Sunteți pe pagina 1din 66

JUDEUL SUCEAVA

COMUNA VATRA MOLDOVIEI


PRIMRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIEI
Nr. 6282 Data 04.07.2012

ORDIN DE SERVICIU
n conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 946/2005 privind Codul controlului intern
republicat, Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, O.M.F.P. nr. 38/15.01.2003 pentru
aprobarea Norrnelor metodologice de exercitare a auditului public intern i cu Planul anual de
audit public intern pentru anul 2012 , se va efectua o misiune de audit public intern la Primria
Comunei Vatra Moldovei n perioada 16.07.2012- 24.10.2012. Domeniul misiunii de audit este
Evaluarea procesului i a

stadiului

de

implementare

sistemelor

de

control

intern/managerial n administraia public local" , iar obiectivele acesteia sunt :


- Organizarea procesului privind implementarea sistemului de control intern/managerial;
- Analiza

elaborrii

i/sau dezvoltrii programelor de dezvoltare a sistemelor de

control intern/managerial, cu respectarea prevederilor OMFP nr. 946/2005 privind Codul


controlului intern, republicat;
- Analiza modului

de

implementare

sistemului

de

control intern/managerial la

cu

privire

nivelul instituie publice;


- Implementarea standardelor de control intern/managerial;
- ntocmirea

raportrilor

trimestriale

anuale

sistemului de control intern/managerial.


Menionm c se va efectua un audit de conformitate / regularitate.
Echipa de audit public intern este format din urmtorii auditori :
-

Derscanu Mirela

Supervizarea va fi asigurat de ctre..

la implementarea

JUDEUL SUCEAVA
COMUNA VATRA MOLDOVIEI
PRIMRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIEI
DECLARAIA DE CALIFICARE I INDEPENDEN
Denumirea misiunii
Perioada auditat
ntocmit Derscanu

Evaluarea procesului i a stadiului de implementare a


sistemelor de control intern/managerial n administraia
public local"
01.01.2006- 24.09.2012
Mirela
Data 04.07.2012

Incompatibiliti n legtur cu entitatea/structura auditat


Da
1.Ai avut/avei vreo relaie oficial, financiar sau personal cu cineva care ar putea
s v limiteze msura n care putei s v interesai, s descoperii sau s constatai
deficiene n orice fel?
2.Avei idei preconcepute fa de persoane, grupuri, organizaii sau obiective care ar
putea s v influeneze n misiunea de audit?
3.Ai avut/avei funcii sau ai fost/suntei implicat() n ultimii 3 ani ntr-un alt mod
n activitatea entitii/structurii ce va fi auditat?
4.Avei responsabiliti n derularea programelor i proiectelor privinf gestiunea
resurselor umane?
5.Ai fost implicat n elaborarea i implementarea sistemelor de control ale entitii/
structurii ce urmeaz a fi auditat?
6. Suntei so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv cu conductorul
entitii/structurii ce va fi auditat sau cu membrii organului de conducere colectiv?
7.Avei vreo legtur politic, social care ar rezulta dintr-o fost angajare sau
primirea de redevene de la vreun grup anume, sau organizaie sau nivel
guvernamental?
8.Ai aprobat nainte facturi, ordine de plat, i alte instrumente de plat pentru
entitatea/structura ce va fi auditat?
9.Ai inut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditat?
10.Avei vreun interes financiar direct/indirect la entitatea/structura ce va fi auditat?
11.Dac n timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personal, extern
sau organizaional care ar putea s afecteze abilitatea dvs. de a lucra i a face X
rapoartele de audit impariale, notificai eful compartimentului de audit public
intern de urgen?
Auditor,
Derscanu Mirela

Nu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

JUDEUL SUCEAVA
COMUNA VATRA MOLDOVIEI
PRIMRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIEI

NOTIFICARE PRIVIND DECLANAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC


INTERN
Ctre: - Primar Comuna Vatra Moldoviei
De la: - Derscanu Mirela - Auditor intern, mputernicit a efectua auditul public intern n cadrul
Primriei Comunei Vatra Moldoviei n baza contractului de prestri servici.
Stimate domnule.........
n conformitate cu Planul de audit public intern pe anul 2012, urmeaz ca n perioada
16.07.2012-24.10.2012, s se efectueze o misiune de audit public intern cu tema: Evaluarea
procesului i a stadiului de implementare a sistemelor de control intern/managerial n
administraia public local.
Auditul va examina responsabilitile asumate de ctre Primria Comunei Vatra Moldoviei
i va determina dac acesta i ndeplinete obligaiile sale ntr-un mod eficient i efectiv i v -a
furniza o asigurare independent conducerii n ceea ce privete funcionalitatea sistemului de
control intern ataat activitii auditate i formularea de recomandri pentru mbuntirea acestuia.
V voi contacta ulterior pentru a stabili de comun acord o edina de deschidere n
vederea discutrii diverselor aspecte ale misiunii de audit cuprinznd:
-

prezentarea auditorului intern;

prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit public intern;

programul interveniei la faa locului;

scopul misiunii de audit intern;

alte aspecte.
Pentru o mai bun nelegere a activitii dumneavoastra, v rog s-mi punei la dispoziie

urmtoarea documentaie necesar :

- Actul de decizie intern privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare i


ndrumare metodologic a implementrii i/sau dezvoltrii sistemului de control intern;
- Registrul proceselor-verbale al Comisiei de monitorizare;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern;
- Situaia

centralizatoare

privind

stadiul

implementrii

sistemului

de control

conform

rezultatelor

intern/managerial;
-

Stadiul

implementrii

standardelor

de

control

intern,

autoevalurii;
- Strategia dezvoltrii sistemului de control intern/Planul strategic al sistemului de
control intern;
-

Situaia sintetic a rezultatelor evalurii;

Instruciuni

privind

ntocmirea,

aprobarea

prezentarea

raportului

asupra

sistemului de control intern;


- Registrul riscurilor;
- Deciziile de numire a responsabililor cu gestionarea riscurilor;
- Registrul proceselor verbale ntocmit de responsabilii cu gestionarea riscurilor;
- Procedura privind managementul riscurilor;
- Procedurile operationale specifice activitilor desfaurate de ctre instituia public;
- Lista obiectivelor generale i specifice entitaii;
- Raportul asupra sistemului de control intern ataat situaiilor financiare anuale;
- ROF;
- Fiele de post ale personalului angajat;
- Bugetele anuale aprobate n perioada 2005- prezent;
- Alte documente.
Dac avei ntrebri privind aceast aciune, v rog s m contactai.
Cu deosebit consideraie,

Auditor intern,
Derscanu Mirela

JUDEUL SUCEAVA
COMUNEI VATRA MOLDOVIEI
PRIMRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIEI

LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE

Misiunea de audit: Evaluarea procesului i a stadiului de implementare a sistemelor de


control/intern managerial n administraia public local".
Perioada auditat: 01.01.2006-24.09.2012

Nr
crt

Domeniul

Organizarea
procesului privind
implementarea
sistemului de control
intern/managerial
(cf. art. 2, al. 1 i art. 3
al. 1, al OMFP
946/2005, rep.)

Analiza elaborrii i
dezvoltrii
Programului de
dezvoltare a sistemului
de control
intern/managerial - la
data de 30.06.2012 (cf.
art. 2, al. 2 i 3, al
OMFP 946/2005, rep.)

Obiectivele auditabile
1.1. Verificarea constituirii Comisiei de
monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a
implementrii i/sau dezvoltrii sistemului de control
intern/managerial (SCM), a existenei actului de
decizie intern, emis de conducerea entitii publice i
actualizarea acestuia.
1.2. Analiza componenei Comisiei de monitorizare
(CM), a atribuiilor i a activitilor acesteia, n funcie
de volumul i complexitatea activitilor entitii
publice.
1.3. Examinarea modului de organizare i de lucru al
Comisiei de monitorizare i a participrii la comisie pe
baza Registrului de procese-verbale al Comisiei de
monitorizare.
1.4. Aprecieri i recomandri referitoare la
pertinena activitilor de monitorizare,
coordonare i ndrumare metodologic desfaurate
de CM.
2.1. Verificarea elaborrii i aprobrii
Programului de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial.
2.2.Analiza completitudinii i actualitii Programului
SCM, cu structur: obiective, activiti,
responsabiliti, termene i a alte componente ale
msurilor respective.
Se va urmri dac aciunile de perfecionare
profesional, att pentru personalul de conducere, ct
i pentru cel de execuie sunt evideniate distinct n
program, precum i dac Programele SCM elaborate la
nivelul entitilor subordonate au fost transmise la
entitaile ierarhic superioare, n termenele stabilite de
aceste entiti.
2.3.Analiza stadiului implementrii Programului SCM,
pe baza documentului Situaia centralizatoare,
trimestrial la data de 30.06.2012, realizat n conf. cu
Anexa 3. Capitolul I din OMFP nr. 946/2005,
republicat, care reprezint anex la Raportul de audit

OBS

3.1. Analiza
obiectivelor entitii

Analiza modului de
implementare a
sistemului de control
intern/managerial la
nivelul instituie publice

3.2 Stabilirea
activitilor/aciunilo
r ataate obiectivelor

3.3. Stabilirea
indicatorilor de
performan

3.4 Gestionarea
riscurilor la nivelul
entitii

intern.
Rezultatele privind elaborarea Programului SCM se
vor sintetiza n Anexa A, care reprezint anex la
Raportul de audit intern.
2.4.Aprecieri i recomandri cu privire la modul de
elaborare i dezvoltare a Programului SCM
3.1.1. Urmrirea existenei unui document formalizat
pentru definirea misiunii entitii publice - Strategia
dezvoltrii, Planul strategic.
3.1.2. Existena Listei obiectivelor generate i
specifice ale entitii
3.1.3. Examinarea concordanei dintre obiectivele
generate definite i misiunea entitii publice.
3.1.4. Analiza modului in care obiectivele
generale sunt transpuse in obiective specifice i n
rezultate preconizate a fi obinute pentru fiecare
activitate.
3.1.5. Analiza modului de definire a obiectivelor,
respectiv dac rspund pachetului de cerine
SMART" (S - specific; M - msurabile i
verificabile; A - necesare; R - realiste; T - cu termen
de realizare).
3.1.6. Examinarea modului n care au fost aduse la
cunotin personalului entitii obiectivele generale i
obiectivele specifice.
3.2.1. Urmrirea existenei unui inventar al
activitilor i aciunilor pe structuri organizatorice i
pe total entitate Lista obiectivelor, activitilor i
aciunilor.
3.2.2. Examinarea coerenei activitilor ataate
obiectivelor i gradul n care activitile asigur
atingerea obiectivelor stabilite.
3.2.3. Analiza modului de stabilire a
responsabilitilor necesare realizrii activitilor
(ROF, fie post).
3.2.4. Analiza modalitilor prin care sunt asigurate
resursele necesare desfaurrii activitilor
inventariate i realizrii obiectivelor entitii - Analiza
bugetului aprobat.
3.3.1. Analiza stabilirii i defmirii de ctre entitatea
public a indicatorilor de performan asociai
obiectivelor i activitilor.
3.3.2, Aprecierea caracterului adecvat al acestor
indicatori i a modului in care ei asigur msurarea
corect i complet a ndeplinirii obiectivelor fixate.
3.4.1. Evaluarea modului de organizare a
procesului de gestionare a riscurilor la nivelul
entitii publice - Registrele de riscuri (RR):
- identificarea responsabililor cu riscurile pe
compartimente i la nivelul entitii publice
- verificarea existenei RR pe compartimente i la
nivelul entitii publice
- verificarea modului de completare a RR
3.4.2.
Existena i analiza deciziilor pentru
stabilirea responsabililor Echipelor de Gestionare a
Riscurilor (EGR) i a activitii EGR
3.4.3. Analiza modului in care au fost identificate
riscurile asociate activitilor, evaluate, tratate i a
adecvrii instrumentelor de control implementate, n
vederea meninerii riscurilor in limitele acceptabile -

3.5. Analiza
modului de
elaborare a
procedurilor
formalizate pentru
activitile
identificate

Implementarea
standardelor de
control
intern/managerial

Examinarea Registrului proceselor-verbale ale EGR.


3.4.4. Examinarea conducerii Registrului riscurilor la
nivelul structurilor organizatorice i la nivelul entitii
i actualizarea acestora pe baza analizei proceselorverbale ale ednelor EGR.
3.4.5.Examinarea Situaiei privind analiza
managementului riscurilor la nivelul entitii, Anexa
B.
3.5.1. Analiza activitilor procedurabile, codificarea,
numrul procedurilor formalizate i ponderea n
total activiti procedurabile.
3.5.2. Examinarea activitilor neprocedurabile, dac
exist.
3.5.3. Examinarea respectrii conformitii, a
formei i modelului standard de procedure
prevzut de Anexa 2 Procedura operaional,
OMFP nr. 946/2005, republicat, respective:
sunt formalizate pe suport de hrtie i/sau electronic;
sunt specifice activitii procedurate;
sunt actualizate periodic, n funcie de modificrile
intervenite;
sunt aduse la cunotina personalului i a celorlali
factori interesai.
3.5.4. Examinarea activitii de avizare i
aprobare aprocedurilor elaborate.
3.5.4. Examinarea
modului de cunoatere i
aplicare a procedurilor de lucru formalizate de ctre
personal.
3.5.5. Analiza cauzefor care au condus la
neelaborarea in cadrul termenelor prevzute a
procedurilor formalizate pentru activitile
identificate, a nerespectrii conformitii acestora i
msurle dispuse de conducerea entitii.
Rezultatele testrilor privind stadiul de elaborare
a procedurilor operaionale se vor sintetiza in Anexa
C, care reprezint anex la Raportul de audit intern
4.1. Evaluarea stadiului de implementare a
Standardelor de control intern/managerial la data de
30.06.2012, prevzute de OMFP nr. 946/2005,
republican la nivelul compartimentelor funcionale, pe
baza Chestionarutui de autoevaluare, prevzut n
Anexa 4.1,. OMFP nr. 946/2005, republicat, precum i
prin examinri directe la nivelul structuriior
funcionale, care reprezint anex la Raportul de
audit intern.
4.2. Stadiul implementrii celor 25 de standarde de
control intern/managerial la 30.06.2012 se va urmri
i la nivel de entitate public. Analiza i
constatrile cu privire la implementarea acestora,
se vor realiza pentru fiecare standard in parte i se vor
centraliza n Situaia sintetic a rezultatelor evalurii,
dup modelul din Anexa 4.2., OMFP nr. 946/2005,
republicat.
4.3. Analiza cauzelor care au condus la
neimplementarea standardelor de control
intern/managerial i formularea de recomandri
viznd mbuntirea acestui proces n perioada
urmtoare.
Rezultatele analizei stadiului neimplementrii SCM se
prezint n Anexa D, care reprezint anex la Raportul

ntocmirea
raportrilor
trimestriale i anual cu
privire la
implementarea
sistemului de control
intern/managerial

de audit intern.
5.1. Verificarea conformitii datelor coninute de
raportrile trimestriale cu privire la stadiul
implementrii SCM, transmise entitilor publice
ierarhic superioare.
5.2. Verificarea transmiterii raportrilor trimestriale
entitilor publice ierarhic superioare, cu respectarea
formatelor standard i a termenelor de raportare Situafia centralizatoare, Anexa 3, Capitolul I din
OMFP nr. 945/2006, republicat.
5.3. Verificarea conformitii datelor coninute de
raportrile anuale cu privire la stadiul implementru
SCM.
5.4. Verificarea ntocmirii i aprobrii anuale a
Stadiul implementrii SCM, conform rezultatelor
autoevalurii, n conformitate cu Situatia
centralizatoare, Anexa 3, Capitolul II din OMFP nr.
945/2006, republicat.
5.5. Verificarea atarii Raportului asupra sistemului
de control intern/managerial la situaiile financiare
anuale, cu respectarea formatului standard - Anexa
4.3. din OMFP nr. 945/2006, republicat.

JUDEUL SUCEAVA
COMUNA VATRA MOLDOVIEI
PRIMRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIEI

IDENTIFICAREA RISCURILOR
Misiunea de audit : Evaluarea procesului i a stadiului de implementare a sistemelor de control/intern managerial n administraia public
local".
Perioada auditata: 01.01.2006-24.09.2012

Nr
crt

Obiective

Organizarea procesului
privind implementarea
sistemului de control
intern/managerial
(cf. art. 2, al. 1 i art. 3 al. 1, al
OMFP 946/2005, rep.)

2
Analiza elaborrii i
dezvoltrii Programului de
dezvoltare a sistemului de
control intern/managerial - la

Activiti

Identificarea riscurilor

1.1.Verificarea constituirii Comisiei de monitorizare,


coordonare i ndrumare metodologic a implementrii
i/sau dezvoltrii sistemului de control intern/managerial
(SCM), a existenei actului de decizie intern, emis de
conducerea entitii publice i actualizarea acestuia.
1.2Analiza componenei Comisiei de monitorizare (CM), a
atribuiilor i a activitilor acesteia, n funcie de volumul i
complexitatea activitilor entitii publice.
1.3.Examinarea modului de organizare i de lucru al
Comisiei de monitorizare i a participrii la comisie pe baza
Registrului de procese-verbale al Comisiei de monitorizare
1.4.Aprecieri i recomandri referitoare la
pertinena activitilor de monitorizare, coordonare i
ndrumare metodologic desfaurate de CM.
2.1. Verificarea elaborrii i aprobrii Programului de
dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
2.2.Analiza completitudinii i actualitii Programului SCM,
cu structur: obiective, activiti, responsabiliti, termene i
a alte componente ale msurilor respective.
Se va urmri dac aciunile de perfecionare profesional,

- Neconstituirea Comisiei de monitorizare, coordonare i


ndrumare metodologic a implementrii i/sau dezvoltrii
sistemului de control intern/managerial (SCM);
- Inexistena actului de decizle intern privind constituirea
Comisiei de monitorizare, coordonare i ndmmare
metodologic a implementrii i/sau dezvoltrii sistemului de
control intern/managerial (SCM);
- Constituirea CM nu este conform cu ROF-ul entitii i ROI-ul
compartimentelor;
- Inexistena Registrului de procese verbale al CM;
- Nendeplinirea/ndeplinirea parial a atribuiilor i sarcinilor
atribuite membrilor CM

-Neelaborarea Programului de dezvoltare a SCM


- Neactualizarea Programului de dezvoltare a SCM;
- Completarea eronat a Programului de
dezvoltare a SCM;

data de 30.06.2012 (cf. art. 2,


al. 2 i 3, al OMFP 946/2005,
rep.)

Analiza modului de
implementare a sistemului
de control intern/managerial
la nivelul instituie publice

att pentru personalul de conducere, ct i pentru cel de


execuie sunt evideniate distinct n program, precum i dac
Programele SCM elaborate la nivelul entitilor subordonate
au fost transmise la entitaile ierarhic superioare, n
termenele stabilite de aceste entiti.
2.3.Analiza stadiului implementrii Programului SCM, pe
baza documentului Situaia centralizatoare, trimestrial la
data de 30.06.2012, realizat n conf. cu Anexa 3. Capitolul I
din OMFP nr. 946/2005, republicat, care reprezint anex la
Raportul de audit intern.
Rezultatele privind elaborarea Programului SCM se vor
sintetiza n Anexa A, care reprezint anex la Raportul de
audit intern.
2.4.Aprecieri i recomandri cu privire la modul de
elaborare i dezvoltare a Programului SCM
3.1.1.Urmrirea existenei unui document formalizat pentru
definirea misiunii entitii publice - Strategia dezvoltrii,
Planul strategic.
3.1.2.Existena Listei obiectivelor generate i specifice ale
entitii
3.1.3.Examinarea concordanei dintre obiectivele
generate definite i misiunea entitii publice.
3.1.4.Analiza modului in care obiectivele generale
sunt transpuse in obiective specifice i n rezultate
preconizate a fi obinute pentru fiecare activitate.
3.1.5. Analiza modului de definire a obiectivelor,
respectiv dac rspund pachetului de cerine SMART" (S specific; M - msurabile i verificabile; A - necesare; R realiste; T - cu termen de realizare).
3.1.6. Examinarea modului n care au fost aduse la
cunotin personalului entitii obiectivele generale i
obiectivele specifice.
3.2.1. Urmrirea existenei unui inventar al activitilor
i aciunilor pe structuri organizatorice i pe total entitate
Lista obiectivelor, activitilor i aciunilor.
3.2.2.Examinarea coerenei activitilor ataate obiectivelor
i gradul n care activitile asigur atingerea obiectivelor
stabilite.
3.2.3.Analiza modului de stabilire a responsabilitilor
necesare realizrii activitilor (ROF, fie post).

-Nentocmirea situaiei centralizatoare trimestrial privind


stadiul implementrii Programului SCM.

- Inexistena unui document formalizat privind definirea


misiunii entitii publice;
- Lipsa Listei obiectivelor generale i specifice ale
entitii;
- Obiectivele stabilite nu sunt clare i bine definite;
- Obiectivele specifice nu conduc la un rezultat ateptat;
- Obiectivele specifice nu respect caracteristicile SMART" (S
- specific; M - msurabile i verificabile; A - necesare; R realiste; T - cu termen de realizare);
- Neaducerea ia cunotina personalului a obiectivelor generale
i specifice;
- Sarcinile posturilor nu asigur realizarea obiectivelor
specifice;

-Inexistena unui inventar al activitilor i aciunilor ataate


obiectivelor pe structuri organizatorice i pe total entitate;
-Activitile nu sunt corect identificate i nu conduc la
realizarea obiectivelor;
-Activiti insuficiente pentru realizarea obiectivelor;
- Nu exist stabilit aria de competen necesar pentru
realizarea activitilor alocate obiectivelor specifice;
-Activiti neresponsabilizate salariailor;

3.2.4.Analiza modalitilor prin care sunt asigurate resursele


necesare desfaurrii activitilor
inventariate i
realizrii obiectivelor entitii - Analiza bugetului aprobat.

3.3.1. Analiza stabilirii i defmirii de ctre entitatea public


a indicatorilor de performan asociai obiectivelor i
activitilor.
3.3.2, Aprecierea caracterului adecvat al acestor indicatori
i a modului in care ei asigur msurarea corect i complet
a ndeplinirii obiectivelor fixate.
3.4.1. Evaluarea modului de organizare a procesului
de gestionare a riscurilor la nivelul entitii publice Registrele de riscuri (RR):
- identificarea responsabililor cu riscurile pe compartimente
i la nivelul entitii publice
- verificarea existenei RR pe compartimente i la nivelul
entitii publice
- verificarea modului de completare a RR
3.4.2.
Existena i analiza deciziilor pentru
stabilirea responsabililor Echipelor de Gestionare a
Riscurilor (EGR) i a activitii EGR
3.4.3. Analiza modului in care au fost identificate riscurile
asociate activitilor, evaluate, tratate i a adecvrii
instrumentelor de control implementate, n vederea
meninerii riscurilor in limitele acceptabile - Examinarea
Registrului proceselor-verbale ale EGR.
3.4.5. Examinarea conducerii Registrului riscurilor la
nivelul structurilor organizatorice i la nivelul entitii i
actualizarea acestora pe baza analizei proceselor-verbale ale
ednelor EGR.

-Atribuiile stabilite posturilor nu acoper atribuiile stabilite


pentru fiecare compartiment;
-Pentru realizarea unor activiti nu exist stabilite
responsabilitile i/sau competenele necesare;
-Activiti i/sau aciuni realizate de un post nu se regsesc
delimitate n cadrul obiectivelor specifice stabilite postului
respectiv;
- Atribuii insuficiente pentru realizarea activitilor;
- Relaiile organizatorice stabilite salariailor nu asigur
colaborarea m realizarea activitilor;
-Programarea insuficient a resurselor necesare desfaurrii
activitilor inventariate i realizrii obiectivelor entitii
- Lipsa indicatorilor de performan;
- Lipsa monitorizrii performanelor obiectivelor si
activitilor fixate de ctre personalul angajat;
-Sistemul de indicatori de rezultat definit obiectivelor nu
permite msurarea n totalitate a activitilor;
-Indicatorii de rezultat stabilii obiectivelor individuale nu
asigur performana.
- Inexistena procedurilor de lucru scrise i formalizate care
descriu activitile care trebuie ntreprinse pentru gestionarea
riscurilor;
- Lipsa separrii atribuilor pentru funciile de iniiere
verificare a unei operaiuni;
- Completarea incorect a deciziei de numire a personalului
responsabil privind gestionarea riscurilor;
- Lipsa stabilirii responsabilitilor persoanelor implicate in
procesul de gestionare a riscurilor (fia postuiui, decizii);
- Neefectuarea analizei riscurilor; neidentificarea riscurilor i
neierarhizarea acestora;
-Inexistena Registrului riscurilor, att la nivelul
compartimentelor, ct i la niveiul entitii publice;
- Neactualizarea Registrului riscurilor, att la nivelul
compartimentelor, ct i la nivelul entitii publice;
- Inexistena Registrului cu Procese-verbale ale EGR;
- Inexistena planului de prevenire a riscurilor existente i
poteniale;
- Nedesemnarea persoanelor responsabile de aplicarea
prevederilor Planului de prevenire a riscurilor existente i

3.4.5.Examinarea Situaiei privind analiza managementului


riscurilor la nivelul entitii, Anexa B.

4
Implementarea standardelor
de control intern/managerial

3.5.1.Analiza activitilor procedurabile, codificarea,


numrul procedurilor formalizate i ponderea n
total activiti procedurabile.
3.5.2. Examinarea activitilor neprocedurabile, dac exist.
3.5.3. Examinarea respectrii conformitii, a
formei i modelului standard de procedure prevzut de
Anexa 2 Procedura operaional, OMFP nr.
946/2005, republicat, respective:
sunt formalizate pe suport de hrtie i/sau electronic;
sunt specifice activitii procedurate;
sunt actualizate periodic, n funcie de modificrile
intervenite;
sunt aduse la cunotina personalului i a celorlali
factori interesai.
3.5.4. Examinarea activitii de avizare i aprobare
aprocedurilor elaborate.
3.5.4. Examinarea
modului de cunoatere i
aplicare a procedurilor de lucru formalizate de ctre
personal.
3.5.5. Analiza cauzefor care au condus la neelaborarea in
cadrul termenelor prevzute a procedurilor
formalizate pentru activitile identificate, a nerespectrii
conformitii acestora i
msurle dispuse de conducerea entitii.
Rezultatele testrilor privind stadiul de elaborare a
procedurilor operaionale se vor sintetiza in Anexa C, care
reprezint anex la Raportul de audit intern
4.3. Evaluarea stadiului de implementare a Standardelor de
control intern/managerial la data de 30.06.2012, prevzute
de OMFP nr. 946/2005, republican la nivelul
compartimentelor funcionale, pe baza Chestionarutui de
autoevaluare, prevzut n Anexa 4.1,. OMFP nr. 946/2005,
republicat, precum i prin examinri directe la nivelul
structuriior funcionale, care reprezint anex la Raportul
de audit intern.

poteniale;
- Necunoaterea i neaplicarea n activitatea curent a msurilor
de prevenire/ combatere a riscurilor existente i poteniale;
- Inexistena unui sistem de monitorizare i raportare periodic a
riscurilor asociate activitilor;
- Inexistena listei activitilor procedurabile la nivelul entitii
publice;
- Neelaborarea procedurilor conform activitilor pe
compartimente;
- Elaborarea eronat a procedurilor operaionale;
- Neaducerea la cunotina personalului a procedurilor
operaionale;
- Neavizarea i neaprobarea procedurilor elaborate;
- Neaplicarea procedurilor de lucru fornalizate de ctre personal.

-Nentocmirea Chestionarului de autoevaluare , prevzut n


anexa nr 4.1. OMFP nr 946/2005
-Implementarea parial a standardelor la nivelul structurilor
funcionale;
-Nentocmirea Situatiei sintetice a rezultatelor evalurii

ntocmirea raportrilor
trimestriale i anual cu privire
la implementarea sistemului
de control intern/managerial

4.4. Stadiul implementrii celor 25 de standarde de control


intern/managerial la 30.06.2012 se va urmri i la nivel de
entitate public. Analiza i constatrile cu privire
la implementarea acestora, se vor realiza pentru fiecare
standard in parte i se vor centraliza n Situaia sintetic a
rezultatelor evalurii, dup modelul din Anexa 4.2., OMFP
nr. 946/2005,
republicat.
4.3. Analiza cauzelor care au condus la
neimplementarea standardelor de control
intern/managerial i formularea de recomandri viznd
mbuntirea acestui proces n perioada urmtoare.
Rezultatele analizei stadiului neimplementrii SCM se
prezint n Anexa D, care reprezint anex la Raportul de
audit intern.
5.5. Verificarea conformitii datelor coninute de
raportrile trimestriale cu privire la stadiul implementrii
SCM, transmise entitilor publice ierarhic superioare.
5.6. Verificarea transmiterii raportrilor trimestriale
entitilor publice ierarhic superioare, cu respectarea
formatelor standard i a termenelor de raportare - Situafia
centralizatoare, Anexa 3, Capitolul I din OMFP nr.
945/2006, republicat.
5.7. Verificarea conformitii datelor coninute de
raportrile anuale cu privire la stadiul implementru SCM.
5.8. Verificarea ntocmirii i aprobrii anuale a
Stadiul implementrii SCM, conform rezultatelor
autoevalurii, n conformitate cu Situatia centralizatoare,
Anexa 3, Capitolul II din OMFP nr. 945/2006, republicat.
5.5. Verificarea atarii Raportului asupra sistemului de
control intern/managerial la situaiile financiare anuale, cu
respectarea formatului standard - Anexa 4.3. din OMFP nr.
945/2006, republicat.

-Completarea eronat a rapoartelor trimestriale cu privire la


stadiui implementrii SCM;
- Netransmiterea raportrilor trimestriale entitilor publice
ierarhic superioare;
- Completarea eronat a Raportului asupra sistemului de
control intern/managerial;
- Raportul asupra sistemului de control intern/managerial nu a
fost ataat la situaiile financiare anuale.

JUDEUL SUCEAVA
COMUNA VATRA MOLDOVIEI
PRIMRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIEI

STABILIREA FACTORILOR DE RISC, PONDERILE ACESTORA I APRECIEREA NIVELURILOR


RISCURILOR
Misiunea de audit : Evaluarea procesului i a stadiului de implementare a sistemelor de control/intern managerial n administraia public
local".
Perioada auditata: 01.01.2006-24.09.2012

Factori de risc (Fi)

Ponderea factorilor de risc (Pi)


N1

Aprecierea
controlului intern
F1
Aprecierea
cantitativ F2
Aprecierea
calitativ F3

Nivelul de apreciere al riscului (Ni)


N2

N3

PI - 50%

Exist proceduri i se
aplic

Exist proceduri, sunt


cunoscute, dar nu se
aplic

Nu exist proceduri

P2 - 30%

Impact financial-sczut

Impact financiar mediu

Impact financiar
ridicat

P3 - 20%

Vulnerabilitate mic

Vulnerabilitate medie

Vulnerabilitate mare

JUDEUL SUCEAVA
COMUNA VATRA MOLDOVIEI
PRIMRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIEI

STABILIREA NIVELULUI RISCULUI I A PUNCTAJULUI


Misiunea de audit: Evaluarea procesului i a stadiului de implementare a sistemelor de control/intern managerial n
administraia public local".
Perioada auditata: 01.01.2006- 24.09.2012

Nr
crt
1

Obiective

Obiective auditabile

Riscuri semnificative

Organizarea
procesului
privind
implementar
ea sistemului
de control
intern/manag
erial
(cf. art. 2, al. 1
i art. 3 al. 1,

1.1.Verificarea constituirii
Comisiei de monitorizare,
coordonare i ndrumare
metodologic a implementrii i/sau
dezvoltrii sistemului de control
intern/managerial (SCM), a
existenei actului de decizie
intern, emis de conducerea entitii
publice i actualizarea acestuia.
1.2Analiza componenei Comisiei de
monitorizare (CM), a atribuiilor i a
activitilor acesteia, n funcie de

- Neconstituirea Comisiei de
monitorizare, coordonare i ndrumare
metodologic a implementrii i/sau
dezvoltrii sistemului de control
intern/managerial (SCM);
- Inexistena actului de decizle intern
privind constituirea Comisiei de
monitorizare, coordonare i ndrumare
metodologic a implementrii i/sau
dezvoltrii sistemului de2

Criterii de analiz a riscurilor


Aprecierea
Aprecierea
Aprecierea
controlului
cantitativ
calitativ
intern (F1 )
(F2)
(F3)
P1
Ni
P2
Ni
P3
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
total

0,5

0,3

0,2

2,5

0,5

0,3

0,2

2,2

al OMFP
946/2005,
rep.)

Analiza
elaborrii i
dezvoltrii
Programului
de dezvoltare
a sistemului
de control
intern/manag
erial - la data
de 30.06.2012
(cf. art. 2, al. 2
i 3, al OMFP
946/2005

volumul i complexitatea activitilor


entitii publice.
1.3.Examinarea modului de
organizare i de lucru al Comisiei de
monitorizare i a participrii la
comisie pe baza Registrului de
procese-verbale al Comisiei de
monitorizare
1.4.Aprecieri i recomandri
referitoare la pertinena
activitilor de monitorizare,
coordonare i ndrumare
metodologic desfaurate de CM.

control intern/managerial (SCM);

2.1. Verificarea elaborrii i


aprobrii Programului de dezvoltare
a sistemului de control
intern/managerial.
2.2.Analiza completitudinii i
actualitii Programului SCM, cu
structur: obiective, activiti,
responsabiliti, termene i a alte
componente ale msurilor respective.
Se va urmri dac aciunile de
perfecionare profesional, att pentru
personalul de conducere, ct i pentru
cel de execuie sunt evideniate
distinct n program, precum i dac
Programele SCM elaborate la nivelul
entitilor subordonate au fost
transmise la entitaile ierarhic
superioare, n termenele stabilite de
aceste entiti.
2.3.Analiza stadiului implementrii
Programului SCM, pe baza
documentului Situaia
centralizatoare, trimestrial la data de
30.06.2012, realizat n conf. cu
Anexa 3. Capitolul I din OMFP nr.
946/2005, republicat, care reprezint
anex la Raportul de audit intern.

-Neelaborarea Programului de

- Constituirea CM nu este conform cu


ROF-ul entitii i ROI-ul
compartimentelor;
- Inexistena Registrului de procese
verbale al CM;
- Nendeplinirea/ndeplinirea parial a
atribuiilor i sarcinilor atribuite
membrilor CM
dezvoltare a SCM
- Neactualizarea Programului de
dezvoltare a SCM;
- Completarea eronat a
Programului de
dezvoltare a SCM;
-Nentocmirea situaiei centralizatoare
trimestrial privind stadiul
implementrii Programului SCM

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

0,5

0,3

0,2

2,7

0,5

0,3

0,2

0,5

0,3

0,2

2,7

0,5

0,3

0,2

0,5

0,3

0,2

Analiza
modului de
implementare
a sistemului
de control
intern/manag
erial la nivelul
instituie
publice

Rezultatele privind elaborarea


Programului SCM se vor sintetiza n
Anexa A, care reprezint anex la
Raportul de audit intern.
2.4.Aprecieri i recomandri cu
privire la modul de elaborare i
dezvoltare a Programului SCM
3.1.1.Urmrirea existenei unui
document formalizat pentru definirea
misiunii entitii publice - Strategia
dezvoltrii, Planul strategic.
3.1.2.Existena Listei obiectivelor
generate i specifice ale entitii
3.1.3.Examinarea concordanei
dintre obiectivele generate definite
i misiunea entitii publice.
3.1.4.Analiza modului in care
obiectivele generale sunt transpuse
in obiective specifice i n rezultate
preconizate a fi obinute pentru
fiecare activitate.
3.1.5. Analiza modului de definire
a obiectivelor, respectiv dac
rspund pachetului de cerine
SMART" (S - specific; M msurabile i verificabile; A necesare; R - realiste; T - cu termen
de realizare).
3.1.6. Examinarea modului n care au
fost aduse la cunotin personalului
entitii obiectivele generale i
obiectivele specifice.
3.2.1. Urmrirea existenei unui
inventar al activitilor i aciunilor
pe structuri organizatorice i pe total
entitate Lista obiectivelor,
activitilor i aciunilor.
3.2.2.Examinarea coerenei
activitilor ataate obiectivelor i
gradul n care activitile asigur

- Inexistena unui document


formalizat privind definirea
misiunii entitii publice;
- Lipsa Listei obiectivelor
generale i specifice ale entitii;
- Obiectivele stabilite nu sunt
clare i bine definite;
- Obiectivele specifice nu respect
caracteristicile SMART" (S - specific;
M - msurabile i verificabile; A necesare; R - realiste; T - cu termen de
realizare);
- Neaducerea ia cunotina personalului
a obiectivelor generale i specifice;
- Sarcinile posturilor nu asigur
realizarea obiectivelor specifice;
- Obiectivele specifice nu conduc
la un rezultat ateptat;

-Inexistena unui inventar al


activitilor i aciunilor ataate
obiectivelor pe structuri organizatorice
i pe total entitate;

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5

0,3

0,2

2,7

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5

0,3

0,2

2,4

0,5

0,3

0,2

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5

0,3

0,2

2,4

0,5

0,3

0,2

2,5

atingerea obiectivelor stabilite.


3.2.3.Analiza modului de stabilire a
responsabilitilor necesare realizrii
activitilor (ROF, fie post).
3.2.4.Analiza modalitilor prin care
sunt asigurate resursele necesare
desfaurrii activitilor
inventariate i realizrii obiectivelor
entitii - Analiza bugetului aprobat.

3.3.1. Analiza stabilirii i defmirii


de ctre entitatea public a
indicatorilor de performan asociai
obiectivelor i activitilor.
3.3.2, Aprecierea caracterului
adecvat al acestor indicatori i a
modului in care ei asigur msurarea
corect i complet a ndeplinirii
obiectivelor fixate.

Activitile nu sunt corect identificate


i nu conduc la realizarea obiectivelor;
-Activiti insuficiente pentru
realizarea obiectivelor;
Nu exist stabilit aria de competen
necesar pentru realizarea activitilor
alocate obiectivelor specifice;
-Activiti neresponsabilizate
salariailor;
-Atribuiile stabilite posturilor nu
acoper atribuiile stabilite pentru
fiecare compartiment;
-Pentru realizarea unor activiti nu
exist stabilite responsabilitile i/sau
competenele necesare;
Activiti i/sau aciuni realizate de un
post nu se regsesc delimitate n cadrul
obiectivelor specifice stabilite postului
respectiv;
- Atribuii insuficiente pentru
realizarea activitilor;
- Relaiile organizatorice stabilite
salariailor nu asigur colaborarea m
realizarea activitilor;
- Programarea insuficient a resurselor
necesare desfaurrii activitilor
inventariate i realizrii obiectivelor
entitii
- Lipsa indicatorilor de performan;
.
- Lipsa monitorizrii
performanelor obiectivelor si
activitilor fixate de ctre
personalul angajat;
Sistemul de indicatori de rezultat
definit obiectivelor nu permite
msurarea n totalitate a activitilor;

0,5

0,3

0,2

2,5

0,5

0,3

0,2

2,6

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5

0,3

0,2

0,5

0,3

0,2

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5

0,3

0,2

1,7

0,5

0,3

0,2

0,5

0,3

0,2

1,7

0,5

0,3

0,2

0,5

0,3

0,2

2,5

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5

0,3

0,2

2,0

3.4.1. Evaluarea modului de


organizare a procesului de
gestionare a riscurilor la nivelul
entitii publice - Registrele de riscuri
(RR):
- identificarea responsabililor cu
riscurile pe compartimente i la
nivelul entitii publice
- verificarea existenei RR pe
compartimente i la nivelul entitii
publice
- verificarea modului de completare a
RR
3.4.2.
Existena i analiza
deciziilor pentru stabilirea
responsabililor Echipelor de
Gestionare a Riscurilor (EGR) i a
activitii EGR
3.4.3. Analiza modului in care au
fost identificate riscurile asociate
activitilor, evaluate, tratate i a
adecvrii instrumentelor de control
implementate, n vederea meninerii
riscurilor in limitele acceptabile Examinarea Registrului proceselorverbale ale EGR.
3.4.6. Examinarea conducerii
Registrului riscurilor la nivelul
structurilor organizatorice i la
nivelul entitii i actualizarea
acestora pe baza analizei proceselorverbale ale ednelor EGR.
3.4.5.Examinarea Situaiei privind
analiza managementului riscurilor la
nivelul entitii, Anexa B.

-Indicatorii de rezultat stabilii


obiectivelor individuale nu asigur
performana.
- Inexistena procedurilor de lucru
scrise i formalizate care descriu
activitile care trebuie ntreprinse
pentru gestionarea riscurilor;
- Lipsa separrii atribuilor pentru
funciile de iniiere verificare a unei
operaiuni;
- Completarea incorect a deciziei de
numire a personalului responsabil
privind gestionarea riscurilor;
- Lipsa stabilirii responsabilitilor
persoanelor implicate in procesul de
gestionare a riscurilor (fia postuiui,
decizii);
- Neefectuarea analizei riscurilor;
neidentificarea riscurilor i
neierarhizarea acestora;
Inexistena Registrului riscurilor, att
la nivelul compartimentelor, ct i la
niveiul entitii publice;
Neactualizarea Registrului riscurilor,
att la nivelul compartimentelor, ct i
la nivelul entitii publice;
Inexistena Registrului cu Proceseverbale ale EGR;
- Inexistena planului de prevenire a
riscurilor existente i poteniale;
- Nedesemnarea persoanelor
responsabile de aplicarea prevederilor
Planului de prevenire a riscurilor
existente i poteniale;
- Necunoaterea i neaplicarea n
activitatea curent a msurilor de
prevenire/ combatere a riscurilor
existente i poteniale;
Inexistena unui sistem de monitorizare
i raportare periodic a riscurilor

0,5

0,3

0,2

2,5

0,5

0,3

0,2

2,3

0,5

0,3

0,2

2,5

0,5

0,3

0,2

1,7

0,5

0,3

0,2

0,5

0,3

0,2

0,5

0,3

0,2

2,7

0,5

0,3

0,2

0,5

0,3

0,2

1,7

0,5

0,3

0,2

2,5

0,5

0,3

0,2

2,5

0,5

0,3

0,2

2,5

0,5

0,3

0,2

2,2

3.5.1.Analiza activitilor
procedurabile, codificarea, numrul
procedurilor formalizate i
ponderea n total activiti
procedurabile.
3.5.2. Examinarea activitilor
neprocedurabile, dac exist.
3.5.3. Examinarea respectrii
conformitii, a formei i
modelului standard de procedure
prevzut de Anexa 2 Procedura
operaional, OMFP nr.
946/2005, republicat, respective:
sunt formalizate pe suport de hrtie
i/sau electronic;
sunt specifice activitii
procedurate;
sunt actualizate periodic, n funcie
de modificrile
intervenite;
sunt aduse la cunotina
personalului i a celorlali
factori interesai.
3.5.4. Examinarea activitii de
avizare i aprobare aprocedurilor
elaborate.
3.5.4. Examinarea
modului de
cunoatere i aplicare a
procedurilor de lucru formalizate de
ctre personal.
3.5.5. Analiza cauzefor care au
condus la neelaborarea in cadrul
termenelor prevzute a
procedurilor formalizate pentru
activitile identificate, a
nerespectrii conformitii acestora i
msurle dispuse de conducerea
entitii.
Rezultatele testrilor privind

asociate activitilor
- Inexistena listei activitilor
procedurabile la nivelul entitii
publice;
- Neelaborarea procedurilor
conform activitilor pe
compartimente;
- Elaborarea eronat a
procedurilor operaionale;
- Neaducerea la cunotina personalului
a procedurilor operaionale;
- Neavizarea i neaprobarea
procedurilor elaborate;
Neaplicarea procedurilor de lucru
fornalizate de ctre personal.
Implementarea parial a standardelor
la nivelul structurii funcionale
Nentocmirea Situaiei sintetice a
rezultatelor evalurii

0,5

0,3

0,2

0,5

0,3

0,2

2,7

0,5

0,3

0,2

1,7

0,5

0,3

0,2

1,7

0,5

0,3

0,2

2,7

0,5

0,3

0,2

2,7

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5

0,3

0,2

Implementar
ea
standardelor
de control
intern/mana
gerial

stadiul de elaborare a
procedurilor operaionale se vor
sintetiza in Anexa C, care
reprezint anex la Raportul de audit
intern
4.5. Evaluarea stadiului de
implementare a Standardelor de
control intern/managerial la data de
30.06.2012, prevzute de OMFP nr.
946/2005, republican la nivelul
compartimentelor funcionale, pe
baza Chestionarutui de autoevaluare,
prevzut n Anexa 4.1,. OMFP nr.
946/2005, republicat, precum i prin
examinri directe la nivelul
structuriior funcionale, care
reprezint anex la Raportul de audit
intern.
4.6. Stadiul implementrii celor 25
de standarde de control
intern/managerial la 30.06.2012 se
va urmri i la nivel de entitate
public. Analiza i constatrile
cu privire la implementarea
acestora, se vor realiza pentru fiecare
standard in parte i se vor centraliza
n Situaia sintetic a rezultatelor
evalurii, dup modelul din Anexa
4.2., OMFP nr. 946/2005,
republicat.
4.3. Analiza cauzelor care au
condus la neimplementarea
standardelor de control
intern/managerial i formularea de
recomandri viznd mbuntirea
acestui proces n perioada urmtoare.
Rezultatele
analizei
stadiului
neimplementrii SCM se prezint n
Anexa D, care reprezint anex la
Raportul de audit intern.

-Nentocmirea Chestionarului de
autoevaluare , prevzut n anexa nr
4.1. OMFP nr 946/2005
-Implementarea parial a standardelor
la nivelul structurilor funcionale;
-Nentocmirea Situatiei sintetice a
rezultatelor evalurii

0,5

0,3

0,2

0,5

0,3

0,2

0,5

0,3

0,2

ntocmirea
raportrilor
trimestriale i
anual cu
privire la
implementare
a sistemului
de control
intern/manag
erial

Auditor intern

5.9. Verificarea conformitii


datelor coninute de raportrile
trimestriale cu privire la stadiul
implementrii SCM, transmise
entitilor publice ierarhic superioare.
5.10. Verificarea transmiterii
raportrilor trimestriale entitilor
publice ierarhic superioare, cu
respectarea formatelor standard i a
termenelor de raportare - Situafia
centralizatoare, Anexa 3, Capitolul I
din OMFP nr. 945/2006, republicat.
5.11. Verificarea conformitii datelor
coninute de raportrile anuale cu
privire la stadiul implementru SCM.
5.12. Verificarea ntocmirii i
aprobrii anuale a Stadiul
implementrii SCM, conform
rezultatelor autoevalurii, n
conformitate cu Situatia
centralizatoare, Anexa 3, Capitolul II
din OMFP nr. 945/2006, republicat.
5.5. Verificarea atarii Raportului
asupra sistemului de control
intern/managerial la situaiile
financiare anuale, cu respectarea
formatului standard - Anexa 4.3. din
OMFP nr. 945/2006, republicat.

-Completarea eronat a rapoartelor


trimestriale cu privire la stadiui
implementrii SCM;
- Netransmiterea raportrilor
trimestriale entitilor publice ierarhic
superioare;
Completarea eronat a Raportului
asupra sistemului de control
intern/managerial;
Raportul asupra sistemului de control
intern/managerial nu a fost ataat la
situaiile financiare anuale.

0,5

0,3

0,2

0,5

0,3

0,2

0,5

0,3

0,2

0,5

0,3

0,2

JUDEUL SUCEAVA
COMUNA VATRA MOLDOVIEI
PRIMRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIEI

CLASAREA OPERAIUNILOR N FUNCIE DE ANALIZA RISCULUI


Misiunea de audit: Evaluarea procesului i a stadiului de implementare a sistemelor de control/intern managerial n
administraia public local".
Perioada auditata: 01.01.2006- 24.09.2012

Nr
crt
1

Obiective
Organizarea
procesului privind
implementarea
sistemului de
control
intern/managerial
(cf. art. 2, al. 1 i
art. 3 al. 1, al
OMFP 946/2005,
rep.)

Obiective auditabile
1.1.Verificarea constituirii Comisiei de
monitorizare, coordonare i ndrumare
metodologic a implementrii i/sau
dezvoltrii sistemului de control
intern/managerial (SCM), a existenei
actului de decizie intern, emis de
conducerea entitii publice i actualizarea
acestuia.
1.2Analiza componenei Comisiei de
monitorizare (CM), a atribuiilor i a
activitilor acesteia, n funcie de volumul i
complexitatea activitilor entitii publice.
1.3.Examinarea modului de organizare i de
lucru al Comisiei de monitorizare i a
participrii la comisie pe baza Registrului de
procese-verbale al Comisiei de monitorizare
1.4.Aprecieri i recomandri referitoare
la pertinena activitilor de
monitorizare, coordonare i ndrumare

Riscuri semnificative
- Neconstituirea Comisiei de monitorizare, coordonare i
ndrumare metodologic a implementrii i/sau dezvoltrii
sistemului de control intern/managerial (SCM);
- Inexistena actului de decizle intern privind constituirea
Comisiei de monitorizare, coordonare i ndrumare
metodologic a implementrii i/sau dezvoltrii sistemului de2
control intern/managerial (SCM);
- Constituirea CM nu este conform cu ROF-ul entitii i ROIul compartimentelor;
- Inexistena Registrului de procese verbale al CM;
- Nendeplinirea/ndeplinirea parial a atribuiilor i sarcinilor
atribuite membrilor CM

Punctaj
total

Clasare
risc

2,5

Mare

2,2

Mediu

1,5

Mic

Mediu

2,7

Mare

OBS.

Analiza elaborrii
i dezvoltrii
Programului de
dezvoltare a
sistemului de
control
intern/managerial
- la data de
30.06.2012 (cf. art.
2, al. 2 i 3, al
OMFP 946/2005

Analiza modului
de implementare
a sistemului de
control
intern/managerial
la nivelul instituie
publice

metodologic desfaurate de CM.


2.1. Verificarea elaborrii i aprobrii
Programului de dezvoltare a sistemului de
control intern/managerial.
2.2.Analiza completitudinii i actualitii
Programului SCM, cu structur: obiective,
activiti, responsabiliti, termene i a alte
componente ale msurilor respective.
Se va urmri dac aciunile de perfecionare
profesional, att pentru personalul de
conducere, ct i pentru cel de execuie sunt
evideniate distinct n program, precum i dac
Programele SCM elaborate la nivelul
entitilor subordonate au fost transmise la
entitaile ierarhic superioare, n termenele
stabilite de aceste entiti.
2.3.Analiza stadiului implementrii
Programului SCM, pe baza documentului
Situaia centralizatoare, trimestrial la data de
30.06.2012, realizat n conf. cu Anexa 3.
Capitolul I din OMFP nr. 946/2005,
republicat, care reprezint anex la Raportul
de audit intern.
Rezultatele privind elaborarea
Programului SCM se vor sintetiza n Anexa A,
care reprezint anex la Raportul de audit
intern.
2.4.Aprecieri i recomandri cu privire la
modul de elaborare i dezvoltare a
Programului SCM
3.1.1.Urmrirea existenei unui document
formalizat pentru definirea misiunii entitii
publice - Strategia dezvoltrii, Planul
strategic.
3.1.2.Existena Listei obiectivelor generate i
specifice ale entitii
3.1.3.Examinarea concordanei dintre
obiectivele generate definite i misiunea
entitii publice.
3.1.4.Analiza modului in care obiectivele

-Neelaborarea Programului de dezvoltare a SCM


- Neactualizarea Programului de dezvoltare a SCM;
- Completarea eronat a Programului de
dezvoltare a SCM;
-Nentocmirea situaiei centralizatoare trimestrial privind
stadiul implementrii Programului SCM

- Inexistena unui document formalizat privind definirea


misiunii entitii publice;
- Lipsa Listei obiectivelor generale i specifice ale
entitii;
- Obiectivele stabilite nu sunt clare i bine definite;
- Obiectivele specifice nu respect caracteristicile SMART"
(S - specific; M - msurabile i verificabile; A - necesare; R realiste; T - cu termen de realizare);
- Neaducerea ia cunotina personalului a obiectivelor
generale i specifice;

3
2,7

Mare
Mare

Mediu

Mare

2,2

Mediu

2,7

Mare

2,2

Mediu

2,4

Mediu

Mediu

generale sunt transpuse in obiective specifice


i n rezultate preconizate a fi obinute pentru
fiecare activitate.
3.1.5. Analiza modului de definire a
obiectivelor,
respectiv
dac
rspund
pachetului de cerine SMART" (S - specific;
M - msurabile i verificabile; A - necesare;
R - realiste; T - cu termen de realizare).
3.1.6. Examinarea modului n care au fost
aduse la cunotin personalului entitii
obiectivele generale i obiectivele specifice.
3.2.1. Urmrirea existenei unui inventar
al activitilor i aciunilor pe structuri
organizatorice i pe total entitate Lista
obiectivelor, activitilor i aciunilor.
3.2.2.Examinarea coerenei activitilor
ataate obiectivelor i gradul n care
activitile asigur atingerea obiectivelor
stabilite.
3.2.3.Analiza modului de stabilire a
responsabilitilor necesare realizrii
activitilor (ROF, fie post).
3.2.4.Analiza modalitilor prin care sunt
asigurate resursele necesare desfaurrii
activitilor
inventariate i realizrii
obiectivelor entitii - Analiza bugetului
aprobat.

3.3.1. Analiza stabilirii i defmirii de ctre


entitatea public a indicatorilor de
performan asociai obiectivelor i

- Sarcinile posturilor nu asigur realizarea obiectivelor


specifice;
- Obiectivele specifice nu conduc la un rezultat ateptat;

2,2

Mediu

2,4

Mediu

2,5

Mare

2,5

Mare

2,6

Mare

2,2

Mediu

Mediu

Mediu

2,2

Mediu

1,7

Mic

Mediu

1,7

Mic

Mare

2,5

Mare

2,2

Mediu

-Inexistena unui inventar al activitilor i aciunilor ataate


obiectivelor pe structuri organizatorice i pe total entitate;

Activitile nu sunt corect identificate i nu conduc la


realizarea obiectivelor;
-Activiti insuficiente pentru realizarea obiectivelor;
Nu exist stabilit aria de competen necesar pentru
realizarea activitilor alocate obiectivelor specifice;
-Activiti neresponsabilizate salariailor;
-Atribuiile stabilite posturilor nu acoper atribuiile stabilite
pentru fiecare compartiment;
-Pentru realizarea unor activiti nu exist stabilite
responsabilitile i/sau competenele necesare;
Activiti i/sau aciuni realizate de un post nu se regsesc
delimitate n cadrul obiectivelor specifice stabilite postului
respectiv;
- Atribuii insuficiente pentru realizarea activitilor;
- Relaiile organizatorice stabilite salariailor nu asigur
colaborarea m realizarea activitilor;
- Programarea insuficient a resurselor necesare desfaurrii
activitilor inventariate i realizrii obiectivelor entitii
- Lipsa indicatorilor de performan;
.
- Lipsa monitorizrii performanelor obiectivelor si

activitilor.
3.3.2, Aprecierea caracterului adecvat al
acestor indicatori i a modului in care ei
asigur msurarea corect i complet a
ndeplinirii obiectivelor fixate.
3.4.1. Evaluarea modului de organizare
a procesului de gestionare a riscurilor la
nivelul entitii publice - Registrele de riscuri
(RR):
- identificarea responsabililor cu riscurile pe
compartimente i la nivelul entitii publice
- verificarea existenei RR pe compartimente
i la nivelul entitii publice
- verificarea modului de completare a RR
3.4.2.
Existena i analiza deciziilor
pentru stabilirea responsabililor Echipelor de
Gestionare a Riscurilor (EGR) i a activitii
EGR
3.4.3. Analiza modului in care au fost
identificate riscurile asociate activitilor,
evaluate, tratate i a adecvrii instrumentelor
de control implementate, n vederea meninerii
riscurilor in limitele acceptabile - Examinarea
Registrului proceselor-verbale ale EGR.
3.4.7. Examinarea conducerii Registrului
riscurilor la nivelul structurilor organizatorice
i la nivelul entitii i actualizarea acestora pe
baza analizei proceselor-verbale ale ednelor
EGR.
3.4.5.Examinarea Situaiei privind analiza
managementului riscurilor la nivelul entitii,
Anexa B.
3.5.1.Analiza activitilor procedurabile,
codificarea, numrul procedurilor
formalizate i ponderea n total
activiti procedurabile.
3.5.2. Examinarea activitilor
neprocedurabile, dac exist.
3.5.3. Examinarea respectrii
conformitii, a formei i modelului

activitilor fixate de ctre personalul angajat;


Sistemul de indicatori de rezultat definit obiectivelor nu
permite msurarea n totalitate a activitilor;
-Indicatorii de rezultat stabilii obiectivelor individuale nu
asigur performana.
- Inexistena procedurilor de lucru scrise i formalizate care
descriu activitile care trebuie ntreprinse pentru gestionarea
riscurilor;
- Lipsa separrii atribuilor pentru funciile de iniiere
verificare a unei operaiuni;
- Completarea incorect a deciziei de numire a personalului
responsabil privind gestionarea riscurilor;
- Lipsa stabilirii responsabilitilor persoanelor implicate in
procesul de gestionare a riscurilor (fia postuiui, decizii);
- Neefectuarea analizei riscurilor; neidentificarea riscurilor i
neierarhizarea acestora;
Inexistena Registrului riscurilor, att la nivelul
compartimentelor, ct i la niveiul entitii publice;
Neactualizarea Registrului riscurilor, att la nivelul
compartimentelor, ct i la nivelul entitii publice;
Inexistena Registrului cu Procese-verbale ale EGR;
- Inexistena planului de prevenire a riscurilor existente i
poteniale;
- Nedesemnarea persoanelor responsabile de aplicarea
prevederilor Planului de prevenire a riscurilor existente i
poteniale;
- Necunoaterea i neaplicarea n activitatea curent a
msurilor de prevenire/ combatere a riscurilor existente i
poteniale;
Inexistena unui sistem de monitorizare i raportare periodic
a riscurilor asociate activitilor
- Inexistena listei activitilor procedurabile la nivelul entitii
publice;
- Neelaborarea procedurilor conform activitilor pe
compartimente;
- Elaborarea eronat a procedurilor operaionale;
- Neaducerea la cunotina personalului a procedurilor
operaionale;

2,0

Mediu

2,5

Mare

2,3

Mediu

2,5

Mare

1,7

Mic

Mediu

Mare

2,7

Mare

Mediu

1,7

Mic

2,5

Mare

2,5

Mare

2,5

Mare

2,2

Mediu

Mediu

2,7

Mare

1,7
1,7

Mic
Mic

4
Implementarea
standardelor de
control
intern/managerial

standard de procedure prevzut de Anexa 2


Procedura operaional, OMFP nr.
946/2005, republicat, respective:
sunt formalizate pe suport de hrtie i/sau
electronic;
sunt specifice activitii procedurate;
sunt actualizate periodic, n funcie de
modificrile
intervenite;
sunt aduse la cunotina personalului i a
celorlali
factori interesai.
3.5.4. Examinarea activitii de avizare
i aprobare aprocedurilor elaborate.
3.5.4. Examinarea
modului de
cunoatere i aplicare a procedurilor de
lucru formalizate de ctre personal.
3.5.5. Analiza cauzefor care au condus la
neelaborarea in cadrul termenelor prevzute
a procedurilor formalizate pentru
activitile identificate, a nerespectrii
conformitii acestora i
msurle dispuse de conducerea entitii.
Rezultatele testrilor privind stadiul de
elaborare a procedurilor operaionale se vor
sintetiza in Anexa C, care reprezint anex
la Raportul de audit intern
4.7. Evaluarea stadiului de implementare a
Standardelor de control intern/managerial la
data de 30.06.2012, prevzute de OMFP nr.
946/2005, republican la nivelul
compartimentelor funcionale, pe baza
Chestionarutui de autoevaluare, prevzut n
Anexa 4.1,. OMFP nr. 946/2005, republicat,
precum i prin examinri directe la nivelul
structuriior funcionale, care reprezint
anex la Raportul de audit intern.
4.8. Stadiul implementrii celor 25 de
standarde de control intern/managerial la
30.06.2012 se va urmri i la nivel de entitate

- Neavizarea i neaprobarea procedurilor elaborate;


Neaplicarea procedurilor de lucru fornalizate de ctre
personal.
Implementarea parial a standardelor la nivelul structurii
funcionale
Nentocmirea Situaiei sintetice a rezultatelor evalurii

-Nentocmirea Chestionarului de autoevaluare , prevzut n


anexa nr 4.1. OMFP nr 946/2005
-Implementarea parial a standardelor la nivelul structurilor
funcionale;
-Nentocmirea Situatiei sintetice a rezultatelor evalurii

2,7

Mare

2,7

Mare

2,2

Mediu

Mare

Mare

Mare

Mare

ntocmirea
raportrilor
trimestriale i
anual cu privire la
implementarea
sistemului de
control
intern/managerial

public. Analiza i constatrile cu


privire la implementarea acestora, se vor
realiza pentru fiecare standard in parte i se
vor centraliza n Situaia sintetic a
rezultatelor evalurii, dup modelul din
Anexa 4.2., OMFP nr. 946/2005,
republicat.
4.3. Analiza cauzelor care au condus la
neimplementarea standardelor de control
intern/managerial i formularea de
recomandri viznd mbuntirea acestui
proces n perioada urmtoare.
Rezultatele analizei stadiului neimplementrii
SCM se prezint n Anexa D, care reprezint
anex la Raportul de audit intern.
5.13. Verificarea conformitii datelor
coninute de raportrile trimestriale cu privire
la stadiul implementrii SCM, transmise
entitilor publice ierarhic superioare.
5.14. Verificarea transmiterii raportrilor
trimestriale entitilor publice ierarhic
superioare, cu respectarea formatelor standard
i a termenelor de raportare - Situafia
centralizatoare, Anexa 3, Capitolul I din
OMFP nr. 945/2006, republicat.
5.15. Verificarea conformitii datelor
coninute de raportrile anuale cu privire la
stadiul implementru SCM.
5.16. Verificarea ntocmirii i aprobrii
anuale a Stadiul implementrii SCM,
conform rezultatelor autoevalurii, n
conformitate cu Situatia centralizatoare,
Anexa 3, Capitolul II din OMFP nr. 945/2006,
republicat.
5.5. Verificarea atarii Raportului asupra
sistemului de control intern/managerial la
situaiile financiare anuale, cu respectarea
formatului standard - Anexa 4.3. din OMFP
nr. 945/2006, republicat.

-Completarea eronat a rapoartelor trimestriale cu privire la


stadiui implementrii SCM;
- Netransmiterea raportrilor trimestriale entitilor publice
ierarhic superioare;
Completarea eronat a Raportului asupra sistemului de
control intern/managerial;
Raportul asupra sistemului de control intern/managerial nu a
fost ataat la situaiile financiare anuale.

Mare

Mare

Mare

Mare

JUDEUL SUCEAVA
COMUNA VATRA MOLDOVIEI
PRIMRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIEI

Lista de verificare nr 1

Misiunea de audit: Evaluarea procesului i a stadiului de implementare a sistemelor de


control/intern managerial n administraia public local".
Obiectiv : Organizarea procesului privind implementarea sistemului de control intern/managerial
Perioada auditata: 01.01.2006- 24.09.2012
Nr
crt

1.1

1.2

1.3

ACTIVITATEA DE AUDIT
Verificarea constituirii Comisiei de monitorizare, coordonare i
Indrumare metodologic a implementrii i/sau dezvoitrii
sistemului de control intern/managerial (SCM), a existenei
actului de decizie intern, emis de conducerea entitii publice i
actualizarea acestuia
-s-a emis decizia de numire a comisiei?
Analiza componenei Comisiei de monitorizare (CM), a
atribuiilor i a activitilor acesteia, nfuncie de volumul i
complexitatea activitilor entitii publice
- persoanele rmmite in comisie sunt reprezentative pentru toate
compartimentele entitii?
Examinarea modului de organizare i de lucru al Comisiei de
monitorizare i a participant la comisie pe baza Registrului de
procese-verbale al Comisiei de monitorizare
- comisia s-a ntrunit n edine de lucru?
-s-au ntocmit procese verbale in urma edinelor?
Aprecieri i recomandri referitoare la pertinena activitilor de
monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic desfurate
de CM

1.4

DA

NU

OBSERVAII
Testul nr. 1
Lista de control nr 1
FIAP nr 1

X
X
Nu au fost identificate
msuri pentru
toate
problemele inampinate
la implementarea SCM.
Se recomanda
constituirea grupurilor de
lucru a Comisiilor de
monitorizare, coordonare
i ndrumare
metodologic
a
dezvoltrii,
implementrii i
dezvoltrii sistemului de
control intern/managerial.

JUDEUL SUCEAVA
COMUNA VATRA MOLDOVIEI
PRIMRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIEI

Test nr 1

Misiunea de audit: Evaluarea procesului i a stadiului de implementare a sistemelor de


control/intern managerial n administraia public local".
Perioada auditata: 01.01.2006- 24.09.2012
Obiectivul testului
Descrierea
testului

Constatri

Concluzii

Organizarea procesului privind implementarea sistemului de control


intern/managerial
Testarea a constat n verificarea urmtoarelor elemente:
- emiterea dispoziiei sau a deciziei de numire a comisiei de control/intern managerial;
- reprezentativitatea pentru toate compartimentele funcionale ale entitii a persoanele numite n
comisie;
- modul de lucru al comisiei de control/intern managerial;
- s-au ntocmit procese verbale n urma edinelor;
- n cadrul edinelor s-au stabilit msuri privind modul de implementare i dezvoltare a SCM.
Testul s-a materializat n verificarea pe teren a modului de organizare a procesului privind
implementarea sistemului de control intern/managerial, viznd atat Primria Comunei Vatra
Moldoviei, ct i ordonatorul teriar de credite - coala cu clasele I - VTII Vatra Moldoviei.
Pentru efectuarea testrii a fost elaborat Lista de control privind organizarea procesului de
implementare a sistemului de control intern/managerial, prezentat n anex, care conine pe
vertical eiementele eantionului, iar pe ortzontal elementele testate.
Din analiza Listei de control privind implementarea sistemului de control intern/managerial,
s-au constatat nereguli n ceea ce privete modul de lucru i organizare al Comisiilor de
monitorizare, coordonare i indrumare metodologica a implementrii SCM n sensul c, n
urma edinelor de lucru efectuate nu a avut loc consemnarea m Procese-verbale a deciziilor i
msurilor luate.
Inexistena Registrului de procese verbale ale Comisiilor de monitorizare

JUDEUL SUCEAVA
COMUNA VATRA MOLDOVIEI
PRIMRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIEI

List de control nr 1

Elemente
testate

S-a emis decizia


de numire a
comisiei ?

Elemente
eantionate

Primria
Comunei
Vatra
Moldoviei

Da, conform
Dispoziiei nr.
129/05.05.2012
primarului
comunei Vatra
Moldoviei

Persoanele
numite n
comisie sunt
reprezentative
pentru toate
compartimentele
entitii?

Da

Comisia s-a
ntrunit n
edine de
lucru?

Da

S-au ntocmit
procese
verbale n
urma
edinelor?

Nu

n cadrul
edinelor s-au
stahilit msuri
privind modul
de
implementiire
i dezvoltare a
SCM?

Da

Observaii

Nu au fost
identificate
msuri pentru
toate
problemele
inampinate la
implementarea
SCM

JUDEUL SUCEAVA
COMUNA VATRA MOLDOVIEI
PRIMRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIEI

FI DE IDENTIFICARE A PROBLEMEI NR 1

Misiunea de audit: Evaluarea procesului i a stadiului de implementare a sistemelor de


control/intern managerial n administraia public local".
Perioada auditata: 01.01.2006- 24.09.2012
Problema

Constatri

Cauze
Consecine
Recomandri

Inexistena Registrului de procese verbale ale Comisiilor de monitorizare


Din analiza Listei de control privind implementarea sistemului de control intern/managerial,
s-au constatat nereguli n ceea ce privete modul de lucru i organizare al Comisiilor de
monitorizare, coordonare i indrumare metodologica a implementrii SCM n sensul c, n
urma edinelor de lucru efectuate nu a avut loc consemnarea m Procese-verbale a deciziilor i
msurilor luate.
Nerespectarea in totalitate a responsabilitilor stabilite in cadrul Regulamentului de organizare i
funcionare al Comisiilor de monitorizare.
Exista riscul nepunerii in aplicare a deciziilor si masurilor stabiiite in urma sedintelor de lucru.
Consemnarea in Procese - verbale a tuturor deciziilor pe care Comisiile de monitorizare le iau in
cadrul sedintelor.

JUDEUL SUCEAVA
COMUNA VATRA MOLDOVIEI
PRIMRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIEI

Lista de verificare nr 2

Misiunea de audit: Evaluarea procesului i a stadiului de implementare a sistemelor de


control/intern managerial n administraia public local".
Obiectiv : Analiza elaborrii i dezvoltrii Programului de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial
Perioada auditata: 01.01.2006- 24.09.2012
Nr
crt
2.1

2.2

ACTIVITATEA DE AUDIT
Verifcarea elaborrii i aprobrii Programului de dezvoltare a
sistemului de control intern/managerial - s-a elaborat Programul
de dezvoltare a SCM?
-s-a elaborat Programul de dezvoltare SCM?
Analiza completitudinii i actualitii Programului SCM, cu
structura: obiective, activiti, responsabiliti, termene i a alte
componente ale msurilor respective
- S-a respectat structura precizat n ordin?
- S-au nocmit programe de perfecionare profesional a
personalului de conducere i execuie?
- Programele SCM elaborate au fost transmise la ordonatorul
principal de credite, m termenele stabilite de aceste entiti?
Analiza stadiului implementrii Programului SCM
Anexa 3 din Ordin 946/2005-Situaie centralizatoare privind stadiul
implementrii SCM - raportare la data de 30.06.2012

DA

2.4

Aprecieri i recomandri cu privire la inodul de elaborare i


dezvoltare a Programului SCM - in cadrul edinelor s-au stabilit
msuri privind modul de implementare i dezvoltare a SCM?

OBSERVAII
Testul nr. 2
Interviu nr 2
FIAP nr 1

X
X

Au fost efectuate aciuni


de pregatire profesional n
cadrul entitii de ctre
membrii Comisiei de
monitorizare

2.3
Anexa A din misiune - Situaia privind elaborarea,
completitudinea i actualizarea Programului SCM

NU

Se prezint analiza
stadiului implementrii
Programului SCM la data
raportrii , respectiv
24.09.2012

JUDEUL SUCEAVA
COMUNA VATRA MOLDOVIEI
PRIMRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIEI

Test nr 2

Misiunea de audit: Evaluarea procesului i a stadiului de implementare a sistemelor de


control/intern managerial n administraia public local".
Perioada auditata: 01.01.2006- 24.09.2012

Obiectivul testului

Descrierea
testului

Constatri

Concluzii

Auditor intern

Analiza elaborrii i dezvoltrii Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/


managerial.
Prin testarea realizat s-a urmrit:
- elaborarea Programului de dezvoltare al SCM;
- respectarea structurii Programului de dezvoltare al SCM, i anume: obiective,
activiti, responsabiliti, termene i a alte componente ale msurilor
respective;
- dac au fost ntocmite programe de perfecionare profesional a personalului
de conducere i execuie t dac acestea au fost evideniate distinct in
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
- dac n cadrul edinelor au fost stabilite msuri privind modul de
implementare i dezvoltare al SCM.
Eantionul a fost constituit prin analiza Primriei Comunei Vatra Moldoviei, i a uniti
subordonate - coala cu clasele I-VI1I Vatra Moldoviei. Testarea a fost completat cu elaborarea
unui Interviu privind stadiul elaborrii, completitudinii i actualizrii Programului SCM, adresat
Preedintelui Comisiei de monitorizare pentru implementarea SCM.
Din verificrile efectuate asupra stadiului elaborrii, completitudinii i actualizrii Programului
SCM s-a constatat| c, aciunile de perfecionare profesionala pentru personalul din cadrul entitii
au constat in instruirea de catre membrii Comisiei de monitorizare.
Inexistena unor cursuri organizate de- Scoala de Finane Publice i Varna, Agentia Nationala a
Functionarilor Publici sau alte organisme abilitate, determina totusi greut i n implementarea
SCM.
Personalul din cadrul instituiei publice nu a; primit o pregtire profesionala adecvat, in raport cu
complexitatea activitilor desfurate

JUDEUL SUCEAVA
COMUNA VATRA MOLDOVIEI
PRIMRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIEI

Interviu nr 2
Preedintelui Comisiei de monitorizare, cu privire la stadiul elaborrii, completitudinii i
actualizrii Programului SCM

Misiunea de audit: Evaluarea procesului i a stadiului de implementare a sistemelor de


control/intern managerial n administraia public local".
Perioada auditata: 01.01.2006- 24.09.2012
Nr
crt
1
2
3
4

ntrebri
Programul de implementare a sistemului de control managerial a fost
elaborat ?
Programul de implementare a sistemului de control managerial a fost
aprobat ?
Programul de implementare a sistemului de control managerial a fost
actualizat In funcie de modificrile legislative? (Nr/Data de
nregistrare a modificrilor)
Programul de implementare a sistemului de control managerial
cuprinde, obiective, activiti, responsabiliti, termene?

Programul de implementare a sistemului de control managerial


cuprinde aciuni de perfecionare profesional?

Mai avei ceva de adugat?

Auditor intern

DA

NU

OBSERVAII

X
X
Nu este cazul

X
Din cauza restriciilor
bugetare nu au fost
efectuate aciuni de
pregtire profesional
pentru personalul din
cadrul entitii
X

Intervievat

JUDEUL SUCEAVA
COMUNA VATRA MOLDOVIEI
PRIMRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIEI

FI DE IDENTIFICARE A PROBLEMEI NR 2

Misiunea de audit: Evaluarea procesului i a stadiului de implementare a sistemelor de


control/intern managerial n administraia public local".
Perioada auditata: 01.01.2006- 24.09.2012
Problema

Constatri

Cauze
Consecine

Inexistena unui sistem de pregtire profesional a salariailor.


Din verificrile efectuate asupra stadiului elaborrii, completitudinii i actualizrii
Programului SCM s-a constatat c nu au fost efectuate aciuni de perfecionare profesionala pentru
personalul din cadrul entitii. Prin inexistena Planurilor anuale de pregtire profesionala a
personalului nu au fost respectate prevederile art. 2, alin (3) din cadrul Ordinului ministrului
finanelor publice nr. 946/2005*) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial,
cuprinznd standardele de control intern/managerial la entitile publice i pentru dezvoltarea
sistemelor de control intern/managerial, conform crora: "In program se evideniaz, tn mod
distinct, i aciunie de perfecionare profesional, att pentru persoanele cufuncii de conducere,
cat ipentru cele de execuie, prin cursuri organizate de coala de Finane Publice i Vam,
Agenia Naional a Funcionarilor Publici sail de alte organisme abilitate ", Pregtirea
profesionala a personalului s-a realizat prin autoinstruire sau studiu individual, prin studierea
diverselor publicaii de specialitate, neexistnd programe de pregtire profesionala elaborate n
funcie de nevoile reale.
Bugetul restricionat; - Neidentificarea unor organizatii (ONG) care desfasoara cursuri de pregatire
profesionala gratuit in domeniul implementarii SCM; -Inexistena planului de pregatire
profesionala continu; - Nedesemnarea unui responsabil cu planul de pregatire profesionala.
Exist pericolul apariiei unor probleme/disfuncionaliti datorate pregtirii profesionale
insuficiente.
- Elaborarea planului anual de pregtire profesional care s prevad instruiri i cursuri de
perfecionare pentru funcionarii publici n conformitate cu necesitile postului i cu

Recomandri

prevederile actelor normative de reglementare a acestui domeniu, prin numirea unui responsabil n
acest sens;
- Analiza planului de pregtire profesional continu.

JUDEUL SUCEAVA
COMUNA VATRA MOLDOVIEI
PRIMRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIEI

MINUTA EDINEI DE NCHIDERE

Misiunea de audit; "Evaluarea procesului i a stadiului de implementare a sistemelor de control


intern/managerial n administraia public local ".
Perioada auditat: 2006 - prezent
1. Participani
Nr.
crt.
1.

Numele

Funcia

Derscanu Mirela

Auditor intern

2.

Popescu Maria

Secretar

3.

Vlad Ion

Inspector

Direcia/Serviciul
Auditor
intern

Semntura

public

2. Concluzii
n cadrul edinei au fost prezentate obiectivele auditate i constatrile pentru fiecare obiect
auditat. De asemenea, au fost discutate defcienele, au fost analizate cauzele care au contribuit la
realizarea disfuncionalitilor i au fost comentate recomandrile care urmeaz a fi implementate
pentru eliminarea deficienelor constatate.
Pentru constatrile/deficienele prezentate nu au fost formulate obiecii, fiind nsuite n total itate.
n final, s-au desemnat persoanele responsabile cu implementarea recomandrilor i datele
de realizare ale acestora.

JUDEUL SUCEAVA
COMUNA VATRA MOLDOVIEI
PRIMRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIEI

RAPORT DE AUDIT INTERN

Structura auditat:
Primria Comunei Vatra Moldoviei

Misiunea de audit; "Evaluarea procesului i a stadiului de implementare a sistemelor de control


intern/managerial n administraia public local ".

Durata aciunii de auditare : 16.07.2012- 24.10.2012


Perioada supus auditrii : 01.01.2006 24.09.2012

VATRA MOLDOVIEI
2012

I.

INTRODUCERE

Auditul a fost efectuat de doamna .................... auditor intern, n baza contractului de prestri
servicii nr..
Ordinul de efectuare a misiunii de audit: Ordinul de serviciu
Baza legal a aciunii de auditare:
1) Adresa

Ministerului

de

Finane

publice

privind

introducerea

planul

anual

de audit public intern pentru anul 2012 a temei - " Evaluarea procesului i a
stadiului

de

implementare

sistemelor

de

control

intern/managerial

in

administraia public local"


2) Planul de audit intern pentru anul 2012 aprobat de conducerea instituiei;
3) O.M.F.P. nr. 946/2005 privind Codul controlului intern, republicat;
4) Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
5) O.M.F.P.

nr.

38/15.01.2003

pentru

aprobarea

Normelor

metodologice

de

exercitare a auditului public intern;


6) Legea nr. 53 /24.01. 2003 CODUL MUNCI - actualizat;
7) Metodele

de

auditorului

audit,

intern

procedurile
au

fost

de

lucru,

stabilite

precum

conform

regulile

procedurii

de

conduit

operaionale

ale

privind

ntocmirea auditului public intern;


8) Normele proprii de exercitare a auditului public intern n cadrul entitii publice;
9) Contractul de prestri servicii nr. ................. ncheiat cu...........................

Durata aciunii de auditare: 16.07:2012-24.10.2012


Perioada supus auditrii: 01.01.2006- 24.09.2012
Obiectivele misiunii de audit:
1.

Organizarea

procesului

privind

implementarea

sistemului

de

control

intern/managerial;
2. Analiza

elaborrii i/sau dezvoltrii programelor de dezvoltare a sistemelor

de control intern/managerial, cu respectarea prevederilor OMFP nr. 946/2005 privind Codul


controlului intern, republicat;
3.Analiza

modului

de

implementare

sistemului

de

control

intern/managerial la nivelul instituiel publice;


4.Implementarea standardelor de control intern/managerial;
5.ntocmirea

raportarilor

trimestriale

anuale

cu

privire

sistemului de control intern/managerial.


Tipul de auditare: Audit de conformitate/regularitate.

la implementarea

Tehnici utilizate:
a) verificarea n vederea asigurrii validitii, realtii i acurateei nregistrrilor n
contabilitate a documentelor i a concordanei cu legile i regulamentele n vigoare, precum i
a eficacitii controlului intern.
Tehnici de verificare utilizate:
-

comparaia: pentru confirmarea identitii unor informaii, dup obinerea lor din dou

sau mai multe surse diferite;


-

examinarea:

garantarea:

pentru
pentru

detectarea

erorilor

verificarea realitii

in

completarea documentelor;

procedurilor si

a documentelor care au

stat la baza justificrii acestora;


-

urmrirea: pentru a se constata daca toate operaiunile au fost real efectuate;


b)interviul pentru lmurirea unor aspecte legate de organizarea i desfaurarea

activitilor;
c)eantionarea pentru analiza modului de ntocmire al documentelor;
d)observarea fizic n vederea formrii unei preri proprii privind modul de ntocmire i
emitere a documentelor.
Instrumente de audit:

chestionarele;

liste de verifcare pentru a stabili condiiile pe care trebuie sa le ndeplineasc fiecare

obiectiv auditabil.
Documente i materiale examinate:
Au fost verificate urmtoarele documente ntocmite i completate pentru perioada
01.01.2006- 24.09.2012:
- Actul de decizie intern privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare i
ndrumare metodologic a implementrii i/sau dezvoltrii sistemului de control intern;
- Registrul proceselor-verbale al Comisiei de monitorizare;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern;
- Situaia

centralizatoare

privind

stadiul

implementrii

sistemului

de control

intern/managerial;
- Stadiul implementrii standardelor de control intern, conform rezultatelor autoevalurii;
- Strategia dezvoltrii sistemului de control intern/Planul

strategic al sistemului de

control intern;
- Situaia sintetic a rezultatelor evalurii;
- Instruciuni privind ntocmirea, aprobarea i prezentarea raportului asupra sistemului de
control intern;

- Registrul riscurilor;
-

Deciziile de numire a responsabililor cu gestionarea riscurilor;

Registrul proceselor verbale mtocmit de responsabilii cu gestionarea riscurilor;

Procedura privind managements riscurilor;

Procedurile

operational

specifice

activitilor

desfaurate

de

ctre instituia

public;
-

Lista obiectivelor generale i specifice entitii;

Raportul asupra sistemului de control intern ataat situaiilor financiare anuale;

- ROF;
-

Fiele de post ale personalului angajat;

Bugetele anuale aprobate in perioada 2005- prezent;

Alte documente.

Materiale ntocmite pe timpul auditrii:


lista centralizatoare a obiectelor auditabile;
liste de verificare;
teste;
liste de control;
interviu;
fie de identificare i analiz a problemelor constatate - FIAP-uri;
minutele edinelor de deschidere, de nchidere;
proiectul de raport;
documente de lucru.

Organizarea structurii auditate


Contextul instituional al activitii entitii
Comuna Vatra Moldoviei, n forma ei administrativa actual, care dateaz din
1968, este situat n partea central-vestic a judeului Suceava, in centrul Obcinelor
Bucovinei, in bazinul hidrografic al Moldoviei., afluent al Moldovei.
Teritoriul comunei se desfaoar pe un ecart altitudinal cuprins ntre 600 -1380 m
i are orientarea general nord - nord - est - sud - est, fiind traversat n partea central de
valea Moldoviei, pe direcia vest - nord - vest - est - sud - est.
Teritoriul comunei se extinde latitudinal pe 12 km iar longitudinal, comuna Vatra
Moldoviei se desfaoar pe 7,1 km. Centrul reedinei comunei este situat la 25 km de

Municipiul Cmpulung Moldovenesc i 30 km de oraul Gura Humorului, att pe calea


ferat ct i pe osea. Comuna Vatra Moldoviei se nvecineaz cu : Moldovia i
Sucevia la nord i respectiv ia nord - est, Frumosu la est - sud est, Sadova la sud - est
i municipiul Cmpulung Moldovenesc la sud. Limitele comunei Vatra Moldovia
urmresc de regul componente hidrografice ale afluenilor Moldoviei.
Accesul rutier n comun dinspre Vama, se face n lungu vii Moldoviei pe
DJ176, iar dinspre Sucevia i Rdui respectiv spre Sadova i Cmpulung Moldovenesc
pe DN 17A.
n cadrul comunei Vatra Moldoviei, procesul de nvmnt se desfaoar n
coala cu cl. I - VIII Vatra Moldoviei.
Obiectivele de baz ale entitii auditate constau n asigurarea i gestionarea
resurselor fmanciare, materiale i umane n scopul prevzut de lege i in principal
gospodrirea localitii, distribuirea i utilizarea fondurilor destinate asistenei i
proteciei sociale, finanarea activitilor de nvmnt preuniversitar sau cele de interes
cultural i religios.
Consiliul local al comunei Vatra Moldoviei, constituit prin HCL nr.
35/21.06.2008, funcioneaz n localul situat n localitatea Vatra Moldoviei cu un
numr de 11 consilieri locali, validai, are atribuiile stabilite prin art3 6 din Legea nr.
215/2001 privind administraia public local, cu modifcrile i completrile ulterioare
i Regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local aprobat prin HCL
nr.9/28.01.2008,

iar

atribuiile

primarului

(validat

prin

Sentina

civil

nr,

1099/18.06.2008 a Judectoriei Cmpulung Moldovenesc), sunt prevzute de art. 63 din


acelai act normativ.
Atribuiile consiliului Local a Unitii Administrative constau n principal n:
-

Aprobarea bugetului local;

Contractarea de mprumuturi n condiiile legii;

Stabilirea impozitelor i taxelor locale,

Participarea la programe de dezvoltare judeean, regional, zonal sau de cooperare

transfrontalier;
-

Organizarea i dezvoltarea urbanistic a localitailor i amenajarea teritoriului;

Asocierea sau cooperarea cu alte autoriti publice, cu persoane juridice, romne sau

strine;
-

Majorarea sau diminuarea patrimoniului entitii;

Aprobarea altor hotrri care privesc treburile entitii.

Atribuiile specifice sunt prevzute de legea nr. 273/2006 a fmanelor publice locale.

Modul de organizare si funcionare


Organigrama

aparatului

de

specialitate

primriei

aprobat

prin

HCL

nr.97/27.12.2011, cuprinde un numr de 38 posturi, din care 18 ocupate, structurate astfel:

Cabinetul primarului - 1 post, din care ocupat 1 post;

Compartiment autoritate tutelar, asisten social i protecia copilului - 1 post,

din care 1 post ocupat;

Compartiment registrul agricol - 2 posturi, din care 1 post vacant;

Compartiment stare civil - 1 post - din care 1 post vacant;

Compartiment juridic - 1 post, din care 1 post vacant;

Compartiment urbanism i urmrirea disciplinei n construcii 2 posturi, din care 1 post

vacant;

Compartiment protecia mediului - 1 post, din care 1 post ocupat;

Compartiment administrativ i deservire - 4 posturi, din care 1 post vacant;

Birou fmanciar contabil - 6 posturi, din care 3 posturi vacante;

Compartiment integrare european, strategii de dezvoltare - 4 posturi, din care 4 posturi

vacante;

Compartiment paz i ordine, guard/P.S.I. - 3 posturi, din care 3 posturi ocupate;

Compartiment Bibliotec i Cmin cultural - 1 post, din care 1 post ocupat;

Compartiment

pentru

implementarea

proiectelor

finanate

din

fonduri externe

nerambursabile - 8 posturi, din care 6 posturi vacante;


Conducerea instituiei a fost asigurat de primar, viceprimar i secretar. Entitatea a
avut n anul 2011 un numr de 38 asisteni personal pentru persoane cu handicap.
Auditorul, prin lucrrile specifice derulrii misiunii de audit a avut ca obiectiv
evaluarea procesului i a stadiului de implementare a sistemelor de control
intern/managerial in cadrul Comunei Vatra Moldoviei n condiii de transparena i
conformitate cu reglementrile legale n domeniu, astfel nct s consilieze i s aduc
plus valoare i s mbunteasc activitatea Comunei Vatra Moldoviei i a unitii
subordonate - coala cu clasele I-VIII Vatra Moldoviei .

I. Din examinrile i analizele efectuate s-au constatat urmtoarele:


Activitatea de audit public intern a avut stabilit prin planul anual de audit
aprobat de managerul instituiei misiunea de evaluare a procesului i a stadiului de
implementare a sistemului de control intern/managerial din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Vatra Moldoviei ct i a unitii subordonate
-coala cu clasele I-VIII Vatra Moldoviei .
Evaluarea respectrii condiiilor de conformitate i regularitate asupra activitii
auditate s-a materializat n elaborarea de interviuri, liste de verificare, teste, prin care
s-au identificat o serie de probleme i iregulariti.
n continuare, prezentm principalele constatri, consecinele care s-au produs
sau care ar putea sa apar n perioada imediat urmtoare, precum i recomandrie
formulate n vederea corectrii disfuncionalitilor semnalate sau ale celor care pot s
survin urmare acestora, diminurii riscurilor existente i mbuntirii sistemelor de
management i control intern al activitilor auditate cu scopul facilitrii atingerii
obiectivelor prestabilite.
Constatrile si recomandrile auditului intern

OBIECTIVUL nr. 1: Organizarea procesului privind implementarea


sistemului de control intern/managerial
1.1. Verificarea constituirii Comisiei de monitorizare, coordonare i ndrumare
metodologic a implementrii i/sau dezvoltrii sistemului de control intern/ managerial
(SCM), a existenei actului de decizie intern, emis de conducerea entitii publice i
actualizarea acestuia.
n vederea monitorizrii, coordonrii i ndrumrii metodologice a implementrii
i/sau dezvoltrii sistemului de control intern/managerial, conductorul entitii publice
trebuie s constituie, prin act de decizie intern, o structur cu atribuii n acest sens,
conform prevederilor art. 3, alin 1 din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial, cuprinznd standarde de control intern/managerial la
entitie publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu
modificarile i completrile ulterioare.
CONSTATRI:
Comisiile de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a implementrii
i dezvoltrii sistemului de control intern/ managerial au fost constituite prin Dispoziia
nr. 129/05.05.2012 a Primarului Comunei Vatra Moldoviei, respectiv prin Decizia nr.

1607/06.09.2012 a Directorului colii cu clasele I-VIII Vatra Moldovitei.


Prin emiterea acestor dispoziii, sau dispus msurile pentm elaborarea i
dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial innd cont de particularitile
cadrului legal de organizare i funcionare, precum i de standardele prevzute de
O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial,
cuprinznd standarde de control intern/managerial la entitile publice i pentru
dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial, republicat.
1.2 Analiza componenei Comisiei de monitorizare (CM), a atribuiilor i a
activitilor acesteia, n funcie de volumul i complexitatea activitilor entitii
publice.
Componena, modul de organizare i de lucru, precum i alte elemente privind
structura Comisiei a fost stabilit n funcie de volumul de complexitatea activitilor
din cadrul Primriei Comunei Vatra Moldoviei, respectiv a unitii subordonate coala
cu clasele I - VIII Vatra Moldoviei.
n acest sens, s-au emis Regulamentele de organizare i funcionare ale Comisiilor
de monitorizare a celor dou instituii publice care constitute anexe la Dispoziia
primarului Comunei Vatra Moldovitei, respectiv la Decizia directorului colii cu clasele
I-VIII Vatra Moldoviei, documente pe baza crora au fost constituite comisiile de
monitorizare.
1.3. Examinarea modului de organizare i de lucru al Comisiei de monitorizare i
a participrii la comisie pe baza Registrului de procese-verbale al Comisiei de
monitorizare
Din analiza Listei de control privind implementarea sistemului de control
intern/managerial s-au constatat nereguli n ceea ce privete modul de lucru i organizare
al Comisiei de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologica a implementrii
SCM n sensul c, n urma edinelor de lucru efectuate nu au fost ntocmite procese
verbale ale edinelor i nu au fost consemnate in Registrul de Procese-verbale deciziile
i msurile luate.
Constatarea face referire att la ordonatoml principal de credite Primria
Comunei Vatra Moldoviei, ct i la ordonatoml teriar de credite - coala cu clasele I VIII Vatra Moldoviei.
Cauza: nerespecatarea n totalitate a responsabilitilor stabilite

n cadrul

Regulamentului de organizare i funcionare al Comisiei de monitorizare.


RECOMANDARE: consemnarea n Procese - verbale a tuturor deciziilor pe care
Comisia de monitorizare le ia n cadrul edinelor.

1.4. Aprecieri i recomandri referitoare la pertinena activitilor dc


monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic desfurate de CM
Preedinii celor dou Comisii de monitorizare organizate distinct, att la
ordonatorul principal de credite - Primria Comunei Vatra Moldoviei ct i la
ordonatorul teriar de credite - coala cu clasele I - VIII Vatra Moldoviei au urmrit
stadiul implementrii i dezvoltrii sistemelor de control intern/managerial, precum i
situaiile deosebite, constatate n aciunile de monitorizare, coordonare i mdrumare
metodologic, derulate de aceast structur la nivelul aparatului de specalitate al
primarului Comunei Vatra Moldoviei ,ct i la nivelul instituiei subordonate- coala cu
clasele I -VIII Vatra Moldoviei.
Comisiile de monitorizare constituite la nivelul ordonatorului principal de credite Primria Comunei Vatra Moldoviei ct i la nivelul ordonatorului teriar de credite coala cu clasele I - VIII Vatra Moldoviei au menirea de a facilita, orienta i ordona
eforturile ce urmeaz a fi depuse n vederea deplinei nelegeri a controlului intern
managerial, precum i a dezvoltrii acestuia n cadrul Comunei Vatra Moldoviei, ceea ce
echivaleaza cu adoptarea unui nou tip de management, aa cum a fost prevzut prin
OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinznd
standarde de control intem/managerial la entitile publice i pentru dezvoltarea
sistemelor de control intern/ managerial, republicat
Msurile i acium'le ntreprinse de management au ca scop reforma sistemului de
management subliniindu-se hotrrea conform creia obiectivul standardelor, este acela
de a crea un model de control intern/managerial uniform i coerent.
n urma examinrii i analizelor efectuate s-a constat c, de la data numirii
comisiilor i pn n prezent nu au fost stabilite grupurile de lucru pentru fiecare
standard care s includ specialisti n problematica vizat de standardul respectiv.
La propunerea grupurilor de lucru, Comisiile de monitorizare la nivelul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Vatra Moldoviei, respectiv la nivelul
instituiei subordonate -coala cu clasele I-VIII Vatra Moldoviei vor stabili
compartimentele la care standardul este aplicabil sau nu, vor identifica aciunile de
baz ce trebuie ntreprinse pentru implementarea/ respectarea standardului i se vor
stabili activitile i documentele necesare implementrii fecrui standard.
RECOMANDARE: Constituirea grupurilor de lucru a Comisiilor de monitorizare,
coordonare i ndrumare metodologic a dezvoltrii, implementrii i dezvoltrii
sistemului de control intern/managerial.

OBIECTIVUL nr.2: Analiza elaborrii i dezvoltrii Programului de


dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial, la data de 24.09.2012
Avnd n vedere c procesul de implementare a noului sistem de control intern
managerial este unui destul de complex i necesit o anumit durat de timp, trebuie s
se desfaoare, n mod secvenial, pe baza unui program adecvat, realist, ct i a unui
calendar precis, care vor fi elaborate de ctre membrii grupului de lucru.
a)

La

ordonatorul

principal

de

credite

Primria

Comunei

Vatra

Moldoviei :Comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a


dezvoltrii sistemului de control intern/managerial a ntocmit Programul de dezvoltare a
sistemului de control intern/managerial al Primriei Comunei Vatra Moldoviei care a
fost aprobat prin Dispozia nr. 231/ 07.09.2012 primarului Comunei Vatra Moldoviei,
conform prevederilor art. 2, alin. (1) i (2) din O.M.F.P. nr. 946/ 2005 privind Codul
controlului intern, republicat.
b) La ordonatorul teriar de credite: coala cu clasele I-VIIJ Vatra Moldoviei :
n cadrul Scolii cu clasele I-VIII Vatra Moldoviei, Programul de dezvoltare a sistemului
de control intern/managerial a fost elaborat prin Decizia directomlui colii cu clasele I VIII Vatra Moldoviei conform prevederilor art. 2, alin. (1) i (2) din O.M.F.P. nr. 946/
2005,privind Codul controlului intern,republicat.
Din verificrile efectuate asupra stadiului elaborrii, completitudinii i actualizrii
Programului S.C.M. s-a constatat c nu au fost efectuate aciuni de perfecionare
profesional pentru personalul din cadrul entitii, cauza ~ bugetul restricionat.
Prin urmare, nu au fost respectate prevederile art. 2, alin (3) din cadrul Ordinului
ministrului finanelor publice nr. 946/2005*) pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinznd standardele de control intern/managerial la entitile
publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, conform crora; "n
program se evideniaz, n mod distinct, i aciunile de perfecionare profesional, att
pentru persoanele cu funcii de conducere, ct i pentru cele de execuie, prin cursuri
organizate de coala de Finane Publice i Vam, Agenia Naional a Funcionarilor
Publici sau de alte organisme abilitate. "
Identificm urmtoarele cauze:
- Bugetul restricionat;
- Inexistena planului de pregtire profesionala continu;
- Nedesemnarea unui responsabil cu planul de pregtire profesional.
RECOMANDARE:
- Elaborarea planuiui anual de pregtire profesional care s prevad instruiri i cursuri de

perfecionare pentru funcionarii publici n conformitate cu necesitile postului i


cu prevederile actelor normative de reglementare a acestui domeniu, prin numirea unui
responsabil n acest sens;
- Analiza planuiui de pregtire profesional continu.
OBIECTIVUL

nr.3:

Implementarea

sistemului

de

control

intern/managerial (SCM) la nivelul entitilor publice.


a) Obiectivele generate definite nu

conduc, n

totalitate,

la realizarea

impactului prevzut de obiectivul strategic


Prin faptul c a fost stabilit misiunea fiecrei entiti, exist cerina prin care
aceasta trebuie n mod continuu implementat, prin stabilirea obiectivelor i a cilor
de aciune i care s conduc la realizarea acestora.
Analiza obiectivelor stabilite a pus n eviden faptul ca, acestea acoper
partial realizarea, ct i sprijinirea managementului n asigurarea misiunii entitii.
Definirea obiectivelor trebuie s conduc la convingerea c acestea pot fi realizate, n
condiiile date privind: resursele, capacitatea structurii i existena tiinpului necesar.
Prin modul de formulare, obiectivul nu asigur caracterul de accesibilitate
nivelul mai multor compartimente,

la

obiectivele generale nu sunt definite astfel

nct s fie mobilizatoare i nelese de ctre salariai, obiectivele specifice stabilite


nendeplinind n toate cazurile caracteristicile S.M.A.R.T.
Fa de cele menionate, din analiz a rezultat c obiectivele stabilite la nivelul
compartimentelor deriv din obiectivele generale definite de catre entitate, dar nu conduc
in totalitate la realizarea impactului prevzut de obiectivul strategic din cauza
caracterului general pe care l prezint.
Referitor la aspectele prezentate mai sus, mentionm faptul c, acestea sunt
valabile att pentru Primria Comunei Vatra Moldoviei, ct i pentru unitatea
subordonat, respectiv pentru coala cu clasele 1 - VIII Vatra Moldoviei
Cauze: Lipsa programelor de pregtire profesional n domeniul implementrii
ordinului O.M.F.P. 946/2005 privind Codul controlului intern, republicat.
Consecine: Nu este asigurat obinerea performanei.
RECOMANDARE: Obiectivele specifice elaborate s fie astfel formulate nct s
conin toate caracteristicile S.M.A.R.T.;
- Definirea obiectivelor specifice la nivelul compartimentelor s se efectueze pe
baza obiectivelor generale, pentru a conduce n totalitate la realizarea impactului prevzut
de obiectivul strategic.

b) Activitile desfurate la nivelul fiecrui compartiment nu au fost n toate


cazurile corect identificate i ataate obiectivelor, iar aciunilc definite activitilor nu
asigur realizarea acestora n totalitate.
Pe baza obiectivelor stabilite la nivel de compartiment, se impune identificarea
activitilor de realizat, precum i aciunile de ntreprins n vederea atingerii obiectivelor
i a repartizrii posturilor din cadml compartimentului, n funcie de nivelul i cerinele
de cunotine necesare de postului respectiv.
Din analiza activitilor necesare realizrii obiectivelor specific, a rezultat c
acestea, n general, asigur conformitatea cu regulamentele i politicile interne, pun n
eviden principalele aciuni necesare realizrii obiectivelor, dar aa cum sunt formulate
nu au fost identificate n ntregime, fiind materializate in rezultate msurabile, dar mai
sunt cazuri in care aciunile stabilite in realizarea lor nu sunt aferente activitii respective.
Referitor la aspectele prezentate mai sus, menionm faptul c, acestea sunt
valabile att pentru Primria Comunei Vatra Moldoviei, ct i pentru unitatea
subordonat, respectiv coala gimnazial cu clasele I - VIII Vatra Moldoviei.
Cauze: Definirea incorect a activitilor i aciunilor, ct i ataarea incorect a
acestora obiectivelor, nu pot conduce la stabilirea unor sarcini clare i coerente care s
determine o aciune a titularului postului.
Consecine: Nu se asigur o nelegere corespunztoare a activitilor i aciunilor
care trebuie s fe realizate n cadrul atribuiilor stabilite.
RECOMANDARE:
-Analiza tuturor activitilor desfaurate la nivelul compartimentelor i redefinirea
acestora acolo unde exist probleme, astfel nct s exprime aciuni concrete materializate
n rezultate msurabile;
-Analiza aciunilor definite n cadrul activitii i urmrirea ca acestea s asigure
realizarea activitii.
-Analiza sarcinilor definite n cadrul fielor posturilor i urmrirea ca acestea s cuprind
n totalitate activitile i aciunile realizate la nivelul compartimentului respectiv.
-Analiza obiectivelor speciflce compartimentelor i urmrirea ca acestea s cuprind
toate activitile desfaurate.
Referitor la structura i coninutul lelor de post, s-au constaat o serie de
neconformiti i necorelri, astfel:

insuficienta definire

a postului prin prisma locului

organizatorice;

lipsa obiectivelor individuale dimensionate la nivel de post;

sau al

structurii

la capitolul relaii organizatorice nu sunt prevzute cele de control;

atribuiile i responsabilitile privind controlul intern, din fiele de post ale

funcilor de conducere nu sunt clar i complet definite;

nu se asigur atribuirea sarcinilor i separarea atribuiilor astfel nct s se asigure o

delimitare corespunztoare a sarcinilor fiecre persoane m vederea evitrii conflictului de


interese;

riscul necuprinderii n fiele de post, a unor atribuii i responsabiliti specifice,

realizarea de paralelisme sau necoperirea prin responsabilizare a unor sarcini care pot
conduce la nendeplinirea obiectivelor stabilite.
Cauze: n fiele de post responsabilitile nu sunt complet definite. Lipsa
prevederilor referitoare la activiti specifice de control intern, de gestionarea i
implementare a sistemelor moderne de management;
Riscul necuprinderii n fiele de post, a unor atribuii i responsabiliti specifice,
realizarea de paralelisme sau neacoperirea prin responsabilizare a unor sarcini care pot
conduce la nendeplinirea obiectivelor i riscurilor stabilite.
RECOMANDARE: revizuirea tuturor fielor de post, n scopul corelrii atribuiilor
i responsabilitilor cuprinse n acestea cu obiectivele specifice definite i al atribuiilor,
competenelor i responsabilitilor cuprinse n ROF.
c) Referitor la modalitile prin care sunt asigurate resursele necesare desfurrii
activitilor inventariate i realizrii obiectivelor ( att la ordonatorul principal de credite
Primria - Comunei Vatra Moldoviei, ct i la ordonatorul teriar de credite - coala cu
clasele I-VII1 Comunei Vatra Moldoviei) s-a constatat c, accesul la resursele necesare
este stability att prin proceduri operational specifice unor compartimente, ct i prin
proceduri de sistem, cu aplicabilitate general.
Accesul la resursele materiale este asigurat, prin desemnarea unei persoane, care
are ca sarcini aprovizionarea cu materiale consumabile i distribuirea acestora n cadrul
unitii, conform necesitilor constatate.
Accesul personalului la resurse se realizeaz cu respectarea strict a normelor
cuprinse n actele administrative de reglementare.
Acest sistem are rolul de a monitoriza elementele de cost, fora de munc,
materialele i transportul.
Cu ocazia realizrii etapelor din Planul de dezvoltare a sistemului de control intern
/managerial se vor reevalua:
-

identificarea

structurilor

care

gestioneaz

resursele

materiale,

resursele

fmanciare, precum i resursele informaionale ale entitii;


-

stabilirea listei persoanelor autorizate pentru gestionarea resurselor;

stabilirea regulilor i drepturilor de acces/gestionare a resurselor.


Cauze:
Nu exist implementat un sistem informaional centralizat de nregistrare, control

i gestiune economic care s asigure managementul resurselor financiare.


Acest sistem monitorizeaz elementele de cost, fora de munc, materialele i
transportul.
Vulnerabilitatea tipului de resurs i riscul pierderilor poteniale, care trebuie apreciate
periodic impun severitatea restriciilor. Pentru a se determina vulnerabilitatea bunurilor i
valorilor se au n vedere costul i riscul potential de pierdere sau utilizare inadecvat
RECOMANDARE:
-

un inventar al tuturor activitilor pe fiecare compartiment;

identificarea activitilor neprocedurabile;

identificarea structurilor care gestioneaz resursele material, financiare, informaionale

ale entitilor publice;


-

stabilirea listei persoanelor autorizate pentru gestionarea resurselor;

stabilirea regulilor i drepturilor de acces/gestionare a resurselor;

realizarea de verificri periodice privind gestionarea resurselor n cadrul entitii.


d) Indicatori de performan irelevani - la nivelul ordonatorului principal de

credite - Primria Comunei Vatra Moldoviei, ct i la nivelul ordonatorului tertiar de


credite - Scoata cu clascle I - VIII Vatra Moldoviei.
n ceea ce privete evaluarea raodului de gestionare a riscurilor s-a constatat c,
att la nivelul aparatului de specialitate al priraarului Comunei Vatra Moldoviei, ct i la
nivelul ordonatorului teriar de credite - coala cu clasele I -VIII Vatra Moldovitei,
indicatorii de performant utilizai nu sunt relevani n toate cazurile pentru obiectivele la
care se refer.
Cauze: Definirea incompleta a activitilor i aciunilor.
Consecine: Indicatorii de rezultat sau de performan ataai obiectivelor nu pot fi
atini avnd ca o consecin dezvoltarea limitat a entitaii.
RECOMANDARE: Analiza activitilor desfaurate la nivelul compartimentelor i
redefinirea acestora astfel nct s exprime aciuni concrete materializate n rezultate
msurabile i acestea s acopere i s conduc la realizarea obiectivelor.

e) Strategic inadecvat de gestionare a riscurilor


Managementul riscurilor vizeaz asigurarea unui control global al riscului, care
permite entitii publice meninerea unui nivel acceptabil al expunerii la rise, cu costuri
minime.
Managementul riscurilor presupune identificarea i evaluarea riscurilor, precum i
stabilirea modului de a reaciona n faa riscurilor, adic punerea n aplicare a mijloacelor
de control intern care s le atenueze posibilitatea de apariie sau consecinele pe care le-ar
produce n cazul n care s-ar

aterialize.

Gestionarea corespunztoare a riscurilor depinde de abilitile, implicarea i ,


responsabilitatea conducerii i de contientizarea ntregului personal cu privire la
importana procesului n atingerea propriilor obiective.
Se afl n procesul de implementare un management eficace al riscurilor, dac este
susinut de o identificare a eventualelor riscurilor.
Fr managementul riscului, nu se poate realiza asigurarea unui control global al
riscului, ce permite meninerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru o
organizaie, cu costuri minime.
Prin urmare, condiia necesar racordrii la schimbare a Primriei Comunei Vatra
Moldoviei, precum i a ordonatorului teriar de credite -coala cu clasele I-VIII, o
reprezint identificarea continu a riscurilor.
Referitor la procesul de gestionare a riscurilor asociate tuturor obiectivelor care intr
n atribuiile compartimentelor s-au mai constatat urmoarele:
-Registrul riscurilor nu este organizat i condus n cadrul fiecrui compartiment,
riscurile cu care unele compartimente se confrunt nefind astfel identificate i
monitorizate m vederea stpnirii i meninerii lor la un nivel acceptabil, putnd afecta n
mod negativ capacitatea respectivelor compartimente de a iniia, nregistra, procesa i
raporta date corecte.
Cauza: responsabilii cu revizuirea controalelor nu iau msurile adecvate care se
impun, flind ncrcai i cu diverse alte sarcini de serviciu.
Consecine: controlul intern nu ofer o asigurare rezonabil n legtur cu atingerea
obiectivelor.
RECOMANDARE:
1) numirea responsabililor cu gestionarea riscurilor pentru ftecare compartiment
2) identificarea riscurilor Ja nivelul compartimentelor i ntocmirea Registrului riscurilor
unde acesta nu a fost intocmit; central izarea Registrului riscurilor la nivelul entittilor

auditate;
4) asigurarea unui control global al riscului, ce permite meninerea unui nivel acceptabil al
expunerii la rise cu costuri minime.
f) Analiza modului de elaborare a procedurilor formalizate pentru activitile
identifcate:
Pentru realizarea obiectivelor trebuie sa se asigure un echilibru ntre sarcini,
competene (autoritate decizional conferit prin delegare) i responsabiliti (obligaia de
a realiza obiectivele) i s se defineasc proceduri operaiunale formalizate.
Procedurile operaionale formalizate reprezint paii ce trebuie urmai de ctre
persoana responsabil i cuprind algoritmul pentru realizarea sarcinilor, exercitarea
competenelor, existena activitilor de control n punctele cheie, precum i angajarea
responsabiliilor.
Astfel, proiectarea unor controale interne eficiente n cadrul entitilor publice
presupune asigurarea integrrii acestora n proceduri formalizate.
Procedurile operaionate formalizate, ca elemente de control intern/managerial,
aduc o contribute important la mbuntirea realizrii proceselor, a transferului de
cunotine, la prevenirea fraudelor, consolideaz responsabilitatea precum i controlul
managementului.
Managerii trebuie s se asigure c pentru orice activitate/operaiune semnificativ
au fost elaborate i comunicate proceduri scrise complete, precise, actualizate, uor de
examinat i accesibile ntregului personal.
n urma examinrii respectrii conformitii, a formei i modelului standard de
procedur prevzut de Anexa 2 - Procedura operaional, din OMFP nr. 946/2005
republicat, respective dac:

sunt formalizate pe suport de hrtie i/sau electronic;

sunt specifice activitii procedurate;

sunt actualizate periodic, n funcie de modificrile intervenite;

sunt aduse la cunotina personalului i a celorlali factori interesai,

s-au constatat urmtoarele:


- proceduri operaionale sunt formalizate pe suport de hrtie;
- sunt aduse la cunotina personalului nsuite prin semntur.
Ca aspect negativ, trebuie ns s menionm faptul c procedurile operational
pentru unele activiti nu au fost actualizate, iar pentru altele nu au fost nc elaborate.
Cauza: nerespectarea cadrului legislativ, nedesemnarea unei persoane care s aib

ca sarcin de serviciu elaborarea i actualizarea sistematic a procedurilor de lucru


specific n cadrul flecrui compartiment.
RECOMANDARE: numirea a cte unei persoane responabile cu elaborarea i
actualizarea sistematic a procedurilor de lucru specific n cadrul fiecrui compartiment;
-identificarea

activitilor

neprocedurate

elaborarea

procedurilor

corespunztoare;
-completarea fiei de post a responsabililor cu atribuii privitoare la actualizarea
procedurilor operaionale;
- actualizarea periodic a procedurilor operaionale formalizate.
OBIECTIVUL nr. 4: Implementarea standardelor de control intern/managerial la
nivelul ordonatorului principal dc credite - aparat propriu
Referitor la evaluarea stadiului de implementare a Standardelor de control
intern/managerial la data de 30.06.2012 prevzute de OMFP nr. 946/2005, republicat, la
nivelul compartimentelor funcionale, pe baza Chestionarului de autoevaluare, prevzut n
Anexa 4.1., OMFP nr. 946/2005, republicat, precura i prin examinri directe la nivelul
structurilor funcionale, menionm faptul c nu au fost facute raportri.
La nivelul Primriei Cornunei Vatra Moldovie s-a evaluat stadiul implementrii
standardelor de control intern/managerial la nivelul compartimentelor funcionale pe baza
Chestionarului de autoevaluare ntocmit pentru trimestrul III al anului 2012 i care va fi
comunicat structurilor superioare in termen de 25 de zile de la data ncheierii trimestrului
conform prevederilor OMFP 946/2005.
Realizarea autoevalurii constitute principala form de implementare a regulii de
management definit de standardul 24 "Verificarea i evaluarea controlului" din Codul
controlului intern, conform creia entitatea public trebuie s instituie o fiancie de
evaluare a propriului sistem de control intern/managerial, a crei exercitare este n
responsabilitatea fecreia dintre persoanele care ocup o funcie de conducere n cadrul
entitii.
Aceast funcie de autoevaluare nu poate fi confundat i nici substituit de
evaluarea sistemului de control intern/managerial pe care o realizeaz compartimentul de
audit public intern, pe baza unei metodologii specifce, n aplicarea standardului 25
"Auditul intern" i a normelor care reglementeaz activitatea n acest domeniu.
Conform Situaiei sintetice a rezultatelor autoevalurii sistemul de control
intern/managerial la nivelul Primriei Comunei Vatra Moldoviei din totalul de 25
standarde: -

18

standarde sunt implementate(Standardele 1,2,5,6,8,9,15,12,13,14,

16,19,20,21 ,22,23,25 ).
-

standarde

sunt

partial

implementate

Standardele

3,7,10,11,17,18,24)
-

1 standard neimplementat ( Standardul 4 )

Principalele CAUZE ale implementrii pariale a unor standarde prevzute


de OMFP nr, 946/2005, republicat:
La nivelul Primriei Comunei VatraiMoldoviei nu sunt ndeplinite cerinele
generale n vederea respectrii ntocmai a urmtoarelor standarde:
-Standardul 3 - Competenta, performana:
Potrivit acestui standard, managerul

entitii asigur ocuparea posturilor de

ctre persoane competente, crora le ncredineaz sarcini aferente competenelor, i


asigur condiii pentru dezvoltarea capacitii profesionale a salariailor.
Prin acest standard se urmrete:
Ocuparea posturilor
sarcini potrivit

de catre persoane

competenelor

i asigura

competente,

condiii

crora le ncredineaz

pentru

dezvoltarea capacitii

profesionale a salariatului.
Motivul implementarii pariale a standardului :
- nu au fost identificai indicatori de performant

pentru fiecare activitate;

- inexistena programului de pregatire profesional.


Standardul 7 - Obiective:
-Obiectivele generale

trebuie

sa fie n concordan

cu misiunea entitii

publice;
-Obiectivele

generale ale Primariei Comunei Vatra Moldoviei trebuie sa fie

grupate astfel :
1) Eficacitatea

i eficiena funcionarii:

(cuprinde obiectivele legate de

scopurile entitii publice i de utilizarea eficient a resurselor. De asemenea, tot aici


sunt incluse i obiectivele privind protejarea resurselor entitii publice de utilizare
inadecvat sau de pierderi, ca i identificarea si gestionarea pasivelor),
2) Fiabilitatea informatiilor interne si externe (include obiectivele legate de
inerea unei contabiliti

adecvate,

ca i de fiabilitatea

entitatea public sau difuzate ctre teri.

informaiilor

utilizate n

Precum i obiectivele privind protejarea

Documentelor mpotriva a dou categori de fraude : disimularea fraudei idistorsionarea


rezultatelor.

3) Conformitatea cu legile, regulamentele si politicile interne

(obiective legate de

asigurarea ca activitile entitii publice se desfasoar n conformitate cu obligaiile


impuse de lege i de regulamente, preeum i cu respectarea politicilor interne ).
- S se realizeze reevaluarea i stabilirea obiectivele specifice pe compartimente
conform etapei planificate din Planul de implementare si dezvoltare a controlului intern /
managerial.
- Stabilirea obiectivelor generale i operaionale ale entitii, cu respectarea principiului
S.M.A.R.T.
Cauza implementarii partiale standardului o constituie faptul ca cerinele SMART nu
sunt aplieate tuturor obiectivelor.
Standard 10 - Monitorizarea performanelor
Mecanismul de monitorizare presupune ca pentru fiecare politic i activitate s fie
utilizati att indicatori cantitativi cat i calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficien
i eficacitate, msurile de coordonare a deciziilor i activitilor s fie adoptate n scopul
asigurrii convergenei i coerenei aeestora, instituirea unui sistem de raportare a
performanelor, pe baza indicatorilor asociai obiectivelor i atunci cnd se impune,
reevaluarea relevanei indicatorilor asociai obiectivelor speeifice. Standardul urmrete:
- Reevaluarea indicatorilor de performan i indicatorilor asociai obiectivelor
specifice;
- Reevaluare a relevanei indicatorilor asociai obiectivelor specifice, n scopul operrii
coreciilor cuvenite;
- Monitorizarea performanelor, utiliznd indicatori cantitativi i calitativi relevani,
inclusiv eu privire la eeonomicitate, eficien i eficacitate.
Cauzele implementrii pariale a standardului:
-

Inexistena unei proceduri scrise

privind activitatea de monitorizare a

performanelor;
-

Efectuarea

unei reevaluari

relevanei

indicatorilor

asociai

obiective1or specifice;
- Neidentificarea

indicatorii

de

performan

pentru

toate

obiectivele

entitii publice;
- Indicatorii de performan utilizai nu sunt relevani pentru unele din obiectivele
1a care se refer.

Standardul 11- Managementul riscurilor


Managementu1

riscurilor

presupune

identificarea

i evaluarea

riscurilor,

precum i stabilirea modului de a reaciona n faa riscurilor, adic punerea n


aplicare a mijloacelor de control intern care s le atenueze posibilitatea de apariie sau
consecinele pe care le-ar produce n cazul n care s-ar materializa.
Gestionarea corespunztoare
responsabilitatea

a riscurilor depinde de abilitile, implicarea i

conducerii i de contientizarea ntregului personal eu privire la

importana procesului n atingerea propriilor obiective.


Analizarea n mod sistematic, eel putin o dat pe an, a riscurilor legate de
desfaurarea

activitii entitii publice, e1aborarea i dezvo1tarea unor planuri de

aciune pentru a rspunde


responsabi1e eu aplicarea

i numirea unor

la riscurile identificate

acestor planuri,

asigur

condiiile

persoane

de baz pentru un

control intern sntos. Se are n vedere:


-Instruirea personalului i a managementului n domeniul managernentului
riscurilor;
- Identificarea riscurilor generale si a celor aferente activitilor derulate
la nivelul fiecarei structuri organizatorice;
- Evaluarea corect a tuturor riscurilor;
- Identificarea msurilor/instrumentelor

de control aplicabile;

- Monitorizarea riscurilor i reevaluarea acestora;


- Reactualizarea Planurilor de aciune;
- Elaborarea registrului riscurilor.
Standardul

este parial

impl ementat

din cauza c entitatea

public

nu a

procedat la:
-analiza

sistematic, conform

prevederilor legale, a riscurilor legate de desfurarea

activitilor sale;
- elaborarea Registrului riscurilor la nivelul fiecarui compartiment;
- elaborarea

planurilor

corespunztoare,

n direcia limitrii posibilelor consecine

ale acestor riscuri;


- evaluarea riscurilor;
- stabilirea apetitului pentru risc de ctre managementul superior - nivelul de risc acceptat
- numirea

salariailor

planurilor respective .

responsabili

la nivelul fiecarui compartiment

n aplicarea

Standardul 7
Procedurile

- Proceduri

formalizate, ca elemente

contribuie

impo rtant

cunotine,

la prevenirea

la mbuntirea
fraudelor

de

control

realizrii

intern/managerial, aduc

proceselor,

a transferului

de

controlul

managementului

i consolideaz

responsabilitatea.
Managerii

trebuie

sa se asigure pentru orice

activitate/operaiune semnificativ

au fost elaborate i comu nicate proceduri scrise complete, precise, actualizate, uor de
examinat i accesibile ntregului personal. Acest standard urmrete:
- Identificarea

la

nivelul

fiecrui

compartiment a tuturor

activitilor

procedurabile;
- Identificarea

la

nivelul

entitii a tuturor proceselor/activitilor procedurabile,

cu caracter general, a structurilor implicate i a responsabililor de proces/elaborare proceduri;


- Stabilire calendar' de elaborare i aprobare proceduri operationale i de sistem
-Actualizare proceduri.
Motivul implementrii pariale a standardului: procedurile operaionale pentru
unele activiti nu au fost actualizate, iar pentru altele nu au fost elaborate.
Standard 18 - Separarea atribuiilor
Separarea atribuiilor, decurge din cerina elementar ca nicio persoan sau verig
organizatoric s nu dein controlul exclusiv asupra tuturor etapelor importante ale unei
tranzacii, activiti sau operaiuni. Standardul are n vedere:
- Identificare procese la nivelul entitii i a compartirnentelor implicate;
- Identificare activiti derivate din procese la nivelul fiecarui compartiment i
clasificarea acestora n funcie de tipologie i necesitatea de separare;
- Identificare

eventuale

incompatibiliti

stabilirea

unor

msuri

de

remediere.
Cauza implementrii pariale a standardului se datoreaz deficitului de personal,
lipsind astfel funcia de verificare pentru unele activiti desfurate.
Standardul 24 - Verificarea i evaluarea controluIui
Conductorii de compartimente trebuie s realizeze anual, operaiunea de autoevaluare
a

subsistemului

de

control

intern/managerial

existent

la

nivelul acestor

structurii

organizatorice, conform prevederilor art. 4, alin. 2 i art. 5 din OMFP nr. 946/2005;

Exercitarea de ctre ntreg personalul de conducere a unei supravegheri continue a


tuturor activitilor

astfel nct ori de cte ori se constat nclcri ale legalitii

regularitii

n efectuarea

neeconomic,

ineficace,

unor operaiuni

sau ineficient,

unor activiti n mod

sau n realizarea

s se acioneze

i a

corectiv, prompt

i responsabil

(instruirea personalului n vederea desfurrii aciunilor


corective ).
Respectate
exercit

prevederile

atribuiilor

art. 11 - Separarea

"persoana

care

controlul financiar preventiv propriu nu trebuie s fie implicat, prin sarcinile

de serviciu,

n efectuarea

operaiunii

supuse

controlului

financiar preventiv propriu ",

din O.G. nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv;


Managerul

va dispune instituirea obligaiei prin care s se desfoare activiti

de monitorizare continu:
-

a activitilor

de control

i alte

atribuii

n vederea

asigurrii

implementrii

corespunztoare a regulamentelor, i procedurilor;


- a operaiunilor zilnice sau ale activitilor de control desfurate la toate nivelurile.
RECOMANDARE: se va avea n vedere n continuare urmrirea modului de dezvoltare
a sistemului de control intern/managerial

prin realizarea informrilor periodice, referitoare

la stadiul implementarii i dezvoltrii sistemelor de control intern/managerial susinute de


ntocmirea de situaii trimestriale i anuale, conform prevederilor art. 4, alin 2 din O.M.F.P.
nr. 946/2005, republicat.

SECIUNEA STANDARDE NEIMPLEMENTATE


Standardul 4 - Funcii sensibile
Potrivit
considerate

acestui

standard

ca fiind sensibile

entitatile

publice

i s stbileasc

trebuie
o politic

sa identifice

funciile

adecvat pentru rotaia

salariailor care ocup aceste funcii. De regul, n inventarul acestor funcii sunt reflectate
acele funcii care prezinta un risc semnificativ n raport cu obiectivele.
Prin acest standard se urmrete:
-Identificarea funciilor sensibile la nivelul entitii;
- Stabilirea listei cu salariaii care ocup funciile sensibile;
- Stabilirea unui Plan de rotaie a personalului de pe aceste funcii/avnd n vedere
avantajele i dezavantajele acestei rotaii, existena resurselor umane suficiente ca numr i
pregtire).
Cauza neimplementrii
funcii sensibile.

standardului o reprezint faptul c entititatea nu are stabilite

La nivelul Primariei Comunei Vatra Moldoviei sistemul de control intern/managerial


este parial conform, deoarece din totalul de 25 standarde:
-17 standarde sunt implementate;
-7 standarde sunt partial implementate;
- 1 standard este neimplementat;
Gradul de conformitate
n

concordan

a sistemului de control intern/managerial

instruciunile

cu

.privind

ntocmirea,

aprobarea

a fost stabilit
i prezentarea

raportului asupra acestui sistem prevazut de O.M.F.P. nr. 1649/2011 privind modificarea
i completarea
cuprinznd

O.M.F.P.

standardele

nr. 946/2005 pentru

de management/control

aprobarea Codului controlului intern,


intern 1a entitile publice i pentru

dezvoltarea sistemelor de control managerial.


Managementul din cadrul Primriei Comunei Vatra Moldoviei a acionat cu ntrziere
nr. 946/2005, republicat i a nsuirii aspectelor

pentru aplicarea prevederilor O.M.F.P.


prezentate

de catre Unitatea

Central

Financiar si Control din cadrul Ministerului


publicate

pe

site-ul

de Armonizare
Finanelor Publice

n urmtoarele

Ministerului

http://www.mfinante.ro/manualemanag.html
de implementare

Finanelor

materiale
Pub1ice

pagina=domenii :

-ndrumar metodologic pentru dezvoltarea


- Metodologie

a Sistemelor de Management

controlului

a standardului

intern n entitile publice;

de control intern " Managementu1

riscurilor" - ianuarie 2007.

OBIECTlVUL nr. 5 : ntocmirea


privire la implementarca

raportrilor

trimcstrialc

i anuale

cu

sistemului de control intern/managerial

Auditorul intern pe baza testarilor i analizelor efectuate evalueaz stadiul de implementare


a sistemului de control intern/managerial inclusiv a procedurilor formalizate pe activiti n
cadrul Comunei Vatra Moldoviei.
Constatrile

prezentate

au

la

baz

probe

de

audit

obinute

pe

baza

chestionarelor i testelor efectuate consemnate n documentele de lucru ntocmite de ctre


echipa de auditori i nsuite de ctre factorii de management ai entitii.
Menionm
Primarului

Comunei

faptul

Vatra

coordonare i ndrumare

implementarea

Moldoviei

metodologic

recomandrilor

i a preedintelui

este

responsabilitatea

Comisiei

de monitorizare,

a dezvoltrii sistemului de control intern i

managerial din cadrul Primriei Comunei Vatra Moldoviei.


Prezentul Raport de audit intern va fi prezentat spre avizare Primarului Comunei
VatraMoldovitei.

AUDITOR.

NTOCMIT

PRIMAR..

JUDEUL SUCEAVA
COMUNEI VATRA MOLDOVIEI
PRIMRIA COMUNEI VATRA MOLDOVIEI

PLANUL DE ACIUNE I CALENDARUL IMPLEMENTRII RECOMANDRILOR

Misiunea de audit: Evaluarea procesului i a stadiului de implementare a sistemelor de control/intern managerial n administraia public local".
Perioada auditat: 01.01.2006-24.09.2012

Obiectiv
1.Organizarea procesului privind
implementarea sistemului de control
intern/managerial

2.Analiza elaborrii i dezvoltrii


Programului de dezvoltare a
sistemului de control intern/
managerial, la data de 24.09.2012
3. Implementarea sistemului de
control intern/managerial

Recomandri

Responsabil

Termene

Consemnarea n Procese - verbale a tuturor deciziilor pe care Comisia de


monitorizare le ia n cadrul edinelor

Preedintele comisiei de
monitorizare

15.11.2012

Constituirea grupurilor de lucru a Comisiilor de monitorizare, cobrdonare


i ndrumare metodologic a dezvoltrii, implementrii i dezvoltrii
sistemului de control intern/managerial.

Preedintele comisiei de
monitorizare

15.11.2012

Preedintele comisiei de
monitorizare

15.11.2012

Elaborarea planului anual de pregtire profesional care


s prevad instruiri i cursuri de perfecionare pentru
funcionarii publici n conformitate cu necesitile postului
i cu prevederile actelor normative de reglementare a
acestui domeniu, prin numirea unui responsabil in acest
sens;
Analiza planului de pregtire profesional continu.

Obiectivele specifice elaborate s fie astfel formulate nct s


conin toate caracteristicile S.M.A.R.T.; Definirea
obiectivelor

64

Preedintele comisiei de
monitorizare

15.11.2012

(SCM) la nivelul entitilor


publice

specifice
la
nivelul compartimentelor s se efectueze pe
baza obiectivelor generale, astfel nct s conduc n totalitate la
realizarea impactului prevzut de obiectivul strategic.
Analiza
tuturor
activitilor
desfurate
la
nivelul
compartimentelor i redefinirea acestora acolo unde exist
probleme, astfel nct s exprime aciuni concrete
materializate n rezultate msurabile; Analiza aciunilor definite
m cadrul activitii i urmrirea ca acestea s asigure realizarea
activitii. Analiza sarcinilor definite m cadrul fielor posturilor i
urmrirea ca acestea s cuprind n totalitate activitile i aciunile
realizate la nivelul compartimentului respectiv. Analiza
obiectivelor specifice compartimentelor i urmrirea ca
acestea s cuprind toate activitile desfurate
Revizuirea tuturor fieiorde post,
n
scopul
corelrii
atribuiilor i responsabilitilor cuprinse n acestea cu
obiectivele
specifice
definite
i
al
atribuiilor,
competenelor i responsabilitilor cuprinse n ROF.
Un
inventar
al
tuturor
activitilor
pe
fiecare
compartiment;
Identificarea
activitilor
neprocedurabile;
Identificarea structurilor care gestioneaza resursele aterial,
fmanciare, informaionale ale entitilor publice; Stabilirea listei
persoanelor autorizate pentru gestionarea resurselor; Stabilirea
regulilor i drepturi de acces/gestionare; Realizarea de verificri
periodice privind gestionarea acestor resurse.
Analiza activitilor desfaurate la nivelu compartimentelor i
redefinirea acestora astfel nct s exprime aciuni concrete
material izate in rezultate msurabile i acestea s acopere i s
conduc a realizarea obiectivelor.
Numirea responsabillor cu gestionarea riscurilor pentru fiecare
compartiment
Identificarea riscurilor la nivelul compartimentelor i
ntocmirea Registrului riscurilor unde acesta nu a fost intocmit;
centralizarea Registrului riscurilor la nivelul entittilor auditate;
Asigurarea unui control global al riscului, ce permite
meninerea unui nivel acceptabil al expunerii la rise cu costuri
rainime.

65

Preedintele comisiei de
monitorizare

15.11.2012

Preedintele comisiei de
monitorizare

15.11.2012

Preedintele comisiei de
monitorizare

15.11.2012

Preedintele comisiei de
monitorizare

15.11.2012

Preedintele comisiei de
monitorizare
15.11.2012

4.Implementarea standardelor
de control intern managerial la
nivelul ordonatoruui principal
de credite aparat propriu

. Intocmirea raportrilor
trimestriale i anual cu
privire la implementarea
sistemului de control
intern/managerial

Numirea a cte unei persoane responsabile cu elaborarea i


actualizarea sistematic a procedurilor de lucru specifice n cadrul
fiecrui compartiment;
Identificarea activitilor neprocedurate i elaborarea
procedurilor corespunztoare;
Completarea fiei de post a responsabilului cu atribufii
privitoare la acest aspect;
Actualizarea perioadic a porcedurilor operaionale
Monitorizare continu:
-a activitilor de control i alte atribuii n vederea asigurrii
implementrii corespunztoare a regulamentelor, i procedurilor;
- a operaiunilor zilnice sau ale activitilor de control desfaurate
la toate nivelurile.
Urmrirea modului de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial prin realizarea informrilor periodice,
referitoare la stadiul implementrii i dezvoltrii sistemelor de
control intern/managerial susinute de ntocmirea de situaii
trimestriale i anuale, conform prevederilor art. 4 alin 2 din
OMFP nr 946/2005 , republicat.
ntocmirea de ctre ordonatorul principal de credite si a
presedintelui Comisiei de monitorizare a Adresei catre
Ministerul Finantelor Publice -Unitatea centrala de
armonizare a sistemelor de management financiar si control
prin care sa solicite clarificari, si anume daca institutiile
publice locale au obligatia intocmirii raportarilor
trimestriale (Anexa nr. 3
Situatie centralizatoare
trimestriala/anuala
privind
stadiul implementarii sistemului
de control intern/managerial). Pana la primirea raspunsului si
clarificarea situatiei, sa se intocmeasca cele doua anexe de catre
presedintele Comsiei de monitorizare in termenele legale si sa
se arhiveze in dosar, durata de arhivare, la fel ca si pentru
celelalte documente relevante cu privire la organizarea
si functionarea sistemului de control intern/managerial
propriu - pe o perioada de cel putin 5 ani.

Auditor

66

Preedintele comisiei de
monitorizare
15.11.2012

Primar, Preedintele comisiei de


monitorizare

15.11.2012

Primar, Preedintele comisiei de


monitorizare

31.12.2012