Sunteți pe pagina 1din 28

MAR I, 1 FEBRUARIE 2011

R zboiul romno-ungar de la 1919


R zboiul romno-ungar de la 1919 (I) Din Apuseni pe Tisa

Figur 1 Schita6. Opera iunile dintre mun ii Apuseni i Tisa 16 aprilie - 1 mai 1919

Prea pu in s-a spus i s-a scris despre una dintre cele mai importante campanii romne ti din istoria noastr , cea referitoare la r zboiul romnoungar de la 1919. Dac pn n 1989 aceast lacun din istoria noastr p rea explicabil prin prisma istoriografiei comuniste care nu dorea eviden ierea rolului Romniei n strpirea unui focar comunist ap rut pe harta Europei Centrale, cu att mai mult mi se pare condamnabil neglijarea acestui aspect esen ial n ultimii dou zeci de ani. Nu pot s -mi explic nici acum de unde apare aceast jen n abordarea acestui subiect, pot doar s ncerc s ar t adev rul asupra acestui eveniment. Istoria este ceea ce este, sau ceea ce a fost. Suntem datori s o cunoa tem i s o apreciem, a a cum este ea, mai ales n contextul rela iilor cu vecinii no tri, care nu ntotdeauna au fost prea cordiale. O disput veche de secole se rezolv numai cu sabia , spunea istoricul Constantin Kiri escu, iar aceasta este povestea rezolv rii disputei vechi de secole cu unul dintre vecinii no tri. Dup cum am expus ntr-un articol precedent Revolu ia din Ardeal i g rzile na ionale romne (II) Adev ruri uitate, n aprilie 1919 trupele romne i ungare (devenite bol evice) se aflau fa n fa pe linia desp r itoare Sighet Ciucea Zam.

Ungaria bolevic
Pn atunci, Ungaria suferise transform ri nemaintlnite n orice stat, prin rapiditatea cu care trecea de la o orientare la alta, doar pentru prezervarea imperiului s u, pentru a- i putea continua politica sa de asuprire a romnilor, croa ilor, slovenilor, slovacilor, cehilor, polonezilor, etc. Imperiul austro-ungar pr bu indu-se n urma r zboiului, Ungaria a devenit revolu ionar , proclamnd desfacerea ei de Austria, la 2 noiembrie 1918, dar f r s recunoasc i separarea celorlalte provincii ale imperiului. Doreau s se desprind de Austria, dar s p streze restul teritoriilor locuite majoritar de celelalte na ii din vechiul imperiu. Astfel, nici prin gnd nu le trecea s recunoasc plebiscitul de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, atunci cnd reprezentan ii na iunii romne din Transilvania au spus r spicat ntregii lumi c doresc s se uneasc cu ara. demn de remarcat, a fost singurul plebiscit, cu consultarea popula iei, din vechiul imperiu austro-ungar, cu att mai important i mai dreapt fiind demonstra ia juste ei cauzei Ardealului. nainte de asta, n timpul revolu iei de la nceputul lui noiembrie, contele Istvan Tisza, unul dintre principalii responsabili pentru declan area r zboiului mondial, a fost ucis de c tre solda ii unguri, proprii s i solda i. La 16 noiembrie 1918, prim ministrul Karoly Mihaly proclam Ungaria republic , iar el nsu i se declar antantofil. Timp de patru ani de r zboi, i nainte de acesta, Ungaria a fost unul dintre pilonii de baz ai Puterilor Centrale, sus in toare f r rezerve a politicii agresive a Germaniei i AustroUngariei, al c rei element de baz era, iar acum, peste noapte, a devenit o sus in toare fervent a Antantei, n speran a c va avea c tig de cauz la Conferin a de Pace de la Paris. Oare oamenii tia nu- i dau seama c au fost nvin i? ntreba generalul Berthelot n nsemn rile sale. Tone de material de propagand invada Conferin a de Pace, nu se precupe ea nici un efort pentru a influen a hot rrile acesteia, n timp ce n zonele ocupate se declan a o teroare f r precedent, pentru a amu i pentru totdeauna glasul acelora ce sus ineau ideile de autodeterminare, de a-i l sa pe fiecare s - i decid soarta, conform principiilor enun ate de pre edintele american Woodrow Wilson. n articolul men ionat mai sus am amintit doar o parte din atrocit ile ungure ti din Ardealul acelor timpuri. Pre edintele Conferin ei de Pace, Alexandre Millerand, a ripostat: Voin a popoarelor s-a exprimat n zilele din octombrie i noiembrie 1918, atunci cnd dubla monarhie s-a pr bu it i cnd popula iile ndelung asuprite s-au unit cu fra ii lor italieni, romni, iugoslavi i cehoslovaci. Ungurii nu se descurajeaz i continu propaganda, sus innd c singura garan ie pentru estul Europei amenin at de spectrul bol evic l reprezint o Ungarie mare i puternic , ntre hotarele prev zute de ei. Dar decizia Conferin ei de Pace de a le cere retragerea pe o nou linie stabilit i

comunicat la 20 martie 1919, respectiv linia Hust Satu Mare Carei Oradea Salonta, bulverseaz a a de mult conducerea Ungariei nct guvernul Karoly demisioneaz i cedeaz puterea bol evicilor. Ungaria, dac nu a reu it s ob in ce dorea din vest, se orienteaz rapid spre est. Conducerea este preluat de guvernul bol evic al lui Garbai Sandor, dar puterea este de inut de fapt de ministrul de r zboi Bela Kuhn, n scut n jude ul S laj. Orict ar ncerca ungurii de ieri i de azi s ncerce s mascheze aceast mi care de alunecare spre bol evism a politicii lui Karoly, adev rul istoric iese la iveal . Din republicani antantofili, peste noapte ungurii se transform n bol evici, iar cu cteva luni n urm fuseser cei mai aprigi monarhi ti adep i ai Puterilor Centrale, doar pentru a- i p stra imperiul i dreptul de asuprire asupra altor popoare. Orict cerneal peste tone de maculatur ar curge, adev rul istoric r mne, rostit chiar de c tre factorii responsabili ai acelor zile. Karoly a declarat c cedeaz puterea proletariatului , iar Lenin: guvernul burghezo-conciliatorist nu i-a dat el nsu i demisia, a nceput el nsu i tratative cu comuni tii, cu tovar ii unguri care se aflau n nchisori i a recunoscut el nsu i c nu exist alt solu ie dect trecerea puterii n mna poporului muncitor . Mai e nevoie de vreo demonstra ie savant ? Bol evicii preiau puterea n Ungaria la 21 martie 1919 i instaureaz teroarea bol evic , regim de opresiune care va dura 133 de zile, pn va fi desfiin at de armata romn . La 24 martie, trei zile dup preluarea puterii, dup decretarea mobiliz rii, Comisariatul de r zboi al guvernului comunist ungar d comandamentelor n subordine urm toarele instruc iuni referitoare la atitudinea trupelor, pn la terminarea organiz rii Armatei Ro ii Ungare: Pn cnd, pe baza recrut rilor treptate, nu vom dispune de o for suficient pentru nceperea opera iunilor ofensive, se impune men inerea fronturilor actuale . Acelea i instruc iuni, referindu-se la frontul romn, spun cam a a: grupul colonelului Kratochwill va face gruparea for elor n a a fel n mprejurimile ora ului S tmar, ca s poat ataca n direc ia Dejului. Valea Cri ului Repede se va nchide la Ciucea printr-un deta ament puternic. Deci, este clar atitudinea ofensiv a Ungariei bol evice, care ncheie o alian cu bol evicii lui Lenin, menit s desfiin eze statul romn printrun atac combinat, de c tre unguri dinspre vest, prin Transilvania, i de c tre ru i dinspre est, prin Basarabia. Cele dou regimuri comuniste ar urma s - i dea mn pe crestele Carpa ilor Orientali, deveni i grani ntre Rusia Sovietic i Ungaria bol evic . Din fericire, proiectul nu s-a putut realiza, att din cauza ofensivei romne ti care va desfiin a Ungaria bol evic , ct i n urma rezisten ei romne ti de pe Nistru contra bandelor bol evice ce testau t ria ap r rii trupelor romne, dar nu n ultimul rnd datorit ofensivei ru ilor albi ai generalului Denikin n sudul Ucrainei. Aceast ofensiv ne-a dat r gazul pe Nistru pentru a ne putea concentra spre vest, spre amenin area Ungariei bol evice.

Urmnd instruc iunile Comisariatului de r zboi ungar, trupele ungure ti ncep cu data de 24 martie 1919 puternice atacuri mpotriva trupelor romne pe linia de demarca ie, executate de for e de m rimea unui batalion, sus inute de artilerie i trenuri blindate. Tot mai puternice devin aceste atacuri de la nceputul lunii aprilie, mai ales n zonele Diviziei a 7-a (Seini Hodod Zal u) i a 6-a, la Ciucea. La 6 aprilie se execut i o recunoa tere aerian pn la Cluj. ncep concentr rile numeroase de trupe ungure ti, ca un preludiu al atacului, n timp ce trupele sovietice ruse intensific atacurile pe linia Nistrului. Confruntat cu noile realit i, Romnia se preg te te de ripost . n situa ia dat , cea mai bun decizie a fost luat : ofensiva pe frontul de vest i defensiva pe frontul de est. Era necesar anihilarea amenin rii de la vest, cea mai presant , nainte ca cea de la est s devin prea puternic . O atitudine i decizie corect , att din punct de vedere militar, ct i strategic. A teptarea nu ar fi f cut altceva dect s nt reasc inamicul din vest, iar ntre timp pericolul din est ar fi devenit din ce n ce mai mare, punndu-ne n situa ia imposibil de a duce un r zboi pe dou fronturi, iar generalii romni aveau experien a proasp t a r zboiului mondial, cnd am luptat pe dou fronturi ntinse, Carpa ii i Dun rea, al turi de aliatul rus nesigur, care ulterior i-a dat arama pe fa . Trebuie men ionat c atunci am luptat pe un front de o lungime mai mare dect ntregul front de vest, care i-a opus pe francezi i englezi contra germanilor. La 10 aprilie 1919, Marele Cartier General transmite un ordin de opera ii Comandamentului Trupelor din Transilvania. Conform acestuia, ntruct decizia Consiliului de la Paris (26 februarie) stipuleaz c romnii sunt n drept de a rezista, n caz de atac din partea ungurilor, i de a ocupa zona fixat , se ordon preg tirea trupelor pentru ofensiva peste Carpa ii Occidentali, cu scopul de a ocupa teritoriul romnesc pn la linia fixat de Conferin a de Pace de la Paris.

Un aspect deosebit de ciudat ne apare n acest ordin: Armata francez din Banat, de i nu coopereaz cu trupele romne, poate fi considerat c acoper flancul stng al trupelor noastre. Este vorba de o armat aliat , cea alc tuit din trupele srbe i franceze care ocupaser Banatul. Pentru a n elege mai bine situa ia, rog cititorul s consulte capitolul Banatul sub ocupa ie srbeasc din articolul mai sus men ionat. Acest ordin prevede i faptul c trupele romne nu vor dep i linia fixat la Paris, respectiv Hust Satu Mare Carei Oradea Salonta.

Figur 2 Situa ia trupelor noastre noiembrie - decembrie 1918

Figur 3 Situa ia trupelor ianuarie - februarie 1919

Planul ofensivei romne de la 16 aprilie 1919


n diminea a zilei de 16 aprilie 1919, la ora 3.15, ncepe ofensiva general a trupelor romne peste Carpa ii Occidentali. Dar nu a fost s fie un atac general, n multe locuri a fost vorba de un contraatac, deoarece trupele ungare i ncepuser deja propria lor ofensiv . n noaptea de 15/16 aprilie, inamicul, n urma unei preg tiri de artilerie, a atacat posturile noastre de trecere de la nord-vest de Nagy Sikarlo, din sectorul Brig zii a 3-a Ro iori, pe valea Some ului, reu ind s le resping . Intervenind rezervele locale, inamicul a fost gonit, iar posturile noastre iau ocupat pozi iile lor. Tot n decursul acestei nop i, for ele inamice au ntreprins ncerc ri de atac n sectorul Diviziei a 7-a, asupra posturilor noastre de la Giurtelecul Hododului igani, precum i n sectorul Diviziei a 6-a, la nord-est de Ciucea. Toate aceste atacuri au fost respinse. n sectorul Brig zii a 3a Ro iori, pe valea Some ului, inamicul a continuat atacurile i n cursul zilei de 16 aprilie, pe frontul Nagy Sikarlo Erdoszada, trupele brig zii de ro iori au rezistat ns cu energie, respingnd toate atacurile inamicului. General Gheorghe M rd rescu, Campania pentru desrobirea Ardealului i ocuparea Budapestei i alte m rturii, Editura Marist, 2010. Dispunerea for elor la 12 aprilie 1919 era urm toarea: Trupele ungure ti dispuneau de un total de 150 000 de lupt tori, dintre care 70 000 n Apuseni i pn la Tisa, iar restul la vest de Tisa, pe teritoriul actual al Ungariei. Acest efectiv era n cre tere, datorit faptului c recrut rile erau n curs. Valoarea combativ era relativ sc zut , din moment ce ideile bol evice erau preponderente i afectau disciplina trupelor, dar moralul lor era ridicat. Gruparea for elor: 3000 de bol evici unguri i ucraineni la nord de Sighetu-Marma iei o divizie de secui (6000 de oameni) cu 26 guri de foc (tunuri i obuziere) i un tren blindat, cuprindea Reg 1 Secui Cap de mort (1700 oameni), Reg 12 Honvezi i o parte din Reg 1 Secui (2400 oameni) i 2000 de oameni n curs de mobilizare la Satu Mare (Valea Some ului) o brigad de honvezi (Reg 24 i 32, 4000 de oameni i 17 guri de foc), pe valea Some ului i a Crasnei, dou regimente de honvezi (Reg 21 i Reg 4 incomplet), dou regimente k.u.k. (Reg 39 i Reg 51 incomplet), unit i din Reg 3 honvezi, 37 i 31 k.u.k., un batalion marinari i un batalion pionieri (5000 de oamni cu 16 guri de foc i un tren blindat) pe valea Cri ului Repede n zona defileului Ciucea companii i batalioane din Reg 4 honvezi, 37, 82, 101 k.u.k. (1500 de oameni cu 8 guri de foc i un tren blindat) pe valea Cri ului Negru companii i batalioane din Reg 2 honvezi, 33, 46, 61 k.u.k. i batalioanele 2 i 28 vn tori (3000 de oameni cu 20 guri de foc i dou trenuri blindate, precum i dou automobile blindate) pe valea Cri ului Alb.

Total n linia I-a, 22000 de oameni, 87 guri de foc, 3 trenuri i 2 automobile blindate. n linia a II-a, n curs de mobilizare, 16000 de oameni la Carei, 6000 la Oradea, 25000 la Bekescsaba-Gyula i 2000 la Szolnok. Total n linia a II-a, 48000 de oameni i 65 guri de foc. ntre Mun ii Apuseni i Tisa se g seau 70000 de oameni i 152 guri de foc. Dincolo de Tisa, gata s intervin , nc 80000 de oameni. mpotriva lor, Comandamentul Romn opunea urm toarele for e: 6 divizii de infanterie (4 din vechiul regat, a 6-a, a 7-a, Divizia 1 i 2 Vn tori, precum i Diviziile 16 i 18 ardelene, ultimele puse la dispozi ia Comandamentului Trupelor din Transilvania la 8 i 11 aprilie) o divizie cavalerie o brigad ro iori 6 baterii de munte, un divizion autotunuri (2 baterii), un tren blindat i un grup avia ie (3 escadrile)

Un total de 69 batalioane, 32 escadroane, 44 baterii cu 176 guri de foc, efectiv total de 61078 oameni. Pe un front de 240 km, ntre Tisa i Mure , (200 km ntre Tisa i Cri ul Alb), romnii opuneau 69 de batalioane, 28 de escadroane, 44 baterii cu 176 guri de foc mpotriva celor 70000 de unguri, cu 152 guri de foc, deci o u oar inferioritate numeric , dar eram superiori ca organizare i instruc ie. Planul de opera ii romn inea cont de toate aceste aspecte, preconiznd o concentrare i o economie a for elor care s maximizeze avantajele trupelor noastre. A fost prev zut astfel o ac iune hot rtoare n sectorul de nord, ntre valea Some ului i Cri ului Repede, executat de un grup principal de for e (3 divizii de infanterie, o divizie de cavalerie i un deta ament mixt), Aceast ac iune se va da printr-un atac la centrul sectorului (divizia a 7-a) pe direc ia general valea Corundului i Zal ului valea Crasnei Carei i un atac la aripa stng , pe valea Cri ului Repede (cam dou treimi din divizia a 6-a), pe direc ia general defileul Ciucea Oradea. Leg tura ntre cele dou atacuri urma s fie men inut de c tre un deta ament (colonel Cristofor) format din 3 batalioane i 3 baterii din divizia a 6-a, pe direc ia v ii Bereteului. Grosul diviziei a 2-a de cavalerie urma s fixeze inamicul pe valea Somesului, iar dup ce atacurile diviziilor 6 i 7 vor cl tina ap rarea inamic , divizia a 2-a de cavalerie urma s avanseze spre Satu

Mare, urmnd s i se al ture de la divizia a 7-a brigada a 2-a ro iori (ata at ini ial aici), brigad ce urma s avanseze spre nord, de pe frontul diviziei a 7a, pentru a men ine leg tura cu a 2-a de cavalerie.Acoperirea la nord urma s fie executat de deta amentul mixt Olteanu, pe valea Tisei, dinspre Sighetu Marma iei. Rezerva grupului de nord o constituia divizia a 16-a ardelean , chiar n spatele diviziei 7. Un atac secundar urma s fie dat n sectorul de sud al frontului, pe v ile Cri ului Alb i Negru, de c tre divizia 2 vn tori. Rezerva general era asigurat de divizia a 18-a ardelean i divizia 1 vn tori. Planul Comandamentului romn era cel mai bun, n condi iile date, att din punct de vedere al concep iei, ct i al posibilit ii de execu ie, experien a celor doi ani de r zboi spunndu- i cuvntul. n primul rnd, inea cont de natura terenului i dispunerea for elor amice i inamice, precum i de considera iile tactice i strategice.

Figur 4 Situatia trupelor martie 1919

Figur 5 Situatia trupelor aprilie 1919

For ele ungure ti erau comasate n defileurile Tisei (la nord), Some ului, Ciucea (la centru) i defileul Ciuci, pe valea Cri ului Alb (la sud). Aceste v i compartimenteaz Mun ii Apuseni i deschid c i de invezie spre cmpie, odat trupele debu ate aici s-ar putea ivi posibilit i bune de manevr , care ar putea ntoarce ap rarea inamic . De exemplu, o naintare viguroas pe valea Corundului ar ntoarce rezisten a inamic de pe Mun ii Bicului, iar una n pe valea Zal ului i a Bereteului ar ntoarce rezisten a de pe n l imile din jurul cimleului Silvaniei i de pe Mun ii Rezului. Pe ansamblul opera iunilor, debu area ofensivei peste regiunea muntoas dintre Some i Bereteu ar ntoarce ap rarea din restul mun ilor Apuseni, n special din defileurile Cri urilor. Regiunea dintre Some i Cri ul Repede este cea mai potrivit pentru dezvoltarea opera iunilor de la vest la est, deoarece ar ntoarce ap rarea din restul mun ilor Apuseni, unde rezisten a se poate face n condi ii mai bune, dat fiind configura ia terenului. Mai mult, ntre Some i Cri ul Repede erau grupate cel mai multe i mai bine organizate for e ungure ti, care puteau fi mai u or aprovizionate cu trupe din linia a doua. Flancul de nord al trupelor romne era descoperit, pe cnd cel sudic era acoperit de trupele franco-srbe aflate n Banat, care, de i nu coopereaz cu trupele noastre, pot fi considerate aliate, probabilitatea ca trupele maghiare s ncerce un contraatac pe aici fiind practic nul . Mai ales c ungurii c utau s fac leg tura cu Rusia sovietic prin nordul Maramure ului i Gali ia, n a a fel nt s ntoarc ntregul front romnesc. n concluzie, concep ia Marelui Cartier General romn era o ac iune hot rtoare cu grosul for elor n centru, ntre Some i Cri ul Repede, pentru a respinge for ele inamice i a le ntoarce ap rarea. O ac iune secundar pe valea Cri ului Alb i Negru, pn la linia Beiu Boros Sebe , de fixare a inamicului i interzicere a lui de a- i deplasa ajutoare spre sectorul destinat spre rupere. De asemenea, acoperirea dreptei dispozitivului de atac cu minimul de for e pe valea Tisei. Economia for elor s-a realizat prin concentrarea n sectorul de rupere a unei mase puternice de trupe, aproximativ 35000 de oameni grupa i n 3 divizii de infanterie i una i jum tate de cavalerie (37 batalioane, 26 escadroane i 23 de baterii de artilerie) fa de cei 18000 de unguri cu 15 baterii de artilerie din linia nti a sectorului. Din acest grup, un deta ament mixt (general Olteanu) de 2 batalioane, 8 escadroane i o baterie urma s asigure valea Tisei. Pentru ac iunea secundar , pe v ile Cri ului Alb i Negru, precum i pentru acoperirea pe valea Mure ului, divizia 2 vn tori, nt rit cu un regiment i o baterie ardelene (Regimentul Beiu ) i un deta ament din divizia 1 vn tori, un total de 12000 de oameni fa de 4500 de unguri din linia nt i. Rezerva romneasc era compus din 16000 de oameni (2 divizii, a 18-a ardelean i 1 vn tori, mai pu in un regiment i o baterie), fa de 48000 de unguri cu 60 de guri de foc n linia a doua. n concluzie, grupului de nord, condus de generalul Traian Mo oiu, i revine misiunea cea mai dificil , cu cea mai nalt responsabilitate.

Ofensiva romneasc din aprilie 1919


La 16 aprile 1919, ora 3.15, centrul ofensiv, for a noastr de izbire, format din diviziile 6 i 7, porne te avansul i dep e te linia de demarca ie. Divizia a 7-a (general Niculcea Constantin) nainteaz pe dou coloane, cea de nord (Reg 16 inf i 3 baterii din Reg 4 artilerie), sub conducerea colonelului Ioan Constantin, pe direc ia Cehu Silvaniei Hodod Supuru de Jos, i cea de sud, (Reg 27 inf cu 2 baterii, sub conducerea lt-col Cacip Gheorghe) pe direc ia igani Bala S rm ag. Flancgarda stng , care f cea leg tura cu divizia a 6-a, era format din 2 batalioane din Reg 15 inf (bat. I maior N dejde i bat. II maior Coroam ) i o baterie munte.

Trei batalioane maghiare din Reg 32 i 24 honvezi, sus inute de baterii, opun rezisten

la satele Hodod, Hereclean, Diosig, Bala, Badon, C elul

Unguresc i Recea, dar sunt respinse i coloanele avanseaz ocupnd pn n seara zilei de 17 aprilie Supuru de Jos, Supuru de Sus, Dersida i cimleul Silvaniei, alungnd brigada de honvezi care ncerca s reziste. Brigada 2 ro iori, a generalului Davidoglu, ajunge la 17 aprilie la Corund. Divizia a 6-a (general Holban) atac for ele inamice ce blocau defileul Ciuci pe linia dealurilor de la nord, est i sud-est de satul Ciuci. Reg 11 inf (colonel Rotaru Dumitru) atac pe front, sprijinit de 5 baterii i jum tate de artilerie i 16 obuziere. Dou batalioane din Reg 10 inf i o baterie de munte (lt-col D nil ) nainteaz n direc ia dealurilor Bendrei, Plopi ul, C lini (nord defileul Ciuci) asupra flancului stng inamic, iar un deta ament compus din Reg 12 inf (col. Voiculescu Constantin) i o baterie de munte nainteaz pe direc ia dealurile Mare i Scoru e ului (sud Ciuci) Remetea, pentru a ntoarce rezisten a inamic pe la sud de defileu i a ajunge ct mai repede la Gura Iadului (ie irea de vest a defileului) t ind retragerea inamicului. For ele inamice au fost respinse, ntreaga divizie a 6-a, n seara zilei de 17 aprilie fiind ocupate localit ile Remetea, Crasna, pe valea Crasnei. Liniile de retragere ale brig zii de honvezi fiind amenin ate, ace tia se retrag n grab spre vest. La fel, p trunderea diviziei a 7-a pn la Supur a ntors ap rarea maghiar din valea Some ului, ungurii ncepnd retragerea, urmate apoi i de cele de pe valea Tisei, presate de deta amentul generalului Olteanu. n situa ia creat , prin respingerea i manevrarea inamicului aflat n pericol de a fi ncercuit, continuarea energic a ofensivei era o necesitate strategic de prim ordin. Astfel, pe 18 aprilie, Grupul de Nord prime te ordinul de a continua urm rirea cu cea mai mare energie pentru atingerea obiectivelor. La sfr itul zilei de 18 aprilie, divizia a 7-a debu eaz complet n cmpie ajungnd la o zi de mar de Carei, divizia a 6-a, dup lupte grele, este st pn pe defileul Ciuci, la dou zile de mar de Oradea, deta amentul din divizia a 6-a de pe valea Bereteului este la o zi de mar de Marghita, iar deta amentul generalului Olteanu la o zi i jum tate de Hust. La extremitatea sudic a frontului, pe v ile Cri ului Alb i Negru, divizia a 2-a vn tori (general Dabija) avea n fa n linia I 4000 de oameni cu 67 baterii de artilerie (24-28 guri de foc), 4 trenuri blindate i 4 automobile blindate, iar n linia a II-a la Beckescsaba, se aflau 25000 de oameni n curs de organizare i expediere pe front. Deci, necesitatea atacului preventiv se impunea, ca de altfel pe ntreg frontul. Brigada 4 vn tori (colonel Dumitriu), sprijinit de 5 baterii din reg 24 artilerie i un divizion din reg 29/4 obuziere atac pe front pozi ia inamic H lmagiu Ciuci vrful D nil Gorgana. Brigada 3 vn tori (colonel Paulian) nainteaz spre Talaci i Gura Hon , pentru a nv lui flancul drept inamic i a bloca calea pe cale i-ar putea veni inamicului ajutoare. Atacat puternic, inamicul se retrage. Dup cucerirea liniei H lmagiu Ciuci, reg 9 vn tori, un batalion reg Beiu , o bat artilerie reg 24 art i una din reg 29/4 obuziere formeaz deta ament colonel Rasoviceanu cu misiunea de a opera pe valea Cri ului rapid spre Beiu . Pe valea Cri ului Negru, deta amentul colonel Rasoviceanu atac i respinge for ele inamice ce ocupau Va c u, dup care continu naintarea prin lupt spre Beiu . n aceast situa ie, Comandamentul Trupelor din Transilvania completeaz ordinele de opera ii la 18 aprilie, cu scopul atingerii liniei fixate, Hust Satu Mare Carei Oradea Salonta. Trupele romne ajungnd cu avang rzile deja n cmpie, se a tepta ca ungurii s ncerce s dea o b t lie decisiv undeva n zona Oradei, cel pu in a a p rea din pozi ion rile trupelor inamice ce b teau n retragere spre trupele din linia a doua. De aceea era necesar debu area ct mai rapid n cmpie cu ambele aripi, la nord ntre Some i Cri ul Repede, i la sud, pe v ile Cri urilor Negru i Alb. Dezl n uirea b t liei decisive urmnd s aib loc dup ie irea din defileuri, era necesar nt rirea avang rzilor, manevre i lovituri rapide pentru a pune n imposibilitate inamicul de a- i concentra for ele. Astfel, este nt rit Grupul de Nord i constituit cel de Sud (general Dabija), i sunt dirijate astfel nct, dup ie irea lor din defileuri, s se poat sprijini reciproc i concentra, cu grosul trupelor, ct mai repede pe cmpul de b t lie, care va avea loc probabil n regiunea central ntre Debre in i Oradea, asigurndu- i libertatea de ac iune pe timpul b t liei, Grupul de Nord la flancul drept contra for elor inamice ce ar fi putut opera dinspre Tisa, iar Grupul de Sud contra numeroaselor for e inamice semnalate n zona Beckescsaba.

Figur 6 Inspec ie regal pe front

Figur 7 Decorarea generalului M rd rescu de c tre Regele Ferdinand, pe front

n concluzie, din direc iile de naintare ale celor dou grupuri, rezult c b t lia, dac va avea loc n zona Oradea, ar fi constat ntr-o ac iune de fixare cu for ele de la aripa stng a grupului de nord, care nainteaz pe v ile Cri ului Repede i a Bereteului, i o ac iune nv luitoare asupra ambelor flancuri inamice, Grupul de Nord asupra flancului drept n direc ia Carei Debre in i Grupul de Sud asupra flancului stng, pe direc ia Salonta. Lovitura hot rtoare era destinat s fie dat de Grupul de Nord (general Mo oiu), mai puternic, c ruia i s-a dus n spate i divizia 18 ardelean din rezerva general . Pn n seara de 21 aprilie, toate obiectivele impuse de Comandamentul Trupelor din Transilvania au fost atinse: La Grupul de Nord ocup Hust (20 aprilie, bg 5 ro iori col Papp) i respinge reg 1 secui la vest de aceast localitate, Satu Mare (19 aprilie, capturnd 18 ofi eri, 600 solda i, cai, armament i muni iuni), Oradea, vezi Eliberarea Oradei (20 aprilie, capturnd 14 tunuri, mii de arme i muni ii). Grupul de Sud cucere te Beiu (19 aprilie, col Rasoviceanu) i se deplaseaz spre Pusta Hallod, divizia 1 vn tori n zona Z randului, iar divizia 2 vn tori n zona Felsobarakany Csermo. Deci, pn la 22 aprilie, toate obiectivele au fost ndeplinite.

Cursa spre Tisa


n timp ce trupele romne respingeau inamicul i ocupau linia preconizat Hust Satu Mare Carei Oradea Salonta, informa iile ob inute ar tau c for ele inamice care se retr geau din Mun ii Apusenise concentreaz la nord de Debre in i la sud, la Beckescsaba, iar divizia de secui n zona Matesalka Hodoz Vaja, de altfel se afla n contact i lupt cu divizia 2 cavalerie. ctirile mai ar tau c ungurii trec peste Tisa toate materialele de cale ferat , precum i depozitele retrase din teritoriile ce trebuiau s revin Romniei. Fa de aceste tiri, Marele Cartier General romn intervine pe lng Comandamentul armatei aliate de Orient s aprobe naintarea trupelor noastre pn la Tisa.

Aceast solicitare este impus n primul rnd prin considera iunile militare. Concentr rile inamice la Debre in, Beckescsaba i divizia de secui ar tau inten ia clar a ungurilor de a nu nceta opera iunile nici dup ocuparea c tre noi a liniei men ionate de Conferin a de Pace, dimpotriv , era de a teptat o nou atitudine agresiv din partea lor. n aceste condi ii, linia ocupat de noi era dezavantajoas , n cmpie, cu o lungime de 300 de km, f r vreun obstacol natural. Ar fi trebuit s men inem trupe numeroase pe pozi ii defensive, iar zona din spate, pn la Mun ii Apuseni, era prea ngust pentru a permite manevrarea rezervelor n bune condi ii, ca s poat ajunge cu u urin n orice punct al frontului. Aceste dezavantaje s-ar fi ameliorat dac naintam pn la Tisa, punnd ntre noi i unguri un puternic obstacol natural. Mai mult, n acest mod mpiedicam pe unguri s treac peste Tisa materialul de cale ferat i depozitele adunate din Transilvania, precum i tot ce apucaser s jefuiasc , inclusiv clopotele bisericilor.

Figur 8 O delega ie a cet enilor din Nyreghaza mul umind generalului M rd rescu pentru c i-a sc pat de regimul lui Bela Kuhn

Figur 9 Delega ie a cet enilor din Tokay, mul umind c au sc pat de bol evici

Alia ii aprob naintarea trupelor romne pn la Tisa, iar generalul Franchet d Esperey i exprim p rerea c ar trebui s captur m ct mai mult material i ct mai mul i prizonieri. Ciudat, nu? Acela i general Franchet d Esperey, cu cteva luni n urm , negocia cu ungurii pn unde pot nainta trupele romne, stabilindu-se astfel cursul mijlociu al Mure ului ca demarca ie, fapt ce a costat via a a sute de romni r ma i n teritoriul controlat de unguri. Iar acum, acela i Franchet d Esperey ne ndeamn s lu m ct mai mul i prizonieri. Cam trziu s-a l murit cu cine aveam de-a face. La 20 aprilie, Comandamentul Trupelor din Transilvania ordon continuarea opera iilor pn la completa distrugere a for elor cu care inamicul opereaz la est de Tisa i punerea lui n imposibilitate de a evacua for ele i materialul peste Tisa. Pentru asta era necesar ocuparea ct mai rapid a nodurilor de cale ferat de la Debre in i Beckescsaba i distrugerea podurilor de peste Tisa, mai pu in acelea care pot fi controlate rapid. Concep ia manevrei preconizate de Comandamentul Trupelor din Transilvania inea cont de realit ile cmpului de lupt i de for ele implicate, ca num r fiind aproximativ egale, diferind doar dispunerea lor. Astfel, n fa a Grupului de Nord, n zona Mateszalka, inamicul dispunea de 6000 de oameni (divizia de secui), n zona Debre in, 20000 de oameni (13000 retra i de la Carei, 4000 brigada de honvezi respins de divizia a 6-a, i cei 3-4000 afla i la Debre in de la nceput), plus cei retra i din valea Cri ului Repede (5000 oameni) i de la Oradea (6000 oameni). n total, peste 35000 de oameni n fa a Grupului de Nord, n t rie de circa 34300 de oameni, la care se adaug n spate rezerva general , divizia a 18-a ardelean , 9900 de oameni. Pe frontul Grupului de Sud, n zona Beckescsaba, inamicul dispunea de 30000 de oameni n fa a celor 13000 romni (diviziile 1 i 2 vn tori). innd cont de distan ele ce separau concentr rile inamice (60 km ntre Mateszalka i Debre in i 100 km ntre Debre in i Beckescsaba) rezult c n cazul unei ac iuni energice a trupelor romne, grup rile inamice nu se puteau ajuta i sprijini la timp. Concep ia operativ a Comandamentului romn era cea de a lovi succesiv concentr rile inamice, astfel Grupul de Sud va pronun a atacuri de fixare a for elor inamice superioare de la Backescsaba, n timp ce Grupul de Nord va izbi spre Mateszalka, aruncnd divizia de secui peste Tisa, va ocupa linia Tisei i va arunca podurile n aer, apoi va debu a spre sud, cuprinznd Debre inul pe la nord, n timp ce divizia a 6-a va ataca dinspre sud de la Oradea, iar a 7-a dinspre est. Ulterior, for ele romne vor manevra spre sud, t ind calea de retragere a for elor inamice de la Beckescsaba. Iar pentru a ob ine superioritatea numeric necesar unui atac de succes, va trebui aplicat o economie judicioas a for elor. Pn la 24 aprilie, Grupul de Nord (general Mo oiu) i ndepline te misiunile, respingnd divizia de secui, mpresurnd Debre inul care se pred la 23 aprilie mpreun cu 2000 de unguri. Restul trupelor maghiare se retrage n dezordine spre sud sau spre Tisa.

Figur 10 Solda i romni din regimentul 11 Siret schingiui i de secui. Ciuci, aprilie 1919

Pe frontul Grupului de Sud, colonelul Rasoviceanu ocup Salonta prin lupt , ntregul grup concentrndu-se n zona Salonta Zerind Chi in u Cri . De la aceast dat , innd cont de noile necesit i operative, cu trupele inamice de la Mateszalka i Debre in b tute i n retragere i cele de la Bekescsaba intacte, generalul M rd rescu, comandantul trupelor din Transilvania, decide mutarea efortului principal la Grupul de Sud, nt rit cu divizia a 6-a i un regiment din brigada 5 ro iori, precum i cu rezerva general , divizia a 18-a ardelean . Comanda grupului este preluat de la 25 aprilie de generalul Holban. n concluzie, generalul Gheorghe M rd rescu las Grupul de Nord al generalului Mo oiu s cure e zona de nord pn la Tisa de elementele maghiare b tute i mut direc ia de izbire la sud, c tre Beckescsaba, nt rind Grupul de Sud i dirijnd rezerva (divizia 18 ardelean ) prin Oradea spre Salonta, pentru a presa numeroasele for e ungare de aici. La 26 aprilie seara, aceast divizie intr n dispozitiv, al turi de celelalte for e concentrate care mpresoar for ele ungare, att dinspre vest, ct i dinspre nord, la flancul stng i spatele inamic. Se concentrau astfel 5 divizii de infanterie i un regiment de ro iori (35000 de oameni i 31 de baterii, respectiv 124 guri de foc) contra 25-30000 de trupe inamice, superioritate relativ care putea fi mbun t it prin capabilit i superioare de manevr . ntre timp, pe frontul Grupului de Nord, innd seama de informa iile conform c rora la Muncaci s-ar afla 400 de gardi ti ro ii i la Csap 1000, deta amentul generalului Olteanu prime te ordin s ocupe aceste localit i, n ideea de a face leg tura cu cehoslovacii i a mpiedica o posibil leg tur cu bol evicii ru i prin Gali ia. Trupele noastre trec Tisa, primesc ajutoare i nfrng rezisten a inamic din fa a ora ului Nyreghaza (circa 1700 de inamici) i ocup ora ul. Deta amentul colonelului Ioan din cadrul deta amentului generalului Olteanu respinge ultimele elemente inamice i nainteaz spre Muncaci i Csap, intr n aceste ora e (29 aprilie) unde face jonc iunea cu trupele cehoslovace, nchiznd astfel posibilitatea leg turii ntre bol evicii unguri i cei ru i. Mai mult, divizia de secui este ncercuit i nevoit a se preda. Pe frontul Grupului de Sud, deta amentul colonel Botea din divizia 6 (9 batalioane i 5 baterii i jum tate) atac for ele inamice n t rie de 5 batalioane i 2 baterii situate n spatele canalului Hortobagy (l ime 10 metri i adncime de 3-4 metri) la 28 aprilie, dar un deta ament condus de lt-col Iord nescu din divizia a 7-a reu e te s -l treac pe la Szt Agoda amenin nd flancul de nord inamic, ungurii p r sesc pozi ia retr gndu-se spre Kis Ujszallas. Aceast localitate este cucerit prin lupt de deta amentul colonelului Botea, n timp ce Iord nescu ocup Karczag. La 28 aprilie, divizia 2 vn tori ocup zona Szarvas-Gyoma. Manevrele grupului de sud au dus la t ierea liniilor de retragere ale inamicului ce se retr gea spre Szolnok, zdrobindu-i rezisten ele succesive de la Mezo-Tur, astfel c pn la 1 mai 1919 toate forma iunile inamice au fost aruncate dincolo de Tisa. Practic, la 1 mai 1919, trupele romne st pnesc malul stng al Tisei, aruncnd dincolo de ea resturile armatei maghiare, ba chiar controleaz un cap de pod pe malul drept, n zona de nord, c tre Nyreghaza. Dup lupte cumplite, trupele noastre se opresc punnd ntre ele i unguri un obstacol natural, Tisa.

Figur 11 Schi a 7. Situa ia trupelor n mai 1919

Divizia de secui, mit i adev r


n istoriografia ungar s-a vorbit foarte mult despre aceast divizie de secui, ba chiar s-a sus inut c dac toat armata ungar din 1919 ar fi avut moralul acestei divizii, altul ar fi fost rezultatul confrunt rii romno-ungare de atunci. S-a exagerat mult capacitatea ei combativ , dndu-se multe exemple, cu att mai exagerate cu ct timpul scurs de la evenimente estompa mai mult realitatea crud a faptelor. De aceea, cred c este necesar dezv luirea adev rului istoric, a a cum este el, chiar dac este contradictoriu cu ceea ce mul i istorici maghiari, n c utarea unor inexistente fapte de vitejie, ncearc s induc n mentalul propriilor suporteri, dar i n istoria acelor vremuri, a a cum au fost ele. Deoarece istoria este una singur , interpret rile ei sunt n func ie de cei ce o scriu, dirija i i influen a i de potenta ii zilei. Nu degeaba, George Orwell, n romanul 1984, spunea: Cine controleaz trecutul, controleaz viitorul. Iar cine controleaz prezentul, controleaz trecutul, deci i viitorul .

De aceea va trebui s spunem adev rul, iar adev rul este acesta. Divizia de secui a fost format din recru i din districtele secuie ti din Transilvania, mai ales din comitatele Trei Scaune, Ciuc i Odorhei, respectiv zona din estul Transilvaniei populat de secui. Pn la nceperea efectiv a luptelor, nu m refer la h r uielile de pn atunci, ntre trupele romne i cele ungare, n aprilie 1919, divizia de secui s-a remarcat numai prin abuzurile, crimele i atrocit ile mpotriva popula iei romne ti din zona ocupat de c tre unguri. Poate unii s-ar fi a teptat ca vitejia lor, odat cu nceperea confrunt rilor, s se probeze n lupt , dar se pare c nu a fost a a. Voi l sa doar faptele s vorbeasc . La nceputul lunii aprilie 1919, divizia de secui era pozi ionat pe valea Tisei, ntre Sighetu Marma iei i Hust, avnd un efectiv de 6000 de oameni, 26 guri de foc (tunuri i obuziere) i un tren blindat. O parte din regimentul 1 secui Cap de Mort (1700 de oameni) se afla pe valea Some ului, al turi de regimentul 12 honvezi. La nceperea ofensivei romne, 16 aprilie, n primele dou zile, deta amentul generalului Olteanu r mne n expectativ , trimi nd doar recunoa teri ofensive cu scop de fixare a inamicului. n timp ce frontul central romn avanseaz , divizia de secui r mne n defensiv , respectiv n a teptare, fixat de recunoa terile ofensive ale deta amentului general Olteanu. Din start, divizia de secui este inoperant , a teptnd n timp ce centrul dispozitivului maghiar era b tut i frontul spart. Ar fi trebuit ca, innd cont de superioritatea n efective, divizia de secui s atace i s preseze flancul de nord mai slab al trupelor romne, for nd astfel replierea centrului, evitnd astfel spargerea frontului. Nu s-a ntmplat asta, fapt ce ne spune multe despre capacitatea de lupt sau de preg tire militar a acestei divizii de secui. Ba dimpotriv , se las fixat , ba chiar d napoi la atacurile slabe ale for elor de recunoa tere ale deta amentului Olteanu, mult inferioare (2500 de oameni cu 4 tunuri n total). n plus, la nord, n regiunea Korosmezo, se aflau i 3000 de bol evici unguri i ucraineni narma i. Mai departe, grupul Olteanu trece la ofensiv , mpingnd divizia de secui spre Tisa. De i aloc trupe spre nord, pentru a face fa bol evicilor ucraineni, cu restul r mas mpinge divizia de secui spre vest, ajutat i de o parte din divizia 2 cavalerie care preseaz dinspre sud-est. n 21-22 aprilie regimentul 1 secui este respins n defileul Hust-Veresmart de c tre brigada 5 ro iori sprijinit de batalionul 3 din regimentul 81 infanterie (lt-col Manciu Toma). Divizia de secui se retr sese n zona Mateszalka, de unde primise cu focuri de infanterie brigada 2 ro iori. Rezisten ele succesive sunt nfrnte la Poresalma i Okorito de c tre aceast brigad . La 22 aprilie, divizia de secui se afla n zona Mateszalka Hodoz Vaja i rezista atacurilor de testare i fixare ale trupelor romne. Deta amentul general Olteanu se concentreaz spre nord, ocupnd pozi ii pe ambele maluri ale Tisei, l snd divizia 2 cavalerie s se ocupe de divizia de secui. Atacul acesteia ncepe din 22 aprilie, mpreun cu 4 batalioane din divizia a 7-a (I i III din reg 16 i I i II din reg 27) mpreun cu cu 2 baterii din reg 4 artilerie. Brigada 2 ro iori (general Davidoglu) nainteaz de la est dinspre Gyortelek, iar deta amentul colonelului Rotaru Alexandru din divizia a 7-a nainteaz de la Fabianhaza i atac de la sud spre Mateszalka. Rezisten a este nfrnt , brigada 2 ro iori ocup Kis Kocsard iar colonelul Rotaru intr n Mateszalka. Divizia de secui se retrage spre nord i vest i trimite parlamentari care s trateze depunerea armelor n seara de 22 aprilie. Pn diminea a nednd nici un r spuns la condi iile cerute, ba mai mult, ncepnd retragerea spre Csap i Nyreghhaza, divizia 2 cavalerie rencepe urm rirea n dup amiaza zilei de 23 aprilie cu 3 deta amente: Primul (brigada 2 ro iori, batalionul I din reg 27 inf, o baterie c lare, o sec ie din reg 4 artilerie i o sec ie motomitraliere) sub comanda generalului Davidoglu, spre Vasaros Nameny-Csap Al doilea (escadronul 4 ro iori, batalionul II din reg 27 inf i o sec ie din reg 4 art) condus de maiorul Stavri pe direc ia Harmi-Nir Mada Kis Varda

Al treilea (brig 3 ro iori, batal I i III reg 16 inf i o baterie reg 4 art) sub comanda colonelului Ioan spre Nyreghaza. n naintare resping ariergardele diviziei de secui i frac iuni de jandarmi i finan i unguri care ncearc s opun rezisten la Dobos, Vitca, Vasaros Nemeny, Varsarvy (general Davidoglu) Or Vaja, Nyir Mada (maior Stavri), Nyir Negyes, Hodasz, Nyir Bator i Kantor Janos (colonel Ioan). La 27 aprilie, colonelul Ioan reia atacul i ocup Nyreghaza, n timp ce generalul Davidoglu atinge Tisa. Astfel, divizia de secui este strns la mijloc n zona Demecser Tass Szekeli Ibrany i are liniile de retragere peste Tisa t iate i se pred . Dezarmarea ei ncepe la 27 aprilie, capturndu-se 477 ofi eri, 4545 solda i, 804 cai, 23 tunuri, 116 mitraliere, 3500 arme, 436 carabine, revolvere, s bii, mari cantit i de unelte portative, trenuri, etc. A a se ncheie mult mediatizata epopee a diviziei de secui.

SMB T , 12 MARTIE 2011

R zboiul romno-ungar de la 1919


(II) Expectativa pe Tisa

Figur 12 Generalul Gheorghe M rd rescu (1866 - 1938)

Figur 13 Situa ia trupelor romane mai 1919

Dup cum spuneam n articolul precedent R zboiul romno-ungar de la 1919 (I) Din Apuseni pe Tisa , la 1 mai 1919, trupele romne st pneau aproape n totalitate malul stng al Tisei, ba chiar ocupaser un cap de pod n partea nordic a frontului, n regiunea Tokaj. Situa ia era foarte jenant pentru conducerea bol evic , mai ales c la Budapesta se organizase o mare s rb toare comunist cu ocazia zilei de 1 mai, cnd toat Budapesta devenise ro ie, la propriu, acoperit cu drapele bol evice ce prosl veau regimul. Conducerea comunist , n frunte cu Bela Kuhn, zmbea cam strmb, la gndul c tocmai n aceast zi trupele romne victorioase se f cuser st pne pe ntregul mal stng al Tisei, alungnd armata ro ie ungar b tut , dezorganizat i demoralizat . Doroban ul romn, cu baioneta la arm , str juia Tisa, cu ochii spre vest, spre Budapesta. De i logica militar o impunea, spunnd c trebuie s urm re ti i s distrugi adversarul atunci cnd ai ocazia, pentru a nu-i l sa timpul necesar de refacere, astfel ca s nu poat deveni din nou puternic i s loveasc din nou, Marele Cartier General (M.C.G.) romn ordon Comandamentului Trupelor din Transilvania (C.T.T.) condus de generalul Gheorghe M rd rescu (n imagine) s men in frontul ocupat (Tisa) i s asigure ordinea, via a i avutul locuitorilor din regiunile eliberate . Totu i, n urma evenimentelor grave de pe frontul de est, M.C. G. romn trimite mare alului Foch, comandantul general al trupelor aliate, prin intermediul generalului Berthelot, un comunicat i o cerere, conform c rora, majoritatea for elor din Transilvania vor trebui s fie dirijate c tre Basarabia unde sunt absolut i imediat necesare , dar pentru ca aceast deplasare s poat fi f cut f r a compromite situa ia politico-militar a Romniei, trebuie totodat s se nl ture definitiv i complet pericolul unguresc , n interesul general i pentru a concentra toat aten ia, toat energia, i toate for ele disponibile pe frontul de est . n consecin , M.C.G. crede necesar o opera iune comun i imediat a alia ilor pentru dezarmarea armatei ro ii ungare. Comandamentele militare aliate sunt de acord i mare alul Foch o sus ine n fa a Conferin ei de Pace. Dar guvernele aliate nu cad toate de acord n aceast chestiune, era i normal, to i erau s tui de r zboi, fapt care i mpiedica s vad pericolul mortal la care era expus Europa din partea bol evismului agresiv. Mare alul Foch comunic la 14 mai rezolu ia Conferin ei de Pace generalului Grazziani, nlocuitorul la comanda Armatei aliate de Dun re al generalului Berthelot, chemat la Paris pentru alte misiuni: Ca r spuns la propunerile care mi le-a i f cut i potrivit avizului guvernelor, o opera iune contra Budapestei nu este de ntreprins pentru moment. Ocuparea Tisei, realizat n urma opera iunilor care fac onoare armatei romne, pare s corespund necesit ilor imediate i permite s se proiecteze orice alt opera iune, n alte condi iuni . Cu alte cuvinte, suntem din nou pe cont propriu, atunci cnd situa ia va deveni precar . M.C.G. d duse ordinul ca diviziile 6 i 7 s fie mbarcate n trenuri i trimise de urgen pe frontul de est, acolo unde prezen a de noi trupe era imperios necesar . Aceast deplasare l sa C.T.T. f r aportul acestor dou divizii experimentate care au luptat n prima linie, acoperindu-se de glorie n

cursul ofensivei ncepute la 16 aprilie, situa ia trupelor romne de pe Tisa devenind problematic n cazul unei contraofensive ungare. Dar necesit ile de ansamblu reclamau ct mai multe trupe pe Nistru, deoarece aici se petrecuser evenimente importante. Chiar n timp ce trupele romne din Ardeal atacau cu vigoare i respingeau armata ro ie ungar , n luna aprilie, trupele bol evice atac trupele aliate i a celor ucrainene na ionaliste (petliuri ti alia i cu ru i albi), t ind aprovizionarea trupelor franceze de la Odessa, determinnd retragerea acestora n Basarabia (diviziile 16, 30 i 156 franceze i divizia 13 greac , sub comanda generalului d Anselme). Odat cu ele se retrag n Basarabia i trupele romne ce asigurau flancul lor (la cererea generalului Berthelot) n sectorul Razdelania Tiraspol. Retragerea n Basarabia s-a ncheiat la 16 aprilie 1919, data la care a nceput ofensiva romn pe frontul de vest, mpotriva bol evicilor unguri. Cu att mai mult ne apare dimensiunea strategic a acestei ofensive, necesar imperios n perspectiva dezvolt rii situa iei de ansamblu a trupelor romne. La nord, bol evicii ru i resping ucrainenii na ionali ti (petliuri ti, respectiv adep ii atamanului Petliura) i o parte din trupele poloneze, care sunt transportate prin Basarabia spre Gali ia. la sfr itul lunii aprilie, bol evicii ru i ating Nistrul pe ntreaga lui ntindere ce formeaz grani a Romniei, de la rul Sbrucz pn la Marea Neagr . La nord, bol evicii continu atacurile asupra ucrainenilor pe rul Sbrucz, n timp ce fac continue incursiuni peste Nistru, n teritoriul romnesc. Nistrul era supravegheat de corpul V de armat romn (diviziile 9 i 10 infanterie i divizia 1 cavalerie) de la Hotin la Tighina, mai la sud fiind ap rat de trupele franceze retrase de la Odessa. tiind c francezii nu vor sta prea mult, M.C.G. avea nevoie de ct mai multe trupe romne pe Nistru, pentru a respinge incursiunile bol evice i a face fa atacului iminent. Deoarece chiar la 1 mai 1919 guvernul bol evic al lui Vladimir Ilici Lenin a transmis un ultimatum Romniei, cerndu-i evacuarea Basarbiei i Bucovinei pn la 3 mai. Iat de unde provine ultimatumul lui Stalin, conform pactului Molotov-Ribbentrop, din iunie 1940. Sovieticii jinduiau la Bucovina nc din 1919, conform ultimatumului lor din 1 mai 1919! Cum era i firesc, Romnia respinge ultimatumul i lupt cu bol evicii ru i pe Nistru, aducnd tot mai multe trupe din interior, chiar de pe frontul de vest, divizia 6 i 7 infanterie, continund recrut rile pentru ap rarea Romnie Mari, deoarece pericolele erau multe i alia ii, dup cum s-a v zut, nesiguri. Obiectivele sovietice erau clare, a a cum au ap rut i n schimbul de telegrame ntre Lenin i Bela Kuhn, de a onvada Basarabia i de a nfrnge n Gali ia trupele ucrainene petliuriste, pentru a face jonc iunea cu bol evicii unguri, amenin nd Romnia i dinspre nord. C.T.T., dup ce i-au fost luate din linia nti diviziile 6 i 7 infanterie, mut rezervele formate din diviziile 16 i 18 ardelene pe front, n opera iunea de acoperire a Tisei.

Expectativa pe Tisa (1 mai 1919 20 iulie 1919)


Aceast perioad nu s-a caracterizat printr-o expectativ , ci prin lupte continue, mai ales pentru cei afla i n capul de pod de la Tokaj, unde situa ia ncepuse s ia o turnur nefavorabil . La nord, trupele romne din deta amentul general Olteanu, ocupau la nordul Tisei localit ile Muncaci, Beregsasz, Batyn, mai pu in localitatea Csap, ocupat de cehoslovaci. la nceputul lui mai ace tia se aflau la 20 km spre nord, cu divizia a 6-a n flancul lor stng, cu care trupele generalului Olteanu doreau s realizeze leg tura pentru a men ine un front continuu. n acest scop s-a trimis un ofi er de leg tur la divizia a 6-a i s-a realizat o linie de telegraf direct ntre Ungvar i Carei, precum i ntre Ungvar i Debre in. La ora cnd romnii atingeau Tisa (1 mai), cehoslovacii se deplasau spre sud pentru a ocupa linia de demarca ie ntre ei i unguri, linie stabilit de Conferin a de Pace nc de la 15 februarie. De remarcat c cehoslovacii nu au putut nainta dect dup ce romnii i-au respins pe unguri, facilitndu-le avansul. n Ungaria, efectul ofensivei romne care a distrus i azvrlit dincolo de Tisa noua armat bol evic ungar a fost pe m sur . n ciuda festivismului for at de la parada de 1 mai din Budapesta, popula ia era nemul umit de regimul de teroare comunist, iar partidele adverse ncepur propaganda mpotriva regimului. n aceste condi ii, Bela Kuhn cere armisti iu la 2 mai, aprobat rapid de c tre alia i. Acest armisti iu a fost doar o manevr pentru a c tiga timp, lucru dovedit de ac iunile imediat urm toare. Astfel, Bela Kuhn reorganizeaz armata i face noi recrut ri, noilor recru i i membri ai armatei dndu-le avantaje deosebite, n timp ce restul popula iei nu primea nici m car alimente. Cu aceast armat atac imediat pe cehoslovaci, din dou motive. Primul era c , din moment ce fusese b tut deja de romni, spera c mpotriva cehoslovacilor, mai pu in organiza i, va ob ine mai u or succese, necesare pentru ameliorarea situa iei din interior. Al doilea inea de necesit ile sale strategice, atacul fiind dat concomitent cu nceperea ofensivei sovietice n Gali ia, pe rul Szbrucz, pentru a face leg tura cu sovieticii prin nord i a rupe leg tura noastr cu cehoslovacii, n acela i timp, s ntoarc frontul romn de pe Tisa printr-o nv luire pe aripa noastr dreapt . Mai era un aspect, dac f cea leg tura cu Rusia sovietelor i lucrurile mergeau r u, putea s - i asigure un culoar prin care s poat fugi cu tot ce a jefuit din Ungaria, n Rusia. Atacul asupra cehoslovacilor a nceput la 10 mai, iar la 20 mai ungurii au trecut la ofensiv pe tot frontul. Astfel, la 20 mai ei ocup Miskolcz i continu ofensiva la nord. Divizia a 6-a cehoslovac bate n retragere, atacat de for e superioare. n aceast situa ie, generalul Rossi, comandantul diviziei, solicit ajutor romnilor, att n 20, ct i n 21 mai diminea a. El solicit trupelor romne din capul de pod Tokaj s atace flancul i spatele bol evicilor, pentru a sc dea presiunea asupra trupelor sale i s le permit regruparea pentru contraatac. M.C.G. r spunde n acea i zi, cernd C.T.T. s dea ntreg concursul cehoslovacilor, pentru asta s treac treptat trupe necesare n capul de pod. Romnii se dovedeau nc o dat alia i fideli, s rind n ajutor, mai ales c era n interesul comun ca ungurii s nu-i mping pe cehoslovaci spre nord i s poat fi nv luit flancul nostru drept, sau chiar deschis calea spre Gali ia, spre bol evicii ru i ai lui Lenin afla i n ofensiv acolo. La data atacului ungar noi aveam n capul de pod 8 companii (din Reg 81 i 82 inf), o baterie de artilerie (din Reg 22 art) i un pluton de cavalerie, trupe pentru ap rare, total insuficiente pentru mut ri ofensive. Marginile capului de pod erau un arc de cerc prin localit ile Mad-Ond-Legyes i Benye-Tisza Lucz, la 20 km vest de Tokaj i tot at ia est de Miskolcz. Unit ile din capul de pod sunt nt rite cu elemente din Divizia a 16-a ardelean i cu un batalion din divizia 2 vn tori, transportate pe calea ferat sau pe jos. Se constituie aici deta amentul ofensiv sub conducerea colonelului Dragu Constantin, n for de 5,5 batalioane infanterie, 4 baterii i 2 plutoane cavalerie, sunt mpinse n fa recunoa teri de avia ie i patrule. Recunoa terile relev faptul c Miskolczul ar fi fost ocupat de circa 5000 de trupe inamice i 3 baterii, iar spre rul Sajo, n fa a trupelor noastre, se concentreaz noi trupe, la fel la nord de Miskolcz pentru continuarea ofensivei.

Figur 14 Inspec ie la capul de pod de la Tokay

Atacul nostru ncepe la 23 mai, ora 3.30, amnat cu dou zile pentru sincronizarea cu cehoslovacii, care comunicaser c au nevoie de acest r gaz pentru reorganizare. Ace tia nainteaz spre Miskolcz dinspre N i NE pe 3 coloane concentrice, n timp ce colonelul Dragu atac flancul drept i spatele inamic cu scopul de a ntoarce rezisten a pe care ungurii ar opune-o cehoslovacilor. Totodat , inten iona s pun st pnire pe zona Miskolcz Ladhaza Onod t ind retragerea ungurilor i mpiedicnd sosirea ajutoarelor acestora. n cazul n care atacul cehoslovac mergea prost, colonelul Dragu prevedea numai stabilirea de capete de pod solide pe rul Sajo, n punctele Al Zsolcza i Sajo Petri, pn la noi ordine. Deta amentul colonelului dragu nainteaz pe trei coloane, dar cea principal (3 batalioane i 3 baterii) este atacat de un tren blindat i de for e superioare, care determin retragerea cu pierderi pn la podul c ii ferate de peste Hernad, la sud de Hernad Nemety. Coloana din stnga (spre sud) se angajeaz n lupt cu inamicul ce ocupa satul Sajo Lad. n urma retragerii coloanei principale de la nord, i din cauza puternicului foc de artilerie din flancul stng, se retrage i ea spre Belso Bocs. n acest timp, cehoslovacii ajung pn la 4 km nord i est de Miskolcz, dar sunt atacate prin surprindere de for e superioare i se retrag pe liniile de pornire. Recunoa terile, inclusiv cele aeriene, arat noi concentr ri de trupe inamice. C.T.T. hot r te trecerea la defensiv i nt re te capul de pod, trimi nd for e suplimentare, inclusiv trenul blindat, trupele noastre din capul de pod ajungnd la 10 batalioane i 8 baterii, a c ror comand o ia generalul Hanzu, comandantul diviziei 16 ardelene. C.T.T. cere cehoslovacilor informa ii precise asupra efectivelor i grup rii for elor lor, ct i asupra ac iunilor viitoare. La 25 mai, divizia a 6-a cehoslovac comunic pozi ia sa actual i faptul c inten ioneaz s se fortifice pe aliniamentele ocupate, pn la sosirea ajutoarelor pentru a relua ofensiva, dar aceast ofensiv nu va putea fi reluat mai devreme de 31 mai. ca urmare, trupele noastre se nt resc pentru defensiv . ntre 25-30 mai, trupele noastre resping puternicele atacuri zilnice inamice, inclusiv cu trenuri blindate, de pe frontul Hernadului. De men ionat c trupele ro ii maghiare aveau la dispozi ie pe ntreg frontul 9 trenuri blindate, n timp ce romnii aveau unul singur. n urma informa iilor primite de la prizonieri i recunoa teri, conform c rora trupe numeroase se concentreaz pentru atac att mpotriva noastr , ct i a cehoslovacilor, se ia hot rrea concentr rii restului diviziei a 2-a vn tori n zona Nzreghaza Debre in. La 31 mai, ora 4.45, dup un violent bombardament de artilerie, for ele ro ii trec la ofensiv att mpotriva noastr , ct i a cehoslovacilor. Respingem atacurile cu pierderi, aducnd tot mai multe ajutoare n capul de pod, inclusiv trenul blindat i o baterie de autotunuri. la 31 mai, ac iunea inamicului pe frontul nostru scade n intensitate, doar ac iuni de 1-2 companii, respinse de artilerie i mitraliere. Dar flancul stng cehoslovac cedeaz pe valea Hernadului, atunci trupele romne sunt nevoite s restrng frontul capului de pod pe aripa dreapt , pentru a nu fi nv luit . Luptele se reiau i dureaz nentrerupt n zilele de 1 i 2 iunie. La flancul stng, reg 81, atacat de for e superioare, cedeaz teren i se retrage pn la 2 km NE de Ptrugy unde, intervenind un batalion din reg 3 vn tori naintarea inamicului este oprit . Dar la nord, trupele cehoslovace cu efective reduse se retrag spre NNE descoperind flancul nostru drept. Inamicul se infiltreaz i ocup Mezo Zambor i instaleaz artileria. Aripa noastr serios amenin at ncepe retragerea n grab , dar interven ia energic a comandantului diviziei a 16-a opre te retragerea pe linia Makos, care este ocupat de unit ile din reg 3 i 9 vn tori ce intervin n lupt . n urma retragerii cehoslovacilor leg tura cu ei fiind rupt , C.T.T. decide evacuarea capului de pod Tokaj i retragerea trupelor la est de Tisa, ceea ce s-a petrecut n deplin ordine n noaptea dintre 2 i 3 iunie. Inamicul care a ncercat s urm reasc trupele noastre a fost respins de arierg rzi. Un batalion din reg 14 unguresc a trecut Tisa la 5 iunie ntre Berczel i Balsa, la punctul de jonc iune dintre div 16 i reg 9 vn tori, dar atacat simultan dinspre nord i sud este respins cu pierderi grele, inclusiv comandantul batalionului c znd n lupt . i ai no tri au pierderi, 7 mor i i 65 r ni i, inclusiv un ofi er. ncerc rile de trecere din zilele urm toare au acela i rezultat.

Figur 15 Regele Ferdinand i Iuliu Maniu pe front

Pe frontul cehoslovac, ungurii continu ofensiva, ocupnd Satoralja Ujheli (30 km vest de Csap), apoi Nagy-Mihaly, apropiindu-se de linia Csap Muncacs, amenin nd dreapta trupelor romne. Dac ungurii ar fi reu it s nainteze n spa iul dintre Mun ii Maramure ului i Tisa, spre calea ferat Csap - Tisa Ujlak Hust, ajuta i i de bandele ucrainene bol evice din Mun ii Maramure ului, ap rarea noastr ar fi fost ntoars i leg tura dintre Transilvania i Gali ia compromis . n aceast situa ie, M.C.G. ordon nt rirea puternic a sectorului de nord, aducnd noi trupe, unele recrutate altele deplasate de pe alte sectoare de pe Tisa, i ia leg tura cu polonezii insistnd ca ace tia s supravegheze linia Muncaci Styr. Oricum, polonezii ne erau datori, deoarece i noi am r spuns solicit rilor lor, tot ca i alia i fideli, fapte petrecute dup cum urmeaz .

Interven ia trupelor romne n Pocu ia (23 mai 25 august 1919)


n aceast perioad se intensific ac iunea bandelor bol evice de la est de Nistru i incursiunile lor n Basarabia, respinse cu pierderi i eforturi considerabile, de durat de la cteva zile la s pt mni. O caracteristic comun a acestor atacuri, att a celor ruse ti de pe Nistru ct i a celor ungure ti de pe Tisa, const n preg tirea prealabil , prin agita ii n spatele frontului de c tre agen i, declan area de ac iuni ostile i greve, mai ales n rndul popula iei rusofone, respectiv maghiare, apoi atacuri armate ce urmau s sus in revolu ia declan at n prealabil. Armata romn , pe ambele fronturi, i chiar n spatele lor, a fost nevoit s duc adev rate campanii de durat pentru strpirea acestor focare i men inerea integrit ii teritoriale i a fronturilor de ap rare a Romniei Mari, i nu numai. Pu ini n elegeau atunci, chiar i dintre membrii marcan i ai Conferin ei de Pace de la Paris, c aici, pe Nistru i pe Tisa, se juca viitorul Europei Centrale i a continentului n general. Aici i pe frontierele Poloniei urma s se pun hotarul ntre barbaria comunist i civiliza ia european . Nu au n eles atunci, i genera iile urm toare vor suferi de mii de ori mai mult, atunci cnd ambi ia lui Hitler va ntinde o mn barbariei lui Stalin, l sndu-l s fac ce vrea prin pactul Molotov-Ribbentrop. Dar luptele eroice ale romnilor, cehoslovacilor, polonezilor i ucrainenilor na ionali ti, precum i a ru ilor albi a amnat dezastrul pentru mai bine de 20 de ani. Numai pentru att ar trebui ca ntreaga civiliza ie european s le fie recunosc toare. Nu le-a fost, au fost uita i. Revenind la momentul 1919, cu nimic mai pu in dificil ca i 1917 sau 1918, tot nconjura i de du mani hr p re i care aveau un singur scop: desfiin area Romniei ca stat. A a a fost n 1917, cnd Mackensen i arunca trupele asupra a ce mai r m sese din Romnia, spunnd Peste dou s pt mni la Ia i , dar drzenia osta ului romn l-a f cut s mu te rna la M r ti i M r e ti. La fel a fost n 1918, cnd aliatul rus s-a transformat n du man, de parc nu era ndeajuns c eram nconjura i de inamici, jefuind tot ce a mai r mas din ara romneasc , silindu-ne s ntoarcem armele spre el ca s putem pacifica trupele bol evizate puse pe jaf i crim , i s fim sili i s semn m pacea ru inoas de la Buftea-Bucure ti, noi, nving torii de la M r e ti. A a era i acum, n 1919. Dup retragerea trupelor romne i franceze la vest de Nistru, la 16 aprilie (men ionat mai devreme), bol evicii ru i atac trupele noastre de pe Nistru i cele ucrainene petliuriste din Gali ia. ntre timp, n prim vara lui 1919, izbucne te conflictul armat ntre polonezi i ucraineni, pe motiv c ace tia din urm ocup teritorii poloneze din Gali ia. n ciuda interven iei diplomatice a alia ilor, conflictul continu , la 13 mai polonezii ncepnd opera iunile ofensive mpotriva ucrainenilor. Polonezii i resping pe ucraineni i ajung cu aripa dreapt pe rul Stryj pe care l traverseaz naintnd spre Stanislav. Neavnd trupe suficiente pentru a-i respinge pe ucraineni din Pocu ia, Marele Stat Major polonez cere concursul trupelor romne, solicitndu-le s nainteze la sud de Nistru pn la linia Tumacz Ottynia Sodzavisk i dac este posibil s ocupe Delatyn. Guvernul romn aprob cererea polonezilor, pe motiv c aveam neap rat nevoie de a stabili o leg tur direct ntre trupele noastre din Bucovina i cele din nordul Transilvaniei, devenind astfel necesar st pnirea c ii ferate Cern u i Colomeea Koromezo Sighetu Marma iei. Prin aceast mi care se evita posibilitatea infiltr rii bol evicilor de a se unii cu trupele bol evizate ucrainene din Maramure , de la nord de Tisa, amenin nd flancul drept al trupelor romne prinse n lupt cu bol evicii unguri n capul de pod Tokaj. Astfel, la 22 mai 1919, M.C.G. ordon generalului Petala din Bucovina i C.T.T., ca div 8 s treac frontiera bucovinean i s nainteze ntre Nistru i mun i pn la linia Nadvorna Ottynia Niezviska, iar grupul de nord din transilvania s pun st pnire pe linia de comunica ii ce lega Colomeea de Sighetu Marma iei. Ordinul se execut n ziua de 24 mai. La intrarea n Pocu ia a div a 8-a, se d o proclama iune prin care era adus la cuno tin a popula iei c armata romn nu se r zboie te cu armata ucrainean i nici cu popula ia civil i asigura pe to i c trupele romne vor respecta via a i averea tuturor locuitorilor pa nici i c administra ia va continua s lucreze dup vechile legi ale rii, executat de func ionarii proprii . Rezisten a

opus trupelor romne a fost slab . Comandamentul romn a transmis i trupelor ucrainene scopul i necesitatea ac iunii noastre, solicitnd acestora retragerea la nord de calea ferat Stanislav Nadvorna. La 26 mai este ocupta Delatynul. La 27 mai polonezii ocup Stanislav, ajungnd n contact cu trupele romne. n noaptea de 29 spre 30 mai, generalul Zadic (comandantul div a 8-a romn ) se ntlne te cu generalul Kraliczek (comandantul div a 4-a polon ) la Ottynia. Ostilit ile dintre polonezi i ucraineni continu , iar trupele romne r mn n Pocu ia pn cnd polonezii aduc suficiente trupe cu care s ocupe provincia, a a c trupele romne ncep retragerea la 17 august i o ncheie la 25 august, stabilindu-se pe frontiera estic a Bucovinei. Pocu ia, pe care regele polonez Vladislav a dat-o z log (ini ial a fost vorba de Halici, apoi de Pocu ia) lui Petru I Mu at, ginerele s u, la 20 ianuarie 1388 pentru un mprumut de 3000 de galbeni (493, 44 kg argint fin) cu scaden a pe trei ani. mprumutul nu a mai fost pl tit niciodat , Petru lund n st pnire provincia, st pnit apoi i de Alexandru cel Bun. Cnd Moldova trecea prin clipe grele, polonezii reocupau Pocu ia. tefan cel Mare o reia par ial la 1490 i n totalitate la 1502, dar disputa se reia la moartea domnitorului. Bogdan, fiul lui tefan cel Mare, alung garnizoanele poloneze din Pocu ia la 1509, ba chiar trece Nistrul i asediaz Camenin a, lovind cu suli a poarta cet ii, de a r mas semn n poart . De-a lungul ntregii istorii medievale Pocu ia a fost subiect de disput ntre Moldova i Polonia. Tot pentru Pocu ia Petru Rare a fost nfrnt la Obertyn la 1531. n 1772 este ocupat de Austria i va r mne a a pn la 1918. La caest dat , Pocu ia, ca de altfel ntreaga Gali ie oriental , era un mozaic de popula ie, ucraineni, romni, polonezi, ru i, germani, evrei. n 1919, de i ocupat de trupele romne, romnii nu o revendic Antantei, cu toate c la 22 iulie 1919 Consiliul Evreiesc din Pocu ia ceruse insistent ca armata romn s r mn n Pocu ia . n 1921, la Riga este semnat tratatul ce stabile te grani ele Poloniei, care includ Pocu ia i Lvovul. Dup 1945, Pocu ia intr n componen a Ucrainei.

Preliminariile ofensivei ungare de pe Tisa (8 mai 20 iulie 1919)


La 7 iunie 1919, Conferin a de Pace de la Paris someaz Ungaria s nceteze imediat atacurile mpotriva cehoslovacilor, n caz contrar, guvernele aliate i asociate sunt ferm hot rte s recurg la m suri extreme pentru a sili Ungaria s nceteze ostilit ile i s se conforme voin ei nestr mutate a Alia ilor . n sfr it, Conferin a de Pace ia o atitudine ferm , dar nu era destul. La 13 iunie, Conferin a de Pace notific guvernelor romn, cehoslovac i maghiar frontierele definitive care le vor separa, cernd ca for ele armate ale acestor state s nceteze ostilit ile i s se retrag n cel mai scurt timp posibil n interiorul acestor frontiere. Armata ungar era invitat s se retrag din Cehoslovacia, f cndu-se n acela i timp cunoscut guvernului ungar c , dup aceast retragere, armata romn se va retrage i ea pe noile frontiere romne de la est de Tisa, n mare m sur cele din ziua de ast zi. R spunsul lui Bela Kuhn este de-a dreptul ilar: Republica sovietic dore te s tr iasc n prietenie i pace cu toat lume, ea nu are nicio inten ie s atace Republica Cehoslovac i nici nu a atacat-o . Se poate s min i chiar n fa a eviden ei. La 16 iunie comunic c a ncetat orice opera ie agresiv i va lua toate m surile n sensul notific rii, dar ine s sublinieze c teritorii locuite exclusiv de maghiari ar fi r pite, ca urmare a traseului frontierelor republicii ungare i c n astfel de condi ii, chiar un sistem de guvern mnt att de solid ca cel comunist n-ar putea s mpiedice ca lupta pentru existen n interiorul frontierelor sale s nu degenereze ntr-un r zboi . Deci, total n contradic ie cu evenimentele. A nceput atacul asupra romnilor n aprilie 1919, asupra cehoslovacilor n mai, i continua atacurile asupra lor i dup 16 iunie, data comunicatului c tre Paris. Numai n urma soma iilor categorice nceteaz ostilit ile i ncep retragerea pe noua grani , ntre 24 iunie i 4 iulie. Despre al doilea comunicat al lui Bela Kuhn, r spunsul era suficient de clar: indiferent de guvern, ungurii nu renun au la tendin ele de imperialism asupra teritoriilor i na ionalit ilor care le-au inut subjugate, chiar dac timpurile se schimbau. Asta se vedea i din preg tirile de ofensiv pe care le f ceau, de data asta, din nou, mpotriva noastr . Insuccesul soldat cu evacuarea teritoriului cehoslovac, de i militar se descurcaser bine, sl bise pozi ia guvernului comunist n interior, unde lipsa de alimente i mijloacele teroriste caracteristice regimurilor bol evice ducea la mari nemul umiri i chiar tentative de revolt , nt rind pozi ia guvernului maghiar contrarevolu ionar de la Szeghedin. Bela Kuhn apreciaz c singura posibilitate de a- i consolida pozi ia era o nou ofensiv , de data asta contra romnilor. Astfel, ncepe preg tirile, rezumate prin transportarea a numeroase for e pe frontul Tisei, de pe frontul cehoslovac, din fa a celui franco-srb, total inactiv, i prin ample mobiliz ri din interior. Se procedeaz la instruirea i preg tirea trupelor, la nt rirea disciplinei i moralului.

Figur 16 A. Ocuparea Banatului. B. Gruparea armatei maghiare nainte de ofensiva din iulie 1919

n paralel, se intensific ac iunea provocatoare mpotriva Romniei, prin nmul irea atacurilor pe Tisa, ncercarea de a bol eviza i r scula regiunile cu minorit i din cadrul Romniei n speran a izbucnirii unei revolu ii bol evice, tentativa de izolare diplomatic a rii noastre, n a a fel nct s nu poat primi ajutor nici de la cehoslovaci, nici de la polonezi. Concomitent, se accentueaz atacurile bol evicilor ru i la Nistru, care de asemenea ncearc s provoace prin agen i agitatori revolu ie n zonele locuite de minoritari n Basarabia.

n fa a acestor eviden e, MCG i guvernul romn intervin pe lng Consiliul de r zboi interaliat de la Paris, ar tnd marile inconveniente care ar fi provocate de o retragere de pe Tisa, att timp ct nu se ob in garan ii c trupele maghiare nu se demobilizeaz , sau c nu vor trece la est de Tisa pn la semnarea Tratatului de Pace. Motivele sunt strict militare: Tisa reprezint un obstacol natural care poate fi ap rat cu for e reduse, lucru esen ial n situa ia strategic a Romniei, prins n r zboi pe dou fronturi, pe Tisa i pe Nistru. Retragerea pe noua linie de grani ne-ar pune n situa ia de a ne ap ra cu spatele la mun i, comunica iile fiind pu ine i ocolitoare, prin trec tori, ngreunnd manevra i posibilitatea de a nt ri un sector sau altul, rezervele trebuind s fac un ocol de 400-600 km pe linia Dej - Cluj Alba Iulia. Linia ferat ce leag Oradea de Carei nu va putea fi ntrebuin at , fiind la 10 km de frontier , deci putnd fi interceptat sau bombardat din primele momente ale atacului maghiar.

Figur 17 Regele i regina pe malul Tisei

Consiliul Suprem Aliat consider c obiec iile Romniei sunt ntemeiate i c ungurii nu numai c nesocotesc cererea Consiliului Suprem, dar c atacurile lor i preg tirile de ofensiv general reprezint un pericol care amenin att siguran a Romniei, ct i pacea general . Primul i cel mai mare sus in tor al punctelor de vedere ale Romniei n Consiliu a fost chiar mare alul Foch, comandantul suprem al trupelor aliate. Acesta arat Conferin ei de Pace dac nu se aprob dreptele cereri ale Romniei, se compromite siguran a acestei aliate i odat cu aceasta se pune n pericol pacea ntregii Europe de sud . n consecin intervine ca trupele romne s fie autorizate s r mn pe Tisa pn cnd Ungaria se va conforma cerin elor armisti iului din 13 noiembrie 1918 i va prezenta garan ii c nu va mai lua m suri agresive contra vecinilor ei. Consiliul suprem aliat a hot rt la 6 iulie s nu mai trateze cu Bela Kuhn i men in blocusul Ungariei i status-qvo-ul, hot rre acre este comunicat guvernului maghiar. n aceea i zi, guvernul Bela Kuhn remite o not alia ilor prin care comunic trupele romne neexecutnd nc retragerea hot rt de alia i pe noua linie de frontier , Ungaria a reluat ostilit ile contra Romniei . Un pretext i o manevr pentru a justifica atitudinea belicoas a Ungariei contra Romniei. Aceast declara ie, coroborat cu intensificarea atacurilor bol evici pe Nistru, amenin a siguran a Romniei i prin aceasta a ntregii Europe de sud-est. Consiliul suprem aliat recunoa te gravitatea momentului creat de mi carea bol evic , gravitate despre care reprezentan ii Romniei au militat de la nceput la Conferin a de Pace de la Paris. Dar a trebuit s treac atta timp pn ce alia ii au con tientizat iminen a pericolului. Conferin a de Pace apreciaz , n sfr it, c blocusul Ungariei nu este suficient i numai printr-o ac iune militar aliat comun s-ar putea st vili ac iunea bol evic care s-ar putea extinde spre Occident, i n acela i timp Ungaria ar putea fi constrns s respecte condi iile armisti iului, f cndu-se posibil semnarea unei p ci durabile de c tre un guvern responsabil. La 11 iulie Conferin a de pace se ntrune te pentru a lua n discu ie situa ia creat . Este invitat i mare alul Foch mpreun cu delega ii tuturor statelor aliate. Solicitat s - i exprime p rerea asupra oportunit ii unei ac iuni militare comune contra Ungariei bol evice, mare alul Foch a spus: fa de preparativele militare ale Ungariei, care pune astfel n discu ieopera p cii ntreprins de Conferin a de la Paris i fa de n zuin ele poporului ungar de a restabili ara n vechile sale grani e, profitnd n acest scop de demobilizarea Antantei,, singurul mijloc de a constrnge Ungaria la respectarea condi iilor armisti iului este o ac iune militar comun care s urm reasc nvingerea for elor ungare, ocuparea Budapestei i dezarmarea efectiv a Ungariei . Cuvinte profetice ale mare alului Foch, dar nu alia ii vor duce la ndeplinire asta, ci armata romn , l sat din nou singur s se descurce ca i n 1916. Conferin a este de acord, dar pentru asta este nevoie de for e importante. Cei 84000 de solda i alia i (dintre care dou treimi sunt romni) nu sunt suficien i, constat Conferin a, deoarece guvernul bol evic ungar a nt rit armata, contrar prevederilor armisti iului, mai mult, succesele contra cehoslovacilor au ridicat moralul guvernului i armatei. n aceste condi ii, o ac iune mpotriva Ungariei, pentru a avea anse de reu it , reclam o n elegere politic i militar ntre statele vecine Ungariei, comandament unic i sporirea efectivelor disponibile, n raport cu necesit ile unei astfel de opera iuni. Pre edintele consiliului, Georges Clemenceau, cere p rerea delega ilor alia i, ace tia recunosc n unanimitate necesitatea unei ac iuni militare comune, interesul general fiind terminarea st rii de lucruri de la Budapesta, dar alia ii nu cad de acord asupra momentului ac iunii i al for elor implicate cu care s participe fiecare stat. n urma declara iilor delega ilor rezulta c , pn la hot rrea guvernelor aliate, se putea conta pe 6 divizii romne, una srb , 2 franceze, 2 cehoslovace i cu ce va mai contribui Anglia. Pentru a stabili modalitatea ac iunii comune, Consiliul l ns rcineaz pe mare alul Foch cu studiul i preg tirea acestei ac iuni, cerndu-i un raport n termen de opt zile. Mare alul se adreseaz reprezentan ilor militari ai statelor aliate vecine Ungariei s -i comunice f r ntrziere for ele pe care fiecare stat le-ar putea aloca pentru cauza comun i momentul n care acestea vor putea fi gata pentru ac iune. Foch insista c o ac iune de o asemenea natur trebuie s fie ntreprins i condus cu maximum de mijloace pentru a prezenta o complet garan ie de succes i pentru a se ob ine rezultate rapide . La 12 i 13 iulie, mare alul Foch se adreseaz M.C.G. romn, n speran a c M.C.G. va aprecia ca necesar s dea pentru opera iunea proiectat maximum de for e i mijloace de care poate s dispun n acest moment, dat fiind interesul pe care-l prezint pentru Romnia lichidarea complet a chestiunii ungure ti . Cu alte cuvinte, grosul for elor necesare

trebuia s -l dea Romnia, ei revenindu-i sarcina principal n eliminarea pericolului bol evic din Ungaria. V znd seriozitatea cu care era luat n calcul formarea unei for e multina ionale puternice, cu att mai important ni se relev efortul militar i succesul Romniei care va rezolva pn la urm singur problema. Mare alul Foch cerea de urgen urm toarele informa ii: num rul maxim de divizii de prima linie cu care putea contribui Romnia, efective, for combatant , muni ii existente; schi a de dislocare a for elor romne fa de unguri; afar de trupele din Transilvania, ce alte divizii sau trupe ar mai putea aduce Romnia pe frontul ungar i la ce dat , pentru a servi ca rezerve, chiar dac ar sosi dup nceperea opera iunilor; lipsa de materiale care ar putea s ntrzie nceperea opera iunilor. R spunsul M.C.G. romn sose te la 16 iulie: MS Regele ncuviin eaz ca armata romn s dea cel mai mare concurs cu putin alia ilor pentru restabilirea ordinii n Europa central i garantarea p cii. n consecin , Romnia poate participa la opera iunile contra ungariei cu 7 divizii n prima linie, dintre care dou de cavalerie, i o divizie de infanterie n linia a doua. Aceast divizia ns va trebui l sat pentru paza liniilor de comunica ie la est de Tisa, n zona pur ungureasc din vecin tatea acestui ru. Divizia din linia a doua va putea lua parte i ea la opera iuni, n caz de absolut necesitate, i numai dac situa ia de pe frontul Nistrului va permite readucerea diviziei a 7-a care, actualmente, era singura rezerv pe acest front. Trupele romne pot s nceap opera iunile n 8 zile cel mai trziu dup ce s-a hot rt definitiv ntreprinderea ac iunii. Alia ii s garanteze trimiterea muni iilor i materialului pe care Romnia le are angajate n Fran a i s ne pun la dispozi ie cel pu in 100 de locomotive, n cazul n care va fi nevoie i se va putea transporta de pe frontul Nistrului una sau dou divizii. Preg tirile militare ale alia ilor cernd timp, generalul Franchet d Esperey, n dorin a de a ajuta Romnia n cazul n care va fi atacat de Ungaria naintea termin rii acestor preg tiri (cum de fapt s-a i ntmplat), cere la 19 iulie M.C.G. romn s -i comunice n ce sens dore te s se produc interven ia Armatei de Ungaria (franco-srbe). Romnii r spund c n eventualitatea unei agresiuni ungare, reu ita ac iunilor trupelor romne va fi mai u or asigurat dac trupele franceze vor ataca spatele inamicului ntre Tisa i Dun re, n cazul n care trupele ungare ar reu i s treac la est de Tisa . Acela i general Franchet d Esperey care impunea armisti iul de la Belgrad n 13 noiembrie, oprind avansul trupelor romne n Ardeal, acum era plin de solicitudine, dup ce v zuse cu cine avea de-a face. Dar oricum, nici acest sprijin nu s-a materializat, deoarece Ungaria lui Bela Kuhn declan eaz ofensiva peste Tisa a doua zi, 20 iulie 1919. Din nou, romnii erau singuri, promisiunile alia ilor cu interven ia armat r mnnd la acest stadiu, de promisiuni. Din nou, soarta Romniei era n mna priceperii comandan ilor i n pu ca i baioneta soldatului romn. i din nou acesta va nvinge.

MAR I, 15 MARTIE 2011

R zboiul romno-ungar de la 1919


(III) De la Tisa la Budapesta

Figur 18 B t lia de pe Tisa. 20-26 aprilie 1919

Figur 19 Continuarea opera iunilor la vest de Tisa. Ocuparea BudaPestei

Am v zut cum s-a declan at r zboiul din 1919 i cum trupele romne au ajuns la Tisa (R zboiul romno-ungar de la 1919 (I) Din Apuseni pe Tisa), precum i perioada de asteptare, luptele din capul de pod de la Tokay n sprijinul flancului cehoslovacilor, precum i interven ia romnilor n Pocu ia (R zboiul romno-ungar de la 1919 (II) Expectativa pe Tisa). La data declan rii ofensivei de c tre regimul bol evic al lui Bela Kuhn, alia ii luau n calcul

posibilitatea unei intterven ii armate care s pacifice Ungaria i s pun cap t regimului de teroare bol evic . Dar aceast interven ie nu s-a mai produs, nici m car sprijinul minimal al trupelor franco-srbe din sud, pentru amenin area liniilor de comunica ie ale bol evicilor n atac. Mai mult, srbii ne-au pus i be e n roate, dup cum se va vedea n continuare.

Faza premerg toare ofensivei maghiare


Avnd informa ii despre preg tirea ofensiv a ungurilor, C.T.T. (Comandamentul Trupelor din Transilvania), dispune for ele disponibile n dou e aloane, primul (circa 49000 de oameni) n acoperire pe Tisa, pe un front de circa 300 km, de la Csap la gura Mure ului, cam jum tate din for e n acoperire, iar restul e alonat n adncime, pe pozi ii succesive de ap rare. Al doilea e alon (48000 de oameni) grupat n adncime, napoia centrului dispozitivului. Aceast dispunere de for e permitea s se fac fa , n prima faz , ofensivei inamice ce ar fi trecut Tisa, s -i ntrzie naintarea i s -i macine for ele c tignd timp, prin dispozitivul e alonat ce asigura o bun economie a for elor n timp i spa iu. Totodat , putea stnjeni avansul inamic prin contraatacuri locale care ar produce pierderi i ar fixa for ele, n vederea declan rii fazei a doua. Faza a doua consta ntr-un contraatac decisiv la locul i momentul potrivit, executat de masa de for e ce se va constitui n spate, libertatea de manevr a acestei mase fiind asigurat de ac iunile active ale for elor de ntrziere i de fixare. Anticipnd pu in, generalul Gheorghe M rd rescu, pentru a fi sigur de reu it , va ns rcina cu conducerea acestui grup de manevr pe unul dintre cei mai capabili generali romni ai momentului, pe nedrept uitat ast zi, generalul Traian Mo oiu. Nu putem s nu constat m faptul c armata romn , comandan ii ei, nv aser enorm de mult n cei aproape trei ani de r zboi. Concep ia manevrei i execu ia erau cu nimic mai prejos dect cele executate de marile armate ale timpului. Un corp ofi eresc capabil se ridicase dintre ofi erii cu r zboiul f cut, iar mare parte dintre solda i erau veterani ai durelor ncle t ri de pe Jiu, pe Arge , Sibiu, Neajlov, Oituz, M r ti i M r e ti. Erau solda ii care luptaser mpotriva bol evicilor n Moldova i Basarabia, care eliberaser Tighina i Cetatea Alb . Nu degeaba kaiserul german spusese n timpul b t liei de la M r e ti c armata romn a devenit un adversar redutabil, iar n parlamentul englez, un ministru spunea de la tribun n aplauzele asisten ei: Domnilor, Romnia este invincibil ! . Chiar i ardelenii ce au fost ncadra i n noile divizii erau veteranii a patru ani de r zboi, din Serbia i Gali ia pn n Italia, la Isonzo i Caporetto. Iar mai apoi, mul i f cuser parte din g rzile na ionale romne care au asigurat desf urarea adun rii na ionale de la 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia. Dac n prima faz a r zboiului fuseser echipate i trimise pe front dou divizii ardelene (div a 16-a, general Alexandru Hanzu, i div a 18-a, general D nil Papp, ef stat major lt-col Iacobici Iosif, viitorul general din al doilea r zboi mondial), acum erau disponibile nc dou , div 20 i 21, precum i 2 batalioane voluntari (Clo ca i Cri an) i trei regimente (Alba Iulia, Avram Iancu i Horea), to i gata de lupt pentru Ardealul lor sfnt. Pe parcursul lunii iulie trupele bol evice ruse ti continu s fie agresive pe linia Nistrului, f cnd improbabil deplasarea de trupe de aici n sprijinul frontului de vest, de pe Tisa. Totu i, M.C.G. (Marele Cartier General) va ordona deplasarea diviziei a 7-a, care luptase n ofensiva din aprilie aici, dar fusese ulterior transferat pe Nistru, numai dup ce ofensiva ungar ncepuse deja. Bol evicii ru i, din fericire pentru noi, nu au putut ncepe o ofensiv n stil mare mpotriva Basarabiei concomitent cu ofensiva ungar , a a cum era pl nuit de Lenin i Bela Kuhn, din cauza faptului c erau prin i n lupt n sudul Ucrainei cu ru ii albi ai lui Denikin, cu ucrainenii petliuri ti n nord, n Podolia, cu polonezii tot aici, i cu ru ii albi ai lui Kolceak n Siberia (al turi de care lupta i un corp romn, constituit din voluntari din fo tii prizonieri ardeleni i bucovineni lua i de ru i n decursul r zboiului). Leg tura n nord a trupelor romne din Pocu ia cu polonezii este asigurat ncepnd cu 17 iulie, cnd ucrainenii sunt respin i la nord de rul Zbrucz i polonezii pun st pnire pe ntreaga Gali ie Oriental , t ind orice posibilitate de unire a bol evicilor ru i cu cei unguri. Astfel, spatele frontului din Transilvania este asigurat cu trei zile nainte de nceperea ofensivei ungare. n preziua ofensivei mpotriva Romniei, aproape ntreaga armat maghiar se concentrase pe Tisa. R m sese doar o treime din divizia a 3-a pe frontul cehoslovac n zona Eipel-Retsag, dou divizii de lucr tori n Budapesta, divizia a 8-a, numai cu infanteria (artileria fiind trimis pe frontul romn), la vest de Dun re n zona Hajmasker, n fa a for elor franco-srbe, i 3 brig zi de gr niceri care p zeau celelalte frontiere, respectiv cea cehoslovac , srb i austriac . Cu att mai condamnabil ni se pare pasivitatea alia ilor, de i cu cteva zile nainte solicitau armatei romne informa ii despre natura cooper rii n cazul foarte posibil n care ungurii ne-ar fi atacat. Ultima solicitare n acest sens a venit chiar din partea generalului francez Franchet d Esperey, n ajunul declan rii ofensivei (19 iulie), care cerea C.T.T. s i se comunice cum ar putea ajuta trupele franceze i srbe n cazul n care am fi fost ataca i de unguri. I s-a r spuns c ar fi important dac ar fi avansat suficient nct s taie liniile de comunica ii ale agresorului, m car n zona de sud, din imediata vecin tate. i nici nu ar fi fost prea greu, ace ti alia i avnd la dispozi ie 2 divizii, o brigad de cavalerie i dou batalioane independente (francezii) i 3 divizii (srbii), asta contra unei singure divizii ungare (a 8-a) total lipsit de artilerie. Ar fi fost suficient o mi care, sau o tentativ de mi care, ca atacul din sud s nu se produc , deoarece ar fi trebuit ca for ele ce for au Tisa la sud, la Csongrad, ar fi trebuit s se replieze pentru a face fa noii amenin ri din flanc sau chiar din spate. Aceast demonstra ie nu s-a produs, ceea ce ne spune destul de multe despre atitudinea alia ilor no tri. Doar cu patru luni n urm , trupele romne treceau Nistrul ocupnd Tiraspolul i Transnistria de sud, la solicitarea francezilor, pentru a asigura retragerea celor trei divizii franceze i una greac de la Odessa. i uite cum ne-a fost returnat serviciul. Despre cehoslovaci, ce s mai vorbim. I-am sus inut cnd au fost ataca i, cu doar dou luni n urm , atacnd flancul i spatele bol evicilor n capul de pod Tokay, iar acum, n fa a unei treimi de divizie, au stat nemi ca i, l sndu-ne singuri, cnd puteau foarte u or s amenin e spatele corpului inamic ce trecea Tisa tot la Tokay. Iar asta a costat vie i de romni, care nainte nu au pregetat s sar n ajutorul alia ilor. Armata maghiar era grupat la 20 iulie 1919 n 4 corpuri de armat , cu un total de 10 divizii de infanterie, 7 brig zi mixte independente i un deta ament mixt Szanto de m rimea unei divizii. La acestea se ad ugau un num r variabil de batalioane de gard ro ie, parte voluntari interna ionali (mul i ru i). Se poate estima c ar fi fost vorba de 175 batalioane, 10 escadroane cavalerie i 85 baterii de artilerie, total 100000 de oameni i 314 guri de foc. Gruparea for elor ungare n vederea atacului era urm toarea: La nord, n zona Tokay Miskolcz, brigada 3 lucr tori, brigada 2 secui i deta amentul mixt Szanto , n linia nti, i divizia 1 infanterie, n linia a doua, un total de 28 batalioane, un escadron i 20 baterii de artilerie. La centru, zona Szolnok Czegled, trei divizii infanterie (a 7-a, a 5-a i a 6-a) plus dou trenuri blindate, total 36 batalioane, 3 escadroane i 24 baterii. La sud, la Csongrad, 2 divizii (a 2-a n linia nti i a 4-a n linia a doua), total 20 batalioane, 2 escadroane i 6 baterii. ntre for ele de la nord i cele de la centru se afla brigada 80 interna ional , n zona Poroszlo. n rezerv , jum tate din divizia a 3-a (de pe frontul cehoslovac), un deta ament din divizia a 4-a i un regiment de husari, n spatele frontului de la Szolnok, la Czengled. Miskolz i la sud la Csongrad i

Aici apar trei zone de concentrare, cea mai puternic la Szolnok, n centru, i dou secundare, la nord la Tokay mai la sud de Csongrad. Un total de circa 70000 de oameni gata de atac.

Lor li se opuneau trupele romne din Transilvania, 8 divizii de infanterie i 2 de cavalerie, plus trupe nedivizionare, cum ar fi brig zile 11 i 12 artilerie, 7 baterii de munte i 2 autotunuri, dou trenuri blindate. Mai existau cele 2 batalioane de ardeleni (Clo ca i Cri an) i cele trei regimente de voluntari ardeleni (Alba Iulia, Avram Iancu i Horia), ca i trupe de etap , precum i 3 companii gr niceri. Total 95 batalioane, 58 escadroane i 85 de baterii. 90000 de oameni e alona i n adncime, gata de ap rare, grupa i astfel: Grupul de nord, condus de generalul Mih escu, compus din deta amentul generalului Marcel Olteanu (2 batalioane, 8 escadroane i 5 baterii, toatal 2000 de oameni), div 16 ardelean (13 bat, 2 esc i 16 bat, 13700 oameni, sub comanda gen Hanzu Alexandru), div 2 vn tori (8 bat, 2 esc i 8 bat, 9500 oameni sub comanda gen Gheorghe Dabija), acoperea frontul de la Csap la Abad Szalok. Grupul de sud, general tefan Holban, format din div 18 ardelean (13 bat, 2 esc i 16 bat, 14300 oameni, gen Papp D nil ) i div 1 vn tori (8 bat, 2 esc i 8 bat, 8400 oameni, general Lecca Aristide) Rezerva general , div 2 cav (gen Constantinide), div 1 cav (gen Sc ri oreanu), div 1 inf (gen Obogeanu), div 6 inf (gen Olteanu), precum i infanteria div 20 i 21 ardelene. Generalii Obogeanu i Olteanu iau comanda diviziilor 1, respectiv 6, imediat dup nceperea ofensivei ungare. n rezerva general , for combatant , 48 bat, 42 esc i 24 bat, total 48000 de oameni.

Gre elile ungurilor se v d nc de aici. Odat , romnii se aflau n superioritate numeric i n dispozitiv defensiv, fapt care dezavantajeaz atacatorul. Surpriza nu a putut fi realizat , din moment ce romnii se a teptau la atacul ungar, ba chiar aveau i informa ii asupra concentr rilor de trupe. Mai mult, pentru a avea anse de succes, ungurii ar fi trebuit s - i asigure superioritatea local , ntr-un punct al frontului, i s poat exploata ulterior prin posibilit i de manevr . Dar atacul lor se va da n trei puncte care nu erau deloc convergente, cum ar fi trebuit s fie, pentru a avea posibilitatea s prind i s ncercuiasc importante for e romne nc din primele faze ale atacului. Punctele de for are sunt dep rtate unele de altele (150 km ntre corpul de nord i cel central i 100 km ntre cel central i cel de sud) astfel c nu pot veni unul n ajutorul altuia i nu pot manevra s prind n cle te for ele romne. Grupurile de nord i cel de sud sunt prea aproape de cehoslovaci, respectiv de franco-srbi, dac ace tia ar fi manevrat spre spatele lor, c tre liniile de comunica ii, situa ia atacului ar fi devenit disperat nc de la nceput. Faptul c alia ii no tri nu au f cut-o ridic nc mari semne de ntrebare. Misiunile fiec rui grup n parte sunt nerealiste prin faptul c sunt puse s nainteze pe direc ii divergente, n loc s se strng undeva n centru, pentru a se putea ajuta i sprijini reciproc, silind armata romn s primeasc lupta decisiv undeva n centru. Gre eli care au contribuit la victoria noastr .

B t lia de pe Tisa (20 - 26 iulie 1919)


Aceast b t lie poate fi mp r it n dou etape, prima ar fi ofensiva maghiar peste Tisa (20 arunc agresorii dincolo de ru (24 - 26 iulie). 23 iulie) urmat de contraatacul romn care

Ofensiva ungar ncepe concomitent n zorii zilei de 20 iulie n cele trei regiuni destinate: Tokay, Szolnok i Csongrad. Pe frontul de Grupului de Nord (general Mih escu), divizia a 16-a avea pe un front de 150 km 7 batalioane i 13 baterii n prima linie i 5 batalioane i 5 baterii n rezerv (brig zile 41 i 42 infanterie). Mai n spate se afla divizia a 2-a vn tori (general Dabija), ridicnd totalul la 20 batalioane i 25 baterii. n fa a lor, gata s treac Tisa, se aflau 34 de batalioane i 20 de baterii inamice. Atacul ncepe la ora 4.45 printr-un violent bombardament de artilerie n sectoarele Rakamaz i Tisza-Dob. Artileria noastr r spunde, duelul dureaz pn c tre ora 8 cnd patru batalioane inamice ncep s treac Tisa n subsectorul Rakamaz prin punctele Szabolcs, Timar, Tokay i sud Tokay. Mai la sud, un batalion i jum tate din reg 39 inf trece la TiszaDob. Trupele noastre, n fa a superiorit ii inamice i conform ordinelor primite cedeaz teren, luptnd n retragere pas cu pas. Ordinele erau clare, dac nu pot face fa , retragere pas cu pas, i prin rezisten a lor s poat masca concentrarea n vederea contraatacului principal care va azvrli inamicul peste Tisa. Dar acesta ocup localit ile Balsa, Szabolcs, Rakamaz i Tisza Eslar, iar mai la sud Tisza Dada. ncep s curg nt ririle de la div 2 vn tori i solicitarea c tre C.T.T. de a se proceda la un contraatac nc din seara de 20 iulie, nainte ca inamicul s treac mai multe for e peste Tisa. Reg 83 respinge for ele inamice trecute n sectorul Tisza-Dob, lund 140 de prizonieri i cteva mitraliere. Reg 81 contraatac cu dou batalioane sprijinite de dou baterii din reg 22 artilerie, bateria de autotunuri i trenul blindat pe frontul nord Rakamaz Titsza Eszlar. Lupta dureaz pn noaptea trziu, cnd este reocupat Rakamaz, capturnd 23 de prizonieri i dou tunuri. Concentrarea brig zii 3 vn tori nu se realizeaz la timp, iar generalul M rd rescu cere diviziei s nu- i epuizeze rezervele i s creeze o mas de manevr cu care s poat ac iona n momentul decisiv n locul n care inamicul va gravita cu majoritatea for elor , iar ncerc rilor de trecere de mai mic importan s le fac fa cu rezervele disponibile din divizia de acoperire. Oricum, for ele se concentreaz pe frontul Grupului de Nord. Pe frontul Grupului de Sud (general Holban), divizia 18 ocup sectorul de acoperire pe Tisa de la Abad Szalnok pn la gura Mure ului, de unde ncepea sectorul trupelor franco-srbe. Pe frontul de 140 km se aflau 9 batalioane i 12 baterii n prima linie, 5 batalioane i 4 baterii n rezerv , iar mpreun cu div 1 vn tori din rezerva grupului ar fi 24 batalioane i 24 baterii. n fa a lor, f r rezerve, inamicul avea 56 batalioane i 40 de baterii, dintre care n grupul principal, din fa a Szolnokului, 36 batalioane, 3 escadroane i 24 baterii. Nu am luat n calcul rezervele noastre de etape, aflate mai n spate (div 20 i 21 ardelene), precum i rezervele ungare, din urma primului val atacator. Atacul ungar ncepe aici tot n zorii zilei de 20 iulie, n sectorul Torok Szt Miklos i mai la sud (div a 2-a) la Kun Szt Marton i Hodmezo Vasarhely. n primul sector, preg tirea de artilerie ncepe la ora 3.00 i dureaz pn la 4.00 cnd dou reg inf din div 7 ro ie urmate de dou baterii autotunuri trec Tisa sub protec ia artileriei. Cople ite de superioritatea inamic i de bombardamentul puternic care distruge inclusiv liniile telefonice, trupele noastre se retrag pe o linie defensiv la trei kilometri est de gara Sajol. Un contraatac programat aici la ora 20.00 este amnat din cauza informa iilor cum c trupe inamice amenin dreapta sectorului. Mai la sud, n zona de atac a diviziei a 2-a ungare, ce for ase Tisa pe la Csongrad, Mindsent i Hodmezo Vasarhely, cu dou ore nainte de nceperea atacului se predase trupelor franceze din Szeghedin un ofi er ungur ce avea asupra lui ordinul de atac al diviziei a 2-a ro ie, ordin pe care francezii ni-l transmit nou telegrafic. La ora 2.30 ungurii deschid un puternic foc de artilerie pn la ora 3.30. ncep s treac Tisa n b rci i pe cele dou poduri de osea i cale ferat de la Csongrad i Szentes. Batalionul 1 din reg 89, sprijinit de bateriile 2 i 6 din reg 35 artilerie rezist , dar n fa a superiorit ii inamicului se retrage spre Szentes. nt rit cu cu o companie i jum tate din brigada 45 contraatac , dar de i are succes la centru, inamicul se men ine n capul de pod datorit superiorit ii numerice. n urma trecerii inamicului i pe la Mindsent i Hodmezo Vasarhely, batalionul 1 din reg 90, r spndit pe un front de 20 km, este nevoit s cedeze i s se retrag spre Oroshaza, descoperind stnga diviziei 18 spre Szentes. Stnga prime te nt riri, dar se retrage pe frontul gura rului Kurcza c tre marginea de est i sud Szentes. Dup prima zi de ofensiv inamic , situa ia era urm toarea:

Pe frontul Grupului de Nord, n sectorul Rakamaz, inamicul ocupase un cap de pod de 14 km i 5 km adncime, n care reu ise s introduc aproximativ 4 batalioane. Pe frontul Grupului de Sud, la Torok Szt Miklos, n fa a Szolnokului, un cap de pod pe un front de 20 km i adncime de 9 km, n care se aflau cam 2 regimente din div a 7-a inamic i capete de pod la Szentes (4 km adncime) i Mindsent (10 km) i Hodmezo Vasarhely, toate realizate de div a 2a inamic . nc din seara zilei de 20 iulie, C.T.T. era edificat asupra inten iilor inamice. Era clar dispunerea for elor i planul de atac, ofensiv cu un grup principal la centru, n zona Szolnok i dou secundare, unul la nord, la Tokay, i unul la sud, la Csongrad. Conform acestor informa ii, C.T.T. preg te te riposta i d primele ordine n acest sens nc din ziua de 20 iulie. Pe lng cele transmise Grupurilor de Nord i de Sud, de rezisten i contraatacuri locale unde este posibil i de retragere pas cu pas, dup caz, se remarc cel din seara zilei: Rezerva comandamentului trupelor (div 2 cav, div 6 i div 1) se va concentra prin mar uri pe jos i cu trenul dup cum urmeaz : div 2 cav n regiunea Madaras i Karczag, div 6 n regiunea Barand i Bihar Udvari, div 1 n regiunea Puspok Ladany i Caba. Concentrarea se va termina n seara zilei de 21 iulie 1919. Toate garniturile de rezerv ale comandamentului se vor ntrebuin a pentru transportul trupelor, precum i toate garniturile ce se vor putea constitui de c tre direc iile Oradea, Debre in i la nevoie Arad. Acest grup formeaz grupul de manevr sub comanda generalului Mo oiu. Deci, nc din ziua de 20 iulie 1919, de la nceperea ofensivei ungare, generalul Gheorghe M rd rescu i C.T.T. preg teau deja dezastrul trupelor ungare, prin constituirea unei for e puternice sub comanda unuia dintre cei mai talenta i generali, generalul Traian Mo oiu, care va izbi ca un ciocan la locul i momentul potrivit cnd se va ivi ocazia. ntre timp, n ziua urm toare, ofensiva ungar continu . Pe frontul Grupului de Nord, contraatacul romnesc nceput la ora 3 n sectoarele Buj i Rakamaz (7 batalioane i 9 baterii) nu are succes, deoarece la aceea i or 3 batalioane inamice atac spre Rakamaz, pe frontul reg 81, i reocup satul din care sunt nevoite s se retrag dou companii, primejduind flancul contraatacului romnesc. Totu i, contraatacul nostru reu e te s ocupte pn la 9.30 localit ile Balsa i Szabolcs. Reg 81 reia naintarea spre Rakamaz i Timar i reu e te s p trund n ele, dar atacat de for e superioare se retrage la ora 10.00 la nord-est i est de Rakamaz. Patru batalioane inamice atac Timar, silind brig 3 vn tori s - i retrag flancul, ocupnd linia est Balsa sud-est Szabolcs. C tre ora 14.00 inamicul atac spre Balsa, dar este respins de vn tori, iar regimentul inamic din Rakamaz (un regiment) preseaz stnga (bat 3 reg 81), iar ai no tri cedeaz teren luptnd pas cu pas spre Nyreghzaha. ntre timp continu trecerile peste Tisa, la Tokay ncepnd construirea unui pod, iar inamicul va putea avea a doua zi n capul de pod circa dou divizii, c rora reg 81 inf (470 oameni r ma i) i brig 3 vn tori (1300 oameni), nu ar avea cum s le fac fa . Se discut la nivelul comandamentului op iunile: ori un contraatac care s rup frontul inamic la centru, ori retragere (cea mai indicat n situa ia actual ) pe o linie la vest de Nyreghaza, unde vor sosi nt ririle. Se decide a doua variant , precum i transportul urgent al nt ririlor: un batalion din reg 23 (de la Bud Szt Mihaly) i unul din reg 82 (de la Desecser), n spatele liniei de retragere. Urmeaz alte transporturi, de la nord (Csap) bat 2 reg 16 vn tori i 2 bat munte la Kis Varda i bat 1 din acela i reg la Demecser. Reg 9 vn tori se deplaseaz n aceast noapte la Nyreghzaza i reg 10 la Debre in. Se decide i posibilitatea angaj rii trupelor din rezerva grupului sau a C.T.T, dup caz. n noaptea de 21 spre 22 iulie, brigada 80 interna ional inamic , ce ar urma s fac leg tura ntre grupul de atac de la Tokay cu cel de la Szolnok trece Tisa n b rci i ocup localit ile Tisza Fured i Tisza Szollos. Trupele noastre de acoperire resping primele unit i, dar fiind ntinse pe un front prea lung, sunt nevoite s se retrag . Pe frontul Grupului de Sud situa ia este mult mai dinamic , deoarece aici inamicul trecuse Tisa pe mai multe sectoare i cuprindea chiar sectorul n care inamicul f cea efortul principal, cel de la Szolnok. n acest sector, ordinele C.T.T. erau clare, for ele noastre s cedeze teren la nevoie, dar trebuiau s se opreasc pe linia Kis Ujszallas Turkeve Mezo Tur Szarvas, de unde este strict necesar s nu se mai cedeze teren, n sprijinul manevrei proiectate . n acest sens, div 18 preg te te un contraatac de la sud, al grupului colonel Pascu (7 batalioane i 9 baterii), de pe linia de la sudvest de Torok Szt Miklos. Din informa iile de inute n seara zilei de 20 iulie, se tia c n fa a sa se g sea o brigad din div 7 inamic i cteva baterii, dar de fapt pn diminea a inamicul trecuse ntreaga divizie a 7-a dincoace de Tisa. Dup o preg tire de artilerie ntre orele 7.45-9.00, grupul colonel Pascu trece la atac, cu dou grupuri de cte trei batalioane n aripa stng i dreapt . Resping primele elemente inamice i la ora 11.00 ajung la frontul principal, de unde sunt primi i cu focuri puternice de artilerie i infanterie. ntreaga divizie inamic trece la contraatac pe tot frontul, n timp ce dou batalioane i un escadron inamic nainteaz pe la nord n flancul drept i spatele dispozitivului nostru de lupt . Frontul nostru cedeaz . Flancul nostru drept ncearc s opun rezisten pentru a prentmpina mi carea de nv luire inamic , la centru intervine rezerva de un batalion i opre te naintarea inamic , dar flancul stng, de i rezist , este izolat i se retrage pentru a se uni cu batalionul I la Psz Tenyo. C tre amiaz , inamicul ocup Torok Szt Miklos iar mi carea de nv luire a flancului nostru drept pe la nord f cea progrese. n aceast situa ie, trupele noastre continu retragerea pe tot frontul, pn aproape de linia stabilit de C.T.T. de la care nu se mai cedeaz nici un pas. Mai la sud, divizia 2 inamic continu atacul n capul de pod gura Cri ului Szentes, oblignd trupele noastre (colonel Br tuianu) s se retrag la 3 km est de ora . Mai la nord, n urma unui atac care amenin a flancul drept descoperit de retragerea colonelului Pascu pe frontul de la Szplnok, trupele noastre (colonel Ben a) se retrag de pe Tisa pe Cri . ntre timp, la aripa stng a Grupului de Sud, div 1 vn tori ncepe naintarea cu scopul de a ataca inamicul debarcat n cel mai sudic sector, Szegvara Mindszent Hodmezo Vasarhely. De la Oroshaza ncepe naintarea pe dou coloane, prima (bat 1 reg 1 vn tori, reg 5 vn tori divizionul 1 din reg 23 art) sub comanda colonelului Basarabescu, pe direc ia Osorhaza Deregeghyaza Szegvar, cu scopul de a ataca inamicul din zona Szegvar - Mindszent i a doua coloan (bat 2 reg 1 vt, i bateria a 6-a din reg 23 art) sub comanda maiorului Gheorghe P unescu, pe direc ia Osorhaza Hodmezo Vasarhely, pentru a ataca i reocupa localitatea. Coloana de nord ajunge pn seara la Deregeghyaza, iar cea de sud respinge din Hodmezo Vasarhely un batalion inamic care se retrage spre Mindszent. n ziua urm toare, cele dou coloane nainteaz concentric spre Szegvar care este ocupat prin lupt de coloana de nord, n timp ce cea de sud respinge un atac maghiar i trece la urm rire, inamicul retr gndu-se parte peste Tisa, parte la nord, c tre Mindszent, n capul de pod de acolo. P trunderea de la Hodmezo Vasarhely fiind lichidat , se trece la atacul spre Mindszent, nfrngnd n drum rezisten a inamic de la Martely. n seara zilei, trupele noastre ntmpin rezisten serioas la Mindszent, a a c revin la Martely de unde se preg tesc de un nou atac pentru a doua zi. ntre timp, pe sectorul principal, generalul Holban ordon ca divizia a 18-a s - i reconstituie frontul, fragmentat n urma retragerii din fa a atacului inamic, i s opun rezisten hot rt men innd cu orice pre la vest de linia Kis Ujszallas Turkeve Mezo Tur Szarvas Oxod Kun Szt Marton i est Szentes. Pentru asta este nt rit cu ceea ce mai r m sese din rezerva grupului. n 22 iulie se mai semnaleaz debarc ri la Fegyvernek Szarpafalu (chiar la nord de p trunderea principal de la Szolnok) a dou regimente i o baterie artilerie din div a 6-a inamic , cu scopul de a face leg tura cu Brigada 80 interna ional (debarcat mai la nord, la Tisza Fured) i prin ea de a realiza contactul i coordonarea dintre cele dou capete de pod, de la Tokay i de la Szolnok. Neputnd face fa presiunii, deta amentul maior Savu se retrage i intr sub ordinele diviziei 2 cavalerie, din Grupul de Manevr Traian Mo oiu, care terminase ntre timp concentrarea la Madaras.

La sfr itul zilei de 22 iulie, inamicul, n cele trei zile de ofensiv , reu ise s edifice capete de pod solide ce asigurau trecerea celorlalte for e peste Tisa i continuarea ofensivei cu toate for ele. Astfel, pe frontul Grupului de Nord, capul de pod era de 20 km i adncime 10 km, iar mai jos, Brigada 80 interna ional ocupase cu 2 batalioane Tisza Fured i Tisza Szollos, urmnd s mai treac nc 4 batalioane aici. Din totalul de 34 bat i 20 bat artilerie, inamicul trecuse n capul de pod cam o treime. n fa a lor, Grupul de Nord avea 28 bat i 24 baterii, cu tot cu rezerve. n concluzie, pe acest front, Grupul de Nord se g sea n situa ia de a face fa atacurilor inamice n pozi iile organizate pe care le ocupa i care sporeau for ele, prin puterea rezisten ei, cu un coeficient care le aducea pn la echilibru. Comandamentul grupului, profitnd de faptul c inamicul nc nu trecuse toate for ele peste Tisa, era n m sur ca prin contraatacuri s mpiedice inamicul de a se consolida sau de a trece Tisa prin alte p r i. Pe frontul Grupului de Sud, inamicul era de dou ori superior numeric, avnd n prima linie 4 divizii (5, 6,7 n sectorul Szolnok i a 2-a la Szentes Mindszent), aproximativ 40 batalioane i 32 baterii fa n fa cu 22 batalioane i 25 baterii romne ti. Pe frontul principal, la Szolnok, inamicul trecuse o divizie n capul de pod ce se dezvoltase pe un front de 40 km i 25 km adncime. n fa a lui se aflau 11 batalioane i 10 baterii din div 18 i 1 vn tori, din care majoritatea erau r spndite i oarecum izolate, f r leg turi clare ntre ele. Mai la sud, divizia a 2-a ro ie ocupa cu 12 batalioane un cap de pod pe un front de 20 km i 8 km adncime, n zona gura Cri ului Szentes Csongrad. n plus, 1-2 batalioane inamice trecuser Tisa mai la nord de Cri , la Tisza Veseny. n fa a for elor inamice se afla grupul colonel Marcovici din div 18, compus din 5 bat i 7 baterii. La Mindszent se afla un regiment inamic (3 bat) cu o baterie de artilerie, iar n fa a lor Brig 1 vn tori cu 5 bat i 3 baterii, deci superioritate numeric de partea noastr . n concluzie, inamicul era de trei ori superior nou n sectorul Szolnok i cu o superioritate mic n zona Szentes, n schimb noi i eram sup eriori la Mindszent. Ca rezerve generale, ungurii nu dispuneau dect de divizia a 8-a de la vest de Dun re, dar care putea fi adus cu oarecare ntrziere. Restul diviziilor le erau necesare pentru supravegherea frontierelor cehoslovace i srbe, iar cele dou divizii de lucr tori din Budapesta nc nu erau formate n totalitate. n schimb, C.T.T. dispunea de Grupul de Manevr condus de generalul Traian Mo oiu (2 divizii inf i 1 cav, brig 5 ro iori i o parte din infanteria div 20 i 21 ardelene, respectiv 6 bat, deci un total de 30 bat, 19 baterii i 26 escadroane). Totul depindea de locul i momentul n care va trebui aplicat economia for elor prin realizarea unei mase superioare grupului principal inamic pentru a-i da lovitura decisiv , precum i condi iile de organizare n a a fel nct s i se poat da suficient libertate de ac iune acestei mase superioare pe timpul atacului. nc din prima zi a atacului ungar, datorit faptului c situa ia pe frontul de est se mai lini tise, M.C.G. decide transferul urgent al diviziei a 7-a din rezerva frontului de est pe frontul de vest, la Oradea prin trec toare Palanca. Transportul se face cu oarecare dificultate datorit penuriei de garnituri, a fost nevoie ca Consiliul Dirigent s pun la dispozi ie un num r suplimentar de trenuri din Transilvania. n diminea a zilei de 22 iulie, generalul Constantin Prezan, eful M.C.G., nso it de locotenent-colonel Ion Antonescu (viitorul mare al i conduc tor al rii n al doilea r zboi mondial), eful biroului opera iuni din M.C.G., sose te la Oradea i va r mne n zona de opera iuni pn la ocuparea Budapestei. La ora 9.00, generalul tefan Panaitescu, eful de stat major al C.T.T. are o convorbire la aparatul hugues cu locotenent-colonelul Ion Antonescu, eful biroului opera iuni din M.C.G., de la postul de comand al Grupului general Holban, la Oradea, n care este expus n linii generale planul de manevr conceput de C.T.T. pentru contraatacul inamicului, ac iune pl nuit s nceap nc din 23 iulie. Planul prevedea urm toarele: Inamicul va fi atacat pe frontul Bereteului de c tre Grupul de Sud, iar ntre Tisa i Bereteu, n flancul drept, de c tre Grupul de Manevr general Mo oiu. n cursul zilei de 22 i n noaptea de 22 spre 23, Grupul general mo oiu va executa mar urile de apropiere. Grupul de Nord va c uta s se men in cu orice pre pe linia pe care se g se te, la nevoie, prin contraatacuri, s resping pe inamic . Antonescu comunic aprecierile M.C.G. asupra situa iei, n urma convorbirilor avute la Oradea cu comandantul Grupului de Sud, generalul Holban, i prin hugues cu comandantul Grupului de Nord, generalul Mih escu. Aceste aprecieri i concluzii nu difer n concep ie de cele ale C.T.T., la Grupul de nord, de i situa ia este serioas , grupul va putea face fa cu for ele care le are, mai ales c aceste for e se g sesc ntr-o form organizat defensiv i sunt n afara artileriei inamice de pe malul drept al Tisei, focurile acesteia contribuind la e ecul contraatacului din 21 iulie. La Grupul de Sud, pentru a crea un avantaj major, este necesar ca trupele noastre de pe frontul capului de pod Szolnok s atrag pe inamic ct mai adnc spre est, dar nu for at, pentru a asigura efectul maxim al loviturii ce urmeaz a fi dat de Grupul de Manevr , dinspre nord pe flancul stng al inamicului de aici.

Figur 20 DUBLUR : foto13.Situa ia trupelor mai 1919

Figur 21 Schi a 9. Situa ia trupelor

Pentru a asigura deplina reu it , eful M.C.G. decide s constituie ct mai multe disponibilit i de for e. Divizia a 2-a, care fusese destinat ini ial s ocupe Banatul (de la sud de Arad, care fusese ocupat de trupele romne n luna mai), era n curs de transport cu calea ferat de la garnizoanele sale din Oltenia. M.C.G. decide s aduc i o parte din aceast divizie peste Mure , pentru a putea participa la ac iunea n curs, ca o for ce ar putea suplimenta trupele ce presau capul de pod de la Csongrad sau chiar cel de la Szolnok. Mare parte din aceste divizii, chiar cele de cavalerie, nu aveau destui cai, a a c mare parte din solda i erau utiliza i ca i trupe pe jos. Divizia a 2-a ncepuse trecerile n Banat din 21 iulie, pe linia Vrciorova - Lugoj. Schimbndu-se destina ia, a trebuit modificat i planul de transport, r mnnd doar regimentul 19 inf din divizie s ocupe localit ile din Banat dup evacuarea lor de c tre srbi, evacuarea ntregului Banat trebuind s fie ncheiat pn la 30 iulie. Cum cea mai direct cale ferat spre Arad trecea prin Timi oara, care nc nu era evacuat de trupele srbe ti, C.T.T. intervine pe lng colonelul Economu (membru n comisia mixt romno-franco srb pentru delimitarea liniei de demarca ie din Banat pn la hot rrea Conferin ei de Pace de la Paris) care s transmit generalului de Tournadre ( eful comisiei) cererea de a trece trenurile cu trupe prin Timi oara spre Arad. Comandamentul francez al trupelor de Ungaria satisface cererea, dar comandamentul srb din Banat se opune, de i ei trebuiau s evacueze Timi oara ntr-o s ptmn . eful M.C.G. intervine pe lng generalul Franchet d Esperey, ar tnd c acest refuz se face n momentul n care suntem angaja i ntr-o ac iune serioas , contra unui inamic comun . n urma acestei interven ii, M.C.G. srb d ordin comandamentului srb din Banat s lase trecerea transporturilor romne. Dar era prea trziu, aprobarea venise la 27 iulie, iar noi, neputnd a tepta, am deviat transportul pe linia de cale ferat ocolitoare i de capacitate mai redus Lugoj Ilia Deva Arad, iar restul prin Rmnicu Vlcea Cineni Arad. Astfel, n loc s ajung la Arad ntr-o zi, maxim dou , divizia a ajuns abia n 28 iulie. Halal alia i srbii, dup ce c ne-au luat o treime din Banat la Conferin a de Pace, f cndu-se st pni pe aceast regiune de i niciodat n-au st pnit vreun petic la stnga Dun rii, dup ce c au dus ct au putut din Banatul ocupat nainte de a-l evacua, nici nu ne-au l sat s ne transport m trupele pentru a ne bate cu un inamic comun, n timp ce ei st teau n total inactivitate. Dac tia ne erau alia ii, ce s mai spunem de du mani?

Contraatacul trupelor romne (24 iulie 26 iulie 1919)


n dup amiaza de 22 iulie, planul era fixat definitiv de generalul M rd rescu. Cuprindea urm toarele dispozi ii: Grupul de Nord se va men ine cu orice pre cu mijloacele ce le are la dispozi ie pe pozi ia de rezisten pe care se g se te, pe tot timpul ct se va desf ura ac iunea de la Szolnok (5-6 zile) i prin contraatacuri energice va z d rnici ca inamicul s - i constituie cap de pod la stnga Tisei. Acestui grup i se ata eaz operativ, n mod provizoriu, brig 49 inf, aflat la Nyreghaza. Grupul de Sud, n sectorul Szolnok, prin manevre abile, va atrage ct mai multe for e du mane n direc ia Mezo Tur Turkeve i chiar spre est de Bereteu. n acela i timp, va c uta s acopere concentrarea i mar urile de apropiere ale Grupului de Manevr , nedep ind spre est linia Kenderes Kis Ujszallas, localit i care trebuiesc men inute cu orice pre . n sectorul de la sud, de la confluen a Cri ului cu Tisa, dup ce va cur a complet zona de for ele inamice care au trecut la stnga Tisei, va dirija for ele div 1-a vn tori, trimise n acest scop spre Szentes, c tre nord pentru a lua parte la ac iunea principal de la Szolnok. Grupul de Manevr general Mo oiu va ataca n flanc i spate trupele inamice trecute de Szolnok. Atacul se va desf ura ntre Tisa i Bereteu, cu toat energia, distrugnd n cel mai scurt timp toate for ele du mane care au trecut Tisa. Mai urmeaz alte dispozi iuni de apropiere, subliniind faptul c momentul, ac iunea i coordonarea cu for ele Grupului de Sud din sectorul Szolnok se va face de c tre generalul Mo oiu, comandantul Grupului de Manevr . Apoi urmeaz alte ordine de apropiere i deplasare ale trupelor din rezerv , pentru a fi gata s fie trimise n foc atunci cnd va fi cazul. Pe parcursul zilei de 23 iulie, Grupul de Nord, a c rui ac iune trebuia s acopere din flanc i spate ac iunea Grupului de Manevr , i concentreaz for ele n subsectoarele Rakamaz, unde inamicul trebuia cel pu in fixat pentru a fi mpiedicat s se consolideze n capul de pod, i Tisza Fured, unde inamicul trebuia aruncat peste Tisa cu orice pre . Pe restul frontului acestui grup, trupele trebuiau s - i men in pozi iile i s execute demonstra ii prin incursiuni i bombardamente de artilerie. Contraatacul n sectorul Rakamaz trebuia executat de div 2 vn tori, mai pu in brig 4 vn tori i 2 divizioane de artilerie, i nt rit cu cu unit ile div 16 din subsector i brig 49 inf. n sectorul Tisza Fured trebuia executat de div 16 (2

batalioane din reg 84, brig 4 vn tori i 2 bat din reg 31 art i un divizion din reg 29 obuziere). n acest sector inamicul nu ntreprinde nimic important n ziua de 23 iulie. La Grupul de Sud, pentru a masca concentrarea i mar urile de apropiere ale Grupului de Manevr , div 18 caut prin recunoa teri ofensive s oblige inamicul s - i angajeze ct mai multe for e spre Bereteu, dar sunt supuse unei presiuni puternice a inamicului care atac cu totalitatea celor trei divizii. Astfel, grupul lt-col Cern u eanu este nevoit s se retrag de la Kis Ujszallag spre Karkzag n fa a div a 6-a maghiar , colonelul Pascu, n ciuda rezisten ei ndrjite n fa a div a 7-a ungar , cedeaz capul de pod de la Mezo Tur i podurile de pe Bereteu i se retrage pe malul drept al Cri ului, la vest de Gyoma. n fa a div a 5-a ungare, trupele noastre (lt-col Cristescu) cedeaz Turkeve i se retrag pe stnga Bereteului la Terehalom. La sud de Cri , cele dou coloane din div 1 vn tori de la Szarvas i Martely atac i resping inamicul care ocupa Mindsent aruncndu-le cu piedreri peste Tisa. La fel, inamicul este scos i din Szentes, dar avnd n fa for e prea puternice i nefiind sus inute, trupele noastre se grupeaz la est de ora pentru a ataca din nou a doua zi. La sud de Szentes div 1 vt cur ise zona de inamic, mai r mneau de respins trupele din div a 2-a ungar dintre Szentes i Tisa, la sud de Cri , pentru cur irea total a capului de pod sudic inamic, dup care trupele noastre din div 1 vn tori i stnga div 18 puteau fi ntrebuin ate pentru a ataca dinspre sud p trunderea principal inamic de la Szolnok. Aici, de i respins de inamic, div a 18-a i f cuse datoria, atr gnd for ele inamice adnc n dispozitiv, astfel ca lovitura preg tit de Grupul de Manevr s aib efect maxim. n ziua de 23 iulie preg tirile fiind terminate, trupele noastre dezl n uie contraofensiva n zorii zilei de 24 iulie 1919. Ordinele r mn valabile, generalul M rd rescu deplasnd unele rezerve i accentund necesitatea arunc rii peste Tisa a infiltr rii de la Tisza Fured, pentru protec ia flancului drept al Grupului de Manevr i pentru disponibilizarea div 2 vn troi care urma s primeasc alte misiuni n sprijinul Grupului de Manevr . Pe frontul Grupului de Sud, for ele aflate la est de p trunderea inamic de la Szolnok, respectiv cele din zona Kis Ujszalass Mezo Tur, sunt grupate n grupul general Papp, iar cele de la sud, de la Szavras i brig 4 ro iori, grupul general Lecca. Sectorul cel mai de sud, ntre gura Cri ului i cea a Mure ului, dup aruncarea inamicului r mas dincolo de Tisa, va r mne sub supravegherea unei for e suficiente, iar restul trupelor disponibilizate urmnd s fie dirijate spre nord, spre efortul principal din regiunea Szolnok. A sosit ziua de 24 iulie 1919, zorii uneia dintre cele mai str lucite victorii romne ti, o victorie sut la sut romneasc , f r ajutorul sau concursul vreunui aliat. La Grupul de Nord, la Rakamaz, trei regimente inamice (reg 21 secui, 39 inf i 23 lucr tori) ncearc n cursul amiezii dou atacuri consecutive respinse de reg 81, 83 i 89 inf romne. ncepe b t lia de la Tisza Fured, unde inamicul avea cam, 5 batalioane. Acestea sunt atacate dinspre est de deta amentul colonel Oprescu pe dou coloane, n timp ce de la sud sunt atacate de un deta ament din div 2 cav, un escadron f cnd leg tura ntre ele. Dup o lupt ndrjit , deta amentul colonel Opreascu zdrobe te rezisten a inamic i p trunde n Tisza Fured capturnd 11 ofi eri i 300 solda i inamici, 3 mitraliere i un tun. Deta amentul din div 2 cav respinge inamicul din Tisza Sollos i avanseaz spre Tisza Orveny pentru a c dea n spatele inamicului respins de colonelul Oprescu i a-i t ia retragerea. Ac iunea reu e te pe deplin, reg 9 ro iori capturnd un ofi er i 100 de solda i cu o mitralier . Restul for elor ungare care se retrag spre Tisa sunt m cel rite sau aruncate peste Tisa. n seara zilei de 24 iulie, inamicul nu mai are la stnga Tisei pe frontul Grupului de Nord dect for ele din capul de pod Rakamaz. Grupul de Manevr general Mo oiu ncepe ac iunea n zori, la ora 4.00. La dreapta Grupului de Manevr , parte din div a 2-a cavalerie, pivoteaz cel mai mult, pentru a asigura dreapta i spatele Grupului. Brig 2 ro iori (general Davidoglu) cu reg 4 (col Moruzzi) ocup localit ile Tisza Szt Imre, Tisza Dersz i Abad Szalok, pe Tisa, asigurnd flancul, n timp ce cealalt parte (reg 9) ac ioneaz la Tisza Fured, dup cum s-a v zut. Odat lichidat capul de pod de la Tisza Fured, flancul drept era asigurat. Ac iunea decisiv c dea n sarcina centrului, div 1 (general Obogeanu Mihai), care ncepe avansul pn la linia de 5 km nord-est de Kunhegyes 9 km nord-est Kenderes, unde se opre te (ora 9.00) pentru a a tepta rezultatul ac iunii spre Kunhegyes, unde trimisese un batalion pentru a concura cu div 2 la ocuparea localit ii. Dup ocuparea acesteia de c tre deta amentul colonelului Ressel, div 1 reia naintarea, dar nu cu ntreaga linie deodat ,, brigada 1 pornind mai trziu, deoarece tirea ocup rii localit ii i-a parvenit cu ntrziere. ntre timp brigada a 2-a de la stnga se angajase n lupt cu linia principal inamic , atacnd cu energie, dar atacul progreseaz ncet din cauza terenului i focului puternic inamic, precum i din lipsa acoperirii pe flancuri. Inamicul primind nt riri contraatac pe flancuri, dar este respins de interven ia batalionului 3 reg 31 din rezerva brig zii. ntre timp, brig 1 ajungnd pe cmpul de lupt , angajeaz inamicul ce ocupa fermele de la 4 km nord Kenderes, iar reg 17 nainteaz i pronun o mi care de nv uire a flancului stng i a spatelui inamic. Fa de aceast situa ie, trupele din divizia a 6-a inamic ce ocupau Kenderes se retrag n grab spre sud i sud-vest. La aripa stng a Grupului de Manevr , ordinul era de a ataca spre Kis Ujsallas, concomitent cu grupul general Papp, care va ataca dinspre vest i sud-est. Brig 12 inf din Grupul de Manevr respinge primele elemente inamice, apoi se opre te pentru a- i organiza rezervele, tot n jur de ora 9.00. O ncercare inamic de contraatac pe aripa dreapt este respins . Inamicul, v zndu- i flancul descoperit prin naintarea div 1 la Kenderes, ncepe retragerea. Ai no tri ncep urm rirea, cnd dou companii inamice surprind flancul stng descoperit al reg 12 inf, care nc nu f cuse leg tura cu dreapta Grupului de Sud, aflat nc la 15 km. Reg 12 se retrage, antrennd dup el i reg 11 de la dreapta sa, pentru a nu r mne descoperit. Contraatacul inamic este respins, dar se pierduse momentul prielnic pentru urm rire. Grupul de Sud, respectiv deta amentul general Papp, care avea misiunea de a imobiliza inamicul la Bereteu, ordon deta amentului Cristescu s atace spre Turkeve i deta amentului colonel Pascu s atace cu stnga acoperit de Cristescu spre Kis Ujszallas, n cooperare cu stnga Grupului de Manevr . Lt-col Cristescu respinge primele linii inamice pn la marginea ora ului Turkeve, dar amenin at s -i fie nconjurate flancurile de superioritatea inamic i terminnd muni ia, reu e te s ias din ncercuire prin lupte la baionet i se retrage la Szeghalom, dar inamicul nu urm re te. Deta amentul Pascu lupt cu ndrjire la vest de Gyoma pn seara, cnd respinge inamicul spre Mezo Tur. n sectorul gura Mure ului gura Cri ului sunt respinse noi ncerc ri de trecere a Tisei de c tre div a 2-a ro ie la Szentes, ntre timp continund concentrarea for elor grupului general Lecca, cu misiunea de ataca intrndul inamic de la Szolnok dinspre sud. Generalul Prezan, eful M.C.G. ordon Grupului de Nord s aib o atitudine agresiv la Rakamaz, chiar s efectueze incursiuni peste Tisa, pentru a mpiedica cu orice pre trimiterea de for e din acest sector. La Grupul de Manevr ordon ca acesta s - i acopere stnga cu o brigad de cavalerie nt rit cu artilerie, pentru a acoperi stnga sa i a face ct mai rapid leg tura cu aripa dreapt a grupului Papp. Grupul Lecca s nceap ac iunea de atac dinspre sud nc din zorii zilei de 25 iulie. mai mult, n cazul n care rezisten a inamic va fi zdrobit de c tre Grupul de Manevr , este necesar s se exploateze victoria la maximum, pentru asta va trebui ca trupele de cavalerie s fie gata s treac Tisa n sectorul Tisza Bo Fegyvernek, apreciat ca cel

mai bun loc de trecere. Iat c ideea de trecere a Tisei pn la completa zdrobire a inamicului, implicit prin ocuparea Budapestei, apare n ordinele date de generalul Prezan, eful M.C.G. nc din data de 24 iulie, prima zi a contraofensivei trupelor romne.

Figur 22 Trecerea Tisei la Tisza-Bo n prezen a suveranilor romni

Figur 23 Capitularea Szolnokului

Pe frontul principalei p trunderi inamice de la Szolnok luptele puternice rencep din zorii zilei de 25 iulie. Grupul de manevr i continu naintarea spre sud. La ora 6.00, reg 17 inf este primit cu puternice focuri de artilerie i infanterie de la Fegyvernek i fermele nord Szarpafalu. Acest regiment atac reu ind ocuparea acestora. Batalionul 2, care ocupase fermele de la nord de Szarpafalu continu naintarea spre acesta pn cnd se produce un gol ntre el i batalionul 3, care ocupase Fegyvernek. n acest gol se produce un contraatac inamic, silind batalionul cu muni ia pe terminate s se retrag . Intervin n lupt brig 3 ro iori, precum i dou batalioane de infanterie, dar nu reu esc s opreasc naintarea for elor inamice superioare. C tre ora 16.30 situa ia devenise periculoas pentru divizia 1, deoarece brigada 1 de la aripa dreapt i brigada 3 ro iori se afla n retragere, iar brigada 2 de la aripa stng se afla mai napoi, neputnd interveni n timp util. Fa de aceast situa ie, divizia 1 ordon un contraatac general, cu tot cu rezervele, inclusiv batalionul de pionieri, contraatac nceput la ora 17.00, pe frontul Fegyvernek Szaparfalu, contraatac ce opre te naintarea inamic . Sose te pe cmpul de lupt i brigada a 2-a care pune artileria n b taie i trece la atac, respingnd trupele inamice care ncep retragerea. Trupele noastre se instaleaz pe linia Fegyvernek Szaparfalu gara Fegyvernek la ora 21.30. n sectorul Tizsa Bo, ncerc rile de trecere ale inamicului ncepnd cu ora 9.30 au fost respinse dup cteva ore de lupt . ntre timp, Kis Ujszallas a fost ocupat , brig 11 inf din div 6 ncepnd naintarea spre sud pe dou coloane spre Torok Szt Miklos, n timp ce rezerva Grupului de Manevr se ndreapt pe la nord de Kis Ujszallas spre Kenderes - Fegyvernek Szaparfalu. Grupul de Sud i continu ac iunea de fixare a inamicului pe Bereteu (lt-col Cristescu) i Mezo Tur (col Pascu), n timp ce aripa dreapt a grupului Lecca nainta spre sud spre aceea i localitate, n inten ia de a t ia retragerea inamicului de aici, dar inamicul se retrage la timp i col Pascu intr n Mezo Tur la ora 14.00. Grupul Papp continu urm rirea spre Torok Szt Miklos, iar Lecca spre direc ia general Szolnok. La sud de Cri , grupul colonel Pirici arunc peste Tisa for ele inamice r mase la Szentes, pn seara ajungnd la podurile de la Csongrad. Rezultatele pn n seara de 25 iulie fiind str lucite, inamicul retr gndu-se n debandad aproape de pe tot frontul, se impunea urm rirea i des vr irea victoriei prin zdrobirea total a inamicului ce ar mai ncerca vreo rezisten , mai mult, t ierea retragerii spre Szolnok i eventual, trecerea Tisei odat cu el, n urm rire, la vest de Tisa. n acest sens, Grupul de Manevr reia naintarea n zorii zilei de 26 iulie, la ora 4.00, pe dou coloane. Divizia 1, ajuns pe linia Tisza Sajol Torok Szt Miklos, urmeaz s pivoteze spre sud, pentru a t ia retragerea inamicului, dar retragerea lui s-a f cut n a a grab nct cea mai mare parte au reu it s scape. Localit ile cad una dup alta n minile noastre, iar C.T.T. ordon ca urm rirea s se fac i dincolo de Szolnok, dac se va putea p i repede pe urma inamicului . Brig zile 1 i 2 ajung n fa a podurilor (de osea i cale ferat ) pe care le in sub tiruri de artilerie i infanterie, acoperind naintarea brig zii a 12-a, care ar fi trebuit s se angajeze la trecerea Tisei. dar aceast brigad ajunge prea trziu, inamicul aruncnd podurile n aer. Trupele maghiare n retragere se arunc n Tisa, dup descrierea lui Radu Cosmin, cei care au reu it s treac podurile nainte de a fi aruncate n aer aruncndu- i armele s poat fugi mai repede, strignd c Romnul nu iart ! . Grupurile general Papp i general Lecca ajung la Tisa pe flancul stng al Grupului de Manevr general Mo oiu, dup ce o grupare din grupul Lecca (deta amentul general Niculescu) respinge ni te grup ri inamice la Tisza Foldvar. La Grupul de Nord se semnaleaz atacuri inamice n sectorul Buj i Rakamaz n noaptea de 24 spre 25 iulie, atacuri menite s fixeze for ele noastre n timp ce grosul inamic se retrage peste Tisa. Trupele noastre ncep urm rirea aruncnd peste Tisa ultimele elemente inamice ce au operat n sectorul Tokay. Astfel, n seara zilei de 26 iulie 1919, ntreg malul stng al Tisei era cur at de inamic.

Trecerea Tisei i ocuparea Budapestei (29 iulie 4 august 1919)


Generalul M rd rescu propune generalului Prezan urm rirea imediat a inamicului peste Tisa pn la distrugerea lui complet . R spunsul M.C.G. vine n seara de 26 iulie, cnd ultimele elemente inamice erau aruncate peste Tisa: Trebuie s urm ri i pe inamic pn la completa lui distrugere. n acest scop, vi se mai pune la dispozi ie regimentul vn tori de munte i diviziile 2 i 7 inf. Opera iunea trebuie executat cu toat energia, pentru a profita de panica n care se g se te inamicul i a nu-i da timp s se reculeag . De data asta, romnii nu vor repeta gre eala din aprilie. Generalul francez Franchet d Esperey chiar o spune explicit imediat dup aruncarea ungurilor peste Tisa: ar fi o gre eal ca romnii s se opreasc din nou pe Tisa . i nu au s se opreasc pe Tisa. La 1 august, dup trecerea Tisei, generalul d Esperey felicit M.C.G. romn pentru reu ita opera iunii, comunicnd c dup ocuparea Budapestei, va ceda armatei romne caii i parcul de artilerie al armatei franceze de Ungaria, pe care dore te s o disloce imediat dup aceast ocupa ie.

Preg tirile pentru trecerea Tisei se nte esc, astfel, pe toat lungimea Tisei ncep demonstra iuni, trageri de artilerie, incursiuni din ce n ce mai ndr zne e, att pentru testarea rezisten ei inamice i grup rii de for e, ct i prin mascarea locului i manevrei adev ratei treceri. S-a v zut e ecul tentativei de la Szolnok, din 26 iulie, cnd brigada a 12-a ar fi trebuit s teac Tisa odat cu trupele maghiare n retragere i s ocupe un cap de pod mpiedicnd distrugerile provocate podurilor. Generalul Mo oiu nu mai ncearc din nou a doua zi, deoarece concluzia mp rt it i de generalul Prezan este c trecerea la Szolnok nu se poate face prin surprindere dup cum se credea ieri, nu este bine s se for eze ac iunea pentru c scopul poate fi atins printr-o opera iune indirect i f r sacrificii . Adev rat, inamicul completase distrugerile la poduri i se nt rise pe malul opus, creznd c aici vor ncerca romnii s treac . Pentru a prelungi iluzia la maxim, demonstra iile continu . n sectorul de nord, la Tisza Lok (la Tokay podul fusese distrus), reg 83 inf trecuse la dreapta Tisei un batalion de infanterie. La 27 iulie generalii Prezan i M rd rescu au o ntrevedere la Oradea, unde se stabilesc deplas rile i concentr rile de trupe n vederea for rii Tisei. Pe tot parcursul zilelor urm toare continu inducerea n eroare a inamicului, n capul de pod de la Tisza Lok este trecut nc un batalion peste Tisa. Instruc iuni operative ale M.C.G. c tre C.T.T., 28 iulie, ora 23.50: Pentru a nu da inamicului timp s - i repun trupele n mn i s le regrupeze, este absolut necesar s se reia urm rirea. n consecin se ordon : Trecerea Tisei va trebui s se fac n noaptea de 29/30 iulie pe tot frontul. Atacul principal se executa n sectorul Tisza Kores Fegyvernek, aruncndu-se podurile n preajma acestor 2 localit i. Dup stabilirea capului de pod, toat cavaleria, nt rit cu regimentul vn tori de munte, autotunurile i 2-3 baterii de cmp va fi trimis nainte, cu misiunea de a c dea n spatele celor 2 grup de for e inamice, a le t ia leg tura cu Budapesta i a le mpiedica s se uneasc . For ele inamice estimate erau de circa 55000 de oameni pe Tisa (14000 n nord n regiunea Tokay Miskolcz, 19000 n regiunea Szolnok, ntre ele 8-9000 de oameni din deta amentul Szanto i brigada 80 interna ional , 15000 n regiunea Csongrad). n interiorul Ungariei, 7000 de oameni la vest de Dun re (divizia 8), 19000 de oameni la Budapesta n 2 divizii de lucr tori n curs de organizare, pe frontul cehoslovac i srb cam 3000 de oameni. n total aproximativ 85-90000 de oameni. Comandamentul romn dispunea de 10 divizii de infanterie i 2 de cavalerie, prin aducerea diviziei a 7-a de pe frontul de est, a 2-a din Oltenia, i alte for e mobilizate, un total de circa 120000 de oameni. La 29 iulie generalul M rd rescu hot r te o nou grupare de for e, dup cum urmeaz : Grupul general Holban, divizia 1 i 2 vn tori, la Fegyvernek Grupul general Mo oiu, divizia 6 la Torok Szt Miklos i div 1 inf n sectorul Szolnok Grupul general Dumitrescu, infanteria div a 7-a, brig 12 artilerie, regimentul vn tori de munte, div 2 cav i brig 4 ro iori, n regiunea Madaras n acoperire pe Tisa, Grupul de Nord general Mih escu, div 16, nt rit cu brig 49 inf din div 20 i 3 baterii de munte, n sectorul Csap Abad Szalok (vechiul sector al Grupului de Nord) i grupul general Papp, nt rit cu reg 107 din div 20 i brig 11 artilerie, n sectorul Abad Szalok Hodmezo Vasarhely. n rezerva general , div 2 inf. La 29 iulie, divizia 2 vn tori, urmat de divizia 1 vn tori n spatele ei, grupul general Holban, se apropie de satul Tisza Bo, pe malul Tisei, la nord de Szolnok, unde Tisa face o bucl formnd un intrnd c tre malul stng. La ora 2.30, n zorii zilei de 30 iulie 1919, artileria diviziei a 2-a vn tori, nt rit cu dou baterii grele de 155 mm i instalat pe laturile intrndului, deschide un foc ucig tor n interiorul acestui intrnd. Inamicul r spunde cu focuri de mitraliere. La ora 3.05 artileria noastr lunge te tirul iar regimentul 9 vn tori condus de colonelul Gheorghe Rasoviceanu ncepe trecerea Tisei n b rci. Rezisten a inamic este slab , astfel c ntreaga brigad 4 vn tori (reg 9 i 10) trece pn la ora 6.00, urmat de reg 3 vn tori din brig 2. Dou companii de pontonieri au nceput la ora 5.00 construc ia unui pod care este terminat la ora 7.15. Artileria diviziei este trecut pe pod. Pn la ora 11.00, ntreaga div 2 vt este pe malul drept al Tisei, urmat de div 1 vt. Pn seara sunt ocupate mai multe localit i i capturate mai multe depozite de arme i muni ii, iar capul de pod avea o dezvoltare de 10 km, n acest cap de pod fiind trecute deja trei divizii, 1 i 2 vt, precum i div 6 din Grupul general Mo oiu. n sectorul de la sud Tokay cele trei batalioane trecute aici continu ac iunea, iar la sud, pe frontul diviziei 18, inamicul se retrage n fa a incursiunilor noastre executate la Tisza Veszeny, Szentes i Mindszent, fapt care demonstra c inamicul renun ase la ap rarea pe linia Tisei i preg tea o ac iune n interior. n noaptea urm toare, 30 spre 31 iulie, ora 3.30, sub protec ia unui puternic bombardament de artilerie, Grupul general Dumitrescu ncepe trecerea Tisei la Kis Kore, mai la nord de Tisza Bo i la sud de Tisza Fured. Rezisten a inamic este mai serioas , fapt care ntrzie aruncarea podului pn la ora 11.00, iar podul este gata la ora 16.00. Pn seara capul de pod ajunge la o dezvoltare de 20 km i 11 km adncime.

Figur 24 Trupele romne n Budapesta1

Figur 25 Trupele romne n Budapesta2

Figur 26 Trupele romne n Budapesta3

ntre timp, grupurile general Holban i Mo oiu l rgesc capul de pod, iar trupele continu s treac peste podul de pontoane n prezen a Regelui Ferdinand, Reginei Maria i generalului Prezan. Timp de trei zile, regele, regina i generalul Prezan asist la trecerile de la Tisza Bo i Kis Kore, ba chiar nainteaz pn la posturile naintate, mb rb tnd cu prezen a lor solda ii i ofi erii, i a a cu moralul deosebit de ridicat. Prima rezisten mai serioas o ntmpin generalul Mo oiu la Besenzog, unde atac cu dou batalioane pe front i al treilea nv luie pe la sud, ocupnd satul. Ac iunile continu pe tot frontul, o nou rezisten fiind ntmpinat de divizia a 6-a din Grupul Mo oiu la Rekas, din partea trupelor maghiare care ocupau rul Zagya pn la Szolnok. Szolnokul este atacat i de divizia a 16-a cu generalul Papp, care l ocup ntorcnd ap rarea inamic de pe rul Zagya. Contraatacul inamic dinspre Ujsasz i Abony scoate din ora cele dou batalioane, care se retrag la nord de Szolnok, unde fac leg tura cu deta amentul trimis de div a 6-a, cu care revin i reocup Szolnokul prin lupt . Pe tot frontul, incursiunile curajoase ale trupelor noastre care distrug c ile ferate de leg tur cu Budapesta au efect.

Figur 27 Popula ia s rac a Budapestei hr nit de trupele romne1

Figur 28 Popula ia s rac a Budapestei hr nit de trupele romne2 romne3

Figur 29 Popula ia s rac a Budapestei hr nit de trupele

n zilele urm toare, urm rirea i dezorganizarea for elor inamice continu . Sunt interceptate toate comunica iile cu Budapesta, t ind c ile de retragere ale for elor inamice, care ncep s se predea rnd pe rnd. La 3 august generalul Rusescu, cu patru sute de c l re i i dou sec ii de mitraliere, intr n Budapesta i ocup cazarma Herzog Iosif, a teptnd atacul diviziilor de lucr tori care nu se mai pronun . (vezi Ocuparea Budapestei (I)) A doua zi intr grosul trupelor, care defileaz pe strada Andrassy n fa a generalului Gheorghe M rd rescu, comandantul trupelor din Transilvania. Trupele maghiare sunt dezarmate n totalitate, iar romnii iau m suri pentru renceperea aprovizion rii capitalei maghiare. Bela Kuhn fuge n Uniunea Sovietic prin Austria, unde este executat de Stalin n epur rile din 1938. Trupele romne evacueaz Budapesta la 7 noiembrie 1919, n cteva luni, pn n martie 1920, ntreg teritoriul Ungariei este evacuat.

Figur 30 Consf tuire interaliat la palatul regal din Buda ocupat de trupele romne

La 4 iunie 1920 se semneaz la Trianon, n Versailles, tratatul de pace ntre Ungaria i puterile aliate. Articolul 45 al tratatului de la Trianon prevede: Ungaria renun n ceea ce o prive te n favoarea Romniei la toate drepturile i titlurile asupra teritoriilor fostei monarhii austro-ungare situate dincolo de frontierele Ungariei astfel cum sunt fixate la art 27 partea a II-a i le recunoa te prin prezentul tratat, sau prin orice alte tratate ncheiate, n scop de a regla teritoriile actuale ca f cnd parte din Romnia . Astfel s-a scris istoria r zboiului romno-ungar din 1919, un r zboi pe nedrept uitat.

Bibliografie:
Radu Cosmin, Romnii la Budapesta General Gheorghe M rd rescu, Campania pentru dezrobirea Ardealului i ocuparea Budapestei Lt-col Constantin Dr g nescu, Campaniile din 1848-1849 i 1919 n Transilvania i Ungaria ***, Jurnal de opera iuni al Comandamentului trupelor din Transilvania (1918 1921)

Figur 31 Unul dintre numeroase clopote de la bisericile din Ardeal, ridicat de trupele maghiare i g sit n Budapesta

Figur 32 Material sanitar romnesc ridicat de trupele de ocupa ie maghiare i g sit n mare cantitate n depozitele din Budapesta (se disting inscrip iile n limba romn )

SMB T , 9 OCTOMBRIE 2010

Cum au pus romnii opinca pe Parlamentul de la Budapesta

Cum au pus romnii opinca pe Parlamentul de la Budapesta

Figur 33 generalul Marcel Olteanu, fost guvernator al Budapestei n timpul ocupa iei romne ti a Ungariei, ntre august i noiembrie 1919

Acest episod, intrat deja n folclor ("Sus opinc , jos papuc / Eu pn la Pesta m duc" un cntec popular din acea perioad ), este unul real i redau aici descrierea lui f cut de generalul Marcel Olteanu, fost guvernator al Budapestei n timpul ocupa iei romne ti a Ungariei, ntre august i noiembrie 1919. A ap rut ini ial n cartea sa "Huzarul negru", 1926, i a fost preluat n reeditarea c r ii generalului Gheorghe M rd rescu (foto, pe terasa hotelului Ghelert din Budapesta), "Campania pentru desrobirea Ardealului i ocuparea Budapestei", 1922, realizat de Editura Marist sub titlul "Campania pentru desrobirea Ardealului i ocuparea Budapestei - i alte m rturii", 2010. i-au intrat trupele noastre n Budapesta la nceputul lunii august 1919. Palatul Parlamentului maghiar a fost pus sub paza unui pluton de vn tori. eful g rzii de la intrarea principal era sergentul Iordan, un oltean de la Craiova, potrivit de stat, negru, uscat i foarte vioi. Deasupra palatului a v zut Iordan cum flfia n vnt flamura ungureasc , ro u-verde-alb. Faptul acesta nu l-a sup rat prea tare, dar nici nu i-a pl cut Dndu- i capela pe ceaf i sc rpinndu-se dup ureche i-a zis: S dau jos steagul unguresc i s pun fanionul de la companie? Asta ar ti i madama de la popota domnilor ofi eri s-o fac Dar am s chibzuiesc n a a fel ca s r mn de pomin Zis i f cut. Chemnd pe c prarul Bivolaru, s-au suit n norii Budapestei i au cobort steagul n lungul sforii, drept la jum tatea steajerului i, lund apoi opinca r suflat a c prarului, s-a urcat ca un pui de urs i a pus-o drept c ciul n capul steajerului, l sndu-i noji ele s-atrne-n vnt. i a a a flfit mult vreme n cerul Budapestei steagul maghiar cu opinca romneasc deasupra lui .... Cine oare s fi f cut aceast tragic glum ? mi zise tovar ul meu de preumblare, domnul Ferency, un distins avocat pe care l cunoscusem n metropola maghiar ; i zicnd, mi ar t cu mna priveli tea original i nea teptat , care oprea n drum i ntorcea capetele i altor trec tori, ca fiind cel mai caracteristic i ironic simbol al ngrozitoarei realit i, al catastrofalei pr bu iri a unui organism orgolios i despotic, tocmai sub c lciul acelui organism pe care inuse genunchiul de fier att amar de vreme, pe care ntotdeauna l-a considerat nevrednic de lumina soarelui i de care totu i o via ntreag s-a temut Cine oare s fi dat vntului i s fi ilustrat cu atta m iestrie i att de dureros dezastrul iremediabil al regatului Sfntului tefan? , mai rosti domnul Ferency, cu privirea trist , pierdut n v zduh, ntrebnd parc cerul unguresc, dezolant de senin n ziua aceea. Apoi se ntoarse cu privirea spre mine, i de i nu mai zicea nimic, am n eles c ar vroi o l murire. mi era mil de el, c ci era un om distins la sim ire. M voi interesa, domnule doctor , i zisei cu o nuan de nduio are i, apropiindu-m de santinel , i spusei s strige pe eful g rzii. i s fie i talpa Romniei r zbunat

Este chiar acolea, domnule general , mi r spunse vn torul mic i ndesat, ncordndu-se i f cnd cu capul un gest despre cheiul Dun rii. - Cum l cheam ? - Don sergent Iordan. - Dar tu tii cine a dat ordin de s-a aciuat opinca ceea deasupra steagului unguresc?

- Da, domnule general, chiar don sergent a dat ordin azi diminea lumea i tot n cer se uit ca s ndemne i pe al ii

i tot dnsul a i executat ordinul acum st de un ceas acolo s vad ce-o s zic

M -ntorc pu in spre stnga i nu departe z resc un sergent i un c prar, care, f r s m bage n seam , gustau cu frenezie roadele ispr vii lor ilustra ia magistral a unui moment istoric. Priveau cnd la trec torii enerva i i sanchii, cnd la opinca impertinent , i pe fe ele lor tuciurii i asprite de viforul vremilor se l murea cea mai des vr it satisfac ie. P reau ni te inspira i i ni te draci geniali. ntreaga oaste romneasc , ntreaga na ie mi s-au p rut c se oglindesc n ace ti doi zdren ro i, sublimi chiar prin gradul de perfec iune la care poate ajunge o zdrean De-a fi fost singur! - O! i-a fi privit ceasuri ntregi f r s m satur i - poate, i-a fi luat de gt i i-a fi s rutat!

Dar! le-am f cut semn s se apropie i, ar tnd domnului Ferency pe sergent, i-am zis ncet, foarte ncet: Acesta este glume ul, care f r o inten ie r ut cioas , desigur, i cu toat naivitatea unui pozna , te-a f cut poate s suferi i domnul Ferency, sc ldndu- i ochii ntre genele-i umede, mi-a replicat cu adnc melancolie: Dac din sufletul i mintea unui simplu ran ca acesta s-a desprins o asemenea pozn , atunci nu m mir c sunte i aici...

n dup -amiaza aceleia i zile, m-am ndreptat din nou spre Palatul Parlamentului. M sim eam dator fa de Iordan; trebuia s -i dau ceea ce n fa a durerii domnului Ferency, nu i-am putut da.

L-am chemat era nedesp r it de Bivolaru -, mi-a povestit cum i-a dat n gnd i cum a nf ptuit isprava lui. L-am l udat i mi-am plimbat mna mult pe fa a lui supt i radioas i i-am dat un pachet de ig ri regale.

i nu tiu cum, m-am pomenit c iau de nas pe c prarul Bivolaru, care se tot apropia de mine i pe care, cu ct l priveam, cu att mai mult punea st pnire pe firea mea. Era mic de statur , fa a i era smead i foarte prlit de soare i vnt; n fundul capului purta ni te ochi mici, c prui i sc p r tori. Avea din i m run i, albi i frumo i, i peste buza ars de frigurile ostenelilor abia mijea o musta ro covan - un vulpoi de Mehedin i. Purta capela pe sprncean , iar n ce prive te mbr c mintea p rea nf urat cu totul ntr-un covor de petice, c ruia expresia lui i d dea ceva din prestan a unor od jdii de samurai japonez fanatic. O crest tur adnc i st pnea obrazul stng i alta mai lat se r sf a pe gt sub urechea dreapt ; mai n sus de mn , pe antebra ul stng, se z rea o cicatrice respectabil L-am ntrebat unde a fost r nit. Mi-a r spuns cu nai-vitate i scurt: Peste tot, domnule general . i desf cnd repede o moletier , mi-a ar tat o ran de schij , abia vindecat , la pulpa dreapt ; apoi, descheind singurul nas-ture pe care l mai avea la veston, puse degetul pe o dr de baionet n lungul coastelor din dreapta care se vedea n ntregime printre cele cteva uvi e de pnz destr mat ce alc tuiau c ma a lui Bivolaru. i era gata s -mi mai arate, dar l-am ntrerupt: Bine, bine v d c e ti crestat ca un r boj; dar unde ai c p tat r nile? n ce lupte? i iar i cntecul lui: Peste tot, domnule general. n Carpa i, la R inari, la Olt, la Siret, la Oituz i chiar pe Tisa n aprilie, c eu, domnule general, am fost poate n patruzeci de atacuri mari i, n adev r, eu sunt r bojul ispr vilor regimentului nostru pe mine sunt crestate toate de la 1916 ncoace i nu m las nici mort! - Ei, i acum i pare bine c f cur m Romnia Mare i c faci de gard , tu, c praru Bivolaru de la Mehedin i, tocmai aci la Budapesta? i el, ncordndu-se i privindu-m sold e te drept n lumina ochilor, mi r spunse sf tos i cu mndrie: E lucru mare, domnule general Dar am auzit r c mai e i o Vien ! Acestui nebun n toate min ile, acestui prototip al zdren elor noastre glorioase de la 1917, care i da seama perfect pn unde se poate ntinde fizice te Romnia Mare, nu-i intra totu i n cap c numai pentru ce vedea s-a ostenit el i at ia au albit meleagurile cu oasele lor El, Bivolaru, sinteza neamului s u, elegant la sim ire i la gndire, f r s poat exprima, n elegea totu i numai una: faima i duhul romnesc ct mai departe, i peste Romnia-Mare, Romnia spiritual , Romnia f r hotare . General Marcel Olteanu Huzarul Negru , 1926

Bibliografie:
Gheorghe M rd rescu, Campania pentru desrobirea Ardealului i ocuparea Budapestei - i alte m rturii, Editura Marist, 2010