Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICA

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DECAN

1. Planificarea şi organizarea managerială;

2. Comunicarea managerială;

3. Managementul calităţii învăţământului superior;

4. Promovarea calităţii în activitatea didactică şi de cercetare din Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti;

5. Statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior;

6. Organizarea programelor de studii universitare;

7. Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii (licenţă şi masterat);

8. Evaluarea externă în vederea acreditării instituţionale;

9. Evaluarea externă a programelor de studii oferite prin învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR).

Bibliografie

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ;

- Carta Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti (www.ucdc.ro ) ;

- Metodologie privind alegerea decanilor facultăţilor din cadrul Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti (www.ucdc.ro) ;

- Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a

instituţiilor de învăţământ superior (www.aracis.ro /proceduri); -M.Popescu - Comunicare şi cultură organizaţională - Ed.Pro Universitaria, Bucureşti, 2011; -Gh.Căprărescu, G.B.Chendi, C.Militaru - Management - Ed.Pro Universitaria, Bucureşti, 2007.