *n lip#0 de l! cel 1i3!$ *n pu)lic!7ie0 #c9u$ cu v!lo!re! !ce#$or drep$uri #oco$i$ po$rivi$ !r$. , . !lin. 6%). 6-) 5!c din c!u9! e3i#$en7ei drep$urilor !r$!$e l! !lin. 6.) nu #(! pu$u$ o)7ine un pre7 #u1icien$ pen$ru !coperire! cre!n7elor ipo$ec!re *n#cri#e !n$erior0 #oco$i$e dup d!$ele din c!r$e! 1unci!r0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! relu! *n !cee!4i 9i lici$!7i! pen$ru v2n9!re! i+o)ilului li)er de !cele drep$uriC *n !ce#$ c!90 #$ri"rile vor *ncepe de l! pre7ul +en7ion!$ *n pu)lic!7i! de v2n9!re0 1r #cdere! !r$!$ l! !lin. 6.). 6,) ;n c!9ul *n c!re nu e#$e o1eri$ nici pre7ul l! c!re i+o)ilul ! 1o#$ ev!lu!$0 v2n9!re! #e v! !+2n! l! un !l$ $er+en0 de cel +ul$ & de 9ile0 pen$ru c!re #e v! 1!ce o nou pu)lic!7ie0 *n condi7iile !r$. , ,. L! !ce#$ $er+en0 lici$!7i! v! *ncepe de l! pre7ul de -5N din pre7ul de pornire !l pri+ei lici$!7ii. 5!c nu #e o)7ine pre7ul de *ncepere ! lici$!7iei 4i e3i#$ cel pu7in % lici$!$ori0 l! !cel!4i $er+en0 )unul v! 1i v2ndu$ l! cel +!i +!re pre7 o1eri$0 d!r nu +!i pu7in de &N din pre7ul de pornire !l pri+ei lici$!7ii. A2n9!re! #e v! pu$e! 1!ce c:i!r d!c #e pre9in$ o #in"ur per#o!n c!re o1er pre7ul de l! c!re *ncepe lici$!7i!. ;n con7inu$ul pu)lic!7iei de v2n9!re *n$oc+i$e pen$ru cel de(!l doile! $er+en vor 1i in#er!$e0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii0 $o!$e !ce#$e
226

+en7iuni privind +odul de #$!)ilire ! pre7ului de !d8udec!re ! i+o)ilului l! !l doile! $er+en. 6=) 5!c nici l! ! dou! lici$!7ie i+o)ilul nu ! 1o#$ !d8udec!$0 l! cerere! credi$orului0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! pu$e! #$!)ili o nou lici$!7ie0 *n condi7iile prev9u$e l! !lin. 6,). L! $er+enul #$!)ili$ l! !lin. 6,)0 lici$!7i! v! *ncepe de l! pre7ul de 5&N din pre7ul de pornire !l pri+ei lici$!7ii. 5!c nu #e o)7ine !ce#$ pre7 4i e3i#$ cel pu7in % lici$!$ori0 )unul v! 1i v2ndu$0 l! !ce#$ $er+en0 l! cel +!i +!re pre7 o1eri$0 c:i!r d!c !ce#$! din ur+ e#$e +!i +ic dec2$ v!lo!re! cre!n7ei ori ! "!r!n7iei. A2n9!re! #e v! pu$e! 1!ce c:i!r d!c #e pre9in$ o #in"ur per#o!n c!re o1er pre7ul de pornire !l !ce#$ei lici$!7ii. ;n con7inu$ul pu)lic!7iei de v2n9!re *n$oc+i$e pen$ru cel de(!l $reile! $er+en vor 1i in#er!$e0 #u) #!nc7iune! nuli$7ii0 $o!$e !ce#$e +en7iuni privind +odul de #$!)ilire ! pre7ului de !d8udec!re ! i+o)ilului l! !l $reile! $er+en. 6'&) E3ecu$orul v! 7ine o li#$ *n c!re v! $rece nu+ele per#o!nelor c!re !u lu!$ p!r$e l! lici$!7ie 4i #u+ele pe c!re le(!u o1eri$. 6'') E3ecu$orul v! decl!r! !d8udec!$!r per#o!n! c!re0 l! $er+enul de lici$!7ie0 ! o1eri$ pre7ul de v2n9!re cel +!i +!re ori0 dup c!90 cel !r$!$ l! !lin. 6.)(6,). 6'%) ;n $o!$e c!9urile0 l! pre7 e"!l0 v! 1i pre1er!$ cel c!re !re un drep$ de pree+p7iune !#upr! )unului ur+ri$. ART. ,4. Proce#ul(ver)!l de lici$!7ie 6') E3ecu$orul v! *n$oc+i un proce#(ver)!l de#pre de#14ur!re! 4i re9ul$!$ul 1iecrei lici$!7ii0 c!re v! cuprindeB !) locul0 d!$! 4i or! c2nd #(! 7inu$ lici$!7i!C )) nu+ele e3ecu$orului 8udec$ore#cC c) nu+ele0 prenu+ele 4i do+iciliul #!u0 dup c!90 denu+ire! 4i #ediul credi$orului0 de)i$orului0 $er7ului do)2ndi$or0 d!c e c!9ul0 4i !le repre9en$!n7ilor lorC d) nu+ele0 prenu+ele 4i do+iciliul #!u0 dup c!90 denu+ire! 4i #ediul p!r$icip!n7ilor0 cu !r$!re! #u+elor o1eri$e de 1iec!reC e) +en7iunile c o1er$!n7ii !u depu# "!r!n7ie0 c !cee! ! !d8udec!$!rului #(! re7inu$ 4i c e3ecu$orul ! di#pu# re#$i$uire! de *nd!$ ! "!r!n7iilor depu#e de ceil!l7i p!r$icip!n7iC 1) nu+ele0 prenu+ele 4i do+iciliul #!u0 dup c!90 denu+ire! 4i #ediul !d8udec!$!rului i+o)ilului0 d!c e#$e c!9ul. 6%) Li#$! prev9u$ l! !r$. ,45 !lin. 6'&)0 o1er$ele de cu+pr!re 4i r!por$ul de e3per$i90 d!c v! 1i c!9ul0 #e vor !ne3! l! proce#ul(ver)!l. 6 ) Proce#ul(ver)!l v! 1i #e+n!$ de e3ecu$or0 de credi$or0 de de)i$or 4i de $er7ul do)2ndi$or0 d!c #un$ pre9en7i0 precu+ 4i de !d8udec!$!r 4i de !l7i p!r$icip!n7i l! lici$!7ie0 d!c e#$e c!9ul. 5e#pre re1u9ul #e+nrii proce#ului(ver)!l #e v! 1!ce +en7iune de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c. ART. ,4D$in"ere! drep$ului de pree+p7iune Ti$ul!rul unui drep$ de pree+p7iune c!re nu ! p!r$icip!$ l! lici$!7ie nu v! +!i pu$e! # *4i e3erci$e drep$ul dup !d8udec!re! i+o)ilului. ART. ,4, 5epunere! pre7ului
227

6') Ad8udec!$!rul i+o)ilului v! depune pre7ul l! di#po9i7i! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 *n $er+en de cel +ul$ & de 9ile de l! d!$! v2n9rii0 7in2ndu(#e #e!+! de "!r!n7i! depu# *n con$ul pre7ului. 6%) C2nd !d8udec!$!r e#$e un credi$or0 el po!$e depune cre!n7! #! *n con$ul pre7ului0 1iind o)li"!$0 d!c e#$e c!9ul0 # depun di1eren7! de pre7 *n $er+enul prev9u$ l! !lin. 6'). 5!c e3i#$ !l7i credi$ori c!re !u un drep$ de pre1erin7 *n condi7iile !r$. ,.4 4i ,..0 el v! depune p2n l! concuren7! pre7ului de !d8udec!re 4i #u+! nece#!r pen$ru pl!$! cre!n7elor lor0 *n +#ur! *n c!re !ce#$e! nu #un$ !coperi$e prin di1eren7! de pre7. ART. ,4= Nedepunere! pre7ului. Relu!re! lici$!7iei 6') 5!c !d8udec!$!rul nu depune pre7ul *n $er+enul prev9u$ l! !r$. ,4, !lin. 6')0 i+o)ilul #e v! #co!$e din nou *n v2n9!re *n con$ul !ce#$ui!0 l! pre7ul de *ncepere ! lici$!7iei l! c!re )unul ! 1o#$ !d8udec!$0 el 1iind o)li"!$ # pl$e!#c c:el$uielile prile8ui$e de nou! lici$!7ie 4i even$u!l! di1eren7 de pre7. Ad8udec!$!rul v! pu$e! # !c:i$e l! $er+enul de lici$!7ie pre7ul o1eri$ ini7i!l0 c!9 *n c!re v! 1i o)li"!$ nu+!i l! pl!$! c:el$uielilor c!u9!$e de nou! lici$!7ie. 6%) 5!c l! noul $er+en de lici$!7ie i+o)ilul nu ! 1o#$ v2ndu$0 1o#$ul !d8udec!$!r e#$e o)li"!$ # pl$e!#c $o!$e c:el$uielile prile8ui$e de ur+rire! i+o)ilului. 6 ) Du+! d!$or!$ po$rivi$ !lin. 6') 4i 6%) de 1o#$ul !d8udec!$!r #e #$!)ile4$e de e3ecu$or prin proce#ul(ver)!l de lici$!7ie0 c!re con#$i$uie $i$lu e3ecu$oriu. Ace!#$ #u+ #e v! re7ine cu precdere din "!r!n7i! depu#. ART. ,5& Re#$i$uire! "!r!n7iilor 5up !d8udec!re! i+o)ilului c$re unul din$re p!r$icip!n7ii l! lici$!7ie0 po$rivi$ !r$. ,450 e3ecu$orul0 l! cerere0 v! di#pune re#$i$uire! "!r!n7iilor depu#e de ceil!l7i p!r$icip!n7i0 proced2nd0 c2nd e#$e c!9ul0 po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. ,4= !lin. 6 ). ART. ,5' Pl!$! pre7ului *n r!$e L! cerere! !d8udec!$!rului0 e3ecu$orul 8udec$ore#c0 cu !cordul credi$orului0 c2nd !ce#$! nu e#$e !d8udec!$!r0 precu+ 4i !l de)i$orului0 pen$ru p!r$e! din pre7 c!re dep4e4$e v!lo!re! cre!n7ei0 po!$e #$!)ili pl!$! pre7ului *n r!$e cu do)2nd! le"!l !1eren$0 nu+rul !ce#$or!0 cu!n$u+ul 4i d!$! #c!den7ei lor0 precu+ 4i #u+! c!re #e pl$e4$e de *nd!$ drep$ !v!n#. ART. ,5% Ac$ul de !d8udec!re 5up pl!$! in$e"r!l ! pre7ului #!u ! !v!n#ului prev9u$ l! !r$. ,5'0 e3ecu$orul0 pe )!9! proce#ului(ver)!l de lici$!7ie0 v! *n$oc+i !c$ul de !d8udec!re0 c!re v! cuprinde ur+$o!rele +en7iuniB !) denu+ire! 4i #ediul or"!nului de e3ecu$!reC )) nu+ele e3ecu$orului 8udec$ore#cC c) nu+rul 4i d!$! proce#ului(ver)!l de lici$!7ieC d) nu+ele0 prenu+ele 4i do+iciliul #!u0 dup c!90 denu+ire! 4i #ediul de)i$orului0 !le $er7ului do)2ndi$or 4i !le !d8udec!$!ruluiC
228

e) pre7ul l! c!re #(! v2ndu$ 4i +od!li$!$e! de !c:i$!re *n c!9ul *n c!re v2n9!re! #( ! 1cu$ cu pl!$! *n r!$eC 1) +en7iune!0 d!c e#$e c!9ul0 c i+o)ilul #(! v2ndu$ "rev!$ de drep$urile de u9u1ruc$0 u90 !)i$!7ie #!u #ervi$u$e ori0 dup c!90 li)er de !ce#$e drep$uri0 *n condi7iile prev9u$e l! !r$. ,45 !lin. 6.) 4i 6-)C ") d!$ele de iden$i1ic!re !le i+o)ilului cu !r$!re! nu+rului c!d!#$r!l #!u $opo"r!1ic 4i ! nu+rului de c!r$e 1unci!r0 precu+ 4i d!$ele de iden$i1ic!re !le 1o#$ului proprie$!rC :) +en7iune! c !c$ul de !d8udec!re e#$e $i$lu de proprie$!$e 4i c po!$e 1i *n#cri# *n c!r$e! 1unci!rC i) +en7iune! c0 pen$ru !d8udec!$!r0 !c$ul de !d8udec!re con#$i$uie $i$lu e3ecu$oriu *+po$riv! de)i$orului #!u0 dup c!90 ! $er7ului do)2ndi$or0 c! 4i *+po$riv! oricrei per#o!ne c!re po#ed ori de7ine i+o)ilul !d8udec!$0 1r ! pu$e! invoc! un drep$ opo9!)il *n condi7iile le"iiC 8) +en7iune! c0 pen$ru credi$or0 !c$ul de !d8udec!re con#$i$uie $i$lu e3ecu$oriu *+po$riv! !d8udec!$!rului c!re nu pl$e4$e di1eren7! de pre70 *n c!9ul *n c!re v2n9!re! #(! 1cu$ cu pl!$! pre7ului *n r!$eC I) d!$! *n$oc+irii !c$ului de !d8udec!re0 #e+n$ur! 4i 4$!+pil! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 precu+ 4i #e+n$ur! !d8udec!$!ruluiC l) +en7iune! c !c$ul de !d8udec!re e#$e #upu# con$e#$!7iei l! e3ecu$!re *n condi7iile !r$. ,54. ART. ,5 Pred!re! 4i co+unic!re! !c$ului de !d8udec!re 6') Un e3e+pl!r de pe !c$ul de !d8udec!re #e v! pred! !d8udec!$!rului #pre !(i #ervi c! $i$lu de proprie$!$e0 i!r !l$ul v! 1i co+unic!$ din o1iciu )iroului de c!d!#$ru 4i pu)lici$!$e i+o)ili!r pen$ru *n#criere! provi9orie *n c!r$e! 1unci!r ! drep$ului de proprie$!$e !l !d8udec!$!rului0 pe c:el$ui!l! !ce#$ui!. 6%) 5!c !d8udec!$!rul v! cere # 1ie nu+i$ !d+ini#$r!$or(#ec:e#$ru !l i+o)ilului !d8udec!$0 e3ecu$orul *l v! nu+i 4i $ri+i$e *n po#e#ie *n !ce!#$ c!li$!$e0 prin *nc:eiere0 d!$ 1r ci$!re! pr7ilor0 c!re nu e#$e #upu# niciunei ci de !$!c. ART. ,54 Con$e#$!re! !c$ului de !d8udec!re 6') ;n $er+en de o lun de l! d!$! *n#crierii provi9orii *n c!r$e! 1unci!r0 de)i$orul #!u $er7ul do)2ndi$or0 credi$orii ur+ri$ori 4i orice !l$ per#o!n in$ere#!$0 dup +en7iunile cr7ilor 1unci!re0 vor pu$e! !$!c! !c$ul de !d8udec!re pe c!le de con$e#$!7ie l! e3ecu$!re. In#$!n7! de e3ecu$!re po!$e #u#pend! eli)er!re! #!u0 dup c!90 di#$ri)uire! #u+elor re9ul$!$e din ur+rire! #ili$ ! i+o)ilului !d8udec!$. ;n c!9ul *n c!re cerere! de #u#pend!re e#$e 1or+ul!$ de de)i$or #!u $er7ul do)2ndi$or0 !ce#$! e#$e o)li"!$ l! pl!$! c!u7iunii *n condi7iile !r$. -', !lin. 6%). 6%) 5!c !c$ul de !d8udec!re e#$e !nul!$0 e3ecu$orul v! con$inu! ur+rire! de l! !c$ul de#1iin7!$ 4i v! #olici$! din o1iciu c! *n#criere! provi9orie prev9u$ l! !r$. ,5 !lin. 6') # 1ie r!di!$. 6 ) Du+ele con#e+n!$e #e vor re#$i$ui !d8udec!$!rului0 i!r c!li$!$e! !ce#$ui! de !d+ini#$r!$or(#ec:e#$ru !l i+o)ilului ur+ri$ *nce$e!9. ART. ,55
229

In$!)ul!re! drep$ului de proprie$!$e 4i punere! *n po#e#ie ! !d8udec!$!rului 6') 5!c nu #(! 1cu$ con$e#$!7ie *n $er+enul prev9u$ l! !r$. ,54 !lin. 6') #!u d!c !ce!#$! ! 1o#$ re#pin# prin :o$r2re de1ini$iv0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! :o$r* din o1iciu0 prin *nc:eiere de1ini$iv0 c! drep$ul de proprie$!$e !l !d8udec!$!rului # 1ie in$!)ul!$ *n c!r$e! 1unci!r0 c:i!r *n c!9ul *n c!re !d8udec!$!r e#$e *n#u4i $er7ul do)2ndi$or c!re !ve! de8! drep$ul *n#cri# *n c!r$e! 1unci!r. ;n c!9ul *n c!re drep$ul do)2ndi$ de !d8udec!$!r er! *n#cri# *n +od provi9oriu0 nu #e v! di#pune dec2$ *n#criere! provi9orie. 6%) To$od!$0 l! cerere! !d8udec!$!rului0 !ce#$! v! 1i pu# *n po#e#i! i+o)ilului !d8udec!$ de c$re e3ecu$or0 cu e3cep7i! c!9ului *n c!re ! 1o#$ pu# !n$erior *n po#e#ie0 po$rivi$ !r$. ,5 !lin. 6%). 6 ) ;n c!9ul *n c!re i+o)ilul ! 1o#$ v2ndu$ cu pl!$! pre7ului *n r!$e0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! :o$r*0 prin !cee!4i *nc:eiere0 4i *n#criere! *n c!r$e! 1unci!r ! in$erdic7iei de *n#$rin!re 4i de "rev!re ! i+o)ilului p2n l! pl!$! in$e"r!l ! pre7ului 4i ! do)2n9ii core#pun9$o!re. 64) E3ecu$orul 8udec$ore#c v! pred! $o$od!$ credi$orului ur+ri$or un e3e+pl!r !l !c$ului de !d8udec!re0 c!re *i v! #ervi drep$ $i$lu e3ecu$oriu *+po$riv! cu+pr$orului0 d!c !ce#$! nu pl$e4$e di1eren7! de pre7. DECEIUNEA ! 5(! E1ec$ele !d8udecrii ART. ,5. Tr!n#+i$ere! proprie$7ii i+o)ilului 6') Prin !d8udec!re! i+o)ilului !d8udec!$!rul devine proprie$!r. 5e l! !ce!#$ d!$0 !d8udec!$!rul !re drep$ul l! 1ruc$e 4i veni$uri0 d!$ore!9 do)2n9ile p2n l! pl!$! in$e"r!l ! pre7ului 4i #upor$ $o!$e #!rcinile i+o)ilului. 6%) Prin in$!)ul!re0 !d8udec!$!rul do)2nde4$e drep$ul de ! di#pune de i+o)ilul cu+pr!$0 po$rivi$ re"ulilor de c!r$e 1unci!r. 6 ) 5e l! d!$! in$!)ulrii0 i+o)ilul r+2ne li)er de orice ipo$eci #!u !l$e #!rcini privind "!r!n$!re! drep$urilor de cre!n70 credi$orii pu$2ndu(4i re!li9! !ce#$e drep$uri nu+!i din pre7ul o)7inu$. 5!c pre7ul de !d8udec!re #e pl$e4$e *n r!$e0 #!rcinile #e #$in" l! pl!$! ul$i+ei r!$e. 64) Ipo$ecile 4i celel!l$e #!rcini re!le0 precu+ 4i drep$urile re!le in$!)ul!$e dup no$!re! ur+ririi *n c!r$e! 1unci!r #e vor r!di! din o1iciu0 cu e3cep7i! celor pen$ru c!re !d8udec!$!rul !r conveni # 1ie +en7inu$eC de !#e+ene!0 vor 1i r!di!$e din o1iciu drep$urile re!le in$!)ul!$e ul$erior *n#crierii vreunei ipo$eci0 d!c v2n9!re! #(! 1cu$ *n condi7iile prev9u$e l! !r$. ,45 !lin. 6-)0 $o!$e no$rile 1cu$e cu ur+rire! #ili$0 in$erdic7i! de *n#$rin!re #!u de "rev!re0 d!c e3i#$0 cu e3cep7i! celei prev9u$e l! !r$. ,55 !lin. 6 )0 precu+ 4i pro+i#iune! de ! *nc:ei! un con$r!c$ vii$or0 d!c p2n l! d!$! !d8udecrii )ene1ici!rul pro+i#iunii nu 4i(! *n#cri# *n c!r$e! 1unci!r drep$ul do)2ndi$ *n $e+eiul con$r!c$ului c!re ! 1cu$ o)iec$ul !ce#$ei!. 65) 5!c i+o)ilul ! 1o#$ !d8udec!$ cu pl!$! pre7ului *n r!$e0 !d8udec!$!rul nu *l v! pu$e! *n#$rin! #!u "rev!0 1r *ncuviin7!re! credi$orilor ur+ri$ori0 *n!in$e de pl!$! in$e"r!l ! pre7ului.
230

ART. ,5Aiciile !#cun#e 4i le9iune! 6') ;n c!9ul v2n9rii #ili$e l! lici$!7ie pu)lic nu e3i#$ "!r!n7ie con$r! viciilor !#cun#e. 6%) Ace!#$ v2n9!re nu po!$e 1i !$!c!$ nici pen$ru le9iune. ART. ,5, Men7inere! #!u *nce$!re! unor con$r!c$e 6') Loc!7iune! 4i celel!l$e !c$e 8uridice privi$o!re l! i+o)ilul !d8udec!$ r+2n *n 1iin7 #!u0 dup c!90 *nce$e!90 po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. ,%- !lin. 6') 4i 6%). 6%) Pl7ile 1cu$e *n!in$e de #c!den7 de c$re loc!$!r #!u !l$e per#o!ne in$ere#!$e #un$ #upu#e di#po9i7iilor !r$. ,%- !lin. 6 ). DECEIUNEA ! .(! 5i#po9i7ii #peci!le ART. ,5= D$in"ere! !c7iunilor con$r! !d8udec!$!rului 6') Orice cerere de evic7iune0 $o$!l #!u p!r7i!l0 privind i+o)ilul !d8udec!$ e#$e de1ini$iv #$in#. 6%) ;n c!9ul i+o)ilelor *n#cri#e pen$ru pri+! d!$ *n c!r$e! 1unci!r0 *n condi7iile !r$. ,%, !lin. 6%)0 cerere! de evic7iune #e v! pre#crie *n $er+en de !ni de l! d!$! *n#crierii !c$ului de !d8udec!re *n c!r$e! 1unci!r. Ace!#$ pre#crip7ie cur"e 4i *+po$riv! +inorilor 4i per#o!nelor pu#e #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c. ART. ,.& Du#pend!re! *+pr7elii pre7ului 6') ;n c!9ul *n c!re cerere! de evic7iune prev9u$ l! !r$. ,5= !lin. 6%) e#$e in$rodu# *n!in$e de *+pr7e!l! pre7ului din !d8udec!re0 in#$!n7! de e3ecu$!re0 l! #olici$!re! !d8udec!$!rului0 v! pu$e! # #u#pende *+pr7e!l! pre7ului0 cu #!u 1r c!u7iune0 p2n l! 8udec!re! de1ini$iv ! cererii de evic7iune. 6%) C2nd cerere! de evic7iune v! 1i 1cu$ dup *+pr7e!l! pre7ului !d8udecrii0 #e v! ur+! procedur! de drep$ co+un. ART. ,.' Ac7iune! *n re"re# 6') 5!c ! 1o#$ evin# $o$!l #!u p!r7i!l0 !d8udec!$!rul *l po!$e !c7ion! pe de)i$orul ur+ri$ pen$ru ! 1i de#p"u)i$. 5i#po9i7iile le"!le privind c:e+!re! *n 8udec!$ ! v2n9$orului #e !plic *n +od core#pun9$or. 6%) ;n +#ur! *n c!re nu #e po!$e *nde#$ul! de l! de)i$or0 !d8udec!$!rul *l po!$e !c7ion! pe credi$orul c!re ! *nc!#!$ pre7ul de !d8udec!re0 *n li+i$! #u+ei *nc!#!$e. Ter+enul de pre#crip7ie e#$e de un !n 4i cur"e de l! d!$! l! c!re e3ecu$!re! #ili$ *+po$riv! de)i$orului ! *nce$!$ pen$ru +o$ivul prev9u$ l! !r$. -&% pc$. %. ART. ,.% 5e#1iin7!re! +#urilor !#i"ur$orii #!u de e3ecu$!re 6') ;n $o$ cur#ul ur+ririi #ili$e 4i p2n l! e3pir!re! $er+enului prev9u$ l! !r$. ,54 !lin. 6')0 de)i$orul ori !l$ per#o!n in$ere#!$ po!$e o)7ine de#1iin7!re! +#urilor
231

!#i"ur$orii #!u de e3ecu$!re0 con#e+n2nd l! di#po9i7i! credi$orului ur+ri$or *n$re!"! v!lo!re ! cre!n7ei0 cu $o!$e !cce#oriile 4i c:el$uielile de e3ecu$!re. 6%) 5i#po9i7iile !r$. -5& 4i -5' #e !plic *n +od core#pun9$or. 6 ) ;n c!9ul *n c!re cerere! e#$e !d+i#0 in#$!n7! #!u0 dup c!90 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! di#pune 4i eli)er!re! #u+ei *n +2inile credi$orului. CAP. III Eli)er!re! 4i di#$ri)uire! #u+elor re!li9!$e prin ur+rire! #ili$ DECEIUNEA ' 5i#po9i7ii "ener!le ART. ,. Eli)er!re! #u+ei 5!c e3i#$ un #in"ur credi$or ur+ri$or0 dup re7inere! c:el$uielilor de e3ecu$!re0 c2nd e#$e c!9ul0 #u+! de )!ni re!li9!$ prin ur+rire! #ili$ #e eli)ere!9 !ce#$ui! p2n l! !coperire! in$e"r!l ! drep$urilor #!le0 i!r #u+! r+!# di#poni)il #e pred de)i$orului. ART. ,.4 R!n"ul cre!n7elor cu pre1erin7 "ener!l 6') ;n c!9ul *n c!re ur+rire! #ili$ ! 1o#$ porni$ de +!i +ul7i credi$ori #!u c2nd0 p2n l! eli)er!re! #!u di#$ri)uire! #u+ei re9ul$!$e din e3ecu$!re0 !u depu# 4i !l7i credi$ori $i$lurile lor0 e3ecu$orul 8udec$ore#c procede!9 l! di#$ri)uire! #u+ei po$rivi$ ur+$o!rei ordini de pre1erin70 d!c le"e! nu prevede !l$1elB !) cre!n7ele repre9en$2nd c:el$uieli de 8udec!$0 pen$ru +#uri !#i"ur$orii #!u de e3ecu$!re #ili$0 pen$ru con#erv!re! )unurilor !l cror pre7 #e di#$ri)uie0 orice !l$e c:el$uieli 1cu$e *n in$ere#ul co+un !l credi$orilor0 precu+ 4i cre!n7ele n#cu$e *+po$riv! de)i$orului pen$ru c:el$uielile e1ec$u!$e cu oc!9i! *ndeplinirii condi7iilor #!u 1or+!li$7ilor prev9u$e de le"e pen$ru do)2ndire! drep$ului !#upr! )unului !d8udec!$ 4i *n#criere! !ce#$ui! *n re"i#$rul de pu)lici$!$eC )) c:el$uielile de *n+or+2n$!re ! de)i$orului0 *n r!por$ cu condi7i! 4i #$!re! !ce#$ui!C c) cre!n7ele repre9en$2nd #!l!rii 4i !l$e d!$orii !#i+il!$e !ce#$or!0 pen#iile0 #u+ele cuveni$e 4o+erilor0 po$rivi$ le"ii0 !8u$o!rele pen$ru *n$re7inere! 4i *n"ri8ire! copiilor0 pen$ru +!$erni$!$e0 pen$ru inc!p!ci$!$e $e+por!r de +unc0 prevenire! *+)olnvirilor0 re1!cere! #!u *n$rire! #n$7ii0 !8u$o!rele de dece#0 !cord!$e *n c!drul !#i"urrilor #oci!le0 precu+ 4i cre!n7ele repre9en$2nd o)li"!7i! de rep!r!re ! p!"u)elor c!u9!$e prin +o!r$e0 v$+!re! in$e"ri$7ii corpor!le #!u ! #n$7iiC d) cre!n7ele re9ul$2nd din o)li"!7i! le"!l de *n$re7inere0 !loc!7ii pen$ru copii #!u o)li"!7i! de pl!$ ! !l$or #u+e periodice de#$in!$e !#i"urrii +i8lo!celor de e3i#$en7C e) cre!n7ele 1i#c!le proveni$e din i+po9i$e0 $!3e0 con$ri)u7ii 4i din !l$e #u+e #$!)ili$e po$rivi$ le"ii0 d!$or!$e )u"e$ului de #$!$0 )u"e$ului !#i"urrilor #oci!le de #$!$0 )u"e$elor loc!le 4i )u"e$elor 1ondurilor #peci!leC 1) cre!n7ele re9ul$2nd din *+pru+u$uri !cord!$e de #$!$C
232

") cre!n7ele repre9en$2nd de#p"u)iri pen$ru rep!r!re! p!"u)elor pricinui$e proprie$7ii pu)lice prin 1!p$e ilici$eC :) cre!n7ele re9ul$2nd din *+pru+u$uri )!nc!re0 din livrri de produ#e0 pre#$ri de #ervicii #!u e3ecu$ri de lucrri0 precu+ 4i din c:irii #!u !ren9iC i) cre!n7ele repre9en$2nd !+en9i cuveni$e )u"e$ului de #$!$ #!u )u"e$elor loc!leC 8) !l$e cre!n7e. 6%) 5i#po9i7iile privind #u)ro"!7i! le"!l r+2n !plic!)ile *n 1olo#ul celui c!re !c:i$ oric!re din$re cre!n7ele prev9u$e l! !lin. 6'). 6 ) ;n c!9ul cre!n7elor c!re !u !cee!4i ordine de pre1erin70 d!c le"e! nu prevede !l$1el0 #u+! re!li9!$ #e rep!r$i9e!9 *n$re credi$ori propor7ion!l cu cre!n7! 1iecrui!. ART. ,.5 5ecl!r!re! cre!n7elor #$!$ului 6') ;n $er+en de '5 9ile de l! *ncepere! e3ecu$rii #ili$e0 po$rivi$ le"ii0 orice credi$or po!$e cere #$!$ului #!u uni$7ilor !d+ini#$r!$iv($eri$ori!le # decl!re cre!n7ele lor privile"i!$e. Ace!#$ cerere v! 1i *n#cri# *n re"i#$rele de pu)lici$!$e nu+!i d!c #e depune dov!d! no$i1icrii 1cu$e or"!nelor 1i#c!le $eri$ori!le. 6%) ;n $er+en de & de 9ile de l! no$i1ic!re0 #$!$ul #!u uni$!$e! !d+ini#$r!$iv( $eri$ori!l $re)uie # decl!re 4i # *n#crie v!lo!re! cre!n7ei #!le. 6 ) Nere#pec$!re! o)li"!7iei prev9u$e l! !lin. 6') !re c! e1ec$ pierdere! pre1erin7ei *n r!por$ cu credi$orii c!re !u #olici$!$ decl!r!7i!. ART. ,.. R!n"ul cre!n7elor "!r!n$!$e 5!c e3i#$ credi$ori c!re0 !#upr! )unului v2ndu$0 !u drep$uri de "!80 ipo$ec #!u !l$e drep$uri de pre1erin7 con#erv!$e0 *n condi7iile prev9u$e de le"e0 l! di#$ri)uire! #u+ei re9ul$!$e din v2n9!re! )unului0 cre!n7ele lor vor 1i pl$i$e *n!in$e! cre!n7elor prev9u$e l! !r$. ,.4 !lin. 6') li$. c). ART. ,.R!n"ul cre!n7elor !cce#orii 5o)2n9ile 4i pen!li$7ile #!u !l$e !#e+ene! !cce#orii !le cre!n7ei princip!le vor ur+! ordine! de pre1erin7 ! !ce#$ei cre!n7e. DECEIUNEA ! %(! 5i#$ri)uire! #u+ei re9ul$!$e din v2n9!re! )unurilor ur+ri$e ART. ,., Ter+enul de depunere ! $i$lurilor de cre!n7 6') 5!c e3i#$ +!i +ul7i credi$ori ur+ri$ori #!u in$ervenien7i0 #u+! re9ul$!$ din v2n9!re #e di#$ri)uie !ce#$or! po$rivi$ ordinii de pre1erin7 prev9u$e l! !r$. ,.4(,.-. 6%) ;n !ce#$ #cop0 dup depunere! #!u con#e+n!re! #u+ei re9ul$!$e din v2n9!re ori0 dup c!90 de l! d!$! c2nd !d8udec!re! i+o)ilului ur+ri$ ! deveni$ de1ini$iv0 e3ecu$orul v! 1i3! de ur"en7 un $er+en de '& 9ile pen$ru depunere! $i$lurilor de cre!n7. 6 ) 5e)i$orul0 credi$orii ur+ri$ori0 or"!nele 1i#c!le loc!le0 !d+ini#$r!$orii(#ec:e#$ru0 !d8udec!$!rul 4i $i$ul!rii drep$urilor 4i #!rcinilor #$in#e prin !d8udec!re0 de#pre c!re
233

e3ecu$orul ! lu!$ cuno4$in7 *n condi7iile !r$. -4& ori !r$. , 5 !lin. 6%)0 vor 1i *n4$iin7!7i din o1iciu de#pre 1i3!re! !ce#$ui $er+en0 po$rivi$ di#po9i7iilor privi$o!re l! co+unic!re! 4i *n+2n!re! ci$!7iilor. 64) Ter+enul #e v! !1i4! l! #ediul e3ecu$orului 8udec$ore#c 4i l! cel !l in#$!n7ei de e3ecu$!re cu cel pu7in 5 9ile *n!in$e de $er+enul 1i3!$ pen$ru depunere! $i$lurilor de cre!n7. A1i4!re! v! 1i con#$!$!$ prin$r(un proce#(ver)!l c!re #e v! depune l! do#!r. 65) 5up e3pir!re! $er+enului !r$!$ l! !lin. 64)0 niciun credi$or nu v! +!i pu$e! lu! p!r$e l! di#$ri)uire! #u+ei o)7inu$e din ur+rire. ART. ,.= 5epunere! $i$lurilor de cre!n7 6') ;n vedere! p!r$iciprii l! di#$ri)uire0 $o7i credi$orii in$ere#!7i vor $re)ui # depun l! #ediul e3ecu$orului 8udec$ore#c0 *n $er+enul prev9u$ l! !r$. ,., !lin. 64)0 $i$lurile de cre!n70 *n ori"in!l #!u *n copie cer$i1ic!$0 !r$2nd *n +od di#$inc$ c!pi$!lul0 do)2n9ile 4i c:el$uielile ce le #un$ d!$or!$e0 precu+ 4i0 d!c v! 1i c!9ul0 drep$urile de pre1erin7 ne*n#cri#e *n c!r$e! 1unci!r #!u *n !l$e re"i#$re pu)lice. 6%) Repre9en$!n$ul 1i#cului v! depune *n#cri#urile dovedi$o!re !le cre!n7elor #$!$ului #!u uni$7ilor !d+ini#$r!$iv($eri$ori!le l! #ediul e3ecu$orului 8udec$ore#c. 6 ) Credi$orii c!re !u *n1iin7!$ +#uri !#i"ur$orii !#upr! )unurilor ur+ri$e0 pen$ru ! p!r$icip! l! di#$ri)uire0 vor depune copii cer$i1ic!$e de pe !c7iune 4i de pe !c$ul con#$!$!$or !l *n1iin7rii +#urii !#i"ur$orii. ART. ,-& Cre!n7ele periodice 6') ;n c!9ul *n c!re unul din$re $i$lurile depu#e de credi$orii ur+ri$ori con7ine o)li"!7i! de)i$orului de ! pl$i o #u+ de )!ni *n +od periodic0 i!r )unurile r+!#e *n p!$ri+oniul de)i$orului dup e1ec$u!re! e3ecu$rii #!u veni$urile #!le nu !#i"ur pl!$! *n vii$or ! r!$elor d!$or!$e0 #u+! !loc!$ credi$orului #e v! #$!)ili prin !cordul pr7ilor0 c!re v! prevede! 4i +odul de 1ruc$i1ic!re ! !ce#$ei!0 i!r *n lip#! unui !cord0 e3ecu$orul v! con#$!$! !ce#$ 1!p$ prin$r(un proce#(ver)!l #e+n!$ de el 4i de $o!$e pr7ile pre9en$e. ;n !ce#$ din ur+ c!90 p!r$e! in$ere#!$ v! pu$e! #e#i9! in#$!n7! de e3ecu$!re *n circu+#crip7i! crei! #e 1!ce e3ecu$!re! pen$ru ! #$!)ili #u+! !loc!$ credi$orului0 *n $er+en de '5 9ile de l! *nc:eiere! proce#ului(ver)!l0 d!c ! 1o#$ pre9en$0 #!u de l! co+unic!re! !ce#$ui! de c$re e3ecu$or0 d!c ! lip#i$. 6%) 5!c pr7ile nu #e *n7ele"0 in#$!n7! de e3ecu$!re v! #$!)ili0 prin *nc:eiere0 #u+! cu c!re credi$orul v! p!r$icip! l! di#$ri)uire! #u+elor re!li9!$e prin ur+rire0 precu+ 4i +odul de 1ruc$i1ic!re ! !ce#$ei!0 !#$1el *nc2$ r!$ele d!$or!$e # 1ie pl$i$e cu precdere din do)2n9ile *nc!#!$e0 i!r d!c !ce#$e! #un$ in#u1icien$e0 #e vor i+pu$! !#upr! c!pi$!lului. ;nc:eiere! #e d cu ci$!re! *n $er+en #cur$ ! pr7ilor 4i e#$e #upu# nu+!i !pelului. 6 ) ;n c!9ul *n c!re niciun! din pr7i nu #e#i9e!9 in#$!n7! de e3ecu$!re *n $er+enul !r$!$ l! !lin. 6')0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! #olici$! !ce#$ei! #$!)ilire! #u+ei !loc!$e credi$orului0 cu re#pec$!re! di#po9i7iilor !lin. 6%). 64) 5!c de)i$orul ! deced!$ 4i #e con#$!$ c0 *n r!por$ cu nu+rul +o4$eni$orilor0 locul unde !ce4$i! #e "#e#c0 +odul *n c!re #(! 1cu$ *+pr7e!l! +o4$enirii #!u cu !l$e !#e+ene! *+pre8urri0 pl!$! *n r!$e ! cre!n7elor e#$e "reu de re!li9!$0 in#$!n7! po!$e0 l! cerere! credi$orului0 # procede9e po$rivi$ !lin. 6')0 #$!)ilind #u+! ce #e
234

cuvine credi$orului0 precu+ 4i p!r$e! din !ce!#$! pe c!re o v! pl$i 1iec!re +o4$eni$or *n p!r$e. ART. ,-' ;nce$!re! cur"erii do)2n9ilor 5e l! d!$! 1i3!$ pen$ru depunere! $i$lurilor de cre!n70 do)2n9ile cre!n7elor credi$orilor ur+ri$ori $recu$e *n proiec$ul de di#$ri)uire *nce$e!9 de ! +!i 1i *n #!rcin! de)i$orului ur+ri$0 c:i!r *n c!9 de conven7ie con$r!r. 5!c in#$i$u7i! de credi$ l! c!re #(!u depu# ori con#e+n!$ !ce#$e #u+e pl$e4$e do)2n9i0 credi$orii nu vor !ve! drep$ dec2$ l! do)2n9ile ce #e pl$e#c de in#$i$u7i! de credi$ l! c!re #(!u depu# ori con#e+n!$ !cele #u+e. ART. ,-% In$erdic7i! popririi 6') Du+ele re9ul$!$e din v!lori1ic!re! )unurilor ur+ri$e 4i cele con#e+n!$e l! di#po9i7i! e3ecu$orului nu po$ 1i popri$e de c$re credi$orii de)i$orului #!u !i !d8udec!$!rului. 6%) De v! pu$e! *n1iin7! poprire nu+!i !#upr! #u+elor !$ri)ui$e credi$orilor #!u de)i$orului prin proce#ul(ver)!l de di#$ri)uire. ART. ,;n$oc+ire! proiec$ului de di#$ri)uire 6') ;n $er+en de 5 9ile de l! e3pir!re! $er+enului pen$ru depunere! $i$lurilor de cre!n70 e3ecu$orul v! *n$oc+i proiec$ul de di#$ri)uire ! #u+elor0 po$rivi$ ordinii de pre1erin7 prev9u$e l! !r$. ,.4(,.-0 i!r d!c prin$re credi$orii ur+ri$ori 4i in$ervenien7i #e !1l 4i credi$ori c!re !u in$erveni$ $!rdiv0 dup e3pir!re! $er+enului prev9u$ l! !r$. .=&0 cre!n7ele !ce#$or! vor 1i !loc!$e !#upr! pr7ii din #u+! r+!# dup *nde#$ul!re! drep$urilor credi$orilor ur+ri$ori 4i ! celor c!re !u in$erveni$ *n $i+p u$il. 6%) ;n c!9ul *n c!re i+o)ilele "rev!$e de o ipo$ec colec$iv !u 1o#$ v2ndu$e *+preun0 cre!n7! "!r!n$!$ cu o !#$1el de ipo$ec v! 1i rep!r$i9!$0 l! cerere! credi$orilor cu r!n" po#$erior0 !#upr! i+o)ilelor !d8udec!$e0 propor7ion!l cu pre7ul o)7inu$ pen$ru 1iec!re i+o)il *n p!r$e0 i!r d!c #un$ cre!n7e ipo$ec!re !n$erio!re0 propor7ion!l cu re#$ul de pre7 ce ! r+!# de l! 1iec!re i+o)il0 dup ce #(!u !coperi$ cre!n7ele cu r!n" !n$erior ipo$ecii colec$ive. 6 ) Cre!n7ele cu $er+en 4i cele condi7ion!le vor 1i rep!r$i9!$e dup r!n"ul lor0 c! 4i cu+ !r 1i pure 4i #i+ple0 cu +en7iune! c ele vor 1i pl$i$e nu+!i po$rivi$ re"ulilor prev9u$e l! !r$. ,,& 4i ,,'. 64) Cre!n7ele c!re nu po$ 1i v!lori1ic!$e dec2$ dup e3ecu$!re! )unurilor unui code)i$or princip!l vor 1i $recu$e c! #oco$i$e #u) condi7ie #u#pen#iv. 65) Ti$ul!rii drep$urilor de u9u1ruc$0 u90 !)i$!7ie 4i #ervi$u$e0 #$in#e prin !d8udec!re0 vor 1i $recu7i *n ordine! *n#crierii cu v!lo!re! !ce#$or drep$uri *n#cri#e *n c!r$e! 1unci!r0 i!r d!c nu e#$e *n#cri#0 cu v!lo!re! de$er+in!$ po$rivi$ !r$. , . !lin. 6%)0 c!re po!$e 1i con$e#$!$ *n condi7iile !r$. ,-4 !lin. 6%). 6.) Credi$orul unei ren$e pe vi!7 #!u !l$ei cre!n7e periodice v! 1i $recu$ *n ordine! *n#crierii *n c!r$e! 1unci!r0 cu o #u+ !le crei do)2n9i !nu!le # 1ie #u1icien$e pen$ru ! !#i"ur! pl!$! r!$elor ren$ei. ART. ,-4
235

A1i4!re! proiec$ului de di#$ri)uire 6') Proiec$ul de di#$ri)uire v! 1i co+unic!$ de)i$orului 4i credi$orilor c!re 4i(!u depu# $i$lurile de cre!n70 po$rivi$ di#po9i7iilor privi$o!re l! co+unic!re! 4i *n+2n!re! ci$!7iilor. 6%) Ei vor 1i ci$!7i cu +en7iune! e3pre# c0 #u) #!nc7iune! decderii0 *n $er+en de 5 9ile de l! d!$! co+unicrii0 po$ 1or+ul!0 *n #cri#0 o)iec7iuni l! proiec$ul de di#$ri)uire. 6 ) ;n lip#! o)iec7iunilor *n $er+enul !r$!$ l! !lin. 6%)0 proiec$ul de di#$ri)uire devine de1ini$iv. 64) ;n c!9 de o)iec7iune0 e3ecu$orul v! convoc! *n #cri# de)i$orul 4i $o7i credi$orii *n vedere! unei even$u!le concilieri0 c!re v! !ve! loc l! #ediul e3ecu$orului *n $er+en de cel +ul$ '5 9ile de l! d!$! pri+irii ul$i+ei con$e#$!7ii. ART. ,-5 ;ncerc!re! de conciliere. E1ec$e 6') 5!c l! $er+enul 1i3!$ *n vedere! concilierii0 de)i$orul #!u credi$orii c!re !u 1or+ul!$ o)iec7iuni nu +!i #$ruie *n +en7inere! lor #!u #e !8un"e l! un !cord privind +odul de di#$ri)uire0 e3ecu$orul v! lu! !c$ de !cordul re!li9!$ 4i v! di#pune rep!r$i9!re! #u+elor po$rivi$ !ce#$ei *n7ele"eri0 c!re v! 1i con#e+n!$ *n$r(un proce#( ver)!l #e+n!$ de e3ecu$or 4i de $o!$e per#o!nele pre9en$e. 6%) 5!c nu #e !8un"e l! un !cord0 i!r cei c!re !u 1or+ul!$ o)iec7iuni #$ruie *n +en7inere! lor0 e3ecu$orul v! *nc:ei! un proce#(ver)!l *n c!re #e vor con#e+n! o)iec7iile celor pre9en7i0 #e+n!$ de el 4i de cei pre9en7i. 6 ) Cel ne+ul7u+i$ de proiec$ul de di#$ri)uire po!$e in$roduce con$e#$!7ie *n $er+en de 5 9ile de l! d!$! *n$oc+irii proce#ului(ver)!l prev9u$ l! !lin. 6%). Con$e#$!7i! #u#pend de drep$ pl!$! cre!n7ei #!u ! pr7ii din cre!n7! con$e#$!$. L! pri+ul $er+en l! c!re pr7ile !u 1o#$ le"!l ci$!$e0 in#$!n7! e#$e o)li"!$ # #e pronun7e !#upr! +en7inerii #!u0 dup c!90 ! *nl$urrii #u#pendrii. In#$!n7! #e pronun7 prin *nc:eiere0 c!re po!$e 1i !$!c!$ nu+!i cu !pel0 *n $er+en de 5 9ile de l! pronun7!re. Apelul nu #u#pend de drep$ e3ecu$!re! *nc:eierii !$!c!$e. 64) 5e)i$orul #!u credi$orii c!re nu #(!u pre9en$!$ l! $er+enul !r$!$ l! !lin. 6') #un$ con#ider!7i c !u renun7!$ l! o)iec7iunile 1or+ul!$e0 1iind dec9u7i din drep$ul de ! 1!ce con$e#$!7ie l! e3ecu$!re. ART. ,-. Dolu7ion!re! con$e#$!7iilor 6') To!$e con$e#$!7iile 1or+ul!$e *+po$riv! proiec$ului de di#$ri)uire #e 8udec de in#$!n7! de e3ecu$!re0 prin$r(o #in"ur :o$r2re0 de ur"en7 4i cu precdere0 cu ci$!re! *n $er+en #cur$ ! pr7ilor. @o$r2re! po!$e 1i !$!c!$ nu+!i cu !pel *n $er+en de 5 9ile de l! co+unic!re. 6%) Con$e#$!$orul ! crui cerere ! 1o#$ re#pin# v! r#punde 1!7 de credi$ori pen$ru do)2n9ile ce $rec pe#$e !cele! prev9u$e l! !r$. ,-' 4i pen$ru $o!$e pre8udiciile c!u9!$e de *n$2r9iere! l! pl!$ ! #u+elor cuveni$e. ART. ,-;ndrep$!re! erorilor de c!lcul 4i ! "re4elilor +!$eri!le

236

Erorile de c!lcul 4i !l$e "re4eli +!$eri!le #e vor *ndrep$! de e3ecu$or0 din o1iciu ori l! cerere0 1c2ndu(#e +en7iune de#pre !ce!#$! *n *nc:eiere! prin c!re #e di#pune eli)er!re! #!u0 dup c!90 di#$ri)uire! #u+ei. DECEIUNEA ! (! Pl!$! #u+ei re9ul$!$e din ur+rire! #ili$ ART. ,-, Condi7ii 6') 5!c prin le"e nu #e di#pune !l$1el0 pl!$! #u+ei re9ul$!$e din e3ecu$!re #e po!$e di#pune nu+!i dup e3pir!re! $er+enului de depunere ! $i$lurilor de cre!n7 ori0 dup c!90 l! d!$! e3pirrii $er+enului de 1or+ul!re ! o)iec7iunilor *+po$riv! proiec$ului de di#$ri)uire. 6%) E3ecu$orul #e v! pronun7! !#upr! pl7ii #u+ei !r$!$e l! !lin. 6') prin *nc:eiere e3ecu$orie0 d!$ 1r ci$!re! pr7ilor. 6 ) Du+! r+!# #e v! eli)er! de)i$orului. ART. ,-= E1ec$u!re! pl7ilor 6') Pl7ile vor 1i e1ec$u!$e de c$re uni$!$e! l! c!re !u 1o#$ depu#e #!u con#e+n!$e #u+ele re9ul$!$e din ur+rire0 pe )!9! unei di#po9i7ii de pl!$ $ri+i#e de e3ecu$orul 8udec$ore#c. 6%) 5ov!d! e1ec$urii pl7ii v! 1i co+unic!$ e3ecu$orului0 c!re o v! p#$r! l! do#!rul e3ecu$rii. ART. ,,& Pl!$! cre!n7elor !1ec$!$e de $er+en 5!c cre!n7! e#$e !1ec$!$ de un $er+en #u#pen#iv0 !ce!#$! #e v! pl$i c:i!r d!c $er+enul nu #(! *+plini$. C2nd o !#$1el de cre!n7 e#$e 1r do)2nd0 pl!$! *n!in$e de $er+en nu #e v! 1!ce dec2$ d!c #e #c!de do)2nd! cuveni$ p2n l! *+plinire! $er+enului. 5!c *n# credi$orul nu e#$e de !cord # #e 1!c #cdere!0 cre!n7! #! #e v! con#e+n! l! uni$!$e! prev9u$ de le"e0 pen$ru ! 1i eli)er!$ l! *+plinire! $er+enului. ART. ,,' Pl!$! cre!n7elor condi7ion!le 6') A$unci c2nd condi7i! e#$e re9olu$orie0 nu #e v! pu$e! eli)er! credi$orului #u+! cuveni$0 dec2$ d!c !ce#$! v! d! o c!u7iune #!u v! con#$i$ui o ipo$ec *n 1!vo!re! celor c!re !r $re)ui # #e 1olo#e!#c de !ce!#$ #u+ *n c!9ul *ndeplinirii condi7iei. 6%) 5!c *n# condi7i! e#$e #u#pen#iv0 #u+! cuveni$ credi$orului v! 1i di#$ri)ui$ credi$orilor c!re vin dup !ce#$!0 d!c !ce4$i! vor d! o c!u7iune #!u vor con#$i$ui o ipo$ec pen$ru ! "!r!n$! re#$i$uire! #u+ei pri+i$e *n c!9 de *ndeplinire ! condi7iei. 6 ) ;n c!9ul *n c!re credi$orii prev9u7i l! !lin. 6') 4i 6%) nu d!u o c!u7iune #!u nu con#$i$uie o ipo$ec0 #u+! #e v! con#e+n! l! uni$!$e! prev9u$ de le"e p2n l! *ndeplinire! condi7iei re9olu$orii #!u #u#pen#ive. ART. ,,% Pl!$! cre!n7elor con$e#$!$e
237

6') Du+ele core#pun9$o!re cre!n7elor con$e#$!$e #!u !celor! pen$ru c!re #(!u *n1iin7!$ +#uri !#i"ur$orii0 precu+ 4i cele recl!+!$e *n condi7iile prev9u$e l! !r$. .=' !lin. 6.)0 d!r nerecuno#cu$e0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 de de)i$or0 vor 1i con#e+n!$e #pre ! 1i pl$i$e ul$erior. 6%) 5up r+2nere! de1ini$iv ! :o$r2rii de #olu7ion!re ! con$e#$!7iei #!u ! celei d!$e !#upr! !c7iunii pe )!9! crei! #(! *n1iin7!$ +#ur! !#i"ur$orie0 e3ecu$orul0 l! cerere! de)i$orului #!u ! credi$orului in$ere#!$0 v! di#pune0 po$rivi$ :o$r2rii re#pec$ive0 1ie eli)er!re! #u+elor core#pun9$o!re cre!n7ei con$e#$!$e ori !loc!$e pe )!9 de +#ur !#i"ur$orie0 1ie di#$ri)uire! lor0 *n condi7iile le"ii0 *n$re credi$orii r+!4i ne*nde#$ul!7i. Du+! r+!# #e v! eli)er! de)i$orului. 6 ) 5!c #u+! recl!+!$ ! 1o#$ p#$r!$ pen$ru o)7inere! de c$re credi$orii in$ervenien7i ! $i$lurilor e3ecu$orii nece#!re0 *n condi7iile prev9u$e l! !r$. .=' !lin. 6.)0 e3ecu$orul0 l! cerere! unei! din$re pr7i #!u c:i!r din o1iciu0 v! ci$! de)i$orul0 credi$orul ur+ri$or 4i credi$orii in$ervenien7i0 cu e3cep7i! celor *nde#$ul!7i in$e"r!l0 4i0 dup !#cul$!re! celor pre9en7i0 v! di#pune eli)er!re! #u+ei re7inu$e *n con$ul credi$orilor in$ervenien7i c!re !u o)7inu$ *n$re $i+p un $i$lu e3ecu$oriu. ;n17i4!re! pr7ilor in$ere#!$e v! pu$e! 1i di#pu#0 l! cerere! oricrui! din$re credi$ori0 4i *n!in$e de e3pir!re! $er+enului le"!l pen$ru o)7inere! $i$lului e3ecu$oriu0 *n !1!r de c!9ul *n c!re +!i e3i#$ !l7i credi$ori c!re ur+e!9 # o)7in $i$lul e3ecu$oriu. Du+! r+!# #e v! eli)er! de)i$orului. ART. ,, Pl!$! cre!n7elor periodice 6') Du+! !loc!$ credi$orului unei cre!n7e periodice v! 1i *n$re)uin7!$ *n vedere! 1ruc$i1icrii ei0 pen$ru !#i"ur!re! pl7ii r!$elor0 *n +odul conveni$ de pr7ile in$ere#!$e0 i!r *n lip#! unui !cord0 *n +odul *n c!re #e v! :o$r* de in#$!n7! de e3ecu$!re0 l! #e#i9!re! pr7ii in$ere#!$e #!u0 *n lip#0 ! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 *n condi7iile prev9u$e l! !r$. ,-&. 6%) 5!c do)2n9ile #u+ei !loc!$e vor 1i +!i +ici dec2$ r!$ele d!$or!$e0 di1eren7! #e v! *n$re"i prin prelu!re din c!pi$!l. 6 ) 5up #$in"ere!0 din orice +o$ive0 ! o)li"!7iei de pl!$0 #u+! r+!# v! 1i di#$ri)ui$ credi$orilor r+!4i ne*nde#$ul!7i #!u eli)er!$ de)i$orului. ART. ,,4 Pred!re! $i$lurilor de cre!n7 6') Ti$lurile cre!n7elor pl$i$e in$e"r!l vor 1i eli)er!$e credi$orilor0 cu +en7iune! #$in"erii $o$!le ! d!$oriei. 6%) Ti$lurile cre!n7elor pl$i$e p!r7i!l vor 1i eli)er!$e credi$orilor cu +en7iune! pr7ii pl$i$e. ART. ,,5 ;nc:idere! procedurii 6') 5up pred!re! $i$lurilor0 e3ecu$orul0 prin *nc:eiere d!$ 1r ci$!re! pr7ilor0 con#$!$ *nce$!re! ur+ririi #ili$e 4i di#pune *nc:idere! do#!rului. 6%) Credi$orii c!re nu !u 1o#$ *nde#$ul!7i po$ cere *n# relu!re! ur+ririi #ili$e0 *n condi7iile le"ii0 #!u e1ec$u!re! unei noi ur+riri !#upr! !l$or )unuri !le de)i$orului0 d!c e#$e c!9ul. ART. ,,.
238

Du+ele neridic!$e Du+ele con#e+n!$e 4i neridic!$e *n $er+en de 5 !ni de l! d!$! co+unicrii *nc:eierii prin c!re #(! !pro)!$ di#$ri)uire! !ce#$or! #e 1!c veni$ l! )u"e$ul loc!l0 di#po9i7iile !r$. --= !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. TITLUL III E3ecu$!re! #ili$ direc$ CAP. I 5i#po9i7ii "ener!le ART. ,,Modul de e3ecu$!re 6') ;n c!9ul *n c!re o)li"!7i! de)i$orului prev9u$ *n $i$lul e3ecu$oriu con#$ *n l#!re! po#e#iei unui )un0 *n pred!re! unui )un #!u ! 1olo#in7ei !ce#$ui! ori *n ev!cu!re! de)i$orului din$r(o locuin7 #!u din$r(o !l$ incin$0 *n de#1iin7!re! unei con#$ruc7ii0 pl!n$!7ii #!u ! !l$ei lucrri ori *n *ndeplinire! oricrei !l$e !c$ivi$7i #$!)ili$e pen$ru re!li9!re! drep$urilor credi$orului0 i!r de)i$orul nu e3ecu$ de )unvoie o)li"!7i! #! *n $er+enul prev9u$ *n #o+!7ie0 credi$orul v! #olici$! e3ecu$!re! #ili$0 pu$2nd0 *n r!por$ cu *+pre8urrile c!u9ei 4i n!$ur! o)li"!7iei ce #e e3ecu$0 # #e#i9e9e in#$!n7! de e3ecu$!re0 *n vedere! !plicrii unei pen!li$7i. 6%) A$ri)uire! prin :o$r2re 8udec$ore!#c ! unui i+o)il #!u o)li"!7i! de !(l pred!0 !(l l#! *n po#e#ie ori *n 1olo#in70 dup c!90 cuprinde 4i o)li"!7i! de ev!cu!re ! i+o)ilului0 d!c le"e! nu prevede *n +od e3pre# !l$1el. ART. ,,, E3ecu$!re! 1r #o+!7ie L! cerere! credi$orului0 d!c #e 8u#$i1ic o nevoie ur"en$ #!u e3i#$ pericol c! de)i$orul # #e #u#$r!" de l! ur+rire0 # !#cund0 # di#$ru" ori # de$eriore9e )unurile ce $re)uie pred!$e0 in#$!n7! v! pu$e! # di#pun0 prin *nc:eiere! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii #ili$e0 c! e3ecu$!re! #ili$ # #e 1!c de *nd!$ 4i 1r #o+!7ie. ART. ,,= Proce#ul(ver)!l de *ndeplinire ! e3ecu$rii 6') 5e#pre *ndeplinire! e3ecu$rii o)li"!7iilor prev9u$e *n pre9en$ul c!pi$ol0 e3ecu$orul v! *nc:ei! un proce#(ver)!l *n condi7iile !r$. .-,0 #$!)ilind $o$od!$ c:el$uielile de e3ecu$!re pe c!re ur+e!9 # le pl$e!#c de)i$orul. 6%) Proce#ul(ver)!l v! 1i co+unic!$ pr7ilor0 i!r un e3e+pl!r v! 1i p#$r!$ l! do#!rul de e3ecu$!re. 6 ) Proce#ul(ver)!l con#$i$uie $i$lu e3ecu$oriu *n privin7! c:el$uielilor de e3ecu$!re0 #$!)ili$e *n #!rcin! de)i$orului. ART. ,=& I+po#i)ili$!$e! predrii #ili$e ! )unului ;n c!9ul *n c!re pred!re! #ili$ ! unui )un ! deveni$ i+po#i)il din c!u9! di#$ru"erii0 !#cunderii #!u de$eriorrii !ce#$ui! ori ! !l$or !#e+ene! *+pre8urri0
239

e3ecu$orul v! con#e+n! !ce!#$! *n$r(un proce#(ver)!l *n$oc+i$ *n condi7iile !r$. ,,=0 4i $o$od!$ v! di#pune0 prin *nc:eiere0 *nce$!re! e3ecu$rii #ili$e. ART. ,=' O)li"!re! de)i$orului l! pl!$! con$r!v!lorii )unului 6') 5!c *n $i$lul e3ecu$oriu nu #(! #$!)ili$ ce #u+ ur+e!9 ! 1i pl$i$ c! ec:iv!len$ !l v!lorii lucrului *n c!9ul i+po#i)ili$7ii predrii !ce#$ui!0 in#$!n7! de e3ecu$!re0 l! cerere! credi$orului0 v! #$!)ili !ce!#$ #u+ prin :o$r2re d!$ cu ci$!re! pr7ilor. ;n $o!$e c!9urile0 l! cerere! credi$orului0 in#$!n7! v! !ve! *n vedere 4i pre8udiciile oc!9ion!$e prin nee3ecu$!re! de )unvoie ! o)li"!7iei0 *n!in$e c! !ce!#$! # devin i+po#i)il de e3ecu$!$. 6%) @o$r2re! e#$e e3ecu$orie 4i e#$e #upu# nu+!i !pelului. Du#pend!re! e3ecu$rii !ce#$ei :o$r2ri nu #e v! pu$e! o)7ine dec2$ cu con#e+n!re! #u+ei #$!)ili$e. 5i#po9i7iile !r$. -5& 4i -5' #un$ !plic!)ile *n +od core#pun9$or. 6 ) Pe )!9! cererii prev9u$e l! !lin. 6')0 credi$orul v! pu$e! *n1iin7! +#uri !#i"ur$orii. CAP. II Pred!re! #ili$ ! )unurilor +o)ile ART. ,=% ;n4$iin7!re! de)i$orului 5!c p!r$e! o)li"!$ # prede! un )un +o)il0 de$er+in!$ prin c!li$!$e 4i c!n$i$!$e0 nu *4i *ndepline4$e o)li"!7i! *n $er+en de %4 de ore de l! co+unic!re! *nc:eierii de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii0 pred!re! lui #e v! 1!ce prin e3ecu$!re #ili$. ART. ,= E1ec$u!re! e3ecu$rii #ili$e 6') ;n vedere! e3ecu$rii #ili$e ! o)li"!7iei prev9u$e l! !r$. ,=%0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! ridic! )unul ur+ri$ de l! de)i$or #!u de l! per#o!n! l! c!re #e !1l0 pun2ndu(l pe credi$or *n drep$urile #!le0 #$!)ili$e prin $i$lul e3ecu$oriu. 6%) E3ecu$orul 8udec$ore#c v! *nc:ei!0 *n condi7iile !r$. ,,=0 un proce#(ver)!l de#pre *ndeplinire! e3ecu$rii0 #$!)ilind $o$od!$ c:el$uielile de e3ecu$!re pe c!re ur+e!9 # le pl$e!#c de)i$orul. ART. ,=4 I+po#i)ili$!$e! de pred!re 5!c0 *n $er+en de & de 9ile de l! d!$! depl!#rii e3ecu$orului 8udec$ore#c l! locul de unde ur+! # 1ie ridic!$ )unul +o)il0 nu #(! e1ec$u!$ pred!re! #ili$ c$re credi$or0 e3ecu$orul 8udec$ore#c0 l! cerere! !ce#$ui! din ur+0 po!$e *n$oc+i o *nc:eiere prin c!re # con#$!$e i+po#i)ili$!$e! de pred!re. 5i#po9i7iile !r$. ,=& 4i ,=' #e !plic *n +od core#pun9$or c:i!r 4i !$unci c2nd de)i$orul0 ul$erior *+plinirii $er+enului de & de 9ile o1er pred!re! )unului c$re credi$or. CAP. III Pred!re! #ili$ ! )unurilor i+o)ile ART. ,=5
240

Ter+en de e3ecu$!re 6') Nicio ev!cu!re din i+o)ilele cu de#$in!7ie de locuin7 nu po!$e 1i 1cu$ de l! d!$! de ' dece+)rie 4i p2n l! d!$! de ' +!r$ie ! !nului ur+$or0 dec2$ d!c credi$orul 1!ce dov!d! c0 *n #en#ul di#po9i7iilor le"i#l!7iei loc!$ive0 el 4i 1!+ili! #! nu !u l! di#po9i7ie o locuin7 core#pun9$o!re ori c de)i$orul 4i 1!+ili! #! !u o !l$ locuin7 core#pun9$o!re *n c!re #(!r pu$e! +u$! de *nd!$. 6%) 5i#po9i7iile !lin. 6') nu #e !plic *n c!9ul ev!curii per#o!nelor c!re ocup !)u9iv0 pe ci de 1!p$0 1r niciun $i$lu0 o locuin7 4i nici celor c!re !u 1o#$ ev!cu!7i pen$ru c pun *n pericol rel!7iile de convie7uire #!u $ul)ur *n +od "r!v lini4$e! pu)lic. ART. ,=. ;n4$iin7!re! de)i$orului 5!c p!r$e! o)li"!$ # ev!cue9e ori # prede! un i+o)il nu *4i *ndepline4$e !ce!#$ o)li"!7ie *n $er+en de , 9ile de l! co+unic!re! *nc:eierii de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii0 e! v! 1i *ndepr$!$ prin e3ecu$!re #ili$0 i!r i+o)ilul v! 1i pred!$ celui *ndrep$7i$. ART. ,=E1ec$u!re! e3ecu$rii #ili$e 6') ;n vedere! e3ecu$rii #ili$e ! o)li"!7iei prev9u$e l! !r$. ,=.0 e3ecu$orul 8udec$ore#c #e v! depl!#! l! 1!7! locului0 v! #o+! pe de)i$or # pr#e!#c de *nd!$ i+o)ilul0 i!r *n c!9 de *+po$rivire0 *l v! ev!cu! din i+o)ilul re#pec$iv pe de)i$or *+preun cu $o!$e per#o!nele c!re ocup i+o)ilul *n 1!p$ ori 1r niciun $i$lu opo9!)il credi$orului0 cu #!u 1r !8u$orul 1or7ei pu)lice0 dup c!90 pun2nd pe credi$or *n drep$urile #!le. 6%) C2nd de)i$orul lip#e4$e #!u re1u9 # de#c:id u4ile0 e3ecu$orul v! 1i *n#o7i$ de !"en7i !i 1or7ei pu)lice ori repre9en$!n7i !i 8!nd!r+eriei0 dup c!9. 6 ) 5up de#c:idere! u4ilor i+o)ilului0 pre9en7! celor +en7ion!7i l! !lin. 6%) v! pu$e! 1i #uplini$ de % +!r$ori !#i#$en7i. 64) E3ecu$!re! *n +od!li$!$e! predrii #ili$e i+o)ili!re v! pu$e! con$inu! *n 9iu! *nceperii #!le c:i!r dup or! %&0&&0 precu+ 4i *n 9ilele ur+$o!re0 inclu#iv *n cele nelucr$o!re0 d!c nu #(! 1in!li9!$ din c!u9! unei opuneri l! e3ecu$!re din p!r$e! de)i$orului ori ! !l$ei per#o!ne #!u d!c oper!7iunile ce $re)uie e1ec$u!$e pen$ru 1in!li9!re! e3ecu$rii #ili$e nu #(!u pu$u$ re!li9! p2n l! or! %&0&&. ART. ,=, 5epo9i$!re! )unurilor +o)ile 6') 5!c e3ecu$!re! prive4$e un i+o)il *n c!re #e "#e#c )unuri +o)ile ce nu 1or+e!9 o)iec$ul e3ecu$rii 4i pe c!re de)i$orul nu le ridic #in"ur ori #un$ #ec:e#$r!$e *n$r(o !l$ ur+rire0 e3ecu$orul v! *ncredin7! !ce#$e )unuri *n p#$r!re! unui !d+ini#$r!$or(#ec:e#$ru0 c!re po!$e 1i c:i!r credi$orul0 pe c:el$ui!l! de)i$orului. 5e#pre !ce!#$ +#ur v! 1i *n4$iin7!$ credi$orul *n 1olo#ul crui! )unurile !u 1o#$ #ec:e#$r!$e. 6%) 5i#po9i7iile pre9en$ei cr7i re1eri$o!re l! !d+ini#$r!$ori(#ec:e#$ru *n +!$erie de ur+rire +o)ili!r propriu(9i# #un$ !plic!)ile *n +od core#pun9$or.

241

6 ) 5!c )unurile l#!$e *n depo9i$ nu #un$ #ec:e#$r!$e *n 1!vo!re! !l$ei ur+riri0 e3ecu$orul v! 1i3!0 prin proce#ul(ver)!l !r$!$ l! !r$. ,==0 $er+enul *n c!re de)i$orul $re)uie # le ridice0 c!re nu po!$e 1i +!i lun" de o lun. ART. ,== Proce#ul(ver)!l de pred!re #ili$ 5e#pre *ndeplinire! e3ecu$rii po$rivi$ prevederilor pre9en$ului c!pi$ol0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! *n$oc+i un proce#(ver)!l0 di#po9i7iile !r$. ,,= 1iind !plic!)ile. ;n c!9ul *n c!re de)i$orul re1u9 pri+ire! proce#ului(ver)!l0 lip#e4$e ori0 dup c!90 ! pr#i$ i+o)ilul dup *ncepere! e3ecu$rii0 i!r do+iciliul #u #e !1l! *n !cel i+o)il0 e3ecu$orul 8udec$ore#c0 d!c de)i$orul nu i(! co+unic!$ un do+iciliu !le#0 v! proced! l! !1i4!re! proce#ului(ver)!l de pred!re #ili$ pe u4! i+o)ilului #!u *n orice !l$ p!r$e ! i+o)ilului c!re *l 1!ce vi9i)il. ART. =&& A2n9!re! )unurilor l#!$e *n depo9i$ 6') 5!c de)i$orul nu ridic )unurile *n $er+enul !r$!$ *n proce#ul(ver)!l prev9u$ l! !r$. ,== 4i !ce#$e! !u v!lo!re de pi!70 ele vor 1i #co!#e *n v2n9!re0 inclu#iv cele c!re #un$ in#e#i9!)ile prin n!$ur! lor0 po$rivi$ re"ulilor din +!$eri! v2n9rii )unurilor +o)ile ur+ri)ile. 6%) Pre7ul )unurilor v2ndu$e0 dup deducere! c:el$uielilor de e3ecu$!re #ili$0 inclu#iv ! c:el$uielilor de v2n9!re 4i ! re+uner!7iei !d+ini#$r!$orului(#ec:e#$ru0 v! 1i con#e+n!$ pe nu+ele de)i$orului0 c!re v! 1i *n4$iin7!$ de#pre !ce!#$! po$rivi$ di#po9i7iilor privi$o!re l! co+unic!re! 4i *n+2n!re! ci$!7iilor. 5i#po9i7iile !r$. ,== #e !plic *n +od core#pun9$or. 6 ) >unurile c!re nu !u v!lo!re de pi!7 #un$ decl!r!$e !)!ndon!$e. 5e !#e+ene!0 l! cerere! credi$orului0 e3ecu$orul 8udec$ore#c po!$e decl!r! !)!ndon!$e )unurile +o)ile c!re !u v!lo!re de pi!7 4i nu !u 1o#$ revendic!$e de de)i$or #!u de !l$ per#o!n c!re !r dovedi c!li$!$e! de proprie$!r0 *n $er+en de 4 luni de l! d!$! *nc:eierii proce#ului(ver)!l de pred!re #ili$. 64) 5e#pre $o!$e !ce#$e! v! 1i *n4$iin7!$ 4i de)i$orul0 po$rivi$ di#po9i7iilor prev9u$e l! !lin. 6%)0 precu+ 4i or"!nul 1in!nci!r loc!l pen$ru ! prelu! )unurile !)!ndon!$e. 5i#po9i7iile !r$. --= #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. =&' Reocup!re! i+o)ilului 6') 5!c0 dup *nc:eiere! proce#ului(ver)!l de pred!re #ili$0 de)i$orul #!u orice !l$ per#o!n0 *n lip#! con#i+7+2n$ului e3pre# pre!l!)il ori ! unei :o$r2ri 8udec$ore4$i0 p$runde #!u #e rein#$!le!9 *n i+o)il0 l! cerere! credi$orului ori ! !l$ei per#o!ne in$ere#!$e0 #e v! pu$e! 1!ce o nou e3ecu$!re #ili$ *n )!9! !celui!4i $i$lu e3ecu$oriu0 1r #o+!7ie 4i 1r nicio !l$ 1or+!li$!$e pre!l!)il. 6%) ;n c!9ul prev9u$ l! !lin. 6')0 orice )unuri +o)ile0 indi1eren$ de n!$ur! ori v!lo!re! lor0 c!re nu !u 1o#$ ridic!$e l! d!$! predrii #ili$e ini7i!le #!u c!re !u 1o#$ !du#e *n i+o)il dup reocup!re0 #e con#ider de drep$ !)!ndon!$e din +o+en$ul repunerii *n po#e#ie. 6 ) Pe )!9! proce#ului(ver)!l pu# l! di#po9i7i! or"!nului de ur+rire pen!l0 *n copie cer$i1ic!$0 de e3ecu$orul 8udec$ore#c0 v! 1i decl!n4!$ ur+rire! pen!l.
242

CAP. IA E3ecu$!re! #ili$ ! !l$or o)li"!7ii de ! 1!ce #!u ! o)li"!7iilor de ! nu 1!ce DECEIUNEA ' 5i#po9i7ii co+une ART. =&% 5o+eniu de !plic!re 6') 5i#po9i7iile pre9en$ei #ec7iuni #un$ !plic!)ile *n c!9ul e3ecu$rii #ili$e *n n!$ur ! o)li"!7iilor de ! 1!ce #!u de ! nu 1!ce *n $e+eiul unui $i$lu e3ecu$oriu. 5!c prin $i$lul e3ecu$oriu credi$orul ! 1o#$ !u$ori9!$ c!0 pe c:el$ui!l! de)i$orului0 # e3ecu$e el *n#u4i ori # 1!c # 1ie e3ecu$!$ o)li"!7i! de ! 1!ce #!u0 dup c!90 # *nl$ure ori # ridice cee! ce de)i$orul ! 1cu$ cu *nclc!re! o)li"!7iei de ! nu 1!ce nu +!i e#$e nece#!r o)7inere! unui nou $i$lu e3ecu$oriu prin c!re # #e #$!)ile!#c de#p"u)irile d!$or!$e de de)i$or #!u0 dup c!90 con$r!v!lo!re! lucrrilor nece#!re re#$!)ilirii #i$u!7iei !n$erio!re *nclcrii o)li"!7iei de ! nu 1!ce. ;n !ce#$e din ur+ c!9uri0 #u+ele re#pec$ive #e de$er+in pe )!9 de e3per$i9 #!u de !l$e docu+en$e 8u#$i1ic!$ive de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c0 po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. .%,. 6%) 5i#po9i7iile !r$. '.5%, din Codul civil r+2n !plic!)ile. ART. =& E3ecu$!re! o)li"!7iei de ! 1!ce 5!c de)i$orul re1u9 # *ndepline!#c o o)li"!7ie de ! 1!ce cuprin# *n$r(un $i$lu e3ecu$oriu0 *n $er+en de '& 9ile de l! co+unic!re! *nc:eierii de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii0 credi$orul po!$e 1i !u$ori9!$ de in#$!n7! de e3ecu$!re0 prin *nc:eiere e3ecu$orie0 d!$ cu ci$!re! pr7ilor0 # o *ndepline!#c el *n#u4i #!u prin !l$e per#o!ne0 pe c:el$ui!l! de)i$orului. ART. =&4 E3ecu$!re! o)li"!7iei de ! nu 1!ce 6') 5i#po9i7iile prev9u$e *n pre9en$! #ec7iune #un$ !plic!)ile *n +od core#pun9$or 4i *n c!9ul c2nd $i$lul e3ecu$oriu cuprinde o o)li"!7ie de ! nu 1!ce. 6%) Credi$orul v! pu$e! cere in#$!n7ei de e3ecu$!re # 1ie !u$ori9!$0 prin *nc:eiere e3ecu$orie0 d!$ cu ci$!re! pr7ilor0 # de#1iin7e9e el *n#u4i #!u prin !l$e per#o!ne0 pe c:el$ui!l! de)i$orului0 lucrrile 1cu$e de !ce#$! *+po$riv! o)li"!7iei de ! nu 1!ce. ART. =&5 Aplic!re! de pen!li$7i 6') 5!c *n $er+en de '& 9ile de l! co+unic!re! *nc:eierii de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii de)i$orul nu e3ecu$ o)li"!7i! de ! 1!ce #!u de ! nu 1!ce0 c!re nu po!$e 1i *ndeplini$ prin !l$ per#o!n0 !ce#$! po!$e 1i con#$r2n# l! *ndeplinire! ei0 prin !plic!re! unor pen!li$7i0 de c$re in#$!n7! de e3ecu$!re. 6%) C2nd o)li"!7i! nu e#$e ev!lu!)il *n )!ni0 in#$!n7! #e#i9!$ de credi$or *l po!$e o)li"! pe de)i$or0 prin *nc:eiere de1ini$iv d!$ cu ci$!re! pr7ilor0 # pl$e!#c *n 1!vo!re! credi$orului o pen!li$!$e de l! '&& lei l! '.&&& lei0 #$!)ili$ pe 9i de *n$2r9iere0 p2n l! e3ecu$!re! o)li"!7iei prev9u$e *n $i$lul e3ecu$oriu.

243

6 ) A$unci c2nd o)li"!7i! !re un o)iec$ ev!lu!)il *n )!ni0 pen!li$!$e! prev9u$ l! !lin. 6%) po!$e 1i #$!)ili$ de in#$!n7 *n$re &0'N 4i 'N pe 9i de *n$2r9iere0 procen$!8 c!lcul!$ din v!lo!re! o)iec$ului o)li"!7iei. 64) 5!c *n $er+en de luni de l! d!$! co+unicrii *nc:eierii de !plic!re ! pen!li$7ii de)i$orul nu e3ecu$ o)li"!7i! prev9u$ *n $i$lul e3ecu$oriu0 in#$!n7! de e3ecu$!re0 l! cerere! credi$orului0 v! 1i3! #u+! de1ini$iv ce i #e d!$ore!9 cu !ce#$ $i$lu0 prin *nc:eiere de1ini$iv0 d!$ cu ci$!re! pr7ilor. 65) Pen!li$!$e! v! pu$e! 1i *nl$ur!$ ori redu#0 pe c!le! con$e#$!7iei l! e3ecu$!re0 d!c de)i$orul e3ecu$ o)li"!7i! prev9u$ *n $i$lul e3ecu$oriu 4i dovede4$e e3i#$en7! unor +o$ive $e+einice c!re !u 8u#$i1ic!$ *n$2r9iere! e3ecu$rii. 6.) ;nc:eiere! d!$ *n condi7iile !lin. 64) e#$e e3ecu$orie. ART. =&. In$er9icere! d!unelor co+in!$orii Pen$ru nee3ecu$!re! o)li"!7iilor prev9u$e *n pre9en$ul c!pi$ol nu #e po$ !cord! d!une co+in!$orii. ART. =&Concur#ul 1or7ei pu)lice 5!c0 *n c!9urile prev9u$e l! !r$. =& 4i =&40 de)i$orul #e opune l! e3ecu$!re! o)li"!7iei de c$re credi$or0 e3ecu$orul 8udec$ore#c0 l! cerere! credi$orului0 v! o)7ine0 *n condi7iile le"ii0 concur#ul or"!nelor de poli7ie0 8!nd!r+erie #!u !l !l$or !"en7i !i 1or7ei pu)lice0 dup c!9. ART. =&, E1ec$u!re! *n#crierilor *n c!r$e! 1unci!r 6') 5!c prin$r(un $i$lu e3ecu$oriu #(! di#pu# e1ec$u!re! unei *n#crieri *n c!r$e! 1unci!r *+po$riv! celui *n#cri# c! $i$ul!r !l drep$ului0 credi$orul v! pu$e! #olici$!0 direc$ #!u prin in$er+ediul e3ecu$orului 8udec$ore#c0 )iroului de c!d!#$ru 4i pu)lici$!$e i+o)ili!r # di#pun *n#criere! *n )!9! !ce#$ui $i$lu. 6%) 5!c cel *+po$riv! crui! #(! di#pu# e1ec$u!re! *n#crierii ! 1o#$ $o$od!$ o)li"!$0 prin !cel!4i $i$lu e3ecu$oriu #!u prin !l$ul0 # ev!cue9e ori0 dup c!90 # prede! i+o)ilul *n +2inile credi$orului0 #e v! proced! po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. ,=5 4i ur+$o!rele. 6 ) 5i#po9i7iile pre9en$ului !r$icol #un$ !plic!)ile0 *n +od core#pun9$or0 4i *n c!9urile *n c!re o)li"!7i! cuprin# *n $i$lul e3ecu$oriu prive4$e e1ec$u!re! *n#crierilor *n !l$e re"i#$re pu)lice dec2$ c!r$e! 1unci!r. DECEIUNEA ! %(! E3ecu$!re! :o$r2rilor 8udec$ore4$i re1eri$o!re l! +inori ART. =&= 5o+eniu de !plic!re 6') 5i#po9i7iile pre9en$ului c!pi$ol #un$ !plic!)ile 4i *n c!9ul +#urilor privi$o!re l! +inori prev9u$e *n$r(un $i$lu e3ecu$oriu0 cu+ #un$ #$!)ilire! locuin7ei +inorului0 d!re! *n pl!#!+en$0 *n!poiere! +inorului de c$re per#o!n! c!re *l 7ine 1r drep$0
244

e3erci$!re! drep$ului de ! !ve! le"$uri per#on!le cu +inorul0 precu+ 4i !l$e +#uri prev9u$e de le"e. 6%) ;n !ce#$e c!9uri0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! $ri+i$e prin$elui #!u per#o!nei l! c!re #e !1l +inorul *nc:eiere! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii *+preun cu o #o+!7ie *n c!re *i v! co+unic! !ce#$ei! d!$! l! c!re # #e pre9in$e *+preun cu +inorul l! #ediul #u ori *n !l$ loc #$!)ili$ de e3ecu$or0 *n vedere! prelurii !ce#$ui! de c$re credi$or0 #!u0 dup c!90 *i v! pune *n vedere # per+i$ celuil!l$ prin$e # *4i e3erci$e drep$ul de ! !ve! le"$uri per#on!le cu +inorul0 po$rivi$ pro"r!+ului #$!)ili$ *n $i$lul e3ecu$oriu. 6 ) 5!c de)i$orul nu #e v! con1or+! #o+!7iei e3ecu$orului0 !ce#$!0 l! cerere! credi$orului0 v! #e#i9! in#$!n7! de e3ecu$!re pen$ru ! #e 1!ce !plic!re! prevederilor !r$. =&5. ART. ='& Re"uli #peci!le de e3ecu$!re 6') 5!c *n $er+en de o lun de l! co+unic!re! *nc:eierii prev9u$e l! !r$. =&5 !lin. 6%) de)i$orul nu e3ecu$ o)li"!7i! #!0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! proced! l! e3ecu$!re! #ili$. 6%) E3ecu$!re! #e v! e1ec$u! *n pre9en7! unui repre9en$!n$ !l direc7iei "ener!le de !#i#$en7 #oci!l 4i pro$ec7i! copilului 4i0 c2nd !ce#$! !preci!9 c e#$e nece#!r0 ! unui p#i:olo" de#e+n!$ de !ce!#$!. Pre9en7! p#i:olo"ului nu e#$e nece#!r d!c repre9en$!n$ul direc7iei !re !ce!#$ c!li1ic!re. 6 ) L! #olici$!re! e3ecu$orului 8udec$ore#c0 !"en7ii 1or7ei pu)lice #un$ o)li"!7i # *4i de! concur#ul l! e3ecu$!re0 *n condi7iile le"ii. 64) Nu e#$e per+i# niciunei per#o!ne # )ru#c:e9e +inorul #!u # e3erci$e pre#iuni !#upr! lui pen$ru ! #e re!li9! e3ecu$!re!. ART. ='' Opunere! l! e3ecu$!re 6') 5!c de)i$orul nu *4i *ndepline4$e o)li"!7i!0 pen!li$!$e! #$!)ili$ de in#$!n7 po$rivi$ !r$. =&5 v! cur"e p2n l! +o+en$ul e3ecu$rii0 d!r nu +!i +ul$ de luni de l! co+unic!re! *nc:eierii prev9u$e l! !r$. =&5 !lin. 6%). 6%) ;n c!9ul *n c!re de)i$orul nu *4i *ndepline4$e o)li"!7i! *n $er+enul prev9u$ l! !lin. 6')0 precu+ 4i !$unci c2nd de)i$orul e#$e de re!(credin7 4i !#cunde +inorul0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! con#e+n! !ce#$ 1!p$ 4i v! #e#i9! de *nd!$ p!rc:e$ul de pe l2n" in#$!n7! de e3ecu$!re *n vedere! *nceperii ur+ririi pen!le0 pen$ru #v2r4ire! in1r!c7iunii de nere#pec$!re ! :o$r2rii 8udec$ore4$i. ART. ='% Re1u9ul +inorului 6') 5!c e3ecu$orul con#$!$ c *n#u4i +inorul re1u9 *n +od c!$e"oric # *l pr#e!#c pe de)i$or #!u +!ni1e#$ !ver#iune 1!7 de credi$or0 v! *n$oc+i un proce#(ver)!l *n c!re v! con#e+n! con#$!$rile #!le 4i pe c!re *l v! co+unic! pr7ilor 4i repre9en$!n$ului direc7iei "ener!le de !#i#$en7 #oci!l 4i pro$ec7i! copilului. 6%) Repre9en$!n$ul direc7iei "ener!le de !#i#$en7 #oci!l 4i pro$ec7i! copilului v! #e#i9! in#$!n7! co+pe$en$ de l! locul unde #e !1l +inorul0 pen$ru c! !ce!#$! # di#pun0 *n 1unc7ie de v2r#$! copilului0 un pro"r!+ de con#iliere p#i:olo"ic0 pen$ru o
245

perio!d ce nu po!$e dep4i luni. Cerere! #e #olu7ione!9 de ur"en7 *n c!+er! de con#iliu0 prin *nc:eiere ne#upu# niciunei ci de !$!c0 pronun7!$ cu ci$!re! prin7ilor 4i0 dup c!90 ! per#o!nei l! c!re #e !1l copilul. 5i#po9i7iile le"!le privind !#cul$!re! copilului r+2n !plic!)ile. 6 ) L! 1in!li9!re! pro"r!+ului de con#iliere0 p#i:olo"ul nu+i$ de in#$!n7 v! *n$oc+i un r!por$ pe c!re *l v! co+unic! in#$!n7ei0 e3ecu$orului 8udec$ore#c 4i direc7iei "ener!le de !#i#$en7 #oci!l 4i pro$ec7i! copilului. 64) 5up pri+ire! r!por$ului p#i:olo"ului0 e3ecu$orul v! relu! procedur! e3ecu$rii #ili$e0 po$rivi$ !r$. ='&. 65) 5!c 4i *n cur#ul !ce#$ei proceduri e3ecu$!re! nu v! pu$e! 1i re!li9!$ din c!u9! re1u9ului +inorului0 credi$orul po!$e #e#i9! in#$!n7! co+pe$en$ de l! locul unde #e !1l +inorul *n vedere! !plicrii unei pen!li$7i0 di#po9i7iile !r$. =&5 !lin. 6%) 4i 64)(6.) 1iind !plic!)ile *n +od core#pun9$or. ART. =' Proce#ul(ver)!l de con#$!$!re E3ecu$orul 8udec$ore#c v! *nc:ei! un proce#(ver)!l *n c!re v! con#$!$! +odul de *ndeplinire ! o)li"!7iilor prev9u$e l! !r$. =&= !lin. 6')0 di#po9i7iile !r$. ,,= 1iind !plic!)ile *n +od core#pun9$or. CARTEA ! AI(! Proceduri #peci!le TITLUL I Procedur! divor7ului CAP. I 5i#po9i7ii co+une ART. ='4 In#$!n7! co+pe$en$ 6') Cerere! de divor7 e#$e de co+pe$en7! 8udec$oriei *n circu+#crip7i! crei! #e !1l ce! din ur+ locuin7 co+un ! #o7ilor. 5!c #o7ii nu !u !vu$ locuin7 co+un #!u d!c niciunul din$re #o7i nu +!i locuie4$e *n circu+#crip7i! 8udec$oriei *n c!re #e !1l ce! din ur+ locuin7 co+un0 8udec$ori! co+pe$en$ e#$e !cee! *n circu+#crip7i! crei! *4i !re locuin7! p2r2$ul0 i!r c2nd p2r2$ul nu !re locuin7! *n 7!r 4i in#$!n7ele ro+2ne #un$ co+pe$en$e in$ern!7ion!l0 e#$e co+pe$en$ 8udec$ori! *n circu+#crip7i! crei! *4i !re locuin7! recl!+!n$ul. 6%) 5!c nici recl!+!n$ul 4i nici p2r2$ul nu !u locuin7! *n 7!r0 pr7ile po$ conveni # in$roduc cerere! de divor7 l! orice 8udec$orie din Ro+2ni!. ;n lip#! unui !#e+ene! !cord0 cerere! de divor7 e#$e de co+pe$en7! <udec$oriei Dec$orului 5 !l +unicipiului >ucure4$i. ART. ='5 Cerere! de divor7 6') Cerere! de divor7 v! cuprinde0 pe l2n" cele prev9u$e de le"e pen$ru cerere! de c:e+!re *n 8udec!$0 nu+ele copiilor +inori !i celor % #o7i ori !dop$!7i de !ce4$i!.
246

6%) 5!c nu #un$ copii +inori0 #e v! +en7ion! *n cerere !ce!#$ *+pre8ur!re. 6 ) L! cerere #e vor !l$ur! o copie ! cer$i1ic!$ului de c#$orie 4i0 dup c!90 c2$e o copie ! cer$i1ic!$elor de n!4$ere !le copiilor +inori. 64) L! cerere #e po!$e !l$ur!0 dup c!90 *n7ele"ere! #o7ilor re9ul$!$ din +ediere cu privire l! de#1!cere! c#$oriei 4i0 dup c!90 l! re9olv!re! !#pec$elor !cce#orii divor7ului. ART. ='. Cerere! reconven7ion!l 6') Do7ul p2r2$ po!$e # 1!c 4i el cerere de divor70 cel +!i $2r9iu p2n l! pri+ul $er+en de 8udec!$ l! c!re ! 1o#$ ci$!$ *n +od le"!l0 pen$ru 1!p$ele pe$recu$e *n!in$e de !ce!#$ d!$. Pen$ru 1!p$ele pe$recu$e dup !ce!#$ d!$ p2r2$ul v! pu$e! 1!ce cerere p2n l! *ncepere! de9)!$erilor !#upr! 1ondului *n cerere! recl!+!n$ului. 6%) Cerere! p2r2$ului #e v! 1!ce l! !cee!4i in#$!n7 4i #e v! 8udec! *+preun cu cerere! recl!+!n$ului. 6 ) ;n c!9ul *n c!re +o$ivele divor7ului #(!u ivi$ dup *ncepere! de9)!$erilor !#upr! 1ondului l! pri+! in#$!n7 4i *n $i+p ce 8udec!$! pri+ei cereri #e !1l *n !pel0 cerere! p2r2$ului v! pu$e! 1i 1cu$ direc$ l! in#$!n7! *nve#$i$ cu 8udec!re! !pelului. 64) Nein$roducere! cererii *n $er+enele !r$!$e l! !lin. 6') 4i 6 ) !$r!"e decdere! #o7ului p2r2$ din drep$ul de ! cere divor7ul pen$ru !cele +o$ive. 5!c cerere! recl!+!n$ului ! 1o#$ re#pin#0 #o7ul p2r2$ po!$e cere divor7ul pen$ru +o$ive ivi$e ul$erior. ART. ='C!li$!$e! proce#u!l !c$iv 6') 5e#1!cere! c#$oriei prin divor7 po!$e 1i ceru$ nu+!i de #o7i. 6%) Cu $o!$e !ce#$e!0 #o7ul pu# #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c po!$e cere divor7ul prin repre9en$!n$ le"!l #!u per#on!l *n c!9ul *n c!re 1!ce dov!d! c !re c!p!ci$!$e! de di#cern+2n$ ne!1ec$!$. ART. =', Cereri !cce#orii 4i inciden$!le 6') L! cerere0 in#$!n7! de divor7 #e pronun7 4i cu privire l!B !) e3erci$!re! !u$ori$7ii prin$e4$i0 con$ri)u7i! prin7ilor l! c:el$uielile de cre4$ere 4i educ!re ! copiilor0 locuin7! copilului 4i drep$ul prin$elui de ! !ve! le"$uri per#on!le cu !ce#$!C )) nu+ele #o7ilor dup divor7C c) locuin7! 1!+ilieiC d) de#p"u)ire! pre$in# pen$ru pre8udiciile +!$eri!le #!u +or!le #u1eri$e c! ur+!re ! de#1!cerii c#$orieiC e) o)li"!7i! de *n$re7inere #!u pre#$!7i! co+pen#!$orie *n$re 1o4$ii #o7iC 1) *nce$!re! re"i+ului +!$ri+oni!l 4i0 dup c!90 lic:id!re! co+uni$7ii de )unuri 4i p!r$!8ul !ce#$or!. 6%) C2nd #o7ii !u copii +inori0 n#cu7i *n!in$e! #!u *n $i+pul c#$oriei ori !dop$!7i0 in#$!n7! #e v! pronun7! !#upr! e3erci$rii !u$ori$7ii prin$e4$i0 precu+ 4i !#upr! con$ri)u7iei prin7ilor l! c:el$uielile de cre4$ere 4i educ!re ! copiilor0 c:i!r d!c !ce#$ lucru nu ! 1o#$ #olici$!$ prin cerere! de divor7.
247

6 ) 5e !#e+ene!0 in#$!n7! #e v! pronun7! din o1iciu 4i !#upr! nu+elui pe c!re *l vor pur$! #o7ii dup divor70 po$rivi$ prevederilor Codului civil. ART. ='= M#uri vre+elnice In#$!n7! po!$e lu!0 pe $o$ $i+pul proce#ului0 prin ordon!n7 pre4edin7i!l0 +#uri provi9orii cu privire l! #$!)ilire! locuin7ei copiilor +inori0 l! o)li"!7i! de *n$re7inere0 l! *nc!#!re! !loc!7iei de #$!$ pen$ru copii 4i l! 1olo#ire! locuin7ei 1!+iliei. ART. =%& Pre9en7! per#on!l ! pr7ilor 6') ;n 1!7! in#$!n7elor de 1ond0 pr7ile #e vor *n17i4! *n per#o!n0 !1!r nu+!i d!c unul din$re #o7i e3ecu$ o pede!p# priv!$iv de li)er$!$e0 e#$e *+piedic!$ de o )o!l "r!v0 e#$e pu# #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c0 !re re4edin7! *n #$rin$!$e #!u #e !1l *n$r(o !l$ !#e+ene! #i$u!7ie0 c!re *l *+piedic # #e pre9in$e per#on!lC *n !#$1el de c!9uri0 cel *n c!u9 #e v! pu$e! *n17i4! prin !voc!$0 +!nd!$!r #!u0 dup c!90 prin $u$ore ori cur!$or. 6%) In#$!n7! v! *ncerc! l! 1iec!re *n17i4!re *+pc!re! #o7ilor. 6 ) ;n $o!$e c!9urile0 in#$!n7! e#$e o)li"!$ # *l !#cul$e pe copilul +inor0 po$rivi$ prevederilor Codului civil. ART. =%' A)#en7! recl!+!n$ului 5!c l! $er+enul de 8udec!$0 *n pri+ in#$!n70 recl!+!n$ul lip#e4$e ne8u#$i1ic!$ 4i #e *n17i4e!9 nu+!i p2r2$ul0 cerere! v! 1i re#pin# c! ne#u#7inu$. ART. =%% Ci$!re! p2r2$ului 5!c procedur! de ci$!re ! #o7ului p2r2$ ! 1o#$ *ndeplini$ prin !1i4!re0 i!r !ce#$! nu #(! pre9en$!$ l! pri+ul $er+en de 8udec!$0 in#$!n7! v! cere dove9i #!u v! di#pune cerce$ri pen$ru ! veri1ic! d!c p2r2$ul *4i !re locuin7! l! locul indic!$ *n cerere 4i0 d!c v! con#$!$! c nu locuie4$e !colo0 v! di#pune ci$!re! lui l! locuin7! #! e1ec$iv0 precu+ 4i0 d!c e#$e c!9ul0 l! locul #u de +unc. ART. =% Renun7!re! l! 8udec!$ Recl!+!n$ul po!$e renun7! l! 8udec!$ *n $o$ cur#ul 8udec7ii0 c:i!r d!c p2r2$ul #e *+po$rive4$e. Renun7!re! recl!+!n$ului nu !re niciun e1ec$ !#upr! cererii de divor7 1cu$e de p2r2$. ART. =%4 ;+pc!re! #o7ilor 6') Do7ii #e po$ *+pc! *n $o$ cur#ul 8udec7ii0 c:i!r d!c nu !u 1o#$ pl$i$e $!3ele de $i+)ru. ;n !ce#$ c!90 in#$!n7! v! lu! !c$ de *+pc!re 4i v! di#pune0 prin :o$r2re de1ini$iv0 *nc:idere! do#!rului0 precu+ 4i re#$i$uire! $!3elor de $i+)ru0 d!c !u 1o#$ !c:i$!$e. 6%) Oric!re din$re #o7i v! pu$e! 1or+ul! o cerere nou pen$ru 1!p$e pe$recu$e dup *+pc!re 4i0 *n !ce#$ c!90 #e v! pu$e! 1olo#i 4i de 1!p$ele vec:i. ART. =%5 5ece#ul unui! din$re #o7i
248

6') 5!c *n $i+pul proce#ului de divor7 unul din$re #o7i decede!90 in#$!n7! v! lu! !c$ de *nce$!re! c#$oriei 4i v! di#pune0 prin :o$r2re de1ini$iv0 *nc:idere! do#!rului. 6%) Cu $o!$e !ce#$e!0 c2nd cerere! de divor7 #e *n$e+ei!9 pe culp! p2r2$ului 4i recl!+!n$ul decede!9 *n cur#ul proce#ului0 l#2nd +o4$eni$ori0 !ce4$i! vor pu$e! con$inu! !c7iune!0 pe c!re in#$!n7! o v! !d+i$e nu+!i d!c v! con#$!$! culp! e3clu#iv ! #o7ului p2r2$. ;n c!9 con$r!r0 di#po9i7iile !lin. 6') r+2n !plic!)ile. 6 ) Pen$ru in$roducere! *n c!u9 ! +o4$eni$orilor #o7ului recl!+!n$0 in#$!n7! v! 1!ce !plic!re! !r$. 4'% !lin. 6') pc$. '. 64) ;n c!9ul *n c!re !c7iune! e#$e con$inu!$ de +o4$eni$orii #o7ului recl!+!n$0 po$rivi$ !lin. 6%)0 c#$ori! #e #oco$e4$e de#1cu$ l! d!$! in$roducerii cererii de divor7. ART. =%. Ne+o$iv!re! :o$r2rii @o$r2re! prin c!re #e pronun7 divor7ul nu #e v! +o$iv!0 d!c !+)ele pr7i #olici$ in#$!n7ei !ce!#$!. ART. =%Ci de !$!c. Pu)lici$!$e! :o$r2rii 6') Apelul recl!+!n$ului *+po$riv! :o$r2rii prin c!re #(! re#pin# cerere! v! 1i re#pin# c! ne#u#7inu$0 d!c l! 8udec!$ #e pre9in$ nu+!i p2r2$ul. 6%) Apelul p2r2$ului v! 1i 8udec!$ c:i!r d!c #e *n17i4e!9 nu+!i recl!+!n$ul. 6 ) 5!c unul din$re #o7i #(! rec#$ori$0 :o$r2re! de1ini$iv prin c!re #(! de#1cu$ c#$ori! nu e#$e #upu# con$e#$!7iei *n !nul!re 4i revi9uirii *n ce prive4$e divor7ul. 64) In#$!n7! l! c!re :o$r2re! de divor7 ! r+!# de1ini$iv o v! $ri+i$e0 din o1iciu0 #erviciului de #$!re civil unde ! 1o#$ *nc:ei!$ c#$ori!0 Re"i#$rului n!7ion!l !l re"i+urilor +!$ri+oni!le0 prev9u$ de Codul civil0 4i d!c unul din$re #o7i ! 1o#$ pro1e#ioni#$0 re"i#$rului co+er7ului. CAP. II 5ivor7ul re+ediu DECEIUNEA ' 5ivor7ul prin !cordul #o7ilor ART. =%, 5o+eniu de !plic!re 5i#po9i7iile pre9en$ei #ec7iuni nu #e !plic c!9urilor *n c!re #o7ii !u op$!$ pen$ru divor7ul pe c!le !d+ini#$r!$iv #!u no$!ri!l0 *n condi7iile Codului civil. ART. =%= 5epunere! cererii 6') ;n c!9ul *n c!re cerere! de divor7 #e *n$e+ei!90 *n condi7iile prev9u$e de Codul civil0 pe !cordul pr7ilor0 e! v! 1i #e+n!$ de !+)ii #o7i #!u de c$re un +!nd!$!r co+un0 cu procur #peci!l !u$en$ic. 5!c +!nd!$!rul e#$e !voc!$0 el v! cer$i1ic! #e+n$ur! #o7ilor0 po$rivi$ le"ii. 6%) A$unci c2nd e#$e c!9ul0 *n cerere! de divor7 #o7ii vor #$!)ili 4i +od!li$7ile *n c!re !u conveni$ # 1ie #olu7ion!$e cererile !cce#orii divor7ului.
249

6 ) Pri+ind cerere! 1or+ul!$ *n condi7iile !lin. 6')0 in#$!n7! v! veri1ic! e3i#$en7! con#i+7+2n$ului #o7ilor0 dup c!re v! 1i3! $er+en pen$ru #olu7ion!re! cererii *n c!+er! de con#iliu. ART. = & Dolu7ion!re! cererii 6') L! $er+enul de 8udec!$0 in#$!n7! v! veri1ic! d!c #o7ii #$ruie *n de#1!cere! c#$oriei pe )!9! !cordului lor 4i0 *n c!9 !1ir+!$iv0 v! pronun7! divor7ul0 1r ! 1!ce +en7iune de#pre culp! #o7ilor. Prin !cee!4i :o$r2re0 in#$!n7! v! lu! !c$ de *nvoi!l! #o7ilor cu privire l! cererile !cce#orii0 *n condi7iile le"ii. 6%) 5!c #o7ii nu #e *nvoie#c !#upr! cererilor !cce#orii0 in#$!n7! v! !d+ini#$r! pro)ele prev9u$e de le"e pen$ru #olu7ion!re! !ce#$or! 4i0 l! cerere! pr7ilor0 v! pronun7! o :o$r2re cu privire l! divor70 po$rivi$ !lin. 6')0 #olu7ion2nd $o$od!$ 4i cererile privind e3erci$!re! !u$ori$7ii prin$e4$i0 con$ri)u7i! prin7ilor l! c:el$uielile de cre4$ere 4i educ!re ! copiilor 4i nu+ele #o7ilor dup divor7. 6 ) 5!c v! 1i c!9ul0 cu privire l! celel!l$e cereri !cce#orii in#$!n7! v! con$inu! 8udec!$!0 pronun72nd o :o$r2re #upu# cilor de !$!c prev9u$e de le"e. 64) @o$r2re! pronun7!$ *n condi7iile !lin. 6') e#$e de1ini$iv0 i!r :o$r2re! pronun7!$ po$rivi$ !lin. 6%) e#$e de1ini$iv nu+!i *n cee! ce prive4$e divor7ul0 d!c le"e! nu prevede !l$1el. ART. = ' Cerere! !ccep$!$ de p2r2$ 6') C2nd cerere! de divor7 e#$e *n$e+ei!$ pe culp! #o7ului p2r2$0 i!r !ce#$! recuno!4$e 1!p$ele c!re !u du# l! de#$r+!re! vie7ii con8u"!le0 in#$!n7!0 d!c recl!+!n$ul e#$e de !cord0 v! pronun7! divor7ul 1r ! cerce$! $e+einici! +o$ivelor de divor7 4i 1r ! 1!ce +en7iune de#pre culp! pen$ru de#1!cere! c#$oriei. 6%) 5i#po9i7iile !r$. = & !lin. 6%)(64) #e !plic *n +od core#pun9$or. 6 ) 5!c recl!+!n$ul nu e#$e de !cord cu pronun7!re! divor7ului *n condi7iile !lin. 6')0 cerere! v! 1i #olu7ion!$ po$rivi$ !r$. = . DECEIUNEA ! %(! 5ivor7ul din +o$ive de #n$!$e ART. = % Condi7ii C2nd divor7ul e#$e ceru$ pen$ru c #$!re! #n$7ii unui! din$re #o7i 1!ce i+po#i)il con$inu!re! c#$oriei0 in#$!n7! v! !d+ini#$r! pro)e privind e3i#$en7! )olii 4i #$!re! #n$7ii #o7ului )oln!v 4i v! pronun7! divor7ul0 po$rivi$ Codului civil0 1r ! 1!ce +en7iune de#pre culp! pen$ru de#1!cere! c#$oriei. CAP. III 5ivor7ul din culp! #o7ilor ART. = Culp! *n de#$r+!re! c#$oriei
250

6') In#$!n7! v! pronun7! divor7ul din culp! #o7ului p2r2$ !$unci c2nd0 din c!u9! unor +o$ive $e+einice0 i+pu$!)ile !ce#$ui!0 r!por$urile din$re #o7i #un$ "r!v v$+!$e 4i con$inu!re! c#$oriei nu +!i e#$e po#i)il. 6%) In#$!n7! po!$e # pronun7e divor7ul din culp! !+)ilor #o7i0 c:i!r !$unci c2nd nu+!i unul din$re ei ! 1cu$ cerere0 d!c din dove9ile !d+ini#$r!$e reie#e c !+2ndoi #un$ vinov!7i de de#$r+!re! c#$oriei. 6 ) 5!c p2r2$ul nu ! 1or+ul!$ cerere reconven7ion!l0 i!r din dove9ile !d+ini#$r!$e re9ul$ c nu+!i recl!+!n$ul e#$e culp!)il de de#$r+!re! c#$oriei0 cerere! !ce#$ui! v! 1i re#pin# c! ne*n$e+ei!$0 cu e3cep7i! c!9ului *n c!re #un$ *ndeplini$e condi7iile prev9u$e l! !r$. = 4 privind pronun7!re! divor7ului din culp! e3clu#iv ! recl!+!n$ului. ART. = 4 5ivor7ul pen$ru #ep!r!re! *n 1!p$ *ndelun"!$ 6') C2nd #o7ii #un$ #ep!r!7i *n 1!p$ de cel pu7in % !ni0 oric!re din$re ei v! pu$e! cere divor7ul0 !#u+2ndu(4i re#pon#!)ili$!$e! pen$ru e4ecul c#$oriei. ;n !ce#$ c!90 in#$!n7! v! veri1ic! e3i#$en7! 4i dur!$! de#pr7irii *n 1!p$ 4i v! pronun7! divor7ul din culp! e3clu#iv ! recl!+!n$ului. 6%) 5!c #o7ul p2r2$ #e decl!r de !cord cu divor7ul0 #e vor !plic! *n +od core#pun9$or di#po9i7iile !r$. = &. TITLUL II Procedur! punerii #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c ART. = 5 In#$!n7! co+pe$en$ Cerere! de punere #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c ! unei per#o!ne #e #olu7ione!9 de in#$!n7! de $u$el *n ! crei circu+#crip7ie !ce!#$! *4i !re do+iciliul. ART. = . Con7inu$ul cererii Cerere! de punere #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c ! unei per#o!ne v! cuprinde0 pe l2n" ele+en$ele prev9u$e l! !r$. '=40 1!p$ele din c!re re9ul$ !lien!7i! +in$!l #!u de)ili$!$e! +in$!l ! !ce#$ei!0 precu+ 4i dove9ile propu#e. ART. = M#uri pre!l!)ile 6') 5up pri+ire! cererii0 pre4edin$ele in#$!n7ei v! di#pune # #e co+unice celui ! crui punere #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c ! 1o#$ ceru$ copii de pe cerere 4i de pe *n#cri#urile !ne3!$e. Acee!4i co+unic!re #e v! 1!ce 4i procurorului0 !$unci c2nd cerere! nu ! 1o#$ in$rodu# de !ce#$!. 6%) Procurorul0 direc$ #!u prin or"!nele poli7iei0 v! e1ec$u! cerce$rile nece#!re0 v! lu! !vi9ul unei co+i#ii de +edici #peci!li4$i0 i!r d!c cel ! crui punere #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c e#$e ceru$ #e "#e4$e in$ern!$ *n$r(o uni$!$e #!ni$!r0 v! lu! 4i !vi9ul !ce#$ei!. 6 ) 5!c e#$e c!9ul0 pre4edin$ele di#pune 4i nu+ire! unui cur!$or *n condi7iile prev9u$e de Codul civil. Nu+ire! cur!$orului e#$e o)li"!$orie *n vedere!
251

repre9en$rii *n in#$!n7 ! celui ! crui punere #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c e#$e ceru$0 *n c!9ul *n c!re #$!re! #n$7ii lui *+piedic pre9en$!re! #! per#on!l. ART. = , In$ern!re! provi9orie 5!c0 po$rivi$ !vi9ului co+i#iei de +edici #peci!li4$i 4i0 c2nd e#$e c!9ul0 !l uni$7ii #!ni$!re prev9u$e l! !r$. = - !lin. 6%)0 e#$e nece#!r o)#erv!re! +!i *ndelun"!$ ! #$rii +in$!le ! celui ! crui punere #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c e#$e ceru$ 4i o)#erv!re! nu #e po!$e 1!ce *n !l$ +od0 in#$!n7!0 #olici$2nd 4i conclu9iile procurorului0 v! pu$e! di#pune in$ern!re! provi9orie0 pe cel +ul$ . #p$+2ni0 *n$r(o uni$!$e #!ni$!r de #peci!li$!$e. ART. = = <udec!$! 6') 5up pri+ire! !c$elor prev9u$e l! !r$. = -0 #e v! 1i3! $er+enul pen$ru 8udec!re! cererii0 di#pun2ndu(#e ci$!re! pr7ilor. 6%) L! $er+enul de 8udec!$0 in#$!n7! e#$e o)li"!$ # *l !#cul$e pe cel ! crui punere #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c e#$e ceru$0 pun2ndu(i 4i *n$re)ri pen$ru ! con#$!$! #$!re! #! +in$!l. 5!c cel ! crui punere #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c e#$e ceru$ nu e#$e *n #$!re # #e *n17i4e9e *n in#$!n70 el v! 1i !#cul$!$ l! locul unde #e "#e4$e. 6 ) <udec!re! #e v! 1!ce cu p!r$icip!re! procurorului. ART. =4& Co+unic!re! :o$r2rii 6') 5up ce :o$r2re! de punere #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c ! r+!# de1ini$iv0 in#$!n7! c!re ! pronun7!$(o v! co+unic!0 de *nd!$0 di#po9i$ivul !ce#$ei! *n copie le"!li9!$0 dup cu+ ur+e!9B !) #erviciului de #$!re civil l! c!re n!4$ere! celui pu# #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c e#$e *nre"i#$r!$0 pen$ru ! #e 1!ce +en7iune pe +!r"ine! !c$ului de n!4$ereC )) #erviciului #!ni$!r co+pe$en$0 pen$ru c! !ce#$! # in#$i$uie !#upr! celui pu# #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c0 po$rivi$ le"ii0 o #upr!ve":ere per+!nen$C c) )iroului de c!d!#$ru 4i pu)lici$!$e i+o)ili!r co+pe$en$0 pen$ru no$!re! *n c!r$e! 1unci!r0 c2nd e#$e c!9ulC d) re"i#$rului co+er7ului0 d!c per#o!n! pu# #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c e#$e pro1e#ioni#$. 6%) 5i#po9i7iile !lin. 6') #un$ !plic!)ile 4i in#$!n7elor *nve#$i$e cu 8udec!re! cilor de !$!c prev9u$e de le"e. 6 ) ;n c!9ul *n c!re cerere! de punere #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c ! 1o#$ re#pin#0 cur!$el! in#$i$ui$ pe dur!$! proce#ului *nce$e!9 de drep$. ART. =4' Nu+ire! $u$orelui 5!c :o$r2re! de punere #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c ! r+!# de1ini$iv0 in#$!n7! de $u$el nu+e4$e de *nd!$ un $u$ore pen$ru ocro$ire! celui pu# #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c0 *n condi7iile prev9u$e de Codul civil. ART. =4% Ridic!re! in$erdic7iei
252

6') Ridic!re! in$erdic7iei 8udec$ore4$i #e 1!ce cu procedur! prev9u$ *n pre9en$ul $i$lu0 c!re #e !plic *n +od core#pun9$or. 6%) 5e#pre ridic!re! in$erdic7iei 8udec$ore4$i #e 1!ce +en7iune pe :o$r2re! prin c!re #(! pronun7!$ in$erdic7i! 8udec$ore!#c. TITLUL III Procedur! de decl!r!re ! +or7ii ART. =4 In#$!n7! co+pe$en$ Cerere! de decl!r!re ! +or7ii unei per#o!ne #e in$roduce l! in#$!n7! co+pe$en$ *n ! crei circu+#crip7ie !ce! per#o!n ! !vu$ ul$i+ul do+iciliu cuno#cu$. ART. =44 M#uri pre!l!)ile 6') 5up #e#i9!re! in#$!n7ei0 pre4edin$ele v! cere pri+riei co+unei0 or!4ului0 +unicipiului #!u #ec$orului +unicipiului >ucure4$i0 precu+ 4i or"!nelor poli7iei *n ! cror r!9 $eri$ori!l ! !vu$ ul$i+ul do+iciliu cuno#cu$ cel di#pru$ # cule!" in1or+!7ii cu privire l! !ce#$!. 6%) To$od!$0 pre4edin$ele v! di#pune # #e 1!c !1i4!re! cererii l! ul$i+ul do+iciliu cuno#cu$ !l celui di#pru$0 l! #ediul pri+riei co+unei0 or!4ului0 +unicipiului #!u #ec$orului +unicipiului >ucure4$i 4i l! #ediul in#$!n7ei0 precu+ 4i pu)lic!re! *n$r( un 9i!r de l!r" circul!7ie ! unui !nun7 de#pre de#c:idere! procedurii de decl!r!re ! +or7ii0 cu invi$!7i! c! orice per#o!n # co+unice d!$ele pe c!re le cuno!4$e *n le"$ur cu cel di#pru$. 6 ) Pre4edin$ele v! #e#i9! in#$!n7! de $u$el de l! ul$i+ul do+iciliu cuno#cu$ !l celui ! crui +o!r$e #e cere ! 1i decl!r!$0 #pre ! nu+i0 d!c e#$e c!9ul0 un cur!$or0 *n condi7iile prev9u$e de Codul civil. 64) 5!c *n p!$ri+oniul per#o!nei ! crei +o!r$e #e cere ! 1i decl!r!$ e3i#$ )unuri i+o)ile0 pre4edin$ele v! cere0 din o1iciu0 no$!re! cererii *n c!r$e! 1unci!r0 precu+ 4i *nre"i#$r!re! !ce#$ei! *n re"i#$rul co+er7ului0 d!c e#$e pro1e#ioni#$. ART. =45 <udec!$! 6') 5up $recere! ! dou luni de l! d!$! e1ec$urii pu)lic!7iilor 4i dup pri+ire! re9ul$!$elor cerce$rilor0 #e v! 1i3! $er+en de 8udec!$. 6%) Per#o!n! ! crei +o!r$e #e cere ! 1i decl!r!$ #e ci$e!9 l! ul$i+ul do+iciliu cuno#cu$C ci$!7i! #e pu)lic *n$r(un 9i!r de l!r" circul!7ie. 5!c per#o!n! *n c!u9 ! !vu$ un +!nd!$!r0 v! 1i ci$!$ 4i !ce#$!0 pen$ru ! d! l+uriri in#$!n7ei. 6 ) 5e !#e+ene!0 v! 1i ci$!$ 4i cur!$orul0 d!c ! 1o#$ nu+i$. 64) <udec!re! #e v! 1!ce cu p!r$icip!re! procurorului. ART. =4. Co+unic!re! :o$r2rii 6') Prin "ri8! in#$!n7ei c!re ! 8udec!$ cerere!0 di#po9i$ivul :o$r2rii de decl!r!re ! +or7ii r+!#e de1ini$iv #e v! !1i4! $i+p de dou luni l! #ediul !celei in#$!n7e 4i !l pri+riei co+unei0 or!4ului0 +unicipiului #!u #ec$orului +unicipiului >ucure4$i0 *n !
253

crei r!9 $eri$ori!l ! !vu$ ul$i+ul do+iciliu cuno#cu$ cel decl!r!$ +or$0 precu+ 4i l! !ce#$ do+iciliu. 6%) 5i#po9i$ivul :o$r2rii v! 1i co+unic!$ in#$!n7ei de $u$el de l! ul$i+ul do+iciliu cuno#cu$ !l celui decl!r!$ +or$0 #pre ! #e nu+i un cur!$or0 d!c v! 1i c!9ul. 6 ) 5e !#e+ene!0 di#po9i$ivul :o$r2rii de decl!r!re ! +or7ii0 cu +en7iune! c :o$r2re! ! r+!# de1ini$iv0 v! 1i co+unic!$ #erviciului de #$!re civil de l! ul$i+ul do+iciliu cuno#cu$ !l celui decl!r!$ +or$0 pen$ru ! *nre"i#$r! +o!r$e!. 64) C2nd e#$e c!9ul0 di#po9i$ivul :o$r2rii de decl!r!re ! +or7ii v! 1i no$!$ *n c!r$e! 1unci!r 4i #e v! *nre"i#$r! *n re"i#$rul co+er7ului0 *n re"i#$rul #ucce#or!l0 precu+ 4i *n !l$e re"i#$re pu)lice. ART. =4Di$u!7ii #peci!le 6') Cerere! de decl!r!re ! +or7ii unei per#o!ne ! crei *nce$!re din vi!7 e#$e #i"ur0 d!r c!d!vrul nu po!$e 1i "#i$ ori iden$i1ic!$0 #e po!$e in$roduce 4i l! in#$!n7! *n ! crei circu+#crip7ie ! deced!$ !ce! per#o!n. 6%) Cerere! #e po!$e in$roduce de *nd!$ ce #(! cuno#cu$ 1!p$ul +or7ii0 pe )!9! cerce$rilor 1cu$e de or"!nele co+pe$en$e. In#$!n7! v! pu$e! di#pune 4i !d+ini#$r!re! !l$or pro)e. 5i#po9i7iile !r$. =44 !lin. 6') 4i 6%) 4i !r$. =45 !lin. 6') nu #un$ !plic!)ile. ART. =4, Nuli$!$e! :o$r2rii 6') Cerere! de con#$!$!re ! nuli$7ii :o$r2rii decl!r!$ive de +o!r$e *n c!9ul *n c!re per#o!n! e#$e *n vi!7 #e 1!ce l! in#$!n7! c!re ! pronun7!$ :o$r2re!. To$ !#$1el #e v! proced! c2nd #e *n17i4e!9 cer$i1ic!$ul de #$!re civil prin c!re #e con#$!$ dece#ul celui decl!r!$ +or$. 6%) <udec!re! cererii #e 1!ce cu ci$!re! per#o!nelor c!re !u 1o#$ pr7i *n proce#ul de decl!r!re ! +or7ii 4i cu p!r$icip!re! procurorului. 6 ) 5i#po9i$ivul :o$r2rii de con#$!$!re ! nuli$7ii :o$r2rii0 cu +en7iune! c !ce!#$! ! r+!# de1ini$iv0 #e co+unic #erviciului de #$!re civil pen$ru !nul!re! *nre"i#$rrii. ART. =4= Rec$i1ic!re! d!$ei +or7ii L! cerere! oricrei per#o!ne in$ere#!$e0 ur+2nd procedur! prev9u$ l! !r$. =4,0 in#$!n7! v! rec$i1ic! d!$! +or7ii #$!)ili$ prin :o$r2re0 d!c #e v! dovedi c nu ! 1o#$ cu pu$in7 c! +o!r$e! # #e 1i produ# l! !ce! d!$. ART. =5& No$!re! cererii *n c!r$e! 1unci!r C2nd #e cere rec$i1ic!re! #!u con#$!$!re! nuli$7ii :o$r2rii decl!r!$ive de +o!r$e 4i *n p!$ri+oniul per#o!nei ! crei +o!r$e ! 1o#$ decl!r!$ e3i#$ )unuri i+o)ile0 in#$!n7!0 din o1iciu0 v! di#pune no$!re! cererii *n c!r$e! 1unci!r. TITLUL IA M#uri !#i"ur$orii 4i provi9orii CAP. I
254

Dec:e#$rul !#i"ur$or DECEIUNEA ' 5i#po9i7ii "ener!le ART. =5' No7iune Dec:e#$rul !#i"ur$or con#$ *n indi#poni)ili9!re! )unurilor +o)ile #!u/4i i+o)ile ur+ri)ile !le de)i$orului !1l!$e *n po#e#i! !ce#$ui! #!u ! unui $er7 *n #copul v!lori1icrii lor *n +o+en$ul *n c!re credi$orul unei #u+e de )!ni v! o)7ine un $i$lu e3ecu$oriu. ART. =5% Condi7ii de *n1iin7!re 6') Credi$orul c!re nu !re $i$lu e3ecu$oriu0 d!r ! crui cre!n7 e#$e con#$!$!$ *n #cri# 4i e#$e e3i"i)il0 po!$e #olici$! *n1iin7!re! unui #ec:e#$ru !#i"ur$or !#upr! )unurilor +o)ile 4i i+o)ile !le de)i$orului0 d!c dovede4$e c ! in$en$!$ cerere de c:e+!re *n 8udec!$. El po!$e 1i o)li"!$ l! pl!$! unei c!u7iuni *n cu!n$u+ul 1i3!$ de c$re in#$!n7. 6%) Acel!4i drep$ *l !re 4i credi$orul ! crui cre!n7 nu e#$e con#$!$!$ *n #cri#0 d!c dovede4$e c ! in$en$!$ !c7iune 4i depune0 od!$ cu cerere! de #ec:e#$ru0 o c!u7iune de 8u+$!$e din v!lo!re! recl!+!$. 6 ) In#$!n7! po!$e *ncuviin7! #ec:e#$rul !#i"ur$or c:i!r 4i !$unci c2nd cre!n7! nu e#$e e3i"i)il0 *n c!9urile *n c!re de)i$orul ! +ic4or!$ prin 1!p$! #! !#i"urrile d!$e credi$orului #!u nu ! d!$ !#i"urrile pro+i#e ori !$unci c2nd e#$e pericol c! de)i$orul # #e #u#$r!" de l! ur+rire #!u # *4i !#cund ori # *4i ri#ipe!#c !vere!. ;n !ce#$e c!9uri0 credi$orul $re)uie # dovede!#c *ndeplinire! celorl!l$e condi7ii prev9u$e l! !lin. 6') 4i # depun o c!u7iune0 !l crei cu!n$u+ v! 1i 1i3!$ de c$re in#$!n7. ART. =5 Procedur! de #olu7ion!re 6') Cerere! de #ec:e#$ru !#i"ur$or #e !dre#e!9 in#$!n7ei c!re e#$e co+pe$en$ # 8udece proce#ul *n pri+! in#$!n7. Credi$orul nu e#$e d!$or # individu!li9e9e )unurile !#upr! cror! #olici$ # #e *n1iin7e9e #ec:e#$rul. 6%) In#$!n7! v! decide de ur"en7 *n c!+er! de con#iliu0 1r ci$!re! pr7ilor0 prin *nc:eiere e3ecu$orie0 #$!)ilind #u+! p2n l! c!re #e *ncuviin7e!9 #ec:e#$rul0 1i32nd $o$od!$0 d!c e#$e c!9ul0 cu!n$u+ul c!u7iunii 4i $er+enul *nun$rul crui! ur+e!9 # 1ie depu# !ce!#$!. 6 ) ;nc:eiere! prin c!re #e #olu7ione!9 cerere! de #ec:e#$ru #e co+unic credi$orului de *nd!$ de c$re in#$!n70 i!r de)i$orului de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c0 od!$ cu lu!re! +#urii. ;nc:eiere! e#$e #upu# nu+!i !pelului0 *n $er+en de 5 9ile de l! co+unic!re0 l! in#$!n7! ier!r:ic #uperio!r. Apelul #e 8udec de ur"en7 4i cu precdere0 cu ci$!re! *n $er+en #cur$ ! pr7ilor. 64) 5i#po9i7iile !r$. ==, !lin. 64) #e !plic !$2$ l! #olu7ion!re! cererii0 c2$ 4i l! 8udec!re! !pelului. ART. =54
255

E3ecu$!re! +#urii 6') M#ur! #ec:e#$rului !#i"ur$or #e !duce l! *ndeplinire de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c0 po$rivi$ re"ulilor pre9en$ului cod cu privire l! e3ecu$!re! #ili$0 c!re #e !plic *n +od core#pun9$or0 1r ! +!i cere vreo !u$ori9!re #!u *ncuviin7!re *n !ce#$ #en#. 6%) ;n c!9ul )unurilor +o)ile0 e3ecu$orul #e v! depl!#!0 *n cel +!i #cur$ $i+p po#i)il0 l! locul unde #e !1l )unurile !#upr! cror! #e v! !plic! #ec:e#$rul. E3ecu$orul 8udec$ore#c v! !plic! #ec:e#$rul !#upr! )unurilor ur+ri)ile nu+!i *n +#ur! nece#!r re!li9rii cre!n7ei. ;n $o!$e c!9urile0 #ec:e#$rul !#i"ur$or #e v! !plic! 1r #o+!7ie ori *n4$iin7!re pre!l!)il ! de)i$orului. 6 ) Dec:e#$rul !#i"ur$or *n1iin7!$ !#upr! unui )un #upu# unor 1or+!li$7i de pu)lici$!$e #e v! *n#crie de *nd!$ *n c!r$e! 1unci!r0 re"i#$rul co+er7ului0 Ar:iv! Elec$ronic de K!r!n7ii Re!le Mo)ili!re #!u *n !l$e re"i#$re pu)lice0 dup c!9. ;n#criere! 1!ce opo9!)il #ec:e#$rul $u$uror !celor! c!re0 dup *n#criere0 vor do)2ndi vreun drep$ !#upr! i+o)ilului re#pec$iv. 64) ;+po$riv! +odului de !ducere l! *ndeplinire ! +#urii #ec:e#$rului cel in$ere#!$ v! pu$e! 1!ce con$e#$!7ie l! e3ecu$!re. ART. =55 5e#1iin7!re! de drep$ ! #ec:e#$rului !#i"ur$or Nedepunere! c!u7iunii *n $er+enul 1i3!$ de in#$!n7 !$r!"e de#1iin7!re! de drep$ ! #ec:e#$rului !#i"ur$or. Ace!#$! #e con#$!$ prin *nc:eiere de1ini$iv0 d!$ 1r ci$!re! pr7ilor. ART. =5. Ridic!re! #ec:e#$rului !#i"ur$or 6') 5!c de)i$orul v! d!0 *n $o!$e c!9urile0 o "!r!n7ie *nde#$ul$o!re0 in#$!n7! v! pu$e! ridic!0 l! cerere! de)i$orului0 #ec:e#$rul !#i"ur$or. Cerere! #e #olu7ione!9 *n c!+er! de con#iliu0 de ur"en7 4i cu ci$!re! *n $er+en #cur$ ! pr7ilor0 prin *nc:eiere #upu# nu+!i !pelului0 *n $er+en de 5 9ile de l! pronun7!re0 l! in#$!n7! ier!r:ic #uperio!r. Apelul #e 8udec de ur"en7 4i cu precdere. 5i#po9i7iile !r$. =5 !lin. 64) #e !plic *n +od core#pun9$or. 6%) 5e !#e+ene!0 *n c!9ul *n c!re cerere! princip!l0 *n $e+eiul crei! ! 1o#$ *ncuviin7!$ +#ur! !#i"ur$orie0 ! 1o#$ !nul!$0 re#pin# #!u peri+!$ prin :o$r2re de1ini$iv ori d!c cel c!re ! 1cu$(o ! renun7!$ l! 8udec!re! !ce#$ei!0 de)i$orul po!$e cere ridic!re! +#urii de c$re in#$!n7! c!re ! *ncuviin7!$(o. A#upr! cererii in#$!n7! #e pronun7 prin *nc:eiere de1ini$iv0 d!$ 1r ci$!re! pr7ilor. 5i#po9i7iile !r$. =54 #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. =5A!lori1ic!re! )unurilor #ec:e#$r!$e A!lori1ic!re! )unurilor #ec:e#$r!$e nu #e v! pu$e! 1!ce dec2$ dup ce credi$orul ! o)7inu$ $i$lul e3ecu$oriu. ART. =5, 5i#po9i7ii #peci!le ;n $o!$e c!9urile *n c!re co+pe$en7! de pri+ in#$!n7 !p!r7ine cur7ii de !pel0 c!le! de !$!c e#$e recur#ul0 di#po9i7iile !r$. =5 4i =5. !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or.
256

DECEIUNEA ! %(! 5i#po9i7ii #peci!le privind #ec:e#$rul !#i"ur$or !l n!velor civile ART. =5= 5rep$ul de ! #ec:e#$r! o n!v civil Credi$orul po!$e #olici$! *n1iin7!re! #ec:e#$rului !#i"ur$or !#upr! unei n!ve0 *n condi7iile di#po9i7iilor pre9en$ei #ec7iuni0 precu+ 4i !le #ec7iunii ' ! pre9en$ului c!pi$ol c!re #e !plic *n +od core#pun9$or0 cu re#pec$!re! conven7iilor in$ern!7ion!le !#upr! #ec:e#$rului n!velor0 l! c!re Ro+2ni! e#$e p!r$e. ART. =.& ;n1iin7!re! #ec:e#$rului. Condi7ii 6') ;n c!9uri ur"en$e0 cerere! de *n1iin7!re ! #ec:e#$rului !#i"ur$or !#upr! unei n!ve #e po!$e 1!ce c:i!r 4i *n!in$e! in$roducerii !c7iunii de 1ond. ;n !ce#$ c!90 credi$orul c!re ! o)7inu$ in#$i$uire! #ec:e#$rului !#i"ur$or e#$e o)li"!$ # in$roduc !c7iune! l! in#$!n7! co+pe$en$ #!u # ini7ie9e de+er#urile pen$ru con#$i$uire! $ri)un!lului !r)i$r!l *n$r(un $er+en de cel +ul$ %& de 9ile de l! d!$! *ncuviin7rii +#urii !#i"ur$orii. 6%) Cerere! de #ec:e#$ru #e 8udec de ur"en7 *n c!+er! de con#iliu0 cu ci$!re! pr7ilor. ;nc:eiere! e#$e e3ecu$orie 4i e#$e #upu# nu+!i !pelului0 *n $er+en de 5 9ile de l! pronun7!re. 6 ) Nein$roducere! !c7iunii *n $er+enul prev9u$ l! !lin. 6') !$r!"e de#1iin7!re! de drep$ ! #ec:e#$rului !#i"ur$or. Ace!#$! #e con#$!$ prin *nc:eiere de1ini$iv0 d!$ cu ci$!re! pr7ilor. ART. =.' In#$!n7! co+pe$en$ Co+pe$en7! de #olu7ion!re ! cererii de #ec:e#$ru !#i"ur$or !#upr! unei n!ve !p!r7ine $ri)un!lului locului unde #e !1l n!v!0 indi1eren$ de in#$!n7! l! c!re #(! in$rodu# #!u ur+e!9 ! 1i in$rodu# !c7iune! de 1ond. ART. =.% In$erdic7i! #ec:e#$rului 6') N!v! "!$! de plec!re nu po!$e 1i pu# #u) #ec:e#$ru !#i"ur$or. 6%) N!v! #e con#ider c e#$e "!$! de plec!re din +o+en$ul *n c!re co+!nd!n$ul !re l! )ord cer$i1ic!$ele0 $o!$e docu+en$ele n!vei0 precu+ 4i per+i#ul de plec!re0 pred!$e co+!nd!n$ului de cpi$ni! por$ului. ART. =. Au$ori9!re! e1ec$urii de cl$orii 6') 5up *ncuviin7!re! #ec:e#$rului !#i"ur$or0 l! cerere! credi$orului c!re !re un privile"iu !#upr! unei n!ve0 ! unui coproprie$!r !l n!vei #!u c:i!r ! de)i$orului0 in#$!n7! c!re ! di#pu# +#ur! !#i"ur$orie po!$e ordon! c! n!v! # *n$reprind un! #!u +!i +ul$e cl$orii0 #$!)ilind *n !cel!4i $i+p $o!$e +#urile preven$ive c!re0 dup *+pre8urri0 !r 1i nece#!re. 6%) 5i#po9i7iile !r$. =.& !lin. 6%) #e !plic *n +od core#pun9$or.

257

6 ) N!v! po!$e plec! nu+!i dup $r!n#criere! *nc:eierii de *ncuviin7!re *n re"i#$rele !u$ori$7ii +!ri$i+e re#pec$ive 4i *n#criere! +en7iunii core#pun9$o!re *n !c$ul de n!7ion!li$!$e. 64) C:el$uielile nece#!re pen$ru e1ec$u!re! cl$oriei #e vor !v!n#! de cel c!re ! #olici$!$ !ce!#$!. 65) N!vlul pen$ru cl$oriile !u$ori9!$e de in#$!n70 dup ce +!i *n$2i #e vor #cde! c:el$uielile prev9u$e l! !lin. 64)0 v! pu$e! 1i !du"!$ l! pre7ul v2n9rii. ART. =.4 D$r+u$!re! #ec:e#$rului 6') Pen$ru +o$ive $e+einic 8u#$i1ic!$e0 l! cerere! de)i$orului #!u0 dup c!90 ! credi$orului0 in#$!n7! c!re ! di#pu# #ec:e#$rul !#i"ur$or po!$e *ncuviin7! #c:i+)!re! n!vei #ec:e#$r!$e cu !l$!. 6%) 5i#po9i7iile !r$. =.& !lin. 6%) #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. =.5 Dec:e#$r!re! +r1urilor Credi$orul po#e#orului le"i$i+ !l cono#!+en$ului po!$e proced! l! #ec:e#$r!re! +r1urilor repre9en$!$e *n cono#!+en$0 !1l!$e l! )ordul unei n!ve. 5!c nu #e #olici$ deopo$riv 4i #ec:e#$r!re! n!vei0 credi$orul v! $re)ui # ce!r 4i de#crc!re! +r1ii. ART. =.. E3ecu$!re! #ec:e#$rului 6') M#ur! #ec:e#$rului !#i"ur$or #e !duce l! *ndeplinire prin i+o)ili9!re! n!vei de c$re cpi$ni! por$ului unde !ce!#$! #e !1l. ;n !ce#$ c!90 cpi$ni! por$ului nu v! eli)er! docu+en$ele nece#!re n!vi"!7iei 4i nu v! !d+i$e plec!re! n!vei din por$ #!u r!d. 6%) ;+po$riv! +odului de !ducere l! *ndeplinire ! +#urii #ec:e#$rului cel in$ere#!$ v! pu$e! 1!ce con$e#$!7ie l! e3ecu$!re l! $ri)un!lul locului unde #e !1l n!v!. ART. =.M#uri ur"en$e Pen$ru !#i"ur!re! $r!1icului por$u!r 4i ! #i"ur!n7ei civile pe dur!$! i+o)ili9rii n!vei0 in#$!n7! !r$!$ l! !r$. =.' v! pu$e! di#pune0 pe c!le! ordon!n7ei pre4edin7i!le0 +#uri ur"en$e0 di#po9i7iile !r$. ==. 4i ur+$o!rele !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. ART. =., Oprire! $e+por!r ! plecrii n!vei Oprire! $e+por!r ! plecrii n!vei0 *n !)#en7! unei :o$r2ri 8udec$ore4$i0 #e po!$e di#pune de cpi$ni! por$ului *n condi7iile le"ii #peci!le. CAP. II Poprire! !#i"ur$orie ART. =.= O)iec$ul popririi !#i"ur$orii Poprire! !#i"ur$orie #e po!$e *n1iin7! !#upr! #u+elor de )!ni0 $i$lurilor de v!lo!re #!u !l$or )unuri +o)ile incorpor!le ur+ri)ile d!$or!$e de)i$orului de o ! $rei!
258

per#o!n #!u pe c!re !ce!#$! i le v! d!$or! *n vii$or *n $e+eiul unor r!por$uri 8uridice e3i#$en$e0 *n condi7iile #$!)ili$e l! !r$. =5%. ART. =-& Re"uli !plic!)ile 6') Dolu7ion!re! cererii0 e3ecu$!re! +#urii0 de#1iin7!re! 4i ridic!re! popririi !#i"ur$orii #e vor e1ec$u! po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. =5 (=5,0 c!re #e !plic *n +od core#pun9$or. 6%) ;n cerere! de poprire )!nc!r credi$orul nu e#$e d!$or # individu!li9e9e $er7ii popri7i cu privire l! c!re #olici$ # #e *n1iin7e9e poprire!. CAP. III Dec:e#$rul 8udici!r ART. =-' No7iune Dec:e#$rul 8udici!r con#$ *n indi#poni)ili9!re! )unurilor ce 1or+e!9 o)iec$ul li$i"iului #!u0 *n condi7iile le"ii0 ! !l$or )unuri0 prin *ncredin7!re! p!9ei !ce#$or! unui !d+ini#$r!$or(#ec:e#$ru de#e+n!$ po$rivi$ !r$. =-5. ART. =-% Condi7ii de *n1iin7!re 6') Ori de c2$e ori e3i#$ un proce# !#upr! proprie$7ii #!u !l$ui drep$ re!l princip!l0 !#upr! po#e#iei unui )un +o)il #!u i+o)il ori !#upr! 1olo#in7ei #!u !d+ini#$rrii unui )un proprie$!$e co+un0 in#$!n7! de 8udec!$ v! pu$e! # *ncuviin7e9e0 l! cerere! celui in$ere#!$0 punere! #u) #ec:e#$ru 8udici!r ! )unului0 d!c !ce!#$ +#ur e#$e nece#!r pen$ru con#erv!re! drep$ului re#pec$iv. 6%) De v! pu$e!0 de !#e+ene!0 *ncuviin7! #ec:e#$rul 8udici!r0 c:i!r 1r ! e3i#$! proce#B !) !#upr! unui )un pe c!re de)i$orul *l o1er pen$ru li)er!re! #!C )) !#upr! unui )un cu privire l! c!re cel in$ere#!$ !re +o$ive $e+einice # #e $e!+ c v! 1i #u#$r!#0 di#$ru# ori !l$er!$ de po#e#orul #u !c$u!lC c) !#upr! unor )unuri +o)ile c!re !lc$uie#c "!r!n7i! credi$orului0 c2nd !ce#$! *nvedere!9 in#olv!)ili$!$e! de)i$orului #u ori c2nd !re +o$ive $e+einice de )nui!l c de)i$orul #e v! #u#$r!"e de l! even$u!l! ur+rire #ili$ ori # #e $e!+ de #u#$r!"eri #!u de$eriorri. 6 ) ;n c!9ul prev9u$ l! !lin. 6%)0 p!r$e! c!re ! o)7inu$ in#$i$uire! #ec:e#$rului 8udici!r e#$e o)li"!$ # in$roduc !c7iune! l! in#$!n7! co+pe$en$0 # ini7ie9e de+er#urile pen$ru con#$i$uire! $ri)un!lului !r)i$r!l #!u # #olici$e punere! *n e3ecu$!re ! $i$lului e3ecu$oriu0 *n$r(un $er+en de cel +ul$ %& de 9ile de l! d!$! *ncuviin7rii +#urii !#i"ur$orii. 64) Nere#pec$!re! di#po9i7iilor !lin. 6 ) !$r!"e de#1iin7!re! de drep$ ! #ec:e#$rului 8udici!r. Ace!#$! #e con#$!$ prin *nc:eiere de1ini$iv d!$ 1r ci$!re! pr7ilor. ART. =In#$!n7! co+pe$en$

259

Cerere! pen$ru *n1iin7!re! #ec:e#$rului 8udici!r #e v! !dre#! in#$!n7ei *nve#$i$e cu 8udec!re! !c7iunii princip!le *n c!9ul prev9u$ l! !r$. =-% !lin. 6')0 re#pec$iv in#$!n7ei *n circu+#crip7i! crei! #e !1l )unul *n c!9urile prev9u$e l! !r$. =-% !lin. 6%). ART. =-4 Procedur! de *n1iin7!re 6') Cerere! de #ec:e#$ru 8udici!r #e 8udec de ur"en70 cu ci$!re! pr7ilor. 6%) ;n c!9 de !d+i$ere0 in#$!n7! v! pu$e! # *l o)li"e pe recl!+!n$ l! d!re! unei c!u7iuni0 di#po9i7iile !r$. =55 !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. 6 ) ;n c!9ul )unurilor i+o)ile #e v! proced! 4i l! *n#criere! *n c!r$e! 1unci!r po$rivi$ !r$. =54 !lin. 6 ). 64) ;nc:eiere! e#$e #upu# nu+!i !pelului0 *n $er+en de 5 9ile de l! pronun7!re0 l! in#$!n7! ier!r:ic #uperio!r. 5i#po9i7iile !r$. =5 !lin. 64) 4i cele !le !r$. =5, #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. =-5 Ad+ini#$r!$orul(#ec:e#$ru 6') P!9! )unului #ec:e#$r!$ v! 1i *ncredin7!$ per#o!nei de#e+n!$e de pr7i de co+un !cord0 i!r *n c!9 de ne*n7ele"ere0 unei per#o!ne de#e+n!$e de in#$!n70 c!re v! pu$e! 1i c:i!r de7in$orul )unului. ;n !ce#$ #cop0 e3ecu$orul 8udec$ore#c0 #e#i9!$ de p!r$e! in$ere#!$0 #e v! depl!#! l! locul #i$urii )unului ce ur+e!9 ! 1i pu# #u) #ec:e#$ru 4i *l v! d! *n pri+ire0 pe )!9 de proce#(ver)!l0 !d+ini#$r!$orului( #ec:e#$ru. Un e3e+pl!r !l proce#ului(ver)!l v! 1i *n!in$!$ 4i in#$!n7ei c!re ! *ncuviin7!$ +#ur!. 6%) Ad+ini#$r!$orul(#ec:e#$ru v! pu$e! 1!ce $o!$e !c$ele de con#erv!re 4i !d+ini#$r!re0 v! *nc!#! orice veni$uri 4i #u+e d!$or!$e 4i v! pu$e! pl$i d!$orii cu c!r!c$er curen$0 precu+ 4i pe cele con#$!$!$e prin $i$lu e3ecu$oriu. 5e !#e+ene!0 cu !u$ori9!re! pre!l!)il ! in#$!n7ei c!re l! nu+i$0 !d+ini#$r!$orul(#ec:e#$ru v! pu$e! # *n#$rine9e )unul *n c!9ul *n c!re !ce#$! nu po!$e 1i con#erv!$ #!u d!c0 din$r(un !l$ +o$iv0 +#ur! *n#$rinrii e#$e vdi$ nece#!r 4i0 d!c ! 1o#$ *n pre!l!)il !u$ori9!$0 el v! pu$e! #$! *n 8udec!$ *n nu+ele pr7ilor li$i"!n$e cu privire l! )unul pu# #u) #ec:e#$ru. 6 ) 5!c !d+ini#$r!$or(#ec:e#$ru ! 1o#$ nu+i$ o !l$ per#o!n dec2$ de7in$orul0 in#$!n7! v! 1i3!0 pen$ru !c$ivi$!$e! pre#$!$0 o #u+ drep$ re+uner!7ie0 #$!)ilind $o$od!$ 4i +od!li$7ile de pl!$. ART. =-. Ad+ini#$r!$orul provi9oriu ;n c!9uri ur"en$e0 in#$!n7! v! pu$e! nu+i0 prin *nc:eiere de1ini$iv d!$ 1r ci$!re! pr7ilor0 un !d+ini#$r!$or provi9oriu p2n l! #olu7ion!re! cererii de #ec:e#$ru 8udici!r. CAP. IA M#uri provi9orii *n +!$eri! drep$urilor de proprie$!$e in$elec$u!l ART. =-5o+eniu de !plic!re

260

6') 5i#po9i7iile pre9en$ului c!pi$ol re"le+en$e!9 +#urile provi9orii nece#!re pen$ru !pr!re! drep$urilor de proprie$!$e in$elec$u!l0 indi1eren$ de con7inu$ul lor0 p!$ri+oni!l #!u nep!$ri+oni!l0 4i indi1eren$ de i9vorul !ce#$or!. 6%) M#urile provi9orii nece#!re pen$ru pro$ec7i! !l$or drep$uri nep!$ri+oni!le #un$ prev9u$e l! !r$. %55 din Codul civil. ART. =-, M#uri provi9orii 6') 5!c $i$ul!rul drep$ului de proprie$!$e in$elec$u!l #!u orice !l$ per#o!n c!re e3erci$ drep$ul de proprie$!$e in$elec$u!l cu con#i+7+2n$ul $i$ul!rului 1!ce dov!d! credi)il c drep$urile #!le de proprie$!$e in$elec$u!l 1!c o)iec$ul unei !c7iuni ilici$e0 !c$u!le #!u i+inen$e 4i c !ce!#$ !c7iune ri#c # *i c!u9e9e un pre8udiciu "reu de rep!r!$0 po!$e # ce!r in#$!n7ei 8udec$ore4$i lu!re! unor +#uri provi9orii. 6%) In#$!n7! 8udec$ore!#c po!$e # di#pun *n #peci!lB !) in$er9icere! *nclcrii #!u *nce$!re! ei provi9orieC )) lu!re! +#urilor nece#!re pen$ru ! !#i"ur! con#erv!re! pro)elor. 6 ) ;n c!9ul pre8udiciilor !du#e prin +i8lo!cele pre#ei #cri#e #!u !udiovi9u!le0 in#$!n7! 8udec$ore!#c nu po!$e # di#pun *nce$!re! cu $i$lu provi9oriu ! !c7iunii pre8udici!)ile dec2$ d!c pre8udiciile c!u9!$e recl!+!n$ului #un$ "r!ve0 d!c !c7iune! nu e#$e *n +od eviden$ 8u#$i1ic!$0 po$rivi$ !r$. -5 din Codul civil0 4i d!c +#ur! lu!$ de in#$!n7 nu !p!re c! 1iind di#propor7ion!$ *n r!por$ cu pre8udiciile c!u9!$e. 5i#po9i7iile !r$. %5 !lin. 6%) din Codul civil r+2n !plic!)ile. 64) In#$!n7! #olu7ione!9 cerere! po$rivi$ di#po9i7iilor privi$o!re l! ordon!n7! pre4edin7i!l0 c!re #e !plic *n +od core#pun9$or. ;n c!9ul *n c!re cerere! e#$e 1or+ul!$ *n!in$e de in$roducere! !c7iunii de 1ond0 prin :o$r2re! prin c!re #(! di#pu# +#ur! provi9orie #e v! 1i3! 4i $er+enul *n c!re !c7iune! de 1ond $re)uie # 1ie in$rodu#0 #u) #!nc7iune! *nce$rii de drep$ ! !celei +#uri. 5i#po9i7iile !lin. 6.) #un$ !plic!)ile. 65) 5!c +#urile lu!$e #un$ de n!$ur # produc un pre8udiciu pr7ii !dver#e0 in#$!n7! *l po!$e o)li"! pe recl!+!n$ # de! o c!u7iune *n cu!n$u+ul 1i3!$ de !ce!#$!0 #u) #!nc7iune! *nce$rii de drep$ ! +#urii di#pu#e. 6.) M#urile lu!$e po$rivi$ di#po9i7iilor !lin. 6')(64) !n$erior in$roducerii !c7iunii *n 8u#$i7ie pen$ru !pr!re! drep$ului *nclc!$ *nce$e!9 de drep$ d!c recl!+!n$ul nu ! #e#i9!$ in#$!n7! *n $er+enul 1i3!$ de !ce!#$!0 d!r nu +!i $2r9iu de & de 9ile de l! lu!re! !ce#$or!. 6-) Recl!+!n$ul e#$e 7inu$ # rep!re0 l! cerere! pr7ii in$ere#!$e0 pre8udiciul c!u9!$ prin +#urile provi9orii lu!$e0 d!c !c7iune! de 1ond e#$e re#pin# c! ne*n$e+ei!$. Cu $o!$e !ce#$e!0 d!c recl!+!n$ul nu ! 1o#$ *n culp ori ! !vu$ o culp u4o!r0 in#$!n7!0 *n r!por$ cu circu+#$!n7ele concre$e0 po!$e 1ie # re1u9e o)li"!re! #! l! de#p"u)irile ceru$e de p!r$e! !dver#0 1ie # di#pun reducere! !ce#$or!. 6,) 5!c p!r$e! !dver# nu #olici$ d!une(in$ere#e0 in#$!n7! v! di#pune eli)er!re! c!u7iunii0 l! cerere! recl!+!n$ului0 prin :o$r2re d!$ cu ci$!re! pr7ilor. Cerere! #e 8udec po$rivi$ di#po9i7iilor privi$o!re l! ordon!n7! pre4edin7i!l0 c!re #e !plic *n +od core#pun9$or. ;n c!9ul *n c!re p2r2$ul #e opune l! eli)er!re! c!u7iunii0 in#$!n7! v! 1i3! un $er+en *n vedere! in$roducerii !c7iunii de 1ond0 c!re nu po!$e 1i +!i lun" de
261

& de 9ile de l! d!$! pronun7rii :o$r2rii0 #u) #!nc7iune! *nce$rii de drep$ ! +#urii de indi#poni)ili9!re ! #u+ei depu#e cu $i$lu de c!u7iune. TITLUL A Procedur! p!r$!8ului 8udici!r ART. =-= Re"uli !plic!)ile <udec!re! oricrei cereri de p!r$!8 privind )unuri !#upr! cror! pr7ile !u un drep$ de proprie$!$e co+un #e 1!ce dup procedur! prev9u$ *n pre9en$ul $i$lu0 cu e3cep7i! c!9urilor *n c!re le"e! prevede o !l$ procedur. ART. =,& Cuprin#ul cererii Recl!+!n$ul e#$e o)li"!$ # !r!$e *n cerere0 pe l2n" +en7iunile prev9u$e l! !r$. '=40 per#o!nele *n$re c!re ur+e!9 ! !ve! loc p!r$!8ul0 $i$lul pe )!9! crui! !ce#$! e#$e ceru$0 $o!$e )unurile #upu#e p!r$!8ului0 v!lo!re! lor0 locul unde !ce#$e! #e !1l0 precu+ 4i per#o!n! c!re le de7ine #!u le !d+ini#$re!9. ART. =,' 5ecl!r!7iile pr7ilor L! pri+ul $er+en de 8udec!$0 d!c pr7ile #un$ pre9en$e0 in#$!n7! le v! lu! decl!r!7ie cu privire l! 1iec!re din$re )unurile #upu#e p!r$!8ului 4i v! lu! !c$0 c2nd e#$e c!9ul0 de recuno!4$erile 4i !cordul lor cu privire l! e3i#$en7! )unurilor0 locul unde #e !1l 4i v!lo!re! !ce#$or!. ART. =,% Rolul !c$iv !l in#$!n7ei. ;n7ele"erile din$re pr7i 6') ;n $o$ cur#ul proce#ului0 in#$!n7! v! #$rui c! pr7ile # *+p!r$ )unurile prin )un *nvoi!l. 6%) 5!c pr7ile !8un" l! o *n7ele"ere cu privire l! *+pr7ire! )unurilor0 in#$!n7! v! :o$r* po$rivi$ *n7ele"erii lor. ;+pr7e!l! #e po!$e 1!ce prin )un *nvoi!l 4i d!c prin$re cei in$ere#!7i #e !1l +inori0 per#o!ne pu#e #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c ori di#pru7i0 *n# nu+!i cu *ncuviin7!re! pre!l!)il ! in#$!n7ei de $u$el0 precu+ 4i0 d!c e#$e c!9ul0 ! repre9en$!n$ului #!u ! ocro$i$orului le"!l. 6 ) ;n c!9ul *n c!re *n7ele"ere! prive4$e nu+!i p!r$!8ul !nu+i$or )unuri0 in#$!n7! v! lu! !c$ de !ce!#$ *nvoi!l 4i v! pronun7! o :o$r2re p!r7i!l0 con$inu2nd proce#ul pen$ru celel!l$e )unuri. 64) 5i#po9i7iile !r$. 4 ,(44' #un$ !plic!)ile. ART. =, P!r$!8ul 8udici!r 6') 5!c pr7ile nu !8un" l! o *n7ele"ere #!u nu *nc:eie o $r!n9!c7ie po$rivi$ celor !r$!$e l! !r$. =,%0 in#$!n7! v! #$!)ili )unurile #upu#e *+pr7elii0 c!li$!$e! de coproprie$!r0 co$!(p!r$e ce #e cuvine 1iecrui! 4i cre!n7ele n#cu$e din #$!re! de proprie$!$e co+un pe c!re coproprie$!rii le !u unii 1!7 de !l7ii. 5!c #e *+p!r$e o +o4$enire0 in#$!n7! v! +!i #$!)ili d!$oriile $r!n#+i#e prin +o4$enire0 d!$oriile 4i cre!n7ele co+o4$eni$orilor 1!7 de de1unc$0 precu+ 4i #!rcinile +o4$enirii.
262

6%) In#$!n7! v! 1!ce *+pr7e!l! *n n!$ur. ;n $e+eiul celor #$!)ili$e po$rivi$ !lin. 6')0 e! procede!9 l! 1or+!re! lo$urilor 4i l! !$ri)uire! lor. ;n c!9ul *n c!re lo$urile nu #un$ e"!le *n v!lo!re0 ele #e *n$re"e#c prin$r(o #u+ *n )!ni. ART. =,4 ;nc:eiere! de !d+i$ere *n principiu 6') 5!c pen$ru 1or+!re! lo$urilor #un$ nece#!re oper!7ii de +#ur$o!re0 ev!lu!re 4i !l$ele !#e+ene!0 pen$ru c!re in#$!n7! nu !re d!$e #u1icien$e0 e! v! d! o *nc:eiere prin c!re v! #$!)ili ele+en$ele prev9u$e l! !r$. =, 0 *n$oc+ind *n +od core#pun9$or +inu$!. 6%) 5!c0 *n condi7iile le"ii0 #(!u 1or+ul!$ 4i !l$e cereri *n le"$ur cu p!r$!8ul 4i de ! cror #olu7ion!re depinde e1ec$u!re! !ce#$ui!0 precu+ cerere! de reduc7iune ! li)er!li$7ilor e3ce#ive0 cerere! de r!por$ !l don!7iilor 4i !l$ele !#e+ene!0 prin *nc:eiere! !r$!$ l! !lin. 6') in#$!n7! #e v! pronun7! 4i cu privire l! !ce#$e cereri. 6 ) Prin !cee!4i *nc:eiere0 in#$!n7! v! di#pune e1ec$u!re! unei e3per$i9e pen$ru 1or+!re! lo$urilor. R!por$ul de e3per$i9 v! !r$! v!lo!re! )unurilor 4i cri$eriile !vu$e *n vedere l! #$!)ilire! !ce#$ei v!lori0 v! indic! d!c )unurile #un$ co+od p!r$!8!)ile *n n!$ur 4i *n ce +od0 propun2nd0 l! #olici$!re! in#$!n7ei0 lo$urile ce ur+e!9 ! 1i !$ri)ui$e. ART. =,5 ;nc:eiere! de !d+i$ere *n principiu #upli+en$!r ;n c!9ul *n c!re0 dup pronun7!re! *nc:eierii prev9u$e l! !r$. =,40 d!r +!i *n!in$e de pronun7!re! :o$r2rii de *+pr7e!l0 #e con#$!$ c e3i#$ 4i !l7i coproprie$!ri #!u c !u 1o#$ o+i#e unele )unuri c!re $re)ui!u #upu#e *+pr7elii0 1r c! privi$or l! !ce4$i coproprie$!ri #!u l! !cele )unuri # 1i !vu$ loc o de9)!$ere con$r!dic$orie0 in#$!n7! v! pu$e! d!0 cu ci$!re! pr7ilor0 o nou *nc:eiere0 c!re v! cuprinde0 dup c!90 4i coproprie$!rii #!u )unurile o+i#e. ;n !cele!4i condi7ii0 in#$!n7! po!$e0 cu con#i+7+2n$ul $u$uror coproprie$!rilor0 # eli+ine un )un c!re ! 1o#$ cuprin# din ero!re *n +!#! de *+pr7i$. ART. =,. Cile de !$!c *+po$riv! unor *nc:eieri ;nc:eierile prev9u$e l! !r$. =,4 !lin. 6') 4i !r$. =,5 po$ 1i !$!c!$e nu+!i cu !pel od!$ cu 1ondul. ART. =,Cri$eriile p!r$!8ului L! 1or+!re! 4i !$ri)uire! lo$urilor0 in#$!n7! v! 7ine #e!+!0 dup c!90 4i de !cordul pr7ilor0 +ri+e! co$ei(pr7i ce #e cuvine 1iecrei! din +!#! )unurilor de *+pr7i$0 n!$ur! )unurilor0 do+iciliul 4i ocup!7i! pr7ilor0 1!p$ul c unii din$re coproprie$!ri0 *n!in$e de ! #e cere *+pr7e!l!0 !u 1cu$ con#$ruc7ii #!u *+)un$7iri cu !cordul celorl!l7i coproprie$!ri #!u !l$ele !#e+ene!. ART. =,, A$ri)uire! provi9orie 6') ;n c!9ul *n c!re *+pr7e!l! *n n!$ur ! unui )un nu e#$e po#i)il #!u !r c!u9! o #cdere i+por$!n$ ! v!lorii !ce#$ui! ori i(!r +odi1ic! *n +od p"u)i$or de#$in!7i! econo+ic0 l! cerere! unui! din$re coproprie$!ri in#$!n7!0 prin *nc:eiere0 *i po!$e !$ri)ui provi9oriu *n$re"ul )un. 5!c +!i +ul7i coproprie$!ri cer # li #e !$ri)uie )unul0
263

in#$!n7! v! 7ine #e!+! de cri$eriile prev9u$e l! !r$. =,-. Prin *nc:eiere0 e! v! #$!)ili 4i $er+enul *n c!re coproprie$!rul crui! i #(! !$ri)ui$ provi9oriu )unul e#$e o)li"!$ # con#e+ne9e #u+ele ce core#pund co$elor(pr7i cuveni$e celorl!l7i coproprie$!ri. 6%) 5!c coproprie$!rul crui! i #(! !$ri)ui$ provi9oriu )unul con#e+ne!90 *n $er+enul #$!)ili$0 #u+ele cuveni$e celorl!l7i coproprie$!ri0 in#$!n7!0 prin :o$r2re! !#upr! 1ondului proce#ului0 *i v! !$ri)ui !ce#$ui! )unul. 6 ) ;n c!9ul *n c!re coproprie$!rul nu con#e+ne!9 *n $er+en #u+ele cuveni$e celorl!l7i coproprie$!ri0 in#$!n7! v! pu$e! !$ri)ui )unul !l$ui coproprie$!r0 *n condi7iile pre9en$ului !r$icol. ART. =,= A$ri)uire! de1ini$iv L! cerere! unui! din$re coproprie$!ri0 in#$!n7!0 7in2nd #e!+! de *+pre8urrile c!u9ei0 pen$ru +o$ive $e+einice0 v! pu$e! # *i !$ri)uie )unul direc$ prin :o$r2re! !#upr! 1ondului proce#ului0 #$!)ilind $o$od!$ #u+ele ce #e cuvin celorl!l7i coproprie$!ri 4i $er+enul *n c!re e#$e o)li"!$ # le pl$e!#c. ART. ==& A2n9!re! )unului 6') ;n c!9ul *n c!re niciunul din$re coproprie$!ri nu cere !$ri)uire! )unului ori0 de4i !ce#$! ! 1o#$ !$ri)ui$ provi9oriu0 nu #(!u con#e+n!$0 *n $er+enul #$!)ili$0 #u+ele cuveni$e celorl!l7i coproprie$!ri0 in#$!n7!0 prin *nc:eiere0 v! di#pune v2n9!re! )unului0 #$!)ilind $o$od!$ d!c v2n9!re! #e v! 1!ce de c$re pr7i prin )un *nvoi!l ori de c$re e3ecu$orul 8udec$ore#c. 6%) 5!c pr7ile #un$ de !cord c! v2n9!re! # #e 1!c prin )un *nvoi!l0 in#$!n7! v! #$!)ili 4i $er+enul l! c!re !ce!#$! v! 1i e1ec$u!$. Ter+enul nu po!$e 1i +!i +!re de luni0 *n !1!r de c!9ul *n c!re pr7ile #un$ de !cord cu +!8or!re! lui. 6 ) ;n c!9ul *n c!re vreun! din$re pr7i nu ! 1o#$ de !cord cu v2n9!re! prin )un *nvoi!l #!u d!c !ce!#$ v2n9!re nu #(! re!li9!$ *n $er+enul #$!)ili$ po$rivi$ !lin. 6%)0 in#$!n7!0 prin *nc:eiere d!$ cu ci$!re! pr7ilor0 v! di#pune c! v2n9!re! # 1ie e1ec$u!$ de e3ecu$orul 8udec$ore#c. 64) ;nc:eierile prev9u$e *n pre9en$ul !r$icol po$ 1i !$!c!$e #ep!r!$ nu+!i cu !pel0 *n $er+en de '5 9ile de l! pronun7!re. 5!c nu !u 1o#$ !#$1el !$!c!$e0 !ce#$e *nc:eieri nu +!i po$ 1i #upu#e !pelului od!$ cu :o$r2re! !#upr! 1ondului proce#ului. ART. ==' Procedur! v2n9rii l! lici$!7ie 6') 5up r+2nere! de1ini$iv ! *nc:eierii prin c!re #(! di#pu# v2n9!re! )unului de c$re un e3ecu$or 8udec$ore#c0 !ce#$! v! proced! l! e1ec$u!re! v2n9rii l! lici$!7ie pu)lic. 6%) E3ecu$orul v! 1i3! $er+enul de lici$!7ie0 c!re nu v! pu$e! dep4i & de 9ile pen$ru )unurile +o)ile 4i .& de 9ile pen$ru )unurile i+o)ile0 #oco$i$e de l! d!$! pri+irii *nc:eierii0 4i v! *n4$iin7! coproprie$!rii de#pre d!$!0 or! 4i locul v2n9rii. 6 ) Pen$ru $er+enul de lici$!7ie ! )unurilor +o)ile0 e3ecu$orul v! *n$oc+i 4i !1i4! pu)lic!7i! de v2n9!re0 cu cel pu7in 5 9ile *n!in$e de !cel $er+en. 64) ;n c!9ul v2n9rii unui )un i+o)il0 e3ecu$orul v! *n$oc+i 4i !1i4! pu)lic!7i! de v2n9!re cu cel pu7in & de 9ile *n!in$e de $er+enul de lici$!7ie.
264

65) Coproprie$!rii po$ conveni c! v2n9!re! )unurilor # #e 1!c l! orice pre7 o1eri$ de p!r$icip!n7ii l! lici$!7ie. 5e !#e+ene!0 ei po$ conveni c! v2n9!re! # nu #e 1!c #u) un !nu+i$ pre7. 6.) 5i#po9i7iile pre9en$ului !r$icol #e co+ple$e!9 *n +od core#pun9$or cu di#po9i7iile pre9en$ului cod privi$o!re l! v2n9!re! l! lici$!7ie ! )unurilor +o)ile 4i i+o)ile prev9u$e *n +!$eri! e3ecu$rii #ili$e. ART. ==% >unurile ne#upu#e v2n9rii L! cerere! unei! din$re pr7i0 in#$!n7! po!$e proced! l! *+pr7e!l! )unurilor pen$ru c!re nu ! di#pu# v2n9!re! po$rivi$ !r$. ==&. ART. == Dolu7ion!re! cererii de p!r$!8 6') ;n $o!$e c!9urile0 !#upr! cererii de p!r$!8 in#$!n7! #e v! pronun7! prin :o$r2re. 6%) Du+ele depu#e de unul din$re coproprie$!ri pen$ru ceil!l7i0 precu+ 4i cele re9ul$!$e din v2n9!re vor 1i *+pr7i$e de in#$!n7 po$rivi$ drep$ului 1iecrui coproprie$!r. 6 ) ;n c!9ul *n c!re p!r$!8ul nu #e po!$e re!li9! *n niciun! din$re +od!li$7ile prev9u$e de le"e0 in#$!n7! v! :o$r* *nc:idere! do#!rului. 5!c #e in$roduce o nou cerere de p!r$!80 *nc:eierile de !d+i$ere *n principiu prev9u$e l! !r$. =,4 4i =,5 nu !u !u$ori$!$e de lucru 8udec!$. ART. ==4 @o$r2re! de p!r$!8 6') @o$r2re! de p!r$!8 !re e1ec$ con#$i$u$iv. 6%) Od!$ r+!# de1ini$iv0 :o$r2re! de p!r$!8 con#$i$uie $i$lu e3ecu$oriu 4i po!$e 1i pu# *n e3ecu$!re c:i!r d!c nu #(! ceru$ pred!re! e1ec$iv ! )unului ori in#$!n7! nu ! di#pu# *n +od e3pre# !ce!#$ pred!re. 6 ) @o$r2re! de p!r$!8 e#$e #upu# nu+!i !pelului. Cu $o!$e !ce#$e!0 d!c p!r$!8ul #(! ceru$ pe c!le inciden$!l0 :o$r2re! e#$e #upu# !celor!4i ci de !$!c c! 4i :o$r2re! d!$ !#upr! cererii princip!le. Acel!4i e#$e 4i $er+enul pen$ru e3erci$!re! cii de !$!c0 c:i!r d!c #e !$!c nu+!i #olu7i! d!$ !#upr! p!r$!8ului. Aplic!re! cri$eriilor prev9u$e l! !r$. =,- nu po!$e 1i cen9ur!$ pe c!le! recur#ului. 64) E3ecu$!re! cu privire l! )unurile *+pr7i$e po!$e 1i ceru$ *n $er+enul de pre#crip7ie de '& !ni prev9u$ l! !r$. -&5. ART. ==5 Revendic!re! )unurilor !$ri)ui$e 6') ;n c!9ul *n c!re pr7ile decl!r *n +od e3pre# c nu #olici$ pred!re! )unurilor0 :o$r2re! de p!r$!8 nu e#$e #u#cep$i)il de e3ecu$!re #ili$. 6%) Pen$ru ! in$r! *n po#e#i! )unurilor !$ri)ui$e 4i ! cror pred!re i(! 1o#$ re1u9!$ de ceil!l7i coproprie$!ri0 p!r$e! in$ere#!$ v! $re)ui # e3erci$e !c7iune! *n revendic!re. TITLUL AI Procedur! ordon!n7ei pre4edin7i!le ART. ==.
265

Condi7ii de !d+i#i)ili$!$e 6') In#$!n7! de 8udec!$0 #$!)ilind c *n 1!vo!re! recl!+!n$ului e3i#$ !p!ren7! de drep$0 v! pu$e! # ordone +#uri provi9orii *n c!9uri "r!)nice0 pen$ru p#$r!re! unui drep$ c!re #(!r p"u)i prin *n$2r9iere0 pen$ru prevenire! unei p!"u)e i+inen$e 4i c!re nu #(!r pu$e! rep!r!0 precu+ 4i pen$ru *nl$ur!re! piedicilor ce #(!r ivi cu prile8ul unei e3ecu$ri. 6%) Ordon!n7! e#$e provi9orie 4i e3ecu$orie. 5!c :o$r2re! nu cuprinde nicio +en7iune privind dur!$! #! 4i nu #(!u +odi1ic!$ *+pre8urrile de 1!p$ !vu$e *n vedere0 +#urile di#pu#e vor produce e1ec$e p2n l! #olu7ion!re! li$i"iului !#upr! 1ondului. 6 ) L! cerere! recl!+!n$ului0 in#$!n7! v! pu$e! :o$r* c! e3ecu$!re! # #e 1!c 1r #o+!7ie #!u 1r $recere! unui $er+en. 64) Ordon!n7! v! pu$e! 1i d!$ c:i!r 4i !$unci c2nd e#$e *n cur# 8udec!$! !#upr! 1ondului. 65) Pe c!le de ordon!n7 pre4edin7i!l nu po$ 1i di#pu#e +#uri c!re # re9olve li$i"iul *n 1ond 4i nici +#uri ! cror e3ecu$!re nu !r +!i 1!ce po#i)il re#$!)ilire! #i$u!7iei de 1!p$. ART. ==In#$!n7! co+pe$en$ Cerere! de ordon!n7 pre4edin7i!l #e v! in$roduce l! in#$!n7! co+pe$en$ # #e pronun7e *n pri+ in#$!n7 !#upr! 1ondului drep$ului. ART. ==, Procedur! de #olu7ion!re 6') ;n vedere! 8udecrii cererii0 pr7ile vor 1i ci$!$e con1or+ nor+elor privind ci$!re! *n proce#ele ur"en$e0 i!r p2r2$ului i #e v! co+unic! o copie de pe cerere 4i de pe !c$ele c!re o *n#o7e#c. ;n$2+pin!re! nu e#$e o)li"!$orie. 6%) Ordon!n7! v! pu$e! 1i d!$ 4i 1r ci$!re! pr7ilor. ;n c!9 de ur"en7 deo#e)i$0 ordon!n7! v! pu$e! 1i d!$ c:i!r *n !cee!4i 9i0 in#$!n7! pronun72ndu(#e !#upr! +#urii #olici$!$e pe )!9! cererii 4i !c$elor depu#e0 1r conclu9iile pr7ilor. 6 ) <udec!$! #e 1!ce de ur"en7 4i cu precdere0 ne1iind !d+i#i)ile pro)e ! cror !d+ini#$r!re nece#i$ un $i+p *ndelun"!$. 5i#po9i7iile privind cerce$!re! proce#ului nu #un$ !plic!)ile. 64) Pronun7!re! #e po!$e !+2n! cu cel +ul$ %4 de ore0 i!r +o$iv!re! ordon!n7ei #e 1!ce *n cel +ul$ 4, de ore de l! pronun7!re. ART. === C!le! de !$!c 6') 5!c prin le"i #peci!le nu #e prevede !l$1el0 ordon!n7! e#$e #upu# nu+!i !pelului *n $er+en de 5 9ile de l! pronun7!re0 d!c #(! d!$ cu ci$!re! pr7ilor0 4i de l! co+unic!re0 d!c #(! d!$ 1r ci$!re! lor. 6%) In#$!n7! de !pel po!$e #u#pend! e3ecu$!re! p2n l! 8udec!re! !pelului0 d!r nu+!i cu pl!$! unei c!u7iuni !l crei cu!n$u+ #e v! #$!)ili de c$re !ce!#$!. 6 ) Apelul #e 8udec de ur"en7 4i cu precdere0 cu ci$!re! pr7ilor. 5i#po9i7iile !r$. ==, !lin. 64) #un$ !plic!)ile. 64) ;+po$riv! e3ecu$rii ordon!n7ei pre4edin7i!le #e po!$e 1!ce con$e#$!7ie l! e3ecu$!re. ART. '.&&&
266

Tr!n#1or+!re! cererii L! #olici$!re! recl!+!n$ului0 p2n l! *nc:idere! de9)!$erilor l! pri+! in#$!n70 cerere! de ordon!n7 pre4edin7i!l v! pu$e! 1i $r!n#1or+!$ *n$r(o cerere de drep$ co+un0 #i$u!7ie *n c!re p2r2$ul v! 1i *ncuno4$in7!$ 4i ci$!$ *n +od e3pre# cu !ce!#$ +en7iune. ART. '.&&' Au$ori$!$e! de lucru 8udec!$ 6') Ordon!n7! pre4edin7i!l !re !u$ori$!$e de lucru 8udec!$ 1!7 de o !l$ cerere de ordon!n7 pre4edin7i!l0 nu+!i d!c nu #(!u +odi1ic!$ *+pre8urrile de 1!p$ c!re !u 8u#$i1ic!$o. 6%) Ordon!n7! pre4edin7i!l nu !re !u$ori$!$e de lucru 8udec!$ !#upr! cererii privind 1ondul drep$ului. 6 ) @o$r2re! d!$ !#upr! 1ondului drep$ului !re !u$ori$!$e de lucru 8udec!$ !#upr! unei cereri ul$erio!re de ordon!n7 pre4edin7i!l. TITLUL AII Cererile po#e#orii ART. '.&&% Condi7ii de !d+i#i)ili$!$e Cererile po#e#orii #un$ !d+i#i)ile nu+!i *n c!9urile 4i condi7iile prev9u$e de Codul civil. ART. '.&& <udec!$! 4i cile de !$!c 6') Cererile po#e#orii #e 8udec de ur"en7 4i cu precdere. 6%) Dun$ in!d+i#i)ile cerere! reconven7ion!l 4i orice !l$e cereri prin c!re #e #olici$ pro$ec7i! unui drep$ *n le"$ur cu )unul *n li$i"iu. 6 ) @o$r2re! d!$ !#upr! cererii po#e#orii e#$e #upu# nu+!i !pelului. ART. '.&&4 Au$ori$!$e! lucrului 8udec!$ 6') @o$r2re! 8udec$ore!#c prin c!re #(! #olu7ion!$ o cerere po#e#orie !re !u$ori$!$e de lucru 8udec!$ *n$r(o cerere po#e#orie ul$erio!r pur$!$ *n$re !cele!4i pr7i 4i *n$e+ei!$ pe !cele!4i 1!p$e. E! nu !re *n# o !#$1el de !u$ori$!$e *n$r(o cerere ul$erio!r privi$o!re l! 1ondul drep$ului. 6%) @o$r2re! 8udec$ore!#c prin c!re #(! #olu7ion!$ o !c7iune privi$o!re l! 1ondul drep$ului !re !u$ori$!$e de lucru 8udec!$ *n$r(o cerere po#e#orie ul$erio!r *n le"$ur cu !cel!4i )un. TITLUL AIII Procedur! o1er$ei de pl!$ 4i con#e+n!7iunii ART. '.&&5 5o+eniu de !plic!re C2nd credi$orul re1u9 # pri+e!#c pl!$! de l! de)i$or0 !ce#$! din ur+ e#$e *n drep$ # 1!c o1er$ re!l 4i # con#e+ne9e cee! ce d!$ore!9.
267

ART. '.&&. Procedur! o1er$ei re!le 6') ;n #copul prev9u$ l! !r$. '.&&50 de)i$orul v! 1!ce credi$orului0 prin +i8locire! unui e3ecu$or 8udec$ore#c din circu+#crip7i! cur7ii de !pel *n c!re #e !1l do+iciliul ori #ediul credi$orului #!u do+iciliul !le# !l !ce#$ui!0 o #o+!7ie0 prin c!re e#$e invi$!$ # pri+e!#c pre#$!7i! d!$or!$. 6%) ;n !ce! #o+!7ie #e vor !r$! locul0 d!$! 4i or! c2nd #u+! #!u o)iec$ul o1eri$ ur+e!9 # *i 1ie pred!$ credi$orului. ART. '.&&Accep$!re! o1er$ei re!le ;n c!9ul *n c!re credi$orul pri+e4$e #u+! #!u )unul o1eri$0 de)i$orul e#$e li)er!$ de o)li"!7i! #!. E3ecu$orul 8udec$ore#c v! *n$oc+i un proce#(ver)!l prin c!re v! con#$!$! !ccep$!re! o1er$ei re!le. ART. '.&&, Con#e+n!re! #u+ei #!u ! )unului 6') 5!c credi$orul nu #e pre9in$ #!u re1u9 # pri+e!#c #u+! ori o)iec$ul o1eri$0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! *nc:ei! proce#(ver)!l *n c!re v! con#e+n! !ce#$e *+pre8urri. 6%) ;n c!9ul prev9u$ l! !lin. 6')0 de)i$orul0 #pre ! #e li)er! de d!$orie0 v! pu$e! # con#e+ne9e #u+! #!u )unul o1eri$ l! CEC >!nI ( D.A. #!u l! orice !l$ in#$i$u7ie de credi$ ori0 dup c!90 l! o uni$!$e #peci!li9!$0 i!r recipi#! de con#e+n!re #e v! depune l! e3ecu$orul 8udec$ore#c c!re ! $ri+i# #o+!7i!. Procedur! de con#e+n!re ! #u+elor de )!ni e#$e o)li"!$orie pen$ru uni$!$e! l! c!re ur+e!9 ! #e 1!ce con#e+n!re! 4i nu po!$e 1i condi7ion!$ de e3i#$en7! !cordului credi$orului. Con#e+n!re! )unurilor #e 1!ce *n condi7iile prev9u$e de le"e. 6 ) Con#e+n!re! v! 1i preced!$ de o nou #o+!7ie !dre#!$ credi$orului *n c!re #e vor !r$! 9iu! 4i or! c2nd 4i locul unde #u+! #!u0 dup c!90 )unul o1eri$ #e v! depune. ART. '.&&= Anul!re! o1er$ei re!le0 ur+!$ de con#e+n!7iune 6') 5up con#e+n!re0 e3ecu$orul 8udec$ore#c v! con#$!$!0 prin$r(o *nc:eiere d!$ 1r ci$!re! pr7ilor0 e1ec$u!re! pl7ii 4i li)er!re! de)i$orului. ;nc:eiere! #e co+unic credi$orului *n $er+en de 5 9ile de l! *n$oc+ire! !ce#$ei!. 6%) ;n $er+en de '5 9ile de l! co+unic!re! *nc:eierii prev9u$e l! !lin. 6')0 credi$orul v! pu$e! cere !nul!re! !ce#$ei! pen$ru nere#pec$!re! condi7iilor de v!lidi$!$e0 de 1ond 4i de 1or+ !le o1er$ei de pl!$ 4i con#e+n!7iunii0 l! 8udec$ori! *n circu+#crip7i! crei! #(! 1cu$ con#e+n!re!. @o$r2re! po!$e 1i !$!c!$ nu+!i cu !pel0 *n $er+en de '& 9ile de l! co+unic!re. 6 ) 5e)i$orul e#$e con#ider!$ li)er!$ l! d!$! con#e+nrii pl7ii0 *n !1!r de c!9ul *n c!re #e !nule!9 o1er$! de pl!$ 4i con#e+n!7iune!. ART. '.&'& O1er$! de pl!$ *n 1!7! in#$!n7ei 6') O1er$! de pl!$ po!$e 1i 1cu$ 4i *n $i+pul proce#ului0 *n 1!7! oricrei in#$!n7e0 *n orice #$!diu !l 8udec7ii. ;n !ce#$ c!90 prin *nc:eiere0 credi$orul e#$e pu# *n
268

*n$2r9iere # pri+e!#c #u+! #!u0 dup c!90 )unul. 5!c credi$orul e#$e pre9en$ 4i pri+e4$e pre#$!7i! d!$or!$0 li)er!re! de)i$orului #e v! con#$!$! prin *nc:eiere. 6%) ;n c!9ul *n c!re credi$orul lip#e4$e #!u re1u9 pri+ire! pre#$!7iei0 de)i$orul v! proced! l! con#e+n!re con1or+ di#po9i7iilor !r$. '.&&, !lin. 6%)0 i!r recipi#! de con#e+n!re v! 1i pu# l! di#po9i7i! in#$!n7ei0 c!re0 prin *nc:eiere0 v! con#$!$! li)er!re! de)i$orului. 6 ) ;nc:eierile prev9u$e l! !lin. 6') 4i 6%) #e !$!c nu+!i od!$ cu 1ondul0 cu e3cep7i! celor d!$e *n recur#0 c!re #un$ de1ini$ive. ART. '.&'' R!diere! ipo$ecilor ;n )!9! proce#ului(ver)!l *n$oc+i$ *n condi7iile !r$. '.&&- ori ! *nc:eierii e+i#e *n condi7iile !r$. '.&&= #!u '.&'&0 cel in$ere#!$ v! pu$e! cere r!diere! din c!r$e! 1unci!r #!u din !l$e re"i#$re pu)lice ! drep$urilor de ipo$ec con#$i$ui$e *n vedere! "!r!n$rii cre!n7ei #$in#e *n condi7iile pre9en$ului $i$lu. ART. '.&'% Inciden7! di#po9i7iilor Codului civil 5i#po9i7iile pre9en$ului $i$lu #e co+ple$e!9 cu prevederile Codului civil privi$o!re l! pl!$0 precu+ 4i cu cele re1eri$o!re l! o1er$ele de pl!$ 4i con#e+n!7iuni. TITLUL IL Procedur! ordon!n7ei de pl!$ ART. '.&' 5o+eniu de !plic!re 6') Prevederile pre9en$ului $i$lu #e !plic cre!n7elor cer$e0 lic:ide 4i e3i"i)ile con#$2nd *n o)li"!7ii de pl!$ ! unor #u+e de )!ni c!re re9ul$ din$r(un con$r!c$ civil0 inclu#iv din cele *nc:ei!$e *n$re un pro1e#ioni#$ 4i o !u$ori$!$e con$r!c$!n$0 con#$!$!$ prin$r(un *n#cri# ori de$er+in!$e po$rivi$ unui #$!$u$0 re"ul!+en$ #!u !l$ui *n#cri#0 *n#u4i$ de pr7i prin #e+n$ur ori *n !l$ +od !d+i# de le"e. 6%) Nu #un$ inclu#e *n #1er! de !plic!re ! pre9en$ului $i$lu cre!n7ele *n#cri#e l! +!#! cred!l *n c!drul unei proceduri de in#olven7. 6 ) Prin !u$ori$!$e con$r!c$!n$0 *n #en#ul !lin. 6')0 #e *n7ele"eB !) orice !u$ori$!$e pu)lic ! #$!$ului ro+2n #!u ! unui #$!$ +e+)ru !l Uniunii Europene0 c!re !c7ione!9 l! nivel cen$r!l0 re"ion!l #!u loc!lC )) orice or"!ni#+ de drep$ pu)lic0 !l$ul dec2$ cele prev9u$e l! li$. !)0 cu per#on!li$!$e 8uridic0 c!re ! 1o#$ *n1iin7!$ pen$ru ! #!$i#1!ce nevoi de in$ere# "ener!l0 1r #cop lucr!$iv0 4i c!re #e !1l *n cel pu7in un! din$re ur+$o!rele #i$u!7iiB 6i) e#$e 1in!n7!$0 *n +!8ori$!$e0 de c$re o !u$ori$!$e con$r!c$!n$0 !#$1el cu+ e#$e de1ini$ l! li$. !)C 6ii) #e !1l *n #u)ordine! #!u e#$e #upu# con$rolului unei !u$ori$7i con$r!c$!n$e0 !#$1el cu+ e#$e de1ini$ l! li$. !)C 6iii) *n co+ponen7! con#iliului de !d+ini#$r!7ie ori0 dup c!90 ! con#iliului de #upr!ve":ere 4i direc$or!$ului0 +!i +ul$ de 8u+$!$e din nu+rul +e+)rilor #un$ nu+i7i de c$re o !u$ori$!$e con$r!c$!n$0 !#$1el cu+ e#$e de1ini$ l! li$. !)C
269

c) orice !#ociere 1or+!$ de un! #!u +!i +ul$e !u$ori$7i con$r!c$!n$e din$re cele prev9u$e l! li$. !) #!u )). ART. '.&'4 Co+unic!re! #o+!7iei 6') Credi$orul *i v! co+unic! de)i$orului0 prin in$er+ediul e3ecu$orului 8udec$ore#c #!u prin #cri#o!re reco+!nd!$0 cu con7inu$ decl!r!$ 4i con1ir+!re de pri+ire0 o #o+!7ie0 prin c!re *i v! pune *n vedere # pl$e!#c #u+! d!$or!$ *n $er+en de '5 9ile de l! pri+ire! !ce#$ei!. 6%) Ace!#$ #o+!7ie *n$rerupe pre#crip7i! e3$inc$iv po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. %.54& din Codul civil0 c!re #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. '.&'5 In#$!n7! co+pe$en$ 5!c de)i$orul nu pl$e4$e *n $er+enul prev9u$ l! !r$. '.&'4 !lin. 6')0 credi$orul po!$e in$roduce cerere! privind ordon!n7! de pl!$ l! in#$!n7! co+pe$en$ pen$ru 8udec!re! 1ondului c!u9ei *n pri+ in#$!n7. ART. '.&'. Cuprin#ul cererii 6') Cerere! privind ordon!n7! de pl!$ v! cuprindeB !) nu+ele 4i prenu+ele0 precu+ 4i do+iciliul #!u0 dup c!90 denu+ire! 4i #ediul credi$oruluiC )) nu+ele 4i prenu+ele0 codul nu+eric per#on!l0 d!c e#$e cuno#cu$0 4i do+iciliul de)i$orului per#o!n 1i9ic0 i!r *n c!9ul de)i$orului per#o!n 8uridic0 denu+ire! 4i #ediul0 precu+ 4i0 dup c!90 d!c #un$ cuno#cu$e0 codul unic de *nre"i#$r!re #!u codul de iden$i1ic!re 1i#c!l0 nu+rul de *n+!$ricul!re *n re"i#$rul co+er7ului ori de *n#criere *n re"i#$rul per#o!nelor 8uridice 4i con$ul )!nc!rC c) #u+! ce repre9in$ o)iec$ul cre!n7ei0 $e+eiul de 1!p$ 4i de drep$ !l o)li"!7iei de pl!$0 perio!d! l! c!re #e re1er !ce#$e!0 $er+enul l! c!re $re)ui! 1cu$ pl!$! 4i orice ele+en$ nece#!r pen$ru de$er+in!re! d!$orieiC d) #u+! ce repre9in$ do)2n9ile !1eren$e #!u !l$e de#p"u)iri ce #e cuvin credi$orului0 po$rivi$ le"iiC e) #e+n$ur! credi$orului. 6%) L! cerere #e !ne3e!9 *n#cri#urile ce !$e#$ cu!n$u+ul #u+ei d!$or!$e 4i orice !l$e *n#cri#uri dovedi$o!re !le !ce#$ei!. 5ov!d! co+unicrii #o+!7iei prev9u$e l! !r$. '.&'4 !lin. 6') #e v! !$!4! cererii #u) #!nc7iune! re#pin"erii !ce#$ei! c! in!d+i#i)il. 6 ) Cerere! 4i !c$ele !ne3!$e l! !ce!#$! #e depun *n copie *n !$2$e! e3e+pl!re c2$e pr7i #un$0 plu# unul pen$ru in#$!n7. ART. '.&'5e$er+in!re! do)2n9ii 6') 5!c pr7ile nu !u #$!)ili$ nivelul do)2n9ii pen$ru pl!$! cu *n$2r9iere0 #e v! !plic! r!$! do)2n9ii de re1erin7 #$!)ili$ de >!nc! N!7ion!l ! Ro+2niei. R!$! de re1erin7 *n vi"o!re *n pri+! 9i c!lend!ri#$ic ! #e+e#$rului #e !plic pe *n$re"ul #e+e#$ru. 6%) Cre!n7! produce do)2n9i dup cu+ ur+e!9B
270

'. *n c!9ul con$r!c$elor *nc:ei!$e *n$re pro1e#ioni4$i0 de l! d!$! l! c!re o)li"!7i! ! deveni$ e3i"i)ilC %. *n c!9ul con$r!c$elor *nc:ei!$e *n$re pro1e#ioni4$i 4i o !u$ori$!$e con$r!c$!n$0 1r ! 1i nece#!r punere! *n *n$2r9iere ! de)i$oruluiB !) d!c *n con$r!c$ ! 1o#$ 1i3!$ un $er+en de pl!$0 din 9iu! ur+$o!re !ce#$ui $er+enC )) d!c $er+enul de pl!$ nu e#$e 1i3!$ *n con$r!c$B 6i) dup & de 9ile de l! d!$! pri+irii de c$re de)i$or ! 1!c$urii #!u ! oricrei !l$e !#e+ene! #olici$ri de pl!$C 6ii) d!c d!$! pri+irii 1!c$urii #!u ! unei #olici$ri ec:iv!len$e de pl!$ e#$e incer$0 dup & de 9ile de l! recep7i! +r1urilor #!u pre#$!re! #erviciilorC 6iii) d!c #olici$!re! de pl!$ ! 1o#$ co+unic!$ *n!in$e de ! pri+i +r1urile #!u #erviciile0 l! e3pir!re! unui $er+en de & de 9ile de l! pri+ire! +r1urilor #!u pre#$!re! #erviciilorC 6iv) d!c le"e! #!u con$r!c$ul #$!)ile4$e o procedur de !ccep$!re ori de veri1ic!re0 per+i72nd cer$i1ic!re! con1or+i$7ii +r1urilor #!u #erviciilor0 i!r de)i$orul ! pri+i$ 1!c$ur! ori #olici$!re! de pl!$ l! d!$! veri1icrii #!u !n$erior !ce#$ei d!$e0 l! e3pir!re! unui $er+en de & de 9ile de l! !ce!#$ d!$C . *n celel!l$e c!9uri0 de l! d!$! l! c!re de)i$orul ! 1o#$ pu# #!u e#$e de drep$ *n *n$2r9iere0 po$rivi$ le"ii. 6 ) Credi$orul po!$e # pre$ind d!une(in$ere#e #upli+en$!re pen$ru $o!$e c:el$uielile 1cu$e pen$ru recuper!re! #u+elor c! ur+!re ! nee3ecu$rii l! $i+p ! o)li"!7iilor de c$re de)i$or. 64) E#$e lovi$ de nuli$!$e !)#olu$ conven7i! #!u cl!u9! prin c!re #e 1i3e!9 o o)li"!7ie de punere *n *n$2r9iere pen$ru ! oper! cur"ere! do)2n9ilor *n c!9urile prev9u$e l! !lin. 6%) pc$. ' 4i % #!u un $er+en de l! c!re cre!n7! produce do)2n9i0 +!i +!re dec2$ cel prev9u$ l! !lin. 6%). ART. '.&', Ci$!re! pr7ilor. ;n$2+pin!re! 6') Pen$ru #olu7ion!re! cererii0 8udec$orul di#pune ci$!re! pr7ilor0 po$rivi$ di#po9i7iilor re1eri$o!re l! pricinile ur"en$e0 pen$ru e3plic!7ii 4i l+uriri0 precu+ 4i pen$ru ! #$rui *n e1ec$u!re! pl7ii #u+ei d!$or!$e de de)i$or ori pen$ru ! #e !8un"e l! o *n7ele"ere ! pr7ilor !#upr! +od!li$7ilor de pl!$. Ci$!7i! v! 1i *n+2n!$ pr7ii cu '& 9ile *n!in$e! $er+enului de 8udec!$. 6%) L! ci$!7i! pen$ru de)i$or #e vor !ne3!0 *n copie0 cerere! credi$orului 4i !c$ele depu#e de !ce#$! *n dovedire! pre$en7iilor. 6 ) ;n ci$!7ie #e v! preci9! c de)i$orul e#$e o)li"!$ # depun *n$2+pin!re cu cel pu7in 9ile *n!in$e! $er+enului de 8udec!$0 1c2ndu(#e +en7iune c0 *n c!9ul nedepunerii *n$2+pinrii0 in#$!n7!0 1!7 de *+pre8urrile c!u9ei0 po!$e con#ider! !ce!#$! c! o recuno!4$ere ! pre$en7iilor credi$orului. 64) ;n$2+pin!re! nu #e co+unic recl!+!n$ului0 c!re v! lu! cuno4$in7 de cuprin#ul !ce#$ei! de l! do#!rul c!u9ei. ART. '.&'= 5ecl!r!7iile pr7ilor. D$in"ere! li$i"iului
271

6') ;n c!9ul *n c!re credi$orul decl!r c ! pri+i$ pl!$! #u+ei d!$or!$e0 in#$!n7! i! !c$ de !ce!#$ *+pre8ur!re prin$r(o *nc:eiere de1ini$iv0 prin c!re #e di#pune *nc:idere! do#!rului. 6%) C2nd credi$orul 4i de)i$orul !8un" l! o *n7ele"ere !#upr! pl7ii0 in#$!n7! i! !c$ de !ce!#$!0 pronun72nd o :o$r2re de e3pedien$0 po$rivi$ !r$. 4 ,. 6 ) @o$r2re! de e3pedien$ e#$e de1ini$iv 4i con#$i$uie $i$lu e3ecu$oriu. ART. '.&%& Con$e#$!re! cre!n7ei 6') 5!c de)i$orul con$e#$ cre!n7!0 in#$!n7! veri1ic d!c con$e#$!7i! e#$e *n$e+ei!$0 *n )!9! *n#cri#urilor !1l!$e l! do#!r 4i ! e3plic!7iilor 4i l+uririlor pr7ilor. ;n c!9ul *n c!re !pr!re! de)i$orului e#$e *n$e+ei!$0 in#$!n7! v! re#pin"e cerere! credi$orului prin *nc:eiere. 6%) 5!c !prrile de 1ond 1or+ul!$e de de)i$or pre#upun !d+ini#$r!re! !l$or pro)e dec2$ cele prev9u$e l! !lin. 6')0 i!r !ce#$e! !r 1i !d+i#i)ile0 po$rivi$ le"ii0 *n procedur! de drep$ co+un0 in#$!n7! v! re#pin"e cerere! credi$orului privind ordon!n7! de pl!$ prin *nc:eiere. 6 ) ;n c!9urile prev9u$e l! !lin. 6') 4i 6%)0 credi$orul po!$e in$roduce cerere de c:e+!re *n 8udec!$ po$rivi$ drep$ului co+un. ART. '.&%' E+i$ere! ordon!n7ei 6') ;n c!9ul *n c!re in#$!n7!0 c! ur+!re ! veri1icrii cererii pe )!9! *n#cri#urilor depu#e0 precu+ 4i ! decl!r!7iilor pr7ilor0 con#$!$ c pre$en7iile credi$orului #un$ *n$e+ei!$e0 v! e+i$e o ordon!n7 de pl!$0 *n c!re #e preci9e!9 #u+! 4i $er+enul de pl!$. 6%) 5!c in#$!n7!0 e3!+in2nd pro)ele c!u9ei0 con#$!$ c nu+!i o p!r$e din$re pre$en7iile credi$orului #un$ *n$e+ei!$e0 v! e+i$e ordon!n7! de pl!$ nu+!i pen$ru !ce!#$ p!r$e0 #$!)ilind 4i $er+enul de pl!$. ;n !ce#$ c!90 credi$orul po!$e 1or+ul! cerere de c:e+!re *n 8udec!$ po$rivi$ drep$ului co+un pen$ru ! o)7ine o)li"!re! de)i$orului l! pl!$! re#$ului d!$oriei. 6 ) Ter+enul de pl!$ prev9u$ l! !lin. 6') 4i 6%) nu v! 1i +!i +ic de '& 9ile 4i nici nu v! dep4i & de 9ile de l! d!$! co+unicrii ordon!n7ei. <udec$orul nu v! pu$e! #$!)ili !l$ $er+en de pl!$0 dec2$ d!c pr7ile #e *n7ele" *n !ce#$ #en#. 64) ;n c!9ul cre!n7elor repre9en$2nd o)li"!7ii de pl!$ ! co$elor din c:el$uielile co+une 1!7 de !#oci!7iile de proprie$!ri0 precu+ 4i ! c:el$uielilor de *n$re7inere ce revin per#o!nelor 1i9ice core#pun9$or #upr!1e7elor loc!$ive pe c!re le 1olo#e#c c! locuin7e0 in#$!n7!0 l! cerere! de)i$orului0 v! pu$e!0 prin e3cep7ie de l! di#po9i7iile !lin. 6 )0 # di#pun #$!)ilire! unui $er+en de pl!$ +!i +!re ori e4!lon!re! pl7ii0 7in2nd #e!+! de +o$ivele $e+einice invoc!$e de de)i$or *n cee! ce prive4$e po#i)ili$7ile e1ec$ive de pl!$. 65) Ordon!n7! #e v! *n+2n! pr7ii pre9en$e #!u #e v! co+unic! 1iecrei pr7i de *nd!$0 po$rivi$ le"ii. ART. '.&%% 5ur!$! procedurii 6') ;n c!9ul *n c!re de)i$orul nu con$e#$ cre!n7! prin *n$2+pin!re0 ordon!n7! de pl!$ v! 1i e+i# *n $er+en de cel +ul$ 45 de 9ile de l! in$roducere! cererii.
272

6%) Nu in$r *n c!lculul $er+enului prev9u$ l! !lin. 6') perio!d! nece#!r pen$ru co+unic!re! !c$elor de procedur 4i *n$2r9iere! c!u9!$ de credi$or0 inclu#iv c! ur+!re ! +odi1icrii #!u co+ple$rii cererii. ART. '.&% Cerere! *n !nul!re 6') ;+po$riv! ordon!n7ei de pl!$ prev9u$e l! !r$. '.&%' !lin. 6') 4i 6%) de)i$orul po!$e 1or+ul! cerere *n !nul!re *n $er+en de '& 9ile de l! d!$! *n+2nrii #!u co+unicrii !ce#$ei!. 6%) Cerere! *n !nul!re po!$e 1i in$rodu# de credi$or *+po$riv! *nc:eierilor prev9u$e l! !r$. '.&%& !lin. 6') 4i 6%)0 precu+ 4i *+po$riv! ordon!n7ei de pl!$ prev9u$e l! !r$. '.&%' !lin. 6%)0 *n $er+enul prev9u$ l! !lin. 6'). 6 ) Prin cerere! *n !nul!re #e po!$e invoc! nu+!i nere#pec$!re! cerin7elor prev9u$e de pre9en$ul $i$lu pen$ru e+i$ere! ordon!n7ei de pl!$0 precu+ 4i0 d!c e#$e c!9ul0 c!u9e de #$in"ere ! o)li"!7iei ul$erio!re e+i$erii ordon!n7ei de pl!$. 5i#po9i7iile !r$. '.&%& #e !plic *n +od core#pun9$or. 64) Cerere! *n !nul!re #e #olu7ione!9 de c$re in#$!n7! c!re ! pronun7!$ ordon!n7! de pl!$0 *n co+ple$ 1or+!$ din % 8udec$ori. 65) Cerere! *n !nul!re nu #u#pend e3ecu$!re!. Du#pend!re! v! pu$e! 1i *n# *ncuviin7!$0 l! cerere! de)i$orului0 nu+!i cu d!re de c!u7iune0 !l crei cu!n$u+ v! 1i 1i3!$ de in#$!n7. 6.) 5!c in#$!n7! *nve#$i$ !d+i$e0 *n $o$ #!u *n p!r$e0 cerere! *n !nul!re0 !ce!#$! v! !nul! ordon!n7!0 *n $o$ #!u0 dup c!90 *n p!r$e0 pronun72nd o :o$r2re de1ini$iv. Prevederile !r$. '.&%& !lin. 6 ) 4i !le !r$. '.&%' !lin. 6%) #e !plic *n +od core#pun9$or. 6-) ;n c!9urile prev9u$e l! !lin. 6%)0 d!c in#$!n7! *nve#$i$ !d+i$e cerere! *n !nul!re0 v! pronun7! o :o$r2re de1ini$iv prin c!re v! e+i$e ordon!n7! de pl!$0 di#po9i7iile !r$. '.&%' !plic2ndu(#e *n +od core#pun9$or. 6,) @o$r2re! prin c!re ! 1o#$ re#pin# cerere! *n !nul!re e#$e de1ini$iv. ART. '.&%4 Ti$lul e3ecu$oriu 6') Ordon!n7! de pl!$ e#$e e3ecu$orie0 c:i!r d!c e#$e !$!c!$ cu cerere *n !nul!re 4i !re !u$ori$!$e de lucru 8udec!$ provi9orie p2n l! #olu7ion!re! cererii *n !nul!re. Ordon!n7! de pl!$ devine de1ini$iv c! ur+!re ! nein$roducerii #!u re#pin"erii cererii *n !nul!re. 5i#po9i7iile !r$. . - r+2n !plic!)ile. 6%) ;+po$riv! e3ecu$rii #ili$e ! ordon!n7ei de pl!$ p!r$e! in$ere#!$ po!$e 1!ce con$e#$!7ie l! e3ecu$!re0 po$rivi$ drep$ului co+un. ;n c!drul con$e#$!7iei nu #e po$ invoc! dec2$ nere"ul!ri$7i privind procedur! de e3ecu$!re0 precu+ 4i c!u9e de #$in"ere ! o)li"!7iei ivi$e ul$erior r+2nerii de1ini$ive ! ordon!n7ei de pl!$. TITLUL L Procedur! cu privire l! cererile de v!lo!re redu# ART. '.&%5 5o+eniu de !plic!re
273

6') Pre9en$ul $i$lu #e !plic !$unci c2nd v!lo!re! cererii0 1r ! #e lu! *n con#ider!re do)2n9ile0 c:el$uielile de 8udec!$ 4i !l$e veni$uri !cce#orii0 nu dep4e4$e #u+! de '&.&&& lei l! d!$! #e#i9rii in#$!n7ei. 6%) Pre9en$ul $i$lu nu #e !plic *n +!$erie 1i#c!l0 v!+!l #!u !d+ini#$r!$iv 4i nici *n cee! ce prive4$e r#pundere! #$!$ului pen$ru !c$e #!u o+i#iuni *n c!drul e3erci$rii !u$ori$7ii pu)lice. 6 ) 5e !#e+ene!0 pre9en$! procedur nu #e !plic cererilor re1eri$o!re l!B !) #$!re! civil #!u c!p!ci$!$e! per#o!nelor 1i9iceC )) drep$urile p!$ri+oni!le n#cu$e din r!por$urile de 1!+ilieC c) +o4$enireC d) in#olven70 concord!$ul preven$iv0 procedurile privind lic:id!re! #ocie$7ilor in#olv!)ile 4i ! !l$or per#o!ne 8uridice #!u !l$e proceduri !#e+n$o!reC e) !#i"urri #oci!leC 1) drep$ul +unciiC ") *nc:iriere! unor )unuri i+o)ile0 cu e3cep7i! !c7iunilor privind cre!n7ele !v2nd c! o)iec$ pl!$! unei #u+e de )!niC :) !r)i$r!8C i) !$in"eri !du#e drep$ului l! vi!7 priv!$ #!u !l$or drep$uri c!re prive#c per#on!li$!$e!. ART. '.&%. C!r!c$erul !l$ern!$iv 6') Recl!+!n$ul !re !le"ere! *n$re procedur! #peci!l re"le+en$!$ de pre9en$ul $i$lu 4i procedur! de drep$ co+un. 6%) 5!c ! #e#i9!$ in#$!n7! cu o cerere red!c$!$ po$rivi$ !r$. '=40 !ce!#$! v! 1i #olu7ion!$ po$rivi$ procedurii de drep$ co+un0 cu e3cep7i! c!9ului *n c!re recl!+!n$ul0 cel +!i $2r9iu l! pri+ul $er+en de 8udec!$0 #olici$ *n +od e3pre# !plic!re! procedurii #peci!le. 6 ) A$unci c2nd cerere! nu po!$e 1i #olu7ion!$ po$rivi$ di#po9i7iilor prev9u$e de pre9en$ul $i$lu0 in#$!n7! 8udec$ore!#c *l in1or+e!9 pe recl!+!n$ *n !ce#$ #en#0 i!r d!c recl!+!n$ul nu *4i re$r!"e cerere!0 !ce!#$! v! 1i 8udec!$ po$rivi$ drep$ului co+un. ART. '.&%In#$!n7! co+pe$en$ 6') Co+pe$en7! de ! #olu7ion! cerere! *n pri+ in#$!n7 !p!r7ine 8udec$oriei. 6%) Co+pe$en7! $eri$ori!l #e #$!)ile4$e po$rivi$ drep$ului co+un. ART. '.&%, 5ecl!n4!re! procedurii 6') Recl!+!n$ul decl!n4e!9 procedur! cu privire l! cererile cu v!lo!re redu# prin co+ple$!re! 1or+ul!rului de cerere 4i depunere! #!u $ri+i$ere! !ce#$ui! l! in#$!n7! co+pe$en$0 prin po4$ #!u prin orice !l$e +i8lo!ce c!re !#i"ur $r!n#+i$ere! 1or+ul!rului 4i con1ir+!re! pri+irii !ce#$ui!. 6%) For+ul!rul de cerere #e !pro) prin ordin !l +ini#$rului 8u#$i7iei 4i con7ine ru)rici c!re per+i$ iden$i1ic!re! pr7ilor0 v!lo!re! pre$en7iei0 indic!re! pro)elor 4i !l$e ele+en$e nece#!re #olu7ionrii c!u9ei.
274

6 ) Od!$ cu 1or+ul!rul de cerere #e depun ori #e $ri+i$ 4i copii de pe *n#cri#urile de c!re recl!+!n$ul *n7ele"e # #e 1olo#e!#c. 64) ;n c!9ul *n c!re in1or+!7iile 1urni9!$e de recl!+!n$ nu #un$ #u1icien$ de cl!re #!u #un$ in!decv!$e ori 1or+ul!rul de cerere nu ! 1o#$ co+ple$!$ corec$0 in#$!n7! *i v! !cord! recl!+!n$ului po#i)ili$!$e! # co+ple$e9e #!u # rec$i1ice 1or+ul!rul ori # 1urni9e9e in1or+!7ii #!u *n#cri#uri #upli+en$!re. In#$!n7! v! 1olo#i *n !ce#$ #cop un 1or+ul!r($ip0 c!re v! 1i !pro)!$ prin ordin !l +ini#$rului 8u#$i7iei. 65) ;n c!9ul *n c!re recl!+!n$ul nu co+ple$e!9 #!u nu rec$i1ic 1or+ul!rul de cerere *n $er+enul #$!)ili$ de in#$!n70 cerere! #e v! !nul!. ART. '.&%= 5e#14ur!re! procedurii 6') Procedur! cu privire l! cererile cu v!lo!re redu# e#$e #cri# 4i #e de#14o!r *n *n$re"ul ei *n c!+er! de con#iliu. 6%) In#$!n7! po!$e di#pune *n17i4!re! pr7ilor0 d!c !preci!9 !ce#$ 1!p$ c! 1iind nece#!r #!u l! #olici$!re! unei! din$re pr7i. In#$!n7! po!$e # re1u9e o !#$1el de #olici$!re *n c!9ul *n c!re con#ider c0 7in2nd con$ de *+pre8urrile c!u9ei0 nu #un$ nece#!re de9)!$eri or!le. Re1u9ul #e +o$ive!9 *n #cri# 4i nu po!$e 1i !$!c!$ #ep!r!$. 6 ) 5up pri+ire! 1or+ul!rului de cerere co+ple$!$ corec$0 in#$!n7! v! $ri+i$e de *nd!$ p2r2$ului 1or+ul!rul de r#pun#0 *n#o7i$ de o copie ! 1or+ul!rului de cerere 4i de copii de pe *n#cri#urile depu#e de recl!+!n$. 64) ;n $er+en de & de 9ile de l! co+unic!re! !c$elor prev9u$e l! !lin. 6 )0 p2r2$ul v! depune #!u $ri+i$e 1or+ul!rul de r#pun# co+ple$!$ core#pun9$or0 precu+ 4i copii de pe *n#cri#urile de c!re *n7ele"e # #e 1olo#e!#c. P2r2$ul po!$e # r#pund prin orice !l$ +i8loc !decv!$0 1r u$ili9!re! 1or+ul!rului de r#pun#. 65) In#$!n7! v! co+unic! de *nd!$ recl!+!n$ului copii de pe r#pun#ul p2r2$ului0 cerere! reconven7ion!l0 d!c e#$e c!9ul0 precu+ 4i de pe *n#cri#urile depu#e de p2r2$. 6.) 5!c p2r2$ul ! 1or+ul!$ cerere reconven7ion!l0 recl!+!n$ul0 *n $er+en de & de 9ile de l! co+unic!re! !ce#$ei!0 v! depune #!u v! $ri+i$e 1or+ul!rul de r#pun# co+ple$!$ core#pun9$or ori v! r#punde prin orice !l$ +i8loc. 6-) Cerere! reconven7ion!l c!re nu po!$e 1i #olu7ion!$ *n c!drul pre9en$ei proceduri *n$ruc2$ nu #un$ *ndeplini$e cerin7ele prev9u$e l! !r$. '.&%5 v! 1i di#8un# 4i 8udec!$ po$rivi$ drep$ului co+un. 6,) In#$!n7! po!$e #olici$! pr7ilor # 1urni9e9e +!i +ul$e in1or+!7ii *n $er+enul pe c!re *l v! #$!)ili *n !ce#$ #cop0 c!re nu po!$e dep4i & de 9ile de l! pri+ire! r#pun#ului p2r2$ului #!u0 dup c!90 !l recl!+!n$ului. 6=) In#$!n7! po!$e *ncuviin7! 4i !l$e pro)e *n !1!r! *n#cri#urilor depu#e de pr7i. Nu vor 1i *n# *ncuviin7!$e !cele pro)e ! cror !d+ini#$r!re nece#i$ c:el$uieli di#propor7ion!$e 1!7 de v!lo!re! cererii de c:e+!re *n 8udec!$ #!u ! cererii reconven7ion!le. 6'&) ;n c!9ul *n c!re in#$!n7! ! 1i3!$ un $er+en pen$ru *n17i4!re! pr7ilor0 !ce#$e! $re)uie ci$!$e. 6'') Ori de c2$e ori in#$!n7! #$!)ile4$e un $er+en *n vedere! *ndeplinirii unui !c$ de procedur0 v! *n4$iin7! p!r$e! in$ere#!$ de con#ecin7ele nere#pec$rii !ce#$ui!. ART. '.& &
275

Dolu7ion!re! cererii 6') In#$!n7! v! pronun7! 4i red!c$! :o$r2re! *n $er+en de & de 9ile de l! pri+ire! $u$uror in1or+!7iilor nece#!re #!u0 dup c!90 de l! de9)!$ere! or!l. 6%) ;n c!9ul *n c!re nu #e pri+e4$e niciun r#pun# de l! p!r$e! in$ere#!$ *n $er+enul #$!)ili$ l! !r$. '.&%= !lin. 64)0 6.) #!u 6,)0 in#$!n7! #e v! pronun7! cu privire l! cerere! princip!l #!u l! cerere! reconven7ion!l *n r!por$ cu !c$ele !1l!$e l! do#!r. 6 ) @o$r2re! pri+ei in#$!n7e e#$e e3ecu$orie de drep$. ART. '.& ' C:el$uieli de 8udec!$ 6') P!r$e! c!re c!de *n pre$en7ii v! 1i o)li"!$0 l! cerere! celeil!l$e pr7i0 l! pl!$! c:el$uielilor de 8udec!$. 6%) Cu $o!$e !ce#$e!0 in#$!n7! nu v! !cord! pr7ii c!re ! c24$i"!$ proce#ul c:el$uielile c!re nu !u 1o#$ nece#!re #!u c!re !u !vu$ o v!lo!re di#propor7ion!$ *n r!por$ cu v!lo!re! cererii. ART. '.& % Ci de !$!c 6') @o$r2re! 8udec$oriei e#$e #upu# nu+!i !pelului l! $ri)un!l0 *n $er+en de & de 9ile de l! co+unic!re. 6%) Pen$ru +o$ive $e+einice0 in#$!n7! de !pel po!$e # #u#pende e3ecu$!re! #ili$0 *n# nu+!i d!c #e con#e+ne!9 o c!u7iune de '&N din v!lo!re! con$e#$!$. 6 ) @o$r2re! in#$!n7ei de !pel #e co+unic pr7ilor 4i e#$e de1ini$iv. TITLUL LI Ev!cu!re! din i+o)ilele 1olo#i$e #!u ocup!$e 1r drep$ CAP. I 5i#po9i7ii "ener!le ART. '.& 5o+eniu de !plic!re 6') 5i#po9i7iile pre9en$ului $i$lu #e !plic *n li$i"iile privind ev!cu!re! din i+o)ilele 1olo#i$e #!u0 dup c!90 ocup!$e 1r drep$ de c$re 1o4$ii loc!$!ri #!u !l$e per#o!ne. 6%) ;n #en#ul pre9en$ului $i$lu0 $er+enii de +!i 8o# !u ur+$orul *n7ele#B !) loc!7iune ( orice loc!7iune #cri# #!u ver)!l0 inclu92nd 4i #u)loc!7iune!C )) loc!$!r ( loc!$!rul princip!l0 c:iri!4 #!u !rend!40 #u)loc!$!rul #!u un ce#ion!r !l loc!$!rului0 indi1eren$ d!c per#o!n! c!re #olici$ ev!cu!re! e#$e loc!$orul #!u #u)loc!$orul ori do)2ndi$orul i+o)iluluiC c) loc!$or ( loc!$orul princip!l0 #u)loc!$orul0 ce#ion!rul 4i do)2ndi$orul i+o)iluluiC d) i+o)il ( con#$ruc7i!0 $erenul cu #!u 1r con#$ruc7ii0 *+preun cu !cce#oriile !ce#$or!C e) ocup!n$ul ( oric!re per#o!n0 !l$! dec2$ proprie$!rul #!u loc!$!rul0 c!re ocup *n 1!p$ i+o)ilul cu #!u 1r per+i#iune! ori *n"duin7! proprie$!ruluiC 1) proprie$!r ( $i$ul!rul drep$ului de proprie$!$e !#upr! i+o)ilului0 inclu#iv loc!$!rul. ART. '.& 4
276

C!r!c$erul 1!cul$!$iv !l procedurii 6') Recl!+!n$ul !re !le"ere! *n$re procedur! re"le+en$!$ de pre9en$ul $i$lu 4i procedur! de drep$ co+un. 6%) 5e !#e+ene!0 di#po9i7iile pre9en$ului $i$lu nu !duc nicio !$in"ere drep$urilor loc!$orului #!u proprie$!rului l! pl!$! c:iriei #!u !ren9ii0 l! pl!$! de de#p"u)iri 4i nici !l$or drep$uri n#cu$e *n $e+eiul con$r!c$ului #!u !l le"ii0 dup c!9. 6 ) ;n c!9ul !r$!$ l! !lin. 6%)0 pen$ru re!li9!re! drep$urilor 4i *ndeplinire! o)li"!7iilor i9vor2nd din con$r!c$0 precu+ 4i ! celor prev9u$e de di#po9i7iile le"!le !plic!)ile *n +!$erie0 p!r$e! in$ere#!$0 #u) re9erv! !plicrii di#po9i7iilor !r$. '.&4' !lin. 64)0 v! pu$e! proced!0 dup c!90 po$rivi$ di#po9i7iilor re1eri$o!re l! ordon!n7! de pl!$ #!u celor privind #olu7ion!re! cererilor cu v!lo!re redu# ori l! #e#i9!re! in#$!n7ei co+pe$en$e0 *n condi7iile drep$ului co+un. ART. '.& 5 In#$!n7! co+pe$en$ Cererile 1or+ul!$e *n $e+eiul pre9en$ului $i$lu #un$ de co+pe$en7! 8udec$oriei *n circu+#crip7i! crei! #e !1l #i$u!$ i+o)ilul ocup!$ 1r drep$ ori0 dup c!90 *nc:iri!$ #!u !rend!$0 c:i!r d!c loc!$!rul ! pr#i$ i+o)ilul #!u con$r!c$ul ! *nce$!$. ART. '.& . Ci$!re! 4i co+unic!re! !c$elor procedur!le 6') Loc!$!rul 4i ocup!n$ul i+o)ilului #un$ #oco$i7i c! !v2nd do+iciliul lor o)li"!$oriu l! i+o)ilul pe c!re *l ocup 1r niciun drep$. 6%) 5!c i+o)ilul e#$e *nc:i#0 $o!$e no$i1icrile0 ci$!7iile 4i celel!l$e !c$e de procedur e+i#e po$rivi$ di#po9i7iilor pre9en$ului $i$lu vor 1i !1i4!$e l! u4! i+o)ilului. ART. '.& ;nce$!re! loc!7iunii. No$i1ic!re! loc!$!rului 6') A$unci c2nd drep$ul loc!$!rului de ! 1olo#i un i+o)il #(! #$in# c! ur+!re ! *nce$rii loc!7iunii prin e3pir!re! $er+enului0 prin !c7iune! loc!$orului0 prin nepl!$! c:iriei #!u ! !ren9ii0 precu+ 4i din orice !l$ c!u9 4i loc!$orul dore4$e # in$re *n po#e#i! i+o)ilului0 !ce#$! v! no$i1ic! loc!$!rul0 *n #cri#0 prin in$er+ediul e3ecu$orului 8udec$ore#c0 pun2ndu(i *n vedere # eli)ere9e 4i #(i prede! li)er i+o)ilul0 *n $er+en de cel +ul$ & de 9ile de l! d!$! co+unicrii no$i1icrii. 6%) 5!c loc!7iune! e#$e pe dur!$ nede$er+in!$0 denun7!re! ceru$ de le"e pen$ru *nce$!re! con$r!c$ului v! 1i con#ider!$ 4i no$i1ic!re de ev!cu!re ! i+o)ilului0 *n condi7iile pre9en$ului !r$icol. 6 ) C2nd loc!7iune! e#$e pe dur!$ de$er+in!$0 no$i1ic!re! de ev!cu!re ! i+o)ilului $re)uie 1cu$ cu cel pu7in & de 9ile *n!in$e de e3pir!re! $er+enului0 d!c prin le"e nu #e prevede !l$1el. 64) Loc!$!rul po!$e renun7! l! no$i1ic!re! prev9u$ *n pre9en$ul !r$icol prin !c$ #cri# cuprin92nd recuno!4$ere! drep$ului loc!$orului de ! recur"e i+edi!$ l! procedur! prev9u$ l! c!p. II din pre9en$ul $i$lu0 d!c loc!7iune! *nce$e!9 din orice +o$ive0 i!r drep$ul loc!$!rului e#$e #oco$i$ #$in#. ART. '.& , No$i1ic!re! ocup!n$ului A$unci c2nd proprie$!rul unui i+o)il dore4$e # *l ev!cue9e pe ocup!n$ul !ce#$ui!0 dup ce drep$ul de ! ocup! i+o)ilul ! *nce$!$0 proprie$!rul v! no$i1ic! *n #cri#
277

ocup!n$ul0 pun2ndu(i *n vedere # eli)ere9e i+o)ilul pe c!re *l ocup 1r niciun drep$0 *n $er+en de 5 9ile de l! co+unic!re! no$i1icrii. CAP. II Procedur! de ev!cu!re ART. '.& = Ev!cu!re! volun$!r 6') 5!c loc!$!rul #!u ocup!n$ul c!re ! 1o#$ no$i1ic!$ *n condi7iile pre9en$ului $i$lu ! pr#i$ i+o)ilul0 loc!$orul #!u proprie$!rul po!$e in$r! *n po#e#i! !ce#$ui!0 de drep$0 1r nicio procedur 8udici!r de ev!cu!re. ;n c!9 con$r!r0 #un$ inciden$e di#po9i7iile pre9en$ului c!pi$ol. 6%) De pre9u+ c i+o)ilul e#$e pr#i$ *n c!9 de *nce$!re ! !c$ivi$7ii econo+ice ori de *nce$!re ! 1olo#irii i+o)ilului de c$re loc!$!r #!u ocup!n$ ori de c$re per#o!nele !1l!$e #u) con$rolul lor0 precu+ 4i *n c!9ul re$urnrii c:eilor i+o)ilului0 ridicrii ec:ip!+en$elor0 +r1urilor #!u !l$or )unuri +o)ile din i+o)il. ART. '.&4& De#i9!re! in#$!n7ei 5!c loc!$!rul #!u ocup!n$ul no$i1ic!$ *n condi7iile pre9en$ului $i$lu re1u9 # ev!cue9e i+o)ilul ori d!c loc!$!rul ! renun7!$ l! drep$ul #u de ! 1i no$i1ic!$ 4i ! pierdu$0 din orice +o$ive0 drep$ul de ! 1olo#i i+o)ilul0 loc!$orul #!u proprie$!rul v! #olici$! in#$!n7ei # di#pun0 prin :o$r2re e3ecu$orie0 ev!cu!re! i+edi!$ ! loc!$!rului #!u ocup!n$ului din i+o)il0 pen$ru lip# de $i$lu. ART. '.&4' Procedur! de 8udec!$. C!le! de !$!c 6') Cerere! de ev!cu!re #e 8udec cu ci$!re! pr7ilor0 *n !1!r de c!9ul *n c!re ev!cu!re! i+o)ilului pen$ru nepl!$! c:iriei #!u ! !ren9ii #e #olici$ *n )!9! unui con$r!c$ c!re con#$i$uie0 pen$ru pl!$! !ce#$or!0 $i$lu e3ecu$oriu0 po$rivi$ le"ii. 6%) Cerere! de ev!cu!re #e 8udec de ur"en70 *n c!+er! de con#iliu0 cu de9)!$eri #u+!re0 d!c #(! d!$ cu ci$!re! pr7ilor. 6 ) ;n$2+pin!re! nu e#$e o)li"!$orie. 64) 5!c #(! #olici$!$ 4i pl!$! c:iriei ori ! !ren9ii e3i"i)ile0 in#$!n7!0 cu ci$!re! pr7ilor0 v! pu$e! di#pune od!$ cu ev!cu!re! 4i o)li"!re! p2r2$ului l! pl!$! !ce#$or!0 inclu#iv ! #u+elor deveni$e e3i"i)ile *n cur#ul 8udec7ii. 65) @o$r2re! de ev!cu!re e#$e e3ecu$orie 4i po!$e 1i !$!c!$ nu+!i cu !pel *n $er+en de 5 9ile de l! pronun7!re0 d!c #(! d!$ cu ci$!re! pr7ilor0 #!u de l! co+unic!re0 c2nd #(! d!$ 1r ci$!re! lor. ART. '.&4% Aprrile p2r2$ului *n c!9ul 8udecrii cu ci$!re 6') P2r2$ul c:e+!$ *n 8udec!$0 po$rivi$ procedurii prev9u$e *n pre9en$ul $i$lu0 nu po!$e 1or+ul! cerere reconven7ion!l0 de c:e+!re *n 8udec!$ ! !l$ei per#o!ne #!u *n "!r!n7ie0 pre$en7iile #!le ur+2nd ! 1i v!lori1ic!$e nu+!i pe c!le #ep!r!$. 6%) P2r2$ul po!$e invoc! !prri de 1ond privind $e+einici! +o$ivelor de 1!p$ 4i de drep$ !le cererii0 inclu#iv lip#! $i$lului recl!+!n$ului. ART. '.&4
278

Con$e#$!7i! l! e3ecu$!re ;+po$riv! e3ecu$rii :o$r2rii de ev!cu!re cei in$ere#!7i po$ in$roduce con$e#$!7ie l! e3ecu$!re0 *n condi7iile le"ii. ART. '.&44 Du#pend!re! e3ecu$rii 6') E3ecu$!re! :o$r2rii de ev!cu!re nu v! pu$e! 1i #u#pend!$. Cu $o!$e !ce#$e!0 *n c!9ul ev!curii pen$ru nepl!$! c:iriei #!u ! !ren9ii #e v! pu$e! di#pune #u#pend!re! e3ecu$rii :o$r2rii *n c!drul con$e#$!7iei l! e3ecu$!re #!u ! !pelului e3erci$!$ de c$re p2r2$ nu+!i d!c !ce#$! con#e+ne!9 *n nu+er!r0 l! di#po9i7i! credi$orului0 c:iri! #!u !rend! l! c!re ! 1o#$ o)li"!$0 #u+! #$!)ili$ pen$ru !#i"ur!re! r!$elor de c:irie #!u !rend d!$or!$e p2n l! d!$! cererii de #u#pend!re0 precu+ 4i ce! !1eren$ r!$elor de c:irie #!u !rend ce !r deveni e3i"i)ile *n cur#ul 8udec7ii proce#ului. 6%) Du#pend!re! *nce$e!9 de drep$ d!c0 l! e3pir!re! $er+enului pen$ru c!re c:iri! #!u !rend! ! 1o#$ !#$1el !coperi$0 de)i$orul nu cere 4i nu depune #u+! ce #e v! 1i3! de in#$!n7! de e3ecu$!re pen$ru !coperire! unor noi r!$e0 *n condi7iile prev9u$e l! !lin. 6'). CAP. III 5i#po9i7ii #peci!le ART. '.&45 ;nce$!re! !)u9ului de 1olo#in7 6') 5!c loc!$!rul0 nere#pec$2nd o)li"!7iile ce *i revin privind 1olo#ire! nor+!l0 cu pruden7 4i dili"en70 ! i+o)ilului *nc:iri!$ ori !rend!$0 *n$re)uin7e!9 i+o)ilul *n !l$ #cop dec2$ cel prev9u$ *n con$r!c$0 *i +odi1ic #$ruc$ur! #$!)ili$ prin con#$ruc7ie0 *i produce #$ricciuni ori #v2r4e4$e orice !l$e !)u9uri de 1olo#in70 el v! pu$e! 1i o)li"!$0 prin ordon!n7 pre4edin7i!l0 d!$ cu ci$!re! pr7ilor0 l! *nce$!re! !ce#$or !)u9uri 4i l! re#$!)ilire! #i$u!7iei !n$erio!re. 6%) 5i#po9i7iile !lin. 6') #e !plic *n +od core#pun9$or 4i pen$ru #olu7ion!re! cererii privind *nce$!re! oricror !)u9uri #v2r4i$e de proprie$!rul c!re pre8udici!9 1olo#in7! nor+!l ! pr7ilor #!u in#$!l!7iilor !1l!$e *n proprie$!$e co+un din i+o)ilele cu +!i +ul$e e$!8e #!u !p!r$!+en$e ori c!re $ul)ur )un! convie7uire *n !cel i+o)il. ART. '.&4. E1ec$u!re! rep!r!7iilor. Re#$r2n"ere! 1olo#in7ei. Ev!cu!re! Prin ordon!n7 pre4edin7i!l0 d!$ cu ci$!re! pr7ilor0 loc!$!rul #!u0 c2nd e#$e c!9ul0 #u)loc!$!rul po!$e 1i o)li"!$ l! e1ec$u!re! rep!r!7iilor nece#!re ce *i revin po$rivi$ le"ii0 precu+ 4i l! re#$r2n"ere! 1olo#in7ei #p!7iului *nc:iri!$ ori c:i!r l! ev!cu!re! din !ce#$ #p!7iu d!c !ce#$e +#uri #e 8u#$i1ic pen$ru e1ec$u!re! rep!r!7iilor ori lucrrilor prev9u$e de le"e *n #!rcin! loc!$orului. ART. '.&4E3!+in!re! i+o)ilului 5i#po9i7iile !r$. '.&4. #e !plic 4i *n c!9ul o)li"rii loc!$!rului #!u0 dup c!90 ! #u)loc!$!rului de ! per+i$e0 *n condi7iile le"ii0 e3!+in!re! i+o)ilului de7inu$ *n loc!7iune.
279

ART. '.&4, Cereri !le !#oci!7iilor de proprie$!ri 5i#po9i7iile !r$. '.&45 #e !plic *n +od core#pun9$or 4i pen$ru #olu7ion!re! cererii 1or+ul!$e de o !#oci!7ie de proprie$!ri *+po$riv! proprie$!rilor0 +e+)ri !i !ce#$ei!0 *n c!9ul *n c!re nee1ec$u!re! rep!r!7iilor ce #un$ *n #!rcin! 1iecrui proprie$!r ori ! rep!r!7iilor #!u ! oricror lucrri l! pr7ile #!u l! in#$!l!7iile !1l!$e *n coproprie$!$e! !ce#$or! ori l! #p!7iile !1l!$e *n proprie$!$e e3clu#iv !1ec$e!9 1olo#in7! nor+!l ! pr7ilor co+une #!u ! !l$or #p!7ii loc!$ive din i+o)il0 precu+ 4i #i"ur!n7! locuirii *n !cel i+o)il. TITLUL LII Procedur! privi$o!re l! *n#criere! drep$urilor do)2ndi$e *n $e+eiul u9uc!piunii ART. '.&4= 5o+eniu de !plic!re 5i#po9i7iile pre9en$ului $i$lu #un$ !plic!)ile oricror cereri de *n#criere *n c!r$e! 1unci!r ! drep$urilor re!le i+o)ili!re do)2ndi$e *n $e+eiul u9uc!piunii. ART. '.&5& In#$!n7! co+pe$en$. Cuprin#ul cererii 6') Cerere! de u9uc!piune #e depune l! 8udec$ori! *n circu+#crip7i! crei! e#$e #i$u!$ i+o)ilul. 6%) Recl!+!n$ul v! !r$! *n cerere! de *n#criere d!$! de l! c!re po#ed i+o)ilul #u) nu+e de proprie$!r0 $e+eiul u9uc!piunii0 1!p$ul d!c i+o)ilul po#ed!$ e#$e #!u nu *n#cri# *n c!r$e! 1unci!r0 precu+ 4i nu+ele ori denu+ire! vec:iului proprie$!r #!u ! #ucce#orului !ce#$ui!0 d!c *l cuno!4$e. 6 ) L! cerere #e vor !ne3!B !) un cer$i1ic!$ eli)er!$ de #erviciul pu)lic co+uni$!r loc!l de eviden7 ! per#o!nelor0 c!re !$e#$ c $i$ul!rul drep$ului *n#cri# *n c!r$e! 1unci!r e#$e deced!$0 precu+ 4i d!$! dece#ului #!u0 dup c!90 un cer$i1ic!$ e+i# de !u$ori$!$e! co+pe$en$0 c!re !$e#$ 1!p$ul c per#o!n! 8uridic $i$ul!r ! drep$ului *n#cri# *n c!r$e! 1unci!r 4i(! *nce$!$ e3i#$en7!C )) un cer$i1ic!$ eli)er!$ de c!+er! no$!rilor pu)lici0 din c!re # re9ul$e 1!p$ul d!c +o4$enire! $i$ul!rului *n#cri# *n c!r$e! 1unci!r ! 1o#$ #!u nu de9)$u$0 i!r *n c!9 !1ir+!$iv0 c!re #un$ per#o!nele c!re !u cule# +o4$enire! re#pec$ivC c) un cer$i1ic!$ eli)er!$ de pri+ri! *n ! crei r!9 $eri$ori!l e#$e #i$u!$ i+o)ilul0 din c!re # re9ul$e c !ce#$! nu 1!ce p!r$e din do+eniul pu)lic !l #$!$ului #!u !l uni$7ii !d+ini#$r!$iv($eri$ori!leC d) cer$i1ic!$ul de rol 1i#c!l0 !$unci c2nd e#$e c!9ulC e) *n#cri#ul con#$!$!$or !l !c$ului 8uridic pe c!re #olici$!n$ul 4i(! *n$e+ei!$ po#e#i!0 !$unci c2nd e#$e c!9ulC 1) docu+en$!7i! $e:nic c!d!#$r!l ! i+o)ilului0 re!li9!$0 pe c:el$ui!l! celui in$ere#!$0 de o per#o!n 1i9ic #!u 8uridic !u$ori9!$0 po$rivi$ le"iiC ") e3$r!#ul de c!r$e 1unci!r pen$ru in1or+!re0 cu !r$!re! $i$ul!rului *n#cri# *n c!r$e! 1unci!r ori ! *n#crierii decl!r!7iei de renun7!re l! proprie$!$e0 precu+ 4i ! 1!p$ului d!c i+o)ilul e#$e #!u nu "rev!$ de #!rcini0 eli)er!$ de )iroul $eri$ori!l de
280

c!d!#$ru 4i pu)lici$!$e i+o)ili!rC *n c!9ul *n c!re i+o)ilul nu e#$e *n#cri# *n c!r$e! 1unci!r *n 1olo#ul !l$ei per#o!ne 4i nici "rev!$ de #!rcini0 un cer$i1ic!$ e+i# de !cel!4i )irou0 c!re !$e#$ !ce#$ 1!p$0 inclu#iv 1!p$ul c nu ! 1o#$ !loc!$ un nu+r c!d!#$r!l pen$ru *n#criere! i+o)iluluiC :) li#$! cuprin92nd nu+ele0 prenu+ele 4i do+iciliul ! cel pu7in % +!r$ori. ART. '.&5' Procedur! de 8udec!$. Ci de !$!c 6') 5up depunere! cererii0 in#$!n7! di#pune0 prin *nc:eiere0 ci$!re! $i$ul!rului drep$ului *n#cri# *n c!r$e! 1unci!r #!u ! #ucce#orilor !ce#$ui!0 d!c #un$ cuno#cu7i0 precu+ 4i e+i$ere! unei #o+!7ii 4i !1i4!re! !ce#$ei! l! i+o)ilul *n li$i"iu0 l! #ediul in#$!n7ei0 !l )iroului $eri$ori!l de c!d!#$ru 4i pu)lici$!$e i+o)ili!r 4i l! #ediul pri+riei *n r!9! crei! #e !1l i+o)ilul0 precu+ 4i pu)lic!re! ei *n dou 9i!re de l!r" r#p2ndire0 din$re c!re cel pu7in unul de circul!7ie n!7ion!l. 6%) A1i4ele 4i pu)lic!7i! vor cuprindeB !) denu+ire! in#$!n7ei c!re ! e+i# #o+!7i!0 nu+rul 4i d!$! *nc:eierii prin c!re #( ! di#pu# e+i$ere!C )) nu+ele0 prenu+ele #!u denu+ire! po#e#orului 4i do+iciliul #!u0 dup c!90 #ediul !ce#$ui!C c) preci9!re! c !ce#$! invoc do)2ndire! proprie$7ii #!u ! unui !l$ drep$ re!l prin u9uc!piuneC d) indic!re! preci# ! i+o)ilului0 cu !dre#! po4$!l 4i0 d!c e#$e c!9ul0 cu nu+r c!d!#$r!l #!u $opo"r!1ic 4i ! nu+rului de c!r$e 1unci!r0 i!r *n lip#! !ce#$or!0 cu preci9!re! vecin$7ilorC e) #o+!7i! c$re $o7i cei in$ere#!7i # 1!c opo9i7ie0 cu preci9!re! c0 *n c!9 con$r!r0 *n $er+en de . luni de l! e+i$ere! celei din ur+ pu)lic!7ii #e v! $rece l! 8udec!re! cererii. 6 ) C:el$uielile nece#!re e1ec$urii 1or+!li$7ilor de !1i4!re 4i pu)lic!re #un$ *n #!rcin! recl!+!n$ului. 64) ;ndeplinire! !ce#$or 1or+!li$7i v! 1i con#$!$!$ *n$r(un proce#(ver)!l0 *n$oc+i$ de "re1ier0 ce #e v! depune l! do#!rul c!u9ei. 65) 5!c nu #(!u 1cu$ opo9i7ii *n $er+enul prev9u$ l! !lin. 6%) li$. e) #!u d!c cel *n#cri# *n c!r$e! 1unci!r e#$e deced!$ ori 4i(! *nce$!$ e3i#$en7! 8uridic #!u ! renun7!$ l! proprie$!$e0 in#$!n7! #e v! pronun7! *n c!+er! de con#iliu0 dup !#cul$!re! recl!+!n$ului 4i ! +!r$orilor 4i veri1ic!re! *ndeplinirii condi7iilor ceru$e de le"e pen$ru do)2ndire! drep$ului recl!+!$ *n $e+eiul u9uc!piunii0 prin *nc:eiere. 6.) 5!c #(!u 1or+ul!$ opo9i7ii l! cerere! de u9uc!piune0 !ce#$e! vor 1i co+unic!$e recl!+!n$ului0 pen$ru ! 1or+ul! *n$2+pin!re po$rivi$ di#po9i7iilor de drep$ co+un. 5up pri+ire! *n$2+pinrii #e v! 1i3! $er+en pen$ru #olu7ion!re! cererii de *n#criere0 cu ci$!re! recl!+!n$ului 4i ! oponen7ilor0 cror! li #e v! co+unic! 4i c2$e o copie de pe cerere! de *n#criere 4i *n$2+pin!re! depu# de recl!+!n$. 6-) ;n !+)ele c!9uri0 in#$!n7! v! cerce$! d!c #un$ *ndeplini$e cerin7ele prev9u$e de Codul civil pen$ru do)2ndire! drep$ului recl!+!$ *n $e+eiul u9uc!piunii. 6,) ;nc:eiere! #!u0 dup c!90 :o$r2re! e#$e #upu# nu+!i !pelului. ART. '.&5% ;n#criere! *n c!r$e! 1unci!r ! drep$ului u9uc!p!$
281

6') Recl!+!n$ul v! pu$e! cere *n#criere! provi9orie ! drep$ului ce ! u9uc!p!$0 *n $e+eiul *nc:eierii d!$e po$rivi$ !r$. '.&5' !lin. 65) #!u0 dup c!90 !l :o$r2rii 8udec$ore4$i0 de pri+ in#$!n70 prin c!re #(! !d+i# cerere! de *n#criere0 *n!in$e de r+2nere! de1ini$iv ! !ce#$ei!. <u#$i1ic!re! *n#crierii provi9orii #e v! 1!ce pe )!9! *nc:eierii #!u0 dup c!90 ! :o$r2rii 8udec$ore4$i0 r+!#e de1ini$iv. 6%) ;n $o!$e c!9urile0 re"i#$r!$orul de c!r$e 1unci!r nu v! pu$e! di#pune *n#criere! drep$ului0 *n $e+eiul u9uc!piunii0 d!c !ce#$! ! 1o#$ in$!)ul!$ #!u *n#cri# provi9oriu *n 1olo#ul unei !l$e per#o!ne0 c:i!r dup *+plinire! $er+enului de u9uc!piuneC *n c!9ul *n c!re #(! 1cu$ nu+!i o no$!re0 #e v! pu$e! di#pune *n#criere! drep$ului0 1r c! *n#criere! # 1ie opo9!)il celui c!re ! ceru$ no$!re!. 6 ) Recl!+!n$ul e#$e con#ider!$ proprie$!r de l! d!$! *n#crierii0 *n condi7iile le"ii0 *n c!r$e! 1unci!r ! drep$ului de proprie$!$e do)2ndi$ *n $e+eiul u9uc!piunii. TITLUL LIII Procedur! re1!cerii *n#cri#urilor 4i :o$r2rilor di#pru$e ART. '.&5 Re1!cere! do#!relor #!u *n#cri#urilor *n c!u9ele *n cur# de #olu7ion!re 6') 5o#!rele #!u *n#cri#urile privi$o!re l! o pricin *n cur# de 8udec!$0 di#pru$e *n orice +od0 #e po$ re1!ce de *n#4i in#$!n7! *nve#$i$ cu 8udec!re! c!u9ei. 6%) ;n #copul prev9u$ l! !lin. 6')0 in#$!n7! v! 1i3! $er+en0 c:i!r din o1iciu0 ci$2nd pr7ile 4i0 dup c!90 +!r$orii 4i e3per7iiC v! cere copii de pe *n#cri#urile ce i(!u 1o#$ $ri+i#e de !u$ori$7i 4i de c!re pr7ile #(!u 1olo#i$ #!u de pe *n#cri#urile depu#e de pr7i0 di#pun2nd $o$od!$ # #e #co!$ din re"i#$rele in#$!n7ei $o!$e d!$ele privi$o!re l! *n#cri#urile ce #e re1!c. 6 ) Po$ #ervi l! re1!cere! do#!rului copiile le"!li9!$e de pe *n#cri#urile di#pru$e ce #e !1l *n po#e#i! pr7ilor ori ! !l$or per#o!ne #!u ! !u$ori$7ilor. 64) ;nc:eiere! nu v! pu$e! 1i !$!c!$ dec2$ od!$ cu 1ondul. 65) ;n#cri#urile re1cu$e 7in locul ori"in!lelor0 p2n l! "#ire! !ce#$or!. ART. '.&54 Re1!cere! :o$r2rilor di#pru$e 6') 5!c do#!rul #!u *n#cri#urile di#pru$e prive!u o pricin *n c!re #e pronun7!#e o :o$r2re0 !ce!#$ :o$r2re #e v! re1!ce de c$re in#$!n7! c!re ! pronun7!$(o0 dup cel de(!l doile! e3e+pl!r !l :o$r2rii p#$r!$ l! +!p0 i!r d!c 4i !cel e3e+pl!r !r 1i di#pru$0 vor pu$e! #ervi l! re1!cere copiile le"!li9!$e de pe :o$r2re0 ce #(!u *ncredin7!$ pr7ilor #!u !l$or per#o!ne. 6%) ;n !ce#$ #cop0 in#$!n7! v! pu$e! # di#pun0 din o1iciu0 # #e 1!c pu)lic!7ii *n$r( un 9i!r de l!r" r#p2ndire0 cu invi$!7i! c! orice po#e#or !l unei copii de pe :o$r2re # o depun l! "re1! in#$!n7ei c!re ! ordon!$ pu)lic!7i!. 6 ) 5!c :o$r2re! nu #e po!$e re1!ce pe c!le! !r$!$ l! !lin. 6') 4i 6%)0 #e v! $rece l! re1!cere! ei de c$re in#$!n7! c!re ! pronun7!$(o0 po$rivi$ di#po9i7iilor !r$. '.&5 . 64) ;n #i$u!7i! *n c!re do#!rul0 inclu#iv :o$r2re!0 nu #e po$ re1!ce nici po$rivi$ !lin. 6 )0 i!r c!u9! #e !1l *n !pel0 in#$!n7! de !pel v! 8udec! din nou pricin! *n 1ond. Pen$ru 8udec!$! din nou ! c!u9ei0 pr7ile #un$ o)li"!$e # 1!c dov!d! c *n$re ele !
282

e3i#$!$ li$i"iul ce 1!ce o)iec$ul re8udecrii 4i c !ce#$! ! 1o#$ #olu7ion!$ prin :o$r2re 8udec$ore!#c. 5ov!d! #e v! 1!ce cu orice *n#cri#uri #!u e3$r!#e din re"i#$rele ori din !l$e eviden7e !le in#$!n7ei 8udec$ore4$i #!u !le !l$or !u$ori$7i. 65) C2nd proce#ul #e !1l *n recur#0 i!r do#!rul0 inclu#iv :o$r2rile d!$e *n pri+ in#$!n7 #!u !pel0 nu po$ 1i re1cu$e nici po$rivi$ !lin. 6 )0 in#$!n7! de recur# v! $ri+i$e c!u9! in#$!n7ei de !pel pen$ru ! proced! po$rivi$ !lin. 64). 6.) 5!c *n cur#ul 8udecrii ! 1o#$ "#i$ :o$r2re! di#pru$0 cerere! de re1!cere v! 1i re#pin#. 6-) 5!c ul$erior 8udecrii cererii de re1!cere :o$r2re! di#pru$ ! 1o#$ "#i$0 :o$r2re! re1cu$ po$rivi$ prevederilor !lin. 6 )0 64) 4i 65) v! 1i !nul!$ de c$re in#$!n7! c!re ! pronun7!$(o. ART. '.&55 Re1!cere! :o$r2rilor de1ini$ive 5i#po9i7iile !r$. '.&5 4i '.&54 #e !plic *n +od core#pun9$or 4i *n c!9ul *n c!re #e #olici$ re1!cere! unei :o$r2ri de1ini$ive. TITLUL LIA C!u7iune! 8udici!r ART. '.&5. D$!)ilire! c!u7iunii 4i depunere! ei 6') C2nd le"e! prevede d!re! unei c!u7iuni0 #u+! d!$or!$ de p!r$e cu !ce#$ $i$lu #e #$!)ile4$e de c$re in#$!n7 *n condi7iile le"ii 4i #e depune l! Tre9oreri! D$!$ului0 l! CEC >!nI ( D.A. #!u l! orice !l$ in#$i$u7ie de credi$ c!re e1ec$ue!9 !#$1el de oper!7iuni0 pe nu+ele pr7ii re#pec$ive0 l! di#po9i7i! in#$!n7ei #!u0 dup c!90 ! e3ecu$orului 8udec$ore#c. 6%) 5!c le"e! nu prevede !l$1el0 c!u7iune! nu v! repre9en$! +!i +ul$ de %&N din v!lo!re! o)iec$ului cererii0 i!r *n c!9ul cererilor !l cror o)iec$ nu e#$e ev!lu!)il *n )!ni0 nu v! pu$e! dep4i #u+! de '&.&&& lei. ART. '.&55epunere! *n nu+er!r #!u *n in#$ru+en$e 1in!nci!re 6') C!u7iune! #e depune0 de re"ul0 *n nu+er!r. 6%) L! cerere! de)i$orului c!u7iunii 4i d!c p!r$e! *n 1!vo!re! crei! #e depune decl!r *n +od e3pre# c e#$e de !cord0 c!u7iune! v! pu$e! con#$! 4i *n in#$ru+en$e 1in!nci!re c!re po$ #ervi c! in#$ru+en$e de pl!$. Cu $o!$e !ce#$e!0 !cordul pr7ii nu e#$e nece#!r *n c!9ul $i$lurilor e+i#e de #$!$ #!u de uni$7ile !d+ini#$r!$iv($eri$ori!le. 6 ) A!lo!re! in#$ru+en$elor 1in!nci!re prev9u$e l! !lin. 6%) e#$e !cee! !r$!$ *n cuprin#ul lor. ART. '.&5, O1erire! de "!r!n7ii re!le 6') Du) re9erv! !ccep$rii e3pre#e de c$re )ene1ici!r0 #e po!$e o1eri c!u7iune 4i un drep$ de ipo$ec i+o)ili!r #!u +o)ili!r ori o cre!n7 ipo$ec!r0 d!c v!lo!re! !ce#$ei! e#$e cel pu7in e"!l cu v!lo!re! c!u7iunii #$!)ili$e de in#$!n70 *n condi7iile le"ii.
283

6%) C2nd #(! !ccep$!$ cu $i$lu de c!u7iune un drep$ de ipo$ec0 in#$!n7! v! di#pune0 din o1iciu0 in$!)ul!re! !ce#$ui! #!u0 dup c!90 *nre"i#$r!re! l! Ar:iv! Elec$ronic de K!r!n7ii Re!le Mo)ili!re. 6 ) C!u7iune! c!re con#$ *n$r(o cre!n7 ipo$ec!r produce e1ec$e din +o+en$ul *n#crierii #!u no$rii r!n"ului *n c!r$e! 1unci!r #!u0 dup c!90 *n Ar:iv! Elec$ronic de K!r!n7ii Re!le Mo)ili!re. ;n#criere! #!u0 dup c!90 no$!re! #e v! di#pune de c$re in#$!n7 din o1iciu. 64) C2nd c!u7iune! nu +!i e#$e nece#!r0 in#$!n7! v! ordon!0 din o1iciu0 r!diere! *n#crierilor 1cu$e. ART. '.&5= Aducere! unui "!r!n$ 6') L! cerere! de)i$orului c!u7iunii0 in#$!n7! po!$e *ncuviin7!0 cu !cordul e3pre# !l )ene1ici!rului c!u7iunii0 c! *n locul )unurilor !r$!$e l! !r$. '.&5.('.&5,0 # 1ie !du# un "!r!n$. 6%) ;n c!9ul prev9u$ l! !lin. 6')0 in#$!n7! v! #$!)ili0 cu ci$!re! pr7ilor0 un $er+en l! c!re "!r!n$ul # 1ie *n17i4!$. 6 ) 5!c "!r!n$ul e#$e *ncuviin7!$ de in#$!n70 el v! d! *n 1!7! !ce#$ei! ori prin *n#cri# !u$en$ic0 depu# l! do#!rul c!u9ei0 o decl!r!7ie c e#$e de !cord # "!r!n$e9e p2n l! nivelul #u+ei #$!)ili$e de in#$!n7. ART. '.&.& Indi#poni)ili9!re! c!u7iunii C2nd c!u7iune! ! 1o#$ depu# *n nu+er!r #!u *n in#$ru+en$e 1in!nci!re0 e! nu po!$e 1i ur+ri$ de credi$orii depun$orului dec2$ *n +#ur! *n c!re ur+e!9 !(i 1i re#$i$ui$ !ce#$ui!. 5e !#e+ene!0 c!u7iune! nu v! pu$e! 1i ur+ri$ nici de credi$orii depo9i$!rului. ART. '.&.' Procedur! de #$!)ilire ! c!u7iunii 6') 5!c prin le"e nu #e prevede !l$1el0 in#$!n7! v! ci$! pr7ile *n $er+en #cur$0 *n c!+er! de con#iliu0 4i v! #$!)ili de ur"en7 c!u7iune!. 6%) In#$!n7! #e pronun7 prin$r(o *nc:eiere c!re po!$e 1i !$!c!$ od!$ cu :o$r2re! prin c!re #(! di#pu# !#upr! c!u7iunii. 6 ) C2nd e3i#$ ur"en70 in#$!n7! v! pu$e! #$!)ili c!u7iune! 4i 1r ci$!re! pr7ilor. ;n !ce#$ c!90 c!u7iune! #e v! depune nu+!i *n nu+er!r0 *n$r(un $er+en #$!)ili$ de in#$!n7. 5e)i$orului c!u7iunii *i v! 1i co+unic!$ *nc:eiere! prin c!re c!u7iune! ! 1o#$ #$!)ili$0 de l! d!$! !ce#$ei co+unicri *ncep2nd ! cur"e $er+enul pen$ru pl!$! c!u7iunii. 64) Nedepunere! c!u7iunii *n $er+enul prev9u$ l! !lin. 6 ) !$r!"e de#1iin7!re! de drep$ ! +#urilor *n le"$ur cu c!re #(! di#pu# #$!)ilire! c!u7iunii. ART. '.&.% ;nlocuire! c!u7iunii *n nu+er!r Cel c!re ! depu# c!u7iune! *n nu+er!r v! pu$e! cere ul$erior c!0 *n condi7iile #$!)ili$e de pre9en$ul $i$lu0 #u+! *n nu+er!r # 1ie *nlocui$ cu !l$e )unuri ori prin !ducere! unui "!r!n$. ;n !ce#$ c!90 di#po9i7iile !r$. '.&.' !lin. 6') 4i 6%) r+2n !plic!)ile. ART. '.&.
284

Re#$i$uire! c!u7iunii 6') C!u7iune! depu# #e v! re#$i$ui0 l! cerere0 dup #olu7ion!re! prin :o$r2re de1ini$iv ! proce#ului *n le"$ur cu c!re #(! #$!)ili$ c!u7iune!0 re#pec$iv dup *nce$!re! e1ec$elor +#urii pen$ru c!re !ce!#$! #(! depu#. 6%) C!u7iune! #e re#$i$uie celui c!re ! depu#(o *n +#ur! *n c!re !#upr! !ce#$ei! cel *ndrep$7i$ nu ! 1or+ul!$ cerere pen$ru pl!$! de#p"u)irii cuveni$e p2n l! *+plinire! unui $er+en de & de 9ile de l! d!$! r+2nerii de1ini$ive ! :o$r2rii #!u0 dup c!90 de l! d!$! *nce$rii e1ec$elor +#urii0 prev9u$e l! !lin. 6'). Cu $o!$e !ce#$e!0 c!u7iune! #e re#$i$uie de *nd!$ d!c p!r$e! in$ere#!$ decl!r *n +od e3pre# c nu ur+re4$e o)li"!re! celui c!re ! depu#(o l! de#p"u)iri pen$ru pre8udiciile c!u9!$e prin *ncuviin7!re! +#urii pen$ru c!re !ce!#$! #(! depu#. 6 ) In#$!n7! #e pronun7 !#upr! cererii de re#$i$uire ! c!u7iunii cu ci$!re! pr7ilor0 prin$r(o *nc:eiere #upu# nu+!i recur#ului l! in#$!n7! ier!r:ic #uperio!r. Recur#ul e#$e #u#pen#iv de e3ecu$!re. ;nc:eiere! pronun7!$ de un! din$re #ec7iile ;n!l$ei Cur7i de C!#!7ie 4i <u#$i7ie e#$e de1ini$iv. 64) 5!c cerere! pen$ru c!re #(! depu# c!u7iune! ! 1o#$ re#pin#0 in#$!n7! v! di#pune din o1iciu 4i re#$i$uire! c!u7iunii. CARTEA ! AII(! Proce#ul civil in$ern!7ion!l ART. '.&.4 5o+eniul de !plic!re 5i#po9i7iile pre9en$ei cr7i #e !plic proce#elor de drep$ priv!$ cu ele+en$e de e3$r!nei$!$e *n +#ur! *n c!re prin $r!$!$ele in$ern!7ion!le l! c!re Ro+2ni! e#$e p!r$e0 prin drep$ul Uniunii Europene #!u prin le"i #peci!le nu #e prevede !l$1el. TITLUL I Co+pe$en7! in$ern!7ion!l ! in#$!n7elor ro+2ne CAP. I 5i#po9i7ii "ener!le ART. '.&.5 Co+pe$en7! *n$e+ei!$ pe do+iciliul #!u #ediul p2r2$ului 6') Du) re9erv! #i$u!7iilor *n c!re le"e! di#pune !l$1el0 in#$!n7ele ro+2ne #un$ co+pe$en$e d!c p2r2$ul !re do+iciliul0 i!r *n lip#! do+iciliului0 re4edin7! o)i4nui$0 re#pec$iv #ediul princip!l0 i!r *n lip#! #ediului princip!l0 un #ediu #ecund!r #!u 1ondul de co+er7 pe $eri$oriul Ro+2niei l! d!$! in$roducerii cererii. 6%) C2nd e3i#$ +!i +ul7i p2r27i0 in#$!n7ele ro+2ne #un$ co+pe$en$e d!c unul din$re !ce4$i! #e !1l *n #i$u!7i! prev9u$ l! !lin. 6')0 *n !1!r de c!9ul c2nd cerere! ! 1o#$ 1cu$ nu+!i cu #copul de !(l #u#$r!"e pe un p2r2$ de l! 8uri#dic7i! do+iciliului ori re4edin7ei o)i4nui$e #!u0 dup c!90 ! #ediului princip!l ori #ecund!r #i$u!$ *n #$rin$!$e.
285

6 ) In#$!n7ele ro+2ne #un$ de !#e+ene! co+pe$en$e pen$ru ! 8udec! orice cerere privind !c$ivi$!$e! l! #ediul #ecund!r !l unei per#o!ne 8uridice ne!v2nd #ediul princip!l *n Ro+2ni!0 c2nd !ce#$ #ediu #ecund!r e#$e #i$u!$ *n Ro+2ni! l! d!$! in$roducerii cererii. ART. '.&.. Proro"!re! volun$!r de co+pe$en7 *n 1!vo!re! in#$!n7ei ro+2ne 6') C2nd0 *n +!$erii !v2nd c! o)iec$ drep$uri de c!re ele di#pun li)er con1or+ le"ii ro+2ne0 pr7ile !u conveni$ v!l!)il co+pe$en7! in#$!n7elor ro+2ne de ! 8udec! li$i"ii !c$u!le #!u even$u!le privind !#e+ene! drep$uri0 in#$!n7ele ro+2ne #un$ #in"urele co+pe$en$e. 6%) Cu e3cep7i! c!9urilor *n c!re prin le"e #e di#pune !l$1el0 in#$!n7! ro+2n *n 1!7! crei! p2r2$ul e#$e c:e+!$ r+2ne co+pe$en$ de ! 8udec! cerere!0 d!c p2r2$ul #e pre9in$ *n 1!7! in#$!n7ei 4i 1or+ule!9 !prri *n 1ond0 1r ! invoc! e3cep7i! de neco+pe$en70 cel +!i $2r9iu p2n l! $er+in!re! cerce$rii proce#ului *n 1!7! pri+ei in#$!n7e. 6 ) ;n #i$u!7iile prev9u$e l! !lin. 6') 4i 6%)0 in#$!n7! ro+2n #e#i9!$ po!$e re#pin"e cerere!0 c2nd din !n#!+)lul circu+#$!n7elor re9ul$ c li$i"iul nu pre9in$ nicio le"$ur #e+ni1ic!$iv cu Ro+2ni!. ART. '.&.Ale"ere! 1orului 6') ;n +!$erie p!$ri+oni!l0 pr7ile po$ conveni !#upr! in#$!n7ei co+pe$en$e # 8udece un li$i"iu !c$u!l #!u even$u!l i9vor2nd din$r(un r!por$ cu ele+en$e de e3$r!nei$!$e. Conven7i! po!$e 1i *nc:ei!$ prin *n#cri#0 $ele"r!+0 $ele30 $elecopi!$or #!u orice !l$ +i8loc de co+unic!re ce per+i$e !(i #$!)ili pro)! prin$r(un $e3$. ;n lip# de #$ipul!7ie con$r!r0 co+pe$en7! 1orului !le# e#$e e3clu#iv. 6%) Ale"ere! in#$!n7ei e#$e 1r e1ec$ d!c e! conduce l! lip#ire! *n +od !)u9iv ! unei! din$re pr7i de pro$ec7i! pe c!re i(o !#i"ur o in#$!n7 prev9u$ de le"e! ro+2n. 5e !#e+ene!0 !le"ere! e#$e 1r e1ec$ c2nd in#$!n7! !le!# e#$e #$rin0 i!r li$i"iul e#$e de co+pe$en7! e3clu#iv ! in#$!n7elor ro+2ne0 precu+ 4i c2nd in#$!n7! !le!# e#$e ro+2n0 i!r li$i"iul e#$e de co+pe$en7! e3clu#iv ! unei in#$!n7e #$rine. 6 ) In#$!n7! !le!# nu #e po!$e decl!r! neco+pe$en$ d!cB !) un! din$re pr7i !re do+iciliul/re4edin7! o)i4nui$0 re#pec$iv un #ediu #ecund!r *n circu+#crip7i! !ce#$ei in#$!n7eC )) drep$ul !plic!)il li$i"iului con1or+ drep$ului in$ern!7ion!l priv!$ ro+2n e#$e le"e! ro+2n. ART. '.&., E3cep7i! de !r)i$r!8 5!c pr7ile !u *nc:ei!$ o conven7ie de !r)i$r!8 vi92nd un li$i"iu !r)i$r!)il con1or+ le"ii ro+2ne0 in#$!n7! ro+2n #e#i9!$ *4i v! declin! co+pe$en7!0 cu e3cep7i! #i$u!7iilor *n c!reB !) p2r2$ul nu ! invoc!$ e3cep7i! de !r)i$r!8 p2n l! pri+ul $er+en l! c!re ! 1o#$ le"!l ci$!$C )) in#$!n7! con#$!$ c re#pec$iv! conven7ie de !r)i$r!8 e#$e c!duc #!u inoper!n$C
286

c) $ri)un!lul !r)i$r!l nu po!$e 1i con#$i$ui$ #!u !r)i$rul unic nu po!$e 1i de#e+n!$ din +o$ive vdi$ i+pu$!)ile p2r2$ului. ART. '.&.= For de nece#i$!$e 6') In#$!n7! ro+2n de l! locul cu c!re c!u9! pre9in$ o le"$ur #u1icien$ devine co+pe$en$ # #olu7ione9e c!u9!0 de4i le"e! nu prevede co+pe$en7! in#$!n7elor ro+2ne0 d!c #e dovede4$e c nu e#$e po#i)il in$roducere! unei cereri *n #$rin$!$e #!u c nu #e po!$e pre$inde *n +od re9on!)il c! e! # 1ie in$rodu# *n #$rin$!$e. 6%) ;n #i$u!7iile prev9u$e l! !lin. 6')0 d!c cerere! e#$e 1or+ul!$ de un ce$7e!n ro+2n #!u !p!$rid do+icili!$ *n Ro+2ni! ori de o per#o!n 8uridic de n!7ion!li$!$e ro+2n0 co+pe$en7! in#$!n7ei ro+2ne e#$e o)li"!$orie. ART. '.&-& Aeri1ic!re! co+pe$en7ei in$ern!7ion!le 6') In#$!n7! #e#i9!$ veri1ic din o1iciu co+pe$en7! #! in$ern!7ion!l0 proced2nd con1or+ re"ulilor in$erne privind co+pe$en7!0 i!r d!c #$!)ile4$e c nu e#$e co+pe$en$ nici e!0 nici o !l$ in#$!n7 ro+2n0 re#pin"e cerere! c! ne1iind de co+pe$en7! 8uri#dic7iei ro+2ne0 #u) re9erv! !plicrii prevederilor !r$. '.&.=. @o$r2re! in#$!n7ei e#$e #upu# recur#ului l! in#$!n7! ier!r:ic #uperio!r. 6%) Neco+pe$en7! in$ern!7ion!l ! in#$!n7ei ro+2ne po!$e 1i invoc!$ *n orice #$!re ! proce#ului0 c:i!r 4i direc$ *n cile de !$!c. 5i#po9i7iile !r$. '.&.. r+2n !plic!)ile. ART. '.&-' Co+pe$en7! in$ern 6') C2nd in#$!n7ele ro+2ne #un$ co+pe$en$e po$rivi$ di#po9i7iilor cr7ii de 1!70 co+pe$en7! #e de$er+in con1or+ re"ulilor din pre9en$ul cod 4i0 dup c!90 ! celor prev9u$e *n le"i #peci!le. 6%) 5!c0 *n !plic!re! prevederilor !lin. 6')0 nu #e po!$e iden$i1ic! in#$!n7! co+pe$en$ # 8udece c!u9!0 cerere! v! 1i *ndrep$!$0 ur+2nd re"ulile de co+pe$en7 +!$eri!l0 l! <udec$ori! Dec$orului ' !l +unicipiului >ucure4$i0 re#pec$iv l! Tri)un!lul >ucure4$i. ART. '.&-% C:e#$iuni preli+in!re In#$!n7! ro+2n #e#i9!$ 8udec pe c!le inciden$!l c:e#$iunile c!re nu in$r *n co+pe$en7! #!0 d!r ! cror #olu7ion!re e#$e nece#!r pen$ru ! decide !#upr! cererii princip!le. ART. '.&Cereri inciden$!le In#$!n7! co+pe$en$ # 8udece cerere! ori"in!r e#$e0 de !#e+ene!0 co+pe$en$ # 8udeceB !) cererile de in$erven7ie0 cu e3cep7i! c!9urilor c2nd !#e+ene! cereri !r 1i 1o#$ 1or+ul!$e nu+!i pen$ru !(l #u#$r!"e pe in$ervenien$ de l! 8uri#dic7i! nor+!l co+pe$en$C )) cerere! reconven7ion!l. ART. '.&-4 M#uri provi9orii0 con#erv!$orii 4i de e3ecu$!re
287

;n #i$u!7ii de ur"en70 in#$!n7! ro+2n e#$e0 de !#e+ene!0 co+pe$en$ # di#pun +#uri provi9orii0 con#erv!$orii 4i de e3ecu$!re privind per#o!ne #!u )unuri !1l!$e *n Ro+2ni! l! d!$! in$roducerii cererii0 c:i!r d!c0 po$rivi$ di#po9i7iilor cr7ii de 1!70 e! nu !r 1i co+pe$en$ # 8udece 1ondul. ART. '.&-5 Li$i#penden7! in$ern!7ion!l 6') C2nd o cerere e#$e pendin$e *n 1!7! unei in#$!n7e #$rine 4i e#$e previ9i)il c :o$r2re! #$rin v! 1i #u#cep$i)il de recuno!4$ere #!u de e3ecu$!re *n Ro+2ni!0 in#$!n7! ro+2n #e#i9!$ ul$erior cu o cerere *n$re !cele!4i pr7i0 !v2nd !cel!4i o)iec$ 4i !cee!4i c!u90 po!$e #u#pend! 8udec!$! p2n l! pronun7!re! :o$r2rii de c$re 8uri#dic7i! #$rin. In#$!n7! ro+2n v! re#pin"e cerere! c2nd :o$r2re! #$rin pronun7!$ e#$e #u#cep$i)il de ! 1i recuno#cu$ con1or+ di#po9i7iilor pre9en$ei cr7i. 6%) ;n c!9ul #u#pendrii prev9u$ l! !lin. 6')0 d!c 8uri#dic7i! #$rin #e decl!r neco+pe$en$ #!u d!c :o$r2re! #$rin pronun7!$ nu e#$e #u#cep$i)il de ! 1i recuno#cu$ *n Ro+2ni!0 in#$!n7! ro+2n repune proce#ul pe rol l! cerere! pr7ii in$ere#!$e. 6 ) F!p$ul c o c!u9 e#$e #!u nu pendin$e *n 1!7! 8uri#dic7iei #$rine #e de$er+in con1or+ le"ii #$!$ului *n c!re !re loc proce#ul. ART. '.&-. Cone3i$!$e! in$ern!7ion!l C2nd in#$!n7! ro+2n e#$e #e#i9!$ cu 8udec!re! unei cereri0 e! e#$e co+pe$en$ # 8udece 4i cerere! c!re e#$e le"!$ de ce! din$2i prin$r(un r!por$ !$2$ de #$r2n#0 *nc2$ e3i#$ in$ere#ul pen$ru cerce$!re! 4i 8udec!re! !ce#$or! *n !cel!4i $i+p0 cu #copul de ! evi$! #olu7ii c!re nu !r pu$e! 1i concili!$e d!c cererile !r 1i 8udec!$e #ep!r!$. ART. '.&-Ter+ene C2nd o per#o!n !1l!$ *n #$rin$!$e $re)uie # re#pec$e un $er+en procedur!l *n 1!7! !u$ori$7ilor 8udici!re #!u !d+ini#$r!$ive ro+2ne0 e#$e #u1icien$ c! cerere! #! # p!rvin *n ul$i+! 9i ! $er+enului l! o repre9en$!n7 diplo+!$ic #!u con#ul!r ro+2n. CAP. II 5i#po9i7ii #peci!le de co+pe$en7 in$ern!7ion!l ! in#$!n7elor ro+2ne ART. '.&-, Co+pe$en7! per#on!l e3clu#iv In#$!n7ele ro+2ne #un$ e3clu#iv co+pe$en$e # 8udece li$i"ii cu ele+en$e de e3$r!nei$!$e din #1er! #$!$u$ului per#on!l re1eri$o!re l!B '. !c$e de #$!re civil *n$oc+i$e *n Ro+2ni! privind per#o!ne do+icili!$e *n Ro+2ni! 4i c!re #un$ ce$7eni ro+2ni #!u !p!$ri9iC %. *ncuviin7!re! !dop7iei0 d!c cel ce ur+e!9 ! 1i !dop$!$ do+icili!9 *n Ro+2ni! 4i e#$e ce$7e!n ro+2n #!u !p!$ridC . $u$el! 4i cur!$el! pen$ru pro$ec7i! unei per#o!ne cu do+iciliul *n Ro+2ni!0 c!re e#$e ce$7e!n ro+2n #!u !p!$ridC
288

4. punere! #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c ! unei per#o!ne cu do+iciliul *n Ro+2ni!C 5. de#1!cere!0 nuli$!$e! #!u !nul!re! c#$oriei0 precu+ 4i !l$e li$i"ii *n$re #o7i0 cu e3cep7i! celor re1eri$o!re l! i+o)ile #i$u!$e *n #$rin$!$e0 d!c l! d!$! in$roducerii cererii !+)ii #o7i do+icili!9 *n Ro+2ni! 4i unul din$re ei e#$e ce$7e!n ro+2n #!u !p!$rid. ART. '.&-= Co+pe$en7! e3clu#iv *n +!$eri! unor !c7iuni p!$ri+oni!le In#$!n7ele ro+2ne #un$ e3clu#iv co+pe$en$e # 8udece li$i"ii cu ele+en$e de e3$r!nei$!$e re1eri$o!re l!B '. i+o)ile #i$u!$e pe $eri$oriul Ro+2nieiC %. )unuri l#!$e *n Ro+2ni! de de1unc$ul cu ul$i+ul do+iciliu *n Ro+2ni!C . con$r!c$e *nc:ei!$e cu con#u+!$ori !v2nd do+iciliul #!u re4edin7! o)i4nui$ *n Ro+2ni!0 pen$ru pre#$!7ii de con#u+ curen$ de#$in!$e u9ului per#on!l #!u 1!+ili!l !l con#u+!$orului 4i 1r le"$ur cu !c$ivi$!$e! pro1e#ion!l #!u co+erci!l ! !ce#$ui!0 d!cB !) 1urni9orul ! pri+i$ co+!nd! *n Ro+2ni!C )) *nc:eiere! con$r!c$ului ! 1o#$ preced!$ *n Ro+2ni! de o o1er$ #!u o pu)lici$!$e 4i con#u+!$orul ! *ndeplini$ !c$ele nece#!re *nc:eierii con$r!c$ului. ART. '.&,& Co+pe$en7! pre1eren7i!l ! in#$!n7elor ro+2ne 6') In#$!n7ele 8udec$ore4$i ro+2ne #un$ co+pe$en$e # 8udece 4i li$i"iile *n c!reB '. recl!+!n$ul din cerere! privind o)li"!7i! de *n$re7inere !re do+iciliul *n Ro+2ni!C %. locul unde ! lu!$ n!4$ere #!u $re)ui! e3ecu$!$0 1ie 4i nu+!i *n p!r$e0 o o)li"!7ie con$r!c$u!l #e !1l *n Ro+2ni!C . locul unde ! in$erveni$ un 1!p$ 8uridic din c!re decur" o)li"!7ii e3$r!con$r!c$u!le #!u #e produc e1ec$ele !ce#$ui! #e !1l *n Ro+2ni!C 4. #$!7i! 1erovi!r #!u ru$ier ori por$ul #!u !eropor$ul de *+)!rc!re/*ncrc!re #!u de)!rc!re/de#crc!re ! p!#!"erilor #!u +r1ii $r!n#por$!$e #e !1l *n Ro+2ni!C 5. )unul !#i"ur!$ #!u locul producerii eveni+en$ului !#i"ur!$ #e !1l *n Ro+2ni!C .. ul$i+ul do+iciliu !l de1unc$ului #e !1l *n Ro+2ni!0 re9erv!$ 1iind co+pe$en7! e3clu#iv pen$ru i+o)ilele l#!$e de !ce#$! *n #$rin$!$e. 6%) In#$!n7ele 8udec$ore4$i ro+2ne #un$0 de !#e+ene!0 co+pe$en$e # 8udeceB '. proce#e re1eri$o!re l! ocro$ire! +inorului #!u per#o!nei pu#e #u) in$erdic7ie 8udec$ore!#c0 ce$7e!n ro+2n cu do+iciliul *n #$rin$!$eC %. cererile de divor70 d!c l! d!$! in$roducerii cererii recl!+!n$ul do+icili!9 pe $eri$oriul Ro+2niei de cel pu7in un !nC . decl!r!re! 8udec$ore!#c ! +or7ii unui ce$7e!n ro+2n0 c:i!r d!c !ce#$! #e !1l *n #$rin$!$e l! d!$! c2nd ! in$erveni$ di#p!ri7i!. P2n l! lu!re! unor +#uri provi9orii de c$re in#$!n7! ro+2n r+2n v!l!)ile +#urile provi9orii di#pu#e de in#$!n7! #$rinC 4. proce#e *n$re per#o!ne cu do+iciliul *n #$rin$!$e0 re1eri$o!re l! !c$e #!u 1!p$e de #$!re civil *nre"i#$r!$e *n Ro+2ni!0 d!c cel pu7in un! din$re pr7i e#$e ce$7e!n ro+2nC
289

5. proce#e re1eri$o!re l! ocro$ire! *n #$rin$!$e ! proprie$7ii in$elec$u!le ! unei per#o!ne do+icili!$e *n Ro+2ni!0 ce$7e!n ro+2n #!u !p!$rid0 re9erv!$ 1iind o conven7ie de !le"ere ! 1oruluiC .. proce#e *n$re #$rini0 d!c !ce4$i! !u conveni$ e3pre# !#$1el0 i!r r!por$urile 8uridice prive#c drep$uri de c!re ei po$ di#pune0 *n le"$ur cu )unuri #!u in$ere#e !le per#o!nelor din Ro+2ni!C -. proce#e re1eri$o!re l! !)ord!8ul n!velor #!u coli9iune! !eron!velor0 precu+ 4i cele re1eri$o!re l! !#i#$en7! #!u l! #!lv!re! unor per#o!ne #!u unor )unuri *n +!re! li)er ori *n$r(un #p!7iu ne#upu# #uver!ni$7ii vreunui #$!$0 d!cB !) n!v! #!u !eron!v! !r)ore!9 p!vilionul ro+2n #!u0 dup c!90 e#$e *n+!$ricul!$ *n Ro+2ni!C )) locul de de#$in!7ie #!u pri+ul por$ ori !eropor$ unde n!v! #!u !eron!v! ! !8un# #e "#e4$e pe $eri$oriul Ro+2nieiC c) n!v! #!u !eron!v! ! 1o#$ #ec:e#$r!$ *n Ro+2ni!C d) p2r2$ul !re do+iciliul #!u re4edin7! o)i4nui$ *n Ro+2ni!C ,. proce#e privind r#pundere! civil pen$ru pre8udiciile c!u9!$e de produ#e ori"in!re din Ro+2ni!0 indi1eren$ de ce$7eni! vic$i+ei0 de locul #urvenirii !cciden$ului #!u locul producerii pre8udiciului. ART. '.&,' Conven7ii inoper!n$e Pen$ru #i$u!7iile prev9u$e l! !r$. '.&-, 4i '.&-=0 conven7i! de !le"ere ! 1orului0 !l$ul dec2$ in#$!n7! ro+2n0 e#$e inoper!n$. TITLUL II Le"e! !plic!)il *n proce#ul civil in$ern!7ion!l CAP. I C!p!ci$!$e! 4i drep$urile pr7ilor *n proce# ART. '.&,% C!p!ci$!$e! proce#u!l 6') C!p!ci$!$e! proce#u!l ! 1iecrei! din$re pr7ile *n proce# e#$e "uvern!$ de le"e! #! n!7ion!l. 6%) C!p!ci$!$e! proce#u!l ! !p!$ridului e#$e "uvern!$ de le"e! ro+2n. ART. '.&, Condi7i! #$rinului 6') Per#o!nele 1i9ice 4i per#o!nele 8uridice #$rine !u0 *n condi7iile le"ii0 *n 1!7! in#$!n7elor ro+2ne0 !cele!4i drep$uri 4i o)li"!7ii proce#u!le c! 4i ce$7enii ro+2ni0 re#pec$iv per#o!nele 8uridice ro+2ne. 6%) Ce$7enii #$rini )ene1ici!9 *n 1!7! in#$!n7elor ro+2ne0 *n proce#ele civile in$ern!7ion!le0 de #cu$iri 4i reduceri de $!3e 4i !l$e c:el$uieli de procedur0 precu+ 4i de !#i#$en7 8udici!r "r!$ui$0 *n !cee!4i +#ur 4i *n !cele!4i condi7ii c! 4i ce$7enii ro+2ni0 #u) condi7i! reciproci$7ii cu #$!$ul de ce$7enie #!u de do+iciliu !l #olici$!n$ului. ART. '.&,4
290

Dcu$ire! de c!u7iune! 8udici!r Du) condi7i! reciproci$7ii0 recl!+!n$ul0 ce$7e!n #$rin #!u per#o!n 8uridic de n!7ion!li$!$e #$rin0 nu po!$e 1i 7inu$ # depun c!u7iune #!u o)li"!$ l! vreo !l$ "!r!n7ie pen$ru +o$ivul c e#$e #$rin #!u nu !re do+iciliul ori #ediul *n Ro+2ni!. ART. '.&,5 Cur!$or #peci!l ;n #i$u!7iile *n c!re repre9en$!re! ori !#i#$!re! #$rinului lip#i$ de c!p!ci$!$e #!u cu c!p!ci$!$e de e3erci7iu re#$r2n# nu ! 1o#$ !#i"ur!$ con1or+ le"ii #!le n!7ion!le0 i!r din !ce!#$ c!u9 8udec!$! proce#ului *n$2r9ie0 in#$!n7! *i v! pu$e! nu+i *n +od provi9oriu un cur!$or #peci!l. ART. '.&,. Re"uli !plic!)ile !p!$ri9ilor Prevederile !r$. '.&,%('.&,5 #e !plic *n +od core#pun9$or !p!$ri9ilor0 1r ! 1i ceru$ condi7i! reciproci$7ii. CAP. II Le"e! !plic!)il *n +!$erie procedur!l ART. '.&,Le"e! 1orului ;n proce#ul civil in$ern!7ion!l in#$!n7! !plic le"e! proce#u!l ro+2n0 #u) re9erv! unor di#po9i7ii e3pre#e con$r!re. ART. '.&,, C!li1ic!re C!li1ic!re! unei pro)le+e c! 1iind de drep$ proce#u!l #!u de drep$ #u)#$!n7i!l #e 1!ce con1or+ le"ii ro+2ne0 #u) re9erv! in#$i$u7iilor 8uridice 1r core#ponden$ *n drep$ul ro+2n. ART. '.&,= C!li$!$e! proce#u!l 4i c!li1ic!re! pre$en7iei C!li$!$e! proce#u!l ! pr7ilor0 o)iec$ul 4i c!u9! !c7iunii *n proce#ul civil in$ern!7ion!l #e #$!)ile#c con1or+ le"ii c!re "uverne!9 1ondul r!por$ului 8uridic dedu# 8udec7ii. ART. '.&=& Pro)ele 6') Mi8lo!cele de pro) pen$ru dovedire! unui !c$ 8uridic 4i 1or7! pro)!n$ ! *n#cri#ului con#$!$!$or #un$ cele prev9u$e de le"e! conveni$ de pr7i0 c2nd le"e! locului *nc:eierii !c$ului 8uridic le !cord !ce!#$ li)er$!$e. ;n lip#! !ce#$ei li)er$7i #!u c2nd pr7ile n(!u u9!$ de e!0 #e !plic le"e! locului *nc:eierii !c$ului 8uridic. 6%) Pro)!7iune! 1!p$elor e#$e #upu# le"ii locului unde ele #(!u produ# ori !u 1o#$ #v2r4i$e. 6 ) Cu $o!$e !ce#$e!0 le"e! ro+2n e#$e !plic!)il0 d!c e! !d+i$e 4i !l$e +i8lo!ce de pro) dec2$ cele prev9u$e de le"ile #$!)ili$e con1or+ prevederilor !lin. 6') 4i 6%). Le"e! ro+2n #e !plic 4i *n c!9ul *n c!re e! !ccep$ pro)! cu +!r$ori 4i cu pre9u+7ii !le 8udec$orului0 c:i!r 4i *n #i$u!7iile *n c!re !ce#$e +i8lo!ce de pro) n( !r 1i !d+i#i)ile con1or+ le"ii #$rine decl!r!$e !plic!)ile.
291

64) Pro)! #$rii civile 4i pu$ere! dovedi$o!re ! !c$elor de #$!re civil #un$ "uvern!$e de le"e! locului unde ! 1o#$ *n$oc+i$ *n#cri#ul invoc!$. 65) Ad+ini#$r!re! pro)elor *n proce#ul civil in$ern!7ion!l e#$e "uvern!$ de le"e! ro+2n. ART. '.&=' For+!li$7i de pu)lici$!$e 6') For+!li$7ile de *nre"i#$r!re 4i pu)lici$!$e0 e1ec$ele lor 4i !u$ori$7ile !)ili$!$e # in#$ru+en$e9e #un$ cele prev9u$e de drep$ul 7rii unde oper!7iune! ! !vu$ loc. 6%) ;n +!$erie i+o)ili!r #e !plic le"e! locului unde e#$e #i$u!$ i+o)ilul. ART. '.&=% Ac$e o1ici!le pu)lice 6') Ac$ele pu)lice *n$oc+i$e #!u le"!li9!$e de o !u$ori$!$e #$rin #!u de un !"en$ pu)lic #$rin po$ 1i produ#e *n 1!7! in#$!n7elor ro+2ne nu+!i d!c #un$ #upr!le"!li9!$e0 pe c!le !d+ini#$r!$iv ier!r:ic *n #$!$ul de ori"ine 4i !poi de +i#iune! diplo+!$ic #!u o1iciul con#ul!r ro+2n0 pen$ru cer$i1ic!re! !u$en$ici$7ii #e+n$urilor 4i #i"iliului !plic!$e pe !ce#$e!. 6%) Dupr!le"!li9!re! pe c!le !d+ini#$r!$iv e#$e #upu# procedurii #$!)ili$e de #$!$ul de ori"ine !l !c$ului0 ur+!$ de #upr!le"!li9!re! e1ec$u!$0 1ie de c$re +i#iune! diplo+!$ic ro+2n #!u o1iciul con#ul!r ro+2n din !ce#$ #$!$0 1ie de c$re +i#iune! diplo+!$ic #!u o1iciul con#ul!r *n Ro+2ni! !le #$!$ului de ori"ine 4i0 *n con$inu!re0 *n oric!re din$re cele dou #i$u!7ii0 de c$re Mini#$erul A1!cerilor E3$erne. 6 ) Dcu$ire! de #upr!le"!li9!re e#$e per+i# *n $e+eiul le"ii0 !l unui $r!$!$ in$ern!7ion!l l! c!re Ro+2ni! e#$e p!r$e #!u pe )!9 de reciproci$!$e. 64) Dupr!le"!li9!re! !c$elor *n$oc+i$e #!u le"!li9!$e de in#$!n7ele ro+2ne #e 1!ce0 din p!r$e! !u$ori$7ilor ro+2ne0 de c$re Mini#$erul <u#$i7iei 4i Mini#$erul A1!cerilor E3$erne0 *n !ce!#$ ordine. TITLUL III E1ic!ci$!$e! :o$r2rilor #$rine ART. '.&= No7iune ;n #en#ul pre9en$ului $i$lu0 $er+enul de :o$r2ri #$rine #e re1er l! !c$ele de 8uri#dic7ie con$encio!# #!u necon$encio!# !le in#$!n7elor 8udec$ore4$i0 cele no$!ri!le #!u !le oricror !u$ori$7i co+pe$en$e din$r(un #$!$ ne+e+)ru !l Uniunii Europene. CAP. I Recuno!4$ere! :o$r2rilor #$rine ART. '.&=4 Recuno!4$ere! de plin drep$ @o$r2rile #$rine #un$ recuno#cu$e de plin drep$ *n Ro+2ni!0 d!c #e re1er l! #$!$u$ul per#on!l !l ce$7enilor #$!$ului unde !u 1o#$ pronun7!$e #!u d!c0 1iind pronun7!$e *n$run #$!$ $er70 !u 1o#$ recuno#cu$e +!i *n$2i *n #$!$ul de ce$7enie !l
292

1iecrei pr7i ori0 *n lip# de recuno!4$ere0 !u 1o#$ pronun7!$e *n )!9! le"ii de$er+in!$e c! !plic!)il con1or+ drep$ului in$ern!7ion!l priv!$ ro+2n0 nu #un$ con$r!rii ordinii pu)lice de drep$ in$ern!7ion!l priv!$ ro+2n 4i ! 1o#$ re#pec$!$ drep$ul l! !pr!re. ART. '.&=5 Condi7iile recuno!4$erii 6') @o$r2rile re1eri$o!re l! !l$e proce#e dec2$ cele prev9u$e l! !r$. '.&=4 po$ 1i recuno#cu$e *n Ro+2ni!0 #pre ! )ene1ici! de !u$ori$!$e! lucrului 8udec!$0 d!c #un$ *ndeplini$e cu+ul!$iv ur+$o!rele condi7iiB !) :o$r2re! e#$e de1ini$iv po$rivi$ le"ii #$!$ului unde ! 1o#$ pronun7!$C )) in#$!n7! c!re ! pronun7!$(o ! !vu$0 po$rivi$ le"ii #$!$ului de #ediu0 co+pe$en7! # 8udece proce#ul 1r *n# ! 1i *n$e+ei!$ e3clu#iv pe pre9en7! p2r2$ului ori ! unor )unuri !le #!le 1r le"$ur direc$ cu li$i"iul *n #$!$ul de #ediu !l re#pec$ivei 8uri#dic7iiC c) e3i#$ reciproci$!$e *n cee! ce prive4$e e1ec$ele :o$r2rilor #$rine *n$re Ro+2ni! 4i #$!$ul in#$!n7ei c!re ! pronun7!$ :o$r2re!. 6%) 5!c :o$r2re! ! 1o#$ pronun7!$ *n lip#! pr7ii c!re ! pierdu$ proce#ul0 e! $re)uie # con#$!$e0 de !#e+ene!0 c pr7ii *n c!u9 i(! 1o#$ *n+2n!$ *n $i+p u$il !$2$ ci$!7i! pen$ru $er+enul de de9)!$eri *n 1ond0 c2$ 4i !c$ul de #e#i9!re ! in#$!n7ei 4i c i #(! d!$ po#i)ili$!$e! de ! #e !pr! 4i de ! e3erci$! c!le! de !$!c *+po$riv! :o$r2rii. 6 ) C!r!c$erul nede1ini$iv !l :o$r2rii #$rine0 decur"2nd din o+i#iune! ci$rii per#o!nei c!re nu ! p!r$icip!$ l! proce# *n 1!7! in#$!n7ei #$rine0 po!$e 1i invoc!$ nu+!i de c$re !ce! per#o!n. ART. '.&=. Mo$ivele de re1u9 !l recuno!4$erii 6') Recuno!4$ere! :o$r2rii #$rine po!$e 1i re1u9!$ pen$ru oric!re din$re ur+$o!rele c!9uriB !) :o$r2re! e#$e +!ni1e#$ con$r!r ordinii pu)lice de drep$ in$ern!7ion!l priv!$ ro+2nC !ce!#$ inco+p!$i)ili$!$e #e !preci!9 7in2ndu(#e #e!+!0 *n #peci!l0 de in$en#i$!$e! le"$urii c!u9ei cu ordine! 8uridic ro+2n 4i de "r!vi$!$e! e1ec$ului !#$1el produ#C )) :o$r2re! pronun7!$ *n$r(o +!$erie *n c!re per#o!nele nu di#pun li)er de drep$urile lor ! 1o#$ o)7inu$ cu #copul e3clu#iv de ! #u#$r!"e c!u9! inciden7ei le"ii !plic!)ile con1or+ drep$ului in$ern!7ion!l priv!$ ro+2nC c) proce#ul ! 1o#$ #olu7ion!$ *n$re !cele!4i pr7i prin$r(o :o$r2re0 c:i!r nede1ini$iv0 ! in#$!n7elor ro+2ne #!u #e !1l *n cur# de 8udec!re *n 1!7! !ce#$or! l! d!$! #e#i9rii in#$!n7ei #$rineC d) e#$e inconcili!)il cu o :o$r2re pronun7!$ !n$erior ei *n #$rin$!$e 4i #u#cep$i)il de ! 1i recuno#cu$ *n Ro+2ni!C e) in#$!n7ele ro+2ne !ve!u co+pe$en7! e3clu#iv pen$ru 8udec!re! c!u9eiC 1) ! 1o#$ *nclc!$ drep$ul l! !pr!reC ") :o$r2re! po!$e 1!ce o)iec$ul unei ci de !$!c *n #$!$ul *n c!re ! 1o#$ pronun7!$.
293

6%) Recuno!4$ere! nu po!$e 1i re1u9!$ pen$ru #in"urul +o$iv c in#$!n7! c!re ! pronun7!$ :o$r2re! #$rin ! !plic!$ o !l$ le"e dec2$ ce! c!re !r 1i 1o#$ de$er+in!$ de drep$ul in$ern!7ion!l priv!$ ro+2n0 !1!r nu+!i d!c proce#ul prive4$e #$!re! civil 4i c!p!ci$!$e! unui ce$7e!n ro+2n0 i!r #olu7i! !dop$!$ di1er de ce! l! c!re #( !r 1i !8un# po$rivi$ le"ii ro+2ne. ART. '.&=Nee3!+in!re! pe 1ond Cu e3cep7i! veri1icrii condi7iilor prev9u$e l! !r$. '.&=5 4i '.&=.0 in#$!n7! ro+2n nu po!$e proced! l! e3!+in!re! *n 1ond ! :o$r2rii #$rine 4i nici l! +odi1ic!re! ei. ART. '.&=, In#$!n7! co+pe$en$ 6') Cerere! de recuno!4$ere #e re9olv pe c!le princip!l de $ri)un!lul *n circu+#crip7i! crui! *4i !re do+iciliul #!u0 dup c!90 #ediul cel c!re ! re1u9!$ recuno!4$ere! :o$r2rii #$rine. 6%) ;n c!9ul i+po#i)ili$7ii de de$er+in!re ! $ri)un!lului po$rivi$ !lin. 6')0 co+pe$en7! !p!r7ine Tri)un!lului >ucure4$i. 6 ) Cerere! de recuno!4$ere po!$e 1i0 de !#e+ene!0 re9olv!$ pe c!le inciden$!l de c$re in#$!n7! #e#i9!$ cu un proce# !v2nd un !l$ o)iec$0 *n c!drul crui! #e ridic e3cep7i! !u$ori$7ii lucrului 8udec!$ #!u o c:e#$iune pre!l!)il *n$e+ei!$ pe :o$r2re! #$rin. ART. '.&== 5ocu+en$e !$!4!$e l! cerere 6') Cerere! de recuno!4$ere ! :o$r2rii #$rine #e *n$oc+e4$e po$rivi$ cerin7elor prev9u$e de pre9en$ul cod 4i v! 1i *n#o7i$ de ur+$o!rele !c$eB !) copi! :o$r2rii #$rineC )) dov!d! c!r!c$erului de1ini$iv !l !ce#$ei!C c) copi! dove9ii de *n+2n!re ! ci$!7iei 4i ! !c$ului de #e#i9!re0 co+unic!$e pr7ii c!re ! 1o#$ lip# *n in#$!n7! #$rin #!u orice !l$ !c$ o1ici!l c!re # !$e#$e c ci$!7i! 4i !c$ul de #e#i9!re !u 1o#$ cuno#cu$e0 *n $i+p u$il0 de c$re p!r$e! *+po$riv! crei! #(! pronun7!$ :o$r2re!C d) orice !l$ !c$ de n!$ur # pro)e9e0 *n co+ple$!re0 c :o$r2re! #$rin *ndepline4$e celel!l$e condi7ii prev9u$e l! !r$. '.&=5. 6%) Ac$ele prev9u$e l! !lin. 6') vor 1i *n#o7i$e de $r!duceri !u$ori9!$e 4i vor 1i #upr!le"!li9!$e0 cu re#pec$!re! di#po9i7iilor !r$. '.&=%. Dupr!le"!li9!re! nu #e cere *n c!9ul *n c!re pr7ile #un$ de !cord cu depunere! de copii cer$i1ic!$e pen$ru con1or+i$!$e. 6 ) ;n c!9ul nepre9en$rii unor! din$re docu+en$ele prev9u$e l! !lin. 6')0 in#$!n7! po!$e 1i3! un $er+en pen$ru ! 1i pre9en$!$e ori po!$e !ccep$! docu+en$e ec:iv!len$e #!u0 d!c #e con#ider #u1icien$ edi1ic!$0 # di#pen#e9e p!r$e! de producere! lor. ART. '.'&& ;n$rerupere! pre#crip7iei Cerere! de recuno!4$ere ! :o$r2rii #$rine *n$rerupe pre#crip7i! drep$ului de ! o)7ine e3ecu$!re! #ili$. ART. '.'&' Ci$!re! pr7ilor
294

6') Cerere! de recuno!4$ere ! :o$r2rii #$rine #e #olu7ione!9 pe c!le princip!l prin :o$r2re0 i!r pe c!le inciden$ prin *nc:eiere in$erlocu$orie0 *n !+)ele c!9uri dup ci$!re! pr7ilor. 6%) Cerere! po!$e 1i #olu7ion!$ 1r ci$!re! pr7ilor0 d!c din :o$r2re! #$rin re9ul$ c p2r2$ul ! 1o#$ de !cord cu !d+i$ere! !c7iunii. CAP. II E3ecu$!re! :o$r2rilor #$rine ART. '.'&% In#$!n7! co+pe$en$ 6') @o$r2rile #$rine c!re nu #un$ !du#e l! *ndeplinire de )unvoie de c$re cei o)li"!7i ! le e3ecu$! po$ 1i pu#e *n e3ecu$!re pe $eri$oriul Ro+2niei0 pe )!9! *ncuviin7rii d!$e0 l! cerere! per#o!nei in$ere#!$e0 de c$re $ri)un!lul *n circu+#crip7i! crui! ur+e!9 # #e e1ec$ue9e e3ecu$!re!. 6%) @o$r2rile #$rine prin c!re #(!u lu!$ +#uri !#i"ur$orii 4i cele d!$e cu e3ecu$!re provi9orie nu po$ 1i pu#e *n e3ecu$!re pe $eri$oriul Ro+2niei. ART. '.'& Condi7iile *ncuviin7rii e3ecu$rii 6') E3ecu$!re! :o$r2rii #$rine #e *ncuviin7e!9 cu re#pec$!re! condi7iilor prev9u$e l! !r$. '.&=50 precu+ 4i ! celei c! :o$r2re! # 1ie e3ecu$orie po$rivi$ le"ii #$!$ului de #ediu !l in#$!n7ei c!re ! pronun7!$(o. 6%) 5i#po9i7iile !r$. '.&=. 4i '.&=- #un$ !plic!)ile *n +od core#pun9$or 4i cererii de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii. ART. '.'&4 5ov!d! c!r!c$erului e3ecu$oriu Cerere! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii0 *n$oc+i$ *n condi7iile prev9u$e l! !r$. '.&==0 v! 1i *n#o7i$ 4i de dov!d! c!r!c$erului e3ecu$oriu !l :o$r2rii #$rine0 eli)er!$ de in#$!n7! c!re ! pronun7!$(o. ART. '.'&5 Dolu7ion!re! cererii 6') Cerere! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii #e #olu7ione!9 prin :o$r2re0 dup ci$!re! pr7ilor. 6%) ;n c!9ul *n c!re :o$r2re! #$rin con7ine #olu7ii !#upr! +!i +ul$or c!pe$e de cerere0 c!re #un$ di#oci!)ile0 *ncuviin7!re! po!$e 1i !cord!$ #ep!r!$. 6 ) E3ecu$!re! :o$r2rii #$rine #$!)ilind o o)li"!7ie !li+en$!r prin vr#+in$e periodice #e *ncuviin7e!9 pen$ru vr#+in$ele #c!den$e 4i cele #u)#ecven$e. 64) Prin :o$r2re! de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii :o$r2rii #$rine de cond!+n!re l! pl!$! unei #u+e *n +oned #$rin #e v! di#pune conver#i! *n +oned n!7ion!l l! cur#ul de #c:i+) !l 9ilei c2nd :o$r2re! ! deveni$ e3ecu$orie *n #$!$ul unde ! 1o#$ pronun7!$. P2n l! d!$! conver#iei0 do)2nd! produ# de #u+! #$!)ili$ *n :o$r2re! #$rin e#$e "uvern!$ de le"e! in#$!n7ei c!re ! pronun7!$(o. ART. '.'&. E+i$ere! $i$lului e3ecu$oriu
295

Pe )!9! :o$r2rii de1ini$ive de *ncuviin7!re ! e3ecu$rii #e e+i$e $i$lul e3ecu$oriu0 *n condi7iile le"ii ro+2ne0 +en7ion2ndu(#e *n $i$lu 4i :o$r2re! de *ncuviin7!re. ART. '.'&For7! pro)!n$ ! :o$r2rii #$rine 6') @o$r2re! #$rin pronun7!$ de in#$!n7! co+pe$en$ )ene1ici!9 *n Ro+2ni! de 1or7 pro)!n$ *n privin7! con#$!$rilor pe c!re le cuprinde0 d!c #!$i#1!ce e3i"en7ele nece#!re !u$en$ici$7ii #!le con1or+ le"ii #$!$ului de #ediu !l in#$!n7ei. 6%) Con#$!$rile 1cu$e de in#$!n7! #$rin nu )ene1ici!9 de 1or7! pro)!n$ prev9u$ l! !lin. 6') d!c ele #un$ +!ni1e#$ inco+p!$i)ile cu ordine! pu)lic de drep$ in$ern!7ion!l priv!$ ro+2n. 6 ) Pro)! con$r! 1!p$elor con#$!$!$e de in#$!n7! #$rin po!$e 1i 1cu$ prin orice +i8lo!ce. ART. '.'&, @o$r2ri #$!)ilind o)li"!7ii 1i#c!le prev9u$e de le"i #$rine @o$r2re! #$rin c!re #$!)ile4$e o o)li"!7ie decur"2nd din$r(o le"e 1i#c!l #$rin nece#i$ 4i condi7i! reciproci$7ii pen$ru ! 1i recuno#cu$ 4i e3ecu$!$ *n Ro+2ni!. ART. '.'&= Tr!n9!c7ii 8udici!re Tr!n9!c7iile 8udici!re *nc:ei!$e *n #$rin$!$e produc *n Ro+2ni! e1ec$ele ce decur" din le"e! c!re le(! 1o#$ !plic!$0 *n condi7iile !r$. '.'&% !lin. 6') 4i !r$. '.'& ( '.'&-. TITLUL IA Ar)i$r!8ul in$ern!7ion!l 4i e1ec$ele :o$r2rilor !r)i$r!le #$rine CAP. I Proce#ul !r)i$r!l in$ern!7ion!l ART. '.''& C!li1ic!re 4i do+eniu de !plic!re 6') ;n #en#ul pre9en$ului $i$lu0 un li$i"iu !r)i$r!l c!re #e de#14o!r *n Ro+2ni! e#$e #oco$i$ in$ern!7ion!l d!c #(! n#cu$ din$r(un r!por$ de drep$ priv!$ cu ele+en$ de e3$r!nei$!$e. 6%) 5i#po9i7iile pre9en$ului c!pi$ol #e !plic oricrui !r)i$r!8 in$ern!7ion!l d!c #ediul in#$!n7ei !r)i$r!le #e !1l *n Ro+2ni! 4i cel pu7in un! din$re pr7i nu !ve! l! d!$! *nc:eierii conven7iei !r)i$r!le do+iciliul #!u re4edin7! o)i4nui$0 re#pec$iv #ediul *n Ro+2ni!0 d!c pr7ile nu !u e3clu# prin conven7i! !r)i$r!l #!u ul$erior *nc:eierii !ce#$ei!0 d!r nu+!i prin *n#cri#0 !plic!re! !ce#$or!. 6 ) Dediul in#$!n7ei !r)i$r!le #e #$!)ile4$e de pr7ile *n c!u9 #!u de in#$i$u7i! de !r)i$r!8 de#e+n!$ de !ce#$e!0 i!r *n lip#0 de c$re !r)i$ri. ART. '.''' Ar)i$r!)ili$!$e! li$i"iului 6') Orice c!u9 de n!$ur p!$ri+oni!l po!$e 1!ce o)iec$ul !r)i$r!8ului d!c e! prive4$e drep$uri !#upr! cror! pr7ile po$ di#pune li)er0 i!r le"e! #$!$ului de #ediu !l in#$!n7ei !r)i$r!le nu re9erv co+pe$en7! e3clu#iv in#$!n7elor 8udec$ore4$i.
296

6%) 5!c un! din$re pr7ile conven7iei !r)i$r!le e#$e un #$!$0 o *n$reprindere de #$!$ #!u o or"!ni9!7ie con$rol!$ de #$!$0 !ce!#$ p!r$e nu po!$e invoc! propriul #u drep$ pen$ru ! con$e#$! !r)i$r!)ili$!$e! unui li$i"iu #!u c!p!ci$!$e! #! de ! 1i p!r$e *n proce#ul !r)i$r!l. ART. '.''% Conven7i! !r)i$r!l 6') Conven7i! !r)i$r!l #e *nc:eie v!l!)il *n 1or+ #cri#0 prin *n#cri#0 $ele"r!+0 $ele30 $elecopi!$or0 po4$ elec$ronic #!u orice !l$ +i8loc de co+unic!re per+i72nd !(i #$!)ili pro)! prin$r(un $e3$. 6%) Cu privire l! cerin7ele de 1ond0 conven7i! !r)i$r!l e#$e v!l!)il d!c *ndepline4$e condi7iile i+pu#e de un! din$re le"ile ur+$o!reB !) le"e! #$!)ili$ de pr7iC )) le"e! c!re "uverne!9 o)iec$ul li$i"iuluiC c) le"e! !plic!)il con$r!c$ului ce con7ine cl!u9! co+pro+i#orieC d) le"e! ro+2n. 6 ) A!lidi$!$e! conven7iei !r)i$r!le nu po!$e 1i con$e#$!$ pe +o$ivul nev!l!)ili$7ii con$r!c$ului princip!l #!u pen$ru c !r vi9! un li$i"iu c!re nu e3i#$ *nc. ART. '.'' Tri)un!lul !r)i$r!l 6') Nu+ire!0 revoc!re! 4i *nlocuire! !r)i$rilor #e re!li9e!9 con1or+ conven7iei !r)i$r!le #!u celor #$!)ili$e de pr7i ul$erior *nc:eierii !ce#$ei!0 i!r *n lip#0 p!r$e! in$ere#!$ po!$e #olici$! $ri)un!lului de l! #ediul !r)i$r!8ului # 1!c !ce#$ lucru0 di#po9i7iile cr7ii ! IA(! !plic2ndu#e prin !n!lo"ie. 6%) Ar)i$rul po!$e 1i recu9!$B !) c2nd nu !re c!li1ic!re! #$!)ili$ de pr7iC )) c2nd e3i#$ o c!u9 de recu9!re din$re cele prev9u$e de re"ulile de procedur !r)i$r!l !dop$!$e de pr7i #!u0 *n lip#0 de !r)i$riC c) c2nd *+pre8urrile induc o *ndoi!l le"i$i+ cu privire l! independen7! 4i i+p!r7i!li$!$e! #!. 6 ) O p!r$e nu po!$e recu9! un !r)i$ru pe c!re l(! de#e+n!$ #!u l! ! crui nu+ire ! con$ri)ui$ dec2$ pen$ru o c!u9 de c!re ! lu!$ cuno4$in7 dup !ce!#$ nu+ire. Tri)un!lul !r)i$r!l 4i ce!l!l$ p!r$e $re)uie *n4$iin7!$e 1r *n$2r9iere de#pre +o$ivul de recu9!re. 64) 5!c pr7ile nu !u #$!)ili$ procedur! de recu9!re0 $ri)un!lul de l! #ediul !r)i$r!8ului #e pronun7 !#upr! recu9rii prin :o$r2re de1ini$iv. ART. '.''4 Procedur! !r)i$r!l 6') Pr7ile po$ #$!)ili procedur! !r)i$r!l direc$ #!u prin re1erire l! re"ul!+en$ul unei in#$i$u7ii de !r)i$r!8 ori o po$ #upune unei le"i procedur!le l! !le"ere! lor. 6%) 5!c pr7ile nu !u proced!$ con1or+ celor prev9u$e l! !lin. 6')0 $ri)un!lul !r)i$r!l #$!)ile4$e procedur! pe c!le! unei! din$re +od!li$7ile prev9u$e l! !lin. 6'). 6 ) Oric!re !r 1i procedur! !r)i$r!l #$!)ili$0 $ri)un!lul !r)i$r!l $re)uie # "!r!n$e9e e"!li$!$e! pr7ilor 4i drep$ul lor de ! 1i !#cul$!$e *n procedur con$r!dic$orie. 64) ;n !r)i$r!8ul in$ern!7ion!l0 dur!$! $er+enelor #$!)ili$e *n c!r$e! ! IA(! #e du)le!9.
297

ART. '.''5 Li+)! *n c!re #e de#14o!r procedur! 6') 5e9)!$ere! li$i"iului *n 1!7! $ri)un!lului !r)i$r!l #e 1!ce *n li+)! #$!)ili$ prin conven7i! !r)i$r!l #!u0 d!c nu #(! prev9u$ ni+ic *n !ce!#$ privin7 ori nu ! in$erveni$ o *n7ele"ere ul$erio!r0 *n li+)! con$r!c$ului din c!re #(! n#cu$ li$i"iul ori *n$r(o li+) de circul!7ie in$ern!7ion!l #$!)ili$ de $ri)un!lul !r)i$r!l. 6%) 5!c o p!r$e nu cuno!4$e li+)! *n c!re #e de#14o!r de9)!$ere!0 l! cerere! 4i pe c:el$ui!l! ei0 $ri)un!lul !r)i$r!l *i !#i"ur #erviciile unui $r!duc$or. 6 ) Pr7ile po$ # p!r$icipe l! de9)!$eri cu $r!duc$orul lor. ART. '.''. M#uri provi9orii 4i con#erv!$orii 6') Tri)un!lul !r)i$r!l po!$e di#pune +#uri provi9orii #!u con#erv!$orii l! cerere! unei! din$re pr7i0 d!c nu e#$e #$ipul!$ con$r!riul *n conven7i! !r)i$r!l. 6%) 5!c p!r$e! vi9!$ nu #e #upune volun$!r +#urilor di#pu#e0 $ri)un!lul !r)i$r!l po!$e cere concur#ul $ri)un!lului co+pe$en$0 c!re !plic propri! le"e. 5i#punere! de +#uri provi9orii #!u con#erv!$orii po!$e 1i #u)ordon!$ de !r)i$ru #!u 8udec$or drii unei c!u7iuni !decv!$e. ART. '.''Ad+ini#$r!re! pro)elor 6') Ad+ini#$r!re! pro)elor #e 1!ce de c$re $ri)un!lul !r)i$r!l. 6%) 5!c pen$ru !d+ini#$r!re! pro)elor e#$e nece#!r concur#ul in#$!n7elor 8udec$ore4$i0 $ri)un!lul !r)i$r!l #!u pr7ile0 de !cord cu $ri)un!lul !r)i$r!l0 po$ #olici$! concur#ul $ri)un!lului de l! #ediul !r)i$r!8ului0 c!re !plic le"e! proprie. ART. '.'', Co+pe$en7! $ri)un!lului !r)i$r!l 6') Tri)un!lul !r)i$r!l decide !#upr! propriei co+pe$en7e. 6%) Tri)un!lul !r)i$r!l #$!$ue!9 !#upr! propriei co+pe$en7e 1r ! lu! *n con#ider!re o cerere !v2nd !cel!4i o)iec$0 de8! pendin$e *n$re !cele!4i pr7i *n 1!7! unui $ri)un!l #$!$!l #!u !r)i$r!l0 !1!r nu+!i d!c +o$ive $e+einice i+pun #u#pend!re! procedurii. 6 ) E3cep7i! de neco+pe$en7 $re)uie ridic!$ pre!l!)il oricrei !prri pe 1ond. ART. '.''= 5rep$ !plic!)il 6') Tri)un!lul !r)i$r!l !plic li$i"iului le"e! #$!)ili$ de pr7i0 i!r d!c pr7ile nu !u de#e+n!$ drep$ul !plic!)il0 le"e! pe c!re o con#ider !decv!$0 *n $o!$e #i$u!7iile 7in2nd #e!+! de u9!n7e 4i re"uli pro1e#ion!le. 6%) Tri)un!lul !r)i$r!l po!$e #$!$u! *n ec:i$!$e nu+!i cu !u$ori9!re! e3pre# ! pr7ilor. ART. '.'%& @o$r2re! !r)i$r!l 6') @o$r2re! !r)i$r!l e#$e d!$ cu procedur! conveni$ de pr7i. ;n lip#! unor !#e+ene! prevederi *n conven7i! !r)i$r!l0 :o$r2re! #e pronun7 cu vo$ul +!8ori$7ii !r)i$rilor0 i!r *n c!9 de p!ri$!$e ! vo$urilor prev!le!9 #olu7i! c!re #e r!li!9 vo$ului #upr!!r)i$rului. 6%) @o$r2re! !r)i$r!l e#$e #cri#0 +o$iv!$0 d!$!$ 4i #e+n!$ de $o7i !r)i$rii.
298

6 ) @o$r2re! !r)i$r!l e#$e e3ecu$orie 4i o)li"!$orie de l! co+unic!re! #! pr7ilor 4i po!$e 1i !$!c!$ nu+!i cu !c7iune *n !nul!re pen$ru +o$ivele 4i *n re"i+ul #$!)ili$e *n c!r$e! ! IA(!0 c!re #e !plic *n +od core#pun9$or. 64) Tri)un!lul !r)i$r!l po!$e pronun7! :o$r2ri p!r7i!le0 *n lip# de #$ipul!7ie con$r!r *n conven7i! !r)i$r!l. ART. '.'%' C:el$uieli !r)i$r!le ;n !1!r de c!9ul *n c!re pr7ile convin !l$1el0 onor!riile !r)i$rilor 4i c:el$uielile de depl!#!re !le !ce#$or! #e #upor$ de p!r$e! c!re i(! nu+i$C *n c!9ul !r)i$rului unic #!u !l #upr!!r)i$rului0 !ce#$e c:el$uieli #e #upor$ de pr7i *n co$e e"!le. ART. '.'%% Re"uli de !plic!re #u)#idi!r Orice !#pec$e privind con#$i$uire! $ri)un!lului !r)i$r!l0 procedur!0 :o$r2re! !r)i$r!l0 co+ple$!re!0 co+unic!re! 4i e1ec$ele !ce#$ei!0 nere"le+en$!$e de pr7i prin conven7i! !r)i$r!l 4i ne*ncredin7!$e de !ce#$e! re9olvrii de c$re $ri)un!lul !r)i$r!l0 vor 1i #olu7ion!$e prin !plic!re! *n +od core#pun9$or ! di#po9i7iilor cr7ii ! IA(!. CAP. II E1ec$ele :o$r2rilor !r)i$r!le #$rine ART. '.'% C!li1ic!re Dun$ :o$r2ri !r)i$r!le #$rine orice #en$in7e !r)i$r!le de !r)i$r!8 in$ern #!u in$ern!7ion!l pronun7!$e *n$r(un #$!$ #$rin 4i c!re nu #un$ con#ider!$e :o$r2ri n!7ion!le *n Ro+2ni!. ART. '.'%4 E1ic!ci$!$e Orice :o$r2re !r)i$r!l din$re cele prev9u$e l! !r$. '.'% e#$e recuno#cu$ 4i po!$e 1i e3ecu$!$ *n Ro+2ni! d!c di1erendul 1or+2nd o)iec$ul !ce#$ei! po!$e 1i #olu7ion!$ pe c!le !r)i$r!l *n Ro+2ni! 4i d!c :o$r2re! nu con7ine di#po9i7ii con$r!re ordinii pu)lice de drep$ in$ern!7ion!l priv!$ ro+2n. ART. '.'%5 In#$!n7! co+pe$en$ 6') Dolici$!re! de recuno!4$ere 4i e3ecu$!re ! :o$r2rii !r)i$r!le #$rine #e pre9in$ prin$r(o cerere !dre#!$ $ri)un!lului *n circu+#crip7i! crui! #e !1l do+iciliul #!u0 dup c!90 #ediul celui crui! i #e opune re#pec$iv! :o$r2re !r)i$r!l. 6%) ;n c!9 de i+po#i)ili$!$e de #$!)ilire ! $ri)un!lului prev9u$ l! !lin. 6')0 co+pe$en7! !p!r7ine Tri)un!lului >ucure4$i. ART. '.'%. Cerere! 6') Cel c!re #e prev!le!9 de o :o$r2re !r)i$r!l #$rin po!$e #olici$! nu+!i recuno!4$ere! !ce#$ei! pen$ru ! invoc! !u$ori$!$e! de lucru 8udec!$ #!u0 c2nd nu e#$e !du# l! *ndeplinire *n +od volun$!r0 *ncuviin7!re! e3ecu$rii #ili$e pe $eri$oriul Ro+2niei.
299

6%) Recuno!4$ere! unei :o$r2ri !r)i$r!le #$rine po!$e 1i ceru$ 4i pe c!le inciden$!l. 6 ) 5i#po9i7iile !r$. '.'&& #e !plic *n +od core#pun9$or. ART. '.'%5ocu+en$e !$!4!$e l! cerere 6') Cerere! $re)uie *n#o7i$ de :o$r2re! !r)i$r!l 4i conven7i! de !r)i$r!80 *n ori"in!l #!u *n copie0 c!re #un$ #upu#e #upr!le"!li9rii *n condi7iile prev9u$e l! !r$. '.&=%. 6%) 5!c docu+en$ele prev9u$e l! !lin. 6') nu #un$ red!c$!$e *n li+)! ro+2n0 #olici$!n$ul $re)uie # pre9in$e 4i $r!ducere! !ce#$or! *n li+)! ro+2n0 cer$i1ic!$ de con1or+i$!$e. ART. '.'%, Mo$ivele de re1u9 !l recuno!4$erii #!u e3ecu$rii Recuno!4$ere! #!u e3ecu$!re! :o$r2rii !r)i$r!le #$rine e#$e re#pin# de $ri)un!l d!c p!r$e! con$r! crei! :o$r2re! e#$e invoc!$ pro)e!9 e3i#$en7! unei! din$re ur+$o!rele *+pre8urriB !) pr7ile nu !ve!u c!p!ci$!$e! de ! *nc:ei! conven7i! !r)i$r!l con1or+ le"ii !plic!)ile 1iecrei!0 #$!)ili$ po$rivi$ le"ii #$!$ului unde :o$r2re! ! 1o#$ pronun7!$C )) conven7i! !r)i$r!l nu er! v!l!)il po$rivi$ le"ii crei! pr7ile !u #upu#(o #!u0 *n lip# de #$!)ilire ! !ce#$ei!0 con1or+ le"ii #$!$ului *n c!re :o$r2re! !r)i$r!l ! 1o#$ pronun7!$C c) p!r$e! con$r! crei! :o$r2re! e#$e invoc!$ n(! 1o#$ cuveni$ in1or+!$ cu privire l! de#e+n!re! !r)i$rilor #!u cu privire l! procedur! !r)i$r!l ori ! 1o#$ *n i+po#i)ili$!$e de !(4i v!lori1ic! propri! !pr!re *n proce#ul !r)i$r!lC d) con#$i$uire! $ri)un!lului !r)i$r!l #!u procedur! !r)i$r!l n(! 1o#$ con1or+ conven7iei pr7ilor ori0 *n lip#! unui !cord !l !ce#$or!0 le"ii locului unde ! !vu$ loc !r)i$r!8ulC e) :o$r2re! prive4$e un di1erend neprev9u$ *n conven7i! !r)i$r!l #!u *n !1!r! li+i$elor 1i3!$e de !ce!#$! ori cuprinde di#po9i7ii c!re e3cede!9 $er+enilor conven7iei !r)i$r!le. To$u4i0 d!c di#po9i7iile din :o$r2re c!re prive#c !#pec$e #upu#e !r)i$r!8ului po$ 1i #ep!r!$e de cele privind c:e#$iuni ne#upu#e !r)i$r!8ului0 cele din$2i po$ 1i recuno#cu$e 4i decl!r!$e e3ecu$oriiC 1) :o$r2re! !r)i$r!l n(! deveni$ *nc o)li"!$orie pen$ru pr7i #!u ! 1o#$ !nul!$ ori #u#pend!$ de o !u$ori$!$e co+pe$en$ din #$!$ul *n c!re #!u dup le"e! crui! ! 1o#$ pronun7!$. ART. '.'%= Du#pend!re! 8udec7ii 6') Tri)un!lul po!$e #u#pend! 8udec!re! recuno!4$erii 4i e3ecu$rii :o$r2rii !r)i$r!le #$rine d!c !nul!re! ori #u#pend!re! !ce#$ei! e#$e #olici$!$ !u$ori$7ii co+pe$en$e din #$!$ul unde ! 1o#$ pronun7!$ #!u din #$!$ul dup le"e! crui! ! 1o#$ pronun7!$. 6%) ;n #i$u!7i! prev9u$ l! !lin. 6') $ri)un!lul po!$e0 l! cerere! pr7ii c!re #olici$ recuno!4$ere! 4i e3ecu$!re! :o$r2rii !r)i$r!le #$rine0 # di#pun depunere! unei c!u7iuni de c$re ce!l!l$ p!r$e. ART. '.' &
300

<udec!$! 6') Cerere! de recuno!4$ere #!u de e3ecu$!re ! :o$r2rii !r)i$r!le #$rine #e #olu7ione!9 prin :o$r2re d!$ cu ci$!re! pr7ilor 4i c!re po!$e 1i !$!c!$ nu+!i cu !pel. 6%) Cerere! po!$e 1i #olu7ion!$ 1r ci$!re! pr7ilor d!c din :o$r2re re9ul$ c p2r2$ul ! 1o#$ de !cord cu !d+i$ere! !c7iunii. ART. '.' ' For7! pro)!n$ @o$r2rile !r)i$r!le #$rine pronun7!$e de un $ri)un!l !r)i$r!l co+pe$en$ )ene1ici!9 *n Ro+2ni! de 1or7 pro)!n$ cu privire l! #i$u!7iile de 1!p$ pe c!re le con#$!$. ART. '.' % E3!+in!re! 1ondului c!u9ei Tri)un!lul nu po!$e e3!+in! :o$r2re! !r)i$r!l pe 1ondul di1erendului. 5i#po9i7ii 1in!le ART. '.' In$r!re *n vi"o!re 6') Pre9en$ul Cod de procedur civil in$r *n vi"o!re l! d!$! c!re v! 1i prev9u$ *n le"e! pen$ru punere! *n !plic!re ! !ce#$ui!. 6%) ;n $er+en de . luni de l! d!$! pu)licrii pre9en$ului cod0 Kuvernul v! #upune P!rl!+en$ului #pre !dop$!re proiec$ul de le"e pen$ru punere! *n !plic!re ! Codului de procedur civil. NOTOB Reproduce+ +!i 8o# prevederile !r$. -4(-= 4i ,'(, din Le"e! nr. -./%&'% pen$ru punere! *n !plic!re ! Le"ii nr. ' 4/%&'& privind Codul de procedur civil0 c!re nu #un$ *ncorpor!$e *n 1or+! repu)lic!$ ! Le"ii nr. ' 4/%&'& 4i c!re #e !plic0 *n con$inu!re0 c! di#po9i7ii proprii !le !ce#$ei!B GAr$. -4. ( 5rep$ul l! !c7iune! ipo$ec!r prev9u$ de !r$. %.5&4 din Codul civil nu #e #$in"e prin pre#crip7ie0 ci do!r c! e1ec$ !l #$in"erii ipo$ecii *n condi7iile !r$. %.4%, din Codul civil. 5i#po9i7iile !r$. .=.P' !lin. 6%)*) din Codul de procedur civil r+2n !plic!)ile. (((((((((( *) Ar$. .=.P' !lin. 6%) din Le"e! nr. ' 4/%&'&0 repu)lic!$0 ! deveni$ !r$. -&. !lin. 6%)0 prin renu+ero$!re. Ar$. -5. ( ;n #en#ul !r$. -5 din Codul civil0 *n c!9ul c#$oriilor *nc:ei!$e *n #$rin$!$e0 prin locul *nc:eierii c#$oriei #e *n7ele"e loc!li$!$e! *n !l crei re"i#$ru de #$!re civil #(! $r!n#cri# cer$i1ic!$ul de c#$orie. Ar$. -.. ( P2n l! or"!ni9!re! in#$!n7elor de $u$el 4i 1!+ilie0 8udec$oriile #!u0 dup c!90 $ri)un!lele ori $ri)un!lele #peci!li9!$e pen$ru +inori 4i 1!+ilie vor *ndeplini rolul de in#$!n7e de $u$el 4i 1!+ilie0 !v2nd co+pe$en7! #$!)ili$ po$rivi$ Codului civil0 Codului de procedur civil0 pre9en$ei le"i0 precu+ 4i re"le+en$rilor #peci!le *n vi"o!re.
301

Ar$. --. ( Ori de c2$e ori prin le"i 4i prin !l$e !c$e nor+!$ive #e 1!ce $ri+i$ere l! Le"e! nr. '/'==& privind #ocie$7ile co+erci!le ori l! G#ocie$!$e! co+erci!l/#ocie$7ile co+erci!leG0 dup c!90 $ri+i$ere! #e con#ider ! 1i 1cu$ l! Le"e! #ocie$7ilor nr. '/'==& ori0 dup c!90 l! G#ocie$!$e!/#ocie$7ile re"le+en$!$/re"le+en$!$e de Le"e! nr. '/'==&0 repu)lic!$0 cu +odi1icrile 4i co+ple$rile ul$erio!reG. Ar$. -,. ( 5i#po9i7iile !r$. '- din Le"e! nr. ',,/%&&&0 repu)lic!$0 precu+ 4i cu +odi1icrile !du#e prin pre9en$! le"e0 #e !plic 4i c!9urilor de ne*ndeplinire ! o)li"!7iei prev9u$e l! !lin. 6') !l !celui!4i !r$icol0 pen$ru c!re nu #(! e+i#0 p2n l! d!$! in$rrii *n vi"o!re ! pre9en$ei le"i0 ordinul +ini#$rului 8u#$i7iei de revoc!re din 1unc7ie ! e3ecu$orului 8udec$ore#c. Ar$. -=. ( ;n $er+en de % !ni de l! d!$! in$rrii *n vi"o!re ! pre9en$ei le"i0 #ocie$7ile *nre"i#$r!$e *n re"i#$rul co+er7ului c!re !u *n denu+ire #in$!"+! G#ocie$!$e co+erci!lG #un$ o)li"!$e ! e1ec$u! de+er#urile nece#!re *nlocuirii !ce#$ei #in$!"+e cu $er+enul G#ocie$!$eG. P2n l! 1in!li9!re! !ce#$or de+er#uri0 #ocie$!$e! po!$e 1unc7ion! cu denu+ire! *n#cri# *n re"i#$rul co+er7ului l! d!$! in$rrii *n vi"o!re ! pre9en$ei le"i. ;nre"i#$r!re! *n re"i#$rul co+er7ului ! +en7iunii privind +odi1ic!re! !c$ului con#$i$u$iv c! ur+!re ! #c:i+)rii denu+irii #ocie$7ii e#$e #cu$i$ de $!3 de *nre"i#$r!re. ......................................................................... Ar$. ,'. ( 6') Le"e! nr. ' 4/%&'& privind Codul de procedur civil0 pu)lic!$ *n Moni$orul O1ici!l !l Ro+2niei0 P!r$e! I0 nr. 4,5 din '5 iulie %&'&0 in$r *n vi"o!re l! ' #ep$e+)rie %&'%. 6%) 5i#po9i7iile !r$. 5'%(5'4*) din Codul de procedur civil0 !#$1el cu+ !u 1o#$ +odi1ic!$e 4i co+ple$!$e prin pre9en$! le"e0 #e !plic de l! d!$! de ' i!nu!rie %&' . (((((((((( *) Ar$. 5'%(5'4 din Le"e! nr. ' 4/%&'&0 repu)lic!$0 !u deveni$ !r$. 5'=(5%'0 prin renu+ero$!re. Ar$. ,%. ( Pre9en$! le"e in$r *n vi"o!re l! d!$! prev9u$ l! !r$. ,' !lin. 6')0 cu e3cep7i! di#po9i7iilor !r$. ,&0 c!re in$r *n vi"o!re l! 9ile de l! d!$! pu)licrii pre9en$ei le"i *n Moni$orul O1ici!l !l Ro+2niei0 P!r$e! I. Ar$. , . ( L! d!$! in$rrii *n vi"o!re ! Codului de procedur civil #e !)ro"B !) GCodicele de procedur civilG 6#!u GCodul de procedur civilG)0 repu)lic!$ *n Moni$orul O1ici!l0 P!r$e! I0 nr. 45 din %4 1e)ru!rie '=4,0 cu +odi1icrile 4i co+ple$rile ul$erio!reC )) Codul de procedur civil C!rol !l II(le! 65ecre$ul(Le"e nr. %.,==/'=4&)0 pu)lic!$ *n Moni$orul O1ici!l0 P!r$e! I0 nr. %&' din ' !u"u#$ '=4&C c) Le"e! nr. ',/'=4, pen$ru +odi1ic!re! Codului de procedur civil0 pu)lic!$ *n Moni$orul O1ici!l0 P!r$e! I0 nr. 5 din '% 1e)ru!rie '=4,C d) 5ecre$ul Con#iliului de D$!$ nr. %& /'=-4 pen$ru *n1iin7!re! 4i or"!ni9!re! de #ec7ii +!ri$i+e 4i 1luvi!le l! unele in#$!n7e 8udec$ore4$i 4i uni$7i de procur!$ur0 pu)lic!$ *n >ule$inul O1ici!l0 nr. ' ' din ' oc$o+)rie '=-40 cu +odi1icrile 4i co+ple$rile ul$erio!reC
302

e) Le"e! nr. '&5/'==% cu privire l! re"le+en$!re! r!por$urilor de drep$ in$ern!7ion!l priv!$0 pu)lic!$ *n Moni$orul O1ici!l !l Ro+2niei0 P!r$e! I0 nr. %45 din ' oc$o+)rie '==%0 cu +odi1icrile 4i co+ple$rile ul$erio!reC 1) !r$. %4 !lin. 6%) din Le"e! nr. ''%/'==5 pen$ru re"le+en$!re! #i$u!7iei 8uridice ! unor i+o)ile cu de#$in!7i! de locuin7e0 $recu$e *n proprie$!$e! #$!$ului0 pu)lic!$ *n Moni$orul O1ici!l !l Ro+2niei0 P!r$e! I0 nr. %-= din %= noie+)rie '==50 cu +odi1icrile ul$erio!reC ") Ordon!n7! Kuvernului nr. 5/%&&' privind procedur! #o+!7iei de pl!$0 pu)lic!$ *n Moni$orul O1ici!l !l Ro+2niei0 P!r$e! I0 nr. 4%% din & iulie %&&'0 !pro)!$ cu +odi1icri 4i co+ple$ri prin Le"e! nr. %=5/%&&%0 cu +odi1icrile 4i co+ple$rile ul$erio!reC :) !r$. '% din Le"e! nr. %4&/%&&4 privind r#pundere! produc$orilor pen$ru p!"u)ele "ener!$e de produ#ele cu de1ec$e0 repu)lic!$ *n Moni$orul O1ici!l !l Ro+2niei0 P!r$e! I0 nr. ' din %% !prilie %&&,C i) Ordon!n7! de ur"en7 ! Kuvernului nr. ''=/%&&- privind +#urile pen$ru co+)!$ere! *n$2r9ierii e3ecu$rii o)li"!7iilor de pl!$ re9ul$!$e din con$r!c$e *n$re pro1e#ioni4$i0 pu)lic!$ *n Moni$orul O1ici!l !l Ro+2niei0 P!r$e! I0 nr. - , din ' oc$o+)rie %&&-0 !pro)!$ cu +odi1icri 4i co+ple$ri prin Le"e! nr. '',/%&&,0 cu +odi1icrile ul$erio!reC 8) !r$. %%=P' din Le"e! nr. -'/%&'' pen$ru punere! *n !plic!re ! Le"ii nr. %,-/%&&= privind Codul civil0 pu)lic!$ *n Moni$orul O1ici!l !l Ro+2niei0 P!r$e! I0 nr. 4&= din '& iunie %&''0 cu +odi1icrile 4i co+ple$rile ul$erio!reC I) orice !l$e di#po9i7ii con$r!re0 c:i!r d!c #un$ cuprin#e *n le"i #peci!le.G (((((((

303