Sunteți pe pagina 1din 13

SCOALA CU CLASELE I-VIII __________ DISCIPLINA: EDUCATIE TEHNOLOGICA

PROFESOR: _____________ CLASA a VII-a in ore/sapt : !

AN SCOLAR !"#! $ !"#%

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE


UNITATEA DE INVATARE: &ATERII PRI&E SI &ATERIALE 'PROVENIENTA( CLASIFICARE( PROPRIETATI) NU&AR ORE ALOCATE: * ORE
RESURSE CONTINUTURI CO&PETENTE ACTIVITATI DE INVATARE

&i+,oa-e .e in/ata0ant

For0e .e or1ani2are

EVALUARE

Materii prime si materiale metalice

1.1.Identificarea materiilor prime si materialelor din metal, plastic, cauciuc, sticla in functie de proprietatile specifice ale acestora 1.3. Identificarea efectelor tehnologiilor de obtinere a materiilor prime, semifabricatelor si a produselor finite asupra mediului si societatii 3.1. Valorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand terminologia si simbolurile specifice domeniului.

- Observatii si discutii pe baza unor enciclopedii, lucrari de specialitate, mostre manual - E ercitii de identificare si de comparare a enciclope diferitelor tipuri de materiale din mediul dii apropiat mostre de - E ercitii de observare si de comparare a materiale unor produse in functie de materialele metalice utilizate produse - !tudiu de caz privind utilizarile lucrari de materialelor metalice specialitate - Vizita la un atelier de prelucrari metalice pliante, - "emonstratii privind proprietatile reviste materialelor

frontala individuala

-Observarea sistematica a elevilor - #ctivitati practice - $ealizarea un portofoliu in care vor fi adunate cola%e - &ise de lucru - $eferate - Evaluarea portofoliului se va face periodic, dar si la sfarsit de semestru

Materii prime si materiale plastice

1.1.Identificarea materiilor prime si materialelor din metal, plastic, cauciuc, sticla in functie de proprietatile specifice ale acestora 1.3. Identificarea efectelor tehnologiilor de obtinere a materiilor prime, semifabricatelor si a produselor finite asupra mediului si societatii 3.1. Valorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand terminologia si simbolurile specifice domeniului. 1.1.Identificarea materiilor prime si materialelor din metal, plastic, cauciuc, sticla in functie de proprietatile specifice ale acestora 1.3. Identificarea efectelor tehnologiilor de obtinere a materiilor prime, semifabricatelor si a produselor finite asupra mediului si societatii 3.1. Valorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand terminologia si simbolurile specifice domeniului.

- Observatii si discutii pe baza unor enciclopedii, lucrari de specialitate, mostre - E ercitii de observare si de comparare a unor produse in functie de materialele utilizate - !tudiu de caz privind utilizarea materialelor plastice - "emonstratii privind proprietatile materialelor plastice

manual pliante fotografii cataloage mostre de materiale plastice - produse -

frontala individuala

-Observarea sistematica a elevilor - #ctivitati practice - 'este de asociere

Materii prime si materiale din cauciuc

- Observatii si discutii pe baza unor enciclopedii, lucrari de specialitate, mostre - E ercitii de observare si de comparare a unor produse in functie de materialele utilizate - E ercitii de identificare si de selectare a simbolurilor si termenilor specifici domeniului din diferite surse

manual reviste mostre de materiale din cauciuc - pliante - produse -

frontala individuala

- Observarea sistematica a elevilor - #ctivitati practice - Evaluare formativa prin verificare orala - (ompletarea fiselor de lucru

Materii prime si materiale din sticla

1.1.Identificarea materiilor prime si materialelor din metal, plastic, cauciuc, sticla in functie de proprietatile specifice ale acestora 1.3. Identificarea efectelor tehnologiilor de obtinere a materiilor prime, semifabricatelor si a produselor finite asupra mediului si societatii 3.1. Valorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand terminologia si simbolurile specifice domeniului.

- E ercitii de observare si de comparare a unor produse in functie de materiale - )tilizarea noilor tehnologii de informare si comunicare pentru a analiza si descrie diferite materiale si produse - "emonstratii privind proprietatile materialelor studiate - Elaborarea unor materiale *cola%e+

- imagini - reviste - mostre de materiale din sticla - cataloag e - fotografi i - produse

frontala individuala

-Observarea sistematica a elevilor - #ctivitati practice - Evaluare formativa prin verificare orala

Evaluare

- imagini - reviste - pliante - fise de lucru - frontala - imagini - individuala *%pg, ppt. pps+ prezentate pe calculator

- Observarea sistematica a elevilor - #ctivitati practice - (ompletarea fiselor de lucru - 'este de asociere - Evaluare sumativa prin proba srisa si orala, referate sau minieseuri

'EM#: ANALI3A DE PRODUS $ GA&A DE PRODUSE '% ORE) SU4TE&A - #naliza produselor din materiale metalice CO&PETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE - #naliza unor obiecte confectionate din metal, plastic, cauciuc, sticla - "iscutii ce evidentiaza game de produse, caracteristicile produselor - E ercitii de comunicare-descriere a unui produs folosind corect terminologia - E ercitii de intocmire a unor fise de analiza de produs - E ercitii de identificare si de selectare a simbolurilor si termenilor specifici domeniului din diferite te te, imagini, documente - E ercitii de aprofundare a te tului cu a%utorul imaginilor si a simbolurilor - !chimb de opinii si de idei cu colegii - E ercitii de sesizare a defectelor si remedierea lor prin efectuarea unor mici reparatii - Elaborarea de materiale *colectie de etichete-prospecte. fise de documentare. miniproiecte+ - )tilizarea noilor tehnologii de informare si comunicare pentru a analiza si descrie produse/ denumire, componente, mod de utilizare, mod de functionare RESURSE 0ateria,e pro-e.5ra,e EVALUARE

-e plicatia -colectie de etichete, prospecte, documentatii -fise de analiza -fotografii -reclame -reviste -produse finite -conversatia euristica -observatia -descoperirea -demonstratia -conversatie e aminatoare -'ema de lucru in clasa/ Evaluare pag 30 - #ctivitati practice/ (aietul elevului -Observarea sistematica a elevilor

- #naliza produselor din materiale plastice

- #naliza produselor din cauciuc

1.,. #nalizarea caracteristicilor produselor in functie de calitate si pret 3.1. Valorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand terminologia si simbolurile specifice domeniului

-problematizare -'ema pentru acasa/ Evaluare pag.01 e . IV -e plicatie docimologica -mozaicul -brainstorming

#naliza produselor din sticla

'EM#: REALI3AREA UNUI PRODUS SI&PLU '6 ORE) SU4TE&A - Elemente de limba% grafic. - Operatii tehnologice CO&PETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE - E ercitii de citire si utilizare a unei fise tehnologice pentru produse din materiale metalice, plastic, cauciuc, sticla - E ercitii de comparare a diferitelor tipuri de materiale utilizate in realizarea de produse - E ercitii de selectare a materialelor si instrumentelor de masura, scule, unelte, aparate simple necesare e ecutarii unui produs - E ercitii de demontare-montare a unor produse - E ecutia practica a unor produse conform fisei tehnologice - E ercitii de utilizare a echipamentelor individuale de protectie in vederea asigurarii securitatii, sanatatii in munca si prevenire a incendiilor - E ercitii de identificare a surselor de poluare - !tudiu de caz privind realizarea unui produs - "iscutii diri%ate privind combaterea poluarii - E ercitii de identificare si de selectare a simbolurilor si termenilor specifici domeniului din diferite surse - Organizarea locului de munca in functie de rolul asumat in e ecutarea unor produse RESURSE 0ateria,e pro-e.5ra,e EVALUARE

1.3. Identificarea efectelor tehnologiilor de obtinere a materiilor prime, semifabricatelor si a produselor finite asupra mediului si - $ealizarea produselor din societatii ,.1. !electarea materiilor prime materiale si materialelor metalice, plastice, metalice cauciuc si sticla pentru obtinerea produselor ,.,. E ecutarea unor operatii - $ealizarea tehnologice * de pregatire, de produselor prelucrare, de finisare+ pentru din materiale realizarea unui produs pe baza plastice fisei tehnologice 3.1. Valorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand terminologia si simbolurile - $ealizarea specifice domeniului produselor 1.23Analizarea evolutiei din cauciuc diferitelor tehnologii de prelucrare a materialelor metalice, plastice, cauciuc, sticla - $ealizarea produselor din sticla

-fise tehnologice -schite constructive -unelte, scule, instrumente de masura -mostre de materiale -produse finite -reviste
-norme

-e plicatia -conversatia euristica -Observarea sistematica a elevilor -'ema de lucru in clasa/ -observatia pag. 21, pag. 26, pag. 71 #plicatii practice folosind -descoperirea materiale metalice, materiale plastice, sticla, -demonstratia cauciuc pentru obtinerea unui produs simplu *%ucarii, -conversatie machete, obiecte e aminatoare decorative+ -'ema pentru acasa/ -problematizare Evaluare pag. 72 e . I-V.

-e plicatie specifice docimologica 4'!M si 5!I -carti de specialiatate

'EM#: EVALUAREA SI VALORIFICAREA PRODUSELOR '# ORA) SU4TE&A CO&PETENTE SPECIFICE 1.,. #nalizarea caracteristicilor produselor in functie de calitate si pret 3.1. Valorificarea informatiilor - (alitate. )tilizare. culese din surse diferite utilizand 5rezentare. terminologia si simbolurile specifice domeniului 5ret 4.2. Identificarea unor posibilitati de utilizare si decorare a anumitor produse RESURSE 0ateria,e pro-e.5ra,e -manual "iscutii cu privire la calitatea produselor -e plicatia "ezbateri privind aspectele comercializarii -cataloage -conversatia -mostre de produselor euristica materiale Evaluarea si valorificarea produselor -observatia -standarde de obtinute prin organizarea de -descoperirea calitate e pozitii-tombole-concursuri intre grupe, -demonstratia -produse clase -conversatie -colectie de e aminatoare E ercitii de realizare a unor reclame etichete, -problematizare E ercitii de utilizare a termenilor economici prospecte, *productie, cheltuieli, profit+, de specialitate documentatii -e plicatie docimologica si a limba%ului grafic in realizarea de -fotografii -stiu-vreau sa microproiecte, tabele de calcul a pretului, -pliante stiu-am invatat desene sau materiale publicitare -reviste -turul galeriei !tudiu de caz -reclame ACTIVITATI DE INVATARE EVALUARE

-Observarea sistematica a elevilor -'ema de lucru in clasa/ Evaluare pag. 71 e II,III pag. 08, e .VIII - #ctivitati practice -'ema pentru acasa/ $ealizati cola%e cu produse, specificand pretul de vanzare.

'EM#: ACTIVITATI SI &ESERII SPECIFICE REALI3ARII PRODUSELOR '# ORA) SU4TE&A CO&PETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE 0ateria,e pro-e.5ra,e -e plicatia -conversatia euristica -plansa ce -observatia ilustreaza -descoperirea scara -demonstratia nivelului de -conversatie calificare e aminatoare -problematizare -enciclopedii -e plicatie docimologica -metoda cubului -eseul de 7 minute EVALUARE

- #ctivitati si meserii specifice realizarii produselor din metal, plastic, cauciuc, sticla

3.1 Valorificarea informatiilor culese din surse diferite utilizand terminologia si simbolurile specifice domeniului 2.1. #nalizarea relatiilor dintre tipuri de activitati si meserii specifice acestora

- (ulegerea de informatii referitoare la ocupatiile specifice zonei utilizand diferite surse - Intocmirea unor minieseuri-fise privind ocupatiile oamenilor din comunitatea umana - E ercitii de recunoasterea meseriei in functie de tipul de material si de tehnologia de prelucrare a acestuia

-Observarea sistematica a elevilor -'ema de lucru in clasa/ Evaluare pag 02-06, pag.08 e . V, VI. - #ctivitati practice -'ema pentru acasa/ $ealizati cola%e pentru diferite meserii ale oamenilor

MO")9)9 / TEHNOLOGII DE CO&UNICATII SI TRANSPORT '#7 ORE)/ SE& II 'EM#: SISTE&E DE CO&UNICATII SI TRANSPORTURI '! ORE) CO&PETENTE SU4TE&A ACTIVITATI DE INVATARE SPECIFICE - E ercitii de clasificare a transporturilor - "iscutii si e plicatii cu tema/ comunicare, cai de comunicatii ,.,. #nalizarea 4otiuni - ;oc de rol pentru identificarea tipurilor de complementaritatii dintre generale comunicare sistemele de comunicatii si - "iscutii in grup privind avanta%ele si transporturi dezavanta%ele utilizarii diferitelor 3.1. )tilizarea simbolurilor :i tehnologii de comunicare terminologiei specifice comunicatiilor si transporturilor. - "iscutii referitoare la structura sistemelor !tructura 3.,. !electarea informatiilor de comunicatii si transport sistemelor de din diverse surse referitoare la - E ercitii de identificare a oportunitatii comunicatii si comunicatii si transporturi utilizarii retelelor de comunicatii si transporturi transport in activitatile socio-umane RESURSE 0ateria,e pro-e.5ra,e

EV#9)#$E

-manual -cataloage -pliante -reviste -fotografii -"E< -planse ce ilustreaza tipuri de comunicare

-e plicatia -conversatia euristica -observatia -descoperirea -demonstratia -conversatie e aminatoare -problematizare -e plicatie docimologica

-'ema de lucru in clasa/ Evaluare pag.60 e . I, IV, V -!tudiu de caz/ tipuri de comunicare. #ctivitati practice -'ema pentru acasa/ pag.60, e . II, III

'EM#: RETELE DE CO&UNICATII '8 ORE) CO&PETENTE SU4TE&A SPECIFICE

ACTIVITATI DE INVATARE

RESURSE 0ateria,e pro-e.5ra,e

EVALUARE

1.1 Identificarea tipurilor de retele de 4otiuni comunicatii si transport generale si efectele lor asupra omului si a mediului ,.1. )tilizarea tehnologiilor moderne de comunicatii pentru realizarea unor aplicatii 3.1. )tilizarea simbolurilor :i $etelele de terminologiei specifice teleco-municatii comunicatiilor si -retele informatice transporturilor. -retele de telefonie 3.,. !electarea fi a si mobila informatiilor din diverse -retele de radio si surse referitoare la televiziune comunicatii si transporturi .2.1. "escrierea oportunitatilor - $edactarea si e pedierea unui mesa% prin profesionale legate de posta serviciile de comunicatii si - 'ransmiterea unui fa , e-mail transport e istente si de !istemul postal perspectiva - E ercitii de alegere a unui produs sau serviciu in functie de diferite criterii - E ercitii de identificare a meseriilor si profesiilor din domeniul comunicatiilor

- "iscutie cu privire la retelele de comunicatii - E ercitii de selectare a termenilor si a simbolurilor specifice comunicatiilor - Identificarea avanta%elor si dezavanta%elor oferite de sursele de informare din sistemul de comunicatii - !tudiu de caz privind influenta mi%loacelor -manual moderne de comunicatii asupra calitatii -reviste vietii -cataloage -televizor cu telete t - !tudiu de caz pentru identificarea tipurilor -calculator de retele de comunicatii -imprimate - E ercitii de identificare a oportunitatii tipizate utilizarii retelelor de comunicatii in utilizate in activitatile socio-umane serviciile - #ctivitati practice de utilizarea unor soft-uri postale - E ercitii de alegere a unui produs sau -plansa cu serviciu in functie de diferite criterii tipuri de - !tudiu de caz privind utilizarea comunicarii retele in nodurile retelelor de comunicatii

-e plicatia -conversatia euristica -observatia -descoperirea -demonstratia -conversatie e aminatoare -problematizare -e plicatie docimologica

-Observarea sistematica a elevilor -'ema de lucru in clasa/ Evaluare pag.10 e .I,III,IV,VI,VII -#ctivitati practice -'ema pentru acasa/ $ealizati o colectie de timbre pag.10 e .II,V, pag. 1,0 e . VI

'EM#: RETELE DE TRANSPORT '% ORE) SU4TE&A CO&PETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE 0ateria,e pro-e.5ra,e EVALUARE

- "iscutii referitoare la/ cai, noduri, terminale - !tudiu de caz pentru identificarea tipurilor de $etele retele de transport-influienta lor asupra de calitatii vietii transport - Operare cu diverse surse de informare mersul terestru trenurilor, telete t+ *feroviar - E ercitii de identificare a componentelor si rutier+ 1.1 Identificarea tipurilor de retele *infrastructura, suprastructura+ de comunicatii si transport si efectele lor asupra omului si a mediului - Identificarea relatiei dintre retelele de 3.1. )tilizarea simbolurilor :i comunicatie si cele de transport terminologiei specifice $etele comunicatiilor si transporturilor. - "iscutii diri%ate privind avanta%ele si dezavanta%ele tipurilor de retele de transport de transport 3.,. !electarea informatiilor din pe apa - Identificarea relatiei dintre retelele de diverse surse referitoare la comunicatii si cele de transport utilizand comunicatii si transporturi fotografii, albume, reviste de specialitate .2.1. "escrierea oportunitatilor profesionale legate de serviciile de comunicatii si transport e istente si - E ercitii de interpretare a simbolurilor si de perspectiva semnelor grafice specifice comunicatiilor si transporturilor $etele - !tudii de caz de transport - E ercitii de selectare a termenilor si a aerian simbolurilor specifice transporturilor, din diferite enunturi si imagini - E ercitii de identificare a meseriilor si profesiilor din domeniul transporturilor

-manual -mersul trenurilor -calculator -televizor cu telete t -atlas geografic -pliante -reviste -fotografii -harti -e plicatia -conversatia euristica -observatia -descoperirea -demonstratia -conversatie e aminatoare -problematizare -e plicatie docimologica

-Observarea sistematica a elevilor -'ema de lucru in clasa/ pag.8=,83,87,86 -#ctivitati practice -'ema pentru acasa/ pag. 88, e . I-V

'EM#: &I9LOACE SI TEHNOLOGII DE REALI3ARE A TRANSPORTULUI '8 ORE) CO&PETENTE SU4TE&A ACTIVITATI DE INVATARE SPECIFICE - Identificarea diferitelor etape ale dezvoltarii transporturilor *de persoane, de marfuri, de energie, de informatii+ - E ercitii de selectare a mi%loacelor de transport - !tudiu de caz privind influienta mi%loacelor de transport asupra calitatii vietii - E ercitii de selectare a termenilor si a simbolurilor specifice transporturilor, din diferite enunturi si imagini prezentate - E ercitii de identificare a meseriilor si profesiilor din domeniul transporturilor - (omentarea unor articole din presa privind transporturile

RESURSE 0ateria,e pro-e.5ra,e

EVALUARE

Mi%loace si tehnologii de realizare a transportului de persoane

-pliante publicitare -cataloage prezentare -e plicatia -conversatia euristica

Mi%loace si tehnologii de realizare a transportului de marfuri

Mi%loace si tehnologii de realizare a transportului de informatii

1.,. Identificarea unor mi%loace si tehnologii de realizare a transportului de persoane, marfuri si de informatii 1.3.Elaborarea unor strategii de prote%are a mediului in conditiile transportului actual ,.1. )tilizarea tehnologiilor moderne de comunicatii pentru realizarea unor aplicatii 3.,. !electarea informatiilor din diverse surse referitoare la comunicatii si transporturi 2.3.* Compararea mijloacelor si tehnologiilor de transport

-Observarea sistematica a elevilor -'ema de lucru in clasa/ pag.1=7, 1=0, 1=6, 11,, pag.112 e . IV,V -!tudiu de caz/ Mi%loacele de transport si calitatea vietii -#ctivitati practice/ realizarea machetelor mi%loacelor de transport -'ema pentru acasa/ $ealizati cola%e cu diferite mi%loace de transport, grupandu-le dupa diferite criterii pag. 112 e .I-III pag.1,7 e . IV-VII

-materiale pt realizarea unui produs -observatia -telefon fi , mobil -cartele magnetice -radio, televizor, calculator -manual
-ilustratii

-descoperirea -demonstratia -conversatie e aminatoare -problematizare -e plicatie docimologica

- !imularea unor tranzactii comerciale virtuale - !imulari de interviuri - Intocmirea unor chestionare - #ctivitati practice de utilizare a unor soft-uri - )tilizarea cartelelor magnetice, telefon - )tilizarea telefoniei fi e si mobile

cu

marci de produse

'EM#: CO&UNICATII SI LI&4A9 GRAFIC IN TRANSPORTURI '# ORE) CO&PETENTE SU4TE&A ACTIVITATI DE INVATARE SPECIFICE ,.1. )tilizarea tehnologiilor moderne de comunicatii (omunicati pentru realizarea unor i si limba% grafic aplicatii 3.,. !electarea informatiilor in transporturi din diverse surse referitoare la comunicatii si transporturi - E ercitii de interpretare a simbolurilor si semnelor grafice specifice comunicatiilor si transporturilor - E ercitii de elaborare de schite, scheme specifice sistemelor de comunicatii si transport - Operare cu diferite surse de informare/ carte de telefon, mersul trenurilor, telete t, internet

RESURSE 0ateria,e pro-e.5ra,e -manual -reviste -pliante -calculator -pictograme -e plicatia -conversatia euristica -observatia -descoperirea -demonstratia -problematizare -e plicatie docimologica

EVALUARE -Observarea sistematica a elevilor -'ema de lucru in clasa/ pag.111 -#ctivitati practice -'ema pentru acasa/ pag.1,7,e . II

'EM#: CALITATEA SERVICIILOR DE CO&UNICATII SI TRANSPORT '# ORA) CO&PETENTE SU4TE&A ACTIVITATI DE INVATARE SPECIFICE ,.1. )tilizarea tehnologiilor moderne de comunicatii pentru realizarea unor aplicatii 3., !electarea informatiilor din - E ercitii de alegere a unui produs sau a unui (alitatea diverse surse serviciu in functie de diferite criterii/ calitate, referitoare la design, comoditate, confort, securitate, efecte serviciilor de comunicatii si poluante, pret comunicatii si transporturi transport - Operare cu diverse surse de informare/ carte de 2.1. "escrierea telefon, mersul trenurilor, telete t, Internet oportunitatilor profesionale legate de serviciile de comunicatii si transport e istente si de perspectiva

RESURSE 0ateria,e pro-e.5ra,e

EVALUARE

-manual -cataloage -calculator -reviste -pliante publicitare

-e plicatia -conversatia euristica -descoperirea -demonstratia -conversatie e aminatoare -problematizare -e plicatie docimologica

-Observarea sistematica a elevilor -'ema de lucru in clasa/ pag. 1,0, e . 1,, 13 -#ctivitati practice -'ema pentru acasa/ pag.1,=

'EM#: I&PACTUL DE3VOLTARII CO&UNICATIILOR SI TRANPORTURILOR ASUPRA INDIVIDULUI( &EDIULUI SI SOCIETATII '#ORA) RESURSE CO&PETENTE SU4TE&A ACTIVITATI DE INVATARE EVALUARE SPECIFICE 0ateria,e pro-e.5ra,e Impactul 1.3.Elaborarea unor -e plicatia dezvoltarii strategii de prote%are - !tudii de caz referitor la calitatea vietii si -conversatia mi%loacele de transport si comunicatii comunicatiilor si a mediului in euristica -Observarea sistematica a transporturilor conditiile - "iscutii privind impactul mi%loacelor de -manual -observatia elevilor asupra transportului actual transport si caile de comunicatii asupra -reviste -descoperirea -'ema de lucru in clasa/ individului si 2.1. !a descrie individului, societatii si mediului incon%urator -plansa -demonstratia pag 1,2 societatii oportunitati efectul de - Elaborarea unor proiecte privind solutii de -conversatie -#ctivitati practice profesionale legate sera Impactul reducere a efectelor poluante produse de e aminatoare -'ema pentru acasa/ 'est de serviciile de -fotografii mi%loacele de transport dezvoltarii -problematizare de evaluare pag.1,2, e III comunicatiilor si comunicatii si - !tudiul unor materiale din media pentru -e plicatie transport e istente si transporturilor dezvoltarea carierei docimologica de perspectiva asupra mediului I. EVALUARE '! ORE) NR CRITERII DE EVALUARE CRT 1 #precierea calitatii produselor prin prisma producatorului si a consumatorului

CONTINUTURILE EVALUARII

DATA

DESCRIPTORI DE PERFOR&ANTA

(alitatea produselor

,7-,8.=1 !electarea logica a metodologiei si tehnicilor de lucru Interpretarea datelor utilizand adecvat limba%ul specific $elatarea relatiei dintre scopul temei si concluziile desprinse - #precierea calitatii e ecutiei temei -

- #legerea mi%loacelor de transport si comunicatii din perspective ecologice si sociale

(alitatea vietii si a mediului

=6-11.=0

S-ar putea să vă placă și