Sunteți pe pagina 1din 21

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CONSTANTA

SECTIUNEA IV CAIET SARCINI


PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA DE LUCRARI DE MODERNIZARE, AMENAJARE SI CONSOLIDARE SEDIU SI LABORATOR DSVSA CONSTANTA COD CPV +1*&,1$( 45215100- ! L"#$%$& '( #)*+,$"#-&& '( #.%'&$& /(*,$" +($0&#&&

P$)#('"$1 1/.&#1,1 ! C($($( '( )2($,( S( 1/$)31, DIRECTOR E4ECUTIV DR5 BRANESCU GERONIMO

DIRECTOR E4ECUTIV ADJUNCT, DR5 LAZAR ROMEU

SE6 SERVICIU ECONOMIC, EC5 TOLEA VERA

C)*+&.&($ 7"$&'&#, J$5 T"$&*(1# S)$&*

CAIET DE SARCINI
pentru elaborarea documentaiei de atribuire servicii de execuie lucrri la investiia: M DERNI!ARE" AMENA#ARE I C NS $IDARE SEDI% I $A& RAT R D'S'('S'A' C NSTANA) Caietul de sarcini face parte integrant din documentaia de atribuire i constituie ansamblul cerinelor pe baza crora se elaboreaz propunerea tehnic. Scopul aplicrii prezentei proceduri este atribuirea contractului de achiziie public de Execuie lucrri pentru obiectivul de investiii M DERNI!ARE" AMENA#ARE I
C NS $IDARE SEDI% I $A& RAT R D'S'('S'A' C NSTANA)'

CA*' +' ,ENERA$IT-.I Conform Certificatului de Urbanism eliberat de Primria Mun. Constana, jud. Constana, beneficiarul lucrrii DIREC.IA SANITAR (ETERINAR- /I *ENTR% SI,%RAN.A A$IMENTE$ R C NSTAN.A solicit M DERNI!AREA" AMENA#AREA I C NS $IDAREA SEDI%$%I I $A& RAT R%$%I D'S'('S'A' C NSTANA' n vederea atingerii obiectivului urmrit, beneficiarul lucrrii solicit reali0area unei mansardri cu un acoperi1 tip 1arpant din metal 1i reabilitarea termic a imobilului e!istent D2*23E amplasat "n /os' Man4aliei nr' 56" mun' Constan7a" 8ud' Constan7a, acesta urm#nd a avea "n forma final regimul de "nlime D2*23E2M. $a manasard vor funciona biblioteca" sala de con9erin7e 1i birourile. $a imobilul respectiv se solicit %i construirea unei pasarele" re9acerea acoperi1ului a9erent laboratorului D'S'('S'A'" precum 1i re9acerea acoperi1ului de la cabina poart' n conformitate cu prevederile normativelor "n vigoare construc ia se "ncadreaz "n urmtoarea zonare& 0ona de v:nt caracterizat printr'o presiune dinamic de baz de (,)( *+n,mp, conform C- .'.' /'0(.0. 1ona de zpad este caracterizat cu o intensitate normat a "ncrcrii date de zpad de .,)( *+,mp conform C- .'.'/'0(.0'"ncrcri cu zpad. 1ona seismic de calcul& Conform prevederilor din +ormativul P .(('.,0((2 amplasamentul se "ncadreaz asrfel& ' Coeficientul seismic ag 3 (,.2 g4 ' Perioada de col 5c 3 (,6 sec. 7d#ncimea de "nghe este cuprins "ntre (,8( i .,(( m, conform S57S 2(9),.866, iar presiunea convenional a terenului este pconv 3 .:( ;pa. n zona imobilului e!istent "n vederea mansardrii propuse, s'au e!ecutat sondaje pentru a verifica cota de fundare a construciei e!istente, natura terenului %i materialele utilizate la e!ecutarea fundaiilor. n urma verificrilor efectuate s'a constatat c realizarea mansardei nu necesit intervenii la fundaia e!istent sau la structura de rezisten a construciei e!istente. $ucrrile ce 9ac obiectul mansardrii propuse nu au in9luen7e ne4ative asupra vecint7ii construc7iei' De asemenea" mansardarea solicitat nu va in9luen7a ne4ativ re0isten7a 1i stabilitatea construc7iei ;n 9orma ei 9inal' CA*' 3' &IECT%$ AC<I!I.IEI Se dore%te realizarea unei mansardri 1i reabilitri termice a cldirii <.S.=.S.7. C>+S57+?7, respectiv construirea unei pasarele" re9acerea acoperi1ului a9erent laboratorului D'S'('S'A'" precum 1i re9acerea acoperi1ului de la cabina poart'

Caracteristicile construciilor propuse sunt urmtoarele& ' @unciunea& M DERNI!ARE =*RIN MANSARDARE IM &I$ D2*23E>" AMENA#ARE I C NS $IDARE SEDI% I $A& RAT R D'S'('S'A' C.A ' <imensiuni teren& Steren ? @5@3 mp ' -egim de "nlime& D2*23E2M *ropus ' nlime ma!im& 2 +A"@B m de la cota parterului ' Suprafaa construit& S construit total 3 2)9,/ mp. la C. ' Suprafaa desf%urat& Sdesf%urat 3 /8:),9( mp. la toate constr. e!istente ' Suprafaa desf%urat cu M& Sdesf%urat 3 9/)8,)2 mp. Procentul de ocupare a terenului& P>5 3 7c,7terenA.(( P>5 3 B!istent /.C Propus /.C Coeficientul de utilizare a terenului& CU5 3 7d,7teren CU5 3 B!istent (,28 Propus (,6) Construcia se "ncadreaz la CATE, RIA C) DE IM* RTAN- Dconform EF- nr. 622,.886G i la C$ASA III) DE IM* RTAN- Dconform Codului de proiectare seismic P.((,.'0((2G. Descrierea 9uncional: Construcia are urmtoarele funciuni& <BMHS>$& @unciuni e!istente4 Sc total I 2..,:( mp P7-5B-& @unciuni e!istente4 Sc total I 2/2,.) mp B57J H& @unciuni e!istente4 Sc total I 2/2,.) mp B57J HH& @unciuni e!istente4 Sc total I 2/2,.) mp Mansarda va avea urmtoarele funciuni& Kirou Su 3 0.,:( mp Kirou Su 3 .8,9( mp <epozitare,7rhivare Su 3 0),/) mp Chicineta Su 3 ..,6)mp Frup sanitar brbai Su 3.(,2( mp Frup sanitar femei Su 3 .(,2( mp Kaie Su 3 9,.( mp Chicineta Su 3 9,9( mp Kirou multifunctional Su 3 .8,2( mp <ebara Su 3 0,2( mp Kirou Su 3 .),/) mp 5erasa Su 3 ),2( mp Casa scarii 0 Su 3 .2,/) mp Eol Su 3 90,() mp Camera tehnic Su 3 :,9( mp Kirou Su 3 .9,9( mp Kirou Su 3 /0,)( mp Kiblioteca,Sala de conferinte Su 3 068,0( mp 5erasa Su 3 ..,)( mp. Sc total ? 5C@"+@ mp' CA*' A' *R CED%RA A$EASn vederea atingerii obiectivelor propuse, <.S.=.S.7. C>+S57+?7 organizeaz ca procedur de atribuire CEREREA DE DERT- cu publicarea prealabil a unei invitatii de participare, "n temeiul art.

.09 lit. cG pentru atribuirea contractului av#nd ca obiect LModernizare, amenajare i consolidare sediu i laborator <.S.=.S.7. ConstanaM. Contractul reprezint "nelegerea scris intervenit "ntre autoritatea contractant %i unul sau mai muli operatori economici, al crui scop este stabilirea elementelor,condiiilor eseniale care vor guverna contractele de achiziie publice ce urmeaz a fi atribuite "ntr'o perioad dat, "n mod special "n ceea ce prive%te preul %i, dup caz, cantitile de lucrri avute "n vedere, "n conformitate cu art. / lit bG din >UF nr. /9,0((2 cu modificrile %i completrile ulterioare. Contractul se va "ncheia cu operatorul economic care a "ndeplinit criteriile de calificare %i selecie %i care a prezentat oferte admisibile, conform prevederilor art. .9: din >UF /9,0((2. CA*' E' $E,IS$A.IA A*$ICA&I$%, nr' AEF3BBC cu modi9icrile 1i completrile ulterioareG <, nr' H3@F3BBC cu modi9icrile 1i completrile ulterioareG %, nr' ABF3BBC privind 9unc7ia de veri9icare a aspectelor procedural a9erente procesului de atribuire a contractelor de acIi0i7ie public" cu modi9icrile 1i completrile ulterioareG <, nr' HE3F3BBC pentru aprobarea Normelor de aplicare a %, nr' ABF3BBCG $e4ea nr' AECF3BBE privind stimularea ;n9iin7rii 1i de0voltrii ;ntreprinderilor mici 1i mi8lociiG $e4ea de aprobare nr' AA5F3BBC cu modi9icrile 1i completrile ulterioareG $e4ea nr' +36F3BB5 cu modi9icrile 1i completrile ulterioareG %, nr' HEF3BB5 cu modi9icrile 1i completrile ulterioareG %, nr' +EAF3BB6 cu modi9icrile 1i completrile ulterioareG %, nr' 336F3BB6 cu modi9icrile 1i completrile ulterioareG rdinul A+E din octombrie 3B+B al A'N'R'M'A'*' CA*' @' CERIN.E TE<NICE @'+' S*ECIDICA.II TE<NICE Cerinele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. n acest sens, orice ofert prezentat, care se abate de la prevederile stabilite "n prezentul Caiet de Sarcini, va fi luat "n considerare dar numai "n msura "n care propunerea tehnic presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinelor minimale din caietul de sarcini. Speci9ica7iile teInice minime impuse corespunztoare lucrrilor de modernizare, amenajare i consolidare sediu i laborator <S=S7 C>+S57+7 sunt urmtoarele& @'+'+' Sistemul constructiv Cldirea e!istent are o structur de rezinten alctuit din cadre de beton, st#lpi %i grinzi, iar plan%eul este din beton %i are rol de %aib rigid. Mansardarea propus se va realiza cu ajutorul unei structuri metalice formate din st#lpi profil HPB 09( %i grinzi profil HPB 09(. Prinderea st#lpilor din metal propu%i de structura din beton armat e!istent se va face obligatoriu cu ancore chimice tip EH$5H M09' /2( "n guri N 02 cu respectarea strict a operaiilor necesare. Pardoseli,plan%ee& Placa beton armat .) cm Dcota O 8,0)G Pereii e!teriori& Placa >SK pe structura secundar Pereii interiori& Plci de gipscarton pe structura metalic cu termoizolaie din vat mineral la interior. *entru toate lucrrile executate" 9urni0orul de servicii 1i bene9iciarul lucrrilor vor ;ntocmi procese verbale de lucrri ascunse" cu respectarea tuturor prevederilor din NEJB+3FHH Cod de executare a lucrrilor de beton 1i beton armat)' @'+'3' Dinisa8e interioare Se vor realiza finisaje durabile %i de calitate.

*ardoseala din beton armat va fi finisat cu mochet pentru trafic intens, mai puin "n grupurile sanitare, bi, chicinete, depozitare %i camera tehnic unde vor fi plci ceramice. *ere7i 1i tavane finisate cu zugrveal lavabil4 pe zonele cu grupuri sanitare, bi %i chicinete, pereii vor avea %i poriuni placate cu faian. @'+'A' Dinisa8e exterioare Se vor realiza finisaje durabile %i de calitate. *ere7ii existen7i 1i noi se vor termoi0ola cu polistiren e!pandat de .( cm %i se vor finisa cu tencuieli decorative. Polistirenul e!pandat se va "ntoarce pe e!teriorul golurilor u%ilor %i ferestrelor e!terioare, p"n "n dreptul t#mplriei, "n f#%ii cu o grosime de / cm. T:mplria exterioar va fi simpl, se va realiza din P=C %i va avea geam termoizolat cu protecie loP'e. Se vor aplica glafuri e!terioare %i interioare din P=C similar cu t#mplria. @'+'E' Acoperi1ul 1i ;nvelitoarea 7coperi%ul mansardei va fi tip %arpant din metal cu panta fr#nt, iar "nvelitoarea va fi din igl metalic. Pantele acoperi%ului D0)C, respectiv .:0CG vor fi realizate astfel "nc#t zpada s cad "n terenul propriu. 7pele pluviale vor fi preluate printr'un sistem de jgheaburi %i burlane, asigur#ndu'se evacuarea lor "n reeaua de canalizare e!istent "n zon. @'3' Dotri" ecIipamente Construcia e!istent este racordat la reelele de utiliti& energie electric, ap, canal, gaze %i telefonie. @'3'+' Instala7ii de ;ncl0ire central Centrala termic va funciona cu gaze naturale, fiind echipat cu regulator propriu de gaz. Instala7ia de ;ncl0ire: Pentru a realiza microclimatul "n spaiile interioare aferente cldirii pe timp de iarn Dregim de "nclzireG s'a adoptat soluia utilizrii corpurilor statice de "nclzire. 5emperatura asigurat "n spaiile cldirii s'a stabilit conform normelor "n vigoare DS- .8(6,0'.886G. Instala7ia de rcire: Sursele de agent termic pentru rcirea spaiilor interioare pe timp de var sunt aparatele de aer condiionat simplu split %i dublu split. Pentru o echilibrare optim a regimului hidraulic, s'au prevzut / circuite de "nclzire. Pentru circulaia agentului termic primar "n vederea preparrii apei calde menajere s'a prevzut un al patrulea circuit independent. Coloanele de tur %i retur pentru circulaia agentului termic vor fi din polipropilen reticulat cu inserie de aluminiu iar distribuia se va realiza prin intermediul distribuitor'colectoarelor. -acordarea corpurilor de "nclzire la distribuitor'colectoare se va realiza prin intermediul evilor de cupru N .:A.mm, izolate %i pozate "n %ap. +ecesarul total de putere termic pentru "nclzirea imobilului este de cca )2.6 *Q. +ecesarul total de putere termic pentru prepararea debitului de ap cald menajer este de cca /(' /) ;P. Bvacuarea condensului se va realiza "n rigola e!terioar de canalizare pluvial prin intermediul unor coloane din tub de polipropilen pentru "mpiedicarea ptrunderii aerului viciat din reeaua de canalizare menajer spre spaiile interioare. Centrala termic va fi echipat cu dou cazane murale "n condensaie, cu tiraj forat %i camera de ardere etan% av#nd puterea de 2) *Q,buc. Centrala va fi echipat cu supape de siguran, vase de e!pansiune, pompe de circulaie, armturi, butelie de egalizare, senzori de gaz. EcIipamentul pentru centrala termic se va ale4e ast9el ;nc:t s aib randamentul ridicat" 4abarite minime" per9orman7e teInice superioare 1i 9unc7ionare automati0at' $a traversarea conductelor prin perei %i plafon, conductele vor fi montate "n man%oane de protecie conform normativului H ./,(0. <eoarece cldirile au ca prepoderen t#mplrie fi!, pentru evacuarea fumului "n caz de incendiu, s'au prevzut instalaii de ventilaie forat, ce cuprind ventilatoare de tubulatur racordate la tubulaturi din tabl zincat.

@'3'3' Instala7ii sanitare Alimentarea cu ap potabil va fi asigurat din reeaua de ap potabil e!istent. *repararea apei calde mena8ere: 7pa cald pentru uz tehnologic %i menajer se va produce "ntr' un boiler cu capacitatea de 0(( litri montat "n centrala termic. ?evile interioare de ap rece sunt din polipropilen reticulat Pn 0(, iar cele de ap cald din polipropilen reticulat cu inserie de aluminiu DPP-'7lG. 5oate evile de ap vor fi izolate cu tub tip 7rmafle! cu grosimea de ./ mm D 5ubolitG sau echivalent. @'3'A' Instala7ia de canali0are Canali0are mena8er interioar: 7pele uzate menajere provenite de la prezentul obiectiv vor fi colectate %i evacuate spre coloanele deja e!istente "n cldire prin lucrri de racordare,adaptare. 5ubulatura interioar de canalizare va fi realizat din tuburi de polipropilen pentru canalizare Dde preferat cu caliti fonoabsorbanteG. n cazul utilizrii tubulaturii fr proprieti fonoabsorbante, se recomand izolarea fonic a conductelor "n ghene. Canali0are pluvial: 7pele pluviale colactate de pe cldire sunt dirijate prin intermediul unor tubulaturi din PP,< 3 ..( mm Dsau P=C';F, < 3 ..( mmG spre tubulatura de canalizare pluvial e!istent. @'3'E' Alimentarea cu ener4ie electric Alimentarea cu ener4ie electric a spaiilor ce fac obiectul lucrrii solicitate se va realiza din tabloul electric general. Hnstalaia electric este dimensionat pentru Pi 3 ).,( ;Q, Pa 3 /),6( ;Q, U 3 /:( =, 0/( =, f 3 )( Ez, cos N 3 (,80. Coloana de alimentare a tabloului electric se va e!ecuta cu conductori de cupru protejai "n tub de proiecie montat "ngropat. Circuitele ce necesit un grad ridicat de protecie au fost echipate cu "ntreruptoare difereniale de /(m7 "n tabloul electric. Instala7iile de iluminat 1i 9or7a: Corpurile de iluminat se aleg "n funcie de destinaia "ncperilor, iar numrul lor "n funcie de iluminarea medie din "ncpere. S'au prevzut cu preponderen corpuri de iluminat tip plafonier la interior %i aplic etan% cu grad de protecie HP 26 la e!terior. Hluminatul general se va realiza cu corpuri de iluminat adecvate destinaiilor spaiilor deservite, respectiv pentru birouri se vor utiliza corpuri de iluminat cu rastel dublu oglindat tip @H<79.: sau similare. Comanda iluminatului se realizeaz pentru birouri %i spaiile ane!e. n spaiile tehnice corpurile de iluminat vor fi cu tij pentru a fi montate sub evile %i tubulatura de instalaii. Circuitele pentru iluminat %i prize se vor e!ecuta "n cablu CRR@ montat aparent pe stelaj metalic la plafon. Cobor#rile la aparate se vor e!ecuta "n tub de protecie montat "ngropat. Circuitele pentru instalaii electrice e!ecutate "n lemn se vor e!ecuta conform normativului .6,0(... Circuitele pentru alimentarea corpurilor de iluminat %i prizele se vor e!ecuta cu conductor de cupru protejai "n tub P=C montat "ngropat "n %apa pentru trasee orizontale sau "n perei pentru restul traseelor %i pentru cobor#rile la aparate. Pentru iluminatul e!terior circuitele de alimentare se vor e!ecuta cu cablu CRR protejat "n tub P=C montat "ngropat. Pentru consumatorii electrici situai "n e!teriorul cldirii, circuitele elementare se vor e!ecuta cu cablu CRabR montat "ngropat. Corpurile de iluminat sunt repartizate pe circuite alimentate astfel& birouri %i spaii de circulaie 8(C din corpuri sunt alimentate pe sursa normal %i restul pe sursa de rezerv. Hluminatul de siguran,securitate cuprinde& iluminat pentru circulaie %i iluminat pentru evacuare. $a iluminatul de securitate pentru evacuare, respectiv marcarea ie%irilor din "ncperile prin care se face evacuarea, se vor folosi corpuri de iluminat tip indicator luminos %i vor fi amplasate astfel "nc#t s indice traseul de urmat Dav#nd inscripia HBSH-BG. <ozele de legturi ale circuitelor aferente iluminatului de siguran vor fi separate de cele pentru iluminatul normal. Prizele trebuie s aib toate contact de protecie. n spaiile tehnice se vor monta la h 3 .,0 m iar rest h 3 (,/ m de la faa pardoselii finite. Comanda iluminatului se realizeaz local cu "ntreruptoare simple, "ntreruptoare duble sau "ntreruptoare cu cap scar montate la h 3 O.,9 m la faa pardoselii finite.

Instala7ii de paratrsnet: Hnstalaia de protecie contra tensiunilor accidentale de contact se va realiza prin legarea la prize de pm#nt naturale, cu platbanda >$ 1n 0)A9 mm a tuturor carcaselor tablourilor %i motoarelor electrice. Priza de pm#nt se va realiza "n e!terior prin intermediul electrolizlor zincai de "mpm#ntare legai "ntre ei cu platbanda >$ 1n 9(A9 mm. Pentru protecia aparaturii electronice contra supratensiunilor atmosferice s'au prevzut descrctoare tip >K> KB55B-M7+ sau echivalent. -ezistena total de dispersie a prizei de pm#nt trebuie s fie sub . ohm. Pentru fiecare tablou %i cldire se va realiza instalaie de "mpm#ntare. @'3'@' *asarela metalic +evoia de a facilita circulaia "ntre cldirea principal a <S=S7 i a cldirii laborator a <S=S7 in zona nivelului ., impune crearea unei pasarele care s lege acest nivel. Pasarela este conceput ca un tub "nchis, pe structur metalic cu pere i cortin din geam termoizolant cu t#mplrie P=C, "nchidere superioar din policarbonat multicameral cu protec ie U=. STR%CT%RA DE RE!ISTENTA a pasarelei se va realiza astfel & INDRASTR%CT%RA '@undaii izolate directe& bloc de beton cu armturi longitudinale la partea inferioar, din beton C.2,0( si cuzinet din beton armat C.2,0(. 'Frinzi de fundaie i plac de pardoseal din beton armat C.2,0(. S%*RASTR%CT%RA Structura de rezisten a pasarelei din sos. Mangaliei nr. 6: , mun. Constanta, jud. Constanta se va realiza din oel laminat >$/6'0* "n solu ie sudabil cu electrozi B$'995, av#nd o rezisten deosebit la solicitri dinamice puternice. Blementele de rezisten ale structurii metalice sunt constituite din cadre transversale& st#lpi i grinzi EB7/((, av#nd contrav#ntuiri verticale i rigidizate cu rigle orizontale pentru asigurarea indeformabilitii i transmiterea uniform a eforturilor "n elementele structurii. Panele i riglele de "nchidere vor fi din oel laminat >$/6'0*. <e asemenea structura are prevzut placu e de solidarizare i rigidizare. 5oate elementele structurii se vor suda continuu pe tot conturul suprafe elor de contact dintre piese.Frosimea ma!im a sudurii DaG nu va depi a3(.6t ,t'grosimea elementului cel mai sub ire care se sudeaz. Construciile e!istente, alipite la calcan cu construcia nou, care urmeaz a se realiza, trebuie protejate "n vederea asigurrii stabilitii %i siguranei "n e!ploatare pe toat durata de via. Soluia propus este de principiu, i nu a fost fcut in urma unor msuratori e!acte, topometrice i este conceput pentru situaia "n care a!ele celor dou construc ii e!istente sunt perfect aliniate. Bventualele diferene care pot aprea "n urma msurtorilor se vor semnala proiectantului pentru adaptarea soluiei la situaia real Ddiferen e de nivel pe "nl ime, amplasare "n plan, trasare etc.G. Materiale prev0ute: ' Ketonul "n fundaii izolate din beton armat ' clasa C.2,0( DK0)(G. beton de egalizare ' clasa C2,6.) DK.((G. ' Keton "n grinzi de fundaie, cuzinei i placa de pardoseal ' clasa C.2,0( DK0)(G. ' 7rmturi >K/64 PC)0. ' >el $aminat >$/6IEB7/((4 eav ptrat, eav rectangular, tabl groas etc. ' Blectrozi B$ 995. @'3'C' Re9acerea acoperiului laborator DS(SA @uncionarea defectuoas a sistemului actual de acoperi in sistem teras, starea precar a acestuia i infiltraiile de ap cer refacerea sistemului de "nvelitoare a imobilului. -efacerea acoperiului construciei laborator <S=S7 se va face pe o structur de rezisten nou de tip arpant care va fi realizat din lemn de r inoase tratat ignifug i insectofugicid4 peste noua

arpant din lemn proiectat va rezema arpanta i "nvelitoarea din tabl tip igl L$indabM sau echivalent. ' legtura structural a elementelor din beton armat ale podului i structura de rezisten e!istent se va realiza de asemenea cu ancore chimice M.2 ' 09( de tip Eilti "n guri T.: practicate "n elementele de beton armat. ' nu vor fi afectate traseele instalaiilor comune ale imobilului i nici ghenele de ventila ie. ' realizarea acoperiului tip arpant se va face cu mare aten ie, prin mijloace specifice, respectandu'se cu strictee +ormele de protecie a muncii la "nl ime. ' nu vor fi afectate structura de rezisten i stabilitatea construc iei i nici instala iile comune ale imobilului. +u se impun intervenii la infrastructura construc iei e!istente cu destina ia de laborator <S=S7. Materiale preva0ute: ' Ketonul armat "n centuri ' clasa C.2,0( DK0)(G. ' $emnul ecarisat folosit pentru elementele structurii din lemn Dco oroabe, dulapi,cpriori, astereal etc.G va fi de calitatea H i va fi obligatoriu tratat ignifug i insectofugicid. @'3'5 Re9acerea acoperiului cabina poart @uncionarea defectuoas a sistemului actual de acoperi realizat din placi odulate azbociment, starea precar a acestuia i infiltra iile de ap cer refacerea sistemului de "nvelitoare a imobilului. -efacerea acoperiului construciei Lcabina poartM se va face pe o structur de rezisten nou de tip arpant care va fi realizat din lemn de r inoase tratat ignifug i insectofugicid4 peste noua arpant din lemn proiectat va rezema arpanta i "nvelitoarea din tabl tip igl L$indabM. $egtura structural a elementelor din beton armat ale podului i structura de rezisten e!istent se va realiza de asemenea cu ancore chimice M.2 '09( de tip Eilti "n gauri T.: practicate "n elementele de beton armat. <ac se vor cofra i se vor turna centuri noi din beton armat C.2,0( acestea vor avea prevzute must i de legtura T2,)( >K/6 pentru prinderea elementelelor din lemn a arpantei nou proiectate. +u se impun intervenii la infrastructura construc iei e!istente cu destina ia de cabin poart. Materiale prev0ute: ' Ketonul armat "n centuri 'clasa C.2,0( DK0)(G. ' $emnul ecarisat folosit pentru elementele structurii din lemn Dco oroabe, dulapi,cpriori, astereal etc.G va fi de calitatea H i va fi obligatoriu tratat ignifug i insectofugicid .

@'A' ANTEMAS%RAT ARE @'A'+' Mansardare construc7ie D2*23EFD2*23E2M =9inal>


Nr' Simbol crt' articol IN(E$IT ARE + -PC5 9.7. 3 -PC59(7. A E @ C H1J.07. -PC5/87. -PCUH()7 -PC5067. Denumire articol <esfacerea izolatiei gidrofuge vechi in vederea refacerii <esfacerea sapei de protectie la izolatii hidrofuge de 0.) '/.) cm grosime <esfacere izolatii termice de orice fel <emontare balustrade,grile si parapete metalice montate in beton <emontare jgheaburi,burlane,glafuri <emontare glfuri din tabla %'M' MP MP MP ;F M$ M$ Cantitate 2/2 2/2 2/2 ::( )( ..(

5 -PC5(87. <emolare elemente de beton simplu si armat cu mijloace manuale 6 -PCE9)7. Jgheab din lemn pentru evacuarea molozului H C$/(7 Structuri metalice +B CP007. Sudarea pe contur a placilor de otel ++ -PC5987. @orare mecanica a gaurilor cu grosimea de 0( cm +3 O0.(.0.) 7ncora chimica HJM.9A0(( inclusiv tub rasina EH5-B)(( +A -PC598K. @orarea mecanica a gaurilor cu grosimea de 0) cm +E O0.(.0.2 7ncora chimica tija M09A/2( inclusiv tub rasina EH5-B)(( +@ 5-K()708 5ransport materiale prin purtare directa distanta 8( m +C 7U5..(9 >ra pentru macara pe pneuri +5 5-7(.7.( 5ransport materiale cu autobasculanta distanta3.( *m +6 CB/(7 7stereala la invelitori din placi >SK +H H1@.9K Strat termoizolant la invelitori cu vata .) cm grosime 3B H1<(2K =opsirea cu vopsea in doua straturi a constructiilor metalice 3+ H1@(/7. Kariera contra vaporilor cu un strat folie anticondens 33 H1@(27 Eidroizolatie e!ecutata la rece'asimilat 3A /06(/)( Membrana bituminoasa 3E CB(67 Hnvelitori din placi tabla tip $indab 3@ 6:((6:( Coama pentru invelitori tip $indab 3C CB.87 Jgheaburi din tabla zincata 35 2/..6.@ Jgheab tip $indab 36 CB0.K Kurlane din tabla zincata 3H 2/..6K0 Kurlane tip $indab AB CK.27 Schela pentru lucrari de montaj invelitoare A+ 5-H.77(/B/ Hncarcare materiale A3 5-H.77(:B/ <escarcare materiale AA 5-K()7.) 5ransport materiale prin purtare directa la )( m AE 5-7(.7.( 5ransport rutier cu basculanta la .( *m TENC%IE$I INTERI ARE + C@(2K. 5encuieli e!terioare obisnuite grosime 0.) cm 3 -PC<(:C Montare plase sudate 9,.( A 5-H.77(/B/ Hncarcare materiale E 5-H.77(:B/ <escarcare materiale @ 5-K()7.) 5ransport materiale ppd )(m C 5-7(.7.( 5ransport rutier cu autobasculanta .(*m *$ACARI SI *ERETI ,I*S CART N2*$AD ANE + CW.07OX.Y Placare perete e!istent cu placi de gips carton alb 3 CW.97OX.Y Placare gips carton alb,0Agips A CW./7OX.Y Placare gips carton verde 0Agips E CW./7OX0Y Placare gips carton alb profile 6.) cm, vata minerala ) cm @ CW./7OX/Y Placare gips carton verde profile 6.) cm, vata minerala ) cm C CW./7OX9Y Placare gips carton roz profile 6.) cm, vata minerala ) cm 5 CW(8KOX.Y Perete dublu placat 0( cm ,grosime 9Aplaca alba,profile 0A) cm,vata minerala ) cm 6 CW(8KOX0Y Perete dublu placat 0( cm ,grosime 9Aplaca roz,profile 0A) cm,vata minerala ) cm H CW(9FOX.Y Perete dublu placat .) cm ,grosime 9Aplaca alba,profile .( cm,vata minerala ) cm +B CW(9FOX0Y Perete dublu placat .) cm ,grosime 9Aplaca verde,profile .( cm,vata minerala ) cm ++ CW(9FOX/Y Perete dublu placat .) cm,9Aplaca roz,profil .( cm,vata minerala ) cm +3 CW(97OX.Y Perete dublu placat .) cm,9Aplaca verde,profil .( cm,vata minerala

MC M$ 5> M$ Kuc. Kuc. Kuc. VKuc. 5> ora 5> MP MP 5> MP MP MP MP M$ M$ M$ M$ M$ MP 5> 5> 5> 5o MP MP 5> 5> 5> 5> MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP

(.: .0 09.)2 0(( 02( 02( 6: 6: 09.: 09 09.: 8/9 :6:.89 09.: :6:.89 8/9./: .(06.:0 :6:.89 /6 .// .// :: :: 69( /( /( 9.6 9.6 .0./ .0./ (.8) (.8) (.8) (.8) )) .8.) ../ .89./) .6.9 9.. )6.9 .(.: )6.. 06.)) .9./2 ...))

+A CW./7OX)Y +E CW./7OX2Y +@ CW.67OX.Y +C CW.67OX0Y +5 CW.67OX/Y +6 CW./7OX6Y +H CW./7OX:Y 3B CW./7OX8Y 3+ 5-H.77(/B/ 33 5-H.77(:B/ 3A 5-K()K.) 3E 5-7(.7.( SA*E INTERI ARE + CF(.<. 3 /06(02( A CC(0@. E 5-H.77(/B/ @ 5-H.77(:B/ C 5-K()K.) 5 5-7(.7.( TERASE + CF..7. 3 090(899 A CF.07. A 090(899 E CF(.<. @ CC(0@. C H1@.:K 5 H1@(9$ 6 5-H.77(/B/ H 5-H.77(:B/ +B 5-K()K.) ++ 5-7(.7.( INTAD S TERASE + H1@.07. 3 C@.27. A 5-H.77(/B/ E 5-H.77(:B/ @ 5-K()K.) C 5-7(.7.( DATADE + H1@.07 3 A E @ C 5 C@.27. H1@.07 H1@6(7OX9Y C;027ZX0Y 5-H.77(/B/ 5-H.77(:B/

) cm Flaf dublu placat 0.) cm ,0Apalca verde,profile .A/ cm Placare cu >SK, grosime .0 mm,profil .( cm Plafon gips carton alb .A..0) cm,profil / cm,vata minerala / cm Plafon gips carton verde .A..0) cm,profil / cm,vata minerala / cm Plafon gips carton roz .A..0) cm,profil / cm,vata minerala / cm Scafa gips carton alb 0A..0),profil / cm,vata minerala / cm Scafa gips carton verde 0A..0),profil / cm,vata minerala / cm Scafa gips carton roz 0A..0),profil / cm,vata minerala / cm Hncarcare materiale <escarcare materiale 5ransport maeriale ppd )(m 5ransport cu autobasculanta pe distanta .( *m Strat suport pentru pardoseli Sapa din mortar M.((5 / cm grosime Montare armaturi plase sudate cu greutatea .'/ *g,mp Hncarcare materiale <escarcare materiale 5ransport maeriale ppd )(m 5ransport cu autobasculanta pe distanta .( *m Pardoseli din gresie Fresie antiderapanta Scafe din gresie Fresie antiderapanta Strat suport pentru pardoseli Montat armaturi din plase greutate ./ *g,mp Strat egalizare cu M.((5 Strat hidroizolatie Hncarcare materiale <escarcare materiale 5ransport maeriale ppd )(m 5ransport cu autobasculanta pe distanta .( *m Hzolatii termice cu polistiren e!pandat )(A.((A.( cmOplasa OadezivOdibluri 5encuieli decorative Hncarcare materiale <escarcare materiale 5ransport maeriale ppd )(m 5ransport cu autobasculanta pe distanta .( *m Hzolatii termice cu polistiren e!pandat .( cm ,plasa fibra sticla,dibluri .2(mm ,adeziv polistiren 5encuieli decorative e!ecutate cu vopsea cu efect decorativ,simbol :0(/ Hzolatii termice cu polistiren e!pandat .( cm,plasa din fibra de sticla,dibluri 8(mm,adeziv Sistem de termoizolatie la glafuri ferestre /(mm Flafuri mase plastice montate la ferestre montate la e!terior Hncarcare materiale <escarcare materiale

MP MP MP MP MP MP MP MP 5> 5> 5> 5> MP MC ;F 5> 5> 5> 5> MP MP M$ MP MP ;F MP MP 5> 5> 5> 5> MP MP 5> 5> 5> 5> MP MP MP M$ M$ 5> 5>

...8 0.).:) 986.8) 9:.9) .(..) 9: 0.2 . 0(.) 0(.) 0(.) 0(.) )98.2 .6.(/: .(68 :/./ :/./ :/./ :/./ .6.. .6.2./ 8./ (.82 .6.. //.:2 .6.. .6.. 0./ 0./ 0./ 0./ .6.. .6.. (.0 (.0 (.0 (.0 82..9 ..0:.0 .22.: 2() 02( .(.2 .(.2

6 H +B ++ +3

5-K()K.) 5ransport maeriale ppd )(m 5-7(.7.( 5ransport cu autobasculanta pe distanta .( *m CK967. Montare si demontare schela metalica 7U5./(/ >ra schela metalica M<5C))(2( 5ransport schela metalica () DINISA#E INTERI ARE + -PCJ/27. Flet de ipsos la pereti si stalpi 3 -PCJ/2K. Flet de ipsos la tavane A C@.(C. Flet de ipsos la tencuieli inerioare driscuite E C+(9C. =opsitorii pe strat de glet cu vopsea =inarom la pereti @ C+(9C. =opsitorii pe strat de glet cu vopsea =inarom la tavane C C+(9K. =opsitorii cu =inarom pe glet de ipsos e!istent 5 CF()7. Plinte P=C 6 CF(97. Pardoseli din mocheta cu trafic intens H CF..7. Pardoseli din gresie ceramica antiderapanta +B CF.07. Scafe din gresie ceramica antiderapanta Dplinta gresie cichinetaG ++ CH(2@. Placaj faianta DcichinetaG +3 CF..7. Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta DbaieG +A CH(2@. Placaj faianta DbaieG +E CF..7. Pardoseli din placi gresie ceramica antiderapanta Dgrupuri sanitareG +@ CH(2@. Placaj faianta Dgrupuri sanitareG +C CF..7. Pardoseli din gresie ceramica antiderapanta DdebaraG +5 CF.07. Scafe din gresie ceramica antiderapanta Dplinta debaraG +6 CF..7. Pardoseli din gresie ceramica antiderapanta Dcamera tehnicaG +H CF.07. Scafe din gresie ceramica antiderapanta Dplinta camera tehnicaG 3B CF..7. Pardoseli din gresie ceramica antiderapanta Dcamera arhivareG 3+ CF.07. Scafe din gresie ceramica antiderapanta Dplinta camera arhivareG 33 5-H.77(/B/ Hncarcare materiale 3A 5-H.77(:B/ <escarcare materiale 3E 5-K()K.) 5ransport maeriale ppd )(m 3@ 5-7(.7.( 5ransport cu autobasculanta pe distanta .( *m TAM*$ARIE + C;(/K. Usi din lemn intr'un canat pe toc 3 C;.97. Usi metalice inclusiv accesorii,rezistenta la foc 8( grade A C;0)@ Usi P=C cu geam securizat dublu E C;0)< Usi mase plastice ,armaturi accesorii ,doua canaturiDusa glisanta din panelG @ C;0)< Usi profil mase plastice,armaturi accesorii,doua canaturi Dusi pliante din panelG C C;0/K @erestre mase plastice Dferestre P=C cu geam termopanG 5 C;027 Flafuri la ferestre din mase plastice 6 -PC$(:7. Kalustrada metalica vopsita 'asimilat H 5-H.77(/B/ Hncarcare materiale +B 5-H.77(:B/ <escarcare materiale ++ 5-K()K.) 5ransport maeriale ppd )(m +3 5-7(.7.( 5ransport cu autobasculanta pe distanta .( *m INSTA$ATII E$ECTRICE + B7(07. 5ub izolant de protectie <3.2mm 3 BC()7. Cablu energie CRR@ /A..) A BC()7. Cablu energie CRR@ /A0.) E BC(:7. Cablu instalatie Icablu U5P: @ BC(87. Cablu coa!ial in tuburi

5> 5> MP >ra Kuc. MP MP MP MP MP MP M$ MP MP MP MP MP MP MP MP MP M$ MP M$ MP M$ 5> 5> 5> 5> MP MP MP MP MP MP M$ M$ 5> 5> 5> 5> M$ M$ M$ M$ M$

.(.2 .(.2 ../( .99( 0 96(.9. 2(:..) .0./ 96(.9. 2(:..) .0./ 0//.) 992.) .2.) 09.0 00 9.) .8 0..0 ..:.. / 2.2 :.) .0.0 0).) 0(.9 ).9 ).9 ).9 ).9 /..6. 0 .).)9 9.0 .)..0 ))./9 9)..) 0.8) 0.9 0.9 0.9 0.9 .2(( ..(( :(( :(( .((

C 5 6 H +B ++ +3 +A +E +@

Cablu energie tras prin tub CRR@ /A9 Priza montata ingropat Ddubla cu CPO5=OdateOtelefonieG Priza montata ingropat Ddubla cu CP OdateOtelefonieG Priza montata ingropat Dpriza dubla contact protectie 00(=,.27G Hntrerupator manual ingropat Dintrerupator cumpana bipolarG Comutator unipolar ingropatDsimbol (.62 .(7,0)(=G Comutator unipolar ingropatDsimbol (() .(7,0)(=G <oza derivatie .)(A.)( <oza de ramificatie si tragere tip rotund pentru instalatie antena O5= 7ntena colectiva de radio O5=Damplificator semnal 5= cu o intrare si 9 iesiri +C 5CK(07. Centrala telefonie automata 9( linii 'asimilat +5 BC()C. Cablu energie tras prin tub CRR@ )A)( +6 B@(/7. 5ablou electric +H BB.0F. Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare Dinclusiv corpurile de iluminat @H-7 (0M 9A.: QG 3B BB.0F. Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare Dcorp iluminat @$.simplu oglindat 9A.:QG 3+ BB.0F. Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare Dcorp iluminat @H-7 (/$C 0A.:QG 33 BB.(;. Corp de iluminat specialDCHS7 .A:QG 3A BB.(7. Corp de iluminat specialDantie! 7@.(( G 3E BK.(7. Pat cablu .((A9( 3@ S79/;. Suporti cu tija fi!are canal zincat 'asimilat 3C BF(6K. Cond.cobor.banda otel zinc.0)A9mm montat aparent 35 BF(:C. Cond.led pamint instalatie paratrasnet banda >$ zinc 9(A9mm 36 Q.-(27. Blectrod de impamintare 3H Q.-(:7. =erificare prize pamint AB BF(.EZ 5ija de captare instalatie protectie impotriva trasnetului A+ 9:(9/.9 <ispozitiv captare tip P-B=BC5->+ A3 BE()KZ Hncercare tablou de distributie AA BE(.7Z Hncercarea cablului de energie electrica de ma!..;= AE 5C<..7. Frup electrogen automatDgenerator electric 6.);QG A@ 5-H.77(/B/ Hncarcare materiale AC 5-H.77(:B/ <escarcare materiale A5 5-K()K.) 5ransport maeriale ppd )(m A6 5-7(.7.( 5ransport cu autobasculanta pe distanta .( *m INSTA$ATII SANITARE 2CANA$I!ARE + SC./7. =as closet portelan cu sifon interior tip CH$0S0(22 3 SC.27. -ezervor QC Oarmaturi A SC.:7) -ama pentru vas closet E SC/(7. Suport pentru hartie igienica din portelan sanitar @ SC067. Port perie QC C S70.;. -acord fle!ibil .,0'/,: 5 S<.07. -obinet coltar ['/,: 6 SC(6B. $avoar din portelan sanitar fara spatar $ 0'2((mm alb S.)9( Opiedestal portelan alb +H:(2 H S<(27. Katerii amestecatoare stative .,0 Dleader mi!G +B SC.87. Sifon pentru lavoar de . .,9 ++ S<.07. -obinet de reglj fortat ['/,: +3 HC/9K. @itinguri pentru imbinari'racord fle!ibil ['/,: +A SC0270 >glinda sanitara )((A2(( +E SC0)7. Btajera din portelan sanitar

BC()7. B<(:7. B<(:7. B<(:7. B<(.7. B<(/7. B<(/7. B7.:7. B7.67. B<.)BZ

M$ Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. M$ Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. M$ Kuc. M$ M$ Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. 5> 5> 5> 5> Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc.

9(( 9 0( 0. .0 .( .2 9: .9 . . 98 . :. .. : .( . )( /( .)) 8 / . . . . // . 0.922 0.922 0.922 0.922 ) ) ) ) ) ) ) 2 2 2 2 .0 2 2

+@ +C +5 +6 +H 3B 3+ 33 3A 3E 3@ 3C

Sapuniera portelan Ddozator sapun G Pisoar din portelan -obinet pisoar temporizare'asimilat Sifon Oventil ino! pisoar 'asimilat @itinguri pentru imbinari'racord fle!ibil ['/,: Spalator pentru vase din fonta Katerie monocomanda pentru spalator <.,0 Sifon Oventil ino! spalator -obinet coltar .,0'.,0 @itinguri pentru imbinari 'racord fle!ibil .,0'.,0 Cada pentru dus cu cabina'asimilat Katerie amestecatoare pentru baie [ tip leader mi! alba cod 90$(6.(( 35 SC.87. Sifon Oventil pentru dus <+. [ cod M90( 36 S7.(7Z 5evi din PP- <30(mm 3H S7.87Z 5eava din polietilena armata <+0( mm AB HC/:7.Z Piese de racordare cu doua imbinari din PP- cu diametru e!terior de pina la 0( mm A+ HC)(70X.Y Cot racord obiecte sanitare <30(A.,0 A3 HC/9K. @itinguri pentru imbinari'curba ocolirea teava PP- <30(mm AA H1E(0K. Hzolatie cu armafle! <+ 0(A8 AE S7.9K.X.Y 5eava PP- <3/0mm P+0( A@ HC/2C.Z 5eava din polietilena armata <3/0 mm AC HC/:C.Z Piese de racordare din PP- cu < e!terior <3/0mm A5 H1E(0K. Hzolatie conducte armafle <+/0 A6 HC9(K.Z Kratari pentru fi!are conducte <3/0mmOtija AH SK.6K. @itinguri pentru imbinari'curba tehnica PP canalizare <9(A/0 EB SK.2K. 5eava PP scurgere cu <39(A.((( cod 20)(((08 E+ SK.2K. 5eava PP scurgere cu <39(A)(( cod 20)(((0) E3 SK.2K. 5eava PP scurgere cu <39(A0)( cod 20)(((0/ EA S79/F. Kratara pentru fi!are conducte <3. .,0 EE SK.6K. Coturi P=C <39(mm la 9)grade E@ SK.6K. Coturi P=C tip U la :6 grade <+9( EC SK.6K. Cot P=C tip U la 26 grade <+9( E5 SK.2C. 5eava PP scurgere cu <3)( <+)(A.((( cod 20)(((98 E6 SK.6C. Cot P=C <+)( la 9) grade EH SK.6C. Cot P=C <+)( la :6 grade @B S79/E Kratara fi!are conducta <30 toli @+ SK987/ 7erator PP cu membrana pentru coloana cu <3.((mm @3 SK.2B. 5eava scurgere <3..(mmA.((( cod 20)(((:8 @A SK.2B. 5eava scurgere <3..(mmA)(( cod 20)(((:) @E SK.8C. -amificatie PP <3..(,..( la 9) grade @@ SK.8C. -amificatie PP <3..(,)( la 9) grade @C SK0.C. Piesa de curatire <3..( @5 SK.6B. Cot polipropilena la 9) grade <+..('asimilat @6 S79/<. Kratara pentru fi!are conducte <3/,9 toli @H S@(07. Bfectuare proba etansare CB 5-H.77(/B/ Hncarcare materiale C+ 5-H.77(:B/ <escarcare materiale C3 5-K()K.) 5ransport maeriale ppd )(m CA 5-7(.7.( 5ransport cu autobasculanta pe distanta .( *m INSTA$ATII INCA$!IRE K CENTRA$A TERMICA + H7(2<. Cazan pentru incalzire centrala cazan mural condensetie 2) *P

SC0:K/ SC007. S<.07. SC.87. HC/9K. SC.(7. S<(87. SC.87. S<.07. HC/9K. SC(/7. S<(/7.

Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. M$ M$ Kuc. Kuc. Kuc. M$ M$ M$ Kuc. M$ Kuc. Kuc. M$ M$ M$ Kuc Kuc. Kuc. Kuc. M$ Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. M$ M$ Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. M$ 5> 5> 5> 5> Kuc.

2 0 0 0 0 0 0 0 9 9 . . . /( 09 :0 0( : )9 09 .: 00 )9 ..( .( 2 9 0 .( .2 : .9 .) .0 ) .( 0 .( / 9 0 0 .0 0( 82 (.::) (.::) (.::) (.::) 0

3 A E @ C 5 6 H +B ++ +3 +A +E +@ +C +5 +6 +H 3B 3+ 33 3A 3E 3@ 3C 35 36 3H AB A+ A3 AA AE A@ AC A5 A6 AH EB E+ E3 EA EE E@ EC

H700K. H709C. 5CC.87. H7/:7.Z H7/:7.Z H7/:7.Z H7/:7.Z HC927.Z H7/07.Z H7/07.Z H7/87.Z H<(2K. H<(0C. H<(.K.Z H<(.K.Z H<(2K0 H<(27. H7.:7.Z H7.:7.Z H<.0K. HC927.Z HC927.Z HC/:< HC/:C HC/:7 H79(K. H<(.K0 HC)9K0 HC.(C.Z HC.(B.Z 5@7(07. 5@7(07. HC)/C.Z HC)/C.Z HC)/K.Z HC)/7.Z HC)/K.Z =C0/7. HC/2<.Z HC/2B.Z HC/:B.Z HC/:B.Z HC/:;.Z HC/:7.Z HC/:B.Z

Koiler orizontal cu serpentina acm 0(( l Supapa de siguranta Hnstalatie automatizare pentru centrala termica inclusiv cotol temp. ,termoreglare climatica ,control si programare secvente functionare Pompa circulatie cazan Pompa circulatie circuit incalzire nr . . Pompa circulatie circuit nr.0 si / Pompa circulatie circuit boiler Kutelie de egalizare =as e!pansiune .)( l =as e!pansiune 09 l Hnstalatie de filtrare si dedurizare -obinet d . \ toli 5eu reglare d . \ toliDclapet de retinereG -obinet trecere cu bila .tol -obinet trecere cu sfera . [ toli @iltru cu masurare diferentiala a presiunii . [ -obinet golire pentru instalatii incalzie cu <3.,0 7rmaturi fine pentru cazane de incalzire Dtermometru instalatii incalzire cu aparatoareG 7rmaturi fine pentru cazane de incalzire Dmanometru cu robinet controlG -obinet pentru instalatii <3/0mmDclapeta de sens . tolG <istribuitor pentru centrale termice C5'PP-'7$ <38(mm Colector pentru centrale termice C5'PP-'7$ <38(mm Piesa racord PP- < e!terior 3 9(mm Piesa racord fitinguri PP- < e!terior 3/0mm Piesa racord fitinguri PP- < e!terior]0(mm -egulator de presiune pentru instalatii debit 0(mc,ora -obinet de trecere cu sfera <3. tol -acord olandez <3. tol 5eava din otel neagra cu <3. toli 5eava din otel neagra cu <3..,0 toli Cot sau reductie gata confectionate 9/A/.) la 8( grade Cot sau reductie gata confectionate 0)A/.) la 8( grade teava >$5/) -acord olandez negru cu <+9( . .,0 -acord olandez negru cu <+/0 . \ -acord olandez negru cu <+0) . tol -acord olandez negru cu <+.) .,0 -acord olandez negru cu <+0( ^ Confectionare dispozitive sustinere 5eava din PB armata de inalta densitate cu insertie de 7luminiu <+9(mmO accesorii 5eava din PB armata de inalta densitate cu insertie de 7luminiu <+)(mmO accesorii Piese de racordare fitinguri pentru PB armata cu < e!terior 3)(mm Dracord drept <3)(mm A . [G Piese de racordare fitinguri pentru PB armata cu < e!terior 3)(mm reductie din PB cu <3)(mm A 9(mmG Piese de racordare fitinguri cu trei imbinari din PP- Dteu redus din PP- cu <3)('9(')( mmG Piese de racordare fitinguri cu doua imbinari din PP- Dcot PP- cu <30(mmG Piese de racordare fitinguri cu doua imbinari din PP- Dmufa PP- cu

Kuc Kuc Kuc. Kuc. Kuc Kuc Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc Kuc Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. M$ M$ Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. ;g. M$ M$ Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc.

. . 0 0 . 0 . . . . . 8 . .0 ) . .( 0 0 ) . . 2 00 .6 0 9 0 2 2 9 : 9 ) .0 . . 9( 2 2 2 0 0 .: :

< e!terior )(mmG Piese de racordare fitinguri cu doua imbinari din PP- Dracord drept PP- cu < 3)(mmA. .,0G E6 HC/2K.Z 5eava din PP- armata cu < e!terior 0(mm EH 5-H.77(/B/ Hncarcare materiale @B 5-H.77(:B/ <escarcare materiale @+ 5-K()K.) 5ransport maeriale ppd )(m @3 5-7(.7.( 5ransport cu autobasculanta pe distanta .( *m INSTA$ATII INCA$!IRE JC R*%RI + HK(67.Z -adiator din tuburi otel pentru baie Dradiator port prosop putere )98QG 3 HK(0C.Z Convecoradiator tip panou cu doua randuri de tevi si racordat prin mufe Dradiator din otel E32(( si $3)((G A HK(0C.Z Convecoradiator tip panou cu doua randuri de tevi si racordat prin mufe Dradiator din otel E32(( si $32((G E HK(0C.Z Convecoradiator tip panou cu doua randuri de tevi si racordat prin mufe Dradiator din otel E32(( si $36((G @ HK(0C.Z Convecoradiator tip panou cu doua randuri de tevi si racordat prin mufe Dradiator din otel E32(( si $3:((G C HK(0C.Z Convecoradiator tip panou cu doua randuri de tevi si racordat prin mufe Dradiator din otel E32(( si $3.(((G 5 HK(0C.Z Convecoradiator tip panou cu doua randuri de tevi si racordat prin mufe Dradiator din otel E32(( si $3.0((G 6 HK(0C.Z Convecoradiator tip panou cu doua randuri de tevi si racordat prin mufe Dradiator din otel E32(( si $3.9((G H HK(0C.Z Convecoradiator tip panou cu doua randuri de tevi si racordat prin mufe Dconvector pardoseala .899QG +B HC/87.Z <istribuitor ,conector din CU pentru racord corp aparate sau sistem incalzire D<3/,9 ,cu 8 circuite incalzire complet echipatG ++ HC/87.Z <istribuitor ,conector din CU pentru racord corp aparate sau sistem incalzire D<3/,9 ,cu .( circuite incalzire complet echipatG +3 HC/87.Z <istribuitor ,conector din CU pentru racord corp aparate sau sistem incalzire D<3/,9 ,cu ) circuite incalzire complet echipatG +A H<(.7.Z -obinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii incalzire Drobinet tur termostat colt [G +E H<(.7.Z -obinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii incalzire Drobinet reglaj tur [G +@ H<(.7.Z -obinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii incalzire Drobinet pentru radiator retur coltar [G +C HC/0K.Z 5eava CU montata prin sudura cu < e!terior .:mm +5 HC/9K.Z Piese de legatura cu doua suduri din CU ,cu teava de CU cu < e!terior de .:mmDcot de cupru la 8( grade cu <3.:mmG +6 HC/9K.Z Piese de legatura cu doua suduri din CU ,cu teava de CU cu < e!terior de .:mmDracord CU cu filet e!terior .:'.,0G +H HC/2<. 5eava din PB armata <39(mmOaccesorii 3B HC9(K. Kratara pentru fi!are conducte'suport zincat <39(mmOtija 3+ HC/2C.Z 5eava din PB armata cu < e!terior /0mmOaccesorii 33 HC9(K.Z Kratara pentru fi!are conducte suport zincat <3/0mmOtija 3A HC/:C.Z Piese de racordare cu cot la 8( grade din PP- cu filet e!terior <3/0' . tol 3E HC/:C.Z Piese de racordare reductie din PP- cu < 39(A/0mm 3@ 5-H.77(/B/ Hncarcare materiale 3C 5-H.77(:B/ <escarcare materiale 35 5-K()K.) 5ransport maeriale ppd )(m E5 HC/:B.Z

Kuc. M$ 5> 5> 5> 5> Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. M$ Kuc. Kuc. M$ Kuc. M$ Kuc. Kuc. Kuc. 5> 5> 5>

2 8 (.2. (.2. (.2. (.2. . 6 0 . 0 9 0 8 . . . 0 .6 ./ 08 )2( ): ): 9: )) ): 6( : 9 (./) (./) (./)

36 5-7(.7.( 5ransport cu autobasculanta pe distanta .( *m AER C NDITI NAT + =C(/KZ Procurat si montat aparat aer conditionat monosplit conditionat )((( K5UO*it instalareG 3 =C(/CZ Procurat si montat aparat aer conditionat monosplit conditionat 6((( K5UO*it instalareG A =C(/7Z Procurat si montat aparat aer conditionat monosplit conditionat 8((( K5UO*it instalareG E =C(/7ZX.Y Procurat si montat aparat aer conditionat monosplit conditionat .0((( K5UO*it instalareG @ =C(/BZ Procurat si montat aparat aer conditionat monosplit conditionat 0A8((( K5UO*it instalareG C 5-H.77(/B/ Hncarcare materiale 5 5-H.77(:B/ <escarcare materiale 6 5-K()K.) 5ransport maeriale ppd )(m H 5-7(.7.( 5ransport cu autobasculanta pe distanta .( *m

5> Dunitate aer Dunitate aer Dunitate aer Dunitate aer Dunitate aer Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. Kuc. 5> 5> 5> 5>

(./) . / 9 . 2 0..8 0..8 0..8 0..8

@'A'3 C NSTR%IRE *ASARE$A


+ 5S7(0C. Sapatura manuala de pamant 3 5S<(.UC Hmprastierea cu lopata a pamantului afanat A 5S<(9K. Compactarea cu mai de mana a umpluturilor E -PCF08CZ <emolarea manuala pereti zid @ 5-H.77(/B/ Hncarcare pamant C 5-7(.7.(P 5ransport rutier al pamantului la .( *m 5 CK(.7. Cofraje in cuzineti 6 C1(/(.7. Confectionare armaturi >K/6 <32':mm H CC(.7. Montare armaturi din tevi beton +B C7(.J. 5urnare beton simplu K.(( ++ C7(07. 5urnare beton armat in fundatii K0)( +3 C7(0K. 5urnare beton armat in fundatii izolate K0)( +A C$/(7Z Structuri metalice pasarela +E H1<(2K =opsirea cu vopsea de ulei in doua straturi a constructiilor metalice +@ 5-H.77(/B/ Hncarcare materiale +C 5-H.77(:B/ <escarcare materiale +5 5-K()K.) 5ransport maeriale ppd )(m +6 5-7(.7.( 5ransport cu autobasculanta pe distanta .( *m +H 5-7(27.( 5ransport rutier beton INC<IDERI DINISA#E + C<907(.O Panou pentru inchideri portante Hsopan )(mm,inclusiv suruburi 3 CB.:7Z $uminatoare din placi de policarbonat ,inclusiv accesorii A CF/27OX.Y Pardoseli din parchet laminat, grosime .( mm E C<.0K. Montare >SK 0(mm @ C;.6C. 5amplarie P=CO geam termopan C CK967. Montare si demontare schela metalica 5 7U5..(9 Macara pe pneuri 6 5-H.77(/B/ Hncarcare materiale H 5-H.77(:B/ <escarcare materiale +B 5-K()K.) 5ransport maeriale ppd )(m ++ 5-7(.7.( 5ransport cu autobasculanta pe distanta .( *m MC MC MC MC 5> 5> MP ;g ;g MC MC MC 5> 5> 5> 5> 5> 5> 5> MP MP MP MP MP MP >ra 5> 5> 5> 5> 0/.9 9 9 9.) /0 /0 .0 86( 86( 0.: 09.2 ).: ...20) ...20) ...20) ...20) ...20) ...20) :/ 60 9) 90 90 2. .): )2 .) .) .) .)

@'A'A REDACERE AC *ERIS $A& RAT R


+ 3 A E @ C 5 6 H +B ++ +3 +A +E +@ +C +5 +6 +H -PC502<. -PC5987. C7(0J. CC(0;Z CK(0CZ -PCE(27. CB.:7. H1@(07. CB()B. CB.8<. C+.)K. CB9(7O CB9.7O CK.97Z M<5C))(2( 0) 5-H.77(/B/ 5-H.77(:B/ 5-K()K.) 5-7(.7.( <esfacere hidroizolatii @orare mecanica gauri pentru ancore chimice ,tija M.2A9((,inclusiv tub rasina EH5-B )(( 5urnare beton K0)( 7rmaturi din otel beton fasonate PC)0 <3.9mm Cofraje din panouri refolosibile Sarpanta din lemn 7stereala din scanduri Strat difuzie Hnvelitoare din tabla tip tigla $indab 7similat streasina ,pazie Hgnifugare si insecofungicizare Sisteme de jgheaburi din P=C Sisteme de burlane din P=C Schela metalica 5ransport utilaj schela metalica Hncarcare materiale <escarcare materiale 5ransport maeriale ppd )(m 5ransport cu autobasculanta pe distanta .( *m MP Kuc. MC ;g MP MP MP MP MP MP MP M$ M$ MP Kuc. 5> 5> 5> 5> 9(9 .0( ) )6( /8 9)9 9)9 9)9 9)9 8... 9)9 6: 98 )(6 (.: 06 06 06 06

@'A'E REDACERE AC *ERIS CA&INA * ARTA


+ 3 A E @ C 5 6 H +B ++ +3 +A +E +@ +C +5 +6 +H -PCUP() -PCUK(6K -PC502K. C7(0J. CC(0;Z CK(0CZ C$0(7. CB067Z CB/(7Z H1@(07. CB()B. CB.8<. C+.)K. CB9(7O CB9.7O 5-H.77(/B/ 5-H.77(:B/ 5-K()K.) 5-7(.7.( <emontare cos fum <emolare betoane vechiDaticG <emontare invelitori azbociment 5urnare beton K0)( 7rmaturi din otel beton fasonate PC)0 <O.0mm Cofraje din panouri refolosibile 7ncore chimice pentru prindere structura de rezistenta Sarpante pe scaune din lemn 7stereala la invelitori Strat difuzie vapori acoperis Hnvelitoare din tabla tip tigla $indab 7similat streasina pazie Hgnifugare si insecofungicizare Sisteme de jgheaburi din P=C Sisteme de burlane din P=C Hncarcare materiale <escarcare materiale 5ransport maeriale ppd )(m 5ransport cu autobasculanta pe distanta .( *m ;F MC MP MC ;g MP Kuc. MP MP MP MP MP MP M$ M$ 5> 5> 5> 5> 0) (.) .6 . ./9 : .0( /2 /2 /2 /2 0( /2 .0 9.2 0.)0 0.)0 0.)0 0.)0

@'E' Lndeplinirea cerin7elor de calitate 1i or4ani0area de antier @'E'+' Lndeplinirea cerin7elor de calitate $ucrrile ce urmeaz a fi realizate trebuie s asigure un nivel de calitate %i performane pentru asigurarea corespunztoare a obiectivelor proiectului prin care se urmre%te reali0area unei mansardri cu un acoperi1 tip 1arpant din metal" reabilitarea termic a imobilului e!istent D2*23E amplasat "n /os' Man4aliei nr' 56" mun' Constan7a" 8ud' Constan7a %i construirea unei pasarele" re9acerea acoperi1ului a9erent laboratorului D'S'('S'A'" precum 1i re9acerea acoperi1ului de la cabina poart" aferente imobilului menionat. ndeplinirea cerinelor de calitate Dstabilite prin $egea nr. .(,.88)G vizeaz realizarea cerinelor privind& rezistena %i stabilitatea lucrrilor, sigurana "n e!ploatare Dsigurana circulaiei pietonale4 sigurana circulaiei cu mijloace de transport mecanizate4 sigurana cu privire la riscuri provenite din instalaii4 sigurana "n timpul lucrrilor de "ntreinere4 sigurana la intruziuni %i efraciiG, securitatea la incendiu4 igiena, sntatea oamenilor, refacerea %i protecia mediului4 izolarea termic, izolarea hidrofug %i economia de energie4 protecia la zgomot. Se vor pre0enta de ctre a4en7ii economici o9ertan7i certi9icate de calitateFa4remente teInice pentru materialele 9olosite la reali0area lucrrilor" cu descrierea per9orman7elor teInice ale acestora' @'E'3' r4ani0area de 1antier 1i msuri de protec7ia muncii $ucrrile de e!ecuie, inclusiv cele pentru "mprejmuire, se vor desf%ura numai "n limitele incintei deinute de proprietar. Pe durata e!ecuiei lucrrilor de construire se vor respecta urmtoarele& $egea 8(,.882 privind protecia muncii4 -egulamentul M$P75 8,+,.).(/..88/ privind protecia %i igiena muncii "n construcii4 >rd. MMPS 0/),.88) privind normele specifice de securitatea muncii la "nlime4 >rd. MMPS 0)),.88)' normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecie individual4 +ormativele generale de prevenirea %i stingerea incendiilor aprobate prin >rd. MH nr. 66),00.(6..88:4 >rd. M$P75 0(+,...(6..889 I +ormativ C/(('.8894 7cte normative "n vigoare "n domeniu la data e!ecutrii propriu'zise a lucrrilor. CA*' C' EMEC%IA $%CR-RI$ R Execuia lucrrilor: se va realiza "n conformitate cu documenta iile tehnice si nu trebuie sa depaseasca termenul ma!im de .0( de zile. C'+' bli4aiile executantului B!ecutantul are obligaia de a supraveghea e!ecu ia lucrrilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalaiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natur provizorie, fie definitive cerute de i pentru realizarea contractului, "n msura "n care necesitatea asigurrii acestora este prevzut "n contract sau se poate deduce "n mod rezonabil din contract. B!ecutantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor "n conformitate cu graficul convenit. 5otodat este rspunztor at#t de siguran a tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, c#t i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului. C'3' $e4islaia ;n vi4oare B!ecuia lucrrilor se va face respect#nd legisla ia "n vigoare& $egea )( din 08 iulie .88. Drepublicat i actualizatG privind autorizarea e!ecutrii lucrrilor de construcii i unele msuri pentru realizarea locuin elor4 >rdin ..8 din 02 februarie 0((8 pentru modificarea i completarea +ormelor metodologice de aplicare a $egii )(,.88. privind autorizarea e!ecutrii lucrrilor de construc ii, aprobate prin >rdinul Ministrului 5ransporturilor, construciilor i turismului nr. .9/(,0(()4

$egea .(,.88) privind calitatea "n construcii4 EF nr. 622,.886 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea "n construc ii4 EF nr. ).,.882 privind -egulamentul de recepie a lucrrilor, de montaj utilaje, echipamente, instalaii tehnologice i a punerii "n funciune a capacit ilor de produc ie4 EF nr. 060,.889 pentru aprobarea -egulamentului privind controlul de stat al calit ii "n construcii4 EF nr. 06/,.889 privind aprobarea -egulamentului de recep ie a lucrrilor de construc ii i instalaii eferente acestora4 >F nr. 8),.888 privind calitatea lucrrilor de montaj pentru utilaje, echipamente i instala ii tehnologice industriale4 $egea 9(.,0((/ pentru modificarea i completarea $egii )(,.88. privind autorizarea e!ecutrii lucrrilor de construcii4 >rdonana de urgen nr. .8),0(() privind protecia mediului4 EF nr. /(( din 0 martie 0((2 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru antierele temporare sau mobile4 $egea /.8 din .9 iunie 0((2 a securitii i sntii "n munc4 $egea nr. .(6,.882 I $egea 7pelor4 5oate S57S'urile, +ormele, +ormativele, Codurile i alte reglementri "n vigoare.

C'A' Numrul de personal pe care e!ecutantul "l va ocupa pentru "ndeplinirea contractului, va fi astfel determinat "nc#t s poat "ndeplini, "n condi ii optime, toate activit ile men ionate, "n conformitate cu graficul de prestare convenit. Personalul va avea specializrile i calificrile necesare e!ecu iei lucrrilor conform categoriilor de lucrri ofertate. B!ecutantul va trebui s asigure dotarea corespunztoare a personalului responsabil cu e!ecutarea lucrrilor de construcii cu mijloace de transport Dpentru deplasarea la amplasamentul obiectului de investiii pe parcursul e!ecutrii lucrrilorG, spa ii de lucru i tehnic de calcul pentru activitatea de birou, echipamente de protecia muncii, mijloace de comunicare. 5' DERTA TE<NICn cuprinsul ofertei tehnice se vor prezenta& ' C='ul persoanei desemnat de ofertant ca responsabil tehnic cu e!ecu ia4 ' Perioada de timp necesar ofertantului pentru realizarea e!ecu iei lucrrilor de construc ii pentru obiectul de investiii mai sus menionat. >fertantul va evidenia, pentru partea de e!ecu ie, urmtoarele& ' =aloarea total a lucrrii ce urmeaz a fi e!ecutat, inclusiv ta!a pe valoarea adugat care va fi evideniat distinct4 ' =aloarea pe fiecare obiect al lucrrilor ce urmeaz a fi e!ecutate, inclusiv ta!a pe valoarea adugat care va fi evideniat distinct4 ' =aloarea fiecrui deviz aferent categoriilor de lucrri4 ' =aloarea consumurilor totale de resurse materiale4 ' =aloarea consumurilor totale cu m#na de lucru4 ' =aloarea consumurilor totale privind utilajele de construc ii4 ' =aloarea consumurilor totale privind transporturile4 ' > scurt descriere a tehnologiilor prevzute pentru e!ecu ia lucrrilor4 ' 7lte informaii considerate semnificative pentru evaluarea corespunztoare a propunerii tehnice. >rganizarea de antier este obligatorie i se va justifica prin proiect de organizare de antier "n conformitate cu legislaia "n vigoare. =aloarea organizrii de antier va fi justificat printr'un deviz.

7ctivitile de e!ecutare a lucrrilor se vor desf ura la amplasamentul obiectivului de investi ii. Cazarea, masa, transportul, chiriile i alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul i se vor include "n preul ofertei. 6' A$TE IND RMAII 6'+' *entru situaii deosebite" pentru care autoritatea contractant consider ca necesare de efectuat& msurtori de execuie" anali0e de laborator" experti0e" suplimentar fa de cele efectuate p#n la momentul "nceperii procedurii de atribuire servicii de e!ecu ie lucrri, acestea vor fi efectuate de ctre contractant,ofertant prin fore proprii Ddac dispuneG, fie prin unit i specializate, agreate de ctre autoritatea contractant. 7utoritatea contractant va pune la dispozi ia ofertan ilor, "n Documentaia de atribuire" urmtoarele documente& Piese scrise i desenate I e!trase din documenta ia tehnico'economic, astfel "nc#t ofertantul s "i poat elabora oferta "ncadr#ndu'se "n limita valorii de investi ie aprobat, cu reali0area ;n totalitate a cerinelor aprobate i cu respectarea soluiei tehnice proiectate. 6'3' Contractul va intra "n vigoare "n ziua semnrii acestuia, dar e!ecu ia lucrrilor de construc ii va "ncepe "n ziua urmtoare primirii rdinului de ;ncepere a lucrrilor din partea &ene9iciarului . 6'3' Trasarea lucrrilor se va face de ctre e!ecutant. 6'A' *rote8area lucrrilor n orice condiii de amplasament, sunt necesare protec ii ale lucrrilor e!ecutate i ale materialelor de antier "n momentul "n care, din motive obiective i neimputabile antreprenorului i instituiei achizitoare, lucrrile sunt stopate pe diferite perioade de timp. <epozitarea materialelor de construcii "n astfel de cazuri, trebuie fcut "n spa ii sau depozite special amenajate care s le asigure continuitatea "n timp a proprietilor lor fizico'chimice . Protejarea lucrrilor e!ecutate i a materialului de antier, "n timpul e!ecuiei cade "n sarcina e!ecutantului. 6'E' Msurarea lucrrilor Msurarea lucrrilor se va face de ctre e!ecutant. =erificarea lucrrilor se va face de ctre dirigintele de antier din partea beneficiarului. 6'@' $aboratoare i ecIipamente de testare i veri9icare 5ipurile de lucrri precum i genurile de materiale ce concur la realizarea lucrrilor necesit i analize de laborator i probe tehnologice pe care e!ecutantul este obligat s le e!ecute. r4ani0area controlului execuiei i recepiei lucrrilor Pentru a se asigura respectarea cu stricte e a prevederilor prezentate "n Caietul de sarcini i standardele i normativele "n vigoare, "n afar de controlul e!ecu iei pe care "l face proiectantul i beneficiarul, constructorul "i va organiza un control intern permanent care va rspunde de calitatea lucrrilor e!ecutate. +u se vor efectua modificri ale proiectului i Caietului de Sarcini dec#t cu acordul scris al proiectantului i viza verificatorului i beneficiarului. Pe parcursul e!ecuiei lucrrilor se vor "ntocmi +ote de Constatare pentru stabilirea unor evenimente, a calitii lucrrilor i luarea de urgen a unor msuri de remediere "n cazul unor deficien e. n urma acestora, se pot "ntocmi <ispoziii de antier pentru reglementarea situa iilor specifice i neprevzute. <ispoziiile de antier vor fi "ntocmite de Proiectant i avizate de =erificator, Keneficiar i <irigintele de antier i "nsuite de B!ecutant. 7cestea vor fi "nso ite obligatoriu de documenta ie tehnico'economic. 6'C'

$a recepia la terminarea lucrrilor, se va verifica dac e!ecutantul a efectuat remedierile semnalate "n +otele de Constatare. >rice viciu de e!ecu ie aprut "n perioada de garan ie a lucrrilor se va remedia obligator de e!ecutant, pe cheltuiala acestuia. $a e!pirarea perioadei de garan ie se va organiza recepia final, numai dup remedierea tuturor viciilor ascunse i a altor defecte. n afara prevederilor din acest Caiet de Sarcini, e!ecutantul are obliga ia s cunoasc i s respecte legile, S57S'urile i normativele "n vigoare, care au legtur cu problemele la care se refer Caietul de Sarcini. Meniunile din acest Caiet de Sarcini nu sunt restrictive, e!ecutantul fiind obligat s respecte orice actualizare sau modificare a +ormativelor sau standardelor aprut pe perioada de derulare a e!ecuiei lucrrilor. B!ecutantul este rspunztor de toate pagubele rezultate "n urma nerespectrii Caietului de Sarcini i a +ormativelor i Standardelor "n vigoare. 6'5' Recomandare Se recomand ofertanilor vizitarea amplasamentului obiectivului de investi ii pentru a evalua pe propria rspundere, cheltuielile, riscurile i datele necesare pregtirii unei oferte fundamentat tehnic i economic i conform cu datele reale din teren. >fertanii vor comunica "n scris Dfa!, mailG inten ia de vizitare a amplasamentului men ion#nd& ' +umele proiectului4 ' +umrul invitatiei de participare4 ' <atele de identificare ale ofertantului. Persoana de contact& Hng. C7P75H+7 P7U$ 7utoritatea contractant precizeaz c orice solicitare suplimentar de valori dup semnarea contractului de e!ecuie lucrri, ca urmare a necunoa terii amplasamentului de ctre ofertant, nu va fi luat "n considerare.

Hntocmit, Hng. Capatana Paul