DOMNULE DIRECTOR/ADMINISTRATOR

,
Subsemnatul,_________________________________________, angajat al S.C.
_______________________, pe postul de __________________, vă rog să-mi aprobaţi
încetarea contractului individual de muncă, cu acordul părţilor, în baza art.55 lit.b din
Codul Muncii, începând cu data de ________________.
Data __________

Semnătura
______________